Uživatelský průvodce a
záruční příručka
N.E.U.F
-1-
Jak nastavit odpružení tvého
nového Rockrideru:
Blahopřejeme ! Právě jste si pořídili odpružený Rockrider.
Pokud to není vaše první odpružené kolo, možná nebudete tyto informace potřebovat.
Nicméně naše doporučení vám pomohou plně využívat vaše kolo Rockrider.
Abyste mohli plně využívat své kolo,
musí být zadní a přední odpružení zcela
synchronizováno a uzpůsobeno vaší váze a
typu využití. Nebojte se pohrát si s různými
typy nastavení, kolo tím nijak netrpí a vy si
uděláte rychlou představu o tom, k čemu
každá součástka slouží.
Každé kolo a každý typ terénu vyžadují
optimální nastavení, samozřejmě není možné,
abychom vám poskytli ideální nastavení na
každou procházku.
-2-
Chceme vám pouze poradit, jak nastavit
skvěle kolo podle typu navigace a místa, kde
se budete pohybovat.
Pro každé odpružení je nejdůležitější
rovnováha mezi předním a zadním
odpružením, obě odpružení fungují na
vzájemné propojenosti a ne proti sobě.
Nikdy bychom neměli mít příliš jemný tlumič
s tvrdou vidlicí nebo naopak.
Než se ponoříte do techniky nastavování, je důležité si osvětlit základní pojmy.
Odpružení: Zaručuje, že nerovnosti terénu nepocítíte přímo na těle. jedná se obecně o vzduch, pružiny
a elastometry.
Tlumení: kontroluje pohyb odpružení a brání výkyvům.
Obecně na bázi oleje nebo tření.
Vzpružení: rozdíl mezi délkou mezi maximální a minimální pozicí natažení vidlice nebo tlumiče.
SAG: rozdíl mezi délkou odpružení s nebo bez pilota na kole. Měřeno procentuálně z celkového vzpružení.
Nastavení odrazu: jedná se o nastavení tlumení, které působí na více či méně rychlý návrat odpružení do
původní polohy po nárazu.
Nastavení komprese: slouží k nastavení rychlosti komprese vidlice.
Blokování: brání odpružení fungovat (obvykle dojde k zablokování průchodu oleje)
PSI/BAR: tlakové jednotky (psi : USA, bar : mezinárodní) 1 bar se rovná téměř 1 kg/cm2 a také 14 psi. Většina
vysokotlakových čerpadel má 2 indikátory. Například: 140 psi=10 bar.
Nastavení SAG
Nejlepší rovnováhu mezi předním a zadním odpružením získáme tak, že budeme mít stejné SAG.
To znamená, že když nasedneme na kolo, tak se přední a zadní část propadnou stejnou měrou.
V následujících tabulkách najdete doporučené SAG pro každé kolo.
Obecně čím více se používání vychyluje k XC, tím bude odpružení tvrdší a SAG bude zmenšené.
Pokud vaše použití je spíše freeride, budete mít více SAG a odpružení bude jemnější.
TABULKY SAG
Než nastavíte správné SAG pro své kolo a použití, musíte znát vzpružení. Pomoci vám může
následující tabulka.
Rockrider - Rok
RR 9.FR+ - 2007
RR 9.FR - 2007
RR 9.1 - 2006
RR 9.2 - 2006
RR 9.XC - 2006
RR 9.Ltd - 2006
RR 9.1 - 2005
RR 9.2 - 2005
RR 9.3 - 2005
RR 9.FR - 2005
RR 9.XC - 2005
RR 9.1 - 2004
RR 9.2 - 2004
RR 9.3 - 2004
RR 9.1 - 2003
RR 9.2 - 2003
RR 9.3 - 2003
Vzpružení vidlice (mm)
130 - 180
150
100
120
80
100
100
120
130
110 - 150
100
100
120
100
80
80 - 100
80
Vzpružení rámu (mm)
150
150
90
120
90
90
90
120
120
150
90
90
120
90
90
90
90
-3-
Použití
Cross Country
Túra
Trailbike
Rockrider 9.1
Rockrider 9.3
Použití
Trailbike
Enduro light
Rockrider 9.2
Použití
Enduro
Rockrider 9.ER
Použití
Freeride
Rockrider 9.FR
Použití
Cross Country
Rockrider 9.XC
Doporučený SAG: 20 %
Vzpružení vidlice: 120 mm
Vzpružení tlumiče: 50 mm
Vidlice SAG: 24 mm
SAG tlumič: 10 mm
Doporučený SAG: 20 %
Vzpružení vidlice: 130 mm
Vzpružení tlumiče: 50 mm
Vidlice SAG: 26 mm
SAG tlumič: 10 mm
Doporučený SAG: 25 %
Vzpružení vidlice: 160 mm
Vzpružení tlumiče: 63 mm
Vidlice SAG: 40 mm
SAG tlumič: 16 mm
Doporučený SAG: 30 - 35 %
Vzpružení vidlice: 180 mm
Vzpružení tlumiče: 63 mm
Vidlice SAG: 55 mm
SAG tlumič: 19 mm
Doporučený SAG: 15 - 20 %
Vzpružení vidlice: 80 mm
Vzpružení tlumiče: 38 mm
Vidlice SAG: 12 - 15 mm
SAG tlumič: 7 mm
Pro měření SAG vašeho kola budete potřebovat pomocníka, pravítko (milimetrové), papír,
tužku a zeď na opření.
1. V
emte 2 referenční body
na vidlici ; například
vstupní bod trubky do T a
z druhé strany, horní část
mini měchů.
2. Stejným způsobem
postupujte u zadního
tlumiče.
1
2
3
4
5
6
7
3. Posaďte se na kolo a rozpohybujte odpružení (ideální je pomalu objet
kruh o cca 20 metrech) Postavte se u zdi v pozici jízdy (nohu nedávejte
dozadu) a vraťte odpružení do pozice klidu.
-4-
4. Poproste pomocníka, aby
změřil vzdálenost mezi
dvěma body definovanými
na začátku.
5. Po odečtení druhé míry od první
dostanete SAG v milimetrech. Pro
výpočet procenta bude třeba znát
vzpružení. U vidlice je obvykle uvedeno.
U tlumičů, pokud je vzdálenost mezi
dvěma upevňovacími šrouby rámu 165
mm, vzpružení bude 38 mm.
Pokud vzdálenost je 190 mm,
vzpružení bude 50 mm. Toto vzpružení
není vzpružení zadního kola,
Ale pouze vzpružení tlumiče.
1
2
3
4
5
6
7
Y
Z = 165 mm, vzpružení je 38 mm
Z = 190 mm, vzpružení je 50 mm
6. Například pokud rozdíl mezi 2 měřeními je 16 mm, a vzpružení vidlice je 80 mm , SAG bude :
16x100/80=20%
Pokud tento rozdíl je 7 mm u tlumiče, a pokud měří 165 mm mezi šrouby, váš SAG bude :
7x100/38=18%
Důležitá není vzdálenost, ale rozdíl mezi dvěma měřeními.
Proto si můžete vybrat referenční body, jaké chcete.
7. Zbývá najít doporučený SAG v předchozích tabulkách.
Pokud je měřený SAG vyšší než ten v tabulce, NAFOUKNĚTE odpružení (nebo otočte
namáhanou část po směru hodinových ručiček). Pokud je nižší, VYPUSŤTE odpružení (nebo
otočte namáhanou část opačným směrem). Aby bylo kolo vyvážené, SAG musí být stejný jak
pro vidlici, tak pro tlumič.
-5-
Nastavení tlaku
1
Ideální tlak je ten, který umožňuje používat veškeré vzpružení odpružení
při každé procházce. Můžeme konstatovat, že cítíme odpružení tak jednou
nebo dvakrát za výjezd (obvykle u brždění po prudkém kopci nebo při
prudkém projíždění cestiček)
Někdy si nárazů téměř ani nevšimneme. Nastavení, která zde
doporučujeme vám pomohu udělat si obrázek, ale pokud chcete
dosáhnout ještě lepšího nastavení, nabízíme Vám několik doporučení :
2
3
4
5
1. Umístěte plastový náramek okolo jedné z tyčí vidlice. Změřte vzdálenost
mezi dvěma referenčními body vidlice (spodní část T a vrchní část pouzdra).
6
7
2. P
oté co si na VTT skutečně vyjedete ven a projedete dlouhými
kopci dolů s několika hrboly. Změřte vzdálenost náramku a horní
části pouzdra.
Pokud jste daleko od 100% vzpružení vidlice, vypusťte ji (nebo požádejte v
obchodě Decathlon, aby vám sehnali ohebnější pružinu).
Mezi 90% a 100je vaše
nastavení v pořádku.
1
Výkyv
2
3
4
5
6
7
Pokud jste na 100%, buď bude vidlice pobízet často (a vy to uslyšíte),
v takovém případě nafoukněte vidlici a zkuste znovu, nebo je vaše
nastavení dokonalé.
Výkyv
3. Proveďte to samé s
tlumičem.
Normálně byste neměli
potřebovat náramek,
je sériově dodáván s
kolem.
Kroužek
7
Kroužek
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
Klasickou chybou je přílišné nafouknutí odpružení. Udělejte si čas si vše nejprve pořádně
vyzkoušet.
Pokud zjistíte, že vidlice je příliš měkká, obvykle je to proto, že tlumič je příliš nafouklý.
A naopak, pokud je tlumič příliš měkký, je to proto, že vidlice je příliš tvrdá.
Pokud je vidlice vybavena blokačním systémem (nebo systémem SPV) můžete ji vypustit ještě
více, protože v každém případě ji budete moci zablokovat.
-6-
Nastavení odrazu
Co to je ? Tlumič kontroluje rychlost, s jakou s kola vrátí do kontaktu se zemí, poté, co došlo k nějakému
nárazu. Pokud je tato rychlost příliš velká, kolo se odrazí u každé překážky jako tenisový míček. Pokud je
příliš pomalá, maximální vzpružení nebude k dispozici pro následující překážku a utlumí ji pouze částečně.
Jako u tlaků, se i náraz (což dále budeme nazývat tlumení, abychom usnadnili porozumění) podle terénu
a uživatele. Nicméně jsou zde základní pravidla, která musíme respektovat, abychom získali to nejlepší
nastavení.
Nejlepší by bylo připravit krátkou trasu s několika překážkami a
pokud možno nějakým rybníčkem, tedy lépe řečeno propustí
4 až 5 metrů dlouhou a 40 cm hlubokou.
4 až 5 m
40 cm
Začněte jet s tlumením zcela otevřeným, stačí otočit dial proti směru hodinových ručiček. Odpružení
se musí rychle po nárazu vrátit zpět.
Udělejte malý okruh po trase, kterou jste si vytyčili a pociťujte, jak odpružení pracuje.
Nyní otočíte dial zcela na druhou stranu. Projeďte znovu trasu a pozorujte rozdíl. Po nárazu by se
odpružení měla vrátit mnohem pomaleji.
Projeďte « rybníčkem vsedě, uvidíte, že s otevřeným tlumením se vás kolo bude snažit vymrštit
při výjezdu z rybníčku. Čím více budete uzavírat tlumení, tím méně budete sklouzávat ze sedla u
výstupu z rybníčku.
Obvykle čím více dodáme vzduchu (nebo pokud je pružina tvrdší) tím více uzavíráme tlumení.
Také můžeme říci, že větší tlak odpovídá těžšímu bikeru. Větší bikery musí uzavírat více tlumení,
zatímco lehčí bikery jej musí nechat otevřené.
Nastavení musí být uzpůsobeno rychlosti. Při jízdě z kopce, čím je rychlost vyšší, tím více budeme
potřebovat odpružení (překážky se objevují častěji a rychleji)
Proto necháme tlumení otevřenější.
Pokud je trasa v terénu typu cross-country, pokud se stoupá, nebo je techničtější, ale pomalá,
musíme nechat tlumení dost zavřené, aby se odpružení nevracelo příliš rychle.
Budeme mít více pohodlí a méně pohybů odpružení.
Malá rada pro ty, co sjíždí z kopce : Během dlouhých sjezdů z prudkého kopce významná část
váhy zůstává vepředu (na vidlici). V takovém případě je doporučeno zavírat vidlici více (a trochu víc
nafouknout) než tlumič. Na rovině nebude kolo příliš vyrovnané, ale jakmile se kopec utlumí, vše se
vrátí do normálu.
Úprava komprese
Nastavení komprese slouží k tomu, abychom
předešli příliš rychlému přemístění odpružení při
velkých nárazech a snadnému sklouznutí.
Jedná se o velmi jemné nastavení a nesmíte si jej
splést s blokací. Nastavení komprese funguje pouze
na určitou rychlost pohybu vidlice.
Pokud toto nastavení je k dispozici na vašem kole, je
zřejmé, že rozdíl nebude ihned patrný.
Doporučujeme vám nechat jej úplně otevřený.
Pokud vidlice zadrhává (uslyšíte hlukběhem velkých
nárazů a pokud je tlak v pořádku, utáhněte jej
trochu.
Připomínáme, že nastavení se aktivuje pohybem
vidlice a pouze od určité rychlosti, nikdy ne při
malých nárazech nebo nízké rychlosti.
-7-
Vyrovnejte kolo
Budeme se ještě jednou opakovat, ale nejdůležitější je,
aby byly vyrovnaná odpružení.
Příliš tvrdá vidlice bude odrážet nárazy na tlumič a ten
bude působit, že je měkkčí. ,
Obvykle pokud se zdá že problém přichází od vidlice,
obvykle je za příčinou tlumič a naopak.
Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně brzy najdete
tu správnou rovnováhu na vašem rockrideru.
Nezapomeňte však, že nastavení se liší podle rychlosti a
terénu, a že je nejlepší si to nejprve vyzkoušet a pak ještě
jednou a ještě jednou.
RADY JAK PLNĚ VYUŽÍT VAŠEHO NOVÉHO ZCELA
ODPRUŽENÉHO ROCKRIDERU
Údržba : zcela odpružená kola jsou technicky složitější než « hardtails ». Následující doporučení vám
pomůžou udržovat a uchovat Rockrider ve skvělém stavu dlouhou řadu let aktivního používání.
Mytí : ložiska nemají příliš ráda proudy vody. Po každém použití kolo dobře umyjte pomocí hubky a slabým
proudem vody. Nestříkejte proud vody přímo na ložiska (směrnice, šlapky, ložiska odpružení, náboje) ani na
těsnění (vidlice, náboje) Použijte mýdlo a vodu a pro osušení hadřík.
Bláto umyjte dokud je ještě tekuté, jakmile zaschne bude těžší jej odstranit a budete riskovat, že poškodíte
těsnění odpružení. Čím dříve kolo umyjete, tím lépe.
Občas (v závislosti na terénu a počasí) se doporučuje promazat převody.
Tuk a olej : počkejte až kolo uschne po umytí a pak jej promažte a naolejujte.
V obecném návodu Decathlon najdete místa, kam musíme umístit tuk a olej. U odpruženého Rockrideru
doporučujeme přidat trochu oleje na tyč tlumiče a na tyče vidlice Proto je třeba tyč a tlumič očistit jemným
hadříkem, nanést trochu oleje na tyče, vypustit je a dvakrát až třikrát nalít olej, aby dobře pronikl do pouzder.
Nafoukněte na zvolený tlak a můžete vyjet!
Přeprava : není jediný důvod, proč by rockrider nemohl odjet s vámi na prázdniny.
Stačí jenom minimální úprava a můžete jej vložit jako do kufru auta, tak do letadla.
Sundejte kola (dejte malé ozubené kolečko a velký talíř pro usnadnění)
Vyfoukněte pneumatiky (povinné pro přepravu letadlem, zabere méně místa v autě.)
Místa, která je třeba speciálně chránit jsou destičky, talíře a zadní patka přehazovačky.
Pokud nemáte pevné zavazadlo, doporučujeme odmontovat brzdové destičky a chránit patku
přehazovačky.
Pokud dáte Rockrider do kufru auta, pokuste se, aby byl navrch nebo vertikálně vedle zavazadel.
Doporučujeme rovněž zabalit jej do plastového pytle černý pytel na odpadky), abyste ochránili ostatní věci
od oleje a kolo od zvědavých pohledů.
Kotoučové brzdy: Rockrider je vybaven kotoučovými brzdami. Udělejte si čas a přečtěte si návod od výrobce.
Kotoučové brzdy vyžadují zaježdění, to znamená, že první brždění musí být jemné a postupné.
Po třiceti až čtyřiceti bržděních by kolo mělo najít optimální sílu.
Někdy je po prvních vyjížďkách třeba upravit třmeny. Dejte si na vše dostatek času. Někdy je lepší strávit nad
tím o čtvrt hodiny déle než vyjet se špatně nastavenými brzdami, které nebrzdí, dřou nebo dělají hluk.
Poslední rada: pokud jedete z prudkého kopce, dejte pozor, abyste se nedotýkali spodních kotoučů při
dojezdu, budou zahřáté a mohli byste se spálit. Pokud je musíte nastavit, odmontujte kolo, nastavte převod
a nechte kotouče ochladit a až poté se jich dotýkejte.
-8-
Promazání zadního
odpružení NEUF rámu
Objevuje se hluk?
• Co to je?
Můžeme konstatovat, že problémy s parazitním hlukem u odpruženého kola se objevují při
používání ve vlhkých podmínkách a při mytí velkým proudem vody.
Proč k tomu dochází?
- Tuk na čepech tlumiče se během mytí odstraňuje.
• Co můžeme dělat?
- Krátkodobě : Promažte čepy tlumiče lubrifikátorem.
- Dlouhodbě : Pořádně promažte čepy tlumiče a odpružení.
• Potřebné nástroje :
- 2 klíče BTR 5 mm.
- 1 klč BTR 8 mm.
- Klasické neagresivní mazivo pro ložisková těsnění.
- Plastová palička.
Etapa 1 : Promazání čepů tlumiče.
Odmontujte čepy tlumiče. Je třeba promazat obě osy a povrch kroužků tlumiče, které se dostávají
do kontaktu s kolečky ojničky. Také doporučujeme promazat mezi kolečky a ojničkou a dále rovněž
zadní trojúhelník a ojničku. Zkontrolujte, zda kolečka vložená do ojničky se správně otáčí.
MAZIVO
Promazání ojničky
MAZIVO
Promazání tlumiče
-9-
MAZIVO
Promazání koleček
MAZIVO
Promazání čepů
Znovu namontujte osy a utáhněte přední a zadní šrouby. Je třeba respektovat sílu utažení 8 NM.
Doporučujeme aplikovat lehkou překážkou na sítě, abychom zabránili povolení.
Úsek 2 : Promazání čepů zadního trojúhelníku.
1. Odmontujte šlapky.
2. O
dšroubujte šroub mezi dvěma
čepy a klíčem BTR 5 mm a
klíčem BTR 8mm.
- 10 -
3. Odstraňte čepy pomocí paličky.
4. Promažte povrch čepu, který je v kontaktu
s ložiskem zadního trojúhelníku a válcem
excentru.
5. Promažte povrch válce excentru, který je v
kontaktu s čepy.
MAZIVO
MAZIVO
6. Z
novu namontujte čepy a šrouby.
Utáhněte šrouby na 15Nm. Pozor,
abyste nerozmáčkli trojúhelník během
utahování. Přístupový čepů do ložisek a
excentru nesmí být zabržděn.
7. Namontujte šlapky.
Poznámka : Pokud jezdíte na kole VTT v
zabláceném prostředí a myjete jej velkým
proudem vody a agresivními čistícími
prostředky, je třeba čepy a odpružení
pravidelně promazávat.
15 Nm
- 11 -
Importado para Brasil por IGUASPORT Ltda.
CNPJ : 02.314.041/0001-88
Ref pack : 1241.462
OXYLANE
4 Boulevard de Mons - BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex
France
- 12 -
Download

file