Otázky z vodohospodářství a rybářství – část 1
1. Ke kterým úmořím patří území České republiky? Černého, Severního a Baltského
moře (Bernad)
2. V kterém místě se stýkají všechna tři úmoří, mezi které je rozděleno území ČR?
v okolí Králického Sněžníku (Borýsková), upřesnění: Klepý neboli Klepáč polsky
Trójmorski Wierch (Urban)
3. Kde pramení řeka Labe? Uveďte nejen pohoří, ale upřesněte i místo pramene
Krkonoše, Labská louka (Urban)
4. Kde Labe opouští území ČR? Neopouští ČR v jednom místě, velkej kus se táhne na
hranicích. (Brzkovský), upřesnění: v Hřensku, na hranici s Německem (Urban)
5. Na které hoře pramení řeka Morava? Králický Sněžník (Černá)
6. Která slezská řeka tvoří část naší státní hranice s Polskem? Kterým městem protéká?
Opava, protéká Opavou (Glozar), upřesnění: významnější hraniční řekou je Olše,
která rozděluje město Těšín. Naše část se jmenuje Český Těšín (Urban)
7. Která řeka tvoří část naší státní hranice se Slovenskem? Morava (Hauptová)
8. Která z řek má na našem území nejdelší tok? Vltava (Hohl)
9. Jak se jmenuje moravská řeka, která se na Slovensku vlévá do Váhu? Vlára
(Chalupová)
10. Jak se jmenuje česká řeka, která se vlévá do Odry? Lužická Nisa (Chudíková
11. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Berounka? Mže, Radbuza, Úhlava,
Úslava (Jičínská), oprava: zdrojnice mohou být jenom dvě: tedy Mže a Radbuza
(Urban)
12. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Otava? Křemelná a Vydra (Urban)
13. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Bečva? Rožnovská a Vsetínská Bečva
(Láska)
14. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Orlice? Divoká a Tichá Orlice
(Lepková)
15. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Dyje? Moravská Dyje a Rakouská
Dyje (Múdry)
16. Jak se jmenuje naše největší ponorná řeka a kde vzniká? Punkva, vzniká soutokem
zdrojnic v podzemí Moravského krasu (Musil)
17. Jak se jmenuje naše největší jezero a jakého je původu? Medard, povrchový důl na
hnědé uhlí, těžba ukončeno, důlní jáma zaplavena (Nguyen), upřesnění: jezero je
vodní nádrž přirozeného původu, proto se udává Černé jezero, které je ledovcového
původu (Urban)
18. V kterém pohoří se nachází naše největší jezera? Šumava, na naší straně je jich 5,
např. Černé, Čertovo, Plešné (Peterka)
19. Kde se nachází naše nejhlubší jezero a byla už zjištěna jeho hloubka? Černé jezero
s hloubkou 39,8 m (Pham), upřesnění: Jezírko v Hranické propasti, doposud ne,
potápěč se dostal do hloubky 225 m, sonda spuštěna až do hloubky 373 m (Urban),
20. Kde se nachází nejznámější rašelinné jezírko v Hrubém Jeseníku? V národní přírodní
rezervaci Rejvíz, nazývá se Velké mechové jezírko (Rajnoha)
21. Která z našich přehrad zadržuje nejvíce vody a na které je řece? Orlík, Vltava (Sedlák)
22. Která z našich přehrad má největší rozlohu a na které je řece? Lipno, Vltava (Smejkal)
23. Na které řece leží Brněnská přehrada? Byla postavena před rokem 1945? Svratka,
ano - postavena v letech 1936-40 (Stehlíček)
24. Na které řece leží Dalešická přehrada? Byla postavena před rokem 1945? Jihlava, ne postavena v letech 1970-78 (Šabacký)
25. Na které řece leží Vranovská přehrada? Byla postavena před rokem 1945? Dyje, ano postavena v letech 1930-33 (Šifaldová)
26. Co je to Vltavská kaskáda? Soustava vodních nádrží na Vltavě (Šmahlíková, Šmíd)
27. Jmenujte významný umělý vodní tok, který napájí soustavu rybníků u Třeboně. Zlatá
stoka
28. Jak se jmenuje největší severočeský rybník a čím je významný? Máchovo jezero, ve
skutečnosti je to rybník (Typlt), doplnění: rekreační oblast (Urban)
29. Jak se jmenuje největší rybník na Českomoravské vrchovině a čím je významný? Velké
Hářko, dříve pohon pro hamry, nyní jachting a závody dračích lodí (Unčovský),
oprava: Velké Dářko, rekreační oblast (Urban)
30. Kde býval nejbližší (nyní již zaniklý) rybník v okolí naší školy? Híterův (Vahala),
upřesnění: Byl na náměstí 28. října a správně se nazýval se Hutterův. (Urban)
31. Uveďte dvě nejvýznamnější rybniční oblasti v Čechách a jejich největší rybníky.
Třeboňská pánev – Rožmberk, Českobudějovická pánev – Bezdrev (Vodička)
32. Uveďte dvě významné rybniční oblasti v JMK a jejich největší rybníky. Lednická
rybniční soustava – Nesyt, Třeboňská – Rožmberk (Žák), oprava: Třeboňská rybniční
soustava je v Čechách, správně má být Pohořelická rybniční soustava – Novoveský
rybník (Urban)
33. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Prahu pitnou vodou? Na které je řece?
Vodní nádrž Švihov, je na řece Želivce. (Bělušová)
34. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Plzeň pitnou vodou? Na které je řece?
Vodní nádrž Nýrsko, je na řece Úhlavě. (Blažek) Také jsem si to myslel, ale pitná
voda z nádrže Nýrsko zásobuje jen Klatovsko a Domažlicko, Plzeň si bere vodu
přímo z řeky Úhlavy. V poslední době je problém s její kvalitou. (Urban)
35. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Ostravu pitnou vodou? Na které je řece?
Vodní nádrž Šance na Ostravici, Kružberk na Moravici a Morávka na stejnojmenné
řece. (Břoušková chyběla, doplnil Urban)
36. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Brněnsko pitnou vodou? Na které je řece?
Vodní nádrž Vír I, je na řece Svratce. (Coufal)
37. Odkud se získává většina pitné vody pro Brno? O jakou vodu se jedná? Z prameniště
Březová nad Svitavou, jedná se o podzemní vodu. (Česnek)
38. Jakým způsobem se do Brna přivádí pitná voda? Dvěma podzemními přivaděči
z Březové nad Svitavou. Vírský přivaděč má v zásobování Brna jen doplňkovou a
záložní úlohu. (Dubová chyběla, doplnil Urban)
39. Ve kterém moravském lázeňském městě vyvěrá Vincentka? Luhačovice (Fiala)
40. Jak se jmenuje jihomoravská obec, kde bylo zřízeno termální koupaliště? Pasohlávky
(Hajn)
41. jak se jmenuje známé severomoravské lázeňské středisko s termálním koupalištěm?
Velké Losiny (Hampl)
42. Jak se jmenuje náš nejteplejší a zároveň nejmohutnější minerální pramen a ve kterém
městě vyvěrá? Vřídlo. Vyvěrá v Karlových Varech. (Horváthová)
43. Která tři města tvoří známý západočeský lázeňský trojúhelník? Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Cheb (Chmelař) Cheb není lázeňské město, správná odpověď je
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. (Urban)
44. Které západočeské lázeňské město je proslulé léčivou radioaktivní vodou? Jáchymov
(Koktavá)
45. Jak se jmenují nejznámější středočeské lázně? Která minerální voda zde vyvěrá?
Poděbrady, minerální voda se prodává pod názvem Poděbradka. (Konvalinková
odpověď nedodala, doplnil Urban)
46. Jak se jmenuje populární minerální voda s projímavými účinky, která se získává
nedaleko od Brna? Šaratice (Krásenská)
47. Jak se nazývá pohoří, ve kterém se čerpá minerální voda Magnesia? Proč obsahuje
tolik hořčíku? Slavkovský les, vysoký obsah hořčíku je způsoben místní horninou
hadec, ze které je působením vody s oxidem uhličitým uvolňován. (Krůtová)
48. Jak se nazývá pohoří, ve kterém pramení voda, která se jako balená prodává pod
názvem Dobrá voda? Novohradské hory (Malcánková)
49. Kde má Brno svou čistírnu odpadních vod? V Modřicích. (Martinů odpověděl na jinou
otázku, doplnil Urban)
50. Čím byla ještě v nedávné minulosti snížena kvalita vody v Brněnské přehradě, že se
v ní nedalo koupat? Velkým výskytem sinic. (Mařík chyběl, doplnil Urban)
51. Jaká opatření byla učiněna, aby se voda v Brněnské přehradě zlepšila a mohlo se v ní
zase koupat? Přehrada byla vypuštěna, dno bylo vápněno, po opětovném napuštění
byly nainstalovány aerační věže a v místě vtoku Svratky do vodní nádrže se přidává
síran železnatý k vysrážení fosforečnanů. (Nevídalová odpověděla na jinou otázky,
doplnil Martinů a Urban)
52. Jak se jmenuje soustava tří přehradních nádrží v oblasti soutoku řek Dyje, Svratky a
Jihlavy? Novomlýnské nádrže (Ptáčková)
53. Které tři řeky se stékají u města Ivančice? Jihlava, Oslava, Rokytná (Raštica)
54. Které tři řeky se stékají u města Jaroměř? Metuje, Úpa a Labe (Rokytová
neodpověděla, doplnil Urban)
55. Jak se jmenuje říčka, která protéká Slavkovem u Brna? Litava (Rotreklová)
56. jak se jmenuje říčka, která protéká Zlínem? Dřevnice (Rychlý neodpověděl, doplnil
Urban)
57. Jak se jmenuje velká řeka, která protéká Olomoucí? Morava (Svěrák)
58. Jak se jmenuje velká řeka, která protéká Karlovými Vary? Ohře (Sýkora)
59. Které město leží na soutoku Labe s Vltavou? Mělník (Till)
60. Které město leží na soutoku Labe s Orlicí? Hradec Králové (Titl)
61. Které město leží na soutoku Labe s Chrudimkou? Pardubice (Titzová)
62. Které město leží na soutoku Vltavy a Malše? České Budějovice (Viktora)
63. Která řeka tvořila svým tokem část zemské hranice mezi Moravou a Slezskem?
Ostravice (Žáček)
64. Která řeka tvořila svým tokem část zemské hranice mezi Čechami a Moravou?
Svratka a v kratším úseku i Morava (Urban)
Download

Otázky z vodohospodářství a rybářství – část 1 1. Ke kterým úmořím