číslo 1 | říjen 2014
ýběru svého patrona na praporu je třeba věnovat
mimořádnou pozornost, vždyť je to on, který drží
ochrannou ruku nad svými hasiči. Bdí však i nad občany
a celou obcí a městem. Při naší práci se setkáváme
s přáním na vyšití oblíbených podob Floriánů, „toho
našeho”, ať už pochází z kroniky, kostela, kaple nebo
z pera gra ků, malířů a heraldiků v Alerionu. Během
staletí se vyobrazení tohoto světce měnily.
Svatý Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, ale i ve středověkém brnění. Často
s korouhví v ruce, s vědrem vody, kterým hasí hořící dům
nebo kostel, kapličku. Málokdy se setkáme se znázorněním
Floriána jako starce, ačkoliv tak byl vyobrazován např.
na fresce ze 12.století v klášteře Nonnberg v Salcburku.
Od té doby (asi od 13.století) je už vidět jako mladý muž,
což je také z historického hlediska jistě přesnější.
Sv. Floirán se narodil ve 4.století na území dnešního
Rakouska, které tehdy náleželo k Římské říši. Byl
důstojníkem římské armády. Tehdy byli křesťané
pronásledování. Byl odsouzen poté, co chtěl osvobodit
křesťany patřící k jeho armádě. Protože svou víru
neodvolal, byl mučen a následně svržen s kamenem
přivázaným k hrdlu z mostu do řeky.
Jako atributy, tedy určující symboly světce, má svatý Florián kromě praporce, zbroje a vědra i mlýnský kámen,
který poukazuje na jeho mučednictví. V menšině případů
je zobrazován i orel, který hlídal podle legendy jeho
mrtvé tělo. Pokud v obci nikdy nehořelo, tak například
na praporech Florián henasí, ale žehná.
Po celé naší vlasti i v Evropě nalezneme velké množství
staveb jemu zasvěcených. Kostelů, kapliček, božích muk,
postranních oltářů v kostelech, samostatných soch
na náměstích. Ty se povětšinou datují z dob Rakousko
- Uherska.
Hasiči v obcích i městeh vždy patřili mezi
spolky, které se o sebe dokázaly postarat
a navíc pomáhaly ostatním, to bylo vždy jejich poslání. Také přinášeli kulturní život
do obce a byli hybateli společenského dění.
Proto také dodnes pořádají zábavy, plesy
a další místní akce, při kterých dokáží mimo
jiné získat prostředky. V poslední době
se však pozapomíná na veřejnou sbírku
na pořízení praporu, které byly v minulosti
tak oblíbené a přinášely významnou část rozpočtu
na jeho výrobu. Bylo ctí každého přispět
na nový prapor, byť sebemenší částkou nebo
se stát velkým donátorem. Proto dnes sborům
doporučujeme tuto pěknou a praktickou tradici oprášit. Každý obchodní zástupce z Alerionu má pro tyto příležitosti připraven pro
každý sbor dostatek odznaků s historickými
hasičskými motivy a mottem "Žehnání prapo-
Svatá Barbora, patronka hasičů v Itálii nebo Francii. Také
je patronkou všech, kteří pracují s ohněm, i kovářů, horníků
a dělostřelců. Zemřela r.237 n.l. Svátek má 4.prosince.
Svatý Antonín, patron hasičů ve Vatikánu, kterého lidé
zaměňují se sv. Antonínem Paduánským, populárním
sv. Antoníčkem. Zemřel r.356 n.l. Svátek má 17. ledna.
Se jménem světce jsou spojovány soutěže, objevuje
se na hasičských praporech a v další hasičské symbolice
jako znaky a odznaky sborů, v názvosloví soutěží,
jako součást trvalé výzdoby hasiček a shromažďovacích
místností. Symbolika sv. Floriána pronikla celým životem
a prací českých hasičů, dobrovolných i těch profesionálních. Svátek slaví 4.5. nositelů tohoto krásného a symbolického jména je však pouze několik za rok.
ru A.D.2014". S těmito členové sboru obejdou domy, rmy a sponzory a požádají touto
cestou o podporu a za příspěvek do kasičky
pak dárci věnují tento pěkný odznak jako
poděkování a památku.
Pro ty sbory, které to nestihnou nebo mají
své nejbližší výročí až příští rok, je podpora
veřejné sbírky připravena i pro následující rok
prostřednictvím odznaků.
„Žehnání praporu A.D.2015".
31.12.2014
Kontaktujte nás:
ALERION s. r. o.
Chaloupkova 1
612 00 BRNO – KRÁLOVO POLE
www.alerion.cz
Tel.: +420 513 035 545
Mob.: +420 739 515 675
E-mail: [email protected]
Download

zde - Alerion