ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Hülya TOROS YUMRU
2.
Unvanı:
Yard. Doç.Dr.
E-posta:
[email protected]
[email protected]
3.
Adres:
Çağ Üniversitesi
Yaşar Bayboğan Kampüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü
Adana-Mersin Karayolu Üzeri 33800 Mersin
Telefon:
4.
+90 324 651 48 00
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
İngiliz Dili Öğretimi
İngilizcenin Yabancı
Dil Olarak Öğretimi
İngiliz Dili Öğretimi
Üniversite
Yıl
Gazi Üniversitesi, Ankara
Bilkent Üniversitesi, Ankara
1984
1991
Çukurova Üniversitesi, Adana
2000
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : Çağ Üniversitesi, 2006.
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
VEYSEL EMİR EKE. Turkish EFL Students' Opinions Towards The Use Of Tablet PCs And Interactive
Whiteboards In EFL Classrooms. Çağ University. 2014.
SÜMEYYE ESRA SAYGILI. Engaging EFL Students in Group Collaboration in Speaking Classes. Çağ
University. 2014.
MELEK CANÖZÜ ÖZBEK. The Profile and The Continuous Professional Development Activity Choice Of
English Language Teachers And The Factors Influencing Their Choice. Çağ University. 2014.
SERA GÜVENÇ. A Case Study: EFL Learners' and Writing Teachers' Attitudes Towards Performance-Based
Portfolio in a University Context. Çağ University. 2014.
DİLBER MADENSOY. EFL Teachers' Conceptions of Teaching Grammar. Çağ University. 2014.
AYÇA TALAN ŞİRİNKAYA. An Action Research Study on Designing Multimedia Focused Reading Classes.
Çağ University. 2014.
MÜNEVVER GÖKMEN. Developing EFL Instructors' Reflective Teaching Through Collaborative Action
Research and Peer Observation. Çağ University. 2014.
EVİNDAR ÇEPİK. A Comparison of Private and State High School EFL Teachers’ Perceptions on the Quality
of English Language Education in Turkey. Çağ University. 2014.
1
FATMA GAMZE SÖKÜCÜ. A Study on The Attitudes of EFL Teachers Toward Computer Assisted Language
Learning. Çağ University. 2014.
FUNDA GÖKDEMİR. EFL Instructors' Perceptions About Authentic Materials in English Language Teaching.
Çağ University. 2014.
LAURA ŞAKIRGİL. An Action Research Study On Teacher Development in a University Context. Çağ
University. 2014.
LEMAN TATLI. EFL Teachers’ Attitudes Towards Teaching English to Young Learners. Çağ University.
2014.
NAZIM DİKMEN. A Study on the Identification of the Reading Strategy Types Used by the 9th Grade
Students in a Private High School. Çağ University. 2014.
NESRİN DEMİRTAŞ. EFL Teachers' Perceptions of Teaching Vocabulary Learning Strategies. Çağ
University. 2014.
NURSEVEN KILIÇ. A Case Study on Collaborative Group Activities to Reduce EFL Learners' Foreign
Language Speaking Anxiety in a University Context. Çağ University. 2014.
FARUK GÖKÇE. A Comparison of EFL Teachers' Perception of Formative Assessment in Public and Private
Schools. Çağ University. 2014.
SEÇİL SUBAŞI. A Case Study on a Vocabulary Development Program Based on Multiple Intelligence
Theory. Çağ University. 2014.
SEDA ZONTURLU. A Study on Computer Assisted Language Learning and the Development of Learner
Autonomy. Çağ University.2014.
SİNAN ÖZYURT. A Study on EFL Teachers' Conceptions and Practices with EFL Learners' Listening
Comprehension Problems. Çağ University. 2014.
YUSUF UYAR. The Evaluation of Writing Course Book and Development of Writing Strategies in a University
Context. Çağ University. 2014.
ALİYE NEŞE YAPIÖRER. EFL Learners’ Conceptions of Learner Autonomy. Çağ University. 2013.
BEYZA KABADAYI. A Study On Professional Development Needs of EFL Instructors Working at a
Foundation University. Çağ University. 2013.
DUYGU ÖZMEN. Implementation of Writing Portfolios at a Preparatory School in a University Context. Çağ
University. 2013.
ESEN ASLAN. The Role of Teacher Efficacy Over Language Teaching. Çağ University. 2013.
EMRAH MUYAN. A Case Study On ELT Teachers’ Perceptions Towards Professional Development
Activities. Çağ University. 2013.
FATMA YUVAYAPAN. Teacher Development: Critical Friends Group. Çağ University. 2013.
NURAY GÜLEÇ. Disruptive Student Behaviors in University Preparatory Classes Observed by Teachers of
English. Çağ University. 2013.
SELEN ÖZÇAYLAK. The Development of Students’ Use of Reading Comprehension Strategies in English
Texts. Çağ University. 2013.
SİNEM AK. The Evaluation of Performance Tasks Given at Primary Education According to Students’,
Teachers’ and Parents’ Opinions. Çağ University. 2013.
TUNCAY KOÇ. EFL Teachers’ and Students’ Perceptions Towards the Use of Writing Portfolios in Language
Learning Process. Çağ University. 2013.
ÖMER GÖKHAN ULUM. EFL Teachers’ Perceptions on In-Service Teacher Development Programs in the
Turkish Educational System. Çağ University. 2012.
BAŞAK N. TAN. An Action Research Study on Portfolio Assessment in a Process Writing Class with Seventh
Grade Students in a Primary State School. Çukurova University. 2004.
2
6.2. Doktora Tezleri
HARUN ŞİMŞEK. A Teacher Development Program For Young Learners of English. Çukurova University.
2007.
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sahinkarakas, S., Yumru, H. & Inozu, J. (2010). A Case Study: Two Teachers’ reflections on the ELP in
Practice. ELT Journal. 64 (1), pp. 65-74. SSCI/A
Sahınkarakas, S., Inozu, J. & Yumru, H. (2010). The Influence of Higher Education Experiences on ELT
Students’ Learning. Procedia-Social Behavioral Sciences, 2(2), 4183 - 4183, doi: 10.1016/ j.sbspro.
2010.03.661. SCOPUS/A
Inozu, J., Sahınkarakas, S. & Yumru, H. (2010). The Nature of Language Learning Experiences Beyond the
Classroom and its Learning Outcomes, US-China Foreign Language, 8(1), 14-22. EBSCO/A
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Yumru, H. & Sahinkarakas, S. (2006). The European Language Portfolio in Practice: Promoting Process and
Context Awareness. 2nd International Conference on ELT Profession: Challenges and Prospects, 220225, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. LINCOM yayıncılık. ISBN 978 3 89586
134 5.
Ekmekçi, F. Ö. & Yumru, H. (2000). An Ownership Approach to Teacher Development. 6
International ELT Convention, 161-170.
th
METU
7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yumru, H. (2014). Effects of Keeping Portfolios on Trainee Teachers’ Perceptions of the Writing Process, in
Multidisciplinary Perspectives on Education. H. Arslan, G. Raţă, E. Kocayörük and M.A. Içbay (Eds.). 65-70,
Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne. ISBN (10): 1-4438-6009-3, ISBN (13): 978-1-44386009-3.
Yumru, H. & Inozu, J. (2003). A Learner-Based Approach to Writing Improvement: Using “Repertory Grid
Technique” as a Learning Tool, in Contrastive Rhetoric, Issues, Insights and Pedagogy. N. Kassabgy, Z.
Ibrahim and S. Aydelott (Eds.) 143-154, The American University in Press: Cairo, New York.
Toros, H. (1996). Experiencing Action Research Through Action Research. (Unpublished MSc Thesis).
The University of Aston in Birmingham. England.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
3
Ilin, G., Inozu, J. & Yumru, H. (2007) Teachers’ and Learners’ Perception of Tasks: Objectives and
Outcomes, Journal of Theory and Practice in Education, 3(1) 60-68.
Yumru, H. & Inozu, J. (2007). Looking for a Learner-Based Writing Course Syllabus? Try Rep Grid.
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1) 26-31.
Inozu, J. & Yumru, H. (2006). An Action Research on Fostering Reflective Thinking For Writing Improvement,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 207-216.
7.6. Diğer Yayınlar
Yumru, H., Sahinkarakas, S. & Inozu, J. (2008). Out-of-class language learning; students’ reflections.
Languages for Europe-Language Learning in a Multilingual Europe, ELT Conference. British Council,
Berlin.
Sahinkarakas, S., Yumru, H. & Inozu, J. (2007). Teacher Reflections on the European Language Portfolio in
Practice. The CEFR Benefits and Limitations. IATEFL TEA SIG Conference, Opatija, Croatia.
Yumru, H. (2005, Kasım). Değişim Yönetimi: Etkili Takım Çalışması. HİE Programı, İlköğretim Müfettişleri
Eğitim Bilimleri Semineri, Çukurova Üniversitesi, Adana. (Davetli Konuşmacı).
Yumru, H. (2004, Mart). European Language Portfolio. Özel İkem Okulu, İskenderun. (Davetli konuşmacı).
Yumru, H. (2000, Mayıs). How to Use Portfolio in Writing Classes? Niğde Üniversitesi, Yabancı Diller
Bölümü. Niğde. (Davetli konuşmacı).
Yumru, H. (1997, November). Testing and Assessment. Beykent Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu.
İstanbul. (Davetli konuşmacı).
Toros, H. & Ün, H. (1994). Action Research, Gaziantep ELT Convention 1994: Focused Teaching and
Focused Learning. Gaziantep.
Toros, H. (1993). Using Checklists in a Writing Classroom. The USIS English Language Teaching
Conference: Incorporating the 1990’s Focus on Language Learning Strategies: A Look at Materials
Adaptation and Materials Development. Adana.
Toros, H. (1992). A Process Approach to Writing Instruction. ELT METU Convention. ODTÜ. Ankara.
8.
Projeler
Hizmet İçi Öğretmen Eğitim Projesi: Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Merkezinde görev yapan
İngilizce Öğretmenlerine yönelik UCLES CEELT Level II (University of Cambridge Local Examinations
Syndicate- Cambridge Examination in English for Language Teachers) Dil Sınavına Hazırlık
4
Programı, Çukurova Üniversitesi. (The British Council Overseas Development Administration tarafından
desteklendi.) (1993-1994; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998).
Hizmet İçi Öğretmen Eğitim Projesi: Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Merkezinde görev yapan
İngilizce Öğretmenlerine yönelik “Action Research” programı. (1994-1995; 1995-1996).
Hizmet İçi Öğretmen Eğitim Projesi: Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Merkezinde görev yapan
İngilizce Öğretmenlerine yönelik “COTE (Certificate for Overseas Teachers of English)” programı.
(British Council Overseas Development Administration tarafından desteklendi.) (1993-1994; 1994-1995;
1995-1996; 1996-1997; 1997-1998).
9.
İdari Görevler
Adana İl Temsilcisi: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Programı.
2001-2004.
Hizmet-içi Eğitim Birim Koordinatörü: Çukurova Üniversitesi, Hazırlık Okulu (YADİM). 1994-1998.
Ölçme ve Değerlendirme Birim Koordinatörü: Çukurova Üniversitesi, Hazırlık Okulu (YADİM). 1991-1993.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
INGED: İngiliz Dili Eğitimi Birliği
11. Ödüller
1. The British Council Bursu, 1993.
Durham The British Council yaz okulu: “Contemporary Approaches in the English Language
Classroom.” Newcastle-upon-Tyne, İngiltere. Sertifika.
2. The British Council Bursu, 1994.
The University of Kent at Canterbury- Pilgrims yaz okulu: “Trainer Development Course.” İngiltere.
Sertifika.
3. The Overseas Development Administration Project-The British Council Bursu, 1995.
The Aston University in Birmingham: "Öğretmen Eğitimcisi Programı." İngiltere.
4. The Overseas Development Administration Project-The British Council Bursu, 1994-1996.
The Aston University in Birmingham: Yüksek Lisans Programı: "İngilizcenin Öğretimi." İngiltere. Yüksek
Lisans Diploma.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
5
Akademik yıl Dönem
Dersin adı
Haftalık saati
Teorik
Güz
2012-2013
ELT 213 Dil Öğretiminde
Yaklaşımlar I
ELT 327 Çocuklara Yabancı Dil
Öğretimi I
3
0
20
3
0
22
3
0
22
3
0
25
3
0
30
3
3
0
0
30
20
3
0
22
3
3
3
0
0
0
22
30
41
3
0
20
3
0
25
ELT 505 Materyal Değerlendirme ve 3
Geliştirme
ELT 108 İleri Düzey Okuma ve
3
Yazma II
3
ELT 222 Eğitim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme
ELT 324 Çocuklara Yabancı Dil
3
Öğretimi II
ELT 504 Alternatif Değerlendirme
3
0
30
0
41
0
25
0
20
0
30
ELT 331 Dil Becerilerinin Öğretimi I
ELT 411 Dil Öğretiminde Materyal
Geliştirme
Bahar
2013-2014 Güz
Bahar
Uygulama
Öğrenci
sayısı
ELT 505 Materyal Değerlendirme ve
Geliştirme
ELT 510 Seminer
ELT 214 Dil Öğretiminde
Yaklaşımlar II
ELT 324 Çocuklara Yabancı Dil
Öğretimi II
ELT 338 Dil Becerilerinin Öğretimi II
ELT 504 Alternatif Değerlendirme
ELT 107 İleri Düzey Okuma ve
Yazma I
ELT 327 Çocuklara Yabancı Dil
Öğretimi I
ELT 411 Dil Öğretiminde Materyal
Geliştirme
6
Download

İngiliz Dili Öğretimi Gazi Üniversitesi, Ankara