Trave
Ledoborcem
l
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:52 Stránka 1
na severní pól
s cestovatelem Jirkou Kolbabou
Trave
l
Ledoborcem
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:52 Stránka 2
na severní pól
Lidstvo od jeho vzniku provázely touhy objevit něco nového, poznat nepoznané, zažít vzrušující dobrodružství. Jedním z mnoha cílů
novodobé historie lidstva bylo stanout na severním pólu. Pokoušela se o to řada expedic, které s vypětím všech sil toto dobrodružství
absolvovaly a jen málu z nich se tohoto cíle podařilo dosáhnout. Moderní doba umožňuje pokořit severní pól prakticky bez námahy.
W W W . E S O T R A V E L . C Z / S E V E R N I P O L
s cestovatelem Jirkou Kolbabou
30.7. – 12.8.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:52 Stránka 3
Miluji chladné oblasti planety.
Nejčastější otázky na cestovatele zní: „Kde se Ti na světě
líbilo nejvíce... jaký je Tvůj
dosud nesplněný cestovatelský sen?” Mám v tom už
několik let naprosto jasno.
Miluji chladné oblasti planety
a toužím stanout na severním
pólu. Reakcí jsou často
nechápavé pohledy. Proč,
když jsi projel rajské oblasti v
Pacifiku i voňavé ostrovy v
Karibském moři? Co Tě do
těch mrazů táhne? Těžko se
to popisuje, ale od dob prvních polárních objevitelů se tisíce „vyvolených”,
kteří měli to štěstí a přiblížili se k pólům, vyjadřují naprosto stejně. Mluví o
posvátných a slavnostních okamžicích, kdy směli šetrně otisknout svou
stopu v panensky čistém, ekologicky nezničeném místě. Mluví o intenzivním pocitu výlučnosti, že se mohli podívat na místa, na kterých před sto
lety stanuli slavní hrdinní polárníci. Nevadí, že oni přijeli na saních tažených
polárními psy a my se tam dopravíme pohodlně na palubě největšího
ledoborce světa. Každý si tu chvíli ve svém nitru prožije určitě velmi
podobně. Jsou to přesně ty okamžiky, které si s hřejivým pocitem vybavujeme po zbytek života.
Chladné oblasti planety mě přitahují tak intenzivně, že jsem už třikrát
navštívil Antarktidu, a doufám, že se tam ještě někdy podívám. Když jsem
na severní polokouli, „brousím” po Islandu a okolních ostrovech (vrátil jsem
se tam už osmkrát), Aljašce, Lofotech nebo Sibiři.
V těchto dnech odpočítávám čas mimořádně netrpělivě. V létě 2015 pojedu s Vámi spolehlivým ledoborcem na severní pól a splním si tak letitý
cestovatelský sen. A jak jsem právě zjistil, v hodině dvanácté. V dalších
letech už tato mimořádně exotická cesta bude pro laiky jen velmi těžko
uskutečnitelná.
Miluji chladné oblasti planety...
Jiří Kolbaba
SEVERNÍ PÓL
90°N 0°W / 90°N 0°E
ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA
MURMANSK
viceprezident Českého klubu cestovatelů
TRASA VIP PLAVby LEdObORcE: MURMANSK  BARENTSOVO MOŘE  SEVERNÍ PÓL  ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA  MURMANSK
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 4
UnIKÁTnOsT plavBY leDOBOrCeM na severní pól
Expedici Ledoborcem na severní pól lze právem považovat za unikátní. Posuďte sami. Na
palubě nejsilnějšího atomového ledoborce na světě „50 let vítězství” se dostanete na
„vrchol světa” - 90 stupňů severní šířky. Oslava dobytí severního pólu zahrnuje nejsevernější
barbecue (na ledě), nejkratší cestu kolem světa (stačí jen zúčastnit se mezinárodního tance
v kruhu kolem severního pólu). Pro otužilé se nabízí možnost plavání v Severním ledovém
oceánu. Na zpáteční cestě budou organizovány pro pokořitele severního pólu výsadky
vrtulníkem na ostrovech Země Františka Josefa, dech beroucí krajiny, která nenechá nikoho
lhostejným. To je nejbližší země od severního pólu na východní polokouli (540 km od
severního pólu) - domov velkého množství arktických ptáků, mrožů, tuleňů a ledních
medvědů. Zde navštívíte mys Norway, kde přezimovala Nansenova výprava při neúspěšném
pokusu o dobytí severního pólu.
Mějte na paměti, že tato expedice probíhá v daleké, obtížně dostupné části světa. Proto tato
trasa by měla být považována za obecný nástin expedice, která se může měnit pod vlivem
vnějších faktorů: počasí, ledu, atd. Každá z našich plaveb na severní pól během posledních
deseti let byla trochu odlišná.
Příroda vždy přináší své vlastní změny našich plánů - v tom je však kouzlo a význam
expediční plavby.
Expedici Ledoborcem na severní pól lze právem považovat za unikátní. Dvojnásob to platí
pro nadcházející sezónu, která bude na dlouhou dobu poslední příležitostí k podniknutí této
vpravdě jedinečné výpravy. Vláda Ruské federace rozhodla o dalším využití atomového
ledoborce „50 let vítězství” pouze pro vědecké účely, čímž komerční cesty k severnímu
pólu po roce 2015 končí.
4
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 5
CesTOvní ZavaZaDla
Maximální hmotnost zavazadla na osobu je 20 kg + 5 kg příručního, (omezeno pro leteckou
přepravu).
lÉKaŘ na palUBĚ
Součástí týmu, který je cestujícím k dispozici během celé plavby, je i palubní lékař, který
má velké zkušenosti s cestováním v těchto odlehlých oblastech. Kromě základních lékařských služeb a konzultací nabídne i vlastní zkušenosti a rady, jak překonávat případné problémy s cestováním. Samozřejmostí je i kvalitně vybavená ošetřovna.
prŮvODCe CesTOvaTel JIŘí KOlBaBa
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do
nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává
do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí organizuje tematické fotovýstavy
o krásách světa.
Populární je zejména jeho mnohaletý pořad na rádiu Impuls. V celosvětové kampani Keep
walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem
Českého klubu cestovatelů.
Účastníkům zájezdu nabídne zajímavé informace o globálním cestování. Jako profesionální
fotograf vysvětlí mechanizmy kompoziční tvorby ve fotografii a aktivně pomůže zájemcům
zdokumentovat jejich pobyt.
„Rozlehlost, barevnost, tvarová různorodost a geologické struktury planety mě stále více
fascinují. Nemohu se nasytit. Nezávislým pobíháním po pouštích, lesích, horách, či
městech matičky Země si dosytnosti plním klukovské sny. Nerozlučnou partnerkou na
cestách se mně stala moje kamera. Spolu se časně ráno budíme, přes den mrzneme
nebo se potíme a pozdě v noci neklidně usínáme. Dojati z toho, co jsme viděli, a napjati z
toho, co jsme přehlédli. Těch fascinujících míst je tolik, že je ani za celý život nespatříme.
Nevadí. Hlavně, že můžeme. Našli jsme cíl a smysl života“.
J.K.
5
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 6
Trave
Ledoborcem l
na severní pól
s cestovatelem Jirkou Kolbabou
Poznáte sílu ledoborce. Zažijete zvláštní pocit věčného dne s pozorováním polárního života a možností nejsevernějšího koupání.
prOGraM CesTY:
(změna programu vyhrazena)
1.den
Scházíme se na pražském letišti s rozechvělým pocitem. Tam, kam míříme,
přeci žádná letadla nelétají! Odlétáme tedy do Helsinek, kde nás poprvé
ovane severská atmosféra vrcholu skandinávského léta. Míříme do hotelu, kde nás
čeká oficiální uvítání a seznámení s ostatními účastníky polární plavby. Dlouhý den,
kdy Slunce ne a ne zapadnout, je dobrou přípravou na arktické dobrodružství, které
nám právě začíná!
2.den
Dopoledne se vracíme zpět na helsinské letiště a charterovým letem
odlétáme do arktického přístavu, jehož jméno mrazí ledem a nekonečnými
bílými dálavami. Murmansk! Výspa obydleného světa na nejzazším kousku severské
pevniny. Naloďujeme se na černočervený ledoborec „50 let vítězství“, seznamujeme
se s lodí a lodními prostorami, které se stanou naším útočištěm v nehostinné Arktidě.
Ve stanovenou hodinu přesně jak atomové hodiny vyplouváme do Kolského zálivu a
dále na širé moře. Kurz sever!
6
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 7
3.den
Plujeme Barentsovým mořem, na mořské hladině se postupně objevují prvé kry.
Čas na volném moři je věnován důkladnějšímu seznámení s plavidlem, vrcholem
je exkurze do impozantní strojovny atomového ledoborce. V lodním salónu probíhají přednášky
o způsobu plavby ledovým polem a o unikátním a křehkém ekosystému Arktidy. A stále
a vytrvale pokračujeme k severu a Slunce nad našimi hlavami nezapadá!
4.- 6.den
Po slunečné noci se ráno probouzíme a naše plavidlo je už obklopeno
ledovou plání. Následující tři dny se budeme zvolna probíjet zamrzlým
oceánem k onomu magickému bodu - severnímu pólu. Pevné ledové plochy se střídají
s polynjemi - trhlinami volné hladiny v ledovém poli a s torosy - scénickými a respekt vzbuzujícími
nakupeními ledových ker, z nichž často září modravý odstín upěchovaného ledu. Na ledu se
občas objeví lední medvěd či odpočívající tuleň. V průběhu plavby se v závislosti na momentálních
přírodních podmínkách konají vyhlídkové lety vrtulníkem, které nám umožní spatřit náš zdánlivě
mohutný ledoborec v adekvátním měřítku nedozírných ploch Severního ledového oceánu.
A také si vystoupíme na pevnou ledovou kru a projdeme se kus po svých, je to vskutku zvláštní
pocit mít pod nohama něco kolem metru ledu a pak už jen kilometry mrazivé vody. A pak nad
šálkem horkého čaje či něčeho ostřejšího ve vyhřátém útulném lodním salónu můžeme
probrat naše zážitky a dojmy s některým z odborníků z vědecké posádky a vyslechnout si
některou z odborných přednášek či polárnických historek. A nebo jen tak zvolna lelkovat na
palubě a sledovat, kterak se naše atomové plavidlo zkušeně a vytrvale prokousává ledovou
plání k pólu. A víme, že nám nic neuteče, nemusíme se bát, abychom vše stihli do tmy.
Tma dnes žádná nepřijde!
7
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 8
7.den
A je to tady! Magický vršek naší planety, sen mnoha dobrodruhů a odvážlivců,
kteří ve velké míře za svoji touhu zaplatili životem. To bylo kdysi. Ještě před pouhými sto lety neprobádané a zcela nedostupné místo. Magické místo, jehož tajemná krása
jakoby pocházela z jiných světů. Bod, kolem kterého se doslova otáčí celý svět. Bod, kde
v tiché nehybnosti stojí i hvězdy a kde všechny cesty vedou na jih. Místo, které má jen jednu
světovou stranu: jih. Není mnoho vyvolených, kteří měli tu možnost stanout na severním zeměpisném pólu. A my se dnes přiřazujeme k té hrstce vyvolených!
Vystupujeme z ledoborce na ledovou pláň, na bodě se souřadnicemi 90°0´0´´ je vztyčen
polární ukazatel a pak následuje fotografování a vychutnávání si onoho okamžiku. Jsme tu!
Na oslavu se nám připravuje pravé polárnické barbecue, a ač je to neobvyklé, tak pokyn před
výstupem zní plavky s sebou. Nejsevernější koupaliště světa se nám zrovna otevírá jen pro
ten dnešní den, byť je určeno hlavně pro otužilce. Ale kdo by nezkusil pár temp v chladné
průzračné vodě na vrcholu planety?
A než náš ledoborec zamíří zpět na jih, tak se ještě dosyta nabažíme tohoto místa uprostřed
proměnlivé ledové pláně.
Zítra a kdykoliv v budoucnu to už zde bude jiné, díky oceánskému driftu se ledy v tomto zeměpisném bodě neustále posouvají, náš severní pól, ten náš dnešní pól, který si odvážíme
ve vzpomínkách, nám ale už zůstane napořád tím, čím byl dnes. Životním zážitkem.
Ale dobrodružství ještě nekončí, vždyť nás čekají ještě tajemné polární ostrovy !
8
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 9
8.-10.den
Připlouváme k jedné z nejopuštěnějších a nejméně dostupných
oblastí naší planety, tajemné Země Františka Josefa. Název nám zní
trochu povědomě, vybaví se stařičký mocnář s licousy a vídeňský valčík, sachr dort a
houska se salámem od Hawelky. Kdepak, žádná vídeňská uhlazenost, větrem bičovaná
skaliska, rozervané vulkanické krajiny ostrovů, daleké obzory a divočina, jak má být. Ostrovy
nejsou s výjimkou několika málo pohraničníků a vědců nikým trvale obydleny a do roku
1990 byly cizincům zpoza hranice Sovětského svazu zcela nepřístupné. Tady byl vskutku
málokdo.
Žijí zde hojní lední medvědi, na štěrkových plážích se vyvalují tuční mroži a na skaliskách
hnízdí desetitisíce arktických ptáků.
Díky stálému polárnímu dni máme dost času na výsadky na pevnou zemi na gumových
zodiacích a na seznámení se s arktickou faunou i se skromnou flórou. A ohromí nás též
kamenné koule na Champově ostrově, o jejichž původu se geologové přou a jejichž nevšední
vzhled dává dost podnětů rozličným fantaskním úvahám.
11.-13.den
Opouštíme Zemi Františka Josefa a přeplouváme opět Barentsovo
moře. Ledové kry pozvolna mizí a tak máme čas si vychutnat
pohodlí naší lodi, plavba pustým oceánem má v sobě něco z dávných cestovatelských snů.
Vždyť jak se říká, i sama cesta je cílem.
Doplouváme do Murmansku, loučíme se s vysokou Arktidou a přelétáme do Helsinek. Je
zajímavé, jak jižně až středomořsky na nás dnes Helsinki ve srovnání s Arktidou působí.
14.den
Po snídani míříme na letiště a vracíme se domů. Životní cesta je za námi, tím
spíše, že se podobná akce již v blízké budoucnosti jen tak opakovat nebude.
A tak budeme stále vzpomínat na ty opuštěné ledové pláně tam vysoko na severu i na ty
mrože a lední medvědy. Byla to cesta do jiného světa.
9
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 10
pokoření
póL
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 11
severního
óLu
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 12
ATOmOVý LEdObOREC „50 LET VíTĚZSTVí”
(50 лет Победы / 50 YEARS OF VICTORY)
Nejvýkonnější a nejmodernější světový ledoborec byl uveden do provozu v roce 2007.
Ledoborec je určen primárně pro udržování Severní mořské cesty a pro vědecké účely,
několikrát ročně podniká též turistické cesty na severní pól. Nadcházející sezóna však
bude na dlouhou dobu poslední příležitostí k podniknutí této vpravdě jedinečné výpravy.
Vláda Ruské federace rozhodla o dalším využití atomového ledoborce „50 let vítězství”
pouze pro vědecké účely, čímž komerční cesty k severnímu pólu po roce 2015 končí.
Popis: Pohon ledoborce je zajištěn 2 parními turbínami o výkonu 75.000 koňských sil,
pára je dodávána 2 atomovými reaktory, jež jsou uloženy ve 160tunové ocelové schránce,
stíněné betonem a vodní clonou. Loď je schopna samostatného provozu bez přerušení
po dobu 4 let. Pohyb v ledovém poli je usnadňován tryskami, které vhánějí pod led
horkou vodu, a schopností rychle přečerpávat vodní zátěž v kýlu. Loď má konstrukčně
revoluční tvar přídě ve tvaru lžíce, jenž usnadňuje manévrování v ledovém poli.
Kajuty: Všechny kajuty jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a mají otevíratelná okna.
Společné prostory: Cestujícím je k dispozici velká jídelna, knihovna, lodní bar,
posluchárna, fitness centrum, kryté volejbalové hřiště, krytý vyhřívaný bazének a sauna.
Lodní můstek je cestujícím otevřen po většinu plavby, k pozorování scenérií se hodí
i rozsáhlé vnější otevřené paluby.
Kuchyně: Vynikající mezinárodní kuchaři připravuji v rámci plné penze pestrý výběr
jídel z různých světových kuchyní. Bar je výborně zásoben.
Posádka: Technická a velitelská posádka je ruská, odborná expediční posádka na lodi
je v mezinárodním složení. Jednacím jazykem na lodi je angličtina a ruština.
Technické údaje: délka 159,60 m, šířka 30 m, ponor 11.08 m, výtlak 25 840 tun,
pohon: 2 nukleární reaktory o výkonu 2 x 227,6 MW, vyrábějící páru pro parní turbíny
o výkonu 75 000 koňských sil, plavební rychlost: 21,4 uzlů, posádka 140 osob,
cestující max. 128 osob. Ledoborná klasifikace: Arktika. Domovský přístav: Murmansk.
Plánky kajut:
1 - Standard Twin (14 m2)
2 - Mini Suite (22 m2)
3 - Junior Suite (24 m2)
1
2
3
12
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 13
RAdY NA CESTU
Průměrná teplota na trase: 0 °C, minimálně –15 °C, maximálně +8 °C.
Oblečení na polární expedice lodí:
Hlavním faktorem při výběru oblečení na palubě je pohodlí. Oblečení může být
neformální, odpovídající expedičnímu charakteru výpravy.
Několik tipů, které Vám pomohou cítit se pohodlně během expedice:
Noste pohodlné oblečení vyrobené z nepromokavého a prodyšného materiálu, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti pod oblečením. „Neexistuje žádné špatné počasí,
pouze špatné oblečení“ zní praxí osvědčené polárnické rčení. Neberte si přiléhavé
oblečení, které nedostatečně izoluje. Vlna, hedvábí a moderní syntetická vlákna, jako
je fleece (polar fleece), udržuje teplo lépe než bavlna. Lepší je vždy více tenčích vrstev
oblečení než jedna silná. Mezi tenkými vrstvami oblečení je vrstva vzduchu, která
působí jako izolant. K chladu jsou nejvíce náchylné nohy a ruce. Budete potřebovat
rukavice (nejlépe palčáky). Dbejte na pokrývku hlavy. Polárni klima je zrádné.
Doporučujeme čelenku, vlněnou čepici, kapuci a šálu. Je dobré mít při ruce vždy teplé
venkovní oblečení pro případ náhlého spatření ledních medvědů, velryb či jiného
úkazu, oznámeného palubním rozhlasem.
1 - manžety fleece/vlna, 2 - prodyšná, vodoodpudivá a větruvzdorná
látka, 3 - prodyšná podšívka, 4 a 6 nášivka, 5 - teploměr, 7 - etiketa
Co si sbalit s sebou:
- nepromokavá bunda + jako dárek dostanete speciální polární bundu (viz obrázek)
- několik triček a plavky
- termoprádlo
- teplé kalhoty
- nepromokavé kalhoty na výsadky a plavby ve člunech (oblékají se na vaše kalhoty)
- vlněný svetr, fleece bunda
- palčáky a rukavice a čepice
- teplé ponožky a neklouzavé, kvalitní, teplé, prodyšné pohorky
- vodotěsný batoh pro výsadky
- fotoaparát, videokamera, dalekohled, paměťové karty a náhradní baterie pro přístroje
- dioptrické brýle (pokud nosíte) a náhradní brýle a sluneční brýle s UV filtrem
- léky vaší osobní potřeby s rezervou na několik dalších dní
- pro citlivé povahy léky na spaní (je polární den a slunce nezapadá)
- plastový sáček se zipem na fotoaparát nebo videokameru
- ochranný krém na obličej a rty, opalovací krém, krém na ruce (suché klima)
- poznámkový blok a psací potřeby
- adaptér do zásuvky (většinou jsou v kabině zásuvky na 110 i 220 voltů).
13
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 14
ČLUNY ZOdIAC
Abychom maximálně využili jedinečné příležitosti k poznání divoké arktické přírody, jsou
pro výlety k bizarním ledovcům, k hnízdištím arktického ptactva, za mořskou faunou či k
tajemným břehům neobydlených ostrovů využívány čluny Zodiac. Mají mělký ponor a šest
nafukovacích oddílů, které jim poskytují ideální plovací a manévrovací vlastnosti,
a jsou tak nejspolehlivějším prostředkem při výpravách do odlehlých oblastí. Pomocí
těchto člunů je možno přistát i v normálně nepřístupných místech: na plážích, říčních
březích, krách a podobně. Jejich nenahraditelnost oceníme zejména ve chvílích, kdy se
vedle člunu vynoří mrož, aby si prohlédl osazenstvo a zapózoval se svými kly, při proplouvání
v těsné blízkosti mohutných ker a pozorování neuvěřitelných odstínů modři stlačeného
ledu či při sledování klidných velrybích párů brázdících letní vody Barentsova moře.
HELIKOPTÉRY
Helikoptéry slouží především k průzkumu ledového pole a určení nejvhodnější plavební
trasy, ale mohou být použity též k výsadkům a okružním letům. Při nástupu a výstupu z
helikoptéry jsou všichni cestující povinni řídit se bezpodmínečně pokyny palubního
personálu. Letům předchází instruktáž a diskuze, kde se probírá trasa, vzdálenost,
charakter pobřeží či ledovců a další podrobnosti. Programy jsou navrženy tak, aby
cestujícím poskytly co nejvíce informací o polárních oblastech. Zkušení odborníci
seznámí cestující s přírodou Arktidy, historií jejího vývoje a poskytnou detailní odpovědi
na všechny vaše otázky. Lety jsou uskutečňovány pouze při příznivém počasí.
V opačném případě nevzniká nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci.
PŘI PObYTU NA LEdĚ A NA POLÁRNí SOUŠI
V Arktidě se vyskytují lední medvědi. Setkání s ledním medvědem může skončit fatálně,
proto je bezpodmínečně nutné se při všech pohybech po pevnině držet pohromadě pod
dozorem průvodce, svévolně se od skupiny nevzdalovat a dbát všech pokynů.
PLATEbNí A STORNO POdmíNKY
- při objednávce zájezdu se platí 30 % záloha, doplatek do celé částky je 120 dní před začátkem zájezdu, tj. do 1.4. 2015. Každý zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu zrušit
s CK smluvní vztah, tj. odstoupit od smlouvy / stornovat zájezd. CK má v tomto případě právo
účtovat za každou přihlášenou osobu storno poplatek:
- 30 % z celkové ceny zájezdu v případě storna / zrušení zájezdu do 120. dne
před začátkem zájezdu
- 100 % v případě storna / zrušení zájezdu od 119. dne před začátkem zájezdu
14
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 15
CENA ZÁJEZdU
osoba ve dvoulůžkové kajutě Twin Standard (14 m2) = 598.000,- Kč
příplatek za single 379.000,- Kč (70% z ceny druhé osoby v kajutě)
osoba ve dvoulůžkové kajutě Mini Suite (22 m2) = 678.000,- Kč
příplatek za single 599.000,- Kč (100% z ceny druhé osoby v kajutě)
osoba ve dvoulůžkové kajutě Junior Suite (24 m2) = 798.000,- Kč
příplatek za single 719.000,- Kč (100% z ceny druhé osoby v kajutě)
ZíSKEJTE 5% SLEVU Z CENY ZÁJEZdU
Pokud si objednáte zájezd LEDOBORCEM NA SEVERNÍ PÓL do 15.9.2014,
získáte 5% slevu!
(Sleva se vztahuje pouze na základní cenu zájezdu, ne na fakultativní doplatky.
Pro tento zájezd neplatí žádné další slevy ani věrnostní bonusy.)
CENA ZÁJEZdU ZAHRNUJE
- leteckou přepravu včetně letištních poplatků na trase
Praha  Helsinky  Murmansk  Helsinky  Praha
- 2x nocleh v Helsinkách v hotelu se snídaní
- 11x nocleh na lodi ve vybrané kajutě s plnou penzí
(čaj, káva, kakao a voda k dispozici 24 h)
- lodní dopravu na palubě ledoborce „50 let vítězství”
- výlety na pevninu čluny zodiak a helikoptérou během plavby
- přednáškový program na lodi
- zapůjčení vodotěsné expediční obuvi
- nepromokavou expediční bundu (zůstane účastníkům jako suvenýr)
- podrobné informační materiály před odletem, arktickou příručku
- expediční deník a fotoalbum na DVD
- krytí výloh při záchranné akci do 100.000 EUR (pouze dny na ledoborci, osoby do 85 let)
- pojištění léčebných výloh
- pozemní transfery v Helsinkách a Murmansku
- vízum do Ruska (2 vstupy)
- průvodcovské služby cestovatele Jiřího Kolbaby
- služby zkušených, anglicky mluvících arktických vůdců
CENA ZÁJEZdU NEZAHRNUJE
- spropitné personálu ledoborce
- fakultativní doplatek za nadstandardní pojištění storna zájezdu ALLIANZ
(bez limitu ceny zájezdu a bez spoluúčasti) = 24.990,- Kč / os.
(Možné sjednat pouze při objednání zájezdu, ne dodatečně!)
15
LEdObORCEm NA SEVERNí PóL
30.07. – 12.08.2015
Ledoborcem na severni pol Kolbabou23.6VariantaPoseidon_KarluvProgram_katalog 26.6.14 9:53 Stránka 16
ESO travel a.s.
Korunovaãní 22
170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
www.esotravel.cz/severnipol
Kontaktujte Va‰eho osobního konzultanta:
777 651 376, 603 410 221
Download

Prolistujte si katalog cesty