ekonomika
CIZÍ JAZYKY
přenechejte odborníkům
V dnešním globalizovaném světě znalost cizích jazyků nabývá na čím
dál větším významu. Působnost firem se už dávno neomezuje na jedno
teritorium, řada společností expanduje na trhy celého světa. Porozumět
si se zahraničními obchodními partnery při osobním jednání, mít
profesionálně přeložené právní dokumenty či technické podklady – k tomu
všemu je klíčová precizní znalost cizích jazyků. Není ovšem v silách
jednotlivce orientovat se v mnohdy specifických úskalích konkrétní cizí
řeči. V těchto případech se vyplatí obrátit na specialisty, ať už se jedná
o oblast překladů, tlumočení či výuku cizích jazyků.
vystačíte s vaší slovní zásobou, něco jiného
je ovšem náročné obchodní jednání. Zde už
přichází vhod profesionální tlumočník.
Odborníci rozlišují tři základní typy tlumočení – prvním z nich je tzv. konsekutivní
tlumočení, neboli následné. V tomto případě je projev řečníka tlumočen vždy po
krátkých úsecích. Hodí se například pro
pracovní schůzky několika partnerů či při
vedení obchodních jednání.
Druhým typem je tzv. simultánní tlumočení,
kdy překlad probíhá souběžně s projevem
řečníka. Tlumočník šeptem překládá hovor
mluvícího, a proto je tento způsob určen
pro jednoho, maximálně dva posluchače.
Simultánní tlumočení je vhodné například
při školeních, seminářích apod.
Posledním typem je konferenční tlumočení
(kabinové, simultánní). Hovor řečníka je
okamžitě tlumočen posluchačům do sluchátek. Tento typ je vhodný pro mezinárodní
konference, kongresy či semináře. Výhodou
je, že lze zaráz tlumočit do libovolného počtu jazyků – záleží jen na počtu tlumočníků,
kteří tlumočí z oddělených kabin.
Škola ve vaší kanceláři
Prosím do paňdžábštiny!
42
Na trhu působí řada překladatelů, velmi
se ovšem liší v šíři poskytovaných služeb.
Ti menší obvykle překládají do několika
nejrozšířenějších světových jazyků, velké
společnosti umí zajistit překlad do desítek
jazyků, včetně těch méně obvyklých.
„Překladatelská společnost má obrovskou
výhodu oproti jiným poskytovatelům překladů především ve velikosti databáze překladatelů a tlumočníků a také ve flexibilitě
poskytovaných služeb,“ vysvětluje výhody
velkých překladatelských agentur Petra
Cupáková, ředitelka společnosti Aspena.
Samotné zpracování podkladů totiž v naprosté většině případů provádějí profesionální
překladatelé v daných zemích, kteří musí
být nejen jazykovými odborníky, ale i znalci
v oboru, kterého se překlad týká. To někdy
může představovat noční můru pro projektové manažery, kteří práci desítek rodilých
mluvčích v cizích zemích koordinují. Stačí si
jen uvědomit, kolik státních či náboženských
svátků v padesáti státech koliduje s běžným
pracovním týdnem zde v ČR. O ramadánu
v muslimských zemích ani nemluvě…
A jaké jazyky patří mezi nejžádanější? „Nejčastěji realizujeme překlady do a z angličtiny, němčiny, polštiny, francouzštiny a španělštiny. Poměrně často se setkáváme i s méně
obvyklými jazyky, jako je například thajština
či mongolština. K překladatelské raritě patří
práce s jazyky igboština, paňdžábština nebo
sinhálština,“ dodává Jan Stráský, marketingový manažer společnosti Aspena.
Abychom si rozuměli…
Řada situací se neobejde bez osobního kontaktu s obchodním partnerem. Pokud je ze
zahraničí, mohou o uzavření kontraktu rozhodovat i drobné jazykové nuance. Jedna
věc je neformální konverzace, při které si
Není tajemstvím, že firmy si své zaměstnance vybírají i podle jazykových znalostí; komunikace v anglickém či německém jazyce
na pokročilé úrovni bývá často standardním
požadavkem už při pracovním pohovoru.
Zaměstnanec ovládající jednu či dokonce
Brno Business & St yle • 3/2012
Vybrané brněnské společnosti
nabízející jazykové služby
ABACK linguistic consulting, spol. s r. o.,
Rašínova 2, tel. 542 216 281,
[email protected], www.aback.cz
CHICORY, v. o. s.,
Staňkova 9, tel. 549 250 382,
[email protected], www.chicory.cz
Překlady, tlumočení
Překlady, tlumočení
Agentura VIKA, Masarykova 31,
tel. 542 221 578, [email protected],
www.vika.cz
Jazyk, v. o. s.,
Cihlářská 19, tel. 606 729 040,
[email protected],
www.jazyk-vos.com
Firemní jazykové kurzy
Překlady, tlumočení, firemní jazykové kurzy
více řečí se vždy stává významným členem
pracovního týmu. Pro firmy je proto výhodné jazykové znalosti svých zaměstnanců
dále rozšiřovat. Jednou z možností takového následného vzdělávání jsou firemní
jazykové kurzy, které profesionálové umí
zařídit i přímo v sídle klienta.
„Firemní jazykové kurzy nejsou jen zajímavým benefitem pro potenciální i stávající
pracovníky, ale také důležitým nástrojem
zvýšení efektivity pracovní činnosti. Nejedná se tedy pouze o významný motivační nástroj – jazyková výuka především poskytuje
zaměstnancům sebejistotu, samostatnost,
schopnost dorozumět se na mezinárodní
úrovni nebo odbourání strachu ze setkání
s kolegou či partnerem, který nerozumí česky. Hodnota zaměstnance, který se jazykově
vzdělává, prudce vzrůstá a pracovník se stává
atraktivnějším pro pracovní trh, i ten globální,“ vysvětluje Andrea Vojáčková, obchodní
ředitelka jazykové agentury Skřivánek.
„Seriózní a spolehlivá jazyková agentura se
samozřejmě nepozná na první pohled, ale
mnohé napoví – například webové stránky,
přístup zaměstnanců nebo seznam referencí.
Nejlepším ukazatelem je doporučení od spokojeného klienta. Z pohledu zákazníka jistě
hraje roli dlouholetá tradice a zkušenosti,
velikost jazykové agentury, kvalitní lektoři
a propracovaná metodika výuky a maximální
přizpůsobení se potřebám firmy,“ podotýká
Vojáčková s tím, že v oblíbenosti vede angličtina a němčina. Novým trendem je podle
ní i zvýšená poptávka po kurzech francouzštiny, zejména od úřadů, které komunikují
n
s institucemi Evropské unie.
Ando Translations and Localizations, s. r. o.,
Tyršova 48, tel. 541 235 718,
[email protected], www.ando.cz
Překlady
Jazyková škola LEXICA, s. r. o.,
Křenová 26, tel. 775 605 064,
[email protected], www.lexicabrno.cz
Překlady, tlumočení, firemní jazykové kurzy
ASPENA jazyková škola, s. r. o.,
Obilní trh 4, tel. 541 211 651,
[email protected], www.jazykovka.cz
Firemní jazykové kurzy
MKM – Jazyková škola,
překladatelská agentura,
Jakubská 1, www.mkm.cz
Překlady, tlumočení, firemní jazykové kurzy
Aspena, s. r. o.,
Gorkého 15, tel. 541 242 186,
[email protected], www.aspena.cz
Moravia IT, a. s.,
Hilleho 4, 545 552 555, www.moravia.com
Překlady, tlumočení
Překlady
AVT Brno,
Výstaviště 1, tel. 541 220 101,
[email protected], www.avt.cz
Pegas Translations, s. r. o.,
Pekařská 18, tel. 515 546 907,
offi[email protected],
www.pegastranslations.com
Tlumočení
Překlady, tlumočení
Brno International Centre, s. r. o.,
Bašty 8, tel. 774 716 255,
[email protected],
www.brnocentre.cz
Překlady, tlumočení, firemní jazykové kurzy
Právní překlady, s. r. o.,
Údolní 37, tel. 541 233 651,
[email protected],
www.pravni-preklady.cz
Překlady, tlumočení
cahlik.info, s. r. o,
Záhřebská 39, tel. 530 317 844,
[email protected], www.cahlik.info
Překlady, tlumočení, firemní jazykové kurzy
SILVERMERE, s. r. o.,
Příční 10, tel. 724 226 022,
offi[email protected],
www.silvermere.cz
CONSTANT GLOBAL, s. r. o.,
Mezírka 1, tel. 608 347 900,
[email protected],
www.rustina-brno.cz
Skřivánek, s. r. o.,
Orlí 27, tel. 543 210 518,
[email protected], www.skrivanek.cz
Překlady, firemní jazykové kurzy
Překlady, tlumočení, firemní jazykové kurzy
Chybička za miliardy
cahlik.info
ĮƌĞŵŶşũĂnjLJŬŽǀljĂǀnjĚĢůĄǀĂĐşƐĞƌǀŝƐ
inzerce
Kilogram není libra! Na tom se měli předem domluvit odborníci z NASA, kteří
se v roce 1999 postarali o jednu z největších blamáží v dějinách kosmonautiky.
K rudé planetě tehdy vyslali sondu Mars Climate Orbiter, která ovšem kvůli
neuvěřitelné chybě pozemního řídícího střediska ztroskotala. Problémem byla
záměna metrických fyzikálních jednotek vycházejících z kilogramu, na kterou
byla sonda konstruována, za anglické fyzikální jednotky vycházející z libry
(1 libra = 0,454 kg). Družice tak klesla na příliš nízkou orbitu a v husté atmosféře
Marsu se během okamžiku vypařila, stejně jako 328 miliónů dolarů za její vývoj,
n
konstrukci a navádění.
I ^ƉŽůĞŚůŝǀljĚŽĚĂǀĂƚĞůǀŽďůĂƐƟĮƌĞŵŶşŚŽǀnjĚĢůĄǀĄŶş͘
I WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşƉƎĞŬůĂĚLJƐŬŽƌĞŬƚƵƌŽƵǀĐĞŶĢ͘
I ^ůĞǀĂϮϬйŶĂƚƎşŵĢƐşēŶşĮƌĞŵŶşŬƵƌnjƐƚŽƵƚŽƌĞŬůĂŵŽƵ͘
нϰϮϬϱϯϬϯϭϳϴϰϰ͕нϰϮϬϳϳϱϮϲϰϴϳϭͮŝŶĨŽΛĐĂŚůŝŬ͘ŝŶĨŽͮwww.cahlik.info
43
Download

Cizí jazyky přenechejte odborníkům