EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ZLÍN
SOUDNÍ EXEKUTOR
JUDr. JOSEF ČERNÝ
tř. T. Bati 1547
760 01 Zlín
Městský úřad Moravský Krumlov - Odbor dopravy
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
tel/fax: 577220745
e-mail: [email protected]
č. j.: 011 EX 838/13 - 29
Ve Zlíně dne 17.09.2013
Věc: Žádost o poskytnutí součinnosti
Ve smyslu ust. § 33 odst. 3 a § 34 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) a v souvislosti s prováděním exekuce na základě
pověření Okresního soudu ve Znojmě ze dne 06.11.2012 č.j.: 24E 1064/2012 - 6 vůči povinnému Farbiak Michal,
bytem Míšovice 368, Hostěradice, RČ: 770110/3817 se na Vás obracím se zdvořilou žádostí o sdělení:
•
zda je povinný evidován jako vlastník či provozovatel silničních vozidel; pokud ano, sdělte všechny dostupné
údaje o vozidlech (značka a typ, rok výroby, číslo motoru, číslo karoserie, datum a způsob nabytí, SPZ, předešlý
majitel, název event. leasing. společnosti, číslo a datum uzavření leasingové smlouvy, atd.
Fotokopii cit. pověření v příloze připojuji.
Děkuji a jsem s pozdravem
Dana Foldynová
pověřená v záhlaví uvedeným
soudním exekutorem
přílohy: 1, dle textu
Download

E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D Z L Í N