Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
1
R ocník XXI. • Leden 2013 • Zdarm a
Rok 2012 očima generálního ředitele
a. s. Lázně Františkovy Lázně
pan Ing. Josef Ciglanský
Aquaforum club pan Ing. Jan Končel
Život v rezervaci Soos – část 1.
Fotosoutěž 2013
Spolupracovníci
Františkolázeňských listů
Přírodní léčivé zdroje
Využití přírodních léčivých zdrojů
v balneoprovozech
Galerie Brömse 2013
Horoskopy
Františkolázeňské noviny
Cvičení – syndrom bolestivého ramene
Nabídka pobytů
Kultura, volný čas:
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Program VIP Aquaforum Clubu
Galerie Brömse, muzeum, knihovna
Hodně
zdraví,
klidný
a spokojený
rok 2013
Vám přeje
akciová společnost
Lázně Františkovy Lázně
Foto: V. Izák
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
Milé dámy, vážení pánové,
ani pořádně nevíme jak a už jsme v roce
2013. Do nového roku si mnozí z nás
dávají různá předsevzetí. Někdy vydržíme
plnit slib jen krátkou dobu, pak na něj
zapomeneme a nemyslíme. Je to zcela
normální situace, se kterou jsme se už
všichni setkali. Ruku na srdce – co kdybychom letos vstupovali do nového roku
s tím, že si žádné sliby nebudeme dávat?
Myslím, že by celý rok, který je před námi,
byl hned veselejší!
V letošním roce si připomeneme 220.
výročí založení lázní. Přírodní léčivé zdroje
– prameny, slatina a suchý vývěr kysličníku
uhličitého znali a využívali lidé už ve středověku. Podnět k založení lázní dal dr. Adler,
chebský lékař. Jak to všechno bylo, to Vám
jistě říkají naši průvodci při procházkách,
které pro naše klienty akciové společnosti
Lázně Františkovy Lázně pořádáme. Pro
nás je důležité, že císař František dekret
o založení lázní v dubnu 1793 podepsal.
Na počest císaře nejen místo, ale později
i samostatná obec a město nesou jeho
jméno – Františkovy Lázně.
Různých Františků tady máme několik.
Od císaře na koni u Sadové kavárny přes
Františkův pramen, na kterém je napsán
letopočet 1793, Infocentrum František
a nemohu zapomenout na sošku malého
Františka... Pravda, malý František je na
několika místech trochu vyhlazený, dá se
říci i ošoupaný. Prý je to z toho důvodu,
že sáhnete-li si na některá místa, stanete
se do roka rodiči...
Na prahu nového roku je dobré podívat
se také na astrologické předpovědi. Na
rozdíl od předcházejících několika roků
slibují astrologové rok mnohem lepší, než
byly ty předchozí. Rok 2013 je pod patronací Luny, dárkyně tvarů života. Mělo by
se nám dařit v rodině, měla by se uklidnit
situace mezi lidmi ve velkých společenstvích. K Luně patří voda, zelená a stříbrná
barva, diamant, rostliny s velkým obsahem
vody, jako meloun a pod., lilie, leknín, ze
zvířat kočka, sova a vodní ptáci. Jen se prý
nemáme spoléhat na pomoc zvenčí, ale
sami na sebe a svou rodinu.
Upřímně Vám přeji, moji milí čtenáři,
a to se sáhnutím i bez sáhnutí na Františka
pevné zdraví, štěstí a aby Vám v roce 2013
lázně prospěly stejně, jako milionům lidí,
kteří je za těch 220 let navštívili a kterým
pomohly zlepšit jejich zdraví fyzické i psychické. Přírodní léčivé zdroje, ale i moderní
medicína jsou tady pro Vás a čekají na
Vás. Budete-li si přes všechna varování
do nového roku dávat nějaké předsevzetí,
tak nezapomeňte přidat péči o sebe a své
blízké.
Příjemný pobyt, šťastný rok a pamatujte, že jsme tady pro Vás!
Vaše redakce
Františkolázeňské listy č. 1, leden 2013,
ročník 21. Vydávají Lázně Františkovy Lázně
a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
IČO: 46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto
a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce
Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351
01 Františkovy Lázně. E-mail: eva.douchova@
frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz
strana 3
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
ROK 2012
OČIMA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE:
pan Ing. Josef CIGLANSKÝ
Pane generální řediteli, jak hodnotíte uplynulý rok?
Hospodářský rok 2012 můžeme hodnotit
jako úspěšný. Dosáhli jsme vyšších tržeb než
v roce předcházejícím, udrželi jsme náklady
pod kontrolou, dosáhli jsme plánovaného
hospodářského výsledku.
Jaký je poměr mezi českými a německými
hosty lázní?
V současné době se pohybuje tento poměr
zhruba půl na půl. V posledních letech jsme
zaznamenali mírný nárůst tuzemců, což nás
velice těší.
V masmédiích nás několik let straší ekonomickou situací. Projevuje se to na návštěvnosti?
Většina sdělovacích prostředků působí
jako „černá kronika“. Ale vážně, makroekonomickou situaci v Evropě a u nás nemůžeme brát na lehkou váhu. Vývoj příjmů
domácností ovlivňuje i jejich výdaje, které
věnují na cestování. V letech 2010 a 2011
k nám přijelo hostů méně, v roce uplynulém
se situace na trhu začala, z našeho pohledu,
vyvíjet lépe.
Neustále se také mluví o propouštění...?
Naše společnost Lázně Františkovy Lázně
a.s. nechystá žádné hromadné propouštění. Průběžně reagujeme na situaci na trhu
a přizpůsobujeme operativně stav našich
zaměstnanců stavu návštěvnosti.
A co česká klientela, která jezdila do lázní na
zdravotní pojištění?
Pojištěnci zdravotních pojišťoven do lázní
stále jezdí. Od 1.10.2012 mají ovšem nové
podmínky, platí nový indikační seznam.
Došlo k redukci komplexní lázeňské péče,
zkrátila se délka pobytu ze čtyř na tři týdny,
při opakovaném pobytu je možno využít
příspěvkové lázeňské péče. Pokles tržeb
hrazených z veřejného zdravotního pojištění
u nás představuje 10%.
Očekáváte, že v příštím roce bude i nadále
přibývat českých samoplátců?
Věřím tomu. Praxe ukazuje, že jsme dobře
nastavili naši produktovou řadu pobytů pro
tuzemský trh. Podařilo se nám do Františkových Lázní přilákat celou řadu nových hostů.
Oceňují příznivé účinky místních přírodních
léčivých zdrojů – slatiny, vody a plynu.
Jaká je spolupráce s cestovními kancelářemi?
Nejvíce hostů přes cestovní kancelář k nám
přijíždí ze zahraničí. Situace na tomto trhu
se v posledních letech přiostřila. Ve většině
případů spolupracujeme s našimi partnery
dlouhodobě, takže můžeme spolupráci
hodnotit pozitivně. Samozřejmě se snažíme
hledat i „nové štiky“ na trhu cestovních
kanceláří.
Spolupracuje společnost s jinými subjekty
ve městě?
S radnicí máme spolupráci na dobré
úrovni. Společné problémy se snažíme konstruktivně řešit. S ostatními poskytovateli
lázeňské péče v místě se snažíme komunikovat, některá témata máme společná. Jinak
je třeba si uvědomit, že jsme mezi sebou
konkurenti. Ale důležité je, aby se dařilo všem
podnikatelům ve městě.
Váš názor na Aquaforum club?
Dnes již je nutností, aby společnost naší velikosti měla pro své pravidelné hosty vytvořen
věrnostní program. Vážíme si věrných klientů,
snažíme se pro ně připravit celou řadu výhod.
Při společných setkáních nasloucháme přáním našich hostů.
Na co nového se můžeme těšit v novém roce?
V zimních měsících budeme nově na našich
lázeňských hotelech Savoy a Metropol zkoušet lázeňský pobyt „all inclusive“. Od nového
roku budou moci všichni naši hosté využít
služeb Aquafora v ceně pobytu. V prostorách Císařských lázní budeme během zimní
odstávky renovovat prostory pro hosty.
Na co jsme zapomněli?
Doufám, že na nic a na nikoho.
Vaše přání do nového roku?
Chtěl bych všem spolupracovníkům
a všem našim hostům popřát do nového roku
hodně štěstí a zdraví. Já osobně bych si přál,
aby se nám společně dařilo rozvíjet kvalitní
české lázeňství.
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
strana 4
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
a.s. Lázně Františkovy Lázně
AQUAFORUM CLUB
manažer klubu pan Ing. Jan KONČEL
Pane inženýre, jak jste se stal manažerem
Aquaforum clubu?
Na začátku všeho byla nabídka práce
na obchodním oddělení společnosti Lázně
Františkovy Lázně a.s. Po úspěšném vystudování vysoké školy a následném, téměř ročním
pobytu v Austrálii, byla tato nabídka novou
výzvou v mém životě a já ji přijal. V době mého
nástupu se také spustil věrnostní program
Aquaforum Club, který je určený výhradně pro
hosty společnosti. Mé seznamování s firemní
kulturou a vším, co k nové práci náleží, probíhalo právě zde. Manažerem klubu byl tehdy
Viktor Slezák, který se svým týmem úspěšně
nastolil vše nejdůležitější k fungování klubu.
Po skončení mé zkušební doby byla tato funkce předána mně, jelikož pan Slezák přestoupil
na jinou pozici v naší společnosti.
Mohu říci, že jsem byl ve správný čas na
správném místě. Když jsem nastoupil, tak již
Aquaforum Club fungoval, ale teprve se začínal vyvíjet do současné podoby a jsem si jistý,
že pozitivním směrem se bude vyvíjet i nadále. Mezi zakládající členy bych rád uvedl
již zmíněného Viktora Slezáka, Marii Drápalovou a Michala Odvodyho. Dalo by se také
říci, že všichni jmenovaní mají s klubem nadále velkou spojitost. Paní Zdeňka Heinová a
Monika Dušáková, které byly u zrodu klubu,
jsou stále členkami našeho skvělého týmu, do
kterého navíc přibyla Barbora Lehotská.
Jak dlouho klub funguje a kolik má členů?
Aquaforum Club slavnostně zahájil činnost 1.6.2011. V současné době evidujeme
stejný poměr české a německé klientely. V měsíci lednu 2013 očekáváme vydání desetitisící
členské karty.
Jaký je zájem o členství v klubu?
Zájem o členství je vysoký a, dle mého názoru, se v budoucnu bude nadále zvyšovat.
Je to dáno zejména péčí o naše hosty a také
množstvím a úrovní služeb, které nabízíme
a neustále vylepšujeme.
V r. 2012 jste začali pořádat nejrůznější
pravidelné akce. S jakou odezvou?
Nejdůležitější a hlavní pravidelnou akcí
klubu se v minulém roce stalo „Slavnostní
setkání členů“. Jedná se o společenský večer
s hudebním doprovodem k tanci a také
mnoha překvapeními pro naše členy. Vzhledem k omezené kapacitě společenského sálu
v hotelu Pawlik jsou hosté zváni osobním
dopisem, kdy je zapotřebí potvrzení účasti.
Tímto večerem děkujeme našim členům za
jejich věrnost.
Novinkou jsou také pravidelná odpoledne s čokoládovou fontánou a palačinkou.
Vstup na akci mají zlatí a stříbrní členové
zdarma. Pro držitele modrých karet je akce
zpoplatněna 25 Kč. Vzhledem k vysoké účasti
a omezené kapacitě je důležité si přímo
v Aquaforum Clubu vyzvednout, popřípadě
zakoupit kupón, který opravňuje ke
konzumaci. Odpoledne s čokoládovou
fontánou pořádáme každé pondělí
a odpoledne s palačinkou každý pátek
vždy od 14:00 do 15:30 hod.
Rozhodně bych také neměl zapomenout na stále se zvyšující zájem
o výtvarnou dílnu, kde si členové mohou
vyrobit dárek za použití různých výtvarných technik.
Tradičně již pořádáme v klubu hru
„Bingo“ a také „Člověče nezlob se“.
Foto: BK Jedná se o večery pro zpříjemnění lázeňského pobytu, zábavu a navíc mohou
Důvěry, která mi byla dána, si velmi ceúčastníci vyhrát pěknou cenu. Odezva na
ním a pevně věřím, že Aquaforum Club plní
tyto akce je velmi dobrá, a to zejména při
svojí funkci, kterou je zejména poskytování
hře Bingo.
maximální individuální péče pro naše členy.
Kromě programů, které připravujete „pod
S kým spolupracujete?
střechou“, jste také zvali na různé akce venAquaforum Club patří pod obchodní odku...?
dělení společnosti Lázně Františkovy Lázně
V minulém roce jsme v jarních a letních
a.s., a proto je vzájemná spolupráce velmi
měsících pořádali také velmi hezké a oblíbené
důležitá. Zejména připravujeme speciální
akce, jako pikniky a také Hledání pokladu Dr.
akce a nabídky pro naše členy. Ale nejedná
Bernharda Adlera. Za zmínku stojí i poznáse jen a pouze o obchodní oddělení, jelikož
vací večerní procházky či poetická vycházka
Aquaforum Club spolupracuje uvnitř celé
pod názvem Co vyprávějí sochy. Zapomenout
společnosti.
bychom neměli ani na zahájení letní a zimní
Jako samostatnou skupinu musím zmínit
sezóny a mnohé další.
naše smluvní partnery klubu, kteří poskytují
V zimě je to komplikované, ale zeptám se:
našim věrným členům slevy a výhody. Aquachystáte také něco na venek v zimních měsíforum Club má v současné době 35 partnerů
cích?
a já všem děkuji za výbornou spolupráci.
Konat akce v zimních měsících je velmi
Informace nejen o partnerech rádi poskytnou
riskantní. Vždy je důležité, aby vyšlo počasí,
naši osobní asistenti přímo v Aquaforum
ale i přes to jsme zařadili dvě zajímavé akce,
Clubu, který se nachází v prvním patře Aquaa to Noční prohlídku města a také již zmíněfora – světa vody a relaxace.
nou procházku Co vyprávějí sochy.
Foto: BK
Členové klubu mají mnohé výhody. Jak se
mohu stát členem klubu?
Členství v klubu máme rozděleno na tři
stupně: standardní, které mohou získat
i hosté, kteří k nám přijeli poprvé. Prémiové
členství získávají členové, kteří v našem věrnostním programu získali již více jak 5 000
bodů a nejvyšší zlaté členství získává host při
získání 10 000 a více bodů. Z úrovně členství
se také odvíjí množství slev a výhod, které
mají členové klubu k dispozici.
Členství je pro hosty Lázně Františkovy
Lázně a.s. bezplatné. Stačí vyplnit přihlášku, která je součástí našeho propagačního
katalogu Aquaforum Clubu a odevzdat ji
v některém z hotelů naší společnosti nebo
přímo v Aquaforum Clubu. Členská karta
je připravena vždy následující den a je k vyzvednutí v naší kanceláři klubu. Karta je
vždy platná během pobytu a na každý nový
pobyt je také připravena nová členská karta.
Členem klubu se také může stát i externí host
po zaplacení poplatku 500 Kč.
Zmínil jste se o věrnostních bodech. Jak členové body získávají?
Jeden věrnostní bod získají členové za 25
Kč útraty u naší společnosti. Nejvíce bodů
je jim proto přičteno za celkový pobyt. Dále
mohou získat body za dokoupení doplňkových služeb v hotelu či při útratě v kavárnách
a lobby barech společnosti Lázně Františkovy
Lázně a.s., kde, navíc, dostávají 10% slevu.
Vždy však platí, že body se přičtou až po
ukončení daného pobytu.
Je množství členů klubu omezené?
Množství členů v Aquaforum Clubu není
v žádném případě omezené a my doufáme, že
zájem o členství se bude neustále zvyšovat.
Na co jsme zapomněli?
Rád bych zmínil, že Aquaforum Club je tu
zejména pro naše hosty. Činností klubu není
jen poskytování výhod a slev během jejich
pobytu, ale zejména poskytování maximální
individuální péče. Vážíme si každého názoru
či otázek, na které rádi odpovíme a případné
problémy, vzniklé nejen během jejich pobytu,
pomůžeme vždy vyřešit.
Vaše přání do nového roku?
Nejen všem našim členům bych popřál
rok plný pohody, dobré nálady a úsměvů,
jelikož si myslím, že právě to je velmi důležitá cesta ke zdraví, harmonii a celkové
spokojenosti.
Aquaforum Clubu bych rád popřál co
nejvíce spokojených stávajících i budoucích
členů a doufám, že se k nám, do Františkových Lázní a zejména do krásných hotelů
společnosti Lázně Františkovy Lázně budou
rádi vracet.
Děkuji vám za rozhovor.
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
strana 5
Lázně Františkovy Lázně a.s.
AQUAFORUM CLUB - AFC*
po – pá 9 – 17 hod., so 9 – 12 hod., ne 14 – 17 hod.
KLUBOVNA po – ne 9 – 21 hod.
PROGRAM - LEDEN 2013
STŘEDA, 02.01. - BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC*zdarma, ostatní 50,- Kč
PÁTEK, 04.01. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PONDĚLÍ, 07.01. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
ÚTERÝ, 08.01. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 09.01. - ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
PÁTEK, 11.01. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., pouze pro členy afc*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PONDĚLÍ, 14.01. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., pouze pro členy afc*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
ÚTERÝ, 15.01. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 16.01. - CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města
15:00, sraz u sochy Františka. Pouze pro členy AFC*
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
PÁTEK, 18.01. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
NEDĚLE, 20.01. - NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
19:30 hod., sraz u Fontány (Sadová kavárna). Pouze pro členy AFC*
PONDĚLÍ, 21.01. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PŘEDNÁŠKA – PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
Ing. Marian Mackovič, ředitel správy PLZ a balneoprovozů
19.00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
ÚTERÝ, 22.01. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ČLENY AFC*
Vyzkoušejte si vyrobit dárek pro sebe nebo své blízké
za použití smaltovaní a drátenické techniky. 14:30 – 17:30 hod.
POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
zdarma pro zlaté, 10 Kč pro prémiové a 20 Kč pro standardní členy
POUKAZKA NA DÍLNU K VYZVEDNUTÍ V INFOCENTRU FRANTIŠEK
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 23.01. - ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
ČTVRTEK, 24.01. - PŘEDNÁŠKA PARTNERA AFC* - GALERIE IMPALA
Prezentace umění přírodních národů
20:00 hod., AFC*, POUZE PRO ČLENY AFC*
VSTUPENKY k vyzvednutí v Infocentru František
PÁTEK, 25.01. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PONDĚLÍ, 28.01. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
ÚTERÝ, 29.01. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 30.01. - BINGO – PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
ČTVRTEK, 31.01. - PŘEDNÁŠKA – GRAFOLOGIE - Co o nás vypovídá náš
podpis. 19:00 hod., AFC*, POUZE PRO ČLENY AFC*
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy
Kde získáte
NOVÝ CENÍK
s podrobnými informacemi:
Infocentrum František,
recepce lázeňských hotelů:
Imperial, Tři lilie, Pawlik,
Savoy, Belvedere, Dr. Adler,
Goethe, Metropol, Royal,
Luisa, Radbuza, Máj,
Otava, Jesenius
Lázně Františkovy Lázně a. s.,
Jiráskova 3,
351 01 Františkovy Lázně,
www.frantiskovylazne.cz,
tel.: 359 604 504,
[email protected]
strana 6
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
Život v rezervaci Soos - část 1.
Karel Brož
Národní přírodní rezervace Soos leží v Chebské pánvi mezi kulturami polí, hospodářskými lesy a regulovanými toky. Tedy v prostředí
pro živočichy značně nepřátelském. Velikost rezervace, která je téměř
230 hektarů pozemků, kde se nehospodaří, dává možnost nerušeného života pro mnoho druhů živočichů. Dnes si připomeneme savce,
charakterizované jako nejvyspělejší skupinu obratlovců.
Ve střední Evropě je popsáno
pouze 115 druhů volně žijících
savců. V České republice pak můžeme zastihnout necelých 90 druhů
savců, a to počítáme také medvěda
a vlka, občas se pohybující po
Beskydech. Soos, jako velký močál,
nemůže hostit savce stepních nebo
horských biotopů, proto v Soosu,
který je součástí bioreginu Chebské
pánve, je dnes k zastižení asi 40
druhů savců. Řada z nich migruje
i na velké vzdálenosti, například
netopýři a nedá se proto s jistotou
říci, kolik druhů savců se v každém
jednotlivém roce v Soosu nacházelo. Průzkumem savců v rezervaci
Soos se ale mnoho zoologů nezabývalo. Pouze L. Novák 1976 a M.
Macholán 1994. Převážná většina
údajů o savcích pochází z dílčích zpráv a drobných pozorování. Které
savce můžeme tedy v Soosu zastihnout:
Z hmyzožravců je to ježek západní, dále tři druhy rejsků, malý,
vodní, obecný a bělozubka bělobřichá, rejskům velmi podobná.
Nejčastějším hmyzožravcem je ovšem krtek obecný. Z letounů zde
zastihneme sedm druhů netopýrů, z nichž je nejčastější netopýr černý,
netopýr ušatý a netopýr rezavý. Vzácně se objevuje netopýr parkový,
hvízdavý, pestrý a vodní. Zajícovití mají u nás jediného zástupce zajíce polního. Králík divoký, dříve hojný, se zde v současné době již
nevyskytuje.
Hlodavci jsou největším řádem savců v naší krajině. Nejpopulárnějším zástupcem je veverka obecná a nejvzácnějším pak bobr evropský,
který se do naší přírody navrátil v nedávné době. Všude v blízkosti
vody je hojným obyvatelem norník rudý, hryzec vodní, ondatra
pižmová nebo hraboš mokřadní. Z roztomilých myšek pouze znalec
nalezne myšici temnopásou, křovinnou a lesní nebo myšku drobnou.
Nejtajemnější jsou ale plši. Plch
zahradní, plch velký a plšík lískový.
Žijí velmi skrytě a aktivní jsou pouze
v noci. Jejich zimní spánek je velmi
dlouhý, budí se teprve na konci
dubna a v říjnu již opět usínají. Ke
škodlivým hlodavcům člověk řadí
hraboše polního, potkana a myš
domácí. V Soosu je východní hranice rozšíření také západní tmavé
formy myši domácí západoevropské. V rezervaci Soos jsou i tito
hlodavci vítaní, jako důležitá část
přirozených ekologických vazeb.
Šelmy jsou zastoupeny zejména
menšími druhy, jako je kuna skalní
a kuna lesní, lasice kolčava a lasice
hranostaj, tchoř tmavý a vzácně
Foto: ŠN
migrující vydra říční. Z větších šelem zde žije liška obecná a jezevec
lesní.
Posledním řádem savců jsou sudokopytníci. Z nich, v době po žních,
převládá prase divoké. Stálým obyvatelem je srnec obecný a dnes již
také daněk evropský. V zimě občas zavítá i jelen evropský a v 80. letech
minulého století zde pravidelně migroval také los evropský.
Tím je výčet známých savců volně žijících v rezervaci Soos vyčerpán.
Chybí nám pouze volně žijící člověk a jeho zaběhlá domácí zvířata.
V přilehlé obci Kateřina žije 35 stálých obyvatel a v létě ožívá i několik
rekreačních chalup. Dalších až 60 000 lidí přichází zdejší přírodní
krásy obdivovat na naučné stezce.
FOTOSOUTĚŽ 2013
Milé příznivkyně a příznivci fotografování,
jste-li příznivci fotografování a navíc
ještě našimi mnohaletými klienty, tak víte,
že v liché roky vypisuje akciová společnost
Lázně Františkovy Lázně fotosoutěž. Nejinak
je tomu i letos. Za ty mnohé roky jsme od
Vás dostali mnoho krásných fotografií, se
kterými se následující rok můžete potěšit na
výstavě. Téma předcházejících ročníků bylo
hodně univerzální, ale mnozí z Vás navrhovali,
abychom na každý ročník vypisovali konkrétní
téma. Vaše námitky jsme uznali a po poradě
s odborníky a s porotci jsme letos téma určili:
Prameny a voda.
Jak víte, lázně vznikaly tam, kde jsou přírodní léčivé zdroje a jedním z významných
přírodních léčivých zdrojů ve Františkových
Lázních jsou prameny. Máme to štěstí, že
žijeme v krajině, kde je vody dostatek. Jsou
to nejen prameny, ale také rybníky, potok a
když se nad tématem zamyslím, tak je tady
různých vod opravdu hodně.
Vaše fotografické oko jistě zachytí vody ve
Františkových Lázních v nejrůznějších podobách a ročních obdobích. Na Vaše fotografie
čekáme a už teď se na ně těšíme. Všechny
fotografie, které dostáváme, pečlivě označíme a uschováme do listopadu, kdy bude
vyhodnocení fotosoutěže a pak je připravíme
na výstavu na r. 2014.
Přeji Vám zajímavé záběry a hodně radosti
při fotografování!
Za porotu fotosoutěže MgA. Eva Douchová
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje
FOTOSOUTĚŽ
pro fotografy – amatéry – devátý ročník – téma: Františkovy Lázně – voda a prameny.
uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2013 !
Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků,
které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu:
Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů.
Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen.
Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě:
1. cena: do 3.000,- Kč, 2. cena: do 2000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
Milé dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří
po celý rok 2012 se mnou spolupracovali, dodávali zajímavé
články, odpovídali na otázky, posílali fotografie, překládali, připravovali listy po technické stránce a pomáhali
při distribuci. Díky všem, kteří se na Františkolázeňských
listech podíleli – a doufám, že i nadále se podílet budou
– dostáváte do ruky každý měsíc náš časopis. Jsou to tyto
dámy a pánové:
PhDr. Jaromír Boháč, Karel Brož, Ing. Josef Ciglanský,
Mgr. Zdenka Heinová, Stanislav Humhal, Vladimír Izák,
Jan Nep. Janeček O.Cr., Ing. Eliška Klatová, Stefan Kühn,
Ing. Jan Končel, Jiřina Kotounová, Slávka Kovářová,
Lenka Kremová, Jarmila Lednová,
Mgr. Stanislav Macek, Ing. Marian Mackovič,
Renata Melicharová, Petra Matějková,
Richard Němeček, Romana Omáčková,
Michal Odvody, Milan Průcha Bc., Petr Průcha,
Věra Příplatová DiS, MUDr. Roman Salamanczuk,
Iveta Sládková, Petr Syrový, Dana Skalová DiS, Jiří Sýs,
Jitka Valentová DiS, Mgr. Doris Zelenková
Děkuji tvůrcům Františkolázeňských listů,
děkuji Vám, milí čtenáři, že máte o výsledky naší práce
zájem.
Hezký nový rok! MgA. Eva Douchová, šéfredaktorka
strana 7
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
prameny lázeňského středu:
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Denně 7 - 18 hod. Určen k pitné kúře. 1. 1. 2013 zavřeno
Glauberova dvorana:
Denně 7 - 12, 12.30 - 16.30 hod. 1. 1. 2013 zavřeno
Prameny: GLAUBER III Určen k pitné kúře a balneaci.
GLAUBER IV Určen k pitné kúře.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci.
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části
objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN
7 - 16.30 hodin
Prameny určeny k pitné kúře.
NOVÝ PRAMEN
Denně 7 - 16.30 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum
Denně 9 - 21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN Určeny k balneaci.
PRAMEN PALLIARDI Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN STANISLAV Určen k pitné kúře a balneaci.
LUISIN PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci.
východní skupina pramenů:
ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN CARTELLIERI Určen k balneaci.
PRAMEN ŽOFIE Určen k pitné kúře.
PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře.
západní skupina pramenů:
PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře.
SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIE
suchý výron oxidu uhličitého - Uhličité lázně plynové
MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH
a.s. Lázně Františkovy Lázně
Nový kostelní pramen: Luisiny lázně, hotely Imperial a Dr. Adler
Glauber III: Luisiny lázně, hotel Imperial
prameny: Adler, Marian, Císařský pramen: Císařské lázně
prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi: Luisiny lázně, Slatinné lázně
pramen Stanislav: hotely Savoy, Metropol, Rubeška
Solný pramen: inhalace - Císařské lázně
františkolázeňská sirnoželezitá slatina: Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně,
hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol
pramen Marie: (plynové injekce) hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler
strana 8
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
denně 9 – 18 hod.
strana 9
František
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
LEDEN 2013
ÚTERÝ, 01. 01.
PONDĚLÍ, 07.01.
NOVOROČNÍ KONCERT,
NOVOROČNÍ PŘIPITEK
S JOHANNEM STRAUSSEM ML.
Nejznámější operetní árie a duety z děl krále valčíku
15:00 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
STŘEDA, 02.01.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
ČTVRTEK, 03.01
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
PÁTEK, 04.01.
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
SOBOTA, 05.01.
Autobusový výlet2
STŘEDOVĚKÁ HRADEBNÍ PEVNOST LOKET
(vstupné na hrad v ceně)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 430 Kč,
hosté Lázně Františkovy a.s. 400 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 370 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 06.01.
Autobusový výlet2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Dětský pěvecký sbor Kopretiny
19:30 hod., Císařské lázně,
vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
1
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod. hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
ÚTERÝ, 08.01.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
KINO1 - Tady hlídám já
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 09.01.
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
ČTVRTEK, 10.01.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
PÁTEK, 11.01
Autobusový výlet2 - SELB
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
ŠANSONOVÝ VEČER
A. Bazalová, T. Trnková – zpěv, P. Ožany – klavír
šansony Edith Piaf, Zaz, Jacques Brel,
Ella Fitzgerald…
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
1
SOBOTA, 12.01.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial – bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PONDĚLÍ, 14.01.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
KOMORNÍ KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR1
Členky Karlovarského symfonického orchestru
M. Cimprich /CHE/ - housle,
J. Štruncová /ČR/ - klavír
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
VÝLET NA KONCERT - CHEB2
muzeum - Valdštejnská obrazárna
M. Mazourová (bicí), K. Stupková Pavlíková (saxofon)
Projekt dvou mladých atraktivních instrumentalistek
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 300 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 250 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 200 Kč
KINO1 - Vrtěti ženou
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 16.01.
VÝLET DO DIVADLA, ZPČ DIVADLO CHEB
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 300 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč,
členové AFC* 250 Kč
2
ČTVRTEK, 17.01.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
DIVADELNÍ KOMEDIE2
19:00 hod., divadlo, vstupné: 80, 70, 60 Kč
PÁTEK, 18.01.
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
SOBOTA, 19.01.
ČTVRTEK, 24.01.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ1
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 20.01
Autobusový výlet – BAMBERG
Historické město, zapsané na seznam UNESCO
8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč
2
PONDĚLÍ, 21.01
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 25.01.
Autobusový výlet2
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena: 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER1 - Ivan Audes Trio
I. Audes - piano, D. Eberle - bas. kytara,
P. Lavrinčík - bicí
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál,
vstupné: 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
SOBOTA, 26.01.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – SLAVKOVSKÝ LES
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
(káva v ceně), cena 400 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 360 Kč
2
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial – bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
ÚTERÝ, 22.01.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
KINO1 - Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 23.01
NEDĚLE, 27.01.
Autobusový výlet2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
1
QUINTETUS CANTORUS1
komorní koncert, klasický žesťový kvintet
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné: 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
Autobusový výlet2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
MORAVSKÝ SKLÍPEK
HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA1
večer s malou ochutnávkou vín a občerstvením
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
ÚTERÝ, 15.01.
NEDĚLE, 13.01.
Autobusový výlet2 – CHEBSKO
Cheb, Starý Hrozňatov, Maria Loreto, Doubrava
(káva v ceně), cena 400 Kč
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 360Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 28.01
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU - KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
CESTA EVROPSKÝCH PÍSNÍ
Z SHAKESPEAROVY DOBY
DO SOUČASNOSTI1
anglické, německé a české renesanční písně
J. Chaloupková – mezzosoprán,
B. Wright (Anglie) – renes. loutna
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ÚTERÝ, 29.01
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
KINO1 - Zásnuby na dobu neučitou
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
BŘEZOVSKÁ DESÍTKA2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
STŘEDA, 30.01
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
LES PLAISIRS DE VERSAILLES –
HUDBA NA DVOŘE KRÁLE SLUNCE1
L. Rozsnyó - soprán,
I. Lokajíčková - zobcová flétna, barokní hoboj,
M. Roubalová - barokní příčná a zobcová flétna,
M. Malá - housle,
J. Vavřínková – viola a barokní tanec,
H. Matyášová – violoncello,
M. Čechová – cembalo, virginal nebo varhanní
positiv
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 31.01.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty.
Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
- Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
• AFC* - Aquaforum Club, Lázně Františkovy Lázně a.s.
strana 10
Františkolázeňské listy č. 1, 2013
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s.
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně,
tel.: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz
Otevřeno: út - so 10 – 12 a 13 – 17 hod. Vstup volný.
Výstavy trvají do 29. 12. 2012
otevřeno od 9. února 2013
PŘIPRAVUJEME:
9.2. - 13. 4. VÝTVARNÍCI REGIONU Aš, Františkovy Lázně, Cheb
20.2. - 7. 4. Egerland-Museum Marktredwitz, Německo:
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
18.4. - 6. 7. Michal Č. Šembera, Aneta Dvořáková
– KERAMIKA, TEXTIL
18.4.
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
– výstava k 220. výročí založení lázní
2.5. - 24.5. Karlovy Vary – Vřídelní kolonáda:
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
6.6. - 29. 8. KUNSTVEREIN HOCHFRANKEN SELB
- Umělecký spolek Selb
11.7. - 28. 9. Jana Zajíčková – MALBA NA DŘEVO
1.9. - 30.10. 10. výročí založení Galerie Brömse:
VÝSTAVA ke 140. výročí narození Augusta Brömse,
Výstava pravnučky Kathrin Brömse
3.10. - 28.12. TOMÁŠ ŠTOLBA - LOUTKY
9.11 - 28.12. VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
základních uměleckých škol regionu
Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba:
Františkovy Lázně dříve a dnes - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
keramický model města Františkovy lázně
INFOCENTRUM
František
informace a rezervace denně 9 - 18 hod.
Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně,
tel. 359 604 504, fax: 359 604 304,
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.,
METROPOL - pátek, sraz: recepce hotelu 15.30 hod.
POZNEJTE HISTORII MĚSTA
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
úterý, sraz: Infocentrum František, 15.00 hod.
(s nejméně 10ti člennou skupinou).
HOROSKOPY
na měsíc leden 2013
BERAN 21.3. – 20.4.
Sami nevíte, kde se ve Vás bere tolik energie. Nepřehánějte
dlouhé pochody a cvičení, zbytečně se nehoňte, dýchací
potíže se nikomu nevyhýbají!
BÝK 21.4. – 20.5.
Letošní rok je pro Vás mimořádně příznivý. Dávejte si ale
pozor na svá přání, mohla by se opravdu vyplnit...
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6.
Jednou nahoru, podruhé dolu – Vaše bankovní konto z Vás
velkou radost nemá. Chtělo by trochu stability...
RACI 22.6. – 22.7.
Komplikace v lásce k životu patří, pokuste se je brát s nadhledem. Rok přeje Vašemu zdraví, pokud k němu budete
ohleduplní.
LEV 23.7. – 23.8.
Neškodilo by trochu tolerance vůči ostatním lidem. Nevěřte,
že máte pravdu jen Vy, možná Vám ostatní ustupují, aby
měli klid.
PANNA 24.8. – 23.9.
I pracovat se musí s rozmyslem a v klidu a nic se nemá přehánět. Přepínání vede jen k chybám a to přece nechcete!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá 181/6, tel. 354 542 358,
www.knihovnafl.org, [email protected]
Oddělení pro dospělé:
PO, ST 9 -12, 13 -18 hod., ÚT, ČT, PÁ 9 -12, 13 -17 hod.
Oddělení pro děti: PO, ST, ČT, PÁ 13-16 hod.
Půjčování knih a časopisů, čítárna, internet, kopírování, skenování
Poplatky: dospělí 80 Kč/rok, děti 40 Kč/rok, lázeňští hosté 30 Kč
Upozorňujeme čtenáře, že 1. ledna 2013 bude knihovna uzavřena.
Budeme se na Vás těšit 2. ledna 2013.
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, [email protected],
[email protected], www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevírací doby: od 15.1. 2013: úterý - neděle: 10 – 17 hod.
Výstavy: Anna Vystydová - Obrazy a drobné plastiky,
Ing. Arch. Luděk Vystyd - Studie a projekty pro Františkovy Lázně
HRAD SEEBERG: uzavřen
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS: uzavřena
VÁHY 24.9. – 23.10.
Stane se, že někdy vybíráte, až přeberete. Chcete-li mít
v sobě klid a pohodu, tak víc přemýšlejte a komunikujte se
svým okolím.
ŠTÍR 24.10. – 22.11.
Do nového roku vstupujete s předsevzetími a už teď víte, že
uděláte všechno, aby se splnila. Občas trochu zabrzděte.
STŘELEC 23.11. – 21.12.
Plány, které máte, jsou nad Vaše časové možnosti. Uberte
trochu na tempu a věnujte se sobě a svým nejbližším.
KOZOROH 22.12. – 20.1.
Jít za svým cílem je chvályhodné, ale všechno má své meze.
Nejsou důležitější lidé, které máte rádi než touha vítězit?
VODNÁŘI 21.1. – 19.2.
Na vybití přebytečné energie je dobrá fyzická námaha. Nezapomínejte na to, až zase budete mít chuť se pohádat!
RYBY 20.2. – 20.3.
Sice se zdáte klidní až povolní, ale pasivita a podřízenost do
Vašeho slovníku nepatří. I když někdy přece jen podlehnete –
pohodlí nade vše.
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 1, 2013
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 1.
•
Leden 2013.
Lázně Františka Josefa.
Otevřením Lázní města Chebu v roce
1852 přibylo v lázních dalších 42 kabin
a s 62 koupelnami v Loimannových
lázních byla na krátký čas uspokojena
poptávka hostů po veřejných minerálních i slatinných koupelích. Jejich počet
ovšem, vzhledem k stále stoupající návštěvnosti Františkových Lázní, kdy v roce 1862 bylo zapsáno již o 2 000 osob
více než v roce 1849 s 2 489 hosty, brzy
nestačil a na některé hosty se během lázeňského pobytu ani nedostalo a museli
se spokojit pouze s pitnou kúrou.
Lékařské doporučení, aby účinné
koupele probíhaly během léčby pouze
v dopoledních hodinách, znamenalo, že
ve 104 kabinách obou veřejných lázní
bylo možné během jednoho dne připravit asi 500 koupelí. Přitom počet partají
v létě dosahoval pravidelně dvojnásobného počtu. Hranice dalšího rozvoje
lázní byla daná i kapacitou využívaných
pramenů. Loimannovy i Chebské městské lázně byly zásobovány především
z Luisina pramene a jen díky v roce 1849
náhodně objevenému Novému prameni
zlomyslnost úředníků chebského magistrátu. Původní kanál odpadní vody
z pramene směrem ke Slatinnému potoku, kde měla stát nová lázeňská budova,
nechali zasypat a minerální vodu začali
vypouštět západním směrem do slatiniště. Cartellieri se ovšem nedal a prokázal,
že vědomosti a schopnosti svobodomyslných občanů dokáží zvítězit i nad chytráctvím v držení úředních razítek.
Paul Cartellieri, jako svědomitý badatel, znal průzkumy dr. Adlera z roku
1807, který objevil a popsal více mezitím
zapomenutých pramenů v jihovýchodní části obce. Určitě s jistým pocitem
zadostiučinění tak přikoupil ke svým
pozemkům v okolí Lučního pramene
v roce 1862 od sedláka Franka ze Slatiny louku, která patřila do roku 1795
městu Chebu a jejíž starý název Kyselková dával tušit, že se zde nalézají staré
Cartellieriho lázně v roce 1865.
mohly Lázně města Chebu poskytovat
dostatečný počet koupelí. Bez podchycení a využití nových pramenů nebylo
podstané rozšíření lázeňských kapacit možné. Takto zásadní úkol nemohl
a ani by nedokázal vyřešit nikdo jiný,
než zeměpanský lékař Paul Cartellieri.
Ten již v roce 1860 požádal chebský
magistrát o využívání přepadové vody
z Lučního pramene pro další lázně, které
chtěl v jeho blízkosti postavit. Magistrát
ovšem jeho žádost, z obavy před možnou konkurencí, zamítl. Že ve hře byla
i osobní nevraživost chebských majitelů
pramene, neboť Cartellieri byl jedním
z rozhodujících mužů z let 1848-1851,
kteří vybojovali samostatnost františkolázeňské obce, potvrzuje i následná
roku 1863. V přízemních křídlech bylo
40 kabin, z toho 16 pro slatinné koupele
a 24 vybavených, vzhledem k novým železitým koupelím, speciálním ohřevem
dle Schwarzova systému, tj. vanami
s dvojitým dnem, ve kterém přiváděná
pára zahřívala minerální vodu. V horním patře křídla pak bylo dalších 16
koupelen. Všechny obslužné přístroje
i se slatinným dvorem odpovídaly všem
požadavkům nejnovějších balneologických poznatků. Dne 6. června 1864
byly Cartellieriho lázně, které zahájily
novou éru moderních léčebných postupů, otevřeny pro veřejnost. V roce 1866
byla lázeňská budova s obytnou částí
ohodnocena na 63 256 zlatých. Strojovna s technickým zařízením lázní pak na
26 039 zlatých.
Po smrti Paula Cartellieriho, v roce
1881, převzal lázně jeho nejstarší syn,
lékař Josef Cartellieri. V roce 1902 dosáhlo město Františkovy Lázně dohody
o koupi všech soukromých lázní a v březnu 1903 podpisem kupní smlouvy se
všemi dědici MUDr. Paula Cartellieri-
Lázně Františka Josefa v roce 1904.
Půdorysný plán. 1865.
prameny. Cartellieri dva znovuobjevené prameny nechal podchytit a provést
chemické analýzy. Především Západní
pramen, nazvaný později Železnatý, mu
poskytl svým složením nové léčebné
možnosti. Východní pramen (dnes Cartellieriho) pak dostatek vody pro běžné
minerální koupele.
V roce 1862 byla Cartellierim zahájena výstavba třetích veřejných lázní podle plánů a pod vedením stavitele Karla
Wiedermanna. Jednopatrová budova
s vyvýšeným přízemím a dvěma křídly
byla postavena na neobvyklém tojúhelníkovém půdoryse a dokončena koncem
ho přešly lázně včetně pramenů, slatiniště a okolního parku do majetku města za 600 000 korun. Město provedlo
nezbytnou rekonstrukci a umístilo zde
v patře, místo původního bytu, nově zařízený medicinsko-mechanický institut
s rentgenem a rehabilitačním ortopedickým oddělením. Zdůraznění nových
vlastnických poměrů vedlo město k zrušení původních rodinných pojmenování
lázní. Loimannovy dostaly název Centrální lázně a Cartellierovy byly, obdobně
jako okolní park, přejmenovány na Lázně Františka Josefa. Po roce 1918 musely monarchistické připomínky zmizet
a vzniklo označení Lázně III. Pod tímto názvem přežily několik desetiletí,
nyní jsou to opět Slatinné lázně.
Františkolázeňské noviny č. 1, 2013
MUDr. Paul Cartellieri.
(*22. 4.1807 Vídeň, +17. 7. 1881 Františkovy Lázně.)
fii o minerálních slatinných koupelích ve Františkových Lázních
„Zcela mimořádný význam pro další rozvoj našich lázní měl naz roku 1852, která vychází z podrobné chemické analýzy františkodaný, hlubokým vzděláním a čilým smyslem pro bádání vybavený
lázeňské slatiny a charakterizuje její specifiku novým, v odborné
zeměpanský lázeňský lékař, dvorní rada Dr. Paul Cartellieri, už ze
literatuře respektovaným a převzatým pojmem sirnoželezitá slatisvého úředního postavení povolaný zastupovat zájmy našeho lána, položil Cartellieri nesporně základy k označení Františkových
zeňského místa, řadou uznávaných prací a rozšiřením naších léčebLázní jako světových slatinných lázní.
ných možností prospěl mírou požehnanou našim lázním.“*
Vědecká erudice Paula Cartellieriho jej často přivedla i do role
Tato slova uznání, sepsaná u příležitosti oslav stého výročí zalovelkého mága, který umí nalézat správné odpovědi. Když dne
žení lázní v roce 1893, nejlépe charakterizují odborný přínos jeho
11. listopadu 1859 přestal dotékat Františkův pramen a celé město
dlouholetého působení v lázních.
ovládlo zděšení, že nastává konec lázní, mohl Cartellieri své spoluPaul Cartellieri se narodil v rodině skladatele Antonia Cartellieriobčany uklidnit sdělením, že pominutím výjimečně vysokého atmoho, který působil jako učitel zpěvu a houslové hry u knížete Lobkosférického tlaku pramen obnoví svou původní vydanost. Cartellieri
vice na jeho zámcích v Roudnici a Jezeří. Mladý Cartellieri vystudotento jev v nezřetelných podobách totiž již
val lékařskou fakultu v Praze a po promoci,
10 let pravidelně pozoroval a zaznamenáv roce 1832, se stal sekundářem v pražské
val. V roce 1860 pak publikoval svůj objev,
všeobecné nemocnici a lékařem hraběte
kterým popsal geofyzickou zákonitost, že
Kinského na jeho panství v České Kamevydatnost pramenů je závislá v obráceném
nici. V roce 1841 byl guberniem jmenován
poměru k atmosférickému tlaku.
zeměpanským lékařem ve Františkových
V letech 1862-1863 postavil Cartellieri
Lázních, se kterými spojil dalších čtyřicet
na zakoupených pozemcích mezi Lučním
let svého lékařského života i veřejného půpramenem a Slatinským potokem třetí
sobení. Již krátce po svém nástupu se profiveřejné lázně, které byly vybaveny dle nejloval nejen jako zdatný praktický lékař, ale
modernějších poznatků pro praktickou
i jako publikující badatel, který se intenzivléčebnou aplikaci minerálních pramenů
ně věnoval nalézání nových léčebných poa slatiny. K tomu využíval jím znovu obstupů a balneologickému výzkumu.
jevené a podchycené prameny na pravém
Vedle své ordinace praktického lékabřehu Slatinky. Po zrušení úřadu zeměpanře v Chebu a ordinace lázeňského lékaře
ského lékaře v roce 1868 se plně věnoval
v domě Města Paříže, kde zpočátku bydlel
řízení lázní a svým balneologickým a histoa přijímal denně každé odpoledne pacienty,
rickým badatelským zájmům.
se věnoval především lázeňskému špitálu
Lidský rozměr a velikost osobnosti Paupro chudé. V roce 1842 se stal ředitelem
la Cartellieriho nám nejlépe přibližují slova
špitálu - funkce tehdy to čestná a zastávaná
významné spisovatelky, baronky Marie
bezplatně v zájmu veřejného blaha - a zaháEbner-Eschenbach, která jej, ještě jako
jil okamžitě jeho modernizaci. Vlastními
neznámá, nekonvenční a vždy jemně iropeněžními dary i zřízením několika nadací
nická básnířka, charakterizuje při odjezdu
zajistil dobré finacování, novou organizací
MUDr. Paul Cartellieri.
z Františkových Lázní v roce 1858 těmito
pak stoupající odbornou úroveň léčby. Jako
empatickými slovy:
první zavedl karty chorobopisů s přesnými
„Nyní mi v uších zaznělo osudové slovo „Zapřaženo!“ a současně
záznamy průběhu a výsledků lázeňské léčby. Již v roce 1846 tak
vstoupil náš znamenitý lázeňský lékař, doktor Cartellieri, aby se s námi
mohl na vzorku 1200 pacientů zpracovat dílo o léčivých účincích
rozloučil. I my se s ním loučíme se srdečnou upřímností. Žádný z jeho
františkolázeňských pramenů.
pacientů neopouští Františkovy Lázně, aniž by k tomuto všeobecně váCentrem jeho vědeckého zájmu se především stal výzkum franženému, soucitnému, geniálnímu, důvěru budícímu lékaři, příteli chutiškolázeňské slatiny a doložení jejích specifických vlastností. Cardých, zbožňovanému řediteli lázeňské nemocnice nepociťoval srdečný
tellieri navázal, ve využití a výzkumu slatiny jako léčivého zdroje,
obdiv a hluboký vděk, který bych mu i já si přála tak ráda těmito slovy,
na výsledky svých přechůdců v úřadu zeměpanských lázeňských
a přesto nedostatečně, vyslovit.“*
lékařů Adlera, Poeschmanna a především Conratha, který, jako
*Překlady MUDr. Roman Salamnczuk
první, systematicky sledoval účinky slatinné léčby. Svou monogra-
IMPERIAL****
hotel lázeňský luxusní patřící a. s. Lázně Františkovy Lázně
dovoluje si uctivě pozvati p. t. Vážené hosty
k návštěvě i pobytu. Hotel jest umístěn v parku, má příjemné
pokoje s hezkou vyhlídkou, kuchyně jest taktéž skvělá, bazén
a procedury nacházejí se v domě, jakož i lékaři medicíny
a adborný personál zdravotní. Parkovati automobil
jest možno přímo před hotelem.
Ctěné hosty dovolujeme si poprositi, by si svůj pobyt dopředu
ráčiti rezervovati písemně, telefonicky ba i mailem:
Hotel Imperial, ul. Dr. Pohoreckého 151/3,
CZ - 351 01 Františkovy Lázně, Tel. 00420 354 206 600,
00420 359 604 504, E-mail: [email protected],
www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
Veleváženým hostům dovolujeme si též přáti krásného pobytu.
Ortopedické oddělení lázní. 1904.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, leden 2013. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
strana 4
Lázně Františkovy Lázně a. s.
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s.
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně
INFOCENTRUM
František
denně 9 – 18 hod.
Tel.: 359 604 504, 354 201 170, Fax: 359 604 304
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
[email protected], www.franzensbad.cz
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
LÉČEBNÁ KÚRA
Léčebné programy:
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění pohybového aparátu
• gynekologická onemocnění
• následná péče po onkologických onemocněních
• preventivní program
• - Garance užití přírodních léčivých zdrojů - •
Wellness:
Relax, Beauty, Active, Weekend, Vital, Romantik...
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
Lázně Františkovy lázně a. s. © 2013
SYNDROM
BOLESTIVÉHO RAMENE
Věra Příplatová DiS, Jitka Valentová DiS
Slovo syndrom obecně označuje onemocnění, které se projevuje typickými příznaky, v tomto případě je to bolest v oblasti
ramene s častou poruchou hybnosti. Zjistit přesný důvod bolestí
v rameni je často nelehký úkol.
Bolest v rameni lze rozdělit do tří skupin, podle toho, kde
má bolest příčinu:
- porucha uvnitř ramenního kloubu
- porucha měkkých tkání – svalů a vazů
- porucha vzniká jinde, ale projevuje se bolestí v rameni
Zjistit přesný původ je často velmi složité, protože rameno
(pletenec ramenní) je velmi složitý kloub. Součástí ramenního
kloubu je několik dalších skloubení (mezi lopatkou a klíční
kostí, mezi hrudní a klíční kostí, a především mezi jamkou
lopatky a hlavicí kosti pažní). Okolo ramenního kloubu probíhá velké množství svalů a jejich šlach – mluvíme o rotátorové
manžetě, která se skládá ze čtyř svalů – rotátorů, na které je
vyvíjen neustálý tlak, jsou stále přetížené, v podstatě drží celou
paži u hrudníku.
Svaly rotátorové manžety:
-podlopatkový sval ( m. subscapularis)
-nadhřebenový sval (m. supraspinatus)
-podhřebenový sval (m. infraspinatus)
-malý sval oblý (m. teres minor)
Hotely:
Imperial****, Tři lilie****, Pawlik****,
Savoy****+Goethe***
Dr. Adler***+Belvedere***, Metropol***
Royal***, Radbuza***, Tři růže**,
Máj **, Otava**
Císařské lázně, Luisiny lázně,
Slatinné lázně, Uhličité lázně plynové
AQUAFORUM CLUB
Tel.: 354 206 570
[email protected], [email protected]
AQUAFORUM - Svět vody a relaxace
denně 9 – 21 hod.
Tel.: 354 206 500
ˇ se na Vaši návštevu!
ˇ
Tešíme
K poranění rotátorové manžety dochází často u sportovců,
po těžší práci, či při prudším nekoordinovaném pohybu. Dochází k drobným rupturám (natržením) svalových vláken. Pokud
jsou tato drobná zranění častá, může dojít k zánětu. Ten se
často projevuje prudkou bolestí při jakémkoli pohybu. V pozdějším stadiu je bolest už klidová nebo noční. Nastává akutní
fáze tzv. zmrzlého ramene a pokud nedojde k léčbě, nastane
fáze chronická, ve které je léčba velmi složitá a zdlouhavá.
Léčba začíná řádným vyšetřením (RTG a monografií). Poté
může následovat léčba nesteroidními antirevmatiky, je možný
i obstřik. A co je nejdůležitější - včasná rehabilitace.
V té nejakutnější fázi není možné bez bolesti, s postiženou
horní končetinou, téměř pohnout. Proto v prvních dnech
a někdy i týdnech spočívá terapie v uvolňovacích (tzv. měkkých)
technikách s možným velmi opatrným pohybem do bolesti.
Často je nutné ruku úplně fixovat ortézou nebo kineziotajpovací
páskou, aby nedocházelo k tahu v měkkých částech ramene.
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
CVIČENÍ V AKUTNÍ FÁZI:
ZÁSADY:
- cviky provádíme pokud možno v odlehčení (ve vypodložení
nebo ve visu)
- pouze do bolesti
- cvičení neprodlužujeme a snažíme se cvičit krátkou dobu, ale
několikrát během dne
- stále hlídáme pozici ramene (nepřitahovat k uším)
- cvičíme i s opačnou končetinou a nevynecháme cvičení krční
páteře
CVIK č. 1:
vsedě, overball pod rameno, opačná ruka drží zápěstí
* lehce vtáhnout ruku do kloubu, podržet několik sekund
a dýchat
* relaxovat s výdechem a opačná ruka lehce zatahá za zápěstí
(vytáhne z kloubu)
CVIK č. 2:
vsedě, čelem ke stolu, ruka položená na stole
(natažený loket)
* přetáčet celou ruku s výdechem
CVIK č. 3:
vsedě, čelem ke stolu, předloktí a loket volně na stole
* sunout předloktí do strany a zpět
(výdech tam kde cítíme bolest)
Lázně Františkovy Lázně a. s.
CVIK č. 5:
vsedě, bokem ke stolu, overball pod loktem
* sunout loket od těla s výdechem a zpět
CVIK č. 6:
vleže na zádech, podložený loket i předloktí směrem od těla
* podržet předloktí v napětí směrem k tělu, nádech
* uvolnit ruku do vypodložení, relaxovat s výdechem
CVIK č. 7:
poloha stejná, pouze předloktí otočené opačně,
provedení stejné
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 23/3,
CZ - 351 01 Františkovy Lázně
[email protected], [email protected],
www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
CALL CENTRUM
CVIK č. 4:
vsedě, bokem ke stolu, overbally pod předloktím
* sunout paži dopředu s výdechem
a dozadu také s výdechem
strana 3
tel. 359 604 504
Zákaznická telefonní linka: denně 8 – 20 hod.
Informace:
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
- Léčebné programy
Wellness, lázeňské hotely, Balneoprovozy,
AQUAFORUM - Svět vody a relaxace
Aquaforum Club Lázně Františkovy Lázně a.s.
Download

Leden 2013 - Lázně Františkovy Lázně as