T.C. OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ HAFTALIK DERS PROGRAM
[BİRİNCİ ÖĞRETİM]
[1.SINIF]
[2.SINIF]
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SAAT
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
İEÖ105 Mesleki Etik
Öğr.Gör.Sinan Kalkan
AD-304
İEÖ101 Özel Eğitim
Öğr.Gör.Meryem Vural
Batık AD-106
13.00
13.45
İEÖ101 Özel Eğitim
Öğr.Gör.Meryem Vural
Batık AD-303
14.00
14.45
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
EGT101 Eğitim Bilimlerine
Giriş
Yrd.Doç.Dr
İbrahim Gül AD-101
İEÖ105 Mesleki Etik
Öğr.Gör.Sinan Kalkan
AD-304
13.00
13.45
14.00
14.45
İEÖ103 Psikolojiye Giriş
Yrd.Doç.Dr.Yaşar Barut
AD-304
15.00
15.45
16.00
16.45
15.00
15.45
PAZARTESİ
SALI
İEÖ201
İşitme Engelller ve Dil
Serpil ALPTEKİN
(306)
EGT209 Rehberlik
Öğr.Gör.Meryem Vural
Batık
AD-306
ÇARŞAMBA
İEÖ207 Davranış
Değiş.ve yönt. Öğr.Gör.
Hakan Metin AD-106
PERŞEMBE
CUMA
İEÖ205 Bireyselleştirilmiş
Eğit.Prog.
Öğr.Gör.Sinan Kalkan
AD-106
EĞT205 Ölçme
Değerlendirme
Yrd.Doç.Dr. Hacı
Bayram Yılmaz
AD-303
İEÖ203
Erken Çoc. Özel Eğt.
Salih Rakap
AD-304
EGT203 Öğr.İlke ve Yön
Bayram Özer AD-108
EGT203Öğretim İlke ve
Yönt.
Bayram Özer AD-303
16.00
16.45
[3.SINIF]
[4.SINIF]
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SAAT
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
16.45
İEÖ301 Müzik Öğretimi
İEÖ311 Resim iş
Öğr.Gör. İlyas Şenel
Öğretimi Öğr.Gör. Murat
Öğr.Gör.Ömer Kanca
Ağçiçek AD-107
(Müzik Salonu)
İEÖ 313 Beceri ve
Kavram Öğretimi
Öğr.Gör.Arife
B.YILDIRIM AD-106
IEÖ305 İşitme
Eng.Okuma Yazma Celal
Otlak AD-106
İEÖ303 İşitme Eng.Hayat
Bilgisi ve Sosyal
Bil.Öğretimi
Öğr.Gör.Hakan Metin
AD-306
İEÖ307İşitme Eng.
Matematik Öğretimi
Öğr.Gör.Sinan Kalkan
AD-306
11.15
12.00
306İEÖ309İşitme.Eng.
Alternatif İletişim
Yöntemleri Yrd. Doç.
Dr. Serpil Alptekin 306
EGT301 Sınıf Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Gül
AD-102
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
İEÖ305 İşitme Eng.Okuma
Yazma Öğretimi Celal
Otlak AD-303
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
16.45
PAZARTESİ
İEÖ401 İşitme
Eng.Eğit.Ders Planı
Geliştirme
Banu G.Kılıç (306)
SALI
İEÖ411 Yasalar ve Özel
Eğitim Öğr.Gör.Sinan
Kalkan AD-307
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İEÖ409 Öğretmenlik
Uygulaması Öğr.Gör.Banu
Gülbudak Kılıç
İEÖ409 Öğretmenlik
Uygulaması
Öğr.Gör.Banu
Gülbudak Kılıç
İEÖ407 İşitme Cihazları
Uyg.Öğr.Gör.Banu
Gülbudak Kılıç
İEÖ409 Öğretmenlik
Uygulaması
Öğr.Gör.Banu
Gülbudak Kılıç
İEÖ407 İşitme Cihazları
Öğr.Gör.Banu
Gülbudak Kılıç AD-307
İEÖ401 İşitme
Eng.Eğit.Ders Planı
Öğr.Gör.Banu G.K. AD306
İEÖ407 İşitme Cihazları
Öğr.Gör.Banu
Gülbudak Kılıç AD-307
İEÖ403 işit.Eng.Mat.Tas.
Öğr.Gör.Banu Gülbudak
Kılıç-AD 101
İEÖ405 Koklear İmplant ve
Dinleme Eğit.
Öğr.Gör.Banu Gülbudak
Kılıç AD-307
T.C. OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
iŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ HAFTALIK DERS PROGRAM
[İKİNCİ ÖĞRETİM]
[3.SINIF]
[4..SINIF]
SAAT
PAZARTESİ
17.00İEÖ303 İşitme Eng.Hayat
18.30
Bilgisi ve Sosyal
BLOK
Bil.Öğretimi
Öğr.Gör.Hakan Metin
19.00- AD-106
19.45
20.00İEÖ301 Müzik Öğretimi
20.45
Öğr.Gör. İlyas Şenel
21.00- Öğr.Gör.Ömer Kanca
21.45
22.0022.45
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İEÖ309
EGT301 Sınıf Yönetimi
İşitme.Eng.Alternatif
IEÖ305 İşitme Eng.Okuma
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Gül İletişim Yöntemleri Yrd. Yazma Öğretimi Celal
AD-101
Doç. Dr. Serpil Alptekin Otlak AD-303
AD- 307
IEÖ305 İşitme Eng.Okuma
İEÖ301 Beceri ve Kavram
Yazma Öğretimi Celal
İEÖ311 Resim iş
Öğretimi Öğr.Gör.Arife
Öğretimi Öğr.Gör. Murat Otlak AD-303
B.YILDIRIM AD-302
Ağçiçek AD-307
İEÖ307 İşitme Eng.
Matematik Öğretimi
Öğr.Gör.Sinan Kalkan AD303
CUMA
SAAT
17.0018.30
BLOK
PAZARTESİ
İEÖ401 İşitme
Eng.Eğit.Ders Planı
Geliştirme
19.00Öğr.Gör.Banu
19.45 Gülbudak Kılıç AD-306
20.0020.45
SALI
İEÖ 405 Koklear İmplant
ve Dinleme Eğit.
Öğr.Gör.Banu Gülbudak
Kılıç AD-307
İEÖ407 İşitme Cihazları
Öğr.Gör.Banu
İEÖ403 işit.Eng.Mat.Tas.
21.00- Öğr.Gör.Banu Gülbudak Gülbudak Kılıç AD-307
21.45 Kılıç AD-306
22.0022.45
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İEÖ411 Yasalar ve
Özel Eğitim
Öğr.Gör.Sinan Kalkan
AD-306
Download

İşitme Engelliler Öğretmenliği 1 ve 2.Öğretim