25th International Beer Festival Tábor 2015
Tisková zpráva
1. 2. 2015
Mezinárodní pivní festival v Táboře po pětadvacáté!
25. Reprezentační slavnosti piva Tábor, největší událost svého druhu v zemi, se budou konat
16.–21. února 2015.
Jubilejní Arcifest
Táborské hotely Palcát a Dvořák ve dnech 16.–21. února tohoto roku znovu přivítají desítky
tuzemských i zahraničních pivovarů, které chtějí v jubilejním 25. ročníku usilovat o zisk
Zlatých pivních pečetí. Budou k tomu mít příleţitost ve 28 kategoriích a následně i v soutěţi
o festivalovou Hlavní cenu, která se uděluje nejlepšímu pivu z více neţ sedmi stovek
zúčastněných značek. Mnohé ze zúčastněných pivovarů pak budou také lákat řadové
návštěvníky festivalu k ochutnávce svých pivních specialit.
Opět rekordní počty
Účast v soutěţích o Zlatou pivní pečeť bude opět rekordní. Uţ nyní, stále ještě skoro dva
týdny před uzávěrkou nominací, je závazně přihlášeno 165 pivovarů z 15 zemí. „Mimo už
tradičně velkého zájmu z Česka a tradičních evropských pivních velmocí Německa, Rakouska,
Belgie i sousedního Slovenska, máme potvrzené přihlášky z řady dalších zemí, dokonce až
z Japonska nebo USA. Zcela poprvé přijedou pivovary z Izraele a Severního Irska,― říká
ředitel slavností Alois Srb. Dodává, ţe „táborské degustace opět stvrzují renomé jasně
největší akce tohoto typu v Česku a jedné z největších v evropském měřítku―. Organizátory
těší, ţe velmi roste počet zastoupených (a kvalitativně vesměs vynikajících) českých
i zahraničních minipivovarů a pivovarských domů. V paralelně probíhající degustační soutěţi
producentů minerálních vod o ocenění Zlatý český pramen se mezinárodní konkurence také
znovu zvýší. Vedle známých značek tuzemských nebo italských (San Pellegrino, Acqua
Panna, Acqua Filette) se letos například poprvé v Táboře objeví i minerální voda Icelandic
glaciál z Islandu, která v poslední době posbírala řadu dalších prestiţních ocenění na
mezinárodním fóru. Přibývají také výrobci z Východní Evropy. Odborné soutěţní degustace
proběhnou v táborském Congress & Wellness Hotelu Dvořák.
Ochutnáte netopýra? A salzburské kaštanové?
Samotní řadoví návštěvníci jubilejního „Arcifestu‖ si budou moci vybrat ze 150 tuzemských
i zahraničních značek pěnivého moku. Veřejnost naplní tradičně sály táborského Hotelu
Palcát. Svou produkci jim tam odprezentují jak velké nadnárodní pivovary (např. nizozemský
Heineken), tak i malé pivovarské domy. Krom pivovarů, které uţ z předchozích let pravidelní
účastníci slavností dobře znají, se letos představí několik značek premiérově. Určitě lze
v tomto směru všem doporučit k ochutnání např. produkci slánského pivovaru Antoš,
loňského absolutního vítěze Zlaté pivní pečeti. Zatímco loni si na něm mohli pochutnat
pouze odborní degustátoři, letos se ho mohou dosyta nabaţit i všichni řadoví účastníci
festivalu. Příznivci pivních specialit se pak mohou těšit na zajímavá piva z Belgie. Odpůrci
pivní unifikace, labuţníci, experimentátoři i milovníci nevšedních záţitků mohou vyzkoušet
pivo z Albánie, Zakarpatské Ukrajiny či z maďarských minipivovarů. Velmi povznášející
záţitky slibuje fajnšmekrům i stánek salcburského dvorního pivovaru Kaltenhausen. Ten
vedle tradičního německého double bocku vyrábí i piva s kaštanovou, citrusovou, višňovou,
kávovou či čokoládovou příchutí, ba dokonce třeba pivo s přísadou vinných kvasnic
(a s příchutí solnohradského ryzlinku).
To nejlepší z tuzemska
Samozřejmostí je zastoupení několika desítek skvělých pivovarů tuzemských. Ředitel Srb
slibuje, ţe „své zastoupení v sálech budou mít i skoro všichni další úspěšní sběratelé titulů
Zlatá pivní pečeť z předchozích let―. Pípy v Táboře roztočí pivovary Litovel (oceněný 8
zlatými pivními pečetěmi za posledních 5 let), náchodský Primátor (10 titulů!) a další velmi
úspěšné pivovary Bernard, Staropramen, Svijany, Velké Březno, Starobrno či hanušovická
Holba.
Milovníkům pivních specialit, v Čechách stále ještě ne tak tradičních stoutů, porterů či
„ejlů“, se uţ nyní musí sbíhat chuť na India Pale Ale z pivovarského dvora Zvíkov a následně
ho třeba mohou porovnat s týmţ typem piva z chotovinského minipivovaru Mayzus nebo
s neméně vynikajícím Sv. Norbertem ze Strahovského klášterního pivovaru.
Na táborském festivalu se představí šumavský Koutský minipivovar, se svými skvělými
a oceňovanými leţáky. Ze Šumavy i dorazí další minipivovary: Lyer a Vimperk. Beskydy
bude reprezentovat Koníček, Novohradské hory Žumberk, Valašsko Balitova Radocha, jiţní
Moravu Akciový pivovar Dalešice (známý z Menzelových Postřiţin), střední Povltaví Krčín,
Český Kras Zámecký dvůr Všeradice, hlavní město vedle Strahova také Hostivar, slovenské
sousedy pak holíčský Wywar a také předloňský vítěz Zlaté pivní pečeti v kategorii Extra silné
pivo: pivovar Sessler z Trnavy.
Unikátní Arcikacíř
Jedinečnou příleţitostí pro sběratele, poţitkáře i běţné návštěvníky bude letos speciální
„festovní‖ pivo Arcikacíř, vyrobené v limitovaném objemu pouze pro jubilejní 25. ročník
slavností. Ten se shodou okolností koná v roce 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
Připomínka této události, zásadně významné jak pro město Tábor, tak pro i celou českou
historii, se ostatně stane leitmotivem celého letošního festivalu. K dispozici bude jak
Arcikacíř lahvový, tak točený. Program pro veřejnost v letošním roce doplní Rádio Blaník a
jeho sesterská rádia Rock Rádio a Hitrádio Faktor. Aktivními účastníky programu se
tradičně stanou sami návštěvníci při různých soutěţích a laických degustacích.
Lístky rychle mizí
Zájem veřejnosti o táborský pivní festival je stabilně obrovský. Všechny lístky na páteční
večer zmizely pouhé dvě hodiny po zahájení prodeje. Pořadatelé proto prosí o pochopení
kapacitních limitů a doporučují dalším zájemcům stále ještě otevřenou moţnost zvolit jiný
večer. Lístky na zbývající tři dny snad ještě nějakou dobu k dispozici budou. Aktuální
informace podá ochotně táborské městské Infocentrum, které prodej vstupenek zajišťuje.
Dvě novinky pro návštěvníky:
1. Kaţdý host bude moci zakoupit u vstupu malý korbel s vyznačenou mírou 1 dcl. Host bude
mít právo u kteréhokoliv stánku poţádat o načepování decilitrové ochutnávky vybraného piva
za jednotnou cenu 9 Kč.
2. Členové Sdružení přátel piva po předloţení a zaevidování platné průkazky SPP mají ve
středu 18. 2. a v sobotu 21. 2. 2015 vstup zdarma. Tuto mimořádnou výhodu můţe mít kaţdý
člen SPP pouze jednou.
Záštitu nad konáním XXV. Reprezentačních slavností piva v Táboře přijali:
prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, Csc.
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Jan Mládek, Csc.
ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka
ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Karla Šlechtová
generální ředitelka CzechTourism Doc. Monika Palatková
rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Prof. Ing. Karel Melzoch, Csc.
rektor České zemědělské univerzity v Praze Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c.
rektor Slezské univerzity v Opavě Prof. PhDr. Rudolf Ţáček, Dr.
děkan zemědělské fakulty Jihočeské univerzity Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c.
Veškeré aktuální informace včetně kontaktů na organizátory najdete na
www.slavnostipivatabor.cz
Najdete zde také kompletní seznam pivovarů, jejichţ produkci mohou návštěvníci ochutnat
v sálech hotelu Palcát.
Najdete zde i předběţný seznam pivovarů, které se zúčastní soutěţe O zlatou pivní pečeť
(neustále se aktualizuje).
Najdete zde zajímavosti o pivovarech, které se festivalu účastní.
Najdete zde ilustrační fotografie.
Najdete zde oficiální plakát Slavností piva Tábor 2015 v tiskové kvalitě.
Fakta a zajímavosti o táborských slavnostech piva
Táborský pivní Wimbledon
Chcete-li vyhrát závod Formule 1, musíte porazit dalších 23 pilotů.
Chcete-li obléct zelené sako pro vítěze slavného golfového turnaje Masters, musíte se
vypořádat se zhruba stovkou zbylých adeptů.
A chcete-li získat tenisový Wimbledon, musíte těch soupeřů za sebou nechat dokonce 127.
Těmito zdánlivě nadsazenými příměry ilustrujeme náročnost konkurence, v jaké se musí
prosadit vítězný nositel Zlaté pivní pečeti. Na táborském soutěţním festivalu je ta konkurence
totiţ ještě četnější.
Loňský absolutní šampión, kterým se stal Tlustý netopýr ze slánského minipivovaru Antoš,
musel postupně zdolat více neţ šest stovek (!) soupeřů. A samotný pivovar Antoš musel na
cestě do finále a ke konečnému triumfu porazit 153 - často daleko věhlasnějších a mocnějších
- rivalů.
Vţdyť jen v posledních třech letech se degustačních klání v Táboře zúčastnily (anebo uţ
pravidelně účastní) takové značky, jako např. Paulaner (jeden z největších německých
pivovarů), Radeberger, Clausthaler, Binding, Schöfferhofer (které dohromady spolutvoří
největší německý pivovarnický holding), dánský Carlsberg (vlajková lod 4. největší
pivovarnické skupiny světa), nizozemský Heineken (světová trojka v oboru),
největší ruský pivovar Baltika (který s ročním výstavem 35 miliónů hektolitrů např.
20násobně předčí náš Budějovický Budvar), belgický Leffe (pravidelně zastupuje globální
pivní jedničku, koncern AB InBew), anebo bavorský Erdinger (největší světový producent
piva z pšenice).
A to není zdaleka všechno. Třeba loni poprvé přihlášený londýnský pivovar Fuller´s,
provozující ve Velké Británii na 400 vlastních pivnic a pubů, je historicky nejoceňovanější
britskou pivní značkou v dlouhodobém měření tamní specializovanou oborovou organizací
CAMRA. Letos poprvé přihlášený pivovar Suntory je japonskou trojkou a celkově patří do
třicítky největších světových pivovarnických koncernů. Do Tábora jezdí také relativně menší,
nicméně špičkové řemeslné pivovary např. z Irska (Carlow / O´Hara´s) či Norska (Nøgne
Ø).
I proto v kaţdé z nejsilněji obsazených jednotlivých kategorií (světlá desítka, světlý ležák či
Pale Ale) soupeří obvykle více neţ 60 pivovarů. V ostatních pak průměr v posledních letech
činí zhruba 40 účastníků. Pro srovnání: v letošních degustacích o Zlatý pohár Pivex soutěţilo
ve všech kategoriích dohromady pouhých 12 (!) pivovarů. To představuje ani ne desetinový
zlomek.
Degustátoři vybírají nejlepší piva vícekolovým způsobem hodnocení. Zastoupené značky
musí projít, stejně jako při velkých sportovních akcích, sítem kvalifikací, čtvrtfinálových,
semifinálových a finálových kol. Náhody jsou tudíţ prakticky vyloučeny.
Coţ koneckonců do puntíku platí i loňském zdánlivě senzačním vítězství nevelkého
japonského pivovaru Bay Brewing Yokohama v jedné z kategorií.
Nejlepší Plzeň vaří... Suzuki!
Asi nejednoho ortodoxního tuzemského pivaře mohl triumf pivovaru z Dálného Východu
zaskočit. Jenţe o náhodu rozhodně nešlo. Překvapení rozptýlí a českou duši pivního patriota
zajisté uklidní doplňující informace. Majitel a sládek pivovaru v jedné osobě Shinya Suzuki
se totiţ sladovnickému řemeslu vyučil kde jinde neţ v Čechách, a posléze i v Německu.
Dokonce se česky částečně i domluví. A jakţe se jmenovalo jeho vítězné pivo? Inu, Bay
Pilsner! Jestli se někteří tuzemští pivaři stále ještě přou, zda se náš dříve tak dobrý Prazdroj
vaří ještě pořád v západních Čechách, anebo uţ v kdesi Polsku, tak od loňska vědí, ţe tu
opravdu nejlepší a poctivou „Plzeň‖ momentálně bohuţel nejspíš vyrábějí aţ v zemi
vycházejícího slunce. Zajet si na ni mohou do Jokohamy.
Zbývá dodat, ţe pan Suzuki letos přijede na táborský pivní festival uţ po sedmé a dost moţná
také oprávněně zasedne v odborné porotě degustátorů.
Bít na poplach však celkově vzato tuzemský pivovarnický průmysl nemusí. Podobný
výsledek zahraničních pivovarů bývá v Táboře spíše řídký. České pivovary si vedou výborně
a zahraničním pivovarům tituly přenechávají jen výjimečně. Nejlépe se v tomto směru daří,
a to moţná mnohé také překvapí, producentům ze Slovenska. Ti si medailová umístění uţ
odváţejí poměrně pravidelně. Jinak je ale Tábor koncem února pravidelně unikátním zdrojem
pozitivních zpráv. Vţdyť ve kterém jiném oboru pravidelně poráţí český průmysl nejsilnější
konkurenty, třeba i z Německa?
Kdo a co hodnotí?
V odborné porotě Zlaté pivní pečeti působí degustátoři z nejrenomovanějších světových
certifikačních a garančních společností např. (TÜV-SÜD, Bureau Veritas, 3EC
International), zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, reprezentanti
cechovních pivovarnických organizací, pedagogové z odborných středních škol,
potravinářských fakult či chemicko-technologických univerzit a vybraní reprezentanti
tuzemských i zahraničních pivovarů, převáţně respektovaní sládkové.
Hodnotící komisi tak tvoří na 50 profesionálů, kteří posuzují - přísně anonymně - vůni, chuť,
plnost a říz všech přihlášených soutěţních vzorků. Kvantita hodnotitelů, jejich rotace
a vícekolový systém znemoţňuje jakékoli subjektivní ovlivnění výsledku.
V roce 2015 budou pivovary soutěţit uţ ve 28 kategoriích. Ocenění medailisté postoupí do
závěrečného souboje o Hlavní cenu, z něhoţ vzejde absolutní vítěz, napříč všemi kategoriemi.
Paralelně se odehraje také soutěţ výrobců minerálních vod, která je vypsána ve dvou
kategoriích.
Prim hraje Primátor a Litovel
Zajímavostí určitě je, ţe ačkoli o absolutní vítězství (Hlavní cenu) soupeří kaţdoročně stovky
špičkových pivovarů z celého světa, v posledních pěti letech (2010–2014) nejenom, ţe vítězili
domácí výrobci, ale tuto cenu se dělily dokonce pouze tři pivovary. A z toho dva jsou vlastně
jen malé pivovarské domy. Krom uţ zmíněného minipivovaru Antoš dvakrát totiţ zvítězil
pivovar Litovel a také dvakrát další minipivovar: Novosad & syn z Harrachova.
Jinak však v tomto pětiletém období v jednotlivých kategoriích nejvíce zlatých ocenění
posbíral náchodský pivovar Primátor, a to rovných deset. Svá nedávná londýnská vítězství
v soutěţi World Beer Awards jak vidno potvrzuje i na domácí půdě. V těsném závěsu
následuje pivovar Litovel (8 zlatých cen). Pivovary Bernard a Svijany zvítězili pětkrát. Mezi
minipivovary dominují broumovský pivovar Matuška s harrachovským Novosad & syn (oba
svorně 5 zlatých pečetí), pivovary Antoš, Klášterní pivovar Strahov a Pivovarský dvůr
Zvíkov mají zlata čtyři. Ze zahraničních pivovarů je nejúspěšnější u nás dobře známý Zlatý
Baţant z pivovaru Heineken Slovakia Hurbanovo, který v dané periodě zvítězil třikrát.
Skutečnost, ţe mnohé pivovary dokáţou svá výborná umístění (jak v jednotlivých
kategoriích, tak i celkově) poměrně pravidelně opakovat, je jen potvrzením objektivity
soutěţe a svědčí o vysoké míře nepravděpodobnosti šťastných náhod či subjektivních vlivů.
Minerálním vodám dominuje Mattoni
I v soutěţích výrobců minerálních vod přibývá v poslední době zahraniční konkurence,
především z Itálie. Přestoţe tamní renomované značky (např. Acqua Filette, San Pellegrino)
uţ medaile z Tábora také odváţejí, dominanci domácích vod zatím narušila nejvíce slovenská
Brusnianka. Ta je dokonce po domácí značce Mattoni v poslední pětiletce nejúspěšnější
vodou vůbec. V číslech vypadá pořadí takto: od roku 2010 zvítězila karlovarská Mattoni
čtyřikrát, slovenská Brusnianka má tituly tři.
Pokud jde o výrobce, nejúspěšnější jsou Karlovarské minerální vody (vedle stálice Mattoni
i díky jednomu vítězství jejich Magnesie) před Kúpelemi Brusno. Co do četnosti
medailových ocenění si velmi dobře vedly i moštěnická Hanácká kyselka a Ondrášovka.
Co se bude letos čepovat…
Milovníkům piva letošní táborský pivní festival opět nabídne vynikající menu. Na co se
můţete v prostorách hotelu Palcát těšit? Především na loňského absolutního vítěze, drţitele
Hlavní ceny Zlatá pivní pečeť 2014, Tlustého netopýra z malého slánského pivovaru Antoš!
Byl by hřích výčepní pult pivovaru Antoš minout a nevyzkoušet případně i další jeho
vynikající produkty: Antošův ležák, Černé poupě či Bohemia Pale Ale.
Své zastoupení v sálech hotelu Palcát budou mít i skoro všichni další úspěšní sběratelé titulů
Zlatá pivní pečeť z předchozích let, kteří jsou „tutovou― zárukou opojného záţitku. Pípy
v Táboře roztočí pivovary Litovel (8 zlatých pivních pečetí za posledních 5 let), a náchodský
Primátor (10 titulů). Také další pivovary Bernard, Staropramen, Svijany, Velké Březno,
Starobrno či hanušovická Holba si pro ocenění do Tábora jezdí v poslední době většími
auty, takţe i u jejich stánků bude pro kaţdého fajnšmekra radostí svlaţit hrdlo.
Zcela unikátním záţitkem pak bude speciální festovní Arcikacíř, namíchaný a uvařený
v limitovaném objemu pouze pro 25. jubilejní ročník slavností piva v Táboře. Ochutnat ho by
mělo být pro návštěvníky tou nejpříjemnější povinností, jakou kdy museli splnit!
Antošův Tlustý netopýr, hvězdný mok na čepu letošního Arcifestu
Podle slavného jezuitského historika Bohuslava Balbína a jeho citátu z knihy Rozmanitosti
Království českého z roku 1681 „slánské pivo doporučovali kdysi v Čechách na prvním
místě―. Královské město Slaný se opravdu pyšní dlouhou a věhlasnou tradicí vaření piva.
Antošové, významní zdejší měšťané a pivovarníci, zde pivo začali vařit uţ na počátku 16.
století. Jejich oblíbený mok se vyváţel do celého království.
V pobělohorském období sláva slánského piva nadlouho upadla. Příliš na tom bohuţel
nezměnilo ani působení proslulého sládka Fr. O. Poupěte (v letech 1794—1798), průkopníka
českého odborného pivovarnictví.
Současný rodinný pivovar Antoš navazuje ve Slaném na historii a tradici a dávnému věhlasu
zdejšího piva rozhodně nedělá ostudu. Naopak! Vyrábí výhradně z nejkvalitnějších domácích
surovin, velkou část produkce vaří z českého chmele z nedaleké ţatecké oblasti a vyhlášeného
hanáckého sladu, připravovaného dnes uţ unikátní metodou „na humnech―. Pivo je čepováno
přímo z leţáckých sklepů, nefiltrované a nepasterované, aby si tak uchovalo své jedinečné
vlastnosti a „ţivost―.
Na táborském Arcifestu dá pivovar Antoš všem návštěvníkům šanci ochutnat (krom jiných)
především loňského absolutního vítěze, drţitele Hlavní ceny Zlatá pivní pečeť 2014 Tlustého
netopýra. Toto 17stupňové svrchně kvašené speciální pivo typu Rye India Pale muselo loni
během odborných degustací zdolat všech 632 konkurentů z celého světa, kteří v Táboře
soutěţili. Vyrábí se z ţitného sladu, je chmeleno 4 druhy převáţně amerického chmele. Ty mu
dodávají výraznou, podmanivou hořkost. Oprávněně by se mělo stát jedním z hlavních
letošních lákadel. Doufejme, ţe si Antoš letos i navzdory inflační koruně dovezl z Ameriky
dost chmele a návštěvníci táborského festivalu mu Netopýra nevypijí hned první den….
Zahraniční pivovary na letošním Arcifestu
Táborské slavnosti jsou festivalem mezinárodním. Proto také obvykle a rády představují
návštěvníkům i pivovary zahraniční, aby rozprostřely chutě chmelomilců do co největší šíře.
Pravidelně je v Táboře moţné ochutnat pivní speciály z několika pivovarů belgických a ani
letos tomu nebude jinak. Dát si budete moci vynikající převáţně silná klášterní fermentovaná
piva (Gulden Draak, Augustijn, Floreffe, Kasteel, Delirium). Stejně jako v předchozích
letech přijede holandský Heineken, jedna z největších pivních značek světa. Poprvé se budou
v Táboře veřejně prezentovat pivovary ze Slovenska (Sessler a Wywar) a Polska (velice
zajímavý malý pivovar Amber).
Loni se v Táboře skvěle uvedlo několik pivovarů ze zemí spíše tradičních: němečtí Maisel,
Paulaner, Erdinger, irský O´Hara´s, skotský Brew Dog. Letos dostanou naopak na festivalu
přednost země pivovarnicky trochu „exotičtější―. Po loňské překvapivé a zajímavé zkušenosti
s malými maďarskými pivovary chtějí letos organizátoři potěšit pivní experimentátory ještě
více. A tak vedle dalších pivovarů maďarských budeme moci zaručeně poprvé ochutnat pivo
Puka z Albánie a porovnat ho třeba s pivem ze Zakarpatské Ukrajiny (First Private
Brewery).
Jistou míru pivního „dobrodruţství― slibuje i rakouský Dvorní pivovar Kaltenhausen. Jde
o nejstarší pivovarský dům v Salcburku (zaloţen byl uţ roce 1475). Vyrábí pivo tradičním
řemeslným (manufakturním) způsobem, Zaměřuje se na vynikající kvalitu dle speciálních
receptur. Festivalovým hostům nabídne „sklepní― nefiltrované pivo s výraznou sladovou vůní,
tradiční německý double bock, ale moţná také piva s kaštanovou, citrusovou, višňovou,
kávovou či čokoládovou příchutí, ba dokonce třeba pivo s přísadou vinných kvasnic
(a s příchutí solnohradského ryzlinku). Fajnšmekři, ale třeba také ţeny, by neměli stánek
Hofbräu Kaltenhausen rozhodně minout!
Minipivovary na letošním Arcifestu
Zárukou vynikající kvality se stávají stále více tuzemské minipivovary. I proto jejich
zastoupení ve veřejné části programu roste. V Táboře se tak letos představí loňský absolutní
vítěz degustací, minipivovar Antoš ze Slaného. Ale zdaleka nejen on!
Milovníkům pivních specialit, v Čechách stále ještě ne tak tradičních stoutů, porterů či
„ejlů“, se uţ nyní musí sbíhat chuť na India Pale Ale z pivovarského dvora Zvíkov (letos
oceněné zlatou medailí Pivo České republiky). Ihned v zápětí ho pak mohou porovnat s týmţ
typem piva z vynikajícího chotovinského minipivovaru Mayzus nebo se Sv. Norbertem ze
Strahovského klášterního pivovaru, který si z prestiţních soutěţí obvykle odváţí medaile
taktéţ.
Na táborském festivalu se představí vynikající šumavský Koutský minipivovar, se svými
skvělými a oceňovanými leţáky. A ze Šumavy to nebude zdaleka vše. Navíc odtud dorazí
minipivovary Lyer a Vimperk. Domácí jihočeskou sestavu doplní Lipan z Draţíče.
Beskydy bude reprezentovat Koníček, Novohradské hory Ţumberk, Valašsko Balitova
Radocha, jiţní Moravu Akciový pivovar Dalešice (známý z Menzelových Postřiţin), střední
Povltaví Krčín, Český Kras Zámecký dvůr Všeradice, hlavní město vedle Strahova také
Hostivar, slovenské sousedy pak holíčský Wywar a také předloňský vítěz Zlaté pivní pečeti
v kategorii Extra silné pivo: pivovar Sessler z Trnavy.
A pokud Vás na táborských slavnostech pošle někdo směrem na jednu malou středočeskou
obec, bude mít nepochybně na mysli minipivovar Vítek – z Prčice.
Jak tajemná receptura z kouta stvořila skvost z Kouta
Šumavský minipivovar Kout existuje pouze několik let, přesto si stačil vydobýt i za tak
krátkou dobu nebývalé renomé. V Táboře se představí jak na odborných degustacích, kde
bude opět moţná atakovat příčky nejvyšší, tak přímo ve festivalovém sále.
Koutské pivo totiţ i za krátkou dobu své novodobé existence uţ stihlo získat několik
významných ocenění z celostátní Jarní ceny sládků a v Táboře uţ vybojovalo stříbrnou
a bronzovou Pivní pečeť. Pivovar si přivezl i prestiţní mezinárodní ocenění z Francie.
Málokdo ovšem zná tajemné pozadí, které se moţná za strmým úspěchem malého pivovaru
skrývá. Majitel v roce 2001 zakoupil starý rozpadlý pivovar v Koutě na Šumavě, aniţ by měl
jasnou představu, jak bude po jeho rekonstrukci pivo vařit. Sládky z nedalekých Domaţlic uţ
vyhlédnuté měl, ale vlastní receptury nikoli. Štěstí však přeje připraveným. Při přestavbě
kotelny objevili v zastrčeném koutě starou účetní knihu, která obsahovala i recept na původní
koutský ležák. Švabachem ručně psaný text se podařilo rozluštit jen těţce. Ale povedlo se,
a skvělé originální koutské pivo bylo na světě. A my ho můţeme všem jen doporučit!
Japonské Suntory poprvé o Zlatou pečeť
Vzpomínáte si na film Ztraceno v překladu od americké reţisérky Sofie Coppolové? Celý děj
filmu se odvíjí od scény, kdy stárnoucí filmová hvězda (Bill Murray) jede do Tokia natáčet
poněkud banální reklamu na japonskou whisky Suntory.
Vězte, ţe tato historka má reálný podklad. Vychází ze záţitku reţisérčina otce. Slavný
filmový producent Francis Ford Coppola v roce 1970 opravdu účinkoval v sérii reklamních
spotů, které natáčel jiný slavný reţisér – Akira Kurosawa. Kurosawa s Coppolou vytvářeli
tyto spoty pro společnost Suntory, jednoho nejstarších výrobců nápojů v Japonsku a dnes i
jednoho z největších producentů na světě. Suntory nevyrábí zdaleka jen destiláty, ale také
pivo. A ne ledajaké.
Věhlas piva Suntory The Premium Malt´s je zaloţen kvalitě přírodní spodní vody a českoněmecké receptuře „plzeňského typu―. Na japonských ostrovech pravidelně sbírá Suntory
Premium Malt´s prestiţní ocenění kvality. A tak nikoli náhodou se tato značka letos poprvé
představí také v Táboře. Společnost Suntory má se svým pivem velké plány. Chce z něj
vytvořit největší světovou pivní značku.
A kdyţ si Japonci vezmou něco do hlavy… A vlastní uţ k tomu i několik licenčních pivovarů
v miliardové Číně…
Prohibiční zmrzlina a bourbonem vonící pivo z Kentucky
Lexington Brewing Company, výrobce piva Kentucky Ale a Kentucky Bourbon Barrel, je
jednou z nejstarších pivních značek v USA. Její tradice sahá do roku 1794. Bylo to pouze dva
roky po zaloţení Kentucky – coby amerického státu.
V roce 1919 však kvůli prohibici musel Lexington Brewing Company s vařením piva skončit.
Majitelé a sládkové tohoto pivovaru se samozřejmě nechtěli vzdát. A tak začali vyrábět
„léčivou pivní zmrzlinu―. Federální úřady se však oklamat nenechaly, pololegální výrobu
zastavily a společnost odsoudily za „pašeráctví―.
Znovuobnovit poté slavnou značku se podařilo po dlouhých létech. Dnes opět pivovar ţije a
expanduje i mimo Spojené státy. Lexington Brewing and Distilling Co. dnes vyrábí 3,5
miliónu litrů piva ročně. Unikátnost piv Kentucky Bourbon Barrel spočívá v tom, ţe vyrobené
pivo je tankováno do sudů od bourbonu. Pivo tak do sebe nasaje vůni dřeva a whisky a
dostává unikátní chuť.
Degustátoři a fajnšmekři se proto uţ nyní na kentucké pivo v Táboře velice těší
a pivovarníkům do Lexingtonu přejí, aby Kentucky uţ ţádná další prohibice nikdy nepostihla.
Degustační soutěţe piva v České republice
V České republice se na celostátní úrovni v současnosti kaţdoročně pořádá sedm
pivovarnických soutěţí.
1. Zlatá pivní pečeť
Koná se od roku 1990 v rámci Slavností piva v Táboře. V České republice je dlouhodobě
nejpočetněji obesílanou soutěţí piv. Jako jediná zaznamenává i významnou zahraniční účast.
2. Pivo České republiky
Soutěţ se koná v červnu od roku 1997 na Výstavišti v Českých Budějovicích a je otevřená i
pro zahraniční piva.
3. Zlatý pohár PIVEX
Existuje od roku 1992, pořádá ji společnost SNIP & Co a Veletrhy Brno. Odborným
garantem je VÚPS, a.s. Výsledky bývají vyhlašovány v předvečer veletrhu Salima. Od roku
2014 přibyl navíc Zlatý soudek PIVEX – soutěţ sudových piv.
4. Jarní cena sládků
Soutěţ zaloţil časopis Pivní kurýr v roce 2007, nyní je pořádána Českomoravským svazem
minipivovarů. Je určena výhradně minipivovarům. Probíhá kaţdoročně na Zvíkovském
podhradí.
5. České pivo
Soutěţ oficiálně pořádaná Českým svazem pivovarů a sladoven vznikla v roce 2001.
Odborným garantem je VÚPS, a.s. Původně byla určena pouze členům ČSPS, v poslední
době v reakci na upadající zájem se více otevřela. Objektivitu zvyšuje odebírání vzorků přímo
v pivovarech. Hodnotu ocenění naopak poněkud devalvuje pravidlo, které umoţňuje udělovat
stejnou cenu a pořadí více pivovarům.
6. Ţatecká Dočesná
Organizátorem soutěţe je Chmelařský institut, s.r.o. v Ţatci. Koná se v rámci slavností
dočesné.
7. Cerevisia specialis - Pivní speciál roku
Specializovaná soutěţ, určená pouze pro netradiční piva, vyrobená v České republice. Koná
se od roku 2010. Odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky soutěţe jsou vyhlašovány během gastronomického festivalu Znojemský hrozen.
Download

Stáhnout článek - Slavnosti piva Tábor