Koncertní sezóna
www.plzenskafilharmonie.cz
září 2014 I www.zurnalmag.cz
www.plzenskafilharmonie.cz
OBSAH
OBSAH
6–7
ŽURNÁL
Slovo redaktora
AKCE MĚSÍCE
Plzeňská filharmonie | Mezinárodní festival Divadlo
Plzeň otevírá Nové divadlo | Dožínky Plzeňského kraje
ITEP | Techmania | Pilsner Fest | Výstava českých
a bavorských zahrádkářů | Plzeň 2015 pořádá
TIPY NA KONCERTY
Akce měsíce | Přehled koncertů
Dozvěděli jsme se…
32–35
KLUBOVÁ SCÉNA
Akce měsíce | Kam a za čím do klubů
Dozvěděli jsme se…
36–41
DIVADLO
Názor Martin Otava | Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…
Soutěž
42–45
GALERIE
Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…
46–49
KAM ZA KULTUROU
Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…
50–55
KINO
Kino beseda | Filmové premiéry
56–59
RESTAURACE
Názor Eva Herinková | Akce měsíce | To nejlepší z restaurací
Přehled restaurací
60–66
PROGRAM
Divadlo, galerie, instituce, muzea, akce, kino, koncerty, kluby
67–74
8–31
03"/Ŝ07c
,0-0
PŘIJĎTE PODPOŘIT ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Stačí tak málo! 60 vteřin jízdy na Oranžovém kole Nadace ČEZ zvládne
každý – dítě, dospělý i senior. Vzdálenost, kterou ujedete, převedeme
na peníze a věnujeme organizaci, kterou sami vyberete.
sobota 4. října 2014 | od 11 do 15 hodin
Plzeň | Borská pole | areál Západočeské univerzity
Na ČEZ Plzeňském půlmaratonu budeme
šlapat pro Nadaci sportující mládeže
a sportovní oddíl Mílaři Domažlice.
www.nadacecez.cz | www.pro-sport.cz
JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
SLOVO REDAKTORKY
Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
je dobře, má-li svět svůj pevný rámec, mantinely, v nichž se kutálí od roku k roku dál a dál.
Takže s železnou pravidelností po prázdninách přichází začátek nového školního roku
a nové kulturní a společenské sezony.
Ta nadcházející ale bude přece jen jiná. Odstartuje otevřením Nového divadla, a to se
neděje každý den. Ale i tady se přece jen
něco opakuje: postoj veřejnosti. Moderní budova nevzbuzuje tak pozitivní emoce jako budova více než stoletá. Ale nenechme
se mýlit. Jak dokládají paměti Vendelína Budila, prvního ředitele českého divadla
v Plzni, ani Balšánkovu budovu lidé nemilovali hned. Budil od počátků varoval,
že honosné, zlatem a štukem zdobené interiéry nebudou v obyčejných lidech
vzbuzovat pozitivní pocity – a nemýlil se. Po vyprodané premiéře přišly okamžitě problémy. Lidé opravdu do nového divadla nechodili. Záchranou byl jen a jen
Vendelín Budil. Na něj diváci chodili. Přesto byl tvrdě kritizován a hrozilo mu odvolání. Zkrátka „praotec Vendelín“, jak jej ve svém vyznání nazývá dnešní ředitel
divadla Martin Otava, neměl v Plzni na růžích ustláno. I proto cítí divadelníci vůči
němu jistý dluh a připravili na 2. září průvod s jeho jménem. Bude oslavou plzeňského divadelnictví a kultury vůbec a chce se stát novou tradicí. Je to ambice
odvážná, zalistujeme-li Budilovou pozůstalostí a začteme-li se do řádek psaných
jeho rukou. „Pro divadlo bohužel není v Plzni žádného porozumění a divadlo
nemá žádných opravdových přátel a příznivců. Česká inteligence ignoruje úplně
divadlo! Důkaz toho směšně malé, velké Plzně nedůstojné abonmá. Dle statistiky
je zde na sta doktorů, profesorů, úředníků, inženýrů a vůbec rodin zámožných,
abonentů není však ani padesát. Študentstvo též neplní více přízemí, inteligence
snad až příliš holduje dobrému pivu a socialismus decimoval galerní obecenstvo
měrou povážlivou!“ stěžoval si Vendelín Budil městské radě v září 1898. Loboval
tak za nastavení podmínek v novém divadle, které se tehdy připravovalo. Velikost
abonmá se od těch dob výrazně změnila. Ba dokonce plzeňští abonenti představují v celorepublikovém měřítku raritu, která se dočkala i oslavy v podobě divadelní hry Antonína Procházky.
Přeji tedy Novému divadlu, aby jeho řady plnili nejen věrní abonenti, ale i študentstvo, inteligence, rodiny zámožné i obecenstvo galerní, řečeno slovy Budilovými.
Nechť nad ním drží ochrannou ruku nejen „praotec Vendelín“, ale i další významné divadelnické osobnosti, které z Plzně vzešly a na něž jsme v trysku dějin pozapomněli: Marie Rosůlková, Jindřich Plachta, E. F. Burian, František Kovářík, Otýlie
Beníšková, Terezie Brzková, Jiří Grossmann a další.
Zlom vaz
Ev. číslo – MK ČR E 17183
VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
Pobřežní 8
301 00 Plzeň
KULTURA A DISTRIBUCE
Katarína Krulichová
Tel.: +420 605 163 634
[email protected]
INZERCE
Jaroslav Krulich
Tel.: +420 603 811 904
[email protected]
REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
[email protected]
František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
[email protected]
PRODUKČNÍ
Petra Hanousková
Tel.: +420 774 564 019
[email protected]
DTP
Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz
FOTOGRAF
Lukáš Potůček
www.lukasapetra.cz
Koncertní sezóna
www.plzenskafilharmonie.cz
Markéta Čekanová
[email protected]
6
NÁKLAD
10 000 ks
září 2014 I www.zurnalmag.cz
www.plzenskafilharmonie.cz
Další Žurnál vyjde
29. září
září 2014 | www.zurnalmag.cz
AKCE MĚSÍCE
Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie
vstupuje do nové sezony
Abonentní řada A: Klasická
Nadcházející sezona Plzeňské filharmonie
je naplánovaná tak, jak jsme ji skutečně
chtěli. I proto se na ni všichni moc těšíme.
Já osobně mám obrovskou radost, že v naší
sezoně vystoupí trumpetista Sergej Nakarjakov. Slyšela jsem ho hrát na zahajovacím
koncertě České filharmonie a doslova jsem
oněměla úžasem. Vůbec jsem nerozkryla jeho nekonečný dech. Také to vypadá,
že trumpetový repertoár mu už nestačí.
S námi bude hrát Rokokové variace P. I.
Čajkovského, které jsou mimochodem pro
violoncello. Tak na toto se obzvlášť těším.
Vůbec se nám pro tuto sezonu podařilo
získat opravdu zářivé hvězdy hudebního
nebe. A to není zrovna snadné. Pro minulou sezonu bylo například velmi těžké získat francouzského violoncellistu Gautiera
Capuçona. Není jednoduché zahraniční
sólisty se světovým renomé do Plzně přivést, ale postupnými kroky se nám to daří.
Je potřeba mít kvalitní a důstojnou historii.
Plzeňská filharmonie získává stále větší kredit nejen u nás a v zahraničí, ale i u agentur,
které právě tyto slavné umělce zastupují.
S některými sólisty musíme vyjednávat
s předstihem dvou až tří let. Tak třeba mohu
prozradit, že v sezoně 2015–16 se můžeme
těšit na houslovou star Tai Murray, která vystoupí s americkým programem.
Lenka Kavalová, ředitelka
8
Klasická řada A nabídne díla Beethovenova, Schumannova, Mozartova, Janáčkova, ale také třeba Ódu na radost nebo celou
Mou vlast. V doprovodu Plzeňské filharmonie se plzeňskému
publiku představí třeba houslista Josef Špaček, hobojista Vilém
Veverka, Sukův komorní orchestr, houslistka Chloë Hanslip či klavíristka Anne Queffélec.
První koncert této řady je připraven na 18. září a půjde o Beethovenův Trojkoncert. Trojkoncert C dur pro klavír, housle, violoncello a orchestr přednese Josef Špaček na housle, Tomáš Jamník
na violoncello a Jan Bartoš na klavír. Tato skladba oslavila v loňském roce 210 let od svého napsání. Mimochodem: Beethovenův životopisec Anton Schindler je přesvědčen, že Trojkoncert
byl napsán pro Beethovenova královského žáka, arcivévodu Rudolfa Habsburského – Lotrinského. Nakonec však byl dedikován
Františku Josefu Lobkowitzovi.
Druhý koncert přiblíží posluchačům dílo Roberta Schumanna.
V průběhu večera 13. listopadu zazní předehra k opeře Jenovéfa,
Koncert pro klavír a orchestr a moll a Symfonie č. 1 B dur „Jarní“. Opera Jenovéfa je jedinou operou, kterou tento významný
představitel hudebního romantismu složil. Bývá označována
jako operní báseň o manželské věrnosti. Schumann se nechal
inspirovat v té době populární legendou o francouzské hraběnce Jenovéfě. Ta za nepřítomnosti manžela, válečníka Siegfrieda,
odolá nejen milostným návrhům rytíře Gola, ale také kouzlům
zlé čarodějky Margarethy. Počátkem prosince nabídne abonentní řada A pozoruhodný program složený z děl Arcangela Corelliho, Benedetta Marcella, Antonia Vivaldiho a Josefa Suka. Krásnou hudbu v něm neméně krásně
zahrají hobojista Vilém Veverka a Sukův komorní orchestr.
Abonentní řada B: Klasická
Druhá klasická řada, B, obsahuje mimo jiné Dvořákovu Novosvětskou symfonii, Ravelovo Bolero, Novoroční koncert
září 2014 | www.zurnalmag.cz
www.plzenskafilharmonie.cz
nebo slavnostní večer, který svede na jedno
jeviště Plzeňskou filharmonii a čerstvé laureáty ceny
Plzeňský Orfeus. Zároveň během večera zazní svita
pro symfonický orchestr z pera mladého plzeňského
skladatele Tomáše Karpíška Příběhy Dona Quijota – rytíře smutné postavy.
První koncert této řady je na programu 23. října a bude
obsahovat Brahmsovy Variace na Haydnovo téma, Čajkovského Variace na rokokové téma – tentokrát v úpravě pro křídlovku a orchestr (originálně pro violoncello)
– a Schubertovu Symfonii č. 5 B dur. Na trubku v něm
bude excelovat sedmatřicetiletý ruský virtuoz Sergej
Nakarjakov. Jako dítě vykročil ve šlépějích svého otce –
hrál na piano. Po úrazu však musel hledat jiný nástroj,
a tak si vybral trumpetu. A nebyl to výběr nahodilý. Malého Serjožu okouzlila gramofonová nahrávka Timofeje
Dokšicera. Bylo mu teprve jedenáct a už si z Všeruské
soutěže trumpetistů v Leningradu odvezl první diplom.
Od roku 1993 žije trvale v Paříži a úspěchy už nejspíš vůbec nepočítá.
Druhý koncert řady B připravila filharmonie na 20. listopadu. Téměř symbolicky ve dnech, kdy si budeme
připomínat vstup Čechů do „nového světa“ svobodné
společnosti, 25. výročí listopadu 1989, zahraje Dvořákovu Novosvětskou. Ta je jednak tím nejvýznamnějším,
co Antonín Dvořák vůbec napsal, a zároveň je objektem řady různých teorií a příběhů o tom, kdy, jak, proč
a v jakém rozpoložení ji Dvořák psal. Jeden z nich třeba
vypráví, že Novosvětská vznikla jako Dvořákova reakce
na vztah jeho dcery Otilie s jeho žákem Josefem Sukem. Pravdou je, že ji napsal za nezvykle krátkou dobu
– od ledna do 24. května 1893. A bez ohledu na příběhy,
domněnky či teorie je také faktem, že Novosvětská obsadila v roce 2009 první místo v rozhlasové anketě o sto
nejoblíbenějších symfonií a také to, že její nahrávka se
září 2014 | www.zurnalmag.cz
dostala ze všech skladeb nejdál: s Neilem Armstrongem až na Měsíc!
Nový rok, rok, kdy Plzeň bude Evropským hlavním městem kultury, pak přivítá abonentní řada B Novoročním
gala. Tóny krásné hudby se ponesou pod vysokým stropem stejně krásného sálu Měšťanské besedy.
Abonentní řada C: Napříč žánry
Crossoverová řada v nové sezoně opět překročí hranice
žánrů, aby ukázala, že Jaroslav Ježek měl pravdu, když
tvrdil, že hudba je jenom dobrá, nebo špatná. A ačkoli ji
tvoří jen tři koncerty, našla si už v loňském, prvním roce
své existence, velké množství nadšených příznivců. Letos
pro ně proto opět přichystala nečekaná spojení a přepestrou směsici toho, co je mezi pěti linkami možné.
Dramaturgicky je připravená až na první pololetí příštího roku - v únoru se můžeme těšit na dostaveníčko se
swingem v podání talentovaného klavíristy a zpěváka
Ondřeje Brzobohatého, na březen na pozdrav z Broadwaye, kdy do Plzně zavítají muzikálové hvězdy až z New
Yorku, a na květen na poctu králi české dechovky,
Gala Poncar.
Abonentní řada D: Dětem
Abonentní řada věnovaná dětem nabídne v prosinci
setkání s Eskymo Welzlem a v dubnu s Filharmoníčkem,
který pátrá po ztracené písničce. Dobrodružný hudebně-zábavný Moojok Ojaak aneb Pojídač medvědů je
pořadem skladatele Tomáše Ille a scenáristy Martina
Pášmy, v hlavní roli Svatopluk Schuller. Těm učarovalo
vyprávění slavného českého polárníka Eskymo Welzla
natolik, že jej přetvořili do osobitého představení, které
se odehraje s Plzeňskou filharmonií pod taktovkou Tomáše Braunera.
9
AKCE MĚSÍCE
Plzeňská filharmonie
Filharmonici na cestách
Plzeňská filharmonie však nemá před sebou jen rok naplněný koncerty v plzeňských sálech a před plzeňským
publikem. Naopak. Filharmoniky čeká i poměrně hodně
cestování. Během následujících deseti měsíců budou hrát
v Tachově, Domažlicích, Horšovském Týně, Zbirohu, Kdyni,
Štěnovicích, Stuttgartu, Mnichově, Norimberku, Frankfurtu
nebo Mannheimu. Zkrátka žádný sál pro ně není ani příliš
malý, ani příliš velký, ani příliš nóbl, ani příliš obyčejný. Celkem je takových cest s uzlíky plnými houslových klíčů a not
čeká více než čtvrt stovky.
Mimořádné koncerty
Nová koncertní sezona Plzeňské filharmonie
bude plná nádherných koncertů. Pozvání přijali vynikající naši i zahraniční umělci a připravili
jsme také nové zajímavé projekty. Výjimečná
bude nadcházející sezona především proto, že
její druhá polovina i 35. ročník mezinárodního
festivalu Smetanovské dny spadá do významného roku 2015, kdy se Plzeň stane Evropským
hlavním městem kultury.
Naše stálé příznivce i širokou veřejnost bych velmi rád pozval na mimořádný koncert v katedrále
sv. Bartoloměje, kde 2. listopadu zakončíme Rok
české hudby 2014 spolu s vynikajícími sólisty
a Českým filharmonickým sborem Brno. Společně provedeme slavné Rekviem Antonína Dvořáka a také tu pokřtíme naše nové CD.
Zážitkem bude jistě také netradiční Open Air
koncert s alternativní rockovou kapelou Už jsme
doma, který hrajeme 8. září na náměstí Republiky, slavnostní zahajovací koncert sezony s výjimečnými hosty 18. září, abonentní koncert B1
s fenomenálním ruským trumpetistou Sergejem Nakarjakovem 23. října, tradiční Novoroční
koncert či Janáčkův Amarus 20. dubna. Tenhle
koncert bude dokonce vysílán přímým přenosem do třiatřiceti zemí Evropy! Sezona vyvrcholí
7. května Ódou na radost. Oba poslední zmiňované koncerty budou pod mojí taktovkou ve velkém provedení se sólisty a Pražským filharmonickým sborem. Moc se na ně těším. Stejně jako se
těším na skvělé plzeňské publikum.
Tomáš Brauner, šéfdirigent
10
Vedle bohaté nabídky čtyř abonentních řad přichystala
filharmonie i řadu dalších hudebních laskomin. S jejich servírováním začne už 8. září, kdy u příležitosti třetího výročí
jmenování Plzně Evropským hlavním městem kultury 2015
na náměstí společně s kapelou Už jsme doma představí
Open-Air Hudbu „za školou“ pro (ne)školáky. O pár dnů později bude – stejně jako loni – dotvářet slavnostní atmosféru
při předávání Uměleckých cen města Plzně. 10. září podpoří
svým uměním Světový den zraku, a tradičně zahraje na Benefičním koncertě Lions Clubu Bohemia. Dirigentskou taktovku vezme – také tradičně – do ruky Debashish Chaudhurí. Další hudební lahůdkou bude listopadové provedení
Dvořákova Rekviem. A samozřejmě Plzeňská filharmonie
nemůže chybět při zahájení roku 2015, kdy se Plzeň stane
Evropským hlavním městem kultury. Filharmonici při této
příležitosti opět zahrají na náměstí, a to uprostřed zimy,
17. ledna. O pár dnů později je pak čeká další mimořádné
vystoupení, ovšem už v teple vytopeném sále Nového divadla. Doprovodí taneční vystoupení slovenského uskupení Les Slovaks.
Antonín Dvořák: Rekviem
Zakončení Roku české hudby 2014 bude v Plzni skutečně jedinečným zážitkem: Plzeňská filharmonie uvede na Dušičky
v katedrále Dvořákovo Rekviem! Antonín Dvořák jej složil
v roce 1890, na počátku svého vrcholného období. Na rozdíl
od jiných skladatelů však Rekviem neskládal pro konkrétní
osobu či v souvislosti s nějakou událostí, ale takříkajíc se
v něm vypsal z filozofických otázek, které ho tížily: z otázek
lidského bytí, žalu a útěchy ve smrti, otázek po smyslu života a umírání. Premiéru mělo toto dílo 9. října 1891 v Birminghamu, a to pod taktovkou Antonína Dvořáka samotného.
České publikum slyšelo Rekviem poprvé 25. dubna 1892
v Národním divadle. Plzeňskému provedení bude přítomen
Antonín Dvořák III. V sólových partech se představí sopranistka Alžběta Poláčková, altistka Václava Krejčí Housková,
tenor Miroslav Dvorský a basový pěvec Jan Šťáva. Spolu
s Plzeňskou filharmonií pod vedením Tomáše Braunera vystoupí Český filharmonický sbor Brno vedený sbormistrem
Petrem Fialou.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
www.plzenskafilharmonie.cz
Les Slovaks
Plzeň bude v roce 2015 patřit nejrůznějším dalším divadelním žánrům, mezi nimiž neschází ani současný tanec. Dvě
představení uvede v Novém divadle v lednu přední evropský
soubor Les Slovaks. Tvoří ho pět výjimečných slovenských
tanečníků se zkušenostmi z proslulých souborů, jako jsou
Ultima Vez, Rosas či Akram Khan Company, nebo se zkušenostmi z práce s choreografy Davidem Zambranem nebo
Sidi Larbi Cherkaouim. Všichni žijí a pracují v Bruselu, kam se
přestěhovali po studiu taneční akademie v Banské Bystrici.
V Plzni předvedou choreografii Journey Home a Fragments.
Journey Home spojuje živelný, fyzický a nespoutaný současný tanec se slovenskou lidovou tradicí, humorem a živou hudbou. Tu během představení živě vytváří skladatel
Simon Thierrée, dlouholetý spolupracovník souboru.
Pro druhou choreografii, Fragments, zkombinovali Les
Slovaks hudbu, kterou složil Simon Thierrée původně
pro čtyřicetičlenný orchestr, s retro písněmi slovenské zpěvačky Melanie Ollaryové. V Plzni budou Les Slovaks úplně
poprvé vystupovat s živým orchestrem: za doprovodu Plzeňské filharmonie.
Smetanovské dny
Hlavním tématem Smetanovských dnů budou Rakušané,
Němci, Češi a česká kultura. Vedle něj samozřejmě dojde
i na Bedřicha Smetanu, a na hudbu se vztahem k Plzni.
Smetanovské dny se uskuteční od 2. do 29. března a Plzeňská filharmonie přispěje do jejich programu koncertem
Vivat Mozart a Přijela k nám Broadway! První z nich nabídne uším i duším posluchačů například Mozartovu Koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh, Es dur,
Zednářskou smuteční hudbu nebo Koncertantní symfonii
pro housle, violu a orchestr E dur. Sólových partů se ujmou
Hana Hložková, Vít Hošek, Lukáš Pavlíček, Jan Oblištil, Václav Kapusta a Kateřina Javůrková.
Druhý koncert představí špičkovou muzikálovou tvorbu
ve špičkovém provedení. Slavné muzikálové melodie zazpívají mezzosopranistka Lindsey Falduto a tenorista Daniel
Fosha. Oba dva jsou vynikajícími interprety nejen muzikálového žánru, ale i operních partů.
Za dirigentský pult se postaví Carl Topilow – dirigent, který
před osmnácti lety založil Cleveland Pops Orchestra. Jako
hostující dirigent už stanul v čele desítek nejrůznějších
těles, mezi nimiž nechybí Česká komorní filharmonie, Rumunský státní orchestr, Honkg-kongská filharmonie, filharmonie z Abilene, Arkansasu, Annapolisu, Chicaga a další.
Předprodej vstupenek
Vstupenky na jednotlivé koncerty Plzeňské filharmonie
v Plzni zajišťuje Informační centrum na náměstí Republiky.
Zakoupit je lze samozřejmě také online přes www.plzenskavstupenka.cz, nebo přímo před koncertem na místě.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Pátého června loňského roku jsem v Plzni dirigoval svůj druhý koncert s Plzeňskou filharmonií.
Na zkouškách panovala nádherná atmosféra
a její vyvrcholení na koncertě bylo úžasné, přestože program byl velmi náročný. Velmi jsem pociťoval charakter každého díla a především to,
že během celého týdne na zkouškách panovala
opravdová vzájemná důvěra, což je základ pro
hodnotnou tvorbu. Díky tomu se moc těším
na ještě intenzivnější práci s Plzeňskou filharmonií v příští sezoně.
Tím spíše, když si uvědomím, jaký program jsme
vybrali: každý večer je věnovaný speciálně jednomu skladateli. Při prvním představím České
republice slavnou francouzskou klavíristku Anne
Queffélec. Přednese Schumannův Klavírní koncert a zahrajeme i předehru k málo známé opeře
Jenovéfa. Moc se také těším na druhý koncert,
což bude čistě mozartovský večer. A nakonec
v červnu představíme celý cyklus Má vlast – pro
mne to bude vůbec poprvé, kdy budu dirigovat
celý cyklus v rámci jediného koncertu, přestože
jednotlivé symfonické básně jsou na mém koncertním repertoáru již dlouho.
Do Plzně se však těším nejen kvůli filharmonii.
Při svých předchozích návštěvách jsem stačil
navštívit pár památek, katedrálu, synagogu, pivovar. Doufám, že budoucnost mi přinese více
času poznat město ještě lépe. Líbí se mi osobité
kouzlo Plzně, líbí se mi atmosféra koncertního
sálu Měšťanské besedy, kde minulost zanechala
jasnou stopu, což je pro umělce velmi inspirující.
Ronald Zollman, hlavní hostující dirigent
11
AKCE MĚSÍCE
09–19/09
Mezinárodní festival
Divadlo
Izrael, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko a samozřejmě Česká republika
– to je výčet zemí, jejichž přední divadelní scény
přijedou letos na Mezinárodní festival Divadlo.
Jeho 22. ročník proběhne v tradičních i netradičních prostorech po celém městě, budovu Nového
divadla nevyjímaje. Dramaturgie vybrala například pozoruhodné zpracování Hamleta z německé Bochumi, izraelskou inscenaci se Saddámem
Husajnem a jeho dvojníky, Revizora budapešťského souboru Vígszínház nebo hru Elfride Jelinek Rechnitz Anděl zkázy v podání Slovenského
národního divadla. Kromě toho všeho festival
nabídne jako vždy alternativní program uváděný
o. s. Johan, open air představení, diskuse, výstavu
a další doprovodné akce.
Mezinárodní festival Divadlo
Předchozí ročníky festivalu se orientovaly hodně do zemí
bývalého východního bloku. Letos se dramaturgie naopak
obrátila na západ. Publikum se tak může těšit například
na minimalistické francouzské představení L´Effet de Serge
odkazující k poetice Jacquese Tatiho nebo Mr. Beana.
Zajímavostí tuzemského programu je pražský prolog. Obstará jej naše první scéna, Národní divadlo, s koprodukční
inscenací 1914 v režii Roberta Wilsona. V Plzni pak diváci
uvidí Cirk La Putyka s nejnovějším představením Dolls,
Švandovo divadlo na Smíchově s inscenací Hamleta, Divadlo Na zábradlí a jeho „inscenaci roku 2013“ Zlatá šedesátá, Divadelní spolek Kašpar – Divadlo v Celetné Praha
s inscenací Terminus, hudebně dramatickou skladbu Vojna
souboru BodyVoiceBand a divadla DISK, soubor VOSTO5
s „hospodskou” Dechovkou, pražský soubor Boca Loca Lab
s experimentální inscenací Řekni něco a DAMU s Regulací
intimity.
Z Ostravy dorazí Komorní scéna Aréna s inscenací Ruská
zavařenina v režii Ivana Rajmonta a Divadlo Petra Bezruče s Audiencí v režii Štěpána Pácla. Z dalších měst pak
Městské divadlo Kladno s dramatizací provokativního románu Guy de Maupassanta Miláček, Městské divadlo Zlín
s Kabaretem Astragal, HaDivadlo Brno s inscenací Maryšy
a Divadlo Drak z Hradce Králové s inscenací Poslední trik
Georgese Mélièse.
Vstupenky na největší divadelní svátek jsou
v prodeji od poloviny srpna na Plzeňské vstupence a v obvyklých předprodejích.
Domácí scény pak budou reprezentovat Divadlo J. K. Tyla
s inscenací Unaveni sluncem a Divadlo Alfa s představením
Čert tě vem!
www.festivaldivadlo.cz
K tomu všemu je samozřejmě zapotřebí připočítat i již zmíněnou bohatou přehlídku představení zahraničních. Díky
12
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Mezinárodní festival Divadlo
tomu zůstává i letos festival Divadlo nejen jedinečnou
kvintesencí toho nejlepšího ze zahraničí servírovaného
na dosah českým očím, ale i výkladní skříní českého divadla pro zahraniční odborníky.
Tradiční epilog letos obstarají pražské scény: Dejvické divadlo s inscenací Dabing Street, Činoherní klub
s představením Zrada a Divadlo v Dlouhé s komedií
Mnoho povyku pro nic.
Kromě běžných divadelních scén se letos bude hrát
i v KD Jas a v Pekle.
Prolog
09/09 / 19:00
Stavovské divadlo,
Praha
1914
Válka, později známá jako první
světová, byla krutá a plná absurdit. Změnila svět k nepoznání. Proto je docela příznačné, když Soňa Červená
a Aleš Březina vezmou Haškovy Osudy dobrého vojáka
Švejka a Krausovy Poslední chvíle lidstva a Marta Ljubková z nich vytvoří nový, velice silný text. Na jeviště jej
převedl excelentní Robert Wilson. Vznikl tak aktuální
kabaret plný scénických obrazů, hudby a překvapivého humoru v podobenství nejen o roce 1914, ale hlavně o dnešku. Inscenace o Evropě a jejích optimistech
a pesimistech (za dozoru věčného Času) je unikátním
projektem, v němž se – již podruhé – setkává Činohra
Národního divadla s režisérem Robertem Wilsonem
za účasti Slovenského národního divadla a divadla Vígszínház z Budapešti.
Hlavní program
09/09 / 20:00
10/09 / 23:30
Velké divadlo
Dolls
Panenka může být cestou
do fantazie i prostředkem rituálu. Je to iluze člověka…
nebo snad jeho další vývojový stupeň? Každý pátý Japonec ve věku mezi třiceti a čtyřiceti lety žije – s nafukovací pannou. Proč? Taneční inscenace z dílny Jozefa
Fručka a Lindy Kapetaneové hledá vztah nového cirkusu a loutky, svobody a omezení, reality a iluze. Inspiraci
nalezla v lidech, kteří se věnují rituálům, pracují se zvířazáří 2014 | www.zurnalmag.cz
ty či hrají loutkové divadlo, ale také moderními technologiemi a filmem. Inscenaci přiváží Cirk La Putyka – soubor, který se profesionálně věnuje novému cirkusu, kde
překračuje hranice mezi akrobacií, moderním tancem,
loutkovým divadlem, koncertem a sportem.
10/09 / 16:00
Divadlo Alfa
Poslední trik
Georgese Mélièse
„Až marnotratné vršení gagů
a poetických obrazů zcela v melièsovském duchu včetně citací vrcholí velkolepou honičkou se smrtkami,
v němž divadlo i film se stávají rovnocennými médii,“
napsal o této inscenaci jeden recenzent. Představení
v režii Jiřího Havelky vypráví příběh starého Mélièse,
jenž dožívá v domově pro přestárlé. Před koncem,
zmarem a nečinností uniká do světa kouzel. Děj inspirovaný životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Mélièse vychází z kombinace
rakvičkárny, filmové grotesky, stínohry, laterny magiky a řady kouzelně divadelních i kouzelnických triků.
Malý i dospělý divák si po celou dobu představení klade stejnou otázku: „Jak je to (sakra) uděláno?“ S představením do Plzně přijede královéhradecké loutkové
Divadlo Drak, výjimečné divadlo, které svou skvělou
pověst píše už déle než 55 let.
10/09 / 19:00
Nové divadlo
Revizor
Režisér Viktor Bodó bývá označován jako Quentin Tarantino
současného divadla. Proč? Odpověď může dát i jeho
osobitá inscenace Gogolova textu. Odehrává se ve zvolna pustnoucích maďarských městských lázních, z nichž
už dávno vytekla všechna voda. Všechen personál v čele
s ředitelem s hrůzou čeká, kdy si tohoto stavu povšimne
někdo z nadřízených. A v tu chvíli na scénu vstupuje záhadný cizinec… Kolotoč korupce se roztáčí. Viktor Bodó
vytvořil velkolepé komediální divadlo s vysokým tempem, spoustou prudkých stylizačních střihů a přesnými
hereckými výkony nejen dvou hlavních představitelů,
ale celého souboru, který z davu podivných zaměstnanců lázní vytváří obskurní chór. Inscenace je koprodukcí
divadla Vígszínház a Bodóovy nezávislé skupiny Sputnik Shipping Company.
13
AKCE MĚSÍCE
11/09
09:00 a 11:00
Divadlo Alfa – klub
O beránkovi, který
spadl z nebe
Loutkové představení pro nejmenší předškolní děti,
s minimem slov a živou hudbou je dílem Víta Peřiny
a kolektivu na motivy obrázkové knížky německého autora Freda Rodriana. Jednoduchý příběh vypráví o oblačném beránkovi, který spadl z nebe. Na zemi se ho
ujme malá holčička a chce mu pomoci dostat se zpátky
na oblohu. A jelikož na nedaleké louce stojí i malá pouť,
je nasnadě, že pokusy o beránkův „transport“ zpět
na modré nebe budou mít takřka cirkusový charakter.
Inscenace získala cenu festivalu Dítě v Dlouhé. Hraje ji
Naivní divadlo Liberec – jedno z prvních profesionálních loutkových divadel v Československu. Soubor má
na svém kontě spoustu prestižních ocenění i potlesk
diváků v nejrůznějších koutech světa.
11/09 / 14:00
Velké divadlo
Miláček
Není malých divadel, dal by
se parafrázovat známý výrok
o velikosti herců a rolí. Jeho naplněním a důkazem
může být například inscenace kladenského divadla,
které sáhlo po známém textu Guy de Maupassanta.
Na scénu přichází Georgese Duroy, který vychází z nuzných, primitivních poměrů a je konfrontován se světem
mocných a bohatých. Rodí se ohromná závist… a za ní
jde nenávist. A s tím vším otázka, zda je devatenácté
století vážně dávno pryč. „Takhle sympatické, formálně
vybroušené, herecky naplněné divadlo, které má navíc
co říct k současnosti, se nevidí tak často, jak by si člověk
přál,“ napsal po zhlédnutí představení Městského divadla Kladno jeden z recenzentů.
11/09 / 14:00
Divadlo Alfa
Maryša
Moraváci přivážejí moravské
drama. Sto dvacet let starý nestárnoucí text v režii mladého a odvážného Lukáše Brutovského. „To, jak Brutovský pracuje s napětím a gradací
ve třetím hospodském dějství, kdy se s každou přicházející postavou atmosféra zahušťuje až k nesnesení, je
bezmála strhující,“ napsal o něm jeden z kritiků. Brněn-
14
Mezinárodní festival Divadlo
ské HaDivadlo přiváží představení, které nestojí na hercích známých jmen a tváří. Přesto si diváci odnášejí
nezapomenutelný zážitek. Brněnské HaDivadlo vzniklo
v polovině sedmdesátých let v Prostějově jako Hanácké
divadlo. V současné době je součástí Centra experimentálního divadla společně s Divadlem Husa na provázku
a Divadlem U stolu.
11/09 / 18:30
Nové divadlo
Rechnitz –
Anděl zkázy
Jedné březnové noci roku 1945
uspořádala hraběnka Margit von Batthyány na svém
zámku v Rechnitz na rakousko-maďarské hranici oslavu.
Zúčastnili se jí důstojníci SS, gestapa a tamější kolaboranti. Kolem půlnoci bylo 200 Židů, kteří byli v místě
na nucených pracích, z rozmaru zastřeleno. Vrahové
poté uprchli do zahraničí, zámek lehl popelem, až se
k němu dostala postupující Rudá armáda. Po válce
svědci masakru zmizeli, potrestání pachatelů se ztratilo
v nedohlednu. Elfride Jelineková ve svém textu opouští
historickou věrohodnost a inspiruje se motivy z filmu
Luise Buñuela Anděl zkázy a vytváří děsivý obraz tehdejších událostí malovaný svědectvími pachatelů i obětí. Inscenace Davida Jařaba na prknech Slovenského
národního divadla získala cenu DOSKY 2013 v kategorii
Nejlepší scénografie (David Jařab) a Grand Prix na přehlídce Nová dráma.
11/09 / 21:00
12/09 / 20:15
Malá scéna
Saddám Husajn.
Mystérium
Divadelní výprava do iráckého Srdce temnoty zkoumá
fiktivní mytologii vycházející ze skryté dynamiky mezi
Východem a Západem. Irácký tyran, ukrytý v bunkru se
svými třemi dvojníky, má vidiny, které vrcholí závěrečným iniciačním obřadem dotýkajícím se ezoterického
významu Ropy. Herci, všichni s knírky, rudými sukněmi
a khaki košilemi, si během okamžiku proměňují role Iráčanů a Američanů. Inscenace zachycuje problematický
vztah člověka k času, místu, dějinám a především k sobě
samému. Na festival Divadlo s ní přijíždí jeruzalémská
kulturní instituce HaZira, která podporuje mladé izraelské tvůrce.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Mezinárodní festival Divadlo
11/09 / 21:00
12/09 / 14:00
Peklo
Sergův efekt
I ve všedním poloprázdném pokoji se mohou odehrávat zázraky… Hlavní postava tohoto příběhu připomíná Bustera Keatona. Pečlivě připravuje pro své přátele
na nedělní večery jedno až tříminutové představení
s minimem zvláštních efektů. Z obyčejné věci či z nepatrného gesta se během nich stává velké divadlo. Režisér a scénograf Philippe Quesne odkazuje k poetice
Jacquesa Tatiho, Samuela Becketta i Mr. Beana. L’Effet
de Serge byl vytvořen pro herce Gaëtana Vourc’ha,
aby zkoumal formu hereckého sóla. Inscenací Philippe
Quesne pokračuje ve svém autorském divadle, využívajícím výtvarné umění, hudbu a experiment. Jeho studio
Vivarium těží ze spolupráce horlivých kompliců. Dosáhlo okamžitého úspěchu a přitáhlo ke své divadelní
laboratoři nadšené diváky ve Francii, Německu, Finsku,
Spojených státech a Brazílii. 11/09 / 21:00
12/09 / 20:30
Kulturní dům Jas
Dechovka
Příběh jednoho městečka, kde se zdánlivě zastavil čas.
Jedna hospoda, jedna událost a lidé, kteří by rádi zapomněli. Ale minulost se stále připomíná. Děj se odehrává v roce 2012, 1922 a 1945. Námět vychází z historické
události. V Dobroníně na Jihlavsku byla v rámci živelného poválečného odsunu brutálně povražděna skupina
místních Němců. Zasazením projektu do autentického
prostředí hospodského sálu vzniká svérázný hospodský site-specific. Inscenaci připravil generační soubor
Divadlo Vosto5, jenž se programově věnuje autorskému divadlu. Kromě vlastní tvorby na sebe divadlo váže
i spřátelené umělce z oblasti filmu, výtvarného umění
a hudby. Za osmnáct let své existence vytvořilo dvě desítky inscenací. 12/09
09:00 a 11:00
Divadlo Alfa
Čert tě vem!
Principál Kumpáno zastavil se svým kočovným tyjátrem
i na téhle návsi, na téhle pouti a začíná vyprávět své
čertovské příběhy. Sedm slabostí, sedm hříchů, sedm
smluv podepsaných vlastní krví – sedm příběhů k poučení i pro zasmání. V jakých situacích jsou lidé ochotni
se spolčit s čertem a ďáblem? Co je k tomu vede? A co
z toho nakonec může všechno vzejít? Vynikající inscenace inspirovaná seznamem sedmi smrtelných hříchů,
faustovskou legendou a svým způsobem i Felliniho filmem Silnice, je hereckým koncertem Mileny Jelínkové
a Petra Borovského.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
12/09
11:00
Nové divadlo
Terminus
Tři herci a spousta temné krutosti – to je inscenace odehrávající se v současném Dublinu, s níž přijíždí Divadelní
spolek Kašpar. Drsné příběhy tří postav, ženy ve středním věku, mladé dívky a mladého muže, se postupně
proplétají v jeden děj. „Alena Doláková, Barbara Lukešová i Ladislav Hampl fungují jako zasvěcenci moderní
ďábelské mise, v níž se objevuje téma milenecké i rodičovské zrady, nechtěného těhotenství, spiknutí, vraždy,
odpudivých i přitažlivých démonů,“ napsal o představení jeden recenzent.
12/09 / 17:00
Velké divadlo
Hamlet
Příběh chlapce, který postupně ztrácí oba rodiče, je v této
inscenaci podán jako tragédie o rozkladu jedné rodiny. Inscenátoři ze Švandova divadla Shakespearův text
seškrtali a soustředili se na základní situaci rodiny, jejíž
slávu, majestát i postupný rozpad zvědavě sleduje celý
královský dvůr. V titulní roli se představí Patrik Děrgel,
v dalších rolích hrají Kamil Halbich, Petra Hřebíčková,
Filip Čapka, Zuzana Onufráková a další.
12/09
22:00
Nové divadlo – zkušebna
Kabaret Astragal
Francie šedesátých let, to je prostředí lapků, vězňů,
zlodějů a prostitutek. Klubová inscenace Městského divadla Zlín vychází ze skutečných životních osudů francouzské spisovatelky Albertine Sarrazinové. Dráždivý
příběh mladé delikventky a jejího přítele Juliena Sarrazina připomíná legendární gangsterskou dvojici Bonnie
a Clyde. Představení začíná v polovině padesátých let,
kdy Albertine prchá z vězení, a končí rokem 1967, kdy
umírá. Na festival s touto inscenací přijíždí soubor, který
tu nehraje zrovna často: Městské divadlo Zlín.
13/09 / 11:00
Peklo
Vojna
Emil František Burian patří k velmi kontroverzním osobnostem
české kulturní scény dvacátého století a k opomíjeným
15
AKCE MĚSÍCE
plzeňským rodákům. Vojnu uvedl poprvé v roce 1935
v přímé reakci na napjatou atmosféru předválečného
Československa. Burian se inspiroval lidovou poezií
ve zpracování Karla Jaromíra Erbena. Děj skladby zasadil
do období první světové války. Během německé okupace
byla tato inscenace zakázána a stala se jedním z důvodů,
proč nacisté v roce 1941 Burianovo divadlo zavřeli. Jedná se o jednu z nejzajímavějších dramatických skladeb
vycházejících z lidové poezie a do Plzně s ní přijíždí BodyVoiceBand. Základ spolku tvoří absolventský ročník
2013/2014 Katedry činoherního divadla DAMU, spolu
s režisérkou Jaroslavou Šiktancovou, choreografem Martinem Packem a produkční Terezou Škorpilovou.
Mezinárodní festival Divadlo
13/09 / 16:30
14/09 / 15:30
Divadlo Alfa – klub
Audience
Představovat Havlovu Audienci by nejspíš bylo nošením piva do pivovaru… Napsána byla v roce 1975, ale
oficiální premiéry se dočkala až o patnáct let později.
Legendární se stala verze vydaná později na gramofonové desce, s Václavem Havlem v roli Vaňka a Pavlem
Landovským v roli sládka. V inscenaci Divadla Petra Bezruče se představí Jiří Müller a Norbert Lichý.
13/09
19:30
Velké divadlo
Ruská zavařenina
13/09 / 14:00
Malá scéna
Řekni něco
Mluvit a mluvit spolu jsou dvě
rozdílné věci. Tři ženy a tři muži
na sebe mluví, přesto však nezazní jediné konkrétní
slovo. Oslovují se chrčením, bručením, cvrlikáním, scatováním, pokřiky a výkřiky. Scénická kompozice Jiřího
Adámka svou formou může připomínat práci choreografa, jenom pohyb tu nahrazuje hlas. S touto pozoruhodnou inscenací přijede divadelní skupina Boca Loca
Lab. V roce 2007 ji založil režisér a autor Jiří Adámek.
Smyslem je realizace scénických forem, které v sobě
propojují divadelní a hudební postupy. Ludmila Ulická ve svém textu vědomě navazuje na Antona Pavloviče Čechova a jeho postavy. Její hrdinové jsou
však spíše čechovovskými karikaturami. Z aristokratické
vznešenosti jim zbyla jen záliba v nezřízené konzumaci
kávy, z podnikavosti jen byznysmenské praktiky a z osady, která vznikla na místě původního sadu, nakonec
zbudou sutiny, na nichž vyroste Disneyland. Práci, které beztak nikdo není schopen, tak vystřídá definitivně
zábava. Inscenace zvítězila v anketě Divadelních novin
a získala titul Inscenace roku. Ivan Rajmont poskytl aktérům prostor pro rozvinutí jejich charakterizačního umu
a Komorní scéna Aréna v této inscenaci znovu dokázala,
že je herecky jedním z nejkvalitnějších souborů u nás.
14/09 / 11:00
Velké divadlo
13/09 / 16:30
Unaveni sluncem
Divadlo Alfa
Zlatá šedesátá
aneb Deník Pavla J.
Divadelní adaptace deníků
Pavla Juráčka, režiséra, scenáristy, signatáře Charty
77, klíčové osobnosti českého filmu 60. let, zachycuje
vzestup i pád talentovaného umělce. Ve svém deníku
zanechal Pavel Juráček dílo vynikající literární úrovně
a zároveň otevřený dokument o výšinách i běsech umělecké tvorby. Kniha zvítězila v anketě Lidových novin
o Knihu roku 2004 a obdržela ocenění Litera 2004 za nakladatelský čin. Inscenace získala Cenu Alfréda Radoka
za rok 2013. Představení nastudovalo pražské Divadlo
Na Zábradlí, jehož pětapadesátiletá historie je protkána
nitkami spolupráce s velkými osobnostmi českého divadla. Nechybí mezi nimi například Václav Havel, Evald
Schorm, Petr Lébl nebo třeba Ivan Vyskočil.
16
Festivalový příspěvek hostitelského divadla přenese publikum do roku 1936. V pohodové atmosféře oslav se
konfrontují názory těch, kterým komunismus na jedné
straně dal smysl života, na straně druhé život ochudil.
Do harmonické přítomnosti začne dramaticky zasahovat minulost. Láska, žárlivost a touha po pomstě posléze rozpoutají napínavě rozehranou partii, ve které se
hraje vabank. Hra vznikla podle stejnojmenného filmu
Nikity Michalkova, který v roce 1994 získal Hlavní cenu
poroty na festivalu v Cannes a Oscara za scénář.
14/09
11:00
Nové divadlo – Malá scéna
Regulace intimity
Dvanáct herců DAMU připravilo společně s režisérem
Jiřím Havelkou otevřenou zpověď coby absolventskou
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Mezinárodní festival Divadlo
inscenaci čtvrtého ročníku oboru alternativního a loutkového divadla. Co jim leze na nervy, co je štve, co jim
vadí? A proč? A co s tím dělají? Kritici označili představení doslova za terapii až zázrak. Emoce herců útočí
na emoce diváků a očišťují je.
14/09
15:30
Peklo
Ptačí sněm
Alegorický text popisuje cestu skupiny ptáků za jejich
králem. Dudek jako sufistický učitel vede ptáky k ptačímu
králi Simorghovi, čili k osvícení. Let ptáků pouští vyjevuje
naši fascinaci pozemským, fascinaci existencí. Můžeme
se identifikovat se slabostmi Sokola, který je oddán jen
rukám svého pána, nebo marnivostí Páva, s jeho zotročením hmotou, nebo s úzkoprsostí Papouška, který, ač
nespoutaný, sedí bez zvláštní potřeby ve své kleci… Perský epos z 12. století zpracovalo již několik současných
filmařů a dramatiků. Slovinské národní divadlo přichází
se svojí verzí. Slovinské národní divadlo Maribor je největší kulturní a uměleckou institucí ve Slovinsku. Sestává
ze čtyř nezávislých jednotek: činohry, opery, baletu a Mariborského divadelního festivalu. 14/09 / 19:00
Nové divadlo
Hamlet
Jan Klata je Polák a přestože
svého Hamleta inscenoval v německé Bochumi, přenesl ho do Polska nastupujícího
kapitalismu a změn po roce 1989. Vše s typickými prvky
Klatovy režie – odkazy na popkulturu, hudbu, film a internet, ale i s vynikajícím herectvím celého souboru. Ducha Hamletova otce hraje představitel Hamleta z Klatovy
slavné polské inscenace, uvedené ve gdaňských docích.
Open air produkce
12/09
16:00
Proluka Theatrum Mundi
Life of Mary
Každý je postižen svým osudem, kterému neuteče.
„Mary, proč jsi koza a já upír? Proč nejsi upír a já upír?“
I taková otázka se v představení, které je určeno divákům
od sedmi let, objevuje. A odpověď? Zloděj zůstane zlodějem, chudák chudákem a koza kozou… Osm herců tu
pod režijním vedením slovinského loutkáře Matije Solce
s minimem slov a maximem rytmu rozehrává hned několik minitragédií. To vše za použití velkých loutek, maňáskového divadla, zpěvu, body percussion a živé hudby.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
13/09
21:30
Náměstí Republiky
Cyklus
Působivé multimediální představení polského souboru
Usta Usta Republika, které kombinuje prostorovou instalaci, divadlo a počítačové animace. Herci vytvářejí sérii
obrazů, které zpřítomňují téma pravidelnosti, opakování,
cyklů v každodenním životě, téma posedlosti a opakování snů. Obrazy, které ovlivňují naši osobnost a existenci.
Obrazy, které jsou vytaženy na světlo z našeho podvědomí a které symbolizují lidské obavy, slabosti i touhy.
Epilog
15/09
19:00
Divadlo Alfa
Zrada
Ondřej Sokol se ze známého herce stává uznávaným režisérem. Tentokrát sáhl po textu Harolda Pintera, v němž
je důležitější to, co zůstává nevyřčeno. Pod zdánlivě banálními dialogy to bublá a vře. Zrada je hra o dlouhodobých vztazích, o milostném propadnutí a následném
vystřízlivění, o běžícím čase, během kterého se intimní
vztahy mechanizují, vytrácí se touha i fantazie a z mileneckého opojení se stává každodenní rutina. Ale je to
také hra o zraněném přátelství a o šílené přetvářce. 16/09
19:00
Velké divadlo
Mnoho povyku pro nic
Jak inscenovat Shakespeara dnes? To je otázka, kterou si
klade každý režisér, který je k velkému dramatikovi povolán. Hana Burešová si s komedií Mnoho povyku pro
nic poradila po svém. Přenesla ji do současnosti, do přímořského letoviska, kde se pohybuje bezstarostná společnost. Ve skvělé inscenaci Divadla V Dlouhé hrají Miroslav Hanuš, Jan Meduna, Vlastimil Zavřel a další.
18/09 / 19:00 Nové divadlo
19/09 / 19:00 Dabing Street
Petr Zelenka je pro Dejvické divadlo nejspíš sázkou
na jistotu. Jeho Příběhy obyčejného šílenství vydržely
na repertoáru deset sezon, Teremin se tam hraje už osm
let. Nyní Petr Zelenka napsal pro Dejvické divadlo třetí
hru a spojil v ní dvě věci, v nichž jsou Češi s nadsázkou
opravdu dobří: dabing a alkoholismus. Inscenace získala
čtyři ze šesti cen na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích: kromě hlavní ceny v kategorii komedie roku také
cenu za mužský herecký výkon pro Martina Myšičku,
cenu odborné poroty a cenu studentské poroty.
17
AKCE MĚSÍCE
Plzeň otevírá Nové divadlo
od 01/09
Plzeň otevírá
Nové divadlo
Nové divadlo v Plzni, budova vybavená nejmodernější
divadelní technologií v České republice, bude pro veřejnost otevřeno 1. 9. operou Prodaná nevěsta, a následující
den, 2. 9., proběhne jeho slavnostní otevření týmž titulem v přímém přenosu České televize. Zároveň tak plzeňské Divadlo J. K. Tyla vstoupí do 150. sezony stálého
českého profesionálního divadla ve svém městě.
02/09 / 15:30
Slavnostní průvod Vendelín
Pojďte s námi, jdeme všichni! Čeká nás velkolepá
podívaná s herci, zpěváky, tanečníky, která bude
přesně taková, jakou si ji každoročně uděláme.
Společně vytvoříme novou tradici s novým patronem kultury Vendelínem Budilem, zahájíme
tím kulturní sezonu v Plzni a otevřeme Nové divadlo. Přijďte 2. 9. v 15:30 do Proluky v Křižíkových
sadech v Plzni a přidejte se do průvodu. S Vendelínem v čele pojďte s námi městem. Na náměstí Republiky popřeje Vendelínovi úspěšnou kulturní sezonu primátor města Plzně Martin Baxa a připojí se
i biskup Mons. František Radkovský, který Novému
divadlu požehná. Přijďte s námi 2. září otevřít Nové
divadlo!
www.djkt-plzen.cz
18
„Divadlo J. K. Tyla získává
dvě moderní scény!“
Výstavba nové plzeňské divadelní budovy byla zahájena
v červnu roku 2012 podle projektu vypracovaného architektonickou a projekční kanceláří Helika, a to na základě
původního návrhu portugalské architektonické kanceláře Contemporânea Lda. Dodavatelem stavby byla společnost Hochtief CZ. Komplex divadelní a provozní budovy je tvořen dvěma vzájemně téměř rovnoběžnými,
avšak mírně odkloněnými objekty. Unikátní čelní fasáda
z bílého pohledového betonu je perforována eliptickými otvory. Součástí větší budovy je sál s hledištěm pro
461 diváků a Malá scéna přibližně pro 150 diváků.
Nové divadlo se stane důstojným symbolem kultury
v Plzni – Evropském hlavním městě kultury v roce 2015.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Plzeň otevírá Nové divadlo
01–30/09
Výstava „Nové divadlo v Plzni“
Výstava „Stavba Nového divadla v Plzni 2012–2014
– Historie divadelních budov v Plzni“ před Studijní
a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje je uspořádána k jedinečné příležitosti: k otevření nového
plzeňského divadla. Fotografie, rozvržené na dvaceti panelech, rozdělují expozici na dva tematické
celky, které na sebe chronologicky navazují. První
část se věnuje historickým divadelním budovám
v Plzni a mapuje jejich dějiny od prvních dochovaných zmínek z roku 1798. Provádí nás pozoruhodnou etapou historie plzeňského divadelnictví, jejíž
první představení se konala v hostincích a domech,
které dnes míjíme bez povšimnutí. Připomíná nám
i ty budovy, které už dávno pohltil čas. Zavádí nás
také do Velkého divadla v Plzni a přibližuje nám
jeho příběh, který započal stavbou v roce 1899.
A nakonec výstava umožňuje nahlédnout i do nedávno uzavřeného Komorního divadla, jež symbolicky završuje první část výstavy a umožňuje nám
plynule přejít do současnosti.
Dnešek se před námi otevírá ve druhé části výstavy
věnované Novému divadlu v Plzni, jeho výstavbě
a zatím nedlouhé historii. Fotografie, uspořádané do tohoto celku, nás provázejí zrodem budovy od prvních krůčků, architektonického návrhu a poklepu základního kamene přes budování
základů a výstavbu obvodových zdí, až po instalaci
složitých divadelních technologií a vybavování interiéru. Na závěr se divákovi výstavy Nové divadlo
představuje v plném lesku již dospělé, připravené
na slavnostní otevření.
Výstava potrvá od 1. 9. do 30. 9. 2014.
JIŽ MÁTE
SVÉ SEDADLO
V NOVÉM
DIVADLE?
PŘEDPLATNÉ 2015
V PRODEJI OD 22. 9. 2014
Sedláčkova 2, Plzeň,
tel. 378 038 186, 378 038 185
září 2014 | www.zurnalmag.cz
DIVADLO
J. K. TYLA PLZEŇ
činohra
opera, opereta
muzikál
balet
Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje.
19
AKCE MĚSÍCE
Dožínky Plzeňského kraje
17/09 / 10:00 Mrákov
Dožínky Plzeňského kraje
a X. mrákovská výstava
holštýnského skotu
Dožínky Plzeňského kraje se pomalu ale jistě stávají součástí kulturního života celého kraje. Na jejich v pořadí již 4. ročníku, který je
tentokrát spojen s X. mrákovskou
výstavou holštýnského skotu, si přijde na své
každý – vyznavači folkloru, tradice, milovníci
dobrého jídla, dospělí i děti.
Dožínky včera a dnes
Dožínky měly v různých částech kraje a republiky různé názvy: dožínky, dožatá, obžínky,
ožínky a podobně. Pod všemi těmito názvy se
od nepaměti skrývá oslava ukončení jednoho,
kdysi velmi namáhavého, druhu zemědělské
práce, a to sklizně obilí, které zajišťovalo obživu lidí na další období. Základní myšlenkou
dožínek bylo děkování za štědré dary poskytnuté přírodou. Většinou se odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence
pohostit a radovánky chasy zaplatit. Z posledního mandele se upletl dožínkový věnec, který
ženci předávali hospodáři. Poté následovaly
bujaré oslavy. I dnes se obilí pěstuje a sklízí,
a proto i důvod k oslavám sklizně zůstává.
Letošní krajské dožínky odstartují v 10 hodin
ráno výstavou krasavic z rodu holštýnského
skotu. V poledne pak od obecního úřadu vyjde dožínkový průvod, který zamíří k areálu
Zemědělského obchodního družstva Mrákov,
v jehož blízkosti bude dějiště všech akcí. Tady
převezme dožínkový věnec symbolický hospodář – hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs,
a pak už zahraje Chodský soubor Mrákov.
Na výstavišti si lidé budou moci po celý den
prohlížet staré zemědělské stroje, ale i moderní zemědělskou techniku, nebo si pohladit malá hospodářská zvířátka. Pro děti bude
připravena celá řada atrakcí, včetně farmářské naučné stezky. Občerstvení poskytnou
stánky s Regionálními potravinami Plzeňského kraje a vyhlášenými specialitami Zemědělského obchodního družstva Mrákov.
20
Až se ti jednou bude zdát…
V půl čtvrté vyvrcholí dožínkový program vystoupením zpěváka
Jakuba Smolíka. Ten je na Chodsku vlastně doma a na dožínky
přijede oslavit své pětapadesátiny. Narodil se totiž 18. září 1959
v Domažlicích. Vyrůstal ovšem jako Jaroslav. Pseudonym Jakub
mu vymyslel muž, který ho objevil pro svět pop-music, muzikant
Petr Hannig. Ačkoli je Hannig autorem mnoha hitů řady hvězd
české popové scény, Jakub Smolík si svoji největší pecku napsal
sám. Jmenuje se Až se ti jednou bude zdát a přízni posluchačů se
těší od druhé poloviny osmdesátých let do dneška.
Mrákovské krasavice
Mrákovská výstava nabízí od roku 1996 každé dva roky soutěžní přehlídku krav, a to v obou barevných variantách holštýnského plemene. V letošním roce se v Mrákově sejde okolo
padesáti vystavovatelů z celé republiky a budou předvádět
kolekci asi 100 holštýnských krav, které bude hodnotit mezinárodní bonitér v několika kategoriích. Vítězka bude vyhlášena
ve 13:15 hod. Vyhlášeny budou také výsledky tipovací soutěže
publika a vítěze soutěže Zemědělství očima dětí.
Holštýnský skot je velké, černobílé plemeno hovězího dobytka, které bylo vyšlechtěno, aby dávalo hodně mléka. Jde
o vůbec nejrozšířenější plemeno, které můžete vidět v Evropě
i severní Americe a v představách mnohých lidí je to zkrátka
typická „stračena“. V Čechách do téhle kategorie spadá zhruba
každá druhá. Svým původem ovšem tyhle krávy sahají do Nizozemska, Dánska a Německa a historie jejich rodu se píše
od druhé poloviny devatenáctého století.
Krása holštýnek nespočívá jen v jejich strakatém vzhledu, ale
zemědělci je mají rádi hlavně kvůli množství mléka, které jsou
schopné nadojit. Starší krávy dají i více než osmdesát kilogramů mléka denně!
Obě akce podporuje Krajská agrární komora Plzeň a celá řada
dalších významných celostátních i krajských partnerů. Významný finanční příspěvek poskytla společnost NET4GAS.
Akce zakončí chovatelská veselice, která začne v 17 hodin.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
AKCE MĚSÍCE
25–27/09
TJ Lokomotiva
ITEP
ITEP – Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje
Jestli se nepletu, bude se tu prezentovat třeba Třebechovické
muzeum betlémů, Památník Lidice, Muzeum techniky a řemesel z Kolovče (tam se chystá naše mamča, marně jí říkám, že
ten slavný mlýn na přemílání starých bab tam nemají, a i kdyby, musela by s sebou vzít pořádnou armádu kamarádek, aby
z nich byla jedna mladá krasavice) nebo třeba Plzeňský kraj
a město Plzeň. Na stánku kraje seženete druhý díl cestovatelského deníčku naší rodiny a ve městě se dozvíte všechno
o programu Evropského města kultury 2015.
Zoologickou zahradu tu prý bude reprezentovat nějaké zvíře. No, nevím… že by se jim tam podařilo dostat nosorožce
Marušku? Bára říká, že by to mohl být žirafák Jirka. Ale podle
naší mamči to bude želva Bobina jako loni. Každopádně Bára
bude nadšená, protože zvířátka jakýchkoli tvarů, barev a velikostí miluje.
Tondu zas určitě zabaví hlavolamy nebo důmyslné exponáty
z Techmanie. Baví ho pořád něčemu přicházet na kloub, co chvíli
něco rozebere. Já osobně se těším na stánky s regionálními potravinami. Takové senzační slovenské klobásky, brynza či oštiepok, báječné uzené nebo voňavý chleba, to je vždycky super
cíl výletu! A což teprve půllitřík s lahodným bavorským pivečkem…! Tomu říkám regionální potravina jako křen.
Ujít si tu ale nenecháme ani doprovodný program, který je
taky doslova nabitý. Bude se konat po celé tři dny, venku
i vevnitř, prostě všude. Třeba Velký dechový orchestr ZUŠ
Chválenická přijde zahrát slavnostní světové melodie. Novinkou bude Křeslo pro hosta, které představí osobnosti
našeho kraje. A Divadelní spolek Šalamoun přiblíží zajímavosti a pověsti z Plzeňského kraje prostřednictvím svého
představení.
Naši milí spolukrajani,
tak jsme prošli světa kraj a kraje kus a jsme zase
zpátky za vámi, abychom vám poradili, kam
stojí za to se podívat. Náš kraj je totiž vysloveně
nepřítelem nudy a zahálky. Na každém kroku je
tady něco, co stojí za návštěvu a za vidění.
Ale dřív než vyrazíte na toulky, vydejte se
za námi na 10. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje, na ITEP. Konat se bude
koncem září a zase toho tady bude k vidění
po čertech hodně. Ve třech dnech se tu představí víc než stovka vystavovatelů ze všech
koutů kraje, republiky i zahraničí: informační
centra, cestovky, města, hotely, i třeba muzea.
Leccos z toho jsme už s naší rodinkou provandrovali, leckam se teprve chystáme a těšíme.
22
Naše Bára nemůže ani dospat, protože si na ITEPU půjde převzít cenu z Prázdninové štafety (možná). Vyhrát můžou všichni,
kteří se účastnili soutěže a navštívili všechny cíle Prázdninové
štafety. Bára je všechny obešla a byla nadšená!
Jitka si zase vzala na pátek dovolenou, protože se na ITEPU
bude cvičit zumba. Sobota bude jako každý rok patřit Bavorsku, což je naprosto senzační věc: preclíky, klobásky, soutěže
o pobyty v horách a bavorská muzika v krojích!
A kromě toho všeho se těšíme i na vás. Na vás všechny, kdo
na ITEP dorazíte. Protože my tu budeme nejen proto, abychom hledali cíle pro své výlety, ale i proto, abychom poradili
vám a podělili se s vámi o své zážitky, postřehy a tipy. A jak připomíná Tonda, budou taky probíhat soutěže, kde nás můžete
vyhrát. Tedy ne že bychom se vám nastěhovali do obýváku.
Ale v soutěžích budete moct vyhrát tričko s naším obrázkem.
Další si odnesou třeba vystřihovánky, samolepky nebo tašku
s překvapením, zkrátka nikdo neodejde s prázdnou.
Prostě celý ITEP bude zase stát za to, tak si ho rozhodně nenechte ujít. Sice sezona výletů končí, v podzimním počasí se
nám ven taky moc nechce, ale každý déšť, vítr a plískanice jednou skončí a znáte to: všude dobře, tak co doma!
Za celou rodinu Klusálkových
táta Karel
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Techmania zve na půl roku do vesmíru
od 01/09
Techmania zve
na půl roku do vesmíru
Ke kometě Čurjumov – Gerasimenko přiletěla sonda Rosetta, jejíž modul Philae se
právě tady chystá přistát. Stane se tak prvním výtvorem lidských rukou, který dosedne
na kometu. Techmania při této příležitosti připravila bohatý program v planetáriu, dílnách
či laboratořích. Jmenuje se zVĚDAvý vesmír
a poběží po celé první pololetí nového školního roku. Poznejte tajemné hlubiny nad
svou hlavou. Využít k tomu můžete i novinku:
balíček zvýhodněných vstupů na všechny
„vesmírné“ aktivity.
S novým školním rokem získává novou tvář
předvádění gyroskopu a návštěvníci budou
mít k dispozici pracovní listy, s nimiž si projdou stávající expozice a rozšíří si vědomosti
související s vesmírem. Na atraktivní témata
lákají i laboratoře, dílny, projekční globus Science On a Sphere a oblíbené show.
Aby si lidé mohli vesmírný podzim v Techmanii maximálně užít, vzniklo i speciální „vesmírné“ vstupné. Jde o balíček, který obsahuje šest vstupů na libovolnou kombinaci
vesmírných filmů a programů v laboratořích
a dílnách a k tomu neomezený počet vstupů
do expozic během tohoto pololetí.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kromě bohaté nabídky pro veřejnost připravila Techmania
ve spolupráci s časopisem Vesmír atraktivní soutěž pro žáky
druhého stupně základních škol a studenty nižších gymnázií.
Jmenuje se Expedice vesmír a její finále proběhne na začátku
listopadu.
„Vesmírné“ dílny připomenou úspěšnou prohru - problematickou misi Apollo 13. Laboratoře s kosmickou tematikou připravily speciální programy pro jednotlivé stupně škol i pro veřejnost.
V biologii se bude pátrat po tom, zda je v mrazivé temnotě
vesmíru vůbec možné, aby přežily nějaké živé organismy. Mráz
bude hrát významnou roli i v laboratoři chemie. Tady se bude
pátrat po tom, co ukrývá led na kometě či na Marsu. V laboratoři
fyzikální jsou návštěvníci zváni na palubu rakety. Čeká je plnění
důležitých úkolů, zjišťování osvětlenosti planet nebo odhalení
tajemství fungování nafukovacího tepelného štítu.
Interaktivní globus Science On a Sphere přispěje do techmaniáckého vesmírného mlýna troškou věnovanou měsícům. Protože náš Měsíc není v kosmu jedináčkem. Lidé budou moci poznat
jeho bratrance, kteří krouží kolem dalších planet sluneční soustavy. Vědecká show Cesta do vesmíru nabídne exkurzi nejen
vzhůru, ale i zpět v čase. Přiblíží vesmír, ale i dávné představy
našich předků, jak se mezi hvězdy dostat.
Začátkem října pak v Techmanii přistane Rosetta. Ne sice ta skutečná, ta se tou dobou bude pohybovat kolem komety a bude
se připravovat na svůj náročný úkol, ale ve skutečné velikosti
bude. Půjde o model doplněný interaktivními panely se spoustou zajímavých informací.
Planetárium připravilo v rámci zVĚDAvého vesmíru dva nové
filmy. Jeden je zahraniční provenience, druhý je autorským dílem Techmanie. Půvabně animovaný snímek Jsme vetřelci!, se
bude promítat od poloviny října a zaujme i menší děti. Film Hluboký vesmír pozve diváky na toulky do nejvzdálenějších koutů
známého vesmíru a přijde na program u příležitosti narozenin
Techmanie 4. listopadu.
23
AKCE MĚSÍCE
Pilsner Fest
04/10 / 13:00
Plzeňský Prazdroj
Pilsner Fest
HLAVNÍ SCÉNA
13:00
13:10
15:00
17:00
18:30
Slavnostní zahájení
J.A.R.
Electric Lady
Anna K.
Slavnostní přípitek – vydávání
plechovek od 18:00 hod.
19:30 Blue Effect + host Clarinet Factory
21:45 Tata bojs + host Clarinet Factory
00:00 Pub Animals
SCÉNA BULVÁR
13:00
14:00
15:15
16:30
17:45
18:30
19:00
20:15
21:30
23:15
00:45
Prazdroj talentů 2014
Doctor Victor
Ille
Dirty Blondes
Mydy Rabycad
Slavnostní přípitek – vydávání
plechovek od 18:00 hod.
Imodium
Pestalozzi
The Fellas
David Koller
Luno
Více informací o Pilsner Festu naleznete
na www.pilsnerfest.cz.
24
Oslava výročí uvaření první várky Pilsner Urquell opět nabídne hudební program na dvou pódiích a doprovodný program inspirovaný
historií a výrobou plzeňského ležáku. Pátého října 1842 sládek Josef
Groll uvařil první várku piva, které se později stalo legendou. Originál z Plzně dal vzniknout celé pivní kategorii s označením ‚pils‘ a slaví
letos 172. narozeniny. „A stejně tak, jak originální byl Grollův ležák,
tak originální budou letošní oslavy. Pilsner Fest je oslava našeho zlata
z Plzně, které si návštěvníci Festu vychutnají v jeho nefiltrované podobě. Čeká na ně ale rovněž skvělá zábava, dobrá hudba a v doprovodném programu se budou moci seznámit s historií a výrobou našeho
piva,“ říká Lukáš Novotný, senior brand manager Pilsner Urquell.
Oslavy v plzeňském pivovaru připomenou také historickou tradici pivovarského řemesla, a ukáží, co stojí za úspěchy plzeňského ležáku
ve světě.
Hlavním tahákem hudebního programu jsou David Koller, Anna K.,
Tata bojs a J.A.R. Na Pilsner Festu si zahraje i vítěz soutěže Prazdroj
talentů pro nové talentované kapely. Dramaturgem hudebního programu je i letos Pavel Anděl.
„Mám radost, že jsme takové hvězdy získali, protože celý Pilsner Fest
pěkně zostra odstartují,“ pochvaluje si a dodává: „Také jsem velmi
hrdý na to, že jsme v letošním programu dali obrovský prostor mladým kapelám, aniž bychom rezignovali na kvalitu nebo atraktivnost.
Můžete se těšit na Doctor Victor, kteří se stali druhou nejlepší mladou
kapelou na světě ve finále světové soutěže GBOB v Thajsku, na sugestivní Ille, strhující a swingující Mydy Rabycad, nekompromisní Dirty
Blondes nebo divokou Electric Lady,“ vypočítává Pavel Anděl. Dále se
tradičně představí neobvyklá a překvapivá spojení. Blue Effect a Tata
bojs si zajamují v originálních koncertních setech s Clarinet Factory.
Program na obou scénách začne po slavnostním zahájení
ve 13:00 hod. Na Hlavní scéně přijdou po oficiálním zahájení ke slovu
stále skvělí J.A.R. Na scéně Bulvár rozjede program Prazdroj talentů.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
AKCE MĚSÍCE
04–05/10
KD Šeříková
Výstava českých
a bavorských zahrádkářů
v Plzeňském kraji
Několik desítek vystavovatelů
z Čech a Německa se přijede pochlubit dary země a svým pěstitelským uměním. K vidění i ke koupi bude
ovoce, zelenina, bylinky, květiny, okrasné
keře, sadba, ovocné stromky, ale třeba
i zahradní technika.
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse se uskuteční 3. ročník prodejní výstavy zahrádkářů, kterou pořádají společně Plzeňský kraj a Český zahrádkářský svaz. Ve dnech 4. až 5. října se několik desítek vystavovatelů z Čech a Německa pochlubí
svým pěstitelským uměním v prostorách Kulturního domu Šeříková na Slovanech. K vidění i ke koupi bude ovoce, zelenina,
bylinky, květiny, okrasné keře, sadba, ovocné stromky, ale třeba
i zahradní technika. Lidé budou také moci na výstavě ochutnat
i nakoupit produkty, které se honosí titulem Regionální potravina
Plzeňského kraje, jako jsou koláče, klobásy, mošty a další dobroty.
Chybět nebudou ani známé krchlebské a chodské koláče.
Mimochodem, víte, že k pravým chodským koláčům musely hospodyňky kdysi vstávat jako k malým dětem? Jejich těsto bylo
třeba nechat kynout přes noc a během noci se muselo třikrát
prodělávat. Originální chodský koláč poznáte podle toho, že se
na něm střídají povidla, tvaroh a mák. To prý symbolizuje Chodsko: střídání lesíků a pastvin. Rozinky a mandle pak představují
zdi rozpadlých stavení. Koláče krchlebské k tomu všemu přidávají
na vrch fantastickou pomádu ze smetany s rumem a šlehačky.
Stejně jako v loňském roce zde budou návštěvníci moci koupit
například i novou odrůdu česneku Karel IV. Jedná se o polopozdní
paličák, který se sklízí ke konci července. Jeho cibule váží kolem
100 gramů a mají výrazně česnekovou chuť. Šlechtitelé počítali
i s rozmary počasí: ať je vlhko, nebo sucho, výnos tohoto královského česneku je zhruba stejný.
Můžete se těšit samozřejmě také na doprovodný program, kterým bude provázet Ivan Vodochodský. Světově známé melodie
tu zahraje velký dechový orchestr. Chvíle návštěvníkům výstavy
zpestří také mažoretky či lidové muziky s hudebními poklady z Plzeňského kraje.
Pro děti bude připravena farmářská naučná stezka, kde se budou
moci formou soutěží blíže seznámit s problematikou zemědělství
a dozvědí se i celou řadu zajímavostí o potravinách. Například se
zamyslí nad tím, odkud se potraviny berou, které potraviny jsou
zdravé a které nezdravé a podobně.
Prodejní výstava začíná oba dny v 9 hodin a končí v sobotu
v 17 hodin a v neděli v 16 hodin. Vstup je zdarma.
26
září 2014 | www.zurnalmag.cz
A
V
a
T
S
Ý
V
4
1
0
2
a
N
j
í
Ř
.
5
4. – Kulturní dům Šeříkvoavnáy,
Plzeň-Slo
00
:
7
1
0
0
:
9
sobota:
00
:
6
1
0
0
:
9
neděle:
ram
g
o
r
p
ý
n
d
o
doprov
m
ý
k
s
d
o
h
c
o
d
o
s Ivanem V
A
M
R
A
D
Z
VSTUP
akce se koná pod záštitou hejtmana Václava Šlajse
www.plzensky-kraj.cz
A proč největší plzeňskou kulturní událost zahajuje
právě francouzský kolotoč? ‚Spojení technologie,
fantazie, hravosti a imaginace je určitě důležitým
impulsem pro každého mladého či staršího návštěvníka k jeho dalšímu rozvoji. Fantazijní svět,
který díky návštěvníkům ožívá, symbolizuje změny,
které lidé v Plzni během příštího roku zažijí či sami
vytvoří,“ vysvětluje Petr Forman, umělecký šéf projektu Evropské hlavní město kultury 2015, díky kterému se kolotoč v Plzni objeví.
Le Manège Carré Sénart koncipoval a realizoval
François Delarozière a La Machine. Byla financována s pomocí Syndicat d’Agglomération Nouvelle de
Sénart, de l’Etablissement Public d’Aménagement
de Sénart a Unibail-Rodamco. Uvedení manéže
v Plzni se děje za podpory společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s.
Magický kolotoč
jako ochutnávka
proměny
Ačkoliv do oficiálního zahájení projektu Evropské hlavní
město kultury 2015 ještě pár měsíců zbývá, Plzeň začíná projektem žít naplno již nyní. Na náměstí zakotvila výtvarná manéž pro děti i dospělé francouzského umělce
a konstruktéra Francoișe Delaroziéra z předměstí Paříže Le Manège Carré Sénart. Kolotoč s obřími loutkami,
zvoucí děti i dospělé k osedlání podivuhodných zvířat,
bude od 5. září až do listopadu vozit návštěvníky každý den kromě pondělků od 14 do 20 hodin, o víkendu
od 13 do 19 hodin. Vstupenky v ceně 50 korun jsou
k dostání přímo na místě. Během zhruba pětiminutové jízdy se návštěvníci sami stanou součástí kouzelného světa obrovských zvířat, která se pod jejich rukama
a nohama probudí k životu. Manéž je zážitkem pro každého, kdo do jejího světa vstoupí!
Jde přitom nejen o svezení na fantaskních tvorech.
Manége Carré Sénart se návštěvníkům představí
ve spojení s projekcemi na katedrálu sv. Bartoloměje a nově vzniklou hudbou přímo pro kolotoč. Večerní
projekce, inspirované oživlými loutkami, navrhl výtvarník Josef Lepša z umělecké skupiny 3dsense. Autorem
originální hudby pro kolotoč je Daniel Wunsch.
Navrhněte
vlastní EU
vlajku!
Jonmar van Vlijmen je holandský umělec, který se
dlouhodobě věnuje evropské identitě. V roce 2014
získal cenu Evropské
unie za návrh dekonstrukce vlajky EU. Jonmar je iniciátorem projektu Office
O.N.E. – Office for New Europeanism (Úřad nového
evropanství). Tento mobilní úřad se zjevuje na různých místech Evropy a prostřednictvím rozhovorů
s občany zjišťuje, zda v jejich srdcích existuje něco
jako evropská identita. Po mnoha jiných městech doputoval úřad Office O.N.E. v červenci 2014 do Plzně,
aby prozkoumal český pohled na evropskou identitu
po 10 letech členství České republiky v EU.
V dočasný úřad Evropské Unie pro evropského
úředníka budoucnosti se na toto léto proměnila
plzeňská galerie Vestředu v Martinské ulici. Jonmar
van Vlijmen zve běžné občany i odborníky z Plzně
ke společnému zkoumání českého pohledu
na evropskou identitu. Úřad/galerie má otevřené
dveře každou středu od 13 do 20 hodin. Jonmar si
pro vás navíc v rámci své umělecké stáže nachystal
soutěž nesoucí název ‚EU vlajka z Plzně“, která
slibuje i nemalou finanční odměnu!
září 2014 I www.zurnalmag.cz
Plzeň 2015 pořádá
Když totiž zjistil, že málokdo zná význam
dvanácti hvězd v unijní vlajce, rozhodl
se uspořádat soutěž o novou vlajku EU,
pocházející z Plzně. Současná vlajka
EU byla navržena v 50. letech 20.
století. V posledních 60 letech ovšem
společnost prošla mnoha změnami. Je
tedy načase přijít s vlajkou novou, svěží,
modernější a reflektující dynamické
společenství kultur, jazyků a tradic Evropy.
Do zahájení Evropského
hlavního města kultury
zbývá už jen
141
dní
Máte chuť novou vlajku navrhnout?
Popusťte uzdu své představivosti! Může to být
malba, kresba, báseň, koláž, fotografie či ilustrace
ve formátu A5. Pracovat na svých nápadech
můžete 3. 9. nebo 10. 9. od 13 do 20 hodin
v galerii Vestředu, kde vám Office O.N.E. k tvorbě
poskytne základní materiál. Své návrhy můžete také
osobně doručit do galerie nebo zaslat elektronicky
na adresu: [email protected] Připojte
krátký popis svého návrhu a nezapomeňte uvést
své jméno, věk, (povolání), emailovou adresu
a telefonní číslo.
Všechny návrhy budou vystaveny v galerii Vestředu.
Nejlepší návrh vybraný zvláštní porotou se dostane
na obálku publikace o evropské identitě, která
bude distribuována po celé Evropě, a získá cenu
v hodnotě 100 euro / 2 500 Kč, kterou do soutěže
věnuje přímo sám Jonmar.
Vyhlášení vítěze proběhne v galerii Vestředu
17. září od 18 hodin spolu s promítáním krátkého
filmu vytvořeného z rozhovorů s Plzeňany na téma
evropská identita a vztah Čechů k Evropské unii.
Zároveň proběhne výstava donesených ‚evropských
artefaktů“. Více informací na: www.facebook.com/
OfficeforNewEuropeanism.
Ve zdravém těle zdravý duch!
Moudré přísloví, zajisté se najde v tvorbě japonského umělce Kyouga Matsumota, který se dlouhodobě
věnuje především sportovním aktivitám či sportovnímu náčiní. Kyougo v rámci své rezidence vytváří
novou a specifickou sportovní aktivitu do veřejného
prostoru ve městě. Máte-li chuť si připomenout, jak
se dá venku hrát, přijďte na jeho tvůrčí workshop
4. září od 16:30 ve Wo-Co Husovka (bývalé gymná-
zium na Husově náměstí). Těšit se můžete
na netradiční pingpongovou hru, kterou
Kyougo vymyslel speciálně pro plzeňské
sportovní nadšence.
Jeho závěrečný výstup se odehraje tamtéž
29. září v 17:30 hodin pod heslem ‚Dostat
se městu pod kůži“. Účastníci se budou
učit hrát si s věcmi, které ve městě obvykle
přehlížíme. Rezidence Kyouga Matsumota
je finančně podpořena EU-Japan Fest
Japan Committee.
OČIMA PLZEŇANŮ
Jsem velmi rád, že turisté o tom, že se Plzeň
stala Evropským hlavním
městem kultury, vědí
a zajímají se o program
na příští rok. Na druhou
stranu mám často pocit,
že návštěvníci města se
na rok 2015 těší víc než
my, Plzeňáci. Věřím ale, že nakonec budou všichni nadšeni, že se stali součástí projektu a veškerou energii pro
vznik projektu ocení.
Naše společnost Accor je pravidelným aktivním partnerem projektu Evropské hlavní město kultury, a to z titulu
největšího evropského hotelového řetězce. V Plzni se
stal partnerským hotelem IBIS hotel Plzeň. Stejně tak je
tomu i v belgickém Monsu, který je příští rok také městem kultury. To nám dává prostor, abychom vzájemně
naše hosty o obou městech informovali a nabídli jim
i příjemné bonusy. Současně je zajímavé nahlédnout
pod pokličku příprav v Belgii, a můžu říci, že Plzeň je
Monsu rozhodně rovnocenným partnerem.
Já osobně se velmi těším na pestrost, na celý program
v průběhu roku 2015. Mám-li zmínit jednu akci ze
všech, budou to týdny baroka.
Marek Audes,
ředitel hotelu Ibis Plzeň
Kulinářské workshopy
zakončí ‚Food Parade“
Druhým zahraničním umělcem, působící od července
v Plzni, je Carlos Carmonamedina – mexický výtvarník
a ilustrátor, který se snaží prostřednictvím rozmanitých
kulinářských workshopů oživit prostředí bývalé městské
plovárny u řeky Radbuzy. Právě zde se uskuteční jeho závěrečná prezentace s názvem ‚Food Parade“ ve znamení bujarých oslav a jídla. Podivuhodný jídelní průvod se
14. září vydá v 16 hodin z náměstí s cílem přivést znovu
návštěvníky na plovárnu, kde se spolu s dětmi, hudbou
a vlastním, i od Carlose připraveným jídlem mohou zapojit do ‚velké žranice“. O týden dříve, v neděli 7. září, se
Carlos zapojí do Festivalu polévky na náměstí a pozve
Plzeňany na skvělou polévku s přesahem do kultury. Spolu s ním se vám představí různé umělecko-společenské
projekty z portálu EVERFUND. Kdo získá nejvíce vašich
hlasů, se bude moci těšit z peněz vybraných za polévku!
Podrobnosti naleznete na www.foodingplzen2015.cz.
Anděl Fest:
Město vytváříme společně!
V polovině října proběhne třídenní dobrovolnický festival projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015. Anděl Fest je festivalem dobrovolnických aktivit
s jasným cílem – přispět k opravě, čištění a zkrášlení
města Plzeň předtím, než do města v příštím roce zavítají tisíce návštěvníků. Kromě rozmanitých zásahů
do veřejného prostoru budou do projektu zařazeny také
sociální, kulturní a další aktivity.
Připojte se k nám
v 1. ročníku festivalu
ve dnech 17.–19. 10. 2014!
Pojďme dát městu více barev a zeleně, přispějme k lepšímu soužití, k pohodlnějšímu pohybu handicapovaných
po městě, informujme o možnostech dobrovolnictví,
upravme a otevřme Plzeň světu! Čím více nás bude, tím
viditelnější bude výsledek. Město vytváříme společně!
Zapojit se můžete jako dobrovolník na jedné či více vypsaných akcí, přihlášením vlastního projektu či poskyt-
nutím pracovního materiálu. Kromě práce na vás čeká
i další program v podobě koncertu, bohatých programů
v neziskových organizacích či předávání dobrovolnických cen Křesadlo.
Anděl Fest je zároveň příležitostí k aktivní účasti na celém programu příštího roku. Jako člen Klubu strážných andělů se můžete podílet jakožto dobrovolník
na úspěšné realizaci projektu Plzeň 2015.
Zde pár příkladů aktivit, které na vás čekají: mimo úklidu
zeleně, malování podchodů a výroby ramp pro vozíčkáře se bude také obnovovat Zahrada vzpomínek – pomník obětem holokaustu u Staré synagogy (budeme
přepisovat jména, která jsou na kamenech), bude se
uklízet a připravovat prostor bývalého depa plzeňských
dopravních podniků, kde se bude v roce 2015 odehrávat část hlavního programu, nebo se bude zvelebovat
prostor před Kulturním domem Peklo, který si to tedy
opravdu zaslouží!
Spoluorganizátory festivalu jsou organizace DoRA, Totem – RDC, 72 hodin, Point 14, TyfloCentrum Plzeň,
o.p.s., Klub Atom (Diakonie), Ledovec, o.s. a Ponton, o.s.
Veškeré informace, jak se na festival přihlásit, i doprovodný program festivalu najdete na webových stránkách www.plzen2015.cz/andelfest.
září 2014 I www.zurnalmag.cz
12
Město vytváříme společně!
Připojte se k nám!
13
14
10
8
11
9
Připojte se k nám! 17. – 19. 10. 2014
Festival dobrovolnických aktivit v rámci
projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015.
Vymalujeme, upravíme a zkrášlíme město
pro příští rok!
Vyberte si konkrétní akci, kde chcete pomoci,
a přihlaste se na webových stránkách
www.plzen2015.cz/andelfest.
Těšit se můžete i na bohatý
doprovodný program!
1
2
3
4
5
29
28
30
27
6
26
31
12
32
25
7
13
24
8
14
33
10
23
15
22
20 21
16
17
19
11
18
9
TIPY NA KONCERTY
Akce měsíce | Přehled koncertů
01–29/09 Centrální park Lochotín
18:00
FolkPark
Pravidelný cyklus pondělních koncertů pod hlavičkou
Folk Parku vstoupí do své závěrečné fáze 1. září vystoupením plzeňské kapely Semtex, která zde odehraje koncert
s možná trochu škodolibým podtitulem „Zpátky do školy“. O týden později se v Centrálním parku na Lochotíně
představí bluegrassoví BlueGate, 15. září se můžete těšit
na folkové matadory Stráníci. Následující pondělí zde
odehraje koncert Janek Eret trio, a po čtyřech měsících
uzavře letošní FolkPark 29. září svým vystoupením plzeňská folková parta Čáry Máry.
01/09 / 14:00
Borský park
24/09 / 19:00
První zvonění
Měšťanská beseda
Gabriela Demeterová
V novém koncertním programu „Andělé a démoni
v barokních houslích“ se v Měšťanské besedě představí nejvýraznější česká houslová virtuoska a violistka, hvězda světového formátu Gabriela Demeterová!
Na koncertě ji doprovodí další výrazní hudebníci Pet
Wagner (viola da gamba), Jan Krejča a Přemysl Vacek
(theorba a barokní kytara) a v jejich podání zazní
skladby a sonáty od skladatelů Heinricha I. F. Bibera,
Marina Maraise, Antonia Vivaldiho a Giuseppe Tartiniho. Členka umělecké rady Akademie múzických
umění v Praze a držitelka ocenění „Žena roku 2005“
v soutěži prestižního časopisu Prague Leaders Magazine s úspěchem koncertuje po celém světě a jako
historicky první česká finalistka se stala absolutní vítězkou Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii. S úspěchem spolupracuje také s interprety z jiných hudebních oblastí, například s Anetou
Langerovou, Petrem Kolářem, Michalem Pavlíčkem
nebo skupinami Sto zvířat a Kryštof. Také je zakladatelkou Nadačního fondu a mezinárodního hudebního festivalu „Barokní perly Gabriely Demeterové“,
který se zaměřuje na podporu mladých talentovaných hudebníků a rekonstrukci historických objektů.
V současné době má tu čest a možnost hrát na housle „Princ Oranžský“ italského mistra Giuseppa Antonia Guarneriho del Gesu z poloviny 18. století, které
jí s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka nástrojů
Národního muzea v Praze. Živá vystoupení Gabriely
Demeterové patří k nezapomenutelným koncertním
zážitkům, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.
32
Městský obvod Plzeň 3 každoročně zpestřuje dětem návrat do školních lavic akcí První zvonění, které se letos
v Borském parku uskuteční již podesáté v řadě. Stejně
jako v minulých letech se ti nejmenší i starší můžou těšit
na bohatý program s celou řadou soutěží, her i atrakcí
a vystoupení populárních hudebních interpretů. O hudební část programu se letos postará legendární písničkář a skladatel Jaroslav Uhlíř, finalista talentové soutěže
Česko-Slovenská Superstar Martin Harich, objev roku
ankety Český slavík a idol současných teenagerů Adam
Mišík a zpěvačka Lenny, která si stejné ocenění odnesla
z posledního vyhlášení hudebních cen Anděl 2013.
03/09
20:00
Peklo
Pilsner Jazz Band a Jan
Smigmator & Swinging Q
Jubilejní desátý swingový večer „Po siréně swing!“ bude
speciální hned ze dvou důvodů. Poprvé se bude konat
v Pekle a pořádající Pilsner Jazz Band na něj pozval mladého swingového zpěváka, moderátora rozhlasového
Klubu Evergreen a opravdovou vycházející hvězdu žánru
Jana Smigmatora! V první části zahraje Pilsner Jazz Band
osvědčený dixieland, swing i blues. Následovat budou
slavné evergreeny z repertoáru Tonyho Bennetta, Franka Sinatry, Bobbyho Darina, Raye Charlese a dalších. Postará se o ně právě Jan Smigmator v doprovodu svého
vynikajícího Swinging Quartetu složeného z pražských
jazzových špiček – Vladimír Strnad (piano), Jan Greifoner
(bass), Markéta Smejkalová (sax) a bubeník kapely Nightwork Ondřej Sluka. Každý z koncertů Jana Smigmatora
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Přehled koncertů
je nezapomenutelným zážitkem a především důkazem
toho, že na začátku 21. století nezpívá swing perfektně
pouze Michael Bublé nebo Jammie Cullum.
13/09 / 15:00
výběr z programu
OC Plzeň
Rokycanská
Ben Cristovao
Ben Cristovao přijede 13. září
do obchodního centra Plzeň na Rokycanské, kde jeho
tanečníci Fugi a Kenny předvedou zajímavé taneční exhibice. Kromě toho se můžete těšit na autogramiádu a soutěže o CD či vstupenky na koncert Bena Cristovao, který
proběhne 2. října v Plzni v Buena Vista Clubu. Více informací najdete na www.oc-plzen.cz nebo na facebooku.
13/09
10:00
Křižíkovy sady
1. 10.
Nejlepší kusy z repertoiru
2. 10.
6. 10.
7. 10.
Plzeňská filharmonie a mladí muzikanti Josef Špaček,
Tomáš Jamník a Jan Bartoš otevřou novou sezonu
abonentním koncertem pro skupinu A. Houslista Josef
Špaček se hře na housle věnuje od svých šesti let. Již
po prvním roce na konzervatoři byl přijat na prestižní
školu Curtis Institute of Music ve Philadelphii. Violoncellista Tomáš Jamník je laureátem Mezinárodní hudební
soutěže Pražské jaro 2006. Rodák z Krnova, klavírista
září 2014 | www.zurnalmag.cz
LENKA KLICPEROVÁ: KRÁLOVÉ GEREWOLU
Přednáška z cyklu Cestování s Besedou
8. 10.
TÁTA
One man show novopečeného otce
PRÁSKNI DO BOT
Zlodějská komedie s J. Hrušínským
v režii J. Hřebejka
14. 10.
MIKI RYVOLA: TO NEJLEPŠÍ Z HOBOUS
Nejhezčí písně bratrů Ryvolů
18. 10.
LiStOVáNí.cz: LEGENDA Z+H
Výběr toho nejlepšího z cest Hanzelky a Zikmunda
19. 10.
HANA A PETR ULRYCHOVI & JAVORY
40 let na scéně
21. 10.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ALPINISMU 2014
Za účasti Honzy Trávníčka, 5. Čecha na K2
22. 10.
HARMONIKA DUO
V akustickém provedení zazní nejen
světové evergreeny.
23. 10.
SERGEJ NAKARJAKOV
A GUDNI A. EMILSSON (B1)
Ruský trumpetista po boku Plzeňské filharmonie
Měšťanská beseda
Beethovenův Trojkoncert
ZLATÉ ČASY PANÍ OPERETY
Galavečer nestárnoucích operetních melodií
13. 10.
18/09
19:00
BÉĎA ŠEDIFKA RÖHRICH
Písničkové pohlazení 13, host Š. Rak
Festival Na konci léta
Festival „Na konci léta“, který každoročně v Křižíkových
sadech pořádá Občanské sdružení Ty a Já, má za cíl
spojovat svět lidí s postižením a svět zdravých lidí. Jeho
historie sahá do roku 2007 a účinkují zde vždy soubory
či jednotlivci s nějakým zdravotním handicapem, kteří
se na pódiu střídají s profesionálními umělci. Na letošním osmém ročníku se opět představí celá řada populárních i méně známých interpretů jako Michal Prokop,
Luboš Andršt a Jan Hrubý, KrisKrosKvintet, Brouci Band,
Jen tak, Hudební laboratoř, Vega, Leontýnka, Hudební
ateliér Zbůch a další. Děti i dospělé čekají soutěže a zábavné aktivity jako například jízda na invalidním vozíku,
malování na obličej nebo výtvarná dílna a prezentovat
se zde budou také organizace podporující zdravotně
postižené v Plzni a okolí. Záštitu nad festivalem převzal
primátor města Plzně Martin Baxa, vstupné je po celý
den zdarma a více informací o programu najdete na oficiálním festivalovém webu www.nakoncileta.cz.
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
30. 10.
BESÍDKA DIVADLA SKLEP
www.mestanska-beseda.cz
33
TIPY NA KONCERTY
Přehled koncertů
Jan Bartoš, začal hrát v pěti letech a pro svůj výjimečný talent byl již ve dvanácti přijat do Hudební školy hl.
m. Prahy, takže se rodina záhy z Krnova přestěhovala. V průběhu večera zazní Trojkoncert C dur pro klavír,
housle, violoncello a orchestr Ludwiga van Beethovena
a Symfonie č. 5 e moll Petra Iljiče Čajkovského.
20–26/09
Plzeň
Pilsen Busking
Fest 2014
Umění, ulice a lidé – to vše spojuje Pilsen Busking Fest 2014, jehož vůbec první ročník
na západě Čech proběhne od 20. do 26. září v plzeňských ulicích, kde si na své při každodenní produkci
přijdou zejména milovníci pouličního umění, ale i běžní
obyvatelé města a turisté. K vidění a poslechu zde budou pouliční hudebníci, divadelníci či kejklíři, stejně
jako malíři, karikaturisti a sochaři. Busking je řemeslo
staré snad jako lidstvo samo – výběr za umělcovu námahu tzv. do klobouku prověří nejen jeho umělecký
talent. Festival zahájí v sobotu 20. září koncert v Pohoda
Music Clubu, kde vystoupí Zero Absolu z Francie, Jelly
Belly ze Slovenska a Planety. Vyvrcholí v pátek 26. září
křestem nového alba plzeňské skupiny Frajara Putika.
Akci pořádá spolek Perpetuum za významné podpory
společnosti Plzeň 2015 o. p. s., Místní Borci promotion
group a Music Clubu Pohoda, na jehož facebookovém
profilu najdete podrobnější informace. Dobrovolníci
nebo zájemci o účast na Pilsen Busking Festu se mohou
do neděle 7. září přihlásit na [email protected]
24/09
19:30
Dům hudby
Intimní chvíle
s Antonínem Dvořákem
První koncert Kruhu přátel hudby nabídne pozoruhodné spojení dvou hudebních osobností: zahraje violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová. Zazní
Dvořákův Koncert pro violoncello a klavír A Dur a skladatelova klavírní redukce jeho Koncertu pro violoncello
a orchestr h moll. V devatenáctém století totiž nebylo
výjimkou hrát velké koncerty s doprovodem klavíru,
orchestrálních těles bylo tenkrát poskrovnu a klavír byl
nejvyužívanějším nástrojem nejenom domácího muzicírování. Avšak proč si odepřít provedení Dvořákova
slavného h moll koncertu tak, jak ho posluchači v době
jeho vzniku slýchali nejčastěji, s klavírním doprovodem
navíc zahraným na vrcholné úrovni?
34
25/09
Plaza Open Air
t-music
Back To School
Na konci září v Plzni odstartuje
již čtvrtý ročník putovního festivalu t–music Back To
School, který navštíví postupně pět českých a moravských měst a studenti vysokých škol na něm oslaví začátek nového školního roku. Po vzoru minulých let zůstává vstup na festival zdarma a návštěvníky čeká bohatý
hudební program, o který se postarají skupiny Chinaski
a Sto zvířat a premiérově je letos doplní trojlístek Prague
Conspiracy, Atmo Music a Dolls in the Factory. Dalším
zdrojem zábavy bude tradiční doprovodný program
T-Mobile nabitý technologiemi. Letos v duchu „našim
to létá nejrychleji“ a na místě bude například možnost
si vyzkoušet ovládání kvadrokoptéry skrze mobilní telefon, nové herní aplikace pro chytré telefony s možností
výhry nebo vysokorychlostní připojení k internetu.
25/09
19:00
Muzeum církevního umění
Tonos humanos
Česko-španělské kvarteto ve složení Rosa Miranda a Veronika Veseláková – soprán, Markéta Schley-Reindlová –
cembalo a Pavla Schwarzová - viola da gamba připravilo
pozoruhodný program, jenž potěší uši i duši milovníků
staré krásné hudby. Pod klenbou kaple františkánského
kláštera zazní skladby José Marína, Girolama Frescobaldiho, Francesca Durante, Antonia de Cabezóna a dalších. Vstupné 120 Kč dospělí, 80 Kč studenti a důchodci.
Informace: www.koncerty-plzensko.cz.
26/09
19:30
Kino Beseda
Podzimní koncert
Berlínské filharmonie
Opravdová lahůdka v podobě přímého přenosu podzimního koncertu Berlínské filharmonie čeká příznivce
klasické hudby poslední páteční večer tohoto měsíce
v Kině Beseda. Berlínská filharmonie byla založena
v roce 1882 a za dobu její existence v jejím čele působila celá řada dirigentů zvučných jmen, kteří vždy přinesli do tvorby souboru něco nového a posunuli ho dál.
Období v letech 1954 až 1989, kdy působil orchestr pod
vedením šéfdirigenta Herberta von Karajana a získal
svůj charakteristický zvuk, je často označováno za zlatou éru Berlínských filharmoniků, a nahrávky orchestru
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…
z této doby patří mezi komerčně nejúspěšnější nahrávky klasické hudby všech dob. Nic ze své kvality a kouzla
ovšem Berlínská filharmonie neztratila ani pod vedením
současného dirigenta, kterým je Sir Simon Rattle, který
podporuje transparentnější orchestrální zvuk, a za svou
práci získal on i orchestr řadu ocenění.
26/09 / 14:14
V á
i
j kt
Areál ZŠ pod
Saským mostem
Underbridge music
fest Pixlování 2014
V rámci Týdne nízkoprahových klubů proběhne v prostoru areálu ZŠ pod Saským mostem již sedmý ročník
Underbridge music festu Pixlování, který každoročně představuje veřejnosti práci občanského sdružení
Ponton a dává prostor dětem a mladým lidem ukázat
širší veřejnosti, čemu se věnují a v čem vynikají. Během
kulturně zábavného odpoledne budou mít návštěvníci
možnost zhlédnout vystoupení hudebních i tanečních
skupin a zúčastnit se zajímavých workshopů. Na letošním Pixlování opět vystoupí jeden z nejúspěšnějších
tuzemských beatboxerů Jaro Cossiga s workshopem
beatboxu nebo dětské hudební hip hopové uskupení
Cincinaty. Nebude chybět taneční soutěž, vystoupení
kapel ze zkušebny Pontonu, malování, tetování, skákací chůdy či vystoupení s ohněm skupiny Team Overfly. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj, město Plzeň
a Nadace 700 let města Plzně, vstup je tradičně zdarma
a v bohatém odpoledním programu si jistě každý přijde na své!
01/10 / 19:00
Měšťanská beseda
Ondřej Havelka &
Melody Makers
Již samotný název nového koncertního programu „Nejlepší kusy z repertoiru“ jasně
naznačuje, co si Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
tentokrát připravili pro své fanoušky. První říjnový večer
nabídnou ty vůbec nejlepší hudební kusy z repertoiru,
jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal – zběsilé,
virtuosní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie, žhavý
americký swing zvedá ze židlí a české písně konejší nervy,
a beze všech pochyb vězte, že hned po prvních vteřinách
strhující show plné rytmu a humoru vám zazáří plaménky
v očích a jediná noha nezůstane v klidu!
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Dozvěděli
jsme se…
… že Kino Beseda uvede 23. 10.
filmovou novinku o jednom
z nejrespektovanějších světových hudebníků „Nick
Cave: 20 000 dní na Zemi“.
… že v říjnu v Měšťanské besedě vystoupí Miki Ryvola a přátelé v programu To nejlepší z Hobous, Hana
a Petr Ulrychovi zde oslaví 40 let na scéně se skupinou Javory a proběhne další díl Písničkového pohlazení Bédi Šedifky s hostem Štěpánem Rakem.
… že vstupenky na premiérový koncert sametového
turné s Georgem Gershwinem přední české mezzosopranistky Edity Adlerové, který se uskuteční 11. 11.
v Domě hudby, jsou již v obvyklých předprodejích.
… že 23. 10. vystoupí v Měšťanské besedě trumpetista Sergej Nakarjakov jako host Plzeňské filharmonie
pod vedením dirigenta Gudni A. Emilssona.
… že během října a listopadu proběhne devátý
ročník festivalu Jazz bez hranic, na kterém letos
vystoupí držitel ceny Grammy Roy Hargrove, jeden
z nejlepších světových big bandů SWR (Südwestrundfunk) Big band a mnoho dalších interpretů.
… že 15. října zazní v Domě hudby středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudenz v podání
souboru Schola Gregoriana Pragensis s Davidem
Erbenem.
… že v Pekle se představí herec a zpěvák Jiří Štědroň
v recitálu Jsem jen herec.
… že v Šeříkovce v září vystoupí kapely Fourth Face,
Maelström, Motörhead Reichenberg, Cate, Rolling
Stones revival společně s kapelou Interitus, a stodská
parta V3Ska si na křest nového alba pozve spřízněné
SticX a Trautenberk.
… že v říjnu se můžete v Šeříkovce těšit na Brutus,
Katr, Iron Made In revival, Kohn Rock a 17. 10. na oslavu prvního roku od otevření po rekonstrukci na koncertě populárního Walda Gangu.
… že 21. října vystoupí na Hudebním setkání s Lubomírem Brabcem v Návštěvnickém centru Plzeňského
Prazdroje Jiří Stivín.
… že mezi hlavní taháky osmého ročníku undergroundového metalového festivalu Phantoms of Pilsen, jehož hlavní část proběhne 24. 10. v Božkově Pod
Kopcem, patří kultovní Taake z norského Bergenu.
35
KLUBOVÁ SCÉNA
Akce měsíce | Kam a za čím do klubů
02–16/09 Pivovar Groll
18:00
Západy slunce u Grolla
V první polovině září proběhnou tři úterní večery s názvem „Západy slunce u Grolla“, živou kapelou, dobrým
pivem vlastní výroby a vybranými pochoutkami. 2. září
to zde rozbalí populární revivalová kapela Víla Análka,
o týden později by zde neměl chybět žádný fanoušek plzeňské hard rockové stálice Medium, a o důstojnou tečku
za celým letošním ročníkem se 16. září postarají nestárnoucí Starý psi.
04/09
20:00
11/09 / 20:30
Zach´s Pub
Blue Effect
Kořeny legendární rockové formace Blue Effect
sahají do roku 1968, kdy u jejího vzniku stál jeden
z nejvýznamnějších kytaristů a skladatelů české
rockové historie Radim Hladík, který je zároveň
hlavním a jediným stálým členem skupiny od založení do současnosti. Radim Hladík se do historie
českého bigbítu zapsal již jako člen legendárních
Matadors, byl oceněn jako nejlepší kytarista a beatová osobnost rocku, publikum udivoval různými
jevištními triky, jako například hraním s kytarou
za krkem a technickými vymoženostmi – jako první v tehdejším Československu používal booster,
zpětnou vazbu či kvákadlo. Název skupiny (původně The Special Blue Effect) odkazoval na tzv. modrou knížku, potvrzení o zproštění povinné vojenské služby, kterou vlastnili všichni členové původní
sestavy. Hned v roce založení byla kapela na 2. čs.
beatovém festivalu v Lucerně vyhlášena objevem
roku, kapelou sezony, Radim Hladík hudebníkem
sezony a skladba „Sunny Grave“ (vydaná o několik
měsíců později na singlu a zpívaná v počeštěné
verzi jako „Slunečný hrob“) skladbou sezony. Současnou sestavu Blue Effectu tvoří vedle Hladíka
o generaci mladší muzikanti, kterými se obklopil
před deseti lety a především ve spojení s Honzou
Křížkem z již neexistujících Walk Choc Ice předvádí
strhující rockovou show, kterou baví fanoušky napříč generacemi.
36
Zach´s Pub
Prago Union
+ Champion Sound
Prago Union patří již více než deset let do absolutní špičky domácího hip hopu, ale jejich záběr je mnohem širší
a na jejich koncertech potkáte publikum různorodého
hudebního vyznání. Jedním z důvodů je časté vystupování s živou kapelou Champion Sound (dříve Livě band),
která na koncertech dodává skladbám Prago nenahraditelnou energii živých nástrojů, která většině žánrově spřízněným partám citelně chybí. Champion Sound budou
krýt záda Katovi a spol. i na tomto koncertě v Zach´s Pubu.
Jak se stalo již dobrým zvykem, i tentokrát se po koncertě
Prago Union rozjede afterparty, které se zhostí DJs Maro,
Kato a Jeffology.
05–06/09
Pantheon Music Club
2. narozeniny
s rádiem Kiss Proton
První zářijový víkend bude v Pantheon Music Clubu probíhat v duchu oslav druhých narozenin klubu a tomu bude také odpovídat lákavý program
s celou řadou zajímavých hostů. Hlavním tahákem páteční „Money music party“ bude živé vystoupení jednoho
z nejvýraznějších tuzemských raperů Ektora, kterému budou sekundovat Separ a Momo a DJs Castor, Chose Kalina
a Noir. Hlavní část oslavy s názvem „2. narozeniny s rádiem Kiss Proton“ pak proběhne v sobotu a můžete se těšit
na módní přehlídky „Pantheon Brand“ a „Met in Jeans“,
taneční speciál DJs Chanyho a Robina, moderátory rádia
Kiss Proton Míru Hejdu, Veroniku Nágrovou a Vejvoďáka,
neodmyslitelnou tvář klubu Andreu Verešovou, welcome
drink a nebude samozřejmě chybět ani pořádný narozeninový dort!
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kam a za čím do klubů
KLUBOVÁ SCÉNA
06/09 / 20:00
Divadlo pod lampou
Staré pušky
Staré dobré pušky se vracejí
po dvou letech do plzeňského
Divadla pod lampou a tentokrát navíc s novou deskou
„Stálo to za to“, která letos vyšla u vydavatelství Cecek
records. Na druhé řadovce kapela částečně navazuje
na nakousnutá témata z úspěšného debutového alba
„Sladkých 11“, které by se dalo označit jako zpověď jedné
generace. Opět se jedná o často nesmírně osobní a tím
pádem uvěřitelné texty, s kterými se dá ztotožnit. To je
ostatně velkou devízou Starých pušek, stejně jako stylová nezařaditelnost jejich tvorby, kde vedle sebe najdete
country, klasickou punk rockovou tří akordovku, rock´n´roll nebo blues. Jako support se představí klatovští oi
punkeři S. V. Z. a plzeňská punk rocková parta The Jokers.
10/09
21:00
Anděl Music Bar
Jabloň, scéna malých forem
Hustej Wimpy
Pod pojmem „pornofolk“ si většina z vás vybaví jméno
písničkáře Záviše, který tuto velmi osobitou odnož folku
dostal do širšího povědomí fanoušků po celé republice
a je označován za nekorunovaného krále ve svém žánru. O tom, že „pornofolk“ není jen Záviš, ale má i další
neméně zajímavé zástupce, se můžete přesvědčit tento
pátek v Jabloni, kam zavítá ústecký písničkář vystupující pod jménem Hustej Wimpy. Ten má od roku 1996
na svém kontě již osm řadových desek a kromě nejno-
38
vější tvorby z aktuálního alba „Japonský péro“ se můžete těšit také na jeho zásadní hity jako „Hymna Chelsea“
nebo „Pračlověci“.
13/09
20:00
Divadlo pod lampou
Sodoma Gomora
Devět měsíců od lednového koncertu v zaplněné Lampě se na místo činu vrací sebranka Sodoma Gomora,
v jejíž sestavě figurují přední představitelé tuzemské
horrorcore scény a dlouholetí parťáci Řezník a De Sade.
Na svém kontě mají řadu úspěšných nahrávek, ať už
sólových nebo společných pod hlavičkou Sodomy Gomory, spolupráci např. s Jamesem Colem, Hentai Corporation, Závišem, Otou Klempířem, několik skandálů spojených především s jejich nevybíravými texty, velkou
fanouškovskou základnu po celé republice, a na druhé
straně dost možná stejně tak velký zástup odpůrců jejich tvorby. Společnost na sobotní party, která nebude
rozhodně pro slabé povahy, jim bude dělat Haades (Terror Crew), Fudy, DJs Ill Rick a Ba2s (ex–Chaozz).
Musica vagantium
Plzeňský soubor Musica vagantium, který tento večer
v Andělu pokřtí nové CD, se věnuje interpretaci převážně gotické, ale i renesanční hudby, především v podobě, jakou ji hráli a zpívali potulní studenti – vaganti.
Autentičnosti na jejich projevu dodávají nejen dobové
kostýmy, ve kterých muzikanti vystupují, ale také používání celé řady historických dobových nástrojů, jako
jsou například šalmaje, kravské rohy, šalimo, rolničky,
šajtholt, trumšajt, kastaněty nebo fidula. Stejně jako
kdysi vaganti při svém putování za vzděláním procestovali téměř celou Evropu, tak i Musica vagantium koncertovala již v řadě zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Itálie, Španělsko, Anglie, Belgie, Lucembursko) a dokáže
svým vystoupením přesvědčit posluchače, že stejně
jako dnes se i tenkrát lidé uměli radovat ze života.
12/09
20:00
Kam a za čím do klubů
13/09 / 20:00
Pantheon Music Club
EuroParty
s Kristou Siegfrids
Jeden z nejmodernějších hudebních klubů v České republice, plzeňský Pantheon
Music Club, se v září stane dějištěm historicky první warm
up EuroParty Eurovizní soutěže mladých tanečníků 2015.
Největší tváří sobotního večera bude zpěvačka Krista Siegfrids, která si podmanila Evropu pilotním singlem „Marry Me“ ze svého debutového alba „Ding Dong“, se kterým
byla po úspěchu ve finské show Uuden Musiikin Kilpailu
vyslána na celoevropské finále Eurovision Song Contest.
Přesto, že se jí nepodařilo zvítězit, zaujala nejednoho diváka svou energií a radostí z hudby. 13. září budete mít
jedinečnou příležitost slyšet tuto mladou finskou hvězdu
naživo při jejím vystoupení v Pantheonu a dle ohlasů ze
zahraničí litovat rozhodně nebudete.
17/09
21:00
Anděl Music Bar
Moodshake
Ten nejlepší hudební koktejl ve stylu funk a jazzfusion
nabízí plzeňská parta Moodshake, kterou tvoří devět
bláznivých kluků v čele s ulítlou zpěvačkou. Původně se
jednalo o studentskou kapelu, kterou založili dva neroz-
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kam a za čím do klubů
luční přátelé Dan a Zbyněk a zpočátku se věnovali spíše jazzovým standardům. Během osmi let existence se
postupně vyvíjelo žánrové zaměření kapely i repertoár
a v sestavě se vystřídalo několik výborných muzikantů.
Vždy však platilo, že vás Moodshake zahrnou energickou show plnou skvělé hudby, živých rytmů a tance.
Funk It! Shake It! Mood It!
18/09
20:00
Zach´s Pub
West Bohemian All Stars
West Bohemian All Stars je band, který vznikl ze snahy
realizovat skladby oblíbených interpretů z oblasti velkokapelového jazzu v užším nástrojovém obsazení. Sdružuje nejlepší hudebníky plzeňské jazzové scény, známé
z mnoha jiných hudebních projektů a zaměřuje se především na oblast tzv. latin jazzu (Arturo Sandoval, Michel
Camilo). Nevyhýbá se ale ani oblasti moderního swingu
(Gordon Goodwin) či populární hudby (Phil Collins).
19/09
21:00
Buena Vista Club
Pilsen Queen Tribute Band
Po letní prázdninové pauze se Pilsen Queen Tribute Band
vrací do Buena Vista Clubu, kde jejich koncerty patří
mezi nejzásadnější a tradiční akce. Dobrou zprávou pro
fanoušky kapely je, že si její působivou show mohou
vychutnat hned v půlce září. Hudební projev tohoto
seskupení lze charakterizovat jako precizní hudební reprodukci studiových verzí skladeb skupiny Queen s charakteristickými vícehlasými vokály, kterým vévodí skvělý
zpěv i pódiová prezentace zpěváka Filipa Nováčka. Repertoár skupiny je tvořen množstvím skladeb, které tvoří
průřez téměř celou diskografií skupiny Queen.
19/09
21:00
23/09 / 21:00
Divadlo pod lampou
Les Éjectés
Více než 25 let na hudební scéně, přes 1500 koncertů po celé
Evropě, Kanadě i Spojených státech, 9 úspěšných řadových alb a ve Francii status kultovní kapely – řeč je
o skupině Les Éjectés, která se v čele s frontmanem a zakládajícím členem Steffem Tejem vrací po třech letech
do Divadla pod lampou! Mnoha lety prověřený výbušný mix rocksteady, dubu, rocku, ska, reggae, soulu, hip
hopu a punku v podání této party sympaťáků by si neměl nechat ujít žádný fanoušek výše zmíněných stylů.
23/09
20:30
Zach´s Pub
Luboš Pospíšil + 5P
Nekorunovaný první tenor českého rocku Luboš Pospíšil, který svým naléhavým přednesem u nás nemá konkurenci, představí se svojí kapelou 5P u Zacha materiál
z právě dokončovaného nového alba. Novinka „Melancholie“ vyjde po třech letech od všeobecně nadšeně
přijaté desky „Chutnáš po cizím ovoci“. Na jeho vzniku
se skladatelsky i aranžérsky podíleli všichni členové
sestavy 5P. Nový rozměr do tvorby skupiny vnáší kytara a aranžérský vklad zkušeného Mirka Linharta a také
„živé“ natáčení všech skladeb dohromady, bez vrstvení
nástrojů, rovnání a dolaďování, čímž by se zvuk alba měl
PH+
Fiesta
Party plná všech odnoží house music, na které neexistují předem připravené sety, DJs reagují na aktuální atmosféru v klubu a přímo před vámi vznikají originální bootlegy a mash upy – to je Fiesta, party se správným ph!
Těšit se můžete na charismatickou dvojici rezidentních
DJs, kterou tvoří DJ JeyP prověřený účinkováním ve známých pražských klubech jako Mecca a Duplex spolu
s DJane Ennie. Tato půvabná DJka si za krátkou dobu
získala fanoušky po celé republice perfektně zvládnutým řemeslem za mixážním pultem, širokým hudebním
záběrem i málo vídaným citem pro výběr tracků. Kromě
rezidentních DJs, nebude ani tentokrát na Fiestě chybět
jejich zajímavý host. A co vy? Jasně že ne!
září 2014 | www.zurnalmag.cz
39
KLUBOVÁ SCÉNA
pokud možno co nejvíce přiblížit koncertní energii současných 5P, která je doslova nakažlivá.
24/09
21:00
Divadlo pod lampou
Shandy
Tuto středu zavítá do plzeňského Divadla pod lampou
australská surf parta Shandy, která zde odehraje jeden
z koncertů svého evropského turné a naživo předvede, jak má vypadat pořádné „bovver boogie“! Recept
na tento hudební styl popisují Shandy následovně:
vezměte 70´ bootboy glam, přidejte 77´ punk rock, vmíchejte trochu Sugar Oi a navrch přidejte hlasitý rock´n´roll a je o zábavu postaráno! V sestavě Shandy najdete
baskytaristu z kapely Mouthguard, která patří mezi nejzásadnější jména australské oi punk scény a jejich živá
vystoupení jsou pověstná svojí atmosférou, při které se
stejně dobře baví a skotačí jak muzikanti na podiu, tak
přítomné obecenstvo, ať už jde o pravověrné punkery
nebo pin–up kočičky…
24/09
18:00
Plzeň
Vítání prváků 2014
Kolikrát za život začínáte něco studovat, tolikrát jste prvákem. Ty univerzitní čeká i letos tradiční vítání prváků.
Starší spolužáci jim totiž hodlají představit Plzeň jako
město, kde to žije, kam mají vyrazit za zábavou. Program
proto společně sestavují vyhlášené plzeňské kluby. Každoročně se zúčastňuje na 4000 studentů v ulicích města, z toho k jedné tisícovce putuje v celovečerní soutěži
„Putovník“. Vyplňte mapku a hrajte o hodnotné ceny.
K putování po klubech bude hudba po celý večer v režii
nejznámějších Plzeňských DJ. Více informací naleznete
na www.vitaniprvaku.cz.
25/09
21:00
desku „Life, Water, Living…“, kterou díky agilním Místním
borcům představí i plzeňským fanouškům na koncertě
Pod lampou, kde jim budou dělat společnost Kaplan
Bros. aneb polovina kapely Vložte kočku!
25/09
21:00
Anděl Music Bar
Burlesque
Kapela Burlesque vznikla před třemi lety v Plzni a u jejího zrodu bylo vystoupení v divadle Alfa, kde několik
členů kapely působí a při festivalu Skupova Plzeň zde
sehráli koncert ve znění „Gdo Příde…“. Z tohoto seskupení vykrystalizovala myšlenka i současná sestava
kapely, která hraje převážně vlastní tvorbu napříč několika styly, jak hudebními, tak „divadelními“, a dala také
skupině název Burlesque.
26/09
21:00
Buena Vista Club
Pilsen HipHop Fest III
Po roce se do Buena Visty vrací plzeňský hip hopový
indoor festival a letošním headlinerem bude slovenský raper Strapo, který společně se svým parťákem DJ
Spinhandzem patří k tomu nejlepšímu, co lze momentálně v daném žánru na českých a slovenských pódiích
spatřit. Navíc se jedná o jejich vůbec první vystoupení
v Plzni! Program třetího ročníku Pilsen HipHop Festu je
sice již víceméně kompletně potvrzen, jednotlivá jména však budou odtajňována postupně a zveřejňována
na FB profilu „buenahiphop“. Pořadatelé každopádně
slibují nejnabitější line–up v historii akce, v rámci festivalu byl například ohlášen křest další velké plzeňské hip
hopové desky, a tím to jistě zdaleka nekončí…
26/09 / 19:00
Divadlo pod lampou
Zach´s Pub
Qui, Kaplan Bros.
Wohnout
Qui založili v roce 2000 v Los Angeles bubeník Paul
Christensen s kytaristou Mattem Cronkem a netrvalo to
dlouho a jejich výstřední koncerty spolu s originálním
mixem noisu, punku a rocku propleteným avantgardou
získali zaslouženou pozornost. V roce 2006 se k této dvojici přidal David Yow z kultovních Jesus Lizard, se kterým
pod hlavičkou labelu Mike Pattona Ipecac Rec. vydali své
druhé album „Love’s Miracle“. Hráli tak až do roku 2010,
kdy se po reunionu Jesus Lizard rozhodl David naplno věnovat své staré bandě. Tak se kruh uzavřel a kluci se vrátili
ke své původní sestavě a ve spolupráci s Dalem Croverem, mimo jiné bubeníkem Melvins, vydali svojí třetí
40
Kam a za čím do klubů
Stálice české hudební scény, bez
které si takřka nelze představit
letní festivaly, se vůbec poprvé za svoji bezmála dvacetiletou existenci představí na zahrádce u Zacha! Kromě
největších hitů, z kterých se pravidelně skládá koncertní program Wohnoutů, se můžete těšit také na nové
skladby z právě dokončovaného osmého řadového alba
„Laskonky a kremrole“, které by mělo co nevidět spatřit
světlo světa. Během roku jste z něj již měli možnost dvou
ochutnávek v podobě singlů „Bárbíno?“ a „Díky moc!“.
V roli předkapely se představí sušická Strýčkova zahrádka
s aktuálním albem „Sklizeň psychotika“.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…
27/09 / 21:00
PH+
Soul Fly Music
Records Night
Na večírku plzeňského vydavatelství elektronické hudby Soul Fly Music Records vám
DJs Matt Walli, Andre Lesu a Tomas Drex představí to nejlepší, co se urodilo z oblasti tech house a minimalu, a to
není zdaleka vše…Jako speciální host vystoupí v „péháčku“ oblíbená DJka a Miss ČR 2000 Míša Salačová!
27/09 / 20:00
Divadlo pod lampou
Amores Perros,
Zavřít
Plzeňskou skupinu Amores Perros založil v roce 2005 frontman Amores a po několika
personálních změnách se sestava kapely ustálila do stávající podoby, ve které v roce 2010 natočila EP „Máš toho
dost…“. O dva roky později přidali dlouhohrající album
„Netopýři“, na kterém je patrné oproštění od klasického punk rocku a obsahuje například prvky rock´n´rollu
či metalové pasáže. Ve snaze o stylovou rozmanitost
pokračovali Amores Perros také při tvorbě materiálu
na nejnovější desku, kterou pokřtí poslední zářijovou
sobotu na koncertě v Divadle pod lampou a jako hosta
si pozvali nadějnou dobřanskou partičku Zavřít. Novinka „What The Funk?!“ obsahuje jedenáct různorodých
skladeb, ve kterých se zpěvu výrazně zhostili i další členové skupiny, včetně bubeníka. Experimentují zde s celou řadou žánrů jako funk, progresivní rock, metal nebo
dokonce i jazz, a na své si tak může přijít opravdu každý.
27/09 Buena Vista Club
21:00 X-Cover
Kapela X-Cover vznikla na konci roku 2010 a její sestavu tvoří především bývalí členové formace B. A.
M. Pestrý repertoár kapely je orientován především
na stěžejní rockové hity 60. až 90. let od interpretů jako
Pink Floyd, Van Halen, R. E. M., Kiss, Eric Clapton a celé
řady dalších. Díky bohatým zkušenostem jednotlivých
muzikantů působících v sestavě X-Cover, se citlivým
pojetím a osobitou interpretací těchto zásadních skladeb rockové historie výrazně liší od revivalových kapel
a jejich živá vystoupení nenechají v klidu ani toho největšího fajnšmekra!
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Dozvěděli
jsme se…
… že v říjnu můžete zajít do Divadla pod lampou na koncerty
Vladimíra Mišíka, chilské písničkářky Evelyn Cornejo, kanadských dřevorubců Zaum, Paulieho Garanda či tradiční
dvojice Atari Terror a Status Praesents.
… že v následujícím měsíci Pod lampou vystoupí Slapdash Rockabilly společně s americkou kapelou The
Living Deads, punkrockové party Dilemma In Cinema a Do řady!, hard core senzace Hanba, Halloween
zde oslaví místní Cheers! s pražskou bandou Queen
Of Everything, a velmi očekáváné nové album pokřtí
producent a hudebník Boris Carloff.
… že příští měsíc v Besedě vystoupí v rámci 9. slavnostního koncertu ke Světovému dni zraku klavírista
Igor Ardašev a začátkem listopadu zde vystoupí Bára
Hrzánová, jako zpěvačka v čele skupiny Condurango.
… že v House of Blues by 25. 10. na koncertě amerických Skinny Molly, v jejichž sestavě figurují členové legendárních Lynyrd Skynyrd a Blackfoot, neměl
chybět žádný fanoušek vysoké rockové kvality.
… že v Buena Vistě chystají na příští měsíc koncert
skupiny Koblížc!, Lenky Dusilové, Vypsané fiXy či
společné vystoupení francouzských Barrio Populo
a tuzemských ska kapel Discoballs a Skavare.
28/09 / 20:00
Divadlo pod lampou
Zeus!
Sestavu italských Zeus! tvoří dva vousáči s nástrojovým
obsazením basa & (po domácku upravené) bicí, jejichž
nekompromisní rytmy, nakřáplý vokál a hlukové stěny vám ukážou, jak se dá z minima vytěžit maximum…
a že vaše nedělní kocoviny nejsou zas takové peklo, jak
se vám zdá a pondělní rána v práci jsou vlastně celkem
fajn. Ostatně není náhoda, že Zeus! vydávají desky na vyhlášeném labelu Three One G records. Nedělní očistná
kúra Pod lampou bude mít ovšem celkem tři na sebe
navazující fáze: nejprve vás příjemně naladí post rockoví
Arai ze Stoda, při křtu nového EP zas nepříjemně rozladí
Mr. Nobody, a pak už děj se vůle boží…Tak nezapomeňte
dorazit včas, abyste se v pondělí ráno zas nelitovali!
41
DIVADLO
Názor Martin Otava | Divadelní tipy
01/09
19:00
Nové divadlo
Prodaná nevěsta
Nové divadlo se otevírá! Druhého září slavnostně, za asistence kamer České televize, o den dříve pro veřejnost.
Divadlo J. K. Tyla tím zároveň vstoupí do 150. sezony
stálé české profesionální scény v Plzni. Po oba večery
se bude hrát výborná nová inscenace opery Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta v hudebním nastudování dirigenta Olivera Dohnányiho a v režii Jany Kališové. Představení 2. září začíná ve 20 hodin.
04/09
19:00
Být ředitelem úplně nově otevíraného divadla je výzva a zároveň úžasný pocit. Zabydlovat nové divadlo, skvělé scénické technologie, vše nové, nádherné foyer, bary pro diváky, restaurace, v níž se budou
setkávat diváci s herci. Jsem nadšený. A přijde mi to
až jako žert vyšší moci. Prvního nastoupím, na prahu 150. sezony profesionálního divadla v Plzni, odpoledne zahájím výstavu o historii divadelnictví
ve Smetanových sadech a večer budu u „toho“. První
provedení Prodané nevěsty v Novém divadle. A den
poté si slavnostní Průvod Vendelín pod záštitou praotce Vendelína dojde před radnici pro přání úspěšné
kulturní sezony, kterou tímto otevře pan primátor,
následně náš pan biskup požehná Novému divadlu
a večer slavnostní otevření, které živě odvysílá Česká
televize.
Jsem sice umělec, ale táta byl ekonom, rozpočtář,
stavař. Takže když já vstoupím do divadla, hledám,
co je jak provedeno, co chybí, jaké problémy na nás
čekají. O to, že bychom divadlo nezaplnili energií
nových zážitků a vztahů, se nebojím. Jsem napnutý,
jak se budou při prvním vstupu v novém prostoru
cítit diváci. Některá divadla mají svého genia loci
a některá ho nezískala, ani když tam zpívala Maria
Callas. Věřím, že duch našeho patrona Vendelína
Budila prodchne celou budovu. Moc si přeji, aby
vše bylo, jak má být, vždyť divadlo se otevírá sotva
jednou za sto let.
MgA. Martin Otava,
ředitel Divadla J. K. Tyla
42
Nové divadlo
Flamendr
Hra Josefa Kajetána Tyla, jež se původně jmenovala
Pražský flamendr, v úpravě Kláry Špičkové, v režii Natálie
Deákové a s Janem Maléřem v titulní roli, je první premiérou v Novém divadle. Humorně hořký příběh mladého
bohéma inscenátoři zasadili do plzeňského regionu.
Hraje téměř celý soubor činohry Divadla J. K. Tyla: Pavel
Pavlovský, Andrea Černá, Michal Štěrba, Jakub Zindulka,
Petr Konáš, Monika Švábová, Zuzana Ščerbová, Zdeněk
Rohlíček a další. První představení 4. září, premiéra 6. září.
05/09 / 19:00
Nové divadlo
Slavnostní koncert
Dirigent
Oliver
Dohnányi
a sbormistr Zdeněk Vimr s orchestrem a sborem opery Divadla J. K. Tyla připravují
v Novém divadle slavnostní koncert k zahájení nové divadelní sezony. V ukázkách z českých i světových oper
se představí sólisté plzeňské opery a řada hostů: Luisa
Albrechtová, Jana Foff Tetourová, Ivana Klimentová,
Mária Porubčinová, Radka Sehnoutková, Ivana Veberová, Martin Bárta, Aleš Briscein, Jiří Brückler, Tomáš Kořínek, Ivan Kusnjer, Jevhen Šokalo a Titusz Tóbisz.
09/09
16:00
Český rozhlas Plzeň
Aby řeč nestála
Hostem veřejné rozhlasové nahrávky Vladimíra Bernáška bude tentokrát herec Jiří Štěpnička. Narodil se
16. dubna 1947 v Londýně jako Jiří Samec. Dětství mu
poznamenal nevydařený útěk s maminkou přes hranice,
po němž následoval pro matku, herečku Jiřinu Štěpničkovou, komunistický kriminál. V uvolněných šedesátých
letech mohl naštěstí vystudovat DAMU a stát se rovněž
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Divadelní tipy
hercem. Čtyřicet let je znám z divadel, filmů, televize,
rozhlasu i dabingu. Jeho hlas například neodmyslitelně
patří k Harrisonu Fordovi.
17/09
19:00
Nové divadlo
Divá Bára
Muzikál na libreto Milana Uhdeho s hudbou Miloše
Štědroně, kteří spolu s dalším skladatelem Leošem Kubou zvolili námět z české literatury: Divou Báru Boženy
Němcové. V titulní roli vystoupí jako host členka pražské RockOpery Žofie Dařbujánová. První představení
je na programu 17. září (oficiální premiéra se připravuje
na 8. listopad).
20/09 / 17:00
Měšťanská beseda
Eliáš a babička
z vajíčka
Oblíbené LiStOVáNí bude tentokrát určeno hlavně dětem. Lukáš Hejlík a jeho kolegové totiž na jevišti přečtou dětskou knihu Eliáš a babička
z vajíčka. Přijďte si s dětmi užít knížku Ivy Procházkové,
v níž se Eliášovi vyklube z vajíčka malá babička s křídly.
Po scénickém čtení bude následovat diskuze s autorkou
knihy Ivou Procházkovou.
20/09
19:00
Nové divadlo – Malá scéna
Push Up (Cesta vzhůru)
Titul Push Up znamená cestu vzhůru za účelem prosadit se. Premiéra na Malé scéně v Novém divadle zavede
publikum do prostředí prosperujícího gigantického koncernu. Tady se rozpoutá nemilosrdný firemní boj o místo
na výsluní a klíčová je i propojenost sexu s touhou po kariéře. V režii Zuzany Burianové hrají Miloslav Krejsa, Jana
Kubátová, Andrea Mohylová, Jan Holík, Štěpánka Křesťanová, Jakub Zindulka, Petr Konáš a Apolena Veldová.
20/09 / 19:00
Měšťanská beseda
Roger Krowiak
Další zářijové LiStOVáNí bude
patřit milovníkům bondovské
poetiky. Slovenská bondovka, v níž agent Roger Krowiak, bratr trochu slavnějšího Jamese, muž s ocelovými
září 2014 | www.zurnalmag.cz
svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným
šarmem, připlouvá do stověžaté Bratislavy, hlavního
města Polska. Zaplétá se do složité hry a stihne přitom
poznat čtyři nejkrásnější ženy světa. Za tímto legendárním komiksem Jozefa „Danglár“ Gertliho stojí kolektiv
nejlepších slovenských autorů a na českém překladu se
podílel kolektiv těch nejlepších českých autorů. Účinkují Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá.
21/09
19:30
Měšťanská beseda
Poslední ze žhavých milenců
Komedie Neila Simona s Petrem Nárožným a Simonou
Stašovou v hlavních rolích je skvělá svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší obchodník
se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první
nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve tři různé
typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických
a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
28/09
10:30
Nové divadlo – Malá scéna
Žvanivý Slimejš
Malá scéna Nového divadla bude dějištěm i komorních oper. Tou první bude opera Jiřího Pauera pro malé
TIP NA ŘÍJEN
29/10 / 19:00
Peklo
Jan Kraus, host
Matěj Ruppert
Hvězdy, jak je neznáte,
představí ve svém pořadu známý moderátor Jan
Kraus. Do Plzně dorazí na talkshow ve středu 29. října. Zábavné historky diváci uslyší také od hostů
Matěje Rupperta a Václava D. Kosíka. Devadesátiminutová talkshow proběhne v kulturním domě
PEKLO, kde začne v 19:00 hodin. Český herec, publicista, dramatik, režisér a především moderátor
populárního pořadu „Uvolněte se, prosím" si tentokrát pozval frontmana skupiny Monkey Business
a skvělého tanečníka ze StarDance Matěje Rupperta. Doplňovat jej pak bude DJ Václav D. Kosík.
Diváci se mohou těšit na historky, písničky a také
sami položit otázky. Předprodej vstupenek již nyní
na www.plzenskavstupenka.cz
43
DIVADLO
Akce měsíce | Divadelní tipy
i velké děti v režii Lilky Ročákové-Rybářové s klavírním
doprovodem Ivany Janečkové. Příběh čerpá námět
z moudrosti východoasijských pohádek a vedle veselých výstupů vypráví také o věčné touze po mládí, síle
a kráse. V titulní roli Miro Bartoš.
28/09
19:30
Měšťanská beseda
Prolhaná Ketty
Divadelní společnost Háta přiváží komedii Maurice
Hennequina v režii Pavla Šimáka. Ketty se v ní potká s Jimmym. Manželovi zalže, že byla ve městě. Její muž se ale
dozví, že byla s neznámým pánem. Označí ji za lhářku,
vyčte jí, že mu nechtěla dát děti a oznámí jí, že se stěhuje. Tak začíná nechtěný sled událostí a Ketty se zaplétá
do dalších a dalších lží. Hrají Mahulena Bočanová, Zbyšek
Pantůček, Lumír Olšovský, Ivana Andrlová a další.
29/09 / 19:00
Měšťanská beseda
Furtluftdurch tour
JOHAN uvádí,
aneb Vítáme Vás ve Výluce!
Třináct let JOHAN zval diváky a návštěvníky Mezinárodního festivalu Divadlo na staré nádraží Plzeň Jižní
předměstí (Moving Station). Letos tomu bude jinak.
Máme výluku. Nádraží Jižní předměstí jde do rekonstrukce a stane se z něj moderní kulturní centrum.
Ale nebojte, JOHAN opět přispěje do festivalu Divadlo vlastní programovou sekcí. A kam vás pozveme?
Opět na nádraží, přesněji na další plzeňská nádraží.
Nabídneme divákům zajímavou kolekci neobvyklých divadelních projektů z domova i ze zahraničí.
Těšit se můžete především na divadlo politické, aktuální. Od aktovek Václava Havla v podání domácí
umělecké skupiny Druhé nástupiště, přes bulharského Gerasima Dichlieva putujícího na kole Evropou,
švédského performera a výtvarníka Karla Hallberga
či čerstvou inscenaci současných ukrajinských povídek divadelního týmu Ewy Zembok z Meet Factory,
až po provokativně badatelskou akci skupiny Handa
Gote Resourse and Development. A jako vždy budete mít možnost po představení diskutovat s tvůrci
představení. Program najdete na www.johancentrum.cz nebo na www.festivaldivadlo.cz.
44
Nezaměnitelný humor Zdeňka Izera, jeho zábavné scénky,
parodie televizních pořadů, satira i imitace populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček – to je záruka
skvěle stráveného večera, kde si člověk smíchem prodlouží život možná i o pár let. I v tomto novém zábavném
programu vystoupí mladá zpěvačka Šárka Vaňková.
29/09
19:00
Divadlo Alfa
Hrdý Budžes
Ani knihu Ireny Douskové, ani stejnojmenné představení
příbramského divadla s Bárou Hrzánovou v hlavní roli asi
není nutné dlouho představovat. Když se řekne, že premiéru mělo v roce 2002, je zřejmé, že jde o obrovský hit.
A jak by také ne! Vždyť popisuje bolavé téma nástupu
normalizace očima osmileté holčičky.
29/09 / 19:00
Primavera Hotel
Divadlo Kalich:
Bez předsudků
V jediném volném pokoji
v motelu musí neplánovaně přespat Diego s Fionou,
dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… | Soutěž
otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy mužů
a muži žen běžně ostýchají ptát. Výsledkem je komedie
o kamarádství, tajemstvích, zvědavosti a o životě. Stanete se tak svědky vtipného, vybroušeného, velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje obou postav.
Hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček. Vstupenky si můžete rezervovat v PRIMAVERA Hotel & Congress centre,
Nepomucká 1058/128, Plzeň, na tel. 378 020 500 nebo
na [email protected]
05/10
14:00
TJ Slavoj
Swing, to nás baví
Swingové workshopy a večerní tančírny se Zdeňkem Pileckým a Kateřinou Steiner Pileckou se po prázdninové
přestávce vracejí. Tentokrát ovšem výjimečně v neděli.
Od 14 do 17 hodin bude v tělocvičně TJ Slavoj probíhat
výuka a v 19 hodin začne v suterénním sále Alfy na Americké třídě tančírna. Na workshop je nutné se předem
přihlásit na e-mail [email protected] Tančírna je určena nejen účastníkům kursu, ale je přístupná i veřejnosti.
06/10
09:00
Divadlo Alfa
KOSMO 1
Čech ve vesmíru! Raketou R.I.P. 1 (čti ŘÍP 1) za pohádkovým sci-fi dobrodružstvím! Vesmírná pohádka Petra
Vodičky se odehrává v době, kdy už vesmír není vůči lidstvu nepřátelský a cizí. Stále je ale neprobádaný, a tak se
odvážní hrdinové vydávají na cestu po hvězdách, aby lidem přinesli zprávu o nových galaxiích, černých dírách,
planetách a také mimozemských civilizacích. Jedním
z těchto vesmírných průzkumníků je i český KOSMO 1.
Jednoho dne se dostane do potíží a jeho kosmický modul je neodvratně přitahován neznámou planetou…
Dozvěděli
jsme se…
… že 13. října přijede do Besedy Divadlo Na Jezerce s komedií Práskni do bot.
… že říjnové LiStOVáNí v Měšťanské besedě přinese
čtení z knihy Prázdniny blbce č. 13.
… že se do Plzně zase chystá Divadlo Sklep. Se svou
Besídkou přijede 30. října do Besedy.
… že 26. října začnou v Kině Beseda přenosy baletů
z Velkého divadla v Moskvě. Prvním přenosem bude
představení Legenda o lásce.
… že 8. října uvede Měšťanská beseda tátologickou
komedii pro jednoho herce Táta.
… že v Pekle se bude 18. října hrát komedie Kutloch
aneb I muži mají své dny.
… že přenosy z Metropolitní opery nabídnou v říjnu
Verdiho Macbeth a Mozartovu Figarovu svatbu.
… že v říjnu uvede Divadlo J. K. Tyla v Plzni tři nové
inscenace: českou premiéru dramatizace Kafkovy
Ameriky (11. 10.), balet Obraz Doriana Graye (17. 10.)
a operu Aida (18. 10.).
… že nový balet Obraz Doriana Graye, který bude
na programu 17. října na Malé scéně Nového divadla, připravuje sólista baletního souboru Richard
Ševčík zároveň jako libretista, choreograf i režisér.
… že prvním představením Divadla Alfa v nové sezoně bude Pirát07&QueenOfLove.
… že Divadlo Dialog zve 15. 9. na Antidiskotéku Jiřího
Černého, která bude věnovaná Johnnymu Cashovi.
14/10 / 19:00
Peklo
Baronky
Herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá
mnohá překvapení i fascinující zvraty. Dáma hledající
novou služebnou se rozhodne pro takovou, kterou by
mohla „polidštěním“ povznést na vyšší úroveň. Baronce
– podobně jako profesoru Higginsovi v My Fair Lady –
však nejde jen o naplnění ušlechtilého cíle. Svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti,
prázdného života a také frustraci z neustálého ponižování ze strany záletného barona. Předprodej vstupenek
probíhá na www.plzenskavstupenka.cz
září 2014 | www.zurnalmag.cz
SOUTĚŽ:
Vyhrajte lístky do divadla
1 x 2 vstupenky na představení
Voják a tanečnice do Divadla J. K. Tyla
21. 9. 19:00 ve Velkém divadle v Plzni
Otázka: Kdo je autorem hudby k opeře Voják
a tanečnice?
Odpovědi označené názvem akce, o kterou soutěžíte, zasílejte do 15. 9.
do 12:00 hod. na adresu [email protected] Další soutěže najdete
po celý měsíc na www.facebook.com/zurnalmag.
45
GALERIE
Akce měsíce | Přehled výstav
do
07/09
05/09–02/10
Studijní a vědecká knihovna
Hrabal Fest
Studijní a vědecká knihovna připomíná letošní sté
výročí Hrabalova narození měsíčním festivalem.
Zahájí ho vernisáž výstavy fotografií Pavla Štolla
v přízemí budovy knihovny, která tu bude k vidění
od 5. září do 2. října. Pavel Štoll Bohumila Hrabala
průběžně fotil od roku 1980 asi patnáct let, především v jeho „domovském“ hospodském světě. A tak
vznikly jedinečné portréty, které zachytily prchavé
okamžiky při jeho setkávání se známými osobnostmi, ale i s pábiteli, ke kterým sám patřil.
Samotný festival zprostředkuje setkání se spisovatelem a předsedou Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, Janem Řehounkem, který bude ve své přednášce
vyprávět o autentických předlohách literárních postav, jako je Francin, Maryška či strýc Pepin. Na polovinu září připravila knihovna maraton čtení z díla
Bohumila Hrabala. Uskuteční se U Branky a číst budou osobnosti plzeňského kulturního a společenského života a také veřejnost. Galerie Evropského
domu zase pozve na minifestival hrabalovských
filmů s přednáškou Stanislava Polaufa. Promítat se
budou Perličky na dně, Sběrné surovosti a Fádní odpoledne. Hrabalovy knihy získávají podobu nejen
filmovou, ale i divadelní. Plzeňský herec Josef Nechutný za svou adaptaci knihy Městečko, kde se zastavil čas dokonce získal ocenění Českého literárního fondu. V rámci hrabalovského festivalu ji uvede
v Galerii Evropského domu. Přednáška Jiřího Staňka
z Pedagogické fakulty ZČU zase neformálním způsobem představí Bohumila Hrabala v netradičním
světle: coby malého chlapce, studenta nebo dosti
divokého důchodce.
46
Západočeská galerie
Orbis pictus
Františka Kupky
Výstavní síň „13“ hostí už jen pár dnů výstavu orientovanou na dosud opomíjené počáteční období tvorby jednoho z významných průkopníků abstraktní malby. K vrcholům této Kupkovy produkce patří cykly Peníze, Mír
a Náboženství vytvořené pro tematická čísla satirického
časopisu L’Assiette au Beurre. V závěru sledovaného
období Kupka vytvořil monumentální ilustrátorské dílo
pro mnohosvazkovou práci geografa a anarchisty-humanisty Élisée Recluse L’Homme et la Terre. Na 2. září
v 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka s Petrou Kočovou a o dva dny později proběhne procházka
výstavou s Tomášem Pospiszylem na téma František
Kupka a jeho svět okolo roku 1900.
do
07/09
Národopisné muzeum
Dívám se a vidím
Eva Roučka, plzeňská rodačka žijící dnes převážně
ve francouzské Provence, je mnohostranná autorka.
Její výstava v prostorách dvorku Národopisného muzea
Plzeňska představuje především figurativní keramické
práce, které tvoří podstatnou část její tvorby, ale nechybějí ani její kresby. Autorka čerpá náměty ke svým dílům
z bohaté studnice života. Svojí tvorbou nastavuje kritické zrcadlo člověku dnešní společnosti.
do 19/09
Mázhauz radnice
Proměny Plzně
Plzeňský fotograf a výtvarník
Jaroslav Hausner vystavuje kolekci velkoformátových fotomontáží na plzeňské téma.
Ve svých pracích spojuje v jednom obrazu několik různě
počítačově upravených motivů. Fotografie současné
Plzně kombinuje s historickými pohledy, architektonickými detaily, žánrovými záběry, ba i reprodukcemi částí
obrazů malířů z minulých století.
do
21/09
Západočeská galerie
Sekal a Japonsko
Masné krámy zvou ještě tři týdny na výstavu, která je
malou exkurzí do duše výtvarníka Zbyňka Sekala. V posledních deseti letech svého života navštívil Zemi vycházáří 2014 | www.zurnalmag.cz
Přehled výstav
zejícího slunce dvakrát a nalezl zde hluboké souznění.
Jeho tvorbu chápali lidé zde a on se tu cítil jako doma.
Projekt je založen především na konfrontaci vybraných
ukázek jeho sochařské tvorby a tušových kreseb s tradičním japonským uměním, zejména s uměleckým
řemeslem a předměty každodenního použití. Šestnáctého září proběhne komentovaná prohlídka s autorkou
výstavy Marií Klimešovou.
do 01/10
Galerie města Plzně
Peter Angermann
Nadzemí galerie hostí výstavu
slavného německého malíře,
který se narodil v Rehau v Bavorsku. Malířství studoval
na akademii v Norimberku a v Düsseldorfu u Josefa Beuyse. V roce 1979 založil spolu s M. Kuncem a J. Knapem
skupinu Normal. Peter Angerman disponuje silnou vizuální pamětí a předvádí nám obrazy z naší paměti, které
se prosadily v soutěži s jinými mediálními obrazy a uvízly nám v hlavě. Sedmého září je vstup na výstavu zdarma
a od 13 do 17 hodin tu bude probíhat nedělní výtvarná
dílna pro děti a rodiče.
do
01/10
Galerie města Plzně
do
02/11
Muzeum církevního umění
Víra, která hřeje
Kachlová kamna neměla jen hřát, ale také zdobila interiér. Výstava v prostorách církevního umění přibližuje
náboženské motivy, které v období pozdního středověku a časného novověku zdobily výhřevné stěny komorových kachlů. Vedle estetického působení také často
nesly nějaké symbolické poselství. Vystavené exponáty
pocházejí výhradně ze sbírek Západočeského muzea
v Plzni a pro většinu z nich to je výstavní premiéra.
31/08–04/10
Hotel U Pramenů
Mezi anděly
Výtvarnice, malířka a keramička Eva Ďurčová se zabývá
olejomalbou a ilustracemi. Její tvorba se vyznačuje harmonickou barevností: většina obrazů je laděna do modrozelených tónů, i když v poslední době se u ní objevuje
také sytě červená a žlutá. Náměty jsou především andělé, šašci, ryby a kočky všeho druhu. Většina figur má
velice charismatický obličej, který přitahuje pozornost
každého diváka, a vyzařuje z něj klid a pohoda, stejně
tak působí na diváky i její abstrakce i ilustrace.
Benedikt Tolar: Na Plech
Mladý plzeňský výtvarník v posledních letech objevil
plech. A cele mu propadl. Podzemní prostory galerie
představují, co všechno dokáže Benedikt Tolar z tohoto
materiálu vytvořit, jak jej dovede přetvořit a vdechnout
mu duši. Sedmého září je i na tuto výstavu vstup zdarma
a od 13 do 17 hodin zde bude probíhat nedělní výtvarná
dílna pro děti a rodiče.
do 12/10
Národopisné muzeum
Malé známé
i neznámé tváře
Jan Zachariáš Quast byl český
malíř 19. století. Velmi důležitou část jeho tvorby tvořily miniaturní portréty malované na porcelán. Výstava
nabízí ucelený přehled Quastovy miniaturistické tvorby
– od porcelánových desek s malebnými portréty měšťanů doby doznívajícího druhého rokoka přes sklomalby
s citlivě podanými náboženskými tématy až ke kompozicím s precizně zachycenými motýly a hmyzem.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
TIP NA ŘÍJEN
08/10–16/11
Bienále kresby
Plzeň
I letos vybrala mezinárodní porota Bienále kresby
Plzeň kolekci špičkových
kreseb, kterou veřejnost uvidí od 8. října do 16. listopadu v Galerii města Plzně a Galerii Jiřího Trnky. Porota rozhodovala také o tom, kdo si z Plzně odveze
Grand Prix a nejlepší kresby nominovala na short list
– certifikát nejvyšší kvality. Celkově se Bienále 2014
zúčastnilo 461 umělců ze 44 zemí celého světa, kteří
porotě předložili 1 669 prací. Zastoupeni jsou umělci
nejen z Evropy, ale i z USA, Kanady, Argentiny, Austrálie, Taiwanu, Japonska či Spojených Arabských
Emirátů. Po velice náročném a pečlivém výběru
bylo vybráno 153 kreseb od 129 autorů ze 32 zemí.
Celkem bylo uděleno 10 cen a 23 short listů.
47
GALERIE
01–
30/09
Přehled výstav
Studijní a vědecká knihovna
Světová válka
Výstava fotografií z knihy Václava Dobrého, dobových
tiskovin a studentských prací ze SSUPŠ Zámeček je pro
velký zájem prodloužena až do konce září. Nabízí pozoruhodnou směsici autentických materiálů a pohledů dnešní mladé generace, která skrze nejstrašnější válku světa
pátrala v dějinách vlastních rodin. Proplétá se tu včerejšek s dneškem a neznámí lidé s konkrétními pradědečky.
02/09– Galerie Evropského domu
03/10
Neklidný klid před bouří
Putovní výstava Spolkového ministerstva pro Evropu,
integraci a zahraniční věci mapuje období před rokem
1914, kdy se vzájemně poměřovaly všechny výhody
a nevýhody staré a nové Evropy. Promýšlela se vhodnost a přiměřenost tradičních uměleckých, osobních
a sociálních hranic, revidovaly se morální a teoretické
základy a testovaly nové technické možnosti v urbanismu a medicíně – to vše najednou a v jednom městě,
v němž se dalo „za jediný den prožít sto let“, jak po první
světové válce o Vídni té doby trochu nostalgicky prohlásil Robert Musil.
04–26/09
Visio Art Gallery
Bůh odporných
věcí
Marek Škubal, absolvent ateliéru sochařství na pražské AVU, představuje výběr
grafických prací z posledních let, jejichž společným
jmenovatelem je téměř obsesivní drobnopis, s nímž
autor zachycuje bizarní fyziognomie zoomorfních entit
– božstev neznámých tajemných kultů. Zadívá-li se totiž cizinec do tváře jakéhokoli takového božstva, pocítí
hrůzu, respekt, strach nebo zhnusení. Kurátorem výstavy je Otto M. Urban
08/09–
03/10
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Zkouška odvahy
Výstava přibližuje příběhy mladistvých politických vězňů padesátých let. Mapuje osudy a odbojovou činnost
pronásledovaných studentů, skautů a mladých lidí, kteří
v rámci odbojových skupin, neorganizovaných společenství přátel nebo i na vlastní pěst hledali možnosti, jak vy-
48
jádřit svůj nesouhlas s komunistickou diktaturou. Výstava vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních
režimů, Archivu bezpečnostních složek, Regionálního
muzea v Litomyšli a občanského sdružení Post Bellum.
10/09–04/10
Galerie Jiřího Trnky
Orbis Pictus
Budova gymnázia na Mikulášském náměstí slaví sto let. Stavba začala roku 1912 a do lavic zasedli žáci již 18. 2. 1914.
Slavnostní vysvěcení proběhlo 22. února 1914. Narozeninová výstava bude oslavou toho, co bylo, ale i toho, co
je a bude. Vystaveny budou olejomalby, plastiky, design
či kombinované techniky současných studentů, které
se ovšem budou odkazovat na jejich někdejší slavné
kolegy, absolventy a pedagogy: Jiřího Trnku, Bohumila
Bimbu Konečného, J. Vraštila a Josefa Skupu.
12/09– Západočeské muzeum
23/11 První světová válka
očima Pětatřicátníků
První světová válka nebyla jen velkou historickou událostí pro celé lidstvo, ale především dramatem, které se
dotklo osobně každého tehdy žijícího člověka. Výstava
přináší osobní pohled na první světovou válku prostřednictvím fotografií zakladatele Národopisného muzea
Plzeňska Ladislava Lábka a kreseb výtvarníka Bohumila
Krse. Bude doplněna jejich osobními deníky, dobovými
zbraněmi, uniformami, plakáty a dalšími předměty dokumentujícími život v armádě i v zázemí.
22/09–05/10
Vestibul CAN
Návrhy architektů
na proměnu okolí autobusového nádraží
Výstavu návrhů urbanisticko-architektonické soutěže
na řešení prostoru náměstí Emila Škody v Plzni máte
možnost zhlédnout na přelomu září a října přímo
ve vestibulu Centrálního autobusového nádraží Plzeň.
Zabývá se územím, které vymezuje Husova ulice, stávající zástavba navazující na Husovo náměstí, objekt bývalého generálního ředitelství Škodovky v Tylově ulici
a křížení Tylovy ulice se Skvrňanskou. Cílem soutěže
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…
je najít co nejvyváženější řešení náměstí Emila Škody
a jeho blízkého okolí s důrazem na doplnění zástavby
a řešení dlouhodobě zanedbaného veřejného prostoru
nedaleko centra. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 22. září v 17 hodin. Více informací o soutěži najdete
na www.ukr.plzen.eu.
22/09
17:00
Kostelík U Ježíška
Benefiční aukce
Kostelík U Ježíška přivítá podzim opět benefiční aukcí
výtvarných děl. Loni se tahle dobročinná akce uskutečnila poprvé a vydělala více než třicet tisíc, které byly
určeny na návrat původních varhan. Letos se opět mladí začínající i renomovaní plzeňští výtvarníci rozhodli
kostelíku pomoci a nabídli svá díla do dražby. Přijďte si
vyzkoušet napětí z přihazování a příjemný pocit z výhry,
která pomůže.
23/09
15:00
Centrální park Lochotín
Zaostřeno na život
Klub Atom Diakonie Západ přináší unikátní venkovní
vernisáž fotografií představujících životní příběhy mladých lidí, kteří využívají této nízkoprahové sociální služby. Vedle výstavy fotek a možnosti nahlédnout do samotného Klubu Atom bude pro návštěvníky připraven
bohatý doprovodný program: divadlo pro děti, malování na obličej, rozmanitá taneční vystoupení, výtvarné
dílny, stánek Slušnýho Bazaru, módní přehlídka, výroba
vlastních placek, lampionový průvod, vůně podzimního
táboráku i dávka skutečně kvalitní muziky.
Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
v Masných krámech chystá
další výstavu Josefa Váchala.
Vernisáž se uskuteční 14. října.
… že ve výstavní síni „13“ budou v závěru roku k vidění karikatury od konce 18. do začátku 20. století.
Výstava potrvá od 8. října do 18. ledna.
… že Národopisné muzeum připravuje „dušičkovou“
výstavu. Bude se jmenovat Umění umírat a začne
31. října.
… že v říjnu bude ve Visio Art Gallery opět vystavovat
Milan Kasl.
… že 3. září představí Západočeská galerie v rámci
cyklu Jedno dílo, jeden svět obraz Františka Pořického Krajina se dvěma stromy.
… že zářijový pořad Paleta, který se uskuteční 17. září,
přivede do Masných krámů výtvarníka Jaroslava Zapletala. Povídat si s ním opět budou Jiří Šantora a Jiří
Hlobil.
… že v rámci Bonjour Plzeň! se v Galerii Ladislava Sutnara koná výstava plakátů oslavujících Henryho de
Tolous-Lautreca. Vernisáž je 11. září.
… že po celé září zdobí první patro radnice výstava
prací žáků základní školy v Podmostní ulici nazvaná
Podívej, co dokážu.
1$%Ì'.$.528Ņ.Ļ$.85=Ļ$1,0É1,(1$Ã.52.
. 528Ņ . <
GRSRUXćHQÛYđNOHW
$QLPDFHSRK\EU\WPXV]YXN‡)RWRJUDILH‡.URXņHNDQLPDFHSURPtUQđSRNURćLOp
. 85 = <
GRSRUXćHQÛYđNOHW
3UDYLGHOQpFHORURćQt.XU]ÆSHUNX‡)RWRJUDILH‡6WİLKSRVWSURGXNFH‡3RVWSURGXNFH²
$IWHU(IIHFW‡.XU]DQLPDFHSURSRNURćLOp
.UiWNRGREpOHNFt3RćtWDćRYiJUDILNDYHNWRURYiNUHVED‡3RćtWDćRYiJUDILNDStVPR
.XU]\
.XU]\]DćtQDMtYWÛGQXRG]iİt
M Û
0tVWRNRQiQt+XVRYRQiP3O]H
0tVWRNRQiQt+XVRYRQiP3O]HĦ
&HQD.ć~ćDVWQtNSROROHWtQHER.ć~ćDVWQtNOHNFt
~
.RQWDNWQRYDNRYD#DQLPDQLHF]
QWDNWQRYDNRYD#DQLPDQLHF]
WDNWQRYDNRYD#DQLPDQLHF] www.animanie.cz
září 2014 | www.zurnalmag.cz
49
KAM ZA KULTUROU
Akce měsíce | Kulturní tipy
do 25/09
Alliance française
Zápis do zimního
semestru
Září láká do plzeňské zoo
na jiřinky, vinobraní, řemesla
a svatováclavské putování
po kontinentech
Září je v Zoologické a botanické zahradě neobyčejně bohaté na víkendové programy. Slavností
babího léta o víkendu 13. a 14. září přinesou jubilejní desátý ročník oblastní výstavy jiřinek spojený s tradičním vinobraním pod Vinicemi. Kolekce
každého pěstitele má charakteristické a nezaměnitelné aranžmá, včetně těch, v nichž se spojuje
vznešenost jiřinek s dekorativními plevely nebo
plody podzimu. Návštěvníci budou mít možnost
je obdivovat ve všech prostorách statku Lüftnerka,
a i letos budou vybírat tři nejlepší expozice.
Další víkend se tu návštěvníkům představí lidová
řemesla a dovednosti k užitku i potěše. Lidé se jako
mávnutím kouzelného proutku ocitnou ve zcela
jiné době. Obklopeni dobovým vesnickým koloritem poznají, jak se například stlouká a jak chutná
máslo z historické dřevěné máselnice, jak se dralo
či jak se vázaly peroutky, nebo jak se mlátilo obilí
cepy. S ukázkami svých řemesel přijedou košíkář,
kováři, přadleny, kamnář a další.
Státní svátek 28. září je již tradičně spojen s rodinným soutěžním programem nazvaným Přes kontinenty za medvědy. Sváteční návštěvníky zahrady
provede africkými a asijskými expozicemi a nabídne několik úkolů, jež prověří jejich znalosti o přírodě a plzeňské zoo. Vyvrcholení programu s několika překvapeními se tradičně uskuteční na ochozu
u medvědího výběhu.
50
Francouzština je sexy a nóbl.
V minulosti patřila do jazykové výbavy každého vzdělaného člověka. Pokud chcete proniknout do tajů tohoto
jazyka, máte k tomu příležitost právě teď. Do 25. září totiž ve Francouzské alianci v Plzni probíhá zápis do kurzů
zimního semestru. Z široké nabídky kurzů si jistě vybere
každý – připraveno je více než třicet kurzů všech úrovní. A každý, kdo se přihlásí, může vyhrát cestu do Paříže!
Přihlášky se přijímají v kanceláři Francouzské aliance
od pondělí do čtvrtka, vždy od 13 do 19 hodin. Semestr
začíná 29. září. Přehled kurzů najdete na www.alliancefrancaise.cz/plzen.
30/08 / 14:00
Zámek Křimice
Výstava historických vozidel
V okolí křimického zámku to
bude poslední srpnovou sobotu vonět benzínem a nostalgií. Pojede se tu jízda historických vozidel a dědečky
automobily budou lidé moci obdivovat i na výstavě
v areálu zámku. Start jízdy je v půl jedenácté, cíl kolem
jedné. Padesátikilometrová trasa povede po komunikacích v okolí a jede se za běžného provozu. Následná výstava potrvá od dvou do pěti hodin odpoledne.
31/08 / 15:00
Náměstí Republiky
Odpolední oživená
prohlídka
Odpolední prohlídka centra Plzně je určena především dětem. Setkají se na ní například
s Albrechtem z Valdštejna, židovským rabínem či barokním stavitelem Jakubem Augustonem a jeho dětmi,
a také se dozvědí, kdo a jak vysvobodil plzeňskou černou
paní. Prohlídku opět doprovodí vůz s koňmi, na němž
mohou jet děti. Vstupné děti 3–15 let 130 Kč, dospělí
200 Kč. V ceně jsou vstupy do navštívených objektů a občerstvení. Prohlídka se koná ještě 7. a 14. září.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kulturní tipy
01/09
19:00
Anděl Music Bar
Mladá animace:
Vývar z Předvarů
Po letní pauze otevírá opět pravidelná kinokavárna
v Andělu a rovnou zahajuje podzimní cyklus „Mladá
animace“. Prvním příspěvkem do něj bude pásmo filmů
z květnové přehlídky Předvary, kterou hostilo pražské
Bio Oko. Těšit se můžete na krátké animované filmy
a také na zakázkovou tvorbu studentů FAMU, UMPRUM
a FDU ZČU. Vstupné činí 50 Kč.
od 02/09
D klub
Nábor do kurzů
a klubů
Doubravecký klub začíná v září
svou již 16. sezonu, kdy umožňuje dětem i dospělým
vybrat si ze spousty volnočasových kroužků a kurzů.
V nabídce jsou hudební, výtvarné i pohybové kroužky
a nechybí ani nabídka klubů pro nejmenší děti od 2 let.
Dospělí se mohou přihlásit na jógu, kytaru či do výtvarného klubu. Pro letošní školní rok si D klub připravil
několik novinek: Divadelní kroužek, Klub Hopík nebo
Angličtinu pro rodiče na rodičovské dovolené s možností hlídání dětí již od 1 roku. Nezapomíná ani na seniory, pro něž je připraven poker a nově kurzy angličtiny.
Nábor do kurzů a klubů probíhá od 2. září, přihlásit se
můžete denně od 9 do 13 a nebo od 14 do 17 hodin.
05–
06/09
Klášter Plasy
Cisterciácké noci
Oblíbené hrané noční prohlídky plaského konventu
vycházejí od 19 hodin do půlnoci každou půlhodinu.
Pořádá a hraje Divadelní soubor Tyl z Čisté u Rakovníka.
Objevte noční klášter v jiném světle a v jiných souvislostech. Nechte se překvapit, pobavit i poučit. Rezervujte si
místo ve skupině od 25. 8. na tel. čísle 373 322 174.
05/09
20:00
Náměstí Republiky
Procházka středověkem
Loňská večerní trasa zavede návštěvníky za Rudolfem
II., kterého překvapí nečekaná návštěva Kateřiny Stradové. Stanou se svědky hádky Žižkova přívržence Václava Korandy s jeho bratrem Mikulášem. Setkají se se stazáří 2014 | www.zurnalmag.cz
tečnou měšťankou z plzeňského znaku, Mansfeldovým
vojákem nebo postavami z legendární renesanční knihy
Frantova práva. A zavítají i do sklepení k pravé středověké čarodějnici. Začátek ve 20:00 a 20:30 hod. na náměstí
před vchodem do katedrály. Vstup 200 Kč, v ceně vstup
do Pivovarského muzea a dvojí občerstvení.
06/09
10:00
Škodaland
Festival Stop Zevling
V sobotu 6. září se odehraje první ročník plzeňské odnože multižánrového festivalu Stop Zevling. Přijďte si
aktivně zabojovat proti zevlingu, tedy amatérsky zasoutěžit v disciplínách jako je nohejbal, fotbal, streetball, beach volejbal, petanque, kubb, v olympiádě žen,
ping-pongu a dalších. Nebude chybět senior koutek,
BMX závody či divadelní improvizační liga s lektorem
Františkem Kaskou. Prostřednictvím sdružení Cultura
Africa nahlédnete do Afriky, naučíte se africké tance
a ochutnáte jejich dobroty. Svoji prezentaci zde budou
mít i plzeňské neziskovky, slam-poetristé a pokud přivedete svoje děti, tak je čeká trampolína a různé dětské
TIP NA ZÁŘÍ
26/09 / 20:20
PechaKucha
Night vol. 10
Plzeňská PechaKucha ráda
otevírá staré, delší dobu
nepoužívané, ale přesto krásné budovy. Jelikož
desátá PechaKucha Night bude jubilejní, i tentokrát bude zpřístupněn opravdu velkolepý prostor.
Místo konání je prozatím opředeno tajemstvím,
které bude postupně odhalováno na Facebooku
a na www.pknp.cz. V tradičním [pečakuča] formátů
20 snímků prezentace krát 20 vteřin se představí
více než desítka speciálních hostů. Pozvání přijala
návrhářka Monika Drápalová, která získala cenu
Grand designér roku 2013, sochař Pavel Karous,
zakladatel sdružení Vetřelci a Volavky, či finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého, Petra Herotová.
Doprovodný program začíná již ve středu 24. září
koncertem skupiny N.O.H.A., a v rámci PechaKucha
Night se uskuteční vůbec historicky první „silent
party“ v Plzni. Akce je podpořena projektem Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015. Elektronický
předprodej vstupenek od 5. září na www.pknp.cz.
51
KAM ZA KULTUROU
Akce měsíce | Kulturní tipy
soutěže. A až vám po všem tom soutěžení vyhládne, tak si
můžete dát nejen pivo a klobásu, ale i netradiční zdravé
dobroty BezUbrusuCatering. Registrace do soutěží a další
informace najdete na www.stopzevling.cz.
19–28/09
Z Regensburgu do Plzně
aneb Pouť 2014
Již počtvrté vyjdou na pěší cestu k Plzni umělci,
historici, pedagogové a studenti, tentokrát ze
symbolického výchozího bodu – města REGENSBURG, které je již 20 let partnerským městem Plzně. Klíčovým cílem celého projektu je podpora
místní kulturní spolupráce, rehabilitace vztahu
člověka k přírodě, k sousedské komunitě.
06–
14/09
Dny evropského dědictví
06/09
11:00
Jez v Doudlevcích
Začátek září patří každoročně památkám
a kulturnímu dědictví vůbec. Tématem letošního ročníku
jsou Návraty ke kořenům. V Plzeňském kraji se do akce
zapojí více než pět desítek památek. Lidé budou moci
navštívit například barokní konírnu ve Spáleném Poříčí,
která slouží jako restaurace. Nebo běžně nepřístupné
kostely Všech svatých ve Stříbře či Nanebevzetí Panny
Marie v Přešticích. Hrad Kašperk zase připravil netradiční
prohlídku s kastelánem a nový prohlídkový okruh Život
na hradě. Podrobnosti na www.historickasidla.cz.
Populární plavba netradičních plavidel změnila místo svého konání. Posunula se po proudu Radbuzy nahoru a jejím vrcholem bude zdolání jezu pod Malostranským mostem v Doudlevcích. Od 12:12 do 17:17 hod. tu navíc bude
probíhat doprovodný program plný netradičních vodních
i podvodních soutěží. Vyrobte si co nejbláznivější plavidlo
a vydejte se rozloučit se s prázdninami ve velkém stylu.
08/09
17:00
„JOHAN o. s. vás zve na čtvrtý ročník
projektu POUŤ.“
Během pěšího putování na vás tak čekají setkání s pamětníky, historiky a kulturními aktivisty,
bude vám nabídnuto se svou osobní zkušeností
a drobnými uměleckými intervencemi dotýkat
osudů vepsaných do krajiny. Pouť povede po lesních a polních cestách, po starých obchodních
a poutních stezkách, po svatojakubské cestě přes
Reichenbach, Schonthal, Čerchov, Chudenice
a Chotěšov do Plzně. Na jednotlivých zastaveních chystáme také diskuse. I letošní putování je
součástí velkého projektu, jenž vyvrcholí v roce
2015, kdy se ve zrekonstruovaném nádraží MOVING STATION uskuteční velká výstava reflektující všech pět ročníků POUTĚ. Přihlásit se můžete
na www.johancentrum.cz, sekce aktuality.
52
Doudlevecké cákání
Náměstí Republiky
Hudba „za školou“
pro (ne) školáky
Plzeňská filharmonie a uskupení Už jsme doma připravili
na začátek školního roku a nové kulturní sezony netradiční open-air koncert na náměstí. Zároveň tak chtějí oslavit
třetí výročí, kdy Plzeň vybojovala pro rok 2015 titul Evropské hlavní město kultury. Kapela Už jsme doma je žánrově
obtížně zařaditelná. Zřetelné jsou u ní punkové kořeny
a vliv avatgardní hudby v podání hnutí Rock in Oposition,
The Residents nebo Magmy. Na české scéně patří do rodiny skupin, jako jsou Psí vojáci, Dunaj, Dybbuk, Ženy, Krásné nové stroje, Zkopce a nebo Dvouletá fáma.
12/09
20:00
Náměstí Republiky
Procházka 19./20. stoletím
Nová večerní trasa oživených prohlídek účastníkům prozradí například, proč stavitel Martin prohrál sázku se sládkem Josefem Grollem, jak pochodil František Křižík u Emila Škody, na co si potrpěl Adolf Loos při návštěvě majitelů
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kulturní tipy
jeho interiérů a potkají i Karla Klostermanna nebo ruského cara Alexandra I. Začátek je ve 20:00 a 20:30. Vstup
200 Kč, v ceně vstup do Pivovarského muzea, Loosova
interiéru a občerstvení.
16–20/09
Gymnázium
Mikulášské nám.
Alpinum –
podzimní výstava
Zahrada gymnázia na Mikulášském náměstí bude opět
hostit velkou výstavu skalniček a alpinek. Přístupná
bude každý den od 9 do 18 hodin, poslední den je otevřen pouze prodej rostlin, a to od 9 do 12 hodin, vstup je
tento den zdarma. Výstavu pořádá Alpinum klub Plzeň.
Jeho členové se chlubí svými výpěstky a také prodávají
rostlinky, které se jim podařilo namnožit. Alpinum klub
Plzeň sdružuje lidi s láskou k vysokohorské flóře. Během
roku se členové několikrát schází, aby načerpali inspiraci ze zajímavých cestopisných přednášek. Podrobnější soupis přednášek a informace o klubu naleznete
na www.skalnicky-plzen.cz, pod odkazem „Akce“.
16/09
17:00
Knihovna města Plzně
Ilona Švihlíková
Hostem dalšího vydání pořadu Publicisté.cs bude vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
v Praze Ilona Švihlíková. Zaměřuje se na mezinárodní
ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové
otázky, energetickou bezpečnost a obecně souvislosti
mezi ekonomikou a politikou. V roce 2010 vyšla její první monografie Globalizace a krize.
16/09 / 19:30
Měšťanská beseda
Století Miroslava
Zikmunda
Snad všichni znají expedice,
knihy a filmy cestovatelské dvojice Hanzelka – Zikmund.
Ale nikdo neví, jaký žili život. V září letošního roku vyráží na svoji cestu do kin celovečerní dokument, který
se vůbec poprvé zabývá pozadím jejich fenomenálního
9. MEZINÁRODNÍ
BIENÁLE KRESBY
PLZEŇ 2014
9 th INTERNATIONAL
BIENNIAL OF DRAWING
PILSEN 2014
8. října - 16. listopadu 2014
Galerie města Plzně a Galerie Jiřího Trnky
www.bienale-plzen.cz
EUROPEAN
CAPITAL
OF CULTURE
inzerát srpen.indd 1
září 2014 | www.zurnalmag.cz
18.8.2014 13:28:12
53
KAM ZA KULTUROU
díla. Miroslav Zikmund odtajnil archiv svých osobních
deníků, které si píše neuvěřitelných 88 let! Autor snímku
Petr Horký přijede do Plzně představit jeho vznik a také
promítnout několik záběrů z natáčení, které se k širší veřejnosti možná nikdy nedostanou.
od
19/09
Soutok Štruncovy sady
Almara plná překvapení
Netradiční půjčovna věcí pro trávení volného času nabízí zdarma spoustu zajímavých věcí na sport, hry, umělecké tvoření nebo jen posezení venku. Projekt neziskové organizace Envic v rámci programu Pěstuj prostor
společnosti Plzeň 2015 se opět stěhuje na nové místo!
Nenechte si ujít otevření Almary v 17 hodin.
19–
20/09
Rokycany
Setkání
pod rokycanskou věží
Kulturní tipy
Ivo Jahelka, Ivan Hlas trio, Jaroslav Uhlíř, Kabát revival,
Lucie revival, Odyssea a Disco Balls. Pro návštěvníky je
připraven také folklorní minifestiva a po oba dny vás
programem provede moderátor Michal Jančařík. Akce
bude probíhat na Masarykově náměstí, Malém náměstí,
v Klubu komorní kultury a U Pardála. Chybět nebudou
ani dětské atrakce, stánky a doprovodný sportovní program. Celé Setkání vyvrcholí ohňostrojem.
20/09
12:00
20/09 / 13:00
Škodaland
Plzeňské ohýnky
Unikátní výstava
Poznejte magický Himálaj!
Splňte si konečně dávný sen...
Soutěžní prezentace profesionálních ohňostrojů s doprovodným programem se už stala neodmyslitelnou součástí
konce léta v Plzni. Než se však setmí, aby proti temnému
nebi vyletěly první barevné rachejtle, je připraven bohatý program. Po čtvrté hodině vystoupí Anakonda Benda,
před půl šestou Kečup, po půl osmé Petra Janů a po půl
desáté Sebranka country. Další doprovodný program
nabídne ukázku vojenských historických vozidel, ukázku
správné přípravy kávy nebo pouťové atrakce. Ohňostroje
začnou deset minut před devátou a k obloze vyletí celkem čtyři. Více na www.plzenske-ohynky.cz.
21/09
14:00
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM, Kopeckého sady 2
pořádá
54
www.livingstone.cz
American Indian Summer
I letos ovládnou West Park v Plzni indiáni. Připraven
je pestrý program zaměřený na indiány, jejich život,
kulturu a zvyky. Děti i dospělí se mohou těšit na hry
a soutěže, indiánské tance, klání v lukostřelbě nebo
třeba hodu tomahawkem, výrobu čelenek, bubnování
s dětmi, indiánské malování, scénky ze života indiánů,
jízdu na poníku a mnoho dalšího. Cena 120 Kč. Rodinné
vstupné 310 Kč. Večer od 18 hodin se koná country bál,
na nějž je vstup zdarma.
Nenechte si ujít dvoudenní přehlídku hudebních, tanečních a divadelních skupin! V srdci Rokycan se před
publikem na čtyřech scénách vystřídají Burma Jones,
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
West Park
Hotel U Pramenů
Dětské sportovní
odpoledne
Rodiče a děti jsou zváni na podzimní dětské odpoledne.
I tentokrát se malí hosté můžou těšit na tradiční závody
na kolech, různé soutěže a další zajímavý program. Pro
posilnění hotelová kuchyně pro malé závodníky i jejich
rodiče přichystala speciality z grilu. Vstupné je dobrovolné a poslouží jako příspěvek na Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Více na stránkách www.upramenu.cz.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…
25/09
19:00
Kostel U Ježíška
Slavnostní koncert
Letos v únoru uplynulo 150 let od narození básníka Antonína Sovy. Známý plzeňský muzikant Michal Röhrich
se mu rozhodl vzdát hold a spolu s Jiřím Bílým připravili pořad zhudebněných Sovových veršů. Jako host vystoupí skupina Quartetky. V rámci koncertu bude představeno nové CD „Až bude po boji“, které je složeno ze
zhudebněné poezie Antonína Sovy.
26/09
08:00
Německá knihovna
Evropský den jazyků
Německá a Rakouská knihovna a Europe Direct Plzeň
zvou na oslavy Evropského dne jazyků s mottem „Jazykové cestování“. Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ je
připraven bohatý program, který bude probíhat na deseti různých stanovištích v historickém centru města.
Na každé stanici budou na žáky a studenty čekat různé
hry a soutěže. Rovněž se budou moci dozvědět o možnostech pobytů v zahraničí, seznámit se s projektem
Plzeň 2015 a vyzkoušet si němčinu, angličtinu a další evropské jazyky v praxi. Podrobnější informace a přihlášku
na tuto akci naleznete na www.svkpl.cz.
26/09
17:00
SPŠS a SOŠ prof. Švejcara
Noc vědců
Jeden večer, stovky lokalit, tisíce představení, statisíce
zážitků – to je největší jednodenní (či spíše jednovečerní) akce pro vědce v Evropské unii. Tématem letošní
Noci vědců jsou Buňky pro vědu. Letošní ročník bude
v Plzni probíhat v areálu Střední průmyslové školy
strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara.
Zde se budou prezentovat vědecká pracoviště, budou
tu probíhat populárně-vzdělávací přednášky, diskuze
s odborníky a chybět nebudou ani interaktivní exponáty, vědecké show a pokusy. Více na www.ceskaveda.eu.
28/09
13:30
Klášter Chotěšov
Zamykání kláštera
Chotěšovský klášter se ukládá k zimnímu spánku. Přijďte mu popřát dobrou noc. Poslední zářijovou sobotu si
tu kromě klasických prohlídek konventu budete moci
prohlédnout i nové muzeum dobrovolných hasičů.
Pro děti bude připraven bohatý program a na zahradě
kláštera občerstvení. Klášter Chotěšov patří mezi nejohroženější památky v kraji. Svojí účastí podpoříte snahu
o jeho obnovu, která není ani jednoduchá, ani levná.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Dozvěděli
jsme se…
… že ve dnech 3. až 5. října se
koná veletrh Moderní dům a byt
a veletrh Moderní žena.
… že Techmania otevře během podzimu dvě nové expozice. Jedna představí matematiku a sport a druhá
zákulisí filmové a televizní techniky.
… že v říjnu bude opět probíhat Týden hispánské
kultury.
… že v dalším díle cyklu Záhady a záhadologové se
v Polanově síni v říjnu představí ostravský spisovatel
a scenárista, „strážce duší“ Arnošt Vašíček.
… že 21. října se bude v Besedě konat Mezinárodní
festival alpinismu.
… že 25. října bude v Pekle hovořit Leoš Šimánek
o Aljašce.
… že Nová Akropolis chystá přednášku o karmě
a o tom, jak být pánem svého času.
… že Primavera Hotel chystá na 20. října pořad s rybářem Jakubem Vágnerem.
… že v D klubu pro děti na 12. října chystají představení Kdo si hraje, nezlobí.
… že v rámci Cestování s Besedou se v říjnu můžete
podívat s Lenkou Klicperovou na sever Nigeru.
… že lochotínský L-klub zve v říjnu na pořady o Šumavě, Rumunsku či Vietnamu.
… že v M-klubu se 6. října uskuteční cestovatelská
přednáška na téma Grónsko a Špicberky.
… že v říjnu bude ve vestibulu Obvodní knihovny
ve Skvrňanech probíhat 10. ročník knižního bazaru.
… že na náměstí Republiky se bude od 15. do 21. října
konat Havelský trh.
… že 4. října se na Koterovské návsi uskuteční Medový jarmark.
… že každou říjnovou středu večer se v M-klubu koná
cvičení Qi gong-nei tan, jemné cvičení pro zdraví
a dlouhověkost. V září se cvičí Čchi-Kung.
… že 6. 9. se bude v kavárně Nebe konat Fashion bazar.
… že Pivovarské muzeum, historické podzemí a pivovar Gambrinus se opět připojí 28. října k Plzeňským oslavám vzniku republiky a budou mít vstupné
symbolických 28 korun.
55
KINO
Kino Beseda | Filmové premiéry
Podzim bude v Kině Beseda vskutku nabitý. 10. října startuje první
z podzimních přehlídek, ale tahle je něčím výjimečná – u téhle se budete pořádně bát. Jmenuje se V hlavní roli strach a hrůza a těšit se
můžete na 10 děsivých filmů, včetně takových pecek jako Osvícení se
šíleným Jackem Nicholsonem, Vymítač ďábla, Rosemary má děťátko
či Saw: Hra o přežití.
„Bohatý program v Kině Beseda
– horory, ženy i moskevský balet “
15. října začíná snímkem Magický hlas rebelky přehlídka věnovaná
ženám. Jmenuje se Zaostřeno na ženy a během pěti projekcí budete moci zblízka nahlédnout do životů Marty Kubišové, monacké
kněžny Grace či Olgy Havlové.
Po velkém úspěchu přenosů ze světových výstavních síní i Metropolitní opery v New Yorku si Kino Beseda
na nadcházející podzim připravilo skutečnou lahůdku – balet z Velkého divadla v Moskvě! Čekají na vás nejpřitažlivější tituly baletního repertoáru – nepřekonatelné Labutí jezero, Romeo a Julie či například Louskáček.
Baletní cyklus poběží až do jara a můžete si na něj zakoupit i abonmá s výraznou slevou 20 %.
Tradičním podzimním cyklem se už stal Severský filmový podzim a chybět nebude ani letos. A jak název
napovídá, čekají vás čtyři filmy od severských autorů.
Na shledanou v sále Kina Beseda.
CineStar, Cinema City
28/08
Fakjů pane učiteli / komedie
Německá komedie, to je trochu protimluv. Naši západní sousedé totiž mají
smysl pro humor velice svérázný a bohužel málokdy vtipný. Existují sice výjimky, moc jich však bohužel není. Komedie Fakjů pane učiteli se ale údajně
překvapivě povedla. Minimálně zápletka zní víc než zajímavě. Hlavním hrdinou je Zeki Müller, jehož právě propustili z vězení a on už se doslova třese
na to, až si vyzvedne lup, který jeho přítelkyně zakopala na staveništi. S hrůzou však zjišťuje, že tam, kde mělo být
jeho bohatství, dnes stojí škola. Dostat se k cíli nebude pro Zekiho nemožné, ale nejdřív musí proniknout do školy.
Začne se tedy vydávat za suplujícího učitele. Dostane na starost třídu plnou nevychovaných sígrů a nezvladatelných
hajzlíků a zjišťuje, že život za katedrou se může rovnat peklu na zemi. Ani Zeki ale není bezbranný a jeho žáci to brzy
zjistí. Málokterý učitel totiž vyráží do školy s puškou na paintball a organizuje exkurze mezi neonacisty. Obhroublá
komedie Fakjů pane učiteli slibuje hodně svérázný a drsný humor a velice osobitého hlavního hrdinu.
28/08
CineStar, Cinema City Let’s Dance: All In / hudební / romantický
Taneční filmy jsou v Hollywoodu v posledních letech v kurzu. Je to logické. Nestojí moc peněz, není potřeba do nich
lákat herecké hvězdy, které stojí velké peníze, a partu šikovných tanečníků, jež dokáže zkušený choreograf zkrotit
před kamerou, tu seženete vždycky. A když je to dobře natočené a hezky se na to kouká, lidi přijdou a máte hit. Série
Step Up to dokazuje celkem jasně, už tu je totiž s pátým dílem. A ani tady nás nejspíš nečeká nic nového, fandové
si však přijdou na svoje. Mladý Sean se stěhuje do Hollywoodu, aby se tu stal slavným. Spolu se sympatickou, ale
paličatou Andie založí taneční skupinu a protlačí se s ní až do finále prestižní televizní soutěže. Tady se proti němu
však postaví Grim Knights, konkurenční parta tanečníků, s níž má nevyřízené účty a v jejíchž řadách jsou i jeho bývalí
parťáci. Pokud chce Sean vyhrát, musí hodit minulost za hlavu a soustředit se jen na jednu jedinou noc, která může
rozhodnout o jeho budoucnosti. Režie se ujala debutující Trish Sie.
56
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Filmové premiéry
CineStar, Cinema City
04/09
Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 3D
akční / thriller
Comicsové filmy dnes už nejsou žádnou vzácností, spíše naopak a v kinech
vydělávají víc než konkurence. Přesto mezi nimi existují zásadní rozdíly. Hláškující Spider-Man, temný Batman, trochu přemýšlivější X-Meni … no a pak
je tu Sin City. Adaptace comicsu Franka Millera, který ve svém díle vsadil jen
na černou a bílou barvu, uchvátila před pár lety režiséra Roberta Rodrigueze, jenž několik povídek zfilmoval. Teď se
po letech slibování vrací s druhým dílem. Jeho hlavním příběhem bude Ženská, pro kterou se zabíjí, v níž se soukromý detektiv nechá zlákat starou láskou ke kšeftu, který se mu šeredně vymstí. On si ale na pomstu rád počká. Drsný
vyhazovač Marv bude svědkem srdceryvného setkání tanečnice Nancy a detektiva Johna Hartigana a rozhodne se
dát si pár skleniček. A probudí se v části města, kterou nezná, a najde okolo sebe několik mrtvol. Zmíněná Nancy se
pokusí pomstít smrt svého přítele, a gambler Johnny, jemuž štěstí zrovna nepřeje, plánuje velký podraz na nejbohatší a nejnebezpečnější lidi z celého města. A do hry vsadí svůj vlastní život. Příběhy drsňáků i zoufalců z města,
kde teče krev častěji než voda, opět točí spolu s Rodriguezem i samotný Frank Miller a vrací se herecké hvězdy jako
Bruce Willis, Mickey Rourke nebo Jessica Alba. Mezi nováčky uvidíte například Josepha Gordon-Levitta nebo Joshe
Brolina. Hlavním lákadlem však pořád zůstává originální vizuální styl a temná depresivní atmosféra.
04/09
CineStar, Cinema City
Nejhledanější muž / thriller
Když letos v únoru zemřel Philip Seymour Hoffman, byl to pro celý svět šok.
Nebylo mu ani padesát let. V Hollywoodu měl pověst herce, který zahraje absolutně cokoliv bez ohledu na typ role nebo žánr a po zásluze byl oceněn
Oscarem za biografii Capote. Teď se s ním můžete rozloučit v detektivce Nejhledanější muž. A ta podle všeho stojí za to nejen kvůli jeho účasti. Děj se
odehrává v Německu, kde se tajná služba zaměřila na podivného muže, který se pohybuje v muslimské komunitě,
je v Německu ilegálně a údajně má informace o tajném účtu s miliony dolarů. A je možná napojený na teroristy.
Najít ho má šéf rozvědky Günther Bachmann, zkušený chlapík, který ví, že pro úspěch je často nutné něco obětovat.
Tentokrát se však dostal do hry, která je na něj možná přece jen trochu náročná. O podivného muže mají totiž zájem
i zahraniční tajné služby a Günther najednou neví, komu může věřit, a kdo mu chce vrazit nůž do zad. Vedle Hoffmana se objeví prověření Willem Dafoe nebo Rachel McAdams. Jde mimochodem o adaptaci knihy Johna le Carré, jenž
je považován za krále realistických špionážních příběhů.
CineStar, Cinema City
04/09
Láska na kari / drama / komedie
Není nad dobré jídlo. A někdy není potřeba ho ani jíst, ale jen se na něj koukat.
Pokud hledáte inspiraci pro vaše kulinářské experimenty, zkuste to s komediálním dramatem Láska na kari. To se odehrává v malé vesnici na jihu Francie,
kde stojí proslulá restaurace oceněná Michelinskou hvězdou, kterou vlastní
Madame Mallory. Nikdo z okolí na její kuchařské umění nedá dopustit a konkurence se už dávno odstěhovala. Teď se sem však přistěhovala rodina z Indie a líbí se jim tu. Rozhodnou se tedy
ve Francii usadit a otevřít si vlastní restauraci. A přímo naproti Madame Mallory. Ta sice nové konkurenty nebere
moc vážně, ale když zjistí, že se svým přístupem „užívej si života a dobrot“ slaví úspěch, začne být nervózní a rozhodne se je zničit. Časem však zjistí, že se od nových sousedů může naučit i něco o sobě a z protivníků se pomalu
stávají přátelé. A nejen z těch starých, i kuchařská omladina po sobě začíná pomalu pokukovat. Hlavní roli si zahrála
oscarová Helen Mirren a režii dostal na starost Lasse Hallström, tvůrce filmů Čokoláda a Pravidla moštárny.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
57
KINO
04/09
Filmové premiéry
CineStar, Cinema City Pod zemí / thriller
Paříž. Romantika, historie, Eiffelova věž, Moulin Rouge a roztomilé kavárničky. Tak na to v hororu Pod zemí můžete
klidně zapomenout. V něm se totiž podíváte pod Paříž. Katakomby pod hlavním městem Francie lákají hlavní hrdiny
k tomu, aby je prozkoumali. Tisícovky mrtvol jsou samozřejmě trochu děsivé, ale co by parta studentů neudělala
pro jedničku u zkoušky. Hluboko pod ulicemi města na ně však čeká něco, na co nejsou vůbec připraveni. Jakmile
se ztratí, začnou být nervózní. V okamžiku, kdy první z nich zemře strašlivou smrtí, už je na místě absolutní panika.
Katakomby jsou totiž podle všeho branou do pekla, a na každého, kdo do nich vstoupí, čeká zúčtování s jeho vlastní
minulostí. A přežije ho jen málokdo. Režisér John Eric Dowdle má za sebou solidní horory Ďábel a Karanténa, tak
snad příjemně překvapí i tentokrát.
11/09
CineStar, Cinema City
Pošťák Pat / animovaný / rodinný
Říká se, že animované filmy to mají v kinech nejjednodušší, protože děti víceméně nezajímá, jestli jsou dobré, nebo špatné. Stačí jim, že se po plátně
prohání kreslená zvířátka a občas se objeví nějaký vtip, kterému porozumí.
Jsou samozřejmě animáky, které jsou skutečně dobré, ale tvůrci těch špatných
ví, že mohou spoléhat na to, že malí diváci si návštěvu kina jednoduše vybulí.
Pošťák Pat si však pozornost zaslouží už kvůli tomu, že své kvality potvrdil v televizi, a pokud se dětem líbí v ní, v kině
zklamané nebudou. Z Pata se tu stane zpěvák. Aby mohl odjet k moři, což mu jeho přísný šéf zakázal, rozhodne se
přihlásit do televizní soutěže a uspěje. Teď se chce věnovat šoubyznysu a dopisy místo něj bude roznášet mechanický Patbot. Nikdo však nevěděl, že robotický pošťák napáchá v údolí hromadu problémů, a že jediný, kdo může
situaci zachránit, je právě Pat. A krom toho se Patův šéf pokouší ovládnout svět!
CineStar, Cinema City
11/09
Lepší teď než nikdy / komedie / romantický
Michael Douglas a Diane Keaton mají sice už pár křížků na krku, na jejich
hereckém umění to však rozhodně vidět není. Teď se setkávají v romantické
komedii Lepší teď než nikdy. Douglas si tu zahrál realitního makléře Orena, který nemá rád nic a nikoho. Chce prodat poslední dům, jít do důchodu,
s nikým se nebavit a být sám. Ani sympatická sousedka Leah s ním nehne.
Orenův život však nabere nové obrátky v okamžiku, kdy ho jeho dospělý syn požádá, aby se postaral o devítiletou
vnučku. Starý morous má tak na krku hyperaktivní a zvídavé dítě. Sice se ho pokusí hodit na krk Leah, ale nejde
to tak, jak si představoval. Oba dva ale na malou holčičku stačí, jen musí spolupracovat. A čím víc času spolu tráví,
tím víc se poznávají. A z obyčejných sousedů se stávají přáteli. A možná i něčím víc. Lepší teď než nikdy láká nejen
na skvělé obsazení, ale i na jméno režiséra. Tím je Rob Reiner, autor jedné z nejslavnějších romantických komedií
všech dob Když Harry potkal Sally.
11/09
CineStar, Cinema City Dárce / fantasy
Sci-fi pro teenagery s námi budou ještě hodně dlouho. Minimálně do té doby, dokud budou Hunger Games vydělávat a fanynky Stmívání vřeštět nadšením z Roberta Pattinsona. Dárce je však přece jen o něco ambicióznější. Nebo
se tak alespoň tváří. Děj se odehrává v budoucnosti, kdy to s lidmi nevypadá úplně dobře. Války, chudoba a hlad
jsou minulostí, bohužel to ale platí i pro demokracii. Svět je jednotvárný. Všichni dělají stejné věci, mají stejné věci
a stejnou budoucnost. Je tu ale jedna výjimka. Starý muž, kterému se přezdívá Dárce, ví, jak svět vypadal před tím,
žije však na okraji společnosti a nikdo s ním nechce mít nic společného. Když se s ním však seznámí mladý Jonas,
zdá se, že Dárce dostane učedníka. Jonase totiž zajímá, jaký byl svět v minulosti a čím víc o něm ví, tím je mu jasnější,
že to, v čem žije, rozhodně není ideální společnost. Jonas chce svět změnit, chce rozhodovat sám za sebe, ale proti
němu stojí celé jeho okolí. Budoucnost a právo volby si bude muset vybojovat. Režisér Phillip Noyce, autor hitů Hon
na ponorku nebo Salt, obsadil do hlavních rolí držitele Oscarů Meryl Streep a Jeffa Bridgese.
58
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Filmové premiéry
18/09
CineStar, Cinema City
Zůstaň se mnou / drama
Chloë Grace Moretz je dnes sedmnáct let, ale už docela dlouho patří mezi nejtalentovanější mladé herečky Hollywoodu. Jako malá zvládla akční film, ale zkušenosti už má i s dramaty, romantikou nebo hororem. Ve filmu Zůstaň
se mnou ji čeká role mladé Mii, která je talentovanou hudebnicí, má milující rodinu, věrného přítele Adama a čeká ji
skvělá budoucnost. To všechno vezme za své v jednom jediném okamžiku. Miu srazilo auto a teď leží v kómatu v nemocnici a bojuje o život. Její duše je na tom ale ještě hůř. Mia vidí, co nehoda udělala s jejími nejbližšími a sama se
teď musí rozhodnout, jestli zůstane s nimi, nebo se oddá smrti a zamíří na místo, na němž ji možná čekají lepší věci.
18/09
CineStar, Cinema City
Labyrint: Útěk / akční / sci-fi
Sci-fi filmy pro mladé diváky mají momentálně v kinech velký úspěch. A bohužel většina z nich je kvalitní asi jako výkony Kyrgyzstánu na hokejovém
mistrovství světa. Přežili jsme Stmívání, v němž se permanentně vykulená
hrdinka bolestivě rozhodovala, jestli se zamiluje do citlivého vyhnusnělého
upíra, nebo vlkodlaka s tendencí sundávat si tričko, jakmile k tomu dostae
sebemenší důvod. Následovníci propadli a dnes se dá koukat prakticky jen na sérii Hunger Games. Labyrint: Útěk
by však přece jenom mohl být výjimkou a třeba i dobrým filmem. Děj se totiž odehrává v podivném světě uprostřed gigantického bludiště. Nikdo neví, co je za jeho zdmi, ale stráží ho děsivá monstra, kvůli nimž skupina hrdinů
musí jednoduše žít uprostřed. Cesta ven neexistuje. Nově příchozí Thomas, jenž si, stejně jako ostatní, nepamatuje nic ze své minulosti, je však rozhodnutý dostat se ven za každou cenu. Teď navíc dorazila mezi kluky i holka,
což se stalo úplně poprvé. A zdá se, že právě ona by mohla být klíčem k útěku. Jednu z hlavních rolí si zahrál
talentovaný Thomas Brodie-Sangster, jehož můžete znát z Lásky nebeské nebo seriálu Hra o trůny.
CineStar, Cinema City
18/09
Dřív, než půjdu spát / mysteriózní / thriller
Nicole Kidman už bohužel není tak velká hvězda jako před pár lety, pořád je to
však herečka, která se do důchodu nechystá a hodlá o přízeň diváků bojovat.
Thriller Dřív, než půjdu spát by jí v tom mohl pomoci nejen zajímavou zápletkou, ale i skvělým obsazením. Hlavní postavou bude žena jménem Christie,
která nedávno přežila autonehodu, ale trpí tím, že vždy, když usne, zapomene
většinu věcí o svém vlastním životě. Stará se o ni manžel, kterého poznává jen částečně, chodí k psychiatrovi Nashovi, jenž se jí zatím marně snaží pomoci. Většinu lidí okolo sebe jednoduše nepoznává, jednoho dne ale odhalí, že jí
někdo neříká úplně celou pravdu. Komu ale může věřit? A může vůbec věřit sama sobě? Vedle oscarové Nicole Kidman se objeví držitel Oscara za Královu řeč Colin Firth a specialista na britské drsňáky Mark Strong, kterého můžete
znát například z comicsu Kick-Ass nebo z Robina Hooda. Režie se ujal začínající Rowan Joffé.
25/09
CineStar, Cinema City Equalizer / thriller
Denzel Washington patří mezi herce, kteří zahrají všechno. Je libo výkon na Oscara? Stačí zavolat. Potřebujete romantického hrdinu? Dejte vědět. Chybí vám charismatický drsňák? Jste na správné adrese. A právě drsoně si Washington střihne v thrilleru Equalizer. Jde o adaptaci slavného seriálu, jehož hrdinou je bývalý člen elitní vojenské
jednotky Robert McCall. Dnes se živí tím, že prodává nářadí, ale byly časy, kdy dokázal zabít člověka devatenácti
různými způsoby holýma rukama během dvou vteřin. Dnes už zvládne jen sedmnáct, pořád je ale ve formě víc než
druhořadí frajírci z bostonských ulic. A právě na ty si teď McCall hodlá pořádně vyšlápnout. Když se totiž spřátelí
s mladou dívkou, která je nucena do prostituce, chce jí pomoci a vůbec mu nevadí, že si u toho trošku zašpiní ruce.
Když však zjistí, že její pasáci nejsou obyčejní gangsteři, ale patří k ruské mafii, zjišťuje McCall, že se bude muset začít
snažit víc, než původně předpokládal. A mrtvol přibývá. Thriller Equalizer natočil Antoine Fuqua, jenž s Washingtonem pracoval už na oscarovém dramatu z policejního prostředí Training Day.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
59
RESTAURACE
Názor Eva Herinková | To nejlepší z restaurací
Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Evy Herinkové
Je pravda, že v zápalu práce jídlo často nestihnu, nebo na něj někdy dokonce
i zapomenu. Pak vše doháním večer doma. Vím, že to podle dietologů neodpovídá správnému životnímu stylu, ale zatím jsem nenašla jiné řešení. Naštěstí
to dosud není příliš znát na mojí váze. Na druhou stranu, když se naskytne čas
a příležitost, umím si jídlo opravdu vychutnat a užít. Většinou to tak bývá jen
o víkendu. Zlákat se nechám především na špagety carbonara. Ale jinak nejsem nijak zvlášť vybíravá. Dokážu
si pochutnat na vepřovém mase, ať už je to vepřo, knedlo, zelo, nebo třeba grilovaná krkovička či pečené
koleno. Stejně tak mám ráda čerstvé ryby a plody moře. Moje chuťové buňky uspokojí i grilovaná zelenina.
Zvláště taková grilovaná kukuřice, to je pro mne pochoutka.
V centru města mám několik oblíbených restaurací, kde se dá dobře najíst a v klidu i probrat pracovní záležitosti. Naštěstí je okolo centra města několik podniků, které naplňují moje představy o příjemné restauraci,
a to jak typem gastronomie, tak i prostředím. Nebudu je jmenovat, ale že se mi v daném podniku líbí, pozná
personál podle toho, že se tam opakovaně vracím.
„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Naopak do cukrárny nebo kavárny se dostanu opravdu velice zřídka. Výbornou kávu si vypiji v kanceláři,
tu ráno doopravdy potřebuji. Na sladkosti a dortíky moc nejsem, ke kávě mi stačí i malá oplatka.
V cizině jsem vždy zvědavá na nějakou místní specialitu, se kterou se u nás nesetkám. Při mých pravidelných
návštěvách přátel v Chorvatsku jsem si velice oblíbila tradiční domácí kuchyni jižní Dalmácie, naprosto odlišnou od běžných jídel podávaných v tamních restauracích a turistických centrech. Zamilovala jsem si tu
středomořské ryby. Ropušnice a mořský ďas upravené na grilu jsou prostě delikatesy!
Jestli nějaké jídlo, rozhodně nemusím, tak to je segedínský guláš. Guláš a zelí jsou pro mne dvě naprosto odlišná jídla, která nejdou dohromady. Vůbec nemusím ani tzv. „fastfoody“. Ty jsem zkusila snad dvakrát v životě.
Z české kuchyně já sama nejraději připravuji klasickou svíčkovou s kynutým knedlíkem. A z té exotičtější
kuchyně nejen ráda vařím, ale i si pochutnám na „číně“. Jestli vařím dobře, nevím, ale moji rodinní strávníci si
zatím nestěžovali. Buď neměli odvahu, nebo jim to opravdu chutnalo.
Eva Herinková, náměstkyně primátora
Hovězí diamantový sval
Restaurace – galerie ARTAMO
Jedinečná restaurace, v níž se snoubí skvělé jídlo s kvalitním uměním, nabízí vynikající hovězí diamantový sval
– steakové maso z irských býčků – který nikde jinde neochutnáte. Diamond Muscle získává svou jedinečnou chuť
díky jemnosti vlákna a výjimečné struktuře přední části
hovězího masa. Tento druh masa se výrazně odlišuje chutí
od ostatních typů hovězích steakových mas a v Artamu je
připravováno metodou sous – vide, jejímž záměrem je zachovat přirozenou chuť, šťávu a texturu kvalitní potraviny.
60
září 2014 | www.zurnalmag.cz
To nejlepší z restaurací
Čerstvé sendviče
CrossCafe
Ve všech kavárnách CrossCafe můžete nově ochutnat
čerstvé bagety, panini či sendviče připravované přímo v kavárně. Vybrat si můžete třeba klasickou bagetu s výběrovou šunkou a zeleninou, bagetu v duchu
slunné Itálie s mozzarellou, rajčaty a olivami, či menší
dýňovou kostku s pažitkovou pomazánkou a pečenými rajčaty. Zastavte se na dobrou svačinu nebo lehký
oběd, i když zrovna třeba pospícháte.
Mix grill s restovanými fazolkami Sedmý nebe – Morávka
Novinkou na stálém jídelníčku Morávky je Mix gril. To
znamená 350 gramů šťavnatého grilovaného masa
připraveného na lávovém grilu. Pochutnat si můžete
na vepřové panence, kuřecím prsíčku, vepřové krkovičce
a plátku anglické slaniny. Mix gril se podává se zelenými
fazolkami restovanými s červenou cibulí Carmen. Napadá vás nějaká výmluva, proč si nechat tuhle dobrotu ujít?
Pečená ryba v solné krustě
Restaurant Rango
K létu patří ryby a v restauraci Rango to dobře vědí.
V září na zdejší jídelníček připluje pražma královská
či mořský vlk. Ryba bude plněná čerstvými bylinkami
a pečená vcelku v krustě ze soli a bílku, díky čemuž
zůstane šťavnatá. Přílohu budou tvořit šťouchané
brambory se špenátem. Přijďte si zpříjemnit konec
léta a trošku připomenout jeho zvolna odplouvající
atmosféru.
Čokoládový fondán
el Cid
Pokud jste ještě ve španělské restauraci neochutnali
čokoládový fondán se smetanovou omáčkou z vanilky,
tak to rozhodně dožeňte. Tento dezert se znovu vrací
na stálé menu a nemá v celé Plzni konkurenta. Je to vynikající jako tečka za večeří, nebo vás pohladí jako kousek
ke kávě. Jedná se o pečený dezert, z nějž se po rozkrojení
vyhrne horká čokoláda. Tu doplňuje vynikající omáčka ze
smetany se semínky vanilky.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
61
RESTAURACE
Akce měsíce | To nejlepší z restaurací
30/08 / 10:00
Štruncovy sady
Dožínkové
slavnosti
Originální oslava dobrého jídla na louce u svatého
Jiří už patří k začátku září skoro neodmyslitelně.
Letos sem se svými stánky dorazí zástupci osmi
restaurací, mezi nimiž budou návštěvníci moci volit letošního krále. A soudě dle pestrosti nabídky,
bude to boj opravdu vyrovnaný a náročný.
1. Pivovarský dvůr Purkmistr: Brazírované hovězí
lýtko na višňovém ležáku s mačkanými brambory
a grilovanou medovou karotkou.
2. Švejk restaurant Tivoli: Zvěřinový guláš z revíru
France Josefa s domácím česnekovým chlebem.
3. Krčma Stará sladovna: Jelenina štrejchovaná medovou varmuží a halušky s liškami.
4. Restaurant Lesní Zátiší: Staročeský valdštejnský
toč plněný sardelovým máslem s brusinkovopetrželkovou omáčkou a smetanovými noky.
5. Restaurace a pivovar Pod Lípou: Selečí kolínko
přelité omáčkou z polotmavého piva, servírované
s kyšickým minichlebem, marinovanou červenou
cibulkou a zdobené polníčkem.
6. Restaurace Šach-Mat: Domácí bramborové
knedlíky plněné uzeným masem, kedlubnové zelí
a červené hlávkové zelí s jablky, osmažená cibulka.
7. Comix Excelent Urban Pub: Zauzené kachní prso
s jeřabinovou omáčkou a šťouchaným bramborem,
podávané s lístky mladého baby špenátu.
8. Restaurace Na Zimáku: Hovězí pupek s omáčkou
z pečených dýní a jablek, podávaný s máslovými
noky s kerblíkem.
K tomu všemu bude Pappa Coffee pro návštěvníky Žumberovy vařečky připravovat espresso, kávu
v džezvě a další speciality. Kulturní program je koncipován tak, aby si tu na své přišla celá rodina, a pro
děti je připraven bohatý celodenní program. Podrobnosti najdete na www.zumberovavarecka.cz.
62
Užijte si s dětmi pohádkové
Dožínky s Rybářstvím Kolář. Připraven bude bohatý naučně-zábavní program, kouzelný svět hrátkobraní, nezapomenutelné stezky a pohádkové koutky s poklady.
Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Grily totiž
rozvoní čerstvé ryby z Rybářství Kolář z Vysočiny, které je
největším tuzemským producentem pstruha duhového.
Prohlédnout si zde budete moci i ukázky všech zájmových aktivit Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň,
kde se zájemci budou rovněž moci do zájmových útvarů
předběžně zapisovat.
01–30/09
Pulcinella
Čerstvé ryby
přímo z Itálie
Užili jste si dovolenou a už se
vám po ní stýská? Proto je tu nabídka restaurace Pulcinella plná čerstvých ryb přímo z Itálie. Můžete si objednat
kalamáry plněné parmskou šunkou a italským sýrem scamorza, grilovanou tresku na sépiových linguine, filátka
z makrely s bylinkovým bramborovým pyré, špízy z mečouna a krevet v bylinkové krustě anebo steak z halibuta
na bílém víně s grilovanými cherry rajčaty. Ohlédněte se
za létem ze zrekonstruované terasy a navoďte si tak ještě
letní atmosféru přímořské italské restaurace.
01–30/09
Restaurace 12°
Měsíc ve znamení
chilli papriček
Chilli papričky mají bezpochybně blahodárný vliv na naše zdraví a jejich využití má mnoho možností. Proto se kuchaři v Restauraci 12° rozhodli
sestavit z nich celý jídelníček. Po celé září tu tedy budete
moci ochutnat předkrmy, barová jídla, hlavní chody, ale
i dezerty s různými odrůdami, jako je Ancho, která je
mírně pálivá a má rajčatově – ovocitou chuť a používá
se do nejkvalitnějších omáček. Na své si přijdou ale i milovníci oblíbené jalapeňos. Servírovat se bude například
září 2014 | www.zurnalmag.cz
To nejlepší z restaurací
tortila zapečená s kuřecím masem, jalapeňos s papričkou, cheddarem a pečenými rajčaty, nebo čokoládový
mouse s chilli, brusinkovým coulis a mátou.
od
01/09
PI.JEZ.PI
Denní menu
i pro „BEZlepky“
Lidé, kteří mají bezlepkovou dietu, to stále nemají v českých restauracích snadné. Jen obtížně nalézají jídla, kde
není ani stopa po mouce a dalších zdrojích lepku. V PI.
JEZ.PI na ně nyní pamatují speciálním menu v denní
i stálé nabídce. Každý den šéfkuchař Jiří Prokeš zařazuje
do nabídek jedno jídlo bez mouky. Ze stálého lístku si
lidé s bezlepkovou dietou mohou pochutnat například
na hovězích líčkách s bramborovou kaší a kořenovou zeleninou, na carpacciu ze žluté řepy, na grilovaném lilku,
ale třeba také na sladkém creme bruleé.
01–
30/09
Restaurace Bohemia
Měsíc plný řízků
Pro milovníky řízků připravila restaurace Bohemia na září
českou klasiku: řízky na mnoho způsobů. Napadlo vás vůbec někdy, jak rozmanité řízky mohou být? Přijďte ochutnat vídeňský telecí řízek, kuřecí řízek obalený v cornflakes
nebo ve slunečnicové krustě, vepřový řízek v těstíčku
a spoustu dalších. Přílohou budou šťouchané, rozmarýnové nebo pečené brambory se zakysanou smetanou.
05, 12, 19 PI.JEZ.PI
a 26/09 Bio hovězí maso
Páteční večery budou v PI.JEZ.PI ve znamení bio hovězího masa. Do restaurace je dodává farma Wolowina
z Beskyd. Hosté se mohou těšit na vysoký i nízký roštěnec, krk, loupanou plec i klasickou svíčkovou. A protože je v plném proudu i houbová sezona, doplní steaky
i dary českých lesů. Udělejte si tedy čas na skvělé jídlo,
které báječně uzavře váš pracovní týden.
od
05/09
el Cid
Nové menu
Přichází pomalu podzim a s ním ve španělském el Cidu
v Křižíkových sadech připravili i nový jídelní lístek. Opět
vychází ze sezonních surovin. Budete se tedy moci těšit
například na hříbkovou paellu, což je andaluská rýžová
specialita, grilované sušené švestky ve slanině, pečenou
mořskou rybu na pomerančích a víně chardonnay, nebo
září 2014 | www.zurnalmag.cz
kalábrijský dort z vlašských ořechů. Nebo si dát degustační menu z hub či menu šéfkuchaře, kde najdete vyhlášené speciality této restaurace.
07/09
14:00
Náměstí Republiky
Festival polévky
Šestnáct čtyřicetilitrových kotlů plných polévky – to
je festival polévky, jímž potřetí ožije centrum města.
Vařit je tu opět budou zástupci vybraných plzeňských
restaurací, ale i občanských sdružení a dalších subjektů.
Mimochodem: víte, že slovo restaurace má svůj původ
v polévce? Nazývala se tak silná polévka z masa a zeleniny, jejímž posláním bylo navrátit tělu sílu a zdraví, tedy
vlastně ho zrestaurovat. Bylo to v osmnáctém století
a dělo se tak na francouzských ulicích.
09–
19/09
el Cid
el Cid fandí divadlu
Během divadelního festivalu si můžete i letos zajít
do španělské restaurace el Cid na divadelní menu inspirované českým, ale i španělským filmem. Speciality
jsou nazvány třeba po kultovním španělském režiséru
Pedrovi Almódovarovi, jako například Černá roucha,
Na dno vášně nebo Volver. Pokrmy budou doprovázet
vína dle doporučení místního sommeliéra.
09–
21/09
Potrefená husa
Pokrmy z piv
Pivo zastávalo v české kuchyni významné místo, a to nikoli jen ve sklenicích. Čas však recepty s pivem poněkud
zavál. V Potrefené huse je oprášili, a tak tu budou lidé
moci ochutnat pomalu pečený hovězí špalík v černém
pivu s opečenou kořenovou zeleninou na másle s bramborovým knedlíkem, vše dozdobené bramborovou
slámou, grilovaná kachní prsa s omáčkou z piva leffe
bruin s belgickou bramborovou kaší a vepřová žebra
pečená v pivu Staropramen ležák se spoustou cibule,
česneku a bylinek, podávané se zázvorovými okurkami
a rozpečeným chlebem. A kdo nestihne žebra v tomhle
termínu, bude je moci ochutnat ještě 27. 9., kdy se tu
bude slavit Den českého piva.
10–
13/09
U Salzmannů
Houbové dobroty
Houby patří k české kuchyni po staletí a jsou jedním ze
specifik jídelníčku slovanských národů. Kuchaři od Salz-
63
RESTAURACE
To nejlepší z restaurací
mannů proto připravují speciální houbový jídelníček.
Těšit se můžete na dršťkovou polévku z hlívy ústřičné,
na lišky na smetaně s houskovým knedlíkem a vepřovou panenku s hříbkovou omáčkou. Přijďte si pochutnat
na pokrmech, které patří k typickým sezonním jídlům.
14/09
12:00
Pils’n‘Grill
Podzimní Brunch –
První zvonění
Přijďte na oblíbený brunch do hotelu Courtyard by Marriott Plzeň, jímž se bude vítat podzim a nový školní rok.
Zatímco dospělí budou moci ochutnávat neomezené
množství rozmanitých pochoutek včetně nápojů, čeká
na děti zajímavý program. Tentokrát budou vyrábět
záložky do knížek a učebnic. Cena za osobu je 590 Kč,
děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 10 let platí 150 Kč
a děti od 10 do 15 let 295 Kč. Rezervace probíhá na tel.
373 370 141, brunch probíhá od 12 do 15 hod.
16–20/09
U Mansfelda
Zvěřinové hody
S podzimem přichází čas honů
a zvěřiny na talířích. Pokud
máte chuť na nějaké to kančí, jelení, daňčí a další podobné maso a přitom se vám nechce chodit s flintou
po lese, stačí zajít do restaurace U Mansfelda. Zdejší kuchaři jsou v přípravě zvěřiny vyhlášení, a tak se můžete
těšit na rozmanité pochoutky jako opsané z královských
tabulí a velkolepých hostin. Čeká na vás zvěřinový krém
se žampiony, zvěřinové kuličky s houbovou omáčkou
a špekovými knedlíky, roláda z kančí plece s červeným
zelím a bramborovým závinem či řízeček z kančí kýty
podávaný s lehkým bramborovým salátem. Jídelníček
nabídne i daňčí ragú a steak z jeleního hřbetu. Rezervace probíhá na tel.: 377 333 844.
17/09
U Salzmannů
Grillmarket U Salzmannů
Jako již tradičně zve nejstarší plzeňská pivnice své hosty na nevšední gril market. Návštěvníci se opět mohou
těšit na grilované hovězí steaky, vepřové karé, krevety, chobotnice, čerstvé ryby a na bohatý výběr příloh
a zeleniny. Všechny suroviny si zákazníci mohou vybrat
na marketu přímo v restauraci a kuchaři je přímo na místě ugrilují. Pro více informaci sledujte facebook a web
restaurace. Rezervace na tel. 377 235 476.
64
20/09 / 13:00
Pivovarský dvůr
Purkmistr
Slunce ve skle
Desítky nejrůznějších druhů piv
z produkce minipivovarů z celých Čech můžete ochutnat na 7. ročníku tradičního festivalu v pivovaru Purkmistr v Černicích. Na nádvoří, návsi i na zahradě v blízkosti
Pivovarského dvora budete moci ochutnat přibližně
150 druhů piv i speciálů, které nejsou běžně k dostání.
Půjde o pivo z produkce více než padesáti tuzemských
i zahraničních malých pivovarů, které se na jednom místě nikdy nesejdou. Festival provázejí soutěže, hudební
a taneční vystoupení, prohlídky pivních lázní a pivovaru
Purkmistr či burza pivních suvenýrů.
20/09
Slunečnice
Speciální těstovinové menu
Restaurace Slunečnice zve
všechny milovníky těstovin na speciální menu. Zdejší
kuchaři vyrábějí těstoviny z kvalitní semolinové mouky podle tradiční italské receptury, a tak budete moci
ochutnat třeba tomatovou polévku s domácími nudličkami a strouhaným parmazánem, nebo cannelloni
s listovým špenátem a ricottou gratinované ve smetanovém bešamelu. Hlavním chodem budou špagety
s kuřecím masem z farmy Loužná se sušenými rajčaty,
kapary a černými kalamon olivami. Vynechat byste neměli ani citronový sorbet se šumivým vínem. V nabídce
budou i kvalitní italská vína a osvěžující drinky.
22/09– el Cid
05/10 Ola, škola volá
Plzeň zase s novým školním rokem ožívá a ve španělské restauraci el Cid myslí na studenty, kteří se do města sjíždějí z celých Čech, ale i zahraničí. Po dva týdny si
můžou zajít na zvýhodněnou polední nabídku a ke každému hlavnímu jídlu dostanou nápoj dle nabídky
zdarma. Pro studenty starší 18 let z vysokých škol je
připraveno ke všem degustačním menu zdarma víno
ke každému chodu dle doporučení sommeliéra. Tak si
nezapomeňte vzít do el Cidu platnou žákovskou knížku nebo index.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací
24/09 / 18:30
Hotel U Pramenů
Degustace
vinařství Šoman
Po letní přestávce Vinotéka
U Pramenů opět navazuje na velmi oblíbené degustace
moravských vín. Tentokrát přijede prezentovat svá vína
rodinné vinařství Šoman z Dolních Dunajovic. Jeho základní filozofií je vyrábět mladá, co nejpřírodnější, vysoce kvalitní přívlastková vína s typickým odrůdovým
charakterem a svěžestí vín mikulovské vinařské podoblasti. Nebude chybět ani tradiční snoubení pokrmů s vínem, které připraví šéfkuchař Pramenů. Cena na osobu
je 160 Kč. Rezervace na emailu [email protected] nebo
na tel. 377 522 255.
25/09 / 18:00
Kuchyně Elza Rokycany
Kulinářský večer
s Romanem
Vaňkem
Kuchyňské studio Elza v Rokycanech připravilo na začátek školního roku kulinářský večer s velkým kuchařským
učitelem. Připravovat se bude tříchodové menu vybrané z kuchařek Romana Vaňka. Jako hlavní chod bude
ryba a jako dezert švestkový crumble. Chcete-li poznat
jídlo, které opravdu není peklo na talíři, je třeba se zavčas zaregistrovat a připravit si 1 990 Kč. Právě tolik stojí
celé menu včetně pití. Rezervace probíhá na telefonním
čísle 721 324 124.
25–28/09
U Salzmannů
Svatováclavské
menu
Svatý Václav byl český kníže
a světec a je hlavním patronem české země a symbolem
české státnosti. U příležitosti jeho svátku chystají ve vyhlášené restauraci menu složené z podzimních českých
dobrot. Těšit se můžete na kachní paštičku, konfitované
kachní stehno s bramborovými škubánky a hruškový závin. Přijďte uctít státní svátek kachnou a pivem do nejstarší plzeňské pivnice.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
27/09
14:00
Nepomuk
Zelenohorské
(medo)vinobraní
Na začátku podzimu se uskuteční na Zelenohorské poště v Nepomuku malé slavnosti věnované vínu a medovině s pestrým hudebním programem. Akce začne dvě
hodiny po poledni a skončí až dvě hodiny před půlnocí.
Nabídne ochutnávku a možnost nákupu vín z malých vinařství a různých druhů medoviny. Zahraje tady písničkářské trio BJB z Blovic, plzeňské alternativní Sebevrány,
staří blatenští rockeři BAS či populární V3ska ze Stoda.
Akci zakončí afterparty v prostorách někdejšího čeledníku, a to v rytmu reggae a dancehallu. Na celé odpoledne
je vstup zdarma, vybírá se pouze na vystoupení kapely
V3Ska (po 20. hodině), a to 99 Kč.
27–
29/09
Na Spilce
Svatováclavské posvícení
Posvícení patřilo v kalendáři našich předků k významným dnům, kdy se z kuchyně linuly rozmanité vůně
a stoly zaplnily spousty jindy nevídaných dobrot. V restauraci Na Spilce se proto bude podávat vývar z uzeného masa se zeleninou a játrovou rýží a škvarkový vdolek,
čtvrtka svatováclavské husy v mléce s červeným zelím
a bramborovými lokšemi a povidlové knedlíky sypané
perníkem a tvarohem.
Restaurace –
galerie ARTAMO
Čelakovského 5, Plzeň
Tel.: 605 292 099
Otevírací doba: po–čt 11–22,
pá 11–23, so 12–23, ne zavřeno
www.artamo.cz
Restaurace – galerie ARTAMO je svého druhu jediná
v Čechách! Koncept jednoduché a kvalitní gastronomie
v harmonii s originálními výtvarnými díly přináší nevšední zážitky. Vernisáže, komorní živá hudba a přátelský
servis můžete prožít jenom v ARTAMU. Ceny jídel a pití?
Příjemně překvapí. Například polední menu již od 84 Kč.
A ostatní jídla? Ta mají nejlepší hodnotu v poměru ceny
a kvality. Ačkoliv je restaurace – galerie nekuřácká, přilehlá zahrádka je pro kuřáky plně k dispozici. K oslavám
narozenin, svatbám, promocím a jiným společenským
událostem je ARTAMO jako stvořené, stejně jako k uspořádání menšího semináře, přednášky či školení. V ARTAMU můžete uspořádat i společnou snídani či stále více
oblíbený brunch!
65
RESTAURACE
Restaurant a vinárna
U Mansfelda
angelo Hotel Pilsen
Sunlight Restaurant
Dřevěná 9, centrum Plzně
Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba restaurace: po–čt
11–23, pá–so 11–24, ne 12–22 hod.,
vinárna: út–so 17–24 hod.
U Prazdroje 6, Plzeň,
Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Restaurace U Mansfelda je vyhlášená výbornou českou
a mezinárodní kuchyní a lahodným pivem přímo z tanku.
V jejím nejbližším sousedství, přímo v nově zrekonstruovaných sklepních prostorách, na vás čeká stylová vinárna
„U Mansfelda“. Vinárna okouzlí neobyčejně útulným prostředím, které dopřává hostům pocit soukromí, a samozřejmě i skvělou kuchyní a nabídkou vín. Separátní salonky
vinárny upravené pro určitý počet osob jsou ideální pro pořádání rodinných i firemních akcí.
Restaurante Tapas
bar el Cid
Křižíkovy sady 1, Plzeň
Tel.: 377 224 595, www.elcid.cz
Otevírací doba: po–st 11–23,
čt–pá 11–24, so 12–24,
ne 12–22 hod.
Restaurante el Cid v Křižíkových sadech se zaměřuje hlavně na španělskou regionální kuchyni s použitím kvalitních
čerstvých a sezonních surovin. Moto restaurace je španělská
kvalita za plzeňské ceny. Rozhodně přijďte ochutnat oblíbené čerstvé krevety na česneku, španělskou sušenou šunku,
entecote el Cid, či bestseller Choco fondan. Oblíbené jsou
u nás i tapasy, což jsou malé předkrmy. Španělsky laděný
interiér a příjemná obsluha vás zanese přímo do Španělska.
V nabídce také najdete velký výběr vín, kde je vyvážený poměr kvality a ceny.
Letní zahrádka
v PI.JEZ.PI
Americká 38, Plzeň
Tel: 377 331 308
www.janakbros.cz
Otevírací doba: ne–čt 11–24,
pá–so 11–01 hod.
Milujete-li pozorování městského cvrkotu pěkně z pohodlí
restaurační zahrádky, pak si jistě oblíbíte atmosféru venkovní zahrádky restaurace PI.JEZ.PI. Najdete tu příjemné
prostředí s milou obsluhou, která vám ráda nabídne některou z letních specialit či klasiku z jídelního lístku. Na parné
dny jsou pro vás přichystané letní drinky a limonády. Například osvěžující jablečný cider Kingswood. Pokud na zahrádce budete chtít posedět až do večera, kdy už přece jen
teplota trochu klesne, jsou tu připravené deky a ohřívače.
66
Přehled restaurací
Přijměte pozvání do Restaurace Sunlight, která nabízí
i výhodné polední menu. Zdejší jídla mají kořeny v prvorepublikové gastronomii, jsou však připravována podle
nejnovějších trendů moderní kuchyně. Pochutnat si tu
můžete na hovězí veverce, rokycanské brčálce nebo zajímavých úpravách ryb či zvěřiny. Restaurace nyní změnila svoji
otevírací dobu. Ve všední den jsou sem hosté zváni od půl
sedmé ráno do druhé odpolední a večer od šesti do desíti.
O víkendech sem můžete zajít od půl sedmé do dvanácti
hodin a večer opět od šesti do desíti.
PH+
Kopeckého sady, Tel.: 777 760 169
Otevírací doba: bar time 19–03,
party time 21:21–06:06 hod.
PH+ je špičkově audiovizuálně
vybavený klub v centru Plzně.
Věnuje se především současné
světové taneční hudbě. Od Nu Urban music po různé odnože House music. Interiér klubu je
upraven tak, aby vyhovoval příjemnému posezení i celosvětové klubové úrovni párty kultury. Péháčko vás zve od středy do soboty do klimatizovaného podzemí klubu PH+, plzeňského centra taneční elektronické hudby, kde můžete
využít i uzavřeného salonku a free wifi připojení. Aktuální
program a fotoreporty sledujte na www.pehacko.cz nebo
na www.facebook.com/phclub.
Restaurace
U Salzmannů
Pražská 8, Plzeň, tel.: 377 235 476
www.usalzmannu.com
Otevírací doba: po–čt: 11–23,
pá–so: 11–24, ne: 11–21 hod.
Restaurace U Salzmannů již
po staletí patří mezi rodinné stříbro českého pohostinství.
Dům v Pražské ulici loni v létě výrazně proměnil interiér,
zejména dosud nevyužívané prostory. Vznikl nový velmi
rozmanitý prostor s nekuřáckou částí pro 50 osob s nízkým
i vysokým sezením. Posledním přírůstkem do mobiliáře restaurace je samovýčep, z kterého si každá skupinka hostů
může po dohodě s personálem sama čepovat pivo. Mimoplzeňští návštěvníci restaurace se mohou ubytovat v útulné
ubytovací části s celkovou kapacitou 35 lůžek. Každý měsíc
je také U Salzmannů připraveno speciální menu, v říjnu to
například budou zvěřinové hody a dny slovenské kuchyně.
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Divadlo
22. Mezinárodní festival Divadlo
Divadlo Alfa (DA), Klub Divadla Alfa (DAK), Divadlo J. K. Tyla: Velké divadlo (VD), Nové
divadlo (ND), Malá scéna (MS), Zkušebna Nového divadla (NDZ), Kulturní dům Jas (J),
Peklo (P), Plzeň, www.festivaldivadlo.cz
Prolog:
9. 9. 19:00 1914 – Národní divadlo Praha, 100 min., Stavovské divadlo,
Praha
Hlavní program:
9. 9. 20:00 Dolls – La Putyka, 75 min. (VD)
10. 9. 16:00 Poslední trik Georgese Mélièse – Divadlo Drak, 60 min. (DA)
19:00 Revizor – Vígszínház (H), 130 min. (ND)
23:30 Dolls – La Putyka, 75 min. (VD)
11. 9. 09:00 O beránkovi, který spadl z nebe – Naivní divadlo, 45 min.
(také od 11:00 hod., DAK)
14:00 Maryša – Hadivadlo, 170 min. (DA)
14:00 Miláček – Městské divadlo Kladno, 130 min. (VD)
18:30 Rechnitz – Anděl zkázy, Slovenské národní divadlo Bratislava, 70 min. (ND)
21:00 Dechovka – Vosto5, 75 min. (J)
21:00 Sergův efekt – Vivarium Studio (F), 75 min. (P)
21:00 Saddám Husajn. Mystérium – Divadlo HaZira (IL), 50 min. (MS)
12. 9. 09:00 Čert tě vem! – Divadlo Alfa, 60 min. (také od 11:00 hod., DA)
11:00 Terminus – Divadelní spolek Kašpar, 120 min. (ND)
14:00 Sergův efekt – Vivarium Studio (F), 75 min. (P)
17:00 Hamlet – Švandovo divadlo, 150 min. (VD)
20:15 Saddám Husajn. Mystérium – Divadlo HaZira (IL), 50 min. (MS)
20:30 Dechovka – Vosto5, 75 min. (J)
22:00 Kabaret Astragal – Městské divadlo Zlín, 95 min. (NDZ)
13. 9. 11:00 Vojna – BodyVoiceBand a divadlo DISK, 60 min. (P)
14:00 Řekni něco – Boca Loca Lab, 60 min. (MS)
16:30 Zlatá šedesátá – Divadlo Na zábradlí, 100 min. (DA)
16:30 Audience – Divadlo Petra Bezruče, 55 min. (DAK)
19:30 Ruská zavařenina – Komorní scéna Aréna, 165 min. (VD)
14. 9. 11:00 Unaveni sluncem – Divadlo J. K. Tyla, 135 min. (VD)
11:00 Regulace intimity – Damu, 90 min. (MS)
15:30 Ptačí sněm – Slovinské národní divadlo (SLO), 120 min. (P)
15:30 Audience – Divadlo Petra Bezruče, 55 min. (DAK)
19:00 Hamlet – Schauspielhaus Bochum (D), 195 min. (ND)
Open Air:
12. 9. 16:00 Life of Mary – Matija Solce a kolektiv, Proluka
13. 9. 21:30 Cyklus – Divadlo Usta Usta Republika (PL), 45 min.,
nám. Republiky
Epilog:
15. 9. 19:00 Zrada – Činoherní klub, 95 min. (DA)
16. 9. 19:00 Mnoho povyku pro nic – Divadlo v Dlouhé, 165 min. (VD)
18. 9. 19:00 Dabing Street – Dejvické divadlo, 160 min. (ND)
19. 9. 19:00 Dabing Street – Dejvické divadlo, 160 min. (ND)
Johan uvádí:
9. 9. 18:00 Autoatlas Ukrajiny – Meetfactory, 60 min., Centrální
autobusové nádraží
10. 9. 20:30 Vaňku, člověče! – Druhé nástupiště, 110 min., stanice Plzeň
Zastávka
11. 9. 15:00 Alive – Karl Hallberg (S), 10 min., stanice Plzeň Jižní předměstí
září 2014 | www.zurnalmag.cz
17:00 Alive – Karl Hallberg (S), 10 min., u Komorního divadla
19:00 Alive – Karl Hallberg (S), 10 min., u Nového divadla
12. 9. 21:30 Monolog s kufrem – Divadlo Iskra (F/B), 60 min., stanice
Plzeň Hlavní nádraží
13. 9. 21:30 Mission – Handa Gote, 50 min., stanice Plzeň Hlavní nádraží
Divadlo J. K. Tyla – Velké divadlo
Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2,
Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz
3. 9. 19:00
4. 9. 19:00
5. 9. 19:00
6. 9. 19:00
7. 9. 19:00
9.–16. 9.
18. 9. 19:00
19. 9. 19:00
20. 9. 19:00
21. 9. 19:00
23. 9. 19:00
24. 9. 19:00
25. 9. 19:00
26. 9. 19:00
27. 9. 19:00
28. 9. 14:00
30. 9. 19:00
Jak se vám líbí – činohra
S4
Polská krev – opereta
S5
Unaveni sluncem – činohra
V8
Producenti – muzikál
Prodaná nevěsta – opera
V17
Mezinárodní festival Divadlo 2014 – program samostatně
Prodaná nevěsta – opera
V3
Prodaná nevěsta – opera
V4
Tosca – opera, TITS18
Voják a tanečnice – opera
pro seniory
Unaveni sluncem – činohra
V5
Prodaná nevěsta – opera
V6
Srpen v zemi indiánů – činohra
V7
Polská krev – opereta
S2
Lakomec – činohra
Polská krev – opereta
N2
Hoffmannovy povídky – opera, -TITV1
Divadlo J. K. Tyla – Nové divadlo
Jízdecká ulice, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň,
tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz
1. 9. 19:00
2. 9. 20:00
3. 9. 19:00
4. 9. 19:00
5. 9. 19:00
6. 9. 19:00
7. 9. 19:00
10.–14. 9.
16. 9. 19:00
17. 9. 19:00
18.–19. 9.
20. 9. 19:00
21. 9. 19:00
23. 9. 19:00
24. 9. 19:00
25. 9. 19:00
26. 9. 19:00
27. 9. 19:00
30. 9. 19:00
Prodaná nevěsta – opera
Prodaná nevěsta – opera
Footloose aneb Tanec není zločin – muzikál
Flamendr – činohra
Slavnostní koncert
Flamendr – činohra, premiéra
A
Hráč – činohra
K17
Mezinárodní festival Divadlo 2014 – program samostatně
Freddie – The King of Queen, taneční muzikál
Divá Bára – muzikál
K6
Mezinárodní festival Divadlo 2014 – program samostatně
Divotvorný hrnec – muzikál
Footloose aneb Tanec není zločin – muzikál
Freddie – The King of Queen, taneční muzikál
K13
Flamendr – činohra
S7
Divá Bára – muzikál
K3
Flamendr – činohra
K8
Divotvorný hrnec – muzikál
Flamendr – činohra
K1
Divadlo J. K. Tyla – Nové divadlo – Malá scéna
Nové divadlo, Jízdecká ulice, Plzeň, www.djkt-plzen.cz
20. 9. 19:00 Push Up (Cesta vzhůru) – činohra, premiéra
67
PROGRAM
21. 9. 19:00 Push Up (Cesta vzhůru) – činohra
24. 9. 19:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál, premiéra
28. 9. 10:30 Žvanivý Slimejš – opera pro děti, premiéra
Divadlo Alfa
Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz
10.–15. 9.
16. 9. 09:00
17. 9. 09:00
18. 9. 09:00
09:00
19. 9. 09:00
09:00
22. 9. 09:00
23. 9. 09:00
24. 9. 09:00
25. 9. 09:00
26. 9. 09:00
29. 9. 19:00
6. 10. 09:00
10. 10. 18:00
Mezinárodní festival Divadlo 2014 – program samostatně
Pirát07&QueenofLove, klub
Pirát07&QueenofLove, klub
Čert tě vem!, klub
Ptej se proč? aneb Svět podle křečka
Čert tě vem!, klub
Ptej se proč? aneb Svět podle křečka
Ptej se proč? aneb Svět podle křečka
Otesánek
Otesánek
O zlém Drndovi
O zlém Drndovi
Hrdý Budžes – hraje Divadlo Příbram
KOSMO 1 – ranní premiéra
KOSMO 1 – večerní premiéra
Divadlo Dialog
Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz
15. 9. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého, téma: Johnny Cash
19. 9. 19:00 Mečící ponožky aneb S kozama v patách – improvizace,
hrají Improverti
25. 9. 19:00 Salome – drama, hraje Amceth
26. 9. 20:00 Oblíbenci – hraje Chlupatej Kaktus
29. 9. 20:00 Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost
30. 9. 19:00 Pan Kačaba zasahuje – komedie, hraje Sofranza
Měšťanská beseda – divadlo
Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz
10. 9. 20:00 To jste tu správně! – komedie
20. 9. 17:00 Rodinná LiStOVáNí: Eliáš a babička z vajíčka – scénické čtení
19:00 LiStOVáNí.cz: Roger Krowiak – scénické čtení
21. 9. 19:30 Poslední ze žhavých milenců – komedie
25. 9. 20:00 Caveman – one man show
28. 9. 19:30 Prolhaná Ketty – komedie
29. 9. 19:00 Zdeněk Izer „Furtluftdurch tour“ – zábavný program
Primavera Hotel & Congress centre
Nepomucká 1058/128, Plzeň, tel.: 378 020 500, www.primaverahotel.cz
29. 9. 19:00 Divadlo Kalich: Bez předsudků – komedie
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Divadlo | Galerie
5. 9.–2. 10. Pavel Štoll: Bohumil Hrabal – fotografie
4 . 9. 17:00 Bohumil Hrabal – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu
2. 9.–3. 10. Neklidný klid před bouří / Bewegte Ruhe vor dem Sturm –
putovní výstava
Německá knihovna
26. 9. 08:00 Evropský den jazyků: Jazykové cestování (do 14:00 hod.)
Hrabal Fest
5. 9.–2. 10. Pavel Štoll: Bohumil Hrabal – fotografie, Hlavní budova
5. 9.–2. 10. Znáte Bohumila Hrabala? – soutěžní kvíz na facebooku SVK PK
11. 9. 17:00 100 let Bohumila Hrabala – beseda, Hlavní budova
16. 9. 11:00 Maratón čtení z díla Bohumila Hrabala, U Branky (do 16:00 hod.)
18. 9. 17:00 Perličky na dně, Sběrné surovosti a Fádní odpoledne –
projekce, Galerie E. domu
25. 9. 17:00 Kde se zastavil čas – představení, Galerie E. domu
2. 10. 17:00 Bohumil Hrabal méně známý? – přednáška, Hlavní budova
Galerie města Plzně
Nám. Republiky 40, tel.: 378 035 310, út–ne 10–12, 13–18 hod., www.galerie-plzen.cz
do 1. 10.
do 1. 10.
7. 9.
13:00
Peter Angermann – výstava slavného německého malíře
Benedikt Tolar: Na Plech – výstava plzeňského umělce
Vstupné zdarma
Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče (do 17:00 hod.)
Západočeská galerie v Plzni
Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz
Výstavní síň „13“
do 7. 9.
Orbis Pictus Františka Kupky. Mezi symbolismem a reportáží
– figurativní tvorba let 1896–1910
Kulturní program během výstavy:
2. 9. 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Orbis Pictus Františka
Kupky, provází její kurátorka Petra Kočová
4. 9. 17:00 František Kupka a jeho svět okolo roku 1900 – procházka výstavou a zastavení u vybraných děl s Tomášem Pospiszylem
5. 9. 17:00 Hledám tě v tomto městě – hudební a poetický koktejl
Masné krámy
do 21. 9.
Sekal a Japonsko – výstava zaměřená na fenomén podstatný v tvorbě Zbyňka Sekala
Kulturní program během výstavy:
3. 9. 17:00 Jedno dílo, jeden svět – František Pořický: Krajina se dvěma
stromy (1945), přednáška
9. 9. 17:00 Herecká setkání – cyklus s herci DJKT
16. 9. 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Sekal a Japonsko, provází
její autorka Marie Klimešová
18.30 Přednáška z cyklu Umění dívat se, vizuální kultura v soudobé společnosti
17. 9. 17:00 Paleta – setkání s výtvarníkem Jaroslavem Zapletalem
Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod.,
Galerie Evropského domu, Německá knihovna – nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533,
po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz
Vestibul Centrálního autobusového nádraží, Husova, Plzeň, www.ukr.plzen.eu
Hlavní budova
1.–30. 9.
Světová válka – 100 let od největší tragédie v dějinách
lidstva, fotografie, dobové tiskoviny, studentské práce
22. 9.–5. 10. Výstava návrhů urbanisticko-architektonické soutěže
na řešení prostoru náměstí Emila Škody
22. 9. 17:00 Vernisáž výstavy
68
Návrhy proměny okolí autobusového nádraží
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Galerie | Instituce | Muzea
Visio Art Gallery
Západočeské muzeum v Plzni
Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz
Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz
4.–26. 9.
Expozice:
Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje: Expozice archeologie, Expozice historie
Výstavy:
do 1. 2.
Šangri-la – magická cesta za bájným údolím věčného štěstí
12. 9.–23. 11. První světová válka očima Pětatřicátníků Ladislava Lábka
a Bohumila Krse
Marek Škubal: Bůh odporných věcí – výběr grafických prací
Smetanovy sady
Před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Plzeň
1.–30. 9.
Stavba Nového divadla v Plzni 2012–2014 – Historie
divadelních budov v Plzni, výstava
Galerie Jiřího Trnky
Nám. Republiky 40, Plzeň, tel.: 378 035 345, po–pá 10–12, 13–17, so 10–14 hod.,
www.uvu-plzen.cz
do 6. 9.
Hudba barevná – výstava členů UVU, malba, kresba,
grafika, foto, keramika, sochy
do 6. 9.
Barva na ulici – výstava velkoformátových obrazů, Proluka
10. 9.–4. 10. Orbis Pictus – výstava k výročí 100 let budovy Gymnázia
na Mikulášském náměstí
10. 9. 17:00 Orbis Pictus – vernisáž výstavy
Alpinum – podzimní výstava
Zahrada gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, www.skalnicky-plzen.cz
16.–20. 9.
Podzimní prodejní výstava alpinek, dřevin a drobných jehličnanů (otevřeno vždy 09:00–18:00 hod., 20. 9. do 12:00 hod.)
Radnice
Jaroslav Hausner: Proměny Plzně, mázhauz
Podívej, co dokážu – práce ZŠ Podmostní, 1. patro
Člověk v krajině, krajina v člověku – výstava, 2. patro
Člověk v krajině, krajina v člověku – vernisáž výstavy, 2. patro
Výstava prací žáků SOŠOUUD, mázhauz
Měšťanská beseda – hudba
Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz
18. 9. 19:00 Plzeňská filharmonie: Beethovenův Trojkoncert. Špaček –
Jamník – Bartoš, ab. koncert A1
24. 9. 19:00 Gabriela Demeterová – Andělé a démoni v barokních houslích
30. 9. 16:00 Matouškův Swingband – swing
1. 10. 19:00 Ondřej Havelka & Melody Makers: Nejlepší kusy z repertoiru
Měšťanská beseda – ostatní žánry
Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz
16. 9. 19:30 Petr Horký: Století Miroslava Zikmunda – pořad z cyklu
Cestování s Besedou
19. 9. 18:00 Taneční večer, hraje Duo Evergreen Klasik, zahrada MB
Měšťanská beseda – akce pro děti
Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz
14. 9.
20. 9.
21. 9.
28. 9.
14:30
17:00
14:30
14:30
Expozice: Příběh na niti, Expedice na niti
31. 8.
Neděle s principálem divadla V Boudě
18. 9. 17:00 Cesty oživlých stínů – přednáška Ivana Nesvedy
Národopisné muzeum Plzeňska
Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz
Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 7. 9.
Letní keramický dvoreček: Eva Roučka – Dívám se a vidím
do 12. 10.
Malé známé i neznámé tváře – výstava ke 200. výročí
narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Františkánská 11, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, [email protected], www.zcm.cz
Nám. Republiky 1, Plzeň, mázhauz: po–ne 8–18 hod., 1. a 2. patro: po–ne 8–17 hod.
do 19. 9.
1.–30. 9.
1.–30. 9.
1. 9. 17:00
20. 9.–10. 10.
Muzeum loutek
Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz
Pohádky z klubíčka – hraje Divadýlko Kuba
Rodinná LiStOVáNí: Eliáš a babička z vajíčka – scénické čtení
Jak šel medvídek do školy – hraje Divadlo Dráček
Barbucha – hraje Divadlo ŠUS
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 2. 11.
Víra, která hřeje – kachle s náboženskými motivy
25. 9. 19:00 Tonos humanos – koncert španělského baroka v kapli
Hotel U Pramenů
Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, [email protected], www.upramenu.cz
31. 8.–4. 10. Eva Ďurčová: Mezi anděly – výstava
21. 9. 14:00 Dětské sportovní odpoledne
24. 9. 18:30 Degustace vinařství Šoman
Restaurace Na Spilce
U Prazdroje 7, tel.: 377 062 755, po–čt, ne 11–22, pá–so 11–23 hod., www.naspilce.com
3. 9. 18:30 Taneční večer s hudbou Václava Žákovce (také 10., 17. a 24. 9.)
27.–29. 9.
Svatováclavské posvícení – speciální menu
Nová Akropolis
Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod.,
[email protected], www.akropolis.cz
8.–29. 9.
Řeč těla – kurz, 4x2 hodiny přednášek a cvičení: 8., 15.,
22. a 29. 9. od 18:00 hod., cena kurzu: 1900 Kč (studenti
a důchodci 1500 Kč)
16. 9. 20:00 Kurz Filozofie a psychologie východu a západu – úvodní
přednáška Kdo opravdu jsem? – filozofie pro život, začátek
kurzu 23. 9., zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat
v úterý od 20 hod., cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč)
30. 9. 19:00 Matrix – Platonova jeskyně, divadelní večer
69
PROGRAM
Peklo
Dům hudby
Pobřežní 10, Plzeň
3. 9.
16. 9.
14. 10.
29. 10.
20:00
19:00
19:00
19:00
Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz
Pilsner Jazz Band a Jan Smigmator & Swinging Q – tančírna
Riga ze vzduchu – fotografická výstava, Peklo
Baronky – komorní příběh
Talkshow Jana Krause, host Matěj Ruppert
Techmania Science Center
U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585,
www.techmania.cz
Interaktivní expozice: Malá věda, Vodní svět, Lidské tělo, Přijď na to!, Obnovitelné zdroje energie, fyzikální Edutorium, 150 let průmyslu v Plzeňském
kraji, plastika Davida Černého Entropa
1.–7. 9.
Show – Tekutý dusík, Cesta do vesmíru, Demonstrace
parního stroje Marx, Van de Graaffův generátor, Laboratoř
biologie – Fotosyntéza, Rostlinná buňka, Kriminálka TSC,
Laboratoř chemie – Chemie z kuchyně, Kriminálka TSC,
Laboratoř fyziky – Radioaktivita, Zkroť živly, Dílny – Vyrob
si píšťalku (také 15.–21. 9.)
8.–14. 9.
Show – Nad zvukem, Cesta do vesmíru, Demonstrace
parního stroje Marx, Van de Graaffův generátor, Laboratoř
biologie – Život ve vesmíru, Laboratoř chemie – Mise
na Mars, Ledový vesmír, Tajemství komety, Laboratoř
fyziky – Vesmír pod tlakem pokusů, Vesmírná expedice
Techmania, Marťanské putování, Den na vesmírné lodi,
Dílny - „Houstone, máme problém…“ (také 22.–28. 9.)
ZOO
Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–18 hod., www.zooplzen.cz
13.–14. 9.
Slavnosti babího léta: Oblastní výstava jiřinek, Tradiční
vinobraní pod Vinicemi (od 10:00 do 18:00 hod.)
20.–21. 9.
Statek 2014 – festival dobových řemesel a činností a staročeských jídel (od 10:00 do 18:00 hod.)
28. 9. 14:00 Přes dva kontinenty za medvědy – soutěžní program
OC Plzeň Rokycanská
Rokycanská 128, Plzeň, po–ne 10–20 hod., tel.: 377 471 450, [email protected],
www.oc-plzen.cz
31. 8. 13:00 Barbie a Hot Wheels – hry a soutěže pro všechny správné
holky a kluky (do 18:00 hod.)
13. 9. 15:00 Ben Cristovao – autogramiáda s exhibicí tanečníků Fugi
a Kenny, soutěž o CD a vstupenky na koncert (do 17:00 hod.)
D klub
od 2. 9.
Nábor do kurzů a klubů (vždy 9–13 a 14–17 hod.)
20. 9. 09:00 Quilling – kurz
Alliance française de Plzeň
Nám. Republiky 12, Plzeň, tel.: 377 237 358, www.alliancefrancaise.cz/plzen
70
1.–30. 9.
Národní hudební nástroje na poštovních známkách (vydání
EUROPA) – výstava
8. 9. 18:00 Národní hudební nástroje na poštovních známkách –
vernisáž výstavy
24. 9. 19:30 Intimní chvíle s Antonínem Dvořákem – koncert
Český rozhlas Plzeň
Nám. Míru 10, Plzeň, tel.: 377 488 111, www.rozhlas.cz/plzen/portal
1.–26. 9.
Vladimíra Jestřábová: Pálava – výstava fotografií
1. 9. 17:00 Pálava – vernisáž výstavy
9. 9. 16:00 Aby řeč nestála – pořad s hercem Jiřím Štěpničkou
JOHAN o.s.
Dramacentrum Johan – Husovo náměstí 9, tel.: 775 131 309, www.johancentrum.cz
9.–13. 9.
9. 9. 18:00
10. 9. 20:30
11. 9. 15:00
17:00
19:00
12. 9. 21:30
13. 9. 21:30
16. 9. 18:30
19.–28. 9.
Johan uvádí – divadelní představení doprovodného
programu Mezinárodního festivalu Divadlo 2014
Autoatlas Ukrajiny – Meetfactory, 60 min., Centrální
autobusové nádraží
Vaňku, člověče! – Druhé nástupiště, 110 min., stanice Plzeň
Zastávka
Alive – Karl Hallberg (S), 10 min., stanice Plzeň Jižní
předměstí
Alive – Karl Hallberg (S), 10 min., u Komorního divadla
Alive – Karl Hallberg (S), 10 min., u Nového divadla
Monolog s kufrem – Divadlo Iskra (F/B), 60 min., stanice
Plzeň Hlavní nádraží
Mission – Handa Gote, 50 min., stanice Plzeň Hlavní nádraží
Přednáška z cyklu Umění dívat se… na téma Netradiční
kurátorství ve veřejném prostoru, Západočeská galerie
Z Regensburgu do Plzně aneb Pouť 2014 – společné
putování krajinou k zamyšlení a zastavení
Knihovna města Plzně
B. Smetany 13, Plzeň, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz
do 23. 9.
Antonín Lněnička – výstava, ilustrace k pověstem Karla
Drhovského
16. 9. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (17): Ilona Švihlíková
24. 9. 17:30 Ondřej Sekora dětem – vernisáž výstavy
18:00 Památky UNESCO – filmový dokument Tomáše Jílka
s komentářem autora
M-klub
Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz
do 25. 9.
29. 9.
Instituce
Zápis do kurzů zimního semestru (po–čt 13–19 hod.)
Začátek zimního semestru
Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html
3. 9. 18:00 Léčitel Václav Vít: O energiích a reiki
22. 9. 18:00 Uganda – cestopisný pořad
29. 9. 18:00 Indonésie: Jáva a Sulawesi – cestopisný pořad
Festival polévky
Náměstí Republiky, Plzeň, www.zivaulice.eu
7. 9. 14:00 Plné kotle polévek od vybraných subjektů
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Akce
Plzeň 2015 pořádá
www.plzen2015.cz
2. 9. 15:30 Otevření Nového divadla – slavnostní průvod Vendelín
z Proluky k Novému divadlu, přímý přenos představení
Prodaná nevěsta v Pekle
3. 9. 13:00 Office O.N.E. – dočasný úřad Evropské Unie pro evropského
úředníka v Galerii Vestředu (do 20:00 hod., také 10. 9.)
4. 9. 16:30 Pingpong dle Kyouga – workshop, Wo-Co Husovka
5. 9.–2. 11. Le Manège Carré Sénart – magický kolotoč, nám. Republiky
(út–pá 14–20, so–ne 13–19 hod.)
6. 9. 14:00 Skauti dětem – skutečná hra v přírodě, víkend pro děti a
rodiče (do 20:00 hod., pokračuje 7. 9. od 09:00 do 16:00
hod.), Skautské klubovny v Českém údolí
7. 9. 18:00 Sunday Soups, nám. Republiky (do 20:00 hod.)
13. 9. 10:00 Z Lochotína na Roudnou napříč historií – sousedská
procházka v rámci Dnů evropského dědictví, Lochotínský
park / bývalá Klotzova zahrada / bývalý židovský hřbitov /
Zapomenutá zahrada / U pramenů / Roudná s překvapením
14. 9. 16:00 Food Parade – závěrečná prezentace Carlose Carmonamediny, Městská plovárna u Radbuzy
16. 9. 19:00 Riga ze vzduchu – fotografická výstava, cafébar Nebe
17. 9. 18:00 Office O.N.E. se loučí s Plzní – závěrečný výstup umělecké
rezidence, Galerie Vestředu
18. 9. 18:30 Pěstuj prostor: Po městě na kole, pěšky, tramvají, autem –
přednáška, Městská plovárna u Radbuzy
19. 9. 13:00 Vyrob lavičku pro Zastávku – společná dílna, stanice Plzeň
Zastávka (také 20. 9. 10–22 hod.)
17:00 Almara plná překvapení – otevření netradiční půjčovny
věcí, soutok Štruncovy sady
23. 9. 17:00 Velká podzimní cyklojízda z nám. Republiky – afterpárty
od 18:30 hod. na Městské plovárně u Radbuzy
29. 9. 17:30 Dostat se městu pod kůži – závěrečný výstup rezidence
Kyouga Matsumota, Wo-Co Husovka
30. 9. 18:00 Everfund Offline vol. 04 – kreativní setkání, Wo-Co Husovka
Hudba „za školou“ pro (ne) školáky
Náměstí Republiky, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz
8. 9. 17:00 Open-air koncert Plzeňské filharmonie se skupinou
Už jsme doma
Dožínky Plzeňského kraje 2014
Mrákov, www.plzensky-kraj.cz
17. 9.
10:00
10:15
12:00
12:30
13:00
13:15
Dožínky Pl. Kraje, součástí akce je X. Mrákovská výstava
holštýnského skotu
Zahájení Mrákovské výstavy holštýnského skotu
Soutěžní přehlídka tří kategorií red holštýnských krav a tří
kategorií černých holštýnských krav
Dožínkový průvod od obecního úřadu k výstavišti, krojovaná dechová hudba
Oficiální zahájení dožínkových oslav, předání dožínkového
věnce
Vystoupení Chodského souboru Mrákov
Vyhlášení šampionek výstavy a nejlepšího vodiče
září 2014 | www.zurnalmag.cz
15:30 Koncert Jakuba Smolíka
17:00 Chovatelská veselice
Žumberova vařečka
U sv. Jiří, Plzeň, www.zumberovavarecka.cz
6. 9. 10:00 Začátek akce, hudba rádia Kiss Proton
11:00 Švejk band – staropražské písničky, kuplety, hašlerky,
dobové šlágry i trampské písně
12:00 Klaunka Pepina
13:00 Oficiální zahájení
13:10 Kuchařská show Jaroslava a Pavla Sapíka
13:30 Představení všech restaurací a soutěžních pokrmů
13:45 Cofee show a degustace vín
14:15 Vystoupení taneční skupiny Storm ballet
14:30 Ing. Petr Havlíček vysvětlí, že i česká kuchyně je zdravá
15:00 Sbor Canticorum
15:45 Kuchařská show Jaroslava a Pavla Sapíka
16:00 Imitátor Petr Jablonský
16:30 Ing. Petr Havlíček poradí, jak dobře jíst a nepřibírat na váze
17:00 Vystoupení taneční skupiny Storm ballet
17:15 Imitátor Petr Jablonský
17:30 Soutěže a hry pro diváky, degustace kávy, piva i vína,
rozhovory se šéfkuchaři restaurací
19:00 Vyhlášení nejlepšího pokrmu akce
19:45 X-Cover – rock, pop
20:00 Vyhlášení soutěže o nejvíce prodaných pokrmů
21:30 Ohňostroj
Oživené prohlídky
Start na náměstí Republiky před vchodem do katedrály, Plzeň, www.elementsplzen.cz
Odpolední prohlídky pro rodiny s dětmi:
31. 8., 7. 9. a 14. 9. (od 15:00 hod.)
Večerní prohlídka – středověk:
5. 9. (vždy od 20:00 a 20:30 hod.)
Večerní prohlídka – 19./20.stol.:
29. 8. a 12. 9. (vždy od 20:00 a 20:30 hod.)
PechaKucha Night vol. 10
www.pknp.cz, www.facebook.com/PechaKuchaNightPlzen
26. 9. 20:20 Jubilejní PechaKucha Night – vystoupí Monika Drápalová,
Pavel Karous, Petra Herotová a další, místo bude upřesněno
24. 9.
Koncert skupiny N.O.H.A. v rámci doprovodného programu
ITEP – Veletrh cestovního ruchu PK
TJ Lokomotiva, Úslavská 75, Plzeň, www.tjloko-plzen.cz, www.turisturaj.cz
25.–27. 9.
ITEP – 10. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje, doprovodný program pro celou rodinu, hudební a taneční
vystoupení, osobnosti Pl. kraje, soutěže, ukázky tradičních
řemesel, Bavorská sobota – dechová muzika, bavorské speciality a ochutnávka piv, prezentace a tipy na výlety, ochutnávky české a zahraniční kuchyně a regionálních potravin,
prezentace exponátů Techmania Science Center, vyhlášení
vítězů poznávací soutěže Prázdninová štafeta a další
71
PROGRAM
Kino Beseda
Kina | Akce
CineStar
Kopeckého sady 13, Plzeň, předprodej vstupenek:
Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41,
tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod.
OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu
a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.
cinestar.cz
02/09 / 17:00 a 20:00
Kouzlo měsíčního svitu – FK Plzeň
Romantická komedie, USA, 2014, 109 min.
28. 8.–4. 9.
09/09 / 17:00
Zahraj to znovu, Same – FK Plzeň
Romantická komedie, USA, 1972, 85 min.
09/09 / 20:00
Rozbitý svět – FK Plzeň
Drama, Velká Británie, 2012, 91 min.
16/09 / 17:00
Nymfomanka, část I. & část II. – FK Plzeň
Režisérská verze, erotický/povídkový, Dánsko, 2013,
145 + 180 min.
23/09 / 17:00 a 20:00
Chlapectví – FK Plzeň
Drama, USA, 2014, 166 min.
26/09 / 19:30
Podzimní koncert Berlínské filharmonie
Přímý přenos koncertu
30/09 / 17:00
WTF – FK Plzeň
Komedie, Francie, 2014, 81 min.
30/09 / 20:00
Široce otevřené oči – FK Plzeň
Drama, Izrael/Německo/Francie, 2009, 91 min.
Cinema City
OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu
a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.
cinemacity.cz
28. 8.–4. 9.
Fakjů pane učiteli, Let’s Dance:
All In
4.–11. 9.
Láska na kari, Nejhledanější
muž, Pod zemí, Sin City: Ženská,
pro kterou bych vraždil (2D i 3D)
11.–18. 9.
Dárce, Lepší teď než nikdy,
Pošťák Pat, Ztracen 45
18.–25. 9.
Dřív než půjdu spát, Labyrint:
Útěk, Zůstaň se mnou
25. 9.–2. 10. Equalizer
Dále hrajeme: Díra u Hanušovic, Expendables:
Postradatelní 3, Hercules, Kouzlo měsíčního svitu,
Letadla 2: Hasiči a záchranáři, Lucy, Sex Tape,
Strážci Galaxie (2D i 3D), Transformers: Zánik
3D, Tři bratři, Úsvit planety opic, Útěk z planety
Země, V oku tornáda, Zloba – Královna černé
magie, Želvy Ninja (2D i 3D)
72
Fakjů pane učiteli, Let’s Dance:
All In
4.–11. 9.
Láska na kari, Nejhledanější
muž, Pod zemí, Sin City: Ženská,
pro kterou bych vraždil (2D i 3D)
11.–18. 9.
Dárce, Lepší teď než nikdy,
Pošťák Pat
18.–25. 9.
Dřív než půjdu spát, Labyrint:
Útěk, Zůstaň se mnou
25. 9.–2. 10. Equalizer
Dále hrajeme: Díra u Hanušovic, Expendables:
Postradatelní 3, Jak vycvičit draka 2, Letadla 2:
Hasiči a záchranáři, Lucy, Sex Tape, Strážci Galaxie
(2D i 3D), Tři bratři, Želvy Ninja (2D i 3D)
Kino a divadlo Káčko
Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář
9–16 hod.), 733 636 060 (sms rezervace),
www.kacko.cz
29. 8. 17:00
20:00
4. 9. 20:00
5. 9. 17:00
20:00
7. 9. 10:00
11. 9. 20:00
12. 9. 17:00
20:00
14. 9. 10:00
18. 9. 20:00
19. 9. 17:00
20:00
21. 9. 10:00
25. 9. 17:00
26. 9. 17:00
20:00
28. 9. 10:00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Úsvit planety opic 3D
Želvy Ninja
Želvy Ninja 3D
Díra u Hanušovic
Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Ida
Království lesních strážců
Sin City: Žena, pro kterou bych
vraždil
Tři bratři
Chlapectví
Pošťák Pat
Sin City: Žena, pro kterou bych
vraždil 3D
Pošťák Pat
Caveman – divadelní one man
show
Útěk z planety Země
Metallica: Through the Never 3D
Útěk z planety Země
OPEN AIR CINEMA
Zahrada Měšťanské besedy, Kopeckého sady 13, Plzeň,
vstupné zdarma
1. 9. 20:00 Na hraně temnoty
2. 9. 20:00 Lásky čas
3. 9. 20:00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí
+ párty ve stylu filmu,
kostýmy, bar
4. 9. 20:00 Příběh kmotra
5. 9. 20:00 Labyrint lží
3D Planetárium
Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá
8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585,
www.techmania.cz
2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou, projekční globus Science On
a Sphere, interaktivní expozice Vesmír
Astronaut 3D + Krásy vesmíru: út 8:30, ne
11:30, st 15:30, pá 15:30, so 17:30 hod.
Astronaut 3D + Letní obloha nad Plzní:
pá 8:30, po 10:30, čt 10:30, st 11:30, so 11:30,
ne 16:00 hod.
Cesta za miliardou hvězd 2D: st 10:30, pá
10:30, ne 10:30, út 11:30, čt 11:30, po 14:30 hod.
Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru:
st 8:30, čt 8:30, so 10:30 hod.
Země, Měsíc a Slunce 2D + Letní obloha nad
Plzní: út 10:30, ne 13:00, po 15:30, so 16:00 hod.
Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D: po 09:00,
pá 11:30 hod.
Život. Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru:
po 11:30, so 13:00, so 15:00, ne 15:00, út 15:30
hod.
Život. Vesmírný příběh 2D + Letní obloha
nad Plzní: st 14:30, pá 14:30, čt 15:30 hod.
Letní kino Křimice
Zámek Křimice, www.foxes.cz
30. 8. 20:00 Revival
6. 9. 20:00 Babovřesky 2
13. 9. 20:00 Líbáš jako ďábel
Pilsner Fest
Nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7,
Plzeň, www.pilsnerfest.cz
4. 10. Oslava první várky Pilsner Urquell
HLAVNÍ SCÉNA
13:00 Slavnostní zahájení
13:10 J.A.R. – funk, jazz, rap
15:00 Electric Lady – funk power
17:00 Anna K. – pop rock
18:30 Přípitek (vydávání plechovek
od 18:00 hod.)
19:30 Blue Effect – rock + Clarinet
Factory – multi genre
21:45 Tata bojs – progressive rock +
Clarinet Factory – multi genre
00:00 Pub Animals – reggae pop
SCÉNA BULVÁR
13:00 Prazdroj talentů 2014
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Akce | Kluby
14:00
15:15
16:30
17:45
18:30
19:00
20:15
21:30
23:15
00:45
Doctor Victor – rock
Ille – indie pop
Dirty Blondes – punk, rock'n'roll
Mydy Rabycad – electronica, swing
Přípitek (vydávání plechovek od 18:00 hod.)
Imodium – rock'n'roll, rock
Pestalozzi – pop rock
The Fellas – acoustic, rock'n'roll
David Koller – rock
Luno – psychedelic pop
Underbridge music fest Pixlování 2014
Areál ZŠ pod Saským mostem, Plzeň, www.ponton.cz
26. 9. 14:14 Kulturně zábavné odpoledne, vystoupí Jaro Cossiga,
Cincinaty, Team Overfly a kapely ze zkušebny Pontonu,
taneční soutěž, malování, tetování, skákací chůdy a další,
vstup zdarma (program do 20:20 hod.)
Festival Na konci léta 2014
Křižíkovy sady, Plzeň, www.nakoncileta.cz
13. 9. 10:00
10:15
10:30
10:50
11:00
11:20
12:10
13:00
14:00
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
18:00
Tradiční festival na podporu hendikepovaných
Hudební laboratoř
ZŠ Skupova
Hudební laboratoř
DOZP Milíře
Hudební ateliér Zbůch
Leontýnka
Jen tak
Motýl o.s.
KrisKrosKvintet
Happy Handicap
Vega
Taneční kroužek Ty a Já
Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý
Brouci Band – The Beatles revival
FolkPark
Centrální park Lochotín, Plzeň, vstup zdarma
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
Semtex trio – zpátky do školy
BlueGate – bluegrass
Stráníci – folk, acoustic
Janek Eret trio – folk
Čáry Máry – folk, Alternativa – poslední koncert
Vítání prváků 2014
Plzeň, www.vitaniprvaku.cz
Západy slunce u Grolla
Pivovar Groll, Truhlářská 10, Plzeň, tel.:602 596 161, [email protected],
www.pivovargroll.cz
2. 9. 18:00 Víla análka – revival
9. 9. 18:00 Medium Rock – hard rock
16. 9. 18:00 Starý psi – big beat
Festival Stop Zevling
Škodaland, Plzeň, www.stopzevling.cz
6. 9. 10:00 První ročník multižánrového festivalu v Plzni – celodenní
program, sportovní utkání, senior koutek, BMX závody,
africké tance a občerstvení, slam poetry, prezentace
plzeňských neziskovek a další
Zach´s Pub
Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.
zachspub.cz
2. 9. 21:30 Kníry – moustache rock´n´roll
4. 9. 20:00 Prago Union + Champion Sound Livě Band – to nejlepší
z českého hiphopu
6. 9. 20:00 DJ Mára
9. 9. 20:00 ČR:Nizozemsko – projekce fotbalové kvalifikace
11. 9. 20:30 Blue Effect – rock
16. 9. 20:30 Poitín – irish music
17. 9. 19:00 Science Café s RNDr. Milanem Svobodou
18. 9. 20:00 West Bohemian All Stars – jazz
23. 9. 20:30 Luboš Pospíšil + 5P – první tenor českého rocku
26. 9. 19:00 Wohnout – rock, world music, sup. Strýčkova zahrádka
PH+
Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 377 918 826, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz
29. 8.
30. 8.
3. 9.
5. 9.
6. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
Rise Up – Peeter MDJ
Cocoon – DJs Van Foxx & Jay Key
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ TomKay
Disco 2014 – DJs Lukano & Dragon
Anonymous Party – DJ Fawkess
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss
Superstars – DJs Baker & Peter Piece
Famous – DJs Martez Ortega & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ
Fiesta – DJs JeyP & Ennie
Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
Vítání prváků – DJ Fawkess
Rise Up – Peeter MDJ & DJ Petr Süss
Soul Fly Music Records Night – Andre Lesu, Tomas Drex,
Matt Walli, special guest Míša Salačová
24. 9. 18:00 Párty v plzeňských klubech, soutěž „Putovníků“
Pilsen Busking Fest 2014
Plzeň, [email protected]
20.–26. 9.
Umění a lidé v ulicích města – hudebníci, divadelníci,
kejklíři, malíři, karikaturisti, sochaři a další
září 2014 | www.zurnalmag.cz
Anděl Music Bar
Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz
1. 9. 19:00 Mladá animace: Vývar z Předvarů – kinokavárna
5. 9. 22:00 DJ párty (také 6. 9.)
73
PROGRAM
10. 9.
11. 9.
12. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
22. 9.
23. 9.
25. 9.
26. 9.
29. 9.
21:00
21:00
22:00
21:00
21:00
22:00
21:00
21:00
21:00
22:00
21:00
Musica vagantium – gotická hudba
wHAT'S yOUR fAVORITE nUMBER – electronica, rock'n'roll
DJ párty (také 13. 9.)
Jazz & Beyond Jam Session
Moodshake – funk jazz
DJ párty (také 20. 9.)
Čítání lidu
Slam poetry – poezie naživo
Burlesque – alternative
DJ párty (také 27. 9.)
Around Africa II. – projekce
Buena Vista Club
Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz
12. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
23. 9.
26. 9.
27. 9.
30. 9.
20:00
20:00
20:00
21:00
20:00
20:00
21:00
21:00
20:00
The Delivery – hard rock, metal + hosté
FILM – Michael Nyqvist: Muži, kteří nenávidí ženy
Trojka – setkání tří kapel
Pilsen Queen Tribute Band – koncert
DJ párty
Film – Michael Nyqvist: Dívka, která si hrála s ohněm
Pilsen Hiphop Fest III – Strapo & DJ Spinhandz a další
X-Cover – rock, pop
Film – Michael Nyqvist: Dívka, která kopla do vosího hnízda
Divadlo pod lampou
Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz
5. 9. 20:00 Conjonctive (CH) – deathcore, Circle Of Execution (CH)
– metalcore, Belligerence – atmospheric death metal,
Breathing The Bottom – metalcore, electronica
6. 9. 20:00 Staré pušky – rock, S.V.Z. – oi punk, The Jokers – punk rock
12. 9. 20:00 Diabolical Fest vol.4: Cutterred Flesh, Naurrakar, Animal
Hate, Mallephyr – black/death metal
13. 9. 20:00 Sodoma Gomora – Řezník & De Sade, horrorcore, hosté:
Haades, Fudy, DJ Ill Rick, DJ BA2S (ex Chaozz)
19. 9. 21:00 Positive Mind – core riderz, Delusion – hc, metal, Snail –
metal, crossover
20. 9. 20:00 Benefice: Annuluk (D) – ethno, reggae, world music, fusion
23. 9. 21:00 Les Éjectés (F) – ska, reggae, rock
24. 9. 21:00 Shandy (AUS) – 77´punk, oi, rock´n´roll
25. 9. 21:00 Qui (USA) – avantgarde noise rock, Kaplan Bros. – noise pop
26. 9. 20:00 Change Today Tour 2014: Otherparts, Faces Are Fiction,
Attack The Hero, Never Left Behind – hc, metal, rock
27. 9. 20:00 Amores Perros – rock, punk, Zavřít – rock, pop
28. 9. 20:00 Zeus! (I) – heavy grinding rock´n´roll bass & drums, Mr.
Nobody – experimental pro dog noise, Arai – post rock
1. 10. 21:00 ZNC – plzeňská punk rocková legenda
2. 10. 21:00 Kurtizány z 25. avenue – rock
Kluby
3. 10. 20:00 Vulture Industries (N) – progressive experimental dark
metal + hosté
4. 10. 20:00 Slapdash Rockabilly – neorockabilly, The Living Deads
(USA) – rockabilly
House of Blues
Černická 10, Plzeň, [email protected], www.houseofblues.cz
19. 9. 21:00 Palice – rock
Hifi klub
Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi .komunita.net
2. 9. 20:00 Perníková zpívaná (také 16. 9.)
17. 9. 20:00 K.B. akustik band – revival 60. let v akustických verzích
18. 9. 20:00 Rozehraj 17. díl: Janek Eret trio – folk, host: Black and
White
23. 9. 20:00 Kořínek, Misíková s kapelou – blues
25. 9. 20:00 René Souček – acoustic folk, host: Dan a Tereza Švecovi
s rádiem Samson
30. 9. 20:00 Perníková zpívaná
Jabloň, scéna malých forem
Krátká 2, Plzeň, www.jablon.eu
12. 9. 20:00 Hustej Wimpy – pornofolk
Jazz Rock Café
Sedláčkova 18, Plzeň, tel.: 377 224 294, www.jazzrockcafe.cz
1. 10. 21:00 Batto jr. – jazz
8. 10. 21:00 St. Johnny & The Band – blues
Pantheon Music Club
Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., [email protected], www.
pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let
5. 9. 21:00 Money music party s Ektorem live – první část oslavy
narozenin klubu
6. 9. 21:00 2. narozeniny s rádiem Kiss Proton
12. 9. 21:00 The King – křest nového songu, DJ Millan Weekender, DJ
Enrico, DJ Moon
13. 9. 21:00 Euro Party s Kristou Siegfrids, DJane Luccia, DJ Cuco Van
Dee, Láďa Ghitan
19. 9. 21:00 Camaieu in Pantheon – módní přehlídka, DJs Cuco Van Dee,
Sobol
20. 9. 21:00 Ladies Night – tento večer ženy neplatí vstupné, DJane
Lady A, Jaqullin, DJ Moon
26. 9. 21:00 Clubin vol. 3 – techno music, Jindřich Vacek, DJs Molczik,
Sobol
27. 9. 21:00 Wild Cherry Hair Show – DJ Hexo, Láďa Ghitan
Časopis Žurnál vychází za podpory:
74
září 2014 | www.zurnalmag.cz
FANDÍME
DIVADLU
22. MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL DIVADLO
9.– 19. 9. 2014
PLZEŇ
POŘÁDÁ MĚSTO PLZEŇ, DIVADLO J. K. TYLA A DIVADELNÍ OBEC
VE SPOLUPRÁCI S DIVADLEM ALFA. SOUČÁST PROJEKTU PLZEŇ –
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015.
GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNER
ZA PODPORY
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Download

tip na říjen