ATLAS 5000 SERİSİ
3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ
220/380Vac, 50Hz
10-300kVA PF:08
Kesintisiz Güç Kaynağı
KULLANICI EL KİTABI
ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.
DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP SOK. NO:14 DUDULLU/İSTANBUL
Ar-Ge OFİSİ:TEKNOPARK İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLU 3. BLOK 2.BODRUM K.2 B 06
Kutköy Pendik/ İSTANBUL
TEL: 0216 540 90 00
FAKS: 0216 540 90 10
WEB: www.esis.com.tr e-mail: [email protected]
A5U-10-300-R03
A5U-10-300-R01
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 1
Önemli Uyarı!
İleri teknolojiye sahip ESİS 5000 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağını tercih ettiğiniz için teşekkürler.
Bu kılavuz; hem KGK’nızın özellikleri, kurulumu ve çalıştırılması hem de sizin, KGK’nın ve buna
bağlı yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Kılavuzda yazanların
öğrenilmesi ve uygulanması, cihazı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve cihazdan azami
yarar sağlamanız açısından şarttır.
Kuruluma başlamadan önce kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli şekilde okuyunuz!
Kullanım Kılavuzunu saklayınız!
Cihazın Bakanlıkça belirtilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Ürünün garantisi fatura tarihinden itibaren başlar.
Ürün malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamındadır.
Lütfen bakım anlaşması talep ediniz.
Kullanılan Semboller
Bu sembol; kılavuzda özellikle dikkat edilmesi gereken yerleri işaret eder.
Bu sembol; uyulmaması halinde hayati tehlike doğurabilecek talimatları işaret eder.
Bu sembol; uyulmaması halinde cihazın zarar görmesine ve/veya kullanıcının yaralanmasına
neden olabilecek talimatları işaret eder.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 2
İçindekiler
1. GÜVENLİK-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2. GİRİŞ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3. KURULUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.1.
Nakliye -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.2.
Ambalajın Çıkartılması ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
3.3.
Depolama ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.4.
Yerleşim ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
3.4.1.
Çevresel Zorunluluklar -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.4.2.
Elektriksel Gereklilikler -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
3.5.
Bağlantılar --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
3.5.1.
Güç Bağlantıları ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
3.5.2.
Akü Grubu Bağlantı Şeması ve Dikkat Edilecek Hususlar ------------------------------------------------------ 16
4. ÇALIŞMA MODLARI------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.1.
Çevrimiçi (Online) Çalışma ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.2.
Aküden Çalışma ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.3.
Bypass Çalışma -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
4.4.
Paralel Çalışma ( İsteğe Bağlıdır) ---------------------------------------------------------------------------------------- 19
5. ÇALIŞTIRMA TALİMATI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
5.1.
Devreye Alma ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
5.2.
Devre Dışı Bırakma---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
5.3.
Çalışma Esnasında Manuel By-Pass a Geçiş--------------------------------------------------------------------------- 21
5.4.
Manuel By-Pass’dan KGK’na Geçiş -------------------------------------------------------------------------------------- 22
5.5.
Aşırı Yük Davranışı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
5.6.
Depolama veya Uzun Süre Kapatma----------------------------------------------------------------------------------- 22
6. KONTROL VE GÖRÜNTÜLEME ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23
6.1.
Ön Panel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
6.2.
Ekran (LCD) ve Kullanıcı Menüsü ---------------------------------------------------------------------------------------- 24
6.2.1 CİHAZ AC/KAPAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
6.2.2 TEKNİK SERVİS MENÜSÜ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
6.2.3 OPSİYONEL ÖZELLİKLER---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
6.3.
Hata Mesajları --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
6.4.
Alarm Kayıt Belleği ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
7. KGK UZAKTAN DENETİM (İSTEĞE BAĞLIDIR) ----------------------------------------------------------------------------- 34
7.1.
SNMP--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7.1.1. SNMP Kurulumu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7.1.2. Ayarlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
8. BAKIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
8.1.
Aküler -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
8.2.
Fanlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
8.3.
Kapasitörler------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
8.4.
Periyodik Bakım ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
9. TEKNİK ÖZELLİKLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
10.
SORUN GİDERME------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41
11.
GARANTİ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 3
1.
GÜVENLİK
KGK’nın, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
Ancak kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle başlanmamalıdır.
Cihaz sadece yetkili teknik servis tarafından yerleştirilmeli ve devreye alınmalıdır.
•
Cihazınızı çalıştırmadan önce mutlaka kullanma talimatını okuyunuz.
•
Akü kullanılan modellerde, akü bağlantısı yaparken akünün gerilim ve ampersaat değerlerinin
cihazın çıkış değerleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Bağlantıları yaparken kutup
işaretlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Bağlantılarınızı sıkıca bağlayınız. Herhangi bir ark
oluşması durumunda akünüz zarar görebilir.
•
Cihaz her zaman dikey pozisyonda çalıştırılmalıdır.
•
Cihaz; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. Bu şekilde
çalıştırılması son derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda kurulumdan önce en az iki
saat beklenmelidir.
•
Cihaz bina içi kullanım içindir. Cihazınızı teknik özellikler kısmında belirtilen sıcaklık (40 0C )
ve nem (maksimum %95) değerlerinin üzerinde çalıştırmayınız
•
KGK kendi enerji kaynağına sahip bir cihazdır. Herhangi bir bağlantı yapılmamasına rağmen,
tehlikeli gerilimler bağlantı terminallerinde ve KGK üzerinde oluşmuş olabilir. Bu parçalara
dokunmayınız.
•
Terminal bağlantıları yapılmadan önce Şarj Kaynağı devreden ayrılmalıdır.
•
Herhangi bir kablo bağlantısı yapılmadan toprak bağlantısı mutlaka yapılmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce Ön Panelde Yeşil LED yanmadan akü sigortalarını sigorta yuvalarına
yerleştirmeyiniz.
•
Cihazın kapağının kapalı olmasına ve yeterli hava dolaşımının sağlandığına emin olunuz.
Cihazınızı tozsuz ortamlarda çalıştırmaya özen gösterin.
•
Cihazınızı Gaz Kaynakları, Elektrikli ısıtıcılar ve nemli ortamlara yakın olarak çalıştırmayınız.
•
Yangın tehlikesine karşı, bağlantılar uygun kesitte kablolarla yapılmalıdır. Tüm kablolar izoleli
olmalı ve ayağa takılmayacak şekilde döşenmelidir.
•
Yabancı maddelerin (sıvı veya katı) cihaz içine girmemesine dikkat edilmelidir.
•
Cihaz; kılavuzun
çalıştırılmalıdır.
•
KGK’yi besleyen dağıtım panellerinin üzerine, aşağıdaki ifadeyi belirten bir etiket yapıştırınız.
“Bu devre üzerinde çalışmadan önce Kesintisiz Güç Kaynağını izole ediniz.”
•
Cihazda ön paneldeki sigortalar dışında kullanıcının müdahale edebileceği parça
bulunmamaktadır. Arıza durumunda cihazın kapaklarını açmak tehlikelidir. Arıza durumunda
yetkili teknik servis birimine ulaşınız. Kullanılan sigorta tipleri ve değiştirme talimatı için bu
kılavuzda ilgili bölümü okuyunuz.
•
Cihazın bakımı sadece yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
•
Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, cihazın içine yabancı
madde girmesi vb.) cihaz derhal kapatılarak giriş gerilimi kesilmeli, akü devre kesici açılmalı
ve yetkili servise haber verilmelidir.
•
Cihazınız kapalı olsa bile Akülerde ve bağlantı terminallerinde yüksek gerilim vardır. Cihazda
kullanılan akülere dokunmak çok tehlikelidir. Akülere ve bağlantı kablolarına dokunmayız.
•
Aküleri açmaya çalışmayınız. Akü içinde bulunan elektrolitik sıvı deri ve gözler için çok
tehlikelidir.
•
Aküleri ateşe atmayınız. Patlama riski vardır.
•
Kullanılmış aküleri yetkili atık akü toplama noktalarına teslim ediniz.
A5U-10-300-R02
“yerleşim”
bölümünde
belirtilen
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
özelliklere
sahip
bir
ortamda
Sayfa 4
•
Cihazda sadece aynı sayıda ve aynı tip aküler kullanılmalı ve yetkili servis tarafından
bağlanmalıdır.
•
KGK Akü modunda çalışırken aküleri sistemden ayırmayınız.
•
Şarj işlemi devam ederken cihaza fazladan akü bağlamayınız. Cihazı kapatmadan üzerinde hiç
bir işlem yapmayınız. Cihazınızı hiçbir şekilde amacı dışında kullanmayınız.
•
Cihazdaki tüm uyarı etiketlerinin sürekli takılı olduğunu kontrol edin.
•
Bu kullanım kılavuzunu kolay erişim için, ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.
•
Cihaz; nakliye sırasında uygun şekilde ambalajlanmalıdır.
•
Dâhili aküsü olan cihazlarda akü bağlantı terminallerinde tehlikeli gerilimler bulunabilir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 5
2.
GİRİŞ
ATLAS 5000 serisi ürünlerimiz; elektrik şebekenizin üç fazlı olduğu yerlerde üç fazlı kritik cihazlarınızı elektrik
kesintileri ve düzensizliklerinde güvenle kullanabilmenizi ve koruyabilmenizi sağlayan tipte kesintisiz güç
kaynaklarıdır.
ATLAS 5000 serisi Kesintisiz Güç Kaynakları son nesil yarı iletken teknolojisine sahip sinüs çıkışlı, gerçek
çevrimiçi (true online), çift çevrim (double conversion), transformatörsüz 3 faz giriş 3 faz çıkış cihazlardır.
Atlas 5000 Mikroişlemci kontrollü, PWM ve IGBT teknolojisi ile donatılmış olup kritik ve hassas yüklerinizi
güvenli ve kararlı olarak besler.
Statik Bypass ünitesi sayesinde sistemde aşırı yüklenme durumunda yük sürekli olarak yedekte bekleyen
şebekeye otomatik ve kesintisiz olarak aktarılır. Benzer şekilde KGK nın arıza durumunda da yük şebekeye
aktarılır. KGK giriş geriliminin izin verilen toleranslar dışına çıktığında veya tamamen kesildiğinde KGK
kendisine bağlı yükleri akü üzerinden beslemeye devam eder. Giriş gerilimi geldiğinde ya da düzensizlik
ortadan kalktığında KGK yeniden çevrimiçi moda döner.
ESİS 5000 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları isteğe bağlı olarak paralel çalıştırılabilir. 3 adede kadar UPS paralel
bağlanarak toplam çıkış gücü 3 katına çıkartılabilir. Paralel çalışma bağlantısı için giriş ve çıkış bağlantıları çok
dikkatli yapılmalı ve faz sırasına dikkat edilmelidir. Yanlış bağlantı size ve cihazınıza ciddi zararlar verebilir.
Paralel çalışma sadece yetkili teknik personel tarafından devreye alınmalıdır. Daha fazla bilgi için bu
kılavuzdaki ilgili bölümleri okuyunuz.
ESİS KGK Blok şeması aşağıdaki gibidir.
Manuel Bypass
̰
Statik Bypass
AC
Giriş 3P+N
̰
=
=
Doğrultucu
Evirici
̰
̰
AC
Çıkış 3P+N
Statik
Anahtar
AKÜ
DOĞRULTUCU (REDRESÖR): Şebeke 3 faz AC gerilimini DC gerilimine çeviren kontrollü doğrultucudur.
Doğrultucu kat; IGBT modüllerden, giriş şok bobininden, DC güç kondansatörleri ve IGBT’ye tetik gönderen
redresör kartından oluşur. Redresör kontrol kartı üzerindeki 32bitlik DSP, şebekenin AC gerilim ve akımlarını,
dc bara gerilimlerini, akü akımlarını uygun aralıklarla ölçer, çift çevrim kontrol ünitesinden geçirerek IGBT’ler
için gerekli olan PWM’leri oluşturur. Bu işlemler esnasında DC bara gerilimleri regüle edilir, akü akımı için
sınırlama uygulanır, şebekeden sinüs formunda akım çekilir, akım ve gerilim arasındaki açı yaklaşık sıfır
derece civarında tutulur. Bu yolla giriş akım harmoniği %3’lere kadar indirilir. Giriş güç faktörü ise %99.9’a
kadar yükseltilir. Öte yandan, girişte %150’nin üzerinde yüklenme ile karşılaşıldığında akım sınırlama
uygulanır. %200’ün üzerinde bir yüklenme ile karşılaşıldığında ise Redresör beklemeksizin kapatılır. DC bara
geriliminde limitlerin üzerinde bir düşüş veya yükseliş olması, giriş geriliminde limitlerin dışına çıkan gerilim
yükselmesi veya düşmesi, frekans yükselmesi veya düşmesi halinde Redresör kapatılır. Elektronik korumalara
ilave olarak sigorta ya da termik-manyetik şalter de Redresörün korunmasına yardımcı olmaktadır.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 6
EVİRİCİ (İNVERTER): DC baradan gelen DC gerilimi AC sinüs gerilimine dönüştüren bölümdür. Soğutucu
üzerine monte edilmiş IGBT modüllerden, sürücü ve filtreden oluşur. Evirici kontrol kartı üzerinde bulunan
32bitlik DSP Evirici çıkışında düzgün bir sinüs gerilim elde etmek için, çıkış gerilimlerini, çıkış akımlarını, dc
bara gerilimlerini uygun aralıklarla ölçer, çift çevrim kontrol sisteminden geçirerek uygun IGBT PWM’lerini
üretir. Uygulanan sinüzoidal PWM, DC gerilimi AC gerilime çevirir. Yüksek mertebeden harmonikler LC filtre
ile süzülür. Düşük mertebeden harmonikler ise çift çevrim kontrol sistemi ile ortadan kaldırılır. Bu işlemler
sonucunda çıkışta 3 fazlı birbirinden 120 derece faz farklı sinüs formunda gerilimler elde edilir. Gerilim
harmoniği %1’lere kadar düşebilmektedir. Darbeli yüklenmelerde 3-5 ms. gibi kısa süre içinde çıkış gerilimi
toparlanmaktadır. %150’in üzerinde yüklenmelerde, Evirici bir taraftan akım sınırlama yapmakta, diğer
yandan uygun olması halinde bypass kaynağını devreye sokmaktadır. Bypassın uygun olmaması halinde
kendisini kapatarak koruma sağlamaktadır. Çıkışta tolerans dışında gerilim yükselmesi veya düşmesi, frekans
yükselmesi veya düşmesi, dc akım bileşeni oluşması gibi hallerde bypass kaynağı uygunsa devreye alınmakta
aksi halde çıkış kapatılmaktadır. Elektronik korumaya ilave olarak sigorta veya termik manyetik şalterler de
Evirici korumasına katkı sağlamaktadır.
KÖPRÜLEME (BY-PASS): By-Pass girişi ayrı olmayan cihazlarda, enerji Redresör giriş kaynağı olan şebekeden
çekilir. By-Pass girişi ayrı olan cihazlarda, enerji harici By-Pass kaynağından çekilir. Herhangi bir arızi nedenle
(aşırı yük vs.) By-Pass aktif hale getirilmişse yükler statik By-Pass anahtarları üzerinden beslenir. Arızi durum
kalktığında yükler Evirici üzerinden beslenmeye devam eder. Eviriciden beslenirken, By-Pass geriliminin
frekansı tolerans içinde ise Evirici geriliminin frekansı ve fazı By-Pass kaynağı ile aynı olur. İki kaynak arasında
geçişin sorunsuz olması için bu senkronizasyon gereklidir. By-Pass kaynağının frekansı tolerans dışında ise
Evirici By-pass kaynağını takip etmez, kendi çıkışını 50Hz’de sabit tutar.
ESİS KGK sisteminde iki ayrı Bypass sistemi bulunmaktadır. Bunlar Manuel By-Pass ve Statik By-Pass’dır.
Manüel Bypass, bakım amaçlı olarak KGK’yı sisteminizden tamamen izole etmek için kullanılır.
Statik Bypass ise Eviricinin yükü besleyemeyeceği bazı arızalı durumlarda devreye sokulur. Arıza kalktığında
otomatik olarak Evirici yükü beslemeyi üstlenir. By-Pass kaynağının kullanılması da onun tolerans içinde olup
olmamasına bağlıdır. Gerilim veya frekansı tolerans dışında olan bir By-Pass kaynağı yüke uygulanmaz.
ESİS KGK aşağıdaki sistemlerde güvenle kullanılabilir.
 Bilgisayar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemlerinde,
 Tıbbi elektronik cihazlar, hastaneler,
 Hava alanı aydınlatması,
 Hava trafik kontrol merkezleri,
 Askeri radar sistemleri,
 Haberleşme ve yayın kuruluşları,
 Asansörler,
 Elektronik kapılar,
 Barkod cihazları,
 Yazar kasalar,
 Elektronik teraziler,
 Acil durum aydınlatmaları ısıtma cihazları,
 Soğutma cihazları
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 7
3.
3.1.
•
•
•
•
3.2.
KURULUM
Nakliye
Nakliye boyunca KGK dikey konumda olmalıdır.
Zeminin sistem ağırlığını taşıyabilecek güçte olup olmadığından emin olunuz.
Yük taşırken dikkatli olun. Ağır yükleri yardım almadan taşımayın.
Tekerlekli cihazları engelsiz ve pürüzsüz yüzeylerde hareket ettirin.
Ambalajın Çıkartılması
Nakliye esnasında zarar gören teçhizat ve akülerin kurulum gerçekleşmeden önce teknik servis
elemanı tarafından incelenmesi gerekmektedir.
Prosedür aşağıdaki gibidir:
•
KGK’nın koruyucu ambalajını ve bantlarını çıkartın.
•
KGK’yı paletten ayırırken uygun ekipmanları kullanın.
•
KGK montajı ve yerleşimi yapıldıktan sonra kabini sabitleyiniz.
•
Nakliye esnasında cihaz uygun olarak ambalajlanmalıdır. İlerdeki ihtiyaçlar için
orijinal ambalajın saklanması tavsiye edilmektedir.
Cihaz ile beraber aşağıdakilerin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediniz;
3.3.
•
Forklift ile kolay taşınabilirliği sağlayan KGK’nın altına yerleştirilmiş paleti
•
Batarya sigortaları
•
Kullanım Kılavuzu
Depolama
Aküler 2 aydan uzun bir süre boyunca depolanacaksa, aküler belli aralıklarla şarj edilmelidir. Şarj
aralığının akülerin depolandığı ortamın sıcaklığıyla ilişkisi aşağıdaki gibidir:
3.4.
•
Depolama sıcaklığı 20 °C’ nin altındaysa 9 ayda bir,
•
Depolama sıcaklığı 20 °C ile 30 °C arasında ise 6 ayda bir,
•
Depolama sıcaklığı 30 °C ile 40 °C arasında ise 3 ayda bir,
•
Depolama sıcaklığı 40 °C’ nin üzerindeyse 2 ayda bir.
Yerleşim
3.4.1. Çevresel Zorunluluklar
Kullanıcılar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
•
Cihaza, sadece yetkili personel veya sahada sınırlı müdahalede bulunmada yetkili
olan bu konuda sorumluluk alabilecek kullanıcılar erişebilmelidir.
•
Sadece güvenliği sağlamak amacıyla cihazın bulunduğu ortama giriş yetkisi olan ilgili
personel girebilmelidir.
Tavsiye edilen çalışma sıcaklığı, nem, deniz seviyesinden yükseklik vb. özellikler “Teknik Özellikler”
tablosunda belirtilmiştir. İstenen değerleri yakalayabilmek için ayrıca bir soğutma sistemine ihtiyaç
duyulabilir.
A5U-10-300-R01
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 8
Diğer zorunlu şartlar:
•
Cihaz ve aküleri direk güneş ışığı alan ya da aşırı ısıveren kaynakların bulunduğu
ortamlarda bulundurmayınız.
•
KGK’ nı yağmura veya sıvı maddelere maruz bırakmayınız. Yabancı maddelerin (sıvı
veya katı) cihaz içine girmemesine dikkat ediniz.
•
İletken ve korozyon materyallerin bulunduğu ortam ve alanlardan cihazı uzak
tutunuz.
•
KGK havalandırma çıkışları; yanlarda, önde ve arkadadır. Bakım ve havalandırmayı
sağlamak için önden ve her iki yanlardan 75 cm, arkadan da 50 cm boşluk olacak
şekilde mesafe bırakınız.
•
Kesintisiz Güç Kaynaklarının kabin ölçüleri için Teknik Özellikler bölümüne bakınız.
3.4.2. Elektriksel Gereklilikler
Şebeke ve harici By-Pass girişlerinin elektrik dağıtım panosunda koruma ve kesici sistemlerinin
bulunması gerekir. Bu paneldeki kesiciler bütün hat iletkenlerini ve nötr iletkenlerini aynı anda
keseceklerdir. Aşağıdaki tablo tavsiye edilen şebeke ve harici By-Pass giriş koruma elemanlarını
(termal, manyetik, diferansiyel) ve lineer yükler için kablo kesitlerini gösterir.
Eğer yükler lineer olmayan özelliğe sahip ise şebeke girişi, harici By-Pass ve çıkış nötr iletkeni
normal çalışma koşullarında 1,5-2 katı yüklenebilir. Bu durumda nötr kablolarını ve giriş/çıkış
korumalarını gerektiği gibi yapılandırınız.
EN 62040-1 ve EN 62040-2 normlarına göre; KGK üzerindeki yanlış gerilimlerin yol açabileceği
elektrik şoku riskini önlemek için, kullanıcı giriş dağıtım panosu ve diğer primer güç
izolatörleri üzerine aşağıdaki gibi bir uyarı etiketi yerleştirilmelidir.
Bu devrede çalışmadan önce kesintisiz güç kaynağını izole ediniz.
3.5.
Bağlantılar
3.5.1. Güç Bağlantıları
Cihazınızı çalıştırmadan önce elektrik tesisatınızın yeterliliğini kontrol ediniz. Elektrik hattınızın ve hat
başında takılı olan sigortanızın uygun değerde olup olmadığını kontrol ediniz. ESİS 5000 Serisi KGK’ları
3 faz girişli (380Vac, 50Hz) şebeke gerilimi ile çalışacak şekilde üretilmiştir.
Şebeke voltajında anormal değerlerde dalgalanmalar, uzun süreli %10 dan fazla düşme varsa, cihaz
istenen kapasitede çalışmayabilir. Cihazın fişini/kablosunu mümkün olan en kısa yoldan şebekeye
bağlayınız. Mutlaka topraklama yapınız! Cihazınız aşırı akıma karşı koruma tertibatına sahiptir. Ancak
yine de şebekenizin zarar görmesini önlemek için uygun değerde sigorta kullanınız.
Kesintisiz Güç Kaynağında giriş ve çıkış kabloları cihazın alt kısmındaki deliklerden geçirilerek ön
kapağın alt kısmında yer alan baralardaki uygun bağlantı noktalarına bağlanır. Bunun için Kablo
Bağlantıları dikkatli incelenmelidir. Pano sigortası ve bağlantı kabloları cihaz gücüne uygun kesitte
aşağıdaki gibi seçilmelidir.
Bu bölüm 4 farklı grup için ayrı ayrı gösterilecektir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 9
1. Grup 10 - 15 – 20kVA
10-15-20kVA Grubu KGK önden görünüşü aşağıdaki gibidir.
SNMP
SW4
Akü Kesici
SW3
Çıkış Kesici
KGK
Güç
Sigorta
Değeri
Kablo
Kesiti
10 kVA
25 A
4 mm2
15 kVA
32 A
4 mm2
20 kVA
40 A
6 mm2
SW2
S. Bypass Kesici
SW1
Giriş Kesici
Fan
Sigortası
123
Bağlantı
Terminali
1 2
3 4 5 6 7
SW5
Manüel Bypass Kesici
8 9 10 11 12
R S T N R S T N +
AKÜ
-
Kuru
Kontak
Bağlantı Terminali
GİRİŞ
1 Giriş R fazı
2 Giriş S fazı
3 Giriş T fazı
4 Nötr
12 Toprak
A5U-10-300-R02
ÇIKIŞ
5 Çıkış R fazı
6 Çıkış S fazı
7 Çıkış T fazı
8 Nötr
12 Toprak
AKÜ
9 Akü +
10 Akü Orta Uç
11 Akü –
Kuru Kontak Uç Tanımları
1 Akü Düşük
2 Sistem Bypassta Çalışıyor
3 Şebeke Hatası
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 10
2. Grup 30kVA
30kVA KGK önden görünüşü aşağıdaki gibidir.
SNMP
SW4
Akü Kesici
KGK
Güç
30 kVA
SW3
Çıkış Kesici
Sigorta
Değeri
40 A
Kablo
Kesiti
10 mm2
SW2
S. Bypass Kesici
SW1
Giriş Kesici
Fan
Sigortası
123
1 2
Bağlantı
Terminali
3 4 5 6 7
SW5
Manüel ByPass Kesici
8 9 10 11 12
R S T N R S T N +
AKÜ
-
Kuru
Kontak
Bağlantı Terminali
GİRİŞ
1 Giriş R fazı
2 Giriş S fazı
3 Giriş T fazı
4 Nötr
12 Toprak
A5U-10-300-R02
ÇIKIŞ
5 Çıkış R fazı
6 Çıkış S fazı
7 Çıkış T fazı
8 Nötr
12 Toprak
AKÜ
9 Akü +
10 Akü Orta Uç
11 Akü –
Kuru Kontak Uç Tanımları
1
Akü Düşük
2
Sistem Bypassta Çalışıyor
3
Şebeke Hatası
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 11
3. Grup 40 - 60 – 80kVA
KGK
Güç
40 kVA
60 kVA
Sigorta
Değeri
80 A
100 A
Kablo
Kesiti
16 mm2
16 mm2
80 kVA
125 A
25 mm2
SNMP
Modülü
F1
F2
F3
F4
SW1
F5
F6
SW2
F7
F8
F9
SW3
Fan
Sigortası
SW4
123
F10
GND
R
S
T
F11
N
GİRİS
BAĞLANTILARI
+
0
F12
_
AKÜ
BAĞLANTILARI
N
R
S
T
CIKIS
BAĞLANTILARI
Kuru Kontak
Çıkışları
Not: İsteğe bağlı SNMP Adaptörü bu grup için arka panelde yer almaktadır.
SW1
SW2
SW3
SW4
Giriş Gerilim Kesici
Statik Bypass Kesici
Çıkış Gerilim Kesici
Manüel Bypass Kesici
A5U-10-300-R02
Kuru Kontak Uç Tanımları
1
Akü Düşük
2
Sistem Bypassta Çalışıyor
3
Şebeke Hatası
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 12
4.Grup 100 – 120 kVA
100 – 120 kVA KGK önden görünüşü aşağıdaki gibidir.
KGK
Güç
100 kVA
120 kVA
Sigorta
Değeri
160 A
200 A
Kablo
Kesiti
35 mm2
35 mm2
SNMP
Modülü
F1
F2
F3
F4
SW1
F5
F6
SW2
Fan
Sigortası
F7
F8
F9
SW3
SW4
123
F10
GND
R
S
T
N
GİRİS
BAĞLANTILARI
SW1
SW2
SW3
SW4
A5U-10-300-R02
+
F11
0
F12
_
AKÜ
BAĞLANTILARI
N
R
S
Kuru Kontak
Çıkışları
T
CIKIS
BAĞLANTILARI
Giriş Gerilim Kesici
Statik Bypass Kesici
Çıkış Gerilim Kesici
Manüel Bypass
Kesici
Kuru Kontak Uç Tanımları
1 Akü Düşük
2 Sistem Bypassta Çalışıyor
3 Şebeke Hatası
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 13
5.Grup 160 - 200 kVA
160 – 200 kVA KGK önden görünüşü aşağıdaki gibidir.
KGK Güç
160 kVA
200 kVA
F1
F2
F4
F3
SW1
F5
S
F8
Kablo
Kesiti
50 mm2
70 mm2
SNMP
(Opsiyonel)
F9
SW3
SW4
T
GIRIS
BAĞLANTILARI
GND
F7
SW2
Fan
Sigortası
R
F6
Sigorta
Değeri
250 A
315 A
N
N
F10
F11
+
0
F12
_
R
S
T
CIKIS
BAĞLANTILARI
123
Kuru Kontak
Çıkışları
AKÜ
BAĞLANTILARI
SW1
SW2
SW3
SW4
A5U-10-300-R02
Giriş Gerilim Kesici
Statik Bypass Kesici
Çıkış Gerilim Kesici
Manüel Bypass Kesici
Kuru Kontak Uç Tanımları
1 Akü Düşük
2 Sistem Bypassta Çalışıyor
3 Şebeke Hatası
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 14
6.Grup 250 -300kVA
250 – 300 kVA KGK önden görünüşü aşağıdaki gibidir.
250 kVA
Sigorta
Değeri
400 A
300 kVA
630 A
KGK Güç
Kablo Kesiti
70 mm2
95 mm2
SNMP
(Opsiyonel)
SW1
SW3
SW2
SW4
R
S
T
R
Giriş Bağlantısı
S
T
Çıkış Bağlantısı
123
GND
Giriş N
+
0
_
Kuru
Kontak
Kuru Kontak
Çıkışları
Çıkış N
Akü Bağlantısı
SW1
SW2
SW3
SW4
Giriş Gerilim Kesici
Statik Bypass Kesici
Çıkış Gerilim Kesici
Manüel Bypass Kesici
A5U-10-300-R02
Kuru Kontak Uç Tanımları
1
Akü Düşük
2
Sistem Bypassta Çalışıyor
3
Şebeke Hatası
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 15
3.5.2. Akü Grubu Bağlantı Şeması ve Dikkat Edilecek Hususlar
ESİS ATLAS5000 Serisi Kesintisiz Güç Kaynaklarında +405V DC ve -405V DC bara gerilimi
kullanılmaktadır. Bu seride 60 Adet 12V (60 ve katları) kuru tip akünün aşağıdaki çizime göre
bağlanarak cihaz üzerindeki akü baralarına/klemenslerine bağlanması gereklidir. Aküleri cihazın
içinde olan modeller için fabrikamızdan bağlantılar yapılmış olarak sevk edilmekte olup bağlantı
şeması aşağıda verilmektedir.
Akü Bağlantısı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:
1) Akü süresi ihtiyacınıza göre akü AH değerini belirleyiniz.
2) Akülerin seri bağlanması sırasında, akü + ve - uçlarının doğru bağlandığından emin olunuz.
3) Akü grubunun çıkışına, 3 kontaklı, NH bıçaklı sigorta takılabilen kesici bağlayınız.
4) Akü grubunun “+”, “-” ve “0” orta noktasını Kesicinin kontaklarına bağlayınız.
5) Kesici çıkışını KGK üstündeki akü baralarına polariteye dikkat ederek bağlayınız.
6)
KGK üzerindeki akü baralarına bağlantı yapmadan önce akü gerilimini kontrol ediniz.
7) KGK doğrultucu ve İnvertörü çalıştıktan sonra bir arıza yoksa akü Kesicisi devreye alınmalıdır.
KGK’nın 2 x 405V dc gerilimleri oluşmadan önce akü kesicisinin devreye alınması KGK’ ya
zarar verebilir!!!
15
1
30
16
NH Kesici
+
0
_
45
31
60
46
ATLAS5000 için Akü Bağlantı Şeması
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 16
Dahili Aküsü Bulunan Modellerde (10-15-20-30 kVA) Akü bağlantı Şeması
Raf 1
Kablo 1
Raf 2
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
Kablo 8
Raf 3
Raf 1
Kablo 2
_
+
Raf 5
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
Kablo 2
Raf 2
Raf 6
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
Raf 3
Kablo 2
Kablo 3
7/9Ah Aküler için Akü Kabloları
Adet
Tip
Çap
Uzunluk
Renk
Tanım
Ka bl o 1 52 HV07-K (NYAF) 6mm² 120mm
Si ya h
Akü Seri Ba ğl a ntı Ka bl os u
Ka bl o 2
3
HV07-K (NYAF) 6mm² 700mm
Si ya h
Ka bl o 3
1
HV07-K (NYAF) 6mm² 850mm
Si ya h
Ka bl o 4
2
HV07-K (NYAF) 6mm² 500mm
Si ya h
Ka bl o 5
1
HV07-K (NYAF) 6mm² 600mm
Ka bl o 6
1
Ka bl o 7
1
Ka bl o 8
1
A5U-10-300-R01
1.,2.,3.,4.Ra f Ara s ı
Ba ğl a ntı Ka bl os u
4. ve 5. Ra f Ara s ında ki
Ba ğl a ntı Ka bl os u
5. Ra f Ba ğl a ntı Ka bl os u
5. ve 6. Ra f Ara s ında ki
Ba ğl a ntı Ka bl os u
Akü Orta k Uç Ba ğl a ntı
HV07-K (NYAF) 6mm² 900mm Si ya h
Ka bl os u
Akü Pozi ti f Uç Ba ğl a ntı
HV07-K (NYAF) 6mm² 1100mm Kırmızı
Ka bl os u
Akü Nega ti f Uç Ba ğl a ntı
HV07-K (NYAF) 6mm² 1100mm Si ya h
Ka bl os u
Si ya h
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
Raf 4
Kablo 6 (Akü Ortak Uç
_
_
+
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
Kablo 4
_
+
0
+
12
11
10
9
8
7
Raf 5
Kablo 5
Adı
_
+
6
5
4
3
2
_
_
+
+
_
+
+
_
_
+
+
_
_
+
+
_
_
+
+
_
_
_
+
+
_
_
+
+
_
_
+
+
_
+
+
_
Kablo 4
Bağlantı Terminali
Raf 4
1
Raf 6
Kablo 7
Sayfa 17
4.
ÇALIŞMA MODLARI
Başlangıçta KGK’nın davranışı genel çalışma koşullarından farklıdır. KGK başlangıç esnasında sadece
By-Pass modunda çalışır. Bu yüzden, KGK’nın açılabilmesi için By-Pass geriliminin frekans/dalga
şekli/rms limitlerinin uygun değerlerde olması gerekir.
Çalışma modu kullanıcının belirlediği evirici, doğrultucu durumuna ve şebekenin, Bypassın, akülerin
gerilim değerlerine göre belirlenir.
4.1.
Çevrimiçi (Online) Çalışma
ESİS KGK çevrimiçi çalışma modunda güvenilir ve kararlı olarak sabit gerilim ve frekans ile yüklerinizi
besler. Enerji şebeke girişinden çekilir. Yükler Redresör ( Rectifier ) ve Evirici ( İnvertör ) yoluyla
beslenir. AC gerilim Redresör tarafından DC gerilime çevrilir. Evirici DC gerilimi regüle edilmiş
sinüzoidal dalga şeklinde, belirlenen genlikte ve frekansta AC gerilime dönüştürür. Bu çalışma
modunda çıkış gerilimi giriş geriliminden bağımsızdır. Aküler sürekli olarak tampon şarj geriliminde
tutulur.
Evirici çıkış frekansı yüklere kesintisiz ve hatasız enerji sağlayabilmek için belirlenen limitler içinde
(±%5) şebeke frekansı ile eşzamanlı çalışır. Bu limitler dışında ise Evirici tarafından üretilen 50 Hz’lik
gerilim ile yükler beslenir ve sistem bypass seçeneği kapatılır.
KGK’nın bu moda çalışabilmesi için Giriş gerilimi ve frekansı tolerans limit değerlerinde olmalıdır.
Manuel Bypass
̰
Statik Bypass
̰
AC
Giriş 3P+N
=
=
Doğrultucu
Evirici
̰
̰
AC
Çıkış 3P+N
Statik
Anahtar
AKÜ
4.2.
Aküden Çalışma
Bu çalışma modunda enerji aküden yüke evirici aracılığıyla aktarılır. Redresör ve By-Pass çalışmaz.
Çıkış gerilimi, sinüzoidal olup regüleli genliğe ve sabit frekansa sahiptir. Çıkış gerilimi Akü geriliminden
bağımsızdır.
Akü gerilimi uygun limit değerlerin altına düşerse sistem kapanır. Şayet daha farklı koşullarla
karşılaşılır ise, aşağıdaki koşullarda KGK batarya moda çalışır:
• Redresör arızalı veya kapatılmışsa.
•
Giriş gerilimi etkin değeri veya frekansı limit değerlerin dışında ise.
A5U-10-300-R01
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 18
Manuel Bypass
̰
Statik Bypass
AC
Giriş 3P+N
̰
=
=
Doğrultucu
̰
̰
Evirici
AC
Çıkış 3P+N
Statik
Anahtar
AKÜ
4.3.
Bypass Çalışma
Bu çalışma modunda Yükler Statik By-Pass hattından beslenir. Redresör ve evirici üniteleri çalışmaz.
Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi aynı frekans ve dalga şekline sahiptir. Çünkü kaynak aynıdır.
By-Pass kaynağının gerilim ve frekansı kendi tolerans limitleri içinde olmalıdır. Aksi halde By-Pass aktif
hale gelemez. Öte yandan online KGK’larda By-Pass yolu ile yükün beslemesi sadece geçici veya kalıcı
arıza durumlarında istenir. Normal şartlar altında yükü Eviricinin beslemesi istenir.
KGK aşağıdaki durumlarda By-Pass modunda çalışır:
• KGK Başlama Esnasında
• Evirici kullanıcı tarafından kapatılmışsa
• Evirici geçici veya kalıcı arıza durumuna geçmişse(aşırı yük, kısa devre, aşırı sıcaklık, çıkış
düşük/yüksek vs.)
Manuel Bypass
̰
Statik Bypass
AC
Giriş 3P+N
̰
=
=
Doğrultucu
Evirici
̰
̰
AC
Çıkış 3P+N
Statik
Anahtar
AKÜ
4.4.
Paralel Çalışma ( İsteğe Bağlıdır)
ESİS 5000 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları 3 adede kadar paralel bağlı olarak çalışarak toplam çıkış gücü
3 katına çıkartılabilir. Paralel çalışma bağlantısı için giriş ve çıkış bağlantıları çok dikkatli yapılmalı ve
faz sırasına dikkat edilmelidir. Yanlış bağlantı size ve cihazınıza ciddi zararlar verebilir. Paralel çalışma
sadece yetkili teknik personel tarafından devreye alınmalıdır.
Bağlantılar aşağıda gösterildiği şekilde yapılır. Önce giriş anahtarı “ON” konumuna getirilir. Daha sonra
Ön panel çalışmaya başladıktan sonra 6.2.3 maddesinde anlatıldığı gibi Paralelleme menüsünden
ayarlar yapılır.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 19
Paralel Çalışmada Haberleşme Bağlantısı
Paralel çalışma için KGK nın arka yüzünde bulunan paralelleme portlarından cihaz ile birlikte verilen
data kablosu ile seri bağlantı yapılır.
ETHERNET KABLOSU
ETHERNET KABLOSU
Paralel Çalışmada Elektrik Bağlantısı
Paralel çalışmada giriş enerji panosundan her bir KGK için ayrı enerji kablosunun çekilmesi tavsiye
edilir.
Paralel çalışma Bağlantı yaparken paralel bağlı cihazların giriş ve çıkışındaki R S T fazları
mutlaka aynı sırada bağlanmalıdır. Aksi halde cihazınız ciddi zarar görebilir.
KGK 1
R
S
T
N
R
S
T
GND
GİRİŞ PANOSU
R
S
T
R
S
T
KGK 2
R
S
T
R
S
T
R
S
T
N
R
S
T
N
GND
YÜK
GND
N
GND
KGK 3
R
S
T
N
R
S
T
GND
Paralel Çalışma için Elektriksel Bağlantı Şeması
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 20
5.
ÇALIŞTIRMA TALİMATI
Bu bölüm çalışma prosedürlerini, KGK’nın yönetilmesini tanımlar.
5.1.
Devreye Alma
 Montaj bölümünde bahsedildiği gibi bağlantıları yapınız.
 -KGK Giriş terminalinde 3X220V AC Besleme Gerilimini ölçerek kontrol et
 -Giriş Şalterini (SW1) “ON” pozisyonuna al
 LCD Ekranda Faz sırası ters mesajı alınırsa SW1 şalterini kapat ve faz sırasını düzelt.
 Yaklaşık 1 dakika bekle, LCD ekranda yaklaşık ±400 Vdc Gerilim Ve 3X380 Vac çıkış gerilimin
oluştuğunu gözle
 Akü Şalterini ON pozisyonuna al.
 Akü kesicisi harici akülü sistemlerde KGK’nın dışındadır. Dahili akülü sistemlerde ise KGK’nın
içindedir (SW4) . Akü kesicisinin sigortaları takılı değilse, onları taktıktan sonra devreye alın.
 Statik Bypass Şalterini (SW2) On pozisyonuna al
 Çıkış Şalterini (SW3) On pozisyonuna al
Ön panelde DC bara gerilimleri yaklaşık +400V ve -400V değerleri gösteriyorsa akü kesicisinin
devreye alınması mümkündür. DC bara gerilimleri oluşmadan önce akü kesicisi asla devreye
alınamaz, aksi halde sistem zarar görebilir! . Bu durum garanti dışı sayılacaktır
5.2.
Devre Dışı Bırakma
 -Ön panelde Menü tuşuna basarak “CIHAZ AC/KAPAT Menüsü seçilir.
 Bu menü içinde “INVERTER KAPAT”ı seçiniz ve MENU/OK Tuşu ile İnvertörü kapatın.
 ESC ile önceki menüye dönerek “REDRESOR KAPAT”ı seçiniz MENU/OK Tuşu ile Redresörü kapatın.
 SW3 Çıkış devre kesicisini “OFF” konumuna getiriniz.
 SW2 Statik By-Pass Anahtarını “OFF” konumuna getirin.
 Akü devre kesicisini “OFF” konumuna getirininiz. Dahili Akülü modellerde SW4, Harici Akülü
modellerde AKÜ Kabinindeki devre kesiciyi “OFF” konumuna getiriniz
 SW1 Giriş devre kesicisini “OFF” konumuna getiriniz.
 Dağıtım panosunda giriş devre kesicisini “OFF” konumuna getiriniz.
Bu adımlar uygulanmışsa KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI tamamen devre dışıdır.
5.3.
Çalışma Esnasında Manuel By-Pass a Geçiş
Manüel By-Pass, KGK’ nın elektronik devrelerini şebeke ve yükten izole etmek için, yükü kesintisiz
olarak By-Pass beslemesine aktarmaya olanak verir.
Bu özellik bakım ve servis işlemleri için çok faydalıdır ve yalnızca servis elemanları tarafından ya da
yetkili personel tarafından devreye alınmalıdır.
Bakım ve servis yalnızca yetkili servis tarafından verilmelidir.
-Önce KGK By-Pass moduna alınır. Bunun için ön panelde menü tuşuna basılır, alt menülerden cihaz
kapatma ve ardından İnvertör kapat seçilir. İnvertör kapatıldığında By-Pass otomatik olarak aktif olur.
-Sistemin Bypassta olduğundan emin olduktan sonra(LCD ekranda enerji akış görseli bypass üzerinde
olmalıdır) Manüel By-Pass devre kesicisini “ON” konumuna getiriniz.
-KGK çıkış şalterini “OFF” konumuna getiriniz.
-KGK tümüyle devreden çıkarılmak istenirse, Giriş, Statik By-Pass ve Akü şalterleri de “OFF”
konumuna getirilebilir. Bunlar yapılsa da yapılmasa da yükün beslemesi bakım Bypass’ı üzerinden
olmaktadır.
Manüel By-Pass esnasında yük direkt olarak şebekeden beslenmektedir. Bu nedenle
şebekedeki bozulmalara veya kesintilere karşı koruma yoktur.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 21
5.4.
Manuel By-Pass’dan KGK’na Geçiş
-Çıkış devre kesicisini “ON” konumuna getiriniz.
-Statik By-Pass şalterini “ON” konumuna getiriniz.
-Giriş devre kesicisini “ON” konumuna getiriniz. Ekranda yük akışı By-Pass üzerinde görülür görülmez
hiç beklemeden Bakım By-Pass şalterini “OFF” konumuna getiriniz. Şu halde yük statik By-Pass
üzerinden besleniyor olmalıdır.
-KGK’nın yükü Evirici üzerinden beslemesini bekleyin(LCD ekranda enerji akış görseli Evirici üzerinden
akıyor olmalıdır). Eviricinin yükü beslediğinden emin olduktan sonra Akü Kesicisini “ON” konumuna
getiriniz.
5.5.
Aşırı Yük Davranışı
Kılavuzda belirtildiği gibi normal çalışma ya da batarya modunda çalışırken KGK aşırı yükü belirli süre
beslemeye devam eder. Bu süre sonunda KGK otomatik olarak, eğer By-Pass frekans ve gerilim
değerleri sınırlar içinde ise By-Pass moduna geçer.
Eğer aşırı yük durumu By-Pass çalışma modunda da devam ederse, %150’nin altında ise sürekli
çalışmaya devam eder. Yüklenme oranı %150-%200 arasında ise ve bu durum dakikalık süreye
ulaşmışsa sistem Bypass’ı da kapatır. Yüklenme oranı %200’ün üzerinde ise birkaç periyot içinde ByPass da kapatılır. By-Pass yüklenme oranı kısa devreye yakın mertebede ise By-Pass kesicisinin
devreye girmesi de mümkündür. By-Pass korumalarından herhangi birinin aktif olması çıkıştaki bütün
yüklerin besleme enerjisinin kesilmesine neden olur. Pratikte bu korumaların devreye girdiği
durumlar çok nadirdir.
Yüklerin daha kaliteli biçimde beslenebilmesi için KGK’nın aşırı yüklenmediğinden emin
olunuz.
5.6.
Depolama veya Uzun Süre Kapatma
1. KGK’nın ön panelinden Evirici ve Redresörü kapatınız.
2. Tüm Şalterleri OFF pozisyonuna alınız.
3. Cihaz ve akü ömrü düşünülerek uygun ısı ve nemde ortam seçiniz.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 22
6.
6.1.
KONTROL ve GÖRÜNTÜLEME
Ön Panel
Ön panel KGK’nın ön kapısının üst kısmına yerleştirilmiştir ve kullanıcıyı çalışma durumu, alarm
koşulları ve ölçümler konusunda bilgilendirir. Aynı zamanda kontrol ve yapılandırma parametrelerine
erişim olanağı sağlar.
Ön panel aşağıda üç parçayı içerecek şekilde gösterilmektedir. Grafik LCD ekran, üzerindeki Mimik
diyagram ile enerji akışı konusunda temel bilgi vermenin yanında çeşitli alarm bilgileri, akım gerilim
frekans vs. değerlerin gösterilmesini de üstlenir. Akım gerilim vs. büyüklüklerin kalibrasyonunun
yapılmasına ve bazı büyüklüklerin değiştirilmesine izin verir. LED göstergeler, giriş gerilimi, akü
gerilimi, aşırı yüklenme, sistem arızası gibi konularda basit bilgiler verir. Tuş takımı kullanıcının
menülere ulaşımına ve menülerde seçim yapmasına olanak sağlar.
1
ATLAS 5000
Online UPS
2
3
4
!
START
STOP
ESC
5
6
7
MENU
OK
11
10
9
1- Grafik LCD Ekran: Cihazda bulunan 128x64 çözünürlükteki grafik LCD ekran sayesinde tüm
sistem parametreleri ve sistem şeması tek bir ekranda rahatlıkla görülebilmektedir.
2- Şebeke LED’i: Bu LED’in parlak olması AC Şebekede herhangi bir sorun olmadığını ve
şebekeden çalışıldığını göstermektedir.
3- Akü/DC Bara LED’i: Akü bağlantısına sahip olan modellerde LED’in parlak olması cihazın
akülerinin kısmi veya tam şarjlı olduğunu gösterir. Akü olmayan sistemlerde ise DC baranın
dolu olduğunu göstermektedir.
4- Akü Bozuk/DC Bara Düşük LED’i: Bu LED’in parlak olması akü bağlı cihazlarda akünün bozuk
olduğunu, diğer cihazlarda ise DC Bara’nın düşük veya hiç oluşmadığını gösterir.
5- Genel Arıza LED’i: Herhangi bir arıza durumunda bu LED yanar, LCD ekrandaki menülerde
gerekli ikazlar gösterilir.
6- Aşırı Yük LED’i: Cihaz aşırı akım altında çalışıyorsa yanar.
7- Çıkış Durum LED’i: Bu LED’in parlak olması cihazın AC çıkışının aktif olduğunu gösterir.
8- Yukarı Ok/START Butonu: Menüye girildiğinde dolaşmak için ayrıca ana ekranda iken basılırsa
akım, gerilim, frekans, akü gerilimi, şarj deşarj vb. bilgi ekranları gelir. Bazı cihazlarda
durmakta olan sistemi uzun süre basarak çalıştırmak için kullanılır.
9- Aşağı Ok/STOP Butonu: Menüye girildiğinde dolaşmak için ayrıca ana ekranda iken basılırsa
akım, gerilim, frekans, akü gerilimi, şarj deşarj vb. bilgi ekranları gelir. Bazı cihazlarda
durmakta olan sistemi uzun süre basarak çalıştırmak için kullanılır.
10- ESC Butonu: Menülerde dolaşırken bir üst menüye geri dönmek ve iptal işlemleri için kullanılır.
11- Menü / OK Butonu: Çalışma ekranındayken basıldığında menü açılır, menülerde işlem
yaparken ise onay butonu olarak çalışmaktadır.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 23
6.2.
Ekran (LCD) ve Kullanıcı Menüsü
Grafik LCD, cihaz durumu ve ölçümler ile ilgili detaylı bilgi verir. Ayrıca kullanıcının KGK’yı
yönetmesine olanak sağlar. Aşağıda gösterildiği gibi, bütün bilgiler, komutlar ve ayar parametreleri
menüler içerisinde gösterilmektedir.
Ekran görüntüsündeyken MENU / OK butonuna basıldığında ana menü görüntülenir. Yukarı / Aşağı
butonlarıyla kaydırılarak istenilen seçenek seçilir ve MENU / OK tuşuna basılarak alt menüye ulaşılır.
Alt menülerde de aynı yöntem kullanılarak yine başka alt menülere ulaşılır. ESC tuşu alt menüden üst
menüye çıkmak için kullanılır.
Örneğin, CIHAZ AC/KAPAT seçeneği MENU / OK tuşu ile seçildiğinde aşağıdaki alt menüye ulaşılır. Bu
alt menüde REDRESOR AC/KAPAT seçeneği MENU / OK tuşu ile seçildiğinde yine bir başka alt menü
açılacaktır.
6.2.1
CİHAZ AC/KAPAT
Bu alt menüde REDRESOR AC / KAPAT ve INVERTER AC / KAPAT seçeneği bulunmaktadır. MENU / OK
tuşu ile REDRESOR AC / KAPAT veya INVERTER AC / KAPAT seçeneği seçilebilir.
CIHAZ AC / KAPAT
REDRESOR AC / KAPAT
INVERTER AC / KAPAT
Örneğin REDRESOR AC / KAPAT seçeneği seçilmişse MENU / OK tuşu ile redresör açma veya kapatma
işlemi seçilir. REDRESOR KAPAT seçildikten sonra tekrar çalıştırılmak istenirse REDRESOR AC seçeneği
seçilmelidir. Bu takdirde redresör yumuşak kalkışla görevine başlar.
REDRESOR AC / KAPAT
REDRESOR AC
REDRESOR KAPAT
Örneğin INVERTER AC / KAPAT seçeneği seçilmişse MENU / OK tuşu ile İnvertör açma veya kapatma
işlemi seçilir. INVERTER KAPAT seçildikten sonra tekrar çalıştırılmak istenirse INVERTER AC seçeneği
seçilmelidir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 24
INVERTER AC / KAPAT
INVERTER AC
INVERTER KAPAT
Cihaz ilk açıldığında redresör ve İnvertör kapalı durumdadır. Bu durumda LCD ekran üzerinden enerji
akış diyagramını aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.
DC
AC
AC
DC
R -237V
S -237V
T -238V
+
V 405
V 405
R -0 V
S -0 V
T -0 V
%
0
0
0
UPS Açılış Ekran Görüntüsü
Eğer redresör ve İnvertör açık ise ve giriş değerleri KGK çalışma sınırları içinde ise LCD ekran
üzerinden enerji akış diyagramını aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Bu çalışma modu Online çalışma
olarak adlandırılır. AC/DC dönüşümün yapıldığı Redresörü temsil eden kutucuğun içinde ve DC/AC
dönüşümün yapıldığı Eviriciyi temsil eden kutucuğun içinde küçük bir yıldız bulunmaktadır. Bu yıldız
ilgili ünitenin aktif olduğunu, yıldızın kaybolması ise o ünitenin devre dışı kaldığını gösterir.
DC
AC
AC
*
R -230V
S -230V
T -230V
*
DC
+
V 405
V 405
R -220V
S -220V
T -220V
%
41
40
42
ONLINE Çalışma Modu Ekran Görüntüsü
Eğer Redresör kapatılmış ise veya şebeke giriş değerleri KGK çalışma sınırları dışında ise ya da hiç
yoksa KGK Akü üzerinden çalışmaya devam eder. Bu durumda redresör kapalı İnvertör ise açık
durumdadır. Bu çalışma modunda LCD ekran üzerinden enerji akış diyagramını aşağıdaki şekilde
görebilirsiniz. Bu çalışma modu Akü Çalışma olarak adlandırılır.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 25
DC
AC
AC
*
DC
R -0 V
S -0 V
T -0 V
+
V 405
V 405
R -220V
S -220V
T -220V
%
41
40
42
AKÜ Çalışma Modu Ekran Görüntüsü
Eğer sistem çıkışında belirlenen sınırlar dışında aşırı yüklenme söz konusu olduğunda ya da KGK arıza
durumuna geçerse Sistem Bypass modunda çalışacak ve girişteki şebeke aynen çıkışa aktarılacaktır.
Bu çalışma modunda LCD ekran üzerinden enerji akış diyagramını aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Bu
çalışma modu Bypass çalışma olarak adlandırılır.
DC
AC
AC
DC
R -237V
S -237V
T -238V
+ 405
V
V 405
R -237V
S -237V
T -238V
%
41
40
42
BYPASS Çalışma Modu Ekran Görüntüsü
Menü üzerinde üst veya alt oklara basıldığında, aşağıda görülen ekranlar sırası ile ortaya çıkar.
Ekranlarda o an cihaz tarafından ölçülen elektriksel değerler görüntülenir.
YUK AKIMI R :
YUK AKIMI S :
YUK AKIMI T :
GIRIS AKIMI R:
GIRIS AKIMI S:
GIRIS AKIMI T:
CIKIS FREKANS:
GIRIS FREKANS:
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 26
YUK VR
YUK VS
YUK VT
+ AKU
- AKU
INV VR
INV VS
INV VT
AKU
%0 DOLU
GIRIS VR
GIRIS VS
GIRIS VT
+ DC BARA
- DC BARA
+AKU AKIMI :
-AKU AKIMI :
CIKIS P1
CIKIS P2
CIKIS P3
CIKIS S1
CIKIS S2
CIKIS S3
GIRIS GUC
Aşağıdaki ekrandan saat ve tarih bilgisi görüntülenir
<SAAT>
16:53:37
<TARIH>
4/9/14
Aşağıdaki ekranda ise Redresör ve İnvertörde alınan hatalar ve oluş tarihi görüntülenir. Hata
tablosundan alınan hatanın ne olduğu görülebilir.
<INVERTOR>
Tarih: 03/09/14
Saat: 14:20:22
HATA: 027
HATA SIRASI: 1
016
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 27
6.2.2
TEKNİK SERVİS MENÜSÜ
Bu menü şifreli olup sadece teknik servis elemanlarına özeldir. Cihazın giriş ve çıkışındaki ofsetleri
sıfırlamak, Ayarlar menusu ve Data ekranından bir takım yardımcı bilgiler edinmek, kontrol sistemini
seçmek ve KGK güç ayarlarını yapmak için kullanılmaktadır. Ana Menüde yukarı / aşağı ok tuşları
kullanılarak Teknik Servis Menüsü seçilir.
ANA MENU
CIHAZ AC / KAPAT
TEKNIK SERVIS MENU
OPSIYONEL OZELLIKLER
Seçim yapılarak MENÜ butonuna basıldığında Şifre ekranı gelir.
SIFRE :
----
Şifre girilerek Teknik Servis Menüsüne ulaşılır.
Şifre sadece yetkili teknik servis personeli tarafından girilmelidir.
6.2.3
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
Bu menüde ATLAS 5000 serisinde isteğe bağlı özelliklerinin kullanımı ile ilgili bilgiler ve
talimatlar yer almaktadır.
Menüye giriş şifrelidir. Ana menüde OPSIYONEL OZELLIKLER seçilerek MENU butonuna
basılırsa aşağıdaki şifre menüsü karşımıza çıkacaktır.
SIFRE :
----
 OPSİYONEL Menü için şifre : 3674
Şifre girmek için Yukarı/Aşağı tuşları kullanılır. İstenen değer girildikten sonra MENU tuşu ile
seçim onaylanır. İmleç otomatik olarak 2. Haneye geçer. Tüm basamaklar girildikten sonra
aşağıdaki ekran görüntülenir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 28
OPSIYONEL
PARALELLEME
ECO MOD
EPO
MODBUS
SNMP
MODEM
SERI BAĞLANTI
Paralel çalışma için “PARALELLEME” seçilmelidir. Paralel çalışma için cihazların 4.4
Bölümünde anlatıldığı gibi bağlandığını kontrol edin. Bağlantı onaylanmadan kesinlikle
paralel çalışma seçilmemelidir.
3 adede kadar KGK paralel çalışabilmektedir. Cihaz eğer tekil olarak çalıştırılacaksa UPS
MODE SET seçimi yapılır diğer ayarlara dokunulmaz. Paralel çalışma için ayarlar aşağıdaki
menüden yapılmaktadır.
PARALEL AYARLARI
CIHAZ_ID_SET
CIHAZ_MASTER_SET
CIHAZ_SLAVE_SET
UPS MODE SET
PARALEL MODE SET
CIHAZ ID SET ayarı ile KGK ya 1-2-3 numaralarından biri verilir.
CIHAZ_ID_SET
_
ID : 0
PARALEL MODE SET seçilir ve MENU butonuna basılarak onaylanır.
KGK kapatılıp açılır.
KGK MASTER (Yöneten) olacaksa CIHAZ_MASTER_SET seçimi yapılır, KGK SLAVE (Yönetilen)
olacaksa CIHAZ_SLAVE_SET seçimi yapılır MENU butonuna basılarak onaylanır
KGK kapatılıp açılır ve paralel çalışma başlar.
1 nolu ID en üst değerdir ve MASTER seçilmelidir. 1 nolu KGK devreden çıkarsa 2 ID nolu KGK
otomatik olarak MASTER olmaktadır.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 29
ECO MOD Seçimi
“ECO–MOD" ECONOMY MODE un kısaltmasıdır. Şebekenin güvenli olduğu sınırlarda İnvertör
kapatılarak yüksek verim sağlanır. Bu modda Şebeke sürekli izlenir ve eğer şebeke değerleri
limit dışında ise KGK İnvertörden güvenli çalışmaya geçer.
MOD SECIMI
ECO MOD
NORMAL MOD
DC
* AC
AC
ECO
*
R -231V
S -230V
T -230V
DC
+ 401
V
V 401
R -231V
S -227V
T -229V
%
0
0
0
EKO MOD Çalışma Ekran Görüntüsü
HABERLEŞME AYARLARI
ESIS ATLAS Serisi KGK larda uzak erişim ve haberleşme için MODEM, MODBUS, SNMP ve SERİ
PORT lar isteğe bağlı olarak bulunmaktadır. SNMP erişimi kılavuzda ilgili bölümde
anlatılmaktadır. Diğer seçenekler için ESİS ile temas kurunuz.
Ayarlar aşağıdaki menü ile yapılmaktadır.
SERI PORT AYARLARI
BAUD RATE: 9600
DATA BITS : 8
PARITY
: HAYIR
STOP BITS : 1
MODBUS ID : 48
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 30
MODEM AYARLARI
BAUD RATE: 9600
DATA BITS : 8
PARITY
: HAYIR
STOP BITS : 1
MODBUS ID : 48
SNMP AYARLARI
BAUD RATE: 9600
DATA BITS : 8
PARITY
: HAYIR
STOP BITS : 1
MODBUS ID : 48
6.3.
Hata Mesajları
YUK AKIMI %101-%124 : KGK %101-%124 yüklenme nedeniyle kapatılırsa ekranda bu mesaj görünür.
YUK AKIMI %125-%149 : KGK %125-%149 yüklenme nedeniyle kapatılırsa ekranda bu mesaj görünür.
ASIRI YUKLENME
: KGK %150 ve üzeri yüklenme nedeniyle kapatılırsa ekranda bu mesaj
görünür.
Çıkış R yüksek akım
: Çıkışta kısa devre veya aşırı akım oluşmuştur. İnvertör kapatılır bypass
devreye girer.
Çıkış frekans hata
: Frekansın çalışma sınırları dışına çıkması durumunda İnvertör kapatır bypass
devreye girer
Çıkış IGBT hatası
: Çıkış IGBT’lerinin hata alması durumunda Çıkışı kapatıp bypass’i devreye
vermesi.
Inv Bypass’ da
: KGK bypass moduna geçmiştir.
Çıkış Inv
: KGK İnvertör moduna geçmiştir.
Çıkış C dolu
: Sistem İnvertör modunda ama çıkışta bypass voltajı var. Sistemi koruma amaçlıdır).
Inv DC bara düşük
: Akü düşük mesajı.
Inv + DC yüksek : Akü pozitif yüksek.
Inv - DC yüksek : Akü negatif yüksek.
Bypass’a kes geç
: İnvertör senkron değilse bypass’a kesintili geçiş.
Inv R fazı yüksek
: Çıkış R fazının toleranslar dışında olması durumunda bu mesaj görünür ve
çıkış bypass’ a geçer.
Inv S fazı yüksek
: Çıkış S fazının toleranslar dışında olması durumunda bu mesaj görünür ve
çıkış bypass’ a geçer.
Inv T fazı yüksek
: Çıkış T fazının toleranslar dışında olması durumunda bu mesaj görünür ve
çıkış bypass’ a geçer.
Inv R fazı düşük
: Çıkış R fazının toleranslar dışında olması durumunda bu mesaj görünür ve
çıkış bypass’ a geçer.
Inv S fazı düşük : Çıkış S fazının toleranslar dışında olması durumunda bu mesaj görünür ve çıkış
bypass’ a geçer.
Inv T fazı düşük
: Çıkış T fazının toleranslar dışında olması durumunda bu mesaj görünür ve
çıkış bypass’ a geçer.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 31
Inv yüksek sıcaklık
: İnvertör sıcaklığı izin verilen seviyenin üstüne çıktı.
Inv bypass kapalı
: Bypass ve İnvertör çıkışa verilemiyor.
Endük. Akım koruması: İnvertör endüktansında yüksek akım oluşması.
Bypass fazları ters
: Bypass R,S,T fazlarının ters olması durumda bu mesaj ekranda görülür.
%101-%124 YUKTE
: KGK %101-%124 yük altında çalışıyorsa bu mesaj ekranda görünür.
%125-%149 YUKTE
: KGK %125-%149 yük altında çalışıyorsa bu mesaj ekranda görünür.
ASIRI YUK
: KGK %150 ve üzeri yük altında çalışıyorsa bu mesaj ekranda görünür.
Bypass aşırı yük
: Cihaz bypass da iken aşırı yük devam ediyorsa bu mesaj ekranda görünür.
Çıkış offset hata
: Çıkışta DC kaçak oluştuğunda çıkış bypass’a verilir ve cihaz korumaya geçer.
Rec + dc yüksek
: Giriş pozitif DC bara yüksek.
Rec - dc yüksek
: Giriş negatif DC bara yüksek.
Giriş R fazı düşük
: Giriş R fazının Toleranslar dışında olması durumunda redresör korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görünür.
Giriş S fazı düşük
: Giriş S fazının Toleranslar dışında olması durumunda redresör korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görünür.
Giriş T fazı düşük
: Giriş T fazının Toleranslar dışında olması durumunda redresör korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görünür.
Giriş R fazı yüksek
: Giriş R fazının Toleranslar dışında olması durumunda redresör korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görünür.
Giriş S fazı yüksek
: Giriş S fazının Toleranslar dışında olması durumunda redresör korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görünür.
Giriş T fazı yüksek
: Giriş T fazının Toleranslar dışında olması durumunda redresör korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görünür.
Giriş R yüksek akım
: Giriş R fazında kısa devre veya aşırı akım oluşmuştur.
Giriş S yüksek akım
: Giriş S fazında kısa devre veya aşırı akım oluşmuştur.
Giriş T yüksek akım
: Giriş T fazında kısa devre veya aşırı akım oluşmuştur.
Rec Dc Bara okunamıyor: Redresör DC bara voltajını okuyamıyor
Rec yüksek sıcaklık
: Redresör sıcaklığı izin verilen seviyenin üstüne çıktı.
Rec faz sırası ters
: Giriş R,S,T fazlarının ters olması durumda bu mesaj ekranda görülür.
Giriş Soft Start hata
: Şebeke gerilimi DC barayı istenen seviyeye kadar dolduramazsa belli bir sure
sonra cihaz korumaya geçer ve bu mesaj ekranda görülür.
Giriş frekans hatası
: Giriş frekansı tolerans dışına çıktığında cihaz korumaya geçer.
Giriş IGBT hatası
: Giriş IGBT’lerinin hata alması durumunda sistemi kapatması.
Aku Test Basarisiz
: Akü testinin başarısız olduğunu gösterir
Aku Test Basarili
: Akü testinin başarılı olduğunu gösterir
Inv Yanlis Guc
: İnvertör çıkış gücünün hatalı olduğunu gösterir
Paralel Hab. Hata
: Paralel çalışma haberleşme hatasını gösterir
Ups Slave Modda
: KGK nın yönetilen modda olduğu gösterir
Aku Kapasitesi %
: Akü doluluk oranını gösterir
Giriş Gerilimi Düşük-Yüksek : Cihaz girişindeki gerilim tolerans dışına çıktığında Redresör kapanır.
Gerilim normale döndüğünde ise otomatik olarak çalışır.
DC-BARA Yüksek Düşük Arızası: Herhangi bir nedenle DC bara gerilimi tolerans dışına çıkarsa
Redresör kapatılır ve sorun ortadan kalkınca otomatik olarak başlar. Bu olay 4dk içinde 3 kez
tekrarlarsa tekrar çalışması için enerjinin kesilip yeniden verilmesi gerekir.
Çıkış Gerilimi Yüksek-Düşük: Normal çalışma esnasında İnvertör çıkışındaki gerilim tolerans dışına
çıkması halinde sistem çıkışı kapatılır daha sonra otomatik olarak tekrar başlar. Bu sorun 3dk
içersinde 3 kez tekrarlarsa sistemin enerjisi kesilip verilmesi halinde tekrar çalışmayı deneyecektir.
Çıkış Akımı Yüksek: Çıkış akımı nominal akımın üstüne çıktığında aşırı yük olarak değerlendirilir. Akım
%100 ‘ün üstündeyse ve %125’u geçmediyse cihaz 10 dakika çalışır ve korumaya geçer. Aşırı yük
süresi kadar ara verir sonra tekrar çalışmayı dener. Akım %125’u geçmişse ama %150’un da altında
kalmışsa kısa bir süre(1 dakika) sonra kapatılır. Aşırı yük süresi kadar bekledikten sonra tekrar
çalışmayı dener. Akım %150’yi aşmışsa kısa devre muamelesi görür ve kapatılır daha sonra tekrar
dener bu durum 4 dakika içinde 3 defa oluşmuşsa KGK’nın enerjisinin kesilip tekrar verilmesi gerekir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 32
Enerji kesintisi esnasında bir iki dakika bekleyerek cihaz içindeki kondansatörlerin boşalması
sağlanmalıdır.
Giriş R Dc Gerilim: Girişte R fazında dc gerilim oluştuğunda ekranda bu mesaj görünür.
Giriş S Dc Gerilim: Girişte S fazında dc gerilim oluştuğunda ekranda bu mesaj görünür.
Giriş T Dc Gerilim: Girişte T fazında dc gerilim oluştuğunda ekranda bu mesaj görünür.
Bu mesaj sadece 300kVA da geçerlidir.
Giriş kontaktör hatası : Giriş kontaktörü çektirildiğinde kontak bilgisi gelmez ise cihaz korumaya
geçer ve ekranda bu mesaj görülür.
Buzzer (Sesli Uyarı):
Sesli Uyarı kullanıcıyı oluşan alarmlar ile ilgili sesli uyarı verir.
Buzzer
DURUM
Sessiz
Kesikli
6.4.
TANIMLAMA
Uyarı Yok
Minör uyarı var
Alarm Kayıt Belleği
ESİS Kesintisiz Güç Kaynakları 500 adede kadar geçmişe dönük alarmları kayıt edebilir. Bu menü servis
amaçlıdır. Herhangi bir problem karşılaştığınızda ekrandaki hata kodunu servise bildirmeniz
istenebilir. Hata koduna ulaşmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanabilirsiniz.
REDRESÖR
Hata
Kodu
Hata Açıklaması
1
+ DCBARA_YUKSEK
2
+ DCBARA _NORMAL
3
- DCBARA_YUKSEK
4
- DCBARA _NORMAL
5
6
INVERTÖR
Hata
Kodu
Hata Açıklaması
Hata
Kodu
Hata Açıklaması
GIRIS_R_FAZI_DUSUK
4
5
%100 10DK AKIM KORUMASI
%100 10DK AKIM KORUMASI ORTADAN
KALKTI
%125 1DK AKIM KORUMASI
%125 1DK AKIM KORUMASI ORTADAN
KALKTI
%150 AKIM KORUMASI
GIRIS_R_FAZI_ NORMAL
6
%150 AKIM ORTADAN KALKTI
7
GIRIS_R_FAZI_YUKSEK
7
INVERTER_NORMAL
8
GIRIS_R_FAZI_ NORMAL
8
INVERTER_KAPALI
46
47
9
GIRIS_S_FAZI_DUSUK
9
CIKIS_SENKRON_DEGIL
48
YUZDE_110YUKTEN_NORMALE_DONDU
10
GIRIS_S_FAZI_ NORMAL
10
CIKIS_SENKRON
49
YUZDE_125YUKTE_CALISIYOR
11
GIRIS_S_FAZI_YUKSEK
11
INV_ASIRI_AKIM
50
YUZDE_125YUKTEN_NORMALE_DONDU
12
GIRIS_S_FAZI _NORMAL
12
INV_ AKIMI_NORMAL
51
INV_YUKSEK_SICAKLIK
13
GIRIS_T_FAZI_DUSUK
13
CIKIS_FREKANS_HATASI
52
INV_YUKSEK_SICAKLIK_NORMALE_DONDU
14
GIRIS_T_FAZI_NORMAL
14
CIKIS_FREKANS_ NORMAL
53
ENDUKTANS_AKIM_KORUMASI
15
GIRIS_T_FAZI_YUKSEK
15
INV_IGBT_HATASI
55
INV_KAP_BYPASS_UYGUN_DEGIL
16
GIRIS_T_FAZI_NORMAL
17
INV_%110_KORUMASI_AKTIF
17
R FAZI ASIRI AKIM
18
INV_%110_KORUMASI_NORMALE_DONDU
57
59
YUK_AKIMI_DC_AKIM_HATASI
19
S FAZI ASIRI AKIM
19
BYPASS_KESINTILI_GECIS
21
T FAZI ASIRI AKIM
20
BYPASS_GECIS _NORMAL
61
62
BYPASS_ YUKU _NORMAL
23
DCBARA_OKUNAMIYOR
21
- DCBARA_YUKSEK
63
AKTIF(P)_GUC_%125_YUK_R_FAZI
24
DCBARA_NORMAL_OKUNUYOR
22
- DCBARA _NORMALE_DONDU
65
S_FAZI REAKTIF(S)_GUC_%125_KORUMASI
25
GIRIS_YUKSEK_SICAKLIK
23
ÇIKIŞ_KONDANSATORU_DOLU
67
AKTIF(P)_GUC_ASIRI YUK
26
GIRIS_SICAKLIK_NORMAL
24
ÇIKIŞ_KONDANSATORU_BOS
69
REAKTIF(S)_GUC_ASIRI YUK
34
GIRIS_FREKANS_HATASI
25
+ DCBARA_YUKSEK
71
AKTIF(P)_GUC_%100 YUK OLUSTU
35
GIRIS_FREKANS_NORMAL
26
+ DCBARA _NORMALE_DONDU
73
REAKTIF(S)_GUC_%100 YUK OLUSTU
36
GIRIS IGBT HATASI
27
BYPASS_AKTIF
75
BYPASS_FAZLARI_TERS
38
GIRIS_R_FAZI_DC_AKIM_HATASI
29
INVERTER_AKTIF
77
60DERECE_ÖN_SICAKLIK
39
GIRIS_R_FAZI_DC_AKIM_NORMAL 31
INV DCBARA_DUSUK
79
ACIL_STOP_BUTONU
40
GIRIS_S_FAZI_DC_AKIM_HATASI
INV DCBARA_DUSUK_NORMALE_DONDU
80
PARALEL_HABERLESME_KOPUK
41
GIRIS_S_FAZI_DC_AKIM_NORMAL 33
INV_R_YUKSEKTEN_KAPANDI
42
GIRIS_T_FAZI_DC_AKIM_HATASI
INV_R_NORMAL
43
GIRIS_T_FAZI_DC_AKIM_NORMAL 35
A5U-10-300-R02
1
2
3
32
34
40
YUZDE_100YUKTEN_NORMALE_DONDU
41
INV_R_DUSUKTEN_KAPANDI
42
INV_R_ NORMAL
43
INV_S_DUSUKTEN_KAPANDI
44
45
INV_S_ NORMAL
INV_T _NORMAL
INV_T_DUSUKTEN_KAPANDI
INV_YUZDE_110YUKTE_CALISIYOR
BYPASS_ASIRI_YUK
BYPASS_ASIRI_YUKTE
INV_S_YUKSEKTEN_KAPANDI
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 33
44
GIRIS_FAZ_SIRASI_TERS
36
INV_S_NORMAL
45
ACIL_STOP_BASILDI
37
INV_T_YUKSEKTEN_KAPANDI
46
AKU_TEST_BASARILI_SET
38
INV_T_ NORMAL
47
AKU_TEST_BASARISIZ
39
YUZDE_100YUKTE_CALISIYOR
7.
KGK UZAKTAN DENETİM (İSTEĞE BAĞLIDIR)
7.1.
SNMP
ESİS Kesintisiz Güç Kaynakları isteğe bağlı SNMP (Simple Network Management System) ile
donatılabilir. SNMP ile ağa bağlı KGK’larınızı uzaktan izleyebilirsiniz.
SNMP Modülü cihazın arka veya ön yüzünde yer alabilir. Bağlantı Ethernet kablosu ve RJ-45 soket
kullanılarak yapılır.
7.1.1.
SNMP Kurulumu
http://www.megatec.com.tw/Download.htm sitesinden Netility programının son versiyonu indirilir
ve kurulur.
Network kablosu SNMP modülüne takılır.
Daha sonra program çalıştırılır. “Refresh List” butonuna tıklanır ve SNMP modülünün IP adresi Netility
programının ana penceresinde görülür.
“Launch Web User Interface” butonuna tıklanarak web ara yüzüne bağlanılabilir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 34
7.1.2.
Ayarlar
Ayarlar->UPS Ayarları->UPS Özellikleri altında UPS iletişim tipi kısmından “MegaTec Üç(3 Faz giriş-3
faz çıkış)” seçilir.
Ayarlar->UPS Ayarları->Uyarı Eşik değerleri kısmından Kritik yük %100 yapılır.
Ayarlar->SNMP->General altında Sistem Konumu cihazın çalıştığı yerin adı verilebilir. Örneğin “Soğuk
hava deposu”
Ayarlar->Sistem Saati altından Sistem zamanı ayarlanır ve uygula butonuna basılır.
E-MAIL AYARLARI,
Ayarlar->Email-> Email Ayarları altında.
EmailServer = mail server’i yazılmalı.(ör:mail.esis.com.tr)
EmailPortu = 587 olmalı.
Gönderenin Email Adresi = [email protected]
Email Server Kimlik Doğrulama Gerektirir = Evet
Hesap Adı =
Parola =
Bu ayarlar yapıldıktan sonra Uygula butonuna basılır ve ayarlar kaydedilir.
Daha sonra istenirse Test E-posta gönderme kısmına test için bir E-mail adresi yazılır ve mail
ayarlarının doğru olup olmadığı bu şekilde test edilebilir..
Ayarlar->Email-> Olay Kaydi İçin E-posta altındaki ;
Olay meydana geldiğinde e-mail gönder kısmı Evet yapılır.
Daha sonra Bu e-maillerin ulaşmasını istediğimiz kişilerin email adresleri Hesap1,2,3,4…8 kısımlarına
yazılır.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 35
Giriş ve Çıkış gerilimlerinin grafik görüntüsü
Mevcut Çıkış Normal
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 36
8.
BAKIM
Üretici firma, kullanıcının bu kılavuzu okuduğunu ve cihaz hakkında yeterli teknik bilgi ve donanıma
sahip olduğunu, ehliyetsiz ve uzman olmayan kişilerin cihaza müdahalede bulunmayacağını garanti
ettiğini kabul eder. Üretici, kullanıcıyı bu kılavuz ile bilgilendirmiştir. Cihazın kapağı açıldığında
sistemin enerji ve bağlantı noktaları gibi yaşamsal tehlike içeren kısımların bulunduğu açıktır.
Dolayısıyla, üretici uzman olmayan kişilerin müdahalelerinden doğan hasar ve hiçbir sorumluluğu
kabul etmez. Kullanıcı tarafından yapılacak işlemler açıkça tanımlanmıştır. Bunlar uygun yer seçimi,
uygun ısı ve nemde, tozsuz ortam temini gibi işlemlerdir. Üretici firma, kullanıcı hatası veya cihazın
yanlış kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü hasarda sorumluluk kabul etmeyecektir ve garanti
geçersiz sayılacaktır.
Aküler, fanlar ve kondansatörler ömürleri dolduğu zaman değiştirilecektir.
Bu hat üzerinde çalışmaya başlamadan önce Kesintisiz güç kaynağını hattan ayırın, koruyucu
toprak da dahil tüm terminaller arasında gerilim olup olmadığı kontrol edin.
Cihazın bağlantı kapağı ve dış kapaklar sadece yetkili personel tarafından açılmalıdır.
Şebekeye bağlı olmasa da, güç kaynağının içerisinde bulunan metal parçalarda yüksek gerilim
ve sıcaklık mevcuttur. Bu parçalara dokunulması elektrik şoklarına ya da yanmalara yol
açabilir. Güç kaynağına ait bütün servis işlemleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
Güç kaynağının içerisindeki enerjinin boşalması için güç kaynağının her türlü şebeke
bağlantısının ve akü bağlantılarının “OFF” konumunda kapalı olması gerekmektedir.
8.1.
Aküler
Akülerin ömrü büyük oranla ortamın sıcaklığına bağlıdır. Şarj-deşarj olma sıklığı da ömrünü olumsuz
yönde etkileyen faktörler arasındadır.
Ortam sıcaklığının 10°C–20°C olması durumunda akü ömrü 3 ila 10 yıl arası değişmektedir. Akü
değiştirilmesi gerekli ise akünün tipine ve değerine uygun özdeş bir akü ile değiştirilmelidir. Akü testi
yapma koşulu ile akülerin durumunu ve ömrünü inceleyebilirsiniz.
Kişisel kazaları önlemek için kol saati, yüzük gibi metal aksesuarlar çıkartılmalı, kauçuk
ayakkabı ve eldiven kullanılmalıdır.
Eğer aküler doğru sayıda ve düzende bağlanmamışsa patlama ve yangın çıkma tehlikesi
vardır.
Aküleri ateşe atmayınız. Patlama riski vardır. Aküler deriye ve gözlere zararlı maddeler
içerdiği için akülerin kabını açmayınız.
•
•
•
•
•
•
8.2.
KGK Çalışmasa bile Akü bağlantıları üzerinde yüksek gerilim olacağı için Akü değişimi yetkili
servis personeli tarafından yapılmalıdır.
Akü bağlantılarının yanlışlıkla topraklanmadığından emin olunuz.
Akülerin üstünde alet ya da metal parçalar bırakmayınız.
Akü, elektrik çarpması ve kısa devre riski taşır.
Aküler aynı tip, kapasite, sayı ve ölçülerdeki akülerle değiştirilmelidir.
Akülerin geri dönüşümü sağlanmalıdır. Aküleri herhangi bir geri dönüşüm tesisine ya da
Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş’ne gönderebilirsiniz.
Fanlar
Güç kaynağının elektronik güç devrelerini soğutmaya yarayan fanların ömrü çevre koşullarına göre
değişse de her beş yılda bir yetkili servis elemanları tarafından değiştirilmesi tavsiye olunur.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 37
8.3.
Kapasitörler
Güç kaynağının içerisindeki, DC kanalında, çıkışta ve filtrelemede kullanılan elektrolitik
kondansatörlerin ömrü kullanıma ve çevresel şartlara göre değişmektedir.
Elektrolitik kondansatörlerin değişimi için tavsiye edilen süre 5 yıldır.
8.4.
Periyodik Bakım
Cihaza yetkili personel haricinde kimse bakım yapmamalıdır. Sadece aşağıdakileri yapmanız yeterli
olacaktır.
•
Cihazı direk güneş ışığına maruz olan yerlerde tutmayınız.
•
Isı kaynaklarına yakın yerlere yerleştirmeyiniz. Ortam ısısını 20 °C civarında tutmak cihaz
ömrünü uzatır.
•
Toza karşı önlem alınız, fan bölgesinin, hava yollarının periyodik olarak tozunu alınız, (Fan
ömrünün dolayısıyla cihaz ömrünün uzun olmasını sağlar) ortam ve zemini temiz tutunuz.
•
Ortam neminin uygun olmasını sağlayınız. Nemli ortamlar korozyona sebep olacağından cihaz
ömrünü ve çalışmasını etkiler.
•
Garanti süresi içerisindeki (kullanıcı hataları hariç) problemlere ilişkin üreticinin ücretsiz
malzeme ve işçilik sağlama gibi yükümlülüğü vardır. Ancak bunun dışında (Garanti dahili yada harici)
düzenli ve periyodik bakım istenirse üretici bunu ücreti karşılığı yetkili teknik servisleri ile yada direk
kendisi sağlar.
ÜÇ AYLIK BAKIM
1. Klimalı ve uygun çalışma koşulları altında (20-25 C) aralığında, cihazın ve bileşenlerinin yaşam
ömrünün uzun olacağı unutulmamalıdır. Öncelikle bu koşulların sağlanması gerekir.
2. Cihazın hava alışverişinde bulunduğu, bütün filtre kapaklarının açık(tıkalı olmadığı) gözlenmeli ve
birikmiş olan tozlar temizlenmelidir.
3. Kabin üzeri ve çevresinde biriken toz vb. maddeler emilerek alınmalıdır.
4. Çok az nemlendirilmiş bir bez ile de, cihaz kabin ve ön paneli silinmelidir.
YILLIK BAKIM
1. Fanların cihaz enerji verildiğinde, aktif olduğu (dönüyor olduğu) ve fonksiyonlarını yerine getirdiği
gözlenmelidir.
2. Cihaz kabin kapağı açılarak fiziki göz muayenesi yapılmalıdır.
3. Kalibrasyonlu bir voltmetre ile cihaz giriş ve çıkış voltajları, cihaz frekansı kontrol edilmelidir
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 38
9.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL
Güç (KVA)
Nominal Aktif Güç (kW)
GENEL
Gösterge
Çalışma Sistemi
KGK Topolojisi
Haberleşme
Çıkış Koruması
Opsiyonlar
GİRİŞ
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Giriş Akım THD
Güç Faktörü
ÇIKIŞ
Gerilim
Gerilim Regülasyonu
Frekans
Serbest Çalışma Frekansı
Crest Faktörü
Güç Faktörü
THDv
Verim
Aşırı Yük
AKÜ
Tip
Miktar
Koruma
Nominal Batarya Gerilimi
STATİK BYPASS
Faz Sayısı
Gerilim Aralığı
Frekans Aralığı
ÇEVRESEL KOŞULLAR
Çalışma Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Bağıl nem
Maks. Çalışma Yüksekliği
Koruma Sınıfı
Akustik Gürültü (1 m. den)
Soğutma
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Boyutlar (G x D x Y) (mm)
Ağırlık (kg)
Renk
Kabin
STANDARTLAR
Uyumlu Standartlar
A5U-10-300-R02
5010
10
8
5015
15
12
5020
20
16
5030
30
24
5040
40
32
5060
60
48
5080
80
64
Grafik LCD Ekran, İkaz LED’ li Uyarılar
Giriş akım harmoniği ve güç faktörünü düzeltme, Çift DSP Kontrollü, Yüksek
Frekanslı PWM, IGBT Teknolojisi
Online, Çift Çevrim, Trafosuz, Yüksek Frekanslı PWM
3 ad. Kuru Kontak (Akü Düşük, Giriş Hatası, Sistem Bypass)
Elektronik ve Sigorta Korumalı
Paralel Çalışma, EPO, ECO MOD, SNMP, MODBUS, İzolasyon Trafosu
380 Vac (3 Faz+N+GND)
20%
50 (İsteğe Bağlı 60 Hz)
± %6
5%
0.99
380 Vac (3 Faz+N+GND)
< %1
50 (İsteğe Bağlı 60 Hz)
50± % 0.01
3:1
0.8
≤ %3 (doğrusal yük), ≤ %5 (doğrusal olmayan yük)
%90 - %93
%101-%125 için 10 dak., %126-%150 için 1 dak.
Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit
60
Derin Deşarj Koruma, Gerilim Yüksek Koruma
±405 V DC
3 Ph+N+PE
± %20
± %6
0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)
-25 +40 °C (en uzun akü ömrü için 15-40 °C)
% 0-95 (yoğunlaşma olmadan)
≤ 1000 m
IP20
<55 dBA
<60 dBA
Hava Soğutmalı
350x795x1110
112
115
RAL9005
Metal Gövde, Fırın Boya
119
500x806x1213
160
165
172
EN 62040-1-1 (LVD), EN 62040-2 EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 39
MODEL
Güç (KVA)
Nominal Aktif Güç (kW)
GENEL
Gösterge
Çalışma Sistemi
KGK Topolojisi
Haberleşme
Çıkış Koruması
Opsiyonlar
GİRİŞ
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Giriş Akım THD
Güç Faktörü
ÇIKIŞ
Gerilim
Gerilim Regülasyonu
Frekans
Serbest Çalışma Frekansı
Crest Faktörü
Güç Faktörü
THDv
Verim
Aşırı Yük
AKÜ
Tip
Miktar
Koruma
Nominal Batarya Gerilimi
STATİK BYPASS
Faz Sayısı
Gerilim Aralığı
Frekans Aralığı
ÇEVRESEL KOŞULLAR
Çalışma Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Bağıl nem
Maks. Çalışma Yüksekliği
Koruma Sınıfı
Akustik Gürültü (1m. den)
Soğutma
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Boyutlar (G x D x Y) (mm)
Ağırlık (kg)
Renk
Kabin
STANDARTLAR
Uyumlu Standartlar
A5U-10-300-R02
5100
100
80
5120
120
96
5160
160
128
5200
200
160
5250
250
200
5300
300
240
Grafik LCD Ekran, İkaz LED’ li Uyarılar
Giriş akım harmoniği ve güç faktörünü düzeltme, Çift DSP Kontrollü, Yüksek
Frekanslı PWM, IGBT Teknolojisi
Online, Çift Çevrim, Trafosuz, Yüksek Frekanslı PWM
3 ad. Kuru Kontak (Akü Düşük, Giriş Hatası, Sistem Bypass)
Elektronik ve Sigorta Korumalı
Paralel Çalışma, EPO, ECO MOD, SNMP, MODBUS, İzolasyon Trafosu
380 Vac (3 Ph+N+PE)
20%
50 (İsteğe Bağlı 60 Hz)
± %6
<5%
0.99
380 Vac (3 Ph+N+PE)
< %1
50 (İsteğe Bağlı 60 Hz)
50± % 0.01
3:1
0.8
≤ %3 (doğrusal yük), ≤ %5 (doğrusal olmayan yük)
93%
%101-%124 için 10 dak., %125-%150 için 1 dak.
Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit
60
Derin Deşarj Koruma, Gerilim Yüksek Koruma
±405 V DC
3 Ph+N+PE
± %20
± %10
0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)
-25 +55 °C (en uzun akü ömrü için 15-40 °C)
% 0-95 (yoğunlaşma olmadan)
≤ 1000 m
IP20
<65 dBA
<70 dBA
Fan Soğutmalı
550x800x1335
290
315
RAL9005
Metal Gövde, Fırın Boya
780x1260x1900
490
540
<74 dBA
<74 dBA
2190x810x2029
1370
1480
1690
EN 62040-1-1 (LVD), EN 62040-2 EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 40
10.
SORUN GİDERME
Bu bölümde güç kaynağında oluşabilecek arıza durumlarında yapılması gerekenlerden
bahsedilecektir. Arızanın giderilememesi durumunda, aşağıdaki bilgilerle birlikte, yetkili teknik servise
danışmanız gerekmektedir.
Şebekeye bağlı olmasa da, güç kaynağının içerisinde bulunan metal parçalarda yüksek gerilim
ve sıcaklık mevcuttur. Bu parçalara dokunulması elektrik şoklarına ya da yanmalara yol
açabilir. Güç kaynağına ait bütün servis işlemleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
Genel Arızalar ve Giderilmesi
Cihaz Çalışmıyor:
Cihazın giriş kabloları takılı değildir veya cihaza enerji gelmiyordur. Girişinde enerji olup olmadığını
kontrol ediniz. Cihazın giriş klemensleri arızalanmıştır, yenisiyle değiştiriniz. Cihazın şalterleri
kapalıdır, açınız. Şalterleri bozulmuştur, teknik servisle irtibat kurunuz.
Cihazı ayarlayamıyorum:
Kullanma talimatındaki adımları uyguladığınızdan emin olun. Kontrol paneli ile ilgili sorun varsa teknik
servis ile irtibat kurunuz.
Cihazdan koku geliyor:
Eğer cihazınız yeni ise ilk zamanlarda ortaya çıkan sıcaklığın etkisiyle bu tür kokuların gelmesi
normaldir. Zamanla bu koku gelmeyecektir. Cihazdan ağır bir yanık kokusu geliyorsa hemen cihazı
kapatınız. Cihazın çok uzun süreli çalışmadan dolayı aşırı ısınmadığından emin olunuz. Eğer her şey
normal olduğu halde cihazdan normal olmayan yanık kokuları geliyorsa enerjiyi kesin ve teknik
servise haber veriniz.
Cihazda elektrik kaçağı var:
Ehliyetli bir elektrikçiye topraklama yaptırın. Güç kablosunu kontrol ediniz. Herhangi bir deformasyon
olmadığından emin olunuz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa yetkili kişilerin kabloyu
değiştirmelerini isteyiniz.
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE
•
Kullanma kılavuzunu okuyunuz.
•
Sigortaların ON konumunda olup olmadığını kontrol ediniz.
•
Uyarılar menüsünden uyarı listesini ve uyarı raporlarını not alınız. Bunu kullanma
kılavuzundaki ilgili bölümü okuyarak bilgileniniz.
•
Ekranda kırmızı uyarı LED’i var mı? Not alınız.
•
Bu bilgi ve notları teknik servise iletiniz.
•
Teknik servis sizi gerektiği gibi yönlendirecek ya da kendisi müdahale edecektir.
•
Aşırı yük durumu varsa, cihazı kapatıp tekrar açınız.
Sorun çözülmedi ise;
Yukarıdaki bilgiler ile teknik servisi arayınız.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 41
11.
GARANTİ
Bu ürün fatura tarihinden itibaren üretim ve malzeme hatalarına karşı 24 (yirmi dört) ay
garanti kapsamındadır.
Bu garanti aşağıdaki koşullarda geçerli değildir.
•
Cihaz bu kılavuzda belirtilen çalışma koşulları içinde montajı yapılmamış ise
•
Cihaza yetkili servis dışında onarım vb. amaçlarla müdahale edilmesi
•
Dikkatsiz ve yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar.
•
Cihaz seri numaralarındaki kazıntı /silinti olması
•
Cihazın darbe veya sıvıya maruz kalması
HİÇBİR KOŞUL ALTINDA KGK ÜRETİCİSİ VE BAĞLI TEDARİKÇİLERİ İLE SERVİS İSTASYONLARI
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ ÇALIŞMAMASINDAN YA DA HATALI ÇALIŞMASINDAN
DOLAYI KULLANICININ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK UĞRAYACAĞI ZARARLARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ.
Bu kitapçık dahil olmak üzere tüm dokümanlar yayınlandığı tarih için geçerli olup KGK
üreticisi önceden haber vermeksizin değişiklik yapmakta serbesttir.
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 42
AT UYUMLULUK BEYANI
Biz, ESİS ENERJİ, aşağıda marka ve modeli verilen ürünlerin belirtilen standartlara uygun olarak
aşağıdaki AT direktiflerinin gereklerini karşılayacak şekilde üretildiğini beyaz ederiz.
Applicable Directives
2006/95/AT
2004/108/AT
Alçak Gerilim Direktifi
EMC Direktifi
Uygunluğu Deklare Edilen Standartlar:
Uyumlu Standartlar
TS EN 62040-1:2008 Kesintisiz Güç sistemleri - Bölüm 1:
Genel Güvenlik Kuralları
TS EN 62040-2:2006 Kesintisiz Güç Sistemleri- Bölüm 2:
Elektromanyatik Uyumluluk Şartları (EMC)
Ürün Tipi
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
Model Numaraları
ATLAS 5010 – 5015 – 5020 – 5030 - 5040 – 5060 – 5080 - 5100 –
5120 – 5200 – 5250 – 5300
Üretici Adı
Esis Enerji ve Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.
Üretici Adresi
Dudullu OSB Esenkent Mah. Baturalp Sok. No:14 Ümraniye
34776 İstanbul / Turkey
CE Verildiği Tarih
13
Halit Zengince
Teknik Müdür
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 43
A5U-10-300-R02
ATLAS 5000 Serisi Kullanıcı El Kitabı
Sayfa 44
Download

Kılavuz