z Valašska: Dvoupalcový jazyk ženský utluče patnáct pěstí vysokého chlapa
Oznamujeme občanům, že jsou ještě na obecním
úřadě k vyzvednutí kompostéry.
Vyzvednout si je mohou i občané, kteří nevyplnili
dotazník.
KONEC SPLATNOSTI POPLATKU ZA VODU!!!
Splatnost poplatku za odběr pitné vody skončila
29. ledna 2014. Pokud jste doposud neodevzdali
podklad
pro výpočet odběru vody, prosíme, abyste tak učinili
v nejkratším termínu.
Odvoz tříděného odpadu v ÚNORU:
Oznamujeme občanům, že kancelář evidence
obyvatel, podatelny a Czech Pointu bude v měsíci
únoru uzavřena.
Ověřování listin a podpisů umožní v úřední dny
kancelář Pokladny.
Oznamujeme všem čtenářům, že jsou na internetu
bližší informace o naší knihovně. Na stránkách se
ještě pracuje, ale najdete zde provozní dobu knihovny,
knihovní řád a další zajímavosti, včetně seznamu knih,
autorů, a výpůjček titulů.
Stránky: www.prostredni-becva.knihovna.info
Od pondělí 6. ledna 2014 je otevřena pokladna
obecního úřadu, kde můžete zaplatit v úřední dny
poplatky v hotovosti (7.00 – 16.00 hod).
Jedná se o tyto poplatky:
- poplatek za PSA – platba za psa staršího 3 měsíců.
Sazba 100,- Kč za jednoho, za každého dalšího
150,- Kč. Splatnost do 31. března, (probíhá i
výměna psích známek)
- poplatek za odvoz ODPADU – za osobu trvale
bydlící 400,- Kč, od 70 let výše 200,- Kč, děti do 2 let
osvobozeny. Splatnost do 31. března
PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle)
odvoz: 5.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5.; 4.6.; 18. 6. 2014
PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz:
12.2.; 12.3.; 9.4.; 14.5.; 11. 6. 2014
SBĚRNÝ DVŮR:
Obec Prostřední Bečva se zapojila do
kolektivního
systému
pro
zpětný
odběr
osvětlovacích zařízení – EKOLAMP.
Tento systém spočívá ve sběru, svozu a recyklaci
použitých světelných zdrojů a svítidel. Vysloužilé
zářivky, úsporné i obyčejné žárovky, led diody apod.
odevzdejte
ve
sběrném
dvoře.
Více
na
www.ekolamp.cz
Stále je také v provozu sběr použitého elektro
zařízení ve spolupráci s firmou ELEKTROVIN.
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA Prostřední Bečva:
středa 7.00 – 16.30 hod.
sobota 8.00 – 11.30 hod.
Výkup kovového odpadu zajišťuje firma DELKOS
na Hutisku-Solanci.
Provozní doba: středa 8.00 – 16.00 hod.
pátek 8.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt 601 388 880, více na www.delkos.cz
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že dne 27. února a 6.
března 2014 bude vypnuta elektrická energie v části
Prostřední Bečva - Bácov, trafo stanice Horní, U
školy, Bacov I., Bacov 4, Gálka-Pekárek
1
Dne 14. února 2014 by se dožil 70 let pan
JAROSLAV FIURÁŠEK
V MĚSÍCI ÚNORU PŘEJEME
oslavencům, kteří se dožívají
životního jubilea.
JURAJDOVÁ MARIE
KRAJČA MIROSLAV
KUBĚNA JOSEF
MIKUDOVÁ VLASTA
ONDRYÁŠOVÁ JIŘINA
PŠENICOVÁ ANEŽKA
SMOČEK JOSEF
SOBKOVÁ MARIE
ŠÍRA JOSEF
ŠÍRA VLADIMÍR
TESAŘOVÁ ANDĚLA
Všem jubilantům přejeme, hodně
pohodu a optimismus.
významného
323
316
181
436
143
0/246
44
297
52
435
625
štěstí, zdraví,
JUŘÍKOVÁ LAURA
ŠPINAR RADOMÍR
Omlouváme se tímto rodině Pastrokové.
V lednovém zpravodaji v rubrice „Vzpomínáme,“
jsme u výročí úmrtí pana Václava Pastorka neuvedli
ve vzpomínce jeho syna s rodinou.
Dne 11. ledna 2014 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí úmrtí paní
ŽÍLOVÉ VLASTY
Vzpomínají manžel a dcery s rodinami.
S úctou a láskou vzpomínají manželka, synové Jiří,
Petr, Dalibor, Zbyněk a dcera Dáša s rodinami a
ostatní příbuzenstvo.
Dne 15. února 2014 by se dožil 80 let pan
BAROŠ VLADIMÍR
Dne 17. dubna 2014
vzpomeneme 3. smutné výročí
jeho úmrtí.
S láskou
a
úctou
vzpomíná
a
nezapomenou manželka a syn s rodinou.
nikdy
Upřímně děkujeme všem spoluobčanům, kteří se
přišli naposledy rozloučit s mým tatínkem, panem
LEOPOLDEM LANGEREM, za četné květinové dary a
projevy soustrasti.
Zvláště velké poděkování za totéž patří členům
Sboru dobrovolných hasičů.
Za celou rodinu dcera Marie Hermanová
Občanské sdružení SAKUMPIKUM ve spolupráci
s obecním úřadem vyhlašuje pro všechny občany
soutěž
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁKOUTÍ
(zahrada, balkon, okno).
Soutěž bude probíhat do konce srpna, aby mohly být
hodnoceny nejen jarní, ale i letní zahrádky, balkony,
skalky, okna a podobně.
Podmínkou účasti v soutěži je přihláška (osobně,
telefonicky, písemně nebo e-mailem) na obecním
úřadě.
Přihlášené zákoutí se budou postupně fotografovat a
uveřejňovat, pod čísly, na internetových stránkách
obce. Jednotlivé fotografie budou hodnotit občané.
Výherci obdrží hodnotné ceny.
Neváhejte a zapojte se do soutěže. Nejenže získáte
hodnotné ceny, ale přispějete současné k dalšímu
zkrášlení naší obce.
2
Občanské sdružení SAKUMPIKUM ve spolupráci se
základní školou vyhlašují pro všechny děti soutěž
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICE
Do soutěže se může zapojit každé dítě, které vyrobí
čarodějnice a přinese ji do školy nebo na obecní úřad
Prostřední Bečva.
Fantazii se meze nekladou a čarodějnice může být
vyrobená z papíru, dřeva, látky, slámy, vymodelovaná
z moduritu, hlíny, namalovaná pastelkami, vodovkami,
tužkou, fixem, zkrátka, co kdo doma najde a použije.
Na Sletu čarodějnic, 30. dubna 2014 bude velké
vyhodnocení všech příspěvků a autoři budou
odměněni.
Ze všech příspěvků pak uspořádáme malou
výstavku v prostorách obecního úřadu.
Muži zahajují svoji zimní přípravu v pondělí 24.
ledna. Součástí této přípravy je i šest přípravných
utkání s mužstvy vyšších tříd, a to:
ST 29. 1. v 18 hodin s VKK A /krajský přebor/na
krytém stadionu s umělou trávou v Korni na
Slovensku.
SO 15.2. 10,50 Val. Meziříčí B /1.a/ na umělé trávě
ve Val.Meziříčí
SO 22.2. 16,30 Ratiboř /1.b/
"
NE 2.3. 14,30 Hrachovec /1.b/
"
SO 8.3. 10,50 Vidče /1.a/
"
SO 15.3. 14,30 Zubří A /1.a/
"
Termín prvního jarního mistrovského utkání je
neděle 30. března v 15,30 doma derby s Horní
Bečvou.
Co se týká případných změn v kádru, je ještě
předčasné hovořit, více v březnovém Zpravodaji.
Jinak většina hráčů pokračuje ve futsalu v Okresní
soutěži 1. třídy. Po první polovině soutěže jsou naši
muži na pátém místě se ziskem dvaceti bodů se
šestibodovou ztrátou na první Trojanovice. Do konce
zbývá odehrát ještě deset utkání.
Závěrem chci jménem výboru TJ Sokol poděkovat
jak OÚ, tak sponzorům a sympatizantům, kteří
jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému výsledku
Sportovního plesu.
Lubomír Kysučan, sekretář oddílu.
Ze školní škatulky v měsíci lednu
Na začátku měsíce žáci naší školy navštívili
výchovný koncert na Horní Bečvě zaměřený na
nebezpečí komunikačních technologií. Někteří žáci si
připravili vtipný program na schůzi hasičů a proběhla i
beseda na téma „Školní zralost“ pro rodiče
předškoláků s psycholožkou paní Mgr. Šalomovou,
která rodičům vysvětlila, jak se posuzuje školní
zralost. Dotkla se i příčin neúspěchu nezralých dětí ve
škole. Zdůraznila
význam
školní
zralosti
předškoláků
na
školu.
Z preventivního
centra
k nám
zavítal pan Zaoral
s preventivním
programem
„Chování a šikana“. Cenné byly především jeho rady,
jak řešit různé druhy rizikového chování. Zaujal žáky
svým přesvědčivým a poutavým vystupováním natolik,
že na konci besedy sklidil dlouhý potlesk. Na pana
Zaorala se budeme těšit i na začátku dubna na
přednášku s názvem „Kyberšikana“. Jeho beseda
bude určena i široké veřejnosti. Nenechejte si ji ujít.
Ve svém vystupování pan Zaoral uvádí konkrétní
příklady ze života.
29. 1. přivítáme u zápisu do 1. třídy naše
předškoláčky,
kteří se mohou
těšit na různé
úkoly
v netradičním
zápise „ Ze školky
do
pohádkové
školy“.
V závěru
měsíce nás čeká
2.
ročník
Talentmánie, kde žáci předvedou svůj um v různých
disciplínách. Za odměnu dostanou vysvědčení a čekají
je zasloužené jednodenní prázdniny.
V družině se chystá výtvarný projekt „Sněhová
bouře“, divadelní představení „O červené Karkulce“ a
„Křeslo pro hosta“, ve kterém přivítáme hudebního
cestovatele a bývalého žáka naší školy pana Adama
Fusku se svými žáky ze ZUŠ.
V měsíci únoru se budeme těšit na recitační soutěž,
plavecký výcvik, a pokud napadne sníh i na lyžařský
výcvik. Z kulturních programů zhlédneme divadelní
představení „O zlaté rybě“, „Čert a Káča“ a čeká nás i
karneval. Karneval se bude konat v sobotu 15. února
ve 14 hodin v Retasu. Děti i rodiče se mohou těšit na
pestrý program, mnoho soutěží, vystoupení „Country
3
tanců“ a kroužku „Zpíváme si pro radost“. Nebude
chybět ani tombola.
Mgr. Pavlína Přikrylová ředitelka ZŠ a MŠ
Jedná se o všechny informace o činnosti pošty, osob,
které na poště pracovaly, dobové fotografie a dále
poštou prošlé historické celistvosti s razítky pošty
Prostřední Bečva (např. dopisy, pohlednice, podací
lístky od peněz, balíků, cenných papírů a pod.). Kdo
by výše uvedené informace, případně materiály měl a
mohl je zapůjčit k okopírování, ať se obrátí na Obecní
úřad. Všechny podle Vás snad i nevýznamné
informace a materiály nám i v minulých letech
pomohly sestavit a doplnit historii pošty a určitě i
tentokrát pomohou k upřesnění a zveřejnění ještě
podrobnější historie této pošty pro další generace.
Velmi málo informací je k dispozici hlavně o činnosti
pošty v obci v létech 1950 až 1959, kdy byla zrušena
poštovna (31. 10. 1950) a do 1. 12. 1959 (otevření
poštovního úřadu).
Děkujeme mnohokrát za ochotu a pomoc.
Vladimír Vystavěl
Neděle 2.2. 10,00h. – svátek – Uvedení Páně do
chrámu.
Žehnání
svíček
„hromniček“
Varhaník
–
Pařenicová
218,
812
1. Za živé a zemřelé farníky.
Středa 5.2.- 17,30h. – památka – sv.Agáty,
mučednice.
Varhaník
–
Aleš
Stavinoha,
zpěv - Markéta Pařenicová 840,701,801
- Za zemřelého Jana Dětského, rodiče, bratra,
sestru, živou rodinu a duše v očistci.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Prostřední Bečva
- střed děkuje všem sponzorům za finanční i věcné
dary, kterými přispěli k uspořádání hasičského plesu.
Mikulenka Jan
Sto let pošty v naší obci
Dne 1. května letošního roku bude mít poštovní
přeprava v obci Prostřední Bečva 100 let svého trvání
(od otevření poštovny).
Zpracovatel historie pošty v obci, Vladimír Vystavěl
z Rožnova pod Radhoštěm, se toto cestou obrací na
pamětníky - občany obce (případně i občany z
okolních) s následující prosbou:
Protože v historii této pošty jsou dosud některé
dosud neznámé skutečnosti a tzv. bílá místa, prosím
o pomoc při získávání nových informací a další
spolupráci. Pro další doplnění a upřesnění historie
pošty v Prostřední Bečvě potřebuje informace, které
by pomohly tuto, již stoletou, historii upřesnit a doplnit.
Neděle 9.2. 10,00h. – 5.neděle v mezidobí.
Varhaník – A.Stavinoha, zpěv – M. Švandová
523, 811
- Za Metoděje Červeného k 1.výročí úmrtí, živou a
zemřelou rodinu Červenou a Bělůnkovu.
Středa 12.11. 17,30h. – středa 5.týdne v mezidobí.
Varhaník
–
Varhaník
–
Aleš
Stavinoha,
zpěv - Markéta Pařenicová 728, 806
- Za zemřelého Bedřicha a Boženu Fiuráškovu,
dceru Janu, živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci.
Neděle 16.2. 10,00h. – 6.neděle v mezidobí.
Sbírka na kostel.
Varhaník – Pařenicová, malá schola 709, 712, 804
- Za Achila a Jindřišku Martinákovy, syna
Vladimíra, rodiče Skalíkovy, Juroškovy, 4děti a
duše v očistci.
Středa 19.2. 17,30h. – středa 6.týdne v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 710, 727, 922
- Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče
Zapletalovy, Bednářovy a duše v očistci.
- Za zemřelého Oldřicha Lercha, živou a zemřelou
rodinu Prorokovu a Pavliskovu.
Neděle 23.2. 10,00h. – 7.neděle v mezidobí.
4
Sbírka Haléř sv.Petra. Setkání varhaníků
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv.Zdislavy
711, 807
- Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemřelou
Aloisii a Bohumila Poláchovy, Františku a Josefa
Bordovské a zemřelé rodiče Holčákovy.
Středa 26.2. 17,30h. – 7.týdne v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 525, 725, 816
- Poděkování za dožití 60let společného života
s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu.
Od úterý 18.2. do 19.2. v 18.00 (110,-Kč; 111min)
PRODLOUŽENÝ VÍKEND – drama USA. S titulky do
12 nepřístupný.
Od úterý 18.2.do 19.2. ve 20.00 (120,-Kč;129 min)
ŠPINAVÝ TRIK – historický krimi drama thriller USA.
S titulky, do 15 nepřístupný.
Od čtvrtka 20.2. do 23.2. v 18.00(110,-Kč; 95min)
BELLA A SEBASTIÁN – dobrodružný Francie.
Česky, bez omezení.
Od čtvrtka 20.2. do 23.2. ve 20.00(120,-Kč;106 min)
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ – komedie ČR,
nevhodný do 12.
Od pondělí 24.2. do 26.2.v 18.00 (100,-Kč;100 min)
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE – akční, fantasy, horor,
komedie, mysteriozní, USA.S titulky, do 12 nevhodný.
(více www.tka.cz/kino)
Od pátku 31.1. do 2.2. v 18.00 (120,- Kč; 92 min)
JÁ, FRANKENSTEIN - akční sci-fi, fantasy horor
thriller USA, Austrálie. S titulky, do 12 nevhodný.
Od pátku 31.1. do 2.2. ve 20.00 (80,-Kč; 110 min)
KŘÍDLA VÁNOC – romantický ČR, do 12 nevhodný.
Od pondělí 3.2. do 5.2 v 17.30 (110,-Kč; 119 min)
KRÁSNO – krimi komedie, drama ČR, nevhodný do
12.
Od pondělí 24.2. a 26.2. ve 20.00 (100,-Kč; 128 min)
ZIMNÍ PŘÍBĚH – drama, fantasy, mysteriozní,
romantický, USA. S titulky, do 12 nevhodný.
Od pátku 28.2. do 2.3. v 18.00 (100,- Kč; 85 min)
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
- animovaný,
dobrodružný, komedie, rodinný, Kanada, Jižní Korea.
Česky, bez omezení.
Od pátku 28.2. do 2.3. ve 20.00 (120,- Kč; 113 min)
ANGELIKA – remake slavného příběhu. Francie,
Belgie, ČR, Rakousko. S titulky, do 12 nevhodný.
z programu vybrala Kantorová R.
Od pondělí 3.2. do 5.5. ve 20.00 (100,-Kč;130 min)
BLÍZKO OD SEBE – komedie, drama USA. S titulky,
do 12 nevhodný.
Od čtvrtka 6.2. do 10.2. v 18.00(100,-Kč;95 min)
LEGO PŘÍBĚH – akční animovaná komedie Austrálie
USA, česky, přístupný.
Od čtvrtka 6.2. do 10.2.ve 20.00 (120,-Kč;100 min)
JACK RYAN: V UTAJENÍ – akční drama thriller USA,
Rusko. S titulky, do 15 nepřístupný.
ART-KINO
Ve středu 12.2. v 18.00 (80,-Kč;104 min)
CIZÍ OBĚD – romantické drama, Indie, Francie,
Německo, USA. S titulky, bez omezení.
FILMOVÝ KLUB
Ve čtvrtek 13.2. v 18.00 (100,- Kč,FK 90,-; 134min)
12 LET V ŘETĚZECH – biografické historické drama
USA, VB. S titulky, do 15 nepřístupný.
Od pátku 14.2. do 16.2. v 17.00(90,-Kč;170 min)
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ – dobrodružný
fantazy Nový Zéland, USA. S titulky, bez omezení.
Od pátku 14.2.do 16.2 ve 20.00(110,-; 121 min)
ROBOCOP – akční krimi, sci-fi thriller USA. S titulky,
do 12 nevhodný.
V neděli 16.2. v 15.30 (20,-Kč;60 min)
KRAKONOŠ A MISTR – pásmo pohádek pro
nejmenší.
ÚNOR
Počasí dle Stoletého kalendáře:
Již na počátku a pak od 13. do 18. sníh,
vítr, na to až do konce přílišná zima.
Dne přibývá o 1 hodinu 38 minut. Délka dne je 9 hodin
20 minut až 10 hodin 58 minut.
Pranostiky:
- když v únoru mušky létajú, to v marci robky v ruce
chuhajú
- kdyby měl únor tu moc jak leden, nechal by v krávě
zmrznout tele
- na sv. Blažeje (3.2.) pije skřivan z koleje
- sv. Agáta (5.2.) bývá na sníh bohatá
- o sv. Školastice (10.2.) navleč si rukavice
- sv. Valenýnek (14.2.) jara tatínek
Zahrádkář:
Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku.
Zahrádkář dokončuje přípravné práce pro jaro.
Veškeré práce na ovocném stromoví a keřích hledí
v tomto měsíci dokončiti. Zakládá pařeniště a vysévá
do něho semena květinová a zeleninová podle plánu
svého potřebná.
5
KDE SE KONALY PRVNÍ MODERNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY?
Ve vesničce Much Wenlock v anglickém Shropshire
roku 1850. Hry se zde konaly každý rok a staly se
inspirací pro barona Couberina, aby uspořádal roku
1896 olympiádu v Athénách:
„Much Wenlock je město v Shropshire, hrabství na
hranici Aglie a Walesu, a jestliže olympijské hry, které
se novodobému Řecku nepodařilo obnovit, přežívají
dodnes, je to zásluhou nikoli Řeků, ale doktora W. P.
Brookese.“
Brookes věřil, že přísný tělocvičný program by z lidí
udělal lepší křesťany, protože by nechodili tolik do
hospod. Znalosti o starověkých olympiádách ho
inspirovaly k tomu, že v roce 1841 založil v Much
Wenlock Společnost pro propagaci tělesné kultury.
První z každoročních „Brookesových olympijských
her“ se konaly v roce 1850 s drobnými peněžitými
cenami za běh, skok do dálky, kopanou, kroužky a
kriket. Postupně se přidávaly další disciplíny, jako byl
běh poslepu s trakařem, závody prasat a středověké
klání. Vítězové získali vavřínový věnec a dostali
medaili s nápisem Niké podle řecké bohyně vítězství.
Sláva wenlockových olympijských her se rychle šířila
a brzy se do nich hlásili sportovci ze všech koutů
Británie. Mluvilo se o nich dokonce i v Athénách a
hélenský král Jiří I. zaslal do Wenlocku stříbrnou
medaili jako cenu.
Brookes chtěl obnovit tradici starověkých her
v mezinárodním měřítku, a založil proto roku 1865
Národní (britskou) olympijskou asociaci a uspořádal
první hry v paláci Crystal v Londýně. Bez sponzorů je
však tehdejší přední sportovci ignorovali.
V roce 1888 si Brookes začal dopisovat s baronem
Couberinem. Roku 1890 se Coubertin přijel podívat na
hry do Wenlocku osobně a zasadil zde přitom dub,
který ve vesnici dodnes stojí. Vrátil se domů odhodlán
starověké hry obnovit, a roku 1894 založil Mezinárodní
olympijský výbor.
Díky svému bohatství, prestiži a politickým konexím
uspěl Couberin tam, kde se Brookes setkal
s nezdarem. V létě roku 1896 uspořádal první
mezinárodní obnovené hry v Athénách.
Dr. Brookes zemřel o rok dříve ve věku 86 let. Na
jeho počest se dodnes každoročně konají Wenlocké
hry.
z „Kniha všeobecné nevědomosti“ vybrala Kantorová R.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení
MK ČR ev.č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu BŘEZEN do
24.2.2014. Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování
příspěvků: [email protected] . Zpravodaj také na
www.prostrednibecva.cz . Reklamní inzerce je placená
(5cmvýška/1xzveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve
formátu WORD JERG a PDF. Platba předem hotově,
převodem nebo na fakturu.
6
Download

Zpravodaj 02/2014 - Prostřední Bečva