Bezlepkové vaření 12
Obecně o celiakii
aneb opakování pro nováčky
Klub zdraví Chotěboř – 16. 1. 2014
Pár slov úvodem
Bylo, nebylo, psal se rok 1972. Moje maminka pracovala v pardubické Tesle a vozila mne do školky na úplně
druhý konec města, než na kterém byla zaměstnaná. Skamarádili jsme se s řidiči trolejbusů, dokonce tehdy i
jedinou paní řidičkou, jezdili jsme kolem různých ulic a nároží a také chodívali přes Třídu míru.
Jednou mi to už nedalo a musel jsem se zeptat: „Mami, co je tam napsáno?“
„No, je tam nápis Potraviny.“
Určitě mohlo následovat několik doplňujících otázek. Například – „A co to znamená potraviny?“, nebo „A proč
tam radši neprodávají pejsky?“, a nebo „A proč jsou ta písmena žlutá?“, nebo třeba „Mami, prooosííím, koupíš mi
nanukaaaa?“ Jenže to už si nikdo z přítomných nepamatuje.
Co je jisté, že o pár dní později zazněla u stejného obchodu další otázka: „Mami, co je to první bachraté písmeno?“
„To je písmeno P….“
A pak zase někdy jindy: „A co je prosím tě ta rovná čára?“
„To je písmeno I…“
Tak jsem se naučil číst. O pár týdnů později jsem prý s oblibou louskal velká písmena v nadpisech Rudého práva.
Moudrosti jsem z toho určitě moc nepobral, pokud víte, jakou střední školu jsem nakonec šel studovat.
Co mi ale zůstalo, je láska ke knížkám a čtení. A víte, kdo ji v poslední době nejvíce ocenil? Pět stěhováků, kteří
vynosili všech 40 krabic s knihami do třetího patra našeho relativně ještě nového havlíčkobrodského kazatelského
bytu a vyskládali je do úhledných komínků. Na těch pánech jsem viděl, že toho mají plné zuby. Chtěl jsem je
uklidnit, že celou třetinu knihovny máme ještě na chalupě, ale nakonec jsem tu myšlenku zaplašil, že by je to asi
nemuselo zajímat. A proč taky, byli v práci. Proč by pro mou lásku ke knihám měli mít dostatek pochopení, když
váží tolik kilo.
S vámi, milí čtenáři, to ale může být jinak. Nemusíte kupovat hory knih jen proto, abyste je měli doma. Nemusíte
z nich ometat prach a při stěhování na ně pracně shánět banánové krabice. Vám stačí zajít do knihovny. Půjčovné
v ní sice není zdarma, ani obsluha nemusí být vždy milá, přívětivá, ale můžete najít knihy, které doma nemáte, mít
nemusíte, ale stojí za přečtení.
Ale je fakt, že tohle všechno vám ještě k pokojnému prožití nového roku
nestačí. Jak pravil pan Goethe: „Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít,
nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“ Císař Gaius Julius César k tomu
dodal: „Neříkej vždy to, co víš, ale vždycky se snaž vědět, co říkáš.“ A už
zmíněný pan Johann Wolfgang von ještě ve svých myšlenkách pověděl, že
„Víra není počátek, ale konec všeho vědění.“ Protože nebyl Čech, tak tím
nesetřel víru v Boha jako nepotřebnou, ale naopak jí umístil na místo
nejdůležitější, to znamená spojenou se vším, co člověk činí.
A tak vám ke čtení přeji pohodlné křeslo, dobrou lampičku, čisté brýle a
otevřenou mysl, zato k praktikování nabytých myšlenek vám přeji
nepohodlné a neposedné boty a neposednou mysl. A k tomu všemu Bohem
(po)vedený, v Jeho přítomnosti prožitý rok 2014.
Za Klub zdraví
Aleš Kocián
Realita v pozadí bezlepkové diety
http://www.uwhealth.org/nutrition-diet/the-reality-behind-gluten-free-diets/31084
Celoživotní bezlepková dieta je nezbytná pro všechny, kteří trpí celiakií, celiakální sprue, netropickou
sprue nebo jsou jinak citliví na výskyt lepku.
CELIAKIE
Celiakie je autoimunitní onemocnění, které poškozuje sliznici v tenkém střevě a zmenšuje tak možnost
příjmu živin z konzumované potravy. Poškození vzniká jako reakce na požívání lepku, bílkoviny, která se
nachází v pšenici, ječmeni, žitu a v nejasné míře i v ovsu.
Mezi příznaky celiakie patří nadýmání, průjmová onemocnění, bolesti v oblasti žaludku, únava, bolesti
kloubů, ztráta hmotnosti a kožní vyrážky. Na toto onemocnění neexistuje žádná medikační léčba, která
by ho byla schopná vyléčit, z tohoto důvodu je nezbytné celoživotní dodržování bezlepkové diety.
Bezlepková dieta se stala populární mezi celebritami a získala tak pozornost médií díky tvrzení, že má
vliv na hubnutí a zvýšení hladiny energetických hodnot. Zdá se, že mnozí lidé dnes tuto dietu spojují
spíše se ztrátou hmotnosti než se zdravotním stavem, pro který bývá předepisována.
Nebyl podán žádný vědecký důkaz, který by prokázal souvislost mezi omezením lepku a hubnutím.
Mnohé bezlepkové výrobky mají stejně, ne-li více kalorií než výrobky obsahující lepek. V mnoha
případech je do bezlepkových produktů, nebo lépe do jejich náhražkové mouky, přidáván kvůli chutnosti
cukr nebo tuk, což má za následek vyšší kalorické hodnoty.
REALITA V POZADÍ TVRZENÍ O BEZLEPKOVÉ DIETĚ
Dvěma nejpopulárnějšími tvrzeními o bezlepkové dietě jsou snížení váhy a zvýšení energie, ale za
vznikem těchto výhod u některých jedinců by mohly být i jiné důvody.
HUBNUTÍ
Někteří jedinci prohlašují, že jejich nasazení bezlepkové diety mělo za následek úbytek na váze. Ano,
někteří jednotlivci mohou skutečně vlivem přechodu na bezlepkovou stravu ztratit na váze, ale to bude
záviset i na potravinách, kterými začnou nahrazovat lepek. Například pokud pšeničnou mouku nahradíme
bramborovým škrobem, k hubnutí nedojde, zatímco pokud bílý chléb nahradíme quinoou nebo jinou
bezlepkovou obilninou s vysokým obsahem vlákniny, k úbytku hmotnosti by pravděpodobně mělo dojít.
Ten, kdo s bezlepkovou dietou začíná, by měl snížit příjem rafinovaných potravin a zvýšit příjem ovoce a
zeleniny. Hubnutí by mělo být způsobeno spíše eliminováním vysoce kalorických a tučných jídel než tím,
zda jsou nebo nejsou bezlepková.
Ten, kdo začal vařit bezlepkově si musí začít dávat pozor na obsah nakupovaných potravin. Je známo, že
ti, kdo věnují pozornost tomu, co jedí, mají sklony volit zdravějsí možnosti, což může mít také vliv na
hubnutí.
Pacienti s celiakií jsou častěji hubenější, což může vést k názoru, že je to způsobeno potravinami, které
konzumují. Ve skutečnosti jsou často hubenější v důsledku problémů spojených se sníženou absorpcí
živin, která je způsobena jejich nemocí.
ZVÝŠENÁ ENERGIE
Existují také jedinci, kteří tvrdí, že po začátku bezlepkové diety pocítili zvýšenou hladinu energie.
Vysvětlením takové skutečnosti by mohlo být že daný jednotlivec nahradil vysoce tučné a kalorické
rafinované potraviny zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny. Pokud někdo začne požívat zdravou
a vyváženou dietu, může samozřejmě pociťovat více energie, a není důležité, jestli její součástí je nebo
není lepek.Doposud nebyla vydána žádná studie, která by prokázala, že vynechání lepku má za následek
zvýšený přísun energetických hodnot.
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S BEZLEPKOVOU DIETOU
S bezlepkovou dietou jsou spojená i určitá nebezpečí, proto se nejedná o dietu určenou pro každého.
Vyhýbat se ve stravě obilninám v souvislosti s bezlepkovou dietou znamená, že máte k dispozici užší
výběr potravin, obohacených živinami, což může mít za následek nedostatek železa, vápníku, thiaminu –
neboli vitamínu B1, riboflavinu – B2, niacinu – B3, (kdysi také označovaného jako vitamin PP) a folátů.
Spolu s ovocem a zeleninou jsou nejčastějším zdrojem vlákniny celozrnné pečivo a obiloviny, které
obsahují lepek. Mnoho lidí, závislých na bezlepkové dietě má tendenci jíst nedostatečné množství
vlákniny, což může vést k zácpě.
Užívání bezlepkové diety může potenciálně způsobit snížení množství prospěšných bakterií ve střevě
(Bifidobacterium a Lactobacillus), tato skutečnost může mít negativní vliv na imunitní systém.
Dalším negativním aspektem bezlepkové diety jsou její náklady. Bezlepkové výrobky jsou dražší než
výrobky obsahujících lepek. Máte k dispozici mnohem užší výběr bezlepkových, které nemusí být
dostupné v běžné distribuci všech potravinových obchodních řetězců.
Je třeba se mít na pozoru, protože lepek může být obsažen také v kosmetice, pleťových vodách,
šamponech a lécích.
Přechod k bezlepkové dietě není snadnou změnou. Potřebuje čas, ale i naprostou odevzdanost. Musíte
začít pozorně studovat etikety nakupovaných produktů. A jak v praxi zjistíte, někdy i když výrobce
garantuje vhodnost pro bezlepkové stravování, výrobek stále může obsahovat stopy lepku, které právě
vám, nebo tomu, komu bezlepkovou dietu připravujete, mohou vadit.
Pokud vám nebyla diagnostikována celiakie nebo jiná onemocnění, pro která je nutné vynechat lepek,
není určitě nutné se začít takto „omezeně“ stravovat. Pokud hledáte zdravější a efektivnější způsob
hubnoucí diety, vyhledejte nějakého odborného, nejlépe certifikovaného odborníka na výživu. Pokud
máte podezření na nesnášenlivost lepku, nebo vám právě bylo diagnostikováno onemocnění s důsledkem
doživotní bezlepkové diety, poraďte se v první řadě se svým lékařem. Můžete se spojit i s nějakým
odborníkem na výživu, ale z našeho pohledu je nejlepší zajít jednou za měsíc do Chotěboře, na naše
pravidelná setkávání. Každý z jeho účastníků vám potvrdí, že jsou inspirativní, a usnadní vám mnoho
měsíců hledání ve stylu pokus – omyl. Navíc nabídne pomoc i vašim rodinným příslušníkům, aby se
vyvarovali častých, běžně se opakujících chyb.
REFERENCES
1. ADA Nutrition Care Manual. Weight Loss. http://nutritioncaremanual.org/vault/editor/Docs/
WtMgmt_WeightLossTips_FINAL.pdf Accessed February 1, 2011.
2. Celiac disease. ADA Nutrition Care Manual. http://nutritioncaremanual.org/topic.cfm?ncm_he
ading=Nutrition%20Care&ncm_toc_id=22684 Accessed January 26, 2011
3. Loftus CG, et al. Celiac disease. American College of Gastroenterology. http://www.acg.gi.org/pat
ient/gihealth/celiac.asp Accessed February 1, 2011
4. Mayo Foundation for Medical Education and Research. Nutrition and healthy eating: Gluten-Free Diet.
Accessed February 1, 2011.
5. National Foundation for Celiac Awareness. Dietitian takes on gluten-free weight loss rumors.
http://www.celiaccentral.org/News/News-Feeds/Celiac-in-the-News/Celiac-in-theNews/161/pg__1/vobId__4303/ Accessed February 1, 2011.
6. Palma GD, Nadal I et al (2009). Effects of a gluten-free diet on gut microbiota and immune function in
healthy adult human subjects. British Journal of Nutrition. 102(8): 1154-60.
7. Rossi, M., & Schwartz, K (2010). Celiac disease and intestinal bacteria: not only gluten? Journal of
Leukocyte Biology. 87: 749-51.
8. Thompson, T., Lee, A., and Thomas, G. (2010). Gluten Contamination of Grains, Seeds, and Flours in
the United States: A Pilot Study. 110, 937-940.
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
Nedostatek vitamínů a minerálů
společný znak u nově diagnostikovaných pacientů s celiakií
http://www.celiakia.sk/magazin/celiakia/nedostatok-vitaminov-a-mineralov--spolocny-znak-u-novodiagnostikovanych-pacientov-s-celiakiou?mid=1494
Lidé postižení celiakí většinou trpí i malabsorpcí, ztrátou hmotnosti a nedostatkem vitamínů a minerálů.
Tým výzkumníků v Holandsku si v nedávné době stanovil cíl zhodnotit aktuální stav nutričních hodnot
minerálov a vitamínů u skupiny „včasně diagnostikovaných a neléčených dospělých pacientů“ Členy
výzkumného týmu byli Nicolette J. Wierdsma, Marian A. E. van Bokhorst-de van der Schueren, Marijke
Berkenpas, Chris J. J. Mulder, and Ad A. van Bodegraven. Výzkum probíhal ve spolupráci s Ústavem
výživy a dietetiky na gastroenterologické klinice ve Středisku Celiakie v Amsterdamu v centrální
univerzitní nemocnici VU, Amsterdam, Holandsko.
Výzkumníci hodnotili 80 nově diagnostikovaných pacientů s celiakií, v průměrném věku 42,8 roku, ±15,1
roku. Porovnávali koncentraci vitamínů těchto pacientů se vzorkem 24 zdravých Holanďanů. Před
předepsáním bezlepkové diety výzkumníci u těchto pacientů zkoumali nutriční stav a sérovou koncentraci
kyseliny listové, vitamínů A, B6, B12, a D (25 hydroxyvitamín D), zinku, hemoglobinu a feritinu.
Výsledky poukázaly na to, že téměř u devíti z deseti celiaků (87 %) byla naměřena aspoň jedna z hodnot
níže než bylo referenční minimum. Nedostatek vitamínu A byl zjištěný u 7,5 % pacientů, nedostatek
vitamínu B6 u 14,5 %, B12 u 19% a nižší hodnoty kyseliny listové u 20 %. Podobně 67% pacientů
vykazovalo nedostatek zinku, 46% sníženou zásobu železa a 32% trpělo anémií. Celkově 17% pacientů
bylo podvyživených, s více než 10% nežádoucím úbytkem hmotnosti. 22% žen bylo podvyživených
(Body Mass Index – BMI< 18,5 a 29 % pacientů trpělo nadváhou (BMI>25).
U kontrolovaného „zdravého“ vzorku se nedostatek vitamínů vůbec neprojevil, i když u některých byl
zjištěný minimální nedostatek vitamínuB12. Zajímavá je skutečnost, že nedostatek vitamínů a minerálů
nebyl v přímé souvislosti s větším stupněm poškození střev nebo s nevhodným stupněm výživy. Tato
studie potvrzuje, že nedostatek vitamínů anebo minerálů je společný u všech včas diagnostikovaných
celiaků.
Ďále se potvrdil fakt, že stoupá obezita mezi pacienty s prvotně diagnostikovanou celiakií. Výsledky
výzkumu zdůrazňují, že důkladný monitoring výživy je pravděpodobně zárukou vytvoření základní dietní
linie a zachování nutričních hodnot v průběhu léčby celiakie.
Zdroj: Nutrients 2013, 5(10), 3975-3992; doi:10.3390/nu5103975
Autor: Jefferson Adams
Něco ke čtení
Autorky: JANA BENDOVÁ, KRYSTYNA WANATOWICZOVÁ, redaktorky MF DNES
převzato z http://www.bezlepkovadieta.cz/zajimavosti/1456-3/cteni-nejen-na-leto
Týká se to nás všech. Zdravých, nemocných, mužů i žen. Stáří. Stárnutí je přirozený proces. Stárneme
závratným tempem, rodíme málo dětí. Jak budeme žít ve společnosti, kde téměř polovině lidí bude přes
šedesát let?
V roce 1859 žilo u nás pouze 6 procent lidí nad 60 let. Dnes je to 24 %, v roce 2050 to bude 40 %.
Přinášíme vám rozhovor s Jiřinou Šiklovou(1935), socioložkou a publicistkou, který vyšel v MF DNES
pod názvem Pozvěte své stáří dál. Stojí za to si jej přečíst a zamyslet se.
Muži by měli pochopit, že nemusí být pořád „superpotentní“. Na školách je třeba co nejdřív začít s
výukou předmětu „jak se naučit stárnout“. Protože společnost za pár desetiletí bude vypadat jinak, než
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
jsme byli doposud zvyklí. Podle socioložky Jiřiny Šiklové se rodina, práce i vztahy mezi muži a ženami
zcela promění. * Zahrajte si na vědmu. Jak bude podle vás vypadat rodina za čtyřicet let?
Bude úplně jiná, než na jakou jsme zvyklí. Představme si v ní více generací než dnes, ale méně
početných. A hlavně, rozdíly v jejich životních zkušenostech a zážitcích už budou tak obrovské, že si ti
lidé nebudou skoro vůbec rozumět.
* Proč by si neměli rozumět?
Už dnes, když chci mladým lidem říci nějakou historku, které se smějí moji vrstevníci, musím udělat
celou přednášku. Příklad? Tuhle jsem vyprávěla o Bedřichu Engelsovi, který si přál, aby byl po smrti
rozprášen do moře, a uvolili se k tomu jen renegát Karl Kautsky s Eduardem Bernsteinem... To je přece
fór, ne?! Jenže generaci svých dětí musím vysvětlit, co to je renegát, kdo byl Kautsky, kdo Bernstein, a
nakonec se mě ti nejmladší zeptají, kdo byl Engels. A to je podle mne to, co nás čeká v budoucnu. Proto
spolu budou daleko více mluvit lidé stejného věku, méně už lidé „napříč“ generacemi.
* Nepřispějí k neporozumění v rodinách i zamotané vztahy? Podle některých odborníků se muži
budou běžně ženit i pětkrát za život a zmatek mezi vnuky, strýčky, dcerami a syny bude značný.
Už dnes se muži často žení dvakrát třikrát a starší ženy žijí většinou samy. To bude nabírat na razanci.
Přibude starších osamělých žen. Naštěstí právě ženy mají větší schopnost přežití než muži. Musíme vést
lidi k tomu, že manželství v budoucnu nebude na celý život, že není zajišťovací institucí. Když se žena
bude chtít vdát, měla by první manželství brát jako společenskou normu: je dobré se vdát a mít děti. A
pak se smířit s tím, že bude třeba žít i sama a bude si muset najít něco, čím vyplní čas.
* Dobrá, ale bude pro starší lidi vůbec nějaká práce?
Jistěže bude. Ale musíme úplně jinak formulovat, co je práce a co je volný čas. Volný čas není
synonymem pro lenošení a práce není jen to, co děláme za peníze! Je to jakákoli smysluplná činnost,
která slouží vám a vašemu okolí.
* Nebude tedy problém, aby lidi pracovali třeba až do osmdesáti let?
Ano, tak jako pracovali dřív. Můj dědeček byl krejčí, a když už nebyl schopen chytit módu, šil uniformy.
Ještě v osmdesátých letech 19. století se předpokládalo, že asi jen čtyři procenta lidí nepracují do
posledních dní života. Za práci se pokládalo i to, že šel člověk na pole, udržoval oheň a hlídal dítě. Je
důležité, aby starší lidé mohli pracovat podle sebe. Vydrží stejně jako mladí, ale musí mít svůj rytmus a
své tempo. Podívejte, já teď opravdu žiju jeden z nejhezčích úseků svého života. Dělám jen, co mě baví a
co považuji za důležité. Ne že bych měla extra příjmy, ale mně to stačí.
* Jenže ne všichni lidé vašeho věku mohou přednášet na vysokých školách a psát úspěšné knihy.
Jakou práci si podle vás najdou starší ženy, kterých - jak jste sama řekla - bude čím dál víc?
Tak jinak. Neříkejme tomu práce. Ten pojem je značně limitující. Pojďme tomu říkat třeba „společenské
činnosti“. Jde o jakoukoli činnost, která člověku přijde smysluplná. Třeba hlídání dětí. Na to
nepotřebujete zvláštní kvalifikaci. Už dnes si Vietnamci kupují naše babičky, aby jejich děti naučily
„kinderstube“. Naše ženský vyzvednou vietnamské děti, zkontrolují jim úkoly, děti se naučí, že se
odpoledne pije čaj, že je cukřenka a že se talířek dává pod hrnek. Oni to ocení jako vhled do naší kultury
a té paní za to něco dají. Podobných „společenských činností“ bude podle mne spousty a řada z nich bude
fungovat třeba jen na sousedské bázi, mimo kontrolu státu a jeho finančních úřadů.
* Ale co ti nejstarší, kteří už nebudou moci vykonávat ani tu „společenskou činnost“? Už dnes jsou
pečovatelské domy pro seniory přeplněné, a co teprve za dvacet třicet let?
Děláme blbost, když o starých lidech mluvíme jako o těch, kteří jsou už neschopní a závislí na pomoci
druhých. Podle odhadů nemocniční péči potřebuje jen tři až šest procent lidí starších pětašedesáti let. Je
tedy hrozně málo těch, kdo potřebují být v ústavech. Starší lidé jsou po stránce zdraví, ale třeba i vzdělání
mnohem různorodější než mladá generace.
* Z čeho tedy vzniklo stereotypní uvažování, že starý člověk je nemohoucí, a tudíž nepotřebný?
Je to dané pohodlností. Když se dělaly průzkumy o dětech, šlo se do školy. Když se zkoumali starší lidé,
navštívily se domovy důchodců nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Byly prostě po ruce. Zapomínalo
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
se však, že zatímco ve školách byla běžná populace dětí, v domovech pro seniory už byla populace
selektovaná. Jako kdybyste dělali standardy pro IQ malých dětí a šli byste je zkoumat do ústavu pro
mentálně postižené děti.
* Ale sami staří lidé mají pocit, že jsou nepotřební, a jejich sebevědomí není zrovna vysoké. Změní
se to?
To je dědictví z komunismu. Podlehli jsme dojmu, že čím více budeme říkat, že potřebujeme péči, tím
spíš se stát o nás postará. A také to tak bylo. Místo platů jsme dostávali víceméně kapesné a většina šla
státu. Pocit závislosti tady přetrval, dodnes lidé zdůrazňují „já nemám“. Proto, když mluvím se starými
lidmi, říkám jim: Neblbněte a neříkejte, že jste chudí. Podívejte, co máte na sobě. Když budete pořád
deklarovat, že jste na tom blbě, každý se na vás tak bude dívat. Je to problém, ale sebevědomí lidí se
naštěstí postupně zvyšuje. Dnes, když lidé dostanou peníze a musí z toho odepsat daně, vědí, kolik státu
dávají, a proto jsou schopni státu i nadávat. Daně zvyšují pocit sebevědomí. Říkáme si, já si vás platím, je
to z mých prachů. Další generace seniorů už budou sebevědomější, než jsou dnes...
* ... i díky tomu, že si lidé sami budou spořit na stáří a nebudou tolik závislí na státu jako jejich
předchůdci?
Pochopitelně. Proto jsou penzisté na Západě tak jiní! Tam říkají: Mám dobré pojištění, můžu si to a to
dovolit. Tak jako byl dříve sedlák hrdý, že dobře hospodařil, dal to dětem a měl dobrý vejminek. Kdo měl
smůlu, neobviňoval z toho stát. Panovníci byli obviňováni za války nebo za lapky na silnicích. Funkční
armáda a policie, nic víc se od panovníka nechtělo. Vše ostatní byla soukromá tragédie, která se řešila
charitou, sousedskou nebo církevní.
* Slušné úspory na penzi je jedna věc. To se dá zvládnout. Ale jak vyřešit vzájemné neporozumění
mezi mladými a starými?
Odborníci mluví dokonce o válkách generací. Ale i když si nebudou rozumět, nějak spolu přece budou
muset vycházet. Jak? Jde o to, aby každý věděl, že nabízí jinou hodnotu. Obě generace, mladá a stará,
jsou dosud srážené. Říkáme obecně „mladí blbí“ a stejně tak „staří blbí“. Obojí je diskriminace. To se
musí změnit, aby lidé viděli, že každá generace má jinou hodnotu.
* To zní až idealisticky. Ale pokud je dnes společnost nastavená na kult mládí, jak dospěje k tomu,
aby obě strany uznaly své hodnoty?
To je velký úkol současných generací. Chtě nechtě musí vytvořit model, jak úspěšně zestárnout. Výchova
ke stáří by neměla spočívat jen v tom, že si budu šetřit na důchod, ale i v tom, že budu mít znalosti, které
budu moci předat. A nemusí to být jen moje vlastní děti, komu něco ze sebe předám.
* Není to přehnané? Takhle lidi asi uvažovat nebudou.
Jednoduše budou muset. Nic jiného jim nezbývá.
* Myslíte si, že by se jednou i na školách měl začít učit předmět „jak stárnout“?
Určitě. Ale ne aby se v něm přednášelo, co máme na stará kolena jíst, kolik cviků ráno udělat, ale jak
společensky stárnout. Říci si, tak to na světě je, nebudu se smrti pořád bát, budu ji brát jako pokračování,
kdy uvolňuju místo někomu dalšímu...
* Vy jste tedy velkorysá!
Nezlobte se, ale když je člověk starý, musí být velkorysý. Chodí mi třeba nabídky na stipendia v
zahraničí, různé knihy. Copak já tam mohu jet? Copak všechny ty knihy učtu? Dám to radši studentům.
Ale tak velkorysá bych nebyla, kdybych byla o třicet let mladší. Ohrožovala bych tím sama sebe. Teď
jsem ráda, že v mých studentech ze mne něco zůstane, stejně jako ve mně zůstalo něco z lidí, s nimiž jsem
se během života potkala. Proto mi vadí, když se stále opakuje, že svět zahyne, naše civilizace skončí.
* Neskončí snad? Vždyť je přece dokázáno, že ve svobodné, bohaté společnosti se rodí méně a méně
dětí. A my se tu bavíme o blízké budoucnosti, která bude plná starších lidí.
No tak vyhyne. Nebo se bude naopak redukovat na ty lepší a lepší. Například v Thajsku, kde jsem byla
před čtyřmi lety, očekávali, že v roce 2000 budou mít 90 milionů obyvatel. Dnes mají jen 60 milionů.
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
Byli šťastní, že jich je tak málo. A co udělali? Uvolnili vzdělání pro ženy, což je nejlepší antikoncepce, a
všem dali minimální starobní pojištění. Takže místní obyvatelé si už nemusí pořizovat děti kvůli tomu,
aby je živily. Vzpomeňte si na čtvrté přikázání Desatera: Cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře
vedlo na zemi. Lidé v minulosti mívali hodně dětí, aby je někdo živil. V moderní bohaté společnosti to už
není třeba. Lidí bude zkrátka méně, ostatně svět je beztak přelidněný.
* Shrneme-li to: musíme změnit naše uvažování a způsob života. Musíme zapomenout na
celoživotní manželství, na všudypřítomný kult mládí a naučit se stárnout. Je ještě něco, co se
změní?
Považuji 21. století za století ženy, protože ona nabývá a muž ztrácí. Muži jsou daleko více frustrovaní,
nešťastní a izolovaní. Už nejsou „samečky“, nenosí zbraň, nejsou jedinými živiteli, nerozhodují o počtu
potomků. Proto společnost tak zdůrazňuje mužskou sexualitu a potenci. Některé podniky, aby udržovaly
sebevědomí manažerů, jim dokonce na firemních akcích „team building“ dopřávají viagru včetně
prostitutek. A právě pohled na mužskou potenci a sexualitu se v souvislosti se stárnutím populace musí
změnit.
* Ale jak?
Podívejte, oceňují se dnes jen muži kulturisti? Už moc ne! Dřív musel být chlap bojovník. Dnes už je
hodnotová orientace jinde. Tak jako ženě se bude muset vysvětlit „nesnaž se být stále vynikající a krásná,
přijmi stáří“, tak muži se musí říct „uvědom si, že nemusíš být za každou cenu potentní“.
* Zvlášť u mužů to zní dost nepravděpodobně. Vždyť příroda je naprogramovala na dobývání žen, potravy, území?
A co příroda naládovala do nás žen? Roď, pečuj a udržuj krb! No, a vykašlaly jsme se na to taky.
Recepty
PIZZA KOLÁČ
http://www.celiakia.sk/bezlepkove-recepty/cestoviny-a-pizza/pizza-kolac?rid=46
Těsto: 40dkg Promix T (UNI), 1vejce, 3PL oleje, 1zarovnaná PL cukru, 1,5 čl. soli, trochu kmínu, 6DL
vody, 1 sušené droždí (Dr.Oetker, Ruf) - Pozn.: na kulatou pizza formu by stačilo těsto z 30dkg mouky
Navrch dle vlastního výběru: např..: kečup, rajče, paprika, šunka, duš.hříbky, mražená kukuřice, fazolky,
uzené tofu, sýry, sůl, kmín, oregano, slunečnicová semínka, apod.
Šlehačem ze surovin vypracovat těsto, vylít na vymazaný plech. Těsto jemně potřít kečupem, rozložit
šunku, zeleninu, houby, kukuřici, posypat kmínem, oreganem, posolit, posypat sluneč. semínky
a nastrouhaným tofu. Nechat kynout asi 40 minut.
Péci na 200°C.
ZAPÉKANEC
http://www.celiakia.sk/bezlepkove-recepty/hlavne-jedla-bezmasite/zapekanec?rid=11
1 velkou cuketu, zelenina jakéhokoliv druhu / i mražená /, cibule, 160-200g mouka Promix UNI, 2 vejce,
400 ml mléka, 200g eidamu, sůl, vegeta, olej / olivový /, máslo
Cuketu si nastrouháme na hrubém struhadle, zeleninku nakrájíme najemno, a cibulku osmažíme
na olivovém oleji. K ní následně přidáme všechnu zeleninu a ochutíme / sůl, pepř, atd. / a dusíme
do změknutí. Mezitím si uděláme ze zbylých surovin palačinkové těsto, osolíme, přidáme vegetu
a nastrouhaná eidam / uděláme hustou masu /. Změklou zeleninku dáme na máslem vymazaný pekáč
a zalijeme palačinkovým těstem. Pečeme při 220 ° st. cca 25-30 min. Párátkem zjistíme, jestli je vnitřek
už OK. Vršek musí být pěkně hnědý :)
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
TVAROHOVÉ LANGOŠE
http://www.celiakia.sk/bezlepkove-recepty/hlavne-jedla-bezmasite/tvarohove-langose?rid=155
4 bílky, 250g tvarohu, 250g Promix UNI, 1 prášek do pečiva, sůl
Bílky ušleháme se solí, přidáme tvaroh a nakonec mouku s práškem do pečiva. Vyválíme tenké placky
(nebo vytvarujeme mokrýma rukama) a smažíme v rozpáleném oleji.
Téma příštího setkání: Brambory
a jejich story
KDE:
klubovna Domečku v Havlíčkově ulici 446, Chotěboř
KDY:
ve čtvrtek 20. 2. 2014 od 17:30 hodin
ZA KOLIK:
Setkání jsou hrazená ze strany o. s. Život a zdraví. Účast je proto ZDARMA,
s možností dobrovolného příspěvku každým z návštěvníků.
Časopis Klubu zdraví v Chotěboři vydávají nadšenci zdravého životního stylu
z řad Církve adventistů sedmého dne v Chotěboři. Proto zde naleznete
i duchovní témata. Ale duchovní rozměr je jen jeden z mnoha rozměrů
zdravého života. A o tom všem bývají naše setkání.
Místem, kde se na Klubech zdraví obvykle setkáváme, je klubovna Domečku
v Havlíčkově ulici 446. Scházíme se zde pravidelně 1x měsíčně (mimo letních
prázdnin), vždy ve čtvrtek od 17:30.
Nabízíme čerstvé informace ze světa zdravého životního stylu, fajn recepty
i příjemné společenství. A svým dílem nám vždycky pomůžete i vy, naši
návštěvníci, protože i vy jste přeci naši spolupracovníci.
Příspěvky, recepty do dalšího čísla, náměty, dotazy, rady i připomínky
směrujte na adresu: [email protected] nebo na telefon 739 345 651.
Uzávěrka příštího čísla 19. 2. 2014.
Všechny budoucí sešitky s recepty, náměty i povídáním si můžete stáhnout
na adrese: http://chotebor.casd.cz/kurzy-zdraveho-vareni/
Klub zdraví Chotěboř – leden 2014
Bezlepkové vaření 12 – Obecně o celiakii
Download

OBECNĚ O CELIAKII aneb opakování pro nováčky