Kontaktologické
listy
České kontaktologické společnosti
4|2014
Česká
Kontaktologická
Společnost
VYDÁVÁ:
Česká kontaktologická společnost, o.s.
Libocká 2, 162 00 Praha 6,
tel.: 296 809 220
mobil: 605 273 940
fax: 296 809 414
www.cks.cz
SEKRETARIÁT
Ing. Taťána Fenclová
[email protected]
fotosoutěž 2013, autor – Ivana Repaňová
RADA ČKS
Ing. Jiří Michálek, CSc.
[email protected]
MUDr. Anna Topinková
[email protected]
prezident
viceprezident
pro oftalmologii
Bc. Daniel Szarvas
[email protected]
MUDr. Pavel Dvořák
[email protected]
OBSAH
02
Ještě se můžete přihlásit
04
Program XXI. výročního sjezdu ČKS
05
Členské příspěvky 2014
06
Výroční sjezdy České kontaktologické společnosti
jak je neznáte aneb – výroční sjezdy ČKS řečí čísel
Bc. Alice Pešinová
[email protected]
Ing. Taťána Fenclová, Ing. Jiří Michálek, CSc.
07
MUDr. Antonín Pitaš
[email protected]
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Mgr. Lenka Stárková
[email protected]
REVIZNÍ KOMISE
Bc. Jitka Runčíková
[email protected]
MUDr. Jiří Cendelín, CSc.
[email protected]
Svatopluk Graca
[email protected]
Zachování povolání optometristy v registru
nelékařských povolání MZ
předsedkyně
08
Ještě jste si nezajistili odběr
Vzdělávacích momentů?
10
Průzkum aplikace kontaktních čoček
v České republice v roce 2014
Bc. Alice Pešinová.
SPONZOŘI
ČKS | Alcon divize Novartis | Wixi
Bausch & Lomb | CooperVision | Johnson & Johnson
XXI. výroční sjezd ČKS, o.s.
JEŠTĚ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT
XXI. výroční sjezd ČKS, o.s. se bude konat ve dnech 7.–9. 11. 2014 ve Sportovním
Centru Nymburk. Nenechte si ujít příležitost spolurozhodovat o další činnosti
společnosti.
Pozvánka s přihláškou je také na stránkách ČKS.
www.cks.cz
(((
Ubytování přímo v části Sportcentra, dále v blízkých
ubytovacích zařízeních (hotel Ostrov, hotel Ned Hockey – zimní stadion, hotel COP Nymburk). Kyvadlová
doprava zajištěna.
(((
Letošní rok je volební. Během VH proběhnou volby
do Rady ČKS a její revizní komise.
(((
Rada ČKS požádala Českou lékařskou komoru o akreditaci sjezdu a čeká na její rozhodnutí o přidělení kreditů. Rada ČKS, o.s. rovněž odeslala žádost o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání optometristů
Společenstvu českých optiků a optometristů. V minulých ročnících jsme pro kongres získali maximálně
možný počet.
(((
Tradiční akce:
Chystáme zajímavý odborný program. Uspořádáme
výstavu distributorských firem, workshopy. Zveme
Vás na aktuální odborná i profesní témata jako jsou
progresivní brýlové i kontaktní čočky, ale i novinky ve vyšetření slzného filmu a stanovení refrakce.
Dále diskusi o vzniku a dopadech nového zákona
o zdravotnických prostředcích a řadu dalších. Zveme
k možnosti setkání a diskuse s JUDr. Králem, uslyšíte
přednášky J. Cendelína, A. Sendlera, P. Giacintova,
J. Bělíkové, M. Krasňanského.
Sledujte internetové stránky ČKS (www.cks.cz). Odborný program na nich bude uveden a průběžně
upřesňován.
Nabízíme možnost jak relaxačního vyžití, jako jsou
například vířivka, masáže, sauna, tak i sportovního:
bazén, tenis, stolní tenis, odbíjená apod. V případě
pěkného počasí je možno využít přilehlého parku
a cest kolem Labe k procházkám, anebo k in-line
bruslení.
Pro účastníky, kteří neholdují sportu, je na sobotní
odpoledne připravena filmová projekce v naší improvizované kinokavárně.
(((
V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář
absolventů, jehož součástí bude opět Soutěž
o nejlepší příspěvek. Protože naše tradiční soutěž
má shodné parametry a pravidla jako soutěž pod
záštitou firmy CooperVision, bude s touto soutěží
spojena. Hlavní cenou CooperVision bude příspěvek
firmy na účast a vlastní účast v mezinárodním klání,
evropském kole soutěže CooperVision, (dle propozic
pouze pro absolventy bakalářského studia). Hlavní
cenou ČKS bude bezplatná účast na XXII. výročním
sjezdu ČKS v roce 2015. Vítězové fotosoutěže budou
veřejně vyhlášeni a oceněni v průběhu slavnostního
večera.
(((
Nejvyšším orgánem České kontaktologické společnosti je její valná hromada, která, jako každý rok,
bude součástí sjezdu. Letošní rok je volební. Během
VH proběhnou volby do Rady ČKS a její revizní komise. Činnost společnosti můžete ovlivnit svým aktivním přístupem. Spolurozhodujte o životě ČKS, o.s.!
Rada ČKS připravuje seznam kandidátů a uvítá i Vaše
návrhy. Pošlete návrh na kandidáta do rady ČKS, respektive její revizní komise právě Vy. Návrhy můžete
posílat poštou na adresu ČKS, o.s. Heyrovského náměstí 2/1888, 162 06 Praha 6 nebo e-mailem na adresu [email protected] Návrh musí kromě jména kandidáta
obsahovat i aktuální kontakt na něj, nejlépe e-mail
nebo číslo mobilního telefonu, abychom s ním mohli
projednat jeho souhlas s kandidaturou.
VH začíná v sobotu ve 14.30.
(((
Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze
jednoho nebo dvou dnů. Cena bude úměrně přizpůsobena. Cena je kalkulována jako součet částek za
ubytování (počet nocí), stravování (snídaně, obědy,
večeře) a vlastní sjezdový poplatek.
(((
V pátek večer se ve Sportcentru opět setkáte s DJ
Akvamenem, který však letos vystoupí s kytarou
a společníky. Klávesy ovládne Michal Graca. Zveme
Vás ke společnému zpěvu a tanci.
Kontaktologické listy
XXI. výroční sjezd ČKS, o.s.
V průběhu slavnostního večera zahraje k tanci i poslechu skupina APLAUS.
(((
pacitě, ale vedení Sportcentra nabízí náhradní ubytování v blízkých lokalitách spolu s kyvadlovou dopravou
v ceně. Takže můžete poznat i jiné varianty bydlení,
které by měly nabídnout i vyšší komfort než hotely
Sportcentra před rekonstrukcí.
Těšíme se na společně strávený podzimní víkend
a věříme, že pro Vás bude přínosný a příjemný.
(((
(((
Důležitá data spojená
s XXI. výročním sjezdem ČKS, o.s.
Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto firmy:
Baush & Lomb | CooperVision | Johnson & Johnson
divize Vision Care | Ursapharm
(((
A propos, rekonstrukce Sportovního centra, která
v uplynulých letech začala renovací komplexu relaxace
a rehabilitace, pokračuje v letošním roce úplnou přestavbou hotelu B.
Toto opatření nás sice poněkud omezí v ubytovací ka-
Pozdní platba
od 25. 10. 2014
Stornopoplatky
do 24. 10. 2014 – 10 %
do 31. 10. 2014 – 50 %
od 1. 11. 2014 – 100 %
Termín konání 7.–9. 11. 2014
o
VELKOOBCHOD SE SLUNEČNÍMI A DIOPTRICKÝMI BRÝLEMI, KONTAKTNÍMI ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM
KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
K dispozici máme katalogy brýlí SPY+, barevných
a crazy čoček a ozdobných pouzder, které na
vyžádání můžeme zaslat, nebo vám je doveze náš
obchodní zástupce. Dále jsou k dispozici letáky,
plakáty a samolepky k vybraným produktům.
SLUNEČNÍ A DIOPTRICKÉ
BRÝLE RAY-BAN, PRADA,
DOLCE&GABBANA A SPY+
POUZDRA
KONTAKTNÍ ČOČKY
VŠECH VÝROBCŮ
ROZTOKY
NA KONT. ČOČKY
Na stránkách www.wixi.cz naleznete v elektronické podobě aktuální, námi nabízený sortiment. V partnerském systému po zaregistrování
jsou u veškerého sortimentu viditelné i ceny bez
DPH.
V případě dotazů, nebo zájmu o spolupráci se na
nás neváhejte obrátit.
BAREVNÉ ČOČKY
DIOPTRICKÉ
A NEDIOPTRICKÉ
CRAZY ČOČKY DIOPTRICKÉ,
NEDIOPTRICKÉ (DIA: 14,0;
17,0 A 22,0 - SKLERÁLNÍ)
DOPLŇKY - APLIKÁTORY,
KLEŠTIČKY, PINZETKY
A POUZDRA
Wixi s.r.o. | Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady | e-mail: [email protected] | tel.: 325 513 052
02|03
www.
.cz
XXI. výroční sjezd ČKS, o.s.
PROGRAM XXI. VÝROČNÍHO SJEZDU ČKS
NYMBURK, 7.–9. 11. 2014
PÁTEK 7. 11.
SOBOTA 8. 11.
9.00–12.30
Registrace
(dále průběžně)
7.30
Snídaně
12.30
Oběd
8.30–15:00
8.30–8.45
14.00
Zahájení sjezdu a otevření výstavy
8.45–9:00
14.20–16.25
14.20–14.45
Přednášky
D. Krátký, M. Novák
Proč si někteří klienti nezvyknou na
progresivní brýlové čočky?
P. Beneš
Rohovkový topograf při screeningu
ektaktických onemocnění rohovky
M. Krasňanský
Anisometropia a aniseikonia
J. Bělíková
Filtry modrého světla – jaký mají
význam? A dočkáme se jich
i u kontaktních čoček?
D. Krátký, M. Novák
Přehled progresivních kontaktních
čoček na českém trhu
9:00–9:15
Odborné přednášky
P. Beneš
– MÚ Brno
M. Šmoldasová
– UK Olomouc
M. Pospíšilová, M. Žáková
– FBMI Kladno
A. Sendler
Čočková skládanka
14.45–15.10
15.10–15.35
15.35–16.00
16.00–16.25
16.25–16.50
Přestávka
16.50–18.15
16.50–17.15
Přednášky
J. Michálek
Současná česká kontaktologie –
materiály, design, lidé, problémy
T. Haberland
Zdravotní rizika způsobené prodejem
zdravotních pomůcek na internetu.
Opravdu s tím nelze nic udělat?
J. Král
Starý vs. nový zákon o zdravotnických
prostředcích
17.15–17.40
17.40–18.15
18.15–19.00
19.00
Panelová diskuse
s JUDr. Králem
o tom, jaká je současná kontaktologická
praxe, jaká by měla být, a jaká bude
po přijetí nového znění zákona
zdravotnických prostředcích.
moderuje Ing. Jiří Michálek, CSc.
Večeře
9:15–9:40
9.40–9.50
Přestávka
Odborné přednášky s praktickými ukázkami
9.50–10.35
J. Bělíková, T. Dobřenský
Slzný film a kontaktní čočky
M. Krasňanský
Refrakční fantazie s foropterem
10.45–11.30
M. Falhar
UV záření, jak ho ještě neznáte
K. Boudová
Suché oko
Odborné přednášky s praktickými ukázkami
11.40–12.25 P. Beneš
Hypergel – jste si jisti, že znáte všechny
materiály kontaktních čoček?
L. Rumlena
Jak udělat z čočky vývar?
Aneb zákazník, který se vrací a utrácí.
12.30–13.30
Oběd
Odborné přednášky s praktickými ukázkami
13.30–14.15 A. Sendler
Porovnání komerčních a torických
čoček
14.30–16.00
Valná hromada
16.00–19.00 Volno – turnaje
16.45
Kinokavárna
20.30
Slavnostní večeře (přípitek 20.45)
20.00–21.30 Volno – turnaje
Kontaktologické listy
XXI. výroční sjezd ČKS, o.s.
NEDĚLE 9. 11.
8.00
Snídaně
8.30–11.40
Přednášky
8.30–12.10
8.30–8.50
Odborný seminář absolventů
Bc. V. Mandáková, DiS.
Objektivní vs. subjektivní vyšetření
zrakové ostrosti
Bc. L. Pivodová
Statická vs. dynamická zraková ostrost
Mgr. M. Urbanová
Afokální fotografie na štěrbinové lampě
Bc. M. Černá
Výskyt refrakčních vad v souboru
studentů a zaměstnanců FBMI ČVUT
Bc. G. Spurná
Změna nároků na vidění do blízka
v důsledku nynějšího životního stylu
8.50–9.10
9.10–9.30
9.30–9.50
9.50–10.10
10.10–10.20
12.00–12.10
Vyhlášení nejlepších absolventských
příspěvků
12.10–13:30
12.10–12.35
Odborné přednášky
J. Cendelín
Diskrepance hodnot astigmatismu:
Proč může naměřit každý přístroj
něco jiného?
P. Giacintov
RGP kontaktní čočky–kazuistiky
z ambulantní praxe
J. Vrba
Co všechno víme o našem spotřebiteli
a jak s tím naložíme v každodenní
praxi?
J. Michálek
Retrospektiva a ukončení sjezdu
12.35–13.00
13.00–13.25
13.25–13.30
13.30
Ukončení sjezdu
13.30
Oběd
Přestávka
10.20–10.40 Bc. L. Russnáková
Vidění sportovců
10.40–11.00 Bc. M. Červenková
Vliv držení víček na aberace
vyšších řádů
11.00–11.20 Mgr. M. Šmoldasová
Vliv chlorované vody na slzný film
11.20–11.40 Bc. M. Radiměřská
Měkké nitrooční čočky a jejich tvarové
parametry
Požadavky na technické parametry přednášek:
Veškeré prezentace požadujeme v programu
powerpoint, na USB klíči (výjimečně na nosiči CD,
DVD), a to ihned při registraci (povinné). Pokud se
Vám podaří poslat prezentaci na e-mailovou adresu
sekretariátu společnosti do středy 5. 11. 2014 15 hod,
ušetříte sobě i organizátorům mnoho času a případné
komplikace s prezentací.
11.40–12.00
Změna programu vyhrazena
Přestávka
Zodpovědná osoba za ČKS: Bc. Daniel Szarvas
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Členské příspěvky 2014
Členské příspěvky za rok 2014 ve výši 500 Kč můžete platit převodem na číslo účtu
162173369/0800.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena
ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích za rok 2012 a 2013 (ze dne 28. 8. 2014) a za rok
2013 (ze dne 4. 6. 2014) nechť zaplatí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2014.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2014) již zaplacené, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.
o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
21. mezinárodní veletrh
OČNÍ OPTIKY, OPTOMETRIE A OFTALMOLOGIE
se koná ve dnech 20.–23. 3. 2015
na Výstavišti v Brně
04|05
Výroční sjezdy ČKS řečí čísel
Výroční sjezdy České kontaktologické společnosti
jak je neznáte aneb – výroční sjezdy ČKS řečí čísel
Ing. Taťána Fenclová, Ing. Jiří Michálek, CSc.
Česká kontaktologická společnost, o. s., (ČKS) je dobrovolné sdružení očních lékařů,
optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací
kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.
Vrcholnou a bohužel v současné době i jedinou akcí
ČKS je její výroční sjezd, který se koná každý rok na
podzim ve středočeském Nymburku, konkrétně ve
Sportovním centru Nymburk. První výroční sjezd ČKS
se konal na podzim v roce 1994, tedy rok po vzniku
ČKS. Prvního sjezdu se zúčastnilo okolo 60 oftalmologů a otometristů. Bohužel, k tomuto ročníku již nemáme patřičné podklady, takže údaje o něm nemohly být
zahrnuty do celkového přehledu. Prvním prezidentem
ČKS byl zvolen MUDr. Pavel Rezek, CSc. a dlouhých
17 let stál v čele společnosti. V roce 2010 již do rady
ČKS nekandidoval a novým prezidentem byl zvolen
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Od založení společnosti se uskutečnilo dvacet ročníků sjezdu se dvěma mezníky, a to X. a XX. výročním
sjezdem. X. sjezd v roce 2003 měl největší zahraniční účast, a to jak z řad účastníků, tak i přednášejících.
Kongresu se zúčastnily takové světové kapacity jako
profesor Holden z Austrálie, profesor Fonn z Kanady
a řada dalších významných kontaktologů. XX. výroční sjezd byl věnován stému výročí narození profesora
Otto Wichterla, vynálezce měkkých kontaktních čoček.
Nejsilnějším sjezdem, co do počtu účastníků, jak z řad
jednotlivců, tak zástupců firem, byl XVI. výroční kongres v roce 2009. Bylo přítomno okolo 400 účastníků.
Počty zájemců se od začátku pořádání sjezdu pozvolně zvyšovaly až do tohoto roku. Poslední tři ročníky
měly relativně nižší účast, ale nejde o soustavně klesající trend. Lze konstatovat, že se počet účastníků vrátil
na úroveň let 1999–2002, respektive 2004.
V roce 2012 se také ozývaly hlasy o změně místa konání sjezdu, ale souhrnu požadavků (ubytovací kapacita kolem 250 míst, stravování, konferenční prostory,
učebny, možnost sportovišť, bazén, relaxační zázemí
a v neposlední řadě příznivá finanční stránka) nakonec opět nejlépe vyhovělo Sportovní centrum Nymburk. Navíc, konečně tam započaly i rekonstrukční
práce, které mají zlepšit a modernizovat nejen sportoviště a regenerace, ale postupně i ubytovací část.
Významného pokroku bude přitom dosaženo právě
v tomto roce, i když pro naši společnost, respektive
její XXI. sjezd, to přinese určitá omezení – dočasnou
nutnost využít i jiné hotelové kapacity v blízkém okolí.
Z přehledu je v počtu účastníků patrná převaha žen,
a to ve všech ročnících. I celá Česká kontaktologická
společnost má ve své základně více členek než členů.
Dalším zajímavým ukazatelem je vývoj počtu přítomných oftalmologů a optometristů. U zrodu ČKS bylo
více oftalmologů, zprvu téměř polovina, ale s přibývajícími ročníky se tento poměr postupně vyrovnal
a v dnešní době významně převažují optometristé.
Výroční sjezd ČKS je akce garantovaná ČLK a je zařazen do kontinuálního vzdělávání lékařů i do vzdělávacího programu pro optometristy. V obou případech se
snažíme o získání maximálního počtu kreditů. O kredity žádáme od roku 2005 a až na malé výjimky jsme
získali vždy maximální počet kreditů.
Všech ročníků sjezdu se také účastnili studenti bakalářského a magisterského studia optometrie z vysokých škol v Brně, Olomouci a Praze (dříve 2. LF UK,
v posledních pěti letech FBMI Kladno, součást ČVUT
Praha). Již několik let probíhá v rámci výročního sjezdu soutěž o nejlepší studentský, dnes už absolventský
příspěvek. Kromě soutěžících studentů se v posledních letech velmi významně kongresu účastní i další
studenti druhého a třetího ročníku studia všech uvedených škol, převahu tvoří posluchači FBMI ČVUT.
Od roku 2006 jsou během výročního sjezdu organizovány odborné workshopy. Jednotlivá témata se zpravidla dvakrát opakují. Naší snahou je, aby si všichni
účastníci mohli vybrat některý z workshopů a aby při
překryvu zájmu měli šanci se zúčastnit obou. V letech
2012 a 2013 shodně proběhlo celkem 24 workshopů.
Kromě účastníků z řad jednotlivců se sjezdů účastní
i distributorské firmy, které se zabývají prodejem kontaktních čoček, prostředků péče o kontaktní čočky
a dalšího zboží spojeného s oborem. Svébytnou skupinu tvoří firmy „přístrojové“, které obchodují s měřícími a vyšetřovacími přístroji pro optometristickou
nebo oftalmologickou praxi. Od roku 1998 je počet
zúčastněných firem stabilní, pouze v roce 2007 a 2008
se mírně zvýšil.
Poslední porovnání jednotlivých sjezdů se týká vývoje
cen. Cena je stanovena za účast po celou dobu sjezdu
a skládá se ze sjezdového poplatku, ceny za ubytování
za dvě noci a plné penze. V letech 1999 a 2000 byla
výše ceny shodná s letopočtem. Účastníkům, kteří přijedou pouze na část sjezdu, je účtována pouze částečná úhrada, přesně odpovídající využitým službám.
Údaje pro jednotlivé úhly pohledu i jednotlivé výroční
sjezdy najdete v tabulce.
Tabulku k tomuto článku naleznete na straně 12.
o
Kontaktologické listy
Zachování povolání optometristy v registru nelékařských povolání MZ
Zachování povolání optometristy v registru nelékařských
povolání MZ
Ing. Jiří Michálek, CSc.
(v dopisu byly použity podklady zpracované Mgr. M. Falharem, PhD.)
Dopis, který rada ČKS odeslala na MZ ČR, ve kterém zdůvodňuje, proč by povolání
optometristy mělo zůstat v registru nelékařských povolání MZ ČR.
Cílem tohoto dopisu je podpořit další setrvání oboru
optometrie v registru nelékařských povolání ministerstva zdravotnictví (MZ).
V odborné literatuře se uvádí, že pomocí zraku získává člověk až 80 % informací. Zbylých 20 % doplňují
ostatní smysly. Proto je péče o zrak jako taková, včetně odborného vyšetření zrakových funkcí, stanovení refrakční vady, výběru vhodné korekční pomůcky
a následných kontrol a poradenství, tak důležitá.
Optometrie je nelékařský zdravotnický obor zaměřený na oko. Jeho hlavní náplní je právě zmíněné vyšetření a posouzení zrakových funkcí, stanovení refrakční
vady, výběr korekční pomůcky, poradenství a aplikace
kontaktních čoček. Kompetence optometrie jsou stanoveny zákonem 96/2004 Sb. a upřesněny vyhláškou
55/2011 Sb. V ČR se odhaduje počet 1000 aktivních optometristů, z nichž 600 jsou členy oborové organizace
Společenstvo českých optiků a optometristů, zhruba
stejný počet je organizován v České kontaktologické
společnosti,o.s.
Optometrie je v rámci ČR relativně mladý obor, který
byl uzákoněn v roce 2004 (96/2004 Sb.). Snahou bylo
poskytnout oftalmologovi asistující obor, který by bylo
možné zařadit do primární péče o zrak. Cílem optometrie je provádět rutinní stanovování refrakční vady,
aplikovat kontaktní čočky a měřit na vybraných oftalmologických přístrojích. V těchto bodech je zřetelný
průnik s činností oftalmologa a zcela jasně vypovídá
o zdravotnickém charakteru tohoto oboru. Vyšetření
prováděné optometristou (dle kompetencí v zákoně)
je rovnocenné s oftalmologickým a je zastupitelné.
Obdobný stav platí ve většině států evropské unie.
Optometrie má u nás velmi dobře vybudovaný školský systém. V současné době se v ČR vyučuje na třech
vysokých školách (FBMI ČVUT Kladno, MU Brno, UP
Olomouc). Vzdělávací minimum je bakalář, ale zároveň jsou běžné i akreditace na magisterský stupeň.
O růstu oboru vypovídá i několik absolventů postgraduálního vzdělávání, kteří získali titul PhD. Úroveň
optometrie v ČR je velmi vysoká. Např. UP Olomouc
poskytuje vzdělání, které je v souladu s Evropským diplomem, a umožňuje tak českému optometristovi pracovat kdekoli v Evropě.
Vzdělání optometristy je mezioborové a jeho hlavní
disciplíny vycházejí z medicínské větve vzdělávání,
odkud také optometrie ve světě vzešla. Optometrista
v ČR absolvuje všechny zdravotní předměty, které ho
činí kompetentním rozlišit včas případnou patologii
v oblasti předního segmentu oka. Plní tak důležitou
funkci v systému primární oční péče. V případě zjištění
komplikací je klient odeslán k oftalmologovi. Optometrista tedy může zachytit neřešené oční komplikace,
které by mohly v případě nulové intervence významně
progredovat do celoživotních následků na zdraví pacienta. V oblasti kontaktních čoček, jejich materiálů,
tvarů i dalších parametrů, je školen v řadě předmětů,
a to v několika výukových semestrech. V oboru kontaktních čoček tedy dotace výukových hodin optometristů významně převyšuje dotaci oftalmologů.
Pravidelné provádění kontrol u svých klientů významným způsobem redukuje množství zdravotních komplikací způsobené nošením kontaktních čoček. Aktuálním oborovým trendem je především kvalitní péče
(provádění kontrol a poučení klientů) optometristy.
Potřebě a významu tohoto nelékařského povolání odpovídají i akreditace příslušných oborů vysokoškolského studia.
Metrické úkony na předním segmentu oka a aplikace
kontaktních čoček jsou vysoce odborné činnosti, které zdaleka převyšují povědomí běžné lidské populace.
Jejich neodborné provedení nebo dokonce volný prodej kontaktních čoček, či jejich prodej v běžných prodejnách (např. drogerie DM) nebo v e-shopech může
mít za následek závažné zdravotní problémy obyvatelstva. Přitom, při dodržení zásad zdravého nošení kontaktních čoček a dodržení doporučení odborníka, se
jedná o moderní a velmi bezpečný prostředek korekce
refrakčních vad.
Optometrie, stejně jako všechny obory a technologie
z oblasti péče o zrak, se dynamicky rozvíjí. V rámci
celoživotního vzdělávání probíhají v ČR školící akce
s bohatou odbornou účastí zahraničních lektorů. Ovšem sama česká optometrie má velmi dobrou tradici
a neměli bychom zapomínat na její průkopnickou roli
v oblasti kontaktologie, na český původ hydrogelových kontaktních čoček.
Úzká spolupráce s německou pokročilou optometrií
nebo aplikace osvědčených postupů podle propracovaného britského modelu činí úroveň české optometrie zcela srovnatelnou ve světovém měřítku. Není náhodou, že jako celosvětově třetí pracoviště školicího
institutu The Vision Care Institute byla otevřena jeho
pražská pobočka.
06|07
Vzdělávací momenty
Řada odborných vzdělávacích akcí je určena zároveň
pro optometristy i oftalmology. Jejich úzká spolupráce
a součinnost vyvolala před více než dvaceti lety vznik
České kontaktologické společnosti, o.s. (ČKS – www.
cks.cz).
Domnívám se, že všechny výše uvedené důvody vedou k jedinému možnému závěru, a sice ponechat
obor optometrie v registru nelékařských povolání MZ.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ještě jste si nezajistili odběr VZDĚLÁVACÍCH MOMENTŮ?
Poptávka po péči o zrak se rozvíjí a očekávání pacientů rostou. Oční specialisté jsou
stále více zaneprázdněni a zůstává jim tak málo času i na osobní rozvoj a odborné
vzdělávání.
Proto THE VISION CARE INSTITUTE®
of Johnson & Johnson v rámci Evropy
a Středního východu zahájil vydávání
série krátkých publikací určených
zejména kontaktologům, které nesou
název VZDĚLÁVACÍ MOMENTY a lze je
obdržet zdarma a snadno přes internet.
Série VZDĚLÁVACÍ MOMENTY je
v současné době tvořena 8 kapitolami,
avšak tento soubor materiálů se bude
nadále rozrůstat. Je koncipován úmyslně
tak, aby přečtení každého vydání
nezabralo více než deset minut, aby si
jednotlivé materiály mohli oční specialisté
pročíst o přestávkách v práci nebo třeba při
snídani či cestě do práce. Každý MOMENT
je rozdělen do čtyř částí, které mohou
být prostudovány všechny najednou nebo
postupně. Všechny VZDĚLÁVACÍ MOMENTY
jsou koncipovány tak, aby pomohly zlepšit péči
o pacienta tím, že doporučují nejlepší postup
v důležitých klinických oblastech. Za všechny
můžeme jmenovat například vydání věnované
spojivkovým řasám souběžným s víčkovým okrajem
(LIPCOF), kvalitě a kvantitě slzného filmu nebo jedno
z posledních vydání věnované pinguekule. Klinická
témata jsou zpracována do užitečných sdělení,
která lze komunikovat pacientům. Pokud chtějí
oční specialisté odebírat VZDĚLÁVACÍ MOMENTY,
měli by se zaregistrovat na internetových stránkách
THE VISION CARE INSTITUTE® na adrese www.
thevisioncareinstitute.cz a „přihlásit“ se k odebírání
komunikačních materiálů. Oční specialisté, kteří jsou již
členy, si budou muset zkontrolovat, zda je jejich profil
nastaven včetně souhlasu s odběrem e-mailových
o
zpráv.
Kontaktologické listy
Dopis ministerstvu zdravotnictví ČR | členské příspěvky
Představujeme nový peroxidový roztok
AOSEPT PLUS® s HydraGlyde®
VÝSLEDKEM JE dokonalá čistota
kontaktních čoček a pohodlí při nošení po celý den.1
DŮVODEM JE peroxidový systém čištění obohacený o zvlhčující technologii HydraGlyde®
NOVINKA
proteiny
usazeniny
POHODLÍ
PO CELÝ
DEN
Trojitý
j ý čistící účinek
• patentované
t t
složení čistí čočku
do hloubky
• uvolňuje nečistoty a usazeniny
• zlepšuje odstraňování proteinů
Technologie HydraGlyde®
• vytváří kolem kontaktní čočky
zvlhčující obal a udržuje ji zvlhčenou
Žádejte u svého obchodního zástupce ALCON.
PERFORMANCE
DRIVEN BY SCIENCE
VÝSLEDKY PODLOŽENÉ
VĚDOU
TM
1. Alcon data on file, 2014
Pro úplné informace o použití si prosím přečtěte návod na použití, který je součástí každého balení.
© 2014 Novartis VC/LC/AOPH/PT/140922/CZ
04|05
Vynikající čistota a komfort
• celodenní pohodlí přii nošení1
• bez přidaných konzervantů
rvantů
• nízký reziduální obsahh peroxidu
Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2014
PRŮZKUM APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2014
Bc. Alice Pešinová
V tomto článku vám přinášíme vybrané výsledky ankety International Contact
Lens Prescribing, která v České republice probíhá pravidelně začátkem roku.
Na rozdíl od souhrnného článku, který vyjde v odborném časopise Contact Lens
Spectrum v průběhu ledna 2015, zde uvádíme i data z předchozích let,
takže si můžete utvořit představu o dlouhodobých trendech.
Letos bylo do průzkumu v České republice zahrnuto 323 nositelů kontaktních čoček. Dotazník vyplnilo
37 respondentů (29 optometristů a 8 oftalmologů). Délka jejich praxe se pohybovala od jednoho roku do 40 let,
s průměrem 14 let. Většinou pracovali pro malá aplikační střediska.
Nejčastější nositel kontaktních čoček roku 2014 je
v ČR opět žena, 31 let, která má aplikovány sférické
silikonhydrogelové měsíční čočky a používá víceúčelový
roztok. Čočky nosí denně a již pravděpodobně
vyzkoušela produkty několika výrobců. Z průzkumu
také vyplynulo, že muži používají denní čočky častěji
než ženy (o 4 %). Ženy naopak používají čtrnáctidenní
čočky častěji než muži (o 6 %). Průměrný věk muže,
který nosí kontaktní čočky je nižší než u žen – 28 let.
Graf č. 1 – zobrazuje podíl mužů a žen mezi nositeli kontaktních
čoček.
Zastoupení mužů a žen
Graf č. 2 – znázorňuje podíl nových aplikací a změnových aplikací. Procento nových aplikací stále stagnuje.
Typ uživatelů
Graf č. 3 – zde je vidět procentuální zastoupení jednotlivých typů
čoček podle jejich designu
Design čoček
Kontaktologické listy
Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2014
Graf č. 4 – zobrazuje trend aplikace torických čoček od roku 2005.
Vypadá to že počet aplikací torických čoček v posledních letech
víceméně stagnuje.
Graf č. 5 – zobrazuje rozdělení aplikovaných čoček podle frekvence
výměny
Torické čočky
Frekvence výměny
V tomto roce znovu stoupá počet aplikací jednodenních čoček na úkor ostatních – viz graf č. 6:
Frekvence výměny – trend
Graf č. 7 – znázorňuje procentuální zastoupení aplikovaných čoček podle materiálu. Již v roce 2007 byl silikonhydrogel aplikován v nadpoloviční většině všech aplikací a trend byl dlouhodobě rostoucí, až na roky 2012 a 2013. (2005 – 26 %, 2006 – 37,1 %, 2007 – 50,6 %, 2009
– 58,9 %, 2010 – 66,3 %, 2011 – 72,1 %, 2012 – 67 %, 2013 – 66 %). Letos ovšem silikonhydrogel poprvé překonal hranici 80 %.
Materiál měkkých čoček
10|11
1999
Kontaktologické listy
176
celkový počet účastníků
* bez počtu účastníků z firem
** včetně ubytování a plné penze
28
počet účastníků z firem
9
178
46
14
204
55
14
211
46
13
2000
216
47
15
2300
238
49
16
2500
296
61
14
2600
6
20
34
158
77
65
143
235
X.
2003
248
67
15
3000
6
20
22
125
56
47
128
181
XI.
2004
6
18
23
156
69
68
124
225
XII.
2005
290
65
17
3000
3000
5
6
6
11
17
160
66
53
155
226
XIII.
2006
292
66
15
10
1950
8
15
18
126
63
66
123
189
IX.
2002
počet firem
2000
6
3
10
118
51
56
113
169
VIII.
2001
1
1800
5
6
1
1
109
56
65
100
165
VII.
2000
počet workshopů
cena sjezdu Kč **
1800
11
11
103
46
68
81
149
VI.
1999
certif.
1
12
12
88
44
59
73
132
V.
1998
počet kreditů oftalmologové
9
8
8
108
40
55
93
148
IV.
1997
2
9
7
7
78
52
58
72
130
III.
1996
počet kreditů optometristi
4
6
zahraniční účastníci
počet studentů
57
ženy
6
39
muži
z toho ze Slovenska
44
oftalmologové
96
52
60
počet účastníků *
II.
1995
optometristi
I.
1994
číslo sjezdu
rok
349
71
20
3
3000
certif.
9
6
17
20
202
76
46
202
278
XIV.
2007
376
76
19
5
3000
9
12
6
10
13
213
87
36
244
300
XV.
2008
VÝROČNÍ SJEZDY ČESKÉ KONTAKTOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
399
87
16
2
3300
9
12
5
11
13
235
77
36
258
312
XVI.
2009
2011
2012
311
77
18
2
3300
9
6
6
5
9
174
60
26
192
234
239
53
15
10
3300
12
12
16
7
10
140
46
22
114
186
203
60
15
12
3400
15
12
32
5
5
96
47
23
128
143
XVII. XVIII. XIX.
2010
245
62
15
12
3400
18
12
43
12
12
128
55
28
139
183
XX.
2013
Tabulka k článku „Výroční sjezdy ČKS řečí čísel“ (ze strany 6)
Download

Kontaktologické listy 4/2014 - Česká kontaktologická společnost