TOP30-2014-obalka.indd
ob1
TOP_30_IT_osobnosti_DEF.indd
14
03.12.147:24
12:05
11/28/14
AM
TOP30-2014-obalka.indd ob2
03.12.14 12:05
Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
když jsem před dvěma lety připravoval
první vydání publikace TOP 30 IT osobností, předpokládal jsem, že půjde o jednoR ADAN D O LEJŠ
rázový projekt. Ale zájem čtenářů nás povedoucí projektu
vzbudil, a proto jsme letos vydali nový
seznam třiceti inspirativních osobností
z oblasti IT již potřetí.
Protože víme, že nesmíme usnout na vavřínech a nemáme
patent na rozum, otevřeli jsme letos nominace osobností veřejnosti. Kdo chtěl, mohl od letních prázdnin dát hlas námi vybrané osobě, případně nominovat svůj vlastní tip. Hlasujícím
jsme jako bonus slíbili deset poukazů do obchodu Skinzone na
nákup kvalitních ochranných a dekorativních fólií. Zdali jste
mezi šťastlivci, se dozvíte na straně 21.
V hlasování veřejnosti nejvíc ze všech uspěl Pavel Salák ze
společnosti Avnet, ale ani další osobnosti, které se v publikaci
TOP 30 objevily, nezůstaly příliš pozadu. Osobně mne velmi potěšilo, že se mezi nominovanými objevilo plno žen. TOP 30 tak
už není jen přehlídkou třiceti mužských obličejů, ale najdete
tam i úspěšné zástupkyně něžného pohlaví.
Kdo tedy uspěl? Dozvíte se na následujících stránkách. Každé
vybrané osobnosti jsme věnovali půlstránkový profil, kde jsme se
ji snažili pro vás co nejlépe vystihnout. K řazení profilů jsme použili osvědčenou metodu abecedního pořadí.
Součástí přílohy je několik článků na personálně-informačně-technologická témata.
Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.
Obsah
Je těžké sehnat práci v IT? ....................................................... 4
Kvalitní IT specialisté jsou stále nedostatkovým zbožím ........... 6
Mobilní aplikace vstupují do světa HR ..................................... 8
Nečekaná podstata kvality lídrů ..............................................10
Šest způsobů, jak přilákat a udržet ženy s talentem v IT ........... 11
Software úspěchu ................................................................... 13
UCELENÝ INFORMAČNÍ ZDROJ PRO IT PROFESIONÁLY
Vydává: IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5
Tel. ústředna s aut. provolbou: 257 088 + linka; fax: 235 520 812
Recepce: 257 088 111
Výkonný ředitel: RNDr. Jana Pelikánová
Šéfredaktor: Radan Dolejš
Tajemnice redakce: Růžena Holíková, tel.: 257 088 153
Vedoucí inzertního odd.: Ousmane Keita, tel.: 725 326 893
Vedoucí projektu: Radan Dolejš, tel.: 257 088 142
Jazyková úprava: Dana Štropová
Obálka: Petr Kubát
Adresa redakce:
Internet:
Zlom a pre-press:
Tisk:
Předplatné a reklamace:
CW, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
[email protected]
TypoText, s. r. o., Praha
Libertas, a. s.
IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5, tel.: 257 088 163,
fax 235 520 812; e-mail: [email protected]
Doručuje Česká pošta, s. p., v systému D + 1
Předplatné pro Slovensko: Magnet-Press Slovakia, s. r. o.,
P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava,
tel.: +421 267 201 910, 20, 30,
e-mail: [email protected]
Copyright: © 2014 IDG Czech Republic, a. s.
Člen asociace FIPP
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 3
3
03.12.14 12:05
Je těžké sehnat práci v IT?
V roce 2013 pracovalo v Česku 148 tisíc IT odborníků, což je
téměř jednou tolik, než tomu bylo v roce 2004. Celkem 54 %
z nich (cca 80 tisíc) bylo zaměstnáno jako ICT technici a 46 %
(cca 67 tisíc) jako ICT specialisté.
JA KUB ŠUM ANS K Ý
I
když se mezi specialisty na nábor nových zaměstnanců traduje, že sehnat
dobrého programátora je problém a běh
na dlouhou trať, zájemci o práci v IT oblasti stále jsou. A dokonce reagují na klasické nabídky práce na pracovních portálech. Dokládají to data z portálu Volná
místa.cz. Během necelého roku (měřeno
od prosince 2013 do října 2014) totiž bylo
na tomto portálu vyvěšeno téměř 3 300
nabídek práce v informačních
technologiích.
Na všechny tyto inzeráty přišlo přes
7 200 odpovědí od uchazečů. Na každé
místo se tak v průměru přihlásili více než
dva uchazeči. Díky menší konkurenci by
se tak dalo říci, že v přepočtu každý druhý
adept měl reálnou možnost práci získat.
Není moc oborů, kde by byl podobný
poměr poptávky a nabídky. Jsou odvětví,
kde nabídka nestačí pokrýt ani desetinu
poptávky.
„Na pozice typu programátor, webmaster,
systém administrátor obvykle přijde řádově
do desítky reakcí. Z toho důvodu vlastní inzerci podporujeme na sociálních sítích, aktivně kandidáty vyhledáváme a oslovujeme
a nezapomínáme ani na doporučení našich
4
zaměstnanců. Díky tomu se nám počty kandidátů na jednotlivé pozice zvyšují,“ řekla
Helena Kuklíková, personální ředitelka
Seznam.cz.
Není region jako region
Na data ohledně nabídky a poptávky po
práci v IT oboru se můžeme podívat i z regionálního pohledu. Většina firem, které
práci v IT nabízejí a inzerují pozice na
portálu Volná místa.cz, pochází především z hlavního města (celkem 29 %
všech nabídek). Prahu následuje Brno-město (12 % nabídek) a poté Ostrava-město (6 % nabídek).
„Pokud se na čísla podíváme podrobněji,
zjistíme, že poměr nabídky a poptávky po
práci v ICT je v České republice hodně různorodý. Například v Teplicích se na jedno
volné místo hlásí až čtyři uchazeči. Existují
však oblasti, kde na IT odborníka nenarazíte. Mezi ně patří třeba Tachov či Cheb, kde
na inzerát během roku neodpověděl ani jeden zájemce,“ řekl Pavel Kolář, produktový
manažer serveru Volná místa.cz.
Mezi další města, kde mají „ajťáci“
mezi sebou největší konkurenci, patří
Rychnov nad Kněžnou, Praha či Frýdek-Místek. Naopak největší šance získat
práci v IT oddělení mají uchazeči v menších městech jako například Vyškov, Rokycany, ale třeba i Sokolov nebo Plzeň-sever.
Zde na jeden inzerát průměrně odpoví 0,2
uchazeče.
Mezi nejčastější pracovní pozice, které
lidé na internetu hledají, patří podle Seznam.cz Vyhledávání (měřeno od prosince 2013 až do listopadu 2014) programátor, správce IT techniky a webmaster.
Naopak zaměstnavatelé se podle nedávného průzkumu společnosti Grafton Recruitment nejčastěji poohlížejí po vývojářích (Java, C#/.NET, ale i vývojářích mobilních aplikací), řada firem poptává
i specialisty v oblasti big dat, datových
skladů a datových analýz a velká poptávka
je také po odbornících na virtualizaci
a cloudová řešení (privátní a veřejné
cloudy).
Jde často o velice specifická zaměření,
kam se hlásí pouze jednotky uchazečů. Na
druhou stranu pak tito zaměstnanci získávají nadprůměrná ohodnocení právě kvůli
své specializaci.
Zajímavé je také sledovat, kdy na internet přichází nejvíce nabídek zaměstnání.
„V případě zadavatelů jsou dominantními
měsíci březen a červen, kdy na Volná místa.
cz umísťují více než pětinu všech inzerátů.
Uchazeči o pracovní pobídky naopak své odpovědi na inzeráty posílají v březnu (13 %
všech odpovědí během roku) a pak v květnu
(11 % všech odpovědí),“ doplnil Kolář.
IT jako jedno z nejlépe placených
zaměstnání
Odborníci informačních technologií byli
a stále jsou velice dobře placení. Například v roce 2002 činil podle Českého statistického úřadu průměrný měsíční plat
Město
Průměrný počet odpovědí
na 1 inzerát
Město
Průměrný počet odpovědí
na 1 inzerát
Teplice
3,9
Cheb
0
Rychnov nad Kněžnou
3,6
Tachov
0
Praha
3,3
Vyškov
0,1
Frýdek-Místek
2,9
Rokycany
0,1
Kladno
2,8
Sokolov
0,3
Olomouc
2,6
Plzeň-sever
0,4
Zdroj: Volná místa.cz
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 4
03.12.14 12:05
Poměr nabídky a poptávky práce v ICT
na Volná místa.cz
prosinec 2013 až říjen 2014
Nabídka
Poptávka
31 %
Vývoj počtu nabídek a odpovědí na práce v IT na Volná místa.cz
prosinec 2013 až říjen 2014
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Odpovědi
XII/2013
I/2014
II/2014
III/2014
IV/2014
V/2014
VI/2014
VII/2014
VIII/2014
Nabídky
IX/2014
X/2014
Zdroj: Volná místa.cz
Výběrové šetření pracovních sil
69 %
■ muži
2014
2013
91 %
1993
9%
76 %
2000
24 %
64 %
36 %
Zdroj: Volná místa.cz
IT odborníka 26,5 tisíce korun, což už
před dvanácti lety bylo o 7 tisíc korun
více, než byla výše průměrné mzdy v ČR.
V roce 2013 se průměrný plat v tomto segmentu pohyboval již nad hranicí 43 tisíc
korun. Odborníci na IT se tak mohli dostat k platu, který o 17 tisíc korun převyšuje průměr za celou Českou republiku.
Nejvyšší mzdy podle Grafton Recruitment se na všech IT pozicích drží tradičně
v Praze, ovšem Brno již (oproti předchozím letům) začíná hlavní město dorovnávat, na některých pozicích jsou běžné výplaty ve výši 100 000 Kč i výše. Například
zkušení vývojáři Java a C#/.NET s delší
než pětiletou praxí si mohou přijít až na
90 000 korun měsíčně. Jejich méně ostřílení kolegové s roční praxí pak dosáhnou
maximálně na 50 000 korun.
Nejnižší zaznamenaný plat u vývojáře
působícího v Praze činil 35 000 korun,
programátoři v Plzni, Hradci Králové či
Ústí nad Labem se musí spokojit s částkou
ještě o 10 000 korun nižší. Orientačně,
bez ohledu na praxi, firmu či místo působení si dobří vývojáři v České republice
■ ženy
Zdroj: Český statistický úřad
mohou přijít zhruba na 55 000 korun.
Když se ale podíváme na opačný pól platového žebříčku, nejhůře jsou na tom s platem pracovníci technické podpory a projektoví manažeři se základem platu ve výši
20 tisíc a 30 tisíc korun.
Jako nejlépe honorované z přehledu vycházejí pozice technologických ředitelů,
ředitelů IT a ředitelů SW vývoje, a to především v lokalitách, které soustřeďují to
nejlepší zázemí, jaké může tuzemský IT
trh nabídnout. Firmy v Praze nebo v Brně
byly podle údajů z průzkumu ochotny poskytnout svým CTO finanční ohodnocení
pohybující se v rozmezí 120 000–180 000
korun. Ředitelé softwarového vývoje pak
ve stejných regionech uspěli se žádostí
o pravidelný měsíční příjem mezi
100 000–150 000 korunami. Naproti
tomu v Českých Budějovicích může tentýž ředitel očekávat plat i o dvě třetiny
nižší.
vlastně škoda, překvapivé může být, že
zastoupení žen mezi IT odborníky se
snižuje. Zatímco v roce 1993 bylo mezi
IT odborníky 36 % žen, o dvacet let později, v roce 2013, tvořily ženy již pouhých
9 procent.
„Zájem žen o práci v IT je opravdu malý
a během posledních čtyř let se nijak nezměnil. Je to škoda, protože v Seznam.cz o ně
máme zájem, a to i na technických pozicích.
V současné době v Seznam.cz pracuje zhruba
60 % mužů a 40 % žen.
Ty mají největší zastoupení na obchodních pozicích, dále například ve finančním
oddělení. V produktovém a technickém oddělení (kam patří i vývoj) pracuje 409 mužů,
žen je v těchto odděleních celkem 95.
Když pominu obchodní pozice, ženy se
k nám nejčastěji hlásí na místa programátorek, produktových manažerek či Scrum masterek,“ řekla Helena Kuklíková, personální
ředitelka společnosti
■
Seznam.cz.
Muži versus ženy v IT
I když asi není překvapením, že žen v IT
moc nenajdete – což je pro většinu týmů
Autor pracuje ve společnosti Seznam.cz
Inzerce
Computerworld dostupný v e-podobě
na platformě Wooky
Čtenáři časopisu Computerworld mají další důvod
k radosti. Oblíbený časopis Computerworld vychází
v e-podobě na platformě Wooky, a díky tomu bude
dostupný i se spoustou dalších e-knih a e-časopisů
na téměř všech operačních systémech. Platforma
Wooky vám umožní číst e-časopisy a e-knihy
až na šesti zařízeních. Je jedno, zda cestujete s vaším
chytrým telefonem, tabletem, sedíte u počítače doma
nebo v práci. Všude si můžete otevřít právě
zakoupenou e-verzi vašeho oblíbeného časopisu
nebo knihy. Celá knihovna a novinový stánek je tak
k dispozici doslova na dotyk. A dostane i vás!
Platforma Wooky nabízí tisíce českých a slovenských
knih a časopisů v elektronické podobě.
Jak na to?
Stačí navštívit internetové knihkupectví rajknih.cz,
stáhnout si aplikaci Wooky a vytvořit si účet. Celá registrace trvá jen několik minut a hned můžete pohodlně
nakupovat. K dispozici je široká nabídka knih a časopisů,
ze kterých nezanedbatelná část je dispozici zcela zdarma,
případně za výhodné ceny. Jako příklad uveďme časopis
Computerworld, který je v elektronické podobě
prostřednictvím aplikace Wooky dostupný za výhodné
ceny předplatného.
Čtěte všude
Číst se dá dnes už opravdu všude, a to díky možnosti
využití platformy Wooky až na 6 zařízení současně.
Je jedno, zda preferujete notebook, chytrý telefon nebo
tablet, po přihlášení do aplikace Wooky máte své knihy
a časopisy vždy dostupné. Navíc se můžete vrátit
i ke starším číslům svých oblíbených časopisů. Ty jsou
totiž všechny uložené ve vaší press knihovně.
Notebook je velký, mobil malý...
Kupte si tablet! Novinkou Vánoc
byly tablety Wooky Tablet Reader
a Wooky Tablet 2.0. Tato zařízení
splňují funkce praktické čtečky
a plnohodnotného tabletu
za bezkonkurenční ceny. Wooky
Tablet Reader je dostupný již
od 2 490 Kč a výkonnější Wooky
Tablet 2.0 již od 3 990 Kč.
Computerworld předplatné
11× ročně za 150 Kč
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 5
5
03.12.14 12:05
Kvalitní IT specialisté jsou stále
nedostatkovým zbožím
Obor IT je náročný i pro HR specialisty, kteří potřebují mít
dostatečný vhled do aktuálních trendů, aby dokázali najít
vhodné kandidáty, zároveň znají požadavky kvalitních uchazečů,
jichž je v tomto oboru stále spíše nedostatek a umějí být
docela vybíraví.
R ANDY M Y E R S
N
ejvětší poptávka je aktuálně po vývojářích, od základní úrovně po zkušené profesionály. Velmi žádaní jsou
také specialisté na Javu a nedostatek je
těch, kteří ovládají .NET/C#.
Samozřejmě stále populární je C++
stejně jako PHP. Neustále vzrůstá zájem
o znalosti mobilního vývoje pro iOS, Android a Windows Phone a budoucnost má
i web-development.
Větší projekty a skupiny také často požadují speciální SW testéry. Uplatnění
najdou i lidé s technickým zaměřením
a obchodními dovednostmi. Ti jsou nejdůležitější pro identifikaci a analýzu požadavků, které mají zásadní vliv na vývoj
a definici moderních aplikací. Musí se ori-
6
entovat na současném trhu v oboru, pochopit potřeby klientů a mít výborné komunikativní schopnosti.
„Mám zkušenosti, že se hledá pokročilá
znalost v současných technologiích a programovací jazyky. Většinou narážím na požadavky znalostí z Javy, SQL.NET, pak už i na
Eclipse a Android, JDK a další. Také je obvykle vyžadována minimálně dvou- až tříletá
praxe,“ uvádí k současné poptávce specialista na IT v oblasti specifického designu.
Důležitým kritériem ve výběru kandidátů jsou předchozí pracovní zkušenosti
a jejich kvalita: „Nejžádanější zkušenosti
jsou z doložitelných, kvalitních referencí
a jejich počet závisí na pozici, na kterou se
hlásím, větší nároky jsou samozřejmě na seniorské posty,“ říká vývojář aplikací.
Čeští „ajťáci“ jsou žádaní
Mezinárodní firmy, které u nás rozšiřují
svoji působnost, oceňují u českých zaměstnanců řadu předností. Přestože u nás
nejsou IT specialisté nejlevnější, stále jsou
zde průměrné platy nižší než v USA a západní Evropě. Obecně je o nás známo,
že nabízíme zahraničním firmám velmi
dobrý poměr vynaložených prostředků
a výsledků práce.
Navíc lokalita, infrastruktura a vysoký
počet uznávaných technických vysokých
škol, které produkují nové vyškolené kandidáty, jsou obrovskou výhodou. Také je
důležité, že nová generace má velmi dobrou znalost jazyků a vysokou motivaci.
Na straně uchazečů o práci v případě
velkých firem jde o velmi žádané nabídky,
které jim pomohou ke kariérnímu růstu
a prestižním referencím.
„Pro mě je důležitá prestiž firmy. Chci být
hrdý na to, kde pracuji. Nechci se pak stydět
za ten řádek v životopisu, ale pracovat pro
značku, o které jsem slyšel. Očekávám úroveň, kterou mi malá regionální firmička nenabízí,“ říká student posledního ročníku
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 6
03.12.14 12:05
vysoké školy, který je na pracovní stáži
v mezinárodní firmě.
Co chtějí? Odpovídající plat
a vzdělávání v oboru
Lidé s technickým vzděláním (IT specialisté) chtějí vidět jasnou návratnost
a zhodnocení investic do vzdělání, odborné přípravy a zkušeností. Proto požadují odpovídající ohodnocení a vyšší než
průměrné mzdy. Jsou ochotni přijmout
kompromis, o něco nižší plat, pokud dostanou možnost získat vzdělání a práci
s novými technologiemi, která je bude posouvat dopředu.
„V našem oboru je běžné, že trávíme nejdříve školou a pak praxí celé týdny bez
chvíle klidu, investujeme hodně peněz do vybavení a svého času si vážíme. Proto se mezi
firmami s podobnou prestiží rozhoduji podle
platu. Očekávám, že pokud společnosti
chtějí, abych vyvíjel nové věci, že mi řadu
novinek poskytnou na vyzkoušení, bez toho
to prostě nejde.
Taky mě zajímá, kdo je cílová skupina,
pro koho to děláme. Nehledám jen prázdné
mlácení do klávesnice, ale smysluplnou
tvorbu pro organizaci, která si mě může dovolit,“ uvádí vývojář softwarových řešení.
odpovídat našemu oboru. Také odradí drobnosti jako třeba to, že mám platit přehnané
sumy za kávu, na pracovišti není pitná voda
či zde vládne příliš tuhý režim kontroly. Za
své výsledky odpovídám i bez něj,“ říká jeden z vývojářů na otázku pracovních
nabídek.
Kromě požadavků na specifické znalosti je třeba posuzovat motivaci kandidáta a ochotu se sebevzdělávat. Někdy
může vyvážit i například délku požadované praxe či specifické dovednosti.
Ani vzdělání není dostatečným kritériem, teoretické poznatky v tomto oboru
velmi rychle zastarávají, a je proto důležité, aby se zájemce o práci orientoval
v současné praxi.
„V našem oboru je neuvěřitelně málo kvalitních a zapálených lidí. Mnohdy stačí trocha nadšení pro věc a dá
se odpustit i něco z požadovaných podmínek. Na
straně druhé je přehnané
sebevědomí nejrychlejším
způsobem, jak práci nedostat,“ říká o náboru
svých podřízených software engineer.
40 i nad 50 let. Jsou sice trochu méně flexibilní, pokud jde o nové postupy, ale zase mají
roky zkušeností s procesy, takže jsou dokonce
využitelnější než noví hráči,“ říká o svých
starších spolupracovnících IT konzultant
informačních systémů.
Vývoj pracovního trhu IT
v příštích letech
Firmy jsou pod neustálým tlakem, aby
udržely nízké náklady, ale v tomto ohledu
se příliš ušetřit nedá, aniž neslevují z kvality. Místní společnosti budou vždy potřebovat odborníky pro zavádění, aktualizaci
a podporu infrastruktury a aplikací. Reálně bude poptávka růst, i když se bude
i nadále týkat především vývojářů v návaznosti na nejnovější trendy webů a mobilního vývoje.
Nejen pro mladé
Kde a jak získat svého „ajťáka“
Lidé z IT se samozřejmě zajímají o nové
technologie a trendy, takže jsou aktivní na
LinkedInu a soustřeďují se na specializovaných stránkách se zájmovými komunitami, jako jsou například IT a SW vývojáři. Spíš než velké konference a veletrhy
je oslovují úžeji zaměřené akce a skupiny,
které odpovídají jejich zájmům.
Nelze zobecnit jejich povahu, navzdory
zažitým představám a mýtům je to široké
spektrum osobnostních typů. Dalo by se
ale říci, že oceňují spíše přátelský, méně
formální přístup a vyžadují vždy pouze informace, které jsou k věci.
„Nemám rád v inzerátech náborová klišé
typu příjemný kolektiv a pracovní prostředí,
to posoudím sám. Stejně tak nadprůměrný
plat by neměl být ve výsledku průměrný, ale
O IT také často panuje
předsudek, že je to obor
výhradně pro mladé. Je
pravda, že toto dynamické odvětví dává
šanci i velmi mladým
absolventům či studentům, kteří mohou po
dokončení školy prokázat zajímavou praxi
i zkušenosti vystoupat na seniorní pozice.
Na stranu druhou ale rozhodně neplatí,
že by ve čtyřiceti letech byli kandidáty na
novou profesní dráhu v jiném oboru. Například na pozicích, jako jsou supervizor,
technický ředitel, CIO, CTO a jiných, se
uplatní lidé se širokou škálou vědomostí
a soft skills.
„Vyhoření po čtyřicítce v mém oboru rozhodně není pravidlo. Mám dost kolegů nad
Proto pokud hledáte perspektivního
specialistu, měly by podmínky odpovídat
jeho nárokům.
K nim patří, že stejně důležitý jako
dobrý plat je šance získat vzdělání a práci
s novými technologiemi.
Vysoko ceněné je také skutečně přátel■
ské a flexibilní pracovní prostředí.
Autor je specialista recruitingu IT pro Trenkwalder
CZ & SK
Inzerce
Redakce časopisu Computerworld vyhlašuje 1. kolo soutěže
IT produkt 2015
Cílem je vyzdvihnout produkty s takovými vlastnostmi, které přinášejí významné
pozitivní odlišení od konkurenčních produktů stejné kategorie.
Může přitom jít o celkové inovativní pojetí produktu, pozoruhodné funkční zdokonalení,
výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Podrobná pravidla soutěže i další doplňující informace naleznete na adrese
cw.cz/it-produkt
Uzávěrka 1. kola přihlášek je 6. 1. 2015
O možnosti přihlásit produkty uvedené na trh po tomto datu se prosím informujte na [email protected]
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 7
7
04.12.14 10:44
Mobilní aplikace vstupují do světa HR
Dovedete si představit, že se chystáte nastoupit na nové vysněné
pracovní místo do firmy. Máte před sebou ještě dva měsíce
výpovědní lhůty, ale to čekání na den D se vyplatí.
A najednou vám na telefon přijde zpráva od budoucího
zaměstnavatele, že si máte stáhnout aplikaci s logem budoucí
firmy, která vám to dvouměsíční čekání zpříjemní.
K AT E Ř I NA K RU P KOV Á
N
ový zaměstnavatel vás zapojí už nyní
do nového týmu kolegů, nabídne
vám doma ke studiu důležité materiály, které se vám po nástupu budou hodit
k práci, a budete mít stále při ruce důležité kontakty na svého budoucího šéfa
nebo mentora, jenž se vám od prvního
dne nástupu bude věnovat. To není sci-fi,
ale realita. A ten pocit, že má o mě někdo
zájem, že chce, abych pro něj pracoval,
je důležitý. Nepleťme se, ten dojem je
skutečně velmi, velmi důležitý, přinejmenším proto, že nemusíme litovat toho,
že opouštíme starou firmu.
Zaměstnavatelé, kteří dnes dokážou
proplouvat mořem možností, jež nové
technologie nabízejí, a umějí je využívat,
budou stát o krok napřed před těmi, kteří
zatím váhají.
Rychlost, se kterou se na nás valí nové
trendy v oblasti HR, je závratná. Super
moderní technologie přinášejí novinky, na
něž se musíme rychle etablovat. Evoluce
je rychlá, možná můžeme mluvit spíše
o revoluci. Ještě před rokem jsme mohli
pozorovat, jak nám do firemního života
8
pozvolna vstupují sociální média. Zatímco
kdo není dnes na sociální síti, jako by nebyl. A neznamená tam jen být, musí se
tam žít. A také se učit, jak tam žít co nejlépe, aby nám to přineslo nějaké benefity.
Podobně jsme si v minulosti zvykli učit se
z manuálů, intranetu, e -learningu…
A k těmto platformám přicházejí nově
e -learning 2.0, web 2.0, serious games
nebo mobilní aplikace.
To, že mobilní zařízení zažívají raketový vzrůst, není jistě překvapivá informace. Pokud se projedete městskou hromadnou dopravou, můžete pozorovat, že
každý pátý cestující aktivně využívá mobilní telefon. Ať už posloucháním hudby,
surfováním na sociální síti nebo placením
účtů. Průměrně máme staženo 65 aplikací
v našich mobilních zařízeních. A meziroční nárůst prodeje telefonů vzrostl
o čtvrtinu a tabletů dokonce o 261 %.
Mobilním aplikacím věnujeme spoustu
času, a to v průměru čtyři a půl minuty
každé z nich denně. A není se čemu divit.
Mobilní aplikace je tak snadné stáhnout do našich krabiček. Většina je jich
zdarma, ale jsme ochotni za ně i nějakou
korunu nebo euro připlatit. Surfovat
v práci se příliš nehodí, tak trávíme svůj
volný čas třeba při cestě z práce k této
fantastické zábavě a mobilita telefonu
nám to dovoluje.
Změna v myšlení firem
Mobilní expanze se začíná promítat i do
uvažování a přemýšlení organizací. Uvědomují si, že existuje rozdíl mezi desktopem a mobilem, a tím je zejména konektivita. U počítačů musíte být připojeni síťovým kabelem nebo v případě laptopů na
Wi-Fi, ale pořád vám nezbývá nic jiného,
než se pohybovat po firmě. Ti vyvolení dostanou domů VPN. Mobilní telefony však
využívají dnes již téměř všude dostupné
3G, 4G nebo LTE připojení, a nebrání vám
tak opustit brány kanceláře.
Zajímavým zjištěním, se kterým přišla
společnost comScore, je, že uživatelé mobilních aplikací začínají ve využívání porážet klasický desktop. Téměř 70 % lidí
otevírá své mobilní aplikace k brouzdání
na Facebooku nebo chatování na sociální
síti. A až 90 % lidí pracuje s aplikací
mapy. Jen velmi malý počet lidí, kolem
čtyř procent, aplikace bere jako pracovní
nástroj. Je zarážející, jaký boom aplikace
zažívají a jak malé procento firem je využívá. Aplikace jsou všude kolem nás, ale
pro firmy znamenají stále ještě něco nového, exkluzivního a možná trochu nevědí
co s nimi.
Nejlépe toto vystihli v marketingu a začali aplikace vytvářet jako příjemný lifestylový produkt pro své zákazníky, kteří
jsou prakticky stále „napojeni“ na konkrétní produkt nebo službu. Mobilní aplikace umožňuje rychle zaplatit účty, změnit v nastavení podmínky smlouvy nebo
objednat pizzu. Navíc zde vstupuje další
nový trend gamifikace, která vtahuje klienty do určité „závislosti“ na aplikaci klikat pravidelně.
Firmy, které pochopily, že i HR se dnes
musí prezentovat podobně jako marketing
nebo prodej, a naskočily do tohoto rozjetého vlaku, spojuje jediné – vystihly dobu.
Prosadit se musí i HR
Podobně jako má marketing za úkol přilákat nové zákazníky, musí HR hledat nástroje, jak získat nové kvalitní pracovníky,
jak si je udržet a nadchnout je pro firemní
značku. A také učit své manažery, aby tyto
zaměstnance dokázali motivovat a získat
pro práci, která vydělává. Nejsou to jednoduché úkoly. Firmy stojí hodně peněz
a času nové lidi najít a velmi rychle
a snadno o ně můžou přijít. Manažeři mohou být drazí a nemusí přinést společnosti
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 8
03.12.14 12:06
investici zpět. Pomoci předcházet těmto
obavám dokážou právě mobilní aplikace.
Na trh vstupuje novinka v podobě HR
aplikací, kterou přináší pro český a slovenský trh společnost Human Garden.
Tyto aplikace nevyžadují od firem najímat
nové vývojáře nebo personalisty, kteří
musí aplikace spravovat. Naopak. Používat HR aplikace je stejně snadné jako jakákoliv jiná aplikace ke stažení. Aplikace
fungují na obou platformách Android
nebo Apple a lze je používat na mobilních
zařízeních nebo desktopech.
Revoluční změnu například nabízí již
na začátku zmiňovaná Welcome aplikace,
kterou si nový zaměstnanec stáhne na plochu s logem firmy, a to již několik týdnů
před samotným nástupem. Pracovníku
přicházejí od zaměstnavatele pomocí aplikace zprávy, které se zobrazí stejně jako
SMS zpráva. Zprávou je například možnost se svým budoucím kolegům představit, třeba i pomocí videa, fantazii se meze
nekladou. Dalšími funkcionalitami jsou
krátké testy, které jsou „barometrem“ nálady nového zaměstnance, jak vnímá přijímací pohovor, jak se cítí prvních pět dnů
v práci apod.
Už před nástupem získá díky aplikaci
přístup k firemním dokumentům a manuálům o produktech a strategii nebo třeba
k informacím, kde najde kuchyňku na
ranní kávu. První dny nástupu do nového
zaměstnání bude už moci prožívat s men-
ším stresem, protože ho budou kolegové
již znát a on bude vědět řadu užitečných
a potřebných věcí nutných ke své práci.
Třešničkou na dortu je například zpráva
CEO k novému zaměstnanci, který ho vítá
ve společnosti.
Vše se bude hýbat rychleji. Po celou
adaptaci ho bude aplikace provázet. Kdykoliv si dohledá důležité informace, HR
má skvělou příležitost přes aplikaci získávat zpětnou vazbu na svůj program pro
nové zaměstnance (on-boarding program)
a manažer má nástroj, který mu pomáhá
nového člověka zapracovat na svém místě.
Vše je dostupné jen s připojením na internet, na klik a na heslo.
Když jsme mluvili o nelehkých úkolech
pro HR, jedním z nich je zmiňované poradenství pro manažera jak na to, abych své
lidi správně vedl a motivoval. Lze to zkusit jinak a zábavně. Profitovat z toho, co
již funguje, a přenést herní prvky do
učení.
Koučing nanečisto
Hitem jsou právě serious games pro manažery, ve kterých narážejí na různé situace ve vedení lidí, musí jim čelit a umět je
vyřešit. A to vše v bezpečí virtuálního
světa. Často jde o simulaci, jež je vtáhne
do hry na jejich tabletech. Dostanou tým
podřízených a kouče, který jim bude průvodcem v jejich jednání. Jak dát týmu
dobrou zpětnou vazbu? Jak nastavit jejich
rozvoj? Jak správně chápat výkon a potenciál u svých lidí? Pokud váháte s odpověďmi na tyto otázky, máte dvě možnosti,
jak to zjistit. Buď zvolíte cestu pokus –
omyl, nebo to natrénujete na simulátoru.
To jsou jen některé z příkladů, které
umějí aplikace řešit, nabízejí samozřejmě
celou řadu dalších možností. Ale jedno je
jim společné, zaměření na člověka uvnitř
firmy, na jeho vnímání a přirozené prostředí, ve kterém žije.
Nespornou výhodou pro firmy je jejich
jednoduchá implementace bez potřebných IT nebo HR zaměstnanců, které je
musí spravovat, aplikace dokážou zaměstnance zapojit a motivovat a vylepšit
i značku zaměstnavatele, protože jde
o chytré a moderní řešení.
Čas na dodání výsledků firmy zaměstnancům neustále zkracují, chtějí, aby přemýšleli rychleji, produkovali lépe, zvyšují
na ně nároky… Ale možná by stálo za to
podívat se také, jak rychlé a efektivní nástroje jim dávají do ruky. Co dokáže zlepšit a zrychlit práci lidí a kolik do toho chci
jako firma investovat. Ve sportu se stanou
hráči těmi nejlepšími nejen díky talentu,
ale i díky oddanosti svých skvělých trenérů a zázemí. Přichází doba, kdy se musí
firmy posouvat ve svém myšlení, zbavit se
■
stereotypů a vrhnout se do změny.
Autorka je HR senior project managerka ve společnosti Human Garden
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 9
9
03.12.14 12:06
Nečekaná podstata kvality lídrů
Skupina expertů z oblasti managementu tvrdí, že nejdůležitější
kvalitou pro vůdcovství je empatie, respektive emoční IQ.
SHARON FLORENTINEOVÁ
C
o je nejdůležitější kvalitou, kterou by
měli disponovat lídři? Disciplína?
Elán? Zaujetí pro věc? Schopnost
motivovat ostatní? Ne, ne, ne a ne.
Správná odpověď je emoční IQ nebo to, co
se v laické terminologii popisuje jako
empatie.
Během třicetileté kariéry viděl Kevin
Allen (autor a PR profesionál, který stál
například za kampaněmi, jako byla MasterCard je „K nezaplacení“) podle svých
slov posun ve způsobu, jakým společnosti
přistupují k vůdčímu myšlení. Opustily striktní metodu
příkazů a řízení
a přešly k jemnějšímu postoji zaměřenému více na
zákazníky.
„Kdysi to bylo tak,
že směr společnosti,
kultura a strategie
byly kompletně řízené
shůry a k tomu bylo
nezbytné mít na vedoucích pozicích drsnou mentalitu,“ popisuje Allen. „Teď ale
vše řídí poptávka. Zákazníci mají větší vliv
a k jejich požadavkům patří komunita a interakce, aby někdo vyslechl a uspokojil jejich
zájmy a potřeby. To vyvolává změny až v nejvyšších oblastech řízení, obsazených vrcholovými manažery,“ popisuje.
Vztlak ve vedení
Allen používá pojem „vztlak“ k popisu
nového žádanějšího způsobu vůdčího
myšlení. Lídři, kteří do svého stylu řízení
promítají vztlak, se nestarají o uplatňování pokynů od vyššího vedení, ale naslouchají potížím, obavám a potřebám jak
zaměstnaneckých týmů, tak i zákazníků
a „plují“ na nich při svém rozhodování,
kam nasměrovat podnikovou energii, vysvětluje.
„Každý má schopnost být empatický, být
schopný plout, takže trávíme čas s klienty na
rozvoji těchto vlastností,“ říká Allen. „Spolu
s nimi se stávají důležité upřímnost a autentičnost ve vašich interakcích při pokusech
o citlivost vůči zaměstnancům a zákazníkům,“ prohlašuje.
„Vedení rozhodně prošlo vývojem, pochopilo, že firmy musí mít odlišná očekávání
10
ohledně toho, co nejlépe přivede zákazníky
a partnery zpátky, aby s vámi obchodovali,“
uvádí výkonný ředitel společnosti Modis
Jack Cullen, personální a konzultační
agentury.
„Když jste před lety hledali výkonné ředitele, prezidenty společnosti a ředitele, kladl
se větší důraz na diktátorský styl vedení.
Nyní existuje však mnohem větší tlak, aby se
vůdci orientovali více na okolí, aby byli citlivější vůči komunitám, kterým prodávají,
a komunitám zaměstnanců, jež pro ně pracují,“ vysvětluje Cullen.
Cullen, ale je to klíč k podávání skvělého
výkonu a zajištění úspěšnosti firmy.
„Dobré vedení dnes znamená více naslouchat a podporovat zpětnou vazbu namísto jejího potlačování,“ vysvětluje Cullen. „V minulosti se zaměstnanci možná báli říct, co si
opravdu myslí, ale teď dochází k podpoře
zpětné vazby namísto k jejímu ignorování.
Skuteční lídři hledají způsoby, jak angažovat
své společnosti a zákazníky, a napomoci tak
oběma v podpoře podnikání namísto pouhého vznášení požadavků a řízení,“
prohlašuje.
Empatie může také zlepšit retenci
zaměstnanců
Důraz na vysoké emoční IQ může též pomoci vyřešit jeden z hlavních podnikových zájmů na dnešním nekompromisním
konkurenčním trhu práce – retenci zaměstnanců, zejména těžko hledaných elitních talentů, uvádí Jim Povec, ředitel společnosti Padgett Performance Group.
„Přibližně 80 procent zaměstnanců bude
uvádět svého přímého nadřízeného jako
hlavní důvod odchodu ze své pozice,“ tvrdí
Povec. Když si ředitelé IT, náboroví manažeři či vedení stěžují na fluktuaci a neschopnost udržet talenty v klíčových rolích, je na místě se nejprve podívat do zrcadla a přiznat si za to vlastní odpovědnost, prohlašuje Povec.
Jak zjistit emoční IQ
Technologie jako hnací síla
Technologie byla hlavní hnací silou v odklonu od stylu vedení prostřednictvím příkazů a řízení, popisuje Cullen. Zejména
sociální média umožnila zákazníkům více
mluvit do způsobu, jak je podniková praxe
ovlivňuje, a umožnila spotřebitelům oslovit širší publikum v případě, že dojde k situacím, které chtějí buď pochválit, nebo –
což je asi častější případ – si chtějí na
něco stěžovat, prohlašuje.
„V této době se už nemůžete schovávat za
oponou objektivního vůdce – musíte komunikovat s okolím a minimálně se jevit jako
dostupný pro zákazníky a zaměstnance,“
prohlašuje Cullen. „Technologie podpořily
tento požár demokratizace, která umožňuje
zákazníkům a spotřebitelům více ovlivňovat
podnikání. Přinutily vedení opustit říši snů
a pokládat a zodpovídat otázky, více se angažovat a nabízet zpětnou vazbu spíše než
jen vydávat rozkazy,“ vysvětluje.
Schopnost vcítit se do situace vlastních
zaměstnanců a zákazníků a skutečně pochopit jejich požadavky a potřeby není
něco, co se nutně musíte učit, prohlašuje
Zaměstnanci, kteří mají emoční IQ, jsou
často mnohem efektivnějšími vůdci
a vzbuzují větší angažovanost a loajalitu
u svých kolegů a přímých podřízených,
popisuje Povec.
Existuje řada způsobů, jak zjistit emocionální IQ během procesu sledování zaměstnaneckého poměru. Instituce, jako je
Univerzita státu Texas, mají ve výuce
přednášky managementu a emočního IQ.
Korporace jako například Disney vyžadují
pro manažery školení emočního IQ. Důležité však je podporovat rozsáhlejší využívání v každém oddělení lidských zdrojů
stejně jako znalosti a zkušenosti s dostupnými nástroji.
Povec ke zjišťování jak nezbytných
vlastností, tak i vlastností, kterých je
vhodné se vyvarovat, včetně emočního IQ
využívá nástroj Harrison Assessment. Tyto
široce dostupné nástroje propaguje jako
způsob, jak zvýšit pozitivní výsledky při
hledání nových zaměstnanců i udržení
pracovníků současných.
Výmluvy, výmluvy…
„Je to skutečné dilema – dokonce i dnes
s přesností posouzení od nástrojů, jako je
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 10
03.12.14 12:06
Harrison, využívá jen asi 20 procent náborových manažerů dostupné nástroje,“ říká Jim
Povec.
„Při vší pozornosti věnované v současné
době prediktivní analýze je nepochopitelné,
že se tyto nástroje nepoužívají víc. Když se
nad tím zamyslíte, lidé vám jejich prostřednictvím sdělí, jak je možné si je udržet, jaké
mají cíle a jak vám mohou poskytnout maximum svých schopností, takže proč tyto nástroje nepoužíváme lépe?“ táže se.
Ve většině firem je oddělení lidských
zdrojů tak přetížené, že přidání jednoho
kroku navíc do procesu náboru může vypadat jako břemeno, vysvětluje Povec.
„Oddělení lidských zdrojů je často tak zatížené každodenními povinnostmi, že vyhledávání kandidátů a jejich prověřování hrají
druhé housle,“ popisuje.
„Často se stává, že dostanou krátký seznam zájemců vybraných jen na základě
skóre ze systému sledování uchazečů, a to
bez možnosti zjistit, jestli vůbec mají schopnosti jako například emoční IQ. Když se tedy
podíváme na přístup upřednostňující rychlý
proces náboru namísto náležité pozornosti,
chybí jim velká část podstaty,“ prohlašuje
Povec.
Jako okolnost je také často zmiňovaná
cena, ale Povec to odmítá jako zástupný
důvod, protože náklady na vysokou fluktuaci a zaměstnání nesprávného kandidáta
mohou výrazně převýšit cenu nástroje, jakým je například Harrison.
„Skutečným důvodem nejsou náklady,
protože tyto nástroje ve skutečnosti zkrátí cyklus celého procesu náboru. Také investice
na nesprávného zaměstnance nebo najmutí
takového, který brzy odejde, jsou mnohem
vyšší,“ prohlašuje.
Podle vlastní zkušenosti Povece má téměř 80 procent zjištěných nejlepších pracovníků ve firmách významně vysoké
emoční IQ.
„Náboroví manažeři musí tyto druhy nástrojů prosazovat, a to i při přijímání svých
vlastních přímých podřízených, pokud chtějí
pomáhat řídit úspěch své společnosti,“ říká
Povec.
„Jak ekonomika roste a lidé mají ve své
kariéře více možností, volí si při rozhodování, kde pracovat, společnosti a nadřízené,
u kterých vidí největší soulad se svými zájmy.
Je-li emoční IQ přesnou reprezentací
schopnosti lidí vést a být úspěšní, proč se tyto
schopnosti nesnažíme více zjišťovat a podporovat?“ ptá se.
■
Šest způsobů, jak přilákat a udržet
ženy s talentem v IT
Vedoucí pracovníci mohou udělat následující kroky k posunu
kultury s dominancí mužů směrem k větší různorodosti.
SHARON FLORENTINEOVÁ
P
ro podnikání jsou ženy přínosem.
Přestože neexistuje žádný magický
recept, který by mohly podniky použít ke zmenšení (stále propastného) genderového rozdílu v oblasti technologií,
existují některé konkrétní kroky, které lze
dělat pro získání a udržení ženských technických talentů.
Během posledního desetiletí výzkum
ukázal, že hospodářský výsledek společností kladně ovlivňují aktivní získávání,
rozvoj a prosazování žen. Studie říkají, že
podniky, které se snaží zapojovat ženy,
jsou více schopné přitáhnout a udržovat
talentované lidi, snižují se jim náklady na
fluktuaci, zvyšuje se výkon jejich organizace a vytváří se u nich zdatná struktura
vedení.
Nezisková organizace Institut Anity
Borgové pro ženy a technologie zveřejnila počátkem letošního roku studii,
která shrnuje mnoho z těchto výzkumných prací a přináší rozhodující argument pro větší zapojení žen do technologií. Jedna z podpůrných statistik, která
bije do očí, ukazuje, že když společnosti
ze seznamu Fortune 500 měly alespoň
tři ředitelky, přerostla jejich návratnost
investovaného kapitálu 66 procent, výnosy z prodeje vzrostly o 42 procent
a návratnost vlastního kapitálu se zvýšila
o 53 procent.
Další zajímavou statistiku odhalila výzkumná společnost Gallup, která zjistila,
že společnosti s různorodým personálem
mají o 22 procent nižší fluktuaci. Pokud
má organizace kulturu neomezenou na
vybrané skupiny a obsahuje ženy, je pro
ni snadnější zaměstnat další ženy. „S různorodější chemií týmu získáte více perspektiv s větší pestrostí možností ke zvážení.
Máte tak větší šanci získat návrhy inovativních řešení,“ píše ve studii Jeanne
Hultquistová.
Zde je několik způsobů, jak můžete napomoci získat a udržet více žen ve své organizaci a obecně využívat výhody různorodějšího složení personálu.
1
Nabídka placené rodičovské
dovolené – pro muže i ženy
Výhody příznivé pro rodiny a podmínky
pro dovolené jsou pro získání a udržení
talentovaného personálu rozhodující, zejména pro ženy. I přes postupné kulturní
změny ženy stále odpovídají za většinu
péče o děti a domácí povinnosti a velkorysá pravidla placené dovolené a flexibilní možnosti práce jsou jedním ze způsobů, jak více zatraktivnit vaši firmu pro
ženy, ačkoli jsou tyto výhody lákavé i pro
otce.
„Nabídka placené rodičovské dovolené
pro muže a ženy je zásadní jak pro získání,
tak také pro udržení technicky talentova-
ného ženského personálu,“ říká Jen Dulskiová, provozní ředitelka společnosti
Change.org.
„Rovnoprávná placená dovolená je důležitá, protože může napomoci oslabit stereotypy, které vedou k nerovnosti mužů a žen
na pracovišti,“ prohlašuje Dulskiová. Když
se lidé domnívají, že čerstvé matky budou
delší dobu na dovolené, může to vést k zaujatosti v oblasti přijímání na pracovní
pozice, platů a služebního postupu.
Organizace, které zajišťují rodičům
obou pohlaví možnost stejné dovolené,
mohou časem smysluplně snížit tyto předsudky, a tedy nejen zvýšit počet žen při
náborech a nástupech do zaměstnání, ale
také si je následně udržet, plyne z údajů
společnosti Change.org.
Výzkum organizace Národní partnerství pro ženy a rodiny tato tvrzení podporuje. Pokud pracovníci nemají k dispozici
placenou dovolenou, budou s větší pravděpodobností muset opustit své zaměstnání. Placená dovolená snižuje náklady na
související fluktuaci – vyhledávání, nábor
zaměstnanců, ztrátu produktivity, školení – a motivuje cenné pracovníky, aby
setrvali nejen na dané pozici, ale také
u stejného zaměstnavatele.
„Pokud rodiče čerpají dostupnou dovolenou, vnímají takovou společnost jako někoho, kdo je více podporuje a investuje do jejich budoucnosti, takže se s největší pravděpodobností do stejné firmy vrátí,“ uvádí
Chris Duchesneová, viceprezidentka řešení globálních pracovišť ve společnosti
Care.com.
▶
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 11
11
03.12.14 12:06
2
Prezentujte flexibilitu své
společnosti
Flexibilita pracoviště je další výhodou,
která skutečně může způsobit rozdíl v životech vašich zaměstnanců a při správné
realizaci může také přinášet vaší organizaci peníze.
„Můžete nabídnout přechodné programy
pro zaměstnance odcházející na dovolenou
nebo z ní přicházející, jako jsou například
práce na částečný úvazek, flexibilní pracovní
doba, dělba práce a možnosti sdílení pracovních míst atd.,“ popisuje Duchesneová,
která také dodává, že pokud se pro to rozhodnete, je také důležité, abyste zajistili,
že o tom zaměstnanci budou vědět, rozumět tomu a bude to pro ně snadno
využitelné.
Technologie a obor IT jsou v čele pelotonu teleworkingu a flexibilní pracovní
doby, uvádí Leslyn Broughtonová, viceprezidentka výzkumu v personální a poradenské agentuře Modis. „Jako obor mají technologie a IT možnost nabízet více volnosti
a rovnováhy s pracovním životem, což může
být skutečně přitažlivé pro ženy, které často
žonglují s kariérou, péčí o děti a domácností.
Obor IT také mnohem více využívá průkopnická řešení, jako jsou teleworking, virtuální prostředí, flexibilní plány a dělba práce,“ uvádí
Broughtonová.
3
žilo diskriminaci a ponižování, takže toto
prostředí nepovažují za přívětivé pro budování své kariéry. To znamená, že přítomnost žen ve vedoucích pozicích – viditelné a dosažitelné vedoucí pozice žen –
může pomoci přilákat a udržet talenty,
uvádí Sabrina Parsonsová, výkonná ředitelka společnosti Palo Alto Software.
„Často mi volají manažeři z jiných firem
a ptají se mne: Jak získáváte a jak si udržujete ženy? Rozdíl ve schopnostech je obrovský a my víme, že ženy tyto dovednosti mají,
ale prostě se nám nedaří je přesvědčit, aby se
o práci u nás ucházely. Chceme je, ale nevíme, co děláme špatně,“ popisuje
Parsonsová.
Jedna z prvních věcí, na kterou se Parsonsová vždy podívá, je tým výkonného
vedení, uvedený na jejich webu. Obvykle
zjistí, že většina z těchto týmů výkonného
vedení je tvořena výhradně muži. „V horším případě to může vypadat zcela sexisticky. V nejlepším případě mají ženu jako vedoucí oddělení lidských zdrojů, a to se může
zdát neutrální. Ženy si ale dvakrát rozmyslí
hlásit se do společnosti, kde nemají pocit, že
se s nimi bude korektně jednat,“ varuje
Parsonsová.
Nabídka stejného
platu za stejnou práci
Ženy v USA vydělávají jen 66
procent toho, co muži za podobnou práci, uvádí Světové
ekonomické fórum. Stejný plat
za stejnou práci je jedním
z hlavních faktorů, které je
nutné uvážit při snaze přilákat,
najmout a udržet ženské technologické talenty.
Zde je výmluvný rozhovor,
jenž měla Dulskiová s jednou ze svých přímých podřízených a který ukazuje, jak
ženy vnímají tuto problematiku.
„Měla jsem ve své kanceláři každotýdenní
osobní pohovor s jednou ze svých ženských
podřízených. Diskutovali jsme o tom, jak by
bylo možné ji ocenit za velký úspěch, kterého
dosáhla, a ona mi řekla: ‚Zaplaťte mi za to.
Dejte mi bonus. Neposílejte pochvalný e-mail
na vědomí celé společnosti. Nechci dort. Nechci oslavu, prostě mi zaplaťte víc.‘“
Dulskiovou tato odpověď nejprve zarazila, ale poté, co si to promyslela, jí to začalo dávat smysl. „Na žádné z těchto dalších možných odměn nakonec nezáleží, když
jste žena a dostáváte méně než mužští kolegové za stejnou práci,“ uvědomuje si
Dulskiová.
Když převzala funkci výkonné ředitelky, zahájila nábor a najímání dalších
žen do výkonného vedení společnosti Palo
Alto a do inženýrského týmu (v rámci celého odvětví tvoří ženy jen malé procento
softwarových inženýrů).
Přidání ženy do týmu vedení vývoje
způsobilo velkou změnu v přihláškách na
pozice v její organizaci. „Jakmile byla Lara
(Fieldsová, vedoucí architektury produktů)
na palubě, hned se začaly objevovat životopisy od dalších žen. Nyní je 30 procent naší
skupiny inženýrů tvořeno ženami. Já nevím,
jestli se na nás ostatní ženy dívají a říkají: ‚Je
tam u kormidla žena a je tam mnoho žen ve
vedoucích pozicích, takže ano! Chci tam pracovat!‘ ale mám z toho ten pocit,“ popisuje
Parsonsová.
4
Poskytněte vzory rolí
5
12
TO P 3 0 2 0 14
Od poloviny osmdesátých let dominují v oboru IT muži. Mnoho žen zde za-
TOP30-2014-blok.indd 12
Raná podpora
Odborníci se shodují, že podpůrné organizace, které pomáhají mladým dívkám,
aby se věnovaly kariéře v IT, mohou být
klíčem k zajištění řetězu talentů pro budoucnost.
„Pokud nemáte základy, je to těžké napravit a rozdíl mezi pohlavími se stále zvětšuje, jak IT pracovníci pokračují ve své kariéře,“ upozorňuje Bischke ze společnosti
Entelo.
Ačkoli v USA tvoří ženy 48 procent
pracovní síly, v oblasti označované zkratkou STEM (věda, technologie, inženýrství
a matematika) to je jen 24 procent zaměstnanců, uvádějí oficiální údaje ze sčítání lidu z roku 2009.
Jinými slovy na pracovních pozicích
STEM pracuje jen polovina žen, než by
odpovídalo tomu, kdyby profese STEM zrcadlily celkovou situaci v oblasti pracovních sil, uvádí zpráva z roku 2011 Agentury pro správu ekonomie a statistiky ministerstva obchodu USA.
Toto nedostatečné zastoupení zůstává
v posledních deseti letech poměrně konzistentně na 24 procentech, a to přestože
se podíl vysokoškolsky vzdělaných žen
zvýšil ze 46 procent na 49 procent.
Tato nízká úroveň zastoupení je konzistentní na všech úrovních kariér STEM,
jak to definoval institut GSRI (Girl Scout
Research Institute) ve své výzkumné
zprávě z roku 2012 jako „zájem a úmysl
zvolit si oblast STEM na vysoké škole a zvolit
si kariéru v oblasti STEM v dospělosti“. Podle zprávy ztrácejí dívky zájem o matematiku a vědu na střední škole a zájem dívek
o oblast STEM je celkově ve srovnání
s chlapci nízký.
Jedním z funkčních přístupů je podle
spoluzakladatelky a výkonné ředitelky Angie Schiavoniové CodeEd, neziskový program, který začíná na střední škole a učí
informatiku dívky z komunit s nedostatečnými službami.
„Spolupracujeme se školami, podniky
a dalšími sociálními programy sloužícími
dívkám s nízkými příjmy, aby získaly dobrovolné učitele informatiky,“ vysvětluje
Schiavoniová.
6
Vytvoření strategie
diverzifikovaných talentů
Nakonec existuje řada personálních a náborových strategií, které mohou vaší organizaci pomoci s těmito snahami.
Můžete využít rozmanitosti asociací,
které se zaměřují na opomíjené skupiny,
jako je například skupina Ženy v oblasti
technologií, nebo můžete vytvářet marketingovou podporu specificky zaměřenou
na pestrost skupin.
Můžete také využít média zaměřená na
rozmanitost a prostředky sociálních médií
k propagaci své pracovní pozice, navštěvovat profesní veletrhy zaměřené na menšiny a rozmanitost nebo spolupracovat se
svými současnými zaměstnanci a usilovat
o nábor někoho z jejich profesních sítí. ■
03.12.14 12:06
Software úspěchu
Víte, že váš úspěch může ovlivnit nejen pozitivní myšlení, ale
také třeba slova? Naše emoce, vnitřní rozpoložení, podmíněné
našimi skrytými programy, významně ovlivňují i naši interakci
s okolím.
LUC I E T E I SL E R
P
otkávám se s jedním z těch nejúspěšnějších. Bavíme se o roli CEO, kterou
dnes zastává. Položím jednoduchou
otázku. Považujete se za úspěšného?
Vezme do rukou šálek kávy. Napije se,
otázka jej překvapila. Nedokáže potlačit
malé známky rozpaků. Po chvilce se vrátí
zpět do „našeho sebevědomého“ světa
a podívá se přímo do očí.
Odpoví: „Ale ano, je málo lidí, kteří vystudovali nejlepší MBA na světě, žili pět let
v centrále společnosti, ve 35 letech se stali
lídry v prostředí velkého byznysu.“
Přikyvuji. Úspěch se stále měří v zásadě stejně. Velikostí, významem, mocí.
V pravěku podle počtu kůží, podle počtu
skotu. Dnes podle příjmu či důležitosti
role. Zdá se, že co se neměří, jako by pro
náš svět nebylo.
Pak se zeptám. Jak to děláte, že jste
úspěšný? No, o tom jsem nepřemýšlel.
„Ale, počkejte… Zaměřím se na to, co chci.
Vytvořím plán, jak toho dosáhnu. A prostě to
uskutečním, protože tomu věřím.“
Tento princip síly vůle již vysvětluje
Napoleon Hill v roce 1937. Ale když je to
tak jednoduché, proč jsou skutečně
úspěšné jen tři procenta populace?
O 80 let později pan dr. Bruce Lipton,
profesor buněčné biologie Stanfordovy
univerzity, říká, že pokud člověk chce dosáhnout úspěchu jen pomocí síly vůle, je
jeho šance jedna ku milionu.
Důvodem je prý to, že naše podvědomá
mysl je milionkrát silnější než naše mysl
vědomá, centrum síly vůle.
vou v rodině, školou, zkušenostmi
a vztahy nainstalovali a dále neustále děláme jeho „update“.
Tento program běží na pozadí naší „vědomé obrazovky“ a dramaticky ovlivňuje výkon našeho „hardwaru“, který pozorujeme ve formě měřitelných výsledků.
Když jsme úspěšní, nemáme důvod pátrat po tom,
jak přesně program funguje.
Když jsme neúspěšní, marně
hledáme ikony programů na
v obrazovce, které máme vypnout, aby nás nebrzdily.
Budeme -li vycházet z poměru počtu úspěšných a neúspěšných, je evidentní, že
této významné síle, těmto
skrytým programům nevěnujeme dost pozornosti.
Marek Dospiva, úspěšný člověk, majitel investiční skupiny Penta, říká, že nejdůležitějším faktorem úspěchu je pracovitost – tedy lze tomu rozumět jako síle
vůle. Také ale říká, že na světě je spousta
pracovitých a schopných lidí, ale chybí
jim troška toho posledního štěstí.
Ano, proč nenazvat ten skrytý program,
který nám v tomto případě významně pomáhá, pověstným „štěstím“.
Na CEO následovala má další otázka.
Co vlastně chcete, co si přejete úplně ze
všeho nejvíc?
Odpověď byla jednoduchá, bez zaváhání. Chci být šťastný, protože pak mohu
dělat radost lidem kolem sebe.
Co je to podvědomá mysl?
Co kdybychom si ji představili jako program, který jsme si v průběhu let výcho-
Motivated skills
Znamenají jasné pojmenování toho, v čem
jsem opravdu vynikající a zároveň mi to něco
přesně pojmenované přináší nesmírnou radost a uspokojení.
Zdá se to být velmi jednoduché, je to
ovšem naprosto zásadní.
Je zároveň nezbytnou podmínkou toho, co
jsme si už zde pojmenovali vyšším principem
či chybějícím pověstným štěstím.
Změny ve vodních krystalech
Charles Garfield, šéf Performance Services v Berkley v Kalifornii, který spoluvytváří žebříček TOP 25 Global CEO, říká:
„Nejúspěšnější osobnosti jdou se svými vnitřními preferencemi, které jsou často v souladu s duchovními naukami, nikoliv za vnějšími pozlátky úspěchu.“
To znamená, že úspěch je založen ve
správném naprogramování vlastního
vnitřního systému s plným vlivem na
okolí. Správné naprogramování můžeme
také nazvat naším vyšším principem či
smyslem našeho bytí.
Nemusíme sledovat ani nejnovější poznatky kvantové fyziky, která se pustila
rovněž do vysvětlování interakce našich
mozkových neuronů na dálku, abychom
věděli, že naše emoce, vnitřní rozpoložení
podmíněné našimi skrytými programy významně ovlivňují i naši interakci
s okolím.
Kolikrát jste už řekli v byznysu či osobním životě, že „ten člověk“ vyzařuje
něco… něco mi nesedí… racionálně to
dává smysl, ale já mu přesto nevěřím.
Chci tím říct, že si rovněž velmi málo uvědomujeme, jak jsme propojeni jakousi
zvláštní „lidskou Wi-Fi sítí“.
Dr. Masaru Emoto věnoval 20 let studování vodních krystalů, svůj výzkum předal v betselleru Skrytá tajemství vody,
v němž ukazuje, že slova a dokonce nevyřčené myšlenky mění strukturu zmrzlých
krystalů vody. Slova či myšlenky založené
na strachu mění strukturu v pokroucené
tvary, kdežto slova založená na lásce v neuvěřitelně krásné a zářivé vločky.
Studie DNA ukazují, že léčivé účinky
právě mají myšlenky a slova založená na
lásce. Myšlenky strachu, závisti, manipulace mají na naše DNA chaotický vliv.
Znamená to tedy, že být úspěšným je
možná lidskou povinností, je to vyšším
principem, který nás činí zodpovědnými
nejen za úspěch náš, ale celého okolí,
týmů, které řídíme, a lidského
společenství.
Jak ovšem přepnout na úspěch? Co je
základní osnovou algoritmu, kterým dokážu změnit mé skryté programy tak, aby
pracovaly v můj prospěch?
Jeden ze základních principů, který používáme také v praxi naší společnosti kariérního rozvoje při pomoci manažerům
rozvíjet se dál či restartovat jejich kariéru,
je nalezení takzvaných motivated skills.
Je to klíč k přeprogramování podvědomí,
které se stane naším skrytým akceleráto■
rem spokojenosti.
Autorka je partnerkou společnosti Anderson Willinger, executive search a zakládající partnerkou společnosti BestHeads s know-how jak rozvíjet svůj potenciál na současném a budoucím pracovním trhu
ve spojení s osobními cíli, štěstím a úspěchem
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 13
13
03.12.14 12:06
Jana Benáková
Obchodní ředitelka společnosti OKsystem
L
etos se Janě Benákové povedlo pro
firmu OKsystem získat několik klíčových zákazníků, jako jsou společnosti Billa, Linet, ministerstvo kultury
a další.
„Oproti loňskému roku jsme zdvojnásobili
obchodní výsledky. Ale to není pouze můj
úspěch, je to výsledek práce celého obchodního oddělení,“ připomíná Benáková. Ve
firmě je odpovědná za obchodní strategii,
převážně za prodej personálně mzdového
systému OKbase a mobilní aplikace Babel
Business Edition.
Aktuálně se snaží získávat nejen nové
zákazníky, ale její povinností je, aby
i existující klienti byli spokojeni a rozšiřovali spolupráci.
„Dále se starám i o to, aby marketingové
aktivity přinášely firmě pozitivní výsledky.
Samozřejmě se snažím udržet, rozšiřovat
a motivovat obchodní tým, protože bez něj
bychom těchto dobrých výsledků nedosáhli,“
dodává.
Za téměř čtyři roky práce v OKsystemu
si nejvíce cení založení a stabilizace ob-
chodního týmu. Úspěch každého manažera totiž podle ní závisí na „jeho“ lidech,
kteří mu pomáhají dosahovat stanovených
cílů a samozřejmě je překračovat.
Jediné, s čím není spokojena, je, že se jí
nedaří skloubit pracovní život s rodinným, tzv. worklife balance.
„Je to sice moderní a frekventované téma,
vyšlo spoustu článků, studií a přehledů, které
firmy jsou na předních příčkách v udržování
worklife balance, takže to vypadá,
že je to vlastně ‚jednoduché‘. Ale
mně se uvést worklife balance do
praxe stále nedaří,“ mrzí ji.
Nebude to mít ale jednoduché, čeká ji totiž příprava obchodní strategie a prodejních
plánů na příští rok a chce pokračovat v nasazeném tempu
získávání nových zákazníků.
V seznamu úkolů jsou i nastartování a marketingová podpora
dalších produktů. Chtěla by
také rozšířit obchodní a marketingový tým.
Od svého původního zaměření – pohybovala se v gastronomii, vystudovala hotelovou školu, pracovala v hotelu v Anglii
a v Praze – se posunula poměrně daleko.
Ale rozhodně toho nelituje.
A nemyslí si, že by IT obor vyžadoval
dávku nějakého speciálního talentu. Říká,
že pokud chcete dělat práci pořádně, musíte se neustále vzdělávat, být pilní a pokud není talent, musíte být více pilní.
Snad každý obor je prý o neustálém dynamickém růstu, změnách, inovacích, které
je potřeba sledovat.
Když má Jana Benáková volno, věnuje
se rodině, desetiletým dvojčatům se
spoustou zájmů a kroužků. Případně si
ráda zaběhá, zahraje golf nebo cvičí jógu.
ROZHOVOR S JANOU BENÁKOVOU
OKbase spojuje HR systémy
do jednoho
OKsystem byla vždycky firma, která se zabývala personálními a mzdovými systémy.
Jaká situace momentálně panuje na trhu
se systémy pro řízení lidských zdrojů?
Firmy již většinou mají nějaký personálně-mzdový systém, takže dnes poptávají
spíše dílčí řešení, kterými chtějí pokrýt
další oblast, typicky docházkový systém či
vzdělávání zaměstnanců. Zájem je ale také
o komplexní řešení, které má nahradit
existující produkty a spojit v jeden, což
náš systém OKbase nabízí. Poptávka je
také po manažerských nadstavbách, které
umožňují generovat reporty, sestavy, statistiky atp. Manažery zajímají především
informace ze mzdového modulu.
Tradičně konzervativním HR systémům odzvonilo. Současné HR systémy již
nejsou jen pro personalisty, ale všichni
přední dodavatelé personálních systémů
se snaží přes webové rozhraní do systému
zapojit jak všechny zaměstnance, externisty, tak i vedoucí pracovníky.
Aktivně se věnujete i práci s mobilními
14
aplikacemi. Jak se vám vede?
Přirozeně bychom chtěli na
trhu vývoje mobilních aplikací
uspět. Je to velmi perspektivní
oblast a měl by se z toho stát další pilíř
našeho podnikání. Máme za sebou
úspěšný vývoj mobilních aplikací jak na
zakázku, tak i vývoj vlastních mobilních
řešení. Nicméně přístup k firemním informacím pomocí mobilních zařízení je
stále častějším požadavkem zákazníků.
Proto jim dodáváme mobilní přístup k datům a vybraným funkcionalitám personálního a mzdového systému OKbase.
Jak se vyvíjí vaše americká expanze s produktem pro šifrování mobilní komunikace
Babel?
Podařilo se nám už získat několik zakázek
v oblasti vývoje mobilních aplikací. Na
americkém trhu je velký potenciál pro
skutečně rozsáhlé instalace Babel Business Edition, což nám potvrzují výsledky
několika pilotních instalací. V USA jdeme
cestou spolupráce s místními společ-
nostmi, které jsou na trhu dobře zavedené
a hodnotí Babel Business Edition jako perspektivní. Při získávání zakázek vývoje na
míru využíváme místní konzultanty, kteří
jsou finančně zainteresováni na uzavření
nových obchodních vztahů. Postupně
u zákazníků v USA získáváme dobré
jméno a počítají s námi při svých rozvojových plánech.
Ve společnosti OKsystem jste čtvrtým rokem. Co se za tu dobu změnilo?
Největší úspěch letošního roku zaznamenáváme v prodeji personálně mzdového
systému. Během posledních dvou let jsme
rozšířili portfolio našich zákazníků více
než dvakrát. Rozšířili jsme obchodní aktivity v oblasti mobilních aplikací a bezpečnosti. V samém závěru roku 2013 jsme se
vrátili v plném rozsahu s našimi informačními systémy na MPSV.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 14
03.12.14 12:06
Lenka Capoušková
Obchodní ředitelka společnosti První certifikační autorita
P
rvního akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb v České republice má na „svědomí“ Lenka Capoušková. Následně pak také získala certifikaci
na Slovensku. V průběhu doby se v různých technických a následně obchodních
pozicích věnovala řadě projektů, např.
RM-systému nebo Fenixu (ekonomický
a územní systém pro státní správu a samosprávu). Dnes se stará o veškerou obchodní činnost v mezinárodním obchodu.
Jde především o projekty bezpečné elektronické komunikace s využitím kryptografie a elektronického podpisu pro zahraniční klienty a kromě této primární činnosti se současně věnuje i vedení některých nových projektů určených také pro
český trh.
„Letos se nám povedlo úspěšně uskutečnit
inovativní projekt pro významný bankovní
dům na Slovensku, který využívá elektronický podpis v chytrých mobilních zařízeních
při nákupu a prodeji cenných papírů,“ říká
Capoušková.
Za neúspěch považuje, pokud se nepoučí z chyby, kterou udělala, a zopakuje ji.
Je to jakési pravidlo, kterým se dlouhodobě řídí a z každého pochybení se snaží
vytěžit něco pozitivního.
„Vždy se něco takového najde. Bohužel se
občas přistihnu, že se neúspěch opět dostavil,“ přiznává.
Pochvaluje si studium práv LLM, které
jí přineslo úplně nový pohled na IT a také
na to, co je pro nová technologická řešení
významné a v řadě případů pro klienta
rozhodující. IT je podle ní totiž pro
spoustu lidí imaginární svět a jeho právní
pojetí je to, co jej dokáže zhmotnit.
Právnické vzdělání zužitkuje zejména
v následujících měsících, kdy bude řešit
několik projektů, které souvisejí s novou
evropskou legislativou v oblasti elektronické identifikace a službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce
na vnitřním trhu. Mimochodem právě financím by se věnovala, kdyby jí neučarovalo IT.
Třeba se tak ale v budoucnu ještě
stane, protože „otázkou je, zda za deset let
bude existovat IT v podobě, jakou známe
dnes. Podíváme-li se do předchozích deseti
let, těžko by kdokoliv v té době odhadoval,
že IT bude mít podobu, kterou dnes má.“
Lenka Capoušková se po práci věnuje
dvěma úžasným dcerám nebo sportu. Pokud je to možné, snaží se skloubit obojí
dohromady, což se s postupem času stále
lépe daří, ať už jde o plavání, běh nebo
aktuálně o kolečkové lyže.
PARTNERSKÝ PŘÍSPĚVEK
Vzděláváním k profesionalitě
U
platnit se na trhu práce není dnes
snadné, celková nezaměstnanost
v České republice již dva roky neklesla pod půl milionu osob. Nejvíc postihuje tzv. rizikové skupiny: čerstvé absolventy bez praxe, osoby předdůchodového
věku a rovněž ty, jejichž kvalifikace neodpovídá současným požadavkům pracovního trhu. V těchto případech tak bývá
účinným opatřením aktivní politiky zaměstnanosti podpora zvyšování či rozšiřování kvalifikace.
Nejrůznější rekvalifikační programy
jsou podporovány jak na úrovni podniků,
tak krajů, státu a konečně celé Evropské
unie. Jedním z programů podpořených
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
je také projekt realizovaný společností
ICT Pro s.r.o., pod názvem „Profesionální
Java programátor – ICT projekt pro
vytvoření komplexního vzdělávacího
programu“, s registračním číslem
CZ.1.07/3.2.04/05.0043, financovaným
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Jak už název napovídá, smyslem programu není jen poskytnout omezené skupině zájemců odbornou kvalifikaci v ob-
lasti programování v jazyce Java a Java Enterprise Edition (JEE) a seznámit je s moderními webovými technologiemi
a principem objektově orientovaného programování. Cíle projektu jsou daleko ambicióznější. Jeho smyslem je mimo jiné na
této pilotní skupině 20 účastníků ověřit
kvalitu koncepce a efektivitu uceleného
systému dalšího vzdělávání odborníků
v IT disciplínách. Vytvořený vzdělávací
program tak rozšiřuje a modernizuje nabídku IT vzdělávání a zároveň zohledňuje
regionální poptávku na trhu práce v Jihomoravském kraji, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak samotných IT
odborníků.
Je jen přirozené, že této výzvy se ujala
společnost ICT Pro s.r.o., která na trhu
vzdělávacích služeb v oblasti IT působí již
bezmála 20 let, a to nejen v oblasti programovacích jazyků (.NET Framework,
Java), ale také virtualizace (VMware), databází (MS SQL Server, Oracle) a operačních systémů (Linux/Unix, Windows) atd.
Zárukou realizace projektu jsou zkušení manažeři vzdělávacích projektů
a tým profesionálních lektorů s bohatou
praxí, kteří jsou současně respektovanými
odborníky v oboru objektově orientovaného programování. Jeho přímá realizace
končí 31. prosince letošního roku, přínosy
pro kvalitu dalšího celoživotního vzdělávání IT odborníků však přirozeně potrvají
i po jeho skončení, čímž tento projekt naplní záměr jak prioritní osy, tak celého
operačního programu.
Více informací naleznete na stránkách www.ictpro.cz
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 15
15
03.12.14 12:06
Martin Cígler
Zakladatel a spolumajitel společnosti Cígler Software, ředitel
holdingu Solitea
J
méno Martina Cíglera nese i výrobce
ekonomických informačních systémů
Cígler Software. Je to prosté – on totiž
firmu založil a z jejích začátků v pronajaté
prádelně z ní vytvořil jednoho z lídrů
v oboru. Firma byla dokonce natolik
úspěšná, že do ní majetkově vstoupil
známý investor, skupina J & T.
Dnes už Martin Cígler společnost Cígler Software sleduje spíš z křesla ředitele
holdingu Solitea, kam spadají ještě firmy
Altus, Vema a Aquasoft. Neznamená to
ale, že by dění ve firmě úplně pustil ze
zřetele.
„Stále aktivně se podílím na tvorbě GUI
našich produktů. Třeba podstatnou část
vzhledu Money S3 jsem měl na starosti já,
účastnil jsem se i návrhů u S4, v posledních
dvou letech jsem se hodně věnoval i uživatelskému rozhraní iDokladu,“ vyjmenovává
Martin Cígler. I přesto se však více věnuje
manažerské práci. Přece jen uřídit a zkonsolidovat čtyři firmy není záležitost na
zkrácený úvazek.
Kromě toho se postupně připravují
plány na expanzi do zahraničí. Po aktivitách v Maďarsku firma pomalu koketuje
s podnikáním na západ od českých hranic.
„V západní Evropě jsou sice větší náklady
na rozjezd podnikání, ale zase je to finančně
silnější trh, který později zvýšené náklady
kompenzuje,“ věří Cígler.
Se životem přicházejí i prohry, ta jeho
byla v jednom neuskutečněném projektu,
který skončil v koši i s náklady v řádu desítek milionů korun. „Dnes už chyby, jež
k jeho nedokončení vedly, jasně vidím. Byla
to dobrá škola života podle hesla: co vás nezabije, to vás
posílí.“
K překonání
obtíží mu pomohl
i manažerský tým,
který ve firmě buduje poctivě
dlouhá léta. Ze
svých zaměstnanců se totiž
snaží vychovat silné a samostatné osobnosti, jež se nebojí říci svůj názor a současně respektují názory ostatních.
Ne vždy je prý jednoduché je najít. Naštěstí jsou však v poslední době v Cígler
Software změny na manažerských pozicích velmi výjimečné, říká Cígler, a to
i proto, že ve firmě na rozdíl od nadnárodních společností není až takový tlak na
zaměstnance.
Firemní kulturu si v Cígler Software
vytvářejí sami. Snaží se tak zaměstnancům vycházet v rozumných mezích maximálně vstříc, což v konečném důsledku
vytváří správnou podnikovou kulturu,
díky které mají nižší migraci zaměstnanců, než je průměr v oboru.
Ve volném čase Martin Cígler rád
cestuje, a to nejraději bez cestovní kanceláře. Naposledy se vydal s rodinou pronajatým automobilem za krásami africké
divočiny.
ROZHOVOR S MARTINEM CÍGLEREM
Na iDoklad nedáme
dopustit
Vaším nejviditelnějším produktem je bezesporu iDoklad. Přesto ho nabízíte zcela
zdarma. Proč?
Pro nás je to marketingový projekt, který
nám zcela jednoznačně generuje zákazníky pro pokročilejší produkt Money S3.
Když někdo využívá iDoklad a potřebuje
kvůli růstu firmy větší řešení, nejdříve poptává účetnictví u nás. Zná totiž Cígler
Software a je s námi spokojený. A spokojenost uživatelů spolu s jejich referencemi
nám hodně pomáhají v českém, silně konkurenčním prostředí. Vždyť jsme země
s největším počtem účetních systémů na
jednoho obyvatele.
Koncipovali jste iDoklad od začátku jako
cloudovou službu?
Ano, je od začátku psaná pro cloud, je
multitenantní, zvládne obsloužit tisíce
uživatelů z jedné tabulky. Z pohledu potřebných licencí to vychází velmi levně.
Microsoft o nás často říká, že jsme sice
největší implementace na Azure ve
střední Evropě, ale současně i nejlevnější.
16
Provozovat ji na českém cloudu vás
nelákalo?
Kdybych stejnou aplikaci nasadil u lokálního cloudu, nedoplatím se za licencování. Respektive bych musel zvolit nějakou open source databázi, u které si nejsem jistý, že by zvládala takový datový
tok. Druhým aspektem je bezpečnost
daná paralelním provozem aplikace na
dvou místech. Provoz iDokladu na platformě Azure je opravdu levný, vyjde nás
zhruba na šest tisíc eur ročně při dnešních 60 tisících aktivních uživatelů.
Nevadí vám, že data iDokladu nejsou
umístěná v Česku?
Máme v nastavení vybráno, že chceme mít
data v Evropské unii. To je pro nás zcela
dostačující podmínka a ani uživatelé nic
takového neřeší.
Chystáte další cloudové služby?
Uvidíme, osobně jsem velký fanoušek
cloudu. Ale zatím cloudové ERP nechystáme, možná v horizontu několika let.
I když by to pro nás nebyl technicky velký
problém, náš software je napsaný tak, že
může i nemusí běžet v cloudu.
Nemyslím si, že by byl cloud pro klienty obecně levnější. Pro ně je hlavní výhodou, že se nemusí starat o věci, o které se
jim lépe a levněji postará cloudový provozovatel, a firma se může soustředit na své
klíčové procesy a hlavní náplň podnikání.
Nezanedbatelnou položkou je i technická podpora, která je pro cloudové
služby snadnější. Technickou podporu
iDokladu s více než 60 tisíci zákazníků
zajišťuje jeden člověk. Money S3 mají
zhruba stejný počet uživatelů, ale technická podpora má velké call centrum
v Česku a ještě jedno na Slovensku.
iDoklad je velmi jednoduchá on-line
služba a nevznikají na ní žádné problémy
při instalaci, aktualizacích nebo podobných záležitostech jako u produktů instalovaných on-site.
Navíc si uživatelé iDokladu dělají
vlastní poradenství na naší facebookové
stránce i bez nás.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 16
03.12.14 12:06
Senta Čermáková
Ředitelka globálních zákaznických programů společnosti
Hewlett-Packard Corporation
S
enta Čermáková je nejvýše postavenou českou manažerkou ve strukturách globálních IT firem. Začínala
přitom na pozici marketingové asistentky
jako 27. pracovník společnosti Digital
Equipment, jejímž prvním velkým projektem bylo oficiální otevření české pobočky
v lednu 1992.
Dnes buduje a řídí globální tým profesionálů, kteří pracují se zákazníky v oblasti customer advocacy a na sběru zákaznických referencí pro řešení, služby
a kompletní portfolio produktů HP. Vytváří jim solidní CRM IT cloudovou platformu, jež jejich práci zjednoduší, zpříjemní a zefektivní a která bude integrována s klíčovými obchodními systémy HP.
„Také zpracováváme reference do zákaznických videí, případových studií a právních
kontraktů. Provozujeme globální call centra,
která integrují referenční zákazníky do nabídek, zrychlují obchodní cyklus, ‚likvidují‘
konkurenci a slouží pro marketingové a PR
účely,“ vyjmenovává Čermáková.
Letos má za sebou kompletní reorganizaci sedmičlenného týmu, který provozoval proprietární databázi zákaznických
referencí a závisel na podpoře mnohých
předražených agentur. Dnes je z něj silný
celosvětový tým se čtyřiceti lidmi pracujícími v moderním cloudovém CRM
prostředí.
„Polovinu týmu jsem najala v Polsku, Rumunsku a Mexiku, nyní ovlivňujeme čtvrtinu
HP byznysu a toto číslo se bude dále zvyšovat,“ konstatuje Čermáková, držitelka ocenění Manažer roku 2010.
Před sebou má trochu neklidné období,
protože se firma bude rozdělovat na dvě
nezávislé společnosti, což bude výzvou
nejen pro ni, ale pro celý čerstvě sestavený tým.
Jak se vlastně člověk dostane do tak vysoké pozice v globální společnosti? „Prostě
jsem využívala každou dobrou příležitost.
Pracovala jsem pro šéfy, jichž jsem si vážila
a od kterých jsem se učila. Nebála jsem si
říct o role a funkce, které se kolem mě vy-
skytly a byly třeba ve firemní hierarchii
‚o patro výš‘. A pak jsem hodně dřela. Ale
vždycky mě to bavilo, takže jsem dřela ráda
a dobrovolně. To je celý trik,“ popisuje
„snadnou“ cestu Senta Čermáková.
K tomu všemu se jen tak mimochodem
stala certifikovanou sommeliérkou České
republiky. A když nepracuje nebo neochutnává vína, stará se o svoji rodinu,
cestuje, čte, mentoruje mladé lidi a české
manažerky, běhá a lyžuje.
Michal Dvořák
CIO ve společnosti O2 Czech Republic
D
o telekomunikačního operátora
O2 Czech Republic nastoupil
Michal Dvořák v poněkud turbulentním čase.
„IT mají zásadní vliv na všechny změny
probíhající ve společnosti z důvodu změny
vlastníka. Udělal jsem první vlnu reorganizace, další je plánována na začátek roku
2015,“ říká Dvořák. Pod takovými pojmy
se například skrývá proces zjednodušení
IT procesů, spojený s konsolidací nástrojů, které jej podporují. Společně s tím rozšiřují pravomoci problem managementu
a mění klíčové ukazatale výkonnosti do
podoby více podporující spokojenost
zákazníka.
Cílem je pochopitelně zlepšení zákaznické spokojenosti a služeb, které IT poskytuje dovnitř společnosti. Z pohledu IT
jde prý o architektonickou simplifikaci,
zlepšení většiny vnitřních procesů společnosti, zkrácení doručení nových produktů
na trh (time to market) a snížení nákladů
na provoz IT v následujících letech.
„Povedlo se nám nastartovat téměř
všechny zcela zásadní konsolidační projekty,
které přinesou podstatné zjednodušení a přehlednost v BSS doméně, jež je pro telekomunikační byznys klíčová. Nyní také připravujeme konsolidaci systémů pro podporu provozu,“ vypočítává Dvořák.
Došlo také k nastavení zcela jiného
pohledu na architekturu produktového
portfolia operátora.
Pro Dvořáka není reorganizace IT v telekomunikační firmě žádnou velkou neznámou. Od roku 1998 do roku 2009 totiž
působil jako jeden z řídících členů konsolidačního týmu ve společnosti GTS a měl
na starosti akvizici osmi telekomunikačních operátorů.
Přesto se však v jednom případě nepodařilo zabránit negativním projevům korporace, což mělo nepříznivý dopad na celou firmu. Konkrétnější ale Dvořák být
nechce.
K telekomunikacím se Michal Dvořák
dostal trochu oklikou, nastoupil totiž původně do IT jako technik GIS systémů do
společnosti zabývající se urbanismem.
Zlomový okamžik nastal asi v roce 1996,
kdy na Ostravské univerzitě navštívil
přednášku o Gopheru, a tím zahájil cestu
telekomunikacemi.
Kdyby se tak nestalo, byl by pravděpodobně věrný profesi svého tatínka a stal
by se grafikem a fotografem v Novém
Městě na Moravě, kde se narodil.
Ve volném čase Michal Dvořák rád fotí
a čte, zajímá se o japonskou kulturu a filozofii. Když si potřebuje vyčistit hlavu, projede se na motorce nebo navštíví místo
mající blízko k nebi – letiště. V budoucnu
by se chtěl stát majitelem malého leteckého klubu.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 17
17
03.12.14 12:06
Jan Dvořák
Výkonný ředitel společnosti Gopas
K
de bude za deset let, Jan Dvořák ze
vzdělávací společnosti Gopas neví.
Prý ani neví, co bude dělat za roky
dva. Život ho naučil spíš neplánovat a těžit maximum z momentální situace.
„Stejně to všechno nakonec dopadne
úplně jinak, než si představujeme,“ věří totiž Dvořák. Přitom do Gopasu nastoupil
už v roce 1999 jako obchodní asistent
a postupně se přes asistenta marketingu,
marketingového manažera a marketingového ředitele propracoval až do křesla výkonného ředitele. K počítačům měl ale
blízko celou dobu, už od roku 1994 si přivydělával zakázkovou kompletací osobních počítačů.
Kromě vedení Gopasu je také zároveň
českým prezidentem asociace International Association of Microsoft Channel
partners a například také členem councilu
organizace Leading Learning Partner Association (LLPA), která sdružuje největší
školicí střediska z oblasti EMEA.
„Díky tomu se mohu v Gopasu starat
efektivně o rozvoj naší společnosti, vyhledávání obchodních příležitostí a koncepci stra-
tegie,“ dává recept Dvořák, který k největším úspěchům své kariéry řadí fakt, že
s firmou úspěšně prokormidloval turbulentními roky po krizi v roce 2009. Od
toho strmého pádu však v podstatě jenom
rostou a společnost si může dovolit investovat do dalšího rozvoje.
„Považuji za úspěch, že na konci října letošního roku jsme již překonali obrat za loňský rok,“ říká Dvořák s tím, že pozitivně
také hodnotí nedávnou konferenci HackerFest, jež přitáhla neuvěřitelných skoro
čtyři sta účastníků. Vyplatila se tak sázka
na školení v oblasti bezpečnosti – počty
vyškolených odborníků jdou do tisíců. Ať
už jde o etické hackery, penetrační testéry
či specialisty, kteří jsou díky Gopasu
schopni vyšetřovat a analyzovat počítačové útoky či čelit nástrahám sociálního
inženýrství.
Dvořák by chtěl zásah Gopasu rozšířit,
ale takový proces trvá několik let. V mezičase se chce věnovat optimalizaci nákladů
a lepšímu využití zdrojů: „Již několik měsíců vybíráme optimální řešení na propojení
našich poboček, abychom z jednoho místa
mohli proškolovat studenty ve více lokalitách, a přitom udrželi maximální interaktivitu a kvalitu školení.“
Věren svému zaměstnání doporučuje
všem IT specialistům neustále se dovzdělávat a sledovat aktuální trendy.
„Jakmile vám jednou ujede vlak, jste ztraceni,“ varuje Dvořák, který už ve volných
chvílích nejezdí po Evropě jako discjockey
a nepořádá taneční party, ale věnuje se
sportu, cestování a rodině.
ROZHOVOR S JANEM DVOŘÁKEM
E-learning nám byznys
neukradl
Jak na vaše podnikání dopadá e-learning?
E-learning byl zhruba před třinácti lety
obrovskou hrozbou pro školicí firmy. Tedy
alespoň nás všichni před ním varovali. Jenomže chmurné předpovědi se nepotvrdily. Jak rychle e-learning začal, tak také
rychle skončil. Dnes obsah pro elektronické kurzy dělá jenom pár firem a klasická školení nadále fungují.
Vy jste z něj také ustoupili?
Ne, zůstali jsme u něj, je to jedna z věcí,
které si nechal pod sebou bývalý ředitel
a předseda představenstva. Ale zaměřujeme se s ním hlavně na zahraniční trhy,
produkujeme obsah v angličtině, francouzštině, aktuálně hodně jedou arabské
verze. Naše produkty se používají v Evropském parlamentu i komisi.
I na českém trhu máme několik klientů, kteří od nás kupují licence k e-learningu, ale rozhodně nám dálkové elektronické vzdělávání neukradlo byznys.
E-learning tak trochu zabil sám sebe, protože se na to vrhla spousta firem, které vy-
18
tvářely velmi nekvalitní produkty, a zákazníky to natrvalo odradilo.
Neujal se i proto, že při e-learningu chybí
klasický osobní kontakt?
Nevím, jestli kvůli tomu, ale když přijdete
na školení do učebny, prostě si na to musíte najít čas, musíte se tomu věnovat a nic
vás nerozptyluje. Když sedíte doma nebo
v práci za počítačem a absolvujete kurz,
vyrušuje vás spousta věcí. Osobní školení
je mnohem intenzivnější a přínosnější.
Ale samozřejmě e-learningové kurzy pro
masové školení základních kancelářských
produktů jsou stále oblíbené a úspěšné.
A co videokonference? Ty jsou interaktivnější než e-learning.
Máte pravdu, proto právě finišujeme výběrové řízení na dodavatele technického
vybavení pro videokonference. Ale není to
vůbec levná záležitost. Nestačí nám jen
obyčejná výbava, ale chceme studentům
i lektorům dopřát skutečně reálný pocit
osobní výuky, i když lektor bude předná-
šet v Praze a student poslouchat v Bratislavě. Což je techniky velice náročné.
Jaké kurzy teď mají největší úspěch?
Nejnavštěvovanější jsou školení střední
úrovně pro Excel. To je hvězdná stálice.
Poslední dva roky je pak tahákem bezpečnost, kterou historicky nikdo moc neškolil. Všechny naše kurzy s touto tematikou
jsou hojně navštěvované, hlavně kurzy
etického hackera, sociální inženýrství,
ochrana mobilních zařízení. Třeba etických hackerů jsme proškolili kolem tří
set, a to není zrovna levný kurz, vyjde na
60 tisíc korun.
Třeba ve Spojených státech si lidé hradí
školení sami, v Česku spoléhají na zaměstnavatele. Čím to je?
Je to dané historicky, protože všichni jsou
zvyklí, že měli a mají vzdělání zadarmo.
Spoléhají na stát a firmu, že to za ně zaplatí. Organizovali jsme i kompletní rekvalifikaci pro lidi, aby se mohli stát certifikovaným systémovým inženýrem na produkty Microsoftu. Každý mohl začít úplně
od nuly s minimálními znalostmi a po
kurzu by měl certifikát a znalosti potřebné k velmi dobře placeným zaměstnáním. Kurz stál 250 tisíc korun, ale návratnost investice by byla vysoká. Zájem byl
minimální.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 18
03.12.14 12:06
Emil Fitoš
Generální ředitel společnosti Atos IT Solutions and Services
v Česku a na Slovensku
O
d roku 1998 pracuje pro jednu
firmu. Ta sice během času několikrát změnila název, právní formu
i vlastníka, ale pořád je to jedna a ta samá
společnost.
Poslední změnou prošla v roce 2011,
kdy informatiku Siemens koupil evropský
velikán Atos a gigant se stal ještě větším
gigantem. Dnes je Atos IT Solutions and
Services největší IT společností v Evropě.
A české a slovenské pobočce šéfuje
právě Emil Fitoš, který se stará, aby se obě
organizace přizpůsobily podmínkám, jež
se na globálním trhu rychle mění.
„Jedeme sice podle koncernových not, ale
také víme, že recept na lokální úspěch nám
nikdo z Evropy nenapíše,“ popisuje Fitoš.
Vývoj v Česku a Slovensku úplně přesně
světové trendy, kdy loajalita zákazníků
klesá, inovační cykly se zkracují a snaha
měnit jakoukoliv komoditu na službu je
všudypřítomná, nekopíruje.
Evidentně se to daří. Slovenská pobočka se pod jeho vedením vrací poprvé
od roku 2011 k zisku, v Česku prý potřebuje uspět v jiných oblastech. Velmi si
cení faktu, že se společnosti povedlo nastartovat reálné výzkumně-vývojové projekty pro oblasti energetiky, IT bezpečnosti a big dat.
„Jsem si jistý, že nám to dříve nebo později přinese hmatatelnou konkurenční výhodu a umožní nasadit strategii, která nám
zaručí dlouhodobý úspěch,“ věří Fitoš. Neúspěchy si chce nechat pro sebe, ale prý
každý z nich se dá časem zvrátit a on na
žádný nerezignoval. Bude jim věnovat patřičnou pozornost, některým systematicky, jiným oportunisticky.
K nejdůležitějším úkolům na nejbližší
období bude patřit integrace nedávno zakoupené společnosti Bull do struktury
české části koncernu.
Emil Fitoš by rád trávil více volného
času s dětmi, ale ty o to prý coby teenageři příliš nestojí. Tak se tedy hlavně věnuje manželce, se kterou rád chodí na kulturní akce a s potěšením se nechají zlákat
gurmánskými požitky. Pokud je sám, čte,
poslouchá hudbu nebo hraje na kytaru.
Čtenářům publikace TOP 30 vzkazuje:
„Všude vidíme obrovský tlak na absorbování
nových znalostí a inovací. Kdo před deseti
lety očekával jevy jako cloud, smart mobilita,
big data, sociální sítě, kolaborace? Příchod
velkých IT trendů a byznysu, které přinesou,
se nedá dlouhodobě dopředu plánovat. Tohle
považuji současně za hrozbu i příležitost.
Sapienti sat.“
ROZHOVOR S EMILEM FITOŠEM
Sázíme na energetiku
Byť je Atos největší evropská IT firma,
v Česku moc známá není. Jaké zde máte
aktivity?
Atos Origin, který v roce 2011 koupil
Siemens IT Solutions and Services, příliš
ve střední a východní Evropě nepůsobil.
K tomu navíc platí, že fungujeme jenom
na byznys-to-byznys trhu, takže nemáme
důvod propagovat naše logo široké veřejnosti. Retailovou značku nebudeme mít
asi nikdy. Jsme však významným partnerem třeba České správy sociálního zabezpečení, ministerstva vnitra a v komerčním
sektoru pracujeme pro firmy jako Iveco,
OKD, DHL a jiné.
Vy sám vedete českou i slovenskou pobočku Atosu. Vidíte mezi nimi nějaký
rozdíl?
V Atosu Slovensko dosahujeme větších
objemů, ale typicky na jednorázových projektech. V Česku máme sice menší obrat,
ale na dlouhodobějších projektech. To se
odráží i na momentálním nastavení obou
kolektivů. Na Slovensku jsou lidé citlivější
na to, jak se daří obchodu, v Česku jsou
zase senzitivnější na snahy o změnu zaběhnutých pořádků.
Snažíte se obě pobočky integrovat do
sebe. Jak se vám to daří?
Něco slučovat smysl má a něco ne. Tam,
kde je v centru zákazník, je třeba přemýšlet a konat lokálně. Tam, kde jsou ve hře
know-how, portfolio nebo optimální využití zdrojů, musíme hledat prostor na integraci. Ta tedy bude mít několik podob
a rozbíhá se na vícero frontách včetně
integrace některých služeb.
Na jakých zajímavých mezinárodních projektech se místní Atos podílí?
V obou zemích pracujeme v rámci takzvaného Global Delivery Centra, jehož prostřednictvím působíme v desítkách mezinárodních projektů. Zejména jde o zakázky z komerčního světa – z oblasti pojišťovnictví, bezpečnosti a třeba průmyslu.
Sázíte hodně na Smart Grid. Můžete
k tomu prozradit více? Budete těžit ze silného know-how francouzské části firmy?
Energetika je naší silnou stránkou. Myslím, že bude procházet výraznými změnami souvisejícími s regulačními opatřeními v EU, s nasazováním obnovitelných
zdrojů, s příchodem elektromobility a dal-
šími trendy. Jádro našeho energetického
týmu sídlí v Grenoblu, ale v Česku a na
Slovensku děláme hodně proto, abychom
existující know-how dokázali kvalifikovaně přenést i k nám. Příkladem může být
pilotní projekt Smart Meteringu (inteligentního měření spotřeby elektrické energie), který probíhá ve Východoslovenské
energetice. Tam nasazujeme centrální systém ASGS (Atos Smart Grid Suite), který
vyvinuli ve Francii pro projekt, jenž má
centrálně řídit asi 35 milionů inteligentních měřicích zařízení.
Atos se od roku 2002 podílí na organizaci
olympijských her coby systémový integrátor. Dovedete si představit olympijské hry
v Praze?
Z pohledu systémového integrátora si to
dovedu představit. Od roku 2018 bude
veškerá IT infrastruktura olympiády poskytovaná z našeho cloudu, takže odpadá
nutnost budovat výpočetní centra. Stejně
jako bezpečnostní a komunikační infrastruktura by asi nebyla problémem. Ale
k dalším záležitostem kromě IT infrastruktury se vyjadřovat neodvážím. Třeba
netuším, jak by se Praha vyrovnala
s enormní dopravní zátěží během olympiády, kde by byly sportoviště, olympijská
vesnice nebo třeba tiskové středisko a jak
by se mezi nimi lidé přesouvali.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 19
19
03.12.14 12:06
Jan Gruntorád
Ředitel a člen představenstva Cesnet, zájmového sdružení
právnických osob
Š
éfem sdružení Cesnet, které založily
české veřejné vysoké školy a Akademie věd ČR, je Jan Gruntorád. Samotná organizace se věnuje především
výzkumu a vývoji v oblasti informačních
a komunikačních technologií a rozvoji
a provozu celorepublikové počítačové sítě
pro výzkum.
Jan Gruntorád se oblasti telekomunikací věnuje od dob studia. Přitom jeho
otec chtěl, aby se stal lékařem, nechybělo
prý mnoho a jeho přání vyslyšel.
„Určitě by to také nebyla špatná volba,
ale elektrotechniku jsem si nakonec uhájil
a jsem za to moc rád. Málokterý obor lidské
činnosti se rozvíjí tak dynamicky jako informační technologie,“ nelituje.
IT je totiž náročný obor, který vyžaduje celoživotní doplňování znalostí. Pro
nadané lidi podle Gruntoráda určitě existuje pohodlnější způsob, jak zabezpečit
sebe i své nejbližší. A právě proto je prý
nadšen z toho, kolik studentů i mladých
odborníků je ochotných na sobě tvrdě
pracovat bez vidiny okamžitého finančního efektu.
„Naše sdružení spolupracuje s nejlepšími
studenty IT oborů, zapojujeme je do řešení
projektů anebo jim poskytujeme technické
zázemí pro studentské práce. Mám tedy docela dobrou představu o tom, jak kvalitní je
nastupující generace. Myslím, že můžeme
být spokojení,“ pochvaluje si Gruntorád.
On sám v IT začínal ve výpočetním
centru vysokých škol jako technik počítače ICL 4-72. Periferního zařízení přístroje, který zabral celý sál o rozměrech
asi 12 × 40 metrů.
V dalším směřování mu v roce 1988 pomohla výhra v konkurzu na čtyřměsíční
stáž na katedru telekomunikací Dánské
technické univerzity, kde se poprvé seznámil s internetem. A druhý zlomový moment přišel 13. února 1992, kdy byl členem týmu, který toho dne oficiálně připojil tehdejší Československo k internetu.
Dnes je ředitelem sdružení Cesnet,
které má téměř 200 zaměstnanců. S tím
je spojena řada administrativních, někdy
nepříliš atraktivních úkolů. Je i hlavním
řešitelem důležitého výzkumného projektu, který má úzkou návaznost na mezinárodní projekty, a to ho velice baví.
„Často s kolegy řešíme velmi složité problémy a máme velkou výhodu, že si výsledky
můžeme ověřit implementací v rámci sítě
Cesnet2, kterou sdružení provozuje. Přenášení výsledků výzkumu a vývoje do praxe mě
opravdu zajímá,“ vyznává se.
Za největší letošní pracovní úspěch považuje pokrok v řešení klíčového strategického projektu Velká infrastruktura
Cesnet. Jeho cílem je postupná rekonstrukce národní sítě pro výzkum a vzdělávání. Základními složkami jsou vysoce
propustná národní komunikační infrastruktura, národní gridová infrastruktura
(NGI) a infrastruktura datových úložišť.
Letos prý výrazně pokročili ve všech
těchto oblastech.
Když Jan Gruntorád ušetří v pracovním
procesu čas, snaží se maximálně věnovat
rodině, hlavně dvěma vnučkám a třem
vnukům. „Někdy se mi povede jít s vnukem
na fotbalový trénink,“ říká Jan Gruntorád.
ROZHOVOR S JANEM GRUNTORÁDEM
E-infrastruktura Cesnet
pomáhá vědě a výzkumu
Hlavním úkolem sdružení Cesnet, v jehož
čele stojíte, jsou provoz a rozvoj stejnojmenné národní e-infrastruktury. Mohl
byste její roli přiblížit pomocí konkrétních
projektů?
Dobrým příkladem je biotechnologické
a biomedicínské centrum Biocev. Otevře
už příští rok a budou se v něm vyvíjet léky
cílené do konkrétního místa poškozeného
metabolismu, kloubní náhrady z nových
materiálů, umělé srdeční chlopně a podobně. Excelentní výzkum se neobejde
bez špičkového technologického zázemí:
kvalitního a bezpečného internetového
připojení, datových úložišť nebo videokonferencí. Komplex těchto služeb bude
zajištěn v rámci e-infrastruktury Cesnet.
Asi nepůjde o první propojení sdružení
a špičkové vědy a výzkumu…
Cesnet a špičková věda a výzkum jsou
propojeny z podstaty. Mohli bychom jít
po jednotlivých vědních oborech a ukazovat další příklady. Uvedu třeba projekt
Elixir. Jeho úkolem je vytvoření největší
20
evropské síťové infrastruktury zaměřené
na shromažďování, třídění, archivaci
a následné poskytování dat získaných
z molekulárně biologických výzkumů,
které se realizují v tzv. life sciences, kam
patří biologie, chemie, lékařství nebo farmacie. U nás práce na projektu zastřešuje
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. My v prostorách ústavu vybudujeme národní uzel infrastruktury
Elixir.
E-infrastruktura Cesnet zajišťuje třeba
i propojení Fyzikálního ústavu AV ČR se
světem. Nebýt tohoto spojení, vědci
ústavu by v mnoha případech zůstali bez
možnosti aktivně se zapojit do špičkového
výzkumu, například do mezinárodních
projektů ve fyzice elementárních částic.
Jde třeba o experimenty na urychlovačích
v CERN u Ženevy a Fermilab ve Spojených státech.
Součástí e-infrastruktury Cesnet je i Národní gridová infrastruktura, tzv.
MetaCentrum…
Díky ní například proteinoví inženýři
z Loschmidtových laboratoří Masarykovy
univerzity v Brně vyvinuli biologický systém, který dokáže účinně rozkládat rakovinotvorný trichlorpropan (TCP), který se
ukládá v půdě. Vědci v MetaCentru propočítali a nasimulovali bezpočet možných
poměrů bílkovin v metabolické dráze, aby
nalezli jejich nejúčinnější kombinace
a koncentrace.
E-infrastruktura poskytuje také služby
v oblasti přenosu videa. K čemu jsou
užitečné?
Přenosy ve Full HD či 4K rozlišení přinášejí zejména vědcům možnost sdílení poznatků na velké vzdálenosti při zachování
obrazové kvality obsahu. Typickým příkladem jsou lékařské operace. Ale moderní
způsoby přenosu videa se prosazují i v dalších sférách: slouží ke zprostředkování vizualizace vědeckých experimentů, uměleckým produkcím, e -learningu, přinášejí
nové postupy do filmové postprodukce
i televizních přenosů a tak dále.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 20
03.12.14 12:06
Yveta Holečková
Country category managerka HP PPS pro Česko a Slovensko
P
C divizi, tedy jak po stránce obratu,
marže a tržního podílu, tak i strategii
naceňování jednotlivých produktových řad, operační plánování, investice
do klíčových zakázek a spoustu dalších
věcí má ve společnosti HP z pozice country category managerky na starosti Yveta
Holečková. V říjnu jí skončil fiskální rok
a může slavit.
„Neskromně musím říct, že celý rok byl
pro nás obrovským úspěchem. Přeplnili jsme
veškeré finanční plány, každý dílčí kvartál,
půlrok i celý rok. Rostli jsme rychleji než trh,
dokázali jsme tedy zvýšit i tržní podíl,“ pochvaluje si. Divize pod jejím vedením
dosáhla nejlepších výsledků v celém CEE
regionu a vybudovala si skvělou pozici
země, která dokáže dodat to, co slíbí.
Právě úspěchu v porovnání s okolními
zeměmi si osobně cení nejvíc.
„Zviditelnili jsme se i na evropské úrovni,
v době snižujících se IT marží jsme dokázali
zvýšit tržní podíl, a přitom si udržet profitabilitu, vyrovnaný prodejní kanál a nezávislost nejen na největších IT prodejcích,“ do-
dává. Na druhou stranu se jí letos nepovedlo prosadit do prodejní sítě Chromebooky, které tak přijdou na řadu až
počátkem roku 2015.
Úspěchy jí aktuálně přinesly zajímavou
nabídku – vést evropský produktový tým
HP pro komerční portfolio, kde by měla
na starosti celou HP komerční „roadmapu“, a spolupracovala tak přímo se Silicon Valley.
„Pozice ale požadovala přesun do Barcelony, a to pro moji rodinu aktuálně není
možné. Takže odmítnutím jsem si možná kariérně zavařila, ale za svým rozhodnutím si
stojím,“ nelituje Yveta Holečková.
Kdyby si nevybrala IT, pravděpodobně
bychom ji dnes našli v e -commerce či on-line byznysu, ve kterém vidí velkou budoucnost. Láká ji také automobilový průmysl nebo stavebnictví, zejména z pohledu udržitelných zdrojů a nízkoenergetického bydlení. Dovede si ale prý
představit i mnoho jiných oborů.
„Nejdůležitější jsou pro mě dynamika
oboru a hlavně prostředí a kultura dané
firmy,“ vysvětluje Holečková, která jako
každá jiná máma ráda tráví čas s dětmi
a rodinou.
Její největší oblibou je sport, konkrétně
lyžování, kolo a tenis. Dokonce začala jezdit na prkně, aby pro děti nebyla „out“.
Když chce být sama, jde si zaběhat na
delší tratě a občas si dá i nějaký hobby závod v podobě půlmaratonu. Loni dokonce
uběhla svůj první plný maraton.
Odměna pro hlasující
V rámci veřejné nominace do ankety TOP 30 IT osobností
jsme slíbili deseti hlasujícím poukaz na nákup kvalitních
ochranných a dekorativních fólií od české společnosti
Skinzone v hodnotě 400 Kč.
Poukazy získávají tito hlasující:
Tomáš Špringl
Barbora Fajmanová
Jan Chaloupek
Jiří Bíbus
Martin Janeček
Martin Hudeček
Alena Nováková
Jaroslav Dočkal
Petra Líznerová
Petr Vinklárek
Výhercům gratulujeme.
Poukazy obdrží e-mailem.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 21
21
03.12.14 12:06
Petr Jarošík
Spolumajitel a ředitel Joyce ČR
V
e firmě BVV (nyní Veletrhy Brno)
začínal Petr Jarošík sbírat první pracovní zkušenosti v týmu organizujícím vznikající IT veletrh Invex.
„To byl rok 1992, byla to zajímavá doba,
potkal jsem tam skvělé lidi i práce byla vynikající. Byla to pro mě výborná zkušenost
s prací ve velké firmě,“ vzpomíná Jarošík.
Dnes už má spolu s manželkou vlastní
firmu Joyce, specialistu na VoIP řešení
a alternativní zdroje energie, kterou
úspěšně řídí osmnáct let. Její vybudování
a fakt, že podnikají poctivě, bez podvodů,
a pomáhají zákazníkům tvořit něco přínosného, považuje za největší životní pracovní úspěch. Hlavní pozitivum letošního
roku je kombinací pracovní i osobní
stránky.
„Jednoznačně jsem rád, že se mi podařilo
vyhrát vnitřní boj se sebou samým a předal
jsem všechny své operativní činnosti kolegům. Protože jsou skvělí, můžu být letos pět
měsíců v Číně, blíže dodavatelům, a ve firmě
vše funguje na výbornou,“ pochvaluje si
Jarošík.
Po lednovém návratu do ČR by si rád
udržel nově získaný odstup od operativního řízení a věnoval co nejvíce svého pracovního času rozvoji produktového portfolia, zejména v oblasti obnovitelných
zdrojů energie, protože ta ho momentálně
opravdu hodně baví. To, že se operativy
nedokázal zbavit dříve, považuje za chybu.
Naopak nelituje, že si vybral IT za svůj
obor. Jeho otec vystudoval elektrotechnickou průmyslovku, šel tedy v jeho šlépějích – a bavilo ho to. Přes studium lékař-
ské elektroniky na VUT Brno a práci na
organizaci Invexu se vlastně samospádem
dostal k IT.
„Člověk má prý být připravený na
všechno a nepřekážet náhodám,“ usmívá se
Jarošík. Kdyby se ale náhodou v IT neprosadil, našli bychom ho v oboru, kde se
vymýšlí a tvoří něco užitečného pro lidi,
co pomáhá nebo usnadňuje práci či život
obecně.
„Naopak si určitě sám sebe neumím představit v politice,“ konstatuje Petr Jarošík.
ROZHOVOR S PETREM JAROŠÍKEM
Do Číny za poznáním
Asi není mnoho ředitelů a spolumajitelů
firem, kteří mohou odjet na tak dlouho
na druhou stranu zeměkoule. Navíc jste
odcestoval i s druhým spolumajitelem –
manželkou. Jak jste dospěli k tomuto
rozhodnutí?
Jsme tu na jeden vysokoškolský semestr
jako řádní studenti denního studia čínštiny na univerzitě v Xiamenu. Manželka
tady byla na jeden semestr už loni a moc
se jí to líbilo, tak jsme to teď zkusili oba.
Je to pěkný návrat do studentských let,
mentální posun někam jinam, a přitom
přínos pro naše současné podnikání. To,
co si uvědomuji tady, mi při běžných služebních cestách ani dovolených prostě nestihne dojít. A navíc tady mládneme :-)
Jedna moje spolužačka je přesně o 30 let
mladší!
Využíváte pobyt v Číně i pro dojednání nových obchodních zakázek?
To přímo ne, ale v Xiamenu sídlí naši nejvýznamnější dodavatelé, Yealink a Yeastar,
takže takto k sobě samozřejmě máme
blíže a velmi to pomáhá. I když my po
těch letech máme velmi nadstandardní
vztahy i tak.
22
Není pro vás tamní omezení různých internetových služeb, jako třeba nedostupný
Facebook, komplikací v komunikaci s rodinou nebo kolegy?
Tak zrovna přes Facebook s rodinou ani
kolegy opravdu nekomunikujeme, ale
chápu, na co narážíte. Facebook i Google
služby jsou tady rychlostně omezeny prakticky na nepoužitelnou úroveň. Ale od
toho jsme firma zabývající se IP telefonií,
ne? Mám tady slušně rychlý 4G internet
v mobilu, SIP klienta s firemní „klapkou“
a VPN připojení na server do práce. Takže
když mě popadne záchvat pracovitosti,
můžu se plně realizovat.
Jak se vyrovnáte se střetem dvou kultur?
Žádný střet není nutný – tedy pokud člověk nehodlá trvat na tom, že svět kolem
něj bude fungovat tak, jak je zvyklý z Evropy. Ne že by mě stále něco nového nezaráželo, ale taky mám často radost z toho,
jak to funguje. Příklad: Do natřískaného
autobusu nastoupí lidi i zadními dveřmi,
ale platí se u řidiče čipovou kartou. Takže
všichni pošleme karty z ruky do ruky, dopředu k řidiči. Tam je někdo „napípá“ a
zase časem vrátí zpět. Fakt je, že karty
skutečně všichni pošlou a všechny se vrátí
zpět. Úžasné!
Nebo když začnete jezdit na neosvětleném kole v protisměru po čtyřproudé silnici – nejdřív jsem si připadal jako blázen,
teď už mi to přijde normální. Trochu se
bojím, co bude po návratu domů :-).
Joyce se zabývá především komunikačními
technologiemi a fotovoltaikou. Jak to jde
dohromady, která část je důležitější?
Dohromady to jde výborně a zákazníci
i partneři se nám někdy i prolínají. Jestli
navrhujeme klientovi komplexní řešení IP
telefonie nebo řešení optimalizace spotřeby energie, se zase tak moc neliší. Já
aktuálně o něco více času věnuji oblasti
„obnovitelných zdrojů a úspor elektrické
energie“. Je to úžasně zajímavá a perspektivní oblast. Bohužel je to také sféra, která
se kvůli absenci dlouhodobé koncepce
a nekvalifikovaným zásahům státních
úředníků vyvíjí velmi nesourodě. My
máme díky našim dvěma různým oblastem podnikání rizika rovnoměrněji rozložena, a jsme tak pro zákazníky stabilnějším partnerem.
Rozšíříte po návratu z Číny podnikání
o další prvek nebo třeba dodavatele?
Samozřejmě. Ale vlastně… my nesmíme
ani naznačovat.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 22
03.12.14 12:06
Petr Koptík
Předseda představenstva a obchodní ředitel společnosti
Minerva Česká republika
K
aždý v naší organizaci musí být nejen
odborníkem na IT a svoji pracovní
náplň, ale i specialistou na procesy
a trendy ve výrobních společnostech (ve
financích, logistice, výrobě apod.) a být
schopen vše přenést do praxe a následně
zajistit podporu nejen v Česku a na Slovensku. Tak zhruba shrnuje základy úspěchu společnosti Minerva její obchodní ředitel a předseda představenstva Petr
Koptík.
„Prvopočátky kariéry v IT začaly před rokem 1989 ve státním podniku Kancelářské
stroje v oddělení servisu minipočítačů SMEP.
Skutečný začátek nastal v mezinárodní společnosti Minerva International Holdings
s centrálou ve Velké Británii, a to pověřením
vedení marketingu, podpory prodeje a prodeje samotného ve střední a východní Evropě,“ vzpomíná na své profesní začátky.
Dnes už nemá na starosti jen Česko
a Slovensko, ale obchodně dohlíží také
na řadu projektů v Evropě, severní Africe
a dokonce i na implementaci softwaro-
vého řešení pro nadnárodního dodavatele
automobilového průmyslu v JAR. Naopak
firma se ani přes tříleté působení v Moskvě neprosadila.
„Je otázkou, zda byla či je šance jako dodavatel amerického ERP systému a souvisejících služeb v Rusku být úspěšný,“ klade si
Koptík filozofickou otázku.
K aktuálním úspěchům řadí uzavření
mezinárodní zakázky na projekt, který
z ČR pokrývá země jako Belgie, Rumunsko a dokonce Čínu, potvrzení pozice největšího celosvětového distributora americké firmy QAD a letošní první dvě instalace nejnovější verze QAD Enterprise
Edition.
„Dál si ceníme naší dlouhodobé pozice
v top 5 ERP v ČR a v top 100 IT společností.
Letos se nám také povedlo přestěhovat novou
pobočku v Brně ze zastaralých prostor do
nových v AZ Tower s moderním vybavením
včetně školicího střediska pro naše zákazníky,“ pochvaluje si.
Petr Koptík v létě relaxuje u golfu, kte-
rému propadl při pobytech v USA a v Anglii. Dokonce by si dovedl představit, že
v případě, kdyby nezačal kariéru v IT, by
vedl golfové hřiště.
„Musím ale upřesnit, že mám rád golf
‚rakouský‘. V českém golfu vnímám problém
v nedodržování etikety, neznalosti pravidel
a podvádění,“ nebere si servítky Petr
Koptík. I proto z letošních zhruba 70 dnů
na golfu byly tři dny v Česku. V zimě pak
jednoznačně upřednostňuje hory a je
jedno, zda má na nohou pohorky, sněžnice, snowboard či lyže.
Michal Krotký
Ředitel odboru IS/IT Infrastructure společnosti J&T Banka
S
tejně jako v jiných oborech jsou pro
úspěch v IT třeba kvalitní vzdělání,
spousta píle a v neposlední řadě
taky velká dávka štěstí. Rozdíl je snad
jen v tom, že v IT musí člověk všechno
uskutečňovat mnohem rychleji. To si
myslí ředitel odboru IS/IT Infrastructure ve společnosti J&T Banka, Michal
Krotký.
Zrovna dokončil druhou stěžejní fázi
projektu digitalizace dokumentů, která se
stane základem pro kompletní převod klientské i provozní dokumentace do digitální formy. S tím samozřejmě souvisí také
nové nastavení procesů a provozních
činností.
„Cílem je vytvořit homogenní a z uživatelského hlediska efektivní prostředí, díky
kterému se posuneme zase o další stupínek
výš v technologickém rozvoji společnosti.
Neméně důležitým cílem tohoto projektu je
samozřejmě s tím spojená optimalizace provozních nákladů,“ říká Michal Krotký.
V bance plánují také uvést do praxe některé ze současných moderních technologií, jako jsou například využití biomet-
rických údajů při identifikaci klienta
nebo některé populární mobilní HW
platformy.
„Za zmínku si, myslím, také stojí naše
snaha o aktivní propojení IT s byznysem,“
říká Krotký. V J&T by chtěli změnit myšlení „ajťáků“, tak aby se všechny vyspělé
IT technologie staly především prostředkem k dosažení cílů společnosti, a nikoliv
cílem samotným.
„Určitě ještě nejsme na konci této cesty,
ale myslím, že se nám zatím daří z ní alespoň neuhýbat,“ věří.
Za opravdový začátek IT kariéry považuje přechod ze strany dodavatele takříkajíc na druhou stranu barikády, na stranu
zákazníka. Je mu totiž mnohem bližší pečovat o „vlastní“ prostředí, které může
utvářet a budovat podle svých představ.
V J&T Bance působí čtvrtým rokem
a z pozice ředitele odboru zastřešuje kompletní IT infrastrukturu banky a jejích zahraničních poboček.
Kromě toho je také odpovědný za řízení odboru takzvaných podpůrných
systémů.
Okamžiky, kdy se nevěnuje práci, se
snaží trávit především s rodinou. A s nadšením se věnuje i svým koníčkům, jako
jsou offroadové ježdění a bojové sporty.
Rád také o sobě říká, že je kluk z vesnice, proto jedná narovinu a uvažuje jednoduše a přímo…
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 23
23
04.12.14 11:01
Petr Kučera
Jednatel společnosti Power Patterns
V
elice mne potěšilo chování řady lidí
během letošního roku, který jsem
začínal jako konzultant na volné
noze. Pochvaluje si Petr Kučera reakce lidí
na jeho loňský odchod ze společnosti Komix. Tam pracoval v pozici jednatele dvacet let a většinu času dělal i ředitele. Z Komixu budoval firmu, která má na IT trhu
dobré jméno, postavila celou řadu fungujících IT systémů a není tak úplně malá.
„Po odchodu jsem měl plán, jak na nějakou dobu vypustím a dám si řadu věcí, na
které nebyl čas, do pořádku. Ale již v lednu
se na mě obrátili někteří známí, že by chtěli,
abych pro ně něco udělal, v únoru další atd.
A to člověka potěší. To je asi můj největší
a nejnovější úspěch,“ říká Kučera.
A tak se nyní věnuje převážně konzultačním projektům zaměřeným buď na
zlepšení výkonnosti firmy, nebo poradenství v oblasti architektury a budování IT
systémů. Občas také školí.
Vůbec nelituje, že si vybral zrovna IT.
Na druhé přijímačky se dostal na technickou kybernetiku na VŠSE v Plzni. Ta měla
velice dobrou úroveň, a tím se dostal do
IT, byť se to tak tenkrát nejmenovalo. Jako
dítě chtěl být krmičem v zoo, později přírodovědcem a nakonec skončil jako
technik.
A jaké vidí rozdíly mezi IT a ostatními
obory? IT prý absorbuje lidi s velice odlišnými profily.
„Když chcete programátora nebo administrátora, potřebujete člověka s technickými
znalostmi, logicky uvažujícího, analytik
může mít klidně humanitní vzdělání, projekťák klidně obojí,“ říká. Řada disciplín v IT
je tvůrčího charakteru, proto potřebujete
samostatně myslící lidi, ne jen vykonavače
pokynů.
„Takové lidi je třeba řídit prostřednictvím
motivace, ne příkazy,“ radí Kučera, který
rád cestuje, lyžuje a čte. Za důležité považuje najít čas pro rodinu.
Čtenářům publikace TOP 30 vzkazuje:
„Informační technologie jsou mocný nástroj.
Přál bych si, aby se IT technologie užívaly
hlavně ve prospěch lidí, abychom využili jejich potenciál poskytovat lidem nezkreslené
informace a zmenšovat informační asymetrii
mezi těmi, kteří vládnou, a těmi, jež ‚jen
volí‘.
Chtěl bych, aby lidé měli co největší šanci
dělat informovaná rozhodnutí, tj. rozhodnutí
s vědomím toho, jaké má jak krátkodobé, tak
dlouhodobé důsledky.
Taky bych si přál, aby mezi top 10 firmami na světě byla taky nějaká česká. To by
nám třeba zvedlo sebevědomí stejně jako
úspěchy našich sportovců.“
ROZHOVOR S PETREM KUČEROU
Konzultantem z vlastního
rozhodnutí
Všichni vás známe ze společnosti Komix.
Proč už v ní nepracujete?
Před časem jsem přestal ředitelovat a následně jsem prodal i podíl. Těch 21 let je
dlouhá doba, přišlo lehké vyhoření a také
se blíží důchodový věk. Ředitel by neměl
končit, když už netrefí do kanceláře,
a z vůle jiných. Chtěl jsem, aby to bylo mé
rozhodnutí. Nebylo to ze dne na den, ale
proces, který trval přes jeden a půl roku.
Čemu se tedy věnujete nyní?
Dnes pracuji jako konzultant a založil
jsem si malinkou konzultační firmičku Power Patterns, která se snaží být svým zákazníkům užitečná tím, že je trochu provokuje, aby se zamysleli, co by mohli dělat
lépe, co jinak nebo co by třeba mohli nedělat. Jak píšeme na webu, snažíme se
měnit dobré firmy na lepší. Chceme, aby
tu sílu ke změně našly v sobě. Také se bavím s několika startupy a předávám jim
své zkušenosti. Vytváříme týmy pro řešení
daného problému. Týmy, jejichž členové
nejsou z jedné firmy. Týmy, které jsou
24
účelově sestavené právě kolem toho problému. Podmínkou je, že ten problém
musí být zajímavý.
Jaké máte s novou firmou ambice?
Nebylo vám líto opustit Komix po tolika letech a sledujete dnes, jak se firmě vede?
Nebylo a záměrně nesleduji. Je to můj
způsob, jak se odpojit, jak se soustředit na
to, co bude. To samozřejmě neznamená,
že žádné informace nemám, ony občas
chodí samy, nemusím je aktivně vyhledávat. Trh je tady malý.
Většina lidí, kteří prodají firmu po tolika
letech, odchází „na důchod“ nebo do
startupové sféry. Vás to neláká?
Nechci budovat velkou společnost, ale
chci mít možnost spolupracovat s chytrými lidmi na úkolech, které nás baví. Našimi klienty jsou ti, kdo něco chtějí, mají
nějaký smysluplný záměr a my jsme rádi,
že nám dávají příležitost se naplnění jejich cílů zúčastnit. Zatím to funguje tak,
že klienti oslovují nás, a to je nádhera.
Mě úřední důchod čeká příští rok a se
startupovou scénou jsem ve styku. Mám
i nějakou investici, takže v tom se chovám
jako většina.
Jaká je to změna přejít z ředitelského
místa firmy s více než stovkou zaměstnanců na volnou nohu?
Výzkumáky, jaksi z podstaty své činnosti,
soustřeďovaly lidi, kteří chtěli vymýšlet
něco nového, byli chytří, znali svůj obor,
byli kreativní, a pokud se chtěli udržet na
odborné úrovni, museli se naučit nějaký
cizí jazyk.
Myslím, že tím je to dáno. To vše je pro
start podnikání třeba, počínaje trochou
kreativity a konče tím jazykem. Obdobně
to funguje s podniky zahraničního
obchodu.
Když něco naslibujete jako ředitel velké
firmy, vrátíte se a rozdělíte úkoly. Když tu
firmu nemáte, tak to, co slíbíte, buď uděláte sám, nebo se o práci rozdělíte se spolupracovníky. Musíte vzbudit jejich zájem.
Na druhé straně máte spolupracovníky,
které nemusíte kontrolovat, vše je na bázi
sdílení cílů.
Řada nominantů v této anketě i v jejích
předchozích ročnících začínala ve výzkumných ústavech. Čím si to vysvětlujete, byla
tam nějaká speciální líheň talentů?
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 24
03.12.14 12:06
Petr Lukasík
Generální ředitel společnosti Tieto Czech
V
elikou, ale poměrně nenápadnou IT
firmu Tieto Czech na severu Moravy
řídí Petr Lukasík. Původně přitom
začínal již na vysoké škole založením IT
společnosti, kdy s kolegou dodávali software k řízení menších organizací. Postupně rozšířili portfolio služeb i na dodávky webových řešení pro střední a velké
společnosti.
„V roce 2004 mě zaujala společnost TietoEnator, která zahájila budování software
centra v Ostravě. Jelikož jsem byl zvědavý na
severskou kulturu a firemní politiku, rozhodl
jsem se práci v této společnosti ‚vyzkoušet‘,“
říká Lukasík. Teď se z pozice ředitele
stará, aby Tieto Czech dodávalo kvalitní
služby nejen dnes, ale i za několik let. Výsledky jsou měřeny úspěchem mateřské
společnosti v severských zemích.
„Naším největším úspěchem je růst obratu v oblasti cloudových služeb. Znamená
to, že pro většinu korporátních zákazníků
v severských zemích dodáváme a řídíme
služby v oblasti cloudu z naší ostravské pobočky. Obecně jsme ostravskou firmu posu-
nuli od ‚produkčního centra‘ k integrální
součásti korporace poskytující ucelená byznys řešení,“ vypočítává Lukasík.
Přesto však kalkuluje s tím, že se firma
musí měnit v průběhu času kontinuálně.
Svět IT se podle Lukasíka velmi rychle vyvíjí, nové trendy a technologie mění byznys jeho zákazníků a Tieto se musí měnit
také. Nejdůležitější výzvou do dalšího období je tedy adaptace na tyto změny, přičemž ve vybraných oblastech je musí
firma přímo vyvolávat. Znamená to prý
dlouhodobé plánování zaměření a budoucích kompetencí.
Poměrně ho zlobí, že se setkává s názorem, že technické obory jsou nesmírně
náročné. Existují totiž určité zažité představy, například strojaře si mnoho z nás
představuje jako ušpiněného dělníka za
strojem, ajťáka zase jako podivína přemýšlejícího v nulách a jedničkách.
„Ve skutečnosti tomu tak zdaleka není.
Strojařina se dnes zabývá supermoderními
high-tech výrobky a informační technologie
doslova ovládají náš svět,“ konstatuje. Na
otázku, kde se vidí za deset let, odpovídá,
že než aby budoucnost předpovídal, raději
ji tvoří. Kam ho to prý zanese, netuší.
Ve volných chvílích nejraději tráví čas
se svou rodinou, s oblibou také cestuje
a sportuje. Deset let hrál závodně házenou, teď u něj vyhrávají tenis a squash.
Inzerce
7KLPRQ$QGURV&RQVXOWLQJ
+56SHFLDOL]HG6HUYLFHV
-VPHGRGDYDWHOpVOXåHESUR
HR BUSINESS PARTNERING
ARTN
R
Owner
Investor
-VPHWYĤUFLNRQNXUHQþQtYêKRG\
Ma HR
na
ge
p
To ger
na
Ma
8PRåĖXMHPH]PČQ\PČQtPH+5
QDDNFHVFKRSQRXE\]Q\VRYRXMHGQRWNX
ª 3URSRMXMHPHOLGLDLQWHJUXMHPH+5VE\]Q\VHP
ª 3URYiGtPHUHHQJLQHHULQJDUHPDVWHULQJ+5SURFHVĤDYêVWXSĤ
Ĥ
r
9<79ÈěË0(ª52=9Ë-Ë0(ª32'3258-(0(
([HFXWLYHVHDUFK_%XVLQHVV&RQVXOWLQJ_([SHUW&RDFKLQJ
+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW_+5&RQVXOWLQJ_+5&RQWUROOLQJ
0DQDJHPHQW&RQVXOWLQJ_.QRZOHGJH0DQDJHPHQW_+5%XVLQHVV3DUWQHULQJ
Kontakt: Mgr. Ján Hurtík, DBA | Owner | +420 731 150 582 | [email protected]
TKLPRQ$QGURV&RQVXOWLQJVUR _ 1iURGQt _ 3UDKD _ ZZZ7K$&F]
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 25
25
04.12.14 8:32
Josef Matějka
Majitel a jednatel společnosti CZC.cz
U
ž na univerzitě v roce 1997 se Josef
Matějka rozhodl, že založí obchod
s počítači. O rok později tak učinil.
„Kvalitní počítačové komponenty tehdy
bylo nutné shánět všude možně a v zásadě
neexistoval obchod s ucelenou nabídkou.
Jako velký nadšenec do výpočetní techniky
jsem se to rozhodl změnit. Nebyl to žádný
med, první zboží jsem předával osobně na
stanici metra, ale podařilo se,“ popisuje Josef Matějka.
Dnes už jeho firma disponuje řadou
prodejen a on osobně žádné zboží nikomu
nevydává. Je většinovým majitelem a jednatelem firmy, společně s generální ředitelkou Jitkou Dvořákovou stanovuje cíle
a vize, kam by chtěli společnost posunout.
A daří se. CZC.cz v letošním roce navyšuje tržby dvouciferným tempem již čtvrtý
rok v řadě za sebou. Letos dokonce nejvýrazněji od dob ekonomické krize v roce
2008.
Svůj podíl na tom má i fakt, že na začátku krize přišel na to, že bez jasně dané
hierarchie to dále nepůjde. Začal tedy hle-
dat nový management a předávat
kompetence.
„IT je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících tržních oborů, takže si za žádnou cenu
nesmíte nechat ujet vlak. Někdy mám pocit,
že jsou moderní technologie vždy o krok před
námi. I proto se snažíme na českém trhu
kromě široké nabídky dobře dostupných produktů stále častěji nabízet také zboží, které
tu zatím běžně nekoupíte,“ říká Matějka
a jako příklady z poslední doby uvádí například zařízení s cloudovým operačním
systémem Chrome OS nebo chytré hodinky s Android Wear.
Aktuálně ho láká expanze do Evropy,
ale myslí si, že je na to zatím ještě čas,
musí se věnovat dalšímu rozvoji byznysu
v Česku.
„I když se CZC.cz aktuálně daří, je třeba
hlavně neusnout na vavřínech, takže se usilovně věnuji dalšímu rozvoji e-shopu. Máme
se kam posouvat, a to je dobře, člověka to
motivuje do dalšího snažení,“ říká Matějka.
Ví, o čem je řeč. Ne vždy totiž sklízel
sladké ovoce podnikání. Jeho záliba
v hudbě ho dovedla k založení rádiové stanice Dance Radio, kterou se však nepovedlo proměnit v profitabilní projekt. Byl
to prý spíš „hodně drahý koníček“, takže
nakonec rádio prodal síti rádií Lagardère,
kam spadá například Evropa 2.
Ve volných chvílích se snaží věnovat
hlavně rodině a sportu. Dopustit nedá ani
na nové technologie, které rád zkouší.
V poslední době si oblíbil například chytré
hodinky Motorola Moto 360.
Jiří Mráz
Generální ředitel a předseda představenstva společnosti
Unicorn Systems
T
rochu ve stínu jiné výrazné osobnosti
z Unicornu je Jiří Mráz. Přitom je odpovědný za celkové fungování společnosti Unicorn Systems, ve finále tedy
za všechny podnikové procesy. Nejvíce
času věnuje strategii a řízení, dále rozvojovým projektům, financím a samozřejmě
i klientům a partnerům.
„K tomu přednáším na Unicorn College
a školím, například i všechny nové spolupracovníky, abych je osobně poznal a oni mne.
A pak dělám všechno, co je potřeba,“ shrnuje Mráz. Ve funkci generálního ředitele
je od roku 2009 a cestu nahoru si vyšlapal
interně prakticky od nuly. V Unicornu začínal při škole jako nákupčí krabicového
softwaru v USA a překladatel manuálů.
V roce 2003 si ho v interním výběrovém
řízení vybral majitel firmy a tehdejší generální ředitel Vladimír Kovář do týmu na
pozici nazvanou Main forces coordinator.
„Mým úkolem bylo rozpracovávat jeho
strategické myšlenky a zavádět je do reálného fungování firmy, zpětně to vidím jako
26
takové šestileté MBA řízení firmy v praxi.
No a v roce 2009 mě jmenoval generálním
ředitelem,“ popisuje Mráz.
Letos si nejvíce cení, že se firmě povedlo otevřít novou zahraniční pobočku
v Nizozemí. A velkou radost má z pokračujícího růstu společnosti, dodávek desítek nových informačních systémů a rozšiřování týmu spolupracovníků.
Jako každý podzim i letos vymýšlí a připravuje s týmem vždy strategii pro následující rok. V pojetí Unicornu to znamená
zrevidovat vizi, stanovit strategické cíle,
připravit rozpočet, a to vše pak proměnit
v konkrétní klíčové úkoly a projekty jednotlivých organizačních jednotek, tedy
„rozděl a panuj“.
„Na přelomu ledna a února pořádáme
každoroční kick-off, kdy je nutné celé firmě
všechny plány jasně sdělit. Lidé totiž potřebují ke své práci vědět, jaká je strategie firmy
a jaké jsou cíle,“ vysvětluje část firemních
zásad Mráz.
Podle něj nejsou požadavky na pracov-
níky v IT nijak jiné než v jiných oborech.
Nejdůležitější je pracovitost, vzdělání je
nutností a velkou výhodou je samozřejmě
talent.
„Vyhledáváme talentované lidi, neustále
je školíme a musíme makat, abychom dodali
připravený software v termínu. Jsem přesvědčený, že je třeba si vážit každé profese,
ať už jde o softwarového architekta nebo recepční, která musí s úsměvem přivítat zákazníky ve firmě. Důležité je, aby byl člověk
svému okolí prospěšný,“ věří Jiří Mráz.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 26
03.12.14 12:06
Jan Mühlfeit
Prezident pro Evropu společnosti Microsoft
L
etos uzavře svou dlouholetou kariéru
pro jednoho z největších světových
výrobců softwaru Jan Mühlfeit. A byla
to kariéra úspěšná. Z jednoho z prvních
zaměstnanců české pobočky Microsoftu
se propracoval až do pozice prezidenta
pro Evropu. Přitom dokonce první pracovní nabídku od Microsoftu v roce 1992
odmítl.
V firmě má za sebou spoustu úspěchů,
například dodnes společnost postupuje
podle jím vytvořené strategie pro země
rozvíjejících se ekonomik. Úspěšně zastupoval Microsoft ve sporu s Evropskou komisí. Naopak bere z části na sebe třeba
neúspěch Microsoftu v mobilních
technologiích.
„Odchodu z Microsoftu nelituji, ale chci
už dělat něco jiného,“ vysvětluje.
V plánu má zejména koučing, kromě
jiného bude koučovat i bývalé kolegy
z Microsoftu. Chce se ale v tomto směru
zaměřit na cizinu.
„Budu nabízet unikátní kombinaci koučování a psychologie. Vzdělávat budu kohoko-
liv, klidně i konkurenci mého bývalého zaměstnavatele. Nebudu mu ale předávat technické know-how, technologie bych nikdy neprozrazoval,“ slibuje. Některé zájemce prý
bude školit i zadarmo, od jiných bude inkasovat standardní sazbu, jejíž výši si ještě
nestanovil.
Kromě toho se chce také věnovat práci
pro jeden private equite fond. I jim chce
pomoci s koučováním, primárně ale bude
radit, kam investovat. K tomu samozřejmě
bude mentorovat pracovníky v zainvestovaných firmách a sedět v jejich správních
radách. Sledovat bude zejména začínající
firmy v regionu EMEA a trochu ve Spojených státech.
„Když bude něco zajímavého v Česku, samozřejmě to doporučím k investici. Zajímat
nás bude zejména něco z oblasti cloudu, mobilních technologií, social, big dat a internetu věcí,“ nastiňuje Mühlfeit. Proč zrovna
tyto segmenty? Firma totiž musí mít šanci
se prosadit globálně, produkt výhradně
pro lokální trh je pro investici nezajímavý.
Zájemcům o založení úspěšného
startupu doporučuje zejména podnikat
v oblasti veřejné správy, která bude muset
brzo po celém světě spustit investice do
IT. Příležitosti vidí i v segmentu školství
a zdravotnictví.
„Populace stárne, takže odbyt bude zajištěn,“ radí.
Start jeho vlastního podnikání mu přinesl několik zajímavých momentů. Například si vůbec poprvé v životě musel koupit
produkty firmy Microsoft za plnou cenu,
a nikoliv za zvýhodněnou pro zaměstnance společnosti. „Byl to zvláštní pocit.“
Nemá cenu se ptát Jana Mühlfeita na
to, co dělá ve volném čase. Prý pořád něco
dělá. Běhá, cvičí tai-či a jógu. Začal také
meditovat a hodně čte.
Pavel Nemrava
Obchodní ředitel pro veřejnou správu společnosti
Software602
Z
a svůj největší pracovní úspěch Pavel
Nemrava považuje, že byl členem
týmu, který výrazně přispěl k posunu
Česka v oblasti e -governmentu. Od roku
2007 je totiž členem projektového týmu
Czech Point.
„Jsem na to neuvěřitelně hrdý. Dnes už si
skoro ani nedokážeme představit, že kvůli
výpisu z trestního rejstříku jsme si museli
brát den dovolené. Naše firma, její technologie a její lidé v tom hráli a hrají podstatnou
roli. Komu se poštěstí účastnit se něčeho takového?“ pokládá Pavel Nemrava řečnickou otázku. Paradoxně e-government
v Česku považuje také za svůj největší
neúspěch.
„Beru si osobně, že elektronizace u nás
nešla dál, že v posledních letech na řadě míst
stagnuje a že pořád ještě narážíme na zbytečně zdlouhavé vyplňování papírů,“
konstatuje.
I tak se nevzdává a jeho ambicí je posunout českou veřejnou správu o další krok
dál směrem k mobilní kanceláři. Kon-
krétně to znamená přechod
od historických formulářových technologií k takovým,
které fungují skutečně na každém zařízení včetně tabletů
a smartphonů.
Ze své pozice Pavel Nemrava odpovídá za prodej do veřejné
správy, tedy centrálních úřadů a organizací státní správy, a v rámci samosprávy
do krajů, měst a obcí. Obnáší to zejména
řízení obchodního týmu a také spoustu
kontaktů s lidmi, kteří se snaží, aby jejich
úřady fungovaly lépe. Díky zkušenostem
z Czech Pointu a datových schránek přednáší na odborných konferencích.
K tomu se zřejmě brzy přidají i zkušenosti s budováním formulářového portálu
na České správě sociálního zabezpečení,
protože tento projekt právě finišuje. Přes
to nežije jenom informačními
technologiemi.
S trochou štěstí můžete slyšet v některém z pražských klubů folkrockovou ka-
pelu, kde zpívá a hraje na kytaru. A v posledních letech ho začalo hodně bavit i vaření. Nejspíš to má v sobě od mládí, kdysi
totiž uvažoval o tom, že by se místo technické průmyslovky raději vyučil kuchařem. A pokud ještě nějaký volný čas
zbude, věnuje ho golfu nebo licitovanému
mariáši.
Jaký je podle Pavla Nemravy rozdíl
mezi IT a ostatními obory, co se týče třeba
vzdělání, píle či talentu? IT podle něj potřebuje lidi, kteří jsou pracovití, rychle se
učí, dokážou pochopit, co chce zákazník,
mají pevné nervy a v optimálním případě
i smysl pro humor.
„Takže v tom se vlastně neliší od jiných
oborů,“ uzavírá Pavel Nemrava.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 27
27
03.12.14 12:06
Boris Nevrlý
Ředitel společnosti Arrow ECS
K
prvnímu osobnímu počítači se Boris
Nevrlý dostal jako programátor ve
Vědecko -výzkumném uhelném
ústavu v Ostravě.
„Byť název instituce nezní nijak zajímavě,
musím říct, že hned na počátku své pracovní
kariéry jsem měl velké štěstí, že jsem začal
právě tam. Bylo totiž možné tam pracovat
s – na tehdejší dobu – velmi progresivní
technologií, potkal jsem se tam s chytrými
lidmi, kteří mě hodně naučili. V neposlední
řadě vše kolem firmy soft-tronik a následně
Arrow začalo právě tam, díky kontaktům
mého tehdejšího šéfa,“ vzpomíná Nevrlý.
Právě Arrow ECS vede už úspěšně dvacet let a je hrdý na to, že je v ní mnoho talentovaných lidí. Ačkoliv přiznává, že samozřejmě dynamika společnosti nebyla
vždy taková, jak by si představoval.
„Konkrétní fakta do médií nepatří, ale
naštěstí taková období byla jen výjimečná,“
říká. Letos má za sebou zásadní krok, kdy
se rozšířil manažerský tým firmy a změnila se organizační struktura. Cíle, které
restrukturalizací sledoval, se daří plnit.
Do konce roku je třeba ještě změny orga-
nizační struktury doladit, aby vše fungovalo úplně na jedničku, a správně nastavit
strategii a cíle pro rok 2015 a následující.
Za zlomový okamžik kariéry považuje
chvíli, kdy jeho firma byla začleněna do
mezinárodní skupiny, protože to bylo
něco úplně jiného než vedení čistě lokální
společnosti. Samozřejmě s pozitivy
i negativy.
Kdyby dnes nevedl distribuční společnost Arrow ESC a vůbec v IT nepracoval,
možná bychom jeho jméno vídali ve filmových titulcích. Baví ho totiž dělat filmy
z dovolených a dalších akcí.
„Fascinuje mě práce lidí kolem filmu.
Pokud bych toho byl schopen, dělal bych
něco kolem režie, produkce, střihu filmů.
Jako další varianta by přicházela do úvahy
práce v managementu v oblasti sportu či cestování,“ vyjmenovává Nevrlý. Pro práci
v každém oboru jsou podle něj totiž potřeba stále stejné vlastnosti.
„Každý obor, pokud v něm chcete být
úspěšný, vyžaduje hodně talentu, vzdělání
a píle. Faktem je, že obecně ve společnosti
existuje jakýsi dojem, že ti ‚ajťáci‘ musí být
jiní, ale podle mého názoru je to jen proto, že
ten obor je velmi mladý a stále v něm pra-
cuje málo lidí, proto se zdají být výjimeční,“
domnívá se.
A co dělá, když nepracuje? Jeho žena
o něm s nadsázkou říká, že pokud není
v práci, buď nějakou sportovní či cestovatelskou aktivitu připravuje, nebo na ní je
či z ní dělá dokumentaci. Tak si také představuje svůj život po odchodu z firmy –
aktivní důchodce zabývající se cestováním, sportem a péčí o vnoučata.
Michal Pajr
Místopředseda představenstva společnosti GEM
System, předseda představenstva CQK Holding
a partner fondu Symfonie
P
oměrně široký záběr má Michal Pajr,
který se věnuje rozvoji nových obchodních příležitostí ve skupině firem CQK Holding a zároveň spolu s dalšími kolegy dohlíží na jednotlivé investice
fondu Symfonie.
V jeho profesním životě prý došlo k několika zlomovým okamžikům, které mají
jedno společné – nenechat myšlenku myšlenkou, ale začít ji ihned uskutečňovat.
„V mém případě to jsou založení společnosti GEM System a následný vstup do světa
investorů s firmou CQK Holding a fondem
Symfonie. Ale stejně významně hodnotím
historickou volbu škol – podání přihlášky na
Lepařovo gymnázium v Jičíně a na FEL
ČVUT v Praze,“ říká Pajr. Společnost GEM
System pak byla ve své době oceněna jako
jedna z nejrychleji rostoucích firem ve
střední Evropě v žebříčku Technology
Fast 50.
K letošním úspěchům řadí, že se během tohoto roku do uskupení jeho firem
28
připojila řada skvělých kolegů do managementu, získali nové
zákazníky z enterprise segmentu a založili také společnost
AddSign, čímž rozšířili kompetence
o technologie Adobe.
Určité rezervy stále cítí v podpoře
akademické sféry a rozvoji spolupráce
s průmyslem.
„Vidím velké nedostatky v nevyužitém potenciálu možných společných projektů a záměrů. Jako bývalý absolvent ČVUT se snažím
a budu dál snažit podporovat Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze,“ slibuje
Pajr. Rád by více podporoval vědu a výzkum, rozvíjel neformální pracovní vědeckou skupinu IHPCI.org a přiblížil se
k probíhajícímu vývoji kosmických technologií. „V konečném důsledku bych byl rád,
kdybych alespoň částečně splatil dluh vědě
a všem vědcům za naše každodenní využívání výsledků jejich práce,“ říká s tím, že si
velmi cení získaného vzdělání zejména
v matematice a matematické logice. To se
totiž hodí při tvorbě složitých a spolehlivých systémů.
Také plánuje, že zůstane optimistou,
a velmi důležité je prý nechat si volný
prostor – časový i duševní – pro nadhled
nad současnými aktivitami, pro realizaci
dalších z nekonečné řady nápadů a stejně
tak i pro rodinu a relaxaci. Právě s rodinou tráví nejvíce volného času a ten zbývající pak věnuje koníčkům – létání a občasnému chození po horách.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 28
03.12.14 12:06
Petr Poláček
Předseda představenstva společnosti DNS
Z
a deset let bude Petr Poláček mladý,
energický, zvídavý, předchozími nezdary poučený dvaapadesátník
a bude tam, kde bude mít prostor k seberealizaci, růstu a kde ho to bude bavit. Zatím ho to baví ve společnosti DNS, kde je
jeho veškeré snažení podřízeno cíli dovést
firmu k lepším zítřkům.
„To znamená budovat špičkový tým a ten
motivovat, rozvíjet, společně s ním vytvářet
vizi úspěšné firmy a jasně definovat, kudy
vede cesta k jejímu naplnění,“ vyjmenovává
Poláček. Tím to ale samozřejmě nekončí,
musí také zajistit, aby společnost na této
cestě udržela tempo a směr.
Středobodem takové vize a strategie
v DNS byl a bude vždy zákazník, takže
podstatnou částí jeho práce je diskutovat
s partnery, jak může DNS pomoci k jejich
úspěchu a co by naopak měli změnit. „Podle toho pak musíme upravit naše fungování.
Stejně tak je to s výrobci ICT, se kterými je
třeba neustále hledat cesty, jak být na trhu
společně úspěšní. A snažím se nezapomínat
na ‚broušení vlastní pily‘, takže věnuji i čas
studiu a svému rozvoji,“ říká.
K čerstvým úkolům patří představení
partnerům několika nových produktů od
významných producentů ICT a musí
zvládnout uvedení DNS Cloudových služeb na trh. Je před ním také několik
změn, které se po první polovině finančního roku ukazují jako nezbytné.
„Musíme koncentrovat celou firmu na dosažení cílů stanovených pro druhou polovinu
a v neposlední řadě před námi stojí úkol
dobře naplánovat na nadcházející fiskální
rok. Zkrátka práce jak na kostele,“ myslí si
Petr Poláček, který začal podnikat v roce
1992, kdy do Československa dováželi
komponenty a stavěli PC a jednoduché
sítě. On měl tehdy na starosti vše, při čem
bylo rozumné použít šroubovák – tedy
montáž, testování, zahoření, instalace
a samozřejmě i opravy.
Jinou variantou kromě IT byla dráha
trumpetisty. Je ale rád, že to nakonec vykrystalizovalo do dnešního stavu – IT jako
profese a muzika jako koníček. Kdyby si
ale měl dnes vybírat znovu školu, možná
by zkusil dráhu v nanotechnologiích a jejich aplikaci v medicíně.
Ve volném čase Petr Poláček řádí se
svými dětmi, které jsou zarputilými bojovníky taekwondo, hrají golf, jsou muzikální
a zvídavé, takže mají témat spoustu. Když
zbude čas jen pro něj, věnuje se muzice,
fitness a kondičně bojovým sportům. Rád
také čte knížky o vesmíru, společnosti
a umění.
Alena Řezníčková
Territory channel account managerka společnosti
McAfee pro Českou republiku a Slovensko
I
T svět ji prý baví, ale také v hlavě Aleny
Řezníčkové bliká varovná kontrolka, jak
hluboce jsme na technologiích závislí.
„V rámci simulace kybernetického útoku,
který jsme organizovali v asociaci AFCEA,
jsem si uvědomila, jak moc nám IT promlouvá do života. V případě blackoutu bychom neměli ani na kávu, sada kreditních
karet by byla k ničemu, supermarkety by bez
proudu zavřely a města by zachvátil dopravní kolaps a chaos. Lidé na vesnici by si
zapálili svíčku, vytáhli zásoby mouky, cukru
a másla, postupně přenesli obsah mrazáku
do sklepů, topili v krbových kamnech a vařili
na plynových hořácích a klidně čtrnáct dní
by fungovali jako za starých časů. Je dobré
umět i něco jiného,“ přemýšlí Řezníčková.
Je to žena s velmi širokým záběrem,
kromě péče o McAfee ve dvou zemích
funguje jako politička na komunální
úrovni, chce také podnikat s výrobou bylinkového čaje.
„Trochu také fotím, snažím se zachytit
nádheru těch nejobyčejnějších okamžiků –
třeba slimáka na sedmikrásce, vysoko cákající
kapky v obyčejné louži
nebo smaragdovou ještěrku
v trávě. Čtu Přemyslovskou
epopej a snažím se vylepšovat angličtinu. Občas něco
tvořím a chci se znova začít učit hrát na saxofon,“
říká Řezníčková.
O IT tvrdí, že si ho nevybrala, ale že IT si vybralo ji. Jednou prý prostě odpověděla na inzerát a bylo to.
Dnes její role zahrnuje práci s partnery
i koncovými zákazníky firmy. Převážnou
většinu energie věnuje podpoře partnerů,
protože společnost Intel Security/McAfee
poskytuje řešení takřka výhradně prostřednictvím sítě certifikovaných partnerů. Se zákazníky komunikuje s cílem
představit vizi Secure Connected, která
je takovou červenou nitkou celého
portfolia.
„Letos jsme také zahájili rebranding
McAfee na Intel Security, čeká nás proces
další integrace. A s blížící se platností zákona o kybernetické bezpečnosti je znatelný
nárůst projektů v oblasti řízení bezpečnostních informací. Čeká nás spousta zajímavé
práce, a na to se moc těším,“ popisuje Alena
Řezníčková plány pro nejbližší období.
Čtenářům publikace TOP 30 vzkazuje,
že „dokonalá rozhodnutí neexistují, nikdy
neznáme všechny okolnosti, všechna data“.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 29
29
03.12.14 12:06
Pavel Salák
Ředitel společnosti Avnet
A
bsolutním vítězem nebo lépe řečeno
nejvíce hlasů v anketě o nominaci
do TOP 30 IT osobností od čtenářů
Computerworldu dostal právě Pavel Salák,
který řídí českou pobočku nadnárodní
společnosti Avnet. Zasloužil se o dlouhodobě stabilní postavení firmy na českém
trhu a její pozitivní vnímání ze strany
partnerů.
Nejvíce si cení pochval od obchodních
partnerů či dodavatelů za práci svých kolegů, zaměstnanců společnosti a i pochopitelně s tím související spolupráce v daných obchodních příležitostech.
„Těší mě také, že se na nás naši obchodní
partneři a dodavatelé mohou spolehnout
v činnostech, které jsou součástí naší přidané
distribuční hodnoty. Ať už z pohledu šíře
portfolia a služeb, které nabízíme, či odborné
kvalifikace a profesionálního přístupu ztělesněných našimi zaměstnanci,“ říká Pavel
Salák.
Ve firmě je prakticky od začátku, za
svůj zlomový okamžik, který ho posunul
v kariéře dál, považuje chvíli, kdy zcela
„neuváženě“ kývl
na nabídku založit
českou pobočku
americké distribuční společnosti
v oblasti „computer marketingu“,
ze které se později
stal Avnet.
„Když se ale
ohlédnu do minulosti a sleduji, co
jsme od našich začátků až do dnešních dní
jako firma dokázali, jsem za tu neuváženost
rád,“ nelituje. Teď je ale před ním nelehké
období transformace na nové „trendy
v IT“. Všichni velcí výrobci prý nyní vyslovují zaklínací mantru velmi obecných
směrů pro další období. Možnou třecí plochu spatřuje především v tom, že většina
obchodních partnerů, distributory nevyjímaje, je nastavena historicky poněkud jiným, konkrétnějším směrem.
„Toto ‚rovnání kormidel‘ bude podle mého
názoru nějakou dobu trvat a rozhodně ne-
bude snadné,“ varuje Salák, který když nepracuje, tráví čas se svou rodinou a snaží
se alespoň trochu sportovat či fyzicky
pracovat.
Na závěr povídání vzkazuje Pavel
Salák: „Termín IT technologie pro mne
představuje především osobnosti, které v IT
oboru působí a pracují. Díky práci jsem se
setkal s desítkami i stovkami zajímavých lidí
u nás i v zahraničí. Osobně přiznám, že řada
z nich mě ovlivnila mnohem více než ony
technologie, a jsem rád, že mám mezi nimi
pár přátel a kamarádů.“
Hana Součková
Head of presales Czech & Slovak ve společnosti SAP ČR
P
o dlouhých 14 letech opustila letos
Hana Součková Ness, kde pracovala
ještě před akvizicí izraelskou firmou.
Tehdy se česká a úspěšná firma jmenovala
APP. Největší část pracovního života strávila v marketingovém oddělení, přestože
je vystudovaná stavební inženýrka. Udělala krok stranou marketingu a stala se ředitelkou předprodejní podpory v SAP.
„Řídím a koordinuji presales tým pro
Česko a Slovensko. Ten pokrývá podporu
konkrétních obchodních příležitostí, uvedení
nových řešení na trh či třeba přípravu zákaznických řešení na míru,“ popisuje Součková. K prvním úkolům patří dobudování
presales týmu, osvojení si portfolia, ale
také přímé zapojení do konkrétních obchodních příležitostí.
Jinak k jejím největším úspěchům patří
prý rok 2005, kdy zvládla porodit první
dítě a uzavřít tři akvizice Ness CEE
v Česku, na Slovensku a v Rumunsku.
„Poslední akvizici jsme uzavírali v Bratislavě na konci září a syn se narodil na začátku října,“ vzpomíná na náročný rok.
30
Hana Součková se spoléhá
zejména na výběr kvalitních kolegů. Chvíli jí trvalo, než dokázala vybrat správné kandidáty.
„Ze začátku jsem párkrát
sáhla vedle. Připravit se na pohovor, nenechat se ošálit a vybrat
toho správného se ukázalo jako
opravdu velké umění. Proto dnes
kladu největší důraz na volbu lidí,
a to nejen do svého týmu, ale pokud si mohu vybrat i já, jakého
týmu chci být součástí,“ prozrazuje recept
na úspěch.
A dodává, že přestože pracovala 14 let
v jedné společnosti, měla možnost si ověřit jeden fakt – je jedno, jestli jste součástí
korporace nebo malé rodinné firmy – pokud nepracujete s lidmi, jichž si vážíte
a kteří si váží vás, nebude to nikdy ono.
Zejména to platí pro IT, protože to je
obor postavený na lidech. Pokud chcete
prý být úspěšní, je to o vašich nápadech,
myšlenkách a o týmu, který dáte
dohromady.
„Díky velké dynamice je to obor, který
láká podnikavé lidi. Ty, kteří mají touhu
zkoušet něco nového. Za dobu, co se v něm
pohybuji já, se několikrát změnil, objevily se
nové směry, trendy. Pro mě je největší rozdíl
v lidech, kteří zde pracují,“ popisuje odlišnosti mezi IT a ostatními obory Hana
Součková.
Veškerý volný čas tráví s dětmi na závodech horských kol a letos se navíc
připojila ke spolupořadatelství projektu
dětských závodů horských kol Bikeclinic
Cup.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 30
03.12.14 12:06
Roman Staněk
Zakladatel a CEO společnosti GoodData Corporation
Z
námý a úspěšný IT podnikatel Roman Staněk začínal jako programátor
v ČSA přesně v době, kdy začala PC
revoluce. Podnikatelskou éru nastartovala
jeho společnost NetBeans, kterou v roce
1999 koupil Sun Microsystems. Rok poté
potkal Radovana Janečka, se kterým od té
doby spolupracuje na svých firmách a díky
němuž vytvářejí technologie, které jsou na
absolutní špičce.
Dnes se už Roman Staněk věnuje své
třetí velké firmě, kde je pojítkem mezi
„inside“ – firmou a „outside“, tedy společností, ekonomikou, technologií, trhy
a zákazníky.
Že si i jeho třetí firma vede na vysoce
konkurenčním trhu dobře, svědčí nedávná
investice od Intel Capital.
„Je to skvělé uznání od firmy, která vede
v objemu investice do big dat,“ pochvaluje si
Roman Staněk. Za největší podnikatelský
úspěch ale stále považuje vybudování své
první společnosti, respektive její osud po
následném prodeji.
„Nejvíce si cením, že NetBeans přežilo
jako samostatná značka jak akvizici
Sunu, tak posléze i Oraclu. Svědčí to
o síle té značky a kvalitě naší původní
vize,“ je rád Roman Staněk. Naopak
ho mrzí, že ho nenapadlo založit
Uber. To je prý geniální myšlenka
a je to podle něj možná nejvýznamnější startup dnešní doby.
Kde se ode dneška za deset let
vidí Roman Staněk? „V autě bez řidiče. Myslím tím tedy self-driving car,
nikoliv limuzínu se šoférem v čepici.
Ale vážně, počítače za posledních 20
let dramaticky změnily náš virtuální
svět. Jako příklad mohu uvést komunikaci, kolaboraci, sociální média, pracovní produktivitu či třeba digitální
média. Je načase, aby se začal měnit i náš fyzický svět, který se zase tak moc za posledních padesát let nezměnil. Ale možná s produkty, které simulují virtuální realitu, jako je
Occulus RV, to vlastně potřeba nebude,“ domnívá se Roman Staněk.
Volné chvíle tráví s rodinou nebo na
kole. Rád poslouchá hudbu a také fotí.
Čtenářům publikace TOP 30 vzkazuje:
„Je skvělé sledovat, jak se Česká republika
stává jedním z center technologického vývoje
v Evropě. Je to vidět na zájmu investorů,
kteří své peníze vkládají do českých
startupů, i na počtu Čechů, jež potkávám
v Silicon Valley. Jsem rád, že jsem toho
součástí.“
Oldřich Stejskal
Generální ředitel společnosti 2N Telekomunikace
M
ajitelům a zaměstnancům firmy 2N
Telekomunikace odpovídá Oldřich
Stejskal za prosperitu a rozvoj.
Spolu se svými kolegy pracuje zejména na
tom, co budou dělat příští rok a v dalších
letech, kdo bude jejich zákazníkem a jaký
užitek mu přinesou. Letos se jim povedlo
dokončit rozsáhlé interní změny.
„Prošli jsme zásadní transformací, změnil
se náš hlavní byznys směrem k novým produktům, zákazníkům a způsobům prodeje.
Po třech nelehkých letech velkého úsilí, rizikových rozhodnutí a vysokých investic jsme
dokázali přivést firmu opět ke dvoucifernému růstu, a potvrdit tak správnost našich
rozhodnutí,“ pochvaluje si Oldřich Stejskal, který do společnosti nastoupil hned
po dokončení studia na ČVUT jako její
první zaměstnanec. Podílel se na vývoji,
nakupoval součástky, vyráběl první pobočkové ústředny, skladoval, expedoval, instaloval u zákazníků a opravoval, když něco
nefungovalo.
„Byl jsem u všeho přímo a mohl jsem
hned zažívat skvělý pocit z výsledků vlastní
práce a navíc se hodně a rychle učit mnoho
zajímavých věcí,“ vzpomíná. Za tu dobu se
podle něj 2N naučily vyrábět nejlepší IP
interkomy na světě a exportovat přes
80 % produkce do celého světa. Plán je
být v tomto segmentu číslo jedna na trzích v Evropě a USA. Za zlomový okamžik
v kariéře považuje výstavu CeBIT v roce
2000, kde poprvé v historii 2N vystavovala na západ od Prahy. Od tohoto data začali firmu působící jen na česko-slovenském trhu transformovat do dnešní podoby globální společnosti. Za dobu existence exportovali už do více než 120 zemí
celého světa a dnes mají sesterskou společnost v USA a řada zaměstnanců pracuje
v kancelářích po celé Evropě.
„Při mé poslední návštěvě New Yorku
jsem zjistil, že se tam ještě vyskytují domy,
které nemají 2N intercom u dveří. To považuji za neúspěch a rozhodně to chci změnit,“
usmívá se Stejskal.
Záměrem je proto udržet pro příští období vysoké tempo růstu, nezbytné pro
splnění ambiciózního plánu zdvojnáso-
bení obratu společnosti do roku 2018.
„Musíme najít řadu dalších velmi schopných a zkušených lidí a uvést na trh nové
produkty,“ dává nahlédnout pod pokličku.
Mezitím bude ve volném čase stavět
elektronkové high-end zesilovače pro gramofony a opravovat krásnou „stříbrnou“
audiotechniku ze 70. let, poslouchat při
tom muziku, případně pít víno u ohně se
svou úžasnou ženou a věnovat se svým
skvělým dětem.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 31
31
03.12.14 12:06
Petr Šnajdr
Bezpečnostní expert společnosti Eset software
V
patnácti letech postavil první počítač s procesorem Intel Pentium II,
který byl součástí zakázky na stovky
počítačů. Pak se během studia na vysoké
škole dostal v jedné firmě k bezpečnosti
a už u ní zůstal. IT bylo totiž jeho koníčkem, bavily ho technologie, možnosti,
které počítače nabízely.
Když se proto rozmýšlel, zda oželí koníčka a stane se z něj práce, věděl, že to
bude dobrá cesta.
Velkou část pracovního dne tráví sbíráním informací o aktuálním dění v IT bezpečnosti. O bezpečnostních incidentech,
útocích na společnosti a samozřejmě i studiem analýz aktuálních škodlivých
aplikacích.
„Také prezentuji na seminářích, konferencích, kde se snažím tyto informace předat
ve stravitelné formě ostatním,“ popisuje
denní rutinu Petr Šnajdr.
Vůbec nelituje, že se dal na dráhu IT
bezpečnosti, a pochvaluje si, že mu Eset
dal opravdu velké možnosti pro to, aby se
mohl i nadále rozvíjet. Ať v osobním, tak
v pracovním životě. Výměnou za to dělá
prakticky Esetu tvář.
Přestože rok pomalu končí, ještě na něj
čeká pár seminářů o bezpečnosti. Pak začne příprava na začátek příštího roku, kdy
bude společnost vydávat nové verze produktů pro firmy, což pro něj bude znamenat řadu prezentací a také publikační činnost. Má k tomu ostatně blízko, studoval
pedagogický obor, ale nakonec místo žákům přednáší firmám.
V IT vidí velkou budoucnost, byť vysoké školy chrlí množství odborníků na
humanitní vědy, právníků, advokátů a je
nedostatek IT odborníků s praxí nebo
s chutí v tomto oboru pracovat. Ostatně
ani on sám neví, jestli bude mít za deset
let ještě chuť pracovat v oboru.
„Třeba nebudou viry nebo nebude dokonce co chránit nebo půjdu úplně jiným
směrem,“ zamýšlí se Šnajdr.
Ve volném čase se snaží trochu sportovat. Koupil si nové horské kolo, takže poměrně dost času tráví na lesních stezkách.
Když nesedí na kole, obouvá běžecké boty
a v příštím roce by si chtěl udělat parašutistický výcvik.
Věren svému povolání má pro čtenáře
tematický vzkaz: „Každý den vidím, jakým
způsobem lidé přicházejí o data, peníze.
Opravdu doporučuji přemýšlet, vnímat detaily, než kliknete na nějaký odkaz nebo
spustíte nějaký soubor.“
Martin Zavřel
Generální ředitel společnosti 100Mega Distribution
T
akřka od píky začal svou kariéru
Martin Zavřel, který vede tuzemského IT distributora 100Mega
Distribution.
Nastoupil do maloobchodní prodejny
s IT jako „prodavačka“ (tak zněl inzerát za
výlohou) a začal leštit pulty a prodávat
diskety. Do dvou let prodejnu vedl a za
další dva roky už byl ve vedení 100Mega
Brno, což byla pobočka pražské 100Megy,
založená právě majitelem oné maloobchodní prodejny. To mu bylo 25 let.
„Musím říct, že to byla skvělá příležitost
naučit se vše v reálném světě, kde se chyby
nevyplácejí,“ říká Zavřel s tím, že člověk
prý přestane lomit rukama nad okolnostmi a naučí se, že nejdůležitější je najít
řešení, a to rychle.
Ke svým úspěchům řadí především to,
že přispěl k cestě 100Mega mezi nejvýznamnější IT distributory na trhu, a rozjezd prodeje grafických karet Sapphire na
východoevropském trhu v období, kdy pro
100Megu nepracoval.
Kde bude za deset let, netuší. Rovněž
jako před stejnou dobou netušil, že se po
32
odchodu zase do 100Megy vrátí. „Deset let
je hrozně dlouhá doba. V osobním životě nemám žádný pevný plán typu dovolená v Jugoslávii. Pracovně je mojí největší prioritou
posunout 100Megu zase o něco dál.“
K hlavní náplni jeho aktuální práce
patří řízení a udávání směru firmy, motivování lidí a rozjíždění nových projektů.
Právě začíná hlavní prodejní sezona –
nejdůležitější část roku, kdy se ukáže, jak
dobře dokázal firmu připravit. „Mezi letošní úspěchy už teď můžu zařadit výrazné
zvýšení prodeje produktů značky Dell, to že
se HAL3000 stal špičkou mezi herními počítači, nebo nastartování prodeje outdoorových
kamer a vybavení značky Rollei. Celkový výsledek ale uvidím až po uzavření letošního
roku,“ říká Zavřel. Současně už pracuje na
projektech, které se budou uskutečňovat
příští rok.
Za neúspěch by naopak považoval stagnaci firmy, kdyby se mu nepodařilo v každém roce rozjet nový prodejní kanál, přivést nové distribuční značky nebo dostat
do týmu nové schopné lidi.
Na IT ho lákají neustálý vývoj a dyna-
mika tohoto oboru; ubíjí ho totiž stereotyp a neumí pracovat v prostředí, kde mu
chybí výzva.
Tu ostatně vyhledává i ve volném čase.
Na otázku, co děláte, když nepracujete,
odpovídá: „Chtěl jsem říci ‚žiju‘, ale já žiji
i v práci. Ve svém volném čase prostě dělám
vše, co v práci nemůžu. Rozsah mých zálib
a koníčků je široký. Rád cestuji, jezdím na
snowboardu, hraji fotbal a hokej, fotím
a hraji na kytaru, a to zdaleka není vše.“
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 32
03.12.14 12:06
Jaroslav Zoubek
Vedoucí IT provozu ve společnosti Equa bank
J
aroslav Zoubek se podílel na stavbě
komplexního řešení nové banky, která
vznikla prakticky z ničeho na zelené
louce. Práce byla navíc komplikovaná tím,
že při samotném vzniku absorbovala českou pobočku Banco Popolare, kterou investor před spuštěním Equa banky koupil.
„Šlo v ČR o unikátní projekt, kdy vznikala samostatná banka, která nebyla pobočkou jiné finanční instituce nebo dcerou jiné
zahraniční banky a kdy jsme začínali
s prázdným papírem,“ popisuje Zoubek.
Během jednoho roku museli vytvořit infrastrukturu, navrhnout účetnictví, vybrat
systémy, nastavit hlavní bankovní systém,
integrovat ho s internetovým bankovnictvím, platebním a karetním systémem
a CRM, vybudovat call centrum, postavit
produktovou a obchodní logiku nové
banky a do toho ještě vymyslet, jakým
způsobem připojit systémy bývalé Banco
Popolare bez přerušení jejího provozu.
„Projekt dopadl úspěšně, banka otevřela
v termínu a její pozice na trhu se neustále
zlepšuje,“ má radost Zoubek.
S úspěchem banky ale
výrazně roste zátěž, se kterou se musí IT systémy vypořádávat. IT oddělení
musí řešit stále vyšší požadavky na stabilitu a výkonnost bankovních systémů,
a přitom současně podporovat rychlou implementaci nových produktů a jejich prodej.
„Nyní proto migrujeme všechny databáze
na nové dedikované databázové prostředí.
Vše se zatím daří podle plánu, přestože je
velmi ambiciózní a rozsah je velký. Migrujeme zhruba sto databází v produkčním
a několika testovacích prostředích v rozsahu
desítek terabajtů dat,“ popisuje Zoubek.
Cesta Jaroslava Zoubka do IT byla podobná jako většiny, ale on ji dovede podat
vtipně: „Přes hraní prvních her, překlad prvních slovíček z angličtiny, první programování v Basicu a Pascalu jsem se proboxoval
až k používání Karla na střední škole na síti
složené z počítačů IQ 151. A když mě nedo-
kázala odradit ani tato kombinace, můj osud
byl zpečetěn.“
Vzhledem k tomu, že jeho práce je sedavá a psychicky náročná, snaží se ve volném čase sportovat. Jezdí na 24hodinové
týmové závody v in-line bruslení, rád se
proběhne, zahraje si míčové hry, vyleze na
kopec a v zimě ho rád sjede na lyžích.
Čtenářům publikace TOP 30 vzkazuje:
„IT svět je často spojen se stresem. Bez klidného přístupu, promyšleného plánování
a dobrých vztahů s kolegy v IT i mimo se
práce v IT mění v peklo. Pokud se to přesto
někdy nepodaří, je důležité si peklo nenosit
domů a zahodit ho po cestě do popelnice.“
Stanislav Zrcek
Generální manažer společnosti Wincor Nixdorf pro Česko,
Slovensko a Maďarsko
P
řestože Wincor Nixdorf byl vždy většinou odborné veřejnosti vnímán
jako výrobce specializovaného hardwaru, letos zaznamenal větší podíl softwaru a IT služeb než hardwaru.
„V dnešním světě není jiné strategické
volby, než podíl řešení a služeb navyšovat.
V horizontu tří let chceme strukturu našeho
obratu generovat v poměru 35 ku 65 ve prospěch softwaru a profesionálních IT služeb,“
plánuje generální manažer firmy Stanislav
Zrcek. To s sebou přinese změnu v oblasti
lidských zdrojů, společnost se zaměří zejména na nábor a rozvoj pracovníků s vysokou odborností a unikátní znalostí v oblasti obchodních a platebních řešení, dále
v segmentu obecné IT správy a managementu. Za poslední tři roky přibrali více
než 300 nových zaměstnanců.
„Velký potenciál vidíme v IT bezpečnosti
a poskytování ‚tenkých‘ řešení v cloudu formou servisu. Dobudovali jsme datové centrum, kde aktuálně provozujeme transakční
systémy s vysokou dostupností, kde vznikl
a nadále bude vznikat tým odborníků a byznys konzultantů,“ plánuje budoucnost
Zrcek.
Letos pozitivně hodnotí dvojciferný
růst na klesajícím IT trhu. A Wincor Nixdorf poprvé v historii překonala obratově
dvě miliardy korun s velmi solidní profitabilitou. V neposlední řadě se úspěšně podařilo integrovat do portfolia relativně
malou společnost s rozsáhlým inovačním
potenciálem a s tím spojenou obrovskou
šancí toto řešení nasadit pro největší retailové firmy na světě.
Život však nepřináší jen samá pozitiva,
negativa má za sebou Zrcek také.
„V roce 2006 jsme měli fantasticky připravenou prodejní síť a obchodně marketingovou strategii na platnou změnu legislativy
související s povinností plošně používat registrační pokladny. Nová vláda zákon zrušila
a nám v tu dobu zbyl plný sklad nepoužitelného zboží,“ vzpomíná Zrcek. K dalšímu
neúspěchu také počítá, že se doposud nepovedlo vystavět fungující a rozsáhlou
partnerskou síť, která by plnila obsáhlou
roli ambasadora značky Wincor Nixdorf,
druhé největší na světě v oblasti ATM
a elektronických pokladních systémů.
Pokud zrovna nepracuje, věnuje se Stanislav Zrcek rodině a svým dětem. Hraje
fotbal, golf, rád si dojde zacvičit do fitness
centra. Velmi dobře také relaxuje
u knížky, v divadle či kině.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-2014-blok.indd 33
33
03.12.14 12:06
IT jako významný zdroj
výnosů
Vyrostli jsme a chceme růst ještě dál, říkají partneři
společnosti Trask solution Filip Tománek a Tomáš Svoboda.
Letos slavíte 20 let existence. Jak se firma
za tu dobu změnila?
Především jsme se rozrostli a výrazně
jsme rozšířili záběr. Pracuje u nás přibližně 350 IT specialistů a kromě oblasti
integrace a infrastruktury, u kterých jsme
začínali, jsme dnes zavedenou kapacitou
v oblasti BPM a document managementu,
máme za sebou zajímavé projekty v oblasti
business intelligence, budujeme inovativní portálová či mobilní řešení. Znalosti
a zkušenosti nabízíme také prostřednictvím odborných byznys konzultací.
Na druhou stranu zůstáváme českou
firmou, která ctí osvědčené hodnoty –
jsme pro klienty dlouhodobým partnerem,
který přináší nejen znalost IT, ale neustále
si prohlubuje znalosti v oblasti jejich
byznysu.
S jakými plány vstupujete do nového
dvacetiletí?
Chceme být vnímáni v klíčových
oblastech, kterým se věnujeme,
jako jeden z top 3 dodavatelů na
českém trhu. Nadále pak budeme
prohlubovat to, o co se už dlouho
snažíme, a to propojování IT a byznys pohledu na témata relevantní pro management velkých a středních společností. To
znamená být partnerem vedení firem,
který jim nabídne zajímavou perspektivu
a současně bude dodávat nejen technologie jako takové, ale komplexní byznys řešení založená na technologiích.
V posledních měsících se hovoří o biometrickém elektronickém podpisu. Jak funguje, jak bezpečný je, kde všude se dá využít a co může firmám přinést?
Namísto na papír se podepisujete na tablet nebo tzv. signpad, kromě grafické reprezentace podpisu se přitom ukládají
také data jedinečná pro každého uživatele
jako rychlost, zrychlení, tlak. Vše je naprosto bezpečné, neboť data jsou zašifrovaná s využitím asymetrických technologií
a nelze je dešifrovat, stejně jako nelze
podpis kopírovat do jiných dokumentů.
Dešifrovací klíč je uložen u notáře, který
jej vydá pouze na příkaz soudu.
Využitelnost je obrovská – lze jím bezpečně a právně závazně podepisovat veškeré dokumenty bez potřeby tisku papírových ekvivalentů. Firmě tak odpadají náklady související s tiskem a manipulací
s papírovými dokumenty, ušetří obrovské
množství času, což je i pro její zákazníky
obrovské plus.
Díky tomu lze neuvěřitelně zrychlit
a zjednodušit veškeré procesy.
ROZHOVOR S JIŘÍM MELZEREM, JEDNATELEM SPOLEČNOSTI MELZER A PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA DC CONCEPT
Pružný systém opravdu existuje
Podnikové informační systémy jsou už
příliš nabobtnané. Je další cestou rozvoje
naopak opětovné rozmělňování ERP?
Bohužel dnes běžně využívané technologie pro tvorbu podnikových IS zpravidla
vedou k jejich postupnému „nabobtnání“.
Na druhé straně jejich rozmělnění na samostatné aplikace není řešením, protože
vede ke vzniku duplicitních dat a potřebě
vytvářet mechanismy pro udržení jejich
konzistence. Je jedno, zda jde o „cloudové“ nebo jiné řešení.
Debata na téma, zda jít cestou komplexních IS nebo samostatných aplikací,
se vede dlouhou dobu. Nejde ani tak o to,
co je správné, ale co s dostupnými technologiemi pro vývoj IS dokážeme za rozumnou cenu vytvořit.
Nechci být domýšlivý, ale jsem přesvědčen, že ve společnosti DC Concept se
nám podařilo najít unikátní technologii,
která snadnou tvorbu kvalitního a pružného IS umožňuje. Technologii máme
v našem informačním systému QI, který
úspěšně využívá více než 800 zákazníků.
S ERP se často spojují velké provozní náklady. Například poplatky za maintenance
34
nebo aktualizace, které ale firma mnohdy
nepotřebuje. Jsou výdaje oprávněné?
Vytváření ERP systémů je složité a drahé
a pak jsou vysoké i poplatky za udržení systému v provozu. Tím myslím udržení
jeho funkčnosti v souladu s měnící se legislativou a udržení jeho konkurenceschopnosti. I tak bývají provozní náklady
u kvalitních ERP systémů nižší, než by byl
součet nákladů na údržbu samostatných
aplikací a nezbytných vazebních můstků
mezi nimi.
Ve společnosti DC Concept jsme problém vyřešili tak, že jsme do systému QI
zavedli unikátní způsob sledování skutečného využívání dílčích funkcionalit a obchodní politiku umožňující na základě
toho provést jeho zeštíhlení. I proto označujeme systém QI jako „elastický“. Na rozdíl od drahých zeštíhlovacích diet to zákazníka nic nestojí. Jen nám řekne, které
obchodní jednotky v daném okamžiku nechce platit, dostane od nás nový aktivační
klíč a začne platit méně.
Jako zásadní se u podnikových řešení
často uvádí možnost modifikovat uživatelské rozhraní. Jsou současné IS schopné na
tyto požadavky adekvátně reagovat a nabídnout i ona vysoce kustomizovatelná
rozhraní?
Řada moderních IS v určité míře modifikaci uživatelského rozhraní umožňuje.
Nejde zdaleka jen o úpravu vzhledu, ale
i logiku uživatelského rozhraní a často
i funkčnosti modulů. S tím už má většina
výrobců problém. Zpravidla jim nezbývá
než v rámci implementace posadit vývojáře k uživateli a „programovat na míru“.
TO P 3 0 2 0 14
TOP30-2014-blok.indd 34
03.12.14 12:06
Ekonomika
y
TP
Účetnictví
V
y
Work
flo w
ing
rket
Ma
Proje
kt
CRM
O
izov
an
Proc
esy
Special
uly
Ob
ly
ém
od
pro
sto
r
da
cho
odu
Správ
a
tví
a úd
ržb
a
Vodá
rens
Servis
o
Jádr
QI
l
stém
k
pdes
H el
Q
Bu i I
lder
hop
QI S
QI
od
bch
Ř
říze
t
y
ční s
d ak
Re
s
ko
Ja
Dopr
a s pe a v a
dic
e
Pokla
prod dní
ej
Organ
izac
ea
by
ile
dy
ýro
Mob
Skla
Do
ch
áz
ka
Majetek
ortá
QI P
firm
v
ní
by
QI
Řízen
í
e
íz
ýro
dr
oj
e
E-m
ní
y
Pl
o
án
v
ní
vá
sk
éz
Pe
rso
na
lis
ti k
a
M
zd
y
rské přehledy
M a n až e
cit
pa
Ka
keting
mar
Li d
Finance
ba
ro
ý
V
Informační systém jedinečný ve své flexibilitě
Snadno se přizpůsobí firmám různé velikosti a různých oborů
Informační systém QI používají firmy ve více než 40 oborech.
Zaměřujeme se na jednoduchost použití, podporu a praktické
možnosti využití s maximálním přínosem pro Vaši společnost.
30
13
810+
14
221
02'8/ģ
2%2529é&+ě(â(1Ë
=È.$=1Ë.ģ
/(71$75+8
63(&,$/,67ģ
INFORMAČNÍ SYSTÉM QI – NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE VE VAŠICH SLUŽBÁCH
www.qi.cz
TOP30-2014-obalka.indd ob3
04.12.14 14:00
ERP systém pro řízení
středních a větších
společností.
• 400 instalací v 7 jazycích ve 3 státech
• 25 let historie na českém trhu
• Neomezená variabilita
• Top management analýzy na jeden klik
• Koordinace veškerých podnikových procesů
• Správa dokumentů, expedice, workflow,
HRM, řízení projektů a další moduly
www.money.cz
Audit vašich podnikových procesů zdarma: 800 776 776
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
TOP30-2014-obalka.indd ob4
03.12.14 12:05
Download

IT produkt 2015