obsah
beletrie
5–31
St John Greene Mámin seznam 7 | 26 autorů Mr tv í neznají klid 9 |
David Mitchell Atlas mraků 10 | více autorů Příběhy ve znamení touhy 11 |
Amélie Nothombová Ž ivotopis hl adu 12 | Kateřina Janouchová
Podváděná 13 | David Lodge V ýkvě t muž stv í 14 | Fay Weldonová
Po čem ženy touž í 15 | Antonio J. Mendez, Matt Baglio Argo 16 |
Tom Cain Aten t átník 17 | Emma Hendersonová Grace to řekne nahlas 18 |
Raymond Chandler Dáma v jezeře 19 | Bohumil Hrabal Obsluhoval jsem
ang lického krále 20 | Pavel Br ycz Tátolog ie 2 21 | Dana Emingerová
Kravaťác i 22 | Daniela Kovářová Sbohem, c iz inko 23 | David Grossman
Žena prchajíc í před zprávou 24 | Colm Tóibín Mistr 25 |
Angelika Klüssendorfová Holka 26 | William Styron Dlouhý pochod 27 |
Philip Roth Sbohem, město C. a pě t pov ídek 28 | Michael Wallner
Luck y g irl 29 | Greg Cox Temný ry t íř povst al 30–31
naučná literatura
32–58
literatura pro děti a mládež
60–86
LOH Londý n 2012 34 | Carlo D’Este Válečný vůdce I 37 | Marie Hrušková,
Miloš Kratochvíl Pes nám spadl a 62 | Eva Bavorová, Tomáš Suder
Marie Holečková, Václav Větvička a kol. Aleje 38 | Miroslav Bobek
Líza a Pupík v Afr ice 63 | Christina Koenigová Ráj poníků 64 | Darcey
a kol. Návrat divok ých kon í 39 | Edward Lucas K l am 40 |
Bussellová Malá Baletka 65 | Enid Blytonová Kouzelné křeslo je zpátky 66 |
Emire Khidayer Ž ivot po arabsku 41 | Anthony Reynolds Leonard Cohen
Markéta Zinnerová Za humny je drak 67 | Na motiv y Antoina de Saint-
– Pozoruhodný ž ivot 42 | Caroline Sandersonová Adele 43 |
Exupér yho Malý pr inc a Pl ane t a hudby 68 | Na motiv y Antoina de Saint-
David McKnight Ruper t Murdoch 44 | Pavel Horák Bohumil Laušman 45 |
Exupér yho Malý pr inc a Ne fr itová pl ane t a 69 | Na motiv y Antoina
Jaroslav Sapík Můj divotvorný hrnec 46 | Alexander Mikšovic Bar
de Saint-Exupér yho Malý pr inc a Astronomova pl ane t a 69 |
do kapsy 47 | Brian Kunath P ivní b ible 48 | Hrabě Dracula Or ig ináln í
Ali Sparkesová MUTANOL 70 | Thomas Brezina HAFANI 001 71 | Ladislav
upíř í deník y 49 | Jitka Skalická, Eva Vašková Čejková Úspěch měř ím
Špaček Dědečku, v y právěj 72 | Eva Chupíková Moje rodinné al bum 73 |
štěst ím 50 | Hank Gilman Všechny v y raz it nemůže te 51 | Howard E.
Francine Oomenová Lena Not ýsková 74 | Cathy Hopkinsová Milionové
Wasdin & Stephen Templin SE AL Team Six 52 | Vasilij G. Zajcev Zápisk y
holk y 75 | Renata Štulcová Rafaelova škol a 76 | Julia Jarmanová
odstřelovače 53 | Jan Lakosil Ut ajená obrana Š umav y 54 | Jiří Fencl
Tajemná kočka Ka… a římský orel 77 | Lenka Wimmerová Prapsi 78 |
Sl avní českoslovenšt í zbraňař i 55 | Adharanand Finn Běhán í s Keňany
Elizabeth Cody Kimmelová Norman a duchové 79 | Michael Buckley
56 | Darek Šmíd Př íběh filmu Kolja 57 | Markéta Behinová, Ivana
EKZOTI 80 | Gareth P. Jones K le t ba rodu Bardulfů 81 | Kathr yn
Ašenbrenerová Nová velká kn iha o mateřstv í 58
Laskyová Legenda o sov ích strážc ích – 4. Obležení 82 | Adam Jay
Epstein a Andrew Jacobson Spřízněnci čarodějů – Tajemství koruny 83 |
Melissa Marrová Nebezpečně krásný 84 | Louise Deaconová Stm íván í,
pravá l áska a v y 85 | Nick Arnold Jak fungují stroje 86
vysvětlivky
Vysvětlivky ke kategorizaci titulů
K ATEGORIE A A A
TOP titul – komple tní marke tingová podpora
Dlouhodobá inzerce v časopisech a novinách Mladé fronty – E15, Euro,
Maminka, Moje psychologie, ForMen, F.O.O.D., Sluníčko, Mateřídouška,…
Speciální prezentace na prodejnách a v knihkupectvích – pyramida apod.
Plakáty pro distribuce a knihkupectví
Umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví,
Knižní noviny, katalog Kanzelsberger,…
Reklamní spot na obrazovky v knihkupectvích
Venkovní reklama – plakáty v metru, na zastávkách, tramvajích, apod.
K ATEGORIE A
V ýznamný titul – velká marke tingová podpora
Zahraniční titul – velké prodeje v zahraničí
Český titul – v ýznamný autor, podpora knihy od autora
např. autogramiády, kř ty, apod.
Na v ybrané tituly:
• speciální v ystavení na prodejnách – pyramida apod.
• umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví,
Knižní noviny, katalog Kanzelsberger
• plakáty pro distribuce a knihkupectví
K ATEGORIE B
Marketingová podpora běžného charakteru
(inzerce, recenze, soutěže,…)
K ATEGORIE C
Specifick ý produk t s cí lenou marke tingovou podporou
beletrie
„Jedna z nejdojemnějších
knih, jaké jste kdy četli.“
Express
„Srdcervoucí příběh,
ale podnětný… začnete
si vážit života a lásky
a po přečtení poslední
stránky zůstanete
dlouho pohnuti.“
Closer
Emotivní příběh psaný životem
St John Greene
Mámin seznam
Mámě dvou malých synů před několika lety zjistili rakovinu v pokročilém stadiu a ona věděla, že se nemůže vyléčit. Když tušila, že smrt
se blíží, začala s pomocí manžela
sepisovat rady a pokyny, jimiž
se po jejím odchodu mají řídit,
a nazvala je Mámin seznam.
Je v něm vypsané krok za krokem
všechno, na co táta nemá při výchově synů zapomenout, co by měli kluci dodržovat a jak si máma představuje, že mají žít bez ní. Psala
to jednak proto, aby se manžel
necítil po její smrti tak sám a věděl
si rady, ale také proto, aby na ni kluci nezapomněli a aby na ně mohla
dál působit, a tím se také vyrovnávala se smrtí. O Mámině seznamu
se pak dozvěděl místní tisk a po velkém ohlasu v celonárodních anglických médiích se táta rozhodl, že celý
příběh převypráví. Je to velmi dojemné čtení, prosté, věcné a v závěru
i nadějeplné.
Váz., 336 stran
+ 8 stran fotografických příloh
130 x 200 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie AAA
Přeložila Jana Mandelíková
česká próza
7
„Procesí spisovatelů,
kteří se na tomto
příběhu podíleli, se dá
oprávněně srovnávat
s Vražednou řadou New
York Yankees ze sezony
1927. V celém řetězu
nenajdete jediný slabší
článek...“
Jeden případ, jedna vražda, mnoho
podezřelých a 26 autorů těch nejlepších
světových detektivek
26 autorů
Mrtví neznají klid
Před deseti roky byla popravena vražedkyně. Rosemary Thomasová brutálně zavraždila svého manžela Christophera, jeho těla nacpala do „železné
panny“ a tu odeslala do Muzea německých dějin v Berlíně. V případu byla jedinou podezřelou, nicméně pochybnosti o její vině zůstaly… Na desáté výročí
její popravy je naplánována smuteční
slavnost pro všechny její přátele, přesně tak, jak si to Rosemary přála.
Je to příležitost, jak po tolika letech
odhalit skutečného vraha a objasnit
všechny události, které tragédii
předcházely.
Jeff Abbott – Sandra Brownová –
Thomas Cook – Jeffery Deaver – Peter
James – Raymond Khoury – Jeff Lindsay –
Kathy Reichsová – Marcia Talleyová
a mnoho dalších.
Váz., 304 stran
130 x 200 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: září
Kategorie AAA
Přeložil Jiří Balek
Předmluva David Baldacci
8
česká próza
česká próza
9
Fenomenální románový opus
nyní ve filmovém zpracování
Hit podzimu
na filmovém
plátně
Váz., 504 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie AAA
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
David Mitchell
Atlas mraků
Nedobrovolný cestovatel plavící
se v roce 1850 přes Tichý oceán, vyděděný skladatel obstarávající si nejisté
živobytí v Belgii mezi 1. a 2. světovou
válkou, ambiciózní novinářka píšící
v Kalifornii v dobách, kdy tam byl
guvernérem Ronald Reagan, ješitný
nakladatel ukrývající se před věřiteli
ze zločineckého podsvětí, geneticky
modifikovaná jídlonoška čekající
na smrt a Zachry, mladý ostrovan zažívající soumrak vědy a civilizace – to
jsou vypravěči Atlasu mraků, kteří
odkudsi z potemnělých chodeb dějin
slyší dozvuky ostatních příběhů. Každý
záchvěv ozvěny více či méně pozměňuje jejich vlastní osudy. V nejočekávanějším románové adaptaci letošního podzimu se objeví hvězdná herecká
sestava: Tom Hanks, Hale Berry, Susan
Sarandon a Hugh Grant.
Jak spolu souvisí touha a káva?
Příběhy ve znamení
touhy
Patnáct slavných českých a slovenských osobností připravilo ve spolupráci s francouzskou kávou Carte Noire
unikátní projekt, v rámci kterého
se zamýšleli nad slovem touha.
V povídkové sbírce najdete příběhy
Jaroslava Rudiše, Haliny Pawlowské,
Marka Šindelky, Kláry Mandausové,
Tomáše Hanáka, Kateřiny Janouchové,
Sáry Saudkové, Ivy Frühlingové,
Tamary Heribanové, Evy Urbaníkové,
Jozefa Heribana, Kristiny Farkašové,
Jozefa Banáše, Olgy Feldekové
a Michala Hvoreckého.
Texty doprovázejí fotografie
Sáry Saudkové.
Váz., asi 160 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie AAA
Přeložila Jana Housarová
10
česká próza
česká próza
11
Převratný román světoznámé autorky
Váz., 192 stran
130 x 200 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: září
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
česká próza
Švédský rodinný thriller
Amélie Nothombová
Kateřina Janouchová
Životopis hladu
Podváděná
Amélie Nothombová patří ke stálicím
frankofonní literatury. Je sice belgického původu, ale rané mládí a dospívání
strávila se svými rodiči diplomaty na
Dálném východě, v USA a jižní Asii, což
se ukázalo pro její tvorbu jako určující.
Do Evropy se vrátila jako sedmnáctiletá, vystudovala, krátce nato začala psát
a ročně vydává jeden román, na který
netrpělivě čekají její příznivci i odborná
kritika nejen ve Francii, ale i v mnoha
zahraničních zemích včetně Česka.
Je totiž známa svým vytříbeně ironickým stylem a sarkasmem, ráda provokuje čtenáře, nebojí se konfliktních
témat. V románu Životopis hladu
se vypořádává se svými zážitky z dvaceti let dětství a dospívání strávených
v odlišných kulturních podmínkách
a strhujícím způsobem seznamuje
čtenáře s detaily svého osobního
života, které vysvětlují její současnou
rozpolcenost a otevřenost.
Porodní asistentka Cecilie Lundová miluje svou práci v nemocnici, díky níž
může být přítomna u jednoho z nejdramatičtějších okamžiků v lidském životě: u okamžiku zrození. V soukromém
životě se má jako matka čtyř dětí
co ohánět. Její manžel John pracuje jako
fotograf a jejich manželství je vcelku
šťastné, každodenní povinnosti kolem
dětí však odsouvají romantiku na druhou kolej. Nicméně tenhle dobře známý svět pro Cecilii představuje jistotu.
Takhle to vždycky bylo, a také to tak
vždycky bude – nebo snad ne?
Rodinný život však náhle naruší nečekaná událost. U dveří někdo zazvoní
a venku na zimě stojí jakýsi neznámý
mladík. Představí se jako Simon a tvrdí,
že je plodem vášnivého prázdninového
románku, který se odehrál před více
než dvaceti lety, a že jeho otcem
je John. Kolem celé rodiny se stahuje
síť nevysvětlitelných událostí a falešné
hry. Není přitom jednoduché odhalit,
kdo koho tady vlastně podvádí a kdo
je naopak podváděný.
Přeložila Lucie Šavlíková
12
Kateřina
Janouchová
PoDváDĚná
Mladá fronta
Váz., 336 stran
130 x 200 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie AAA
Přeložila Lucie Johnová
Výhradní distribuce
Euromedia Group
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
česká próza
13
Nejnovější a nejšťavnatější román britského
humoristy
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Vtipné a provokativní úvahy o ženách
David Lodge
Fay Weldonová
Výkvět mužství
Po čem ženy touž í
H. G. Wells byl jedním z nejpronikavějších autorů, vizionářů a milovníků
20. století. Proslavil se nejen nejčastěji filmovanými romány z oblasti science
fiction (Válka světů, Stroj času, Ostrov
dr. Moreaua), ale také revolučními postoji v oblasti sociální politiky nebo třeba volné lásky. K jeho známým patřily nejvýznačnější osobnosti tehdejšího
světa. Novelista a humorista David Lodge vypráví pravdivý příběh o lidské vášni a posedlosti, ztrátách pozdního života i humoru nadcházejícího konce.
Po čem ženy touží? Sex, nakupování,
čokoláda a občas i něco jiného.
Ale co dělat, když se sexu nedostává,
rodina se proměnila v peklo na zemi
a vy se zase jednou – pochopitelně neúspěšně – pokoušíte zhubnout. Úspěšná britská autorka Fay Weldonová radí,
jak se v takových případech chovat.
„První dáma literárního feminismu“
vtipně, inteligentně a se šarmem
vypráví o ženském hledání štěstí,
zákoutích orgasmu a věcech,
ke kterým žena muže
tu a tam potřebuje.
Přeložil Richard Podaný
Váz., 504 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Za překlad románu Nejtišší trest
obdržel Richard Podaný Magnesii
Literu v kategorii Překlad.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., 208 stran
130 x 200 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: září
Kategorie A
Přeložila Martina Neradová
14
česká próza
česká próza
15
Skvěle provedená dezinformační akce CIA
Váz., asi 290 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: prosinec
Kategorie A
Přeložil Karel Kopička
16
česká próza
Nájemný vrah bojuje o přežití
Antonio J. Mendez, Matt Baglio
Tom Cain
Argo
Atentátník
Vylíčení jedné z nejlepších a nejnebezpečnějších akcí CIA, při které se v roce
1980 podařilo Kanaďanům dostat z obklíčené americké ambasády v Teheránu
šest amerických diplomatů díky jejich
perfektně vymyšlenému přestrojení
za kanadské byznysmeny. Autor pracoval v CIA jako Chief of Disguise a v knize popisuje zákulisí celé CIA a těchto
speciálních útvarů. Vychází z autentických materiálů CIA, které byly uvolněny před několika lety. Stejnojmenný
film bude uveden do amerických
i evropských kin v listopadu 2012
s Benem Affleckem v hlavní roli.
Když v Dubaji zemřou násilnou smrtí
dva pašeráci lidí a v San Francisku
postihne smrtelná autonehoda účetního gangu na praní peněz, nesou všechna tato úmrtí nezaměnitelné známky
„nehod“ způsobených Samuelem Carverem. Carver by však už neměl být aktivní. Přísahal, že se ke svému původnímu životu nevrátí. Jeho starý kontakt
z MI6 by proto rád zjistil, proč změnil
názor. Kdo ho platí? Kdo bude jeho příštím terčem? Někdo Carvera napodobuje, snaží se na něho svést zločiny, které
nespáchal, a za vším nejspíš stojí touha
po pomstě. Chce Carvera zničit, a nakonec ho zesměšnit útokem na nejvíce
střežený cíl, na nového prezidenta Spojených států amerických. Sam Carver
je nucen využít všechny své dovednosti, aby svého nepřítele našel a zastavil.
Váz., 320 stran
130 x 200 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: srpen
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložil Jiří Balek
bele tr ie
17
Román nominovaný na prestižní cenu
Orange Prize poprvé v českém překladu!
Emma Hendersonová
Grace to řekne
nahlas
Není to obyčejný milostný příběh.
Grace totiž není obyčejná dívka.
‚Odporná,‘ prohlásí o ní jedna
ze sester. Když už nevědí, co s ní,
pošlou ji v jedenácti letech do ústavu
pro duševně postižené. V Briaru se
Grace seznámí s Danielem, který ji vidí
jinak – jako dívku, s níž může sdílet
tajemství a zapovězené dotyky, jako
dívku, za niž stojí bojovat. Šarmantní
Daniel, který umí psát na stroji
nohama, poplete Grace hlavu svým
vyprávěním o Paříži a světě
za ústavní zdí.
Váz., 320 stran
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: září
Kategorie B
Přeložila Jana Chartier
Je to příběh Graceina života, plného
zrad i triumfů, zklamání a ztrát, touhy
po svobodě, růží, hudby a malých útržků papíru. Ale především je to příběh
o celoživotní lásce.
Rozvod po mexicku
Raymond Chandler
Dáma v jezeře
Další z mistrovských děl drsné školy
americké detektivky, další případ pro
Phila Marlowa. Tentokrát si ho najal
obchodník Derace Kingsley, aby pro něj
vypátral jeho zmizelou ženu. Popsal
ji jako mladou blondýnku, která je tak
trochu živel – je totiž kleptomanka
a nymfomanka. Ta měla odjet do
Mexika s mladým gigolem Chrisem
Laverym, s nímž chtěla začít nový život.
Na Chrise narazí Marlowe bez potíží,
ovšem bez paní Kingleyové. Během
dvou dnů se objeví dvě mrtvá těla,
případ se zamotává. Poradí si Marlowe
i tentokrát?
Přeložil Josef Škvorecký
Váz., 240 stran
130 x 200 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: září
Kategorie C
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
18
de tek t ivk y a thr illery
de tek t ivk y a thr illery
19
Hrabalova klasická novela v nové grafické
úpravě
Váz., 240 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
20
moderní svě tová próza
Jeden z nejvtipnějších autorů současnosti
znovu radí, jak být dobrým otcem
Bohumil Hrabal
Pavel Brycz
Obsluhoval jsem
ang lického krále
Tátolog ie 2
Tématem Hrabalovy slavné novely je životní dráha číšníka Jana Dítěte, později hoteliéra a nakonec cestáře v době
politických zvratů první půle dvacátého
století. Mnohokrát v životě pocítí, že
jím druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro
sympatie k Němcům, pro jeho češství,
proto, že má původ odloženého dítěte,
i pro osobitou životní filozofii. Nikdy
však nezatrpkne, neoplácí nenávistí,
nemstí se. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě.
Na sklonku života v šumavských lesích
nakonec pochopí, že přizpůsobivost
není vždy cestou ke šťastnému životu.
Tátologie 2 (aneb nefňukejte a pochlapte se) navazuje na Tátologii aneb rady
pro začínající tatínky, kteří nechtějí
brzy skončit. Tato kniha vyšla v Mladé
frontě na podzim roku 2011, hned
se dočkala dotisku a byla také oceněna
Literární cenou Arnošta Lustiga
na letošním veletrhu Svět knihy.
Autor zde opět vtipně popisuje trable
při výchově svých tří synů a vzpomíná
i na svá dětská léta. Perfektní oddychové čtení od autora oceněného Státní
cenou za literaturu.
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
moderní svě tová próza
21
Novinka známé české autorky
Váz., asi 140 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
22
moderní svě tová próza
Román o vztazích s detektivní zápletkou
Dana Emingerová
Daniela Kovářová
Kravaťáci
Sbohem, cizinko
Dana Emingerová pracovala tři roky
v ČEZ a v ČSA. Pobyt mezi manažery
i odborníky ji inspiroval k vymyšlenému příběhu ze státního podniku, který
se potýká s diletantskými zásahy vládních byrokratů, toužících urvat z bohaté společnosti, co se dá. To vše pod
pláštíkem zásad přísné firemní etiky,
kterou musejí dodržovat všichni kromě
těch, kteří ji vytvářejí.
Román s detektivní
zápletkou
Kdo byla Ria Vágnerová, která na počátku knihy zemře při autonehodě?
Byla pouze matkou, sestrou a manželkou, anebo její život skrýval dosud neodhalená tajemství? Jak dobře ji znali
nejbližší příbuzní a známí? Jaké vztahy
panovaly v rodině, co její aktéři skrývali, tušili a o čem snili? Jak a proč vlastně zemřela? Jednotlivé postavy napínavého příběhu odhalují své vzpomínky
a sny a jedinou osobou, která na konci
knihy zná všechna tajemství, je čtenář.
Daniela Kovářová je spisovatelka, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti. Napsala několik povídkových knih –
Minutové povídky, „Láskyplné“ povídky,
NEBE PEKLO RÁJ a Oko za oko (justiční povídky), které vyšly v nakladatelství
Mladá fronta podobně jako vtipný popis
ministerského období nazvaný Můj flirt
s politikou aneb Příručka pro ministryně. Ve svém prvním románu Sbohem,
cizinko autorka detektivním způsobem
odhaluje životní osudy hlavní hrdinky
a spolu s nimi i vztahy mezi členy
jedné rodiny.
Každý z nich něco odhaluje a skrývá,
v jednom světě žije a o jiném sní.
Váz., 144 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
moderní svě tová próza
23
Nejúspěšnější izraelský autor píše proti válce
Jewish
Quarterly–Wingate
Prize
Mírová cena
německých
knihkupců
Colm Tóibín
Žena prchající
před zprávou
Mistr
Váz., asi 400 stran
130 x 200 mm
Cena cca 379 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
24
moderní svě tová próza
Portrét Mistra ve středních letech
David Grossman
Ora vypráví o lásce ke dvěma mužům,
o zlosti a něžnosti, zoufalství a vášni,
o synovi Oferovi, který se přihlásí jako
dobrovolník do armády přímo do válečného konfliktu v Západním Jordánsku. Ora doufá, že se jí podaří začarovat hrozící nebezpečí tím, že o synově
záměru řekne svému kamarádovi Avramovi, někdejšímu účastníkovi Jom-Kippurské války. A také tím, že se stane
nedosažitelnou pro špatné zprávy, nedosažitelnou pro děsivé zvěsti. Ale zlé
zprávy si adresáta vždycky najdou…
Přeložily Mariana Fischerová
a Lenka Bukovská
Spisovatel Tóibín píše o spisovateli
Henry Jamesovi. Nemusíme přesně vědět, kdo James byl, abychom se ponořili
do výtečně napsaného románu jednoho
z nejoceňovanějších autorů irské literatury posledních dvaceti let. Tóibín vstupuje do mistrova života v roce 1895.
Tehdy se 52letý básník Henry James,
roztrpčený neúspěchem svých románů, obrací k divadlu. Místo očekávaného úspěchu se dostaví zdrcující kritika.
Zatímco jeho diváci doslova „vybučí“,
musí Henry sledovat, jak nadšeně oslavují komedii „hlučného a korpulentního Ira“ Oscara Wilda. Raněný James
se rozhodne opustit Anglii a zamíří
do Říma, Benátek, Paříže.
IMPACT
Dublin Literary Award
nominován na
Bookerovu cenu
Los Angeles Times
- nejlepší román
Váz., 344 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložila Daniela Theinová
moderní svě tová próza
25
Drsný a šokující příběh o dospívání
Silný protiválečný text
Angelika Klüssendorfová
William Styron
Holka
Dlouhý pochod
Na začátku románu stojí dvanáctiletá
holka u okna a hází po lidech na ulici výkaly. Její matka ji i s bratrem před
šesti dny zamkla v bytě a záchod
je v mezipatře. Otec pije, matka děti
nesnáší a když si udělá potrat pletacími
jehlicemi doma v kuchyni, dcera ji jednou provždy zavrhne. Stud je lepší než
nuda, říká si holka, a rozhodne se vzít
život do vlastních rukou: je ostrá na lidi
kolem sebe, krade a až když ji zavřou
do pasťáku, začíná žít svůj vlastní
život…
Autor líčí v této obsáhlé povídce dlouhý
cvičný pochod amerických záložníků
a působivě zachycuje nejen duševní
stavy a rozpad psychických i tělesných
sil pochodujících, ale i tupost
a bezohlednost vojenské mašinérie,
jež je nesmyslným rozkazem přivodí.
Novela vzniklá ze zážitků z vojenského výcvikového tábora v Severní
Karolíně, kde Styron působil
po povolávacím rozkaze v době
Korejské války.
Váz., asi 150 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: září
Kategorie B
Váz., 112 stran
120 x 185 mm
Cena 239 Kč
Termín vydání: červenec
Kategorie B
Přeložila Jitka Jílková
Přeložil Radoslav Nenadál
26
svě tová próza
svě tová próza
27
Pozoruhodná prvotina světoznámého spisovatele
Váz., 256 stran
130 x 200 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: září
Kategorie B
Přeložil Jiří Hanuš
Nebezpečná hra s láskou
Philip Roth
Michael Wallner
Sbohem, město C.
a pět povídek
Lucky g irl
Tuto sbírku vydal Philip Roth jako svou
prvotinu roku 1959, vzápětí byla oceněna významnou Národní knižní cenou.
Rozpoutala ovšem také rozhořčenou
diskusi mezi konzervativnějšími americkými Židy a Roth byl kritizován
ze všech možných stran. Základním tématem povídek je postavení amerického Žida třetí generace, který sice vyšel
z chudých poměrů, ale dosáhl vzdělání
a profesního postavení, ovšem s obtížemi hledá způsob, jak se začlenit do většinové společnosti, aniž by se zcela odcizil svým kořenům. Českým čtenářům
se nyní poprvé nabízí možnost přečíst
si Rothovu velmi úspěšnou prvotinu
v úplném a zcela novém překladu.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Severní Německo 1948: V britském vojenském lazaretu se mladá Němka Inga
seznámí s Alekem Haydenem, důstojníkem, jenž působí křehce, ale obklopuje ho tajuplná aura. Inga, kterou nepřístupný muž s bledou pletí podivně
přitahuje, rychle pochopí, že Hayden
zná jen jednu vášeň: Je to hráč posedlý kartami. Ale to odhalení ji v žádném
případě neodradí, neboť v krušných poválečných časech Inga touží po změně
v jednotvárném životě, po dobrodružství a velkém štěstí. Představuje si, co
by se stalo, kdyby jednou ona držela v
ruce ten správný list a podařil se jí velký coup…
Dlouho nepřemýšlí a vsadí všechno na
jednu kartu – a hrozí jí, že všechno prohraje: to málo, co její rodiče ještě mají,
svou čest i štěstí. V tom okamžiku Hayden pozná, že Inga pro něj znamená
víc, než si chtěl přiznat. A že pro něj v
životě existuje ještě něco důležitějšího
než hra…
Váz., 232 stran
130 x 200 mm
Cena 239 Kč
Termín vydání: srpen
Kategorie C
Přeložila Ivana Vízdalová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
28
svě tová próza
svě tová próza
29
Oficiální novelizace vyvrcholení velkolepé
filmové trilogie Christophera Nolana
Váz., cca 400 stran
130 x 200 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie AAA
30
česká próza
Filmové album pro všechny příznivce nejnovější
trilogie Temného rytíře!
Greg Cox
Brandon T. Snider
Temný ry tíř povstal
Temný ry tíř povstal –
Filmové album:
tajná akta
Je tomu již osm let, co se Batman vytratil do noci a z hrdiny se změnil v uprchlíka. Tím, že na něj padla vina za smrt
Harveyho Denta, obětoval temný rytíř
všechno pro to, co společně s komisařem Gordonem považoval za vyšší dobro. A na čas tato lež skutečně zabírala,
když byla kriminální aktivita v Gothamu rozdrcena silou Dentova odkazu.
Všechno se ale mění s příchodem prohnané zlodějky a jejích tajemných zájmů. Avšak ještě daleko nebezpečnější
je nástup Banea, maskovaného teroristy, jehož nelítostný plán proti Gothamu
vyžene Bruce Wayna z jeho dobrovolného exilu. Avšak ani pokud si znovu nasadí svou masku a temnou kápi, nemusejí jeho síly proti Baneovi stačit…
Oficiální novelizace posledního dílu
jedné z neúspěšnějších filmových sérií všech dob je stejně fascinující jako
samotný snímek a navíc přináší řadu
scén, které na plátně neuvidíte.
Město Gotham je domovem největšího
maskovaného bojovníka proti zločinu –
Batmana. Nyní si i vy můžete
prohlédnout svět Temného rytíře,
od jeskyně Batcave, přes celý Gotham,
až po vnitřek Batmobilu. Seznámíte
se s Batmanovými největšími nepřáteli i s jeho věrnými spojenci a důkladně
prozkoumáte vynálezy i zbraně, které
mu pomáhají v boji proti zlu. Toto
filmové album plné zajímavostí
a fotografií z nadšeně přijaté filmové
trilogie režiséra Christophera Nolana
patří do povinné výbavy všech Batmanových příznivců.
Váz., 48 stran
210 x 297 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Pro děti od 8 let
česká próza
31
naučná
literatura
Nádherné okamžiky
vrcholných výkonů
zachycené objektivy
českých fotografů a
doplněné zajímavými
texty
Připomínka výjimečného svátku sportu a kultury
LOH Londýn
Oficiální publikace ČOV
Oficiální publikace ČOV nabízí netradiční pohled na Hry XXX. olympiády
v Londýně. Přináší snímky špičkových
sportovních fotografů, kteří zaznamenají nejenom úspěchy a zklamání českých reprezentantů, ale také tvář olympijských her, která zůstává divákům
skrytá – zákulisí, dřinu i odpočinek
sportovců.
Přední čeští spisovatelé a význačné
osobnosti veřejného života obohatili knihu o svůj pohled na sport. Přispěl
například Michal Viewegh, známý
autor literatury faktu Pavel Kosatík,
novinář Karel Hvížďala, spisovatelka
a dramatička Daniela Fischerová
či profesor Jiří Přibáň.
Obsah knihy se připravoval na trase
Londýn–Praha přímo během konání
akce a vychází bezprostředně po skončení olympiády.
34
naučná literatura
Váz., 376 stran
190 x 265 mm
Cena 499 Kč
Termín vydání: srpen
Kategorie AAA
naučná literatura
35
Nejlepší práce o Winstonu Churchillovi
jako vojákovi
Carlo D’Este
Válečný vůdce
Život Winstona Churchilla
ve válce 1874–1945 I. dí l
„Nikdo nikdy
nepochopí, čím
Churchill byl, pokud
se na něj dívá jen
jako na politika
a státníka, a nikoli
také jako na člověka,
který byl stejně jako
Asquith nebo Lloyd
George, Wilson nebo
Roosevelt neodvratně
předurčen k vedení
války; byl válečníkem,
který si uvědomil,
že politika je částí
vedení války.“
36
naučná literatura
Vynikající dvousvazkový životopis
z pera jednoho z nejlepších vojenských
historiků současnosti líčí Winstona
Churchilla jako vojáka a válečného
vůdce, který sice nikdy nedosáhl vyšší hodnosti než podplukovník, avšak
nakonec ve funkci předsedy vlády
velel vojenským operacím Velké
Británie a klíčovým způsobem
se podílel na porážce Hitlera,
Mussoliniho i Hirohita. Kniha
zachycuje Churchillovo vojenské
působení od jeho nejranějších dobrodružství na severozápadní frontě
koloniální Indie přes búrskou válku
až po mimořádně významnou účast
v obou světových konfliktech. Životopis Válečný vůdce je stejně strhující
jako muž, kterého autor vykresluje.
Váz., 440 stran
+ 16 stran fotografických příloh
165 x 235 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
naučná literatura
37
Mizející krása krajinného fenoménu
slovem i obrazem
Marie Hrušková, Marie Holečková,
Václav Větvička a kol.
Váz., asi 160 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie A
Fotografická i textová reportáž z unikátního
převozu koní Převalského z pražského ZOO
do Mongolska
Miroslav Bobek a kol.
Aleje
Návrat divokých
koní
Krása ohroženého světa
Zvláštní let CEF 629
Aleje stromů lemují naše cesty již více
než 300 let. V roce 1832 kupříkladu
evidovaly české země celkem 544 014
stromů v alejích. V posledních letech
ovšem musejí čelit těžkému protivníkovi – orgány místních samospráv v alejích vidí příčinu těžkých úrazů při dopravních nehodách, a proto se snaží
co nejvíce stromů podél silnic vykácet.
Autoři knihy popisují, co stromy u cesty
znamenají, jak vůbec vzniklo toto spojení a které druhy alejí známe. Unikátní
fotografie dokumentují současný stav
tohoto krajinného fenoménu, který bohužel na mnoha místech bude brzy minulostí. Autoři ale také uvádějí příklady
zachování některých alejí.
Pražská zoo uskutečnila projekt, o kterém se během uplynulých dvaceti let
nikdo neodvažoval ani snít…
V roce svého 80. výročí dopravila
armádním letounem CASA čtyři koně
Převalského do země svých
předků, do Mongolska. Kniha Návrat
divokých koní mapuje cestu Matyáše,
Korduly, Limy a Cassovie do rezervace
Khomiin Tal, jejímž cílem je posílit
jednu z nejmenších populací volně
žijících koní.
Po úspěchu první etapy letos v červenci zamířila do Mongolska další skupina koní.
Váz., asi 120 stran
235 x 165 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
30 Kč z každé prodané knihy putuje
na konto Pomáháme jim přežít.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
38
naučná literatura
naučná literatura
39
Další kniha autora bestselleru Nová
studená válka
Váz., asi 380 stran
130 x 200 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
40
naučná literatura
Jaké jsou životní zvyklosti v arabských
zemích?
Edward Lucas
Emire Khidayer
K lam
Život po arabsku
Špioni a lži aneb jak Rusko
obelhává Západ
Po úspěšné knize Emire Khidayer
s názvem Arabský svět – jiná planeta, která v Mladé frontě vyšla
na sklonku předchozího roku,
přichází autorka s další knihou.
Ta konkrétně rozebírá jednotlivé
elementy běžného života, od narození dítěte, po svatbu a další obřady,
přes oblékání, stravování, hygienu,
služby, cestování i zábavu.
Hodně prostoru opět dostávají vztahy žen a mužů, vůbec ženám autorka
(logicky) věnuje velkou pozornost.
Špionážní služby Kremlu a Západu spolu zápasí již skoro sto let, od doby, kdy
Leninovi bolševici v roce 1925 dopadli Sidneyho Reillyho („eso špionáže“).
Tento stav trval i v roce 2010, jak dokazuje případ Anny Chapmanové („rudovlásky pod postelí“), deportované tehdy
z USA.
Významný britský žurnalista a specialista na problematiku Ruska a východní Evropy Edward Lucas ve své
nové knize Klam odhaluje skutečný
příběh Chapmanové a jejích kolegyní,
„spících agentek“ ve Velké Británii
a USA. Vrhá světlo na jejich tajné úkoly
a lov špionů, který vedl k jejich dopadení.
Líčí dosud neznámé triumfy, ale i debakly západních rozvědek za studené války a poukazuje na pozadí nového světa
průmyslové a politické špionáže.
Kdysi z Moskvy vycházelo nebezpečí mezinárodního komunismu, kdežto
nyní jsou jeho zdrojem silovici – bezohlední „držitelé moci“ v Rusku. Kniha
Klam je naprosto nezbytná četba pro
všechny, kdo chtějí pochopit hrozbu,
kterou tito mocipáni představují
pro vnější svět, ale i vlastní lid.
Váz., asi 264 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
41
Život básníka, skladatele a zpěváka
„obdařeného zlatým hlasem“
Váz., 352 stran
+ fotografická příloha
155 x 235 mm
Cena 369 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Přeložili Miroslav Jindra
a Klára Kolinská
42
naučná literatura
Dvacetiletá holka z Londýna, která vzala
hudební svět útokem
Anthony Reynolds
Caroline Sandersonová
Leonard Cohen
Adele
Pozoruhodný život
Britská zpěvačka a skladatelka
Adele, držitelka několika cen
Grammy a Ceny kritiků BRIT
Awards, se okamžitě po vydání
první desky 19 v roce 2008
dostala na první místa hitparád.
Fanoušky i hudební kritiky po
celém světě uchvátil její hluboký
hlas a soulový projev, v němž se,
navzdory jejímu věku, odrážejí její
vnitřní emoce.
Navzdory Cohenově uhýbavosti,
která je příznačná pro jeho vlastní
zpětné pohledy na uplynulých
čtyřicet let, se z textu knihy postupně
vynořuje překvapivě upřímný obraz
legendární osobnosti, jež se těší
ojedinělé loajalitě obdivovatelů
a ctitelů všech věkových skupin.
Od dávných málo lukrativních
začátků mladého a nadšeně
přijímaného montrealského básníka
přes hojné cestování, milostné vztahy
a náboženské krize k nedávným
koncertním šňůrám se tu Cohenův
život předestírá jako dosud nikdy.
Fascinující podrobný životopis
Anthony Reynoldse čerpá z desítek
nových rozhovorů s minulými
i současnými členy Cohenových
doprovodných skupin, jeho
obchodními partnery, redaktory,
přáteli, fanoušky, producenty, kolegy,
odpůrci a vrstevníky.
Hity jako Chasing Pavements,
Rolling in the Deep nebo Someone
Like You se dostaly nejen na první
místa hitparád v mnoha zemích,
ale především do uší a srdcí tisíců
fanoušků, které si Adele získala
svým nezaměnitelným hlasem
a bezprostředností.
Tento životopis nabízí pohled
na místa jejího dětství
a dospívání, zvraty v pracovním
a osobním životě, které formovaly
její projev a určovaly směr jejího
úspěchu.
Váz., asi 320 stran
fotografická příloha
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie A
naučná literatura
43
Po stopách nejmocnějšího mediálního
magnáta současnosti
David McKnight
Pavel Horák
Rupert Murdoch
Bohumil Laušman –
politický ž ivotopis
Profil politické moci
Váz., 304 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Přeložil Milan Lžička
44
naučná literatura
Jaký skutečně byl jeden z klíčových aktérů
únorové krize roku 1948?
David McKnight odhaluje, jak chladnokrevně Murdoch už celá desetiletí
využívá své mediální impérium k prosazování vlastní politické agendy. Tyto
poznatky dokreslují pozadí skandálu
s telefonními odposlechy, jenž otřásl
světem a zakymácel Murdochovým impériem.
David McKnight se vydává po stopách
Murdochova vlivu, počínaje podporou
Reaganovi a Thatcherové a konče výpady vůči Baracku Obamovi. Přestože
skandál kolem telefonních odposlechů
pošramotil Rupertu Murdochovi pověst, jeho vliv ještě zdaleka nepominul.
Riskantní hry
sociálnědemokratického
lídra
Bohumil Laušman (1903–1963)
je znám jako protinacistický odbojář,
poválečný ministr průmyslu prosazující
znárodnění, předseda sociální
demokracie v době únorové krize
nebo exulant unesený v roce 1953
komunistickou tajnou službou zpět
do Československa, kde po mnoha
letech věznění záhadně zemřel.
Laušmanovu nejasnou úlohu v únoru
1948, v Gottwaldově „obrozené“
Národní frontě i v poúnorovém exilu
však není možné hodnotit bez znalosti
názorového vývoje, bez rozboru působení
v zahraničním odboji za druhé světové
války, bez odpovědí na otázky týkající se
činnosti za třetí republiky a bez analýzy
poúnorového života této kontroverzní
osobnosti. Pouze tak lze pochopit
Laušmanovo rozhodování v kritických
momentech československých dějin.
Byl komunistickým kolaborantem, nebo
naopak bojovníkem proti teroru a útlaku,
ať už nacistickému či komunistickému?
Odpovědi nabízí objevná publikace
českého historika Pavla Horáka.
Váz., 384 stran
+ 16 stan přílohy
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie C
naučná literatura
45
Obnovená sláva české kuchyně
Váz., asi 200 stran
190 x 245 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
46
naučná literatura
Průvodce koktejlovou planetou
Jaroslav Sapík
Alexander Mikšovic
Můj divotvorný
hrnec
Bar do kapsy
Jaroslav Sapík zcela záměrně již desetiletí navazuje na tradice měšťanské
kuchyně, která ve své nejlepší podobě
patřila ke špičce evropské gastronomie. Jeho nová česká kuchařka představí klasickou i moderní českou kuchyni
založenou především na domácích produktech. Její členění zdůrazňuje chuťovou pestrost i moderní kuchařské trendy i hlediska racionální výživy.
Jaroslav Sapík představí nejen přes
40 receptů, ale zároveň představí historii české kuchyně, upozorní na její
přednosti, na něž je dobré navazovat,
nevyhne se však ani současným negativním prvkům. Kapitoly o historii doprovázejí dobové fotografie a dokumenty, staré, často rodinné recepty a osobní
vzpomínky autora této výjimečné kuchařky.
Po době ledové, kamenné, železné
a bronzové vládne světu doba koktejlová. Je zdrojem mnohých radostí a někdy
také starostí – na obou stranách barového pultu. Zatímco pro stranu barmanů vznikly již stovky příruček,
pro stranu hostů vlastně ani jedna.
Přitom otázek a pochybností tu je
spousta! Pít koktejl brčkem nebo přímo ústy? Sníst třešničku před napitím nebo až po něm? A co tím barman
myslí, když se ptá, zda si přeji koktejl
suchý nebo polosuchý? Co znamená on
the rocks? Proč v jednom baru mám ve
sklenici s Mojitem drcený led a v jiném
jednu obrovskou ledovou hroudu? Jak
se má člověk vyznat v barovém menu,
v němž je na tři stovky koktejlů? Jak to,
že London Dry Gin nemusí být nutně
vyroben v Londýně?
Odpovědět je ambicí knížky autora,
jenž působil za barovými pulty téměř
čtyřicet let.
Váz., asi 160 stran
120 x 165 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie C
naučná literatura
47
Jak si uvařit skvělé pivo doma
Váz., 224 stran
145 x 195 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Originál je jen jeden!
Brian Kunath
Hrabě Dracula
Pivní bible
Orig inální upíří
deníky
Na světě existuje nepřeberné množství
různých druhů piv, od tmavých či klasických světlých, přes pšeničná až po
kvasnicové speciály či ochucená piva.
Jednotlivé druhy se liší jak v barvě, tak
v chuti. Někdy je obtížné najít v obchodě ten typ, na který bychom právě měli
chuť.
Nyní ale máte jinou možnost! Pivní
bible je zde, aby vám dala návod, jak
si uvařit pivo doma. Chcete si vytvořit
svou vlastní značku, nebo udělat pivní
speciál, případně jen načerpat informace o výrobě piva, kterými byste
se mohli pochlubit přátelům? Tato srozumitelná příručka obsahuje kromě
praktických obrázků hlavně dobré
rady a tipy, jak se stát pivním
expertem v pohodlí svého domova.
Tento deník, sepsaný vlastní rukou,
je výtahem z minulosti a přítomnosti
hraběte Vlada Draculy. Svolil s jeho vydáním v reakci na současné mediální
šílenství kolem všeho upírského a nemrtvého. Tyto banální kratochvíle jsou
jen mdlými můrami třepotajícími
se v polostínu Vladovy temné hvězdy.
Toužíte-li po strhující četbě, která jde
až na krev, nenechte si ujít Originální
upíří deníky.
„Vskutku krevnatá četba“
The Whitby Chronicle
„Takovýto deník celebrity, to je přesně
naše krevní skupina“
Časopis Žena a neživot
„Přesvědčivý popis zpracování tělesných tekutin“
Ústav hematologie a krevní transfúze
Váz., 160 stran
115 x 165 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
„Plnokrevné nahlédnutí do života
uchvacující a charismatické postavy
světového významu“
V. Dracula
48
naučná literatura
naučná literatura
49
Autentický příběh, který Vás provede
úskalím podnikání v Čechách
Jitka Skalická,
Eva Vašková Čejková
Úspěch měřím
štěstím
Váz., asi 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie B
Kniha Evy Vaškové Čejkové je průvodcem pro každého, kdo se rozhodl kráčet vlastní cestou a uspět. Nahlíží pod
pokličku podnikání v Čechách, nabízí
kritické hodnocení úspěchu, ale i neúspěchu a proher, radí v základních
i složitějších situacích jednotlivých fázích života firmy. Směruje na správnou
cestu, inspiruje, dodává odhodlání, zvyšuje sebevědomí a umožní vám kráčet
k cíli se vztyčenou hlavou.
S autorkou knihy zažijete skutečné
firemní vzestupy i velké pády, všední
i nevšední situace, které vám otevřou
oči a posunou kupředu. Kupředu
k úspěchu.
Kniha je určena všem studentům, kteří
se chtějí pustit do víru vlastního byznysu, začínajícím podnikatelům a lidem
s otevřenou myslí a velkými cíli.
Praktická a zábavná příručka pro lidi,
kteří nikdy netušili, že se stanou šéfy
Hank Gilman
Všechny vyrazit
nemůžete
Rady pro nahodilé manažery
Spousta manažerů se dostává do vedoucích pozic, aniž by o to stála. Když
k tomu dojde, často tito nahodilí manažeři zjišťují, že způsob, jakým se učí
pracovníky vést, připomíná situaci, kdy
se učíte plavat tak,
že vás hodí do hlubokého bazénu.
Hank Gilman tohle zažil. Coby vysoce
postavený editor v časopisech Fortune, Newsweek a Boston Globe pomohl
vychovat mnoho výjimečně talentovaných lidí. Jeho úspěch můžeme přičíst
jeho manažerskému stylu, s jehož pomocí se chová k ostatním jako, řekněme, k lidským bytostem, a přitom
se na ně může spolehnout.
Gilman se s vámi dělí o zkušenosti, které metodou pokusu a omylu posbíral
během dvou desítek let coby manažer
v jedné z nejbláznivějších branží
na této planetě.
Váz., 288 stran
130 x 200 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: srpen
Kategorie B
V EDICI E15 JIŽ V YŠLO:
Přeložil Petr Kotouš
50
naučná literatura
naučná literatura
51
Nahlédněte do zákulisí utajené špičkové
protiteroristické jednotky, která se proslavila
likvidací Usámy Bin Ládina
Howard E. Wasdin
& Stephen Templin
SEAL Team Six
Vzpomínky elitního
odstřelovače Navy SE AL
Váz., 344 stran
130 x 200 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: září
Kategorie B
52
naučná literatura
Když americké válečné námořnictvo
vysílá svou elitu, vyšle jednotky SEAL.
Když jednotky SEAL vysílají svou elitu,
vyšlou Team Six.
Howard E. Wasdin sloužil u speciálních
jednotek SEAL celkem 12 let a ve své
memoárové publikaci přibližuje život
těchto špičkových operativců
od extrémně vyčerpávajícího procesu
výběru a výcviku po nasazení v bojových akcích.
České vydání je doplněno předmluvou
věnovanou akci jednotky SEAL Team
Six proti nejhledanějšímu teroristovi
moderní doby, Usámovi bin Ládinovi.
První české vydání vzpomínek proslulého
sovětského odstřelovače, jehož osudy ztvárnil
film Nepřítel před branami
Vasilij G. Zajcev
Zápisky
odstřelovače
Když Vasilij Zajcev dorazil v říjnu roku
1942 do Stalingradu, průměrná životnost sovětského vojáka zde nepřekračovala 24 hodin. Tato statistika se však
v průběhu bitvy postupně zlepšovala,
mimo jiné i zásluhou skupinky odhodlaných odstřelovačů – a Vasilij Zajcev
se měl stát nejlepším z nich. Zároveň
také patřil k těm šťastnějším, kteří
u Stalingradu bojovali a boj přežili,
aby mohli svůj příběh vyprávět.
Zajcev poskytuje čtenáři jedinečný
pohled do tváře války – tváře plné
hrůzné brutality a zoufalství vojáků
obou stran, tváře doložené děsivou
statistikou mrtvých a raněných. Jeho
Zápisky jsou považovány za nejlepší záznam o stalingradské bitvě z pera
přímého účastníka bojů a představují
klasické dílo válečné literatury.
Váz., asi 240 stran
8 stran obrazové přílohy
130 x 200 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
naučná literatura
53
Lehké opevnění jihozápadních hranic
Československa od Mnichova po současnost
Váz., asi 312 stran
16 stran obrazové přílohy
165 x 235 mm
Cena cca 339 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
54
naučná literatura
Seznamte se s životními osudy bratrů
Holkových, bratrů Kouckých a dalších legendárních
postav československé zbrojní techniky
Jan Lakosil
Jiř í Fencl
Utajená obrana
Šumavy
Slavní
českoslovenští
zbraňaři
Kniha volně navazující na předchozí úspěšný titul Utajená obrana železné
opony přibližuje historii lehkého opevnění v prostoru Šumavy od podepsání Mnichovské dohody po současnost. Ačkoliv
těžiště práce leží především v dokumentaci poválečného využití lehkého opevnění, velká pozornost je věnována i jeho
roli v případném konfliktu s Německem
v říjnu 1938. Nechybí ani přiblížení dalších osudů šumavského opevnění během
německé okupace včetně jeho využití
Němci proti postupující americké armádě v květnu 1945.
Poválečné využití je charakterizováno
postupnou modernizací v té době již zastaralých předválečných pevnostních
objektů a jejich začlenění do nově budovaného systému obrany jihozápadních
hranic Československa. Vůbec poprvé
jsou zde i představeny některé plány
na znovuvyužití a modernizaci lehkého
opevnění, které vznikly v druhé polovině 90. let. Text doprovází mnoho unikátních a z velké části dosud nepublikovaných dobových fotografií, které
zachycují nejen objekty opevnění či německé vojáky a techniku během obsazování Šumavy, ale i mnohá dnes již dávno
zapomenutá nebo zaniklá místa v šumavském pohraničí.
Ing. Jiří Fencl je jeden z nejznámějších
českých publicistů zabývajících
se historií a současností zbrojní techniky s hlavním důrazem na ruční střelné
zbraně. Na kontě má již čtyři monografie a víc než 550 článků a seriálů publikovaných v českých i zahraničních odborných periodicích. Po celou svoji více
než čtyřicetiletou zbraňařskou kariéru
sbíral autor kromě informací
o jednotlivých zbraních také informace
o jejich původcích, které následně doplnil intenzivním bádáním a studiem této
problematiky. Výsledky tohoto snažení
shrnul do publikace, která se podrobně věnuje životním osudům vybraných
24 nejslavnějších či nejvýznamnějších
československých konstruktérů zbraní
a munice od jejich narození až do smrti a vedle dosud neznámých informací
nabízí také bohatý unikátní obrazový
doprovod. Díky svému záběru se tato
kniha dá brát i jako první úplná historie světoznámé československé zbrojní
konstrukce od jejích počátků až po rozpad Československa.
Váz., asi 280 stran
24 stran obrazové přílohy
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie C
naučná literatura
55
Tajemství nejrychlejších běžců světa
Váz., asi 286 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
56
naučná literatura
Jak se točil oscarový film Jana Svěráka?
Adharanand Finn
Darek Šmíd
Běhání s Keňany
Příběh filmu Kolja
Čtyřicet procent vítězů na dlouhé trati
pochází z jediného keňského kmene…
Vášnivý běžec Adharanand Finn se vydává do Afriky, aby našel odpověď
na otázku: Proč se v žádné jiné zemi
nerodí takoví běžci jako právě v Keni?
Finn se setkává se světovými šampiony,
ale i kluky z chudinských čtvrtí, kteří
musí denně běhat deset kilometrů
do školy. Účastní se běžeckých
soustředění, kde trénují profesionální
běžci z celého světa, a sám se připravuje na maraton.
„Volné pokračování“ bestselleru Zrozeni k běhu.
Film Jana Svěráka podle scénáře jeho
otce Zdeňka Svěráka šel v roce svého
uvedení do kin (1996) proti proudu
už svým tématem. Pět let po odchodu
sovětských vojsk mnozí hleděli s nedůvěrou na to, že by hlavním hrdinou
filmu měl být ruský chlapeček.
Ovšem oba zmínění tvůrci nakonec
vytvořili dílo, které dovedlo reflektovat nejnovější české dějiny, zároveň
však bylo stravitelné i pro zahraničního diváka. A to do té míry, že Kolja
získal Oscara za nejlepší cizojazyčný
film.
Kniha odhaluje díky rozhovorům
s jeho tvůrci i protagonisty mnoho
faktorů, které hrály roli při přípravě filmu, obrazová část představuje
spoustu rekvizit a jiných artefaktů.
Váz., asi 160 stran
210 x 240 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
57
„Rozhodnutí stát
se matkou je to
nejzásadnější. Je to
rozhodnutí, že Vaše
srdce bude navždy
chodit mimo Vaše tělo.“
Elizabeth Stone
Třetí, doplněné a aktualizované vydání
průvodce těhotenstvím a mateřstvím
Markéta Behinová,
Ivana Ašenbrenerová
Nová velká kniha
o mateřství
Již třetí vydání úspěšné příručky pro
všechny rodiče, kteří očekávají přírůstek do rodiny. Jednotlivé kapitoly
provázejí maminku (i tatínka)
od prvních dní počínajícího těhotenství, přes předporodní přípravu
a porod až po první roky života jejich
miminka. Jednotlivé texty, rady a tipy
doprovází mnoho barevných ilustrací.
Kniha je psána pro české čtenářky,
na přípravě se podíleli přední čeští
odborníci a jsou v ní zohledněny aktuální problémy a situace, se kterými
se čeští rodiče mohou setkat.
Součástí nového vydání bude také
CD s melodiemi a písničkami
pro nejmenší i jejich maminky.
Váz., 320 stran + 1 CD
210 x 295 mm
Cena 499 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
EDICE:
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
58
naučná literatura
naučná literatura
59
literatura
pro děti
a mládež
To nejlepší z dětské poezie oblíbeného
českého autora
Miloš Kratochv í l
Váz., 96 stran
195 x 225 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Ilustrovala
Eva Sýkorová-Pekárková
Pro děti od 5 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
62
literatura pro dě ti a mládež
Interaktivní knížka plná zábavy
s oblíbenými postavičkami
Eva Bavorová, Tomáš Suder
Pes nám spadla
Líza a Pupík v Africe
Bláznivé básničky
Kočička Líza a pes Pupík patří v současnosti mezi nejoblíbenější kreslené
hrdiny, děti je znají z časopisu Sluníčko. Tentokrát se Líza a Pupík vydávají na dalekou cestu do Afriky, aby pomohli nalézt opičku, která uprchla
ze zoo. Čeká je velké dobrodružství
na vodě i na souši, setkají se s exotickými zvířaty i tamními domorodci.
Čtenáři zasahují do příběhu řešením
mnoha zábavných úkolů. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet logické myšlení
i dětskou představivost. V knize není
nouze o napínavé, ale i humorné situace. Originální knížka s prvky komiksu a malovaného čtení je určena všem
předškolákům a malým školákům.
Reprezentativní výbor celkem
80 hravých básniček a říkanek
jednoho z nejčtenějších českých
autorů dětské literatury vychází
v době, kdy básnické tvorbě obecně
na českém trhu příliš pšenka
nekvete, nicméně poptávka
po kvalitní poezii pro děti
se neustále zvyšuje. Kratochvíl
se svými básničkami, které
se vyznačují absurdním humorem
a novátorským hraním se slovy,
řadí mezi takové české klasiky,
jako je Emanuel Frynta, Pavel Šrut
či Jiří Žáček. Verše vybrané z pěti
již vydaných sbírek (Deset malých
Bohoušků, Hodina smíchu, Létací
koště, Potkal Kočkodán Kočkonora,
Zapište si za uši) jsou rozděleny
do tematických celků nazvaných
Zvířecí, Školní, Ze života,
A něco navíc…
Váz., 56 stran
210 x 240 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Pro děti od 5 let
literatura pro dě t i a mládež
63
První díl série o ponících pro začínající čtenáře
Váz., asi 88 stran
130 x 190 mm
Cena 179 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Ilustrovala Melanie Garaninová
Přeložila Jana Kudělková
Pro děti od 6 let
64
literatura pro dě ti a mládež
Nové kouzelné vyprávění ze světa baletu
Christina Koenigová
Darcey Bussellová
Ráj poníků
Malá Baletka
Štěstí má čtyři nohy
E la a ledová kletba
Hlavní hrdinkou milého příběhu
pro začínající čtenáře je Pavla,
která se s tatínkem a bratrem stěhuje
na dědečkův venkovský statek.
Tam na ně čekají dva poníci. Než
se s koníčky stačí seznámit, stane
se neštěstí – ze sousedního statku
někdo ukradne dva ryzáky. Pavlin
bratr si vzpomene, že po cestě zahlédli
přepravník a u něj muže, který
se choval podezřele. Policie se vydá
po stopách zloděje a oba koně se brzy
navrátí šťastně zpět do domovské stáje.
Šťastná je i dcera jejích majitelů Anna,
kterou Pavla zprvu považovala
za nafoukanou protivu. Záhy se však
spolu dívky skamarádí a čeká je pak
ještě jedno další pátrání, tentokrát
po dědečkových ztracených ponících.
Ela touží podívat se znovu do Země
kouzel, kam ji přenesly tajemné
červené špičky. Přání se jí splní,
ale v baletní zemi jako by tentokrát
nebylo ani živáčka a všude je zima
a chlad. Od Švestkové víly se Ela dozví,
proč: Myší král celou zemi zaklel
pomocí magické koule, v níž
je zmenšený model Země kouzel.
Když v kouli začne sněžit, stane
se totéž i po celém baletním kraji.
A když je všude sníh, nikdo nemůže
tančit. Myší král je ochoten zlomit
kletbu pod jednou podmínkou: dostane
za ženu dceru krále Tristana, krásnou
princeznu Aurelii. Vymyslí zase Ela
způsob, jak zlého myšáka oklamat
a Zemi kouzel roztančit?
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., 96 stran
130 x 200 mm
Cena 159 Kč
Termín vydání: září
Kategorie B
Ilustrovala Katie May
Přeložila Eva Brožová
Pro děti od 7 let
literatura pro dě t i a mládež
65
Vydejte se do okouzlující říše skřítků,
čarodějnic a kouzelníků! Pokračování půvabné
fantasy pro nejmenší čtenáře
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Ilustrovala Markéta Vydrová
Přeložila Radka Kolebáčová
Klasická a velmi oblíbená česká pohádka
v obnoveném vydání
Enid Blytonová
Markéta Zinnerová
Kouzelné křeslo
je zpátky
Za humny je drak
Monička a Petr jsou po půlroce ve škole
zpátky doma. Před sebou mají dva měsíce prázdnin. Čeká na ně jejich kouzelné křeslo ještě? Čeká! A nemůže
se dočkat, až s dětmi a Šotkem vyrazí
za dalšími báječnými dobrodružstvími.
Po cestě do Pánbůvíkam však kouzelné
křeslo ukradne skřet Liška a děti
ho získají zpátky jen s pomocí Zaklínače. Ani si pořádně nevydechnou
a už se vydávají zachránit hračky,
které padly do spárů učitele Hrozivy
ze školy pro zlobivé skřítky. Ještě
že je tu Šibal, který jim pomůže! Z nového kamaráda se však vyklube nezbedník, který jim připraví perné dny.
A aby nebyl všem trampotám konec,
kouzelného křesla se zmocní obr
Křivák z Toulavého hradu! Ale od toho
jsme v pohádce, aby nakonec všechno
dobře dopadlo.
Drak Mrak není žádná krvelačná příšera, která pojídá princezny a spaluje
ohněm, na co přijde. Naopak, je to dobrák od kosti a rád pomůže, kde může.
Jenže to ví ze začátku jen uhlířovic
Liduška. Ani uhlíř Patočka, ani král
zdejší země netuší, že nemají co do činění s nebezpečným nepřítelem. A tak
se věci pěkně zamotají do sebe. Chvíli
to dokonce vypadá, že se strhne
válka se sousedním královstvím. Protože jsme ale v pohádce, nakonec všechno dobře dopadne.
Půvabný pohádkový příběh známé
české spisovatelky znají děti i rodiče
ze stejnojmenného filmu.
Váz., 184 stran
165 x 235 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: srpen
Kategorie B
Ilustrovala Petra Z. Jelen
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Pro děti od 6 let
Pro děti od 6 let
66
literatura pro dě ti a mládež
literatura pro dě t i a mládež
67
Hrdina francouzské dětské klasiky ožívá
v moderním komiksovém pojetí! Podle televizního
seriálu, který najdete na ČT!
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ
a Planeta hudby
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 219 Kč
Termín vydání: červenec
Kategorie A
Pro děti od 7 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Ve třetím pokračování komiksové série
se Malý princ s Liškou ocitá na planetě,
kde se vše točí kolem hudby. Obyvatelé města Notové jsou závislí na hudební
továrně, kde se vyrábějí nástroje.
Eufonie, umělkyně, která svým zpěvem
řídí tovární výrobu, však už nějakou
dobu zpívá falešně a z továrny vycházejí nebezpečné nástroje chaosu. Malý
princ tuší, že se za vším zase skrývá
dílo zlého Hada, který se snaží zničit
všechny planety ve vesmíru. Musí
zasáhnout včas, aby se Notové nestřetli
ve válce se svými zapřisáhlými nepřáteli Květíky a nezničili si prostřednictvím
nástrojů chaosu svou planetu sami.
Na konci speciální bonus – Malý princ,
jak ho vidí komiksoví umělci Convard
a Griffo.
Malý princ a Liška
na planetě skalních lidí
Malý princ s Liškou
musí vrátit hvězdy na nebe!
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ
a Nefritová
planeta
Malý princ
a Astronomova
planeta
Když se Malý princ a jeho věrná kamarádka Liška ocitnou na planetě
kamenného lidu Skalníků, vidí, že jejich město je napadáno obrovským
nebezpečným trním a hrozí mu zkáza. Královna Nefrita však nechce
z města odejít, dokud se nevrátí její
syn Opál, který by měl přinést zázračná kamenná zrnka a město jimi
ochránit. Malý princ se musí vydat
do džungle a Opála vypátrat.
Na páté planetě se Malý princ a Liška setkávají s pěstiteli zeleniny Chlorofylci, kteří mají vážné problémy
s úrodou. Za všechno můžou hvězdy,
které přímo ovlivňují život rostlin
na této planetě. Hvězd a planet
na nebi totiž záhadně ubývá…
Je to dílo Astronoma, který krade
hvězdná tělesa, aby si vytvořil vlastní nebeskou báň. Malý princ s Liškou ho musí urychleně přivést k rozumu, jinak bude zle…
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 219 Kč
Termín vydání: září
Kategorie A
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 219 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
literatura pro dě t i a mládež
69
Další díl dobrodružné série pro kluky
i holky o speciálním séru proměny
Ilustroval Ross Collins
Přeložila Anna Vrbová
Pro děti od 8 let
70
literatura pro dě ti a mládež
Mimozemšťan na útěku!
Ali Sparkesová
Thomas Brezina
MUTANOL
HAFANI 001
Molekulární Urychlovač
TrANsformace Organických
Látek
PŘÍSNĚ TAJNÉ!
Vejce z vesmíru
Muší mstitelé
Váz., asi 130 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Před několika týdny se Dannymu
a Joshovi jen stěží podařilo vyváznout
z nebezpečí, které jim připravila bláznivá sousedka, když je pomocí speciálního roztoku proměnila v pavouky.
Bratři se zařekli, že se vědkyni budou
vyhýbat, ale to zřejmě nebude tak jednoduché. Přihodí se totiž události, které je donutí změnit názor, a tak dvojčata dokonce dobrovolně podstoupí další
proměnu. Tentokrát se stanou mouchami a vezmou spravedlnost do vlastních
rukou!
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Z laboratoře AAA uteče mimozemšťan... a o něco později se objeví
u rodiny Amselových.
Když si jde druhý den ráno Max Amsel
do skříně pro oblečení, spadne mu
k nohám nebesky modré vajíčko.
Zdá se, že nový případ pro Hafany 001
na sebe nenechá dlouho čekat – a Popcorn jim skutečně nařídí starat se o vejce tak, aby se zdárně vyklubalo. Jak
se to dělá? Musí se udělat pořádný
rámus! To se však pranic nelíbí
tatínkovi Robbiho a Maxe a hluk
bohužel neodradí ani lstivé zloděje.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., asi 144 stran
120 x 180 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Přeložila Michaela Škultéty
Pro děti od 8 let
literatura pro dě t i a mládež
71
Kniha o dobrém chování pro nejmenší
Váz., 96 stran
220 x 220 mm
Cena cca 249 Kč,
v kompletu s CD
Termín vydání: listopad
Kategorie AAA
Pro děti od 3 let
72
literatura pro dě ti a mládež
Ojedinělé rodinné album, které si každý
s pomocí nádherných ilustrací dotvoří sám
Ladislav Špaček
Eva Chupíková
Dědečku, vy právěj
Moje rodinné album
Etiketa pro kluky a holčičky
od tř í let
Druhá interaktivní kniha Evy Chupíkové je určena všem dětem, které rády
vystřihují, nalepují a vytvářejí si vlastní deníčky či zápisníky. Je ale také pro
všechny rodiny, které rády tráví společné chvíle, mají spoustu zážitků, příležitostí k setkávání a hromadu fotografií.
Děti si spolu se „svými“ dospělými budou moci vytvořit jedinečné fotografické album a dozvědět se o sobě a své
rodině něco víc. Najdou v něm prostor
na kresby, fotky a vlastní zápisky, kapitoly věnované rodičům, sourozencům,
prarodičům a domovu, grafický list
k sestavení vlastního rodokmenu, papírový pokojíček k vystřižení, volné listy
na rodinné fotografie a ještě hodně
další zábavy.
Knížka Dědečku, vyprávěj je určena
dětem od tří let, vypráví o světě etikety
pohledem malého děvčátka a jejího
trpělivého a laskavého dědečka. Děti
se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Dozvědí
se, jak se máme chovat v rodině,
na ulici, ve školce, na návštěvě, u stolu,
v divadle, v restauraci i v hotelu.
Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které
v dětech pěstují ohleduplnost,
obětavost, lásku ke světu kolem nich.
Kniha jim položí základy, na nichž pak
budou stavět, až budou starší a budou
je potkávat nové zkušenosti. Knížka
je bohatá na obrázky, proto si ji mohou
děti po prvním přečtení s dospělými
„číst“ i samy. Na konci knihy je sérii
otázek ke každé kapitole, aby si dospělí
s dětmi mohli o tématech kapitol ještě
vyprávět. Přílohou knihy může být
i zvukové CD, které mohou děti
poslouchat doma nebo v autě a přitom
podle obrázků prožívat děj.
Kroužková vazba, 64 stran
210 x 240 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Pro děti od 7 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
literatura pro dě t i a mládež
73
O nekonečných seznamech jedné dívky a o tom,
že rozhodování bývá občas těžké i pro dospělé
Váz., asi 110 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie C
Přeložila Jana Broekman-Minářová
Pro děti od 10 let
74
literatura pro dě ti a mládež
Pokračování série o životě v milionářské
čtvrti i o opravdovém přátelství
Francine Oomenová
Cathy Hopkinsová
Lena Notýsková
Milionové holky
Lena je jedenáctiletá holka z Amsterdamu, která má občas problémy s rozhodováním. Pomáhá jí při něm notýsek,
do kterého si všechno zapisuje, a tím
si rovná myšlenky. Nejčastěji vytváří
různé vtipné seznamy. Co si obléct ráno
na sebe, jak si přestat kousat nehty,
kdo ze spolužáků je nejotravnější.
Jenže Lenčin život nepřináší jen takové
jednoduché volby. Bezpečné rodinné
zázemí se radikálně změní, když
se začne rozpadat vztah rodičů.
Najednou je potřeba řešit závažnější
věci, než co bude k večeři a jak si učesat vlasy. Lena navíc zjistí, že s rozhodováním nemá problémy jen ona.
Někdy totiž ani dospělí nevědí,
jak se správně rozhodnout.
Princezna paparazziů
Jess již nějaký čas bydlí v luxusní
čtvrti Porchester Park se svým otcem,
bratrem Charliem a kocourkem Davem.
Blíží se konec školního roku a Jess se
těší na nové nájemníky, kteří mají přijet
do čtvrti na prázdniny. Před domem
čeká obvyklá várka paparazziů. Jess ví,
že se jim má vyhýbat, takže když
se nastěhuje nová nájemnice Riko,
obě dívky se baví tím, že se před
novináři schovávají. Je ale Riko
opravdu tou, za kterou se vydává –
anebo je tahle milionová kamarádka
podvodnice? Jess stále přitahují dva
dost rozdílní kluci, pro kterého z nich
se nakonec rozhodne?
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Přeložila Jana Chartier
Pro děti dívky od 10 let
literatura pro dě t i a mládež
75
Neobyčejná dívka Marina prožívá druhý rok
v Rafaelce mezi nágami
Renata Štulcová
Julia Jarmanová
Rafaelova škola
Tajemná kočka Ka…
a římský orel
Tance nág
Váz., 272 stran
130 x 190 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Ilustrovala Jarmila Marešová
Nové dobrodružství kočky s nadpřirozenými
schopnostmi
Marina konečně ví, že není jen obyčejná třináctiletá dívka od Berouna. Nemá
už jen taťku, babičku a dědu. Vždyť se
šťastně shledala s maminkou, královnou víl a svými sourozenci. Zdá se,
že Marinu čeká život spokojené studentky v sekundě Rafaelovy školy.
Při metamorfóze ztrácí vílí křídla a stává se nágou, stejnou bytostí, jako je její
sestra Meluzína. Se spolužáky se ocitá
v tajuplném hradě krále Basilea,
učí se tančit břišní tance a poznávat
drahé kameny. Jenže pak objeví hrozivé tajemství, které její sestra schovává
v nepřístupné věži. A maminka se stále
musí skrývat před tatínkem. Působí tak
opravdu kletba, která visí nad Marininým rodem? Hrozí kletba také Marině?
Ublíží
ta kletba jednou její největší lásce?
Topher Hope má starosti se svou kočkou. Ka, která umí cestovat časem, zase
někam zmizela. Na monitor vyťukala
Topherovi místo, kde se nachází – Calleva, římsko-britská osada, rok 79 našeho letopočtu. Topher se chtě nechtě
musí vydat za ní. Stává se z něj britský
chlapec zaměstnaný jako učedník u
římského výrobce mozaik. Když
ze sochy římského císaře na náměstí
zmizí zlatý orel, křehké příměří mezi
Brity a Římany je ve velkém ohrožení.
Topher se rozhodne, že musí orla stůj
co stůj najít. Dostane se spolu s římským kamarádem Marcusem do pěkné
šlamastyky, z níž mu může pomoct jen
jeho výjimečná kočka.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., 144 stran
130 x 190 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie C
Přeložila Eva Brožová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Pro děti dívky od 10 let
Pro děti od 8 let
76
literatura pro dě ti a mládež
literatura pro dě t i a mládež
77
Původní česká obrázková knížka pro všechny
milovníky psů
Váz., asi 64 stran
190 x 160 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: listopad
Kategorie B
Ilustrovala Denisa Grimmová - Abrhámová
Pro děti od 5 let
Podle animovaného filmu od tvůrců
Koraliny, Mrtvé nevěsty Tima Burtona
či Spláchnutej!
Lenka Wimmerová
E lizabeth Cody Kimmelová
Prapsi
Norman a duchové
Půvabný novodobý mýtus o tom,
jak vlastně vznikli psi – lidé byli
na počátku světa ohrožený druh,
vydaný napospas okolní divočině.
Proto jim vládcové vesmíru seslali
pomocníky a ochránce. Z původní
prapsohmoty vytvořili pět prvních
obřích psů a každý z nich dostal
na starost jeden lidský kmen. Kmen
Středopásmanů zastoupený malým
Adamem má přiděleného psa
Archibalda. Mezi chlapcem a Archibaldem se vytvoří pevné pouto, které
je dnes tak charakteristické pro vztah
člověka a psa.
Kniha plná nádherných a působivých
ilustrací vhodná pro předčítání
i pro první samostatné čtení.
Norman Babcock to nemá jednoduché.
Umí totiž mluvit s mrtvými a to s sebou
přináší všelijaké nesnáze. Zesnulí často
mívají pocit, že to, co mají na srdci,
je nejdůležitější na světě.
A ačkoli se mu někdy zdá, že jsou jejich
přání trošku padlá na hlavu, Norman
jim rád pomáhá. Cítí se totiž mezi
duchy lépe než mezi živými. To však
jeho okolí vůbec nechce pochopit.
Nemine den, aby si ho ve škole někdo
nedobíral, a ani doma to není dvakrát
růžové. A ke všem jeho trampotám
se ještě přidá šílený prastrýček,
zombie a rozzuřená čarodějnice.
Osud celého městečka se rázem
ocitne v Normanových rukou.
Když neodvrátí tři sta let starou kletbu,
lehne celá Ospalá Lhota popelem.
Ale vysvětlujte to někomu.
Váz., 216 stran
130 x 200 mm
Cena 239 Kč
Termín vydání: září
Kategorie A
Přeložila Lucie Křesťanová
Pro děti od 9 let
78
literatura pro dě ti a mládež
literatura pro dě t i a mládež
79
Parta outsiderů se jako členové tajné špionážní
organizace vydává zachránit svět!
Michael Buckley
Gareth P. Jones
EKZOTI
K letba rodu
Bardulfů
E litní Komando Záchrany,
Obrany a Tajné Intervence
Váz., 336 stran
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Ilustroval Ethen Beavers
Přeložila Jana Hejná
Pro děti od 9 let
80
literatura pro dě ti a mládež
Co se skrývá za prazvláštním chováním členů
rozvětvené rodiny Bardulfů?
Jackson Jones je bezstarostný a mezi
spolužáky velmi oblíbený jedenáctiletý
kluk, jenže když mu do pusy znenadání
přibude tuna železa, stane se z něj jako
mávnutím kouzelného proutku jeden
z těch podivínských exotů, kterým se
se svou partou dřív posmíval.
A to je jeho konec – aspoň do chvíle,
než náhodou odhalí tajemnou špionskou organizaci EKZOTI, kterou tvoří banda technologicky vylepšených
mimoňů bojujících za bezpečnost naší
planety.
Ale šílený padouch, který si brousí
zuby na ovládnutí světa, není tím
jediným, s čím se musí Jackson
ve svém novém životě vypořádat...
Čtrnáctiletá Mariel se poprvé
od chvíle, kdy ji matka jako miminko
odvezla na druhý konec světa, vrací
do rodné Anglie, a to rovnou na pohřeb babičky, kterou nikdy nepoznala. Rod Bardulfů ovšem není jen tak
obyčejná rodina a setkání s ní vyvolává řadu zapeklitých otázek. Proč
se její máma tehdy před lety s babičkou tak osudově nepohodla?
Proč Amélie vždycky voní jako
by se koupala v parfému? Nad čím
se tajemně usmívá Mona Lisa ve starobylém rodinném sídle, vile Louvre? Proč Geralda tolik děsí bratrova
nezdolná chuť k jídlu? Vážně
si babička zlomila vaz pádem
ze schodů? A hlavně – jaké temné
tajemství ukrývá její prapodivná
staronová rodina?
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., 208 stran
130 x 200 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Pro děti od 9 let
Přeložila Jana Hejná
literatura pro dě t i a mládež
81
Fantastické vyprávění o neohrožených
sovích bojovnících pokračuje!
Druhý díl oblíbené zvířecí fantasy. Tři
vyvolení – kocour, sojka a žabák v boji proti zlu.
Kathryn Laskyová
Legenda o sovích
strážcích – 4.
Obležení
Váz., 184 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Přeložila Jana Jašová
Pro dívky od 9 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
82
literatura pro dě ti a mládež
Čtyři soví kamarádi Soren, Gylfie, Šerozrak a Hrabík se na svém dobrodružném putování dostali až ke svému cíli:
na Velký húlský strom, kde žije legendární rytířský řád – soví strážci, kteří pomáhají nastolovat právo a pořádek v sovích královstvích. Proti těmto
obráncům dobra se však shromažďují
síly zla, v jejichž řadách se ocitl i Sorenův bratr Klud. Tito fanatičtí soví vojáci, kteří si říkají Čistí, vytáhnou do otevřeného boje: oblehnou Velký húlský
strom, takže jeho obyvatele čeká těžký
boj nejen za své ideály, ale i holý život.
Sorena však čeká něco ještě děsivějšího než pouhý boj: Rada starších ho pověří úkolem vrátit se na místo, o němž
přísahal, že je už nikdy nechce spatřit.
Do Akademie svaté Aegolie, kam ho
jako mládě odvlekli únosci. Tentokrát
se vydává do kamenných zdí soví školy
se svými přáteli jako špeh, aby nepozorovaně odhalil kořeny zla, které se odsud šíří. A pokud má být v sovích královstvích nastolen mír, musí se s tímto
tajemstvím a se zdravou kůží zase vrátit k Sovím strážcům...
Adam Jay Epstein
a Andrew Jacobson
Spřízněnci čarodějů –
Tajemství koruny
Kocouru Aldwynovi, sojce Sylvii a žabáku Gilbertovi se v prvním díle sice podařilo zachránit své patrony před smrtí, ale zlá Paksahara jim přitom unikla.
A nyní začala proradná zaječice uskutečňovat své podlé plány, aby ve Vastii znovu nastolila vládu zvířat a z lidí
učinila své otroky. Z Pohyblivé pevnosti seslala kletbu, která zbavila všechny lidské čaroděje v zemi kouzelných
schopností. A tak osud celé Vastie znovu závisí na třech spřízněncích, třech
Vyvolených. Stihnou Aldwyn, Sylvie
a Gilbert nalézt tajemný klíč k Pohyblivé pevnosti a zastavit Paksaharu dřív,
než zpustoší celou Vastii?
Závod s časem začíná…
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., 344 stran
130 x 200 mm
Cena 319 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie B
Ilustrovali Peter Chan
a Kei Acedera
Přeložila Anna Vrbová
Pro čtenáře od 9 let
literatura pro dě t i a mládež
83
Strhující a temný pohádkový příběh o dívce,
která má zachránit říši víl a elfů a stát se jejich
královnou
Váz., 328 stran
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie C
Psychologický rádce pro všechny ženy
a dívky, nejen pro čtenářky Stmívání
Melissa Marrová
Louise Deaconová
Nebezpečně krásný
Stmívání, pravá
láska a vy
Málokdo z obyvatel Huntsdalu tuší,
že existuje ještě jiný svět, svět elfů a víl.
Svět plný tajemství a nebezpečí, který je smrtelníkům zapovězený. Aislinn
vidí víly od narození, ale nikdy netušila, že ve světě éterických bytostí, před
nimiž celý život utíká, bude muset sehrát zásadní roli. Vše se pro ni změní
v okamžiku, kdy se setká s Keenanem,
letním králem. Ten v ní spatří svou královnu, kterou marně hledá již tisíc let.
S její pomocí má zachránit svět letních
elfů i lidí před zlovůlí kruté zimní královny. Najde v sobě Aislinn dostatek
odvahy, aby podstoupila osudovou
zkoušku? Bude ochotná riskovat
vlastní život, aby pomohla nebezpečně
krásnému elfovi, kterého ani nezná?
Najděte svého Edwarda
nebo Jacoba!
Některé dívky mají v lásce štěstí, jelikož instinktivně dokáží rozpoznat
muže, který je může učinit šťastnými. Jejich úspěch je tajemstvím dokonce i pro ně samotné. Kniha psycholožky Louise Deaconové toto
tajemství odhaluje. Na příkladu ságy
Stmívání dokazuje, jak romantické
knihy a filmy ovlivňují názory žen
na milostné vztahy, pomocí praktických příkladů a návodných rad odkrývá zavedená klišé a učí čtenářky
poznávat svou osobnost i své skutečné touhy a potřeby. Každá dívka má
právo na štěstí a s touto knihou
se její šance mnohonásobně zvyšují!
Váz., 336 stran
130 x 200 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Přeložila Radka Kolebáčová
Přeložila Martina Burešová
Pro dívky od 12 let
Pro čtenářky od 14 let
84
literatura pro dě ti a mládež
literatura pro dě t i a mládež
85
Sestav si své vlastní
funkční modely!
Jedinečná interaktivní kniha a nezbytná
příručka pro budoucí techniky.
Nick Arnold
Jak fungují stroje
Interaktivní průvodce
jednoduchými stroji
a mechanismy
Kniha velice přehledně a srozumitelně
seznamuje s principy fungování
a vývojem jednoduchých strojů a mechanismů – od pák, ozubených převodů
a kladek až k západkám, vačkám
a klikovým hřídelím. Každý mechanismus je názorně popsán a vysvětlen
a nechybí zde ani časová osa znázorňující proměny využití jednotlivých principů síly v čase. Součástí knihy je praktická část – 12 funkčních modelů, které
si čtenáři mohou sami sestavit. Podle
jednoduchých návodů lze přišroubovat
malá i velká barevná kolečka a další
součástky na desku s dírkami, a pak
už stačí jen uvést své stroje do provozu.
86
literatura pro dě ti a mládež
Komplet; krabice + kniha
235 x 265 x 32 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie A
Pro děti od 8 let
Přeložil Karel Kopička
Ilustroval Allan Sanders
literatura pro dě t i a mládež
87
Jídlo jako životní styl II.
Havlíček Petr,
Lamschová Petra
životní styl, 192 stran, 299 Kč
Hezky česky, hravě
a zdravě!
Havlíček Petr,
Lamschová Petra
životní styl, 192 stran, 299 Kč
Jídlo jako životní styl
Havlíček Petr,
Lamschová Petra
životní styl, 192 stran, 299 Kč
Věra čáslavská
Kosatík Pavel
osobnosti, 248 stran + 44 příloh, 279 Kč
100 nejkrásnějších
receptů časopisu FOOD
kolektiv autorů
kuchařka, 232 stran, 389 Kč
Nová velká kniha etikety
Špaček Ladislav
encyklopedie
288 stran + 40 příloh, 449 Kč
úspěšné tituly
VELKÝ DIETNÍ PLÁN
Lamschová Petra, Jana Vašáková
životní styl, 240 stran, 229 Kč
Špaček v porcelánu
Špaček Ladislav
pro mládež
208 stran, 229 Kč
SKAUTSKÉ STOLETÍ
kolektiv autorů
naučná, 256 stran, 499 Kč
DESET LET S VÁCLAVEM HAVLEM
Špaček Ladislav
osobnosti, 232 stran + 24 příloh, 269 Kč
NABOSO
Howell Daniel
naučná, 168 stran, 249 Kč
MILÁČEK
Lustig Arnošt
česká próza, 400 stran, 299 Kč
Tvoje slzA, můj déšť
Lustigová Eva
rozhovor + dokument. film,
184 stran, 299 Kč
Zrozeni k běhu –
Born to run
McDougall Christopher
naučná, 280 stran, 349 Kč
JÁ a kaminski
Kehlmann Daniel
světová próza, 160 stran, 229 Kč
Nádhera života
Kumpfmüller Michael
světová próza, 232 stran, 249 Kč
MOJE ANGLICKÁ BABIČKA
Parkanová–Whitton Hana
pro ženy, 280 stran, 249 Kč
JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN
Le Carré John
detektivka, 384 stran, 299 Kč
Malá kniha etikety
Špaček Ladislav
naučná
Pro celou rodinu, 128 stran, 159 Kč
U stolu, 144 stran, 199 Kč
Pro každý den, 176 stran, 199 Kč
Pro manažery, 208 stran, 219 Kč
Pro firmu a úřad, 128 stran, 189 Kč
SPIKNUTÍ PROTI AMERICE
Roth Philip
světový román, 392 stran, 389 Kč
Komisař Vrťapka
SEBRANÉ SPISY 3
Morkes Petr, Etrychovi Pavla a Tomáš
dětská, 112 stran, 249 Kč
POHÁDKY
Macourek Miloš
dětská, 200 stran, 349 Kč
PŘÍPAD VRAŽDÍCÍ SLEPICE
Grimmová Sandra
dětská, 192 stran, 229 Kč
Komisař Vrťapka a prokletí
zubu moudrosti
Morkes Petr
dětská, 64 stran, 249 Kč
Deník mimoňky II.
Russellová Rachel René
dětská, 288 stran, 279 Kč
PŮLMINUTOVÉ HORORY,
72 příběhů, které vás
nenechají spát
dětská, 152 stran, 199 Kč
MALÁ BALETKA
Bussellová Darcey
dětská, 96 stran, 159 Kč
ZÍTRa V ZOO!
MAKEJ, MAKAKU!
Krolupperová Daniela
dětská, 96 stran, 199 Kč
Vrťapkův školní diář
Morkes Petr,
Etrychovi Pavla a Tomáš
dětská, 184 stran, 149 Kč
JEŽÍŠEK
Skálová Hana
dětská, 104 stran, 299 Kč
ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
Popprová Andrea
dětská, 120 stran, 289 Kč
KLOFÁCI
Kratochvíl Miloš
dětská, 160 stran, 249 Kč
Pachatelé dobrých skutků – komplet+ CD + samolepky
Kratochvíl Miloš
699 Kč
Tajemství permoníků
Popprová Andrea
dětská, 72 stran, 179 Kč
O líné babičce
Kastnerová Alena
dětská, 88 stran, 279 Kč
Anička, žabičky a jejich přátelé
Kosková-Třísková Lenka
dětská, 104 stran, 199 Kč
Křeček Ferda v OHROŽENÍ
Reiche Dietlof
dětská, 160 stran, 229 Kč
Hugo a jeho velký objev
Selznick Brian
224 + 320 stran příloh, 249 Kč
Neštovice, mor a jiné pohromy
Platt Richard
dětská naučná, 48 stran, 189 Kč
Vydavatelství
Mladá fronta a.s.
Mladá fronta je jedním z největších českých
vydavatelských domů působících v oblastech
vydávání časopiseckých, novinových, digitálních,
klientských a knižních titulů.
Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme
kolem 200 knižních titulů, od roku 2011 vydáváme rovněž e-books.
Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů
vydavatelského domu.
V současné době vydáváme 54 periodik, ekonomický deník Mladá fronta E15
a ekonomický týdeník EURO.
Vydavatelství Mladá fronta jako první v České republice nabízí časopisy i knihy
vytvořené přímo pro Apple iPad.
ČASOPISY
• tituly pro ženy
• tituly pro muže
• tituly pro děti
• ekonomické tituly
• zdravotnické tituly
• stavební tituly
• IT tituly
• tituly v PDF
• tituly pro iPad
NOVINY
• ekonomický deník Mladá fronta E15
• ekonomický týdeník EURO
• ZEN
ONLINE
• ženské weby (Dáma.cz, Recepty.cz,
Maminka.cz, Fitweb.cz)
• mužské weby
(Živě.cz, MobilMania.cz, Autorevue.cz)
• zpravodajský web E15.cz
• cestovatelský portál Orbion.cz
a jiné zajímavé weby
KNIHY
Kompletní přehled titulů a nabídku
knih Mladé fronty naleznete na www.mf.cz a www.kniha.cz
Mladá fronta má dobré renomé ve všech
oblastech knižní produkce, především
v próze, dětské i naučné literatuře.
Kvalitní knižní tituly najdete v zajímavých
mimoedičních projektech a také
v tradičních knižních edicích:
• Moderní světová próza
• Maminka
• Už umím číst
• Sluníčko
• Kolumbus
• Tajný archiv (a další)
kontakty
Product Manager – naučné publikace
Mgr. David Pazdera
Tel.: 225 347 309
[email protected]
Product Manager – naučné publikace
Bc. Marie Hajdová
Tel.: 225 347 310
[email protected]
Ředitel
Ing. Tomáš Černý
Tel.: 225 347 324
[email protected]
Obchodní manažerka
Petra Řičánková
Tel.: 225 347 261
GSM: 724 561 758
[email protected]
Product Manager – dětská literatura
Mgr. Lucie Šavlíková
Tel.: 225 347 311
[email protected]
Product Manager – česká a světová literatura
Mgr. Ivana Mergerová
Tel.: 225 347 308
[email protected]
Asistentka divize Knihy
Jana Urešová
Tel.: 225 347 304
[email protected]
Obchodní referentka
Bc. Jitka Slunečková
Tel.: 225 347 313
[email protected]
Product Manager – dětská literatura
Mgr. Zuzana Machková
Tel.: 225 347 303
[email protected]
KNIHY – VÝROBA
Manager smluvní agendy
Mgr. Nikol Koubová
Tel.: 225 347 322
[email protected]
Product Specialist – kniha.cz
Bc. Lukáš Gilánik
Tel.: 225 347 312
GSM: 725 309 877
[email protected]
Distribuce Slovanský dům –
Euromedia Group
U Rybníka 1161,
271 01 Nové Strašecí
Tel.: 800 103 203
E-mail: [email protected]
www.knizniweb.cz
Krameriova K.D. s. r. o.
Vosmíkova 538
396 01 Humpolec
Tel./Fax: 565 532 837
E-mail: [email protected]
VEDENÍ DIVIZE KNIHY
Programový ředitel
Mgr. Antonín Kočí
Tel.: 225 347 305
[email protected]
Obchodní ředitelka
Ing. Lucie Černá
Tel.: 225 347 314
GSM: 602 628 980
[email protected]
KNIHY – OBCHOD
Obchodní manažerka
Jana Řádková
Tel.: 225 347 323
GSM: 725 023 723
[email protected]
KNIHY – MARKETING A PR
Vedoucí marketingu a PR
Mgr. Magdaléna Potměšilová
Tel.: 225 347 302
GSM: 724 721 336
[email protected]
Marketing a PR Specialist
Ondřej Vohnický
Tel.: 225 347 301
GSM: 724 561 814
[email protected]
KNIHY – REDAKCE
Product Manager – česká a světová literatura
Mgr. Tomáš Dimter
Tel.: 225 347 307
[email protected]
PEMIC BOOKS a.s.
Vratimovská 703/101, 719 00
Ostrava-Kunčice
Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499
Callcentrum: 597 490 491-7
E-mail: [email protected]
www.pemic.cz
Kosmas s. r. o.
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Sklad: V Zahradě 877, 252 62
Horoměřice
Tel.: 226 519 400
E-mail: [email protected]
www.firma.kosmas.cz
Vedoucí týmu grafiků – koordinátorka výroby
Jana Bromová
Tel.: 225 347 319
GSM: 724 314 781
[email protected]
Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332, 149 00
Praha 4
Tel.: 272 910 733
E-mail: [email protected]
www.knihycz.cz
OPA – knižní velkoobchod
Ružinovská 1227, 142 00, Praha 4
Tel.: 241 725 053
E-mail: [email protected]
www.opa-knihy.cz
Nakupujte pohodlně
na e–shopu Mladé fronty
Download

První díl série o ponících pro začínající čtenáře