Ochrana osobních údajů
Obsah: ●
●
1. Zásady ochrany osobních údajů: ○ A. Správce údajů ○ B. Osobní údaje a jejich používání ■ (a) Jaké údaje shromažďujeme a proč ■ (i) Odpovědi na Vaše dotazy ■ (ii) Účast v reklamní akci ■ (iii) Plnění smlouvy/objednávky ■ (iv) Přímý marketing v budoucnosti ■ (v) Návštěva na internetových stránkách ○ C. Zpracovatelé údajů ○ D. Bezpečnost ○ E. Vaše práva ○ F. Kontaktní údaje ○ G. Jiné shromažďované informace 2. Změny v právních ujednáních 1. Zásady ochrany osobních údajů: A. Správce údajů Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je: SAZKA a.s. IČ : 26493993 Sídlo: K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9 Zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen "SAZKA"). Společnost SAZKA ctí zásadu ochrany osobních údajů svých zákazníků – naším cílem je chránit Vaše osobní údaje a dodržovat právní předpisy týkající se ochrany takových údajů. Tento dokument poskytuje ucelený přehled o druhu informací, které prostřednictvím těchto webových stránek shromažďujeme, a o tom, jak tyto informace používáme a chráníme. Naleznete zde rovněž výčet Vašich práv týkající se ochrany údajů a informaci o tom, jak nás můžete kontaktovat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze těchto webových stránek. Nevztahují se například na proužkovou reklamu (bannery), inzeráty či reklamní akce, které případně sponzorujeme, nebo na nichž se podílíme, na webových stránkách vlastněných třetími osobami. B. Osobní údaje a jejich používání (a) Jaké údaje shromažďujeme a proč Za "osobní údaje" považujeme informace, které od Vás shromažďujeme a z kterých lze zjistit Vaši osobní totožnost jako např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo (včetně čísla mobilního telefonu), údaje týkající se platebních karet, zobrazované jméno (přezdívka), e­mailová adresa, věk, pohlaví a rodinný stav; mohou sem však patřit i další informace, jako např. nákupní zvyky a preference, jakož i informace o životním stylu – např. o zájmech a koníčcích. Ujišťujeme Vás, že nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje z Vašich návštěv na naší stránce, ledaže byste nám tyto informace poskytli dobrovolně.Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek, bude zřejmé, pro jaké účely chceme tyto údaje použít, a požádáme Vás o souhlas s takovým použitím. Tyto údaje následně použijeme pouze pro uvedené účely. Mezi obvyklé účely patří např.: (i) Odpovědi na Vaše dotazy V případě, že nám zašlete své osobní údaje v souvislosti s nějakým dotazem nebo otázkou (např. o společnosti, jejích výrobcích či službách nebo jejich kvality či dostupnosti), použijeme údaje, které poskytnete, abychom odpověděli na Vaši otázku. V některých případech může být nezbytné sdílet informace o vás s jinými externími zpracovateli údajů. (ii) Účast v reklamní akci Osobní údaje poskytnuté na přihlášce do reklamní akce můžeme použít pro účely řízení takové akce v souladu s jejími stanovenými pravidly. Taková pravidla mohou vyžadovat zveřejnění zkrácených údajů o výhercích a může být nezbytné, aby se výherci zúčastnili budoucích reklamních akcí. Reklamní akce mohou pro nás zajišťovat externí agentury, které tak mohou získat přístup k vámi poskytnutým údajům (viz zpracovatelé údajů). (iii) Plnění smlouvy/objednávky Osobní údaje, které nám poskytnete při objednávání našeho zboží nebo služeb, můžeme použít při plnění takové objednávky a může být nezbytné, abychom takové údaje sdělili třetím osobám, například společnostem zajišťujícím platby platebními kartami nebo přepravcům zboží. (iv) Přímý marketing v budoucnosti Pokud se rozhodnete, že chcete dostávat tyto materiály, budeme Vám čas od času zasílat informace anebo nabídky, které se týkají našeho zboží anebo služeb, o nichž si domníváme, že by vás mohly zajímat. Budete­li s tím souhlasit, můžeme také Vaše údaje sdílet s dalšími pečlivě vybranými společnostmi, nebo jim je předat. Tyto společnosti Vám následně mohou zasílat informace anebo nabídky týkající se jejich zboží anebo služeb, jak bude uvedeno v době, kdy od vás budeme údaje shromažďovat. Můžete však kdykoli svůj souhlas se zasíláním takových informací a nabídek odvolat ("odhlásit se"). Vyplníte­li své osobní údaje na těchto webových stránkách a tyto údaje odešlete, berete na vědomí a souhlasíte se zasílání obchodních sdělení správce prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků. (v) Návštěva na internetových stránkách Můžeme také shromažďovat údaje o Vaší návštěvě na našich internetových stránkách a jiných podobných stránkách podle Vašich aktivit v našem on­line systému. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují Vaši osobu. Mohou zahrnovat stránky, které navštěvujete, a produkty a služby, které jste si prohlíželi nebo objednali. To nám pomáhá do budoucna rozvíjet a modifikovat naše služby podle Vašich individuálních potřeb a preferencí. Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou za účelem poskytování "služeb poskytnutých na objednávku". C. Zpracovatelé údajů V některých případech můžeme zpracováním nebo analýzou údajů, které shromáždíme na svých webových stránkách, včetně Vašich osobních údajů, pověřit třetí osoby. Přístup k osobním údajům, které SAZKA zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž všechny tyto osoby jsou vázány smluvní povinností nepoužívat Vaše osobní údaje jiným způsobem, než jak jsme stanovili. Data mohou být poskytnuta pouze následujícím subjektům: ● subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem; ● zpracovatelé. Seznam zpracovatelů osobních údajů:Vaše osobní údaje předáme, pro účely níže uvedené, i třetím osobám tvz. zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou uzavíráme podle zákona o ochraně osobních údajů. Zde najdete taxativně vymezené skupiny zpracovatelů, kterým jsou data předávána s uvedením těch nejdůležitějších zpracovatelů. a) zpracovatelé, které SAZKA využívá pro účely marketingu: ● Wunderman s.r.o., IČ 25054309, se sídlem Nádražní čp. 762, 150 00 Praha 5, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 45691 ● SYMBIO Digital, s.r.o., IČ 26492407, se sídlem Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 85648 ● Follow Bubble s.r.o., IČ 27721876, se sídlem Mutěnická 4126/7, 628 00, Brno, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 54563 ● Adexpres.com. s.r.o., IČ 28490797, se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 145439 ● YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o., se sídlem Nádražní 762, 15000 Praha 5 ­ Smíchov, IČ: 26133113, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka C 73088 ● VCCP s.r.o. , se sídlem Ostrovní 126/30, 11000 Praha 1 ­ Nové Město, IČ: 29042852, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka C 162258 ● MÉDEA, a.s., se sídlem Mikuleckého č.p. 1311/8, 14700 Praha 4, IČ: 25130013, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka B 4728 ●
Millward Brown Czech Republic, s.r.o., se sídlem Klimentská 10/1207, 11000 Praha 1, IČ: 25782606, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka C 69790 ● CONFESS Research s.r.o., se sídlemVítkova 32/5, 18600 Praha 8 ­ Karlín, IČ: 26738384, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka C 90664 ● Nydrle Digital s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha 2 ­ Nové Město, IČ: 27140849, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka C 99365 ● Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 33701 Ejpovice, IČO 63077051, DIČ: CZ 63077051 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, č. vložky 9503 ● ARVATO services management Czech republic s.r.o, se sídlem Plaská 622/3, Praha 5, 15000, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C143289 ● Mobivillage SA, se sídlem ZAC Saumaty ­ L’Estaque, 8 rue Jean­Jacques Vernazza 13016 Marseilles, France, IČ: 433 028 636 ● MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 ­ Smíchov, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328 ● TANGER computersystems s. r. o. , se sídlem Keltičkova 1298/62, PSČ 710 00, Ostrava, IČ: 479 75 067, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka ● NERIS s.r.o., se sídlem Opletalova 5, 110 00 Praha 1, IČ: 257 54 670, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67250 ● RINGIER ČR a.s., se sídlem U Průhonu 800/13, 170 00 Praha 7, IČ: 407 66 713, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 867 ● iCom Vision s.r.o., se sídlem Krejčího 2279/6, 180 00 Praha 8, IČ: 265 09 628, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86671 b) zpracovatelé, kteří zajišťují technickou a administrativní podporu: ● .Greep, spol. s r.o., IČ 26499606, se sídlem Vlkova 40/807, 130 00 Praha ­ Žižkov, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 86033 ● GTECH Czech Republic LLC, IČ 48135674, se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 93 Praha 9, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. A 7551 ● Denax a.s., IČO 35753790, se sídlem Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl: Sa vložka č. 1882/B ● Informační linky, s.r.o, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1,IČ: 24728055, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 169320, ● Cleverlance, se sídlem Praha 4, Na Zámecké 8/410, IČ: 27408787 DIČ: CZ27408787, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10400 ● Itelligence, a.s., se sídlem Brno ­ Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno město, 60300, IČ: 26718537, vedená u krajského soudu v Brně, B4328 ●
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936, DIČ: CZ 27088936, Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 954 ● Futurasoft, s.r.o., se sídlem Bašty 415/6, 60200 Brno, IČ:29292395, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C71446 D. Bezpečnost Učinili jsme vhodná opatření k tomu, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, a totéž vyžadujeme od externích zpracovatelů údajů. Všechny informace, z kterých lze určit osobní totožnost, jsou přístupné pouze na základě určitých omezení, aby se zabránilo nedovolenému přístupu, úpravě nebo zneužití. Upozorňujeme však, že Vaše osobní údaje můžeme sdělit, bude­li to požadováno podle zákona, na základě povolení k domovní či osobní prohlídce, předvolání nebo soudního nařízení. E. Vaše práva Podle zákona zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů máte zejména následující práva: 1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dříve udělili; 2. právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu; 3. právo podávat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů; 4. právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které o Vás máme k dispozici; 5. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení svých práv. F. Kontaktní údaje Chcete­li s námi projednat jakoukoli záležitost spojenou s ochranou údajů (např. odvolání souhlasu, opravu údajů), využijte, prosím, následující kontaktní údaje: SAZKA a.s. K Žižkovu 851 190 93 Praha 9 E­mailová adresa: [email protected] G. Jiné shromažďované informace: Sbírat nebo sdílet informace můžete, aniž byste o tom věděli, také během surfování po internetu. Tedy sbírají a sdílejí je za vás cookies nebo internetové tagy. Cookies jsou soubory nebo informace, které Váš prohlížeč ukládá na pevném disku počítače. Když se vrátíte na naši stránku, server – na kterém jsou uloženy materiály naší stránky – pozná na základě těchto cookies Vaše předchozí návštěvy na našich stránkách a to, že jste již poskytli osobní údaje. Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace. Takzvané „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač. „Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na Vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte. Na našich webových stránkách mohou být umístěny reklamy třetích osob. S těmito reklamami mohou být spojeny "cookies", umožňující inzerentovi sledovat počet anonymních uživatelů reagujících na danou kampaň. Ke cookies umístěným třetími osobami nemáme přístup, ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu (číslo přiřazené Vašemu počítači, kdykoli surfujete na Internetu), typ internetového prohlížeče, který používáte, a typ Vašeho operačního systému. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem. Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil Vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek. 2. Změny v právních ujednáních: Společnost SAZKA a.s., si vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje. 
Download

Ochrana osobních údajů - Eurojackpot