Jak velí srdce
Řád Milosrdných bratří se už přes 500 let věnuje ve zhruba
300 zařízeních na celém světě péči o nemocné a potřebné.
Nemocnici Milosrdných bratří v Řezně (Regensburgu)
zasvětil v roce 1929 příslušník řádu Milosrdných bratří Eustachius Kugler. V té době to bylo největší a nejmodernější
zdravotnické zařízení v Bavorsku. Za obětavou službu ve
prospěch všech lidí a za svou práci v těžkých časech byl v
roce 2009 blahořečen.
O nás
Kontakt/Příjezd
Nemocnice Milosrdných bratří Regensburg -
Klinika v ulici Prüfeninger Straße
Prüfeninger Straße 86, 93049 Regensburg
Informace: 0941 369-0
Nemocnice Milosrdných bratří Regensburg -
Klinika Sv. Hedviky pro děti, mládež a ženy
Steinmetzstraße 1-3, 93049 Regensburg
Informace: 0941 369-98
Podrobnější informace o obou klinikách najdete na adrese
www.barmherzige-regensburg.de
Neodkladná péče
Člověk je středem našeho konání
Zakladatel řádu Milosrdných bratří, svatý Jan z Boha, je
považován za průkopníka moderní péče o nemocné. Jeho
motto „Jak velí srdce“ a ideál celostního přístupu k terapii
je dodnes platný: Plánování terapie u nás přihlíží k přáním
pacientů, jejich tělesné a duševní kondici a jejich individuální životní situaci. Do práce s nemocnými zapojujeme
vedle lékařů a ošetřujícího personálu také psychology,
duchovní, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, odborníky na terapii
prostřednictvím hudby, logopedy, poradce pro správnou
výživu a specialisty na tišení bolesti.
Krankenhaus Barmherzige Brüder
Regensburg
+
Informace pro pacienty
Lidé pro Vaše zdraví
na klinikách v Prüfeninger Straße a na Klinice sv.
Hedviky Neodkladná péče
Pro dospělé: 0941 369-3501
Centrum neodkladné péče
Přednosta: Dr. Felix Rockmann
[email protected]
Nemocnice Milosrdných bratří v Řezně je největší katolická
nemocnice v Německu a výuková nemocnice Univerzity v
Řezně. V našich dvou zdravotnických zařízeních v ulici Prüfeninger Straße a na Klinice sv. Hedviky pro děti, mládež a ženy
se staráme o pacienty nejen z celého východního Bavorska,
ale i z mnohem vzdálenějších regionů.
Záruka kvality
Kvalitu naší práce pravidelně předkládáme k posouzení
nezávislým odborníkům. Naše zdravotnické zařízení je certifikováno podle celosvětově uznávané normy DIN EN ISO v
kombinaci s hodnocením kvality podle zásad křesťanské etiky
proCum Cert. Díky tomu jsou do hodnocení a zajištění kvality
zahrnuta také kritéria jako například sociální kompetence a
odpovědnost vůči společnosti.
Pro děti: 0941 369-5470
KUNO Centrum neodkladné péče pro děti
Přednosta: Prof. Dr. Michael Melter a
Prof. Dr. Bertram Reingruber
[email protected]
Mezioborová spolupráce
Nejlepších možných výsledků terapie můžeme u našich
pacientů dosáhnout pouze uplatňováním nejnovějších
poznatků v úzké mezioborové spolupráci. K takovému propojení znalostí expertů proto vytváříme specializovaná centra,
jejichž úroveň pravidelně hodnotí externí posuzovatelé.
Naši nemocnici chápeme jako místo uzdravování, lidského
přístupu a poskytování pomoci každému z našich pacientů
a jeho blízkým.
Při příjezdu autem sjeďte z dálnice A93 na výjezdu Regensburg - Prüfening a pak pokračujte podle informačních tabulí ke klinice. Na našem
krytém parkovišti je k dispozici dostatečný počet parkovacích stání.
Tschechisch
DIN ISO
9001:2008
und
proCum Cert
zertifiziert
Pracoviště Kliniky sv. Hedviky
Prüfeninger Straße klinik ve merkezleri
Klinika všeobecné a viscerální chirurgie
Přednosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Pompiliu Piso
Telefon: 0941 369-2201
[email protected]
Vedoucí lékař oddělení proktologie:
Prof. Dr. Oliver Schwandner
Telefon: 0941 369-2281
[email protected]
Klinika anestézie a operační intenzivní medicíny
Přednosta: Dr. Franz Xaver Stigler
Telefon: 0941 369-2351
[email protected]
Vedoucí lékař terapie bolesti: Dr. Klaus Hanshans
Telefon: 0941 369-3619
[email protected]
Klinika očního lékařství
Prof. Dr. Gerhard Hasenfratz,
Prof. Dr. Andreas Remky, Dr. Anke Lallinger
Telefon: 0941 369-2910
[email protected]
Klinika cévní chirurgie
Přednosta: Prof. Dr. Markus Steinbauer
Telefon: 0941 369-2221
[email protected]
Klinika geriatrické rehabilitace
Přednosta: Dott. (Univ. Padua) Bernhard Stoiber
Telefon: 0941 369-2601
[email protected]
II interni klinika: gastroenterologie, hepatologie,
infekciologie, revmatologie
Přednosta: Prof. Dr. Karl Hermann Wiedmann
Telefon: 0941 369-2051
[email protected]
Klinika kardiologie
Přednosta: Priv.-Doz. Dr. Peter Sick
Telefon: 0941 369-2101
[email protected]
Klinika chirurgie úst, čelisti obličeje */**
Dr. Dr. Joachim Friesenecker, Dr. Dr. Joachim Lachner,
Dr. Dr. Koord Smolka
Telefon: 0941 369-3122
Klinika neurochirurgie
Přednosta: Dr. Adolf Müller
Telefon: 0941 369-2301
[email protected]
Klinika neurologie
Přednosta: Priv.-Doz. Dr. Hendrik Pels
Telefon: 0941 369-2401
[email protected]
Klinika onkologie a hematologie
Přednosta: Prof. Dr. Jan Braess
Telefon: 0941 369-2151
[email protected]
Klinika hrudní chirurgie
Klinika anestézie a dětské anestézie
Klinika úrazové chirurgie, ortopedie a sportovního lékařství
Klinika gynekologie a porodnictví
Klinika urologie *
Ambulance spolupracujících externích gynekologů *
Přednosta: Prof. Dr. Hans-Stefan Hofmann
Telefon: 0941 369-2231
[email protected]
Přednosta: Prof. Dr. Bernd Füchtmeier
Telefon: 0941 369-2251
[email protected]
Dr. Ullrich Bolbach, Ireneusz Florian
Telefon: 0941 369-2855
[email protected]
Centrum pro léčbu obezity
Telefon: 0941 369-2205
[email protected]
Enterologické centrum
Telefon: 0941 369-2240
[email protected]
Dialyzační centrum
Telefon: 0941 369-3790
[email protected]
Centrum pro choroby konečníku
Telefon: 0941 369-2281
[email protected]
Přednosta: Dr. Frank Pohl
Telefon: 0941 369-95026
kinderanä[email protected]
Přednosta: Prof. Dr. Birgit Seelbach-Göbel
Telefon: 0941 369-5201
[email protected]
Dr. Günther Gerl, Dr. Susanne Meyringer
Telefon: 0941 45999
Klinika dětského a dorostového lékařství
Přednosta: Prof. Dr. Michael Melter
Telefon: 0941 369-5801
[email protected]
Přednosta neonatologie/diabetologie: Prof. Dr. Hugo Segerer
Telefon: 0941 369-5401
Přednosta pneumologie/alergologie: Prof. Dr. Michael Kabesch
Telefon: 0941 369-5801
Klinika dětské chirurgie
Přednosta: Prof. Dr. Betram Reingruber
Telefon: 0941 369-5301
[email protected]
Klinika dětské urologie
Vedoucí lékař: Dr. Roland Braun
Telefon: 0941 369-2651
[email protected]
Cévní centrum
Přednosta: Prof. Dr. Wolfgang H. Rösch
Telefon: 0941 369-5451
[email protected]
ORL centrum: Dr. Claudius Fauser,
Dr. Sven Herkenhoff, Prof. Dr. Jan Kiefer,
Dr. Candida Mattis-Nahr, Prof. Dr. Jürgen Ußmüller •
Dr. Erich Gahleitner, Dr. Inken Schindler •
Dr. Wolfgang Kappes • Doktorlar Weikert/Fuhrmann/Hake
Telefon: 0941 369-3122
Klinika plastické chirurgie, chirurgie rukou a
rekonstrukční chirurgie
Onkologické centrum
Mamologické centrum
Telefon: 0941 369-2171
[email protected]
Telefon: 0941 369-5204
[email protected]
Pankreatické centrum
Perinatální centrum nejvyššího stupně předporodní péče (Level 1)
Klinika terapie poruch srdečního rytmu
Přednosta: Prof. Dr. Michael Pfeifer
Telefon: 0941 369-2761
[email protected]
Centrum pro léčbu mrtvice
Institut radiologie, neuroradiologie a nukleární medicíny
Centrum cévních přístupů
Otorhinolaryngologická klinika */**
Přednosta: Dr. Klaus Kurzidim
Telefon: 0941 369-2141
[email protected]
I interni klinika: endokrinologie/ diabetologie,
angiologie, nefrologie
Přednosta: Prof. Dr. Thomas Gain
Telefon: 0941 369-2001
[email protected]
Vedoucí lékařka nefrologie:
Priv.-Doz. Dr. Ute Hoffmann
Telefon: 0941 369-3790
[email protected]
Klinika paliativního lékařství
Přednosta: Priv.-Doz. Dr. Marcus Spies
Telefon: 0941 369-2261
[email protected]
Klinika pneumologie
Přednosta: Prof. Dr. Niels Zorger
Telefon: 0941 369-2501
[email protected]
Klinika radioterapie
Přednosta: Dr. Michael Allgäuer
Telefon: 0941 369-2451
[email protected]
Telefon: 0941 369-2221
[email protected]
Telefon: 0941 369-2201
[email protected]
Telefon: 0941 369-3133
[email protected]
Telefon: 0941 369-3790
[email protected]
Traumatologické centrum
Telefon: 0941 369-2251
[email protected]
* Spolupracující externí lékaři
** Externí lékaři, působící také na Klinice sv. Hedviky
Telefon: 0941 369-5204
[email protected]
Download

Lidé pro Vaše zdraví - Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg