Přesto, že se stavební výroba v české
republice stále nevrací k růstu, jsou na
trhu firmy, které pořizují nové stroje.
A to i tak velké a sofistikované jako je
grader. Důkazem toho je firma pana
Balcara z jižních Čech. Právě pro ně
výrobci přináší na trh nové či inovované modely strojů, jako jsou dozery
nebo třeba kolová rypadla. O těchto
novinkách se samozřejmě dočtete
v našem časopise New Holland INFO.
Když už jsou stroje v nasazení, tak
potřebují spolehlivý servis. Právě silný
partner a dobrá ekonomika provozu
jsou dnes základem konkurenceschopnosti stavebních firem, jak v článku
potvrzuje pan ing. Pospíšil. O příznivou ekonomiku provozu strojů se
pak starají motory se systémem SCR,
jejichž nejnovější generaci mohli vidět
návštěvníci největší výstavy stavebních
strojů BAUMA.
2013
new holland
construction
INFO
1
AdBlue se již nevyhne nikdo Nový kabát pro kolová rypadla
Expozice hlavních výrobců
New Holland představuje
stavební techniky na výstavě
novou generaci kolových
BAUMA potvrdily, že od roku
rýpadel, řadu B PRO. Tři nové
2014 se u výkonných strojů již
modely s provozní hmotností
nikdo neobejde bez AdBlue.
od 15 do 19 tun vynikají velmi
Jednoznačně tedy dává smysl
precizní prací a jsou obzvláště
vyřadit hledisko další provozní
jednoduché na ovládání
kapaliny z kritérií pro výběr
a každodenní servis. Přiblížíme
a zaměřit se na spolehlivost
vám je hned ve dvou článcích,
a hospodárnost provozu.
kde najdete nejen technický
Z této rovnice vám nejlépe
popis stroje, ale také zkušenosti
vyjde značka New Holland.
z jeho prvního nasazení při práci.
Když stačilo slovo
a podání ruky…
Grejdr, jak se profesně říká dokončovacímu
stroji pro úpravu terénu, se neprodává každý
den. Nicméně kvalitu grejdrů New Holland
ocenil i pan Jaroslav Balcar a jeden pro svoji
firmu zakoupil. Při této příležitosti jsme mu
položili hned několik otázek a povídali si nejen
o grejdrech, ale i o stavebnictví a lidech kolem.
Můžete nám představit
začátky svého podnikání
ve stavebnictví?
Celý život pracuji ve stavebnictví a specializuji se na dopravní
stavby. Můj profesní život
ovlivnilo mnoho lidí. Nejvíce
však můj otec a náhodné
setkání s legendou rakouského stavebnictví, se „starým
pánem“ Swietelskym. Potkali
jsme se zcela náhodně a krátce
ještě před rokem 1989 a pan
Swietelsky mi při loučení řekl
památnou větu, které jsem
v té době nevěřil a nebral ji
vážně: „Jste stavař? Tak to
budeme určitě brzy spolupra2
covat.“ O pár let později se pan
Swietelsky a jeho firma stala
společníkem v mé obalovně.
Obalovna a s ní související služby se úspěšně rozvíjela až do
roku 2002, kdy po smrti pana
Swietelského došlo i ke změně
vlastnických struktur obalovny. Jsem velmi hrdý na to, že
v počátcích svého podnikání
jsem spolupracoval s takovými
osobnostmi stavebnictví, jako
byl pan Swietelsky a jeho firma.
Vaše firma nese
vaše jméno…
Když zapátráte v historii, tak
téměř každá firma za první
republiky nesla jméno majitele. Prostě jste šli doslova
a do písmene se svou kůží, se
svým jménem, na trh. Dnes
kolem sebe vidíte anonymní, rádoby moderní, nejlépe
anglické názvy firem. Nikoho konkrétního si za firmou
nemůžete představit, nemáte
komu vynadat, nevíte, kdo
nese hlavní zodpovědnost.
Když se mě někdo zeptá: „Jaké
nám můžete dát záruky?“
Odpovím: „Podívejte se, jak
se firma jmenuje. Ručím přece
svým jménem!“ Pokud uděláte
v našem oboru průšvih, tak se
to všichni ihned dozvědí. Český
trh je malý. Samozřejmě, je to
dvousečná zbraň!
V současné době se
jste dal přednost značce
specializujete na technolo- New Holland?
gii recyklace za studena,
využívanou při stavbách
a opravách komunikací…
Recyklace za studena je poměrně nová technologie, která
získala technický předpis v roce
2002. Přiznám se, že jsem
se pro ni ihned nadchnul.
Je totiž perfektní! Problémem silnic není, jak by se na
první pohled zdálo, povrch,
ale podloží. Je to jako u domu.
Až když máte dobré základy,
můžete opravovat i střechu.
Recyklace za studena řeší
úpravu podloží silnic efektivně
a levně. Klasická oprava s nutností vybagrovat staré a položit nové podloží je pracná,
nákladná a zdlouhavá. Technologie využívající recyklaci za
studena je podstatně levnější!
Tato výhoda v ceně však přináší i skryté problémy. Ve
stavebnictví je mnoho profesí,
jejichž odměna je kalkulována
dle výše investic. Samozřejmě
čím vyšší investice, tím vyšší
odměna. Proto levnější technologie nemusí být až tak
oblíbené. Když jsem tvrdil,
že díky studené recyklaci jsme
spolu s mými spolupracovníky schopni prakticky z téměř
každé hlíny na poli udělat
perfektní podloží, málokdo
tomu věřil! Začátky s prosazováním této technologie
byly těžké. Chtěl jsem jít dokonce od toho, ale nakonec
mi to nedalo. Často jdu proti
proudu. Nakonec jsem v době,
kdy téměř každý ve stavebnictví strojový park rozprodává,
pořídil kompletní nový strojový
park a technologie pro recyklaci za studena. Na konci investic
byl i grejdr New Holland. Nyní
je firma Balcar plně fungující
firma se specializací na recyklaci za studena a stabilizaci
zemin. Chtěl bych posunout
kvalitu výstavby komunikací
dál, aby aspoň odpovídala
evropským standardům.
Co vás vedlo k tomu, že
Nebyla to náhoda. Člověk si
v průběhu života vytváří portfolio solidních dodavatelů, spolupracujících firem a kvalitních
značek. Vždycky jsem mlsně
koukal na grejdry Orenstein,
které představovaly absolutní
špičku. Ve chvíli, kdy jsem
uvažoval o grejdru, hned mne
napadl Orenstein. Ta značka
už ale nevyrábí nové stroje.
Přes známé jsem se doptal a
dozvěděl se, že Orenstein je
dnes vlastně Hew Holland! Po
prvním kontaktu s firmou Agrotec jako dovozcem, došlo na
obchodní jednání o ceně nejen
vlastního stroje, ale i servisních služeb. Jednání i cena se
přelévaly ze strany na stranu.
Nakonec to dopadlo dobře,
neboť do jednání vstoupil
regionální zástupce Agrotecu
firma Kvarto a osobní jednání
přinesla výsledek, který vedl
ke spokojenosti všech tří stran.
Pro mne byl osobní kontakt
s regionálním zastoupením
klíčový, protože jsou to oni,
kdo garantují poprodejní
služby. V servise očekávám
osobní, pružný kontakt. Celá
linka nesmí stát kvůli grejdru!
Musí to jet!
Pro značku New Holland hovořily i další skutečnosti. Tento
typ grejdu je přesně v parametrech a velikosti, kterou
potřebujeme. A navíc náš strojník, grejdrista – a zde musím
dodat pan grejdrista s velkým
P – stroje NH zná, umí na nich
a doporučil je. Dovednosti a
zručnost grejdristy jsou velmi
důležité. To nemůže dělat
každý, pro to se snad musíte
narodit. Dal jsem samozřejmě
i na jeho doporučení.
Jaká byla minulost, jaká
je přítomnost a jaká bude
budoucnost stavebnictví
v České republice?
Pracuji svůj celý profesní život
v oboru. Můj otec také pracoval v tomto odvětví. Až později, v dospělosti jsme najednou
měli téma, o kterém jsme se
mohli společně bavit. Dával mi
spoustu rad, o kterých jsem
se přesvědčil, že jsou nejen
pravdivé, ale i cenné, až po
jeho smrti. Jednou z nich bylo:
„Vybral sis krásné řemeslo, ve
stavařině se pohybují chlapi,
u kterých dané slovo platí. Máš
nejkrásnější, ale nejnáročnější
práci. Práci s lidmi.“ Až teď mi
ta slova docházejí. Mnoho kvalitních lidí již odchází z oboru
do důchodu. Dochází ke generačním výměnám. Kompetence
lidí se mění. Dříve byl ředitel
firmy komplexní odborník s detailní znalostí téměř všeho, co
souviselo z jeho firmou. Dnes
je to manažer, který má pro
technické záležitosti někoho
jiného, pro ekonomické dalšího… Začínají chybět opravdoví
fachmani. Odborníci, kteří
rozumí celé komplexní problematice. Na stavbě byl vždy
mistr – fachman, odborník,
který byl respektován a stačilo
slovo a podání ruky. Jako by se
pomalu vytráceli.
Ve druhé polovině 90. let nastal obrovský boom stavebních
prací. Vše se muselo přestavět, opravit, postavit znovu…
Někdo v tom viděl velký objem
financí a rychlý zisk. Obtížně
ale rozlišoval mezi obratem
a ziskem. Mnoho nových
firem se dalo na podnikání ve
stavebnictví. Zdánlivě vypadá stavba silnice jednoduše.
Silnice ale není jen to černé,
co vidíte, to, po čem jezdíte.
Výsledkem přílivu velkého
množství firem do oboru je
negativní obraz ve společnosti,
který s trochou vulgarity zní:
,„Co silničář, to zloděj!“ Tak to
ale nikdy nebylo a neplatí to
u velké většiny firem. Současný
mediální obraz také není zcela
přesný. Každý říká, že všechny
silnice jsou předražené, kalkulace nadhodnocené. Není to
tak docela pravda. Dostáváme
se do opačného extrému, je to
trochu ode zdi ke zdi. Nyní o
získání zakázky rozhoduje jen
a jen cena, často i zcela nereálná. Hodně pod skutečnými
náklady.
Když jedete po rozbité sil-
nici, je to pro vás důvod
k radosti, či naštvanosti?
Nedávno jsem jel s manželkou
po D5 a dál na Mnichov. Oba
úseky byly postaveny zhruba
ve stejné době. Mrzelo mne,
když si manželka ihned všimla
rozdílu na německém a českém úseku a zeptala se mě:
„Vy to neumíte postavit stejně
kvalitně?“ Když jedu po nové
silnici, která už je přitom rozbitá, tak se u mě projeví profesionální deformace. Přemýšlím,
proč je rozbitá. Dvě díry vedle
sebe, každá může mít jinou
příčinu. Z toho by měl vyplývat
i způsob opravy. Opravě musí
předcházet diagnostika! Dnes
se lze díky sondážním vrtům
podívat třeba metr do hloubky
silnice. A co by mělo předcházet diagnostice? Průběžná
údržba. Viděli jste někdy na
silnici udržovací nátěr?
Panu Marku Harantovi
z firmy Kvarto jsme položili jednoduchou otázku:
Jak se prodává grejdr
New Holland?
No u firmy Balcar dobře!
Pravda je, že stroje typu grejdr
představují pomyslnou třešničku na dortu a neprodávají
se každý den. Grejdry New
Holand mají optimální velikost,
parametry a jsou dotažené
k dokonalosti. Stále se vyrábějí
v Německu, jsou velmi spolehlivé a pro samotné Němce
stále technickou chloubou.
Zákazníci vyžadují i dostupné
profesionální poprodejní služby. Servisování takto složitého
a drahého stroje je náročné,
a přitom musí být bezchybné.
Stroje musí pracovat, vydělávat peníze. Servisní služby
musí být dostupné po celé
republice, a to firma Kvarto ve
spolupráci se servisní sítí firmy
Agrotec garantuje.
Foto: Michal Horák
Text: Jan Požár
Jaroslav Balcar
Marek Harant
3
•Kolový nakladač W60
•Pásové rypadlo E215B LC
•Pásové rypadlo E145B
•Pásové rypadlo E80B MSR
•Pásové rypadlo O&K RH6
•Dvě kolová rypadla MH City
•Kolové rypadlo MH Plus
•Kolové rypadlo O&K MH Plus
•Dva rypadlo-nakladače LB115
•Smykem řízený nakladač L175
K New Hollandu jsem přešel z nostalgie
až tak důležité, ty si koupíte
nebo najmete. Ale musíte mít
lidi, na které je spoleh. A ti byli
a bylo škoda je rozprášit.
ke strojům O&K, na které New Holland
navázal. Velkou roli sehrál i servis, který
skutečně pomáhá, kdykoliv je toho třeba.
Ing. Radek Pospíšil:
Chlapi na servisu se chovají slušně
Spolumajitel úspěšné stavební
společnosti SPH STAVBY s. r. o.,
Ing. Radek Pospíšil, staví firmu na
víře ve schopnosti a dovednosti
svých zaměstnanců. O to více
si cení důvěry, kterou si u něj
vydobyl obchodní a servisní tým
společnosti AGROTEC. Povídali
jsme si v Bystřici nad Pernštejnem,
kde jeho firma sídlí.
4
Máte moc pěkný areál…
Máme tady betonárku, vlastní
stavební výrobu a teď ještě
provádíme recyklaci, aby už nikdo nemusel vozit sutě do lesa.
Máme i malou projekci, ale to
je spíš služba veřejnosti.
Jak firma začínala?
Jsme dva společníci, každý má
ideální polovinu. Předtím jsme
byli jedním ze středisek závodu
Ekoingstav Brno a stavěli jsme
brněnský oblastní vodovod,
který byl v roce 2000 dokončen
a o dva roky později skončil
i samotný Ekoingstav. Zůstali
jsme tady sami s kolegou a dvaceti dalšími lidmi. Stroje nejsou
A co je náplní Vaší práce dnes?
Jsem vystudovaný vodař a od
toho se odvíjí i zaměření firmy.
To znamená vodohospodářské
stavby – kanalizace, vodovody,
hrazení toků, rybníky, odbahnění. A k tomu hodně provádíme
i železobetonové konstrukce.
Rodinné domky jenom pro sebe
(smích). Je to pracné a řemeslníků ubývá.
Proč Vaše firma používá právě stroje New Holland?
Můj první stroj byl dvacetitunový pásový bagr, který jsem si
dovezl z Německa. Máme ho
stále ještě u nás na skládce –
staré O&K RH6. V zimě mohlo
půl roku stát, na jaře zakašlalo
a jelo dál. K New Hollandu
jsem přešel z nostalgie ke
strojům O&K, na které New
Holland navázal. Velkou roli
sehrál i servis, který skutečně
pomáhá, kdykoliv je toho třeba.
Takže je důležitý hlavně servis?
Vždycky. Podle servisu se rozhoduji i při koupi stroje. Cena
a podmínky financování jsou
také důležité, ovšem s tím mají
v AGROTECu velké zkušenosti
a dovedou předložit zajímavé
nabídky, takže v tomto ohledu
toho nemusíme tolik řešit. Je
pravda, že i díky tomu tady
máme tolik strojů New Holland.
Ostatně, mít každý stroj jiné
značky, to by ani nešlo. Je sice
pravda, že třeba dozer jsme
kupovali od jiné značky, ale to
jen proto, že New Holland námi
požadovanou velikost nenabízel.
Kolik máte New Hollandů?
Jeden nakladač máme na betonárce a dále vlastníme tři pásové bagry 20, 15 a 8 tun a dva
kolové MH City a MH Plus.
A traktorbagr New Holland
LB115 se smykem řízeným
nakladačem L175K tomu ještě
kolový bagr O&K MH Plus.
To je pěkný strojový park.
Jak jsou stroje vytížené?
Děláme hlavně pro sebe. Přes
zimu stroje chvilku stojí, ale teď
už všechny pracují.
To je bezvadné.
Letos byla dlouhá zima, ale teď
už práce zase je.
Jaký stroj je nejnovější?
Velký pásový bagr New Holland
E215B LC, který jsme kupovali
před dvěma lety. Loni jsme nekupovali nic, v té krizi nás to nebaví.
Jak bojujete s krizí?
Máte recept?
Máme jedinou vizi: Kdo přežije,
bude na tom potom dobře.
Trochu se to protřídí. Krize je
výzva. Ale nesmí nás z toho
trefit šlak (smích).
Musíte šetřit? Prováděli jste
nějaká úsporná opatření?
No jasně. Snížil jsem si plat
(smích). Dobře už bylo.
Myslíte, že letos dojde alespoň k mírnému zlepšení?
To nevím. Kdo to ví? I zemědělci
jsou na tom špatně. Je to jednoduché: za prvé stát neutrácí
peníze, za druhé nastal pokles
výroby, ať je to automobilový
průmysl nebo jakýkoliv jiný, a za
třetí jsou toho plné noviny. Na
dnešní množství peněz, které
do toho tečou, je tady příliš
mnoho stavebních firem. Peněz
bude trochu víc a stavebních
firem bude trochu míň. Je to
jednoduché. Prodejci to mají
jednodušší. Oni vědí, že ten
bagr nakoupili za sto tisíc, a že
ho musí prodat alespoň za sto
jedna. Ovšem my to tak nějak
skládáme, pak se snažíte a na
konci zjistíte, že do stavby za
deset milionů jste museli milión
přidat ze svého. To je potom
průšvih. A když takových staveb
máte pět nebo šest… Ale to je
všude stejné, nestěžuji si.
Nové dozery New Holland
Zajímavosti ze světa
Přehled techniky firmy
SPH STAVBY s. r. o.
s rodokmenem značky
New Holland:
Na výstavě Bauma značka New Holland Construction představila nové dozery série C. Rozšiřuje tak svoji nabídku v této
kategorii strojů o jeden model na spodní hmotnostní hranici. Máte tak k dispozici dozery o hmotnosti 13 až 20 tun. Nová
modelová řada je zásadně přepracovaná a nyní nabízí moderní funkce, které pomáhají obsluze pracovat rychleji a s menší
spotřebou paliva. Na co se můžete těšit:
• 10,5% nižší spotřeba paliva díky technologii SCR nebo o 19 % vyšší produktivita (l/m3).
• Nejvyšší tažná síla ve své třídě s hydrostatickou převodovkou.
• Záloha výkonu 9 – 16 %
• Nové rozložení chladičů zlepšuje chlazení.
• Precizní práce díky výbornému výhledu, ovladatelnosti
a integraci navádění pomocí GPS a laseru.
• Nejtišší kabina v oboru – pouze 76dBA
Brazílie: předáno do užívání prvních 58 graderů New Holland
Stroje budou pracovat při rekonstrukci místních komunikací ve státě Minas Gerais. Cílem je
propojit zemědělský venkov se zalidněnými městskými částmi Brazílie. Značka New Holland
díky kvalitě a komplexním službám vyhrála v tendru na dodávku celkem 459 graderů.
V rámci tendru bude New Holland také zaškolovat obsluhy strojů a zajišťovat servis a technické poradenství.
Rypadlo nakladač B90B New Holland pracuje v extrémních podmínkách Antarktidy
Argentinské letectvo si vybralo rypadlo nakladač New Holland pro práce na modernizaci vrtulníkové základny Base Marambio v Antarktidě. Plánované práce zahrnují rekonstrukci základů hangáru
a výstavbu Heliportu. Schopnosti stroje byly před samotným přesunem testovány při opravách
vzletové dráhy v centrální Argentině. Před cestou byly vyměněny náplně stroje za speciální
syntetické, které nemrznou. Motor byl doplněný o zařízení pro ohřev chladicí kapaliny před
startem. Hlavním úkolem bude vybudovat základy v permafrostu – věčně zmrzlé půdě a upravit
skalnatý a zledovatělý povrch. Přeprava nákladu z letadel, doplňování ledu do zásobníků vody
či čištění cest je tak pro B90B odpočinková práce.
13 rypadel New Holland buduje plynovod
Tři nová rypadla New Holland E305C, která měla premiéru na výstavě SAMOTER, se zapojila do první etapy výstavby plynovodu Cellino-Teramo na jadranském pobřeží. Celkem
tak na stavbě pracuje skupina třinácti rypadel New Holland. Majitelem strojů je společnost ALMA C.I.S., která se zaměřuje právě na výstavbu produktovodů. Jádro firmy tvoří
team špičkových techniků a svářečů společně se špičkovou strojní výbavou. První část
plynovodu měří 15 km a bude na ní navazovat další úsek v délce 90 km. “Za tři měsíce
jsme téměř dokončili polovinu prací a věřím, že i díky rypadlům New Holland Construction se nám podaří plynovod
dokončit a spustit ještě před koncem roku” pochvaloval si průběh prací hlavní inženýr Paolo Alessio.
K
NEW HOLLAND
buduje infrastrukturu
českých měst a obcí
Po uvedení nové řady kolových
rypadel New Holland na český
trh, jsme chtěli zhodnotit kvalitu těchto strojů přímo při práci.
Zajeli jsme se tedy podívat na
výstavbu gravitační kanalizace,
kde bylo od února 2013 nasazeno nové rypadlo WE 170 B PRO
a vyzpovídali jsme majitele firmy
pana Františka Jelínka a strojníka
pana Jiřího Papáčka. Přinášíme
vám tedy první postřehy z použití těchto strojů.
6
olové rypadlo New
Holland MH Plus
v úpravě na železnici
používáme na modernizaci
železničních svršků již dlouho,
takže nová řada, která se u
nás teprve zajíždí, nebyla pro
nás sázkou na neznámé.
Nový stroj jsme od začátku
poptávali pro využití na výkopy kanalizací, vodovodů,
a inženýrských sítí. Při výběru
jsme vycházeli z toho, že
stavební stroje renomovaných
výrobců, mezi které New
Holland bezesporu patří, jsou
dnes do značné míry podobné
a liší se především dostupností servisu, náhradních
dílů a cenou. I proto padla
volba na kolové rypadlo New
Holland, konkrétně na typ WE
170B PRO v nezkrácené verzi,
protože tyto stroje známe a
za léta používání jsme se přesvědčili o jejich spolehlivosti
a kvalitním servisním zázemí.
Ihned na začátku nás oslovila
široká vybavenost rypadla
New Holland pro práci na
inženýrských sítích. V základní
výbavě je dělený výložník,
výbava pro zvedání břemen
- jeřábování, hydraulický rychloupínač lopat, ale i takové
příjemné detaily jako zadní
kamery, vzduchová sedačka,
okruh pro svahovku, kladivo
a klimatizace. Toto všechno
nám šetří čas, finance a zvyšuje produktivitu práce.
má rypadlo výborný rozsah při
hloubení, začišťování výkopu
a přesného obsypávání položených trubek. Výkonná hydraulika umožňuje přesné ovládání,
což je při práci ve výkopu
obzvláště důležité. Hydraulický
rychloupínač jsme ani nepoptávali, ale stroj ho má ve standardu. Strojník si přehodí lžíci
s rovným břitem za zubovou
nebo za svahovku přesně, kdy
to potřebuje a bez prostojů.
Toto všechno jsou věci, které
spoří materiál, pracovní sílu
a čas a to je pro mě - majitele,
velmi důležité. Pochvaloval si
rozhodnutí pořídit kolové rypadlo značky New Holland pan
Jelínek. Jiří Papáček, strojník,
je s rypadlem spokojený také,
„Co se týče ovládání, tak jsem
nejdříve byl z moderní elektroniky v kabině trochu rozpačitý,
ale ovládání stroje je opravdu
vynikající. Už i staré MH Plus
mělo výkonové režimy, ale
s novým se to nedá srovnat.
Přesný režim na svahovku nebo
naopak výkonný režim na
kopání jsou nastaveny přesně
tak jak potřebuji a přitom mám
ještě možnost si to jednoduše
změnit podle svého zvyku
a citu. V kabině se
posadím na vzduchově odpruženou
sedačku, nastavím si teplotu
a jsem v pohodě za každého
počasí. Když potřebuji mrknout
za sebe, vidím to na monitoru – to jsou věci, které práci
ulehčují a já děkuji za to, že
byli součástí základní výbavy,
protože jinak by mi je majitel
asi nepořídil. Stroj má také
větší zvedací sílu, vyšší rychlost
a komfort pojezdu takže zatím
výborné.“
Zastihli jsme i další stroje
značky New Holland
Na výtlakovém potrubí od
čerpací stanice momentálně
pracuje pásové osmi tunové
rypadlo E85CMSR. Je vybavené
gumovými pásy, má zkrácenou
záď a umožňuje mimoosé kopání. Ve firmě si jej pořizovali
hlavně na práci ve stísněných
prostorech městské zástavby.
„Na této stavbě ho teprve jeho
hlavní vytížení čeká, protože
po provedení hlavních
stok půjdeme kopat
podružné větve
a přípojky a to
vesměs do obydlené části obce
– mezi ploty, domy a zahrádky“ popisoval plány s rypadlem
majitel firmy pan Jelínek. „Tam
teprve oceníme krátkou záď,
jenž nepřesahuje profil podvozku při otáčení, a kompaktní
rozměry při dobré rypné síle. Je
opět vybavené prvky pro zvedání břemen tak, aby zvládlo
manipulovat s lehkými pažícími
boxy a skružovinou, dále má
okruhy na kladivo a svahovku. K tomuto stroji jsme si
přiobjednali naklápěcí hlavu
Powertilt, která strojníkovi
dovoluje naklopit
každé připojené zařízení
o 90°na každou stranu.
Funkce co se hodí
Při výstavbě kanalizace kromě
klasického hloubení probíhá také osazování šachet,
ukládání trubek a manipulace
s těžkými pažícími boxy. Proto
je výhodné, pokud je rypadlo
z hlediska bezpečnostních
norem i funkčních vlastností
vhodné také pro manipulaci
s břemeny. Z tohoto důvodu jsme si vybrali rypadlo
s nezkrácenou zádí, které
má větší nosnosti právě při
jeřábování. Dříve jsme museli
mít v pohotovosti kolový jeřáb
– dnes do 4 tun osazujeme
šachty stosedmdesátkou a to
je jednoznačně úspora. Dělený
výložník chválí hlavně montéři
přímo u výkopu. Díky němu
V základní výbavě je dělený výložník,
výbava pro zvedání břemen - jeřábování,
hydraulický rychloupínač lopat, ale i takové
příjemné detaily jako zadní kamery,
vzduchová sedačka, okruh pro svahovku,
kladivo a klimatizace. Toto všechno šetří
čas, finance a zvyšuje produktivitu práce.
Je to výborná věc pro sesvahování vykopaných rýh nebo
stavebních jam, nebo opatrné
začištění okolo procházejících
sítí a také na obsyp trubek
– šetříme tím opět materiál
a lidskou sílu.“
A co servis?
U nových strojů jej zatím
neřešíme – zaplatili jsme si
balíček služeb POHODA, který
poskytuje široký rozsah krytí,
takže nás zajímají jen pravidelné údržby. Ty si hlídá stroj
sám. Oznámí obsluze dosažení
servisního intervalu a druhý
den tu máme mechanika,
který vše zajistí. U starších
strojů se nám vyplácí důkladná zimní kontrola
všech strojních částí,
proměření a seřízení
tlaků, výměna
náplní apod. Ve
stavařině je
dnes těžká
konkurence,
zakázek je málo, nedodržení
termínu dokončení je tvrdě penalizováno a proto si nemůžeme dovolit v sezóně řešit větší
opravu stroje. Však také hlavně
díky dobře a včas odvedené
práci se nám daří získávat
zakázky a tak můžeme pravidelně po zhruba 6 letech stroje
vyměnit za nové. Ty jsou vždy
z hlediska ekonomiky provozu,
komfortu obsluhy a technického pokroku lepší než jejich
předchůdci, proto přinášejí
další přidanou hodnotu do naší
činnosti.
Co byste řekli závěrem
o strojích NH?
No, stroje New Holland jak
říká jeden jejich prodejce:
….to je německá kvalita
s japonskou technologií
prověřená těžkou prací
a zakrytá jemným italským
designem. A my s ním můžeme souhlasit, protože
jsou to vynikající stroje za
dobrou cenu.
například velmi dobrou živost
motoru. Na druhé straně, při
spalování za nízkých teplot,
které je dosahováno recirkulací
spalin, vzniká malé množství
NOx, ale vysoké procento
sazí, které je následně potřeba
zachytávat ve filtru pevných
částic. Nevýhodou systému je,
že filtr je třeba pravidelně „regenerovat“ neboli vypalovat,
po určitém proběhu mth pak
přímo vyměnit, a to není levná
záležitost. Zároveň spalování je
méně efektivní a u velkoobjemových motorů je třeba chladit obrovské množství horkých
spalin, takže roste spotřeba.
Motor má dále horší provozní
parametry, působí líně a je
náchylný na kvalitu nafty. Jedinou výhodou pak může být
skutečnost, že majitel se nemusí starat o druhou provozní
kapalinu, ale nezaznamenal
jsem, že by nějaká firma byla
schopna splnit emisní limity
čistě s recirkulací spalin, takže
tento argument odpadává.
Ohlednutí za výstavou BAUMA
BAUMA ukazuje světové trendy
ve vývoji stavební techniky
na nadcházející období.
Všeobecnými tématy letošního
ročníku bylo splnění emisních
limitů s přicházející normou.
Téma samozřejmě reflektovala
i expozice značky New Holland.
8
Emisní limity u velkých
strojů.
Drtivá většina stavařů se
s modrým víčkem na nádrži
u svého stroje dosud nesetkala. Na rozdíl od dopravní a
zemědělské techniky, kde je
systém SCR téměř standardem,
byli stavaři až dosud od práce
s AdBlue „uchráněni“. Asi je
to dáno skutečností, že značná
část velkých stavebních strojů
vzniká a je využívána mimo
území Evropy, kde si s emisemi
mnoho hlavu nelámou či mají
levnou naftu. S příchodem
finálního řešení emisí se ale
u velkých strojů druhé provozní kapalině nevyhne nikdo.
Minimálně jsem takové řešení
na výstavě nenašel, a to jsem
poctivě prošel všechny hlavní
výrobce.
Ach ty emise…
Při snižování emisí se norma
zaměřuje na dvě hlavní složky,
které vznikají při spalování motorové nafty. První z nich jsou
Oxidy dusíku, označované jako
NOx, jenž způsobují kyselé
deště. Druhou pak pevné částice či česky saze, označované
jako PM, které mají na svědomí smog. Z moderních motorů
s vysokou kompresí jsou saze
opravdu velmi agresivní – jsou
velmi malé, natrvalo se usazují
v plicích a způsobují dýchací
potíže. Základním problémem
je, že obě škodliviny vznikají
při jiném nastavení motoru.
Pokud spalování probíhá za
vysokých teplot, nevznikají
saze, protože hoření je „čisté“,
ale vzniká vysoké množství
NOx, které je následně třeba
redukovat v katalyzátoru SCR
pomocí druhé provozní kapaliny AdBlue. Používání druhé
provozní kapaliny je jedinou
nevýhodou systému, výhodami
jsou naopak úspora paliva,
delší servisní intervaly, menší
náchylnost motoru na proměnlivou kvalitu a celkově lepší
provozní parametry motoru,
z nichž si dovolím jmenovat
SCR ONLY:
řešení emisí od New
Holland Construction
Je určitě škoda, že si systém
SCR dosud nenašel mezi stavaři mnoho příznivců, přestože v dopravní a zemědělské
technice v Evropě jednoznačně
převažuje. Značka New Holland
Construction má v sortimentu
řadu strojů, které plní přísnou
emisní normu Tier4A právě
pomocí systému SCR a v nastaveném trendu bude pokračovat.
I když většina výrobců pro splnění náročných emisních limitů
kombinuje oba systémy – jeden
je hlavní a druhý pak „dočišťuje zbytky“, tak New Holland
ještě s jednou firmou představil
systém SCR ONLY. Pro všechny
lidi spojené se značkou New
Holland bylo prostě neakceptovatelné se po úspěchu SCR
spokojit s již známou technologií, udělat krok zpět a znovu do
motoru namontovat EGR ventil
a recirkulovat spaliny. Toto řešení totiž pro zákazníky, z našeho
pohledu, nemá ani jednu výhodu. Majitel se musí starat o další
provozní kapalinu, motor má
horší provozní parametry včetně
spotřeby, uživatel musí „trpět“
regeneraci filtru pevných částic
(pokud je zařazený do systému),
filtr v pravidelných intervalech
měnit a navíc se jedná o celkově
méně spolehlivý systém, který je
náchylný na zhoršenou kvalitu
nafty. Proto vývojáři v sesterské
společnosti FPT napnuli všechny
síly do vylepšení technologie
SCR tak, aby zvládala eliminovat alespoň 95 % oxidů dusíku
(NOx) ve výfukových plynech,
oproti standardním 80 %, a nebylo potřeba snižovat množství
NOx pomocí recirkulace spalin.
Jedinou „nevýhodou” našeho
systému bude vyšší spotřeba
AdBlue, které je však tak levné,
že to majitelé strojů v ekonomice provozu vůbec nepocítí.
Tier4B majitelům techniky
nepřinese v porovnání s Tier4A
nové užitky. Z celospolečenského hlediska se sníží emise,
ale nové stroje se dozajista
prodraží. Druhé provozní
kapalině se pak téměř jistě
nevyhnete. U značky New
Holland Construction tak nyní
máte jedinečnou šanci pořídit si
výkonnou techniku se spoustou
výhod, které přináší technologie
SCR, a to za rozumnou cenu.
Pro stroje s výkonem motoru
nad 130 kW vstupuje norma
v platnost již od prvního ledna
2014. Přestože výroba s motory
Tier4A jistě pojede značnou
část roku 2014, tak vzhledem
k dodacím lhůtám je právě nyní
čas začít se o nová rypadla a nakladače New Holland Construction zajímat, abyste i vy využili
skvělé spotřeby prezentované
u strojů New Holland Construction v Mnichově.
NEW HOLLAND uvádí
na trh novou generaci
kolových rypadel
New Holland představuje svou novou
generaci kolových rýpadel, řadu B PRO. Tři nové
modely, v řadě od 15 do 19 tun, vynikají velmi
precizní prací, a to pomocí nových ovladačů
a vystupují jako obzvláště jednoduché na ovládání
a servis. Nabízí vysoce profesionální balíček, který
přináší vysokou produktivitu a spolehlivost při
nízkých provozních nákladech.
V
ysoká výkonnost a zdvihací kapacita s výjimečnou sílou, rychlostí
a stabilitou
• Vysoká přesnost s novými
dlouho testovanými joysticky
• Snadná obsluha a vynikající
komfort s novými ovladači
a racionálně rozmístěnými
prvky v kabině
• Výborná provozuschopnost
a spolehlivost se snadným
přístupem ze země a nový
diagnostický software
• Prokázaná výkonnost a spolehlivost rozsáhlým vytrvalostním testováním
Rychlý, výkonný a stabilní
Kolová rýpadla řady B PRO
pracují s vysokým výkonem,
velkým objemem motorů FPT,
které poskytují vysoký kroutící
moment a výkon. Tento příkon
10
je odebírán 3 hydraulickými
čerpadly, což maximalizuje
výkon otáčení, protože pro otoč
je určeno vlastní čerpadlo tak,
aby žádný výkon nebyl odváděn
z ostatních hydraulických funkcí. Výsledkem je vyšší výkonnost
a rychlé pracovní cykly. Navíc,
vyšší objem motoru a systém se
3 čerpadly má za následek nižší
opotřebení a vyšší spolehlivost
stroje. Násada, dostupná ve
třech délkách pro každý model,
byla přepracována tak, aby
poskytla výjimečnou trhací sílu,
o 5 % vyšší než u předchozích
modelů. Funkce automatického
zvýšení výkonu (power boost),
přináší vyšší výkon tehdy, když
je potřeba, a to zvýšením tlaku
na 370 barů. Nové zpracování
řady B PRO optimalizuje rozložení hmotnosti a minimalizuje
vyložení podvozku, což vede
k výborné stabilitě a stejně
Se systémem řízení přídavného okruhu, proporcionálním
ovládáním a širokou paletou
možných konfigurací, je řada
B PRO navržena pro práci
s každým typem přídavného
zařízení, což nabízí mimořádnou všestrannost.
výhledem kolem dokola, dále
rozšířeným o zadní zpětnou kameru. S ochranou ROPS a FOPS
a výjimečnou stabilitou řady
B PRO může obsluha pracovat
s důvěrou. Komfortní kabina
a intuitivní ovladače znamenají,
že lze udržet vysokou výkonnost během dlouhých hodin při
minimální únavě.
Snadná obsluha
a komfort Provozuschopnost pro
v kombinaci se maximální využití pracovvšestranností ního času a spolehlivost
Celé uspořádání
kabiny a provedení
ovládání bylo vyvinuto
s ohledem na obsluhu,
s cílem vytvořit ovládání stroje intuitivní
vysoké zdvihací kapacitě jak
vpředu, tak vzadu. Všechny
tyto vlastnosti se kombinují, aby
přinesly mimořádnou zdvihací
nosnost na kolech. Nové nápravy ZF pro těžký provoz a převodovka poskytují vynikající trakci
a dodávají vyšší maximální
pojezdovou rychlost 35 km/h,
což vede ke snížení času na přepravu mezi pracovišti. Nápravy
pro těžký provoz a vyšší světlost
stroje také přispívají ke spolehlivosti a životnosti řady B PRO.
Nové ovladače pro
vysokou přesnost
a všestrannost
Elektrohydraulický systém byl
přepracován, a nyní se opírá
o jednu integrovanou jednotku
CPU namísto tří řídících jednotek u předchozích modelů,
s novým softwarem vyvinutým pro maximalizaci využití
pracovního času stroje a zasílání
jasných diagnostických hlášení.
Vývoj nového softwaru a systému byl s úspěchem zakončen
extrémním testováním programu tak, aby se optimalizoval
jejich výkon a spolehlivost.
Systém se 3 čerpadly umožňuje obsluze provádět pohyby
současně pod jakýmkoliv
zatížením. Proporcionální ovladače a nové joysticky s lehkým
ovládáním a delším chodem
Kolová rýpadla řady B PRO
Všechna hlavní servisní místa
jsou seskupena a snadno
přístupná z úrovně země, aby
denní práce údržby mohla být
dokončena rychle a efektivně.
Uspořádání chladičů vedle sebe
má za následek obzvláště spolehlivý chladící výkon a jejich
čištění dělá mnohem jednoduš-
MODELY
WE150B PRO
WE170B PRO
WE190B PRO
Výkon (ISO)
90 kW
105 kW
118 kW
Max. hydraulický průtok
280 l/min
288 l/min
288 l/min
Průtok čerpadla otáčení
70 l/min
72 l/min
101 l/min
86 kN
92 kN
112 kN
Max. pojezdová rychlost
35 km/h
35 km/h
35 km/h
Trhací síla lopaty
99,5 kN
112 kN
136 kN
Trhací síla násady
Trakční síla
72,9 kN
73,8 kN
91 kN
Provozní hmotnost (radlice)
15,6 t
17,2 t
18,6 t
Provozní hmotnost (radlice a stabilizátory)
16,4 t
18,0 t
19,5 t
se dále přidávají k vynikající
charakteristice ovládání řady
B PRO, a to v úkolech vyžadujících zejména vysokou přesnost,
jako je svahování. Řada B PRO
je opravdu multifunkčním
mistrem. Obsluha má na výběr
z pracovních režimů tak, aby
byly splněny požadavky na
pracovní úkoly. Nastavení
rychlosti otáčení umožňuje
obsluze seřídit výkon a brzdnou
sílu podle provozních
podmínek. Pro zvláštní použití
se režim brzdy otáčení snadno
zapne natrvalo pomocí
k tomu určeného spínače. Je-li
zapotřebí nejvyšší přesnosti,
obsluha může aktivovat režim
svahování na levém joysticku.
Řízení průtoku a tlaku v přídavném okruhu je velmi snadné,
a až 12 nastavení může být
uloženo pro pozdější využití.
a komfortní. Nová palubní
deska s LCD displejem a obrazovkou určenou pro zadní zpětnou kameru uvádí obsluhu do
stavu ucelené kontroly stroje.
Racionální rozmístění ovládacích
prvků dělá stroj velmi snadno
ovladatelný. Například všechny
ovladače pojezdu – silniční režim, plazivá rychlost, řazení převodů, blokace výkyvu nápravy
– jsou seskupeny na tlačítkovém
panelu umístěném na sloupku
volantu. Funkce jezdce pro radlici a stabilizátory je na pravém
joysticku, společně s ovládáním
směru jízdy. Pracovní režim
a zjednodušený režim brzdy
otáčení lze snadno navolit.
Prostorná kabina s pneumaticky odpruženým a vyhřívaným
sedadlem a velké prosklené
plochy nabízí obzvláště komfortní pracoviště s vynikajícím
ší. Přední síto udržuje nečistoty
mimo chladiče, prodlužuje
interval mezi čištěním.
Snadný servis, přidaný
ke zvláštní péči, přechází v životnost klíčových komponentů,
od náprav pro těžký provoz,
až po závěs lopaty, a nové
konstrukční prvky, jako jsou
elektrohydraulické joysticky
a systém se 3 hydraulickými
čerpadly, přispívají k výjimečné
spolehlivosti a životnosti kolových rýpadel řady B PRO tak,
jak je potvrzeno tisíci hodinami
vytrvalostních testů, které byly
úspěšně dokončeny.
Starý stroj – žádný problém
Uvažujete o nákupu nového stroje a nevíte jak posunout ten
starý dál? Neváhejte a kontaktujte nás. Pomáháme našim
zákazníkům zbavit se starých strojů při nákupu nového. Stroj
u nás projde kompletní servisní prohlídkou a uvedeme jej
do dohodnuté kondice tak, aby na potenciálního zájemce
udělal ten nejlepší dojem. Současně váš stroj umístíme do
bazaru na našich webových stránkách, kde stroj můžete nabídnout nejen k prodeji, ale také k zapůjčení. Přesvědčte se
sami na http://www.traktorbazar.cz + doplnit QR code
qrfree_kaywa_com
Vyberte si ze široké nabídky
STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH STROJŮ
Například:
SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ
NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ V DOSAHU A VÝKLOPNÉ
VÝŠCE díky patentovanému výložníku Superboom
NEJLEPŠÍ STABILITA díky širokému rozvoru
NEJLEPŠÍ POMĚR NOSNOST/HMOTNOST na trhu
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/VÝKON
PROSTORNÁ KABINA s integrovaným rádiem
PŘEPRAVNÍ RYCHLOST 20 km/hod ve
standardním provedení
včetně záruky 48 měsíců!
Obchodní a servisní síť
agrotec a. s. & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Radvánovice
Staňkovice
Cheb
Mělník
Kněžmost
Slaný-Lotouš
Kolín
Záměl
Bystřice
u Benešova
Zábřeh
na Moravě
Klatovy
Svitavy
Pelhřimov
Záhoří u Písku
Olomouc
Žďár nad Sázavou
Dynín
Brno
Hustopeče
Agrotec a. s.
Brněnská 74, 69301 Hustopeče
 519 402 433,  [email protected]
Kroměříž
Sedlnice
Download

AdBlue se již nevyhne nikdo Nový kabát pro kolová rypadla