The LEGO Group
Stručné představení 2014
Obsah
Inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka.....................
3
Produkty LEGO pro všechny děti....................
4
®
Organizace...................................................................................
7
LEGO Group v základních číslech....................
8
Dopad naší činnosti dnes a zítra........................
9
Strategie LEGO Group....................................................
11
Jak se produkty LEGO vyrábí................................
12
Populační nárůst...................................................................
14
Historie minifigurek.............................................................
15
Všechno to začalo v roce 1932..............................
16
Komunita LEGO......................................................................
18
LEGO Education....................................................................
21
Soutěž FIRST LEGO League....................................
21
LEGO Foundation................................................................. 22
Parky LEGOLAND®.............................................................. 23
Zábavná LEGO fakta......................................................... 24
Používání značky LEGO................................................. 27
2
The LEGO Group 2014
Inspirovat a rozvíjet
stavitele zítřka
Učení a rozvoj prostřednictvím hry
Pozitivní dopad
Filozofie LEGO® říká, že „kvalitní hra“ obohacuje život dítě­
te a vytváří základ pro další život. Věříme, že hraní má pro
vývoj dítěte zásadní přínos, že stimuluje představivost, nové
nápady a kreativní vyjadřování. Všechny produkty LEGO jsou
založeny na základní filozofii učení a rozvoje osobnosti dítěte
hrou.
LEGO Group chce za sebou zanechávat pozitivní stopu – ať
už ve vztahu k našim partnerům nebo ve vztahu k širší spo­
lečnosti. LEGO Group se zavázala chránit životní prostředí
a společnost, kterou děti jednou zdědí, a inspirovat a rozvíjet
stavitele zítřka.
Pouze to nejlepší je dost dobré
„Děti – a jejich rodiče
– by od nàs i nadàle měli
mít velmi vysokà očekàvàní“
V souladu se svým heslem „pouze to nejlepší je dost dobré“
klade LEGO Group důraz na vysokou kvalitu už od roku 1932,
kdy zakladatel firmy Ole Kirk Kristiansen začal vyrábět dřevě­
né hračky. Vysoká kvalita a bezpečnost produktů zůstávala
po celou dobu pro LEGO Group středem pozornosti a je jím
i dnes, 82 let po založení. Produkty LEGO prochází pečlivým
testováním, aby dostály nejpřísnějším normám bezpečnosti
a kvality – a našim vysokým očekáváním. Díky tomuto přístu­
pu se k produktům LEGO děti i dospělí stále vrací.
Jørgen Vig Knudstorp
CEO, LEGO Group
Systematická kreativita
Všechny kostičky LEGO jsou součástí jednoho systému, což
znamená, že je lze snadno vzájemně sestavovat v nespočet­
ném množství kombinací a právě tak snadno rozebírat. Čím
více kostiček LEGO máte, tím více můžete popustit uzdu své
tvořivosti. Kombinace strukturovaného systému, logiky a neo­
mezené kreativity povzbuzuje děti k tomu, aby se učily hrou v
původním stylu značky LEGO.
The LEGO Group 2014
3
Produkty LEGO®
pro všechny děti
Pro každé dítě je tu nějaký produkt LEGO®. Škála stavebnic
LEGO je podle náročnosti odstupňovaná tak, aby odrážela
skutečnost, že děti rostou a vyvíjejí se. Všechny kostičky
LEGO je možné vzájemně kombinovat v množství kreativních
variací bez ohledu na to, do které kategorie patří.
Herní témata
LEGO® DUPLO® je univerzální stavební systém navržený spe­
ciálně pro malé ručky. Nabízí předškolním dětem (ve věku od
jednoho a půl roku do pěti let) neomezené příležitosti ke krea­
tivnímu hraní a podporuje jejich představivost, tvoření a pro­
zkoumávání nových světů. Věříme, že hra je nejlepší cestou
k učení, a s řadou LEGO DUPLO je k dispozici tolik možností,
jak si hrát – a učit se.
Herní témata jsou stavebnice, které se zakládají na příběhu.
Jsou to například témata jako City, Knights’ Castle, Chima™,
Ninjago, Friends a mnoho dalších. Kromě toho, že si děti užijí
samotné stavění, mohou také strávit hodiny hrou
s dokončeným modelem a přestavovat jej nebo kombi­
novat s jinými stavebnicemi či tématy. Některá z herních
témat jsou založená na licencovaných produktech. To jsou
produkty, u nichž LEGO Group získala práva přetvořit daný
svět a postavy do podoby stavebnic LEGO. Příkladem řad
vyráběných společností LEGO Group na základě licence je
například produktová řada LEGO® Star Wars™ a produkty
Super Heroes™ založené na postavách ze světů LEGO® DC
ComicsTM Super Heroes a Marvel.
Sady Bricks & More
Řada LEGO® MINDSTORMS®
Bricks & More je název sad s klasickými kostkami LEGO
a zvláštními dílky, jakou jsou okna, kola a střešní tašky. Žádné
návody pro skládání – jen trocha představivosti. Došly vám
nápady? Pro tento případ jsou přiloženy brožury s ilustrace­
mi, které poskytnou dostatek inspirace.
Stavebnice Bricks & More jsou dostupné ve variantě s kostič­
kami DUPLO a klasickými kostičkami LEGO.
V roce 2013 byla na trh uvedena řada LEGO® MINDSTORMS®
EV3. S řadou LEGO MINDSTORMS EV3 můžete vytvářet
a programovat roboty, kteří chodí, mluví, přemýšlí a dělají
všechno, co si jen dokážete představit. Kromě programování
můžete roboty také ovládat pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu, případně přiloženého dálkového ovladače. Prodej
prvních stavebnic LEGO MINDSTORMS byl zahájen v roce
1998.
Produkty pro předškolní děti
4
The LEGO Group 2014
LEGO® Education
Videohry LEGO®
Materiály řady LEGO Education jsou vyvíjeny přímo pro třídy
a zájmové aktivity, pro učitele a žáky. Žáci se učí tím, že si
řadu věcí prakticky vyzkouší a zároveň přicházejí s vlastními
nápady a ověřují si, jak co funguje. Pokud si můžete něco
sami vyzkoušet, zapamatujete si to lépe, než když vám to
někdo jen řekne. To je filozofie, na níž jsou založené výukové
koncepty LEGO Education.
Videohry LEGO lze hrát na konzolích, počítačích, tabletech
a chytrých telefonech. Umožňují hráčům ponořit se do oblí­
bených prostředí, jako jsou například LEGO® Star Wars™,
LEGO Batman™ a LEGO Harry Potter™, objevovat nová dob­
rodružství, bojovat s nepřáteli a využívat kreativitu k postupu
ve hře. Díky spojení uživatelsky přívětivého herního prostředí,
možnosti zapojení více hráčů a jedinečného smyslu pro
humor jsou tyto videohry oblíbeným způsobem, jak si užít
hru se značkou LEGO.
Digitální obsah
LEGO Group přináší také digitální herní prostředí, ve kterém
jsou základní hodnoty značky LEGO představeny novým způ­
sobem – s využitím interaktivní technologie.
Jedná se o videohry, aplikace a online aktivity, které kombi­
nují fyzickou a digitální hru. Cílem LEGO Group je poskytovat
digitální obsah, prostor pro hru a takové nástroje, které děti
inspirují a motivují k prožívání a sdílení vlastních příběhů.
Digitální obsah splňuje stejně přísné bezpečnostní normy
a požadavky na kvalitu, jaké zákazníci očekávají od fyzických
sad LEGO.
915 milionů
možností kombinace
Existuje 915 milionů možností, jak zkombinovat šest
kostiček LEGO stejné barvy.
The LEGO Group 2014
5
6
The LEGO Group 2014
Organizace
em
Eu
Ea rop
st e,
& Mi
Af dd
ric le
a
Pro
Gro duct
up
2
s
ica
er cific
m
A Pa
&
en
t
Asia
Ame
Man ricas
ufac
t.
Asia
Manufact
.
Shopper
Marketing
& Channel
Development
CEO
EU
ing
Pack
Inno
v
& Co ation
ns
Mark umer
eting
ing
uld
Mo
O
EU DUPL
&
R
H
ate
por
Cor egal
L
irs
Affa
Group
Finance
Co
r
Af po
fa ra
irs te
Corp
o
Fina rate
nce
cu
e
Ex
e
v
ti
po
IT rate
Další informace o organizaci
LEGO Group najdete na
www.LEGO.com/aboutus
ur
Co
r
Ve správní radě jsou dnes za­
stoupeny tři strategické oblasti
podnikání: Operations, Marketing
a Business Enabling.
oc
Value Chain
Innovation
Organizační schéma
Pr
in
Cha
ply
&
Sup ning n
n
io
Pla ribut
t
Dis
g
in
er ty
ne li
gi ua
En & Q
Vlastníkem LEGO Group je dnes třetí a čtvrtá generace ro­
diny zakladatele Kirka Kristiansena: Kjeld Kirk Kristiansen
a jeho tři děti. Kjeld Kirk Kristiansen byl jmenován do
funkce prezidenta a CEO skupiny LEGO Group
v roce 1979. V roce 2004 nahradil Kjelda Kirka
Kristiansena ve funkci prezidenta a CEO
Jørgen Vig Knudstorp.
Product
Group 1
Rodinný podnik
The LEGO Group 2014
7
LEGO Group
v základních číslech
Obrat za rok 2013
Prodej ve více
než
25 382
milionů
13 869
D K K
zaměstnanců
na konci roku 2013
zemích
Nejvyšší bezpečnost Čistý zisk za rok 2013:
6 119 milionů DKK
produktů:
Investice do
navýšení kapacity
v roce 2013:
2 644 milionů DKK
0
produktů stažených z trhu
už čtvrtý rok v řadě
8
The LEGO Group 2014
130
Dopad naší činnosti
dnes a zítra
K našim základním principům patří to, že stavíme všechny
naše aktivity na odpovědnosti. Neustále optimalizujeme pro­
voz, abychom zlepšovali jeho dopad na životní prostředí a na
společnost, a abychom dostáli očekáváním našich partnerů
a ustanovením iniciativy United Nations Global Compact.
Toto jsou některé z významných událostí roku 2013:
•Z
menšení všech nových krabic LEGO o 18 procent, čímž
jsme snížili objem CO² vyprodukovaného v souvislosti
s balením o přibližně deset procent a ušetřili přibližně
4 000 tun kartonu ročně.
Podporujeme právo dětí rozvíjet se a růst
Abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti, je náš
celý výrobní proces založen na směrnici EU o bezpečnosti
hraček a držíme se zásady předcházet nutnosti stažení pro­
duktu z prodeje. Můžeme se pochlubit tím, že jsme dosáhli:
• Nulového počtu stažených produktů (již čtvrtým rokem).
• Plné shody se směrnicí EU o bezpečnosti hraček.
LEGO Group, nadace LEGO Foundation a divize LEGO
Education spolupracují na mnoha iniciativách zaměřených
na podporu práva dětí rozvíjet se a růst. Mezi příklady z roku
2013 můžeme uvést:
• Darovali jsme dětem po celém světě 250 000 stavebnic
LEGO®, aby si mohly užít zábavu a radost ze hry.
• Spolupracovali jsme se 600 000 dětmi po celém světě ve
více i méně rozvinutých zemích prostřednictvím škol a ško­
lek.
• Umožnili jsme setkání s produkty LEGO zatím největšímu
počtu dětí – více než 75 milionům.
Snižování dopadu na životní prostředí
Abychom snížili negativní dopad na svět, ve kterém žijeme,
a na planetu, která bude zítra patřit našim dětem, snažíme
se neustále nacházet ohleduplná řešení provozu společnosti.
Příkladem našich iniciativ v roce 2013 je:
• Vstup do programu Climate Savers Světového fondu na
ochranu přírody, kterým jsme potvrdili náš závazek snížit
naše celkové emise CO² (včetně našich dodavatelů).
• Zvýšení efektivity využití energie o 6,7 procent, čímž jsme
dosáhli celkového zlepšení o 30 procent za posledních pět
let.
• Dosažení stanoveného cíle pro recyklování 90 procent
našeho odpadu.
Prosazování těch nejpřísnějších opatření pro
bezpečnost produktů
Péče o motivaci našich zaměstnanců
Abychom udrželi vysokou úroveň motivace a spokojenosti
našich zaměstnanců, v LEGO Group klademe velký důraz
na práva, zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Díky naší snaze
jsme v roce 2013 dosáhli následujících úspěchů:
• Doposud nejlepšího výsledku bezpečnosti zaměstnanců
s mírou úrazovosti 1,7 zranění na milion pracovních hodin,
což představuje v porovnání s rokem 2009 pokles o 40 pro­
cent.
• Motivace a spokojenosti zaměstnanců o 14 indexních bodů
vyšší nad úrovní srovnatelných zaměstnavatelů v regionu.
• Dosazení 37procentního podílu žen na vedoucí pozicích
úrovně Director a vyšších.
Přečtěte si naši výroční zprávu a zprávu o odpovědném
chování na stránkách www.LEGO.com/aboutus/newsroom
The LEGO Group 2014
9
10
The LEGO Group 2014
Strategie LEGO Group
Cílem LEGO Group je pokračovat v inovaci herního systému
LEGO® a jeho šíření po světě prostřednictvím:
Udržení obchodní a výrobní dynamiky
Budeme udržovat růst naší základní oblasti podnikání,
ve které se zaměřujeme na děti od jednoho a půl roku
do jedenácti let, prostřednictvím vývoje skvělých produk­
tů v rámci stávajících produktových řad, jako je například
LEGO® DUPLO®, LEGO City, Creator, Friends atd., ale i pro­
střednictvím vývoje a uvádění nových produktových řad. Také
budeme iniciovat průběžné zlepšování v oblastech nákupu,
produkce a marketingu.
Rozšiřování přítomnosti ve světě
Posílení digitalizace
Digitalizaci považujeme za způsob, jak dodat naší hlavní
oblasti podnikání – fyzickým hračkám LEGO – ještě více na
přitažlivosti a poutavosti. Za tímto účelem budeme využívat
digitalizaci nejrůznějšími způsoby, mezi které patří například
propojení fyzického a digitálního hraní, elektronické obcho­
dování, marketing a náš obchodní/provozní systém.
Vytváření organizace budoucnosti
Vybudujeme skutečně globální a různorodou organizaci,
která se bude schopná přizpůsobit výzvám současné doby.
Vytvoření takovéto organizace nám umožní získat výhodu
proti stále tvrdší konkurenci a dosáhnout požadované úrovně
odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti.
Budeme rozšiřovat naši globální přítomnost tak, aby se
naše produkty mohly dostat k dětem ve všech zemích svě­
ta. O dosažení tohoto cíle budeme usilovat z komerčního
hlediska zaměřením na nově vznikající trhy, jako je Čína,
z provozního hlediska zakládáním nových továren a z orga­
nizačního hlediska zakládáním nových prodejních kanceláří
v centrálních oblastech.
The LEGO Group 2014
11
Jak se produkty
LEGO® vyrábí
Ožívají dobré nápady
Výrobní závody po celém světě
Vývoj konceptů a produktů se odehrává převážně v našem
dánském sídle v Billundu. Společnost LEGO Group má
také monitorovací pobočku v Los Angeles, jejímž úkolem je
pomáhat se sledováním nejnovějších trendů. Kreativní jádro
tvoří více než 180 designérů zastupujících 24 různých národ­
ností. Většina z nich získala vzdělání ve školách zaměřených
na design, umělecké obory nebo architekturu.
Kostičky LEGO se vyrábí ve vlastních továrnách skupiny
v Dánsku, Maďarsku, České republice a Mexiku. Tyto lokality
byly vybrány s ohledem na blízkost nejdůležitějším trhům
LEGO Group v Evropě a Severní Americe. Připravuje se také
nová továrně v Číně, která bude sloužit rostoucímu asijskému
trhu. Některé prvky a hotové produkty zajišťují také externí
dodavatelé.
Rozhodují děti
Přesnost zajišťuje kompatibilitu – už od roku 1958
Designéři toho hodně vědí o vzorcích dětského hraní, o tom,
jak se děti rozvíjejí, a jaké mají zájmy v různém věku. Přesto
se dětí neustále ptáme, co si myslí o našich námětech na
nové produkty. Názorům dětí každoročně nasloucháme a mnoho nových nápadů a produktů testujeme. Pouze ty pro­
dukty, které děti opravdu zaujmou, se dostanou až do výroby.
Během procesu lisování dochází k zahřátí plastu na teplotu
230–310 °C. Poté je plast vstřikován do forem pod tlakem
40–150 tun, v závislosti na tom, který díl se právě vyrábí.
Zchlazení a vysunutí hotových dílků trvá v průměru
deset sekund. Formy používané ve výrobě jsou přesné na
pět mµ (= 0,005 mm). Všechny prvky LEGO jsou plně kompa­
tibilní, bez ohledu na to, kdy v období od roku 1958 až dopo­
sud nebo ve které továrně byly vyrobeny.
Vysoká kvalita a bezpečnost
Systematická tvořivost je u všech produktů LEGO® ve středu
pozornosti – stejně jako vysoká kvalita a bezpečnost. Když
se například soustředíme na nejmenší děti, je zcela zásadní
velikost jednotlivých dílků. Prvky stavebnic pro předškolní děti
jsou velké a vzhledem ke způsobu lisování se z nich žádné
části nemohou uvolnit i. Díky tomuto a dalším opatřením si
mohou s produkty LEGO® DUPLO® bezpečně hrát děti už od
18 měsíců. Všechny prvky LEGO splňují nejpřísnější bezpeč­
nostní normy.
12
The LEGO Group 2014
Více než 55 miliard prvků
V roce 2013 bylo vyrobeno více než 55 miliard stavebnico­
vých prvků, což odpovídá přibližně 105 000 prvkům
za minutu – to je 1 750 prvků každou vteřinu. V sortimentu
značky LEGO existuje více než 3 000 různých prvků ve více
než 50 různých barvách. Každý prvek může být prodáván
v pestré paletě různých barev a potisků.
The LEGO Group 2014
13
Populační nárůst
Nejpočetnější národ na naší planetě
Od žluté k pestřejší paletě barev pleti
První minifigurka LEGO® se objevila na trhu v roce 1978.
Od té doby se této drobné žluté postavičce daří. Za ta léta
bylo vyrobeno více než 5 miliard minifigurek – jedná se tedy
o nejpočetnější národ světa.
Díky licencovaným produktům jako LEGO® Star Wars™
a LEGO® Harry Potter™ se začala postavička objevovat
v konkrétních rolích a s uvedením řady LEGO Basketball
v roce 2003 přejala i autentické barvy pleti. Od roku 2004 se
tváře minifigurek LEGO objevují v ještě širší škále barev, V té
době bylo rozhodnuto, že postavičky u licencovaných pro­
duktů by měly co nejvíce připomínat původní postavy. Obli­
čeje v řadě LEGO Harry Potter™ se proto změnily ze žluté na
barvu, která více odpovídala předloze
Mnoho různých podob
Tato postavička se již objevila v mnoha podobách, například
v podobě rytíře, astronauta, policisty, automobilového závod­
níka, Santa Clause, jeřábníka, fotbalisty, průzkumníka, zdra­
votní sestry, basketbalisty, potápěče, lyžaře, hasiče, kostlivce,
piráta, bruslaře, lva nebo královny.
Od neutrálního výrazu k vyjádření pocitu
Když se minifigurka objevila poprvé, bylo rozhodnuto, že její
tvář bude mít vždy jedinou barvu: žlutou. A že výraz ve tváři
postavičky bude buď šťastný, nebo neutrální. Postavička
neměla mít určené pohlaví, rasu nebo roli: to měla určit dět­
ská představivost a hra. Teprve při uvedení řady LEGO Pira­
tes v 80. letech minulého století byly navrženy a na trh uve­
deny postavičky, které byly zlé nebo hodné, veselé či mrzuté.
nejpočetnější
národ
5 miliard
minifigurek
Za ta léta bylo vyrobeno více než
5 miliard minifigurek
– jedná se tedy o nejpočetnější národ
na světě.
14
The LEGO Group 2014
Historie minifigurek
1978: Jsou uvedeny první minifigurky v řadách Town, Space
a Castle. Minifigurky vnášejí do hry LEGO® zážitek z hraní a
přejímání rolí.
1978: Dva měsíce po uvedení minifigurek se na scéně obje­
vuje první ženská postava: nemocniční sestra.
1989: Minifigurky mění výraz tváře. Mohou teď být zlé nebo
hodné – a dokonce mohou mít i pásku přes oko! Některé
postavičky pokulhávají na dřevěné noze a místo ruky mají tře­
ba hák.
1997: Minifigurka ožívá. V počítačové hře „Panic on LEGO
Island“ se postavička poprvé objevuje jako animovaná posta­
va. Uvedení hry předcházelo rozsáhlé experimentování při
vývoji pohybů a jazyka postavičky.
2003: Poprvé v historii minifigurky je její žlutá barva tváře
nahrazena autentičtější barvou pokožky, a to pro řadu LEGO
Basketball, kde mají hráči na hlavách dokonce natištěné
účesy.
2004: Licencované postavičky LEGO už nemají žluté tváře –
mezi jinými i Harry Potter získává přirozenější tón pokožky.
2010: Minifigurky jsou uvedeny jako sběratelské předměty.
Každá postavička je zabalená v uzavřeném neprůhledném
sáčku, takže nikdy nevíte, jakou postavičku dostanete. Posta­
vičky si můžete vyměňovat s jinými sběrateli, abyste získali
úplnou kolekci.
1999: S novými postavami ze série Star Wars™ se minifigur­
ky poprvé objevují v konkrétních rolích. Zosobnění postavič­
ky je později rozšířeno na řady LEGO® Harry Potter™, LEGO
Studios, LEGO Basketball a další.
2000: V řadě LEGO Football je minifigurka upevněna na
pružinu, a stává se tak funkčním prvkem. Další vývoj v tomto
směru přináší řada LEGO Basketball, kde je pružina použita
k aktivaci pohybu kloubů postavičky.
The LEGO Group 2014
15
1932: Ole Kirk Kristiansen, mistr truhlář, začíná
vyrábět dřevěné hračky.
Všechno to
začalo v roce 1932…
LEGO Group je rodinný podnik s dlouhou historií.
Zde je krátké shrnutí důležitých historických
událostí.
1955: Godtfred Kirk Christiansen, syn Oleho
Kirka, zavádí LEGO System in Play jako
strukturovaný systém produktů: čím více
jich máte, tím více toho můžete postavit.
1958: Vzniká
kostička LEGO
s novým spojovacím
systémem, jak jej
známe dnes,
a otevírá nekonečné
možnosti stavění.
1962: Společnost
objevuje kola LEGO
a tím přidává
k hernímu systému
LEGO dimenzi pohybu.
16
The LEGO Group 2014
1969: Zavádí se kostky
LEGO® DUPLO® pro
předškolní děti. Velikost
kostky DUPLO je oproti
kostce LEGO ve všech
rozměrech dvojnásobná.
1934: Ole Kirk
vybírá pro svou
společnost název
„LEGO“. Vzniká
kombinací dvou
prvních písmen
z dánských
slov „Leg Godt“,
což znamená
„Dobře si hrát“.
1949: Předchůdci
dnes známých
kostek LEGO®
vstoupují na trh pod
názvem “Automaticky
spojitelné kostky”.
1977: Je uvedena řada
LEGO Technic, která vybízí
starší děti ke stavění
v duchu skutečného
světa.
1989: Přichází řada
LEGO Pirates. Minifigurky
pirátů jsou první, které
mají více výrazů tváře.
1980: Je založeno
Oddělení vzdělávání.
Toto oddělení, dnes
známé jako LEGO
Education, vyvíjí a uvádí
na trh výukové materiály
založené na prvcích
stavebnic LEGO.
1998: Je uvedena
řada LEGO®
MINDSTORMS® jako
výsledek spolupráce
mezi LEGO Group
a americkým
Massachusetts
Institute of
Technology.
1978: Ve snaze vyvinout
„Systém v systému“ přichází
Kjeld Kirk Kristiansen,
představitel třetí generace
rodiny vlastníků společnosti,
s novými možnostmi a vnáší
do organizace firmy novou
energii. Zavedením
produktových programů
a řad dává dětem vhodné
produkty odpovídající jejich věku
a zájmu. Rodí se minifigurka
LEGO, která vnáší do hry LEGO®
zážitek z hraní a přejímání rolí.
1999: Kostka
LEGO je
zvolena
„hračkou
století“.
2001: Přicházejí
stavebnice LEGO
Creator, které
povzbuzují děti
i dospělé ke stavění
bez pravidel a
bez hranic.
2012: Na trh je uvedena řada
LEGO Friends s novou figurkou
minipanenky, která cílí na dívky.
2014: Film LEGO Příběh má premiéru
v kinech po celém světě.
Více o historii LEGO se dozvíte
na stránkách www.lego.com.
The LEGO Group 2014
17
Komunita LEGO®
Pro LEGO Group je důležité být v úzkém kontaktu se svými
fanoušky a zákazníky po celém světě. Zapojujeme se proto
do mnoha iniciativ, abychom vazby mezi našimi fanoušky
a LEGO Group posílili.
LEGO.com
LEGO.com je oficiální webová stránka LEGO Group. Cílem
stránky LEGO.com je posílit a prohloubit zážitek ze hry pro­
střednictvím příběhů, tvořivých zážitků, včlenění se do so­
ciální sítě a komunity a ukázkami kreativity fanoušků LEGO
všech věkových kategorií. Stránka LEGO.com není pouze
internetový obchod. Je to místo, kde si děti, rodiče a fanouš­
ci značky LEGO všech věkových kategorií mohou hrát
a vyhledávat si informace o hodnotách a myšlenkách LEGO
Group za pomoci her, příběhů a aktivit. Stránka LEGO.com
je dostupná na 21 trzích a každý měsíc ji navštíví více než
15 milionů lidí po celém světě, z nichž většina se sem vrací
každý den – to z ní dělá jednu z nejpoutavějších stránek pro
rodinu a děti na internetu.
LEGO® Club
LEGO Club je určen pro děti od čtyř do jedenácti let a počet
jeho členů po celém světě dosahuje téměř pěti milionů.
Prostřednictvím klubu dostávají členové exkluzivní časopis
a e-mailové zprávy a v následujících zemích také získají pří­
stup ke speciální webové stránce: Velká Británie, Německo,
Švýcarsko, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Norsko, Švédsko,
Dánsko, Finsko, Polsko, Austrálie, Nový Zéland, Kanada a USA.
Časopis, e-maily i webová stránka obsahují výtvory členů
pod názvem „Cool Creations“, komiksy, aktivity, příběhy ze
18
The LEGO Group 2014
zákulisí, články „dozvídáte se jako první“, stavitelské úlohy,
exkluzivní návody ke stavění, soutěže a mnoho dalšího.
Komunity dospělých fanoušků LEGO
Rostoucí počet dospělých nadšenců LEGO zakládá skupi­
ny zvané „LUG“ (LEGO User Groups, tedy Skupiny uživatelů
LEGO). Říkají si „fanoušci AFOL“ („Adult Fans of LEGO“ neboli
„Dospělí fanoušci značky LEGO“). Společnost LEGO Group
aktivně udržuje vztahy s přibližně 200 skupinami „LUG“, které
mají dohromady více než 200 000 registrovaných členů. Sku­
piny mají vlastní webové stránky, blogy a diskusní fóra. Nej­
populárnější blog pro fanoušky značky LEGO zaznamenává
každý měsíc více než 300 000 jedinečných návštěvníků.
Spolupráce s dospělými fanoušky LEGO
LEGO Group úzce spolupracuje s fanoušky značky LEGO
po celém světě. Spolupráce se týká aktivit, jako jsou napří­
klad různé akce, veřejné výstavy a recenze nových produktů
LEGO®. Na podporu obrovského množství vysoce kvalitních
materiálů, které fanoušci LEGO sdílí online, provozuje spo­
lečnost LEGO Group stránku ReBrick. Spolupráce také dává
fanouškům AFOL příležitost přímo se zapojovat do vývoje
produktu, jako tomu bylo například u řad LEGO Architecture
a LEGO® MINDSTORMS® EV3, a navrhovat nové produkty
LEGO na platformě pro crowdsourcing LEGO Ideas.
V roce 2005 oznámila LEGO Group spuštění sítě „LEGO
Ambassador“ pro fanoušky AFOL po celém světě. Cílem
tohoto programu je rozšířit vzájemně přínosné vztahy mezi
LEGO Group a jejími talentovanými a oddanými fanoušky.
Aktuální síť LEGO Ambassador má více než 100 členů, kteří
zastupují skupiny „LUG“ z více než 35 zemí celého světa.
Někteří fanoušci značky LEGO proměnili svou vášeň pro
stavění a tvorbu s kostičkami LEGO na profesi na plný nebo
částečný úvazek. Dvanáct z nich bylo jmenováno certifikova­
nými odborníky LEGO – tzv. LEGO Certified Professionals –
a byli LEGO Group oficiálně uznáni za důvěryhodné obchod­
ní partnery.
ku na síti LinkedIn zaměřenou na potenciální zaměstnance
a kanál na síti Twitter, který měl ke konci roku 2013 více než
100 000 fanoušků. Dále má společnost LEGO Group své
stránky na sítích Google+, Instagram, Pinterest a také oficiální
kanál YouTube, který navštěvuje více než 250 000 uživatelů.
Prohlídka LEGO® Inside Tour
Každý rok je možné zúčastnit se velmi exkluzivní návštěvy
LEGO Group v rámci prohlídek Inside Tour. Účastní se jich
nadšenci z celého světa. Během prohlídky se hosté sezná­
mí s historií, kulturou a hodnotami společnosti, setkají se
se zaměstnanci LEGO z mnoha různých profesních oblastí
a věnují se jim také designéři LEGO, kteří fanoušky zapojí do
stavitelských soutěží.
Sociální sítě
Využívání sociálních sítí se dramatickým tempem rozrůstá
a spotřebitelé po celém světě stále častěji očekávají otevře­
nou komunikaci se společnostmi a organizacemi, o které se
zajímají. Společnost LEGO Group se chce zapojit do dialogu
se spotřebiteli, například prostřednictvím sociálních médií,
protože blízkost naší společnosti ke spotřebitelům je jedním
z klíčových faktorů jejího úspěchu. V květnu 2011 představi­
la společnost LEGO Group svoji oficiální stránku LEGO na
Facebooku. Společnost dostala svolení převzít stránku od
fanouška LEGO, který ji v roce 2008 založil. Do konce roku
2013 udělilo oficiální facebookové stránce LEGO svůj „lajk“
více než sedm milionů lidí. LEGO Group také spustila strán­
LEGO.com
21
místních stránek
The LEGO Group 2014
19
20
The LEGO Group 2014
LEGO®
Education
Soutěž FIRST®
LEGO® League
Viděli jste někdy někoho právě v okamžiku, kdy si uvědomí,
že se něco naučil? Ten okamžik je plný vzrušení, pocitu
úspěchu a touhy naučit se toho ještě víc. LEGO Education je
divize v rámci společnosti LEGO Group, která má na starosti
propagaci hravého učení mezi pedagogy.
Soutěž FIRST® LEGO® League je každoroční vědecká a tech­
nologická soutěž pro děti a mládež od devíti do šestnácti
let. Soutěžní program byl založen v roce 1998 ve spolupráci
LEGO Group a americké neziskové organizace FIRST (For
Inspiration and Recognition of Science and Technology)
Cílem soutěže je zvýšit zájem dětí a mládeže o přírodní vědy,
matematické a technické předměty.
Hravé zážitky a učení
LEGO Education napomáhá učitelům, žákům a studentům
k úspěchu prostřednictvím původního systému pro hravé
učení, který je založený na kombinaci relevantních učebních
plánů, systému kostiček a digitálních ovladatelných prvků
a na přístupu k výuce na principu „4C“ (z anglického
connect, construct, contemplate, continue). Věříme, že výuka
je díky hravému objevování úspěšnější. Aktivity jsou navrženy
tak, aby budovaly dovednosti i znalosti a podporovaly
pozitivní vztah k učení.
Od předškoláků po vysokoškoláky
Materiály společnosti LEGO Education zahrnují celé období
vzdělávání od předškolního věku až po univerzitu a poskytují
cenné lekce ve všech předmětech, které jsou v osnovách,
od tzv. předmětů STEM (přírodní vědy, technologie, strojíren­
ství a matematika) až po humanitní předměty, jazyky, čtení
a psaní.
Další informace o LEGO Education najdete na stránkách
www.LEGOEducation.com
Týmová práce
Týmy o pěti až deseti členech soutěží v různých disciplínách.
Týmy staví své vlastní roboty LEGO® MINDSTORMS® a závodí
s nimi na speciální překážkové dráze. Kromě toho si týmy
musí vybrat a vyřešit úkol z reálného světa.
Zapojení 230 000 dětí
V sezóně 2014/2015 se do soutěže FIRST® LEGO® League
zapojí 230 000 dětí z více než 70 zemí. Týmy budou mít mož­
nost vyzkoušet si učení budoucnosti v průběhu FLL WORLD
CLASS. Turnaje v každé ze zemí jsou organizovány různými
neziskovými organizacemi. Celosvětově je soutěž FIRST®
LEGO® League podporována společnostmi jako National
Instruments, 3M a Rockwell Automation, tedy společnostmi,
jejichž cílem je také přispět k zájmu dětí a mládeže o přírodní
vědy a technologie.
Další informace o soutěži FIRST LEGO League naleznete na
stránce
www.FIRSTLEGOLeague.org
The LEGO Group 2014
21
LEGO Foundation
Nadace LEGO Foundation byla založena v roce 1986 a její
aktivity vycházejí z přesvědčení, že všechny děti by měly mít
přístup ke kvalitnímu hraní a vzdělávání.
a obrazu učení. Ve spolupráci s mysliteli, vlivnými osobami,
pedagogy a rodiči se nadace LEGO Foundation snaží vyba­
vit, inspirovat a motivovat šampióny ke hře.
Smyslem LEGO Foundation je vytvářet svět, ve kterém dá
učení hrou dětem možnost učit se tvořivě a se zápalem po
celý život. Práce nadace sestává z přetváření definice hry
Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky
www.LEGOFoundation.com.
22
The LEGO Group 2014
Parky LEGOLAND®
Parky LEGOLAND®
Park LEGOLAND® California
Parky LEGOLAND jsou rodinné parky, v nichž děti vstupují
do vzrušujícího světa dobrodružství postaveného z kostiček
LEGO®. LEGO Group v roce 2005 přistoupila k prodeji parků
LEGOLAND. Kupujícím byla společnost Merlin Entertain­
ments. Součástí dohody bylo založení nové společnosti –
Merlin Entertainments Group. Dnes tato společnost vlastní
řadu rodinných atrakcí po celém světě, včetně šesti parků
LEGOLAND, jedenácti LEGOLAND Discovery Center, Mada­
me Tussauds®, SEA LIFE®, London Eye®, Gardaland® (Itálie)
a Heide Park® (Německo). Společnost KIRKBI A/S (majitel
75 procent společnosti LEGO Group) vlastní podíl přibližně
29,9 procent ve společnosti Merlin Entertainments Group.
Třetí park LEGOLAND byl otevřen v roce 1999 ve městě Carl­
sbad v USA, necelých 50 km severně od San Diega. Stejně
jako u ostatních parků LEGOLAND najdete v parku LEGO­
LAND California interaktivní atrakce, rodinné aktivity, představe­
ní, restaurace, obchody a modely LEGO. Na výstavbu více než
15 000 modelů LEGO v parku bylo použito více než 35 milionů
kostiček LEGO.
Park LEGOLAND® Billund
Park byl otevřen v roce 1968 a rychle se stal nejpopulárnější
dánskou turistickou atrakcí mimo hlavní město Kodaň.
V roce 2012 park oslavil 50 milionů návštěvníků od otevření
v roce 1968. K vytvoření unikátního prostředí s rytíři, piráty,
kovboji, polárními průzkumníky a dalšími působivými modely
LEGO bylo použito více než 60 milionů kostiček LEGO.
Park LEGOLAND® Windsor Resort
Druhý park byl otevřen v roce 1996 ve Windsoru. Park LEGO­
LAND Windsor Resort se nachází přibližně 36 km na západ
od Londýna a jeho nejbližším sousedem je zámek Windsor.
V parku se nachází více než 55 interaktivních drah, představe­
ní a atrakcí spolu s jedinečným hotelem LEGOLAND Windsor
Resort Hotel, který byl otevřen v roce 2012. Na vytvoření tisíců
modelů LEGO po celém parku bylo použito více než 80 milio­
nů kostiček LEGO.
Park LEGOLAND® Deutschland
Čtvrtý park LEGOLAND byl otevřen v roce 2002 v Günzburgu
v jižním Německu. Na vybudování žiraf a hrochů a na vytvo­
ření interaktivních her a vzdělávacích prvků bylo zapotřebí
celkem 55 milionů kostiček LEGO. Také atrakce a představení
přispívají k zábavnému a vzrušujícímu zážitku.
Park LEGOLAND® Florida
Park byl otevřen v roce 2011. Jedná se o interaktivní tematický
park, který se rozkládá na ploše 600 000 metrů čtvereč­
ních a je určený pro rodiny s dětmi od dvou do dvanácti let.
Nachází se ve Winter Haven, pouhých 45 minut od měst
Orlando a Tampa, a návštěvníci v něm najdou více než 50 růz­
ných drah, představení a atrakcí – včetně vodního parku.
Park LEGOLAND® Malaysia
Park LEGOLAND Malaysia je prvním parkem LEGOLAND Park
v Asii. Byl otevřen v roce 2012. Tento tematický rodinný park
obsahuje více než 40 interaktivních drah, představení a atrakcí.
15 000 modelů LEGO, které se v parku nachází, je vytvořeno
z 50 milionů kostiček LEGO. Park LEGOLAND Malaysia se
rozkládá na ploše 300 000 metrů čtverečních – to je stejná
plocha, jakou pokrývá 50 fotbalových hřišť.
The LEGO Group 2014
23
Zábavná LEGO fakta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rodukty LEGO® se prodávají ve více než 130 zemích.
P
LEGO Club má na celém světě téměř 5 milionů členů.
Každý člověk na Zemi vlastní v průměru 94 kostiček LEGO.
Vzhledem k tomu, že v roce 2013 vyrobila společnost LEGO
Group více než 500 milionů pneumatik, je jedním z největ­
ších výrobců pneumatik na světě.
Pokud by se kostičky LEGO prodané v roce 2013 poskláda­
ly za sebe, obtočily by zeměkouli více než 20krát.
Kdybyste postavili komín z přibližně 40 miliard kostiček
LEGO, dosáhl by až na Měsíc.
Při výrobě kostiček LEGO je tolerance u výstupku dvě setiny mm.
V průběhu let už bylo vyrobeno přibližně 700 miliard prvků
LEGO.
V roce 2013 dosáhla společnost LEGO Group celosvětové
produkce více než 55 miliard prvků, což odpovídá přibliž­
ně 105 000 prvků za minutu – to je 1 750 prvků každou
vteřinu.
V roce 2013 byl nejvíce vyráběným prvkem LEGO kruho­
vý dílek o rozměru 1 x 1. Celkem bylo vylisováno přibližně
1,8 miliardy kruhových dílků o rozměru 1 x 1 v různých
barvách. Pokud počítáme i průhlednou verzi tohoto prvku,
dosáhla celková produkce objemu přibližně 3,15 miliardy
prvků.
V roce 2013 bylo v továrně v dánském Billundu vyrobeno
přibližně 26 miliard prvků LEGO, což odpovídá přibližně
3 milionům prvků za hodinu nebo 49 000 prvků za minutu.
24
The LEGO Group 2014
•V
roce 2013 bylo v továrně LEGO v Monterrey v Mexiku
zabaleno každý týden přibližně 1,5 milionu stavebnic, které
obsahovaly více než 480 milionů prvků LEGO.
• Nový automatický sklad v továrně LEGO v Kladně v České
republice má celkovou kapacitu přibližně 200 km polico­
vého prostoru, kam je možné uskladnit přibližně 360 000
skladovacích krabic s prvky LEGO. Automatizované jeřáby
v tomto výškovém skladu dokáží přemístit přibližně 1 300
krabic za hodinu.
• Každý den je v továrně LEGO v Maďarsku vylisováno
2,5 milionu prvků LEGO® DUPLO® – položené do řady za
sebou by měřily 42 km.
• V roce 2013 bylo vyrobeno přibližně 500 milionů minifigurek.
Pokud byste je poskládali do řady vedle sebe, táhla by se
do délky přibližně 11 500 km – což o 1 500 km převyšuje
vzdálenost z Billundu v Dánsku do Singapuru v Asii.
• Zakladatel Ole Kirk Kristiansen vymyslel název „LEGO“
v roce 1934. Vzal první dvě písmena dánských slov „LEG
GODT“, která znamenají „dobře si hrát“, a spojil je – vůbec
přitom nevěděl, že jeden z významů tohoto slova v latině je„
dávám dohromady“.
V průběhu let
LEGO® Club
přibližně 700 miliard
prvků LEGO
téměř
5 milionů
bylo vyrobeno
Celosvětová produkce
více než
členů
55 miliard
prvků v roce 2013
40 miliard
kostiček LEGO
by dosáhlo
na Měsíc
V průměru
vlastní každý člověk
na zemi
94 kostiček
LEGO
V roce 2013 bylo
vyrobeno zhruba
500 milionů minifigurek
The LEGO Group 2014
25
26
The LEGO Group 2014
Používání
značky LEGO®
Pomozte nám ochránit naši značku:
• Značka LEGO® musí být vždy psána velkými písmeny.
• Značka LEGO nesmí být nikdy použita jako obecný výraz, název nesmí být uveden v
množném čísle, skloňován, použit jako přídavné jméno nebo přivlastňovací zájmeno,
nepřípustný je např. tvar„LEGA“.
• Pokud je název značky LEGO použit jako součást podstatného jména, nesmí se
nikdy objevit samostatně.
Musí být vždy doprovázen jiným podstatným jménem. Například: stavebnice LEGO,
produkty LEGO, LEGO Group, herní materiály LEGO, kostičky LEGO, svět LEGO apod.
• Při prvním výskytu obchodní značky LEGO musí být značka doprovázena registrač­
ním symbolem ®.
Symbol ® nicméně nesmí být nikdy použit v souvislosti s názvem společnosti
– např. LEGO Group, LEGO GmbH, LEGO Systems, Inc. apod.
Vyrobeno pro společnost LEGO Group
oddělením Corporate Communications.
©2014 Společnost LEGO Group.
LEGO, logo LEGO, DUPLO,
MINDSTORMS, LEGOLAND a
Minifigure jsou ochranné známky
společnosti LEGO Group.
©2014 Společnost LEGO Group.
© 2014 Lucasfilm Ltd & ™.
Všechna práva vyhrazena.
™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.
™ & © DC Comics
™ & © Marvel & Subs.
Používání
značky LEGO®
Děkujeme vám za pomoc!
4
Tryksag 5
6
5
41
The LEGO Group 2014
27
LEGO Group
Aastvej
7190 Billund
Dánsko
Tel.: +45 79 50 60 70
www.LEGO.com
Download

The LEGO Group