Modelaci vytvořil:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Mgr. Stoyka Tamara
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1
233 555 333, Mob.: 724 002 419
[email protected]
Pojištění řečových procesorů firmy MED-EL OPUS 1/OPUS 2/RONDO s příslušenstvím – zevní části KI
Individuální pojištění movitých věcí
Smluvní ujednání k tomuto pojištění jsou uvedena v příloze. Příloha je přidána ke smlouvě.
Parametry sjednání:
Pojištění řečového procesoru sjednávám přes Individuální pojištění movitých věcí (jako samostatné pojištění, a
nemusíte ještě k tomu uzavírat pojištění domácnosti) s rizikem ALL RISK (zničení, poškození, odcizení,
ztracení):
•
S limitem plnění 190 000 Kč na pojistnou událost
•
Územní rozsah - Evropa
•
Se spoluúčastí 1 000,- Kč na pojistnou událost
Roční pojistné je ve výši 2
141,-Kč
Pojistná částka je nastavená po domluvě s centrem KI. Pojistné je pro Vás také speciálně ujednáno.
Pojistná doba:
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou
Plnění pojišťovny:
V případě pojistné události pojišťovna poskytne pojistné plnění ve smyslu ustanovení VPPMO tak, jako v případě pojištění
na novou cenu (dle faktury):
•
•
•
•
za zničení
poškození
odcizení
ztracení
Jakoukoliv nahodilou události, která nastane nečekaně a náhle.
Potřebné údaje k vytvoření návrhu pojištění:
o
název a výrobní číslo
o
Příjmení, jméno, RČ dospělého/pojistníka/uživatele
o
Příjmení, jméno, RČ dítěte/uživatele
o
Bydliště, tel. kontakt, e-mail
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPMO-O-01/2014 a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění. Můžu je na požádání zaslat.
Pojišťuji řečový procesor s příslušenstvím a zároveň i pomáhám řešit pojistné událostí.
Jako jediný zástupce České pojišťovny spolupracuji s Centry kochleárních implantací a s dovozcem implantačních
systémů MED-EL do ČR, firmou Audionika s.r.o.
Kontaktní osoba pro celou ČR:
Mgr. Tamara Stoyka
zaměstnanec VČPP - retail
Česká pojišťovna, Opletalova 921/ 6, 110 00 Praha 1
M: +420 724 002 419, T: +420 233 555 333, E-mail: [email protected]
Download

klikněte zde - AudioNIKA s.r.o.