Oslavy Dne Poděbrad
Bára Hrzánová a K. H. Mácha
6. května 2010
Ročník 19 číslo 5
Z rozhodnutí odboru životního prostředí městského úřadu byly minulý měsíc
na území města pokáceny stromy, které podle dendrologického průzkumu
vykazovaly výrazně sníženou vitalitu
a špatný zdravotní stav.
Sklárny vytvořily ceny pro vítěze
www.podebradskenoviny.cz
Lidé a stromy v našem městě
MIKROINTERVIEW
Rodilí mluvčí do škol
Eva Vedralová
Ředitelka Wattsenglish Poděbrady,
Nymburk a Kolín
Byla to převážně stromořadí topolu
kanadského a černého, v menší míře šlo
o lípu evropskou, hloh jednosemenný,
topol bílý, třesně, akáty. U těchto stromů
byla zjištěna různá mechanická poškození, odlomené silné větve, dutiny v kmenu nebo jeho napadání hnilobou a houbou, silné prosychání koruny. Pozornosti
soudního znalce v oboru ochrana přírody a krajiny neušly ani velmi nachýlené
stromy v blízkosti chodníků a frekventovaných komunikací. Sto deset vybraných dřevin bylo označeno za havarijní
a určeno k okamžitému odstranění, protože bezprostředně ohrožovaly bezpečnost lidí a majetku.
Kácení nemocných a nebezpečných
stromů na Labské cyklostezce provedlo
Povodí Labe, které je vlastníkem pozemků podél stezky. Odstranění nežádoucích
stromů v Prokopově ulici a z některých
dalších míst na území města si vzal na
starost odbor životního prostředí městského úřadu, který zároveň zajistil náhradní výsadbu jak v Prokopově ulici, tak
i Na Skupici a Tyršových sadech. Kácení
i náhradní výsadba stále ještě probíhá.
Proč právě topoly?
Topol není příliš dobrá dřevina, podle
odborníků je vzrostlý strom nákladný na
údržbu, a protože je křehký, při silnějším
větru se snadno láme. Topol kanadský byl
do Poděbrad přivezen z Ameriky před
válkou. Topoly byly vysazovány s tím, že
rychle rostou a pod ně se postupně podsadí duby a buky, které do této krajiny vlastně patří. Hospodářský záměr se po válce
nepodařilo zcela dokončit, a tak z původně dobrého úmyslu zbyly stromy, jejichž
původní účel už dávno pozbyl významu.
Dnes se opět řeší otázka, jakým způsobem
nadále udržovat a smysluplně obnovovat
zeleň na území města. Hovoří se o nutnosti zpracovat nový záměr (generel), „..ale
protože je to drahá záležitost, Poděbrady
ho dosud nemají,“ uvádí 1. místostarostka
Jiřina Soukupová a hned doplňuje: „Loni
jsme nechávali zpracovat generel údržby
stromořadí v centru města, stálo to docela
dost peněz a jenom údržba, tedy prořezávání stromů, by vyšla ročně na tři miliony
korun.“
cena 7 Kč
Civilizace a technické vymoženosti zásadně opanují život nás všech. Ale příroda, zeleň, stromy mají a budou mít stále zelenou
Správná péče o stromy
Stromy se neprořezávají pouze v době
vegetačního klidu. Nové technologie
naopak doporučují některé dřeviny prořezávat i těsně před květem, nebo hned po
květu, kdy je strom v plné síle a má větší schopnost se řezu bránit. Rány se lépe
zacelí a pravděpodobnost nákazy plísní
a hniloby je mnohem menší. I z tohoto důvodu se upouští od jejich ošetření
ochranným nátěrem.
Můžeme naše čtenáře ujistit, že stromy
v Poděbradech prořezává skutečný
odborník, který vyhrál evropskou soutěž
a vlastní evropský certifikát na prořezávání stromů.
Pokud někoho udivuje, že město v zimě
málo solí cesty, pak by si měl všimnout,
že to jsou právě cesty, v jejichž blízkosti stromy stojí. Pokud tak nějaký snaživý
občan činil sám, prokázal stromům medvědí službu a zároveň překročil zákon.
Další výsadba má zelenou
K výměně stromů dojde na další trase
cyklostezky od Riegrova náměstí směrem k hotelu G-Rex. Poděbrady mají také
zájem o výjimečný grant na revitalizaci
Sadů S. K. Neumanna. Nadace Proměny již potřetí vyhlašuje grantovou výzvu
v rámci programu Parky a vítězi poskytne
příspěvek ve výši až 25 milionů Kč, který
může pokrýt větší část nákladů. Uzávěrka
žádostí je 31. května 2010, výběr vítězného projektu se předpokládá do konce
roku.
Kdo koho potřebuje
O užitečnosti a významu stromů pro lidi už
bylo vysloveno či napsáno mnoho myšle-
nek. Hmotné hodnoty (pomineme-li těžbu
dřeva) jsou nezpochybnitelné. Například
průměrně vzrostlý stoletý osamělý strom
vypustí při fotosyntéze asi tisíc litrů kyslíku za jeden letní den, člověk spotřebuje
při dýchání asi 300 litrů denně. Tentýž
strom odpaří za den přes sto litrů vody,
představující energii zhruba 70 kWh,
a tím je i účinnou klimatizační jednotkou
o výkonu 3 až 5 kW.
Strom se stal i významným kulturním
a duchovním symbolem. Keltové podle
stromů dokonce sestavili stromový kalendář, někdy zvaný stromový horoskop
(stromoskop). V poslední době se dostal
i do slovníku počítačových uživatelů. Co
pro nás stromy znamenají, víme. Co potom
znamenáme my pro stromy? Neberme je
jako samozřejmou součást našeho života.
Karel Liška
V minulém čísle
Poděbradských
novin jsme psali
o výuce anglického jazyka speciální metodou
s rodilými mluvčími. Bude tato
metoda aplikována i v poděbradských školách?
Nadstandardní vzdělávání v anglickém
jazyce speciální metodou britské jazykové školy Wattsenglish, jejíž metoda výuky
je plně akreditovaná MŠMT a metodika
zpracovaná VÚP v Praze, začne probíhat
od září 2010 i v Poděbradech. V současné
době se touto metodou učí již přes 4000
dětí, a to zhruba ve 150 MŠ a ZŠ v celé
České republice.
Kdo na školách vyučuje angličtinu?
Lektoři jsou pedagogové metodicky školeni pro výuku dětí v České republice našimi předními metodiky, lingvisty
a psychology. Lektoři s dětmi pracují
maximálně efektivní metodou Wattsenglish, založenou na osvojování si jazyka přirozenou cestou.
Jak bude výuka v Poděbradech probíhat?
Na základě rozhodnutí rodičů a vysoké podpory pana ředitele Mgr. Jindřicha
Mončeka a sboru paní učitelek začne od
září 2010 na ZŠ T. G. Masaryka výuka
s rodilým mluvčím, a to přibližně v osmi
pilotních třídách. Pro zájemce, kteří nebudou mít výuku v rámci běžné školní výuky, budou otevřeny kurzy po vyučování
formou kroužku při maximálním počtu
12ti žáků.
Tyto kurzy otevřené při ZŠ T. G. M.
budou moci navštěvovat i děti ze ZŠ
Na Valech a mateřské školky Astra, kde
z prostorových důvodů nelze kurzy otevřít.
Výuka rodilým mluvčím byla nabídnuta
i ve všech mateřských školách v Poděbradech. Zda-li se úspěšně rozjede, záleží
jen na rodičích, jestli umožní svým dětem
absolvovat tuto unikátní výuku anglického jazyka v době, kdy jejich řečové
centrum je plně otevřeno k přijetí dalšího
jazyka jako jazyka mateřského.
(vst)
Májový Den Poděbrad
První máj je nejen lásky čas, ale je také Dnem Poděbrad. Tento krásný, jarní den v plném rozkvětu a zeleně je věnován Poděbradům jako městu a zahájení nové lázeňské sezony.
Není snad vhodnější čas, než právě
v tento den ocenit a odměnit poděbradské
občany, kteří se dlouhodobě věnují řadě
prospěšných aktivit, kterými propagují,
rozvíjejí a obohacují život města.
Také letos se na poděbradské radnici konal
slavnostní akt – udělování městských cen.
Spektrum oceněných bylo vskutku široké
a korespondovalo se životem takovým,
jaký je. Ve všech oborech a oblastech pracují lidé, kteří neváhají nezištně věnovat
většinu svého času práci s mládeží, jsou
perfektními odborníky ve své profesi,
sváděli nelehký boj s různými politickými
režimy.
Sedmnáctiletá studentka, která zachránila lidský život, přední představitel
města oceněný in memoriam, ti všichni
se dočkali spravedlivého vyznamenání.
„Lidé se o městské ceny začínají zajímat
a návrhy nominací pocházejí stále více
z občanské veřejnosti, což mě velmi těší,“
konstatoval v závěrečné řeči starosta
Ing. Jozef Ďurčanský. V příloze na
str. III vás seznámíme se všemi držiteli
městských cen roku 2010.
Gratulace nejmladší držitelce Záslužného listu Pavlíně Nejedlé
Žehnání pramenům živé vody
První květen je také neodmyslitelně spjat
se zahájením nové lázeňské sezony.
Letošní žehnání pramenům za přítomnosti představitelů města a ředitele lázní
JUDr. Josefa Rambouska se konalo na
Riegrově náměstí, což mělo více důvodů.
Poděbradský probošt monsignor Vladimír
Hronek dal své posvěcení k zahájení již
neuvěřitelné 102. lázeňské sezony spolu
s ředitelem poděbradských lázní.
102. lázeňská sezona je zahájena, probošt Hronek pronesl svou řeč
Poděbrady, město cyklistům
otevřené
Na Riegrově náměstí byla slavnostně
otevřena první vnitroměstská cyklostezka.
Co více udělat pro své zdraví, než pitím
léčivé vody a aktivním pohybem?
„Škarohlídové říkali, že cyklostezka vede
odnikud nikam. Tyto hlasy už jaksi utichají a je všeobecně známo, že Poděbrady jsou jedním z průkopníků v budování
cyklostezek v České republice. Víme, že
dobré skutky dojdou uznání až časem, ale
my to děláme rádi pro naše občany, děti
a vnuky, pro bezpečnou jízdu na kole
naším městem. Zároveň dnes položíme
základní kámen pro stavbu 2. cyklostezky. Sluší se poděkovat všem, kdo se na
těchto stavbách podíleli, projektantům,
pracovníkům městského úřadu řady odborů, poskytovateli dotace Středočeskému
kraji,“ uvedl starosta Ďurčanský.
Na zámeckém nábřeží u plavební komory
proběhlo slavnostní otevření nové cyklostezky. Divákům a cyklistům
zahrál Podlabácký pacifik, Country soubor SPCCH, orchestr
a sbor GJK nebo dětský sbor ZŠ
Na Valech Kvítek. Velice hezké vystoupení měly také malé
Poděbradské mažoretky. Ti, kteří přijeli na kole, si mohli nechat
kolo opravit nebo zkontrolovat
ve stánku Cykloservisu, a ti, kteří
kolo nechali doma, si ve vedlejším stánku měli možnost prohlédnout Elektrokola.
Účastníkům cyklistického průvodu na historických velocipedech byly předány pamětní listy
a Městem speciálně vydané
výroční cykloznámky.
Slavnostní pásku přestřihl starosta Poděbrad
Vladimíra Stejskalová, (štd)
se zástupcem firmy Dlažba Vysoké Mýto
a zároveň položili poslední dlaždici 1. cyklostezky
Foto Dominik Seidl
UDÁLOSTI
stránka 2
Gastro Poděbrady poprvé, podruhé… počtvrté!
Naštěstí pro mezinárodní gastronomickou soutěž Gastro Poděbrady známé „třikrát a dost“ neplatí. Byla by to velká škoda.
Letošního čtvrtého ročníku, jehož organizátorem je každoročně SOU společného stravování v Poděbradech, se zúčastnilo
dosud rekordních 14 středních odborných učilišť včetně 2 zahraničních ze slovenské Rimavské Soboty a maďarského Ózdu.
Ti, kteří navštívili 22. dubna lázeňskou
kolonádu, mohli zhlédnout soutěžní slavnostní rautové mísy kuchařů (hlavní surovinou byly určeny ryby) či se pokochat
pohledem na slavnostní tabule číšníků
(téma filmové či divadelní představení). Nemalý zájem návštěvníků upoutaly
vystavené slavnostní dětské dorty cukrářů.
V oboru kuchař a číšník byli nejlepší
žáci z domácího učiliště, cukrářskou
první cenu si odvezli žáci z odborného učiliště v Čáslavi za dort Křemílek
a Vochomůrka.
V populární soutěži barmanů se sešlo
rekordních 31 účastníků, z nichž nejúspěšnější byla se svým long drinkem
Jana Tomanová ze Střední školy tradičních řemesel v Mladé Boleslavi.
Jako v předchozích ročnících, i letos
bylo gastronomické setkání doplněno
celou řadou doprovodných programů a
praktických ukázek cukrářských technologií, vyřezávání ovoce a zdravé výživy.
Ani letos nechyběl oblíbený běh číšníků
a vystoupení mažoretek na poděbradské
kolonádě.
Vítězství v gastronomických kategoriích
není jediným a zdaleka hlavním důvodem,
pro který naše učiliště za podpory města
a sponzorů Gastro pořádá. Vedle možnosti porovnat a ověřit si svoje dovednosti
v oboru tu mladí lidé mohou navázat nová
přátelství, získat zkušenosti a mimo jiné
pochopit rostoucí význam výuky cizích
jazyků. V neposlední řadě je soutěž příležitostí přiblížit veřejnosti jeden ze zajímavých oborů lidské činnosti jinak než
z televizních obrazovek.
Tak tedy nashledanou na Gastru Poděbrady 2011.
Text a foto Ing. Roman Vlasák
PN
6. května 2010
Afrika ve fotografii
15. 5. – 30. 6.
Budoucnost Žižkova - soutěž nápadů
Vítězná cukrářská cena: dort Křemílek a Vochomůrka
Ředitelka SOU Poděbrady předává ceny vítězům
Křišťálové skvosty z poděbradské sklárny
Určitě znáte různé soutěže, přehlídky, vyhlašování diváckých anket a podobné akce. Část společnosti se snaží vyjádřit obdiv
a uznání jednotlivcům či kolektivům za jejich práci, dílo a představitelkám hezčí poloviny lidstva za jejich vzhled.
Mnoho takových akcí neujde pozornosti sdělovacích prostředků a tedy
i širší veřejnosti. Pro vítěze má potom
„pochvala“ ještě větší význam. Slova ocenění jsou poté spojena s něčím hmatatelným, s předáním věcné
ceny.
Poděbradská sklárna akciové společnosti Crystal BOHEMIA navázala
na bohatou a úspěšnou tradici, která
zaslouží naši pozornost.
Pořadatelé zmíněných akcí se opět
obrací na skláře, aby jim zhotovili
nějaké zajímavé a originální kousky,
které obdarovanému vždy ocenění přiPoděbradské sklárny vytvořily již řadu unikátních
pomenou.
cen
Divadelní spolek Jiří
a antikoncepční pilulka
Sklářská díla mají vysokou estetickou
úroveň a precizní ruční výroba jejich
hodnotu ještě zvyšují.
Vítězové Poděbradských dnů poezie
se mohou pochlubit čirým trojbokým
jehlanem, 21 cm vysokým, s vypískovaným motivem růže.
Vybraní účastníci a vítězové drobných
soutěží 1. ročníku pivního festivalu
Středočeské pivní slavnosti si odnesou
upomínkové půllitry. Vítězný pivovar
pak velký pivní pohár s hmotností 4 kg,
do kterého se vejde 10 litrů piva.
Výroba cen pro další zákazníky je
v jednání.
Karel Liška
Jezdecký klub
Poděbrady, o.s.
Část divadelního spolku Jiří předvedla své umění na velmi neobvyklém místě, kde
herce jen tak nepotkáte.
Prahu a Ústav organické chemie a biochemie navštívil Carl Djerassi, významný vědec, dramatik, a kromě jiného „vynálezce“
antikoncepční pilulky. Netušil, že kromě
přednášek o chemii ho čeká jedno velké
překvapení.
Ředitel Divadelního spolku Jiří Zdeněk
Havlas využil této příležitosti a s několika
svými kolegy nastudovali inscenované čtení nejznámější hry Djerassiho, Neposkvrněný, kterou přeložil zaměstnanec Ústavu
organické chemie Alexander Kasal. Pro
pozvané hosty herci připravili čtení, které
vtipně doplňovalo promítání komiksových
obrázků, které taktéž sami vyrobili. „Slavili jsme obrovský úspěch, diváci si vyžádali
opakování, ukápla i slza dojetí,“ říká Zdeněk Havlas.
Carl Djerassi
Skutečnou Djerassiho vášní se stalo drama a jeho oblíbeným tématem je věda.
Jeho první dramatické dílo „An Immaculate Misconception“ s těžko přeložitelným názvem je hra o umělé inseminaci
a morálních aspektech s ní spojených.
Premiéra se konala v roce 1997 na festivalu v Edinburghu a od té doby byla
přeložena do 11 jazyků a inscenována ve
Spojených státech, Evropě a Asii.
Její rozhlasová verze měla premiéru na
BBC v roce 2000, pak putovala Evropou. Na stanici Vltava byla provedena
pod názvem „Neposkvrnění“ v roce
2006.
(vst)
Jezdecký klub Poděbrady
oslaví v květnu
60. výročí
založení jízdárny
v Poděbradech.
Při této příležitosti děkuje
představenstvo klubu
všem svým členům
a příznivcům
za dlouholetou podporu
a spolupráci.
Portréty
z Maroka
DDM Symfonie zve v termínu
22. 4. – 21. 5. 2010
na výstavu fotografií Marka Velechovského
PORTRÉTY Z MAROKA
Srdečné setkání poděbradských ochotníků se světoznámým vědcem a dramatikem (s hůlkou)
Soubor
vystavovaných
fotografií
vznikl na jarní expedici do severoafrického Maroka.
Expedici pořádala Česká Zemědělská
univerzita v Praze a jejím cílem byla fotodokumentace flóry a fauny. V portrétech
nejen lidí, ale i zvířat přibližuje mladý
nymburský fotograf život v této pro nás
exotické zemi.
Otevřeno:
pondělí – pátek od 8.30 do 20.00 hod.
Poděbrady nejsou jen kolonáda. Velká
část obyvatel města žije i v městské části
Žižkov, proto Město Poděbrady ve spolupráci s British Council a CpKP střední Čechy připravuje na tomto území hru
týmů ve vytváření a hledání zajímavých,
neotřelých, ale přiměřených a realizovatelných nápadů řešení problémů lokality
Žižkov.
Hra je zaštítěna mezinárodně využívanou
metodikou Future City Game – Hra město
budoucnosti, vytvořenou v rámci projektu
Kreativní města.
Pokud máte chuť zapojit se do takovéto
aktivity, krátce nám napište (max. 1 normostrana), proč byste se chtěli hry zúčastnit na email: [email protected]
cz. Hry se zúčastní přibližně 30 hráčů dle
výběru organizátorů a výsledné nápady
budou prezentovány na setkání u ZŠ Žižkov dne 25. 6. 2010 od 16:00.
Na toto setkání předběžně zveme všechny
obyvatele Poděbrad.
Požadavky na hráče:
• Hráč bydlí nebo pracuje
(případně studuje) na Žižkově.
•
Hráč je ochoten účastnit se celého
průběhu hry (tj. čtvrtek 24. 6. 2010
cca od 14:00 až pátek 25. 6. 2010
do cca 18:00).
• Hráč má chuť pracovat v týmu
na hledání zajímavých řešení.
Více o metodě Future City Game se
dozvíte na www.creative-planning.eu/
future-city-game.htm
Ondřej Marek
CpKP střední Čechy
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
AKTUALITY
6. května 2010
Nabídka rekondičních
pobytů
Český červený kříž, oblastní spolek se sídlem Poděbrady, Pražská 12, Poděbrady
tel.: 736 772 278 (pí. Chytilová),
737 710 768 (pí. Hájková)
Nabízí rekondiční pobyty pro děti
a dospělé na rok 2010:
Staré Město pod Sněžníkem:
14. 7. – 31. 7.
Doprava, celodenní strava, pojištění,
pedagogický a zdravotní dozor
Itálie (Lido Adriano):
10. 8. – 19. 8.
Doprava, celodenní strava, pojištění,
pedagogický a zdravotní dozor
Hledám společnici k moři.
Telefon: 325 614 936
Hledám podnájem, malý byt 1+1, kk
v Poděbradech. Svobodný, pracujíci VŠ.
Tel.: 774 621 667
Fantaskní svět Anime
Nahlédnutí do zákulisí japonské animace.
Pásmo komentovaných ukázek představí a přednášku povede publicista
a dramaturg Jiří Flígl, který se specializuje na oblast kinematografie Dálného
východu.
Vstupné 50 Kč, členové FK 30 Kč.
19. 5. v 19.00, Zámecký biograf
(red)
Sbor dobrovolných hasičů KLUK
pořádá dne 15. května 2010
oslavu 110. výročí založení
Hasičského sboru v Kluku.
Slavnostní zahájení oslav
je ve 13.00 hod.
Srdečně zve SDH Kluk.
Kácení havarijních stromů
ve městě
V souvislosti s aktualizací a inventarizací pasportizace zeleně v Poděbradech byl
proveden dendrologický průzkum, ze kterého byly vytipovány dřeviny s výrazně
sníženou vitalitou a špatným zdravotním
stavem. Jedná se převážně o stromořadí
topolu kanadského a černého, v menší
míře o lípu evropskou a hloh jednosemenný.
U těchto dřevin byla zjištěna různá mechanická poškození - odlomy silných větví,
dutiny kmene, napadení kmene hnilobou
a houbou, silné prosychání koruny stromu
nebo silné vychýlení dřeviny ze své osy
v blízkosti chodníků a frekventovaných
komunikací. Tyto dřeviny byly soudním
znalcem v oboru ochrana přírody a krajiny označeny jako havarijní k okamžitému
odstranění, neboť bezprostředně ohrožují
bezpečnost osob a majetku. Z výše uvedených důvodů bylo odborem životního
prostředí Městského úřadu v Poděbradech vydáno rozhodnutí k jejich pokácení, které probíhá ještě v současné době.
Kácení takovýchto dřevin bylo již provedeno na Labské cyklostezce, které provedlo Povodí Labe jako vlastník pozemku
a dále v ulici Prokopova, která byla celkově rekonstruována a nově vysazena,
jakožto na některých ostatních místech
Stromy v havarijním stavu ohrožovaly
veřejnost a bylo nutné je odstranit
v katastrálním území města. V návaznosti
na kácení havarijních dřevin byly provedeny náhradní výsadby např. Na Skupici,
Tyršových sadech, Prokopově ulici, které
budou nadále pokračovat.
Odbor životního prostředí
MěÚ Poděbrady
Karel Schwarzenberg
v Poděbradech
Na pivo poradenství
s knížetem šla v rámci předvolební kampaně řada občanů
Grantové a dotační
Fondy Evropské unie
Kníže Schwarzenberg se projevil jako
Historik Zdeněk Hazrda otevřel diskuzi

charismatická osobnost s velkým rozs knížetem Schwarzenbergem o historic☺
hledem a znalostmi a hlubokou životní
kých i aktuálních tématech. Debatovalo

moudrostí. Jeho odpovědi ve stylu vážném
se například o vztahu Čechů ke šlechtě či
DDM SYMFONIE vyhlašuje soutěž
o cenu DVĚ P SYMFONIE za Přínosný počin (ekologie, kamarádství, pomoc
druhým, pomoc našemu městu) pro děti
a mládež.
Do 20. května odevzdejte své návrhy
na formuláři, který najdete na stránkách
www.ddmpodebrady.cz nebo na recepci
DDM Symfonie.
Ocenění budou vyhlášeni 29. 5. 2010 ve
14.00 hodin v rámci Dne dětí v DDM
Symfonie.
(red)
k právu, o vlastenectví či státní suverenitě v současném globalizovaném světě.
Kromě obecných témat hovořil kníže
i o sobě a své rodině. Mluvil o svém
vztahu k domovu, o dětství na zámku
Orlík, vzpomínal na oblíbené procházky
se psem po okolní krajině, na posezení
u piva v místních hospůdkách.
Předseda TOP 09 poté odpovídal na dotazy
došlé elektronickou poštou a nakonec přišla řada i na publikum. Většina otázek se
týkala aktuálních politických témat, jako
je například náš sociální systém (různé
sociální dávky), zdravotnictví (poplatky),
školství (školné, státní maturity) či vztah
k jiným politickým stranám. Na otázku,
co můžeme dělat my jako jednotlivci,
abychom čelili zvůli politiků, doporučil
Karel Schwarzenberg, abychom se víc
angažovali a využili svého práva vyjádřit
názor ve volbách. Co se týče mladých lidí
a jejich úspěchu ve světě, měli by se podle Schwarzenberga více zajímat o kvalitu
školy, kterou chtějí studovat, a především
by se měli věnovat studiu jazyků.
i odlehčeném, vtip, nadsázka a sarkasmus
byly zaplněným poděbradským divadlem
odměňovány častým potleskem.
Na závěr pan kníže Schwarzenberg
dostal velký dort ve tvaru srdce s logem
TOP 09, jako upomínku na to, že na srdce jsou Poděbrady a je zde i mnoho jeho
příznivců.
„Pivo s Karlem“, na které pozval Karel
Schwarzenberg zájemce z řad poděbradské veřejnosti po skončení besedy
v Divadle Na Kovárně, překročilo všechna
očekávání a kapacitní možnosti pizzerie
Bello Mondo. Se svou typickou dýmkou
přecházel od stolu ke stolu, diskutoval
s hosty a často plnil i přání o společnou
fotografii.
Celá návštěva Karla Schwarzenberga
v Poděbradech se velmi vydařila a opět
jsme se mohli přesvědčit o tom, že osobnost v české politice, která je inteligentní
a moudrá a zároveň si zachová skromnost
a čestnost, může oslovit opravdu širokou
veřejnost i s jiným politickým názorem.
Text a foto Mgr. Jana Šlapáková
Označte si nádobu na komunální odpad
Upozorňujeme občany, plátce poplatku
za komunální odpad, aby si označili své
nádoby na odpady evidenční nálepkou
(známkou) pro rok 2010.
Tato povinnost je stanovena vyhláškou
č. 6/2009, která platí od 1. 1. 2010.
Plátci poplatku, kteří tak neučinili
a nejsou registrováni na MěÚ Poděbrady, finančním odboru, nebo neuhradili
platbu za komunální odpad eventuálně
zapoměli známku vylepit, se vystavují
riziku, že jim nebude Technickými službami nádoba vyvezena.
Tyto známky byly vydávány na pokladnách městského úřadu po zaplacení
Každému z nás se může kdykoli cokoli
přihodit. Někdy jde i o život. Pak nastane situace, kdy jsme odkázáni na to,
jak se zachová naše okolí a zda zvítězí
pohotové a racionální jednání, nebo lidská lhostejnost. Jeden takový příběh se
nedávno stal na poděbradském nádraží
a starosta Poděbrad obdržel dopis, kterých nenosí pošta každý den, ale o to víc
zahřeje na srdci.
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Stř. kraje
Odbor obecné kriminality,
detašované pracoviště Nymburk
Vážený pane starosto,
dovolte mi Vás informovat o události, ke
které došlo dne 25. 3. tohoto roku v areálu
poděbradského vlakového nádraží.
Starší pán z okresu Praha – východ se
pokoušel zkrátit si cestu na 2. nástupiště
přes kolejový svršek, kde pravděpodobně z důvodu náhlé srdeční slabosti upadl
a zůstal bezvládně ležet v kolejišti. Sem
mu na pomoc přispěchala studentka
2. ročníku Hotelové školy v Poděbradech
slečna Pavlína Nejedlá, která se jej snažila
zvednout a z kolejiště odvést, ale vzhledem k větší hmotnosti a nespolupráci bezvládně ležícího muže se jí to nepodařilo,
proto sama doběhla pro výpravčího stanice, se kterým se pokoušeli opět společně
muže z prostoru kolejí vyprostit a to až
do okamžiku, kdy byli nuceni z kolejiště
odejít, protože do stanice vjížděla nákladní vlaková souprava. Při následném střetu
došlo k těžkému zranění ležícího muže,
které si vyžádalo letecký transport na specializované lékařské pracoviště.
Statečné, pohotové a racionální jednání Pavlíny Nejedlé vynikne zejména,
vezmeme-li v úvahu fakt, že na obou
nástupištích poděbradského nádraží
byli další lidé, kteří v sobě nenašli odvahu a sílu pomoci tak, jako tato teprve
sedmnáctiletá dívka.
Vzhledem k tomu, že celá věc se udála ve
Vašem městě, kde zároveň Pavlína Nejedlá navštěvuje střední školu, dovoluji si
Vám navrhnout její ocenění ať již v rámci
pravidelně udělovaných městských cen,
nebo jinou formou.
S úctou
kpt. Mgr. Marek Šmíd
vrchní komisař
Studentka Pavlína Nejedlá byla za svůj
statečný počin oceněna 1. května 2010 na
poděbradské radnici, kde převzala Záslužný list Města Poděbrady.
(vst)
Na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad
zněla švédština
V rámci dvouletého projektu EU proběhla v polovině dubna 2010 první část
zahraniční výměny - pobyt studentů
ze švédského gymnázia Nolaskolan
z Örnsköldsviku v Poděbradech.
O hodnocení této významné události
na GJP jsme požádali PhDr. Jaroslavu
Dunovskou: „Dvoustranného česko-švédského hudebního partnerství se účastní 90
studentů z obou gymnázií, takže zvládnout
týdenní roli hostitele vyžadovalo velmi
pečlivou organizační i hudební přípravu,
- neomezený počet hodin cvičení
SOKOLOVNA PODĚBRADY
30. 3. - 8. 6. 2010
Na Vaši účast se těší
Dana Pečenková
- certifikovaný lektor společnosti
STOP OBEZITĚ,
tel.: 604 314 606
604 314 606
Dvě P Symfonie
Obyčejné, neobyčejné příběhy
V sobotu 10. dubna 2010 navštívil Poděbrady předseda politické strany TOP 09,
kníže Karel Schwarzenberg. Občané se s ním mohli setkat v Divadle Na Kovárně,
nebo zajít o dvě hodiny později na „Pivo s Karlem“ do pizzerie Bello Mondo na
Jiřího náměstí.
KURZ
SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Grantové a dotační poradenství
Fondy Evropské unie

☺

stránka 3
poplatku, při bezhotovostní platbě doručovány poštou na adresu plátce poplatku.
Staré známky doporučujeme odstranit.
V průběhu měsíce května 2010 bude provedena důkladná fyzická kontrola jednotlivých nádob na tuhý domovní odpad.
Kontrola se uskuteční při pravidelném
svozu tuhého domovního odpadu. Každá
zkontrolovaná nádoba, která nesplňuje podmínky vyhlášky č. 6/2009, bude
označena speciální nálepkou jako doklad
o provedené kontrole. Nádoby označené
touto speciální nálepkou nebudou proto
od června 2010 vyváženy. Není v našich
krajích nic neobvyklého, že se známky,
které slouží jako doklad o zaplacení
za odpady, kradou. Ve svém vlastním
zájmu si na ně můžete napsat číslo
domu, případně celou adresu. Zamezíte
tak jejich zneužití.
Současně upozorňujeme podnikatelské
subjekty, že odpad z podnikání nepatří do nádob na domovní odpad, ani do
veřejných kontejnerů na odpad tříděný.
Kontrola dokladů o tom, jak mají zajištěnu likvidaci odpadu ze svého podnikání,
je rovněž připravena. Upozorňujeme je
předem, aby s touto okolností počítali.
Vedení města
a odbor životního prostředí
spolehlivost, ochotu a spolupráci všech
zúčastněných – členů Pěveckého sboru
a orchestru GJP, jejich rodičů, kolegů
i zástupců zainteresovaných institucí.
Dnes již mohu říci, že přijetí švédských
partnerů v Poděbradech se stalo velmi
úspěšným vyvrcholením roční práce nad
projektem. Vysoce hodnotím hudební
stránku projektu, hudba se stala jazykem
porozumění, skutečné spolupráce a prostředníkem k navázání osobních přátelství.
(jan)
Úspěchy ZUŠ Poděbrady
na soutěžích
Každým rokem vyhlašuje MŠMT ČR celostátní soutěže pro ZUŠ. Tyto soutěže
patří k vrcholné a prestižní činnosti žáků a pedagogů. V dubnu proběhla již
krajská kola a pro naše studenty velmi úspěšně!
V
hudebním oboru se
letos soutěžilo
v
komorní
a orchestrální
hře, a to je pro
nácvik a společnou přípravu
velmi náročné
časově jak pro
hráče, tak pro
pedagogy. O to
větší a spontánnější je potom radost ze
hry a dosaženého úspěchu u posluchačů
i poroty.
Krajské kolo soutěže pro taneční
a jazzové orchestry pořádala ZUŠ
Poděbrady v Divadle Na Kovárně
a poděbradský jazzový orchestr SIX
KIX pod vedením Miroslava Vlka
získal 1. místo a společně s orchestry JAZZ ORCHESTRA z Lysé nad Labem,
SEXTET z Čelákovic a FF BAND
z Brandýsa nad Labem – je navržen na
postup do ústředního kola v Litvínově
(11. - 12. 6.). Soubor SAX 4U (Miroslav
Vlk) byl oceněn 3. místem. V Brandýse
nad Labem se konaly soutěže v komorní
hře s převahou smyčcových nástrojů.
Naše smyčcové kvarteto pod vedením
Štěpána Skleničky si odvezlo 2. místo.
V komorní hře s převahou dechových
nástrojů jsme měli zastoupení početnější a žádný náš soubor neodjel bez
ocenění. Duo zobcových fléten (Vladislav Jelínek) a Kvinteto zobcových
fléten (Milan Prokeš) obdržely Čestné
uznání, Klarinetový kvintet (Miroslav
Vlk) a Saxofonový soubor (Miroslav
Vlk) získaly 3. místo.
Nejúspěšnějším souborem, který si vyhrál
1. místo s postupem do ústředního
kola a tam (Liberec 17. 4.) získal opět
nádherné 1. místo, a navíc Martina
Mejzrová ještě ocenění za vynikající
přednes, bylo Trio lesních rohů pod
odborným dohledem Milana Prokeše!
Velký úspěch.
Literárně dramatický obor má letos
hned dvě soutěže zároveň – v sólovém
projevu (přednesový, dramatický, loutkářský) a ve slovesném projevu. Sólisté
se sjeli na svou krajskou soutěž do Peček
a Petr Němec postoupil do ústředního
kola v Uherském Hradišti (3. - 6. 6.). Za
svou literární tvorbu získali postup hned
3 naši studenti – Jan Kubín, Sára Anna
Hudcovicová a Lucie Škarvadová.
Na jejich úspěchu má svůj podíl Lenka
Kvasničková.
Všem soutěžícím muzikantům, recitátorům, literátům a jejich pedagogům
z poděbradské ZUŠ patří upřímná gratulace a poděkování za radost, kterou nám svými uměleckými výkony dávají. Těm, kteří
postoupili do ústředních kol, držíme palce,
aby podali kvalitní výkony, které zaujmou
nejen porotu, ale všechny posluchače.
Vážení čtenáři, ZUŠ Poděbrady srdečně
zve širokou veřejnost na Závěrečný koncert žáků 31. 5. v 18 hodin. Na kolonádě si můžete 19. 5. v 19 hodin vyslechnout pěvecký recitál Zuzany Janiššové
(zpěvačka a učitelka na ZUŠ). V úterý
25. 5. přijďte v 18 hodin do Havířského
kostelíku na vystoupení pěveckého sboru MAMÁTER a komorních souborů.
V prostorech vstupního schodiště v ZUŠ
je do 7. 5. instalována výstava prací čtyř
absolventek výtvarného oboru.
Již 4. ročník Festivalu ZUŠ Středočeského kraje (54 Zušek) bude letos probíhat 13. - 14. 5. v Rakovníku – divadlo a
galerie, 5 koncertů. Za organizační výbor
vás srdečně zveme na toto příjemné a kvalitní koncertování studentů ZUŠ.
Informace o průběhu festivalu získáte na
tel.: 325 612 277 nebo přímo v ZUŠ Poděbrady.
Děkujeme za vaši přízeň.
Za vedení a pedagogy
Mgr. Hana Janiššová
PUBLICISTIKA
stránka 4
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Rasově motivovaný
útok v Libici nad
Cidlinou
Koncem
měsíce března si na
obvodním oddělení
v Poděbradech vyslechli
čtyři
muži
z Kolínska a z Pelhřimovska obvinění
z trestných činů násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, podněcování
nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jiných práv a svobod, výtržnictví
a poškozování cizí věci, kterých se dopustili tím, že úmyslně slovně napadli rómské obyvatele v Libici nad Cidlinou. Před
jejich domem vykřikovali rasistická hesla
a vyhrožovali jim, že dům podpálí. Aby
dokázali, že své výhružky myslí vážně,
začali na dům házet kameny a demolovat vozidlo, které bylo zaparkováno před
domem. Způsobená škoda byla vyčíslena
ve výši 9 000 Kč. Mužům za tyto činy
hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Krádež travních sekaček objasněna
Poděbradští policisté objasnili případ
vloupání do zahradní kůlny v chatové
osadě Oseček, kterého se dopustil 33letý
muž z Kolínska. Kleštěmi přeštípl oko
visacího zámku u mřížových vrat u kůlny,
ze které odcizil motorovou travní sekačku
s pojezdem a elektrickou travní sekačku
vše v celkové hodnotě 8 500 Kč. Muž byl
obviněn z trestného činu krádeže a hrozí
mu až dvouletý trest odnětí svobody.
Vloupání do chaty
Z trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody byli na poděbradském
oddělení obviněni dva muži z Pelhřimova, kteří se začátkem dubna vloupali
do rekreační chaty mezi obcemi Kanín
a Opolany. Jeden ze spolupachatelů hlídal a druhý nerušeně přestřihl oko visacího zámku na posuvné okenici, kovovým
kladívkem rozbil výplň okna a vnikl do
chaty. Z chaty poté odcizil potraviny,
různé druhy kávy, kuchyňské nože, šest
lahví tvrdého alkoholu, rádio a DVD přehrávač. Odcizenou elektroniku prodali,
alkoholem a potravinami si zpříjemnili
večer. Způsobená škoda byla vyčíslena
na výši 15 000 Kč. Případ byl zpracován
ve zkráceném řízení a byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce
k podání žaloby k Okresnímu soudu. Za
tyto činy podezřelým hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Zloděj dopaden na místě činu
Dne 7. 4. 2010 byl zadržen 35letý muž
z Kladenska, který v brzkých ranních hodinách vnikl do rozestavěného rodinného
domu v obci Sokoleč. V podkroví domu
pracně odmontoval 4 ks střešních oken
zn. Velux. Ke štěstí majitele novostavby byl zloděj natolik hlučný, že probudil
obyvatele sousedícího domu, kteří muže
při krádeži přistihli a zadrželi až do příjezdu hlídky Policie ČR. Podezřelý byl na
obvodním oddělení obviněn z trestného
činu krádeže a hrozí mu až dvouletý trest
odnětí svobody.
Vloupání do vozidel
Policie pátrá po neznámém pachateli,
který se v nočních hodinách vloupal do
pěti osobních vozidel v Poděbradech
– Velké Zboží, z kterých odcizil autorádia
a elektroniku v celkové hodnotě 45 000 Kč.
Informace pro veřejnost
Obvodní oddělení Poděbrady zahájilo
činnost vlastních internetových stránek,
na kterých se občané mohou seznámit
s informacemi týkajících se činnosti oddělení např. obce spadající do místní příslušnosti, plánované akce, územně odpovědný
policista apod.
Odkaz: www.ooppodeb.euweb.cz/oop.html
Dále informujeme občany, že úřední hodiny vedení obvodního oddělení s veřejností jsou každou středu od 13.00 hod.
do 17.00 hod.
(ls)
Hledáme spolupracovníky
Mezinárodní obchodní společnost, působící
18 let v ČR, hledá spolupracovníky na VP,
HPP, ŽL. Nejedná se o finanční produkty,
ani finanční poradenství.
Požadujeme: obchodní image, auto,
telefon, ŘP
Nabízíme: serióznost, výdělky od 13 000 Kč,
denně 2 – 3 hodiny + víkendy dle vašeho
plánu, klientela zajištěna.
Telefon: 608 970 650
Bližší informace při osobním jednání
v kanceláři v Poděbradech.
FORUM ČTENÁŘŮ
Pan starosta Ing. Jozef Ďurčanský
se hluboce mýlí
Chci věřit, že za jeho článkem nazvaným
„O sportovních fámách a skutečnostech
– díl II.“ není snaha účelově manipulovat s veřejným míněním, ale pouze hrubá
neznalost, případně nečekaná ztráta oné
historické paměti, na kterou se tak rád
a často pan starosta odvolává.
Především pan starosta opakovaně píše
o vstřícnosti města, ale jestli si pod slovem
vstřícnost představuje jednostranné vypovězení smluv a neprávní nařízení k vyklizení sportovních areálů, pak bych chtěl
vědět, jak by potom vypadalo nevstřícné
jednání z pohledu demokratického komunálního politika.
Ve svém textu starosta Ďurčanský klame
veřejnost tvrzením, že jsme nepředložili
konkrétní návrhy na řešení. Je snad málo
náš souhlas s dohodou z roku 2005, kdy
jsme společně s TJ Bohemia přistoupili
na městem předložený návrh o nájmech?
Jenže město tento vlastní návrh ani za pět
let(!) nedokázalo zrealizovat. Místo toho
tenistům, fotbalistům, kuželkářům a střelcům pan starosta poslal výpověď z nájmu.
V případě střelců však staví Ing. Ďurčanský město do role hodného strýčka, když
vysvětluje, že město již dříve pomohlo
legalizovat vlastnictví objektu klubovny střelců. „Stalo se tak s maximálním
pochopením ze strany města a jeho orgánů, které respektovaly okolnosti vzniku podobných staveb a také obětavost
a nadšení lidí…“ píše starosta Ďurčanský.
Ale ve stejné situaci je i náš tenisový klub
a jeho budova, na jejíž výstavbu a údržbu město nikdy nepřispělo ani korunou,
ale přesto si vlastnictví objektu nárokuje
a na rozdíl od střelců odmítá respektovat okolnosti vzniku této stavby. Během
posledních 13 let byli moji předchůdci ve
funkci tenisového předsedy Jiří Hollan
a Ing. Lenka Špringerová i já osobně na
několika jednáních o legalizaci vlastnictví
naší tenisové budovy, ale pokaždé jsme
u pana starosty narazili na zeď nepochopení.
Ale těžko asi chtít pochopení od člověka,
který ve svém textu dokazuje, že se nedokáže orientovat ve sportovním prostředí
a počítá dohromady jablka a hrušky. Sice
správně uvádí, že tenis se dnes v Poděbradech mohou děti učit v Kluku, na Žižkově
nebo v TJ LTC. Ale zcela pomýleně už
všechny subjekty označuje jako tenisové
oddíly. Ani tenis v Kluku, ani tenis na
Žižkově nejsou sportovními oddíly! Jsou
to v obou případech komerční subjekty,
které vznikly za účelem vytváření zisku
prostřednictvím sportovních služeb. Nejde o členy ČSTV, ani Českého tenisového svazu, nemají svá závodní družstva
a jejich veškerá činnost směřuje pouze
k placeným sportovním službám. Místo
členské základny mají jen klienty. Tím
však nezpochybňuji kvalitu jejich služeb.
V případě TJ LTC máme 11 závodních
družstev, naší dobrovolnou činností zabezpečujeme reprezentaci města,
umožňujeme za dostupných podmínek
možnost širokého aktivního sportování
všem věkovým kategoriím. Jsme jediný
tenisový sportovní oddíl v Poděbradech
organizovaný na dobrovolné základně!
Jsme občanské sdružení, které není zaměřené na zisk, ale podle svých stanov prioritně vytváří podmínky pro rozvoj tenisu.
Případné doprovodné komerční aktivity
slouží pouze k další podpoře a rozšíření tenisových a tréninkových možností,
jakož i péči o majetek, o který se staráme
s péčí řádného hospodáře, byť nám podle názoru radnice vlastně nepatří. Tyto
naše komerční aktivity rozhodně nejsou,
na rozdíl od obou zmíněných komerčních
subjektů na Žižkově a Kluku, hlavní náplní naší činnosti.
Ve své stati, kterou chce starosta Ďurčanský údajně bojovat proti fámám, jich sám
notnou dávku vytváří. V závěru sice popisuje situaci v okolních městech, ale jen
účelově vybírá to, co se mu hodí. Dovolím si proto připomenout, že třeba jím
vzpomínaný Kolín, je jako město hlavním
sponzorem kolínských hokejistů, fotbalistů, atletů i dalších klubů. Sportovci
nosí na svých dresech nápis Město Kolín.
V případě Poděbrad však pan starosta
Ďurčanský, zřejmě za účinné spolupráce
s místostarostkou Soukupovou, přišel na
originální řešení. Místo aby město podporovalo sportování svých občanů, tak by
amatérští sportovci měli finančně podporovat na své město!
Nepochopitelné ignorování významu
amatérského sportu se netýká jen oněch
výše zmíněných čtyř sportů, ale jde třeba
i o poděbradské hokejisty, nohejbalisty,
basketbalovou mládež, hráče petanque
vyhnané z parku, až třeba po léta zaned-
PN
baný stav školního hřiště u školy Na
Valech.
Dr. Ladislav Langr
předseda Správní rady TJ LTC Poděbrady
O manipulaci a míchání informací
Nejsem vyškolen k účelové manipulaci
s čímkoliv, natož pak s veřejným míněním.
Proto pouze několik věcných poznámek.
Ve svém příspěvku jsem nepoužil jediné
jméno, protože nemám v úmyslu rozdílné názory na věcný spor personifikovat.
V předmětné reakci je použito mé příjmení 6x a slovo starosta 8x. A přitom
ze zákona starosta zastupuje hlavně obec
navenek. Všechno ostatní je na rozhodnutí kolektivních orgánů města a většinou
zodpovídá za uskutečnění přijatých usnesení. Takto je to i se sportovními kluby.
U dokumentu z roku 2005 se nejednalo
o dohodu, ale pouze o zápis z jednání, který měla ještě potvrdit rada města, což se
nestalo. A mohlo se tak stát třeba v době,
kdy jsem na radnici nebyl.
Ve funkci předsedy TJ LTC v inkriminovaném období působila také paní Jiřina
Nová, o které se zřejmě nesmí mluvit,
i když k poděbradskému tenisu patří.
Rozdíl mezi oběma zmiňovanými stavbami je v tom, že tenisová stavba byla už
v době převzetí městem zkolaudována.
V komerčních tenisových subjektech mají
také mládež, možná i závodní družstva
a nevím, zda jsou registrováni v ČSTV
a Českém tenisovém svazu. To pro podporu sportu, zvláště pak mládežnického,
nemusí být vůbec rozhodující.
Město Poděbrady podporuje celou řadu
sportů a volnočasových aktivit různých
věkových kategorií. Město Kolín jsem
uvedl jako příklad, ale je možné uvést
řadu dalších. Pokud má TJ LTC Poděbrady nepřehlédnutelné úspěchy ve výkonnostním sportu, potom jistě dojdou svého
ocenění.
Veřejnost snad vnímá, že pokud se do
parku pustí jeden sport typu petanque,
potom stejné požadavky mohou mít i jiní
sportovci. V tom případě však musíme
u lázeňského parku rezignovat na přívlastek lázeňský. Ti, co se do Poděbrad přicházejí léčit, platí za každý den pobytu
15 korun českých za klid spojený s pobytem v lázních. Jich se zeptejme, co chtějí.
Hřiště u školy Na Valech se bude rekonstruovat s podporou dotace z regionálního operačního programu. Pokud vím, na
Zima je již za námi
Každoroční příprava na zimní období řádně proběhla. Usnesením rady č. 364/2009 dne 7. 10. 2009 byl přijat Plán zimní údržby místních komunikací, který stanovuje postup Technickým službám, jak zajistit základní sjízdnost a schůdnost místních
komunikací ve městě. V návaznosti na novou právní úpravu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy byla
zrušena odpovědnost vlastníka nemovitosti za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která
vznikla v zimním období z titulu námrazy nebo sněhu na tomto chodníku, bylo přijato i nařízení města Poděbrady č. 2/2009,
kterým je stanoven rozsah, způsob a lhůty k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
úseků silnic. Jedině však praxí můžeme získat návod, jak přesně postupovat a jaké jsou možnosti tohoto nového řešení v rámci
zabezpečení úklidu sněhu a zajištění schůdnosti v zimním období v Poděbradech.
Technické služby města Poděbrad, které
jsou každoročně pověřeny zimní údržbou
v Poděbradech, nenechaly v přípravě nic
náhodě. Ještě před zimním obdobím byly
zakoupeny dva ruční motorové malotraktory TERA s mechanickým zimním kartáčem a radlicí k běžnému odstraňování
sněhu z chodníků. Dále byl zakoupen
univerzální malotraktor s radlicí a mechanickým kartáčem k odstraňování sněhu na
chodnících a stezkách. Bylo provedeno
předzásobení solí a inertním materiálem
a příprava techniky s proškolením pracovníků.
Přes tuto přípravu a nemalé vložené
investice letošní mimořádné počasí nám
ukázalo, že zima může být silnější, když
mimořádně udeří více, než v našich podmínkách je běžným zvykem. Na naše
poměry nevídané množství spadu sněhu v období od pátku dne 8. 1. 2010 do
Mládež ČČK vyhlašuje
výtvarnou soutěž
Červený kříž a já
Soutěž je určena pro děti a mládež do 15 let,
žáky ZŠ, gymnázií, účastníky kroužků apod.
Nakresli svoji představu o Červeném kříži:
• čím se zabývá
• co dělá
• jak pomáhá
Je možné využít různých výtvarných technik.
Obrázek by neměl přesáhnout velikost A4.
Obrázky zašlete nejpozději do 31. 5. 2010
na adresu: Sekretariát M - ČČK, Thunovská
183/18, 118 04 Praha 1 - Malá Strana.
Nezapomeňte uvést jméno a příjmení, věk
a adresu školy (poštovní i emailovou).
pondělí 11. 1. 2010 se dařilo jen stěží
na místních komunikacích a chodnících
v Poděbradech odstraňovat tak, aby byla
okamžitě zajištěna základní sjízdnost
a schůdnost ze všech částí města. Jelikož
v krátkosti sněhová pokrývka ve městě
dosáhla takové vrstvy, kdy pracovníci
Technických služeb již běžnými prostředky nemohli v rámci zimní údržby pokračovat v rozšiřování již ošetřených úseků
městských komunikací a chodníků, bylo
rozhodnutím Zimního štábu přistoupeno
k objednání smluvních firem k zajištění
odstraňování a odvozu sněhu z prostoru
města.
Osm smluvních firem s Technickými službami v termínu od 11. 1. do
20. 1. 2010 odstraňovalo a odváželo sníh
z ulic města k zajištění základní průjezdnosti a schůdnosti ve městě, neboť hrozilo nebezpečí, že při dalším spadu sněhu
nebude sníh v ulicích již kam odstraňovat.
K odvozu sněhu bylo nasazeno každý den
v průměru 12 nákladních vozidel a devět
nakladačů. Prostřednictvím 1 200 jízd na
krátkou vzdálenost bylo ujeto 7 655 km
a odvezeno více jak 6 000 tun sněhu. Takovéto nasazení techniky a lidí při úklidu
a odstraňování sněhu Poděbrady nepamatují. Patří proto všem zúčastněným na
tomto úklidu poděkování.
Chodníkový zákon v praxi
V návaznosti na legislativní změnu
v odpovědnosti za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku (takzvaný chodníkový zákon)
a letošní průběh zimy, jsou tomu úměrné
i náklady na zajištění zimní údržby, které
od počátku letošního roku dosáhly částky 2 819 207 Kč. Z toho 1 313 287 Kč si
vyžádaly mimořádné náklady na odklizení a odvoz sněhu ze středu města smluvními firmami.
Tato zima tak zatížila rozpočet města o více jak 1,8 mil. Kč oproti minu-
lému období. Současně s tím narůstají
i náklady na úklid po zimním období
a opravy poškozených komunikací, které
se již začaly realizovat.
To, že letošní zima již skončila, mně
nebrání vrátit se k některým problémům,
které zbytečně omezovaly zdárný průběh
zimní údržby.
Někteří vlastníci si nepřipouštěli svou
odpovědnost za spad sněhu či rampouchů
ze střech včetně jeho úklidu. Stejně tak
se projevovala i bezohlednost některých
řidičů. Odstavená vozidla kolikrát bránila průjezdu techniky při odklízení sněhu
nebo zajištění svozu odpadků. Proto se
napříště všichni budeme muset společně
zamyslet, jak poznatků dokážeme využít
a tuto činnost společně zlepšit ke spokojenosti nás všech.
Sice za odpovědností města - jako vlastníka komunikací je jeho starost o odstraňování sněhu, v uplynulém zimním
období se ukázalo, že pokud v takovýchto situacích všichni nepomohou při jeho
odstraňování ve svém okolí v krátkém
intervalu po jeho spadu, lze jen těžko
technickým vybavením, kapacitou, pracovními a reálnými finančními prostředky zimní údržbu zabezpečit.
Chceme tak poděkovat všem, co se podíleli na úklidu sněhu v okolí svých domů
a pomohli tak zvládnout zimní situaci.
Je třeba brát v potaz, že přijetím legislativní změny takzvaného chodníkového
zákona není nikým a nikomu bráněno
v zajištění tohoto základního úklidu
v zimním období. Vzhledem k tomu, že
dnes se nedá nikomu poručit povinnost
nad rámec zákona a naše zákony toto
neřeší, nezbývá nám nic jiného, než Vás,
občany města Poděbrad všechny napříště
požádat o tuto spolupráci, při které může
každý ukázat, jak mu záleží na jeho okolí
a na našem městě.
Ing. František Kupec
vedoucí odboru dopravy MěÚ
6. května 2010
přípravě tohoto projektu se žádný ze sportovních klubů ve městě nijak nepodílel.
Považoval bych za čestné informovat
veřejnost o skutečnosti, zda všichni funkcionáři TJ LTC Poděbrady pracují pro
slávu tenisu zdarma. Také naše děti kdysi
sportovaly. Věnovali jsme jim s manželkou a prarodiči rádi spoustu času, energie
a také financí. I v tenisovém klubu. Vozili
jsme děti z oddílů, ve kterých právě sportovaly, po závodech, vyjednávali soustředění, soutěže a nečekali žádný vděk.
Dělali jsme to pro ně, jejich kamarády
a slávu Poděbrad. Je to všechno jenom
náhoda, že kvůli obhajobě své občanské
cti musí člověk ve svých vzpomínkách
zabrousit i do časů, ke kterým se běžně
nevrací.
Jozef Ďurčanský
občan Poděbrad
O co tady vlastně jde?
Některé články Poděbradských novin si
můžeme přečíst na webových stránkách
těchto novin ještě dříve, než samy vyjdou tiskem. Moje poznámka by neměla
sloužit k propagaci webových stránek PN,
ale k pokusu o srovnávací zamyšlení. Přiznám se, že nebude toto zamyšlení úplně
detailní, ale že bude necenzurované, to
jsem si jistý. Přesvědčil mě o tom článek
pana předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady a pana starosty, taktéž Poděbrady.
Nad oběma články nevisí Damoklův meč
cenzury, a tak počítám i já s tím, že nebudu cenzurován.
Tato moje poznámka se bude týkat úvodníku v Pfórum č. 1/2010 z února a článku
stejného autora na webových stránkách
Poděbradských novin a odpovědi pana
starosty na tyto články z dubna tohoto
roku.
Zajímavá tvrzení pana předsedy Správní
rady TJ LTC v Pfóru o tom, jak „dobrovolní funkcionáři zde vychovávají ke
sportu děti a mládež a reprezentují svými
výkony Poděbrady“ (doslovná citace). Je
to možné? Možná měla být cenzurována
tato věta jako agitka předlistopadového
stranického vnímání sportu.
Vůbec celý článek bývalé „zlaté časy“ ani
nezakrývá. „Blíží se volby a občané se
údajně (nenapadnutelné slovo) bojí dávat
hlas nezávislým…“ Pan předseda Správní
rady TJ LTC vždy „dobře“ informovaný
vidí v roztržce uvnitř místní organizace
ODS příležitost k závěrečné větě celého
článku: „Volte pak nějakou politickou
stranu, když její reprezentanti arogantně
(oblíbené slovo) ignorují názor vlastní
stranické většiny.“
Takže je jasné, že hlas „spravedlivého“
z tenisu byl a je vysoce politická záležitost
regionálního formátu. Ale již v druhém
článku, který přinášejí webové stránky
s názvem „Pan starosta Ing. Jozef Ďurčanský se hluboce mýlí“, není ani stopy po
blížících se volbách. Článek, napadající
starostu, vše postavil na obraně menšin
– funkcionářů tenisu a službě mládeži.
Autor není ochoten se dobrovolnosti funkcionářů zříci. Tak o jakou dobrovolnost
v tomto případě jde? Jde o dobrovolnost
placených funkcionářů TJ LTC, nebo
o to, že rodiče přivedou dítě a zaplatí.
Nerozebírejme raději, kolik platí - ani
předseda o tom nemluví. Pak přijde
důchodce, zaplatí a to najednou, aspoň
tak to bylo. Zahraje si pětkrát, lupne mu
v zádech, plotýnka se hnula a na rok je
se sportem konec a nikdo vám nevrátí
alikvotní část finanční investice do sportu. Když jdu na Žižkov nebo do Kluku,
zaplatím za hodiny, které odehraji! Je to
naprosto stejné, jako když jdu do nafukovací haly TJ LTC, také platím za hodiny.
Komerční oddíly poskytují v základu stejnou službu jako oddíly nekomerční.
A nyní je příležitost vytáhnout z webu
věty pana starosty, které jsou odpovědí
na článek předsedy Správní rady TJ LTC
Poděbrady. Ty věty stojí za povšimnutí: „Pokud má TJ LTC nepřehlédnutelné úspěchy ve výkonnostním sportu,
potom jistě dojdou svého ocenění.“ Není
to vstřícné gesto? Jen nevím, jak je to
s těmi výkony. Proč ale mé osobní zkušenosti z tenisu, které zde nechci prezentovat, se tolik shodují se starostovou větou:
„Považoval bych za čestné, informovat
veřejnost o skutečnosti, zda všichni funkcionáři TJ LTC Poděbrady pracují pro
slávu tenisu zdarma.“
Nemyslím si, že zdejší radnice je méně
vstřícná a nejde jen o tenis než většina
radnic v České republice. Jen mám takový
pocit, že natažená ruka směrem k radnici
je zde poněkud častější než jinde. Žádný sport „neuživí“ jen peníze a výhody
poskytované radnicí, ať je tam politický
nepřítel, nebo nezávislý kamarád. Jedině
více zdrojové financování určitého konkrétního sportu zajišťují jeho existenci
a výkonnostní růst, který si jistě přejeme
všichni.
Čestmír Církva
občan Poděbrad
PN
PŘÍLOHA PN
6. května 2010
stránka I
Informace ze 7. zasedání rady města ze dne 31. března 2010
1. Zahájení
Jednání rady města zahájil a řídil starosta
Ing. Jozef Ďurčanský.
2. Schválení převodu bytové jednotky
– domu č. p. 1246/III, Zámecké nábřeží
v Poděbradech
Usnesení nebylo přijato.
2a. Schválení zveřejnění záměru města
prodat bytovou jednotku č. 13 v domě
č. p. 17/II., ulice Hellichova v Poděbradech
U s n e s e n í č. 140/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města Poděbrady
prodat bytovou jednotku č. 13 v domě
č. p. 17/II, ulice Hellichova v Podě bradech vč. podílu na společných
částech budovy a pozemcích č. kat. st.
1381 o výměře 421 m2 a č. kat. st. 1382
o výměře 726 m2, podle zák.
č. 72/1994 Sb. v platném znění.
3. Rozhodnutí o dalším postupu –
veřejný rozhlas
U s n e s e n í č. 141/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
udržovat a opravovat dle potřeby
stávající systém městského rozhlasu.
4. Výběr dodavatele Rekonstrukce
autobusových zastávek
U s n e s e n í č. 142/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
v rámci zjednodušené podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce autobusových zastá vek v Poděbradech“ vyloučit na pod kladě návrhu hodnotící komise dle
§ 68, odst. 2 a § 71, odst. 10 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz kách nabídky uchazečů
a)Stavební společnost Šlehofer, s. r. o.,
IČ 27146324 (neúplnost nabídky dle
§ 71, odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb.),
b)AVANT Komunikace, s. r. o.,
IČ 60935430 (nesplnění požadavků
na nabídku dle § 76, odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb.),
c)MATEX HK s. r. o., IČ 25968807
(nesplnění požadavků na nabídku dle
§ 76, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.),
II. p o t v r d i l a
pořadí stanovené hodnotící komisí ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabí dek takto:
1. ČNES dopravní stavby, a. s.,
IČ 47781734 – 93,08 bodu,
2. H-INTES s. r. o., IČ 25636332
– 92,50 bodu,
3. Dlažba Vysoké Mýto s. r. o.,
IČ 25953818 – 90,09 bodu,
4. SaM silnice a mosty a. s.,
IČ 25018094 – 89,54 bodu,
5. K+N stavební společnost, s. r. o.,
IČ 25921274 – 86,39 bodu,
6. TOST CZ, a.s., Havlíčkova 408,
IČ 25956019 – 82,79 bodu,
7. HALKO stavební společnost,
s. r. o., IČ 43090150 – 82,71 bodu,
8. TANNACO s. r. o., IČ 61677272
– 79,30 bodu,
9. REKOM Nový Bydžov, a. s.,
IČ 25264737 – 78,97 bodu,
10.EUROVIA CZ, a. s., IČ 45274924
– 70,92 bodu,
11.SILMEX s. r. o., IČ 48951081
– 69,50 bodu,
12.Silnice Čáslav – holding, a. s.,
IČ 25261282 – 68,06 bodu,
13.TREPART, s. r. o., IČ 25917838
– 53,22 bodu.
III. r o z h o d l a
dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.
o výběru nejvhodnější nabídky ucha zeče v rámci otevřené podlimit ní veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce autobusových zastá vek v Poděbradech“
název uchazeče: ČNES dopravní stav by, a. s.
sídlo uchazeče: Milady Horákové
2764, 272 01 Kladno
IV. u l o ž i l a
vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování zpracovat
a)rozhodnutí o vyloučení uchazečů dle
bodu I. usnesení
b)rozhodnutí o přidělení veřejné zakáz ky dle bodu III. usnesení
V. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem.
5. Uzavření budoucí nájemní smlouvy,
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
U s n e s e n í č. 143/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v y s l o v i l a s o u h l a s
s podáním žádosti o nadační příspěvek
na obnovu nebo založení městského
parku Revitalizace parku u vodáren ské věže z nadace PROMĚNY – gran tový program PARKY.
II. r o z h o d l a
o uzavření budoucí nájemní smlouvy
s budoucím pronajímatelem Vodovo dy a kanalizace Nymburk, a. s.,
k pozemku st. 3638 o výměře 1759 m2
v k. ú. a obci Poděbrady a stavby –
budovy bez čísla popisného a evi denčního na parcele st. 3638 (vodá renské věže) v k. ú. a obci Poděbrady,
obě zapsané na LV 672 uvedeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Nymburk.
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o uzavření budoucí nájemní smlouvy.
6. Výběr dodavatele PD - rekonstrukce
domu č. p. 796 na nám. T. G. Masaryka
U s n e s e n í č. 144/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
že projektovou dokumentaci rekon strukce domu č. p. 796 na náměstí
T. G. Masaryka provede firma INPRO JEKT spol. s r. o., Ostende 87/II,
290 01 Poděbrady, IČ 45149062
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
7. Zveřejnění záměru města prodat
pozemek parc. č. 4101/4 v k. ú.
Poděbrady
U s n e s e n í č. 145/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města prodat pozemek
parc. č. 4101/4 o výměře 4 m2 oddě lený z pozemku parc. č. 4101/3 v k. ú.
Poděbrady podle geometrického plánu
č. 2275-3/2010.
8. Schválení mandátní smlouvy
U s n e s e n í č. 146/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. schválit uzavření mandátní smlouvy
pro správu dětských hřišť v majetku
města Poděbrady a výkon dalších práv
a povinností spojených se správou dět ských hřišť mezi městem Poděbrady
IČ 00239640, se sídlem Jiřího nám.
20/I, 290 31 Poděbrady jako mandan tem a Technickými službami města
Poděbrad s. r. o., IČ 25798278, se
sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Podě brady, s platností od 1. 4. 2010 na
dobu neurčitou s jednoroční výpo vědní lhůtou, jejíž součástí je i dohoda
o úhradě skutečných nákladů na opra vu poškozených dětských prvků
II. pověřit starostu města podpisem
mandátní smlouvy pro správu dět ských hřišť a pro výkon dalších práv
a povinností spojených se správou
dětských hřišť mezi městem Poděbra dy a Technickými službami města
Poděbrad s. r. o.
9.
Zveřejnění
záměru
města
pronajmout pozemky parc. č. 1601
a 1639/5 v k. ú. Poděbrady
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
10. Udělení souhlasu s vybudováním
sportoviště
u
DDM
Symfonie
v Poděbradech
U s n e s e n í č. 147/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
udělit souhlas s vybudováním více účelového sportoviště u DDM Symfo nie v Poděbradech na pozemcích
ve vlastnictví města Poděbrady par. č.
1227/18 o výměře 159 m2 a st. č.
1226/6 o výměře cca 87 m2 v k. ú.
Poděbrady.
11. Zveřejnění záměru směnit a prodat
části pozemků parc. č. 4026, st. č. 1732/2
a parc. č. 1733/1 v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 148/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města směnit a prodat
části pozemků parc. č. 4026 o výměře
cca 95 m2 a st. č. 1732/2 o výměře cca
189 m2 v k. ú. Poděbrady za část
pozemku parc. č. 1733/1 o výměře cca
58 m2 v k. ú. Poděbrady.
12. Souhlas s přechodem nájmu k bytu
ve vlastnictví města
U s n e s e n í č. 149/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
I. udělit souhlas s přechodem nájmu
k bytu č. 32, o výměře 59, 65 m2, Pio nýrů 48/II, v Poděbradech
II. uzavřít nájemní smlouvu na dobu ne určitou.
13. Prodloužení nájemních
k bytům ve vlastnictví města
smluv
U s n e s e n í č. 150/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 1, U Stadionu 986, Poděbrady
II. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 18, Dr. Horákové 268, Podě brady.
14. Udělení městských cen
U s n e s e n í č. 151/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby r o z h o d l o
udělit městské ceny nominovaným
občanům.
15. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Mateřské školy Poděbrady
U s n e s e n í č. 152/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města schválit
I. hospodaření Mateřské školy Poděbra dy za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu příspěvkové organi zace.
16. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Základní školy Poděbrady, Na Valech 45
U s n e s e n í č. 153/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města schválit
I. hospodaření Základní školy Poděbra dy, Na Valech 45 za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu a do fondu odměn.
17. Schválení hospodářského výsledku roku 2009 a jeho rozdělení do fondů Základní školy T. G. Masaryka
Poděbrady
U s n e s e n í č. 154/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města schválit
I. hospodaření Základní školy T. G. M.
Poděbrady za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu a do fondu odměn.
18. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Městské knihovny Poděbrady
U s n e s e n í č. 155/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města schválit
I. hospodaření Městské knihovny Podě brady za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu příspěvkové organi zace.
19. Řešení nadjezdu ve variantě „K“
Po diskuzi bylo navrženo stáhnout materiál z jednání RM. Předložený návrh byl
stažen z projednávání.
20. Závěrečný účet Města Poděbrady
k 31. 12. 2010
U s n e s e n í č. 156/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města
I. schválit závěrečný účet města Podě brady k 31. 12. 2009
II. vyjádřit souhlas s celoročním hospo dařením bez výhrad.
Informace z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 14. dubna 2010
1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil starosta města
Ing. Ďurčanský.
Veřejně složila slib člena ZM nová členka zastupitelstva města Poděbrady paní
MUDr. Lilian Rumlová (MUDr. Helena
Štrobl Syrovcová rezignovala na mandát
členky ZM).
Minutou ticha byla uctěna památka obětí
havárie polského prezidentského letadla,
ke které došlo 10. 4. 2010.
2. Závěrečný účet města Poděbrady
k 31. 12. 2009
U s n e s e n í č. 28/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
závěrečný účet města Poděbrady
k 31. 12. 2009
II. v y s l o v i l o s o u h l a s
s celoročním hospodařením bez
výhrad
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
3. Rozpočtové opatření č. 2/2010
U s n e s e n í č. 29/2010:
a schválení prodeje bytových jednotek
v č. p. 32/II., Husova ulice, Poděbrady
pro projekt „Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady“
U s n e s e n í č. 31/2010:
U s n e s e n í č. 32/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
o převodu bytové jednotky č. 1093/4
v domě č. p. 1093/III, ulice Kunštát ská v Poděbradech o velikosti 3+1,
výměry 55, 08 m2 a spoluvlastnického
podílu 385/10000 k pozemkům č.
kat. st. 5091 o výměře 153 m2, č.
kat. st. 5092 o výměře 153 m2, č. kat.
st. 5093 o výměře 153 m2 a č. kat.
st. 5094 o výměře 154 m2, podle zák.
č. 72/1994 Sb. v platném znění
a v souladu se „Zásadami“ z vlastnic tví města Poděbrady do majetku
nájemce paní L. M.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
I. zrušit usnesení č. 125/2008 ze dne
17. 12. 2008, kterým rozhodlo o pro deji ideální 1/2 domu č. p. 32 v Huso vě ulici v Poděbradech II na pozemku
č. kat. st. 713 a ideální 1/2 pozemku č.
kat. st. 713 o výměře 676 m2 zapsané
na LV č. 3664 pro obec a katastrální
území Poděbrady.
II. o prodeji bytů v budově č. p. 32 na
pozemku č. kat. st. 713 a pozemku č.
kat. st. 713 o výměře 676 m2 v Huso vě ulici v Poděbradech II podle záko na č. 72/1994 Sb. v platném znění ve
spolupráci se spolumajiteli následují cím způsobem:
- na jednotlivé byty bude vypracován
znalecký posudek
- záměr prodeje bytů bude zveřejněn
a byty prodány nejvyšší nabídce,
pokud se nepřihlásí stávající nájemník
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
přijetí dotace pro realizaci projektu
„Důstojně po stopách nejstarší historie
města Poděbrady“
II. s c h v á l i l o
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi městem Poděbrady jako příjem cem a Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy jako posky tovatelem dotace,
III.s c h v á l i l o
spolufinancování projektu „Důstojně
po stopách nejstarší historie města
Poděbrady“ z rozpočtu města,
IV.s c h v á l i l o
vyčlenění částky odpovídající 100 %
celkových způsobilých výdajů na pro jekt z rozpočtu města na předfinanco vání projektu.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
5. Zrušení usnesení ZM Poděbrady
č. 125/2008 ze dne 17. 12. 2008
6. Přijetí dotace, finančního krytí
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
rozpočtové opatření č. 2/2010.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
4. Schválení převodu jednotky č. 1093/4
v domě č. p. 1093/III., ulice Kunštátská
v Poděbradech
U s n e s e n í č. 30/2010:
7. Schválení upravených Zásad pro
způsob a provedení označování ulic
a ostatních veřejných prostranství
názvy a označování budov čísly
U s n e s e n í č. 33/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
upravené Zásady pro způsob a pro vedení označování ulic a ostatních
veřejných prostranství názvy a ozna čování budov čísly.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
8. Pojmenování nově vznikajících ulic
v lokalitě Koutecká
U s n e s e n í č. 34/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
název ulice na pozemcích p. č. 1213/1
a 1222/27, k. ú. Poděbrady jako „Sei fertova“ (od ul. Koutecká k ul. Vrch lického) a ulice na pozemku p. č.
1222/29 jako „Raisova“ (propojení
mezi ulicemi Máchova a Vrchlického)
II. u l o ž i l o
a)vedoucím odborů MěÚ používat nový
název ulic při úředních kontaktech
a vydávání rozhodnutí
b)vedoucímu odboru dopravy zajistit řád né označení po jejich uvedení do provozu
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
PŘÍLOHA PN
stránka II
9. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Mateřské školy Poděbrady
U s n e s e n í č. 35/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
I. hospodaření Mateřské školy Poděbra dy za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu příspěvkové organi zace.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
10. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Základní školy Poděbrady, Na Valech 45
U s n e s e n í č. 36/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
I. hospodaření Základní školy Poděbra dy, Na Valech 45 za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu a do fondu odměn.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
11. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Základní školy T. G. Masaryka
Poděbrady
U s n e s e n í č. 37/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
I. hospodaření Základní školy T. G.
Masaryka Poděbrady za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu a do fondu odměn.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
12. Schválení hospodářského výsledku
roku 2009 a jeho rozdělení do fondů
Městské knihovny Poděbrady
U s n e s e n í č. 38/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
I. hospodaření Městské knihovny Podě brady za rok 2009
II. převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu příspěvkové organi zace.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
13. Informativní zpráva o stavu požární
ochrany ve městě za rok 2009
U s n e s e n í č. 39/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v z a l o n a v ě d o m í
obsah informativní zprávy o zajištění
požární ochrany ve městě za rok 2009.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
14. Udělení čestného občanství panu
Josefu Caňkářovi
in memoriam
U s n e s e n í č. 40/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
udělit čestné občanství panu Josefu
Caňkářovi in memoriam, za výji mečné lidské kvality, osobní stateč nost a mimořádný přínos k rozvoji
Poděbrad.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
15. Udělení městských cen
U s n e s e n í č. 41/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
rozhodlo
udělit městské ceny nominovaným
občanům takto:
I. Čestnou medaili za výrazné zásluhy
o zvýšení prestiže města Poděbrady
panu Daliboru Blažkovi, prof. MUDr.
Richardu Češkovi, CSc., paní Zdeňce
Formánkové, MUDr. Martě Hájkové
a paní Maxe Píšové
II. Křišťálový štít za záslužnou práci pro
město Poděbrady PhDr. Jaroslavě
Dunovské, panu Josefu Hnátkovi,
panu Vladimíru Jeníkovi a paní Jitce
Zelenkové
III.Záslužný list slečně Pavlíně Nejedlé.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
16. Směna pozemků parc. č. 5012/25,
parc. č. 4967/55 za pozemky parc. č. 4967/54,
parc. č. 4967/53 v k. ú. Poděbrady
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
17. Směna pozemku parc. č. 40/25 za
pozemek parc. č. 40/26 v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 42/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o uzavření směnné smlouvy, podle
které město Poděbrady převede na
pana a paní B. pozemek parc. č. 40/25
o výměře 109 m2, který vznikl odděle ním z pozemku parc. č. 40/8 v k. ú.
Kluk podle geometrického plánu
č. 597-18/2009 a podle které pan
a paní B. převedou na město Poděbra dy, každý spoluvlastnický podíl ½
pozemku parc. č. 40/26 o výměře
13 m2, který byl nově označen a oddě len z pozemku parc. č. 40/2 a který
vznikl skutečným zaměřením původ ního pozemku PK 40 v k. ú. Kluk
geometrickým plánem č. 597-18/2009
za těchto podmínek:
1.Žádný z účastníků nebude druhému
účastníku vyrovnávat rozdíl v cenách
směňovaných nemovitostí.
2.Město Poděbrady uhradí veškeré
náklady spojené s vyhotovením směn né smlouvy, ocenění a zaplatí daň
z převodu nemovitostí.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem směnné
smlouvy.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
PN
U s n e s e n í č. 45/2010:
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
výsledky inventarizace majetku,
pohledávek a závazků Města Poděbra dy k 31. 12. 2009, včetně výstupů
z projednání inventarizace v ústřední
inventarizační komisi a v radě města.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
27. Podání žádosti o dotaci - technologické centrum a spisová služba
21. Vyřazení majetku města z účetní
evidence
U s n e s e n í č. 46/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
vyřadit z účetní evidence majetku
města osobní vozidlo Škoda Fabia,
SPZ NBJ 16-62, rok pořízení 2000.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
22. Úprava pořadí zasedání RM a ZM
ve II. čtvrtletí roku 2010
U s n e s e n í č. 47/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v z a l o n a v ě d o m í,
že zasedání RM a ZM se ve II. čtvrtletí
2010 bude konat takto:
RM: 28. 4., 12. 5., 26. 5., 23. 6.
ZM: 14. 4., 9. 6.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
18. Bezúplatný převod pozemků
parc. č. 1255/3 a parc. č. 1255/4 v k. ú.
Poděbrady
23. Schválení Komunitního plánu
sociálních služeb ve městě Poděbrady
a okolí
U s n e s e n í č. 43/2010:
U s n e s e n í č. 48/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
1.zrušit tu část usnesení ZM č. 91/05
ze dne 21. 9. 2005, kterou bylo roz hodnuto o bezúplatném převodu
pozemků č. 1255/3 o výměře
1868 m2, č. 1255/4 o výměře
2712 m2 v k. ú. Poděbrady od České
republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlast nictví města
2.zrušit usnesení ZM č. 56/07 ze dne
20. 6. 2007.
3.o bezúplatném převodu pozemku parc.
č. 1255/3 o výměře 1868 m2 a pozem ku parc. č. 1255/4 o výměře 2603 m2
v k. ú. Poděbrady od České republiky
– Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví
města Poděbrady.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků
mezi městem Poděbrady, se sídlem
Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady a Čes kou republikou – Úřadem pro zastu pování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb ve městě Poděbrady a okolí na
roky 2010 - 2014 ve znění po zapra cování připomínek vzešlých z veřej ného projednání dne 25. ledna 2010
II. u l o ž i l o
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
města Poděbrady zveřejnit tento doku ment na internetových stránkách města.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
19. Odkoupení pozemku parc. č. 2116/5
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 44/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
1. zrušit usnesení ZM č. 36/2009 ze dne
15. 4. 2009
2. o odkoupení pozemku parc. č. 2116/5
o výměře 1092 m2 v k. ú. Poděbrady,
který vznikl sloučením dílu „c“
o výměře 263 m2 oddělený z pozem ku st. č. 2117, dílů „d“ o výměře
750 m2 a „e“ o výměře 79 m2 oddě lených z pozemku st. č. 2116/1
v k. ú. Poděbrady geometrickým plá nem č. 2274-105/2009, za podmínek:
a) Město Poděbrady uhradí veške ré náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy, zejména sepsání
smlouvy, vyhotovení znalecké ho posudku a zaplatí správní popla tek za vklad práva do katastru
nemovitostí.
b) Společnost Crystal BOHEMIA,
a. s. zaplatí vyhotovení geometric kého plánu.
c) Strana prodávající zaplatí daň
z převodu nemovitostí.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro 1 se zdržel (z 15 přítomných)
20. Informace o inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků města Poděbrady
k 31. 12. 2009
24. Zveřejnění záměru směnit pozemky
zahrady MŠ K. Čapka
U s n e s e n í č. 49/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
zveřejnit záměr směnit 3 městské
pozemky parc. č. 1213/125 o výmě ře 965 m2, parc.č. 1213/126 o výmě ře 1045 m2 obě oddělené a nově ozna čené z pozemku parc. č. 1213/3
a parc. č. 1213/127 o výměře 822 m2,
která vznikla sloučením pozemku parc.
č. 1213/3 díl „b“ o výměře 769 m2 nově
odděleného z pozemku 1213/3
a pozemku parc. č. 1213/79 díl „a“
o výměře 53 m2 nově odděleného
z pozemku 1213/79 vše v k. ú. Podě brady dle geometrického plánu
č. 2193-133/2008 za pozemek parc.
č. 3247/2 o výměře 2643 m2 odděle ný z pozemku parc. č. 3247/2 a poze mek parc. č. 3247/1 díl „a“ o výmě ře 18 m2 oddělený z pozemku parc. č.
3247/1 v k. ú. Poděbrady, včetně
porostů, pro účely využití pozemku
Mateřskou školou K. Čapka v Podě bradech.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
25. Informace o směně pozemků
v Poděbradech - jezero
U s n e s e n í č. 50/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v z a l o n a v ě d o m í
I. dopis pana I. Č. ze dne 11. 3. 2010 adre sovaný zastupitelům města Poděbrady
II. dopis pana F. Š. ze dne 30. 3. 2010
adresovaný zastupitelům města Podě brady.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
26. Přísedící
v Nymburce
u
Okresního
soudu
U s n e s e n í č. 51/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
z v o l i l o
pět občanů města Poděbrad do funkce
přísedících Okresního soudu v Nym burce na volební období 2010 – 2014.
U s n e s e n í č. 52/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. v z a l o n a v ě d o m í
studii proveditelnosti technologického
centra a elektronické spisové služby
města Poděbrady zpracovanou firmou
CORTIS Consulting s. r. o., Plzeň
II. s c h v á l i l o
1.podání žádosti o finanční podporu pro
projekt „Projekt realizace technologic kého centra a elektronické spisové
služby města Poděbrady“ z Integrova ného operačního programu v rámci
výzvy č. 06 „na Rozvoj služeb
eGovermentu v obcích“
2.navrhované Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace
III.p o v ě ř i l o
starostu města podpisem příslušných
dokumentů nutných k podání žádosti
o finanční podporu pro „Projekt reali zace technologického centra a elektro nické spisové služby města Poděbrady“.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
28. Vyslovení souhlasu s přístavbou
čističky odpadních vod
U s n e s e n í č. 53/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
pověřit starostu města podpisem doku mentu, kde město jako vlastník sou sedních pozemků zapsaných na LV
č. 3404 pro k. ú. Poděbrady souhlasí
s investiční akcí „Intenzifikace a roz šíření čistírny odpadních vod Poděbra dy“. Stavba bude realizována na
pozemcích VaK Nymburk, a. s.
Hlasování: 15 pro (z 15 přítomných)
29. Řešení projektové přístavby
Prostranství před nádražím
U s n e s e n í č. 54/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
I. že žádný z předložených návrhů do
soutěže o Cenu Petra Parléře v roce
2009 nesplňuje všechny požadavky
města na řešené území
II. vyplatit autorům každého soutěžní ho návrhu odměnu ve výši 15 000 Kč
na úhradu nutných nákladů vzniklých
v souvislosti s vyhotovením soutěžní ho návrhu a s jeho prezentací v Podě bradech
III.že město bude dále spolupracovat
na projektové přípravě prostranství
před nádražím s autory soutěžního
návrhu, který odborná porota Ceny
Petra Parléře označila za nejlepší, za
následujících podmínek:
a)dopravní řešení bude respektovat
současnou hustotu provozu s před pokladem jejího navýšení a zprůjezd nění ulice Družstevní, navíc nabídne
cca 100 parkovacích míst na straně
hlavního východu z vlakového nádraží
b)pro zázemí autobusového nádraží
bude maximálně využita budova sou časného vlakového nádraží
c)případné úpravy rampy podchodu
umožní bezbariérové nástupy do pod chodu pod komunikací před nádražím
d)oba autoři budou vyzváni ke zhotove ní návrhu řešení, které zohlední vzne sené připomínky k původnímu návrhu
e)zhotovitel projektové dokumentace
vyšších stupňů vzejde z výběrového
řízení
zadaného
dle
Zákona
č. 137/2006 Sb,. o veřejných zakáz kách v plném znění, s tím, že jednou
z podmínek bude osobní účast obou
autorů na jejím zpracování v pozici
hlavního architekta za jimi předem
specifikovaných podmínek.
Hlasování: 14 pro 1 se zdržel (z 15 přítomných)
30. Různé
Starosta
informace o připravované výstavbě v ulici
Hakenova
zveřejnění záměru města směnit pozemky v zahrádkářské kolonii Bažantnice
v Poděbradech za účelem urbanizace
tohoto území
k posouzení byl předložen materiál na
možné uspořádání zástavby v ulici Slunečná ve Velkém Zboží
oslavy 40. výročí založení HZS v Nymburce se uskuteční 5. května 2010
podal aktuální informace z jednání se
sportovními kluby
6. května 2010
na příštím jednání zastupitelstva dojde
k drobné úpravě vyhlášky č. 1/2010
o volném pohybu psů – vymezení dětského hřiště – p. V. doporučil oplocení hřiště
– reagoval p. starosta
informoval o usnesení ÚOHS, ve kterém
byl rozklad AVE, a. s. (odpady) předsedou úřadu zamítnut
I. místostarostka
podala aktuální informace o podaných
žádostech o dotace (hřiště Na Valech,
cyklostezka do Pátku, revitalizace částí městského centra, MŠ v Polabci a ZŠ
TGM, hřiště u OD Jiřík, zateplení MŠ
Karla Čapka)
pan N.
požádal o průběžnou zprávu týkající se
causy park a vyjádření Krajského úřadu
ke kanalizaci
dotaz k trestnímu oznámení na park
a zda bude podáno trestní oznámení na
pana K. – reagoval p. starosta
dotaz na vyjádření Krajského úřadu ke
kanalizaci – reagoval p. starosta
uzavření veřejných WC na nádraží
– dotaz, zda bylo jednáno se zástupci
Českých drah, a. s. – odpověděl vedoucí odboru dopravy – dle ČD, a. s. budou
WC otevřeny po rekonstrukci restaurace
v prvním pololetí roku
upozornil na špatný stav hřiště Na Valech
a požádal alespoň o minimální údržbu
hřiště, které je ve vlastnictví města – reagoval p. starosta, o prázdninách má dojít
k rekonstrukci hřiště
dotaz na jednatele TSMP, s. r. o., zda je
počítáno s údržbou laviček – odpověděl
p. M. s údržbou je počítáno ve spolupráci
s odborem ŽP a s použitím technologie
odkonzultované s autorem laviček
pan V.
dotaz, kdo bude hřiště Na Valech spravovat mimo vedení ZŠ Na Valech – reagovala I. místostarostka, vypíše se výběrové
řízení (nejlépe však TSMP, s. r. o., anebo
Městská realitní Poděbrady, a. s.)
občanská veřejnost:
pan Z.
dotaz, kdo se stal přísedícím u OS v Nymburce a na termíny přesunutých jednání
rady a zastupitelstva – odpověděl p. starosta
vyjádřil se ke cause park
před více než rokem podal dvě žádosti
o informace, ale dodnes nedostal od pana
starosty písemnou odpověď, jak je to
s bytem v Hellichově ulici po zemřelé
paní P. - reagoval ředitel Městské realitní
a. s., dále byl vznesen požadavek na zasílání elektronických materiálů před jednáním ZM – jaký je důvod, proč se zastupitelstvo rozhodlo dávat materiály pouze
zastupitelům, odpověděl p. starosta – jedná se o ochranu osobních údajů u osob
a organizací obsažených v předkládaných
materiálech
jak je daleko odstraňování nedostatků
kanalizace v příměstských částech - p. starosta vyzval pana Z. k písemnému podání,
na které bude písemně odpovězeno
napojování občanů Křečkova do vodovodního řadu – písemně odpoví vedoucí
odboru výstavby
odložení zápisu č. 6/2008 Kontrolního
výboru – k jakému závěru kontrolní výbor
došel – reagovala předsedkyně kontrolního výboru
na webových stránkách již není uvedeno, jak a kdo na jednání ZM jmenovitě
hlasoval, místo celých jmen jsou uváděny v usneseních pouze iniciály – reagoval p. tajemník, postupuje se dle zákona
o ochraně osobních údajů, stejné jako
u poskytování úplných materiálů občanům, kteří nejsou členy ZM ještě před
zasedáním
závěrečné vyhodnocení akce kanalizace –
vyřešení penále – získalo město od dodavatele peníze za nedodělky – reagoval
p. starosta a p. V.
pan Š.
jako zástupce klubu potápěčů NEREUS
se ohradil proti způsobu, jak byla na
dnešním jednání prezentována možná
směna pozemku mezi klubem potápěčů
NEREUS a p. Č.
pan Č.
vyjádřil se ke směně pozemků – jezero ze
svého pohledu
pan H.
vyjádřil se k technickému řešení navrhovaného propojení ulic Družstevní a Jiráskova – reagoval p. starosta
31. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast
a jednání ukončil.
V pořadí 3. zasedání ZM v roce 2010 se
bude konat 9. 6. 2010.
PN
PŘÍLOHA PN
6. května 2010
Slavnostní předávání městských cen
stránka III
Je již několikaletou tradicí, že první květen je v Poděbradech věnován řadě významných událostí. Jednou z nejprestižnějších je udělování městských cen poděbradským občanům, kteří se svou
dlouholetou prací podílejí na rozkvětu města. Letos se v obřadní síni radnice sešlo více oceněných než v loňském roce, ale důvody pro to rozhodně byly.
Městské ceny obdrželi z rukou starosty Poděbrad Ing. Jozefa Ďurčanského, 1. místostarostky Ing. Jiřiny Soukupové a radní PaedDr. Květy Husové tito občané:
Záslužný list
k účinkování po boku Karla Gotta
ve skupině Ladislava Štaidla se kterým procestovala mnoho zemí, kde
vystupovala téměř čtrnáct let nejen
jako vokalistka, ale i jako sólistka.
Během této doby usilovně pracovala na sólové kariéře. Svůj repertoár
s úspěchem prezentovala v televizních a rozhlasových pořadech. Jitka Zelenková se svým sametovým
hlasem jde dál trpělivě za muzikou,
která jí je blízká, za texty, které něco
sdělují a v nichž vnímavý člověk
najde cosi ze svých vlastních životních pocitů. Pokaždé se ráda vrací
do Poděbrad a můžeme ji občas
vídat na poděbradské hudební scéně
s Big bandem J. Jíny.
Pavlína Nejedlá
S příběhem studentky Hotelové školy
Pavlíny Nejedlé jsme vás seznámili
na str. 3. Lidský přístup Pavlíny a její
odvaha zachránily lidský život.
Čestnou medaili města Poděbrady
Dalibor Blažek
Křišťálový štít
PhDr. Jaroslava Dunovská
Vede mnoho let Pěvecký sbor
a Orchestr při Gymnáziu Jiřího
z Poděbrad. Členy jsou studenti gymnázia i studenti jiných škol a často už
absolventi – ponejvíce z Poděbrad
a blízkého okolí. Krásu hudby šíří ve
formě koncertů a uměleckých vystoupení doma i v zahraničí (Švýcarsko,
Německo, Lucembursko,…) a úspěšně
tak reprezentují Poděbrady i celou Českou republiku. Nezapomenutelné jsou
série vánočních koncertů pro veřejnost
a k úspěchům patří několik vydaných
CD a DVD s nahraným průřezem
jejich hudební tvorby. Momentálně
připravují společné koncertní vystoupení se studenty ze Švédska.
Komisař nadporučík Josef Hnátek
Narodil se v roce 1951. K policii
nastoupil 1. 1. 1974 a byl služebně
zařazen na obvodní oddělení v Poděbradech, kde prošel všemi funkcemi. V letech 1974 – 1993 působil
jako řadový policista. V roce 1993
byl jmenován do funkce zástupce
vedoucího oddělení a od roku 1997
byl ustanoven do funkce vedoucího
oddělení, kterou zastával do svého
odchodu do penze. Josef Hnátek
věnoval policejní službě 36 let, za
celou svou služební kariéru příkladně a obětavě plnil služební úkoly
a byl mnohokrát oceněn. Podílel
se na vyšetření a objasnění mnoha
závažných trestných činů, za jeho
vedení dosahovalo poděbradské oddělení vždy vynikajících výsledků. Za
příkladnou službu byl mnohokrát vyznamenán, mimo jiné i medailemi
„Za věrnost“ I. stupně a medailí „Za statečnost“. Vychoval celou řadu
policejních kádrů, kteří dnes zastávají vrcholové funkce nebo působí ve
specializovaných službách v rámci celého policejního sboru. Své bohaté
zkušenosti využíval nejen v oblasti bezpečnosti, ale uplatnil je i v celé
řadě mimopracovních činností. Byl dlouholetým členem Bezpečnostní
rady Města Poděbrady a členem různých komisí města a dopisovatelem
celé řady periodik. Npor. Josef Hnátek je dodnes silnou osobností uznávanou nejen v policejním sboru.
Vladimír Jeník
Jitka Zelenková
Narozen 13. 5. 1949, působí v dobrovolné požární ochraně od roku 1959,
když se ve věku deseti let zapojil
v družstvu mladých požárníků do
této dobrovolné činnosti ve Velkém
Zboží. V dobrovolné požární ochraně působil v různých funkcích na
různých úrovních. Vždy kladl důraz
na výchovu mládeže a aktivně se
podílel na výcviku mladých hasičů.
Dne 13. května roku 1979 byl poprvé
zvolen předsedou Okresního výboru
Svazu požární ochrany Nymburk.
Předseda byl později přejmenován na
starostu, ale pan Jeník zastával tuto
funkci až do 27. března roku 2010.
Z funkce se rozhodl odstoupit
a napříště pomáhat při jejím výkonu
mladším nástupcům.
Narodila se v Brně v hudební rodině, otec dirigent, matka zpěvačka.
Začala zpívat v Poděbradech, kde také studovala na střední škole a řadu
let zde žila. Vyhrála celostátní soutěž Talent 67. Ještě než v Poděbradech
odmaturovala, již hostovala v pražských divadlech Rokoko a Apollo
a také ve filmu Bylo čtvrt a bude půl. Po maturitě nastoupila do angažmá divadla Rokoko, kde účinkovala v hudebních hrách a ve společném
programu se sourozenci Ulrychovými. K významné spolupráci patří
i koncertování s SHQ Karla Velebného, kde měla možnost rozvinout
svůj jazzový talent. Už od svých pěveckých začátků Jitka Zelenková
vystupovala jako host s orchestry Karla Vlacha, Gustava Broma, Václava Hybše a také s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu,
který řídil Josef Vobruba a se kterým natočila svoje první nahrávky
pro firmu Supraphon. V roce 1973 Jitka Zelenková dostala nabídku
Narodil se 5. 1. 1931. V roce 1939 přišel se svými rodiči a sestrou z Nového
Boru do Poděbrad. Jeho otec Josef zde
v roce 1939 vybudoval sklárnu – rafinerii skla, která v době své největší
slávy měla údajně 250 zaměstnanců.
Sklárna byla v roce 1948 znárodněna.
Dalibor Blažek vystudoval chemickou
průmyslovku v Kolíně a začal studovat na VŠCHT v Praze, avšak nebylo
mu umožněno studia dokončit a byl
poslán „na praxi“ do výroby. Pracoval
ve Vyškovanu Vyškov. V roce 1958
byl převeden do dělnické profese
a pracoval na lise. Dodělal si elektrikářské zkoušky a postupně se vypracoval až na pozici provozního elektrikáře a posléze provozního technika. Odtud přešel do Zbrojovky Vyškov,
kde pracoval ve vývojovém oddělení. Již při svém působení ve Vyškovanu měl několik zlepšovacích návrhů a i ve Zbrojovce pokračoval ve
své vývojové činnosti. Na přelomu roku 1969 – 70 odjel s celou rodinou
do Iráku, kde na univerzitě v Bagdádu pracoval jako technik. Po návratu
pracoval znovu ve Zbrojovce na pozici vedoucího vývojového oddělení.
Po roce 1989 mu bylo dokonce nabídnuto řízení celého závodu. Po restituci rodinného majetku se vrátil i se svojí manželkou do Poděbrad a od
roku 1992 se věnoval řízení restituované firmy. V roce 1997 si přihlásil
nejprve v Čechách užitný vzor a později několik patentů na skleněný
pilník na nehty, který se stal nosným programem firmy J. Blažek Sklo
Poděbrady s. r. o. (nyní Blažek Glass s. r. o.). Firmu řídil až do roku
1999, kdy řízení předal své dceři a odešel do důchodu.
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Přední odborník na poruchy metabolizmu lipidů. Vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze,
předseda České společnosti pro aterosklerózu, vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze. Autor
několika monografií a řady vědeckých
publikací u nás i v zahraničí.
MUDr. Marta Hájková
Marta Hájková se narodila v r. 1915
v Úmyslovicích jako jedna ze tří
dcer Josefa Caňkáře a jeho ženy
Marty. Novým domovem se pro ni
od prvních dní samostatného československého státu staly nedaleké
Poděbrady, kde také získala základní
vzdělání a kde se ona i ostatní členové rodiny zapojili do veřejného
a společenského života. Po úspěšném složení maturitních zkoušek se
zapsala na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Tam měla možnost setkat se i s řadou osobností,
spojených s profilováním poděbradských lázní jako moderního, na
vědeckých metodách založeného
podniku. Do studií paní Hájkové postupně zasáhly oba totalitní režimy.
Poprvé byla nucena studia přerušit po uzavření českých vysokých škol
17. 11. 1939. Podruhé byla z politických důvodů vyloučena ze studia
záhy po únoru 1948, těsně před absolutoriem. Svůj názor na společenské změny vyjádřila účastí na jediném masovém protestu proti uchopení moci komunisty, tzv. „pochodu na Hrad“ demokratických studentů
25. 2. 1948. I po svém vyloučení z fakulty zůstala práci ve zdravotnictví věrná. V r. 1991 byla rehabilitována a získala titul doktorky. Udělením pamětní medaile chce město Poděbrady ocenit přínos, který její
rodina pro zdejší veřejný život znamenala. Zároveň jde o vyjádření
lítosti nad ústrky, jichž se paní Hájkové a její rodině dostalo, i obdivu
k jejímu statečnému životnímu postoji.
Maxa Píšová
Maxa Píšová není pro naše občany neznámou osobností, téměř celý
život žije v Poděbradech. Od mládí
byla známá jako vášnivá milovnice koní a je také spoluzakladatelkou
Poděbradské jízdárny, která v tomto měsíci oslaví 60 let svého trvání.
V místní Sokolovně nejenže pracovala jako sekretářka tělovýchovné jednoty, ale také byla okresní i krajskou
cvičitelkou a zde také založila oddíl
moderní gymnastiky. Současně s tím
se vyvíjela její osobnost také ve fotografii, kdy se po absolvování pražské
fotografické školy prosazovala jako
fotografka při jezdeckých soutěžích
a současně s oblibou fotografovala
mimo jiné i naše město. Výsledkem jejího snažení bylo již 10 jejích
autorských fotografických výstav doma i v cizině. Přes 30 roků je také
členkou mezinárodní organizace novinářů. Je akreditována na vrcholné
mezinárodní jezdecké závody a dlouhodobě se spolupoluúčastní v jezdeckých ročenkách vydávaných v Holandsku a rozesílaných do celého
světa. Další neopominutelnou činností Maxy Píšové byla její vášeň pro
cestování a jako průvodkyně cestovních kanceláří úspěšně vedla domácí
i zahraniční zájezdy turistů v cizině, po republice a v neposlední řadě
také v našem městě. Málokdo ví, že paní Píšová byla v týmu nejlepšího
barmana v republice, prezidenta pana Pavlíčka. Byla členkou barmanů
a fotografovala mezinárodní barmanské soutěže.
Je také zapotřebí připomenout její činnost sekretářky a fotografky v amerických Mírových sborech prostřednictvím amerického velvyslanectví
v Praze v letech 1990 – 1997. Její každodenní spolupráce počínala vítáním „sborů“ na letišti a zařizováním všeho kolem jejich pobytu v Poděbradech na zámku.
Čestné občanství in memoriam
Josef Caňkář
Zdeňka Formánková
Zdena Formánková se narodila v roce
1936 v Žilině v rodině českých učitelů.
Mládí prožila ve Valašském Meziříčí.
Od roku 1957 bydlí v Poděbradech.
V období před srpnem 1968 střídavě
pracovala jako skupinová vedoucí
a učitelka na 1. stupni ZŠ. Vedle
pedagogické práce zajišťovala pro
žáky školy objednávky a nákup knih
přes tehdejší Čtenářský klub. Na jaře
v roce 1968 na výzvu Čtenářského klubu na vznik oddílů mládeže v duchu
knížek Jaroslava Foglara, iniciovala
v Poděbradech založení mládežnického oddílu Robinsoni. Tento oddíl
pracuje pod hlavičkou Turistické asociace oddílů mládeže v Poděbradech
i s její neustálou pomocí dodnes, tedy již přes čtyřicet let. V roce 1968
aktivně vystupovala proti příchodu okupačních vojsk. V období normalizace jí byla další činnost ve školství i dobrovolná činnost s mládeží
zakázána. Pod dohledem poděbradské KSČ mohla pracovat pouze ve
stánku PNS. V práci s mládeží pokračovala dál, i když ilegálně.
Po roce 1972 se zaměřila na turistiku, která jí mimo jiné umožňovala
do určité míry a dlouho skrytě pracovat s oddílem Robinsoni. Zároveň
se pro ni turistika stala prostředkem k dosažení hodnotných sportovních
výkonů. Za své mnohaleté náročné výkony byla oceněna ziskem mistrovské výkonnostní třídy a titulem mistra turistiky, který byl před rokem
1989 roven mistru sportu. Byla a je zdatným organizátorem a i díky ní
jsou Poděbrady známy i jako město s možností zajímavého prožití volného času. Kdo by neznal např. Pohádkový les ke Dni dětí nebo turistický pochod Tour de Poděbrady. Zdena Formánková je součástí Poděbrad
a vždy ji o město Poděbrady šlo a neustále se zapojuje do poděbradského
veřejného života.
Jméno Josefa Caňkáře je nerozlučně spojeno s meziválečným obdobím
rozkvětu Poděbrad. Rodák z nedalekého Hradištka pocházel z rodiny
hlásící se tradičně k evangelické víře.
Do Poděbrad přišel takřka symbolicky
na sklonku roku 1918. Jako učitel na
zdejší chlapecké obecné škole se brzy
zapojil do veřejného života. V r. 1923
se stal členem obecního zastupitelstva
za Československou stranu národně socialistickou a od dalších obecních voleb v r. 1927 plnil po další tři
volební období funkci starosty. Hned
v první den 2. světové války byl zatčen
a uvězněn v koncentračním táboře
Sachsenhausen. Prožil zde celou válku.
Po šťastném návratu posléze znovu zaujal místo v čele města; zároveň
byl zvolen poslancem parlamentu Československé republiky. Po převratu v r. 1948 následoval další nedobrovolný odchod do ústraní.
V době, kdy stál Josef Caňkář v čele města, došlo k nebývalému rozvoji
Poděbrad. Výrazným způsobem se podílel na uskutečnění spolupráce města a akciové společnosti Uhličité lázně a zřídla Poděbrady při společných
projektech, vrcholících vybudováním lázeňského parku. Město bylo pod
jeho vedením také důstojným partnerem státním institucím při realizaci
staveb zásadních pro místní infrastrukturu. Byl dlouhodobě činný také jako
jednatel Masarykovy ligy proti tuberkulóze a významnou osobností místní
evangelické církevní obce. Když psal František Klátil v americkém exilu
dějiny Československé strany národně socialistické, uvedl, že v Poděbradech znalo starostu Caňkáře každé malé dítě. O pár desetiletí později už
málokdo tušil, že někdo takový stál po boku Václavu Libenskému či Janu
Vladimíru Hráskému a navázal s nimi na zakladatelské počiny Bohumila
Boučka a Jana Hellicha. Jako z politického hlediska persona non grata byl
Josef Caňkář do r. 1989 z historického povědomí i z oficiálních dějin města takřka dokonale vymazán. Udělením čestného občanství město dodatečně a alespoň částečně splácí dluh, který vůči jeho osobě má.
(vst)
Foto (dos), archiv
PŘÍLOHA PN
stránka IV
Přehled kandidátů do Poslanecké sněmovny ČR pro volby 2010
název strany
jméno
místo na kandidátce
povolání
město
Věci veřejné Nováková Alice
22
realitní makléřka
Poděbrady
Konzervativní strana
Milan Paumer 2
účastník III. odboje
Poděbrady
Pavel Procházka
13
invalidní důchodce
Nymburk
Ing. Tomáš Mach, Ph.D
8
technický náměstek
Nymburk
Antonín Pletánek
20
řidič
Městec Králové
MUDr. Aleš Omáčka
7
lékař
Nymburk
Mgr. Jan Kubín
7
učitel
Poděbrady
JUDr. Klára Jirásková
13
lektorka cizích jazyků
Poděbrady
Lenka Ferklová
26
prodavačka
Poděbrady
Strana svobodných
občanů Milan Chaloupecký
5
podnikatel
Městec Králové
ODS Ing. Miroslav Jeník
5
Koruna Česká
ČSSD Sdružení pro republiku
TOP 09 KDU-ČSL Strana zelených Suverenita
- blok Jany Bobošíkové PN
www.podebradskenoviny.cz
Vážení čtenáři,
Velmi nás těší, že stránky internetových Poděbradských novin jsou hojně čteny a navštěvovány. Kromě
aktuálních článků ze všech oblastí a pozvánek na řadu
akcí zde stabilně naleznete kalendárium akcí pro rok
2010, a protože jsou Poděbrady město cyklistů, kteří
mají své vnitroměstské cyklostezky, dočtete se zde
také o pravidlech silničního provozu a jak se na cyklostezce chovat. Stále populární jsou ankety, které trvají
jeden měsíc. Ovšem tato poslední běžela na stránkách
víc jak měsíc a půl. Zajímaly nás Vaše názory na prostor u vodárenské věže a výsledky posuďte sami.
Těšíme se na vaši stálou přízeň.
Redakce Poděbradských novin
poslanec
Nymburk
Zdroj Český statistický úřad
O České konferenci
„Česká konference“ nebo také jinak více rozvedeno „Porada o stávajícím životě a možných výhledech života v České republice“ je název pro setkávání osobností zastupujících v současné době nejrozličnější filozofické, intelektuální a duchovní směry
a proudy v českých zemích.
Toto setkávání by mělo probíhat pravidelně v průběhu nejméně jednoho desetiletí.
Formou volné, svobodné a pluralitní diskuze má být hledán tento cíl: srozumitelná
a přijatelná cesta pro širší osvětu vedoucí
ke zlepšení celkové společenské atmosféry. Zejména je tím myšleno zlepšování
mezilidských vztahů, přirozeně vyplývajících z vnitřního duchovního a etického
pokroku každého z nás.
Tento vnitřní myšlenkový proces může se
příkladností jednotlivců následně projevit
přirozenou, nenásilnou cestou na všech
rovinách společnosti, od rodiny přes
zaměstnání, atmosféru v obci, až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné
podpory a posily.
V tomto směru je bráno jako tématické a inspirativní dílo J. A. Komenského
„Obecná porada o věcech lidských“.
Co se týče obsahu „České konference“,
hodnota sdělovaných myšlenek se bude
odvíjet jednoznačně od přístupu a otevřenosti pozvaných hostů – přednášejících
k zmíněnému tématu „Zlepšení mezilidských vztahů ve společnosti z mnoha nejrůznějších pohledů a směrů“, ale i všech
zúčastněných, kteří se mohou aktivně
podílet na obsahu diskuzí. Záleží tedy na
všech lidech, které myšlenka České konference osloví, na přínosu jejich osobních
inspirací do celkové atmosféry konference. Organizátoři jsou v tomto směru velmi
rádi, že obsah konference se již nyní jeví
ve své různorodosti nejen zastoupených
hostů, ale také i přihlášených posluchačů
jako dosud v této formě nevyzkoušená
příležitost.
Žádný filozofický nebo duchovní směr
nemá být upřednostňován jako určující!
To, co je pořádajícími žádáno od přednášejících hostů, je ušlechtilost ve smýšlení
i projevu, tolerance vůči možným protinázorům a jejich ochota k výhledu následné
spolupráce na všech stupních společnosti
lidí. Spolupráce, která je ve svobodomyslnosti a volnosti pro každého člověka
možná.
Druhý ročník Konference se zabýval konkrétními podněty pro zlepšení současné
situace v každodenním životě společnosti. V souvislosti s tím se již od 2. ročníku rozšíří působení České konference do
základních pracovních skupin, které se
budou zabývat možnostmi aplikace principů a myšlenek šířených v rámci Konference alespoň do stěžejních oborů lidské
činnosti:
– Vzdělávání – školství – osvěta
– Ekonomika
– Sociální otázky
– Politický systém
– Příroda („ekologie“)
– Duchovní osvěta společnosti
– Postavení „obcí“ ve společnosti.
(red)
6. května 2010
Den vody
My, žáci 5. B ZŠ Na Valech, jsme dne
12. 4. 2010 zorganizovali program s tematikou vody k blížícímu se Dni Země.
Zřídili jsme 8 stanovišť, kde žáci 1. stupně
plnili úkoly se zaměřením na ekologickou
problematiku. Děti si zábavnou formou
uvědomovaly důležitost ochrany životního prostředí, zvláště pak vody. Zúčastněné děti se s chutí zapojily do námi připravených činností na všech stanovištích,
kde využily své znalosti a vědomosti
z ekologické oblasti. Připomněly si
význam trvalého zájmu na udržování
a zlepšování životního prostředí.
Žáci 5. B ZŠ Na Valech
PN
PŘÍLOHA PN
6. května 2010
stránka V
Den Země a my
V Poděbradech se stalo relativně novou, ale o to zajímavější tradicí připojit se 22. 4. k oslavám Dne Země. Proč by naše planeta nemohla mít svátek a je rozhodně užitečné chvíli se zastavit a uvědomit si, co my lidé
pro ni děláme dobrého a zda to vůbec stačí.
Program Dne Země je předem dopředu pečlivě plánován a celý týden probíhají nejrůznější happeningy, přednášky, promítání filmů s ekologickou tematikou určené všem věkovým kategoriím.
Namaluj kytičku
vědomosti zpracovaly do stolních deskových her – hází se kostkou,
postupuje se figurkou jako u Člověče, nezlob se, na hracím poli jsou
vynechaná políčka s otázkami z různých oblastí“.
Na kolonádě se sešlo takřka 80 dětí a jako malí broučkové lezly po zemi,
v ruce barevné křídy a každý kreslil svůj obrázek. Motto znělo „Namaluj kytičku, rozkvetlé a uklizené Poděbrady.“ Akci, tak jako každý rok,
organizoval DDM Symfonie a děti z mateřských škol, výtvarného kroužku, základních škol malovaly své obrázky. Nejen však ony, i kolemjdoucí se občas připojili a zapojili se do dětského kreslení, ředitelku DDM
Symfonie Evu Píšovou nevyjímaje.
Barack Obama na poděbradské radnici
Kdo zavítal do zasedací síně poděbradské radnice, mohl potkat např.
Baracka Obamu a jiné významné státníky z celého světa. Konal se zde
totiž seminář o globálním oteplování, kdy studenti základní školy, zemědělské školy a norské debatovali o tomto zásadním tématu a zastupovali
hlavy různých států. Samozřejmě, hovořilo se anglicky.
Náměstí rozkvetlo z kytiček sestavených z barevných víček z pet lahví
Rozkvetlé a uklizené Poděbrady
Patronát nad letošním Dnem Země měla SOŠ Poděbrady, Boučkova,
která usiluje o titul ekoškola a v rámci grantu spolupracuje s norskou
školou.
Ve čtvrtek 22. 4. připomínalo poděbradské náměstí pouť s mnoha stánky
obsypanými dětmi, hudba hrála, moderátor hovořil. Nebyla to však pouť
v pravém smyslu slova, ale pod vedením SOŠ Poděbrady, Boučkova, zde
řada spolků, škol a organizací připravila pro všechny báječný program.
Kdo viděl například králičí hop? Hráli jste už někdy stolní ekohry? Skutečně víte jak správně třídit odpad? Jeli jste někdy na norských lyžích?
Toto všechno si všichni zájemci mohli vyzkoušet a prohlédnout.
Ing. Pavlína Špeldová z DDM Symfonie vysvětlila, co jsou stolní ekohry: „Děti z DDM Symfonie ve spolupráci se zemědělskou školou
v rámci ekologické výchovy vytvořily soubor ekologických her. Své
Stánek Eko Gymnázia byl stále obležený
Naprostou senzací byl králičí
hiphop
Studenti Eko Gymnázia trávili svůj den před školou, kdy získali z projektu Malé granty finance 18 000 Kč na instalaci nových laviček a dosadbu
trávníku.
Prožitkové semináře s živými zvířaty, cyklovýlet do pravěku a přednášky o ochraně zvířat, jízda vláčkem a koňským povozem byly třešinkami
na poděbradském Dni Země 2010.
Lyžování na norských lyžích není vůbec
nic jednoduchého.
Kdo spadne první?
Velká cesta za symboly města
V sobotu 29. 5. můžete vstoupit do dne plného her a zábavy na jednom ze čtyř níže uvedených stanovišť.
Každý účastník obdrží při vstupu slosovatelný průkaz s obrysy symbolů loga města a následně může získat příslušné nálepky do průkazu s uvedeným symbolem. Děti dostanou na jednotlivých stanovištích dílčí
odměny a útržky od kompletně vyplněných průkazů budou slosovány na jezeře o trička s logem města.
Stanoviště:
• DDM Symfonie 9.00 – 16.00 Hvězdná brána
• Církev bratrská 9.00 – 16.00 Stanoviště u Bételu
• TOM Robinsoni 14.00 – 15.30 Pohádkový les,
start u Sokolovny
• Koupaliště Jezero 9.00 – 15.00 Závody dračích lodí
a stanoviště Hasiči Poděbrady
15.00 – 18.00 Dračí lodě pro děti
18.00 – 20.00 Losování o ceny
a diskotéka pro děti
DDM Symfonie, Hvězdná brána
symbol: korouhvička
Nálepku do průkazky lze získat aktivní účastí na minimálně
4 stanovištích, inspirovaných vesmírem směřovaných ke
sportovním aktivitám, výtvarné činnosti a literatuře.
Zapojte se do vyhlášené soutěže o cenu DVĚ P SYMFONIE za Přínosný počin (ekologie, kamarádství, pomoc
druhým, pomoc Městu) pro děti a mládež. Do 20. května
odevzdejte své návrhy na formuláři, který je na stránkách
www.ddmpodebrady.cz nebo na recepci DDM Symfonie.
Občerstvení u Hvězdné brány zajišťuje firma „F“.
9.00 – 16.00
Celkem 8 vesmírných stanovišť (oblékněte se tak, ať si je
můžete opravdu užít)
9.00 – 21.00 Pódiová vystoupení (Hexa club aerobic Poděbrady, zájmové útvary DDM, mladé začínající kapely)
13.00 – 13.10
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Vesmír
14.00 - 14.10
Vyhlášení Ceny Symfonie za přínosný počin
17.00 – 18.00
Seminář a přednáška na téma sci-fi literatura a fantasy
Církev Bratrská, Bétel
symbol: srdce
Nálepku lze získat za splnění připravených krásných úkolů.
TOM Robinsoni, Pohádkový les
symbol: strom
Nálepku se symbolem získá každé dítě, které se zúčastní
Pohádkového lesa. Účastníci starší 15 let získávají nálepku
za vyplnění kvízu, který dostanou u Sokolovny na začátku
trasy pohádkového lesa.
Již po šestnácté vás turistický oddíl mládeže Robinsoni zve
na Pohádkový les, který se bude konat 29. května 2010
v Poděbradech. Trasa začíná u Sokolovny od 14.00 do 15.30
a vede přes Čábelnu a elektrárnu až k Jezeru. Vstupné pro
děti je 30 Kč. Čeká vás spousta zábavy a samozřejmě také
mnoho sladkých i jiných odměn. Těšíme se na vás.
Koupaliště Jezero, Altis Dračí lodě
symbol: voda
Nálepku se symbolem získá každé dítě za účast na pirátském výcviku na dračích lodích.
Cesta dnem dětí vyvrcholí na Jezeře
17.00 – 18.00
Odevzdávejte na Jezeře útržek z vyplněné kartičky a zúčastněte se losovací hry.
18.00
Losování o ceny – trička s logem Města Poděbrady
18.00 – 20.00
Velká diskotéka pro děti a mládež – Music Bar Xanadu.
Vladimíra Stejskalová
Foto Dominik Seidl,
Čestmír Církva
PŘÍLOHA PN
stránka VI
PN
6. května 2010
Placená inzerce
Kandidátka ODS pro komunální volby
Místní sdružení ODS Poděbrady na
svém sněmu 4. března 2010 schválilo kandidátku pro komunální volby
2010 v našem městě. Tato kandidátka
vzešla z tajné volby, kdy se hlasovalo
o kandidátech na každé pořadí zvlášť.
Vyjadřuje současné směřování místního sdružení. MS ODS chce mít ve svém
čele a v komunální politice lidi, kteří
v politice nehledají osobní prospěch,
ale jsou odhodláni změnit komunální
politiku ODS a maximálně reagovat na
problémy a přání občanů Poděbrad.
Tomuto záměru odpovídá i výběr kandidáta na starostu města, kterým je za
ODS pan Václav Michl.
Celá schválená kandidátka vypadá takto:
1 Václav Michl
2 Magdalena Veverková
3 Petr Fiala
4 Pavel Drahokoupil
5 Zdeněk Souček
6 Martin Benešovský
7 Jaroslav Trajhan
8 Pavel Janeček
9 František Pokorný
10 František Pozník
11 Tomáš Kurka
12 Helena Štrobl Syrovcová
13 David Kubát
14 Dušan Zezulka
15 Petr Borecký
16 Romana Molinariová
17 Vlastimil Špinka
18 Milan Knobloch
19 Jaroslav Krejčík
20 Milan Hněvsa
21 Antonín Janák
22 Radek Uhlíř
23 Tomáš Vrba
24 Karel Vrba
25 Jana Pánková
26 Tomáš Kukačka
27 Dagmar Poltavcová
Místní sdružení s touto kandidátkou seznamuje občany Poděbrad už nyní, aby měli
čas o této volbě přemýšlet a delší období sledovat jednání a postoje těch, kteří
se budou v podzimních volbách ucházet
o jejich hlasy. V tomto čísle přinášíme
rozhovory s dalšími kandidáty, kteří jsou
na 3. a 4. místě kandidátky.
Zdeněk Souček
Pavel
Drahokoupil
V říjnu loňského roku jste byl
zvolen předsedou
místního sdružení
ODS Poděbrady.
Co se od té doby
ve vašem sdružení
změnilo, co se
povedlo?
Na Sněmu místního sdružení ODS Poděbrady konaného dne 8. října 2009 jsem
byl zvolen jeho předsedou, zvolena byla
i nová rada. Místní sdružení s 41 členy
jsem však vedl od 16. prosince 2008,
kdy odstoupil z funkce předsedy p. Pavel
Keller. Změnil se hlavně počet členů,
v roce 2009 se postupně stalo dalších
14 osob členy našeho sdružení. Změnil
se i systém práce ve sdružení, povedlo se,
že se většina členů zapojila do každodenní práce, podávají náměty na projednání
v radě, diskutují k projednávaným otázkám. Všichni členové se mohou kdykoliv
zúčastnit zasedání místní rady.
Myslím si, že dosažení tohoto stavu je
zásluhou celé rady místního sdružení.
Začátkem března letošního roku jste
zvolili kandidátku do podzimních
komunálních voleb…
Ano, členové našeho sdružení zvolili
27 člennou kandidátku a náhradníky.
Musím říci, že poprvé co si pamatuji, se
hlasovalo tajně o každém místě na kandidátce od pořadí 1. do pořadí 27. a následně
o náhradnících. Každý z přítomných členů mohl před volbou na kterékoliv pořadí navrhnout další kandidáty (například
z neúspěšného hlasování o předchozím
pořadí), po hlasování o každém pořadí
volební komise sečetla hlasy a vyhlásila
výsledek. Naši kandidátku odsouhlasila
v souladu s vnitřními postupy ODS
i oblastní rada.
Co očekáváte od příštího volebního
období?
I když to zní jako klišé, očekávám práci,
práci a zase práci. V uplynulých letech se
hodně povedlo, přesto je před novým zastupitelstvem a vedením města mnoho úkolů
jak dlouhodobých, tak i těch všedních. Kdo
se nezajímá jen o sebe a svoji zahrádku, ví,
co je ve městě ještě potřeba. Proto chceme
přijít s programem, který bude ctít svobodu jednotlivce a navrhne postupné řešení
potřeb občanů města. Přivítal bych jejich
větší zájem o jednání zastupitelstva a zapojení do práce komisí a výborů, které jsou
poradním orgánem rady a zastupitelstva.
Doplním ještě, co bych nechtěl. Nechtěl
bych, aby se volební kampaň „zvrtla“ jako
v roce 2006 do arogantního napadání, udavačských výhružek a negace všeho dříve
vykonaného.
Ing. Petr Fiala
Proč jste se rozhodl
vstoupit do komunální politiky?
Důvodů je celá řada.
Jsem člověk, který se
snaží aktivně ovlivňovat a organizovat
věci kolem sebe. Ať
už se jedná o moji
rodinu, naše firmy nebo aktivity různých
zájmových skupin, jejichž jsem členem.
Celý svůj život bydlím v Poděbradech.
Pokládám se za poděbradského patriota
a záleží mi na dalším směřování a rozvoji našeho města. Myslím si, že celá
řada zdejších občanů nebyla a není příliš
spokojena se stavem, který v posledním
období zavládl na poděbradské radnici.
Na základě těchto skutečností se mi zdá
logické, že jsem se rozhodl vstoupit do
komunální politiky.
Rozhodoval jste se dlouho a myslíte, že
na to stačíte?
Přiznám se, že rozhodování nebylo jednoduché. Všichni víme, jak se na lidi v politice pohlíží. Někteří mne od toho odrazovali a říkali, že to nemám zapotřebí. Navíc
vzhledem ke svým pracovním aktivitám
jsem byl již dříve značně časově vytížen.
Jiní mne zase přesvědčovali, že by bylo
dobré, aby do místní politiky vstoupili
nové tváře. A zda na to stačím? Věřím, že
ano. Chtěl bych zde zúročit veškerou mou
profesní přípravu a zkušenosti. Po maturitě na Střední hotelové škole v Poděbradech jsem vystudoval obchodní fakultu na
VŠE v Praze. Po vysoké škole jsem byl
2 roky v Rakousku na stáži v hotelnictví.
Po návratu jsem pracoval 3 roky jako ředitel hotelu v Praze. V té době jsem založil
obchodní firmu, která je aktivní i v současnosti a zabývá se zahraničním obchodem. Jsem jednatel v dalších rodinných
firmách. Podle mého názoru bychom se
všichni měli snažit o to, aby město bylo
řízeno jako zdravá, fungující a prosperující firma.
Proč jste si vybral ODS?
V této otázce jsem měl jasno už mnohem
dříve. Tady nebyl pro váhání žádný prostor. Vždy jsem byl příznivcem, podporovatelem i voličem ODS. Jsem pravicově
orientovaný člověk, kterému jsou blízké
principy, na kterých byla založena a funguje tato strana. Pokládám za důležité
věci jako osobní svoboda, individuální
odpovědnost, tržní hospodářství, ochrana
osobního vlastnictví. Myslím, že by individualismus měl mít navrch před kolekti-
vismem, že pro život společnosti je dobré
klást důraz na tradici, zvyky, řád, povinnosti atd. Dále si myslím, že by v politice měly fungovat především standardní
politické strany, které se na základě rozdílnosti svých volebních programů utkají v regulérním demokratickém souboji
o hlasy voličů.
Jaké jsou vaše cíle?
V jakékoliv činnosti jsem si vždy kladl
postupné, ale zároveň ty nejvyšší cíle. Po
vstupu do ODS bylo mým cílem umístit
se v primárních volbách MS ODS v Poděbradech na volitelném místě kandidátky
pro nadcházející komunální volby. Podařilo se mi obsadit 3. místo na kandidátce,
a tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat
členům našeho sdružení za jejich podporu
a důvěru. Velmi si toho vážím a budu se
snažit je nezklamat. Dalším naším společným cílem je připravit kvalitní volební
program, na jehož základě přesvědčíme
poděbradské spoluobčany, aby nám ve
volbách dali svůj hlas. Cílem každé strany
by mělo být vítězství ve volbách. Jedině
tak budeme mít možnost prosazovat svoje
názory a postoje. Vždy, když se účastním
nějaké soutěže, chci vyhrát. Pevně věřím,
že se nám to podaří.
Jak chcete uspět ve volbách a jaké by
měly být další kroky?
V jedné ze svých odpovědí jsem použil
slova jako svoboda, tradice, odpovědnost.
To jsou velká slova. Myslím si, že z principů, které tato slova znamenají, musíme
vycházet. V naší reálné komunální poděbradské politice by ale neměla chybět
slova mnohem subtilnější, ale neméně
důležitá – slušnost, zdvořilost, schopnost
se domluvit, serióznost. Byl bych rád,
kdyby skončil zvyk vést neustále negativní kampaň plnou vzájemného napadání, osočování a vyčítání. Pojďme řešit
naše poděbradské problémy společně tak,
aby naše město vzkvétalo. Aby bylo ještě
zajímavější a hezčí, než je teď. Je to mým
přáním i cílem. Byl bych rád, kdybych
k tomu mohl přispět. Věřím, že v Poděbradech nastal čas na změnu.
„Vím, že až přestanu pracovat pro Sokol, začnu rychleji stárnout.“
Říká nestor poděbradského a českého Sokola Ing. Slávek Borecký.
Slávku, když tak přehlížím stručný výčet Tvých životních aktivit, nechce se mi ani věřit, žes toho tolik stihnul. Zvláště mne zaujaly Tvé aktivity
a úspěchy za socialismu. Byl jsi členem
KSČ?
Nebyl, ale byl jsem několikrát navrhován
a dalo mi to mnoho práce z těch návrhů
vykličkovat. Jednou, to bylo na vojně,
jsem musel schválně udělat menší průšvih,
abych si členství ve straně nezasloužil.
Ale tvá společenská angažovanost byla
nepřehlédnutelná!
Pokud máš na mysli odbornou práci ve
strojírenství, považoval jsem za svou
povinnost i právo, podílet se na technickém pokroku naší společnosti. Považuji to
za stejně přirozené, jako když zemědělci
a potravináři chtěli vyrábět co nejlepší
potraviny. V rámci možností.
Proč ses tolik angažoval ve sjednocené
tělovýchově, když ti komunisté zrušili
Sokol?
Já vím, že provokuješ, ale odpovím vážně. Zrušení Sokola mi vadilo, ale nedokázal jsem se uzavřít do sebe a strávit
zbytek života v nečinnosti. Miloval jsem
a miluji sportovní pohyb, který slouží
k posilování lidského zdraví, při dobrém
vedení má kladný vliv na morálně volné
vlastnosti a je to ušlechtilý způsob zábavy. Svoji organizační a cvičitelskou práci
jsem dělal jako službu lidem, mezi kterými žiji, službu národu, jak nás to učili
v Sokole, už když jsem tam chodil jako
žáček. A vždy mne to moc bavilo. Měl
Spokojený
zákazník 2010
Velká čtenářská soutěž
Vážení čtenáři,
v loňském roce na stránkách Poděbradských novin probíhala anketa Spokojený
zákazník 2009 ve spolupráci s Poštovní
spořitelnou. Celý půl rok jste vyplňovali anketní lístky se svými tipy na nejlepší
služby, obchod či restauraci v Poděbradech. Každý měsíc bylo 10 čtenářů vylosováno a odměněno praktickým dárkem
od Poštovní spořitelny. V říjnu 2009, v
rámci festivalu Prix Bohemia Radio, byly
vyhlášeny výsledky ankety a její vítězové
obdrželi certifikát spokojených zákazníků.
Letos zahajujeme pokračování ankety,
Spokojený zákazník 2010, opět ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. Pravidla
zůstávají stejná. Vyplňte, prosím, anketní
lístek a zašlete jej na adresu: Kulturní
a informační centrum Poděbrady, Jiřího
náměstí 1/I – zámek, 290 01 Poděbrady.
Každý měsíc bude 10 čtenářů vylosováno
a obdrží hodnotný dárek od Poštovní spořitelny. Jména výherců budou vždy zveřejněna v následném vydání Poděbradských
novin a na www.podebradskenoviny.cz.
Výherci si mohou vyzvednout ceny v KIC
Poděbrady, nebo v Kavárně Na Zámku.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v říjnu 2010, opět v rámci festivalu Prix
Bohemia Radio.
S P O KO J E N Ý Z Á K A Z N Í K 2 0 1 0
1. NEJLEPŠÍ GASTROSLUŽBY
2. NEJLEPŠÍ OBCHOD
3. NEJLEPŠÍ SLUŽBY
Jméno a příjmení:
Adresa:
Účastníci ankety svou účastí v soutěži dávají souhlas k případnému uveřejnění svého
jména v Poděbradských novinách v souvislosti s touto soutěží.
Výherci DUBEN 2010
Hana SUCHÁNKOVÁ, U Struhy 1169, Poděbrady; Stanislav HULA, Jeseniova 381, Poděbrady; Milada HUČKOVÁ, Čihákova 75,
Poděbrady; Šárka KRACÍKOVÁ, Revoluční 375, Poděbrady; Ing. Jiří POSPÍŠIL, U Struhy 495, Poděbrady; Oldřich KORDA, Dr.
Horákové 49, Poděbrady; Dagmar DOUBOVÁ, Riegrovo náměstí 36, Poděbrady; Jan ŠINDELKA, Studentská 434, Poděbrady; Filip
HORÁK, Paroubkova, Poděbrady; Alena VÁLKOVÁ,V Zahrádkách 1636, Nymburk.
jsem sedět za pecí a s rukama v kapsách,
když jsem nevěděl, kdy a jak ten socialismus skončí? Tak jako každá společnost
potřebuje lékaře, potřebuje i cvičitele,
trenéry a organizátory sportu a tělovýchovy. Lidé potřebují pohyb pro zdraví a pro
radost v každé době.
Nedávno Ti bylo 82 let a vykonáváš
funkci cvičitele všestrannosti seniorů
a ještě jsi donedávna vykonával náročnou funkci starosty. Proč to děláš?
Mne ta práce těší. Zvláště ta cvičitelská.
Naše seniorská parta se věnuje nejen cvičení, ale když je třeba, tak pomůžeme
i při zvelebování a údržbě sokolovny,
abychom ušetřili peníze na takové práce,
které sami nezvládneme. To dělají nejen
senioři. Chceme, aby nám budova i zařízení dobře sloužilo a aby cvičební prostředí
bylo pěkné a příjemné. Jsem rád, že naše
poděbradská sokolská organizace dokáže
naplnit denně naše dva cvičební sály
a přispívat tak ke zdravému a smysluplnému využívání volného času dětí, mládeže
a také seniorů. Jako starosta využívám své
celoživotní zkušenosti cvičence, cvičitele a organizátora. Jsem členem župních
i celostátních orgánů ČOS a snažím se
vyvážit zájmy všesokolské se zájmy naší
TJ v Poděbradech. Proč to dělám?
Celý rozhovor s Ing. S. Boreckým najdete
na www.podebradskenoviny.cz
PN
LIDÉ / KULTURA
6. května 2010
stránka 5
Dny poezie zahájil Máchův Máj
Poděbradské dny poezie
Osmačtyřicátý ročník Poděbradských dnů poezie zahájila známá herečka přednesem Barbora Hrzánová lyrickoepické básně Karla Hynka Máchy Máj.
Poděbradské dny poezie jsou festivalem poezie a mluveného slova, který navazuje na tradici národní přehlídky uměleckého
přednesu Neumannovy Poděbrady, jehož první ročník se uskutečnil již v roce 1963. Několikanásobnou laureátkou Neumannových Poděbrad a v současnosti hlavní organizátorkou Poděbradských dnů poezie je MgA. Marta Hrachovinová, herečka,
recitátorka a divadelní pedagožka. Oslovila jsem ji, aby pro čtenáře Poděbradských novin shrnula, jak se povedl letošní
48. ročník, jenž proběhl ve dnech 23. - 25. dubna.
Bára Hrzánová za svůj výkon sklidila
výsostné ovace
Téměř zaplněné divadlo bez dechu sledovalo nádherné představení jednoho herce,
vlastně herečky. Barbora Hrzánová dokázala otevřít zasuté šuplíčky svého hlasového fondu a nabídnout publiku celou
kolekci dramatických poloh. Všechno
přetavila do strhujícího ohňostroje slov,
oslavujícího známé verše jara, lásky
a smrti. Diváci nakonec odměnili herečku,
která měla právě 22. dubna narozeniny,
nejen květinami, ale i dlouhým potleskem
vestoje. „V podstatě jsem velmi romantická duše i když tak nevypadám. Přiznám
se, že jsem to musela někdy trochu skrývat, tak už to na světě chodí. Pravdou
zůstává, že poezii mám ráda od dětství,“
uvedla Barbora Hrzánová.
Jak se vyvíjel váš vztah k poezii?
Básničky vždycky patřily do okruhu
mé četby, ale poezii jsem považovala
a považuji za velmi intimní záležitost. To
znamená, že s mojí osobou nebyly v mládí spojeny žádné recitační soutěže, kromě
situací, kdy bylo potřeba ve škole zlepšit
známku z češtiny. Zprvu jsem nechápala,
proč bych s poezií měla někoho obtěžovat na jevišti. Potom nemám ráda divadlo
jednoho herce. Takže recitace a zmíněné
divadlo v podobě dlouhého monologu
nepřicházelo v úvahu. Nakonec však
vidíte, odříkaného největší krajíc. Teď
s Májem to mám všechno pěkně v jednom
balíčku. Ještě podotknu, že to způsobil
režisér Miloš Horanský.
Nikdy se vám nelíbil žádný monolog
nebo sólový výstup některého z hereckých kolegů?
Výjimky samozřejmě jsou. Asi nezapomenu na Hrubínovu Romanci pro křídlovku, kterou skvěle zpracoval Luděk Munzar. Takové představení jsem považovala
a považuji za zázrak.
Vloni jste se v Poděbradech představila jako zpěvačka skupiny Condurango.
Pokud vím tak i skládáte písničky.
Skupina Condurango vznikla z velkého
obdivu a lásky k Zuzaně Navarové a k její
muzice. Nějak u mě nastal přetlak a já se
chtěla kromě herectví ještě uplatnit muzikantsky. Skupina byla založena ještě na
vysoké škole. Skládání písniček pro naši
skupinu beru jako koníčka, prostě když
přijde nápad, tak se ho snažím převést do
not a rytmů.
Co vlastně znamená slovo Condurango?
Condurango je bylinné víno, které výborně podporuje chuť a zlepšuje trávení.
V podstatě jde o výtažek z jihoamerické
andské rostliny, takový chuťobudič.
Nemůžu se nezeptat na Hrdého
Budžese. Jak se stalo, že Barbora Hrzánová dostala roli Helenky Součkové
a kolik představení už máte za sebou?
Hrdý Budžes byl takový dárek odněkud
z nebes. Ze začátku to na nějaký velký
úspěch nevypadalo. Víte, když jsem
někde řekla, že někde v Příbrami budu
hrát osmiletou holčičku v dramatizaci
knížky, která zas nebyla nijak známá, tak
se kdekdo ušklíbnul. Nikdo by tehdy na
takový záměr nevsadil ani pětník. Zpočátku bylo ve smlouvě napsáno, že se divadlo
zavazuje k 30 reprízám a vypadalo to, že
třeba ani nevyjdou. Povedlo se, v těchto
dnech dovršíme čtyřstou reprízu. V podstatě bych Budžese mohla hrát denně, ale
fyzicky ani psychicky bych to nezvládla.
Viděla jste pokračování „Oněgin byl
Rusák“?
Samozřejmě, viděla v Divadle v Dlouhé,
dokonce čtyřikrát. Chodím tam se synem
Toníkem, je to nádherné představení,
které připravil můj kamarád, režisér Jan
Borna.
Máte herecké manželství s Radkem
Holubem. Pomáháte si, kritizujete se,
chválíte jeden druhého, když se v divadle něco povede?
S Radkem jsme vlastně jedna bytost.
Když zkouší Radek, zkouším vlastně i já
a funguje to i obráceně. Samozřejmě, že
si pomáháme. Společně hledáme možnosti jak naše herecké výstupy připravit co
nejlépe, čitelněji a snadněji.
Co připravujete v televizi, filmu nebo
v divadle?
Televize, film teď nemají zájem. V Divadle Viola máme po premiéře. S režisérkou Hanou Kofránkovou jsme připravily
pořad nazvaný Šunen, Romale – Poslyšte, Romové. Ještě v něm vystupuje Jana
Boušková a na akordeon hraje Mário
Biháry. Jsou to romské pohádky, humoresky, anekdoty, písničky a básničky.
Na podzim začnu zkoušet v Příbrami zajímavou anglickou komedii.
Máte nějakou vzpomínku na Poděbrady?
Poděbrady skoro neznám, vždycky sem
přijedeme k divadlu, mimochodem je tady
výborné publikum. Potom nás organizátoři vyženou do šaten a na jeviště, pak zase
rychle zpátky do Prahy. Takže nemám
čas vaše město blíže poznat. Dnes jsem
ale vystoupila u Poděbrad z auta a sešla
na břeh Labe, protože si potřebuji zopakovat některé pasáže z Máje. Kachny na
břehu řeky mě poslouchaly, klidně seděly
a nerušily. Jak říkám, všude tady je pozorné, báječné publikum.
Text a foto Milan Čejka
Setkání
ve školce
Do naší mateřské školy zveme maminky
pravidelně. Třeba když chtějí děti ukázat, co se naučily, anebo na výtvarnou
dílnu. O Vánocích zdobíme věnečky, na
svátek maminek lepíme papírové košíčky
se srdíčky a na Velikonoce si maminky
odnášely závěs z vrbových proutků, zdobily vejce a vystřihovaly ovečku. Děti
byly šťastné, že s nimi maminky stříhají
a lepí, a práce je o to víc bavila. Byl čas
i na probrání některých starostí a radostí
s dětmi.
Tyto akce pro rodiče s dětmi jsou sice
náročnější na organizaci a přípravu, ale
určitě to příznivě ovlivní vzájemné vztahy
mezi rodiči a učitelkami.
Učitelky MŠ Poděbrady - Studentská
S paní Martou Hrachovinovou jsme se
sešly v Kavárně Na Zámku a povídaly jsme si o tom, co přinesl letošní ročník. Otevřenými dveřmi bylo vidět na
první nádvoří zámku, kde se v záhonku
u zámecké zdi krčily tři čerstvě zasazené
růže. Tyto ušlechtilé květiny zasadili noví
držitelé Křišťálových růží při sobotním
slavnostním večeru v Divadle Na Kovárně. Byli jimi brněnská herečka Ivana
Valešová, herec a režisér Jiří Ornest a herec a ředitel nitranského divadla Andrea
Bagára Ján Greššo. Tyto růže budou ještě dlouhá léta připomínat krásný sobotní
večer a celý 48. ročník festivalu Poděbradské dny poezie.
Podle slov Marty Hrachovinové proběhl
festival za krásného počasí a v příjemné
a poklidné atmosféře, ale na druhou stranu také v atmosféře vzrušené a soutěživé, protože každý, kdo přijel, si přál také
v silné konkurenci uspět. Pouze na poděbradské půdě mají možnost porovnat své
síly recitátoři z České a Slovenské republiky. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo i po oddělení obou republik zachovat
československou tradici“, říká usměvavá
organizátorka festivalu. „Do Poděbrad
jsou kromě studentů hereckých škol také
zváni vítězové prestižních amatérských
recitačních soutěží, kterých letos přijelo
12. Soutěžilo celkem 53 recitátorů, což je
velmi vysoké číslo. Nejenže na festivalu
dochází ke konfrontaci české a slovenské
školy uměleckého přednesu, ale soutěžící účast na Poděbradských dnech poezie
posouvá v jejich další práci také díky semi-
Ocenění laureáti a držitelé Křišťálových růží 2010. Zprava: Jiří Ornest, Ivana Valešová,
Ján Greššo
nářům s odbornou porotou. Mnozí účastníci se do Poděbrad vrací jako domů, a stejně
tak i my organizátoři“, pochvaluje si Marta
Hrachovinová. „Musím vyzdvihnout špičkové zázemí, které tu díky Kulturnímu
a informačnímu centru máme a maximální
podporu, které se festivalu v Poděbradech
dostává. Ráda bych touto cestou poděkovala Městu Poděbrady, které již mnoho let
projevuje vřelý vztah k festivalu. Máme
také velkou radost z toho, že sklárny obnovily svou činnost a všechny ceny, které
byly na festivalu uděleny, Křišťálové růže
i překrásné skleněné hranoly pro laureáty,
byly vyrobeny v Poděbradech.“
Lucie Procházková
Rozhovor s Jiřím Ornestem přineseme na
www.podebradskenoviny.cz
Ochotníci zvou na mystifikační frašku
Ve stadiu posledních zkoušek a příprav je
první letošní premiéra Divadelního spolku Jiří. V autorské režii Ladislava Langra ochotníci uvedou mystifikační historickou frašku s názvem Tajná schůzka
u hraběte Chotka L.P. 1805.
Tuto inscenaci nabídne poděbradský soubor divákům v empírovém divadle zámku
Kačina u Kutné Hory. Představení se zde
budou konat vždy o víkendech od května
do října a ve čtyřech alternativních obsazeních. „Obsahem hry je utajená schůzka
habsburského císaře Františka I. s českým
šlechticem. Během setkání oba velmoži
plánují jak se postavit Napoleonovi, který
táhne na Vídeň. V duchu oblíbených konspiračních teorií tato divadelní aktovka
přichází mimo jiné se svérázným vysvětlením, jak se díky Napoleonovi zámek Kačina stal vskutku originálním empírovým
klenotem,“ vysvětlil Ladislav Langr. Na
projektu se podílí přes 40 ochotníků, posilou jsou také herci z Libice nad Cidlinou
a z Nymburka. Premiéra na Kačině je
naplánována na sobotu 8. května. Poděbradská premiéra pak proběhne v pátek
14. května od 20 hodin v zámecké zahradě. V plánu je pak řada repríz jak v Divadle Na Kovárně, tak i na zahradě.
(čej)
Galerie nabídne Českou krajinu v obrazech
Česká krajina v obrazech, tak nazval svoji výstavu pražský výtvarník a klavírní virtuos Vladimír Mencl.
Expozice je otevřena od úterý 4. května
v poděbradské Galerii Ludvíka Kuby.
„Tento malíř právem patří do skupiny
umělců mnohostranných zájmů. Vladimír Mencl se malování a hudbě věnuje
od mládí. Základy výtvarné tvorby získal u profesora Adolfa Tragera. V Praze pak studoval klavírní hru na AMU.
Těžko říci, která z obou činností je pro
umělce důležitější. Přikládá oběma stejný
význam, neodděluje jednu od druhé. Přitom malování ovlivňuje hudbu a hudební výraz se zase promítá do skladebnosti
a barevnosti jeho obrazů.
Malířskými prostředky zhudebňuje krásu
české krajiny,“ uvedl k Menclově tvorbě kunsthistorik profesor Jaroslav Hlaváček.
Menclovy obrazy jsou především inspirovány jihočeskou krajinou. Přitom se
Pozvánka
na promítání videofilmu
Chování obyvatelstva
při mimořádných
a krizových situacích
Naše motto: „Lépe jednou vidět
než třikrát slyšet.“
Chránit své zdraví, život a majetek
je povinností každého občana. Abychom věděli jak na to, zveme všechny občany našeho města na promítání
naučného videofilmu „Štěstí přeje připraveným.“ V krátkých a výstižných
videoklipech radí a názorně seznamuje
Hasičský záchranný sbor ČR s návodem jak se chovat při různých mimořádných událostech a krizových situacích, které nás mohou v běžném životě
kdykoliv potkat.
Promítání je zdarma a proběhne v Zámeckém biografu, Jiřího nám. 1/I v Poděbradech vždy od 17.30 v termínech:
Květen: 12. 5., 20. 5., 25. 5.
Srdečně zve radnice
nesnaží o povrchní a jednoduché zachycení skutečnosti.
Samostatnou kapitolou malířovy tvorby
tvoří náladová zátiší s květinami, v tomto
směru dosáhl vysoké úrovně. Ostatně jeho
obrazy jsou k vidění v mnoha evropských
galeriích a patří do soukromých sbírek na
celém světě. Výstava v Galerii Ludvíka
Kuby potrvá do 29. května.
(čej)
Komenský a my
Ve dnech 24. - 26. 3. se konal již 8. ročník celostátní soutěže Komenský a my, kterou
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Unií
Comenius a Základní školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Tato soutěž
má část výtvarnou, literární a historickou.
V letošním ročníku zaznamenali významný úspěch žáci ZŠ TGM Poděbrady. Žák
osmého ročníku Pavel Antoš obsadil
v kategorii literárně–historické krásné
3. místo a žákyně sedmého ročníku Veronika Volejníková se umístila na 4. až
6. místě a obdržela čestné uznání v této
kategorii.
Oba ocenění žáci soutěžili nejprve svou
písemnou prací na téma Co pro tebe znamená svět fantazie, oba postoupili do
celostátního kola, které se konalo v místě někdejšího pobytu J. A. Komenského,
v půvabném městečku Brandýse nad Orlicí. Zde se uskutečnilo druhé kolo tohoto
klání – část historická, znalostní. Z výše
zmíněných umístění je zřejmé, že se oba
naši soutěžící s danými úkoly vypořádali
se ctí.
Velmi obohacující byl rovněž doprovodný program: ať již přijetí u starosty
města na radnici, návštěva Pamětní síně
J. A. Komenského, procházka k jeho
pomníku, prohlídka labyrintu, zájezd do
Kunvaldu s prohlídkou Domku na sboru
a bratrskou lípou nebo vystoupení dět-
Koupím
starožitný nábytek, obrazy, zbraně,
vyznamenání, helmy, hodiny, mince,
porcelánové figurky, hudební nástroje.
Antik Nový Bydžov
Tel.: 777 873 521
Email: [email protected]
Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka slavili
na soutěži úspěchy
ského pěveckého sboru ZŠ či vernisáž
výtvarných prací z kategorie nejmladších žáků. Večerní program byl završen vynikajícím houslovým a klavírním
koncertem v kostele Českobratrské církve evangelické.
Slavnostnímu vyhlášení vítězů v Rehabilitačním ústavu předcházelo svěží vystoupení mažoretek. Další program byl rámován Cimbálovou muzikou ZUŠ Choceň.
Tato akce konaná za přítomnosti zástupců města, kraje i MŠMT měla pro všechny zúčastněné příjemný oddychový ráz
a většina si přála další setkaní za rok
v 9. ročníku soutěže.
Text a foto Mgr. Helena Poulová
KULTURA
stránka 6
FK
ZÁMECKÝ BIOGRAF
6. 5. / Čt / 19.30 /
PARANOID PARK /
Drama / Francie, USA /
tit. / od 12 let / 85 min. /
50 Kč (s legitimací),
75 Kč (bez legitimace)
6. – 9. 5. / Čt 17.00, Pá 17.00, 19.00,
21.00, So – Ne 17.00 a 19.00 / ŽENY
V POKUŠENÍ / Komedie / ČR / od 12
let / 118 min. / 80 Kč
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší
se svými pacienty. Její doposud milující
a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového života.
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček
8. – 9. 5. / So – Ne / 15.00 / ALENKA
V ŘÍŠI DIVŮ / Fantasy / USA / dab. /
přístupný / 108 min. / 75 Kč
Devatenáctiletou Alenku, občanským
jménem Alice Kingsleyová čeká zážitek,
na který hned tak nezapomene. Když ji
na viktoriánské zahradní slavnosti na její
počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových,
sebere se a uteče pryč. Vydá se za králíkem v saku s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce. Tim Burton
nám předvede vlastní vizi klasické pohádky Alenka v říši divů, spisovatele Lewise
Carrolla.
Režie: Tim Burton
Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Geraldine James
10. – 11. 5. / Po 19.00, Út 20.30 / LEGIE /
Thriller / USA / tit. / od 12 let / 104 min. /
70 Kč
Na Zem je seslána biblická apokalypsa,
která má zničit svět. Zachrání se nesourodá skupinka lidí ve starém jídelním
náklaďáku. Ochranná křídla nad nimi
drží archanděl Michael. Komplikace však
nastanou ve chvíli, kdy zjistí, že jedna
z nich, mladá servírka, má na svět přivést
nového Mesiáše.
Režie: Scott Stewart
Hrají: Dennis Quaid, Paul Bettany, Kate
Walsh
11. 5. / Út / 19.00 /
VTÁČKOVIA,
SIROTY A BLÁZNI /
Drama / Československo / od 12 let / 78 min. / 60 Kč
První film z Jakubiskovy Trilogie o štěstí je plný fikce obrazů, kde láska, štěstí,
svoboda a smrt jsou základními principy
života. Nekonvenční příběh třech přátel sirot Yoricka a Andreja a jejich společné
lásky Marty se odehrává ve světě plném
násilí, cynizmu a krutosti, kde cestou ke
štěstí je bláznovství.
Režie: Juraj Jakubisko
Hrají: Philippe Avron, Magda Vášáryová,
Jiří Sýkora
12. 5. / St / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
12. 5. / St / 19.00 /
O
KAPITALISMU
S LÁSKOU / Dokumentární / USA / tit. /
přístupný / 120 min. / 70 Kč
O kapitalismu s láskou se Michael Moore
vrací k tématu, kterým se zaobíral po
celou svou kariéru: ničivý dopad dominance korporací na každodenní život
Američanů a obyvatelstva světa.
Režie: Michael Moore
Hrají: Michael Moore, Wallace Shawn,
Thora Birch
13. – 17. 5. / Čt – Po / 17.00 a 19.00 /
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ /
komedie / ČR / přístupný / 102 min. /
80 Kč
Filmová adaptace stejnojmenné prózy
Miroslava Švandrlíka v režii Zdeňka
Trošky. V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do
dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitým
lékařem, neumí svého povolání či poslání
využít ke svému prospěchu jako jiní jeho
kolegové ze studií nebo ze špitálu.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří
Langmajer a další
18. 5. / Út / 19.00 /
FISH TANK / Drama /
VB, Nizozemsko / tit. /
od 15 let / 124 min. /
60 Kč
Druhý celovečerní snímek britské režisérky a scenáristky Andrey Arnoldové vyhrává na filmových přehlídkách doslova po
celém světě. Vysloužil si Cenu poroty na
letošním festivalu v Cannes a ostrovní
publicisté ho označují za nejlepší britský
film roku.
Režie: Andrea Arnold
Hrají: Katie Jarvis, Kierston Wareing,
Michael Fassbender
20. 5. / Čt / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
FK
20. 5. / Čt / 19.30 /
VDOVA MONTIELOVÁ / Drama / Kuba / tit. /
přístupný / 105 min. /
50 Kč (s legitimací),
75 Kč (bez legitimace)
21. – 23. 5. / Pá – Ne / 19.00 / MAMAS
& PAPAS / Drama / ČR / přístupný /
110 min. / 80 Kč
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic,
které v určitém zlomovém bodě života řeší
otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis
je ukázat pomocí souběžného vyprávění
několika příběhů, že problém moderního
rodičovství je širší a hlubší než konkrétní
situace kterékoliv jednotlivé postavy.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk,
Filip Čapka
24. - 25. 5. / Po – Út / 19.00 / I LOVE
YOU PHILIP MORRIS / Komedie /
USA / tit. / od 12 let / 102 min. / 70 Kč
V tomto filmu si Jim Carrey jako Steven
Russel zahraje šťastně ženatého otce.
Bohužel jeho chování a činy ho dostanou
do problémů. Za své prohřešky je odsouzen a odvezen do věznice ve státě Texas.
Spoluvězněm se mu stává Ewan McGregor
v roli Philipa Morrise. Russel se do svého
spoluvězně zamiluje. Toho však propustí
a to vede Russela (Jim Carrey) k několikanásobnému útěku z Texaské věznice.
Režie: Glenn Ficarra, John Requa
Hrají: Jim Carrey, Ewan McGregor,
Leslie Mann
25. 5. / Út / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
26. 5. / St / 19.00 /
HLUBOKÝ SPÁNEK /
Mysteriózní / USA / tit. /
od 12 let / 14 min. /
60 Kč
Třebaže Hluboký spánek provází pověst
nesrozumitelného filmu s nejasnou zápletkou, stále si zachovává své postavení
mezi klasickými díly americké kinematografie. Provokativní zůstává i pro své
zjevně protichůdné žánrové řazení. Je totiž
vnímán jako klasická detektivka, jako ve
své době dominující žánr film noir, ale
i jako romantická komedie. Důvodů takového nesouladu je hned několik.
Režie: Howard Hawks
Hrají: Humphrey Bogart, Lauren Bacall,
John Ridgely
27. – 28. 5. / Čt – Pá / 19.00 /
VLKODLAK / Horor / USA / tit. /
od 12 let / 125 min. / 75 Kč
Děj filmu, který je remakem stejnojmenného hororu z roku 1941, se odehrává ve
viktoriánské Anglii a vypráví o muži, který
se vrací z Ameriky do své vlasti, ale cestou je napaden a pokousán vlkodlakem.
Režie: Joe Johnston
Hrají: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt
29. – 30. 5. / So – Ne / 19.00 /
PERCY
JACKSON:
ZLODĚJ
BLESKU / Fantasy / Kanada, USA /
dabing / přístupný / 118 min. / 75 Kč
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale to nejmenší, co mu teď dělá
starosti. Sice je právě začátek 21. století,
ale zdá se, že antičtí bohové z bájného
Olympu se rozhodli sestoupit ze svých
trůnů a tím i vstoupit do Percyho života.
Režie: Chris Columbus
Hrají: Logan Lerman, Rosario Dawson,
Uma Thurman, Pierce Brosnan
31. 5. – 1. 6. / Po - Út / 19.00 / OKO
NAD PRAHOU / Dokumentární / ČR /
přístupný / 78 min. / 70 Kč
Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli
projektu pražské Národní knihovny, ale
také životopisem zejména posledních let
života autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998
mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž
a mít jednu lásku.
Režie: Olga Špátová
Hrají: Jan Kaplický, Václav Havel, David
Vávra, Pavel Bém
PN
Přelet nad Divadlem Na Kovárně
V pátek 16. dubna měli poděbradští návštěvníci Divadla Na Kovárně možnost
shlédnout inscenaci Přelet nad kukaččím hnízdem. Jednalo se o další z řady abonentních představení divadla náročného diváka a podle očekávání hlediště tradičně praskalo ve švech. Také bylo proč.
Za roli až příliš svobodomyslného Randle
Patricka McMurphyho byl protagonista
Filip Blažek nominován na cenu Thálie za
mimořádný mužský herecký výkon. Divadelní inscenace, s níž přijelo do Poděbrad
Divadlo Antonína Dvořáka z Příbrami,
vznikla na základě scénáře Dala Wassermana, který se při jeho psaní inspiroval
románem Kena Keseyho „Vyhoďme ho
z kola ven“ a také Oscarovým filmem
českého režiséra Miloše Formana. Pokud
se důvěrně známé téma podá divákovi
na jevišti, kde ho má takříkajíc na dosah
ruky, a s takovou přesvědčivostí, jako se
to povedlo příbramským divadelníkům,
bere příběh divákovi dech dvojnásob. Oko
Poděbraďáka mohlo potěšit, že představitelem jednoho z „bláznů“ byl Jan Novák,
mladý herec pocházející z Poděbrad, jehož
začátky si možná mnozí pamatují. Vystudoval pražskou hereckou konzervatoř
a nyní se divadlem, zdá se, úspěšně živí.
Kruté a nemilosrdné prostředí psychiatrické léčebny ve Spojených státech
z přelomu šedesátých a sedmdesátých let
minulého století, kde jakákoli naděje na
změnu bere rychlý konec. Svěřenci, jimž
Další z řady abonentních představení
přilákalo plné divadlo. Přelet nad kukaččím
hnízdem si nezadal se slavným filmem
jste ochotni jejich duševní chorobu uvěřit,
ačkoli víte, že jsou to jenom herci. Sterilní
prostředí léčebny, elektrošoky a lobotomie
jako tou dobou uznávané léčebné metody
a mnoho dalšího. Určitě nebudu lhát, když
řeknu, že, ačkoli si dovedu představit optimističtější zábavu na páteční večer, bylo
představení Přelet nad kukaččím hnízdem
úžasným divadelním zážitkem.
Text a foto Lucie Procházková
FILMOVÝ KLUB
BYLO
FK– JE – BUDE
Filmy, které čekají na diváky poděbradského Filmového klubu
v měsíci květnu a červnu, patří mezi špičkovou tvorbu a to nejen
v době svého vzniku, ale zůstávají trvalou hodnotou v dějinách
kinematografie.
A tak nás čeká:
6. května – 19.30 hod.
PARANOID – PARK
Režie: Gusvan Sant – Francie 2007
Režisér Gusvan Sant natočil podle autentické literární předlohy příběhově rozvolněný, ovšem nevšední a strhující portrét
rozervané teenagerské generace, za kterou získal výroční cenu v Cannes. Redakce odborného časopisu jej zařadila mezi
deset nejzajímavějších filmů roku 2007.
20. května – 19.30 hod.
VDOVA MONTIELOVÁ
Režie: Miguel Littin – Kuba 1979
Režisér Littin se důsledně opíral o vynikající literární předlohu, adekvátně
vyjádřil specifické rysy tvorby Gabriela
Gárcii Marquéze. Děj se odehrává v několika rovinách. Ze současnosti odbočuje do
vzpomínek, realita se prolíná s představami, přičemž se pružný časový rytmus
podřizuje střídání konkrétních subjektivních prožitků. Hlavní roli vdovy Montielové vytvořila Geraldina Chaplinová.
3. června – 19.30 hod.
ZABRISKIE POINT
Režie: Michelangelo Antonioni – USA
1970
Toto své americké road-movie natočil
Antonioni v době, kdy v USA vrcholily
univerzitní nepokoje. Americká filmová
kritika byla proto snímkem ZABRISKIE
POINT většinou pobouřena. Snímek
zaujímá ovšem v Antonioniho tvorbě
dost zvláštní místo, neboť je netypicky
neobyčejně lyricky laděný. Je zřejmé, že
Antonionimu rozhodně nešlo o nějaký
ideologický odsudek USA, spíše o pokus
na plátně zhmotnit pocity, jaké mu životní
styl ve Spojených státech na konci šedesátých let vnukal.
Filmový klub Zámeckého biografu se stal oficiálním členem Asociace českých filmových klubů a naše činnost bude hodnocena
Radou Asociace na konci roku 2010.
Výsledky hodnocení
se projeví v zařazení
do kategorie. Nyní
jsme v kategorii D.
Každému musí být
jasné, že se jedná
o poslední kategorii.
Chceme udělat vše,
co by nám pomohlo posunout klub do
vyšší kategorie, kde je předpoklad dalších
výhod pro členy klubu.
Informace o záměrech a aktuální programové dramaturgii budou přinášet Poděbradské noviny, příležitostné programové
Malá fotogalerie
V chodbě před kinosálem Zámeckého
biografu představuje své fotografie Zdeněk Souček z cesty za ptactvem Floridy.
Nejedná se o turistické snímky, ale cílenou tvorbu. Kolekce byla vytvořena se
záměrem zachytit a představit obyvatele
ptačí říše v jedné části amerického kontinentu. Výstava přináší nová příjemná
poznání, která můžeme chápat jako artexotiku jiného druhu.
Výstava končí 15. května 2010.
Afrika ve fotografii
V následujícím jednom a půl měsíci,
tedy od 15. května do 30. června představí své fotografie - shodou okolností
také z cest -Vilém Žák z Nového Strašecí.
Výstava, kterou budete moci shlédnout,
představuje fotografie z jeho návštěvy
některých národních parků ve východní
Africe. Při fotografování v přírodě hledá
a zachycuje jedinečnost okamžiku zvýrazněnou světlem a promyšlenou kompozicí.
Na všech fotografiích jsou více či méně
známí zástupci fauny ve svém přirozeném prostředí.
Výstava končí 30. června 2010.
(red)
letáky, které je možné získat v pokladnách kina, v Kavárně Na Zámku a v šatně
kina. Hlavně však na webových stránkách
Filmového klubu.
Několik rad přímo od AČFK
Chceš levnější lístky do kina? Staň se
členem sítě filmových klubů!
Samozřejmě můžeš chodit i do multikin
na nejnovější hollywoodské trháky, bavit
se 2 hodiny a pak šťastně zapomenout, ale
není přece jen zajímavější strávit odpoledne či večer v kině s atmosférou, s filmem,
nad kterým se můžeš po jeho skončení
i zamyslet? Poznat blíže Felliniho, Bergmana, Hitchcocka, Antonioniho a díla,
která mají co říct již několik desítek let?
Anebo shlédnout vítězné filmy z mezinárodních festivalů, a to mnohem levněji!
Jak to udělat?
Zajdi do nejbližšího filmového klubu
a v pokladně si kup průkaz Asociace českých filmových klubů (AČFK). Nemusíš
se nikam složitě přihlašovat, ani vyplňovat žádné formuláře. Pouze samotný
průkaz AČFK tě totiž opravňuje ke všem
výhodám. A vyplatí se již po pár návštěvách jakéhokoliv filmového klubu.
Ale to není všechno!
Členové AČFK můžou navštěvovat přes
dvě desítky zajímavých filmových seminářů a festivalů nejen u nás, ale i na Slovensku a v Polsku – a to s velkými slevami a výhodami.
Jak je to možné?
Asociace českých filmových klubů sdružuje
120 filmových klubů po celé České republice a spolupracuje s několika desítkami
filmových seminářů, přehlídek a festivalů. Sami pořádáme LETNÍ FILMOVOU
ŠKOLU UHERSKÉ HRADIŠTĚ.
A putovní přehlídku Projekt 100.
Proto můžeme pro naše členy vyjednat
slevy na artová představení i na akreditace
na různé filmové akce.
Asociace českých filmových klubů pečuje o Vaše filmové zdraví!
MgA. Čestmír Církva
6. května 2010
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
14. 5. / Pá / 20.00 / Zámecká zahrada /
TAJNÁ SCHŮZKA NA KAČINĚ
U HRABĚTE CHOTKA L.P. 1805
DS Jiří Poděbrady uvádí poděbradskou
premiéru mystifikační historické frašky Tajná schůzka na Kačině u hraběte
Chotka l.p. 1805 v unikátním provedení všech čtyř alternací. Představení je
nastudováno pro letní sezonu zámku
Kačina.
Vstupné: 80 Kč
15. 5. / So / 17.00 / MISS POLABÍ 2010
Finálový večer s vyhlášením výsledků
Miss Polabí 2010.
Vstupné: 90 Kč
25. 5. / Út / 18.00 / Havířský kostelík /
PĚVECKÝ
SBOR
MAMÁTER
A KOMORNÍ SOUBORY
Vstupné: 40 Kč
31. 5. / Po / 18.00 / ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ZUŠ
Vstupné: 40 Kč
PŘIPRAVUJEME:
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY
MAKERS: PŘÍBĚH JAZZU (15. a 16. 6.
2010)
PROGRAM NA
LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ
Čt / 6. 5. / 19.00 / KDYŽ V PRAZE
BEJVALO BLAZE
Hudebně zábavný pořad. Drahomíra Vlachová a Jan Vízner vás provedou šantánem, kabaretem i operetkou.
Vstupné: 40 Kč
Ne / 9. 5. / 19.00 / BIG BAND J. JÍNY
Koncert poděbradského orchestru pod
vedením Ing. Jíny.
Vstupné: 40 Kč
Čt / 13. 5. / 19.30 / HAŠLEROVY
PÍSNIČKY
Nejznámější písně Karla Hašlera v podání
Karla Šedivého.
Hotel Libenský
Vstupné: 40 Kč
Ne / 16. 5. / TOČTE SE PARDÁLOVÉ
St / 19. 5. / 15.00 / PĚVECKÝ
RECITÁL ZUZANY JANIŠŠOVÉ
Populární, muzikálové a rockové písně
české i světové.
Letní pódium
So / 22. 5. / 15.00 / ORCHESTR
VÝCHODOČESKÝCH
ENERGETICKÝCH ZÁVODŮ
Koncert velkého dechového orchestru
z Hradce Králové.
Letní pódium
Ne / 23. 5. / 14.30 / STAROPRAŽŠTÍ
HELIGONKÁŘI
Koncert heligonkářů pod vedením
Š. Kozáka.
Letní pódium
St / 26. 5. / 19.00 / OPERETNÍ VEČER
Nejznámější operetní melodie v podání
I. Hybešové, L. Havláka a I. Havlákové.
Vstupné: 50 Kč
So / 29. 5. / 15.00 / DECHOVÝ
ORCHESTR ZUŠ
Koncert mládežnického orchestru z Hronova.
Letní pódium
Ne / 30. 5. / 15.00 / LÁZEŇSKÁ KAPELA
Koncert dechové hudby pod vedením
Josefa Švejdy.
Vstupné: 40 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pá / 7. 5. / 18.00
Pocta Karlu Hynku Máchovi - komponovaný pořad poezie a hudby
Vstupné: 30 Kč
Čt / 13. 5. / 18.00
Přednáška Mgr. Michala Krchňáka O Izraeli a bibli
Vstupné: 30 Kč
Čt / 20. 5. / 18.00
Přednáška Michaely Jirounkové
Sebeléčení a sebeuzdravení
Vstupné: 100 Kč
-
PN
KALEIDOSKOP
6. května 2010
stránka 7
Mezinárodní hudební partnerství
English Camp in blue aneb 3 v 1
Pěvecký sbor a orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad nejsou čtenářům Poděbradských novin neznámí. V roce 2010 se poděbradští gymnazisté zapojí do třech evropských hudebních projektů. Dnes vám nastíníme mezinárodní spolupráci Pěveckého
sboru a orchestru GJP a Florian Geyer Ensemble ze SRN.
DDM
Symfonie
nabízí za skvělou
cenu
1. Pobytový kurz
anglického jazyka
pro děti od 8 do 14 let (výuka 2x denně dle úrovně účastníků, moderní metody
výuky používané v menších individuálně vedených skupinách, zkušení lektoři
a rodilí mluvčí)
2. Spojený se zábavnou táborovou hrou
(zkušený tým vedoucích povede vaše děti
pod heslem, že o prázdninách se dozvíme spoustu zajímavých věcí a užijeme si
kamarádství a zábavy)
3. V krásné přírodě (jabkenických lesů
si osvojí základní tábornické dovednosti
a naučí se více o přírodě)
Partnerství poděbradských a německých
hudebníků se neodehrává jen na poli
hudebním, ale přesahuje i do jiných oblastí
vzdělávání. Týká se např. návštěvy pamětihodností a také zlepšování jazykových
dovedností. Ovšem hlavním cílem stále
zůstává společné nastudování skladeb
a koncertování. Jsou plánovány 2 společné koncerty, na které vás srdečně zveme:
v Poděbradech v sobotu 22. května od
19 hodin v Evangelickém kostele a v neděli
23. května na zámku Loučeň od 15 hodin.
V září 2010 se uskuteční koncertní cesta Pěveckého sboru a orchestru GJP do
německého Saska. Na financování projektu se podílí MěÚ Poděbrady, Sdružení
rodičů GJP a Česko-německý fond budoucnosti.
Jakub Nesvadba
Dámská jízda
v LADYfitness
TERMÍN:
1) 25. 7. - 31. 7. 2010
2) 31. 7.- 6. 8. 2010
MÍSTO: Jabkenice u Mladé Boleslavi,
nově upravený areál ČČK (kapacita 30
lůžek)
VEDOUCÍ: Mgr. Eva Píšová, Ing. Pavlína Špeldová, Jitka Karbulková Dis., Aneta Knytlová, Martin Kočí
CENA: 2 500 Kč (v ceně je strava 5x
denně, pitný režim, ubytování v chatkách,
výuka, doprava, vstupné, kvalitní pedagogický dozor – to vše za 360 Kč za den)
SLEVA: je možné přihlásit dítě na oba
kurzy, cena 4 500 Kč, program kurzu se
neopakuje, ale navazuje
INFORMACE: DDM Symfonie Poděbrady, tel.: 325 614 326
Houslisté Vítek Plachý a Magdalena Ericsson v Evangelickém kostele
Zpívání na Labi v Poděbradech:
„AHOJ LABE, AHOJ EVROPO!“
Zveme děti i dospělé na jedinečný koncert českých a německých pěveckých sborů
a folklórních souborů, které vystoupí v rámci koncertního turné s Magdalenou Reifovou a Rolfem Zuckowskim na koncertu pod širým nebem u Labe v Poděbradech.
Kdy: neděle 16. května od 16 hodin
Kde: Poděbrady, u komor – u pěší lávky k jezeru
Od 15 hodin doprovodný program DDM Poděbrady
V prostorách LADYfitness Poděbrady
proběhla „dámská jízda“. Návštěvnice
si mohly popovídat s výživovou poradkyní Ing. Danou Beierovou. Od Sabiny
Paumerové se dozvěděly, jak se správně
líčit. Po celý den se jim věnovala trenérka
Mgr. Martina Čapková. Nechybělo ani
zdravé pohoštění a možnost si zacvičit.
To vše jako jarní dárek od LADYfitness.
První „dámská jízda“ se vydařila a už teď
se můžete těšit na další akci, kterou připravujeme na neděli 23. 5. 2010. Tentokrát na vás bude čekat profesionální fyzioterapeut a mimořádně krásné šperky.
Text a foto Mgr. Andrea Marešová
Vystupující sbory a soubory: Kvítek z Poděbrad, folklórní soubor Radost Pardubice,
dětský sbor Rošťák z Přelouče n. L., německý dětský sbor Elbkinder Hetlingen a tradiční německý folklórní soubor Finkenwerder Speeldeel z Hamburku. S dětmi si zazpívá
i oblíbená Magda Reifová z Kouzelné školky a německý písničkář Rolf Zuckowski.
Partnery koncertu jsou: město Poděbrady, ZŠ Na Valech a KIC Poděbrady.
„Ahoj Labe, ahoj Evropo“ je unikátní koncertní turné dětí a mládeže podél řeky Labe,
které probíhá v sedmnácti městech na Labi v ČR a SRN jako výměnný hudební pobyt
třiceti českých a německých souborů. Hlavními partnery koncertů v ČR jsou město
Poděbrady, město Mělník, město Litoměřice, zámek Mělník a Kulturní a informační
centrum Poděbrady.
V rámci koncertů v ČR bude poprvé představen také singl Europa Kinderland „Evropa
dětí zem“, který nahrála Magda Reifová s Rolfem Zuckowskim, poděbradským sborem
Kvítek a německým dětským sborem z Drážďan. Mezi koncertními městy v Německu,
kde se české „polabské“ sbory představí jsou např. Glückstadt, Balje, Brunsbüttel,
Mühlberg, Magdeburg a řada dalších.
Koncertní turné koordinuje spolek Elbkinderland, všechny koncerty jsou neziskové,
vstupné na koncerty je orientováno „prorodinně“ a výdělek pokryje část nákladů v rámci organizace koncertů. Projekt finančně podpořil Česko Německý Fond Budoucnosti,
velkou část nákladů pokrývají jak spolek Elbkinderland, tak pořádající města na Labi
a samotné sbory, stejně jako řada lokálních sponzorů. Turné by nemohlo vzniknout bez
obětavých sbormistrů, desítek dobrovolníků a rodičů, kteří podél řeky Labe pomáhají
s organizací akcí a péčí o vystupující děti.
Více informací na www.elbtour.de a www.turne-po-labi.cz
Za koordinaci projektu v ČR Mgr. Daniela Červenclová, [email protected]
SPORT / ZÁBAVA
stránka 8
Sokol Poděbrady: Střídání stráží
V březnu se v Poděbradech konala valná hromada, na které byl zvolen do čela
jednoty nový starosta, mladý ekonom, Ing. Radek Smejkal (31). Dosavadní starosta Ing. Slávek Borecký (83) ale neodchází do absolutního důchodu, jen se musí
podrobit operaci kyčelního kloubu. V Poděbradech dochází ke střídání stráží „za
pochodu“. Ing. Borecký nadále zůstává ve výboru TJ ve funkci místostarosty.
Ve Slávkově rodině bylo vždy sokolství
pevně zakořeněno. Aktivní Sokolové byli
oba rodiče i jeho bratr Míla. Slávek cvičil
na nezapomenutelných historických sletech v roce 1938, před německou okupací
a pak po válce, v roce 1948, v době nástupu komunistické diktatury. Zůstalo v něm
mnoho sokolského vlastenectví, z jehož
kořenů vyrůstaly také slavné masarykovské legie. Nikdy ale nepatřil k „vlasteneckým“ mluvkům, kteří více mluví, než
dělají. Hned jak skočila 2. světová válka, stal se cvičitelem dorostenců a mužů
a při tom také aktivně závodil ve sportovní
gymnastice. Sport ale nebyla jeho jediná
záliba. Miloval také hudbu a jeho koníčkem byla kytara. V mládí působil v poděbradské skupině dixielandu pod vedením
kapelníka Skořepy, s tátou a bratrem hráli
také u poděbradských tamburášů.
Profese a sport
Slávek byl také mimořádně úspěšný ve
svém profesionálním životě. Po absolvování vysoké školy ČVUT, strojní fakulty
působil ve Výzkumném ústavu pro stavbu
strojů v Praze, kde po vojně obhájil disertační práci a získal vědecký titul kandidát
věd. Vysokou odbornou zdatnost osvědčil
i v podniku ZOM Nymburk, kde působil
po roce 1969 jako technický náměstek až
do důchodového věku. Tam byl dvakrát
vyznamenán státní cenou. Zvláště podruhé, v roce 1988, to bylo v konkurenci vel-
kého sdružení speciálních strojírenských
podniků s 25 tisíci zaměstnanci. Dokázal
toho v životě opravdu hodně a při tom
nikdy nezapomněl na svoji největší lásku – sportovní pohyb a zvláště sportovní
gymnastiku. Té se dokázal věnovat i na
vojně v Zábřehu. Založil tam gymnastický
oddíl a jako závodník v rámci Armádních
her postoupil až do finále v Praze. Tělovýchovnou a sportovní činnost organizoval i na svém pracovišti. V době sjednocené tělovýchovy v naší zemi se věnoval
práci s mládeží jako organizátor i cvičitel
sportovní gymnastiky. Když byla po roce
1989 obnovena činnost Sokola, byl tři léta
místostarostou a od roku 1993 starostou
místní TJ. Současně je cvičitelem oddílu všestrannosti mužů. Za svůj život se
zúčastnil nesčíslného množství soutěží
a veřejných vystoupení, jako organizátor, cvičitel i cvičenec. Také se aktivně
podílel na přípravě posledních sletů ČOS
v letech 1994, 2000, a 2006. V roce 2001
byl městským úřadem jmenován sportovní osobností Poděbrad a je majitelem
několika pamětních medailí ČOS za obětavou práci pro sokolské hnutí, naposled
v r. 2007 to byla stříbrná medaile. Je dlouholetým členem předsednictva Sokolské
župy Tyršovy se sídlem v Kolíně a členem širšího výboru ČOS v Praze.
Text a foto Dr. Josef Bubeník
Rozhovor s Ing. Slávkem Boreckým přinášíme v příloze na str. VI.
PN
Poděbrady hostily Mezinárodní
chodecké závody
Již 78 ročníků mají za sebou Mezinárodní chodecké závody v Poděbradech, spojené
s Mistrovstvím ČR v chůzi, v letošním roce na 20 km. Okruh doznal oproti minulému ročníku malého zkrácení z důvodů stavby na rovince při odlehlé straně kolonády, proto byl start závodu posunut o příslušnou délku.
Maratón jednotlivých kategorií zahájil pochod pro
zdraví, kterého se účastní
veřejnost. Samotná soutěžní
klání odstartovala společným
startem veteránů, veteránek
a mládežnických kategorií. Obzvláště obdivuhodný
výkon podala v kategorii
veteránek Alena Winterová z TJ Rumburk, dokázala
totiž obsadit zároveň první
Závody se každý rok těší značné pozornosti veřejnosti
i poslední místo. Stejně jako
veteránky, tak i veteráni šli trasu dlouhou
niorky měly štěstí a na jejich závody zača5 km. Vítězem se stal Filip Hejkrlík z TJ
lo vycházet slunce. V obou kategoriích se
Spartak Slatiňany. Nejstarší člen závoopět závodilo v mezinárodním složení.
du, Václav Dostalík, kterému je letos
Závod v juniorské kategorii vyhrála Ital70 let, došel na krásném 9. místě zhruba
ka Palmisano Antonella, nejlepší Češka
13 minut po vítězi. V kategorii dorosteEliška Drahotová dokončila závod na
nek první tři místa opanovaly závodnice
13. místě. I v kategorii žen vyhrála Italka
ze zahraničí. Zvítězila Timea Horváth
Di Vincenzo Sibilla, ovšem důležitější byl
z Maďarska, druhá byla její kolegyně
úspěch Lucie Palentové, která po diskvaNagy Boglárka a třetí Gumauskaité Skirlifikaci polské závodnice obsadila 3. mísgailé z Litvy. Nejlepší Češka Tereza Hanto, a tím se kvalifikovala na Mistrovství
čová obsadila 4. místo.
Evropy v Barceloně. Mužská kategorie
měla přímo hvězdné obsazení na vítězPřišla i Sáblíková
ném stupínku. Vítězem se totiž stal čtvrtý
Před začátkem kategorie žen a juniorek
z MS v Berlíně Giorgio Rubino, ale i čeští
proběhlo slavnostní zahájení za účasti
závodníci se prezentovali ve výborném
starosty Poděbrad Ing. Jozefa Ďurčanskésvětle. Se svým výkonem se Malisa ml.
ho a delegáta Českého atletického svazu
kvalifikoval na SP v Mexiku. Bohužel
Mgr. Františka Fojty. Během závodu se
konec závodu žen i mužů byl poznameukázala i olympionička Martina Sáblínán deštěm, ale i přesto se dá tento ročník
ková s trenérem Novákem. Mezi závody
zhodnotit vynikající známkou.
mládežnických kategorií a hlavními závoJakub Nesvadba
dy skrápěl Poděbrady déšť, ale ženy a ju-
Poděbradská brána
Legendární soutěž v aerobiku Poděbradská brána se konala v neděli 18. dubna.
Soutěže se zúčastnilo 154 týmů z celé republiky, tedy takřka 1 660 soutěžících,
nejmladším byly 4 roky.
Soutěž pořádal oddíl aerobiku TJ Sokol Poděbrady. Z kapacitních důvodů jsme museli použít velkou halu Sportovního Centra v Nymburce. Druhé,
stříbrné místo obsadil náš domácí oddíl v kategorii
5 - 7 let skladbou Polabíčko, se kterou jsme udělali radost nejen starostovi Poděbrad Ing. Jozefu
Ďurčanskému. Cheerleaders Falcon team obhájil
3. místo v kategorii 14 - 16 let a další týmy Formule1,
Piškvorky a Agentky se v silné konkurenci probojovaly shodně na 5. místa. Blahopřejeme a děkujeme
především nejstarším děvčatům z oddílu aerobiku za
velkou pomoc při organizaci soutěže.
Text a foto Monika Sobotková
Zasedání valné hromady poděbradského Sokola
KŘÍŽOVKA
Když vstupujete do laboratoře, odložte svou …(TAJENKA), jako
odkládáte kabát. Až budete odcházet, zase si ji vezměte.
C. Bernard
1
2
3
4
5
6
7
8
Tým Polabíčko se starostou J. Ďurčanským
a s trenérkou M. Sobotkovou
www.lusk.cz
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
Co psaly Poděbradské noviny 3. 12. 1915
Rozvodněné Labe
Letošní zima miluje extremy: po největších mrazích téměř v mžiku překvapila
teplým počasím jarním, kde sníh a led
pro změnu vystřídán deštěm a blátem.
Následkem těchto vlahých deštivých dnů
Labe se rozvodnilo a vodami z břehů rozlitými zatopilo luka a pole široko daleko,
způsobivší nám tím potěšení, že zase jednou můžeme spatřit pořádnou povodeň,
jak jsme byli na ně od dřívějška zvyklí.
Ještě z pondělí na úterý voda v řece stoupala, ale jelikož nyní počasí se obrátilo
a začíná zase mrznout, lze předvídati, že
zátopa vodní co nejrychleji opadne. Při
rozvodnění Labe byla stržena část dřevěného mostu na regulaci u Polabce.
Akademie učitelstva škol. okresu
Poděbradského
H
I
Pořádaná v předvečer 67letého jubilea
panování Jeho Veličenstva ve prospěch
České zemské komise pro opuštěnou
a zanedbanou mládež v král. Českém,
J
K
Vodorovně:
A – Dohola; malé množství. B – Symbol
lásky; jméno herce Brouska. C – Herec
vystupující v pantomimě; německé město; bývalý hokejista (Jiří). D – Slovensky
„užitek“; předložka; německy „brána“.
E – Letecká amatérská asociace (zkr.);
zvyšování; MPZ Ukrajiny. F – TAJENKA. G – Předložka; opojení; ovocná
zahrada. H – Jm. skladatele a dirigenta
Krejčího; nepřítel Romů; bylina podobná heřmánku. I – Obloha; část molekuly;
zkr. lehkých topných olejů. J – Základní vzorek měřidla; reklamní tiskovina.
K – Ledaco; chemické prvky (At).
Nápověda: ISIS; LÁLA
Svisle:
1 – Namáčecí prostředek; útulek pro psy.
2 – Amilův přítel; síto. 3 – Kužel s tupým
vrcholem; početní tabulka. 4 – Anglicky
„nebo“; cár látky; jméno herce Romančíka. 5 – Lebka (kniž.); snížený tón; SPZ
Olomouce. 6 – Pádová otázka; jihoameričtí ptáci s velkým zobákem. 7 – Nepučet. 8 – Jendův; ozdobný uzlík ve tkanině.
9 – Zkr. registrované tuny; egyptská
bohyně zdraví; pamlsek. 10 – Lékopisné
označení soli; forma; značka technické
atmosféry. 11 – Pracovat na stavu; pauza
(v řeči). 12 – Puštíkovitý pták; dílčí rozpočet. 13 – Biblická hora; hudební značky.
Autorka: Iva Böhmová
vykázala hrubý příjem K 498, 50, vydání K 146, 57. Zbyl čistý zisk K 351, 93.
Tento zaslán korporaci jmenované
s 10 K, účtovanými „Hlaholem“ za propůjčení koncertního piana a věnovaný
ct. Spolkem tímto témuž účtu. Značného
tohoto výtěžku dosaženo hlavně obětavostí učitelstva, jež i z nejvzdálenějších
obcí škol. okresu dostavilo se nezištně
dvakráte ke zkoušce a k produkci. Také
jednotlivci z řad jeho i P. T. obecenstva
přispěli ke zvýšení výtěžku dary a zasláním vstupného bez nároku na místo.
Občanská beseda v Poděbradech
přeložila svoji spolkovou místnost z hostince v Občanské záložně, který přes zimu
bude uzavřen, do pivovaru, kdež v sobotu uspořádán bude zahajovací večírek. Při
valné hromadě, která se konala předešlé
neděle, funkcionáři z minulého roku opětně zvoleni na další období, pouze ve funkci
pokladnické nastala změna tím, že místo p.
dr. Hellicha nastoupil p. úč. J. Manych.
6. května 2010
Basketbal
Začněme nejprve dobrou zprávou pro
fanoušky basketbalu v Poděbradech.
I v příští sezoně bude BK Karma Poděbrady hrát naši nejvyšší basketbalovou
soutěž. Horší zprávy jsou, že s výsledky
z posledních kol tohoto ročníku to nepůjde. V posledních čtyřech utkáních letošního ročníku totiž Karma vyšla bodově
naprázdno. V rámci 41. kola prohrála
s Ostravou 92:74. Poté s Děčínem doma
prohrála 80:61. V předposledním derby
v polabském šlágru kola s BC Kolín po
nepřesvědčivém výkonu dostaly Poděbrady výprask. Na straně Kolína svítilo po
konci utkání trojciferné číslo 109 bodů.
Poděbrady podlehly 109:71. Ani poslední kolo se příliš nelišilo od těch předchozích. Tentokrát prohra 88:69 s celkem
USK Praha. Potěší snad aspoň pohled
do statistik. Castleberry Stephen se stal
s 667 body za 44 utkání devátým nejlepším střelcem ligy. Ovšem bodový rating
celých Poděbrad již tak dobrý není. V této
statistice Poděbrady obsadily až předposlední pozici s 3016 body a průměrem
68.55. Celkově Karma obsadila 10. místo,
vybojovala 11 výher ze 44 utkání a tím
získala 55 bodů.
Fotbal
V uplynulém měsíci sehrála Bohemia
Poděbrady čtyři utkání, ale dokázala
bodovat pouze jednou. V prvním střetnutí,
tj. 19. kolo, Bohemia podlehla na domácím hřišti 1:5 celku Brandýs nad Labem/
Stará Boleslav. Již po dvaceti minutách
domácí prohrávali 0:3 a do konce poločasu stihl Brandýs přidat ještě jeden gól.
V 65. minutě sice Poděbrady dokázaly vstřelit gól z nohy Brtka, ale soupeř
o minutu později odpověděl a upravil stav
na konečných 1:5. Ve 20. kole přišla opět
prohra, tentokráte s Červenými Pečkami
2:0. Další kolo ale bylo úspěšné. Hosté
z Poděbrad po přestávce šli do utkání již
s dvougólovým vedením. Uhlířské Janovice se zmohly jen na snížení stavu na
1:2 a později na konečných 2:3. A tak si
Poděbrady odvezly z Uhlířských Janovic
tři body. V posledním kole tohoto měsíce
se utkala Bohemia s Čáslaví B, s kterou
vyhrála 3:1.
Dorost: Starší dorost sehrál utkání
s Rakovníkem a Starou Boleslaví/Brandýsem nad Labem. S prvním jmenovaným
2:1 po gólu Košického a v druhém utkání 3:1 po trefě Puka. Mladší dorost byl
o něco úspěšnější. Soupeře měl stejného
jako jejich starší kolegové, ale v utkání
s Brandýsem vyhráli 1:0.
Kuželky
Nejen basketbal končí své letošní působení, ale i kuželkáři z Poděbrad sehráli svá
poslední utkání. První z nich, 23. kolo,
proti TJ Spartak Kutná Hora B se neslo na
vítězné vlně. Domácí Poděbrady vyhrály
5:3, i když se jim v tomto zápase příliš
střelecky nevedlo. Nejlepší hráč Skořepa
naházel pouze 420 bodů. Proti Poděbradům se v sestavě Kutné Hory představili
i dva dorostenečtí mistři ČR. V dalším
kole v Kosmonosech kuželkáři remizovali 4:4. Poslední dvě utkání se však už na
vítězné vlně nenesly. Poděbrady shodně
obě utkání prohrály 6:2. Nejprve doma
s KK Jiskra Brandýs nad Labem po nejlepším výkonu Kňapa s 470 body. Druhé utkání prohrály venku s TJ Kovohutě
Příbram B. Zde se nejlépe prezentoval
s 418 body Miláček ml. Poděbrady tak
zakončily sezonu na 12. místě s 19 body.
Jakub Nesvadba
Klub českých turistů Poděbrady
pořádá v sobotu 15. května 2010
35. ročník turistického pochodu
a cyklojízdy
TOUR DE PODĚBRADY
Start a cíl: Nádraží ČD v Poděbradech
Pěší trasy - 5 km, 12 km, 20 km, 30 km
– start od 7 do 9 hodin. Trasy vedou po
levém a pravém břehu Labe.
Cyklotrasy - start od 8.00 do 9 hod.
40 km (Poděbrady – Žehuň – Velký Osek
– Poděbrady)
60 km (Poděbrady – Žehuň – Týnec nad
Labem – Kolín – Poděbrady)
Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé
osoby. Každý účastník jde/jede na vlastní
nebezpečí.
Startovné: dospělí 20 Kč, členové KČT
15 Kč, děti 10 Kč
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Pohádkový les
29. května 2010
Již po šestnácté Vás zve turistický oddíl
mládeže Robinsoni na Pohádkový les,
který se koná v sobotu 29. května v Poděbradech. Start je u Sokolovny od 14.00 do
15.00 hodin. Trasa povede na Čábelnu.
Vstupné pro děti 30 Kč, doprovod zdarma. Čeká Vás spousta zábavy a samozřejmě také mnoho sladkých i jiných odměn.
Těšíme se na Vás.
(jr)
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666. Šéfredaktorka: Mgr. Vladimíra Stejskalová, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Redakční rada a stálí spolupracovníci: MgA. Čestmír Církva,
Milan Čejka, Karel Liška, Jakub Nesvadba, Miloš Novák, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová, Delie Šťastná. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 3. 6. 2010.
Download

Lidé a stromy v našem městě - Kulturní a informační centrum