ZPRÁVY
České parazitologické společnosti
Ročník 23, číslo 1
březen 2015
ISSN 1211-7897
obsah
3/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2014
6/ ČPS: Členské příspěvky
7/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2013
9/ ČPS: Gratulace jubilantům
10/ Devadesátník Jindřich Jíra
Josef Chalupský
13/ Seminář v Lékařském domě
7. dubna 2015
14/ 22. Helmintologické dny
4. – 8. 5. 2015
15/ 45. Jírovcovy protozoologické dny
11. – 15. 5. 2015
16/ Aktuální problémy lékařské parazitologie
20. – 22. 5. 2015
17/ kalendář akcí 2015/2016
18/ autoři příspěvků
2
Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
Česká parazitologická společnost
za rok 2014
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Předseda společnosti
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Počet členů
193
Členský příspěvek
250 Kč
Členský příspěvek redukovaný
50 Kč
WWW stránky
http://www.parazitologie.cz
WWW stránky v anglickém jazyce
http://www.parazitologie.cz/en/index.html
Knihovna
NE
Bulletin alespoň 1x ročně
ANO
Bulletin častěji 1x ročně
ANO
Kontakt
Česká parazitologická společnost
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
Telefon
+420221951819
Fax
+420224919704
E­mail
[email protected]
Předseda společnosti
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
Telefon
221951819
Fax
224919704
E­mail
[email protected]
PŘEHLED VÝSTUPŮ
• Publikační činnost
Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti
1. Zprávy České parazitologické společnosti
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: jen pro členy společnosti, Náplň: kombinovaná
(odborná i laická), Jazyky: český, anglický, Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: 1211­7897, WWW:
http://www.parazitologie.cz/zpravy/index.html
Sborník
1. Editors: Jan Brabec, Miroslava Soldánová & Iveta Hodová: 21st Helminthological Days 2014
Programme & Abstracts
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků:
43, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 8, Jazyky: anglický, Náklad: 80, Počet
stran: 56, Recenzováno: NE, ISBN: 978­80­210­6796­7, WWW:
http://www.parazitologie.cz/akce/doc/sbornik/2014%20sbornik%2021.HD.pdf
2. Vesteg M. editor: 44th Jirovecs Protozoological Days Programme and Abstracts
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků:
40, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 3, Jazyky: anglický, Náklad: 80, Počet
stran: 52, Recenzováno: NE
3. MUDr. RNDr. František Stejskal, PhD. ­ editor: Echinokokové infekce
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český ­ národní, Náplň: odborná, Celkový počet
příspěvků: 6, Jazyky: český, Náklad: 150, Počet stran: 19, Recenzováno: NE, WWW:
http://www.parazitologie.cz/akce/doc/sbornik/2014%20seminar%20v%20LD_Hydatidoza.pdf
• Konference a semináře
Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní
1. M. Soldánová a J. Brabec: 21st HELMINTHOLOGICAL DAYS 2014
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Dvorce,
Stráž nad Nežárkou, Doba konání: 5. ­ 9. 5. 2014, Jazyky: anglický, český, slovenský, polský, Celkový
počet příspěvků: 43, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 8, Celkový počet všech
účastníků: 58, Počet všech aktivních účastníků: 40, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních
slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 7, Počet aktivních zahraničních
účastníků (mimo SR): 7
2. M. Vesteg: 44th Jírovecs Protozoological Days
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Visalaje,
Krásná, Doba konání: 12. ­ 16. 5. 2014, Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků:
43, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 73,
Počet všech aktivních účastníků: 40, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských
účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Počet aktivních zahraničních účastníků
(mimo SR): 3, WWW:
http://www.parazitologie.cz/protozoologie/Protodny2014/protodny2014.htm
Konference, kongres (50 a více účastníků) národní
1. F. Stejskal: Echinokokové infekce ­ seminář v Lékařském domě
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český ­ národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lékařský
dům Praha, Doba konání: 4. 3. 2014, Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků:
150, Počet všech aktivních účastníků: 6, WWW: http://www.parazitologie.cz/akce/index.html
• Pořádané akce
Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům
1. 21st HELMINTHOLOGICAL DAYS 2014
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český ­ národní, Náplň: odborná, Místo konání: Dvorce,
Stráž nad Nežárkou, Doba konání: 5. ­ 9. 5. 2014
Udílení cen za nejlepší studentské příspěvky v kategoriích postgraduální studenti a pregraduální studenti
2. 44th Jírovecs Protozoological Days
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Visalaje,
Krásná, Doba konání: 12. ­ 16. 5. 2014
Udílení cen za nejlepší studentské příspěvky v kategoriích postgraduální studenti a pregraduální studenti
• Mezinárodní aktivity
Kolektivní členství v mezinárodních společnostech
1. World Federation of Parasitologists
WWW: http://www.wfpnet.org
2. European Federation of Parasitologists
WWW: http://europfedpar.monsite­orange.fr/
3. International Society of Protistologists
WWW: http://www.uga.edu/protozoa/
členem je Protozoologická sekce ČPS
Účast na mezinárodních akcích (za společnost)
1. XIIIth International Congress of Parasitology
Místo konání: Mexico City, Doba konání: 10. ­ 15. 8. 2014, WWW: http://icopa2014.org/index.html
2. V4 Parasitological Meeting ­ Parasites in the Heart of Europe
Místo konání: Stará Lesná, Slovensko, Doba konání: 25. ­ 30. 5. 2014, WWW:
http://www.saske.sk/pau/parav4/index.html
==> Celkový počet výstupů: 14 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: RNDr. Libor Mikeš
Členské příspěvky
ČPS
Dobrý den,
prosím Vás tímto o kontrolu Vašich plateb členských příspěvků ČPS.
Přehled najdete na webu ČPS:
http://www.parazitologie.cz/seznam-clenu.php
Případnou dlužnou částku prosím uhraďte co nejdříve na účet společnosti:
Číslo účtu:
VS:
Česká spořitelna 0213421319/0800
číslo Vaší členské legitimace
(naleznete na www.parazitologie.cz/seznam-clenu.php)
Sídlo společnosti: Česká parazitologická společnost
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Roční členský příspěvek činí:
50,- Kč pro seniory, kteří v daném roce dosáhnou věku 65 let
250,- Kč pro všechny ostatní řádné členy
Členům, kteří nezaplatili ve dvou po sobě jdoucích letech členské příspěvky,
bude na základě platných Stanov ČPS ukončeno členství!
Za výbor ČPS,
Iva Kolářová
6
PS
Hospodaření České parazitologické společnosti
za rok 2013
ČPS
Přehled o příjmech a výdajích za období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013:
7
Stav peněz, pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2013
V roce 2013 byly přes účet ČPS financovány 19. Helmintologické dny a 43.
Jírovcovy protozoologické dny. Na tyto akce přispěla RVS dotací v celkové výši
30 000,- Kč. Organizátoři akcí byli ČPS finančně odměněni. Na členských
příspěvcích bylo vybráno 26 869,- Kč. Celkovým výsledkem hospodaření byla
zisk 5 526,- Kč.
V Brně dne 5. 10. 2014
Iveta Hodová
hospodářka ČPS
8
Gratulace jubilantům
ČPS
Vážení členové ČPS,
v roce 2015 oslavuje významné životní jubileum vícero členů
České parazitologické společnosti:
Mgr. Hana Bílková Fránková
Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
RNDr. Karel Martínek, Ph.D.
Mgr. Danuše Vaňková
Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
PharmDr. Barbora Voxová
RNDr. Zdeněk Mráček, DrSc.
doc. RNDr. Jan Minář, DrSc.
Ing. Anna Firmanová
Výbor České parazitologické společnosti se připojuje ke gratulaci
s přáním pevného zdraví a elánu do budoucna!
Za výbor ČPS,
Iva Kolářová
9
Devadesátník Jindřich Jíra
narozen 21. dubna 1925
V Praze dne 21. dubna 1925 se narodil Jindřich Jíra. V tuto dobu je mu tedy
devadesát! Ale řekněme si k němu nejdříve něco z historie.
Zoologie na přírodovědecké fakultě byla
před válkou na Karlově. V budově, kde
je dnes matematicko-fyzikální fakulta.
Tato část fakulty se přestěhovala po válce
do uvolněných budov ve Viničné ulici, a
tam v suterénu čísla 7 založil Otto
Jírovec později proslulý Ústav pro
parasitologii a protozoologii. Svými
osobními vlastnostmi k sobě přitáhl brzy
skupinu příznivců nového oboru. Patřil
do ní i Jindřich Jíra. Na slavné fotografii
z roku 1950 však chybí. Vysvětlení je
prosté. Viděli jsem jej poprvé, až když
začal chodit ve slušivé, světlemodré
uniformě kapitána od letectva na
Jírovcovy semináře. Kromě naší fakulty
vystudoval i lékařství, a protože v onu
dobu scházeli v armádě lékaři, byl do ní
příkazem „nalit“ i Jindra. O letadlech
toho ale věděl stejně tolik jako my.
Jindřich Jíra
Fakultu ukončil prací „O vlivu
na fotografii z roku 1959
sulfonamidů na prvoky“. Sulfonamidy
byly v tu dobu stále ještě předmětem studií. Přišly sem pak ze Sovětského svazu
novinky. Byly rušeny doktoráty, zaváděni „kandidáti věd“, také“doktoři věd“ a
výše na žebříčku jmenování „členové korespondenti“, zřejmě akademie věd a
nejvýše „akademici“. (Když se „dopisovatelem“ stal Jírovec, věnovali jsme mu
jako neuctivá mládež kazetu dopisního papíru a tužku.) Sedávali jsme s Jindrou
coby „aspiranti“ v jedné místnosti a Jindra to ukončil „Studií o mužské
trichomoniase“. To již také přestal existovat „ústav“ a měli jsme „katedru“.
Tímto slovem jsme vždy rozuměli všude jen ten mocný stůl v přednáškové
místnosti. Ale v SSSR měli „kafědry“, a tak jsme to nemohli mít jinak. Ale
vžily se i s tou novou náplní. V tu dobu došlo k významné události.
V dětské nemocnici a Karlově se narodil nešťastný chlapec. Měl velkou
hlavičku plnou tekutiny, tedy tak zvaný hydrocephalus. Jeho osud se počítal na
10
dny. Tekutina byla plná oněch zvláště „zuřivých“ prvoků Toxoplosma gondii,
kterým se dnes říká tachyzoiti. Ti to způsobili. Podařilo se je přeočkovat do
myšek a kmen se dostal k nám. To položilo základ Jindrově další, bohulibé
činnosti. Vybudoval ve Viničné perfektně fungující toxoplazmické oddělení,
včetně stavebních úprav, laboratoří a dodnes existujícího zvěřince v původní
podobě. A také infekčního boxu. V něm byly toxoplasmy po desítky let dvakrát
týdně přeočkovávány. Díky Jindrovi byla toxoplasmosa totiž vzhledem k
neznámému způsobu přenosu zařazena mezi zvláště nebezpečné infekce. Musilo
to tedy takto být. (K tomu zmíněnému kmenu přibyl po čase ještě další kmen
odjinud.) Z exudátu myšek mohl být tak vyráběn antigen, se kterým Jírovec
prováděl kožní testy a později připravována skla pro imunoflurescenční reakce,
kterou u nás zavedl Jaroslav Kramář. V těch pionýrských dobách jsme jich celé
krabice zhotovovali pro jiná pracoviště, která toto vyšetření zaváděla. A
každodenně i pak sami prováděli tuto reakci a rozesílali výsledky. Stali jsme se
později kontrolujícími, propouštějícími tyto výrobky pro ÚSOL, který zahájil
výrobu setů pro tuto reakci. Stálo to také na základech položených Jindrou.
V počátcích Jindra zaměstnával u sebe skupinu pracovníků jakéhosi zvláštního
ražení. Jakoby poskytující zázemí doporučeným. Jedním byl díky poúnorovým
událostem nedostudovaný kněz Václav Kozojed, (vystudoval později naši
fakultu), určitě zbožný František Lavička a s méně obvyklými jmény Dana
Neswedová či René Cee. Patrně novým režimem odstrčení. (Posledně
jmenovaný také ve vhodné příležitosti zmizel v zahraničí.) Jindrovo pracoviště
v rámci protozoologického oddělení hned s ním přešlo do nově vzniklého
parasitologického ústavu ČSAV. Ale vše to zůstalo ve Viničné, stejně jako
osamostatnivší se diagnostická část přešla pod nemocnici. Pokračovalo se
pohromadě bez problémů v rodinné tradici založené Jírovcem.
Jindrovou láskou byla a je především literatura. V době, kdy se ze zahraničí
naším směrem nedalo skoro nic pořídit, dopisováním, žádostmi apod.,
shromáždil sbírku tehdy vycházejících parazitolologických monografií. (Jako
takových jich tehdy nebylo mnoho.) Po létech jeho záliba vyústila v „Lékařskou
helmintologii“ (Galén 1998) a „Lékařskou protozoologii“ (Galén 2009).
S Bohumírem Rosickým napsal knihu přímo z vlastního oboru
„Imunodiagnostiku a epidemiologii toxoplasmozy“ (Academia 1983).
Pochopitelně že důkladně sledoval veškeré písemnictví ohledně toxoplasmosy.
Z toho vznikl soupis všech článků, dvousvazková „Toxoplasmosis 1968-1965“
ve spolupráci s Václavem Kozojedem (Gustav Fischer Verlag 1983)
V posledních letech se neúnavně pokoušel měnit terminologii úpravou koncovek
názvů parazitárních nemocí a hlavně, toužil všechny cizopasníky obdařit
českými jmény. Míjela jej skutečná znalost základů taxonomie a bral všechny
taxony jako konečný definitivní kánon. Nedal si to rozmluvit. Snad jakoby
11
výsledkem toho by měla být kniha napsaná s Vladimírem Šerým „Klasifikace
zooparazitů a parazitů člověka“ (Panax 1999). V žádné knihovně jsem ji
neobjevil a ze stále existujícího Panaxu mi na zdvořilý dotaz, jak je dnes
zvykem, neodpověděli.
Jindrovo jméno v plném obložení zní Profesor MUDr. RNDr. Jindřich Jíra DrSc.
Josef Chalupský
Toxoplasmická skupina. Pro případné zájemce o historii si uveďme, kdo je na
obrázku. Vpředu je „šéf“ Jindra Jíra, za ním zleva Václav Bozděch, vystudovaný
to lékař, který se tam vyskytl jen nakrátko, Dana Neswedová, později Princová,
René Cee a Václav Kozojed.
12
Seminář v Lékařském domě
7. dubna 2015
13
22. Helmintologické dny
4. – 8. května 2015
Česká parazitologická společnost
Helmintologická laboratoř katedry parazitologie PřF UK
1. cirkulář
22. Helmintologické dny
4.–8. května 2015
Výcvikové středisko UK FTVS u Stráže nad Nežárkou – Dvorce
(http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/pronajmy-rekreacnich-zarizeni/508-vycvikovestedisko-uk-ftvs-u-str)
Závazné přihlášky do:
5. dubna 2015
Areál výcvikového střediska UK FTVS se nachází v jižních Čechách
v okrese Jindřichův Hradec, v malebném prostředí údolí říčky Nežárky
(49°4'13.307"N, 14°55'54.346"E)
Přihlášku a další podrobné informace naleznete na
https://helmintodny.wordpress.com/
Kontakt:
Hana Dvořáková
[email protected]
Těšíme se na hojnou účast.
S pozdravem za organizační tým,
Hana Dvořáková
14
45. Jírovcovy protozoologické dny
11. – 15. května 2015
This year, the traditional protistology conference takes place in
Dubovice near Pelhrimov;
here: http://www.vanuv-statek.cz/uvod
On-line registration form can be found at
http://niuhi.xf.cz/protodny/jpd2015.application.eng.html
and must be filled in until April 6th, 2015
Both posters and talks are welcome, they should be prepared in
English (as well as abstracts).
Typically, the presentations cover:
molecular biology
genomics
cell biology
biochemistry
phylogeny and systematics of protists
protist parasitology
Organizators can be contacted by e-mail
[email protected]
See you there!
Martin Kostka
15
Aktuální problémy lékařské parazitologie
20. – 22. května 2015
Sekce lékařské parazitologie
při Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii,
Česká parazitologická společnost
ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě
pořádají odbornou konferenci:
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY LÉKAŘSKÉ
PARAZITOLOGIE
20.5. – 22.5. 2015, Horský hotel Tatra, Velké Karlovice
Tématické okruhy:
Problematika protozoárních infekcí,
helmintózy a parazitičtí členovci
Problematika leptospiróz a borelióz
Cestovní medicína
Praktické demonstrace zajímavých laboratorních nálezů
Vzdělávání ve zdravotnictví
Akreditace klinických laboratoří
Akreditace pracovišť pro výuku a postgraduální vzdělávání
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č.: 16 ČLK.
Podobné informace spolu s přihláškou najdete na http://www.parazitologie.cz/
Adresy pro odesílání přihlášek:
Poštou: RNDr. Josef Šikula, Centrum klinických laboratoří ZÚ Ostrava,
pracoviště Vsetín, ul. 4. května 287, 755 01 Vsetín
E-mail: [email protected]
Přihlášku zaslat nejpozději do 28. 3. 2015!!!!
Karel Fajfrlík
Josef Šikula
16
kalendář ostatních akcí 2015/2016
Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases (IECID 2015)
March 23 – 25, 2015
Sitges, Spain
http://www.iecid2015.com/index.html
Genes, Ecosystems and Risk of Infection (GERI 2015)
April 21 – 23, 2015
Heraklion, Crete, Greece
http://geri2015.edenext.eu/
6th Scandinavian Baltic Society for Parasitology
April 23 – 24, 2015
Uppsala, Sweden
http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?view=category&evid=eNvxW
ij7Gq6NiJDmGiTa0w%3D%3D&ecid=RcaVU3UyvDxi2YkWSadRXw%3D%
3D&ln=eng&template=Desktop
International Conference on Parasitology
August 24 – 26, 2015
Philadelphia, Pennsylvania, USA
http://parasitology.conferenceseries.com/call-for-abstracts.php
ASTMH 64th Annual Meeting
October 25-29, 2015
Philadelphia, Pennsylvania USA
http://www.astmh.org/Home.htm
Molecular Approaches to Malaria (MAM 2016)
February 21 – 25, 2016
Mantra Esrkine Beach Resort in Lorne, Australia
http://www.mamconferences.org/
27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
March 9–12, 2016
University of Göttingen, Germany
http://www.parasitologymeeting.de/index.php?id=901&type=300&utm_source=DGP2016_NL_Save_th
e_Date&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=DGP2016
17
autoři příspěvků
doc. RNDr. Josef Chalupský
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
[email protected]
Autoři fotografií a kreseb:
neuvedeno-li jinak, jedná se o archiv
autora příspěvku
18
Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv
psaným textem, fotografiemi nebo kresbou.
Otištěné texty mohou být dále zveřejňovány
pouze se svolením redakce.
Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty
posílejte na adresu redakce
[email protected]
19
Česká parazitologická společnost
Sídlo společnosti:
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Výbor společnosti:
předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
místopředseda: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Katedra parazitologie PřF JU, Branišovská 31, 370 05 Č. Budějovice
tel.: 387 775 420, e-mail: [email protected]
tajemník:
hospodář:
členové:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
RNDr. Iveta Hodová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel.: 549 494 664 , e-mail: [email protected]
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Redakce Zpráv České parazitologické společnosti:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 814, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
Internetové stránky společnosti:
www.parazitologie.cz
www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
20
Download

ročník 23, číslo 1, březen 2015 - Česká parazitologická společnost