3. ročník / únor 2013
ZŠ a MŠ Sokolovská 1, Svitavy
Ze života naší školy
Recitační soutěž
Škola zdravé pětky
Projekt Trojlístek
Úspěšní řešitelé SCIO testů
Bádám – bádáš - bádáme
Zápis prvňáčků
Rozhovor s ...
Píšeme – básníme – tvoříme
Já v roce 2030
Komiks
Knižní okénko paní učitelky Chybové
Anketa na téma...
Móda & Styl
Zajímavosti aneb cesta za...
Výprava do živočišné říše
O osobnosti
Den sněhuláků
Zábava, vtípky, perličky...
Malování pro každého
http://www.dama.cz/i/sps/dzus.jpg
1
í
Ve středu 13. února se opět po roce uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Průběh se velmi podobal
loňskému roku. Celou soutěž zahájila paní učitelka Andresová povzbuzujícími slovy pro mírné uklidnění
atmosféry a dodání odvahy všem recitátorům. Pro někoho to letos byla premiéra, ale některé tváře se zde
objevily již podruhé. Jako první přišli na řadu ti nejmladší, prvňáčci. Po odrecitování všech kategorií čekal
nelehký úkol učitelskou porotu. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, vybrat tři nejlepší z nulté a
dalších čtyř kategorií nebyla žádná legrace. A zde máme konečné výsledky. ☺
0. kategorie (1. třída)
1. místo – Andreas Bräuner
2. místo – Samuel Tomáš Fadrný
3. místo – Jakub Vrtěna
I. kategorie (2. – 3. třída)
1. místo – Daniel Zoicas
2. místo – Ráchel Kellerová
3. místo – Noemi Nývltová
II. kategorie (4. – 5. třída)
1. místo – Kateřina Čepelková
2. místo – Ladislav Vašák
3. místo – Valentýna Nováková
III. kategorie (6. – 7. třída )
1. místo – Karolina Nespěšná
2. místo Denisa Trojáková
3. místo Kristina Kösslerová
IV. kategorie (8. – 9. třída)
1. místo – Gábina Sauerová
2. místo – neuděleno
3. místo – Valentýna Karpíšková
Vítězové si odnesli diplomy, které připravila paní
učitelka Škraňková, a drobné dárky. Všichni
prvňáčci byli odměněni Pochvalným listem za
velikou odvahu. První tři z každé kategorie
postoupili do městského kola recitační soutěže.
2
I když zpočátku panovala nervozita,
nenechala se děvčata zastrašit ...
19. 2. a 20. 2. se konala městská kola
recitační soutěže. První den se vydala paní
učitelka Půlkrábková s recitátory z 0. – II.
kategorie a druhý den pak paní učitelka
Andresová s dívkami z III. a IV. kategorie do
divadélka Trám.
V loňském roce jsme nebyli zcela seznámeni
s pravidly, a proto jsme obdrželi „jen“ Čestná
uznání, ovšem letos jsme se připravili lépe
a získali jsme spoustu skvělých ocenění
a umístění.
Seznamovací hry zahnaly
trému...
Veškerá ocenění udělená naší škole
v městském kole soutěže mladých
recitátorů:
0. kategorie
Jakub Vrtěna, 1. B - 3. místo
Andreas Bräuner, 1. B - Cena diváků, Čestné
uznání
I. kategorie
Ráchel Kellerová, 3. A - 2. místo, Cena diváků
Dan Zoicas, 3. A - 2. místo
II. kategorie
Ladislav Vašák, 5. A - Čestné uznání
Valentýna Nováková, 4. B - Čestné uznání
III. kategorie
Denisa Trojáková, 7. A – Čestné uznání
Kristina Kösslerová, 7. A – Čestné uznání
Karolina Nespěšná, 7. A - 3. místo
IV. kategorie
Gábina Sauerová, 9. A – 3. místo
Valentýna Karpíšková, 9. A – Čestné uznání
Info o průběhu soutěže a foto (str. 2,3) připravila:
Kája Hynková ze sedmičky
Malá rozcvička...
Byly to nádherné dva dny krásné poezie,
próz, šikovných recitátorů, ale také nervozity
a nedočkavosti. Stálo to však za to! Všichni
byli velice šikovní a každý mohl být spokojen
se svým výkonem.
Těm, kteří se umístili na medailových
příčkách, gratulujeme a budeme jim držet
pěsti v okresním kole, které je čeká
v březnu.
3
I naše škola měla to štěstí, že ji navštívila
paní Ludmila Zdena Kubálková, lektorka na
zdravou výživu, z týmu ZDRAVÁ PĚTKA. Jde
o unikátní celorepublikový vzdělávací program pro
základní i mateřské školy, jenž je zaměřen na
zdravý životní styl, především v oblasti zdravého
stravování.
Program žáky seznámil s 5ti základními
zásadami zdravého stravování – správným
složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným
režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin
a přípravou zdravé svačinky.
Patrik položil paní Ludmile pár otázek:
Po teoretické části si ,,prvostupňáci“ ve
skupinkách vyráběli „ovocňáky a zelňáky“
z předem připravených surovin, které nakonec
s chutí zbaštili.
,,Druhostupňáci“ si pod dozorem paní
lektorky připravili v kuchyňce chutná jídla a nápoj,
na nichž si také velmi pochutnali.
1. Jak dlouho už se této práci věnujete? Je to již
dlouholetá práce.
2. Jak přesně se nazývá vaše profese? Holistický
terapeut.
3. Čím jsou způsobena onemocnění, na která se
specializujete? Převážná většina onemocnění je
způsobena psychickou nepohodou.
4. Kolik škol jste už navštívila? Hodně, nedokážu
to spočítat.
5. Jak se vám u nás líbilo? Velmi příjemná škola.
Líbí se mi například výzdoba.
Každý z žáků si z této akce určitě odnesl cenné
rady a zkušenosti.
A co víc? Vysvědčení se samými pětkami!
Ale tentokrát byla pětka jako nejlepší
hodnocení.☺
☺
Foto: paní učitelka Andresová
4
Ve dnech 18. 2. a 19. 2. se na naší škole
uskutečnily projektové dny biologie/přírodopisu
nesoucí název Trojlístek. Garantem projektu je
Univerzita Pardubice.
Žáci 6. a 7. tříd se seznámili s dokonalejší
optickou technikou, jejím využitím a funkčností za
účelem správného pozorování mikroskopového
preparátu. Vytvořili několik vlastních preparátů,
pozorovali řasy, kvasinky, mléčné bakterie, pletiva
a pomocí chromatických metod dokazovali
přítomnost barviv v rostlinách. Po promítnutí
několika videí se seznámili se základními druhy
pohybů rostlin.
Foto: paní učitelka Šimková
Každým rokem probíhá na naší
škole testování tříd pomocí SCIO testů. To
umožňuje částečně porovnat úroveň
znalostí našich žáků s úrovní žáků jiných
základních škol a víceletých gymnázií.
V měsíci říjnu byli testováni žáci 6.
ročníku a byli velmi úspěšní. Dokonce tři
z nich získali ocenění za nejlepší
výsledky v Pardubickém kraji:
JAN KOMOROUS
v matematice
KRISTÝNA KRATOCHVÍLOVÁ
v matematice
GABRIELA PETROVÁ
v českém jazyce a
v obecných studijních předpokladech
Odchytli jsme Gabču s Honzou
(Kristýnku skolila nemoc) a zeptali se:
1. V jaké podobě se testovalo?
2. Jaký máš z ocenění pocit?
Gábina:
1) Testovalo se ve třídě. Bylo to skoro, jako
bychom psali čtvrtletku. V OSP byly většinou
věci na logiku, obrázky apod. V ČJ bylo něco
lehčí, něco těžší, takže mi to připadlo tak
akorát.
2) Úžasný!! Jsem nadšená.
Honza:
1) Jak řekla Gabča… Nejdřív jsme psali matiku.
V některých částech se mi to zdálo lehké,
v některých zase těžší, takže klasika. Stihl jsem
vše ještě před koncem časového limitu ☺ !
2) Papír jako papír. Moc to neprožívám.
Všem třem oceněným moc
gratulujeme a přejeme mnoho dalších
studijních úspěchů!
Trojlístek zpracovaly Melina s Kesinou, 7. tř.
5
Ve dnech 14. a 15. února bylo na naší hlavní budově rušno. Přicházeli sem maminky, tatínkové, malí i
velcí, ale hlavně noví nastávající prvňáčci, kteří skládali svoji první velkou zkoušku, zkoušku školní
zralosti. A přišlo jich víc jak čtyřicet, což znamená, že se na své žáčky budou těšit rovnou dvě paní
učitelky - Zuzka Ptáčková a Katka Procházková.
Aby se našim nováčkům vstupovalo do neznámého
prostředí lépe, doprovázeli je na cestě trpaslíci z 5. A.
Ani redakční rada nezahálela a vyslala na
výzvědy Marťu, Venďu, Kikinu a Sabču ze
sedmičky, které se ptaly rodičů a dětí:
Otázky pro rodiče:
1. Proč jste si vybrali naši školu?
2. Co je pro vás při výběru školy
důležité?
Odpovědi:
Hoši, kdepak jsme
nechali Sněhurku?
1) Už sem chodila Anička – starší sestra.
2) Jak se o ní mluví, dobří učitelé.
1) Protože je to blízko od domova.
2) Učitelé, kvalita školy.
1) Je to spádová škola a máme tady staršího
sourozence.
2) Kvalitní učitelský sbor.
1) Protože sem spadáme a dobré reference.
2) Dobří učitelé, dostupnost, známé děti ze
školky, možnost mimoškolních aktivit.
Děti byly za své výkony odměněny krásnými
dárečky, které tvořili jejich nastávající spolužáci
v družině, ve výtvarné nebo v keramické dílně.
1) Já jsem sem chodil a byli jsme na Dni
otevřených dveří a Filipovi kamarádi sem
budou chodit.
2) Aby tu byla přátelská atmosféra k dětem.
1) Protože jsme na tuhle školu chodili.
2) Aby se tady našim dětem líbilo.
1) Na doporučení.
2) Učitelé, zázemí.
Otázka pro děti:
Jak se ti u nás ve škole líbí?
Karolínka: Líbí se mi, protože jsou tady
obrázky.
Honzík: Dobrý, moc hezká.
Markétka: Moc se mi líbí.
Hanička: Je to tu moc hezký.
Nikolka: Ano, líbí.
Adámek: Líbí se mi kosmonauti a celá škola.
Jiříček: Ano, líbí.
Ládík: Jo, dobře.
Páťa: Moc se mi líbí.
6
V letošním roce se třídy 4. B s paní učitelkou Stavělovou a
6. A s paní učitelkou Šimkovou zapojily do projektu, jenž
třídní uč
vznikl při Sdružení TEREZA , Badatelé.cz.
Hlavním cílem projektu je rozvoj badatelsky orientovaného
vyučování (BOV) v přírodovědných oborech na základních
školách a tím zavést do výuky takové metody práce, které
podporují rozvoj badatelských dovedností žáků ZŠ.
Během projektu, který byl zahájen již v listopadu 2012 a ukončen
by měl být v dubnu 2013, se žáci hravou a zajímavou formou
seznamují s různými činnostmi.
http://www.rwdesign.sk/illustr
ation.htm
V tomto čísle vám svoji badatelskou činnost představí děti ze 4. B, které se pouští do mnoha
programů a projektů vždy s plným nasazením. Všemu vévodí jejich třídní učitelka Alena Stavělová.
Bádálek pro 1.stupeň
Od ledna se naplno projektu věnujeme
v hodinách přírodovědy, dále v praktických činnostech a
výtvarné výchově. Věnujeme mu i svůj volný čas, což je
domácí příprava a práce mimo vyučování.
Hypotéza
Pro někoho neznámé slovo, ale pro nás ne.
Domněnka, teorie, odpověď, náš názor, zjišťování,
ověření, předpoklad,...
Zpočátku jsme se hravou formou seznámili
s pojmy: badatel, hypotéza, badatelský cyklus,… a
s kroky badatelského postupu. Už jsme se sami stali
badateli, dokážeme vyslovit a ověřit hypotézu, prostě už
víme, jak na to….
K tomuto projektu jsme si vyčlenili celou zadní
stěnu ve třídě. Projekt nás moc baví!
A nyní vám představíme některé z činností:
Když se řekne „badatel“
Každý žák si připravil na kartičku odpověď na dvě
otázky: 1) Co se ti vybaví, když se řekne badatel?
2) Jeho práce je?
Odpovědi jsme společně hodnotili v kruhu na
koberci. Nejvýstižnějších odpovědi jsme označili
razítkem usměvavého Smolíka a nakonec je vystavili
na nástěnku.
Strom poznání
Do tvaru květu si každý žák napsal otázku, která ho
zajímala. Otázky jsme připevnili do koruny stromu.
Měli jsme čas na rozmyšlenou, vybrali jsme pouze osm
otázek, které zajímaly nejvíce dětí ze třídy. Poté jsme
se pokusili vyslovit ke každé otázce hypotézu a
následně ji ověřit, zdali se nám potvrdí nebo vyvrátí.
Když se nám podařilo vyložit si správnou odpověď,
s níž byla spokojena většina žáků, zaměnili jsme květ
za jablko na důkaz toho, že sklízíme plody, tedy se
nám daří splnit to, co jsme si dali za úkol.
7
Otázka do balónu
Jak to chodí s chodidly
Platila podobná pravidla jako u stromu, jen otázky byly
zaměřeny na aktuální výuku přírodovědy, tedy na
téma horniny a nerosty. Aby nám balon neklesal,
odstraňovali jsme z něj splněné úkoly.
Žádné otázky, ale rovnou hypotézy:
Chlapci mají větší velikost bot než děvčata - ta se
nám potvrdila.
Chlapci jsou větší než děvčata - ta se nám vyvrátila,
neboť v naší třídě jsou chlapci v průměru o 2 cm
menší než děvčata.
Tak jsme pokračovali, jak je to u dospělých.
Naše hypotéza: Muži mají větší velikosti bot a jsou
vyšší než ženy. Bádali jsme mezi našimi rodiči a
hypotéza se nám potvrdila.
Neobyčejná květina
Tento úkol byl velmi zajímavý, hlavně k rozvoji vlastní
fantazie, což děti zbožňují. Vymysleli a nakreslili jsme si
každý svou květinu, která má neobyčejné schopnosti.
Každý žák měl možnost fantazírovat podle libosti a do
bubliny k vlastnímu portrétu tuto schopnost rostliny
popsat.
Hrochovy strasti a slasti
Seznámili jsme se s úžasnou knížkou Straka v říši
entropie od Markéty Baňkové, jenž obsahuje
fyzikální bajky ze života.
Na základě ukázky, kterou jsme si z této knížky
přečetli, jsme si udělali zajímavý fyzikální pokus.
Moc rádi se s tímto bádáním podělíme se
žáky 4. A a obou 5. tříd, kde paní učitelka učí
přírodovědu, a už se těšíme na březen, co
nového nás čeká...
http://www.kosmas.cz/knihy/1
57186/straka-v-risi-entropie/
V některém z dalších vydání Sokolovského koktejlu si dáme badatelské dostaveníčko u šesťáků a paní
učitelky Šimkové.
Za vyčerpávající informace o projektu a za foto děkujeme paní učitelce Stavělové a dětem ze 4. B
8
8
Věčná optimistka s nakažlivým smíchem a srdcem na dlani, která věří, že všeho lze docílit po
dobrém, je maminkou dvou již dospělých synů.
Životním mottem:
„Lidé zapomenou, co jste
udělali, ale nikdy nezapomenou,
jak se s vámi cítili“
se řídí paní učitelka
MARCELA RUSKOVÁ
Jak dlouho pracujete na této škole?
Od roku 2002, tedy 11 let.
Učila jste na jiné škole?
Než jsem nastoupila na tuto školu, učila jsem
v Lačnově na malotřídní škole.
Jak jste se dostala na tuto školu?
Oba synové sem chodili, věděla jsem, že je to
výborná škola s bezva kolektivem a milým
ředitelem Dobešem.
Jaké předměty učíte?
V letošním školním roce jen matematiku ve
4. a 5. třídě a češtinu a vlastivědu v páté
třídě, jinak všechny předměty na 1. stupni.
Který z nich učíte nejraději?
Vlastivědu, především zeměpisnou část.
Čím jste chtěla být jako malá?
Učitelkou jsem si přála být už od malička.
Jakou knihu jste přečetla jako první?
Než jsem šla do školy, byly to postavičky
v knize Kocour Vavřinec a jeho přátelé na
cestách. Velkým zážitkem bylo, když jsem si
první den školy přečetla slabikář.
Co musí žák udělat, aby vás potěšil?
Mnohdy stačí, když mě pěkně pozdraví,
usměje se a třeba otevře dveře. Ale protože
jsme ve škole, očekávám i snahu, určitou
pracovní morálku, chuť ,,zapnout mozek“ a
poprat se s nějakým problémem.
V jakém znamení jste se narodila?
Dlouhá léta žiju s vědomím, že jsem Váha. Před
pár dny jsem se dozvěděla, že jsem i Koza
(snad jen podle čínského kalendáře).
Jak trávíte svůj volný čas?
Většinou ho trávím péčí o rodinu. Měla bych
možná některé z ,,orodinupečujících“ aktivit
omezit, děti vyrostly a přílišná péče je možná
začíná dusit. Také ráda čtu a pěstuji květiny,
kde se dá...
Jak si představujete svůj ideální den?
Dostatečně bych se vyspala, dost toho
přečetla, pobavila se s blízkými o něčem
pozitivním a určitě bych nevařila.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Mazlíčků mám několik. Kromě dvou synů ☺
kníračku Sáru, želvu Aničku, korely Pepíka a
Kuře a kocoura Matese.
Prozradíte nám něco o vašich synech?
Starší Honza (22) studuje VUT v Brně, baví
ho zálesáci, práce kolem domu, je to typické
,,nedělňátko“ (pohodář, kliďas). O rok mladší
Kuba bude letos maturovat na Stavební
průmyslovce ve Vysokém Mýtě. Baví ho
sport, rád je se svými kamarády a chtěl by se
stát profesionálním vojákem. Jsou ti
nejdůležitější v mém životě.
Synové paní učitelky – Kuba a Honza
9
Jakých lidských vlastností si vážíte a které
naopak nesnášíte?
Snad nezapomenu na nic zásadního: vážím si
poctivosti, slušnosti, skromnosti, sebekritičnosti,
spravedlnosti, pokory, empatie a umění stát si za
svým
hodnotovým
žebříčkem.
Nesnáším
aroganci, povýšenost, sobectví, lhostejnost, zlobu
a vychytralost.
Letos se rozloučíte po pěti společně strávených
letech se svou třídou. Jaké máte pocity?
Moc ráda bych jenom chválila... Můj optimismus
(hraničící s naivitou) mi velel, že po pěti letech
bude ve třídě panovat pozitivní klima a slušné děti
budou držet při sobě, vzájemně si pomáhat,
spolupracovat a pracovat podle svých možností...
Není to úplně tak, ale přesto mi ti tvorečkové za
pět let řádně přirostli k srdci a loučení s nimi bude
těžké.
Bleskový výslech
Červená, nebo modrá – modrá
Moře, nebo hory – hory
Zima, nebo léto – léto
Ve společnosti, nebo sama – sama
Kniha, nebo film - kniha
Paní učitelka jako studentka
A ještě jedna otázka na závěr. Kdybyste
mohla vrátit čas, změnila byste něco ve
svém životě?
Mám za sebou rozhodnutí špatná, méně špatná
i dobrá... Těžko si představit, jak by některá
,,pozměněná“ rozhodnutí ovlivnila můj život.
Takže snad kromě jedné věci to nechme tak...
A ta jedna věc - co bych dala za to, kdybych
dodnes měla svou maminku...
Paní učitelce Marcelce děkujeme za rozhovor a přejeme jí mnoho štěstí a
pohody jak ve škole, tak i v osobním životě!
Paní učitelka se svými svěřenci
Paní učitelku vyzpovídaly za pomoci zkušenějších Kačka, Barča a Lucka z 5. B
Foto: vlastní zdroje, www.zs5.svitavy.cz
10
V lednovém vydání jste si mohli přečíst některé fantazií opředené a některé reálnější
představy kluků z devítky o tom, jaký by mohl být jejich život v roce 2030. Slíbili jsme, že
budete moci tyto představy porovnat s představami dívek. Tak s chutí do toho!
Je 7 hodin ráno a já vstávám do práce. Ráno
je to celkem frmol, protože vypravit sebe a svoji
rodinu není až tak lehké. Ale přece si najdu chvilku,
kdy dojdu k terase, a dívám se na krásný srpnový
den. Když tak přemýšlím nad časem, uvědomuji si, že
je 19. srpna 2030 a já jsem zase o rok starší.
Seběhnu po schodech a nachystám svým
dvěma dětem svačiny a snídani pro celou rodinu.
V době, kdy v kuchyni vše připravuji, budí můj
manžel děti, aby se stihly připravit do školy. Všichni
se dostaví do kuchyně, takže se může podávat
snídaně. Můj syn má k snídani nejraději rohlíky
s máslem a kakaem, zato moje dcera raději vločky
čel a kňučel
s mlékem.
Je po snídani a můžeme vyrazit, děti do školy
a já
s manželem
ídám
a zvednudo
sepráce. Před odchodem si každý
zkontroluje, jestli mu něco nechybí. Pak jen vytáhnu
klíče z kabelky, zamykám dveře od našeho nově
postaveného rodinného domku a odcházíme
k mercedesu, který jsme si před měsícem pořídili.
Cestou vyložíme děti u školy a jedeme do
práce. Já pracuji asi 5 km od domu a navrhuji
tiskoviny. Dnešek je ještě zvláštní tím, že mám
narozeniny a že přijde významný zákazník, který
nabízí velké peníze za moji práci. Můj manžel,
jakožto šéf firmy, kontroluje, zda je vše v pořádku,
a pouští se do papírování.
Jak dětem, tak i nám den rychle utekl.
Protože končím v práci později, manžel vyzvedne
děti za školy a odveze je domů. Já přijíždím asi
o hodinu a půl později.
Když jsem otevřela dveře, čekalo mě velice
milé překvapení. Manžel s dětmi pro mě připravili
malou oslavu narozenin. Na konferenčním stolku
v obýváku stojí veliký dort a na něm napsáno velké
M. Všude kolem je plno svíček. Pak mi každý donesl
krabičku, v každé bylo něco jiného. Od syna jsem ve
fialové krabičce dostala sadu rydel, které jsem už
dlouho sháněla. Dcera zabalila do obdélníkové
krabice dva druhy plátna. Oba dárky mi udělaly
velikou radost, ale nejvíc se mi líbil dárek od
manžela. Byla to sice nejmenší krabička, ale co bylo
uvnitř, bych za nic nevyměnila – krásný prstýnek
s fialovým a bílým kamínkem uprostřed.
Chvilku jsme poseděli na zahradě a pak se
šli vykoupat do našeho bazénu. Celou dobu jsme se
smáli a radovali se. Mezitím, co si ještě manžel
s dětmi hrál na zahradě, chystala jsem večeři. Vůně
je přilákala do kuchyně. Po jídle jsme se rozešli do
svých pokojů. Děti se chystaly do školy, a co dělal
manžel, to vážně nevím.
Večer jsme se společně dívali na televizi.
Přišel za námi náš černý mazlíček a kňučel a kňučel,
tak jsem s ním šla na chvíli ven. Pak už jsem se
převlékla do pyžama a šla dát dětem dobrou noc.
Byly po celém dni unavené, takže hned usnuly.
Když jsme poklidně usínali s manželem,
přemýšlela jsem nad tím, že je mi 32 let a že to není
vůbec špatné.
Zdeňka Kovářová
V roce 2030 je mi 32 let, mám dlouhé vlnité
vlasy, štíhlou postavu a dlouhé nohy.
Bydlím v rodinném domku, na jehož střeše
se rozkládá malá zahrádka. Uprostřed zahrádky
stojí pergola, kam chodíme s celou rodinou každé
ráno snídat. Mám dvě malé děti. Manžel je odváží do
školy a pak jede do práce.
Já s nimi jezdit nemusím, protože mám práci
doma. Vlastním cukrárnu, peču různé dorty a
laskominky. Jsou nejlepší z celých Svitav!
Kristýna Libischerová
Jak si představuji svůj život za 17 let, je dost
těžká otázka. Nevím, jestli budu nebo nebudu mít
práci, jestli budu vdaná, kolik budu mít dětí, nebo
jestli tady vůbec budu… Ale mám sen, o který se
s vámi ráda podělím.
Je mi 33 let a mám vlastní rodinu, manžela a
tři děti – osmiletého syna a tříletá dvojčátka,
holčičky.
Vystudovala jsem vysokou školu v Praze a
stala se ze mě redaktorka časopisu ELLE. Už na
základní škole jsem se zajímala o psaní článků
do časopisu. Na střední škole jsem se věnovala
jazykům, hlavně angličtině. Hned po vysoké škole
jsem se odstěhovala do Londýna, kde bydlím se svou
rodinou a se svými dvěma kamarádkami Dančou a
Gabčou, které mají samozřejmě také své rodiny.
Bydlíme ve stejném domě.
V Anglii se mi hrozně moc líbí. Žijeme tu
normální život. S kamarádkami chodíme poklábosit
do cukrárny, vyrážíme na rodinné výlety a všechny
tři rodiny jezdíme každoročně do Paříže na
dovolenou.
Je to asi moc ideální, a i když to asi ve
skutečnosti bude úplně jinak, v koutku duše si moc
přeji, aby to takhle přesně bylo.
Valentýna Karpíšková
V roce 2030 mi bude 31 let. Vidím
nezávislou, bohatou a krásnou ženu s hustě hnědými
až černými vlasy, v šatech, které zvýrazňují štíhlou
postavu. Vedle ní stojí svalnatý muž, jenž chová
6letou holčičku. Ta se podobá ženě – husté řasy,
červené rty a čokoládové oči.
Mohla bych mít hotové vzdělání na střední,
možná i na vysoké škole. Doufám, že budu mít práci,
která mě bude bavit, budu mít spoustu peněz a budu
se mít fajn.
Anička Hušková
11
V říjnovém čísle jsme poprvé představili komiks vznikající ve 4. B a slibovali jsme, že pokračování
najdete v dalším díle. Bohužel, až doteď nebylo možné tento slib splnit, ať už z důvodu nemoci tvůrců,
nebo nedostatku místa. Ale nyní vám už přinášíme pokračování.
12
12
Opět je tu něco pro čtenáře, kteří mají zájem číst i něco jiného než náš časopis. ☺
Art Spiegelman - Maus
Tentokrát představíme knihu spíše pro starší
čtenáře. Jedná se o komiks, oblíbené čtení dnešní
mládeže. Tento je zpracován tak zajímavě, že ho
přečtete jedním dechem, i když pojednává o tak
závažném tématu, jako je holocaust. Je to
napínavý příběh Žida Vladka Spiegelmana,
autorova otce, který přežil koncentrační tábor,
a jeho syna Arta Spiegelmana, kreslíře, který se
snaží pochopit otce a vyrovnat se s ním i
s minulostí.
Knihu spojují dva příběhy, jeden se odehrává za
války v Polsku, druhý v současnosti v Rego Parku
v New Yorku. Spiegelmanův otec vypráví, jak se
ženou Anjou přežili Hitlerovu vládu v Evropě,
a sledujeme jejich kroky až do bran
koncentračního tábora Osvětim. Ve válce přišli
o syna a mnoho příbuzných. V druhém příběhu
sledujeme autorův problematický vztah ke
stárnoucímu otci. Občas se navštěvují, hádají.
Spiegelmanova matka spáchá v r. 1968
sebevraždu, otec se podruhé ožení, ale nedokáže
se radovat ze života, minulost je všudypřítomná,
takže je to i příběh o vztazích rodičů a dětí.
Kniha je velmi zajímavě graficky zpracovaná, Židé
jsou vykresleni jako myši, proto název Maus,
Němci jako kočky a Poláci jako prasata. Kniha je
velmi napínavá, působivá, ale i krutá, stejně tak
jako byly podmínky v polském ghetu nebo
koncentračním táboře.
Komiks Maus je dnes dílem světové literatury, je to
druh grafické novely. Po vydání druhého dílu
obdržel Art Spiegelman za tyto komiksy
Pullitzerovu cenu. Po teroristických útocích
11. září 2001 na „Dvojčata“ se rozhodl graficky
zpracovat i toto téma.
1313
...a pololetí je za námi...
To bylo téma dalších anketních otázek. Pojďme se podívat na odpovědi!
1. Jak jsi byl(a) spokojený(á) s vysvědčením?
2. Na jakém předmětu potřebuješ zapracovat?
3. Jak sis užil(a) jarní prázdniny?
Kristýna Kratochvílová, 6. A
1. Mohlo to být lepší
2. Na matice
3. Bezva
Verča Stránská, 4. B
1. Dobrý
2. Matika
3. Netěšila jsem se
Aneta Faltysová, 8. A
1. V pohodě
2. Na matice
3. Jo, dobrý
Martin Kuchař, 7. A
1. Bylo to lepší než loni
2. Asi čeština
3. Jo, dobrý
Matěj Hnát, 3. A
1. Dobrý
2. Čeština
3.Dobrý, byl jsem na horách
Míša Pytlík, 2. A
1. Dobrý, samé jedničky
2. Čeština
3. Dobře
Jakub Kočvara, 5. A
1. Blbý
2. Na matice
3. Dobrý
Matyáš Kosina, 2. A
1. No, měl jsem jednu dvojku
2. Psaní, čeština
3. Dobrý, byli jsme v hospodě
jako ve středověku
Kačka Horáková, 4. A
Kája Bartošová, 6.A
1. Dobrý
Hanča Kunčáková, 5. A
1. Jo, dobrý
2. Matika
1. Nebylo to špatný
2. Na matice
3. Fajn
2. Na matice
3. Dobrý
3. Byly super
Tomáš Otruba, 4. B
Tonda Pelíšek, 4. A
1. Dobrý
1. Nic moc
2. Matika a vlastivěda
2. Na češtině
3. Hodně, alespoň jsem
3. Dobře
si mohl odpočinout
Pepa Bartoš, 9.A
1. Ujde to
2. Na každým
3. V pohodě
Honza Sauer, 6. A
1. Hrozný
2. Na češtině
3. Dobrý
Valentýna Nováková, 4. B
1. Mohlo to být lepší
2. Na matice a češtině
3. Dobře, ale těšila jsem se
i na školu
Kuba Krchňavý, 8. A
1. Byl jsem spokojen
2. Celej rozvrh
3. Pařba
Sabča Macková, 9. A
1. Dá se
2. Těch je víc
3. Dobrý, užila jsem si je
Karel Čermák, 3. A
Adélka Kratěnová, 2. A
1. Bylo dobrý
1. Dobrý
Natka Koukalová, 8. A
2. Čeština
2. Čeština
1. Nebyla jsem nadšená
3. Jo, byli jsme na horách
3. Dobrý
2. Matika, chemie
Matěj Orolin, 5. B
3. Jo, hodně dobře
Šimon Stupka, 4. B
1. Jo, dobrý
Filip Vykopal, 5. A
1. Dobrý
2. Na svalech ☺
1. Dobrý
2. Vlastivěda
3. Normálně
2. Na ničem
3. Docela dobrý
http://files.skolaci2010.webnode.cz/2000000333. Super
f078bf0be2/Spr%C3%A1vn%C3%A9%20sezen%C3%AD.JPG
Claudinka Čadílková, 2. A
Pavlína Mařáková, 7. A Anička Kosinová, 5. B
Michal Čapek, 7. A
1. Byla jsem ráda
1. Jde to
1. Jo byla jsem spokojená 1. Vůbec
2. Čeština
2.
Na
matice
2. Ve všech
2. Matika
3. Dobře
3. Výborně!
3. Jeli jsme k tetě
3. Super
Kamil Strachota, 3.A
Zdroje obrázků:
Áďa Bednářová, 9.A
http://ec.comps.canstockphoto.com/can-stock1. No, dobrý
1. No, dobrý
photo_csp11641996.jpg,
2. Matika
http://files.skolaci2010.webnode.cz/2000000332. Na všech
f078bf0be2/Spr%C3%A1vn%C3%A9%20sezen%C3
3. Dobrý byl jsem na horách
3. Super
14
V minulém díle Móda a styl jsme vám ukázaly pár hezkých šatů a doplňků na ples. A abyste zazářily
ještě více, nemusíte si kupovat drahé šperky, protože nejzářivějším doplňkem může být právě váš
účes! Ať už zvolíte jakýkoliv, musíte se v něm především dobře cítit. Proto je lepší, když ho vyzkoušíte
předem, například když si budete chtít odpočinout od učení ;)
Vaše Trio z devítky
Máte plesové šaty bez ramínek? Nejideálnějším účesem je drdol. Příležitost, jakou je například ples,
vyžaduje ale něco více okázalého než drdol, který nosíte běžně. Dejte prostor své kreativitě nebo se nechte
inspirovat:
15
Nenávidíte, když jsou vaše vlasy pevně sepnuté, a přesto
chcete být na plese slavnostně učesaná? Vyzkoušejte
„romantické“ lokny.
Máte krátké vlasy, ale i přesto je nechcete
mít pořád rozpuštěné? Zde je jeden návod,
jak si udělat krásný a originální účes i
z krátkých vlasů.
Zde je návod na, v poslední době velmi oblíbenou inovaci
copu, rybí cop.
16
Narodil se: 21. 1. 1981
Je to brazilský zpěvák
a skladatel. Byl členem
dvou hudebních skupin,
ale za zmínku stojí hlavně
skupina
Group
Tradition.
Kromě zpěvu a textařství
se také věnuje tanci a hře
na harmoniku.
Přestože
se
narodil
v Paraně, žil v Campo
Grande, Mato Grosso do
Sul. Už od mala se věnoval
http://img.karaoketexty.cz/img/arti
hudbě. Jeho kariéra začala sts/39785/michel-telo-313307.jpg
v roce 1987, kdy měl své první sólové
vystoupení se školním sborem. Ve 12 letech se
stal profesionálním zpěvákem, když se připojil
ke skupině "Group Guri".
Jeho největším hitem se zatím stal AI SE EU TE
PEGO (ANG. OH IF I CATCH YOU).
Na začátku své sólové kariéry vydal
album Balada Sertaneja, které nemělo příliš
velký úspěch, ale přesto byl nominován
v kategorii "Objev roku". Každopádně jeho
životní album Ao Vivo bylo vysoce úspěšné
a přineslo
mu
nominaci
na Latin
Grammy v kategorii "Nejlepší Sertanejo album".
V roce 2011 byl Michel nominován na
"Nejlepším hnutí country" ve 4 kategoriích. Také
jeho hit Bara Bara Bere Bere se stal velmi
oblíbeným a je ve světových žebříčkách.
V tomto díle naší rubriky si něco povíme
o gepardech.
Gepard štíhlý:
Je kočkovitá šelma, nejrychlejší suchozemské
zvíře. Může běžet rychlostí přes 100 km/h.
Vyskytuje se nejvíce v jižní a západní Africe.
Jak vypadá:
Dosahuje výšky 70–94
cm a délky těla 110–150
cm + 65–90 cm ocas.
Dospělý gepard váží
38–43kg.
Má poměrně malou
kulatou hlavu a dlouhé
končetiny
i
ocas.
Stavbou
těla
se
podobá
http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/ge
chrtům.
pard-severoafricky/
Na rozdíl od většiny kočkovitých šelem nemá
úplně zatažitelné drápy.
Způsob života:
Gepardi nejsou samotáři.
Matka zůstává dlouho s odrostlými koťaty,
sourozenci také často zůstávají spolu.
Dospělí samci tvoří skupiny o dvou až pěti
jedincích. Na některých místech, zvláště tam, kde
nežijí žádné další velké šelmy, tvoří skupiny i 19
jedinců.
Skupiny gepardů jsou úspěšnější v lovu, lépe si
hájí teritorium a nacházejí partnery.
http://svet-zvirat.blogerka.cz/obrazky/svet-zvirat.blogerka.cz/gepard.jpg
Potrava:
http://img.interia.pl/rozrywka/nimg/9/6/Michel_Telo_rusza_swiat_5655196.jpg
Marťa Drápelová a Vendy Ambrožová
Gepard loví převážně malé kopytníky, jako jsou
gazely nebo impaly.
Po zabití kořisti dlouho odpočívá, teprve pak se
snaží zkonzumovat najednou co nejvíce masa.
O kořist často přichází, protože lvi nebo hyeny ho
snadno odeženou.
Lucka Mrázová
17
Ještě donedávna nikdo z nás netušil, že i ,,sněhuldové“ slaví svůj svátek. Náhodně jsme našli
v časopise CLAUDIA, že 18. únor je Světovým dnem sněhuláků. Využili jsme tohoto tématu do našeho
zimního vydání a přinášíme vám pár zajímavých informací o sněhu a také o sněhulácích. Kdybyste si
náhodou na zahradě postavili sněhuláka, nezapomeňte mu potřást rukou, ale opatrně, aby se vám
nerozpadl.
Největším
sněhulákem
na světě byla žena
jménem Olympia.
Postavili ji v roce 2008
v americkém Bethelu.
Měřila 37,21 metru a
vážila skoro
6000 tun.
Ve středověku
sněhuláci nebyli.
Poprvé se sněhulák
objevil v roce 1770
v jedné knize dětských
písní jako strašidlo,
protože zimy bývaly
opravdu kruté.
Nabít děla!
Sněžná slepota
Sněhové vločky
se snáší k zemi
pomalu, protože mají
velký povrch a vysoký
odpor vzduchu.
Klesají rychlostí max.
4 km/hod.
Když se od sněhu odráží
příliš mnoho slunečního
záření, můžeme z toho
dokonce částečně oslepnout.
Oči postižené tzv. sněžnou
slepotou slzí, jsou
přecitlivělé na světlo a bolí.
Svítí-li slunce, noste proto
vždy ochranné brýle.
Když je sněhu pomálu,
přicházejí v lyžařských
střediscích na řadu
sněhová děla. Ta
vystřelují kapky vody a
jemné mžení se v mrazu
mění ve vytoužený sníh.
Pořádná tíha
Jedinečné
Sněhové vločky mají
šestihranný tvar. Vědci
rozlišují hvězdička,
destičky a hranoly.
Žádné dvě vločky
nejsou stejné, každá je
unikát!
Prašan je lehký, protože
se mezi jeho vločkami
nachází hodně vzduchu.
Starší sníh se lepí a
nabývá na váze. Kubický
metr starého sněhu váží
300 až 500 kg.
Zdroje: časopis Claudia, č. 5, leden 2013, http://www.animace-gif-grafika.estranky.cz/clanky/snehulaci.html
18
Je čas se zasmát a pobavit:
VTIPY SE ZVÍŘÁTKY
Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka řekne dědečkovi: „Když mě pustíš, splním ti tři přání.“ Dědeček
rybce odpoví: „ To ti nepomůže, já jsem kouzelný dědeček.“
Na strom leze malá želvička. Na první větvi roztáhne ploutvičky a skočí.
Uhodí se, ale nevzdává to a leze znova. Podruhé, potřetí, počtvrté...
Z koruny stromu ji pozorují dva papoušci a jeden povídá: „Hele, neměli
bychom tomu našemu mladému říct, že je adoptovaný?”
Jde zajíc po poušti, potká ho žirafa a ptá se: „Zajíci, proč za sebou táhneš
ty dveře od auta?"
A zajíc na to: „Kdyby mi bylo horko, tak si otevřu okýnko."
„Řekněte, pane, kouří váš kůň?”
„Ne ...”
„Pak vám tedy hoří stáj!”
„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?”
„Ale, jsem romantik.”
„???”
„Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan,
a přeslechl jsem kombajn!”
To není
o mně, já
mám ouška
dlouhý...
Co je zákon schválnosti?
Když má včela alergii na pyl.
Jde slon a moucha po mostě. Moucha se otočí na slona a povídá:
„To ale dupeme, co?"
http://www.celysvet.cz/skin/omalovanky
http://vysmatej.cz/zviratka/
Stěžovala si stonožka: „Jak mám něco zvládat levou zadní, když ani nevím, kterou?”
Jdou dvě žáby a jedna říká: „Je mi nějak
špatně.”
A druhá říká: „No jo, jsi nějaká zelená.”
„Kušuj,” odhání od televize táta bobr
mámu bobřici, „koukám na Bobru 11!”
Výsledky z minulého čísla: 1a, 2c, 3b
http://www.branajazyku.cz/UserFiles
/image/zaba.png
http://bobrovniky-info.unas.cz/bobr.gif
19
MALOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO
Zdroje: http://www.vymalujsi.net/category/omalovanky_k_tisku/zvirata-a-priroda/zvirata-v-prirode/
20
Download

časopis ÚNOR 2013 Kája