Philips PerfectCare Silence
Akıllı Çip ve Sessiz buhar
özelliğine sahip buhar
kazanlı ütü
6,5 bar
360 g șok buhar
1,5 L ayrılabilir su haznesi
Tașıma kilidi
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
Dünyanın ilk sessiz ve güçlü buhar kazanlı ütüsü*
Gürültüden rahatsız olmadan, ailenizle birlikte televizyon izlerken ütü yapmanın keyfini
yaşayın. Buharlı Philips SilentCare Akıllı Ütü, son derece sessiz çalışarak güçlü bir
performans sunan ilk buhar kazanlı ütüdür.
Isı ayarı yok, yanma derdi yok!
• Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu
• %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez
• Tüm ütülenebilir kumașlarda %100 güvenlidir
• Tüm kumașlarda %100 hızlı, hiçbir ütü bu hıza yetișemez
• Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı
GC9550/02
Hızlı ve güçlü ütüleme
• 6,5'e varan bar basıncı
• 2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 litrelik ayrılabilir su haznesi
• 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar ve 360 g șok buhar
• Kolay kireç giderme, zahmetsiz ve etkili kireç çözücü sistem
• Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma
• Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı
• Ütünüzü emniyetli bir șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın
Akıllı Çip ve Sessiz buhar özelliğine sahip buhar kazanlı ütü
GC9550/02
6,5 bar 360 g șok buhar, 1,5 L ayrılabilir su haznesi, Tașıma kilidi
Özellikler
%100 kullanım kolaylığı
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık
beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak
zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi
art arda ütüleyebilirsiniz.
%100 hızlı
En zor kumașlarda bile %100 hızlı; ütüleme
ișinin bașından sonuna, hiçbir ütü ona
yetișemez.
%100 güvenli
Test edildi ve onaylandı:
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı
bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi
bağımsız tekstil uzmanı kurulușlar tarafından
test edilmiș ve onaylanmıștır. Woolmark Giysi
Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark
Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı
onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine
olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde
Philips, șimdiye kadar Woolmark Gold
standardını almaya layık görülen tek markadır.
Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım
ürünlerinin tüm yünlü kumașlarda kullanıma
uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
Ütünüzü tam kilitleyin
Philips buhar kazanlı ütünüzü emniyetli bir
șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın.
Sessiz buhar
Kolay kireç giderme
Sessiz buhar Teknolojisi, ilk sessiz ve güçlü
buhar kazanlı ütüyü sunuyor. Buhar kazanlı ütü
ve tabanındaki iki önemli bileșen sayesinde
minimum ses ile güçlü ütülemenin keyfini
sürün:1) susturucu buhar filtresi 2) ses emici
platform
İpek, kașmir, yün ve polyester gibi en hassas
kumașlar da dahil tüm kumașlarda %100
güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan
ve ütüleri test eden bağımsız kurulușlar, Akıllı
Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiș ve bu
ütünün kusursuz performansını onaylamıștır.
Kolay kireç giderme, buhar kazanlı ütünüzün
ömrünü uzatan zahmetsiz ve etkili kireç çözücü
sistem.
Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonlarını
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
Akıllı Çip ve Sessiz buhar özelliğine sahip buhar kazanlı ütü
GC9550/02
6,5 bar 360 g șok buhar, 1,5 L ayrılabilir su haznesi, Tașıma kilidi
Teknik Özellikler
Hızlı ve güçlü kırıșıklık giderme özelliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taban: SteamGlide
Akıllı Çip Teknolojisi
Buhar çıkıșı
Sürekli buhar çıkıșı: 120 g/dk
Șok buhar: 360 g
Dikey buhar
Basınç: En fazla 6,5
Sivri buhar ucu
Güç: 2400 W
Kullanım kolaylığı
• Su haznesi kapasitesi: 1500 ml
• Su doldurma ve boșaltma: Çıkarılabilir su haznesi,
Ekstra geniș doldurma deliği
• Her zaman doldurulabilme özelliği
• Isınma süresi: 2 dk
• Otomatik kapanma
• Saklama çözümü: Tașıma kilidi
• Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi
• Kablo Saklama: Kablo saklama bölmesi
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Kablo özgürlüğü (dönüș): 180 derece kablo
özgürlüğü
• Hortum uzunluğu: 1,7 m
• Her kumaș için güvenlidir: İpek gibi hassas kumașlar
için bile
Sürdürülebilirlik
• ECO ayarı: %40 enerji tasarrufu
Kireç önleme
• Musluk suyu kullanılabilir
• Kireç temizleme solüsyonu: Kolay kireç giderme
Teknik spesifikasyonlar
•
•
•
•
Ürün boyutları: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
Ütü ağırlığı: 1,2 kg
Ütü + taban ağırlığı: 5,1 kg
Ambalaj boyutları: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
•
Yayın tarihi 2014-12-11
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 8.0.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36222 08
www.philips.com
* Kesintisiz basınçlı buhar kazanlı ütü kategorisinde
* * IEC60311 madde 11 protokolüne göre maksimum buhar hızında
GC9140 ile karșılaștırıldığında
Download

GC9550/02 Philips Akıllı Çip ve Sessiz buhar özelliğine sahip buhar