:e/09/2E1
11:07
90-312-213872E
HIZIET Id I kG1 DAI, B
cn
PAGE [email protected]
T.C.
N4JLLT EGJTIM BAKANLI5I
Qrctnicn Yctitirmc ye GeUtfrrnc 3nc1 M.jdürIü
Sayt 4350 1582/774.99/2405393
K onu:Yaarn Boyu Eitim i DstekIeme
10/09(2013
VALILJGINE
(4i]fl Etiw Müdür1titi)
t
Ilgi
Siirt Univc.rsitesi 290.203 tarih ye 637 say1i yasi.
Ilgi yazi ile ypi1msi pianlanmakta olan ye faydali olaukt diiiinfflen eitini1criri
persoielc duvurultoast hususitnda gcrei.ni rica cdenm
Dr Mu1aimed Fuat KEN
Orup Bakani
El
rnarirleci ucrrc,4ncr
vrn 4
rrnni ,
,v,n Or 4 nI tik nn,, vtir
IL MILLI EGITIM MUDURLUGU'NE
KARS
Iinizde ye baIi ilcelerde gärev yapan okul öncesi, sinif agretmeni, rehber äretmenIer ye
pran agretmenleri için 5 - 9 AUSTOS 2014 tarihleri arasinda Universite ye Yaam Boyu Egitimi
pestekleme
Dernei ibirIigi ile Aktif Akademi Eitim Kampinin "AYDIN/DIDIM"de yapilmasi
planlanmaktadir. Egitim süresince Drama, Mental Aritmetik, Zekâ Oyunlari,Hizli Okuma egitimleri
verilecektir. Egitimlerimiz, daha once Ankara, Elaztg(2 egitim), lgdir(2 egitim), Aydin, Izmit, Van,
Antalya, Aydin/Kuadasi(3 egitim), Uak, çanakkale, Gaziantep, Diyarbakir, Malatya, Kayseri,
Istanbul(2 egitim) illerinde baariyla uygulanmitir. Kurs bitiminde adaylara, sertifika verilecektir.
Ucretli bir eitimdir. Konuyu, ilinizde gorev yapan oretmenIere duyurmanizi ye web sitenizde
yayimlamanizi saygilarimizia arz ederiz.
Not: Ilgilenen adaylar her türlU detayli bilgi icin, 05321133209 no'Iu telefondan ZEYNEP
OKTAY'a ye 05321323007 no'lu telefondan UUR DEMIR'e veya [email protected] , adresine
mail yoluyla ulaabilirler.29.05.2014
Yaam Boyu Egitimi Destekleme Dernegi Bakani
Doc. Dr. A. Halim ULA$
Adres: Hüseyin Avni Ula5 Mahallesi,
Akademisyenler Yapi Kooperatifi, B2 Blok, Daire. 2
PalandOken / ERZURUM
TEL : 0442 342 52 62
Web:http://www.aktifdrama.com/
http ://a ktifakademi.org/
AKTIF AKADEMI YAZ KAMPI E(!TIM TAKYIMI
5-6-7 A4USTOS EOITIMLERI
*DRAMA i.KUR E!TiMI
*DRAMA 2. KUR EOITIMI
*DRAMA 3.KUR EOITIMI
*ZEKA OYUNLAR1 i.KUR E6ITIM1
*MENTAL ARITMETIK i.KUR EOITIMI
*HJZU OKUMA E61TIMI
7-8-9 AUSTOS EGITIMLERI
*DMA 1. KUR EMTiMI
*DRAMA 2.KUR EOITIMI
* DRAMA 3. KUR E!TiMi
*DA 4.KUR EITiMI
*MENTAL AR TMETIK 2.KUR EOITIMI
*ZEI(A OYUNLARI 2.KUR EiTiMi
Download

(4i]fl Etiw Müdür1titi)