Elif KAVARACI
Psikolojik Danışman
HEP ANNE BABALAR
SUÇLANIR
Sahip olduğumuz en
değerli varlıklarımız,
çocuklarımız.
ÇOCUĞUNUZUN TEMEL
GEREKSİNİMLERİ
ÇOCUKLAR NELERDEN
ŞİKAYETÇİ?
 EMİR ALMAKTAN
 DAYAKTAN
 KIYASLANMAKTAN
 ZORLA İŞ YAPTIRILMASINDAN
 ÇOCUĞUN YERİNE
KONUŞULMASINDAN
 ÇOCUĞUN YANINDA KAVGA
EDİLMESİNDEN
 KÖTÜ SÖZLER VE
HAKARETLERDEN
ASIK SURATLARDAN
HAKSIZ YERE
SUÇLANMAKTAN
BAŞKALARININ YANINDA
KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMEKTEN
AŞAĞILANMAKTAN
ELEŞTİRİLMEKTEN
TUTARSIZLIKLARDAN
OYUN ZAMANI
TANINMAMASINDAN
ANLAŞILMAMAKTAN
ANNE BABANIN HATA
YAPTIĞINDA ÖZÜR
DİLEMEMESİNDEN
İLGİSİZLİKTEN
AİLE TUTUMLARI
Baskıcı (otoriter)Anne Baba Tutumu
Aşırı Serbest(Hoşgörülü) Anne Baba
Tutumu
Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumu
Dengesiz ve Tutarsız Anne Baba
Tutumu
İlgisiz Anne Baba Tutumu
Dengeli Anne Baba Tutumu
1- OTORİTER
(BASKICI )TUTUM
Kişilik özellikleri-ilgi ve
gereksinmeleri dikkate
alınmaz,istekleri bastırılmaya
çalışılır.
Anababaların çocuktan beklentileri
çok fazladır.
Çocuğa nedenleri açıklamadan
kurallar konulur.Kurallara uymaları
kesinlikle beklenir.
OTORİTER (BASKICI )TUTUM
Çocuğun davranışlarına sürekli
karışma,her hareketini eleştirme
Belli bir kalıba sokma çabası
vardır .Çocuğa sadece nasıl
davranacağı söylenir. Otur -kalk
Disiplin adı altında sık sık cezaya
başvurulur.DAYAK-AYIPLAMASUÇLAMA-KORKUTMA ile
sağlanır.
Sürekli ders çalışma ve iyi notlar
beklenir.
OTORİTER (BASKICI ) Anne Baba Tutumuyla
Yetişen Çocuk Nasıl Bir Kişiliğe Sahip Olur?:
Sessiz-Uslu ve Dikkatli olmasına karşın
bağımsız kişilik geliştirmesine izin
verilmediği için UTANGAÇ-KÜSKÜNAŞIRI DERECEDE BOYUN EĞEN-PASİFÇEKİNGEN-ETKİ ALTINDA KALABİLEN
ve AŞIRI MÜKEMMELİYETÇİ bir yapıya
sahip olur
İtici ve baskıcı tutum nedeniyle onay
alamayan çocuk Kendini değersiz bulur ve
özgüveni düşüktür.
YALAN SÖYLEME
2- Aşırı Serbest(Hoşgörülü)
Anne Baba Tutumu
Genellikle Orta yaşın üzerinde çocuk sahibi
ailelerde veya tek çocuklu ailelerde sıkça
görülür.
Çocuğun her türlü isteğini ve davranışı
hoşgörü ile karşılanır.Çocuğun tercihlerine
karışılmaz.
Toplumsal kurallara pek önem verilmez ve
bunlar çocuklara öğretilmez.kurallara
uymadığında ceza uygulanmaz
Çocuk tüm inisiyatifi elinde tutar ve ailenin
diğer üyeleri onun isteklerini koşulsuz kabul
ederler ve yerine getirirler
Aşırı Serbest(Hoşgörülü) Anne Baba
Tutumuyla Yetişen Çocuk Nasıl Bir Kişiliğe
Sahip Olur?
ÖZDENETİMDEN Yoksun
DOYUMSUZ-BENCİL
SABIRSIZ-ANLAYIŞSIZ
KURALLARA UYMADA GÜÇLÜK
ÇEKEN
HEP ALMAYA ALIŞMIŞ –
PAYLAŞMA ve İŞBİRLİĞİ
YÖNÜNDEN YETERSİZ
Aşırı derecede şımartıldıkları ,her
türlü ihtiyaç ve gereksinmeleri
karşılandığı için yetişkinlikte de
aynı beklenti içinde olurlar.
3-Aşırı Koruyucu Anne Baba
Tutumu
Aman onu gözünün önünden ayırma
bilinmez ne geleceği başına
Oynamaya mı gidecek
düşebilir,çocuklar da dövebilir kim
koruyacak onu?En iyisi sende git
onunla
Aman ..o giyemez
…yiyemez…toplayamaz
3-Aşırı Koruyucu Anne Baba
Tutumu
Genellikle annelerde ortaya çıkan
tutumdur.
Ancak günümüzde eğitim düzeyi
yüksek babaların da koruyucu bir
tutum izledikleri söylenebilir.
Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumuyla
Yetişen Çocuk Nasıl Bir Kişiliğe Sahip
Olur?
BAĞIMLI
KENDİN BAŞINA DAVRANMAKTA
VE KARAR VERMEKTE GÜÇLÜK
ÇEKEN
KENDİNE GÜVENİ OLMAYAN
SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇAN
SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAKTA
GÜÇLÜK ÇEKEN
4-Dengesiz ve Tutarsız
Anne Baba Tutumu
AİLELERİN DAVRANIŞLARINDA
TUTARSIZLIK VARDIR.ÇOCUĞUN
YAPTIĞI DAVRANIŞ BAZEN ÇOK
SERT TEPKİ ALIRKEN BAZEN DE
ÇOK OLUMLU
KARŞILANABİLMEKTEDİR.
AİLE BÜYÜKLERİNİN
MÜDAHALESİ
Dengesiz ve Tutarsız Anne Baba
Tutumuyla
Yetişen Çocuk Nasıl Bir
Kişiliğe Sahip Olur?
ÇOCUK NE ZAMAN
NEREDE NE
YAPACAĞINI
BİLEMEZ.
İLERİDE
ÇEVRESİNDEKİ
İNSANLARA
GÜVENMEZ
TUTARLI BİR KİŞİLİK
GELİŞTİREMEZ
5-İlgisiz Anne Baba Tutumu
Aile aşırı rahattır. Çocuğun
sorumluluklarından kaçma vardır.
Ana baba çocuğa örnek bir model
olamaz.
Çok çocuklu ailelerde
rastlanma ihtimali
daha fazladır.
Çocuğun dünyasına
girmek gibi bir
kaygıları yoktur.
İlgisiz Anne Baba Tutumuyla Yetişen
Çocuk Nasıl Bir Kişiliğe Sahip Olur?
Çocuk bencil ve şımarık olur.
Anne babasının dikkatini çekmek için
alışılmadık davranışlar sergiler.
Aile çocuğa model olamadığı için çocuk
kendine başka modeller seçer. Çocuk
vaktinin tümünü arkadaşlarıyla geçirir.
Genç yaşta çocuk zararlı alışkanlıklar
edinmeye meyilli olur.
DENGELİ-HOŞGÖRÜLÜ AİLE
YAKLAŞIMI
Mükemmele en yakın aile tipidir.
Belirli kurallar ve kısıtlamalar
mutlaka vardır.
Evde herkesin söz hakkı vardır.
Çocukta kendini ifade edebilir.
Duygu ve görüşlere saygı vardır.
Yanlışları sebebiyle çocuğa
yaptırım uygulanır ama koyulan
kurallar çocuğun anlama seviyesine
inilerek mantıklıca izah edilir.
En zor ve sabır isteyen yöntemdir.
ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Özgüven sahibi bireyler yetişir.
Kendini rahat ve kolayca ifade
edebilir.
Çocukta asilik ve kavgacılık
görülmez.
İleriki yaşlarda kendi ayakları
üzerinde rahatça durabilir.
Farklı hobilere yönelmesi daha
sık görülür.
KARAR SİZİN NASIL BİR ÇOCUK
YETİŞTİRMEK İSTİYORSUNUZ ?
OLUMSUZ DAVRANIŞLARA
CEZASIZ NASIL ENGEL OLURUZ?
ÇOCUK DAVRANIŞI
YAPMADAN ÖNCE:
SORUN OLAN DAVRANIŞ
SIRASINDA:
1-ÖNLEYİCİ AÇIKLAMA:
• OLAY SIRASINDA KIZACAĞINIZA ÖNCEDEN
TEDBİRİNİZİ ALIN
2-ÇEVREYİ DÜZENLEYİN:
3-KENDİ DAVRANIŞLARINIZLA ÖRNEK OLUN.
OLUMSUZ DAVRANIŞLARA
CEZASIZ NASIL ENGEL OLURUZ?
Çocuklar öğrendiklerinin büyük bir
kısmını taklitle öğrenirler.
4-İYİ ALIŞKANLIKLAR KAZANMASINA YARDIMCI OLUN.
SUÇLAYACAĞINIZA
YOL GÖSTERİN!!!
5- SORUN OLAN DAVRANIŞIN
NEDENİNİ DÜŞÜNMEK
ÇOCUKLAR SİZİN İLGİNİZİ ÇEKMEK İÇİN, SİZE ELLERİNDEN
GELEN BÜTÜN RAHATSIZLIĞI YAŞATIRLAR.
6- ALTERNATİF SUNMAK
KIZACAĞINIZA
ALTERNATİF VERİN!!
7- ANNE-BABANIN DUYGULARINI
BELİRTMESİ
ALTIN KURALAR
*Gülünç duruma düşürülen çocuk
çekingen olur.
*Tenkit edilen çocuk her zaman
kendini kabahatli bulur ve kendine
güveni olmaz.
*Kendisine inanılmayan çocuk, yalancı
ve dolandırıcı olur.
*Kin ve nefret içinde yaşayan çocuk,
düşmanca duygular geliştirmeye
başlar.
*Kendisine sabırla muamele yapılan
çocuk, hoşgörülü olur.
ÇOCUK YAŞADIĞINI
ÖĞRENİR.
İlgiyle Dinlediğiniz İçin ;
TEŞEKKÜRLER….
13.12.2015
Psikolojik Danışman
Elif ATLI
Download

Anne Baba Tutumuyla Yetişen Çocuk Nasıl Bir Kişiliğe Sahip Olur?