DEMENTNÍ
ZPĚVNÍK
vytvořil Kvííík
1
OBSAH
Arakain – Slečna závist ................................................................................. 7
Asonance - Alison Gross ............................................................................... 8
Asonance - Donald MacGillavry .................................................................. 9
Asonance - Dva havrani .............................................................................. 10
Asonance - Říkají ţe ďábel zdech ............................................................... 11
Asonance – Zuzana z Amesbury ................................................................. 12
Balada pro banditu - Jatelinka drobná......................................................... 13
Balada pro banditu - Zabili, zabili .............................................................. 14
Batalion ....................................................................................................... 15
Brichta - Dívka s perlami ve vlasech .......................................................... 16
Brichta – Výlet do bájí ................................................................................ 17
Buty - Nad stádem koní............................................................................... 18
Čechomor - Gorale ...................................................................................... 19
Čechomor - Mezi horami ............................................................................ 20
Čechomor – Proměny .................................................................................. 21
Čechomor - Včelín ...................................................................................... 22
Démophobia - O Kozinovi .......................................................................... 23
Demophobia - Katův příběh ........................................................................ 24
Démophobia – Opilý dudák ........................................................................ 25
Divokej Bill - Plakala .................................................................................. 26
Divokej Bill - Rozárka ................................................................................ 27
Dólina (ruská lidová)................................................................................... 28
Ešče si já pohár vína zaplatím ..................................................................... 29
Fiannan – Finnegan ..................................................................................... 30
Fiannan – Hostina ....................................................................................... 31
Fleret - Zafúkané ......................................................................................... 32
Hoja hoj (Noc na Karlštejně) ...................................................................... 33
Horkýţe Slíţe – L.a G. Song....................................................................... 34
Hlas – Jednou mi fotr povídá ...................................................................... 35
Hlas – Táhněte do háje ................................................................................ 36
Chinaski - Drobná Paralela ......................................................................... 37
Já děngy propil v bare ................................................................................. 38
Čert, Jim – Marihuana ................................................................................. 39
Kabát – Balada o špinavých fuseklích ........................................................ 40
Kabát - Ďábel a syn ..................................................................................... 41
Kalandra, Petr - Nebeská brána................................................................... 42
2
Kaťuša ......................................................................................................... 43
Klíč - Nářek ................................................................................................. 44
Klíč - Omnia vincit Amor ........................................................................... 45
Klíč - Pohár a kalich .................................................................................... 46
Kryl – Divný kníţe ...................................................................................... 48
Kryl - Lásko ................................................................................................ 49
Kryl – Pieta.................................................................................................. 50
Kryl - Píseň neznámeho vojína ................................................................... 51
Kryl – Vasil ................................................................................................. 52
Kryl - Veličenstvo kat ................................................................................. 53
Landa - Krysař............................................................................................. 54
Landa - Ona ................................................................................................. 55
Lucie – Amerika.......................................................................................... 56
Lucie - Černí andělé .................................................................................... 57
Lutka - Točí se, točí .................................................................................... 58
Malomocnost prázdnoty – Maruška ............................................................ 59
Malomocnost prázdnoty – Titanic .............................................................. 60
Mišík - Obelisk ............................................................................................ 61
Mišík - Stříhali dohola malého chlapečka................................................... 62
Mišík – Variace na renesanční téma ........................................................... 63
Mňága a Ţďorp - Hodinový hotel ............................................................... 64
Müller, Richard - Baroko ............................................................................ 66
Nohavica - Kdyţ mě brali za vojáka ........................................................... 67
Nohavica - Kdyţ mě brali za vojáka ........................................................... 68
Nohavica - Kometa ..................................................................................... 69
Nohavica - Petěrburg................................................................................... 71
Nohavica - Plebs blues ................................................................................ 72
Nohavica – Zatanči ..................................................................................... 73
N.V.Ú. – Sestro ........................................................................................... 74
Olympic - Bonsoir mademoiselle Paris ...................................................... 75
Olympic – Jasná zpráva .............................................................................. 76
Olympic - Slzy tvý mámy ........................................................................... 77
Opilecká ...................................................................................................... 78
Plíhal – Kluziště .......................................................................................... 79
Plíhal – Ráda se miluje ................................................................................ 80
Plíhal - Trubadůrská .................................................................................... 81
Premiér – Hrobař ......................................................................................... 82
3
Progress 2 - Planeta Hieronyma Bosche ..................................................... 83
Prokop, Michal - Bitva o Karlův most ........................................................ 84
Prokop, Michal - Kolej Yesterday .............................................................. 85
Psí vojáci - Ţiletky ...................................................................................... 86
Původní Bureš - Dezertér ............................................................................ 87
Původní Bureš – Dívka ............................................................................... 88
Původní Bureš – Nikola Sanders ................................................................ 89
Původní Bureš - Píseň strašlivá o závodu bretonské královny Epony
s chrtem ....................................................................................................... 91
Původní Bureš - Šerosvit ............................................................................. 93
Původní bureš – Veselej panáček................................................................ 94
Radůza - Bremen ......................................................................................... 95
Radůza - Studený nohy ............................................................................... 96
Redl - Husličky............................................................................................ 97
Redl - Sbohem, galánečko........................................................................... 98
Slavíci z Madridu ........................................................................................ 99
Spirituál kvintet – Trh ve Scarborough ..................................................... 100
Spirituál kvintet – Válka růţí .................................................................... 101
SPS - Ruská ............................................................................................... 102
Plastic People Of The Universe - Muchomůrky Bílé ............................... 103
To tá Heľpa ............................................................................................... 104
Traband – O malém rytíři .......................................................................... 105
Traband - Lano, co k nebi nás poutá ......................................................... 106
Traband - Sáro ........................................................................................... 107
Tři sestry – Sovy v mazutu........................................................................ 108
UDG – Hvězdář......................................................................................... 109
Vínečko bílé .............................................................................................. 110
Vlastní tvorba 1984 - Atentát .................................................................... 111
Vlastní tvorba 1984 – Divná kniha ........................................................... 112
Vlastní tvorba 1984 – Skřítek ................................................................... 113
Vojenská píseň (Kladivo na čarodějnice) ................................................. 114
Vypsaná fixa - 1982 .................................................................................. 115
Vypsaná fixa - Burlaki .............................................................................. 116
Wanastowi Vjecy - Andělé ....................................................................... 117
Záviš – Uţ je to tak ................................................................................... 118
Znouzectnost – Bastila .............................................................................. 119
Znouzectnost – Krysař .............................................................................. 120
4
Znouzectnost - Osm dvojek ...................................................................... 121
Znouzectnost - O ztraceném stínu ............................................................. 122
ANGLICKÉ
Alanis Morissette – Ironic ......................................................................... 123
Animals - House Of The Rising Sun ........................................................ 124
Cash, Johny – Hurt .................................................................................... 125
Clapton - Cocaine ...................................................................................... 126
Clapton - Layla .......................................................................................... 127
Dylan - Knockin' On Heaven's Door ........................................................ 128
Gaia Mesiah – Ocean ................................................................................ 129
Gary Jules - Mad World ............................................................................ 130
Chumbawamba - Hanging On The Old Barbed Wire ............................... 131
Johnny I hardly knew ye ........................................................................... 132
Judas Priest - Breaking The Law .............................................................. 133
Kansas – Dus In The Wind ....................................................................... 134
Lennon - Imagine ...................................................................................... 135
Lennon - Let It Be ..................................................................................... 136
Lennon - Working Class Hero .................................................................. 137
Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama ................................................. 138
Marilyn Manson - Nobodies ..................................................................... 139
Metallica – Nothing else matters .............................................................. 140
Nirvana - Lake Of Fire .............................................................................. 141
Nirvana - Oh Me ....................................................................................... 142
Nirvana - Polly .......................................................................................... 143
Nirvana – Rape me .................................................................................... 144
Nirvana – Smells like teen spirit ............................................................... 145
Nirvana - You know you're right .............................................................. 146
Nirvana - Where Did You Sleep Last Night ............................................. 147
Oasis - Wonderwall ................................................................................... 148
Pearl Jam - Better man .............................................................................. 149
Pink Floyd - Another Brick in the Wall, part 2......................................... 150
Pink Floyd - Mother .................................................................................. 151
Pink Floyd – Wish you were here ............................................................. 152
Placebo – Every me ................................................................................... 153
5
Red Hot Chili Peppers - Californication ................................................... 154
Red Hot Chili Peppers - Otherside ............................................................ 155
Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue ........................................................ 156
Red Hot Chili Peppers – Road Trippin ..................................................... 157
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge .............................................. 158
R. E. M. – Loosing My Religion............................................................... 159
Rolling Stones - Paint It Black .................................................................. 160
Scorpions – Wind Of Change ................................................................... 161
Scott Mckenzie - San Francisco ................................................................ 163
Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson ........................................................ 164
The Cranberries - Zombie ......................................................................... 165
The Doors – Break On Through................................................................ 166
The Eagles - Hotel California ................................................................... 167
The Who – Behind Blue Eyes ................................................................... 168
Uriah Heep - Lady In Black ...................................................................... 169
What shall we do with a drunken sailor .................................................... 170
6
Arakain – Slečna závist
Ta dívka u oltáře
co pohled tvůj teď váţe
Ami
skrýt Gzávist zkouší
za vlastnímAmi bohatstvím
Ami
Ami
Má krásu, moc i slávu
přesto vidíš ţe se trápí
kdyţ tvář zakrývá jí závoj
tkanej z černejch pavučin
Á .... Ami, G, Ami
Proč přišla takhle zrána
a co si ţádá u pána
ţe svíčku drţí v dlaních
tiše obchod nabízí
Boţe vyslyš moje přání
jak neřekneš svý „ano“ mi
tak ďáblu ruku podám
kdyţ mi pomoc přislíbí - REF
No jen řekni dám ti to co chceš
já věřím ty to dokáţeš
slib krví potvrdím
jen dej ať nikdo nemá víc
Mě pálí kdyţ je kdokoliv
s víc štěstím se vším cokoliv
co zrovna nemám já
radši ať sama nemám nic - REF
Teď otáčí se s nevolí
jak ďáblu podpis zabolí
uţ do rysů jí kreslí
vrásky z duše šedivý
Pak konečně k nám promluví
skřek havraní tu zakrouţí
a mezi námi hledá
svoji oběť vybírá
Kdyţ ne mě radši nikomu
a slova nejsou k ničemu
to slečna závist vstoupila
zas do někoho z nás – REF
7
Asonance - Alison Gross
Emi
D
G
1. Kdyţ zapadlo slunce a vkradla
se H7noc
a Emiv šedivých Dmracích se GztráAmicel
H7
den
Emi
a kdyţ síly Dzla ve tmě Gpřevzaly
H7
moc,
tu EmiAlison DGross vyšla z hradu
Emi
ven.
"Kdybys jen chtěl se mým milencem
stát,
tak dostal bys vše, co bys jenom chtěl."
5. Pak přinesla nádherný zlatý dţbán
bílými perlami zářící.
"Kdybys jen chtěl se mým milencem
stát,
i darů bys měl plnou truhlici."
2. Tiše se vplíţila na můj dvůr,
a jak oknem mým na mě pohlédla,
tak jen kývla prstem a já musel jít
a do komnat svých si mě odvedla.
Ref2: Stůj a mlč...
...neţ milencem tvým na chvíli se stát.
Ref1: EmiAlison Gross a černý Dhrad,
ze Gzlověstných Dskal jeho hradby
Emi
ční,
Alison Gross, nejodpornějDší
ze všech GčarodějH7nic v zemi severAní.
6. Tu k ohyzdným rtům zvedla černý
roh
a natřikrát na ten roh troubila
a s kaţdým tím tónem mi ubylo sil,
aţ všechnu mou sílu mi sebrala.
Ref1: Alison Gross...
H7
3. Sloţila mou hlavu na svůj klín
a sladkého vínymi dala pít.
"Já můţu ti slávu i bohatství dát,
jen kdybys mě chtěl za milenku mít."
7. Pak Alison Gross vzala čarovnou hůl
a nad mojí hlavou s ní krouţila
a podivná slova si zamumlala
a v slizkého hada mě zaklela.
Ref1: Alison Gross...
Emi
D
Ref2: "Mlč a zmiz, babo
G
odporH7ná,
Emi
slepý jak Dkrtek bych Amusel H7být,
to Emiradši bych Dna špalek Ghlavu chtěl
H
dát,
neţ EmiAlison DGross za milenku
Emi
mít."
Ref1: Alison Gross...
4. Přinesla plášť celý z hedvábí,
zlatem a stříbrem se celý skvěl.
8. Tak uplynul rok a uplynul den
a předvečer svátku všech svatých byl
a tehdy na místě, kde ţil jsem jak had,
se zjevila královna lesních víl.
9. Dotkla se mě třikrát rukou svou
a její hlas kletbu rozrazil,
a tak mi zas vrátila podobu mou,
ţe uţ jsem se dál v prachu neplazil.
Ref1: Alison Gross...
8
Asonance - Donald MacGillavry
*: DmiZprávu kdyţ zaslechl Donald MacGillavry,
se svými muţi hned Cvystoupil na hory,
Dmi
to zmijí hnízdo on pořádně vyčistí,
C
kdo měl být lovcem, teď Dmistává se Ckořistí.
1. DmiDo bitvy míří Donald MacGillavry,
do bitvy míří CDonald MacGillavry,
Dmi
přes kopce táhne, tvrdý a zběsilý,
B
je mírnější Cďábel neţ DmiDonald MacCGillavry.
*: DmiSychravým večerem Fohně se rozhoří,
G
anglické oddíly v Amiúdolí táboří,
Dmi
Donald MacGillavry Fna kopcích vyčkává,
B
ten, kdo kraj Czná, jenom Dmiten bitvu Cvyhrává.
2. Čeká jak liška, Donald MacGillavry,
čeká jak liška, Donald MacGillavry,
měří a váţí, kdyţ pohlíţí přes hory,
ať ţije král a náš Donald MacGillavry!
9
3. Donald jde bojovat s lotry a ničemy,
Donald jde bojovat se svými zbraněmi,
za krále Jakuba, za Skotsko bojuje,
kdo zbraň s ním zkříţí, ať hříchů svých lituje!
4. Je jako krejčí, Donald MacGillavry,
je jako krejčí, Donald MacGillavry,
bodá a píchá do nepřátel na poli,
spas se, kdo můţeš, jde Donald MacGillavry!
5. Donald je velitel, zbabělce nemá rád,
Donald je přítel a Donald je kamarád,
s chudými kráčí, za ţebráky bojuje,
zrádci, jen vraťte se zpátky do Anglie!
6. Je jako švec, náš Donald MacGillavry,
je jako švec, náš Donald MacGillavry,
bije i krájí, vrtá a přišívá,
děs kolem šíří a vítězství dobývá.
Asonance - Dva havrani
Kdyţ jsem se z Dmipole CvrDmiacela,
dva havrany jsem CslyDmišela,
jak jeden dFruChého se ptá:
kdo dneska vDmiečeCři Dminám dá?
kdo dneska vDmiečeCři Dminám dá?
Ten první k druhému se otočil
a černým křídlem cestu naznačil,
krhavým zrakem k lesu hleděl
a takto jemu odpověděl
a takto jemu odpověděl:
"Za starým náspem, v trávě schoulený
tam leţí rytíř v boji raněný,
a nikdo neví, ţe umírá,
jen jeho kůň a jeho milá.
Jen jeho kůň a jeho milá."
"Jeho kůň dávno po lesích běhá
a jeho milá uţ jiného má,
uţ pro nás bude dosti místa,
hostina naše uţ se chystá.
Hostina naše uţ se chystá."
"Na jeho bílé tváře usednem
a jeho modré oči vyklovem,
a aţ se masa nasytíme,
z vlasů si hnízdo postavíme.
Z vlasů si hnízdo postavíme."
10
Asonance - Říkají ţe ďábel zdech
(Some say the Devil is Dead)
E
Říkají ţe ďábel zdech',
ţe Aďábel zdech', ţe ďábel zdech',
E
říkají ţe ďábel zdech',
teď v pekle tahá kH7ládEy.
Tvrdím vám a nejsem sám,
já tvrdím vám a nejsem sám,
ţe ţivý vstal a rovnou dal
se najmout do armády.
Vojákem být, jaká čest,
boj ztvrdí rys i sval i pěst,
kdo k vítězství chce vojsko vést,
ten dočká se jen slávy.
Za vítězstvím ţeň se dál,
dbej, abys vţdy v čele stál,
vojna ztvrdí pěst i sval
a mozek ztvrdne záhy.
Phil MacKrijt byl tvrdej chlap,
jó tvrdej chlap a ţádnej srab,
kdyţ nepřítele v boji drap'
tak byl s ním vţdycky ámen.
Při souboji dostal křeč,
protivník vyrazil v zteč,
však při výpadu zlomil meč
o játra jako kámen.
Čím chceš být řekni synku můj,
dnes rozhodni se stůj co stůj,
víc doma planě nelelkuj
a nezahálej stále.
Chytrý nejsem, to vím sám,
také k práci odpor mám,
na vojnu se tedy dám
a budu generálem.
11
Asonance – Zuzana z Amesbury
1. Zuzana Dmibyla dívka, Ckterá ţila v DmiAmesbury,
s jasnýma Fočima a Cřečmi pánům Dminavzdory,
souseFdé o ní Cříkali, ţe Dmitemná kouzla Amizná
a Bţe se lidem Amivyhýbá a s Bďáblem Cpletky Dmi(G)má.
2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil
a pověrčivý lid se na pastora obrátil,
ţe znají tu moc nečistou, jeţ krávy zabíjí,
a odkud ta moc vychází, to kaţdý dobře ví.
3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali,
a kdyţ ji vedli městem, všichni kolem volali:
"Uţ konec je s tvým řáděním, uţ nám neuškodíš,
teď na své cestě poslední do pekla poletíš!"
4. Dosvědčil jeden sedlák, ţe zná její umění,
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,
sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou.
5. Jiný zas na kříţ přísahal, ţe její kouzla zná,
v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,
je třeba jednou provţdy ukončit ďábelské řádění,
a všichni křičeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!"
6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváţeny,
pak z tribunálu povstal starý soudce váţený:
"Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici ţít
a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!"
7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou:
"Pohrdám vámi, neznáte nic neţli samou leţ a klam,
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!"
8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,
a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou,
zemřela tiše samotná pod letní oblohou ...
12
Balada pro banditu - Jatelinka drobná
Jatelinka AmidrobnáAmi
C
Trávu převyšuje
Ami
Ať se u Gmé mílé
C
Ţadný GnestaAmivuje Dmi
G
ŢádAminý GnestavuAmie G, Ami, G, C
Ami
Jatelinka C drobnáEmi
F
Trávu převyC šuje
C
Ať se u mé miléEmi
Dmi
Ţadný nestaGvuje C
F
Ať se Fu mé C milé
Dmi
Ţádný nestaFvuje C Ami
C
A kdyţ se zastaví – ať ji nemiluje
Nebo se krvavé polívky napije
Polívky napije
A kdyţ se zastaví – ať ji nemiluje
Nebo se krvavé polívky napije
Nebo se krvavé polívky napije
Krvavá polívka – ta je tuze horká
Však ji navařila moje milá holka
Moje milá holka
Krvavá polívka – ta je tuze horká
Však ji navařila moje milá holka
Však ji navařila moje milá holka
13
Balada pro banditu - Zabili, zabili
C
Zabili Fzabili
Dmi
chlapa z KoloFčavy
C
řekněte Fhrobaři
Dmi
kde je pochoFvaný
Bylo tu Cnení tu
havrani Fna plotu
bylo víno v Csudě
teď tam voda Fbude
není Cnení tu
Špatně ho zabili
špatně pochovali
vlci ho pojedli
ptáci rozklovali
Bylo tu, není tu ...
Vítr ho roznesl
po dalekém kraji
havrani pro něho
na poli krákají
Bylo tu, není tu ...
Kráká starý havran
krákat nepřestane
dokud v Koločavě
ţivý chlap zůstane
14
Batalion
(Spirituál Kvintet )
Ami
Víno Cmáš a GmarkytAmiánku
Ami
dlouhá Cnoc se GproEmihýAmiří.
Ami
Víno Cmáš a Gchvilku Amispánku
C
díky, Gdíky EmiverbíAmiři.
Ami
Dříve neţ se rozední
kapitán Ck osedlání Grozkaz Amidává.
Ostruhami do slabin koně EmipoháAminí.
Ami
Tam na straně polední
čekají Cţeny, Gzlaťáky a Amisláva.
Do výstřelů z karabin zvon uţ EmivyzváAminí.
R.: AmiVíno na Ckuráţ a Gpomilovat markyAmitánku.
Ami
Zítra na CBurgund batalion GzaEmimíAmiří.
Ami
Víno na Ckuráţ a k Gránu dvě hodiny Amispánku.
Ami
Díky, díky Cvám královští EmiverGbíAmiři.
Ami
Rozprášen je batalion
poslední Cvojáci se k Gzemi Amihroutí.
Na polštáři z kopretin budou Emivěčně Amispát.
Neplač sladká Marion
verbíři Cnové Gchlapce Amipřivedou ti.
Za královský hermelín padne Emikaţdý Amirád.
R.: Víno na...
15
Brichta - Dívka s perlami ve vlasech
Emi
Zas mě tu Dmáš něAmijak se Emimračíš
Emi
vybledlej Dsmích Amiuţ ve dveEmiřích
S čelenkou perel svatozář strácíš
kolik se platí za vláčnej hřích
®: No tak lásGko co Dchceš mi říct
Ami
máš uţ perly moţEminá i víc
G
lásko Dna co se ptáš Amisvíčku zhaEmisínáš
Nemám lásko co bych ti dal
chtělas všechno nebyl jsem král
lásko na co se ptáš perly ve vlasech máš
Tvý horky rty víc radši ne
nejsou uţ mý nejsi má Cher
Něco snad chápu to ne to ne
bolí to hořím jak černej thér
No tak lásko kdo mi tě vzal
komu dalas tělo i duši
lásko na co je pláč
kdyţ to skončit má
No tak lásko ……
Chtěla jsi víc pro svoje touhy
já chudej princ mám jen co mám
Co vlastně zbývá jen slzy pouhý
ze svatebních zvonů z nebeskejch bran
No tak lásko ……
16
Brichta – Výlet do bájí
Ná na na ná na na na na ná ná ...
Pojď Emiuvidíš stěny Gzačouzený
pár Dstolů jen loučí Aosvětlených
řev chEmivástání někdo na Gstole spí
nádherDnej výlet do Emibá-jí
Noc končívá ranní kocovinou
lesk pohárů plnejch medovinou
šenkýřka s úsměvem hosty vítá
korbely nedopočítáš
Báje Emijsou plGné Dpotulných Ary-tí-řů
zbrojnoEmišů víGry Dplášťů Emikřiţáckých
báje Emijsou plGné DzázračnýchA šermířů
a šípůEmi v cíGli Dterčů kráEmilovských
Na Cnitkách Gdějin seD schází postavy dávných hrdinů
čas po nich prachem jen há-zí
nechce je tvořit zpět ze stí-nů
kdyţ uţ padliH7 Báje jsou plné zlotřilých mordýřů
co jednou skončí katovou sekerou
báje jsou plné hospod a šenkýřů
kde panští kočí se o čest poperou
Na nitkách dějin se schází
postavy dávných hrdinů
čas po nich prachem jen há-zí
nechce je tvořit zpět ze stí-nů
kdyţ uţ padli
17
Buty - Nad stádem koní
Nad stádem A4,Akoní
Emi
podkovy Gzvoní, zvoníD černý
vůz Avlečou Emi a slzy Gtečou
a já voDlám:
D
Tak neplač můj kamaráde
náhoda je blbec kdyţ krade
Je Dtuhý jak Aveka
a řeka ho zplaEmiví
Máme ho Grádi
No tak Cco
(no) tak Gco
(no) tak Aco
Vţdycky si přál
aţ bude popel
i s kytarou, hou
Vodou ať plavou
jen ţádný hotel
s kříţkem nad hlavou
aţ najdeš místo
kde je ten pramen
A kámen co praská
Budeš mít jisto
Patří sem popel
a kaţdá láska
No tak co
(no) tak co
(no) tak co
Nad stádem koní
podkovy zvoní zvoní
černý vůz vlečou
a slzy tečou
a já šeptám
Vysyp ten popel
kamaráde
do bílé vody vody
Vyhasnul kotel
a Náhoda
je Štěstí od Gpodkovy
Vysyp ten Dpopel / Heja hej ....
A
kamaráGde / Heja hej ....
do bílé Dvody AvoGdy / Heja hej
....
Vyhasnul Dkotel / Heja hej ....
a ANáhoda Emije / Heja hej ....
Štěstí od podkoGvy / Heja hej ...
18
Čechomor - Gorale
D
Za lasami Gza gorami Aza dolinaDmi
pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami
/:ej goraGle Anie bijta Dsie
ma goralka Gdwa warkocze
A
podzielita Dsie:/
D
Za lasami Gza gorami Aza dolinaDmi
pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami
/:ej goraGle Anie bijta Dsie
ma goralka Gdwoje oczu
A
podzielita Dsie:/
D
Za lasami Gza gorami Aza dolinaDmi
pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami
/:ej goraGle Anie bijta Dsie
ma goralka Gwielke serce
A
podzielita Dsie:/
D
Za lasami Gza gorami Aza dolinaDmi
pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami
/:ej goraGle Anie bijta Dsie
ma goralka Gz przodu z tylu
A
podzielita Dsie:/
19
Čechomor - Mezi horami
Gmi
/:MeziFhoramiGmi
B
lipkaFzelenáB:/
B
/:Zabili Janka
F
Janíčka,GmiJanka
Gmi
miestoDmijeleGmiňa:/
Keď ho zabili
zamordovali
Na jeho hrobě
Na jeho hrobě
Kříţ postavili
Ej, kříţu, kříţu
ukřiţovaný
Zde leţí Janík
Janíček, Janík
Zamordovaný
Tu šla Anička
Plakat Janíčka
Hneď na hrob padla
A viac nevstala
Dobrá Anička
20
Čechomor – Proměny
Ami
Darmo sa ty trápíš Gmůj milý syCnečku
nenosím ja tebe Dminenosím v srAmidéčku
A já tvoGja CneGbuCdu Dmiani jednu EhodiAminu
Copak sobě myslíš má milá panenko
vţdyť ty si to moje rozmilé srdénko
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám malú veverečkú
a uskočím tobě z dubu na jedličku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma takú sekérečku
ona mi podetne dúbek i jedličku
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám tú malú rybičkú
a já ti uplynu preč po Dunajíčku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma takovú udičku
co na ni ulovím kdejakú rybičku
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám tú velikú vranú
a já ti uletím na uherskú stranu
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma starodávnú kušu
co ona vystřelí všeckým vranám dušu
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám hvězdičkú na nebi
a já budu lidem svítiti na nebi
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A sú u nás doma takoví hvězdáři
co vypočítajú hvězdičky na nebi
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
21
Čechomor - Včelín
Ami
Sousedovic Věra Gmá
Ami
jako ţádná Gjiná
Ami
viděl jsem ji včera Gmáchat
dole u EmivčeAmilína
R: AmiDole dole dole dole Cdole dole dole
G
hej dole dole dole dole u včeAmilína
Líčka jako růţe máš
já tě musím dostat
nic ti nepomůţe spát
skočím třeba do sna
R:
Ať v poledne radost má
slunko hezky hřeje
kdyţ se na mě podívá
dám jí co si přeje
R:
Líčka jako růţe máš
zajdu k panu králi
ať přikázat vašim dá
aby mi tě dali
R:
22
Démophobia - O Kozinovi
Ami
G
C
E
Lomikare, Lomikare, co jsi to jen udělal
Ami
G
C
E
Ty jeden uličníku Kozinu jsi popravit dal
Ami
G
C E Ami
G
C
E
To se ti nemusí vyplatit, za jeho smrt musíš zaplatit - a hned
Ami G
C E
Helou, helou, helou nazdar v pekle
Ami G
C
E
Helou, helou, helou do roka a do dne
F
E
Ami
Lomikare ty, bezboţníku proč to děláš
G
F
E
Ami
Vţdyť na slamníku ty jsi nikdá neleţel
Honza Sladkej Kozina byl slavnej vůdce sedláků
Měl psa, na hlavě setsona, vlašku spoustu mindráků
To se musí někde projevit, u něho konkrétně on chtěl víc a uţ nic
Helou, tak uţ to chodí
Helou, kdo chce víc ten škodí
Honzo, Honzo ty naivní blázne měls to vědět, ţe to vţdycky vázne
Na prostých lidech a ti většinou zklamou
Tak bul téra chycen a posléze oběšen
V místech, co se dnes dělá pivo - kaţdý byl vyděšen
S jeho kostmi vítr rok si hrál
Lomikar v Trhanově se jen smál - bláha
Helou, do roka a do dne
Helou, nazdar Lomikare
Tak to vidíš, uţ jsme tady oba, kde je radost
A kde je zloba a kde je pravda, kdo z nás ji má
23
Demophobia - Katův příběh
C
F
G
C
Katovský řemeslo, není nic moc.
F
C
A tak se rozhod„ Chebskej popravčííí,
C
F
G
C
ţe svýho syna Kajóóó pošle študýrovat.
F
C
a třeba zrovna na kněze.
C
G
C
G
C
Aby byl z něj řádnej občan, aby byl z něj váţenej pán.
F
C
G
C
Aby se nebál, večer v hospodě, přisednout si ke stolu
Ami
F G (doznít) C
- nanana ke stolu.
2.
A Kaja študoval, byl pilným hochem,
ale nedokončil, bohuţel sklamal.
to za jeho půvood, učitel ho vyštval,
on domů vrátit se musel.
R:Aby byl z něj řádnej občan, nepřipadalo uţ v úvahu.
V patnácti letech si prvně seknul a utnul lidskou hlavu
- nanana – lidskou hlavu.
3.Císař Josef Druheej, zrušil trest smrti
a Kaja byl náhle bez práce,
tak se dal na uměníí – to ho víc bavilo.
Začal sbírat starý mince.
R:Aby byl z něj řádnej občan, teď šanci měl, jen ji vyuţít.
Hned začal léčit, to dost uměl, mastičkářství ovládal
– nanana – ovládal.
3.Netrvalo dlouho, ve městě si o váţili,
dokonce i Goethe za ním jezdil.
Doma si udělaál velký muzeum,
lidi tam chodili, i kdyţ byl katem.
24
Démophobia – Opilý dudák
Ami
Poslyšte Cpověst Go Amitom
stalo se to po tom
co morová rána
postihla město Krista pána
E
Lidé mřeli jako mouchy
Ami, C, G, Ami
Na krchov u Markéty
nechodili estéti
v zemi zela jáma,
těla tam padala sama
Všude uţ bylo plno
Jedné noci z hospody
šel dudák značně opilý
učinil jeden chybný krok
do jámy skočil hooop
Usnul spánkem tvrdým
Jaké bylo zděšení
po probuzení z leţení
a vůkol nikdo nestál
tak vzal dudy a hrál a hrál
Ještě ho není slyšet
Hrál stupnice i jamoval
ale kaţdý se tuze bál
aţ pak, a bylo jich víc,
odváţili se a sic
vytáhli ho - a je konec!
25
Divokej Bill - Plakala
Ami
touţila krouţila kryla mi záda
souloţila kouřila mě měla mě ráda
poháněná chtíčem vrněla jak káča
moje milá CplakalaG
Ami
utíkala pryč nevěděla
kam pletla na mě bič já byl na to sám
poháněná chtíčem vrněla jak káča
moje milá CplakalaG
Ami
modlila se hlásila se o svý práva
motala se na mý trase byla to tráva
poháněná chtíčem vrněla jak káča
moje milá CplakalaG
Ami
moje milá CplakalaG
Ami
moje milá CplakalaG
Ami
moje milá CplakalaG
Ami
moje milá CplakalaG
Ami
pozdravuj Cpocestný Gsvět
je malej AmidokonalejG
Ami
pozdravuj Cpocestný Gsvět
je zlej co kdyţ se Aminevrátí
G
co kdyţ se Aminevrátí
moje milá CplakalaG
co kdyţ se Aminevrátí
26
Divokej Bill - Rozárka
Ami
nikdy neFřikej ţe víš jak mi Emije
s prázdnym Amiţaludkem v ţilách
víc Dmivína neţ Emikrve Amipíšu tvůj Fosud
G
propustku Amido pekel pálim ti Dmicejch
a v rukou mám Emikosu
rozárAmiko řikej...
Ami
tisíckrát Fv noci budí ze Emispaní
zlej Amipocit ţe sklání se Dminěkdo nad Emitebou
Ami
pijem na zdraFvý Gi na ty Amibolavý
z nás Dmidostal je čas maj to Emiza sebou
rozárAmiko v noci...
Ami
pijem na zdraFvý Gi na ty Amibolavý
z Eminás rozárAmiko...
27
Dólina (ruská lidová)
Ami
Dmi
Kůril machorku , charošij tabak
ljůbil děvočku kak Ami donskij kazak.
Ej razkaša ty maja Ami Ej razkašá !
E
Ej razkaša ty maja Ami Ej razkašá !
E
Dmi
Dolina , dolina Ami dolina , dolina
E
dolina , dolina Ami dolina maja !
Dmi
Dolina , dolina Ami dolina , dolina
E
dolina , dolina Ami doliEna Amimaja !
Kde e ta úlica , kde e tot dom ,
kde e ta děvočka čto ja ljubjom.
Ref
28
Zgorela ulica , zgorel i dom ,
zgorela děvočka čto ja ljubjom.
Ref
Ešče si já pohár vína zaplatím
Ami E Ami Dmi E
Ami
Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím.
Emi H7 Emi Ami H7
Emi
Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím.
Ami
Dmi Ami Dmi E Ami E
|: Od večera do rána, muzika nám vyhrává,
Ami E Ami
Dmi E E7 Ami
a já pijem, pijem, pijem, pijem, len z plného pohára. :|
Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím.
Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím.
|: Potom pújdem na pána, co s nama zle nakládá,
a my pijme, pijme, pijme, pijme, len z plného pohára. :|
29
Fiannan – Finnegan
C
Am
F
G
Z hospody vyšel na zem klek, sek sebou neţ by švec si řek
C
Am
F
G
C
Byl moţná Dán a nebo Ir a nebylo nic co by nepropil
C
Am C
Am
Zamiloval se do flašky, zůstal jí věrný 30 let
C
Am
F
G
C
Hospoda láhev kořalky a v té utopil snad celý svět
Ref: Z hospody vyšel na zem klek, sek sebou neţ by švec si řek
Teď tady čeká dav lidí neţ se Finnegan probudí
Zkoušeli vodu studenou, po té se opilci probudí
Finnegan však leţí dál voda ho dávno nestudí
Tak skoušeli různé masáţe a stříkali čpavek do tváře
Pak ho přenesli do dvora a zavolali doktora
Ref…
Doktor jen hlavou pokýval, do oka se mu podíval
Pak mu ohmatal zápěstí, jak činil při kaţdém neštěstí.
Pak pravil hlasem truchlivým : “Ten chlap uţ to má za sebou
A já jsem tady zbytečný, ať pro něj s rakví přijedou.”
Ref…
Však Finnegenův kamarád, co měl s ním láhev společnou řek:
“Já vim co ho probere, já mám tu Whisky značenou.”
Pak vyňal láhev kořalky, která i mrtvé probudí
Co ţaludek dobře zahřeje a na patře krásně zastudí.
Ref…
Jen ucítil pach kořalky, hned očka mu svítí do dálky
A mrtvý Finnegan povstává a z láhve mocně nasává.
A zírali všichni v údivu na zázrak který se tu stal,
A dav jen tiše zašuměl, kdyţ Finnegan “Na zdraví” zavolal.
Ref….
Z hopsody vyšel na zem klek, sek sebou neţ by švec si řek,
Teď uţ je ale zase fit, po Whisky prý se cítí líp.
Po Whisky prý je mu líp
30
Fiannan – Hostina
Dmi
C
E
Dmi
Kdo první porci zvolit smí s pečení krále Colu,
ten největším je hrdinou a sedí v čele stolu.
Ami
G Ami
Zda to však bude Oven Dor nebo snad Bílý Quist.
Dmi
C
E
Dmi
Kdo rozsoudí ten vleklý spor ať můţem začít jíst
Ami …. G Ami, Ami G Ami, Dmi C
E Dmi
“Já,” praví Dor, “byl na jihu a hlavy Dánů stínal
a kruh z těch lebek sestaven jeţ Korku obepínal.”
“Já,” praví Quist, “jsem Ulsterským hned ku pomoci byl
a ze Skotských hlav dubových já Ulster vydláţdil.”
“Já,” praví Dor, “pak po boji, kdyţ ţízeň hasila se,
jsem přepil všechny druhy své a střízliv zůstal zase.”
“Já,” praví Quist, “kdyţ začal pít o jedné noci jen,
jsem vypil sklepy Ulsterské a rovnou spěchal sem.”
Kdo tedy porci zvolit smí u stolu krále Colu,
kdo největším je hrdinou a první sedne k stolu.
Ve jménu krále zkraťte spor, ať vítěz uţ je jist,
ať rozsoudí se vleklý spor, ať můţem začít jíst.
“Ach,” praví Dor, “proč bratr můj starší tu se mnou není,
jen by se letmo podíval a Quist by padl k zemi.
/: Z tlumoku hlavu krvavou pomalu vyjme Quist:
“Hle, je tu s tebou bratr tvůj a můţem začít jíst:”:/
31
Fleret - Zafúkané
Ami
A2
Ami A2
Větr sněh zanésl z hor do polí,
Ami C
G
Ami
já idu přes kopce, přes údolí ,
C
G
C
idu k tvej dědině zatúla nej,
F
C
E
Ami F7 Am E4sus
cestičky sně hem sú zafúkané.
Ami
C G
C
Ref.: Zafúkané , zafúkané
F
C
Dmi
E
kolem mňa vše cko je zafúkané
Ami
C G
C
Zafúkané , zafúkané ,
F
C
E
Ami Em D G H7 Em D G H7 Emi
kolem mňa fšecko je zafúkané
Uţ vašu chalupu z dálky vidím,
srdce sa ozvalo, bit ho slyším,
snáď enom pár kroků mi zostává,
a budu u tvého okénka stát.
R: /: Ale zafúkané, zafúkané,
okénko k tobě je zafúkané. :/
Od tvého okna sa smutný vracám,
v závějoch zpátky dom cestu hledám,
spadl sněh na srdce zatúlané,
aj na mé stopy - sú zafúkané.
R.: /: Zafúkané, zafúkané,
mé stopy k tobě sú zafúkané. :/
EmD G H7EmD G H7Emi
32
Hoja hoj (Noc na Karlštejně)
G
C
D
G
1. Chceš-li na světě býti převesel
C
G
D
G
zvol si nejlepší, ze všech řemesel.
2. Chceš-li okouzlit dívku nevinou
staň se vojákem, staň se hrdinou.
G
C
D7
G
R. Hoja hoj, hoja hoj v králi máme zastání
G
C
D7
G
Hoja hoj, hoja hoj bůh nás zachrání
G
C
D7
G
Hoja hoj, hoja hoj hmoţdíře a palcáty
G
C
D7
G
Hoja hoj, hoja hoj holky vokatý.
3. Rány na buben máš-li ve vínku
nesmíš zaváhat ani vteřinku.
4. Sláva aţ přilbu tvojí pozlatí
stal ses muţem tím co se neztratí.
R. 2x
33
Horkýže Slíže – L.a G. Song
A
Poď sem, nech sa s tebou zblíţim,
poď sem, ja ti neublíţim,
Hmi
poď sem, ja ťa nezbijem,
D
I'm sorry, I'm Lesbian.
E
Poď sem, som tvoj dvorný básnik,
mám energiu za dvanástich,
a k tomu lubrikačný gel,
I'm sorry, I'm really Gay.
Ref.:
A
Lesbian's and Gay's Esong...
G
Lesbian's and Gay's Dsong... 2x
Poď sem, pustím Iron Maiden,
poď sem, nalejem ti za jeden,
poď sem, s bárským nepijem,
I'm sorry, I'm Lesbian.
Poď sem, tu si ku mne hačaj,
keď som ťa pozval na rum a čaj.
Stoj! Nechoď nikam! Čo je? Hej!
I'm sorry, I'm really Gay. Ref.
Poď sem, spolu máme v pláne,
ţe ťa okúpem vo fontáne,
tak otvor bránu, lebo ju rozbijem!
I'm sorry baby, I'm Lesbian.
Viem, neopakuj mi to stále,
ja som vyrástol na Death Metal-e.
Ja takýmto veciam rozumiem.
I'm sorry... ale veď ja viem - Lesbian Ref.:
34
Hlas – Jednou mi fotr povídá
Jednou mi fotr povídá
D7
zůstali jsme uţ sami dva,
E7
ţe si chce začít A7taky trochu ţít.
Nech si to projít palicí
D7
a nevracej se s vopicí
A7
snaţ se mě hochu D7trochu pochopit.
A7
Ref.: JE7á šel, šel dál baby, A7kam mě pán bůh zval
E7
já šel, šel dál baby a D7furt jen tancoval.
A7
Na kaţdý divný hranici, na D7policejní stanici,
E7
hrál jsem jenom Rock´n Roll for A7You. D7, E7
Přiletěl se mnou černej čáp,
zobákem dělal rockin´klap
a nad kolípkou Elvis Presley stál.
Obrovskej bourák v ulici,
po boku krásnou slepici
a lidi šeptaj přijel nějakej král.
Ref.: Já šel ……
Pořád tak nějak nemohu,
chtit štěstí za nohu
a nemůţu si najít klidnej kout.
Blázniví ptáci začnou řvát
a nový ráno šacovat
a do mě vţdycky pustí silnej proud.
Ref.: Tak jsi šel, šel dál baby …….
35
Hlas – Táhněte do háje
Táhněte [C]do háje všichni [Ami]pryč.
Chtěl jsem jít [C]do ráje a nemám [Ami]klíč.
Jak si tu [C]můţete takhle [Ami]ţrát?
Ztratil [F]jsem holku, co jí [G]mám rád.
Napravo, nalevo, nebudu mít klid.
Dala mi najevo, ţe mě nechce mít.
Zbitej a špinavej tancuju sám.
Váš pohled káravej uţ dávno znám.
®: Pořád[F] jen na kolena, na kolena, na kolena, [C]jéjé,
Pořád[F] jen na kolena, na kolena, na kolena, [C]jéjé,
Pořád[F] jen na kolena, na kolena, na kolena, [C]jéjé,
[C]je to [Ami]tak. A vaše [F]saka vám pose[G]re pták.
3. Cigáro do koutku si klidně dám.
Tuhle tu pochoutku vychutnám sám.
Kašlu vám na bonton. Bejby, si chytrej chlap.
Sere mě tichej tón a ten váš tupej dav.
®: .. je to tak... A tenhle barák vám posere pták.
36
Chinaski - Drobná Paralela
Ta Cstará Gdobrá hra je Dokoukaná.
Nediv se brácho, kdekdo ji zná.
Přestaň se ptát, bylo nebylo líp.
Včera je včera, bohuţel bohu dík.
®:CNic není jako Gdřív, Dnic není jak Emibejvávalo.
Nic není jako dřív, to se nám to mívávalo.
Nic není jako dřív, ačkoliv máš všechno,
co si vţdycky chtěla
Nic není jako dřív, ačkoliv drobná paralela by tu byla.
Snad nevěříš na tajný znamení.
Všechno to harampádí - balábile - mámení.
Váţení platící, jak všeobecně ví se,
včera i dneska, stále ta samá píseň.
®:
*:CPromlouvám k vám Gústy múzy,
D
vzývám tón a Emilehkou chůzi,
C
vzývám zítřek Gnenadálý,
D
odplouvám a Emimizím....
®:Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo.
Nic není jako dřív, jó, to se nám to dlouze kouřívalo.
Bohuţel bohudík je s námi, ta nenahmatatelná intimita těla.
Nic není jako dřív, jen fámy,
bla - bla- bla - bla etc....
Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo,
bohuţel bohudík, co myslíš ségra, je to hodně nebo málo?
37
Já děngy propil v bare
(foneticky)
Ami, Emi
Dmi, Ami
Ja děngy propil v bare
igraju na gitare
mnogo devoček ja paljubil
2x
kakaja kultura
takaja natura
kakaja natura
takyj narod - sovětskij
Ja děngy propil v bare
igraju na gitare
mnogo devoček ja paljubil
- Tovarisči, privjezli tanky ... URÁÁ! / Nu oni nejechajut ... UÉÉ / Nu
moţno jich tlačit ... URÁÁÁÁ!
- Tovarisči, privězli děvočky ... URÁÁ! / Nu oný syfilítičnyje ... UÉÉ / Nu
oný náše, ruskije ... URÁÁÁÁ!
- Tovarisči, privězli těleviděnije ... URÁÁ! / Nu tam adna kartína ... UÉÉ /
Nu na něj Vladimir Iljič Ljenin ... URÁÁÁÁ!
- Tovarisči, v Maskvě pristál samaljot ... URÁÁ! / Nu on něměckij ... UÉÉ
/ Nu on pristál na krásnoj plóšadi ... URÁÁÁÁ!
etc, etc…
38
Čert, Jim – Marihuana
Ami
E7
1. Everybody smokin´ marihuana everybody smokin´ marihuana
Ami
everybody smokin´ marihuana everybody smokin´ marihuana
Dmi
Ref.: Marju marihuana marju marihuana
Ami
E7
Ami
marju marihuana everybody smokin´ marihuana
2. Everybody smokin´ vlastní prdel everybody smokin´ marihuana
everybody smokin´ vlastní prdel everybody smokin´ marihuana
3. Everybody smokin´ hašiš š š everybody smokin´ marihuana
everybody smokin´ hašiš š š everybody smokin´ marihuana
4. Everybody smokin´ marihuana (LSD) everybody smokin´ marihuana
everybody smokin´ marihuana (LSD) everybody smokin´ marihuana
Dmi
Hou hou krávy jdou vemena se jim lesknou
Ami
hou hou krávy jdou vemena se jim lesknou
E7
hou hou krávy jdou vemena se jim lesknou
Ref 2x
39
Kabát – Balada o špinavých fuseklích
A
Ráno se Hmiotevřou moDje oči voteklýA kopnu jen Hmipod postel Dpár
špinavejch fuEseklí
A
tělo mý je boHmilavý a vedle Dod sousedů hudba Azní
A
nejde mi do Hmihlavy kdo Dje ta holka co tu spí
ta Eholka co tu se mnou spí - je smuAtná
Jen divná nálada zůstane tu já jdu dál
a tak mi připadá jako bych jí něco vzal
Ještě se otočím a vrány v letu spočítám
vidím jí na očích , ţe letěj asi někam tak
to letěj asi někam tam
®: Tak to Gvţdycky začíná a kaţdá Dholka nevinná
právo Cprvní noci měl jsem jenom GjáD moţná nezGbylo jí nic jen ty Dslzy
slaný víc
jak jí Cpadaj večer do klína mě Dproklíná já vim
Je ráno musím jít a její oči vlhký sou
mý pravdě nevěří protoţe jí všichni lţou
lehám si pod obraz a někdy se tak cejtim sám
jsou na něm havrani co letěj asi někam tam
co letěj asi někam tam
40
Kabát - Ďábel a syn
Dmi
Sedím a koukám jak Czvrácenej
podzim
Ami
stromům svlíká jejich Gšat
Dmi
poslouchám ptáky a Cjenom tak
kouřím
Ami
malinko chce se mi Gspát
Padá mi hlava pak cejtím jak někdo
lehce mě za ruku vzal
blázen či voják jak maškara divná
tam Amistál
já pozval ho Dmidál
Měl špinavej kabát a v ruce flétnu
oči jak zmrtvejch by vstal
na botách bahno snad celýho světa
tuhletu píseň mi hrál
Tu píseň co zpívám a vůbec vám
nevím
kde na ni akordy vzal
jak sem tam seděl a koukal a kouřil
to já
teprv ji psal
Povídá hochu vracim se z flámu
hráli jsme karty se zdá
partii pokera o budoucí vládu
dík bohu vyhrál jsem já Já měl z
pekla štěstí a nebo pár trumfů
v rukávu podvod - já vím
chcete mě soudit tak dejte mě na kříţ
jsem váš
ďábel a syn
Pak pomalu mluvil a ničil mě silou
co od věků v sobě uţ má
drtil mě pravdou a pouštěl mi ţilou
na závěr jen povídá
Bůh stvořil lásku a ţal taky bolest
a já jenom ubohej chtíč
fandím vám lidem nevím proč nemáš
mě rád
já poslal ho pryč
41
Sedím a koukám jak zvrácenej
podzim
stromům svlíká jejich šat
poslouchám ptáky a jenom tak
kouřim
a malinko chce se mi spát
Padá mi hlava pak cejtim jak někdo
lehce mě za ruku vzal
blázen či voják jak maškara divná
tam stál
tak pozvem ho dál
Kalandra, Petr - Nebeská brána
G D
Ami7
Mámo sundej kytku z kabátu
G
D
C
za chvíli mi bude k ničemu
G
D
Ami7
můj kabát a kudlu vem pro tátu
G
D
C
já uţ stojím před bránou s klíčem
G
D
Ami7
R: Cejtim ţe zaklepu na nebeskou bránu
G
D
C
Cejtim ţe zaklepu na nebeskou bránu
G
D
Ami7
Cejtim ţe zaklepu na nebeskou bránu
Jó mámo zahrab moje pistole
ať uţ z nich nikdy nikdo v ţivotě nemůţe střílet
ještě se sejdem za sto let
aţ se vydáš na poslední výlet
R: Cejtim ţe ...
Neberu s sebou milý tváře
ţijte si tu co se do vás vejde
aţ popíšem všechny diáře
všichni se tam za tou bránou sejdem
Všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu
Všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu
Všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu
G D
C
Ú-ú-u-ú
42
Kaťuša
(foneticky)
1) DmiRazcvětaly jabloni i A7gruši,
poplyli tumany nad Dmirekoj,
Dmi
vychadila na Fběreg KaGmiťuDmiša,
Gmi
na vyDmisokij, na A7běreg kruDmitoj.
2) Vychadila, pěsňu zavadila
pro stěpnovo - sizovo orla.
Pro tavo, katorovo ljubila,
pro tavo, či pisma běregla.
3) Oj, ty pěsňa, pěseňka děvična,
ty leti za jasnym solncem vsled.
I bajcu na dalněm pograničje
ot katjuši peredaj privět.
4) Pusť on vzpomnit děvušku prostuju,
pusť uslyšit, kak ona pajot.
Pusť on zemlju bereţjot rodnuju
a ljubiť Kaťušu sběreţjot.
43
Klíč - Nářek
1. NH7emám myslet nEmia chlapy, nDemám ţebrat Go lásku,
vAmiěčně snášet Emiútrapy, cH7o z ţivota mEmiám?
Nemám pít a nemám klít, nemám vlastní děti bít,
nemám nic a nemám klid, tak co teda mám?
Nemám šlapat průchody, nemám zdrhat z hospody,
nepřekáţet pod schody, prej se ztratit mám.
Ani chlapy, ani chlast, ani ţebrat, ani krást,
ani Boha, ani vlast, tak co teda mám?
Na na na ...
Ani chlapy, ani chlast, ani ţebrat, ani krást,
ani Boha, ani vlast, tak co teda mám?
44
Klíč - Omnia vincit Amor
Dmi
Šel pocestný kol Chospodských
Dmi
zdí,
F
přisedl k nám a Clokálem Fzní
Gmi
pozdrav jak svaté DmipřikázáCní:
Dmi
Omnia Cvincit DmiAmor.
Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
nad lidskou láskou roztáhli plášť,
vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
Omnia vincit Amor.
Ref: Zlaťák pálí...
Hej, šenkýři, dej plný dţbán,
ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
Omnia vincit Amor.
Ref: Zlaťák Fpálí, Cnesleví Dminic,
štěstí v Flásce Cznamená Fvíc,
všechny Gmipány Fať vezme Cďas! A
Dmi
Omnia Cvincit DmiAmor
Já viděl zemi válkou se chvět,
musel se bít a nenávidět,
v plamenech pálit prosby a pláč Omnia vincit Amor.
Já prošel kaţdou z nejdelších cest,
všude se ptal, co značí ta zvěst,
aţ řekl moudrý: "Pochopíš sám,
všechno přemáhá láska."
Ref: Zlaťák pálí...
Teď s novou vírou obcházím svět,
má hlava zšedla pod tíhou let,
kaţdého zdravím tou větou všech
vět:
Omnia vincit Amor.
Omnia vincit Amor...
45
Klíč - Pohár a kalich
1. EmiZvedněte poháry, Dpánové, uţ jen Gposlední Dpřípitek Emizbývá,
pohleďte, nad polem DŠpitálským Gvrcholek Droubení skGrývá,
/: za chvíli Dzbyde tam popel a tEmiráva,
nás čeká Dvítězství, bohatství, sEmiláva. :/
2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří,
palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří,
/: ta malá země uţ nemá co získat,
teď bude tancovat, jak budem pískat. :/
R: AmiNáhle se pozvedl Dvítr a mocně Gvál,
Ami
odněkud přinesl Dnápěv, sám si ho H7hrál, Amihm G, Emi, H7, Emi
zvedněte poháry, Dpánové, večer z Emikalichu Dbudeme Emipít.
3. Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, ţe je tam sláva,
všem věrným pokaţdé nesmírnou sílu a jednotu dává,
/: ve znaku kalich, v kalichu víra,
jen pravda vítězí, v pravdě je síla. :/
4. "Modli se, pracuj a poslouchej," kázali po celá léta,
Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa,
/: být rovný s rovnými, muţ jako ţena,
dávat všem věcem ta pravá jména. :/
5. Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa,
se zbraní kaţdý vyčkává, dobře ví, co se chystá,
/: nad nimi stojí muţ, přes oko páska,
slyšet je dunění a dřevo praská. :/
R: AmiNáhle se pozvedl Dvítr a mocně H7vál,
Ami
odněkud přinesl Dnápěv, sám si ho H7hrál:
Kdoţ jsú boţí bojovníci a zákona jeho,
prosteţ od Boha pomoci a úfajte v něho ...
46
Klíč – Víno
R1: VEmiíno teď nDalej nám, Emiať si kaţdej, cCo chce, zpH7ívá,
vEmiína pDlnej dţbán, dnes dEmio rána bH7udeme pEmiít.
R2: Víno nalej nám, po boji jen ţízeň zbývá,
zítra někdo z nás třeba uţ nebude ţít. Emi D Emi H7 Emi
NEmieţ přijde dDen, kaţdý mCá čH7asu dEmiost,
zbývá jen zDapít ţal, klGít Da mít zlGost,
ţe zas je nás čDím dál míň, vEmiíra je tu jen hH7ost,
prEmioč se mDáme bít drCuhejm prH7o radEmiost.
R1:
Krátí se noc, v krčmě všem slábne hlas,
ráno zavelí a kdekdo zláme vaz,
/: uţ zní rozkaz, dál bít se můţem, třeba i krást,
ten, kdo přeţije, tomu zbyde chlast. :/
R1:
R2:
R1: VF#miíno teď nEalej nám, F#miať si kaţdej, cDo chce, zpC#7ívá,
vF#miína pElnej dţbán, dnes dF#mio rána bC#7udeme pF#miít.
R2:
*: ZpAívej aţ dEo rána, nF#miení kaţdá bitva prDohranC#7á,
dF#miojde i nEa pána, F#mia pak si bC#7udeme ţF#miít,
na na na ...
47
Kryl – Divný kníže
Jel krajem divný Ckníţe, Amia Gchrpy povadAmily,
kdyţ z prstů koval Cmříţe Amia z paţí zábradElí,
/: on z Amivlasů pletl Gdráty, Amiměl kasematy z GdlaFníE
Ami
a hadry za broGkáty, Amizlá Gslova místo zbraAminí. :/
Ami
Kam šlápl, vyrůstaly jen ocúny a blín,
kdyţ slzy nezůstaly, tak pomohl jim plyn,
/: hnal vítr plevy z polí a Kristus křičel z kříţe,
kdyţ rány léčil solí ten prapodivný kníţe. :/
On pánem byl i sluhou, a svazek ortelů
si svázal černou stuhou, jiţ smáčel v chanelu,
/: a hluchá píseň slábla, kdyţ havran značil cestu,
jiţ pro potěchu ďábla vyhlásil v manifestu. :/
Měl místo básní spisy a jako prózu mor
a potkany a krysy a difosgen a chlor,
/: měl klobouk z peří rajky a s důstojností snoba
on vymýšlel si bajky, v nichţ vítězila zloba. :/
Měl pendrek místo práva a statky pro gardu,
v níţ vrazi řvali sláva pro rudou kokardu,
/: on lidem spílal zrádců, psal hesla do podloubí,
v nichţ podle vkusu vládců leţ s neřestí se snoubí. :/
Dál kníţe nosí věnce tou zemí zděšenou,
on strach má za spojence, jde s hlavou svěšenou
/: a netuší, ţe děti z té země, v které mrazí,
prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí. :/
48
Kryl - Lásko
Ami
Pár zbytků pro krysy na misce od guláše,
milostný dopisy s partiíDmi, Emariáše,
Dmi
před cestou dalekou zpocený boty zujem
C
a potom pod dekou Esníme, kdyţ onanujem.
E
®: AmiLásko, Gzavři se do pokoje,
Ami
lásko, Gválka je holka moje,
s Cní se GmiluAmiji, kdyţ Gnoci si AmikrátímE,
Ami
lásko, Gslunce máš na vějíři,
Ami
lásko, Gdvě třešně na talíři,
C
ty ti GdaruAmiji, aţ Gjednou se AmivrátímE
Dvacet let necelých, odznáček na baretu,
s úsměvem dospělých vytáhnem cigaretu,
v opasku u boku nabitou parabelu,
zpíváme do kroku pár metrů od bordelu.
49
R:
Pár zbytků pro krysy a taška na patrony,
latrína s nápisy, jeţ nejsou pro matróny,
není čas na spaní, smrtka nám drtí palce,
neţli se zchlastaní svalíme na kavalce.
R:
Rec: ELevá, dva!
R:
Kryl – Pieta
[Emi, Edim, Emi, H7]
[Emi]V rohu [Edim]náměstí, [Emi]kousek [D7]od nádraţí,
[Emi]pod černým [D7]baldachýnem [G]ko[A]mínem [H]vytvořeným,
[Emi]němá [Edim]bolestí [Emi]stála [D7]nad drenáţí
[Emi]Madona s [D7]mrtvým synem [Emi]umučeným.
Stála zmatená nenadálým hlukem,
na ruce déšť jí padal jak slzy velekněze,
trochu zděšená podnapilým plukem,
[Emi]co vůbec [D7]nevy[G]pa[A]dal [H7]na vítěze.
®: [Emi]Stojíce [D7]u Piety [Emi]kouřili [D7]cigarety
[Emi]a šnapsem [D7]ţízeň hnali [G]kilo[A]metr [H]klusem,
[Emi]kuplety z [D7]kabaretu [Emi]zpívali [D7]pro Pietu,
[Emi]a kdyţ je [D7]dozpívali, [G]otřás[A]li se [H]hnusem.
Měli monstrance cestou nakradené
a snímky pro rodiny, jeţ léta neviděli,
místní sebrance, válkou nakaţené,
tu trochu zeleniny záviděli.
Holky z ulice trochu pomuchlali
a pak jim zaplatili drţadlem bajonetu,
sklady munice pečlivě zavírali,
a pak se posadili pod Pietu.
R: Sedíce pod Pietou cpali se
omeletou,
hlasitě nadávali na pitomou nudu,
čmárali po Pietě pozdravy Mariettě,
kterou si půjčovali, neznajíce studu.
Jednu neděli polní zabalili,
poslední pohlednici příbuzným
odeslali,
potom odjeli, aniţ zaplatili,
na cestě ţeleznicí usínali.
Nikdo neplakal, nikdo nelitoval,
nikoho nebolelo, ţe jeli bez loučení,
někdo přitakal, jiný poděkoval,
nikomu nescházelo poroučení.
®: A jenom pod Pietou holčičku
pětiletou
písmena zaujala načmáraná křídou,
[Emi]číst se však [D7]neučila,
[Emi]tak nápis [D7]pohladila,
[Emi]písmena rozmazala, zbytek
umyl déšť,
zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť
[Enu6, Emi9/6]
50
Kryl - Píseň neznámeho vojína
Rec: Zpráva z tisku: "Obě delegace poloţily pak věnce na hrob
Neznámého vojína." A co na to Neznámý vojín?
1. V Amičele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzanE7tém,
černá saka a ţena hrdiny pod paţí s amanAmitem,E7 Amikytky v dlaních a
pásky smuteční civí tu před E7branou, ulpěl na nich pach síně taneční s
bolestí sehraAminou.
Co tady Fčumíte? Vlezte mi Gněkam!
Copak si Amimyslíte, ţe na to Gčekám?
Co tady Amicivíte? Táhněte G7domů!
Ami
Pomníky stavíte, Fprosím vás, E7komu? Ami, E
2. Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet,
je to trapas, kdyţ s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet,
pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou,
ještě jednou se trapně polyká nad hrobem s lucernou.
Co tady čumíte? Zkoušíte vzdechnout,
copak si myslíte, ţe jsem chtěl zdechnout?
Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze?
Kašlu vám na fangle! Já jsem chtěl kněze!
3. Nejlíp je mi, kdyţ kočky na hrobě v noci se mrouskají,
jeţto s těmi, co střílej‟ po sobě vůbec nic nemají,
mňoukaj‟ tence a nikdy neprosí, neslouţí hrdinům,
ţádné věnce pak na hrob nenosí Neznámým vojínům.
Kolik vám platějí za tenhle nápad?
Táhněte raději s děvkama chrápat!
Co mi to Amiříkáte? Ţe šel bych Gzas? G7Rád?
Ami
Odpověď čekáte? FNasrat, jo, Enasrat!Ami, Ami6
51
Kryl – Vasil
botičkách z kozinky Hmivybírám rozinky z GkoláčAků,
D
vybírám zběsile Hmipro tebe, Vasile, GmiláčAku,
D
šičky uţ došily Hmisvatební košili z GbatisAtu,
Hmi
krmení zvěře je, kdyţ vrznou veřeje Emi
a tys F#tu, a tys Hmitu. A7
D
Mé oči nevěří - přišel jsi se zvěří k obědu,
neseš mi křepelky, v botičkách Popelky, k tobě jdu,
na mojí košilce šič z Košic vyšil "C" zdvojené,
ţe nejsem komtesou, starosti moje jsou, tvoje ne, tvoje ne.
Na rtech máš enzymy, to asi od zimy třeskuté,
proti tvé nechuti na tácku nesu ti misku thé,
v čaji jsem zkvasila dva vlasy Vasila-hippieho,
jsou v něm i nějaká afrodiziaka, vypij ho, vypij ho!
Čaj, který vypiješ, zanechá stopy, jeţ trvají,
tisícem kilowatt budem se milovat, šohaji,
v milostném zátiší vášeň pak nejvyšší vybuchne
tiše a všestranně - tvá láska ke straně!
"Probůh, ne! Probůh, ne!"
52
Kryl - Veličenstvo kat
V Dmiponurém osvětlení Cgotického Dmisálu
F
kupčíci vyděšení Gmihledí do miAsálů
Dmi
a houfec Bmordýřů si ţádáC poţehnání,F, C
/: Gmivţdyť první z Dmirytířů je A7Veličenstvo DmiKat. :/C, Dmi, C
2.Kněz-ďábel, co mši slouţí, z oprátky má štolu,
pod fialovou komţí láhev vitriolu,
pach síry z hmoţdířů se valí k rudé kápi
/: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :/
®:FNa korouhvi Cstátu Bje emblém s giloCtinou,
z Fostnatýho Cdrátu Bpáchne to shniClotinou,
v Gmikraji hnízdí hejno krkavDmičí,
Gmi
lidu vládne mistr popravA7čí.
3. Král klečí před Satanem na ţezlo se těší
a lůza pod platanem radu moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
/: vţdyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :/
53
Na rohu ulice vrah o morálce káţe,
před vraty věznice se procházejí stráţe,
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
/: ţe prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :/
®:Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou,
děti mají rády kornouty se zmrzlinou,
soudcové se na ně zlobili,
zmrzlináře dětem zabili.
Byl hrozný tento stát, kdyţ musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat,
a bylo jim to málo, poručili dětem
/: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :/
S úšklebkem Ďábel viděl pro kaţdého podíl,
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,
/: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :/
Landa - Krysař
Ami
Hodiny na rohu Hukazovaly šest
a Dmiv centru byl vlastně Amiklid
Zrovna přicházel jednou z několika
cest
do města, kde uţ nechtěli lidi ţít
Ami
Tak přišel aby Hhrál
aby Dmina chvíli čas Fstál
prstem pohladí
díry malý píšťaly
a ta se rozezní do dáli
ta hudba je nádherná
a nebe do černa
Ref.:
Ami
Píšťala zní
a bránu nekonečnou Ghudba otvírá
a tisíc hlasů s ní
a celej dav se zvolna k smrti
Ami
zvolna ubíráAmi, G, F, E
Šli lidi místo krys
to krysař temně, temně na píšťalu
hrál
Kdyţ dílo dokončil
tak dlouho plakal, ale eště dýl se
smálAmi, G, F, E
Ami, H, Dmi, Ami
Jak sirky lámou se stromy
jako krabice padaj domy
a lidi jak stádo ovcí
řítěj se ze skály
To krysař je ztrestal písní
ţe ţili v hnilobě a plísni
za to, ţe kdyţ odcházel
ţe se mu vysmáli
Ref.:
Jako rajská hudba
ta jeho píšťala zazněla
jako modrej plamen
vnikaly její tóny do celýho těla
V jejich srdcích a myslích
se něco bortilo a lámaly se ledy
ta píseň se nesla
celičkým krajem naposledy
Ami, H, Dmi, Ami
A tak jde krysař
A tak jde krysař
svou cestou dál
svou cestou dál
jednou se zastaví
jednou se zastaví
aby zas hrál
aby zas hrál
54
Landa - Ona
(Emi)
Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná.
A pod bílým závojem ji prosvítají ramena.
Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní,
s láskou a nenávistí dává se do písní.
Řekni za čím se skrývá, kdyţ v posledním tanečku,
zatahá za špagát pohřebních zvonečků. , , mi
Ref.:
Hochům se lesknou oči, Amikdyţ bubny v myslích zavíří.
Krev stéká po obočích Amia sladkou chuť má polimibek upíří.
mi
Zaslechneš její jméno, kdyţ děti si na ní hrávají.
Na sen o nebezpečí myslí mladí kluci potají.
Její rty jsou tak horký a mimilence svý nezradí,
sladko maj navţdy v puse ty co mijednou kvér si pohladí.
mi
A oči má trochu vlhký, kdyţ podpatkem střevíčků,
rozdrtí iluze mimáminejch mazlíčků., , mi
Ref.
Její jméno je válka, kdyţ objímá svý milence.
Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
To se pak sevře v krku, kdyţ ukáţe třeba na tebe,
a pak:"Chraňte naše duše!" Často zaznívá do nebe.
(Pozn.: První a poslední sloka je bez akordického doprovod - pouze drţené
basové tóny a bicí)
55
Lucie – Amerika
1. GNandej mi Ddo hlavy tvý Amibrouky
A Bůh nám seber beznaGděj
V duši zbylo Dsvětlo z jedny Amiholky
Tak mi teď za to vynaGdej
Zima a Dpromarněný Amitouhy
Do vrásek stromů padá Gdéšť
Zbejvaj roky Dasi ne moc Amidlouhý
Do vlasů mi zabroukejC... pa pa pa Gpá
pa pa pa Emipá, pá pa pa Gpá
pa pa pa Emipá, pá pa pa Gpá
Tvoje oči jenom ţhavý tóny
Dotek slunce zapadá
Horkej vítr rozezní mý zvony
Do vlasú ti zabrouCká
pa pa pa Gpá, pa pa pa Emipá, pá pa pa pá ..
© Na obloze krídla taţnejch ptáků
Tak uţ na svý bráchy zavolej
Na tváře ti padaj slzy z mraků
A Bůh nám sebral beznaděj
V duši zbylo světlo z jedný holky
Do vrásek stromů padá déšť
Poslední dny hodiny a roky
Do vlasů ti zabrouká...
pa pa pa pá, pa pa pa pá, pá pa pa pá ..
56
Lucie - Černí andělé
A, G, D, A, G, D, A, G, D, A, G, D A
Sex je náš dělá Gdobře mně i Dtobě
A
Otčenáš, baby, Godříkej aţ v Dhrobě
A
Středověk neskončil Dstředověk Gtrvá
A
Jsme černí andělé a Dty jsi byla Gprvá A, A, G, D
Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
A.I.D.
Sex je náš dělá dobře mně i tobě
Otčenáš bejby odříkej aţ v hrobě
Ty svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříţ se teď neopírej, zhoříš v týhle době - no no
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
A. I. D. S.
Sex je náš padají kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Ty svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříţ se teď neopírej, zhoříš v týhle době - no no
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsme černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsme černí andělé a ty jsi byla prvá kluk
57
Lutka - Točí se, točí
A
E7
A
1. Točí se, točí kolo ve mlýně,
D
A
točí se, točí, já jsem v tom nevinně,
E7
A
točí se kolo, voda s hlukem padá,
E7
A
já tomu mlýnu teď ukazuju záda.
2. V tom mlýně ţila překrásná dívka,
kterou jsem měl tuze moc rád,
měla modrý oči a černý vlasy,
ale jednu chybu: nechtěla mi dát.
3. Nechtěla mi dát ani políbení,
nechtěla mi dát ani hubičku,
proto jsem ji musel, proto jsem ji musel
utopiti v rybníčku.
58
4. Její otec mlynář starost vo ni měl,
její otec mlynář starost vo ni měl,
proto poslal mládka kouknout se, co dělá,
proto poslal mládka, aby za ní šel.
5. Kdyţ tam mládek přišel, právě topila se,
její ruka bílá o pomoc prosila,
zachránit ji nemoh', kosa byla vostrá,
jeho mladý čelo správně trefila.
6. Kdyţ se mládek s dívkou dlouho nevraceli,
přišel se sám mlynář na dcerušku ptát,
kdyţ kameny mlýnský jeho tělo mlely,
řekl jsem si: musíš na cestu se dát.
7.=1.
Malomocnost prázdnoty – Maruška
C
Na malém plácku děti si hrajíG
Ami
hrají si na válku všechnoE uţ mají
Stejnokroj z tepláků větší neţ na míru
dřevěný pistole, čepice z papíru
A bitva za bitvou, tak to jde dokola
aţ potom najednou něčí hlas zavolá:
Ref.: CZastavte válku
G
Maruška brečí
Ami
dostala kamenem
E
při naší zteči
Co jste to za vojsko
kdyţ místo střílení
do svých nepřátel
házíte kamení
Na to my nehrajem
vy nám to kazíte
nedbáte pravidel
a pak se divíte...
Na velkém plácků hrají si dospělí
jen místo dřevěných hračky maj z oceli
ocel se zarývá do kůry stromů
desítky jizviček a blesky hromů
Některým na duši, některým do těla
pálí znamení, proč nikdo nevolá?
59
Malomocnost prázdnoty – Titanic
Všude kolem Aprázdno
E
loď pluje v Húplném bezvětří
v podpalubí bahno
na palubě špína
čert ví kam pluje
snad ke štěstí snad do záhuby
na kupách hnoje
smrtka se na ně zubí
C#mi
s kormidlem v půli zlomeným
cestující chodí
tváří se šťastně, jsou veselí
všichni jsou slepí
svůj osud radši netuší
nevidí útesy
nasáklý smrtí
RF:
RF:
Opilý námořník
A
s opilou H děvkou
na lodi souloţí
pod mokrou plachtou
nic kolem nevidí
nic nevnímají
jenom se houpají
na vlnách chtíče
C#mi
E
Všude kolem prázdno...
Trosky lodi plavou
po mořské hladině bezvětří
moře plné lidí
na břeh nikoho uţ nepustí
obrovské bohatství
sobecky nastřádané
nikdo uţ nevlastní
válí se všude po dně
jen
Na týhletý lodi
RF:
60
Mišík - Obelisk
A2
Milovali se jen kdyţ Emi7se měli rádi
A2
Kávu pili Kdyţ jim Emi7bylo černo
A2
Neptali se kdo je Emi7druhá -druhý
A2
Platili dluhy Bez Emi7antických gest
Ami, G, C, Emi
Utopili se A šli pak spolu domů
A koupili si Tuttiho Medvídka s duší v plyši
A také několik osobních nepřátel
Jenţe pak nevěděli pro pána co s nimi
Náruţivostem svým rozorali meze
parku hudba hrála Ona plakala
šetřili si Podívat se chtěli do Pompejí
dříve neţ nějací piloti z pitomých rozkazů
Kvetly jim růţe A tvářičky na mrazu
Naplňovali údivem Cukřenky Svět A sebe
Byli nezaručení Ale téţ neodvysilaní
Léčili kočku která spolkla nit
Uprostřed té niti Světlo Odejít
Umřeli v horoucím A přesvědčivém stisku
Toto je pravda Pravda Samá Pravda
Konec obelisku
61
Mišík - Stříhali dohola malého chlapečka
G
Stříhali dohola maClého chlapečka
Ami7
kadeře padaly k zemi a zDmíraly
G
Kadeře padaly Cjak růţe do hrobu
D
ţelezná ţidle se otáčeAmi7la Emi
Šediví pánové v zrcadlech kolem stěn
jenom se dívali, jenom se dívali
ţe uţ je chlapeček chycen a obelstěn
v té bílé zástěře kolem krku
Jeden z nich, kulhavý učitel na čelo
zasmál se nahlas a všichni se pohnuli
Zasmál se nahlas a ono to zaznělo
jako kus masa kdyţ pleskne o zem
Mezihra: C, Ami7, D, G
G
Učeň se dívá na malého chClapečka
Ami7
jak malé zvíře se dívává Dna jiné
G
ještě nechytit a rCváti si z cizího
D
a uţ přeci Ami7, Emi
Ráno staví svou růţovou bandasku
na malá kamínka, na Vincka chcípáčka
a proto učňovi všelijaké myšlenky
jsou vţdycky stranou a trochu vlaţné
Touţení svědící jak uhry pod mýdlem
touţení svědící po malé šatnářce
sedává v kavárně pod svými kabáty
jako pod mladými oběšenci
Stříhali dohola malého chlapečka
díval se na sebe, nemohl se pohnouti
nesměl se pohnouti na ţidli z ţeleza
uţ mu to začlo
62
Mišík – Variace na renesanční téma
C, G/H, Ami, D, D, Dmi, Emi7, Ami, Ami7, Ami6, Ami
Ami
F
G
Ami
Láska je jako večernice plující černou oblohou,
F
G
Ami
zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce
F G
Ami
a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla.
Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána,
námořníkům se třesou ruce a bojí se, toho co přijde zrána.
Láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd,
které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest.
Láska je jako večernice plující černou oblohou,
/:náš ţivot hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou.:/
63
Mňága a Ţďorp - Hodinový hotel
C
Tlusté koberce plné Emiprachu
A
poprvé s holkou, Ftrochu Gstrachu
C
a stará dáma od vedle zas Emivyvádí
A
zbyde tu po ní zvadlé Fkapradí
a pár Gprázdných flašek
veterán z legií nadává na revma
vzpomíná na Emu, jak byla nádherná
a všechny květináče už tu historku znají,
ale znova listy nakloní a poslouchají
vzduch voní kouřem.
C
A svět je
svět je jenom hodinový Ahotel
a můj Fpokoj je Gstudený a Cprázdný 2x
Emi
Vezmu si sako a půjdu do baru
absolventi kurzu nudy, pořád postaru
kytky v klopě vadnou, dívám se okolo po stínech:
Kterou? No přeci žádnou!
vracím se pomalu nahoru
cestou potkávám ty, co už padají dolů
a vedle v pokoji někdo šeptá:"Jak ti je?"
za oknem prší a déšť stejně nic nesmyje...
A svět je
svět je jenom hodinový hotel
a můj pokoj je studený a prázdný
64
Mňága a Ţďorp - Nagasaki Hirošima
C
Tramvají Gdvojkou Fjezdíval jsem Gdo ŢideCnicG, F, G
z Ctak velký Glásky Fvětšinou Gnezbyde Aminic
z Ftakový Clásky Fjsou kruhy Cpod očiGma
a dvě Cspálený Gsrdce - FNagasaki HiGrošimaC, G, F, G
Jsou jistý věci co bych tesal do kamene
tam kde je láska tam je všechno dovolené
a tam kde není tam mě to nezajímá
jó dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima
Já nejsem svatej ani ty nejsi svatá
ale jablka z ráje bejvala jedovatá
jenţe hezky jsi hřála, kdyţ mi někdy bylo zima
jó dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima
Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Ţidenic
z tak velký lásky většinou nezbyde nic
z takový lásky jsou kruhy pod očima
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima
65
Müller, Richard - Baroko
Dmi, C, Dmi, C
Dmi
Schoulené holky Cspí nahé
u hrobu TychaCde Brahe
B, Gmi
z kamene oţivlá Csvětice
Dmi
pozvedá monstranci Cměsíce
Dmi
®: FTaková Czář je jen Dmijedna B
F
odtud aţ Cdo nedohDmiledna B
F
no a z něj Cdaleko Dmiširoko B
F
proudem se Crozlévá Dmibaroko B
Andělé odhalte tváře
pro slepé harmonikáře
Které jsem čekal a nepropás
Důverně známý je kaţdý z vás
®: Jste-li tak důverný známý
Pojďte a zpívejte s námi
My dole vy zase vysoko
O tom jak mocné je baroko
Sedlejme koně a vzhůru
Zaplašme zlou denní můru
Která nám seţrala století
Zpěnění hřebci se rozletí
®: V tuto noc lámání kostí
Chytrácké malověrnosti
Sraţme tu bestii hluboko
Tak jak to umí jen baroko
Dnes je dnes – ale co zítra
Zbyde tu zázračná mitra ?
Komu dá svou hlavu do klína
ryzáček svatého Martina
®: Zem která nemá své nebe
Ztratila všechno i sebe
Zarůstla pastvou jen pro oko
Proč si tak vzdálené - v perutích oděné – baroko ?
®: Zem která nemá své nebe
Ztratila všechno i sebe
Zarůstá pastvou jen pro oko
Proč si tak vzdálené baroko
®:
nanaana …
66
Nohavica - Hlídač krav
1. CKdyţ jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
F
aţ jednou vyrosteš, G7budeš doktorem Cpráv.
Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
F
já jim ale na to řek':"ChG7ci být hlídačem Ckrav."
R: Já chci Cmít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany a mýt se v lavoře,
F
od rána po celý G7den zpívat si Cjen,
zpívat si: pam pam pamC, F, G7 ...
2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
kaţdý na mě hleděl jako na pytel blech,
kaţdý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
R:
3. Dnes uţ jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůţu a mnohé smím,
a kdyţ je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama kříţem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.
R: ...... pa da da dam C
67
Nohavica - Když mě brali za vojáka
Ami
Kdyţ mě brali za voCjáka
G
stříhali mě dohoCla.
Dmi
Vypadal jsem jako Amiblbec
E
Jak ti všichni dokoFla,
G
la, Cla, Gla, Amijak ti všichni EdokoAmila.
Zavřeli mě do kasáren,
začali mě učiti
jak mám správný voják býti
a svou zemi chrániti.
Na pokoji po večerce
ke zdi jsem se přitulil.
Vzpomněl jsem si na svou milou
krásně jsem si zabulil.
Kdyţ přijela po půl roce,
měl jsem zrovna zápal plic,
po chodbě furt někdo chodil,
tak nebylo z toho nic
Neplačte, vy oči moje,
ona za to nemohla,
protoţe mladá holka lásku potřebuje,
a tak si k lásce pomohla.
Major nosí velkou hvězdu,
před branou ho potkala.
Řek jí, ţe má zrovna volný kvartýr
Tak se sbalit nechala.
Co je komu do vojáka,
kdyţ ho holka zradila.
Na shledanou, pane Fráňo Šrámku,
písnička uţ skončila.
La, la, la, jakpak se Vám líbila?
La, la, la, nic moc extra nebyla ..
68
Nohavica - Kometa
Ami
Spatřil jsem kometu oblohou letěla
chtěl jsem jí zazpívat ona mi zmizela
Dmi
zmizela jako laň Gu lesa v remízku
C
v očích mi zbylo jen Epár ţlutých penízků
Ami
Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem
aţ příště přiletí my uţ tu nebudem
my uţ tu nebudem ach pýcho marnivá
spatřil jsem kometu chtěl jsem jí zazpívat
R:
Ami
O vodě o trávě Dmio lese
G
o smrti Gse kterou smířit Cnejde se
Ami
o lásce o zradě Dmio světě
E7
a o všech lidech co kdy ţili na téhle planetě
Na hvězdném nádraţí cinkají vagóny
pan Kepler rozepsal nebeské zákony
hledal aţ nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství která teď neseme na bedrech
Velká a odvěká tajemství přírody
ţe jenom z člověka člověk se narodí
ţe kořen s větvemi ve strom se spojuje
krev našich nadějí vesmírem putuje
R: bez spevu
Spatřil jsem kometu byla jak reliéf
zpod rukou umělce který uţ neţije
šplhal jsem do nebe chtěl jsem ji osahat
marnost mě vysvlékla celého donaha
Jak socha Davida z bílého mramoru
stál jsem a hleděl jsem hleděl jsem nahoru
aţ příště přiletí ach pýcho marnivá
já uţ tu nebudu ale jiný jí zazpívá
R:
O vodě o trávě o lese
o smrti se kterou smířit nejde se
o lásce o zradě o světě
bude to písnička o nás a kometě
69
Nohavica - Osmá barva duhy
1. ChAmiladná jsou Dmidubnová AmiránaDmi,
Ami
ze slunce je Dmividět jenom CkouE7sek,
Ami
ve flašce Dmiod CinAmizanaDmi Amiúhoři, Gúhoři Amitřou se.
R: DmiVšichni moji Amiznámí teď Fspí, Dmispí, E7spí doma s manţelkami,
Dmi
zůstali jsme Amisami – E7já a Amijá.
Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, Dmičerná je barva,
kterou E7mám teď nejraděAmiji, jó,je to bída,je to bída, hledal jsem ostrov
jménem Atlantida Dmia našel vody, vody, E7vody, vody, vody habaAmiděj.
2. Kdyby měl někdo z vás zájem,
uděláme velikánský mejdan,
projdeme tam a zpět rájem
a svatý Petr bude náš strejda.
R:
3. Pod okny řve někdo: kémo,
kaţdý správný folkáč nosí vousy,
já umím jen písničky v E moll
a prsty jsem si aţ do masa zbrousil, protoţe:
R: Všichni moji známí teď spí, spí, spí doma s manţelkami, zůstali jsme
sami - já a vy.
Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy,černá je barva,
kterou mám teď nejraději,
jó, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme
vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody,
vody, vody, vody, vody, vody, vody habaděj.
70
Nohavica - Petěrburg
Ami
Kdyţ se snáší noc na střechy Petěrburgu, Fpadá Ena mě Amiţal,
zatoulaný pes nevzal si ani kůrku Fchleba, kterou Ejsem mu Amidal.
®: /: CLásku moji Dmikníţe IEgor si bere,
F
nad sklenkou vodky H7hrajuAdim si Es revolverem,
Ami
havran usedá na střechy Petěrburgu, Fčert aEby to Amispral.
Nad obzorem letí ptáci slepí v záři červánků,
moje duše, široširá stepi, máš na kahánku.
®: /: Mému ţalu na světě není rovno,
vy jste tím vinna, Naděţdo Ivanovno,
vy jste tím vinna, aţ mě zítra najdou s dírou ve spánku. :/
71
Nohavica - Plebs blues
1. AmiKdyţ poprvé jsem spatřil pyramidy,
Dmi
proklel jsem všechny Cheopse a Ramsese.
Ami
Jsem totiţ jeden z téhle miliardy lidí,
Dmi
který to za ně vţdycky odnese.
C
Oni si projektují pískovcové sfingy,
Dmi
aby snad historie nezapomněla,
C
a já pak kroutím šroubky na Pershingy
E7
a kdyby snad ne, tak mi dají do těla.
R: Tohle je AmiPlebs blues, Plebs blues, Plebs Dmiblues,
tohle je AmiPlebs blues, Plebs E7blues, Plebs Amiblues.
2. Za svazek ředkviček a taky za cibuli
jsem šašek dějin, bezejmenný muţ,
rohoţka Cézara a kopí Kalikuly,
negativ dějin připravený na retuš.
Zvedal jsem často hlavu, vţdycky přišla rána,
ač v různých formách demokracie,
přestávám věřit v dobro Krista pána,
přestávám věřit v to, ţe Kristus nějaký je.
3. V novinách o mně píšou, ţe jsem páteř světa,
a já jsem jenom jeho unavený sval.
K Měsíci co půl roku raketa létá,
a já se plazím jako brouk hovnivál.
mám přeci srdce, srdce, které bouchá
a nemyslete, ţe furt myslím na ţrádlo,
proč mě však na tom světě nikdo neposlouchá,
proč mám být jenom hloupé malé děladlo.
4. Nevěřím v ţádný kecy, věřím uţ jen v sebe,
a to, co neurvu, to nebudu mít.
Pročpak mi slibujete po mý smrti nebe,
kdyţ jsem se jednou narodil, tak chci i ţít.
Jsem jenom jeden z téhle miliardy lidí,
kolečko v soukolí, co krásně zapadá,
já nechci stavět vaše blbé pyramidy,
vlezte mi na záda, vlezte mi na záda!
R: I s tímhle Plebs blues, Plebs blues, Plebs blues,
i s tímhle Plebs blues, Plebs blues, Plebs blues.
72
Nohavica – Zatanči
Emi
ZatanGči, má milá, Dzatanči pEmiro mé oči,
zatanGči a vetkni Dnůţ do mých Emizad,
ať tvůj Gšat, má milá, Dať tvůj šat Emina zemi skončí,
ať tvůj Gšat, má milá, Drázem je sEmiňat.
®: EmiZatanGči, jako se Dokolo Emiohně tančí,
zatanGči jako Dna vodě Emiloď,
zatanGči jako to Dslunce mezi Emipomeranči,
zatanGči, a Dpak ke mně Emipojď.
Poloţ dlaň, má milá, poloţ dlaň na má prsa,
poloţ dlaň nestoudně na moji hruď,
obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
obejmi je pevně a mojí buď. R.:
Nový den neţ začne, má milá, neţli začne,
nový den neţ začne, nasyť můj hlad,
zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
zatanči a já budu ti hrát. R 2x
73
N.V.Ú. – Sestro
Hmi , G , D , A
Budeš mojí sestrou
a já zas tvým koněm
ukáţu ti peklo
i to co je po něm. F# , A
Provedu tě zrcadlem
a tam někde k ránu
jestli budeš chtít
tak vystoupíme z rámu. F# , A
Půjdem tam,
kde jsou všichni sami
jenom trochu strachu
bude mezi námi. F# , A
Projdeme ulicema
kde nikdy nikdo nešel
kde já blbec tolikrát
z lítosti se věšel. F# , A
Půjdem tam,
kde jsou všichni sami
jenom trochu strachu
bude mezi námi. F# , A
74
Olympic - Bonsoir mademoiselle Paris
Emi
Mám H7v kapse jeden Emifrank,
jsem D7nejbohatší Gz bank nad H7Seinou,
Emi
mám H7víc neţ krupiEmiér
a D7stíny Sacre-GCoeur nade H7mnou.
C
Láska je Dúděl Gtvůj, Ami pánbůh tě H7opaEmitruj,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris.
Emi
Znám H7bulvár Saint MiEmichelle,
D7
tam jsem včera Gšel s Marie-H7Claire,
Emi
vím, jak H7zní z úst krásných Emiţen
D7
slůvka car je Gtaime oh mon H7cher.
C
Láska je Dúděl Gtvůj, Amipánbůh tě H7opaEmitruj,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris.
75
Olympic – Jasná zpráva
GSkončili jsme, jasná správa,
Emiproč o tebe Czakopávám Ddál
AmiProjít bytem Cjá abych se Gbál
Dík tobě se vidím zvenčí,
připadám si starší, menší sám
Kam se kouknu, kousek tebe mám
®: EmiPěnu s vůni Hmijablečnou,
Emivyvanulý Hmisprej
Emitelefon, co Gustřihlas mu Dšnůru
Kníţku krásně zbytečnou, co má lţivý děj
Píše se v ní, jak se lítá vzhůru,
lítá Amivzhůru, ve dvou Dvzhůru
R:
2. Odešlas mi před úsvitem,
mám strach projít vlastním bytem sám
Kam se kouknu kousek tebe mám
Skončili sme jasná správa
Není komu z okna mávat víc
jasná správa, rub, co nemá líc.
76
Olympic - Slzy tvý mámy
1. EmiChvilku vzpomínej, Amije to všechno jen pár let
D
Na kytaru v duchu hrej, Gtvoje parta je tu hned
Emi
Z cigaret je modrej dým, E7hraje magneťákAmi Holka sedla na tvůj klín,
Emi
nevíš ani Hmijak,
nevíš Emijak.D, Emi, D, Emi
2. Tvý roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let
Dneska uţ moţná nevíš sám proč tě tenkrát pálil svět
Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloupej špás
Kdyţ jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás
E
Kdyţ tě našel noční Dhlídač byl by Cto jen příběh Gbláznivýho kluka
C
Nebejt noţe Gve tvejch dětskej rukách CNebejt strachu Gmohlo to bejt
D
všechno EmijináčH
® EmiSlzy tvý mámy Dšedivý Hmistékají na Emipolštář
C
Kdo tě zná, se vůbec Dnediví, ţe stáne Gjejí tvář
Emi
Nečekej úsměv od ţeny, který si Amivšechno vzal
Jen pro tvý Emitouhy zborcenýD, léta ztracený,Hmi ty oči Emipláčou dál.
3. Kdyţ jsi vyšel ven, ze ţalárnich vrat
Moţná, ţe jsi tenkrát chtěl znovu začínat
Poctivejma rukama, jako správnej chlap
snad se někdo ušklíb jen,
ţe jsi krivě šláp, krivě šláp
4. I kdyţ byl někdo k tobě krutej
Proč jsi znovu začal mezi svejma
Tvůj pocit křivdy se pak těţko smejvá
Kdyţ hledáš vinu vţdycky jenom v druhejch. ®:
77
Opilecká
(Landa – Krysař)
M = muži, Ž = ženy
M: Dneska to je zvláštní den,
to se všichni voţerem,
čistý budou ulice.
Nalejem si palice.
Ţ: Proč se ţenský vdávají?
M: se stávají!
Ţ: Maţte domů, chasníci!
M: Aţ dopiju sklenici.
Ţ: Hele, tys ňák povyrost!
M:Do rána je času dost.
Kaţdej by měl v noci spát.
Musíme si zachlastat.
Špatně se nám totiţ spí,
kdyţ nejsme nalitý!
Ţ: Kdyţ se vodsuď nehnete,
zejtra hlady pojdete.
My vyrazíme na stohy,
nasadit vám parohy!<
Ţ: Kdo pak hadry posbírá?
A kdo potom vytírá?
Kdo má snášet oţraly,
co nás ve všem nechali?
M: Óóóó, nechte si svý řeči,
vy jste vţdycky v křeči,
kdyţ chlap se dobře má.
Óóóó, běţte radši k dětem
a my se tu nametem,
pak příjdem za váma.
M: Óóóó, nechte si svý řeči,
vy jste vţdycky v křeči,
kdyţ chlap se dobře má.
Óóóó, běţte radši k dětem
a my se tu nametem,
pak příjdem za váma.
Ţ: Co si vlastně myslíte.
M: To vy těţko tušíte.
Ţ: Óóóó, dost bylo ţertů,
táhněte k čertu!
Bando kořalů!
Óóóó, trpělivost došla.
M: Teďka támhle prošla...
78
Plíhal – Kluziště
1. CStrejček Emikovář Ami7chytil Ckleště,
Fmaj7
uštíp' z Cnoční Fmaj7obloGhy
jednu malou kapku deště, ta mu spadla pod nohy,
nejdřív ale chytil slinu, tak šáh' kamsi pro pivo,
pak přitáhl kovadlinu a obrovský kladivo.
R: Zatím Ctři bílé Emivrány pěAmi7kně za seCbou
kolem jdFmaj7ou, někam jdCou, do rytmD7u se kývajGí,
tyhle třCi bílé vrEmiány pěkAmi7ně za sebCou
kolem jdFmaj7ou, někam jdCou, nedojdFmaj7ou, nedojdCou.
2. Vydal z hrdla mocný pokřik ztichlým letním večerem,
pak tu kapku všude rozstřík' jedním mocným úderem,
celej svět byl náhle v kapce a vysoko nad námi
na obrovské mucholapce visí nebe s hvězdami.
R:
3. Zpod víček mi vytrysk' pramen na zmačkané polštáře,
kdosi mě vzal kolem ramen a políbil na tváře,
kdesi v dálce rozmazaně strejda kovář odchází,
do kalhot si čistí dlaně umazané od sazí.
79
Plíhal – Ráda se miluje
®: HmiRáda se miluje, Aráda Djí,
Gráda si F#mijenom tak Hmizpívá,
vrabci se na plotě AhádajíD,
koGlik ţe časF#miu jí Hmizbývá.
GNeţ vítr dostrká k Dútesu tu Gjejí legrační báDrkuF#
a HmiPámbu si ve svým AnoteDsu Gudělá F#mijen další Hmičárku.
®:
Psáno je v nebeské reţii, a to hned na první stránce,
ţe naše duše nás přeţijí v jinačí tělesný schránce.
®:
Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští,
sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba příští.
®:
80
Plíhal - Trubadůrská
1.Ami Od hradu Emike hradu
Amiputujem,
zpCíváme Ga holky
mEuchlujem.
/: DřAmiív jinam nFmaj7ejedem
dAmiokud tu pEmioslední
nAmiesvedem. :/
2. Kytary nikdy nám neladí,
naše písně spíš kopnou neţ
pohladí,
/: nakopnou zadnice
ctihodných měšťanů z radnice.
:/
R: GHop hej, je Cveselo,
pan knFmaj7íţe pozval kGejklíře,
hop hej, je vCeselo,
dnes vFmaj7ítaní Emijsme
hAmiosti.
HGop hej, je vCeselo,
ač nFmaj7edali nám talGíře,
hop hej, je vCeselo,
pod stFmaj7ůl nám hEmiáţou
kAmiosti.
3. Nemáme způsoby kníţecí,
nikdy jsme nejedli telecí,
/: spáváme na seně,
proto vidíme ţivot tak
zkresleně. :/
4. A doufáme, ţe lidi pochopí,
ţe pletou si na sebe konopí,
/: ţe hnijou zaţiva,
kdyţ brečí v hospodě u piva. :/
R:
5. Ale jako bys lil vodu přes
cedník,
je z tebe nakonec mučedník,
/: čekaj‟ tě ovace
a potom veřejná kremace. :/
6. Rozdělaj‟ pod náma ohýnky
a jsou z toho lidové doţínky.
Kdo to je tam u kůlu,
ale příliš si otvíral papulu.
Kdo to je tam u kůlu,
borec, za nás si otvíral papulu.
R:
7.=1.
8. To radši zaţiva do hrobu,
neţ pověsit kytaru na skobu
a v hospodě znuděně čekat ...
81
Premiér – Hrobař
V Cmládí jsem se učil hrobařem
Amijezdit s hlínou, jezdit s trakařem
Fkopat hroby byl můj ideGál G7
Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem
s černou rakví, bílým pomníkem
toho bych se nikdy nenadál.
Ţe do módy příjde kremace
černej hrobař bude bez práce
toho bych se nikdy nenadál nenadál.
Kolem projel vůz milionáře
záblesk světel pad mi do tváře,
marně skřípěj kola brzdící.
Stoupám vzhůru stoupám ke hvězdám
tam se s černou rakví neshledám,
sbohem bílé město zářící.
Sbohem moje mesto
vzpominat budu presto
jak jsem poznal tvůj smich a tvůj pláč Na na na .......
82
Progress 2 - Planeta Hieronyma Bosche
(akordy hrát v -bar)
F#mi
(G#) Ami
Ty, který jsi přilét z hvězd,
Emi
(G#) F#mi
hledej maják moudrých cest.
Nám vládne král,
má jméno Heroin.
Leť raděj dál,
dřív neţ se vyrojí.
Démonů úl,
spí drogy v květinách,
čím pláče sůl,
kdyţ slzu proklíná.
Nám vládne král,
má jméno Heroin.
Šílená princezna spí,
snad ji ticho probudí,
schizofrenní kníţe snů,
ještě nikdy neusnul.
Nám vládne král,
má jméno Heroin.
Zní kladiv chór,
zní z rakví beránků,
nám vládne mor,
má rád krev z červánků.
Náš mocný král
má jméno Heroin.
83
Prokop, Michal - Bitva o Karlův most
G
1. Má vlasyD dlouhý do půGl pasu,
G
k turistům jCistou náklonnGost,
G
barokní sDochy v letním jGasu
G
sedí tu jCako hejno vGos.
/:Emi Má vlasy dHmio pasu a jCen tak pro radGost,
G
nabízí Dortel nebo spG(C)ásu, :/
v bitvě o Karlův mGost.
®:Hmi To pro tebCe král Karel ČtvGrtý,
C
má lHmiásko vlasatAmiá,
/:D dávGal do malty ţlCoutek
a mrhal Amiúsilím a prGuty zCe zlatGa. :/
Má vlasy dlouhý do půl pasu,
svůj bledej šampónovej chvost
a svádí právě toho času
bitvu o Karlův most.
/:Emi Má v očích mHmiuškety, děla a čCeká na ŠvédGa,
G
klíč kDe zbrojnici tCěla aţ na Kampě mu dGá. :/
mezihra
®: To pro tebe král Karel Čtvrtý, ...
Máš vlasy dlouhý do půl pasu,
tvou svatou válku vidí most,
barokní sochy v letním jasu
a Němců kolem jako vos.
Emi
Máš vlasy dHmio pasu a jCen tak pro radGost
G
nabízíš Dortel nebo spCásu 3xC v bitvě o Karlův mGost D.
84
Prokop, Michal - Kolej Yesterday
(první dva řádky každé sloky následuje pauza dva na takty!)
Ami
To bejvávaly Gna koleji Amičasy
Uţ ráno Gzačal večíCrek
B
Někdo dal dvacet, někdo stoAmivku
B
A stavěli jsme EiffeAmilovku
Ze snů a Fpeří, Gze Amisirek
To tenkrát ještě holkám rostly vlasy
To bylo před tím vejbuchem
A kdo měl ţízeň, tak ji hasil
A kdo měl ţízeň, tak ji hasil
Vracel se s kytkou za uchem
E
Prázdnou Aulicí na koDlej
Jo, to je Gdávno, YesterCday, HYesterday E, Ami
To bejvávalo na koleji snění
Bramborák voněl v kuchyni
Někdo dal dvacet, někdo pade
Za to jsme měli kamaráde
Hned štěně píva ve skříni
Tenkrát, hochu, ještě ozáření
Hrozilo leda od slunce
A byly řeky po setmění
A byly řeky po setmění
Kam jsi moh' chodit na sumce
A ty pak hodit na olej
Jo, to je dávno, Yesterday, Yesterday
mezihra
To bejvávaly na koleji časy
Uţ ráno začal večírek
Někdo dal dvacet, někdo stovku
A někdo zbořil Eiffelovku
Ze snů a peří, ze sirek
A od tý doby ta kolej
Patří uţ dávno Yesterday, Yesterday
85
Psí vojáci - Žiletky
,
,
,
Emi Hmi Ami C
EmiKdyţ je moon v Utahu chytáme Hmise za hlavu
zalitý Amiv olovu únavou Emina hubu
EmiPocity jak ţiletky ţiletky mý Hmibaletky
v pustým Amidni pustý Emibradavky
,
,
,
,
Emi Hmi Ami C Emi
Jedeme ve vlaku a v podstatě furt
s peklem a andělem neţ se nadějem
Ţiletky na těle ţiletky v těle
ţiletky ve vlasech ţiletky a jeden steh
Ţiletky na těle ţiletky v těle
ţiletky ve vlasech ţiletky a jeden steh
,
,
Emi Hmi Ami
86
Ţiletky na těle ţiletky v těle
ţiletky ve vlasech ţiletky a jeden steh
Ţiletky na těle ţiletky v těle
ţiletky ve vlasech ţiletky a jeden steh
Původní Bureš - Dezertér
A
F
Serval si uniformu
C
G
a prolez dírou v plotě
kvetly tam pampelišky
na plotě bylo kotě
jéjejé
na plotě bylo kotě
jéjejé
Vydal se cestou k městu
a schovával se pro ty
zelený tepláky
a šněrovací boty
jéjejé
a šněrovací boty
jéjejé
a ranní noviny
přinesly jeho popis
Marie Dvořáková
z baráku u kostela
přečetla noviny
dlouze se zamyslela
Tak to je ...
Hrnek na nočnim stolku
vylezla z pod peřiny
do báglu dala triko
chleba a starý dţíny
a v lese mezi stromy
pověsila to prádlo
na pařez dala chleba
a na ten chleba sádlo
Tak to je ...
C
Tak to je dezertér
G
hlavu má zakloněnou
F
s pohledem do sluníčka
C G
armádo na viděnou
A F
jéjejé
C G
armádo na viděnou
A F
jéjejé
Do města nedošel
schoval se radši v kopcích
Na tlumené struny v libovolné
poloze:
Za dva měsíce
dole na nádraţí
do vlaku směrem na Prahu
vlez
ňákej
fousatej
chlap
Tak to je ...
87
Původní Bureš – Dívka
DmiDívka se oděla Cdo krásy
rozpletla Dmisi vlasy
Dmisedla si a jen Ctak ze zvyku
pustila Dmimuziku
FPak zapálila vonný Ctyčinky
Gsladký jak rumový Dmipralinky
Fa vyndala maso ze Cspíţe
Ga na stůl dala dva Dmitalíře
Vzaly jí na jinou planetu
mísy z Tibetu
Na stole ve flašce od vína
suchá květina
A pak zatáhla všechny rolety
a naklepala čerstvý kotlety
krev z nich cákala na sklo u dveří
Jděte se kouknout kdo mi nevěří
Oči se dívce topily
aţ skoro nebyly
Přichází pomalu svítání
- konečný poznání
ţe dneska včera ba i předvčírem
nebyl jí cit lásky přidělen
a krev cákala na sklo u dveří
Jděte se kouknout kdo mi nevěří
Jak víla ta dívka tančila
a potom zmizela
88
Původní Bureš – Nikola Sanders
Ami,D,C,D,Ami;
kdybys věděl kdo tu bydlí
tak už bys byl dávno pryč“
Ref: Ami,G,C,D,Ami
Hej Nikolo ...
Povim Vám teď histórii
co vypráví se v tomdle
kraji
Jak Petr o duši přišel
a potom jí zase našel
U kuchyně u dveří
divnej chlápek stojí
Nikola na něj kouká
a možná se trochu bojí
Na počátku všeho byla
krásná panna celá bílá
rodiče už neměla
u strejce Nikoly bydlela
a ten chlapík povidá
„Nikolo věnuj mi chviličku,
mám tu něco pro tebe“
a z kapsy tahá lahvičku
REF: Hej Nikolo Sandersi
máš černou duši
Hej Nikolo Sandersi
Koukej si jí nechat
Hej Nikolo ...
U strejce Nikoly bydlela
Kristýna se jmenovala
Vod hlavy k patě celá chudá
rybáře Petra milovala
a Petr jí měl taky rád
jenže Nikola mu jí nechtěl
dát
bohatej a lakomej
byl ten Nikola Sanders
Hej Nikolo ...
Zima bylo mokro bylo
že by jsi psa nevyhnal
jen do domu u jezera
ňákej chlap se dobejval
„Copak je to za návštěvu?
koukej mazat, beru bič
Když se z toho napiješ
s někym s kym se domluvíš
tak tvoje duše bude jeho
a jeho duše bude tvá
Jak jsou ty lidi drzí
Nikola jenom zírá
jenže chlápek už je pryč
a domem zavanula síra
Hej Nikolo ...
Druhýho dne navečer
přichází k nim Petr
má dřeváky naboso
a pruhovanej svetr
Nikola jim nalejvá
a žvaní cosi o duši
tak se Petr napije
aniž co zlýho vytuší
Hej Nikolo ...
89
Hej Nikolo ...
Není sklenka jako sklenka
deci jako deci
ráno když se rozední
začnou se dít věci
Kristýna je zmatená
slunce zalezlo za mraky
Petr se dvoří starý bábě
Nikola hostí žebráky
„Kdo měl jednou černou duši
nebude mít nikdy klid
pojď se Petře napít
a duši si vyměnit“
Tak se znova napijou
a Nikola hned začne řvát:
„Máš zas čistou duši
no tak, co bys eště rád?!“
Hej Nikolo...
Hej Nikolo ...
V zahradě kloní hlavu růže
která včera kvetla
Nikola miluje Kristýnu
a Kristýna miluje Petra
Růže je někdy jako dívka
dívka je jako růže
V Nikolovi našla otce
v Petrovi ztratila muže
Pak se náhle ve stínu
objevil proud světla
Petr objímá Kristýnu
a Kristýna objímá Petra
V tom se z venku ozvalo
rachocení hromu
Nikola na ně křičí:
„Táhněte z mýho domu!“
Hej Nikolo ...
Nikola večer přemýšlí
a čistá duše se bouří
nemůž
úe si vzít Kristýnu
i když po tom touží
Na polici v lahvičce
eště trochu zbývá
Petr jde zrovna kolem
Nikola na něj kývá
A když ti dva odešli
tak už se nic nestalo
jen vrzání okenic
do ticha který nastalo
Kdo z vás půjde k jezeru
tak tam ten dům uvidí
v něm opuštěnej od lidí
umřel Nikola Sanders
Hej Nikolo ...
90
Původní Bureš - Píseň strašlivá o závodu bretonské královny Epony
s chrtem
Venku Gpadá černej Amisníh
Ami
lepí se Cna sklo jako Amiklíh
Ami
Já seděl jsem tu Cdlouho a teď Gumírám Ftouhou
Ami
sebrat Gse a někam Amijít
Ami
Já seděl jsem tu Cdlouho a teď Gumírám Ftouhou
Ami
sebrat Gse a někam Amijít
Ami
Propad‟ jsem se do cizí země
mluvil jsem k ní a vona ke mě
historie neznámé, které eště neznáme
co hovoří tiše a jemně
historie neznámé, které eště neznáme
co hovoří tiše a jemně
Mladičká paní měla
vlasy vodhozený z čela
a kdyţ její muţ napínal v boji kuš
po celém těle se chvěla
a kdyţ její muţ napínal v boji kuš
po celém těle se chvěla
A kdyţ její muţ ten spratek
sebral se a z boje utek‟
sebral stádo slonů a přijel na něm domu
zrovna se slavil svátek matek
sebral stádo slonů a přijel na něm domu
zrovna se slavil svátek matek
Kdyţ spatřil její bledou líc
řekl tady neni lásky víc
a ţe prej ţádá důkaz pro tendle úkaz
co vona na to můţe říct
a ţe prej ţádá důkaz pro tendle úkaz
co vona na to můţe říct
91
“Tak teda muj milej věz
má láska je věrnější neţ pes
Rač mi pane přikázat jak (ti) mam lásku dokázat
Má láska je věrnější neţ pes”
Rač mi pane přikázat jak (ti) mam lásku dokázat
Má láska je věrnější neţ pes”
“Budeš teda závodit s mym psem
Poběţíte přes celou zem
A kdo z vás první doběhne, u mejch nohou ulehne
ten se stane vítězem
A kdo z vás první doběhne, u mejch nohou ulehne
ten se stane vítězem
Tak se stalo jak ten tupec řek‟
Běţeli přes devatero řek
přes černej les a pani první doběhla
jenomţe se z ní stal pes
přes černej les a pani první doběhla
jenomţe se z ní stal pes
Z toho teda plyne poučení
ţe se věci na světě mění
a ţe je to děs kdyţ se z ţenský stane pes
a potom na tě zuby cení
a ţe je to děs kdyţ se z ţenský stane pes
a potom na tě zuby cen
92
Původní Bureš - Šerosvit
Ami,E,Emi,Ami;
C,E,EmiAmi
Hradčany v šerosvitu
a klapot rychlejch kroků
to ke svatýmu Vítu
ţene se horda cvoků
Ulice bez člověka
a temný okna zámku
bludnej pes do tmy štěká
a čůrá na pozvánku
na půlnoční rej maškar
co zapoměly masku
Vítá je smutnej kašpar
s rolničkou na podvazku
A v zaprášený síni
zpívá dívka bez tváře
dva bledý harlekýni
oči jim do tmy zářej
V reji těch zvláštních těl
a obličejů z vosku
tebe jsem uviděl
a teď mám brouka v mozku
Hradčany v mlze ranní
Karlův most bez člověka
ujíţdím v bílejch saních
pode mnou hučí řeka
93
Původní bureš – Veselej panáček
Emi
V roce třiapadesát
na německý hranici
G
von tam dělal faráře
a Dvoni zase štvanici
A kdyţ ho pak chytli
vládla dobrá nálada
na krk dali smyčku
a ruce dali za záda
na takový jako von
co se furt jen smějou
dyţ je chytnou pod krkem
tak se divný věci dějou
Na kopci za vesnicí
vysokej strom stál
na tom stromě visel
a porád se jim smál
Prvního dne pro výstrahu
zapálili kostel
ale von se jenom smál
a monstranci nes„ do lesa
Dyţ mu doma rozštípali
ţidli stůl a postel
tak si lehnul do trávy
a nad hlavou měl nebesa
Tři dni se pak chodili
koukat na ten zázrak
jak na stromě visí
a hlasitě se směje
Třetího dne k večeru
kdyţ napadnul sníh
i obecní blázen
uslyšel ten smích
Byl to divnej svět
a dost divný lidi
některý se eště dneska
doopravdy stydí
Vzal si doma rybičku
a šel faráře vodříznout
a kdyţ to pak udělal
a farář skočil na zem
jak ho hnali po vsi
a farář se jim smál
po cestě a přes pole
a pak eště dál
vzali si svý baťohy
a zmizeli v lese
a hlasitě se smáli
farář i ten blázen
C
Emi, C, G, D
94
Radůza - Bremen
A, F, Emi, Dmi, Emi, A, F, Emi, Dmi, Emi, Ami
Ami
Čaj do kelímku pot a milenci
a automaty telefonní
Emi
taky jsme takhle stáli v červenci
Dmi
v uších mi pořád ještě Emizvoní.
Ami
Taxíky chlapec s míčem
děti za Fupatlaným sklem
a Emina okna se nosy lepíDmi
Emi
ve vlaku z AmiBrém.
F
A, F, Emi, Dmi, Emi, A, F, Emi, Dmi, Emi, Ami
Holka v koţený bundě s hejskem
nohu přes nohu si hodila
podívej vţdyť já sama taky nejsem
co jsem myslela.
Holubi na peróně
seděj jako vločky na lucerně
a hodiny ty vlakům odjezd měřej
kaţdýmu stejně čestně a věrně.
95
Dmi
G
Ami
Ref.: Hvězdy na mezi počítá Evě Adam
asi Dmiusnu aţ Gzejtra naveAmičír
Dmi
jablko Gz ruky mi Amido klína padá
nebe Dmipřikryl Etmavomodrej Amikrepdešín.
A, F, Emi, Dmi, Emi, A, F, Emi, Dmi, Emi, Ami
Ref.
+nebe Dmipřikryl Etmavomodrej
Čaj do kelímku pot a milenci
a automaty telefonní
taky jsme takhle stáli v červenci
v uších mi pořád ještě zvoní.
Bůh ví kudy jedem
usnuli uţ všichni i princezna z leporela
ozvi se lásko vzkaz mi na sklo dýchni
poletím jako střela.
Ref. 2x
nebe Dmipřikryl Etmavomodrej Amikrepdešín 2x
Radůza - Studený nohy
1. AmiPrEmiší, Dmichoulím se Emido svrchníku,
Ami
neţ se Emiotočím Fna podGpatku
zalesknou se světla na chodníku,
jak pětka na věčnou oplátku.
2. Slyším kroky zakletejch panen,
to je vínem, to je ten pozdní sběr,
kaţdá kosa najde svůj kámen,
to je vínem, ber mě, ber.
Ref. Studený Fnohy Eschovám doma Amipod peřinou
a ráno Fkafe dám si Ehustý jako Amitér,
přeţiju Ftuhle neděEli tak jako Amikaţdou jinou,
na koho Fslovo padne, Eten je soliDtér. Ami
2. Broukám si píseň o klokočí,
prší a dlaţba leskne se,
je chladno a hlava, ta se točí,
jak světla na plese.
Ref. Studený nohy…
3. Tak mám a nebo nemám kliku,
zakletá panna směje se
a moje oči, lesknou se na chodníku,
jak světla na plese.
Ref. Studený nohy…
96
Redl - Husličky
A
Čí ţe ste, husličky, DčiAe,
Hmi
kdo vás tu F#mizanechEal
A
Čí ţe ste, husličky, DčiAe,
Hmi
kdo vás tu F#mizanechEal
Hmi7
na trávě pováAlanéD,
Hmi
na trávě EpováAlanéD
Hmi
u paty F#miořeEcha?Hmi, F#mi, E
A kdoţe tu trávu tak zválal, aj modré fialy,
A kdoţe tu trávu tak zválal, aj modré fialy,
ţe ste, husličky, samé
ţe ste, husličky, samé na světě zostaly?
A který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát,
A který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát,
co sa mu enem zdálo, boţe(-),
co sa mu enem zdálo, boţe(-), ţe uţ vjec nechtěl hrát?
Zahrajte, husličky, samy, zahrajte zvesela,
Zahrajte, husličky, samy, zahrajte zvesela,
aţ sa tá bude trápit,
aţ sa tá bude trápit, která ho nechtěla.
97
Redl - Sbohem, galánečko
C
Sbohem galáAminečko Dmijá uţ musím G7jíCti D7
G
sbohem galáEminečko Amijá uţ musím Djíti G
Dmi
Kyselé víGnečko, Ckyselé víDminečGko
C
Podalas mně Dmik GpiCtí
Sbohem galánečko rozlučme sa v pánu
Kyselé vínečko, kyselé vínečko
Podalas mně v dţbánu.
Ač bylo kyselé přeca sem sa opil
Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím
Co jsem všechno tropil
Ale sa nehněvám ţes mňa ošidila
To ta moja ţízeň to ta moja ţízeň
Ta to zavinila
98
Slavíci z Madridu
(Waldemar Matuška)
Am Em H7 Em 2x
Emi
Nebe je modrý aH7zlatý, bílá sluneční Emizáře,
horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře,
vím, co se bude dít, býk uţ se v ohradě vzpíná,
kdo chce, ten můţe jít, já si dám sklenici vína.
®: AmŢízeň je veliká, Emiţivot mi utíká,
H7
nechte mě příjemně Emisnít,
Ami
ve stínu pod fíky Emiposlouchat slavíky,
H7
zpívat si s nima a Emipít.
Ţeny jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla,
oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla,
dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína,
někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína. ®:
Nebe je modrý a zlatý, ţeny krásný a cudný,
mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny,
zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná,
kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. ®:
99
Spirituál kvintet – Trh ve Scarborough
Příteli, máš do CScarborough Dmijít,
F
dobře Dmivím, ţe půjGdeš tam Dmirád,
tam dívku Fnajdi na Market CStreet,
Dmi
co chtěla Gdřív Bmou Cţenou se Dmistát.
Dmi
Vzkaţ ji, ať šátek začne mi šít, za jehlu rýč však smí jenom brát
a místo příze měsíční svit, bude-li chtít mou ţenou se stát.
Aţ přijde máj a zavoní zem, šátek v písku přikaţ ji prát
a ţdímat v kvítku jabloňovém, bude-li chtít mou ţenou se stát.
Z vrkočů svých ať uplete člun, v něm se můţe na cestu dát,
s tím šátkem pak ať vejde v můj dům, bude-li chtít mou ţenou se stát.
Kde útes ční nad přívaly vln, zorej dva sáhy pro růţí sad,
za pluh ať slouţí šípkový trn, budeš-li chtít mým muţem se stát.
Osej ten sad a slzou ho skrop, choď těm růţím na loutnu hrát,
aţ začnou kvést, tak srpu se chop, budeš-li chtít mým muţem se stát.
Z trní si lůţko zhotovit dej, druhé z růţí pro mě nech stlát,
jen pýchy své a boha se ptej, proč nechci víc tvou ţenou se stát.
100
Spirituál kvintet – Válka růží
Dmi
G
Dmi
A
1. Uţ rozplynul se hustý dým, derry down, hej, down-a-down,
Dmi
Gmi
Dmi A
nad ztichlým polem válečným, derry down,
F
C A
Dmi Dmi/C Bb A
jen ticho stojí kolkolem a vítěz plení vlastní zem,
Dmi
Gmi
A
Dmi
je válka růţí, down, derry, derry, derry down-a-down.
2. Nečekej soucit od rváče, derry down, hej, down-a-down,
kdo zabíjí ten nepláče, derry down,
na těle mrtvé krajiny se mečem píšou dějiny,
je válka růţí, down, derry, derry, derry down, a-down.
3. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej, down-a-down,
dva rody ţiví jeden hněv, derry down,
kdo změří, kam se nahnul trůn, zda k Yorkům nebo k Lancastrům,
je válka růţí, down, derry, derry, derry down, a-down.
4. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej, down-a-down,
však hlína pije jednu krev, derry down,
ať ten či druhý přeţije, vţdy nejvíc ztratí Anglie,
je válka růţí, down, derry, derry, derry down, a-down.
101
SPS - Ruská
Předehra: Ami,F,G,C,Dmi,Ami,E,Ami,Dmi,Ami,Emi,Ami
1. Splet siAmi Ivan kombajn s tankem,
na záFda si Gmošnu Cdal
/:opaDmisek si pevně utáh
do ruAmiky vzal EmisamoAmipal.:/
2. Kontrarevoluce řádí,
jedem Praze pomoci,
/:na cestu si posvítíme,
proto jedem za noci.:/
3. Co je to za civilizaci?
Ptá se Ivan zděšeně.
/:Tady mají lidi domy,
a my spíme na seně.:/
Aby se civilizaci
trochu více přiblíţil,
/:krade lidem tranzistory,
jak ho Breţněv naučil.:/
Dohra: /:Ami,F,G,C,Dmi,Ami,E,Ami,Dmi,Ami,Emi,Ami:/
102
Plastic People Of The Universe - Muchomůrky Bílé
ČloCvěk zezoufalství snaFdno pomate se
MuCchomůrky bílě buFdu sbírat v lDmiese
C,
F,
C, F
R:2x ooooo oooo oo
MuCchomůrky bílé běFlejší neţ sněhy
SnCím je kukojení své potFřeby něDmihy
R:
NeCprocitnu tady aFţ na jinym světě
MuCchomůrky bílé buFdu sbírat v létě
C, F, C, F
2x ooooo muchomůrky bílé
103
To tá Heľpa
Ami
To ta DmiHeľpa Amito ta DmiHeľpa
Ami
to je Epekné Amimesto
a v tej Heľpe a v tej Heľpe
švárnych chlapcov je sto
F
Koho je sto Ckoho je sto
G
nie po mojej CvôliE
a
len za Djedným Amilen za Djedným
Ami
srdiečko Ema Amibolí
Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila
Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
ľen za jedným ľen za jedným počešenie moje
104
Traband – O malém rytíři
Hmi
D
REF: Jede jede rytíř, jede do kraje
A
Hmi
Nové dobrodruţství v dálce hledaje
Hmi
D
Neví co je bázeň, neví co je strach
A
Hmi
Má jen velké srdce a na botách prach
G
F#
Jednou takhle v neděli, slunce pěkně hřálo
G
F#
Bylo kolem poledne, kdyţ tu se to stalo
G
A
Panáček uhodí pěstičkou do stolu:
G
A
Dosti bylo pohodlí a plnejch kastrólů!
Hmi
A
Ještě dneska stůjcostůj musím na cestu se
dát
G
F#7
Tak zavolejte slouţící a dejte koně osedlat!
REF:
Ale milostpane! spráskne ruce starý čeledín
Ale pán uţ sedí v sedle a volá s nadšením:
Má povinnost mi velí pomáhat potřebným
Ochraňovat chudé, slabé, léčit rány
nemocným
Marně za ním volá stará hospodyně:
Vraťte se pane, lidi sou svině! REF:
Ale sotva dojel kousek za městskou bránu
Z lesa na něj vyskočila banda trhanů
Všichni ti chudí, slabí, potřební - no chátra
špinavá
Vrhli se na něj a bili ho hlava nehlava
Neţ se stačil vzpamatovat, bylo málem po
něm
Ukradli mu co kde měl a seţrali mu koně
REF:
Vzhůru srdce! zvolá rytíř, nekončí má pouť
Svou čest a slávu dobudu, jen z cesty
neuhnout!
Hle, můj meč! (a zvedl ze země kus drátu)
A zde můj štít a přílbice! (plechovka od
špenátu)
Pak osedlal si pavouka, sed na něj, řekl
Hyjé!
Jedem vysvobodit princeznu z letargie REF:
A šíleně smutná princezna sotva ho viděla
Vyprskla smíchy a plácla se do čela
Začala se chechtat aţ jí z očí tekly slzy
To je neskutečný, volala, jak jsou dneska lidi
drzý!
O mou ruku se chce ucházet tahle figůra
Hej, zbrojnoši, ukaţte mu rychle cestu ze
dvora! REF:
Tak jede malý rytíř svojí cestou dál
Hlavu hrdě vzhůru - on svou bitvu neprohrál
I kdyţ král ho nechal vypráskat a drak mu
seţral boty
A děvka z ulice mu plivla na kalhoty
Ve světě kde jsou lidi na lidi jak vlci
Zůstává rytířem - ve svém srdci REF:
REF: Jede jede rytíř, jede do kraje
Nové dobrodruţství v dálce hledaje
Neví co je bázeň, neví co je strach
Má jen velké srdce
105
Traband - Lano, co k nebi nás poutá
Já Csedával v přístavu, Dmipopíjel kořalu, Cs holkama G7laškoval
A Cbylo mi fuk, co je, Dmihlavně kdyţ fajfka mi CdoutG7ná
Co Cbylo uţ není, Dmivšechno mý jmění jsem E7dávno Amirozfofroval
Jsme Csilný jak silný je Dmilano, co k nebi nás CpouG7táC
Ale najednou zmatek, kdyţ vešel ten chlápek, na mou duši!
Objedná si drink a sedne si vedle do kouta
Pak se nakloní ke mně a povídá jemně: Matouši!
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá
Já povídám: Pane, odkud se známe? Esli se nemýlíte?
A co je vám do mě, starýho mrchoţrouta?
On na to: Pojď, dej se na moji loď, má jméno Eternité
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá
Ami, A7
D
Ty jeho slova se Emizařízly do mě Djako bys břitvou A7šmik
D
Jako kdyţ po ránu Emivzbudí tě křik DkohouA7ta
Tak Dpovídám: Jdem! A Emiještě ten den stal se F#7ze mě námořHminík
Jsme Dsilný jak silný je Emilano, co k nebi nás DpoA7uDtá
Tak zvedněme kotvy a napněme plachty, vítr začíná vát!
Černý myšlenky vymeťme někam do kouta
Hudba ať hraje o dobytí ráje, teď není čeho se bát
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá
Hmi
D, A7, D, A7, D, A7, D, A7, D
106
Traband - Sáro
Ami
Sáro, EmiSáro, Fv noci se mi Czdálo
ţe Ftři andělé CBoţí k nám Fpřišli na oGběd
Ami
Sáro, EmiSáro, jak Fmoc a nebo Cmálo
miF chybí abychC tvojí dušFi mohl roGzumět?
Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu
a pro všechnu lidskou pýchu
má jen přezíravý smích
A z prohraných válek se vojska domů vrací
Však zbraně stále burácí
a bitva zuří v nich
Vévoda v zámku čeká na balkóně
aţ přivedou mu koně
a pak mává na pozdrav
A srdcová dáma má v kaţdé ruce růţe
Tak snadno poplést můţe
sto urozených hlav
107
Královnin šašek s pusou od povidel
sbírá zbytky jídel
a myslí na útěk
A v podzemí skrytí slepí alchymisté
uţ objevili jistě
proti povinnosti lék
Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit
o tajemstvích noci
ve tvých zahradách
A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce
teď hraju o tvé srdce
a chci mít tě nadosah
Ami
Sáro, EmiSáro, Fpomalu a Clíně
F
s hlavou na tvém Cklíně Fchci se probouGzet
F
Sáro, Sáro, CSáro, Frosa padá Cráno
a Fv poledne uţ Cmoţná Fbude jiný Gsvět
F
Sáro, CSáro, Fvstávej, milá CSáro!
F
Andělé k nám Dmipřišli na oCmajbě
Tři sestry – Sovy v mazutu
rec: Tak jsme byli včera na portě
a kdyţ jsme se vraceli cestou domů,
tak jsme viděli dřevorubce, jak poráţejí strom
a ten strom plakal.
1. GProč medvěd DpláCče v dutině Dstromu,
veverky v depresi v hloţí sedí,
květiny vadnou i tramp ztratil ţracák,
trenýrky, sekyru, prezervativy, spacák.
R: : Protoţe Ghú a Dhú, Csovy v Dmazutu Ghoukaj, D, C, D
hú a hú a hú-úplně blbě koukaj. : D
2. Hajný jde sklesle lesní tišinou
a cestou sbírá umrlé zmije,
včera byl na bábě a dnes neví, čí jsou
a jestli jsou to zmije nebo schizofrénie.
R: Protoţe hú a hú, sovy v mazutu houkaj, ... :
108
UDG – Hvězdář
D
A
Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu,
Emi
G
kaţdá další vina, odkrývá mojí vinu
Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu,
Kaţdá další vina odkrývá mojí vinu.
Ve vínu dávno nic nehledám, (ve vínu dávno nic) nehledám 2x
R: Jak luna mizíš s nocí v bělostných šatech pro nemocné,
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den, noc ne 2x
Od proseb dávno nic nečekám (od proseb dávno nic) nečekám 2x
D A EmG
Na chodbách v bludných kruzích zářivka vyhasíná,
já ti do infuzí chci přilít trochu vína
Na nebi jiných sluncí, jak se tam asi cítíš,
s nebeskou interpunkcí, jiným tulákům svítíš.
Ve vínu dávno nic nehledám (ve vínu dávno nic) nehledám. 2x
R: 2x
Obzor neklesne níţ, je ráno a ty spíš
Od vlků odraná hvězdáře Giordána (opouštíš) 3x
Opouštíš...
109
Vínečko bílé
C G7 C
F C
Vínečko bílé, si od mé milé,
F
G7 C G7 C
budu ťa pít, co budu ţít, vínečko bílé
F
G7 C G7 C
budu ťa pít, co budu ţít, vínečko bílé
Vínečko rudé, si od té druhé,
budu ťa pít, co budu ţít, vínečko rudé
budu ťa pít, co budu ţít, vínečko rudé
Vínečka obě, frajárky moje,
budu vás pít, co budu ţít, vínečka obě
budu vás pít, co budu ţít, vínečka obě
110
Vlastní tvorba 1984 - Atentát
Bylo jedno GkráloAmivství
C
kde nebylo Gţádné Amiradosti
král zakázal divadlu hrát
tak na něj šašek spáchal atentát
Ami
Hej, Gkráli Amizlej!
C
Stejně uţ budeš Gbrzo aAmimrtvej!
Ami G
Na na Amina
Ami
Šašek se usmívá
králi ţivota uţ moc nezbývá
brzo brka natáhne
šašek divadlo do města přitáhne
Hej…
Ten král byl váţně zlý
nebude vadit kdyţ bude v hlíně dlít
tam ho červi budou ţrát
král uţ obyvatele nebude srát
Hej…
Šašek to vychytal
Králi do vína jed přimíchal
Teď má král haluze
Myslí si ţe sedí na duze
Hej…
Tak skončil ten zlý král
Šašek s divadlem komedie hrál
Všude bylo veselo
Nikoho úmrtí krále nesralo
Hej…
Bylo jedno království
Kde nebylo ţádné radosti
Král zakázal divadlu hrát
Tak na něj šašek spáchal atentát
Hej…
111
Vlastní tvorba 1984 – Divná kniha
Emi
A
Poslouchejte smutnej příběh
C
H
co se stal v jednom městě
přišel jednou jeden chlápek
od severu po cestě
přišel, uţ se stmívalo
on do hospody zapadl
kdo jen na něj pohlédl
toho strašný strach přepadl
Emi
F#
obličej jak lebku měl
Emi
F#
v kostnatý ruce drţel
Emi
A
knihu, ale co je v ní
C
H
senikdy nikdo nedoví
Však tři muţi se nebáli
a přisedli si k němu jen
statnej řezník, místní hospodskej
a obecní blázen
dali se s ním do řeči
a tak jak uţ to bejvává
zeptali se na knihu
co neustále v ruce má
obličej jak lebku měl...
Při otázce na knihu
se cizinec jen pousmál
ten úsměv byl tak zlověstnej
ţe rychle ztichnul celej sál
jen pro ty tři u stolu
začal tiše předčítat
co se bude druhej den dít
nemohl nikdo předvídat
obličej jak lebku měl...
Řezníka ráno našli
jak v maštali se oběsil
blázen dostal strašnej záchvat
zvratkama se zadusil
a hospodskej s noţem v ruce
rozpárané břicho měl
jen cizince s divnou knihou
nikdo uţ zde neviděl REF
112
Vlastní tvorba 1984 – Skřítek
Emi
G
Emi
Copatá holčička s košíčkem v ručičce
Zbloudila samotná na lesní cestičce
Cestička, co po ní dávno uţ neskáče
Vede furt rovně a dívce je do pláče
Vede furt rovně a dále a dále
Jakoby holčička v kruhu šla stále
Nakonec zhroutí se, zapadne do křoví
Na tichý pláč jí pak písnička odpoví: G
Hlavu pak odporný vystrčil skřítek
"Jsi milá, holčičko protoţe jak se zdá
nemáš ni páru o lese ani kdo sem já!"
"Vţdyť jsi lesní skřítek a máš velký hlad
Kdo se však odváţí najíst ti dát
Tomu se rozjasní pochmurný den
Ten najde z lesíčku cestičku ven…"
Pak vzala koláček, nabídla skřítkovi
Co se však stalo pak nikomu nepoví
Holčička jenom tak zděšeně vykvíkla
Ruku jí utrhl, krev na zem vystříkla
Ami
C
G
Ami
"Já jsem lesní skřítek a mám velký hlad
Kdo se však odváţí najíst mi dát
Tomu se rozjasní pochmurný den
Ten najde z lesíčku cestičku ven…"
Ukousl jí uši a vypíchl očička
O nohy přišla ta copatá holčička
O nohy přišla ta copatá holčička
Ve skřítčím ţaludku skončila celičká…
Kdyţ copatá holčička zaslechla písničku
Řekla: "Pojď skřítku, mám koláče v
košíčku
Makové, s tvarohem, klidně je všechny
sněz
Jen kdyţ budu moci opustit tento les!"
"Já jsem lesní skřítek a mám velký hlad
Kdo se však odváţí najíst mi dát
Tomu se rozjasní pochmurný den
Ten najde z lesíčku cestičku ven.
Já jsem lesní skřítek a mám velký hlad
Kdo se však odváţí najíst mi dát
Tomu se rozjasní pochmurný den
Ten najde z lesíčku cestičku ven…"
Na ta slova v hlíně pohnul se kvítek
113
Vojenská píseň (Kladivo na čarodějnice)
hudba: JIŘÍ SRNKA, MEMENTO VITAE
text: ESTER KRUMBACHOVÁ
Ami
Jak černý mrak, uţ táhne smrťák zabiják
G
Ami
Uţ táhne smrťák
zabiják
Uţ zabiják táhne na hrbatém koni
A na tom koni kosti jenom zvoní
Dmi
C
G
Ami
A vlá a vlá mu hříva ples nivá
A kosti a kosti a těma on nás hostí
Jak černý mrak, uţ táhne smrťák zabiják
Uţ táhne smrťák zabiják
A krev a krev, není čas na rakev
A krví a krví on pustá pole mrví
Nám uţ je hej, uţ s námi táhne zubatej
G
Ami
Uţ s námi táhne zubatej
Uţ zubatec táhne na svém černém koni
A na tom koni jenom kosti zvoní
Dmi
C
G
Ami
A láká a láká kaţdého vojáka
Ta dávivá kosa smrti zabijáka
A černý host, uţ ohryzává bílou kost
Uţ ohryzává bílou kost
A černý host uţ ohryzává kost
A kosti a kosti a těma on nás hostí
Nám uţ je hej, uţ s námi táhne zubatej
Uţ s námi táhne zubatej
114
Vypsaná fixa - 1982
E
Chlapeček C brečí E
nesmíš ho C# hladit E
kdyţ ho budeš A hladit H
tak ho můţeš F# zabít
E
seš víla Clipís
E
máš bílý C#auto
E
všechny nás Avozíš
a Hto máme F#za to
E
ţe známe ChesloE, C#
E
ţe známe Aheslo H, F#
E, F
lipís mi kájaE, F
E
19D82 Gsem malej ýmo
a Aty si princezna
E
19D82 Gnejlepší pop art
leAdňáček kofola
E
19D82 Gbrutální všechno
A
nejlepší vzpomínky
E
19D82 Gnejhezčí nohy
A
maminky maminky
115
Vypsaná fixa - Burlaki
Teče mi teče po ruCce
má vlastní ranní poluFce
pomalu teče do ticha
G
zastaví a celá vysyAmi chá
Ami
Tělo zvednu a přemístím
do koupelny a nemyslím
sprcha mě vodou sprchuje
kartáček v hubě vibruje
Ami
Búrlaki na vólge! C F G
Zrcadlo je galerie a trochu kino
a v příběhu se neděje uţ vůbec nic
jsem hrdina westernu a jsem úplně mimo
z hlavy mi jedou búrlaki na vólge!
116
Wanastowi Vjecy - Andělé
Co tě to F#hned po rámu naEpadá Hnohy ruce F#komu je chceš Edát.
Je to v krvi co tvou hlavu přepadá, chtělas padnout do hrobu a spát.
H
®: DPoraněni Aandělé jdou do Gpolí, Dstěhovaví Alidi ulíGtaj
panenku bodni, ji to nebolí, svět je, mami, prapodivnej kraj.
Po ránu princezna je ospalá, na nebi nemusí se bát
v ulicích doba zlá ji spoutala, polykač nálezů a ztrát ®:
Co tě to zas po ránu napadá, za zrcadlem nezkoušej si lhát
miluju tě, chci tě - to ti přísahám, na kolenou lásce pomoţ vstát
®:
+ svět je mami dokonalej kraj, svět je, mami, dokonalej kraj...
117
Záviš – Už je to tak
Prach se válí Hpo koberci F#miválí, válí Hválí
F#mi
A mě paní Hslivovice F#miv krku krásně Hpálí
D
Pamatuju Asi jak ti to Etenkrát slušeAlo
D
Já si nechám Avytetovat Epi*u na čeF#milo
F#mi
Tahle paní Hslivovice F#mita se pane Hpije
F#mi
kor kdyţ počaHsí pod psa je a F#miimrvére Hchčije
D
Na náměstí Ase uţ dneska Etaky setměAlo
a Djá si nechám Avytetovat Epi*u na čeF#milo
F#mi
Ref:
Uţ je to Dtak, hej ty uţ je to takF#mi
teď je Eteď a je fuk co bude Apak
Uţ je to Dtak, hej ty uţ je to F#mitak
teď je Eteď a ujíţdí nám F#mivlak
Teče voda v pisoáru teče, teče, teče
Suosed si dvě lehké ţeny s sebou domů vleče
Ňákej vořech z vokna mrsknul violončelo
A já si nechám vytetovat pi*u na čelo
Holky uţ mě nezajímaj, uţ jsou pro mně tabu
Místo nich teď po kořalce spokojeně hrabu
Ještě si dopřeju co mě vţycky vábilo
A nechám si vytetovat pi*u na čelo
Ref:
Uţ je to tak, hej ty uţ je to tak
teď je teď a je fuk co bude pak
Uţ je to tak, hej ty uţ je to tak
teď je teď a ujíţdí nám vlak - ten darebák....
118
Znouzectnost – Bastila
Láska je nemoc Ca pravda přítěţD,
ideje maskaH za kterou leccos zmizí,
slovajsou náboje pro ústa velký ráţe,
peníze, náboţenství - jak cesta, tak i cíl.
Emi
Srdce z olova, ruce od špíny,
hovna ze zlata zaplatí všechny viny,
na cestě po ţebříku vedoucím do nebe
dobré je dolů kopat a smát se nad sebe.
Ref.: EmiBastila Cpadá Ds ní hlavy Hkrálů
C
z chaosu Dvzejde nový Hřád,
Emi
lůza se Cbaví Da nevěHdomky
C
začíná Dstavět nový Emikriminál.C, D, H
Bůh zemřel mlčky první den války,
zbyli jen šamani a dobře ví jak na to,
nejvyšší umění – stvoření krávy z davu
a ta se krmí gesty a dojí moc a slávu.
“Všichni jsme bratři – ať ţije svoboda”
- jen jedna otázka – co komu kolik za to?
“Všichni jsme bratři, ať ţije svoboda”
Občane okamţik – co ty mě – co já tobě?
Ref.: Bastila padá...
Zrozeni v kleci, v kleci i umřem
a klec všech klecí nosíme ve svý hlavě
nejvyšší spravedlnost – smutný pán na orloji
všichni jsme vzešli z prachu,
tam si budem zas rovni...
Ref.: Bastila padá...
119
Znouzectnost – Krysař
Ami
Bylo nebylo, kde se to tu vzalo,
černé na bílém to Fna plakátech Amistálo.
Ami
Bude tu hrát krysař a ty jeho krysy
G
a bude to muzika, Fdobrá jako Amikdysi.
G
Bylo nebylo, pak na scéně stáli,
potkat je v noci ve městě, moţná byste se báli.
Středověký škorně a staletou halenu
a do copánku spletený vlasy barvy havranů.
®: AmiBylo nebylo, bylo nebylo,
G
bylo nebylo, Fbylo nebyAmilo nebylo
Bylo nebylo, bylo nebylo, bylo nebylo, bylo nebylo.
Bylo nebylo, kde se vlastně vzali
a tou kouzelnou muzikou štěstí rozdávali.
Pak ten okamţik skončil a nikdo nechtěl domů,
atmosféra, kdo tam nebyl nevěřil by tomu.
®:
Bylo nebylo, uplynul nějakej čas
a plakáty na nároţí visely tu zas.
Lidi zachvátila horečka a kaţdý tam chtěl jít,
bez rozdílu názorů zas to kouzlo proţít.
®:
Bylo nebylo, prošli divný zprávy,
ţe vyšlehnou hranice pro čerty a ďábly.
Do datumu na plakátech chybělo pár dní
a na radnici krysaře zvou si páni radní.
®:
Bylo nebylo, řekli: "To by teda nešlo,
s touhle vaší vizáţí hrát budete tu těţko.
Nás totiţ vůbec nezajímá, ţe vás mají lidi rádi,
my jsme tady vod toho, jejich mysl chránit."
®:
Bylo nebylo, tak, jak v té pohádce,
krysař město opouští a hudba zní v dálce.
Jak za kouzelnou píšťalou za ním myšlenky táhnou,
a hodně dlouho v tomhle městě byl cítit vzduch křivdou!
®:
120
Znouzectnost - Osm dvojek
C
Jednou Emirukou snímám, Fv druhý Cdrţím čaj,
jemná Emivůně stoupá, Fmísí se Cs večerem
a já Amizkouším, Gjestli mi Fpřijde dobrá Gkarta,
a já Amizkouším, Gjestli mi Fpřijde,
kdyţ ne Geso, aspoň Ckrál, EmiouFouou,
eso nebo Ckrál, EmiouFouou, Geso nebo Ckrál.
Oheň v krbu hoří, z karet popel a dým,
padlo mi osm dvojek na osm sejmutí,
tohle jsem prohrál, prohrál jsem bitvu se svým vztekem,
zase jsem prohrál, zase jsem prohrál,
a tak radši půjdu spát, ououou,
radši půjdu spát, ououou, radši půjdu spát.
121
Znouzectnost - O ztraceném stínu
Stín Emiběţí Amipo zdi,
Emi
někam Amiztratil Emise mu Amipán.Emi
Ami
Svíjí Emise a Amiskáče –
Emi
uţ je Amivelmi Emiudýchán.Ami, Emi
C
Nemá Gnikde Cstání,
G
aby Csi moh' GvydeCchnoEmiut,
Ami
neţ zaEmipadne Amislunce Emi
musí Amipána dosEmitihnout.Ami, Emi
C
Marně GpřemýšClí,
jak Gse Cto všechGno moChlo Emistát.
Ami
Kdyby Emise neAmistyděl,
Emi
tak by Amizačal Emihrozně Amiřvát.Emi
Ami
®: AmiLaj laj Emila láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj
Se stráţníkem na rohu teď stojí jeden pán.
Neví, co má říci na to, nač byl dotázán.
Doklady má v pořádku a není podroušen.
Kam se poděl jeho stín, to kdyby věděl jen.
Stráţník na něj poulí oči netuše, co s tím.
Není slušné chodit venku nemajíce stín, jó jó.
®: Laj ... ho hó ..
Slintá slunce na obzor, stín letí ulicí.
Pán je skoro pohlcen policejní stanicí.
V tom se něco mihne a příběh je dokonán.
Pán se válí po zemi svým stínem omotán.
Dobře končí píseň o tom, jak se ztratil stín.
Nebýt šťastné náhody, tak kdopak ví, co s tím, jó, jó.
®: Laj laj la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj
122
ANGLICKÉ
Alanis Morissette – Ironic
An F#old Hman F#turned ninety-G#mieight
He won the lottery and died the next day
It's a black fly in your chardonnay
It's a death row pardon two minutes to late
isn't it F#ironicH... don't you F#thinkG#mi
R:
It's like raF# Hin on your F#wedding G#miday
It's a free ride when you've already paid
iI's the good advice that you just didn't takeA
Who would have G#mithought... it F#figures
Mr. play-it-safe was afraid to fly
He packed his suitcase and kissed his kids good-bye
He waited his whole damn life just to take that flight
And as the plane crashed down he thouht "well isn't this nice..."
and isn't it ironic... don't you think?
R
Well Hlife has a funny way of sneaking F#up on you
When you think everything is okay and G#mieverything's Going right
And Hlife has a funny way of helping F#you out when
you think everything's gone wrong and G#mieverything blows up in your face
A traffic jam when you are already late
A no-smoking sign on your cigarette break
It's like ten thousand spoons when all you need is a knife
It's like meeting the man of my dreams then meeting his Beautiful wife
and isn't it ironic... don't you think?
a little too ironic... and yeah i really do think...
R:
H
life has a funny way of sneaking up on F#you
H
life has a funny, funny way F#of helping you Hout helping you out
123
Animals - House Of The Rising Sun
(Bob Dylan´s cover)
Ami
There is a Chouse in DNew FOrleans
They Amicall the CRising ESun
Ami
And it's been the Cruin of maDny a poor Fman
My fatAmiher, oh, ELord, was Amione. E
My mother was a tailor,
She sewed my new blue jeans;
My father was a gamblin' man
Down in New Orleans.
Well, it one foot on the platform,
The other foot on the rain;
I'm goin' down to New Orleans
To claim my father's name.
Yes, I'm goin, down to New Orleans
My work has just begun
To shut that place in New Orleans
They call Rising Sun.
124
Cash, Johny – Hurt
Amik, C, D, Ami
I Churt mDyself tAmioday to Csee ifDI stillAmi feel,
I fCocus Don the Amipain, the Conly Dthing that's Amireal.
The Cneedle Dtears a Amihole, the Cold faDmiliarAmisting,
try to Ckill itD all aAmiway, but I Cremember eDverythingG
Ami
What have I becoFme, Cmy sweetest fGriend ?
Ami
Everyone I Fknow goes Caway in the Gend.
AndAmiyou could have it aFll, Gmy empire of dirt,
Ami
I will let you dFown, GI will make you hurt.
I Cwear this Dcrown of Amithorns Cupon my liDar's chaiAmir,
fCull of broDken thoughAmits I canCnot repaiD, Amir.
BeneathCthe stains ofDtime the Amifeeling disapC, D, Amipears,
yCou are someoDne else, I aAmim stiCll right D, Ghere.
WhaAmit have I become, F my sw-eeC, Gtest friend ?
Ami
Everyone I know goFes away in the endC, G
And you Amicould have it all, my empFire oGf dirt,
Ami
I will let you dowFn, I wiGll make you hurt.
IAmif I could start again, F a million Gmiles away,
Ami
I would keep myself, I wFouldG, Ami find a way.
125
Clapton - Cocaine
Intro and Verse:
E E D E
E D
1|----------------------------------2|----------------------------------3|--9---9---7---9-----(9)---7-------4|--9---9---7---9-----(9)---7-------5|--7---7---5---7-----(7)---5-------6|-----------------------------------
If you wanna hang out you've got to take her out, cocaine.
If you wanna get down, down on the ground, cocaine.
Chorus:
E
D
C B
1|-----------------------------------------------------2|-----------------------------------------------------3|---------9--------------7--------------5---4---------4|---------9--------------7--------------5---4---------5|---------7--------------5--------------3---2---------6|------------------------------------------------------
She don't lie, she don't lie, she don't lie Cocaine!
If you got bad news, you wanna kick them blues, cocaine.
When your day is done and you wanna run, cocaine.
She don‟t lie...
If your thing is gone and you wanna ride on, cocaine.
Don't forget this fact, you can't get it back, cocaine.
She don‟t lie...
Solo
She don‟t lie...
126
Clapton - Layla
C#mi
What will you do when you get G#7lonely
C#mi
With no-one Cwaiting Dby your EsideE7
F#mi
You've been Hrunning and Ehiding much too Along,
F#mi
You Hknow it's Ejust your foolish Apride.
LaylaDmi, Bbyou gotC me on my kneDmies.
Layla,Bb I'm Cbegging darling Dmiplease.
Layla, Cdarling won't you Dmiease my worried Bbmind.C
C#mi
Tried to give you consG#7olation,
C#mi
Your old Cman won't Dlet you EdownE7
F#mi
Like a Hfool, I Efell in love with Ayou,
F#mi
Turned the Hwhole world Eupside Adown
R:
C#mi
Let's make the best of the G#7situation
C#mi
Before I Cfin'lly Dgo EinsaneE7.
F#mi
Please don't Hsay we'll Enever find a Away
F#mi
And tell me Hall my Elove's in Avain
R:
127
Dylan - Knockin' On Heaven's Door
G
Mama, Dtake this badge off of Ami7me
G
I can‟t Duse it any Cmore
G
It‟s gettin‟ Ddark, to dark for me to Ami7see
G
Feel like I‟m Dknockin‟ on heaven‟s Cdoor
®:
G
Knock, knock, Dknockin‟ on heaven‟s Ami7door
G
Knock, knock, Dknockin‟ on heaven‟s Cdoor
G
Knock, knock, Dknockin‟ on heaven‟s Ami7door
G
Knock, knock, Dknockin‟ on heaven‟s Cdoor
Mama, put my guns on the ground
I can‟t shoot them any more
That long black cloud is comin‟ down
Feels like I‟m knockin‟ on heaven‟s door
®:
128
Gaia Mesiah – Ocean
Ami
Welcome to the ocean, welcome to the Earth
Welcome to the new time, welcome to your life
Welcome to the Funiverse, it's Eyour life
So AmiWelcome, yeah Welcome
Ami
See my eyes, see my body and my soul 2x
See my eyes, see Emy body and my soul
Ami
See my eyes, see my body and my soul
F
Come inside Fof me, tell me Ewhat you see
Tell me Amiwhat you see
Ami
Inspire my longing, get my desire
For the ocean, set me on fire
Come inside Fof me, tell me Ewhat you see
Tell me Amiwhat you see
Ami
F
See my eyes, see my body and my soul 2x
See my eyes, see my Ebody and my soul
You got a fire
Ami
FIRE
See fire
F
Burn Burn EBurn
Ami
Talibane Talibane Dţihád Dţihád
Talibane
129
Gary Jules - Mad World
[F#m]All around me are fa[A]miliar faces
[E]Worn out places -[H] worn out faces
[F#m]Bright and early for their [A]daily races
[E]Going nowhere - [H]going nowhere
[F#m]And their tears are filling[A] up their glasses
[E]No expression - [H]no expression
[F#m]Hide my head I want to [A]drown my sorrow
[E]No tommorow - [H]no tommorow
[F#m]And I find it kind of [D#m]fun[H]ny
[H]I find it kind of sad [F#m]
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had
I find it hard to tell you
'Cos I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very Mad World
Children waiting for the day they feel good
Happy Birthday - Happy Birthday
Made to feel the way that every child should
Sit and listen - sit and listen
Went to school and I was very nervous
No one knew me - no one knew me
Hello teacher tell me what's my lesson
Look right through me - look right through me
And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had
I find it hard to tell you
'Cos I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very Mad World
130
Chumbawamba - Hanging On The Old Barbed Wire
If you want to find the general
I know where he is
I know where he is
I know where he is
If you want to find the general
I know where he is
He's pinning another medal on his chest
I saw him, I saw him
Pinning another medal on his chest
If you want to find the colonel
I know where he is
I know where he is
I know where he is
If you want to find the colonel
I know where he is
He's sitting in comfort stuffing his
bloody gut
If you want to find the seargent
I know where he is
He's drinking all the company rum
I saw him, I saw him
Drinking all the company rum
If you want to find the private
I know where he is
I know where he is
I know where he is
If you want to find the private
I know where he is
He's hanging on the old barbed wire
I saw him, I saw him
Hanging on the old barbed wire
Hanging on the old barbed wire
131
I saw him, I saw him
Sitting in comfort stuffing his bloody gut
If you want to find the seargeant
I know where he is
I know where he is
I know where he is
Johnny I hardly knew ye
(irská lidová)
When [Em] going the road to [C] sweet Athy, Ha- [G] roo, Ha-roo,
When [Em] going the road to [C] sweet Athy, Ha- [G] roo, Ha-roo,
When [G] going the road to [D] sweet Athy,
A [C] stick in the hand, a [B7] tears in me eyes,
A [Em] doleful [D] damsel [C] I heard [B7] cry:
[Em] Johnny, I har[D] dly knew ya.
With your drums and guns and guns and drums aroo aroo
With your drums and guns and guns and drums aroo aroo
With your drums and guns and guns and drums the enemy nearly slew ye
My darling dear you look so queer Johnny I hardly knew ye
Where are the eyes that look so mild aroo aroo
Where are the eyes that look so mild aroo aroo
Where are the eyes that look so mild when me heart ye first beguiled
Why did you run from me and the child Johnny I hardly knew ye
Where are the legs with which you run aroo aroo
Where are the legs with which you run aroo aroo
Where are the legs with which you run when you went to shoulder a gun
Indeed your dancing days are done Johnny I hardly knew ye
It grieved my heart to see you sail aroo aroo
It grieved my heart to see you sail aroo aroo
It grieved my heart to see you sail though from me heart you took leg bail
Like a cod you're doubled up head and tail Johnny I hardly knew ye
I'm happy for to see you home aroo aroo
I'm happy for to see you home aroo aroo
I'm happy for to see you home all from the island of Sulloon
So low in flesh so high in bone Johnny I hardly knew ye
I'm happy for to see ye home, hurroo, hurroo
I'm happy for to see ye home, hurroo, hurroo
I'm happy for to see ye home
All from the island of Ceylon;
So low in the flesh, so high in the boon.
Johnny I hardly knew ye.
132
Judas Priest - Breaking The Law
intro: 2x:
A:|---------|-0--2--3--0-2-|-3--0-2--3------|-------0-------|----0----3--2--|
E:|---------|--------------|----------------|-1--3-----1-3--|-------3-------|
Ami
There I was completely wasting, Cout of Gwork and Amidown
Ami
all inside it's so frustrating Cas I Gdrift from town to Amitown
F
feel as though nobody cares Cif I live or die
F
so I might as well begin to put Esome action in my life
Ami
Breaking the law...
Ami
So much for the golden future, CI can't Geven Amistart
Ami
I've had every promise broken, Cthere's anger Gin my Amiheart
F
you don't know what it's like, Cyou don't have a clue
F
if you did you'd find yourselves Edoing the same thing too
Ami
Breaking the law..
mezihra: Střídá se A,H
You don't know what it's like...
Aţ dokonce motiv intra / na konci pořád dokola Ami,F,G
133
Kansas – Dus In The Wind
C
G Am
G
Dm
Am
I closed my eyes, on ly for a m oment and the m oment is gone
C
G Am
G
Dm
Am
All m y d reams p assed before my eyes in cur iousity
G
Am G
Am
Dust in the w ind, all we are is dust in the win d
C
G Am G
Dm
Am
same old song j ust a drop of wa ter in a en dless sea
C G Am G
Dm
Am
al we do c rumbles to the g round though we re fused to see
G
Am G
Am
Dust in the w ind, a ll we are is dust in the win d
instrumentaal:
C
G Am G
Dm
Am
now don't h ang on nothing last fore ver but the e arth and sky
C
G Am
G
Dm
Am
it s lips a wa y and al l your money w ould another m inute by
G
Am
G
Am G
Dust in the wind, al l we are is dust in the wi nd. all we are
Am G
Am G
is dust in the wi nd. D ust in the wi nd, eve rything is dust In
Am
G
Am
the wind. e verything is dust In th e wind
134
Lennon - Imagine
C
Imagine Cmaj7there‟s no Fheaven
C
It‟s easy Cmaj7if you Ftry
C
No hell Cmaj7below Cmaj7us
C
Above us Cmaj7only Fsky
®1:FImagine Amiall the Dmipeople F
G
Living for G7today
Imagine there‟s no countries
It isn‟t hard to do
No greed or hunger
And no religion too
®1: Imagine all the people
Living life in peace
®2: FYou may Gsay I‟m a Cdreamer E7
F
But I‟m not Gthe only Cone E7
F
I hope Gsomeday you‟ll Cjoin us E7
F
And the Gworld will live as Cone
Imagine no possessions
I wonder if you can
Nothing to kill or die for
A brotherhood of man
®1: Imagine all the people
Sharing all the Word
®2: You may say I‟m a dreamer
But I‟m not the only one
I hope someday you‟ll join us
And the world will live as one
135
Lennon - Let It Be
G
D
When I find myself in times of trouble
Emi
C
Mother Mary comes to me
G
D
C G
Speaking words of wisdom, let it be
D
And in my hour of darkness
Emi
C
She is standing right in front of me
G
D
C G
Speaking words of wisdom , let it be
Emi
Let it be, let it
C
Let it be, let it
D
be
G
be
D
Whisper words of wisdom
C G
Let it be
And when the broken hearted peopleYou'll understand
Living in the world agree
There will be no answer, let it be
But though there may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be
And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of musict it be
Mother Mary comes to me
Whisper words of wisdom, let it be
136
Lennon - Working Class Hero
As Amsoon as you're born they Gmake you feel Amsmall
By Amgiving you no time inGstead of it Amall
'til the Ampain is so big you feel Gnothing at Amall
A Amworking class hero is Gsomething to Ambe
A Amworking class Ghero is Dsomething to Ambe
They hurt you at home and they hit you at school
They hate you if you're clever and they despise a fool
'til you`re so f***ing crazy you can't follow their rules
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
When they've tortured and scared you for 20 odd years
Then they expect you to pick a career
When you can`t really function you're so full of fear
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
Keep you doped with religion and sex and tv
and you think you're so clever and classless and free
But youre still f***ing peasants as far as I can see
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
There's room at the top they're telling you still
but first you must learn how to smile as you kill
If you want to be like the folks on the hill
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
If you Amwant to be a hero well Gjust follow Amme
If you Amwant to be a Ghero Djust follow Amme
137
Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------3---------------3------|-------------------------------|
|----------2---------------0----|--------0--0----------------2/0|
|--0--0------0---------------0--|-------------------0-2/0-------|
|--------------3(0)3------------|--------------0/2--------2-----|
|-------------------------------|-3(0)3-------------------------|
D
Big wheeCmaj7ls keep on tuGrning
Carry me home to see my kin
Singing songs about the Southland
I miss Alabamy once again
And I think its a sin, yes
Well I heard mister Young sing about
her
Well, I heard ole Neil put her down
Well, I hope Neil Young will remember
A Southern man don't need him around
anyhow
Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet Home Alabama
Lord, I'm coming home to you
In Birmingham they love the governor
Now we all did what we could do
Now Watergate does not bother me
Does your conscience bother you?
Tell the truth
Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet Home Alabama
Lord, I'm coming home to you
Here I come Alabama
Now Muscle Shoals has got the
Swampers
And they've been known to pick a song
or two
Lord they get me off so much
They pick me up when I'm feeling blue
Now how about you?
Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet Home Alabama
Lord, I'm coming home to you
Sweet home Alabama
Oh sweet home baby
Where the skies are so blue
And the governor's true
Sweet Home Alabama
Lordy
Lord, I'm coming home to you
Yea, yea Montgomery's got the anter
138
Marilyn Manson - Nobodies
Am7
C
Today I'm dirty, I wanted too be pretty
E
Am7
G
Tommorrow I know I'm just dirt
X2
REF
Am7
C
We are the nobodies, we wanna be somebodies
E
Am7 G
x2
We're dead but know just who we are
Am7
C
Yesterday I was Dirty, Wanted too be pretty
E
Am7 G
x2
I know now that I'm forever dirt
REF
139
Am7
Some Children died the other day
F
We fed machine's and then we prayed
Am7
F
Puked up and down in morbid faith
E
x2
You should of seen the ratings that day
Am7
Na Na na na na
C
Na na na na na
E
Na na na na na
Am7
G
Na na na na
Verse 1 REF
Metallica – Nothing else matters
So close no matter Dhow farC
Emi
Couldn't be much more Dfrom the heartC
Emi
Forever trusting Dwho we areC
G
And Hnothing else Emimatters
Emi
Never opened myDself this wayC
Emi
Life is ours, we live it Dour wayC
Emi
All these words I don't Djust sayC
G
And Hnothing else Emimatters
Emi
Trust I seek and Dfind in youC
Emi
Every day for us Dsomething newC
Emi
Open mind for a Ddifferent viewC
G
And Hnothing else Emimatters
Emi
R:
C, A, D
Never cared for what they Cdo
A, D
Never cared for what they Cknow
A, D
But I Emiknow
1. R: 2. 3.
C, A, D
Never cared for what they Csay
A, D
Never cared for games they Cplay
A, D
Never cared for what they Cdo
A, D
Never cared for what they Cknow
A, D
But I Emiknow
140
Nirvana - Lake Of Fire
Gm
F
Bb
Where do bad folks go when they die?
Gm
C5 Bb
They don't go to heaven where the angels fly
Gm
F
Bb
They go down to the lake of fire and fry
C
F
Gm Gm F G F G5
Won't see 'em again till the fourth of july
Dm
Bb
I knew a lady who came from duluth
Dm
A
She got bit by a dog with a rabid tooth
Dm
Bb
She went to her grave just a little too soon
C
Dm Dsus2
And she flew away howling on the yellow moon
[Repeat Chorus]
Now the people cry and the people moan
And they look for a dry place to call their home
And try to find some place to rest their bones
While the angels and the devils
Fight to claim them for their own
[Repeat Chorus] Gm F G5 Gm F G5
141
Nirvana - Oh Me
If I had to lose a mile
If I had to touch feelings
I would lose my soul
The way I do
I don't have to think
I only have to do it
The results are always perfect
And that's old news
Would you like to hear my voice
Sweetened with emotion
Invented at your birth?
I can't see the end of me
My whole expanse I cannot see
I formulate infinity
And store it deep inside of me
[Repeat verses and chorus]
Outro: C5 D5 E5
142
Nirvana - Polly
[During verse strum each line : E G D C]
[During chorus strum each line: D C G Bb]
Polly Wants a Cracker
I think I should get off her first
I think she wants some water
To put out the blow torch
It isn't me, we have some seed
Let me clip your dirty wings
Let me take a ride, don't hurt yourself
I want some help to help myself
I've got some rope, you have been told
I promise you, I've been true
Let me take a ride, don't hurt yourself
I want some help to help myself
Polly wants a cracker
Maybe she would like more food
She asks me to untie her
A chase would be nice for a few
Polly said
Polly says her back hurts
And she's just as bored as me
She caught me off my guard
It amazes me, the will of instinct
[Repeat chorus]
143
Nirvana – Rape me
Rape me
Rape me, my friend
rape me
Rape me again
I´m not the only one
Hate me
Do it and do it again
Waste me
Rape me, my friend
I´m not the only one
Bridge:C#5, A5, G5, F#5, E5, G5, F#5, F5
My favorite inside source
I´ll kiss your open sores
Appreciate your concern
You´ll always stink and burn
144
Nirvana – Smells like teen spirit
Load up on guns, and bring your friends
It's fun to lose, and to pretend
She's overboard, and self assured
I know I know, A dirty word
hello, hello, hello, how low
With the lights out it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us.
A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, Yea!
I'm worse at what I do best,
and for this gift I feel blessed.
I met a group that's always been
And always will until the end.
hello, hello, hello, how low
With the lights out it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us.
A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, Yea!
And I forget, just what the taste
Oh yeah I guess it makes me smile
I found it hard ... Its hard to find
Oh well, whatever, nevermind
hello, hello, hello, how low
With the lights out it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us.
A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, Yea!
A denial…
145
Nirvana - You know you're right
Emi
I will never bother you
Emi
i will never promise to
Emi
I will never follow you
Emi
I will never bother you
Emi
Emi
C
Let's talk about someone else
Stinging Silver begins to melt
Nothing ever bothers her
She just wants to love herself
D
C
never say that word again
I will crawl away for good
D
Emi
I will move away from here
You won't be afraid of fear
Emi
No thought was put into this
Emi
Always known it would come to
this
Emi
C
Things have never been so swell
D
I have never failed to fail
Emi
I won't move away from here
Emi
You will be afraid of fear
Emi
No thought was put into this
Emi
Always known it'd come to this
C
Things have never been so swell
I have never failed to fail
D
E
Paaaaaaain!
Paaaaaaain!
D
Paaaaaaain!
C
E
Paaaaaaain!
C
Paaaaaaain!
D
Paaaaaaain!
E
You know you're right
Emi
Emi
Need someone to co-inside
I no longer have to hide
E
You know you're right (6x)
You know your rights
E
You know your rights
E
(Do fade-outu) Paaaaaaain!
146
Nirvana - Where Did You Sleep Last Night
E5
A G
My girl, my girl, don't lie to me
B
B/F#
E5
Tell me where did you sleep last night
E5
In the pines, in the pines
A
G
Where the sun don't ever shine
B
B/F#
E5
I would shiver the whole night through
My girl, my girl, where will you go
I'm going where the cold wind blows
In the pines, in the pines
Where the sun don't ever shine
I would shiver the whole night through
Her husband, was a hard working man
Just about a mile from here
His head was found in a driving wheel
But his body never was found
[Repeat first verse]
Interlude: play verse progression
[Repeat second verse gently]
[Repeat first verse loudly]
My girl, my girl, where will ya go
I'm going where the cold wind blows
In the pines, the pines
The sun, the shine
I'll shiver the whole night through
[Repeat Interlude]
147
Oasis - Wonderwall
Emi7 G
Today is gonna be the day
D
A7sus4
that they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
realized what you gotta do
I don't believe that anybody
C A7sus4
feels the way I do about you now
C
D
Emi
And all the roads we have to walk are winding
C
D
Emi
And all the lights that lead us there are blinding
C
D
G G/F# Emi
There are many things that I would like to say to you
A7sus4
but I don't know how
Cadd9 E G Emi7
Ref:Cause maybe you're gonna be the one that
Cadd9 E G Emi7
saves me and after all
C E G
Emi7 C E G
you're my wonderwall
Backbeat the word was on the street
that the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
but you never really had a doubt
I don't believe that anybody
feels the way I do about you now
Verse
Bridge
2xRef
148
Pearl Jam - Better man
D
Waitin', watchin' the Eclock, it's four o'clock, it's got to Dstop
D
Tell him, take no Emore, she practices her speech
As he Fopens the door, Gshe rolls over...
F
Pretends to sleep as he Glooks her over
D
She lies and Asays she's in Glove with Dhim, can't find a Abetter man...G,D
D
She dreams in Acolor, she Gdreams in Dred, can't find a Abetter man...
Can't find a Dbetter man A (2x)
Ohh...
Talkin' to herself, there's no one else who needs to know...
She tells herself, oh...
Memories back when she was bold and strong
And waiting for the world to come along...
Swears she knew it, now she swears he's gone
149
She lies and says she's in love with him, can't find a better man...
She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man...
She lies and says she still loves him, can't find a better man...
She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man...
Can't find a better man (2x)
Yeah...
D
She loved himA,G, yeah...she don't want to leave this way
She feeds him, yeah...that's why she'll be back again
Can't find a better man (3x)
Can't find a better...man...
Ohh...ohh...
Uh huh... (5x)
Ohh...
Pink Floyd - Another Brick in the Wall, part 2
Dmi
We don‟t need no education,
We don‟t need no thought control,
Dmi
No dark sarcasm in the classroom.
Dmi
Teacher leave them kids alone. G
Dmi
®: G Hey, Teacher! Leave them kids Dmi alone.
F
All in all it's just an - Canother brick in the Dmi wall.
F
All in all it's just an - Canother brick in the Dmi wall.
150
Pink Floyd - Mother
G
Mother do you think they'll drop the bomb?Cadd9, G
G
Mother do you think they'll like this song?Cadd9, G
Cadd9
Mother do you think they'll try to break myGballs?
D
Oooh Cadd9 aaah, mother should I build theG wall
Mother should I run for president?
Mother should I trust the government?
Mother will they put me in the firing line?
Oooh aaah, mother is it just a waste of time?
R:G Hush now baby, baby don't you C cry
F
Mama's gonna make all of your C nightmares come true
F
Mama's gonna put all of her C fears into you
F
Mama's gonna keep you right here C under her wing
She F won't let you fly but she C might let you sing
F
Mama's gonna keep baby C cosy and G warm
D
OoohC baby,D ooohC baby, Doooh baby
OfCcourse mama's gonna help build theGwall
Mother do you think she's good enough for me?
Mother do you think she's dangerous to me?
Mother will she tear your little boy apart?
Oooh aaah, mother will she break my heart?
R:Hush now baby, baby don't you cry
Mama's gonna cheak out all of your girlfriends for you
Mama's won't let anyone dirty get through
Mama's gonna wait up untill you get in
Mama will always find out just where you've been
Mama's gonna keep baby healthy and clean
Oooh baby, oooh baby, oooh baby
You'll always be a baby to me
G
Mother did it need to be so Chigh?
151
Pink Floyd – Wish you were here
C
So, so you think you can Dtell,
Heaven from AmiHell, blue skys from Gpain.
Can you tell A,green Dfield from A,cold steel Crail, A,smile from A,Amveil,
Do you think you can Gtell?
And did they get you to Ctrade your heroes for Dghosts,
Hot ashes for Amtrees, hot air for A,cool Gbreeze, cold comfort for Dchange,
And did you exCchange A,walk on part in the Amwar
for A,lead role in A,Gcage?
Emi, G, Emi, G, Emi, A, Emi, A
C
How I wish, how I wish you were Dhere.
We're just Amitwo lost souls swimming in A,fish bowl, Gyear after year,
D
Running over the same old ground. What Chave we found?
The same old Amifears. Wish you were Ghere!
152
Emi, G, Emi, G, Emi, A, Emi, A, G
Placebo – Every me
Sucker love is heaven sent
You pucker up, our passion's spent
My hearts a tart, your body's rent
My body's broken, yours is spent
Carve your name into my arm
Instead of stressed, I lie here
charmed
Cuz there's nothing else to do
Every me and every you
Sucker love, a box I choose
No other box I choose to use
Another love I would abuse
No circumstances could excuse
In the shape of things to come
Too much poison come undone
Cuz there's nothing else to do
Every me and every you
Every me and every you
Every Me-he
Sucker love is known to swing
Prone to cling and waste these
things
Pucker up for heavens sake
There's never been so much at
stake
I serve my head up on a plate
It's only comfort, calling late
Cuz there's nothing else to do
Every me and every you
Every me and every you
Every Me-he
Every me and every you
Every Me-he
Like the naked leads the blind
I know I'm selfish, I'm unkind
Sucker love I always find
Someone to bruise and leave
behind
All alone in space and time
There's nothing here but what
here's here's mine
Something borrowed, something
blue
Every me and every you
Every me and every you
153
Red Hot Chili Peppers - Californication
Intro: 4x Ami, F
1) Ami
Psychic spies from China , Try to F steal your mind's elation
Little girls from Sweden , Dream of silver screen quotations
And C if you want these G kind of dreams It's F Californi Dmication
2x Ami, F
2) It's the Ami edge of the world And all of F western civilization
The Ami sun may rise in the East At least it F settles in the final location
It's C understood that G Hollywood sells F CaliforniDmication 2x Ami, F
bridge) Ami
Pay your surgeon very well , To F break the spell of aging
CeAmilebrity skin is this your chin ,Or F is that war your waging 2x Ami, F
®: Ami First born uni F corn , Ami Hard core soft F porn
2x C Dream of CaliGforniDmicationAmi 2x Ami, F
3) Ami
Marry me girl be my fairy to the world, Be my F very own constellation
A Ami teenage bride with a baby inside , Getting F high on information
And C buy me a star on the Gboulevard, It's F CaliforniDmication 2x Ami, F
4) Ami
Space may be the final frontier , But it's F made in a Hollywood basement
Ami
Cobain can you hear the spheres, Singing F songs off station to station
And CAlderaan's not Gfar away ,It's F CaliforniDmication 2x Ami, F (hard played)
5) Ami
Born and raised by those who praise , Con F trol of population
Ami
everybody's been there and I F don't mean on vacation
®: Ami First born uni F corn , Ami Hard core soft F porn
4x C Dream of Cali GforniDmicationAmi solo, 2x Ami, F
6) Ami
Destruction leads to a very rough road , But it Falso breeds creation
And Amiearthquakes are to a girl's guitar , They're Fjust another good vibration
And C tidal waves couldn't Gsave the world From FCalifornDmication 2x Ami, F (hard
played)
bridge) Ami
Pay your surgeon very well , To Fbreak the spell of aging
Ami
Sicker than the rest , There is no test But Fthis is what you're craving
®: AmiFirst born uniFcorn , AmiHard core soft F porn
4x C Dream of CaliGforniDmicationAmi
154
Red Hot Chili Peppers - Otherside
my guts
She wants to know am I still a slut
I‟ve got to take it on the otherside
Ami, F, C, G
Ami
How long how long Fwill I
slideC
SeparaGte my side IAmi doFn‟tC
I don‟t Gbelieve it‟s badAmi, F
Slit my Cthroat, it‟s all I Gever
Scarlet starlet and she‟s in my bed
A candidate for my soul mate bled
Push the trigger and pull the thread
I‟ve got to take it on the otherside
Take it on the otherside
Take it on, take it on
Ami
I heard your voice through a
photogEmiraph
Ami
I thought it up it brought Emiup
the past
Ami
Once you know you can never
Emi
go back
I‟ve got to take it Gon the
otherAmiside
How long how long will I slide
Separate my side I don‟t
I don‟t believe it‟s bad
Slit my throat, it‟s all I ever
Emi, C, Emi, C
Emi
Centuries are what it meant to me
A cemetery where I marry the sea
Stranger things could never change
my mind
I‟ve got to take it on the otherside
G
Take it on the othersiAmide
Take it Gon, take itAmi on
How long how long will I slide
Separate my side I don‟t
I don‟t believe it‟s bad
Slit my throat, it‟s all I ever
Pour my life into a paper cup
The ashtray‟s full and I‟m spilling
Turn me on take me for a hard
ride
C
Burn me out leave me on the
otherside
Emi
I yell and tell it that it‟s not my
friend
I tear it down, I Ctear it down and
then it‟s born again
Ami, F, C, G
How long how long will I slide
Separate my side I don‟t
I don‟t believe it‟s bad
Slit my throat, it‟s all I ever
How long, I don‟t believe it‟s bad
Slit my throat it‟s all I ever
155
Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue
F, Dmi
Scar tissue that I wish you saw
Sarcastic mister know it all
Close your eyes and I'll kiss you
'cause
With the birds I'll share
With the birds I'll share
This lonely view
With the birds I'll share
This lonely view
Push me up against the wall
Young Kentucky girl in a push-up
bra
Fallin' all over myself
To lick your heart and taste your
health 'cause
With the birds I'll share
This lonely view...
Blood loss in a bathroom stall
Southern girl with a scarlet drawl
Wave good-bye to ma and pa
'cause
With the birds I'll share
With the birds I'll share
This lonely view
With the birds I'll share
This lonely view
Soft spoken with a broken jaw
Step outside but not to brawl
Autumn's sweet we call it fall
I'll make it to the moon if I have to
crawl and
With the birds I'll share
This lonely view...
Scar tissue that I wish you saw
Sarcastic mister know it all
Close your eyes and I'll kiss you
'cause
With the birds I'll share
With the birds I'll share
This lonely view
With the birds I'll share
This lonely view...
156
Red Hot Chili Peppers – Road Trippin
Emi
C
H
Road trippin' with my two favorite allies
Fully loaded we got snacks and supplies
It's time to leave this town, it's time to steal away
Let's go get lost anywhere in the U.S.A.
Let's go get lost, let's go get lost...
Blue you sit so pretty west of the one
Sparkle light with yellow icing just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
Am
G
C
D
These smiling eyes are just a mirror for...
So much as come before those battles lost and won
This life is shining more forever in the sun
Now let us check our heads and let us check the surf
Staying high and dry's more trouble than it's worth in the sun
Just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
These Smiling eyes are just a mirror for...
In Big Sur we take some time to linger on
We three hunky dory's got our snakefinger on
Now let us drink the stars, it's time to steal away
Let's go get lost right here in the U.S.A.
Let's go get lost, let's go get lost...
Blue you sit so pretty west of the one
Sparkle light with yellow icing just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
These smiling eyes are just a mirror for...
These smiling eyes are just a mirror for...
Your smiling eyes are just a mirror for...
157
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge
intro: D, F#
E
Sometimes I Hfeel like I C#midon't have a
G#mi
partAner
E
Sometimes I Hfeel like C#mimy only Afriend
is the City I live in the city of angels
Lonely as I am together we cry
I drive on her streets 'cause she's my companion
I walk through her hills 'cause she knows who I am
She sees my good deeds and she kisses me windy
I never worry now that is a lie
R:F#miI don't ever want to Efeel
H
Like I F#midid that day
Take me to the place I love
Take me all the way
I don't ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way yea yea yea
158
It's hard to believe that there's nobody out there
It's hard to believe that I'm all alone
At least I have her love the city she loves me
Lonely as I am together we cry
REF
C
Yea G6yea Fmaj7yea
A
Oh Cno no no G6yea Fmaj7yea
Love me I say yea yea
(spoken) FOne Etime
A
Under the bridge down-Ctown
G6
Is where I Fmaj7drew some blood
Under the bridge down-town
I could not get enough
Under the bridge down-town
Forgot about my love
Under the bridge down-town
I gave my life away...
yea yea yea
Away...
no no no no no yea yea
Away...
down-town I said yea yea
Away...
(spoken)will I stay
R. E. M. – Loosing My Religion
Ami
Life is bigger
It's bigger than you
And you are Aminot me
The lengths that I will Emigo to
The distance in Amiyour eyes
Emi
Oh no I've said too Dmimuch
I set it Gup
Oh no I've said too much
I set it up
Emi
That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no I've said too much
I haven't said enough
I thought that I heard you
F
laughing
I thought that I heard you Amising
F
I think I thought I saw you Amitry G
Every whisper
Of every waking hour I'm
Choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt lost and blinded fool
Consider this
The hint of the century
Consider this
The slip that brought me
To my knees failed
What if all these fantasies
Come flailing around
Now I've said too much
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
But Cthat was just a Dmidream
C
That was just a Gdream
That's me in the corner
That's me in the spotlight ...
But Cthat was just a dream
Dmi
That was just a Cdream
just a Gdream, just a Cdream, dream
Ami
159
Rolling Stones - Paint It Black
Dmi
I see a red door and I Asus4want it painted black
Dmi
No colours anymore I Asus4want them to turn black
Dmi C
I see the Fgirls walk by dressed Dmiin their summer clothes
I Chave to Fturn my hCead unGtil my darkness goes
Dmi
I see a line of cars and Asus4they're all painted black
Dmi
With flowers and my love both Asus4never to come back
Dmi
I see Cpeople Fturn their heads and Dmiquickly look away
Like a Cnew born Fbaby Cit just Ghappens every day
Dmi
I look inside myself and Asus4see my heart is black
Dmi
I see my red door and I Asus4want it painted black
Dmi
Maybe Cthen I'll Ffade away and Dminot have to face the facts
It's not Ceasy Ffacing Cup when Gyour whole world is black
Dmi
No more will my green sea go Asus4turn a deeper blue
Dmi
I could not foresee this thing Asus4happening to you
Dmi
If CI look Fhard enCough inDmito the setting sun
My Clove will Flaugh with Cme beGfore the morning Asus4comes
1.
I wanna see your Dmiface painted black, Asus4black as night
I Dmiwanna see the sun blotted Asus4out from the sky
I wanna see it Dmipainted, painted, painted, painted blAsus4ack, Dmiyeah
160
Scorpions – Wind Of Change
F, Dmi, F, Dmi, Ami, Dmi, Ami, G, C
I Cfollow the DmiMoscow
Down to GorkyCpark
Listening to the Dmiwind of AmichanGge
On Cthe august summer Dminight
soldiers passing Cby
Listening to the Dmiwind of AmichanGge
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so closed like brothers
The future‟s in the air
Can feel it everywhere
The blowing with the wind of change
®: CTake Gme to the Dmimagic of the Gmoment
on Cglory niGght
When the Dmichildren of tomorGrow
Dream Amiaway Fin a wind of Gchange
Walking down the street
And distand memories
Are buried in the past forever
Follow the Moscow
And don‟t you go give up
Listening to the wind of change
®: Take me to the magic of the moment
on glory night
When the children of tomorrow
Share the dream with you and me
Take me to the magic of the moment
on glory night
161
When the children of tomorrow
Dream away in a wind of chase
Ami
The wind of change blows sGtraight
Into the face of Amitime
Like a stormwind that will Gring
The freedom bell for peace of Cmind
Let your balalaika Dmising
What my guitar wants to E, Esay
Sólo : F,G,E,Ami,F,G,Ami
F,G,E7,Ami,Dmi,E
C
Take Gme to the Dmimagic of the Gmoment
On a Cglory Gnight
Where the Dmichildren of tomGorrow share their dAmireams
Ami/F
With you and mGe
C
Take Gme to the Dmimagic of the mGoment
On a Cglory Gnight
Where the Dmichildren of tomGorrow dream awAmiay
Ami/F
In the wind of cGhange F, Dmi, F, Dmi, Ami, Dmi, Ami, G, C
162
Scott Mckenzie - San Francisco
Emi,C,G
Emi
If you're Cgoing to GSan FranDcisco
Emi
Be sure to Cwear some Gflowers in your Dhair
Emi
If you're Ggoing to CSan FranGcisco
G
You're gonna Hmimeet Emisome gentle people Dthere
For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair
F
All across the nation such a strange vibration
G
People in motion
F
There's a whole generation with a new explanation
G
People in motion Dpeople in motion
For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in Gthere
Emi
F#mi
If you're Agoing to DSan FranAcisco
A
Be sure to C#miwear some F#miflowers in your Ahair
163
Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson
®: And here's to yGou Mrs. REmiobinson
JGesus loves you mEmiore than you will knCow wo wo wD7o
God bless you plGease Mrs. REmiobinson
hGeaven holds a plEmiace for those who prCay hey hey hAmiey hey hey hEey.
1. We'd lE7ike to know a little bit about you for our files
we'd lA7ike to help you learn to help yoursA9elf
lD7ook around you Gall you see are sCympathetic Amieyes
strEoll around the grounds untD7il you feel at home.
®:
2. Hide it in a hiding-place where no one ever goes
put it in your pantry with your cupcakes
it's a little secret just the Robinson's affair
most of all you've got to hide it from the kids.
®: Coo coo cachoo Mrs. Robinson
Jesus loves you more than you will know wo wo wo
God bless you please Mrs. Robinson
heaven holds a place for those who pray hey hey hey hey hey hey.
3. Sittting on a sofa on a Sunday afternoon
going to the candidates' debate
laugh about it shout about it when you've got to choose
ev'ry way you look at it you lose.
®: Where have you gone Joe Dimaggio
a nation turns its lonely eyes to you woo woo woo
what's that you say Mrs. Robinson
"Joltin' Joe" has left and gone away hey hey hey hey hey hey.
164
The Cranberries - Zombie
Another head hangs lowly
Child is slowly taken
And the violence caused such silence
Who are we mistaken
but you see, it's not me
it's not my family
in your head, in your head
they are fighting
CHORUS
With their tanks, and their bombs,
and their bombs, and their guns
In your head, in your head they are cryin'
In your head, In your head
Zombie, etc.
What's in your head in your head, in your head
Zombie, etc.
Another mother's breakin'
heart is taking over
when the violence causes silence
we must be mistaken
it's the same old theme since 1916
in your head,
in your head they're still fightin'
165
The Doors – Break On Through
Emi
You know the day deEmistroy the night
Emi
Night divides the Emiday
D
Tried to run, try to hide
Emi
Break on throught to the other side x3
We chased our pleasures here
Dig our treasures there
Can you still recall the time we cried
Break on throught to the other side x3
Emi
Everybody love my babe
Everybody love my babe
She get 4x
I found an island in your arms
A country in your eyes
Arms that chain,eyes that lie
Break on throught to the other side x3
166
The Eagles - Hotel California
Hmi, F#, A, E, G, D, Emi, F#
Hmi
On a dark desert highway,
Cool wind in my hair,
A
Warm smell of colitas
E
rising up through the air.
G
Up a head in the distance,
I Dsaw a shimmering light
My Emihead grew heavy and my sight
grew dim,
I F#had to stop for the night
F#
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
this could be heaven or this could be hell
Then she lit up a candle
And she showed me the way
There were voices down the coridor
I thought I heard them say:
G
Welcome to the Hotel CaliDfornia.
Such a Emilovely place (such a lovely
place)
such a Bmi7lovely face.
G
Plenty of room at the Hotel DCalifornia.
Any Emitime of year (any time of year)
you can F#find it here.
Her mind is Tiffany twisted,
she got a Mercedes Benz,
she got a lot of pretty,
pretty boys that she calls friends,
How they dance in the courtyard
sweet summer sweat.
Some dance to remember
some dance to forget.
So I called up the captain:
Please bring me more wine
We haven't had that spirit
here since nineteen sixtynine.
And still those voices are calling from
far away
wake you up in the middle of the night
just to hear them say:
Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place (such a lovely place)
such a lovely face.
They livin'it up at the Hotel California.
What a nice surprice (what a nice
surprise)
bring your alibis.
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice, (and she
said,)
"We are all just prisoners here of our
own device."
And in the master's chambers
They gathered for the feast,
They stab it with their steely knives,
but they can't kill the beast.
Last thing I remember,
I was running for the door
I had to find the passage
back to the place I was before.
Relax, said the night man
We are programed to receive,
You can check out any time you like,
but you can never leave."
167
The Who – Behind Blue Eyes
Emi,G,D,C,A
1) EmiNo one knows what it'sGlike
To be the Dbad man
To be the Csad man
BeAhind blue eyes
And no one knows
What it's like to be hated
To be faded to telling only lies
Ref.:
But myC dreDams they aren't asG empty
As my CconsciousD seems to Ebe
I have Hmihours, onlyC lonely
My love isD vengeance
That's never Afree
2) No one knows what it\'s like
To feel these feelings
Like I do
And I blame you
No one bites back as hard
On their anger
None of my pain and woe
Can show through
Ref.:
3) No one knows what it´s like
To be mistreated
To be defeated
Behind blue eyes
No one knows how to say
That they´re sorry
don´t worry
Im not tell them lies
Ref.:
1) No one knows what it\'s like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes...
168
Uriah Heep - Lady In Black
Ami
She came to me one morning, one lonely Sunday morning,
her Glong hair Amiflowing in the mid-winter wind.
I know not how she found me, for in darkness I was walking,
and destruction lay around me from a fight I could not win.
She asked me name my foe then. I said the need within some men
to fight and kill their brothers without thought of men or god.
And I begged her give me horses to trample down my enemies,
so eager was my passion to devour this waste of life.
But she would not think of battle that reduces men to animals,
so easy to begin and yet impossible to end.
For she the mother of all men had counciled me so wisely that
I feared to walk alone again and asked if she would stay.
"Oh lady lend your hand," I cried, "Oh let me rest here at your side."
"Have faith and trust in me," she said and filled my heart with life.
There is no strength in numbers. I've no such misconceptions.
But when you need me be assured I won't be far away.
Thus having spoke she turned away and though I found no words to say
I stood and watched until I saw her black cloak disappear.
My labor is no easier, but now I know I'm not alone.
I find new heart each time I think upon that windy day.
And if one day she comes to you drink deeply from her words so wise.
Take courage from her as your prize and say hello for me
169
What shall we do with a drunken sailor
Ami (Dmi)
What shall we do with a drunken sailor
wh at shall we do with a drunken sailor
whAmi(Dmi)at shall we do with a drunken sailor
early Emi(F)in the mAmiorning?
G(C)
®: Ami(Dmi) Hooray and up she rises hG(C)ooray and up she rises
hAmi(Dmi)ooray and up she rises early Emi( F---> A7)in the mAmi(Dmi)orning.
Put him in the longboat till he's sober
put him in the longboat till he's sober
put him in the longboat till he's sober
early in the morning.
®:
170
Pull out the plug and wet him all over
pull out the plug and wet him all over
pull out the plug and wet him all over
early in the morning.
®:
Download

vytvořil Kvííík