K B E Z P E Č N O S T N Í P O K Y N Y
q B E Z P E Č N O S T N É P O K Y N Y
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne
alergické reakce.
K PROFESIONÁLNÍ RADY
Máte dotazy týkající se produktu či
barvení vlasů obecně? Naši specialisté
na vlasové barvy Vám rádi pomohou:
HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10,
170 04 Praha 7.
e-mail: [email protected],
www.palette.cz
q ODBORNÁ RADA
Máte nejaké otázky ohľadne tohto
produktu alebo vlasových farieb vo
všeobecnosti? Naši experti na vlasové
farby Vám radi pomôžu:
HENKEL Slovensko, spol. s r.o., P.O.Box
66, 820 09 Bratislava 29.
e-mail: [email protected],
www.palette.sk
[ SZAKMAI TANÁCS
Van még kérdése a termékről vagy
általánosságban a hajfestékekről? A
szakértőink örömmel állnak
rendelkezésére.
e-mail: [email protected],
www.palette.hu
Információs vonal: (06-1) 209-2712
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Tento výrobek není určen k používání pro osoby
mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou
může zvýšit riziko alergie.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16
rokov. Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť
riziko alergie.
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes ’fekete henna’ tetoválás növelheti az
allergia kialakulásának veszélyét.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
–
máte vyrážku na obličeji nebo citlivou,
podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
Nefarbite si vlasy, ak:
–
máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú,
podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
–Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált
és sérült.
–jste již někdy zaznamenali jakoukoliv reakci po
barvení vlasů,
–
po farbení vlasov ste už niekedy zaznamenali
nejakú reakciu,
–
Hajfestés után korábban bármilyen reakciót
észlelt.
–jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné
tetování černou hennou.
–ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné
tetovanie čiernou henou.
–
Ideiglenes ’fekete henna’ tetoválás
korábban bármilyen reakciót észlelt.
Obsah: viz krabička. Zamezte styku s očima. Při
zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. Po použití vlasy
důkladně opláchněte. Používejte vhodné rukavice.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zloženie výrobku - viď dno obalu. Nesmie prísť do
kontaktu s očami. Pri kontakte s očami ich ihneď
dôkladne vypláchnite vodou. Nepoužívajte na farbenie
mihalníc alebo obočia. Po použití vlasy dôkladne
opláchnite. Používajte vhodné rukavice. Uchovávajte
mimo dosahu detí.
Az összetevőket lásd a dobozon. Szembe ne
kerüljön! Szembe kerülése esetén a szemet azonnal
öblítsük ki! Szempilla- és szemöldökfestésre nem
használható. Használat után a hajat alaposan
öblítsük le. Védőkesztyű viselése kötelező!
Gyermekek elől gondosan elzárandó.
V prípade ak zaznamenáte akúkoľvek reakciu na
farbenie, uschovajte si obal výrobku a priložený návod
na použitie. Aby ste znížili riziko, dodržiavajte
bezpečnostné pokyny.
Tartsa meg az üres dobozt és a használati utasítást,
arra az esetre, ha bármilyen reakciót észlel. A
kockázat csökkentése érdekében, kérjük kövesse
az alábbi utasításokat
1. TEST NA PODOZRENIE Z ALERGIE
Vykonajte test na podozrenie z alergie 48 hodín
pred každým použitím farby na vlasy, a to aj v
prípade ak ste výrobok používali už predtým. Test
na podozrenie z alergie vykonajte na koži vnútornej
strany lakťa na ploche cca 1cm x 1cm. Naneste
malé množstvo farbiaceho krému vatovou tyčinkou
v tenkej vrstve na kožu vnútornej strany lakťa,
neprekrývajte a nechajte pôsobiť 45 minút.
Zabráňte kontaktu s textíliami. Tubu s farbiacim
krémom dobre uzavrite. Po 45 minútach farbiaci
krém opatrne zmyte vlažnou vodou. Ak sa počas
doby pôsobenia farbiaceho krému alebo v priebehu
nasledujúcich 48 hodín objaví akákoľvek kožná
reakcia, miesto na koži ihneď umyte a farbu v
žiadnom prípade nepoužívajte. Tento test
predstavuje len preventívne opatrenie. Ani
vykonaním tohto testu bez akýchkoľvek príznakov
nemožno zaručiť, že po použití farby na vlasy
nedôjde k alergickej reakcii. V prípade akýchkoľvek
pochybností sa poraďte s lekárom.
1. BŐRTÚLÉRZÉKENYSÉGI ALLERGIATESZT
A hajfestés előtt 48 órával végezze el a
bőrtúlérzékenységi allergiatesztet, még akkor is,
ha korábban már használt hajszínváltoztató
termékek. A bőrtúlérzékenységi allergiatesztet a
könyökhajlat egy kb. 1x1 centiméteres
bőrterületén végezzük. Vigyen fel vattapálcikával
a könyökhajlatra vékonyan egy kevés
festékkrémet. Lefedetlenül hagyja hatni 45
percen keresztül. Ruhára ne kerüljön. A tubus
tetejét gondosan zárja vissza. 45 perc elteltével
alaposan öblítse le a festékkrémet langyos
vízzel. Ha bármilyen szokatlan reakciót észlel a
hatóidő alatt vagy az azt követő 48 órában,
azonnal öblítse le, és ne használja a terméket.
Ennek a tesztnek az elvégzése fontos
óvintézkedés. Azonban legyen tisztában azzal,
hogy a teszt tünetmentes lefolyása esetén is
léphetnek fel allergiás reakciók a hajfestés
során. A bőrtúlérzékenységi allergiateszt nem
garancia a jövőbeni allergiás reakciók
elkerülésére. Kérdés esetén kérjük forduljon
orvoshoz.
1. VAROVNÝ TEST NA ALERGII
PROVEĎTE VAROVNÝ TEST NA ALERGII 48 HODIN
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PRODUKTU, a to i v
případě, že jste barvy na vlasy používali již dříve.
Test proveďte následujícím způsobem. Test
proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca
1 cm x 1 cm. Malé množství barvicího krému
naneste vatovou tyčinkou v tenké vrstvě na kůži
v loketní jamce. Nepřekrývejte a nechte působit
45 minut. Zamezte kontaktu s textiliemi. Tubu
opět důkladně uzavřete. Po 45 minutách barvicí
krém důkladně opláchněte vlažnou vodou.
Jestliže se během doby působení nebo
v následujících 48 hodinách objeví jakákoliv
kožní reakce, místo na kůži ihned důkladně
umyjte a tento produkt v žádném případě
nepoužívejte. Tento test představuje pouze
důležité preventivní opatření. Buďte si ale
vědomi, že i když varovný test na alergii proběhl
v pořádku, může nastat alergická reakce, když si
budete vlasy barvit. Ani provedení tohoto testu
bez jakýchkoliv symptomů nemůže zaručit, že po
použití barvy nedojde k alergické reakci.
V případě pochybností se, prosím, poraďte
s lékařem.
2.POKUD V PRŮBĚHU BARVENÍ UCÍTÍTE
–dráždění, pálení a/nebo objeví-li se vyrážka,
okamžitě přípravek vypláchněte a přerušte
aplikaci. Může se jednat o předzvěst mnohem
vážnějších reakcí. PŘED DALŠÍM POUŽITÍM
barvy na vlasy se poraďte s lékařem a řiďte se
jeho doporučením.
–rychle se šířící kožní vyrážku, závratě nebo
slabost, problémy s dýcháním a/nebo svědění
očí/tváře, přípravek ihned vypláchněte a
VYHLEDEJTE OKAMŽITOU LÉKAŘSKOU POMOC.
3.VYSKYTNOU-LI SE U VÁS PO OBARVENÍ NEBO
V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH DNŮ problémy jako
například svědění pokožky hlavy nebo kůže,
vyrážka na pokožce hlavy nebo na kůži, otoky
v okolí očí/na tváři, puchýře a/nebo mokvání
pokožky hlavy nebo kůže, VYHLEDEJTE
OKAMŽITOU LÉKAŘSKOU POMOC.
VAROVÁNÍ
–rýchlo sa šíriace kožné vyrážky, slabosť alebo
nevoľnosť, problémy s dýchaním a /alebo
svrbenie očí/tváre, prípravok ihneď opláchnite a
VYHĽADAJTE OKAMŽITÚ LEKÁRSKU POMOC a
kontaktujte výrobcu.
3.AK SA U VÁS VYSKYTNÚ PO FARBENÍ ALEBO V
PRIEBEHU NASLEDUJÚCICH DNÍ problémy, ako
napr. svrbenie pokožky hlavy alebo kože, vyrážky
na pokožke hlavy alebo na koži, opuchy v okolí očí/
na tvári, pľuzgiere a/alebo mokvanie pokožky hlavy
alebo kože, VYHĽADAJTE OKAMŽITÚ LEKÁRSKU
POMOC a kontaktujte výrobcu.
VAROVANIE
•
Tento výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu
spôsobiť vážne podráždenie očí a prípadne
spôsobiť ich trvalé poškodenie. Pokiaľ sa vyvíjací
roztok alebo farbiaca zmes dostane do kontaktu s
očami, okamžite ich vypláchnite veľkým
množstvom vlažnej vody a vyhľadajte lekársku
pomoc.
•Pokud musíte mít při aplikaci nasazené kontaktní
čočky a výrobek se dostane do očí, vyjměte
nejprve kontaktní čočky, potom oči okamžitě
vypláchněte velkým množstvím vlažné vody a
vyhledejte lékařskou pomoc.
•Ak počas nanášania používate kontaktné šošovky a
výrobok sa dostane do Vašich očí, najprv si vyberte
kontaktné šošovky, potom oči vypláchnite väčším
množstvom vlažnej vody a vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
•Výrobek nevdechujte ani nepožívejte.
•Len na vonkajšie použitie, výrobok nevdychujte ani
neprehĺtajte.
•Před barvením z vlasů odstraňte všechny kovové
předměty, jako například sponky, jehly nebo
pinety a v průběhu barvení je nepoužívejte.
Nepoužívejte žádné kovové předměty.
1909535
2. POKIAĽ V PRIEBEHU FARBENIA POCÍTITE
–svrbenie, pálenie, alebo sa objaví vyrážka, zmes
ihneď dôkladne opláchnite vlažnou vodou a
nanášanie zmesi prerušte. Môže sa jednať o
príznak omnoho vážnejších reakcií. PRED
ĎALŠÍM POUŽITÍM farby na vlasy sa poraďte s
lekárom a riaďte sa jeho odporúčaniami.
•
Tento výrobek obsahuje složky, které mohou
vážně podráždit oči a dokonce způsobit jejich
trvalé poškození. Pokud se vyvíječ nebo barvicí
směs dostane do kontaktu s očima, okamžitě je
vypláchněte velkým množstvím vlažné vody a
vyhledejte lékařskou pomoc.
•Nepoužívejte, pokud jsou Vaše vlasy obarveny
hennou nebo barvami na bázi kovu.
•
Uchovejte vyvíječ z dosahu tepla a světla.
Nemíchejte tuto barvu s žádným jiným výrobkem.
Nepoužitý výrobek neuchovávejte. Nenechávejte
směs v uzavřené lahvičce, mohla by se
nafouknout nebo prasknout.
•Zabráňte zbytočnému kontaktu s pokožkou.
•Nepoužívajte, pokiaľ sú Vaše vlasy farbené hennou
alebo farbami na báze kovu.
•Pred farbením z vlasov odstráňte všetky kovové
predmety ako napríklad sponky alebo vlasové
ihlice a v priebehu farbenia ich nepoužívajte.
Nepoužívajte žiadne kovové predmety.
•Uchovávajte vyvíjací roztok z dosahu tepla a svetla.
Nemiešajte túto farbu so žiadnym iným výrobkom.
Nepoužité zvyšky výrobku neuschovávajte.
Nenechávajte zmes v uzavretej nádobe (nádoba by
sa mohla nafúknuť alebo prasknúť).
Neuherz Filename: PPCC_IL_CZSKHU_1406
General datas
printing material:
white
Approval datasPhone
packaging colour:
-
Webercode/EAN outer box (SHB) xxxxx
Responsible person marketing Claudia Stockinger
colour range-ID
-
Material no.
1909535
Date of approval by marketing 00.00.2014
+43 1 71104-4113
IDH no.
xxxxx
Responsible person IPD/VPE
Xxx
PPCC InstructionLeaflet
Date of approval by IPD/VPE
00.00.2014
Country
CZ SK HU
Responsible person country
Xxx
EAN (please check)
000000000000
Date of approval by country
00.00.2014
EAN size
SCx
Delivered by
Neuherz&Partner
REZ no.
xxxxx
Date of file delivery
00.00.2014
Status
DTP
Responsible person Neuherz
Markus
Creation date
00.00.2014
Printing company
Hr. Zahlner ( WENNG)
Correction date
15.07.2014
Neuherz is not responsible for EAN-Code printability.
Auf Basis der DIADEM GA.
+00 000 000 xxxx
+00 000 000 xxxx
+43 /1/ 710 85 15
+43 /1/ 710 85 15 34
To be completed by printing company
Do not convert the text into curves, because information may get lost!
logo of
printing company
Colour corrections
yes
none
Text corrections yes
none
Print finishing
none
Corrections authorized by
Correction type:
varnishing
hotfoil stamping
colours
–
“gyorsan terjedő bőrkiütést, szédülést,
gyengeséget, fulladást tapasztalt, ha szemei
vagy arca megduzzadnak, azonnal öblítse le, és
AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ ÉS LÉPJEN
KAPCSOLATBA A FORGALMAZÓVAL”
3.HA A HASZNÁLAT UTÁN VAGY A RÁKÖVETKEZŐ
NAPOKBAN váratlan reakciók mutatkoznak, mint
bőr vagy fejbőr viszketés, kiütés, szem/arc
duzzadás, hólyagosodás, AZONNAL FORDULJON
ORVOSHOZ ÉS LÉPJEN KAPCSOLATBA A
FORGALMAZÓVAL.
FIGYELMEZTETÉSEK
•ez a készítmény olyan összetevőket tartalmaz,
amely súlyos szembántalmakat és tartós
szemkárosodást okozhat. Amennyiben a
színelőhívó vagy a festék/szőkítő keverék
szembe kerülne, azonnal öblítse ki a szemét bő,
langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
•Ha kénytelen kontaktlencsét hordani a termék
használata közben és a termék a szemébe
kerülne, vegye ki először a kontaktlencsét, majd
azonnal öblítse ki a szemét bő, langyos vízzel és
keressen fel egy orvost.
•
Kizárólag külső használatra, ne lélegezze be
vagy nyelje le a készítményt.
•Kerülje a bőrrel való felesleges érintkezést.
•
Ne használja hennával vagy fémtartalmú
festékkel festett hajon.
•
Távolítson el minden fém hajcsatot, hajtűket
vagy csipeszt a hajából festés/szőkítés előtt és
tartsa őket távol festés/szőkítés közben. Ne
használjon fém eszközöket.
•A színelőhívót tartsa távol hőtől és fénytől. Más
termékkel ne vegyítse ezt a festéket. Ne tartsa
meg a maradékot. Ne hagyja a keveréket zárt
flakonban (a flakon felrobbanhat).
transparent
silver
printing process
colours
PANTONE 233 C
-
Black
-
-
-
-
-
-
-
-
die cut
These files have been set up without trapping parameters
and any other print options. Please adapt the data according
to your usual guidelines and/or profiles.
Kind regards, Neuherz & Partner
5 cm
után
2.HA HAJFESTÉS/HAJSZÍNEZÉS/HAJSZŐKÍTÉS SORÁN
–
“váratlanul reakciók mutatkoznak (pl.
viszketés, égés, kiütés) azonnal és alaposan
öblítse le a terméket langyos vízzel és hagyja
abba a hajfestést/hajszínezést/hajszőkítést.
Mielőtt újra használná a hajfestéket/
hajszínezőt/hajszőkítőt, keressen fel egy
orvost, és az ő utasításai szerint járjon el.”
Used pantone tones are just indicators!
Product
Infos:
reakciót válthatnak ki.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
• Zamezte nadbytečnému kontaktu s kůží.
Düsseldorf · Germany
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás
alergické reakcie.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Uschovejte prázdnou krabičku od barvy a návod k
použití pro případ, že by došlo k reakci. Pro snížení
rizika se řiďte následujícími pokyny.
NO AMMONIA
PERMANENT COLORATION
[ BIZ TONSÁGI UTASÍTÁSOK
printing process
(does not print)
A-1030 Wien Baumgasse 42/ 5
Tel: +43 / 1 / 710 85 15- 0
Fax: +43 / 1 / 710 85 15- 5
Isdn: +43 / 1 / 710 85 18
E-Mail: [email protected]
www.neuherz.at
K
q
[
T i p y p r o p o u ž i t í / In f o r ma c e
T i p y na p o u ž i t i e / In f o r m á c i e
Felhasználási tippek/információk
Mezi barvením vlasů a trvalou ondulací či narovnáním vlasů nechte odstup alespoň 2 týdnů, v opačném připadě by barevný výsledek mohl
být nerovnoměrný. Jestliže máte zesvětlené/melírované vlasy či po trvalé ondulaci, doporučujeme zkrátit dobu působení o 5-10 minut.
Pokud máte vlasy delší než po bradu, doporučujeme použít dvě balení.
Nechajte si odstup minimálne 2 týždne medzi farbením a trvalou onduláciou/vyrovnávacím ošetrením Vašich vlasov. V opačnom prípade by
mohol byť Váš farebný výsledok nerovnomerný. Ak boli Vaše vlasy odfarbované/vyrovnávané alebo po trvalej ondulácii odporúčame skrátiť
dobu pôsobenia o 5-10 minút. Ak sú Vaše vlasy dlhé po bradu alebo dlhšie, odporúčame použiť 2 balenia.
4
2
5
K
q
[
O B J E V T E V ÍCE V RS T V OU T ECH N OLO G II :
Objavt e V I A C V RS T V O V Ú T ECH N OLÓ G IU :
FE D EZZE FEL A TÖ B B R É T E G Ű T ECH N OLÓ G IÁT :
Jedinečná vícevrstvá technologie vytváří několik barevných vrstev. Objevte novou dimenzi barvy po každém umytí vlasů.
3
Jedinečná viacvrstvová technológia vytvorí viaceré vrstvy farby. Odhaľte sviežu farebnú vrstvu po každom umytí.
1
A dauerolás/hajkiegyenesítés és hajfestés között min. két hetet várjon az egyenetlen színeredmény elkerülésének érdekében. Amennyiben
a haja dauerolt/egyenesített a hatóidőt csökkentse 5-10 percre. Ha az Ön haja állig érőnel hosszabb, két doboz festék felvitelét javasoljuk.
Az egyedi többrétegű technológia több hajszín réteget alakít ki. Fedezze fel a friss színréteget minden hajmosás után.
K
1
2
Příprava
udete potřebovat: Misku + štětec, ručník, hodinky,
B
hřeben se širokými zuby, barvicí krém a lahvičku s
vyvíječem.
• Nedoporučujeme vlasy umývat šamponem 24 hodin
před aplikací.
• Navlečte si přiložené rukavice (3) a ujistěte se, že máte
chráněné oblečení.
Míchání
tevřte lahvičku s vyvíječem (2) a vyprázdněte celý obsah
O
do misky. Opačným koncem uzávěru proražte membránu a
otevřete tak tubu s barvicím krémem (1). Nyní přidejte celý
obsah barvicího krému k vyvíječi. Důkladně promíchejte.
Nepoužívejte kovové předměty. Naneste veškerý obsah na
suché, nemyté vlasy.
3 Úplné obarvení (celá hlava)
T
ento způsob použití doporučujeme, jestliže
používáte permanentní barvu poprvé, nebo Vaše
předchozí barva zcela odrostla. NANESTE barvicí
směs na suché vlasy rovnoměrně pomocí štětce,
začněte na zátylku hlavy. Nejdříve vynechte zhruba 2
cm od kořínků. Ujistěte se, že jsou všechny prameny vlasů
pokryty barvou. Poté naneste směs také ke kořínkům
vlasů.
4
Úplné obarvení/doba působení
P o aplikaci barvicí směsi na kořínky nechte působit
30 minut. Skvrny od barvy na kůži jednoduše
odstraníte použitím pleťové vody a vatového
tamponu.
5 Barvení odrostlých vlasů
7 Oplachování
6
8 Následná péče
T ento způsob použití je nezbytný, jestliže již byly Vaše
vlasy obarveny permanentní barvou a jsou vidět
odrosty. Pomocí štětce NANESTE směs na suché,
nemyté vlasy, pouze na odrostlou oblast u kořínků.
NECHTE PŮSOBIT 20 minut. Poté NANESTE zbylou
směs rovnoměrně po celé délce vlasů.
Barvení odrostlých vlasů/ doba
působení
Po nanesení na zbylou část vlasů NECHTE směs
PŮSOBIT dalších 10 minut.
P řed opláchnutím si opět nasaďte rukavice. Na konci
doby působení OPLÁCHNĚTE vlasy teplou vodou,
dokud nebude voda zcela čirá.
V masírujte Pečující balzám (4) do ručníkem
vysušených vlasů a rozčešte hřebenem. Nechte
působit 3 minuty a důkladně opláchněte. Užijte si
sytou, intenzivní a dlouhotrvající barvu!
q
1
Príprava
P otrebujete: Misku + štetec, uterák, hodinky, hrebeň s riedkymi
zubami, farbiaci krém a fľaštičku s vyvíjaciou emulziou.
• Neodporúčame umývať si vlasy 24 hodín pred aplikáciou.
• Nasaďte si priložené rukavice (3) a uistite sa, že je Vaše
oblečenie chránené.
2 Miešanie
O tvorte fľaštičku s vyvíjaciou emulziou (2) a jej obsah vylejte do
misky. Otvorte tubu farbiaceho krému (1) tak, že tŕňom v
uzávere prerazte membránu tuby. Následne pridajte celý obsah
farbiaceho krému do pripravenej vyvíjacej emulzie. Dobre
premiešajte, nepoužívajte kovové predmety. Pripravenú zmes
naneste priamo na suché, vopred neumyté vlasy a nerobte si
počas aplikácie prestávky.
3 Úplné zafarbenie (celá hlava)
5 Farbenie odrastených vlasov
7 Oplachovanie
4
6
8 Následné ošetrenie a skvelý pocit
T áto aplikácia sa odporúča, ak si vlasy farbíte trvácnou farbou
prvýkrát alebo Vaša predchádzajúca farba na vlasy už úplne
odrástla a nie sú viditeľné jej zvyšky. Zmes NANESTE na celý
povrch suchých, vopred neumytých vlasov pomocou štetca, s
nanášaním na vlasy začnite na zátylku hlavy. Zmes nenanášajte
asi 2 cm od vlasových korienkov a dohliadnite na to aby boli pokryté
všetky línie. Následne zmes naneste aj na vlasové korienky.
Úplné zafarbenie/doba
pôsobenia
Keď dokončíte aplikáciu na vlasové korienky, nechajte
zmes pôsobiť 30 minút. Farba, ktorá vám zostala na
pokožke sa dá jednoducho odstrániť pleťovým tonikom na
kozmetickom tampóne.
Táto aplikácia je nevyhnutná, ak sú Vaše vlasy zafarbené
trvácnou farbou a vidno novovyrastené vlasy Vašej pôvodnej
farby. Zmes NANESTE pomocou štetca len na odrastené
časti suchých, vopred neumytých vlasov. NECHAJTE
PÔSOBIŤ 20 minút. Následne NANESTE zvyšnú zmes
rovnomerne po celej dĺžke vlasov.
Farbenie odrastených vlasov/
doba pôsobenia
P o nanesení zvyšnej zmesi po celej dĺžke vlasov NECHAJTE
pôsobiť ďalších 10 minút.
P red oplachovaním Vašich vlasov si znovu nasaďte rukavice.
Na konci doby pôsobenia vlasy dôkladne OPLÁCHNITE
teplou vodou, až kým voda nebude celkom číra.
Vmasírujte ošetrujúci kondicionér (4) do uterákom
vysušených vlasov a prečešte ich. Nechajte pôsobiť 3
minúty a potom vlasy dôkladne opláchnite. Vychutnajte si
Vašu bohatú, intenzívnu a dlhotrvácnu farbu!
[
1
2
Előkészületek
3 Első festés
5 Utánfestés
Keverés
4
6
A mire szüksége lesz: Tál + hajfestő ecset, törölköző,
ritka fogú fésű, festékkrém tubus és színelőhívó
flakon.
• Hajfestés előtti 24 órában a hajmosás nem ajánlott.
• Húzza fel a mellékelt kesztyűt (3), és gondoskodjon
ruhája kellő védelméről.
C savarja le a színelőhívó (2) kupakját és öntse a tartalmát
a tálba. Nyissa ki a festékkrém tubust (1) úgy, hogy a
zárófóliát a kupak hegyes végével átszúrja. Most a tubusban
lévő festékkrémet adja a színelőhívóhoz. A komponenseket
keverje jól össze. fémeszközt ne használjon. A kész
festékkeveréket azonnal használja fel száraz, nem előmosott
haján, ne tartsa meg az esetlegesen megmaradó mennyiséget.
E zt javasoljuk, ha először használ hajfestéket, vagy
ha az előző festés már teljesen lenőtt. Vigye fel a
keveréket egy ecset segítségével egyenletesen a
száraz hajra a tarkónál kezdve. A hajtőtől számított kb
2 cm-t először hagyja ki a festésből, és győződjön meg
róla, hogy minden kihagyott részt befestett. Végezetül
vigye fel a festéket a hajtövekre is.
Első festési hatóidő
V igye fel a keveréket a lenőtt részekre, majd hagyja
hatni 30 percig. A bőrére került festékmaradványokat könnyen eltávolíthatja arctonikkal átitatott
vattával.
tánfestésre akkor van szükség, ha haja már festett és
U
a lenövés látszik. VIGYE FEL a festékkeveréket száraz,
nem előmosott hajra egy ecset segítségével csak a
lenőtt részekre. HAGYJA a keveréket 20 percig hatni.
Ezután OSZLASSA EL a maradék festékkeveréket
egyenletesen az egész hajon.
Utánfestési hatóidő
iután eloszlatta a haj teljes hosszán
M
festékkeveréket, HAGYJA hatni 10 percig
a
7 Öblítés
blítés előtt húzza fel ismét a kesztyűt. A hatóidő
Ö
lejárta után öblítse ki haját alaposan meleg vízzel,
amíg a víz tiszta nem lesz.
8 Hajfestés utáni ápolás
asszírozza az Ápoló Hajbalzsamot (4) törölköző
M
száraz hajába, és fésülje ki. Hagyja hatni 3 percig,
majd alaposan öblítse ki. Élvezze a gazdag, intenzív,
hosszantartó színárnyalatot! Az Ápoló Hajbalzsam
egy alkalomra elegendő.
Download

Stiahnite si návod na použitie - Palette