KROK 1:
ZAČÍNÁME
S AFFILIATE PROPAGACÍ
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
2
Začínáme s Affiliate propagací
Co je to affiliate propagace a jak můžete díky ní vydělávat peníze.
Naučte se využívat 3 cesty, které používají úspěšní affiliate partneři pro propagaci programů.
Napsala Stanislava Mrázková pro Affiliate Mastery Program ve spolupráci s Máriem Roženským
Prohlášení
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Děkuji
za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a
úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu
můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k
této tematice.
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
3
Vítejte!
Když mě před rokem David Kirš pozval, abych se stala affiliate
partnerem EmailAcademy 2, měla jsem jen matnou představu o
tom, co je to affiliate.
Měla jsem však i jednu jasnou představu, chtěla jsem si vydělat
pár desítek tisíc a hlavně vyhrát iPad, který byl tenkrát cenou
pro 4. nejlepšího partnera kampaně. Ovšem dostat se na 4.
místo z nuly, to byla výzva... Mám ráda výzvy!
A tak jsem začala studovat techniky affiliate partnerů ze
zahraničí, zaregistrovala jsem se do databází TOP partnerů
Davida a sledovala, jak to dělají a začala postupně vše
implementovat do vlastní propagace.
iPad jsem nakonec nevyhrála, ale sluchátka z iPodu Nano, který
byl výhrou pro 6. místo mám právě v uších, zatímco Vám píšu
tyto řádky.
S první konverzí jsem se do affiliate propagace zamilovala a
v affiliate TOP 10 jsem se udržela i v dalších kampaních. Přineslo
mi to nejen peníze, ale především mnoho zkušeností a knowhow z oblasti affiliate.
A proto jsem teď tady, jako Vaše affiliate manažerka. Chci Vám
pomoci s Vaší propagací, předat Vám své zkušenosti a nadšení
pro affiliate. Společně s Máriem Roženským, tvůrcem AffilBoxu,
Vás provedeme tímto unikátním vzdělávacím programem pro
naše partnery.
Cílem tohoto eBooku je ukázat, jak affiliate funguje a jaké cesty
můžete pro propagaci použít. Detailně se pak budeme
jednotlivým krokům věnovat v dalších částech Affiliate Mastery.
Věřím, že pokud do toho půjdete na plno a budete dělat
jednotlivé kroky programu, přijdete si na slušné provize nejen
v EmailAcademy Premium, ale i v dalších affiliate programech.
Tyto informace jsou totiž univerzální.
-
Stanislava Mrázková
Affiliate manažerka EmailAcademy PREMIUM
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
Obsah
Co to je affiliate propagace ........................................................ 4
Jak to funguje technicky............................................................. 6
Jak to funguje prakticky? ........................................................... 6
3 cesty, jak propagovat .............................................................. 8
1. E-mail na Vaši databázi ....................................................... 8
2. Webové stránky ................................................................. 9
2.1 Umístěte na svůj web Bannery ..................................... 9
2.2. Napište článek ........................................................... 10
2.3. Zkuste natočit video................................................... 11
3. Facebook a další sociální sítě ............................................ 11
7 nejčastějších chyb affiliate partnerů ..................................... 12
Mám základní informace. Co teď? ........................................... 13
Pár slov závěrem ...................................................................... 15
4
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
5
Co to je affiliate propagace
Kdo se může zapojit do affiliate propagace?
Podstatou affiliate marketingu je partnerství. Na jedné straně je
inzerent – člověk, který má produkt a chce jej prodávat. Na
straně druhé je partner – člověk, který má web, databázi nebo
jiné možnosti online propagace a chce vydělávat.
Internet je pro vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm.
Možností je mnoho a možná máte pocit, že abyste na tomto
tržišti mohli vydělávat i Vy, musíte mít svůj produkt nebo službu
a prodávat je.
V ideálním případě, kdy vše funguje, tak jak má, vydělávají obě
strany právě díky tomuto partnerství velké peníze.
Tak to ale není. Toto tržiště je otevřeno i těm, kdo vlastní
produkt nebo službu nemají a to právě prostřednictvím affiliate
propagace.
Úloha inzerenta je jasná. Má produkt nebo službu a nabízí
partnerovi provizi za to, že tento produkt nebo službu prodá.
K tomu využívá profesionální affiliate rozhraní, což je pro nás
v EmailAcademy PREMIUM systém AffilBox.
Inzerent zde nastaví reklamní kampaň na propagovanou službu
nebo produkt a nastaví u ní výši provize v korunách či
procentech.
Úloha partnera je přivést na stránky inzerenta co nejvíce
návštěvníků a přimět je k registraci či přímo ke koupi produktu /
služby. To dělá pomocí svého unikátního affiliate odkazu, který
získá po registraci do systému.
Díky affiliate propagaci můžete vydělávat bez ohledu na to, jestli
máte nebo nemáte vlastní produkty.
Jedinou podmínkou je, že máte na tom tržišti stánek. A tím
stánkem mohou být:
 webové stránky
 databáze kontaktů
 sociální sítě - facebook, twitter a další
Propagovat totiž musíte online pomocí partnerského odkazu,
který buď umístíte na svůj web, nebo do e-mailu na svou
databázi (nejúčinnější forma propagace), nebo na facebook.
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
6
Jak to funguje technicky
Jak to funguje prakticky?
Většina současných affiliate systému je závislá na tzv. cookies.
Cookie, je malý textový soubor, který je uložen ve vašem
prohlížeči.
Představte si affiliate propagaci jako prodej produktů nebo
služeb na tržišti zvaném internet. Jak prodávat? Jedinou
podmínkou je, že máte na tom tržišti stánek. A tím stánkem
mohou být:
Do tohoto souboru si většina webových stránek zapisuje
informace, které bude potřebovat, až je příště navštívíte.
Pamatuje si například vaše přihlášení, poslední navštívenou
stránku, nebo obsah košíku.
Pokud kliknete na provizní odkaz a dostanete propagovanou
stránku, tak se do cookie uloží informace o tom, kdo vás
doporučil.
Tato informace bude v tomto cookie uchována po dobu
stanovenou obchodníkem. Pokud ze stránek odejdete a
nakoupíte třeba za 14 dní, protože jste si to museli rozmyslet,
tak se zkontroluje, zda cookie existuje a pokud ano, tak se
partnerovi, který je v cookie poznačen připíše provize za váš
nákup.
 webové stránky
 databáze kontaktů – nejvýkonnější cesta
 sociální sítě – Facebook, Twitter apod.
Propagovat totiž musíte online pomocí partnerského odkazu,
který buď umístíte na svůj web, nebo do e-mailu na svou
databázi (nejúčinnější forma propagace), nebo na facebook.
Pojďme se teď podívat, jaké máte možnosti a co všechno
můžete propagovat.
V zásadě lze rozdělit partnerské programy podle toho, co
propagujete:
 Fyzický produkt
 Službu
 Vzdělávací programy, info-produkty
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
Propagace produktu
Pokud chcete propagovat konkrétní produkt, často tuto
možnost nabízejí e-shopy. Pomocí affiliate programu tak můžete
propagovat jak celý e-shop, tak konkrétní produkty z e-shopu.
Propagace služby
Další možností je propagovat konkrétní služby. Zde již provize
bývají vyšší, okolo 20% a mnohdy je zde také výhoda, že některé
služby mají periodický ráz a tak je zde možnost dlouhodobého
pasivního příjmu. To jednoduše znamená, že pokud propagujete
službu, kterou bude klient platit každý měsíc, poplynou Vám z
této služby každý měsíc provize.
Propagace vzdělávacích programů a info-produktů
A příchází zlatý hřeb  Affiliate propagace, která je na českém
webu spíše novinkou, ale na zahraničním webu díky ní lidé
vydělávají miliony dolarů, je propagace info-produktů a online
vzdělávacích programů. Provize se zde často pohybují okolo 40 –
50%!
Specifikem kampaně je, že trvá omezenou dobu a po tuto dobu
je propagace opravdu intenzivní, to znamená, že se snažíte své
klienty oslovit během krátké době co největším počtem cest.
7
Provize jsou obvykle velmi vysoké a navíc je součástí často
soutěž pro nejlepší partnery a můžete si tak přijít na skvělé ceny,
seznámit se s dalšími partnery a naučit se, jak se taková kampaň
vlastně dělá, protože jako affiliate partner vidíte na pozadí
celého projektu.
EmailAcademy 2 v číslech
 Na provizích pro partnery vyplaceno přes 700 tisíc.
 Celkem se do programu zapojilo 221 partnerů
 V průměru si partneři, kteří vytvořili alespoň jednu
konverzi, vydělali 11 357 Kč.
 Nejlepší partner si vydělal cca 10x tolik!
Milionové Impérium v číslech
 Na provizích pro partnery vyplaceno více než
1,000,000 Kč
 Celkem se do programu zapojilo 493 partnerů
 V průměru si partneři, kteří vytvořili alespoň jednu
konverzi, vydělali 18,478 Kč.
 Nejlepší partner si vydělal více než 10x tolik!
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
8
3 cesty, jak propagovat
1. E-mail na Vaši databázi
Pokud jste affiliate partnerem, je Vaše herní pole především
internet. Internet nabízí úžasné možnosti pro podnikání,
propagaci i výdělek.
E-mail je nejlepší cestou, jak danou službu propagovat. Je dobré
se držet zásad e-mail marketingu a spíše než se hned pouštět do
prodeje a propagace v pravém slova smyslu, tak popište v emailu tyto věci:
Existují v zásadě 3 cesty, jak propagovat a to jak produkty, tak
služby či vzdělávací online programy a info-produkty. Informace
na následujících stránkách jsou univerzální, praktické příklady
však uvedu na EmailAcademy PREMIUM.
Jako affiliate partner můžete využívat tyto 3 cesty, jak
propagovat:
 poskytněte hodnotné informace ve věci využití dané
služby
 popište vlastní zkušenost s touto službou
 přidejte vlastní doporučení
 vyzvěte k registraci do zkušební verze nebo objednávce
služby
1. Email
V optimálním případě Vám Vaše databáze důvěřuje a na
doporučení spojené s výzvou akci tak bude reagovat určité
procento kontaktů akcí a tím pádem konverzí pro Vás.
2. Webové stránky
Tento postup nemusíte implementovat do jednoho e-mailu.
Pokud máte prostor, můžete jej rozložit i do více e-mailů po
sobě jdoucích. Vždy přidejte hodnotné informace navíc.
3. sociální sítě
V rámci kampaně EAP od nás dostanete vzory e-mailů,
které můžete použít pro rozeslání na Vaši databázi.
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
Jak na to
Pokud máte větší databázi kontaktů, optimální je využívat
nějaké e-mailové rozhraní. Kromě toho, že profesionálně
doručíte Váš e-mail na celou Vaši databázi, máte pak i přehled,
které kontakty si e-mail přečetly a podle toho můžete volit další
postup.
Pokud takové rozhraní využíváte, skvělé! Máte
ulehčenou práci. Pokud ne, je ten pravý se do toho
pustit. Vyzkoušejte SmartEmailing nebo jinou obdobnou
službu.
Pár slov o spamu
Rozhodně oslovujte pouze ty kontakty, které Vám k tomu daly
souhlas. NEPOSÍLEJTE SPAM!
Neposílejte e-maily na koupené nebo zkopírované databáze.
Kromě toho, že to není povoleno, pravděpodobně nebudete ani
příliš úspěšní. Z již proběhlých kampaní se totiž ukazuje, že
největší úspěšnost mají ti partneři, ke kterým má jejich databáze
důvěru či nějaký vztah. Naopak při zasílání e-mailů na databáze
cizích kontaktů se ukazuje, že úspěšnost je mizivá.
9
2. Webové stránky
Pokud provozujete webové stránky, je určitě skvělým nápadem
propagovat program zde. Máte několik možností.
2.1 Umístěte na svůj web Bannery
V AffilBoxu najdete bannery v různých velikostech tak, abyste je
mohli umístit na svůj web. Jejich umístění je jednoduché a určitě
to zvládnete. Dělá se to takto:
 Klikněte po přihlášení do systému vlevo na „Reklamní
kampaně“
 Zde klikněte na název kampaně
 Sjeďte na stránce níže a uvidíte několik různých bannerů.
 Vyberte si ten, který Vám připadá pro Váš web
nejvhodnější
 Zkopírujte si HTML kód pod vybraným bannerem …
 a tento vložte na své stránky.
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
2.2. Napište článek
Tato varianta je skvělá, pokud tomu vyhovuje charakter Vašich
stránek – máte blog, nebo máte na webu sekci aktuality,
novinky apod.
Jak napsat článek?
Pokud jste se zúčastnili EmailAcademy 2, napište příběh, ve
kterém zodpovíte tyto otázky:
1) Jak vypadal váš život či vaše podnikání před tím, než jste
vstoupili do EmailAcademy 2
2) Co na vás v programu udělalo největší dojem? Co
cenného jste si odnesli?
3) Jak se změnil váš život či vaše podnikání teď po
absolvování programu? Co děláte jinak? Co se stalo?
4) Komu byste EmailAcademy doporučili? Proč?
Pokud jste se EA2 neúčastnili, můžete využít vzorových článků a
upravit si je svými slovy. Vzorové články najdete
v AffiliateMastery v sekci EAP: Podpora propagace.
A do článku samozřejmě umístěte svůj unikátní URL odkaz.
10
Proč napsat článek
Napsání článku má několik plusů. Tím hlavním je, že jej můžete
využít do různých kanálů – přečtou si jej příchozí na Váš web,
můžete jej použít do e-mailu na Vaše kontakty a zároveň jej
publikovat na facebooku.
Zároveň posílíte důvěru Vašich kontaktů v propagovanou službu,
protože o ní vyjádříte svůj názor a protože Vás vaše kontakty
znají, řeknou si, že když to doporučujete Vy, určitě to bude
super 
Pokud chcete udělat maximum, napište článků více a ty
postupně zveřejňujte. Kreativitě se meze nekladou 
Popřemýšlejte i nad dalšími cestami, jak podpořit kampaň na
vašich webových stránkách.
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
2.3. Zkuste natočit video
Natočte video s Vaším osobním doporučením. Video působí
důvěryhodně a upoutá pozornost. Zároveň se zobrazuje ve
vyhledávání na youtube a může Vám přivést nové kontakty.
Na natočení videa Vám stačí obyčejný foťák nebo mobilní
telefon s kamerou. Následně jej nahrajte na youtube, třeba pod
názvem „Proč doporučuji EmailAcademy“.
Po nahrání klikněte pravým tlačítkem myši na video a vyberte
„Zkopírovat kód pro vložení na stránky“. Pak tento HTML kód
vložte na svou stránku.
Inspirujte se pro natočení videa v tomto videu – mnoho
lidí, které v něm uvidíte, jsou partneři z kampaně
Milionové Impérium. Mnozí z nich tyto stejné reference
použili i na své weby a pro propagaci programu coby
affiliate partner.
Při využití webových stránek platí jedno pravidlo: Čím více
Vašich partnerských odkazů umístíte na web, tím více lidí se
přes Váš odkaz do programu zaregistruje.
11
3. Facebook a další sociální sítě
Třetí variantou je umístění odkazů na facebook nebo jiných
sociálních sítí. Tady máte také několik variant.
1. Vložení přímého odkazu. Nejjednodušší variantou je
vložit odkaz s Vaším kódem jako příspěvek na facebook.
Zkopírujte tedy Váš unikátní affiliate odkaz, vložte jej jako
příspěvek a zároveň k němu můžete ihned napsat nějaké
své pozvání, komentář apod. Komentáře můžete měnit,
můžete tedy stejný odkaz s různým komentářem vložit
v průběhu kampaně několikrát.
2. Vložení odkazu na článek/video. Pokud se rozhodnete
napsat článek ke kampani, nebo více článků k tématům
kampaně s Vašimi odkazy, můžete průběžně na tyto
články odkazovat na svém facebooku.
Postup je stejný, akorát zde vložíte adresu svého článku.
V článku samotném jsou pak odkazy na program s Vaším
unikátním kódem. Podobně můžete vkládat i videa.
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
7 nejčastějších chyb affiliate partnerů
1. Nefunkční web – Pokud přivádíte klienty na web, kde se
nenačítají obrázky, chybí slíbené texty, nefungují odkazy,
nevzbudíte důvěru ani v sebe, ani v propagovaný program.
2. Přeplácané stránky – Bohužel většina začínajících affiliate
partnerů udělá web přeplácaný bannery z deseti různých
affiliate programů a myslí si, že na ně bude někdo klikat.
Pamatujte si jedno slovo – FOCUS – soustředění na jednu
věc.
3. Složitá / chybějící navigace – Chybí možnost snadno se
dostat k požadovanému cíli a získat požadovanou informaci.
Pokud propagujete pomocí článku, ale ten je umístěn někde
hluboko v navigaci Vašeho webu, moc lidí se na něj asi
nedostane…
4. Spam – Nespamujte. Pokud propagujete pomocí e-mailové
databáze, používejte pouze vlastní databázi kontaktů.
Pomocí spamu mnoho důvěry nevybudujete a je jen malá
pravděpodobnost, že si od Vás někdo program koupí.
12
5. Neosobitost – Nekopírujte doslovně vzory článků a mailů.
Přidejte vlastní názor, napište recenzi, zkušenosti. Zvýšíte
tím důvěru v propagovaný program.
6. Výběr špatného produktu – Pokud jste se zapojili do
programu jen proto, že Vás láká vysoké procento za provizi,
ale s Vaší cílovou skupinou nemá program nic společného, je
jen malá šance, že získáte provize. Zde pak záleží na tom, jak
daný produkt / službu komunikujete směrem ke klientovi.
7. Nefunkční odkazy – Při dlouhodobé propagaci je pravidelná
kontrola odkazů je základ. Obchodník může změnit odkazy a
provize se nezapočítávají.
I u krátkodobé propagace vždy vyzkoušejte, zda se Vám
konverze započítávají a to jednoduše tak, že kliknete na
vlastní odkaz a zaregistrujete se (v EA do programu zdarma
– e-mail uvidíte v přehledech uskutečněných konverzí).
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
Mám základní informace. Co teď?
Udělejte si akční plán. Plán Vám pomůže nasměrovat energii tím
správným směrem a tam, kde jde Vaše energie, tam se objeví i
výsledky 
Věnujte tedy teď pár minut následujícím otázkám.
A. Ujasněte si své cíle
1. Koho oslovíte? ______________________________________
___________________________________________________
2. Kolik lidí získáte do registrací zdarma? ___________________
3. Kolik placených konverzí získáte? _______________________
4. Kolik vyděláte v kampani peněz? _______________________
B. Kroky pro splnění plánu
1. Vyhraďte si speciálně určený čas přímo na propagaci.
2. Komu budete rozesílat e-maily? ________________________
___________________________________________________
3. Použijete k tomu profesionální službu pro rozesílání e-mailů?
____________________________________________________
13
4. Budete využívat našich textů, nebo vsadíte na svou
spisovatelskou slinu?
____________________________________________________
5. Umístíte na svůj web bannery ke kampani? Které? Kam? Kdy?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Jaký článek, články napíšete ke kampani na svůj web? O čem
budou? Napište si možná témata:
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Kde tyto články použijete?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Kdy je budete publikovat?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
Natočíte video? Na jaké téma?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Budete využívat sociální sítě? Jaké?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Které články, texty, komentáře využijete pro sociální sítě?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Kdo z Vašeho týmu Vám může s kampaní pomoci?
____________________________________________________
____________________________________________________
14
Jaké další nápady máte
EmailAcademy PREMIUM?
v souvislosti
s podpořením
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
KROK 1
ZAČÍNÁME S AFFILIATE PROPAGACÍ
Pár slov závěrem
Děkuji Vám! Pokud jste se dočetli až na konec, jste skvělí.
Znamená to totiž, že se do partnerského programu chcete
vrhnout na 100%. A to je skvělé rozhodnutí.
Podpoříte skvělou kampaň, vyděláte peníze a zároveň
nahlédnete pod pokličku velkému projektu, což Vás může
inspirovat i pro Vaše vlastní podnikání a projekty. Než se pustíte
do propagace, chtěla bych vám říct pár slov závěrem.
Žádný učený z nebe nespadl
Toto rčení platí i pro affiliate programy  Affiliate partnerství je
pro ty, kdo zjistili, jak na to, docela výnosnou profesí. Úspěšní
partneři vydělávají desítky i stovky tisíc na jednotlivých
kampaních a zároveň pomáhají šířit skvělé věci.
A jak se to naučit? Právě proto je tady AffiliateMastery Program.
Sledujte jednotlivé kroky, sledujte naše e-maily pro partnery. A
udělejte kroky z předchozí strany 
Buďte nadšení pro věc
Nadšení je jedním ze základních pilířů v úspěchu v affiliate
kampaních. Sledujte kampaň i z pohledu diváka, podívejte se na
videa zdarma, účastněte se webinářů ke kampani. Budete-li
15
nadšení, psaní článků, e-mailů i komentářů na facebooku Vám
půjde samo a Vaše kontakty z toho Vaše nadšení vycítí. A právě
to Vám přinese více konverzí a více peněz.
Pusťte se do akce
Vyhraďte si dnes hodinku na to, abyste se aktivně zamysleli nad
Vaší účastí v kampani. Odpovězte si na všechny otázky
z předchozí stránky.
Udělejte si plán věcí, které chcete udělat a rozhodněte se, kdy je
uděláte. Nic neodkládejte. Kampaň proběhne během několika
týdnů a je důležité pozvat co nejvíce kontaktů právě na první
videa zdarma.
V affiliate kampaních (a nejen v nich) jsou úspěšní ti, kteří
nemluví, ale konají! Hodně štěstí
Děkuji Vám, že jste dočetli až na konec. Pokud po přečtení
tohoto textu máte nějaké otázky, kontaktujte mě.
Nejsnadněji mě zastihnete e-mailem na
[email protected]
- Stanislava Mrázková
Download

Kliknutím ZDE stáhnete ebook.