ZPRAVODAJ
Diecézní charity České Budějovice
Číslo 3/2014
8.12.2014
Slovo úvodem...
Vážení čtenáři,
držíte v rukou třetí číslo obnoveného Zpravodaje Diecézní charity České Budějovice. Tentokrát vychází
k příležitosti konání Adventního koncertu pro dárce, dobrovolníky a příznivce charitního díla. Dovolujeme si
Vás pozvat k nahlédnutí do toho, co se dělo, nebo děje v charitách na území Jihočeského kraje, v části kraje Vysočina a části Plzeňského a Středočeského kraje (tj. v českobudějovické diecézi). Proč právě na tomto území?
Odpověď je nasnadě – právě zde působí charity českobudějovické diecéze, které metodicky vede Diecézní charita České Budějovice.
Adventní čas je příležitostí pro ztišení, zamyšlení, rekapitulaci toho, co se v letošním roce stalo. Na tomto místě
bychom Vám chtěli jménem ředitelky Diecézní charity České Budějovice Michaely Čermákové poděkovat za
podporu v letošním roce. Bez pomoci Vás – dobrovolníků, dárců a všemožnými způsoby podporovatelů naší
činnosti – bychom nemohli poskytovat podporu lidem, kteří se ocitli v nesnázích. Děkujeme za Vaši důvěru a
přízeň!
Věrka Michalicová, redaktorka
Diecézní charita České Budějovice má nového prezidenta
Poděkování za dlouholetou službu prezidentovi Diecézní charity
České Budějovice P. Hugo Josefu Pitlovi, O. Praem, bylo součástí
slavnostní bohoslužby v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.
S odcházejícím prezidentem se při slavnostní bohoslužbě na svátek
sv. Františka, patrona Domova, loučila ředitelka Diecézní charity
ČB Michaela Čermáková a prezident Charity ČR biskup Pavel Posád. Biskup Pavel Posád byl zároveň dočasně jmenován nástupcem
P. Huga J. Pitla ve funkci prezidenta Diecézní charity České
Budějovice. (vm)
Národní potravinová sbírka 22. listopadu 2014
DÁRCI VYBRALI PRO POTŘEBNÉ TÉMĚŘ 5 TUN POTRAVIN
Výsledek loňské sbírky pro potravinovou banku se letos podařilo výrazně překonat. Zatímco v minulém roce se pro potřebné lidi vybralo skrze
Charity v českobudějovické diecézi 700 kilogramů potravin, letos už
téměř 4,7 tun. J e pr avdou, že loni se sbír ka pr o klienty Char it konala pouze na dvou místech v Českých Budějovicích, ale letošní výsledek sbírky je i v samotné jihočeské metropoli více než dvojnásobně
lepší. „Jen v samotném Kauflandu jsme pro potravinovou banku získali
1340 kg potravin,“ upřesnila ředitelka českobudějovické Diecézní
charity Michaela Čermáková.
Potravinová banka, která shromažďuje zdarma potraviny, je skladuje a přiděluje humanitárním nebo charitativním organizacím. Ty je pak dále poskytují potřebným zájemcům. „Myslím si, že lidé už tuto akci začali více vnímat a proto letos dopadla výrazně lépe. Chtěla bych také poděkovat dobrovolníkům a všem, kteří se na potravinové sbírce podíleli,“ řekla ředitelka Diecézní charity ČB Michaela Čermáková.
(Jan Ziegler)
1
Neztrácejme naději, pomáhat má smysl...
V letošním roce jsme se poprvé zapojili do Národní potravinové
sbírky, a protože Oblastní charita Sušice patří územně do Plzeňského kraje, organizačně jsme se podíleli na sbírce v Klatovech
s tamními charitními pracovníky. Setkávali jsme se většinou s
velmi vřelým přijetím dárců a obdrželi jsme darem více jak 400
kg potravin, které se rozdělí mezi klienty Oblastní charity Sušice
a Klatovy - tedy mezi seniory, matky s dětmi a další osoby v
hmotné nouzi a také mezi osoby bez přístřeší. Jak už to také bývá, nejvíc potravin darovali lidé, kteří toho sami mnoho nemají a
třeba se díky souhře mnoha okolností dostanou až do situace,
kdy přijdou o bydlení. A k nim se také váže můj charitní příběh.
S kolegy z klatovské charity jsme si ve volnějších chvílích povídali také o lidech bez přístřeší - bezdomovcích. O tom, jak je
práce s nimi náročná a může být také pro pracovníky frustrující, neboť jen několik málo z nich se opravdu
"restartuje" a začne nový život. Když tu do Penny marketu přišel jeden asi tak padesátiletý, zjevně ne příliš
movitý pán, který si to klidným krokem namířil rovnou ke mně a povídá: "Dobrý den, nejste vy z charity ze
Sušice?" Odpověděla jsem, že ano, a že je mi povědomý, jen si nemohu vzpomenout, odkud se známe. Podali
jsme si ruce a povídá mi, že u nás byl před lety na noclehárně, a my jsme mu pomohli. Už jsem si na něj
vzpomněla, byl vždy tichý, nenáročný, a několik měsíců chodil do naší noclehárny, kde se mohl vyspat, umýt
a najíst nebo si nechal občas vyprat prádlo. Pomáhali jsme mu také hledat dlouhodobé ubytování a dlouho se
to nedařilo. Se zájmem jsem se zeptala, jak se mu nyní daří a jeho odpověď mne víc než potěšila: "Já jsem teď
v pohodě, mám práci, mám bydlení a to hlavně díky vám, protože jste mi tenkrát moc pomohli. Pochopili jste
mojí situaci a byli jste jediní, kdo mi rozuměl."
Úplně mě zamrazilo. Před pár minutami si tady s kolegou vyměňujeme zkušenosti, jak je často práce s lidmi
bez přístřeší bezvýchodná, a najednou tu přede mnou jako zázrakem stojí člověk, pro kterého naše pomoc
znamenala zásadní obrat v jeho životě. Jeho výpověď byla v tu chvíli pro nás všechny obrovskou podporou a
také jasným vzkazem - nepodléhejme tlaku statistik či veřejného mínění a hlavně - neztrácejme naději - stále
budou mezi námi lidé, nad kterými druzí už dávno "zlomili hůl" a možná právě naše pomocná ruka pro ně
bude znamenat ten zásadní zlom.
Pán si nakoupil základní potraviny, přišel ke mně a podal mi dvě tatranky, které jsem se slovy díků téměř obřadně položila do sbírkového košíku. Tentokrát jsem to byla já, kdo mu byl vděčný za jeho pomoc.
(Marie Hrečínová Prodanová)
Celkem 160 dětí ze sociálně slabých rodin z Českých Budějovic získalo školní pomůcky
Diecézní charita České Budějovice uspořádala na začátku letošního školního roku tradiční sbírku školních potřeb. Aktovky, penály, sešity, pastelky a další, to vše bylo určeno pro děti ze sociálně slabých rodin, kterým
Poradna svými aktivitami pomáhá.
Do sbírky přispěli:

řeholní společenství Kongregace sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích

firma VOLF kancelářské potřeby s.r.o.

Papírnictví Plojhar s.r.o.

Tesco Stores ČR a.s.

SPAR česká obchodní společnost s.r.o.

GLOBUS ČR, a.s.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

mnoho dalších, anonymních a nejmenovaných, dárců
Z darovaných školních pomůcek jsme podpořili 160 dětí ze sociálně slabých rodin! Děkujeme!
Děkujeme za všechny dary. Za to, že jsme mohli společně připravit do školy českobudějovické děti, které ne2
mají tak dobré rodinné zázemí jako ty ostatní. Při předávání vodovek, barevných papírů, aktovek a dalších jsme
viděli, jak velkou radost děti mají!
„V průběhu roku se obvykle ještě objeví děti, které potřebují pomoci s výbavou do školy. Třeba se s rodičem
přistěhují na některou ubytovnu, přihlásí se zde do školy, ale chybí jim sešity, penál a podobně. Pro tyto případy
jsme v Poradně nechali menší rezervu z darovaných věcí,“ uvádí Lucie Kolářová, vedoucí Poradny Eva při
Diecézní charitě ČB.
„Naši sociální pracovníci se českobudějovickým rodinám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, věnují již
devět let, a to v Poradně Eva. Díky tomu známe dobře životní podmínky klientů a dokážeme pomoc cíleně nasměrovat tam, kde je jí třeba.
„Děkujeme všem dárcům, kteří pomohli a přispěli do sbírky pro školáky! “ vyjadřuje radost nad úspěchem letošní sbírky Lucie Kolářová z českobudějovické Diecézní charity. (vm)
Poradna Eva a Poradna pro cizince a migranty nabízejí pomoc obyvatelům českobudějovického sídliště Máj
Českobudějovická diecézní charita poskytuje prostřednictvím Poradny Eva pomoc potřebným obyvatelům Máje a docela se jí daří. Tady je jeden
z úspěšných příkladů. „Jedna klientka z terénního
programu hledala práci. Po dvou měsících našla zaměstnání v úklidové firmě, když jsme ji předtím pomohli sepsat životopis a motivační dopis. Ona je nyní
v práci spokojená a její zaměstnavatel s ní rovněž,“
přibližuje smysl terénního programu pracovnice Poradny Eva Lucie Dvořáková.
Pracovnici Poradny se také podařilo pomoci rodině,
která ve spolupráci s terénním programem řešila problémy se zadlužením. Při konzultaci s terénní sociální
pracovnicí byla klientům nabídnuta možnost spojení
exekucí a úhrady dluhu formou splátkového kalendáře. Ti ji využili a celkovou dlužnou částku se podařilo
snížit o třetinu. „Rodina svůj dluh nyní pravidelně splácí,“ dodala Dvořáková.
V rámci terénního programu pomáhají pracovnice Poradny zhruba dvaceti rodinám na sídlišti Máj se sociálně a
právním poradenstvím, řešit jejich dluhy, pomáhají jim s úředními listinami a formuláři, případně pomohou i s
hledáním zaměstnání a pomáhají jim i při jednání s úřady a dalšími institucemi.
Na sídlišti Máj poskytuje Poradna Eva tyto služby každému, kdo je potřebuje, také v rámci sociálního poradenství. Poradenství je poskytováno bezplatně.
Po otevření Komunitního centra budou sociální pracovnice Poradny Eva každý týden, vždy v pondělí odpoledne,
k dispozici v prostorách nově zřízeného Poradenského centra Máj v této budově. Kromě Poradny Eva zde bude
působit také Poradna pro cizince a migranty, také jeden den v týdnu (úterý).
(Jan Ziegler)
3
Představení činnosti Poradny pro cizince a migranty při Diecézní
charitě České Budějovice
Poradna pro cizince a migranty zahájila svou činnost již
v roce 1994. Je poskytovatelem bezplatného odborného sociálního a právního poradenství, které mohou využít cizinci
(ze zemí EU i mimo ni), jejich rodinní příslušníci i čeští občané navázaní na cizince, kteří potřebují pomoci s řešením
své situace.
V poradně se setkáváme s různými cizinci, kteří mají
specifické problémy. Z dlouhodobého hlediska patří mezi
nejčetněji řešenou problematiku zajištění či prodloužení
legálního pobytu uživatelů na území České republiky.
V reakci na tuto potřebu je po celý rok 2014 poradnou realizován projekt „Asistenční služby poskytované cizincům
na pracovišti OAMP České Budějovice II“, jenž je podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR na podporu
integrace cizinců a je určen státním příslušníkům třetích zemí, kteří v ČR pobývají legálně v režimu Zákona
o pobytu cizinců, č. 326/1999 Sb. V rámci projektu působí přímo na Odboru azylové a migrační politiky MV
ČR v Českých Budějovicích interkulturní pracovnice poradny, která zde cizincům bezplatně poskytuje základní poradenství týkající se pobytových statusů v České republice, pomáhá jim s vyplňováním formulářů a
v případě potřeby tlumočí z/do ruského jazyka. Své služby zde poskytuje každé pondělí a středu (8-12, 13-17
hod.). Tento projekt je cizinci vnímán velmi pozitivně – důkazem budiž to, že od ledna 2014 až doposud využilo služeb interkulturní pracovnice více než 1450 cizinců pocházejících nejčastěji z Ukrajiny, Vietnamu,
Ruska, Moldavska a dalších států třetích zemí.
Uživatelům nabízíme také pomoc se zajištěním adekvátního zdravotního pojištění zde v ČR, zabýváme se
dluhovou problematikou, vyhledáváme zaměstnání a ubytování, řešíme potíže s listinami, zprostředkováváme překladatelskou a tlumočnickou službu a v případě potřeby poskytujeme také přímou materiální nebo
finanční pomoc. Veškeré poradenství, pomoc či asistenci poskytujeme jak v prostorách Poradny
(Kanovnická 16, ČB), tak i na úřadech, v jiných organizacích, zdravotních pojišťovnách, atd.
Cizincům nabízíme i další služby: bezplatná výuka českého jazyka (každou středu od 17.30 hodin skupinová, individuální) výuka angličtiny a němčiny, práce na PC. V poradně mají uživatelé rovněž přístup
k internetu. Při Poradně jsou rovněž pořádány různé akce, při nichž se setkávají cizinci s většinovou společností.
Veškeré služby Poradny pro cizince a migranty jsou poskytovány bezplatně.
Poradna je pro uživatele otevřena:

Po – Čt vždy v době 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.,

v pátek pouze na objednání.
Od listopadu 2014 je pak možné pracovnice Poradny navštívit také každé úterý v době od 13 – 16:30 hod.
v Poradenském centru Komunitního centra Máj (A. Barcala, ČB).
Kontakt: 386 351 125, 734 435 344 (Mgr. Jana Dvořáková – vedoucí poradny), [email protected]
Další informace: www.dchcb.cz
Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice připraví v úterý 16. 12. 2014 navečer v budově českobudějovického Orla rodiče - cizince a jejich děti setkání, které se ponese v duchu
tradičních českých Vánoc. Na tuto akci jsou zváni všichni cizinci bez ohledu na národnost.
Děti i dospělí si budou moci užít pravou vánoční atmosféru; vyrobit si netradiční vánoční ozdoby a přáníčka,
dozvědět se o českých vánočních zvycích, ozdobit vánoční stromek a zazpívat koledy. Připraveny pro ně budou také dárečky a drobné občerstvení. Vánoční akci pro cizince s dětmi pořádá Poradna již třetím rokem a
klienti jí vždy přijímali s radostí. Často totiž nemají dostatečné příjmy nebo čas, aby mohli společně s dětmi
vychutnat vánoční pohodu. Tento večer tak bude plný porozumění, radosti a dětského smíchu.
(Jana Dvořáková)
4
Když se zubař stane zedníkem v České republice
Od 5. září platí příměří na Ukrajině, často však
dochází k jeho porušování. Od dubna, kdy boje
na východě země propukly, si vyžádaly na 3600
obětí. „Nejvíce lidí z Ukrajiny u nás bylo první
týden v září, bylo to zhruba pětkrát více, než je
obvyklé“
uvádí
Jana
Dvořáková
z českobudějovické Poradny pro cizince a migranty, kterou provozuje tamní Diecézní charita. „V tu dobu hojně přicházeli lidé, kteří měli
na Ukrajině příbuzné. Měli o ně strach a chtěli
získat informace o legálním pobytu,“ vysvětluje
Ilona Pelechová z téže Poradny.
„V České republice je mnoho lidí z tzv. třetích zemí, z Ukrajiny, Ruska, Moldavska atd. Zdravotní
sestry, učitelé, architekti, zubaři. Mají vysokoškolské vzdělání, ale pracují jako dělníci. Mají strach,
že by nezvládli vykonávat původní odbornou profesi v českých podmínkách. Že dobře neovládají jazyk,
že nejsou jejich znalosti na dostatečné úrovni a zda by je přijali čeští kolegové. Nevěří si. A pokud již nějakou dobu pracují jako dělníci, přidávají se obavy, že vypadli ze svého oboru,“ vypočítává důvody častého uplatnění cizinců v nekvalifikovaných profesích Dvořáková.
V dubnu proběhla v Českých Budějovicích během festivalu Literatura
(ne)žije akce Čtení proti rasismu. Účastnili se jí i lidé, kteří využívají
služeb Poradny pro cizince při Diecézní charitě ČB
Příběhem s dobrým koncem je žena z východní Evropy. Její muž, původem naopak ze západní Evropy,
dostal v Budějovicích nabídku práce. „Pomohli jsme jim s legalizací pobytu. Po nějaké době přišla paní
ještě jednou. Nikoho tady neznala, prosila nás o pomoc s rozšířením kontaktů. Nabídli jsme jí kurz češtiny, který v centru Č. Budějovic každý týden pořádáme. Účastnila se i našich dalších aktivit, při kterých se
spolu setkávají cizinci z různých zemí a čeští dobrovolníci, a našla přátele. Nakonec jsme jí pomohli
s uznáním vzdělání, aby mohla pracovat jako učitelka angličtiny. Celý tento proces trval necelý rok, její
cesta byla velmi rychlá,“ uzavírá Jana Dvořáková, vedoucí Poradny pro cizince a migranty při Diecézní
charitě České Budějovice. (vm)
Duchovní obnova pro pracovníky Charit ve Štěkni
Diecézní charita České Budějovice připravila pro
ředitele a zaměstnance charit českobudějovické
diecéze setkání na bývalém zámku ve Štěkni – u
milých a obětavých sestřiček Congregatio Jesu.
Ve středu 26. 11. 2014 zde proběhla porada ředitelů,
kde byl i prostor pro zamyšlení faráře a zemědělce
P. Jana Wirtha. Část odpoledne vyplnila ředitelka Oblastní charity Sušice Marie HrečínováProdanová. Připravila si pro nás několik otázek a
diskuzi na téma Jak se žije ředitelům…. Vesměs se
přítomní shodli, že jsou osamoceni, zatíženi velkou
odpovědností, a zvláště v malých charitách i zavaleni prací všeho druhu (finanční a ekonomické záležitosti, platby, pokladna, žádosti o dotace, personalistika,
sledování změn, úprava webu, aktualizace vnitřních předpisů, styk s veřejností, veškerá korespondence,
oslovování dárců, nadací, vyhledávání grantů, pořádání kulturních akcí až po úklid kanceláře, apod.). Další dny až do neděle 30. 11. probíhala duchovní obnova i pro zaměstnance, kteří se chtěli a mohli zúčastnit.
Někteří nastoupili později, jiní museli z různých důvodů ukončit svůj pobyt dříve. Rekolekci vedl jezuita
P. Josef Čupr. Při jeho přednáškách jsme měli možnost se hlouběji zamyslet nad svým vztahem k Bohu,
měli jsme možnost využít příležitost k duchovnímu rozhovoru i ke svátosti smíření. Každý den byla sloužena mše svatá. Pobyt na zámku ve Štěkni byl krásnou před-adventní vsuvkou do všedních pracovních
dnů, kdy jsme se mohli nadechnout a silněji si uvědomit, za co všechno máme děkovat. V neposlední řadě
díky Diecézní charitě ČB a paní ředitelce Čermákové za uspořádání tohoto setkání i za její - tentokrát
krátké - společenství s námi na této duchovní obnově.
(Alena Růžičková)
5
Je mi 75 let. Potřebuji brigádu.
Paní Marie z Českobudějovicka nedávno oslavila 84.
narozeniny. O oslavě v pravém slova smyslu však nemohla být řeč. Několik posledních let splácí dluhy a
exekuce, jejich výše se pohybuje ve stovkách tisíc korun. Není pravdou, že odchodem do důchodu se člověk
dluhů zbaví – závazek splácet dále trvá. Česká správa
sociálního zabezpečení, která je povinna provádět exekuční srážky, peníze strhává i z důchodů. A nejen starobních. Exekuovány mohou být důchody vdovské či
invalidní.
Paní Marie má vysokoškolské vzdělání, žije sama a nemá
příbuzné. Možná i proto jezdila na předváděcí akce. Tady
podepsala více nevýhodných smluv na nákup zboží. Hrnce
a vysavače splácela postupně, po nějaké době však přišly finanční problémy. „Nejprve jsme s paní Marií vypověděli smlouvy tam, kde to bylo možné. Domluvili jsme splátkové kalendáře a postupně se podařilo dluhů
zbavit,“ popisuje Blanka Mikšíková z Poradny Eva při Diecézní charitě České Budějovice.
Podle údajů České správy sociálního zabezpečení se počet seniorů, kteří mají důchod zatížen exekucí, od roku 2008 zdvojnásobil. Nejčastějším důvodem zadlužení je nákup zboží na předváděcích akcích, podepsání
smlouvy s pouličními či podomními prodejci, velmi drahé kupní a úvěrové smlouvy. Mnohdy si lidé v penzi
berou půjčky, aby mohli poskytnout peníze svým dětem. To je i případ paní Heleny z Pelhřimovska. Ve
svém věku (75 let) si musela hledat brigádu. Kvůli synovi, který je nezaměstnaný a má velké dluhy, podepsala půjčky na svoje jméno. „Dluhy dosáhly výše, kdy je paní Helena nebyla schopná splácet, a přišly exekuce.
Společně jsme požádaly o splátkové kalendáře u věřitelů, pozastavení a doplacení jiných dluhů,“ vypráví
Aneta Vytisková z Občanské poradny při Oblastní charitě Pelhřimov.
Senioři, kteří mají finanční problémy, nejsou pouze klienty charitních poraden. „Ano, máme několik obyvatel, kteří mají exekuci. Např. jeden si dluhy přinesl ještě z období produktivního věku, kdy neplatil zdravotní
pojištění,“ potvrzuje Jitka Dopitová z charitního Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.
Do dluhů je lehké se dostat, bez ohledu na vzdělání. Pro všechny, kteří se ocitnou v těžkostech, je k dispozici
síť charitních poraden po celých jižních Čechách. (vm)
Tříkrálová sbírka klepe na dveře
Tradičně od 1. do 14. ledna můžete v českých
městech a vesnicích potkat tříkrálové koledníky.
V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od
domu k domu, nebo koledují v ulicích.
Z výtěžku sbírky pak Charita celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. Tř íkr álovou sbírku můžete podpořit darováním peněz do
kasičky koledníků, zasláním dárcovské DMS - ve
tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde
28,50 Kč. Další možností podpory je odeslání finančního daru na sbírkový účet 66008822/0800 u
České spořitelny, variabilní symbol 777, konstantní
symbol 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní
převod).
Chcete podpořit Tříkrálovou sbírku jinak, než
penězi? Zapojte se jako koledník! Stačí se spojit
s nejbližší charitou ve Vašem okolí, za nabídku Vaší pomoci budou jistě rádi. Nebo se ke koledování přihlaste přes internet: www.trikralovasbirka.cz/koledovani/. O Tříkrálové sbírce můžete také napsat do místního
tisku, pomůžete i sdílením informací na Facebooku – www.facebook.com/trikralovasbirka. Děkujeme! (vm)
6
Sušicí pěšky pro druhé a pocta Olze Havlové
Oblastní charita Sušice se 8. ř íjna 2014 př ipojila k celostátnímu týdnu sociálních služeb svým projektem Sušicí pěšky pro druhé, při kterém představila
nejen své sociální služby poskytované v ORP Sušice, ale i služby ostatních poskytovatelů (Diakonie, Fokus Písek aj.). Prostřednictvím akce se veřejnost
mohla na jednotlivých zastaveních seznámit s nabídkou služeb, probíhala charitní sbírka Košík pro souseda (finanční sbírka na nákup základních potravin) a
lidé si také mohli vyzkoušet, jak obtížný je pohyb na invalidním vozíku
v terénu v městském prostředí. V galerii Branka byla otevřena vzpomínková
fotografická výstava „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“. Společného setkání
s veřejností na sušickém náměstí byli přítomni také starosta města Sušice a starostka Kašperských Hor a jiné významné osobnosti.
Projekt Sušicí pěšky pro druhé byl zároveň využit k otevření a propagaci nových charitních prostor v centru města Sušice, v ulici Havlíčkova 110, kterým
požehnal P. Václav Hes. Najdeme zde kvalitní zázemí pro Sociální poradnu
Racek se samostatnou konzultační místností a dětským koutkem a zázemí pro
pracovníky terénních služeb sociální péče. K dispozici je také nově vybudovaný sklad kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. (Marie Hrečínová – Prodanová)
Ohlédnutí za aktivitami Oblastní charity Třeboň
Oblastní charita Třeboň uspořádala ve spolupráci se společností Ledax, o.p.s. několik akcí pro seniory
v rámci projektu „Spolu“. Tato setkání byla financována z grantového programu „Podpora sociálních aktivit“
města Třeboně:

Posezení s harmonikou: na har moniku zahr ál pan J iř í Teska a nechybělo ani občer stvení. Akce se
zúčastnilo 30 osob.

Přednáška Jak nenaletět šmejdům: př ednáška byla určena seniorům a osobám se zdravotním postižením a vystoupila na ní odbornice na dluhovou problematiku z Občanské poradny v Českých Budějovicích.

Dušičkové vazby: akce pr oběhla pod vedením zkušeného flor isty 31. 10. 2014 a byla ur čena seniorům a osobám se zdravotním postižením. (Lucie Bicková)
Výtěžek z Kabelkového veletrhu Deníku pomůže dětem
Kabelkový veletrh, který Deník uspořádal letos v září, vynesl mj.
pro děti Danny a Bambase zápisné do kurzu breakdance na příští
rok.
Nadaní tanečníci Danny (14 let) a Bambas (13 let) jsou z rodin, kterým
pomáhá Diecézní charita České Budějovice, děti samotné už více než
osm let využívají pomoci dobrovolníků s doučováním a volnočasovými
aktivitami. Tanec je jejich druhou přirozeností, bez podpory a přispění
veřejnosti by se mu však věnovat nemohli. Děkujeme! (vm)
7
Podzimní posezení na opravené faře v Malenicích
Na malenické krásně opravené faře začíná proudit společenský život. I naše Charita Malenice uvítala možnost využití těchto prostor k uspořádání Podzimního posezení. Pozváni byli především naši klienti, ale i veřejnost.
Hostem byla PharmDr. Markéta Jirsová pracovnice volyňské lékárny, se kterou se mnoho z nás setkává právě při
vyzvedávání léků a řešení zdravotních
problémů. Je to příjemná dáma, kterou je radost poslouchat, protože, i když se věnovala při této besedě odborným
záležitostem, dokázala je osvětlit velice srozumitelně i
nám, tedy naprostým laikům. Přednáška byla směrována především ke starší populaci a z toho vyplynula i
témata - Úskalí farmakoterapie ve stáří, Nejčastější interakce warfarinu a Prediabetes. Paní Jirsová odpovídala na všetečné otázky a byla i milou společnicí.
Při všech setkáních se seniory chceme, aby se dozvěděli nové a zajímavé věci, které mohou použít i
v běžném životě, ale nejdůležitějším smyslem je právě to setkání, popovídání, humor. Že si k tomu uděláme
kávu a sníme nějakou tu dobrůtku, je jenom takový malý bonus.
(Jaroslava Houzimová)
Oblastní charita Písek děkuje Jihočeskému kraji za grantovou podporu
Oblastní charita Písek se svojí činností a službami zaměřuje ponejvíce na seniory, osoby nemocné a osoby
zdravotně či jinak znevýhodněné. Nabízíme jim zdravotní péči v rámci Charitní ošetřovatelské služby a
služby sociální v rámci Charitní pečovatelské služby a sociálního poradenství. Úzké propojení a spolupráce
všech našich služeb nám umožňuje nabízet klientům péči ucelenou, flexibilní a tím i velmi účinnou.
Naší snahou je pomáhat i lidem v terminálním stádiu nemoci, kteří by rádi poslední dny svého života strávili
doma, ve svém přirozeném domácím prostředí a se svými blízkými. Péče o tyto klienty je velice náročná, jak
pro rodinu, tak pro zdravotnický personál, a nároky na potřebné vybavení k poskytování kvalitní péče jsou
rovněž vysoké. Proto jsme velmi uvítali, že naši snahu podpořil Jihočeský kraj v grantovém programu na
rozvoj hospicové péče, díky čemuž jsme mohli nakoupit přístrojové vybavení a kompenzační pomůcky
v hodnotě 200 706 Kč, přičemž výše grantu poskytnutá Jihočeským krajem činila 190 000 Kč. Finanční prostředky jsme použili na nákup následujícího vybavení: elektrické polohovací lůžko, lineární dávkovač, infusomat, oxygenerátor a oxymetr, inhalátor, antidekubitní matrace, podložky, další antidekubitní a polohovací pomůcky, chodítka, pomůcky do sprchy a vany a další materiál.
Plně věříme, že díky kvalitnímu a širokému přístrojovému vybavení a díky dlouholetým zkušenostem
v oblasti zdravotních a sociálních služeb, budeme moci nabídnout služby opravdu kvalitní, na profesionální
úrovni, které nebudou postrádat lidský a laskavý přístup, plný porozumění a úcty k člověku, ke stáří,
k nemoci, bolesti i umírání.
Děkujeme Jihočeskému kraji za projevenou důvěru a finanční podporu. Poděkování je nejen za nás, zaměstnance OCH Písek, ale především za klienty, o které pečujeme, právě oni tuto pomoc a zkvalitnění péče nejvíce pocítí a jistě i ocení. (Dana Vejšická)
Pozvání pro děti a mládež z Milevska do Klubu Fanouš
Klub Fanouš je součástí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež při
Farní charitě Milevsko. Návštěvníci ve věku 8 až 26 let tu mají otevřené
dveře každý den odpoledne kromě středy. Naleznou tu nabídku volnočasových aktivit, pomoc s doučováním, dostane se jim tu vyslechnutí
v tématech souvisejících s dospíváním. Naleznou tu zázemí i ti, kteří jsou
tvůrčí, ale chybí jim prostor k realizaci (např. hudební zkušebna).
Děti a mladí lidé mohou využívat i pravidelné akce Klubu: každé pondělí
hudební odpoledne, úterky výtvarná dílna, čtvrtky tvůrčí nápady dětí a
pátky jsou věnovány filmovému odpoledni a debatám. Novinkou je pingpongový stůl, který nám věnoval pan starosta Zdeněk Herout. Stůl je hojně využíván dětmi a již proběhl první pingpongový turnaj. Panu starostovi děkujeme! (Hana Filová)
8
Pečovatelská služba Farní charity Pacov získala prestižní ocenění
„Značka kvality v sociálních službách“
Ocenění Značka kvality v sociálních službách je externí systém hodnocení kvality sociálních služeb, který byl v loňském roce zařazen do prestižního vládního
Programu Česká kvalita. Tento program sdružuje seriózní a ověřené značky kvality na českém trhu, přináší
certifikovaným poskytovatelům sociálních služeb
zpětnou vazbu na aktuální stav poskytované péče, ale
zároveň předkládá i doporučení, v jakých oblastech je
možné se dále zlepšovat a zkvalitňovat život svým
uživatelům. Uživatele či zájemce o službu a jejich rodinné příslušníky informuje o kvalitě a možnostech
dané služby a pracovníky motivuje k dalšímu zlepšování poskytovaných služeb.
Na jaře letošního roku byla vybrána pečovatelská
služba Farní charity Pacov do pilotního programu certifikace pečovatelských služeb. Bylo hodnoceno 85
kritérií ve dvou základních oblastech: péče, individuální přístup, partnerství a stravování. Proces hodnocení
probíhal jednak přímo u nás – jako u poskytovatele sociálních služeb, a jednak v domácnostech uživatelů,
kdy byly formou rozhovorů ověřovány názory poskytovatele a zaměstnanců.
Dne 9. 10. 2014 na VI. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala pečovatelská služba
Farní charity Pacov z rukou prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiřího Horeckého,
PhD., MBA, certifikát Značka kvality v sociálních službách.
Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme našim uživatelům za rozhodnutí pečovatelskou službu využívat.
Velké poděkování za spolupráci a podporu směřuje k Městskému úřadu Pacov. Poděkování patří i všem
sponzorům, dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, bez kterých by se naše služba neobešla.
(Alena Kokešová)
Na vimpersku probíhala po celý rok setkávání seniorů v domech
s pečovatelskou službou
Společná setkávání seniorů v domech s pečovatelskou
službou. To byl projekt Aktivně ve stáří, který finančně
podpořil Jihočeský kraj a realizovala jej Oblastní charita
Vimperk. Vraťme se zpátky v čase a podívejme se, co se
v průběhu letošního roku dělo…
Již v lednu se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou službou Skalka v Prachaticích příjemné posezení při pořadu
Lásky Karla Hašlera v podání Karla Šedivého. Povídali
jsme si o tom, ke komu a k čemu K. Hašler cítil náklonnost, o Praze, o hudbě a také o Zdeničce Frimlové, jeho
lásce a životní partnerce. V pořadu zaznělo mnoho známých písní, známé „Hašlerovky“ si mohli všichni společně zazpívat. Na únorovém setkání malovaly ženy z Domu
dřevěné kočičky.
V březnu se v Domě s pečovatelskou službou Čkyně se uskutečnilo Vítání jara, při kterém jsme společně
vyráběli jarní dekorace. Vítání jara si nenechali ujít ani v Domě s pečovatelskou službou Skalka
v Prachaticích. I zde se spojila kreativita našich seniorů s příjemným posezením.
V létě jsme se několikrát sešli, abychom vyráběli drobné upomínkové předměty (malování hrnků, malování
na hedvábné šátky a výroba drobných šperků).
Září bylo ve znamení terapie. S psychoterapeutkou Mgr. Květou Kadlecovou jsme se zabývali reflexní terapií obličeje, dotekovou terapií a také tím, jak si pomoci při strachu, úzkosti a panice.
Podzimnímu období zase patřily akce Růže z listí, Pohybová terapie rukou a beseda na téma Bezpečná do9
mácnost. První setkání bylo návodem, jak si vyrobit dekoraci z podzimního barevného listí. Ve druhém případě šlo o inspiraci, jak působí pohyb rukou na naše zdraví. Zatím poslední akcí v rámci projektu „Aktivně
ve stáří“ byla informativní beseda, na které bylo doporučeno, jak zajistit domácnost, jak se bránit podvodníkům, kteří nabízejí různé nekvalitní a předražené zboží po domácnostech a předány drobné signalizační
předměty k ochraně seniorů.
Z finanční podpory Jihočeského kraje na tento projekt jsme zakoupili několik rehabilitačních pomůcek pro
seniory, v průběhu celého roku probíhalo procvičování rukou, nohou a také vycházky do blízkého okolí. Tyto činnosti umožní seniorům aktivně prožívat každý den a společně se zapojovat do dění v pečovatelských
domech.
Doufejme, že příští rok budou tato zajímavá a důležitá setkání pokračovat a Oblastní charita Vimperk bude
moci realizovat další akce vyhledávané mnohými seniory. (Jana Brabcová)
Máme neopakovatelný pocit z toho, že na nás v Evropě někdo
myslí, říkají rodiče z Běloruska
O Adopci na dálku s Taťjanou Šerákovou, vedoucí stejnojmenného projektu Diecézní charity
České Budějovice.
Během sedmi let, kdy Taťjana Šeráková na
„adopci“ pracuje, jejíma rukama „prošly“
desítky dětí, jejichž vzdělání podporovali či
stále podporují lidé z České republiky, převážně Jihočeši. Adopce na dálku znamená
adresnou finanční pomoc pro vybrané děti,
v tomto případě z Běloruska.
Proč zrovna tato země?
Důvodem je těžká situace některých obyvatel,
na které má podíl režim prezidenta Lukašenka.
K našemu výběru přispěly i následky jaderné
havárie v Černobylu v 80. letech minulého století. Do Brestské oblasti, kde žijí tyto děti, po výbuchu černobylské elektrárny odnesl vítr velkou
část radioaktivního spadu. V našem projektu nechybějí děti s onemocněním štítné žlázy následkem radiace.
Jaký je rozdíl mezi adoptivním rodičovstvím a sponzorstvím?
Pokud v Bělorusku řeknu „adopce“, lidé se zděsí, bojí se. Proto projekt raději označuji jako „sponzoring“,
nebo „podporu“ na dálku. Naopak čeští podporovatelé raději slyší na „adoptivní rodič“.
Od počátku (v roce 2005) prošlo podporou přesně dvě stě dětí. V současné době je v aktivní adopci 68 dětí,
dalších 26 jich na podporu z ČR teprve čeká. Osudy dětí jsou různé. Někteří rodiče odjíždějí za prací do zahraničí a nechávají děti v péči prarodičů. Často se domů už nevrátí. Velkým problémem v Bělorusku je také
alkohol. Když pak děti přijedou na letní pobyt do ČR, nelze si nevšimnout, jak moc mají dospělé oči.
Kdo děti k adopci na dálku vybírá a podle jakých pravidel?
Děti od předškolního věku vybírá partnerská Diecézní charita Pinsk z Brestské oblasti. V projektu zůstávají,
dokud nedostudují. U každého dítěte se nejprve zjišťuje situace jeho rodiny. Konkrétní příklad: Manželé
Vlčkovi ze Strakonicka podporují dnes už osmnáctiletou Viktorii od roku 2006. Viktorie žije se dvěma sourozenci u své babičky a nyní studuje na Pedagogickém institutu obor Logopedie. Bez finanční pomoci by si
nadaná dívka o studia mohla nechat jen zdát.
Jsou adoptivní rodiče s dětmi v kontaktu?
Podle pravidel děti musí psát dopisy adoptivním rodičům a poslat jim svůj snímek. Běloruští rodiče o adopci
na dálku často říkají: „Je to pro nás neopakovatelný, krásný pocit, že na nás někdo v Evropě myslí.“
Kromě toho přijíždí část adoptovaných dětí jednou za dva roky na desetidenní letní pobyt k nám na jih Čech.
Přijíždějí děti těch adoptivních rodičů, kteří je během jejich pobytu mohou vzít k sobě domů na prodloužený
víkend. Smyslem je v klidu prožít několik společných dnů.
Jak se stát adoptivním rodičem?
Roční příspěvek na jedno dítě je podle finančních možností 5 000–6 000 Kč. „Rodičem“ se může stát jednotlivec, rodina, nebo parta kamarádů. Viz: www.adopcecb.charita.cz. (vm)
10
Využití peněz z Tříkrálové sbírky v Jindřichově Hradci, Strakonicích a Veselíčku
„Dlouhodobě spolupracujeme s rodinami v nepříznivé životní situaci. Peníze z Tříkrálové sbírky posloužily na zpáteční jízdenku pro
maminku s vážně nemocným dítětem na speciální vyšetření do Prahy,“ uvádí první příklad využití peněz z tříkrálové koledy Dana Ježková z Farní charity Jindřichův Hradec.
Ze sbírky dále zakoupili zimní boty pro bezdomovce. „Byl po operaci kotníku. Dokud nosil použitou, prošlapanou obuv, noha mu velmi otékala,“ vysvětluje Ježková. „Díky sbírce jsme také mohli poskytovat potraviny pro lidi, kteří se potýkají s chudobou a obstarat
školní pomůcky pro 50 dětí ze sociálně slabých rodin. Část peněz
pokryla náklady na provoz našich služeb,“ vyjmenovává další využití Tříkrálové sbírky (57 tis. Kč) Dana Ježková z Farní charity J.
Hradec.
Tříkrálová sbírka ve Strakonicích činila 215 tis. Kč. Charita zde pečuje o seniory ve městě i v obcích rozesetých po okolí. Z výtěžku
sbírky pořídila Oblastní charita auto na dojíždění za nemocnými a
za lidmi, kteří se potýkají s těžkostmi stáří. Pečovatelky jim dovážejí obědy, nákupy, pomáhají při osobní hygieně, s převozem k lékaři,
úklidem. Ale nejen s tím. „V jedné odlehlé vsi pomáháme paní
v důchodovém věku s obstaráváním domácnosti. Když nás požádala
o pomoc s řešením exekucí, s kolegyní z Občanské poradny jsme
pro ni vyjednali splátkový kalendář,“ popisuje komplexní nabídku
pomoci Iveta Mrázová z Oblastní charity Strakonice.
V obci Veselíčko (okres Písek) provozuje charita azylový dům pro matky s dětmi. „Část peněz z Tříkrálové
sbírky pomáhá našim maminkám – pro nastartování, aby se mohly znovu odrazit ode dna a začít s dětmi žít
v klidu. Zbytek peněz je na provoz Domova,“ přibližuje využití sbírky (46 tis. Kč) Marie Sádlová, ředitelka
Farní charity Veselíčko.
Podpořte i Vy Tříkrálovou sbírku a přihlaste se už teď ke koledování. Více informací na
www.trikralovasbirka.cz. (vm)
Interaktivní workshopy pro děti na témata domácí násilí a dobrovolnictví
Dne 2. 10. 2014 proběhla v Českých Budějovicích akce
s názvem Divsefest, kde byly hravou formou prezentovány
sociální služby pro děti ze základních škol. Na programu se
podílely i pracovnice Diecézní charity České Budějovice. Formou interaktivního workshopu představily dětem činnost Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a Dobrovolnického centra.
Děti se mohly zamyslet nad tím co je a není domácí násilí, co
už do partnerského vztahu nepatří a co by v žádném případě
budoucímu partnerovi neodpustily. Následně byly seznámeny
s místy pomoci, kam se v případě problémů mohou obrátit.
Koordinátorka dobrovolníků s dětmi mluvila o tom, co dobrovolnictví obnáší, jak se stát dobrovolníkem a komu dobrovolníci pomáhají.
Interaktivní workshopy navštívilo postupně přes 200 dětí ze
základních škol v Českých Budějovicích. Proběhly v Sále R51
v Riegrově ulici v ČB. (Vlasta Petríková a vm)
11
Děkovný dopis ze Zimbabwe
14. listopadu 2014, e-mail
PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK
Vážený partnere, vážení adoptivní rodičové,
mnohokrát Vám děkujeme za váš velkorysý dar 16 315 $, který jsme obdrželi od sestry Thomy po její návštěvě Německa. Jsme velmi vděčni za váš příspěvek. Tento příspěvek bude velmi důležitý pro zajištění potřeb dětí a bude distribuován podle smlouvy. Vaším příspěvkem jste prokázali velikou přízeň k naší práci,
kterou je péče o sirotky a ohrožené děti v Zimbabwe.
Vaše podpora, jako již mnohokrát, měla zásadní vliv na naše úspěchy při poskytování kvalitní péče o děti, o
které se staráme. Neexistuje žádný způsob, jak plně vyjádřit naši vděčnost za vaši věrnost. My, v dětském
domově Mary Ward, jsme stále inspirováni vaší zodpovědností za naší komunitu, kterou nadále prokazujete.
Obnovený závazek Diecézní charity České Budějovice a adoptivních rodičů je impulsem pro vedení dětského domova a jistotou pro budoucnost domova. Doufáme, že budete i nadále spolupracovat s námi v našem
úsilí o zachování budoucnosti pro sirotky a ohrožené děti v naší komunitě.
Ještě jednou vám děkuji za vaši štědrost. Velmi si vážíme vašeho zájmu o nás.
Mr. T. Mutambi (Správce a koordinátor)
Překlad z angličtiny: Lukáš Janda
Tak trochu jiný Mikuláš
O den dříve, než obvykle chodí. Už 4. prosince dorazil tak trochu jiný Mikuláš s předstihem do sociálně vyloučené lokality Novohradská v Českých Budějovicích. Přišel potají, bez lidské slávy či halasného vítání.
Přinesl ten nejcennější dárek do naší komunitní místnosti - SVĚTLO. Diecézní
charita ČB právě na Novohradské připravuje komunitní místnost pro doučování a
volnočasové aktivity s dětmi a pro přednášky, diskuse a workshopy pro dospělé.
Místnost se nachází v bývalém zahradním domku na dvoře, do domku není zavedena elektřina. Topit budeme v kamnech a za zprovoznění světla děkujeme
"Mikulášovi" Englsovi, s vděčností na něj budeme všichni o zimních podvečerech
vzpomínat... (vm)
Zpravodaj Diecézní charity České Budějovice
Vydává Diecézní charita České Budějovice
Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
www.dchcb.cz
Číslo účtu pro Vaše dary: 4200143282/6800 u Sberbank CZ, a.s. Děkujeme!
12
Download

prosinec 2014 - Diecézní charita České Budějovice