BULLETIN 10/2014
libriprohibiti.cz
VYBRANÉ NOVINKY Z NAŠICH FONDŮ
SAMIZDAT A EXIL
AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
VÝSTAVA
Milí přátelé,
srdečně zveme na probíhající výstavu prací
Vladimíra Muzičky. K výstavě jsme vydali
katalog, který si u nás můžete koupit za
výhodnou cenu.
Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 18. září,
níže můžete zhlédnout videozáznam Přemka
Fialky:
→ Video z vernisáže
Samizdatové vydání knihy Czesława Miłosze
Zotročený duch v překladu Jindřicha Bellinga
a Andreje Stankoviče v redakci Petra
Pavlovského pořízené v okruhu Societas
incognitorum eruditorum nám věnovala
Zdeňka Akselrodová.
Dostali jsme další samizdatové publikace
od Soni Klusáčkové-Eisové z pozůstalosti
Zdeňka Eise. Za laskavé zprostředkování
opět vděčíme Janu Hanouskovi.
Od Vladimíra Mašaty z Calgary jsme dostali
chybějící čísla Calgarských listů, takže je máme
nyní téměř kompletní, s výjimkou č. 4 a 21,
která nám bohužel stále chybí. Neměl by je
někdo v Calgary?
Z brněnského nakladatelství Doplněk nám
přišla kniha J. Červenkové: Zavři oči, otevři pusu.
Z Austrálie jsme dostali od Evy Breward
kolekci cenných publikací, např. Diane P.
Koenker: Republic of Labor, Anna Porter:
The Ghosts of Europe, Jonathan Brent: Inside
the Stalin Archives, sborník Contending with
Stalinism (ed. Lynne Viola) a Michael Scammell:
Koestler. Adam Hradilek nám je laskavě od
protinožců doručil až na stůl.
V minulém čísle jsme zapomněli poděkovat
Míle Dvořákové za knihu T. Klizny: Gulag.
Je to úžasná publikace velikosti Ďáblovy bible.
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Václav Burian nám před několika dny poslal
cennou knihu Václav Žižka: Lidice, Hutchinson
1943, dále několik vzácných čísel polského
podzemního časopisu Komunikat KSS „KOR“
z konce 70. let, samizdatový opis knihy Viktora
Fischla: Hovory s Janem Masarykem a několik
samizdatových opisů fejetonů Ludvíka
Vaculíka.
Všem dárcům děkujeme z celého srdce!
KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE
Výstava Jiří Kolář: 100 let od narození
Museum Kampa připomíná sté výročí
narození Jiřího Koláře.
Výstava potrvá do ledna 2015.
| STRANA 2/15
umělce představovala nejdůležitější vývojové
období. Mládkovi ji získali z největší části
z výstavy Jiřího Koláře v Guggenheimově
muzeu v New Yorku, která se uskutečnila
v roce 1976 zásluhou tehdejšího ředitele
českého původu Thomase Messera. Kolekce,
kterou si Jiří Kolář pro newyorskou výstavu
sám vybral, obsahuje soubory nejdůležitějších
metod, které v průběhu let a nejvíce od konce
padesátých do konce šedesátých let objevil.
Sbírka se v Praze představila poprvé v polovině
devadesátých let minulého století v Domě
U Černé Matky Boží, kterou v té době
spravovalo České muzeum výtvarných umění.
Tehdy také vyšel ke sbírce obsahující na 250
koláží, kolážovaných objektů a dalších děl
obsáhlý katalog. Ten však je již vyprodán,
a navíc nebyl příliš kvalitně vytištěn.
Tentokrát chce Museum Kampa dvacet let
po premiéře vystavit přes sto nejdůležitějších
děl v prostoru dvou poschodí tzv. Schulzova
křídla, kde je jinak umístěna stálá expozice
Františka Kupky. K výstavě zamýšlí vydat
nový katalog, ve kterém budou nové texty
zahrnující současná bádání a také budou díla
výrazněji rozdělena především podle
základních metod, k nimž patří roláž, proláž,
chiasmáž, muchláž, antikoláž atd.
Podle stejných zásad bude sbírka také
vystavena a navíc chce do určité míry
respektovat původní koncepci
z Guggenheimova muzea. V letošním roce také
instituce skutečně reprezentativní výstavou
oslaví umělcovo sté výročí narození.
Jiří Machalický, kurátor výstavy
Jiří Kolář je jednou z nejdůležitějších osobností
zastoupených ve Sbírce Jana a Medy
Mládkových, jeho kolekce je velmi rozsáhlá
a mimořádně kvalitní. Obsahuje totiž
především díla vzniklá od konce čtyřicátých
do poloviny sedmdesátých let, která pro
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Občanská iniciativa Společnost za veselejší
současnost
15. říjen 2014, 19.00–21.00
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
| STRANA 3/15
Otta Bednářová, Jiří Dienstbier a Dana
Němcová. Proces způsobil komunistickému
režimu obrovskou mezinárodní ostudu a na
místa po zatčených nastoupili další aktivisté.
Ve výroční den procesu promluví Kamila
Bendová, účastnice tehdejšího dění.
Uvedení knihy Waltera Ciszka S Bohem
v Rusku.
23. říjen 2014, 19.00–21.00
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Pokračování celoročního cyklu archivu
Knihovny Václava Havla o vzniku a působení
občanských iniciativ v přelomovém roce 1989.
Debatu se zakladatelkou hnutí Bárou
Štěpánovou povede Jáchym Topol.
VONS – Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných
22. říjen 2014, 19.00–21.00
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Jak vznikl, jak pracoval, kdo ho tvořil, koho se
zastával a jak vypadal proces s jeho členy.
VONS byl založen skupinou signatářů
Charty 77 v roce 1978. Jeho členové mj.
poskytovali politickým vězňům právní,
finanční a jinou pomoc a obraceli se na
československé úřady s žádostmi o nápravu.
Řada členů VONSu byla za svou činnost
šikanována a vězněna. Nejznámější je soudní
proces z 22. a 23. října 1979, kdy byli odsouzeni
Petr Uhl, Václav Havel, Václav Benda,
Uvedení knihy Waltera Ciszka S Bohem v Rusku,
jež je strhujícím svědectvím jezuitského kněze,
který byl po vypuknutí druhé světové války
zatčen v Polsku a přes dvacet let vězněn
sovětským režimem. Teprve v roce 1963 byl
vyměněn za sovětského agenta a mohl odjet
do USA.
Pozvání přijal Jan Plovajko, vězeň ruského
gulagu, a rusista Štěpán Černoušek.
Večer se koná ve spolupráci Knihovny VH,
nakladatelství Paulínky, sdružení Gulag.cz
a ÚSTR.
Zdroj: Knihovna Václava Havla
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
| STRANA 4/15
Výstava Jan Švankmajer: NATURALIA
16. října 2014 v 19 hodin v Museu Kampa
Výstavu uvede Jiří Pospíšil, úvodní slovo
pronese Ivo Purš.
Výstava Koláže: Bronislava Volková
1.–31. října 2014
Knihkupectví Academia, Václavské náměstí
34, Praha 1,
Zde se v Čechách poprvé představila
publikačně i jako kolážistka. Své koláže
však v Čechách nevystavuje poprvé. Měla
samostatné výstavy v Národní knihovně,
na zámku v Poděbradech, v knihkupectví
Gregora Samsy (2001), v Neoluxoru (2006)
a soubornou retrospektviní výstavu v Libri
prohibiti (2012). Od r. 2006 často promítá
své koláže rovněž při čteních poezie.
Své koláže vystavuje a promítá nejčastěji
v Bloomingtonu ve státě Indiana, kde působí
na Indiana University jako profesorka
slavistiky. Koláže používá rovněž k ilustracím
bibliofilních vydání své poezie v Explorer
Editions a k vytváření multimediálních
představení poezie.
Zdroj: Český dialog
Bronislava Volková je známá v Čechách
především jako básnířka. Její nejnovější
publikací zde jsou sebrané básně z deseti
sbírek, jež vyšly pod titulem Vzpomínky
moře u Pavla Mervarta v r. 2011.
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Uvedení knihy Bohuslav Brouk: Na obranu
individualismu.
20. října 2014 od 17 hodin
Literární kavárna Academia, Václavské
náměstí 34, Praha 1
| STRANA 5/15
Město, Cesta, Les, Noc, Moře, Pustina.
To, co k nám z tohoto textového materiálu
promlouvá, je hluboká imaginace a čirá
existence, která nám dnes může prošlapávat
cesty pustinou plochého a přeinformovaného
světa, jenž si nechce s ničím zadat, jenž se
nechce „namočit ani ušpinit“. V textu je použit
spis StB vedený proti Druhé kultuře, DG 307
a Pavlu Zajíčkovi.
Adaptace a režie: Miroslav Bambušek
Výprava: Zuzana Krejzková
Dramaturgie: Jan Horák
Hudba: DG 307
Hrají: Miloslav Mejzlík, Halka Třešňáková,
Jiří Maryško a Pavel Zajíček
V inscenaci hraje živě DG 307 a je věnována
Filipu Topolovi a Ivanu Martinu Jirousovi.
Premiéra ve Studiu Hrdinů: Pavel Zajíček:
Pustina
Projekt Pustina vychází z libreta, básnické
skladby, která vznikla propojením tří
základních sbírek básníka Pavla Zajíčka.
Těmito sbírkami jsou: Roztrhanej film,
Šedej sen a Kniha moří. Jedná se o texty
z počátku osmdesátých let a jsou dobovým
odrazem autorova vidění světa a otiskem
jeho ryzí tvorby. Pustina je vlastně určitým
dramatickým šestihranem, který se skládá
ze šesti částí, ze šesti proměnných konstant:
„Jestliže se něčemu učit, tak snad naslouchat
tichu, samotě, mlčení, pokoře. Z toho můžeš
lepit a šít krásné hábity světla i tmy! Přestaneš
vidět, slyšet a cítit, až začneš vidět, slyšet, cítit
to podivné nové dunění v hlavě!“
Recenzi na představení naleznete zde.
Zdroj: Studio Hrdinů
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Sametové čtvrtky
Říjen 2014, každý čtvrtek vždy od 17.00 hod.
Moravské zemské muzeum, Brno, Hudcova 76
(Medlánky) – dostupné od hlavního nádraží
tramvají č. 1
Vstup volný.
Bude tomu už čtvrt století, co se zhroutil režim
založený nejen na mocenském monopolu jedné
strany, ale především na destrukci historické
paměti. Na říjnové čtvrtky proto připravilo
Oddělení dějin literatury Moravského
zemského muzea v Brně pětici diskusních
večerů s významnými osobnostmi
předlistopadové nezávislé kultury.
Prvním hostem bude 2. října anglická
teatroložka Barbara Day, oceněná Řádem
Britského impéria za svou činnost ve
Vzdělávací nadaci Jana Husa, organizující
bytové semináře na oficiálně nepřijatelná
témata.
| STRANA 6/15
9. října vystoupí spisovatel, dramatik, signatář
Charty 77, zakladatel nakladatelství Atlantis,
bývalý ministr kultury a předseda Poslanecké
sněmovny Milan Uhde, který v loňském roce
vzbudil řadu debat memoárovou knihou
Rozpomínky. Co na sebe vím i souborem
literárních esejů Objevy pozdního čtenáře.
Proslulá spisovatelská i manželská dvojice
Pavel Kohout a Jelena Mašínová, která se
představí 16. října, je brněnskému publiku jistě
dostatečně známá nejen z pravidelné účasti
na Měsíci autorského čtení.
O týden později (23. října) bude s publikem
rozmlouvat historik Jan Tesař, pozoruhodný
svými provokativními názory a důrazem na
mravní rozměr historických událostí, což mu
vyneslo věznění i exil (připomeňme jeho slova
z té doby: „Hajzlík, který se bojí otevřít hubu
neřku na Husáka, ale třeba jen na učence sobě
nejblíže služebně nadřízeného, píše rozměrná
díla o odboji proti nacismu – a hned se cítí tak
říkaje ‚na soudu dějin‘ – nikoli obžalovaným,
ale předsedou senátu.“). Další významný
představitel kulturního disentu Jiří Gruša
(1938–2011) bude 30. října představen ukázkou
z prvního svazku svého souborného díla, které
vydává muzeum spolu s nakladatelstvím
Barrister & Principal.
Všechny besedy začínají v 17 hodin, před nimi
si návštěvníci budou moci od 15 hodin
prohlédnout expozici o dějinách moravského
písemnictví Corpus litterarum
(http://www.mzm.cz/corpus-litterarum/)
a od 16 hodin následuje komentovaná
prohlídka v pátém patře budovy, kde je uložen
materiál Centra kulturních dějin 20. století (viz
http://www.mzm.cz/centrum-kulturnichdejin-20-stoleti/).
Zdroj: Kulturní noviny
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
| STRANA 7/15
Poláci otevřeli v Gdaňsku muzeum Solidarity
Davy návštěvníků mohly v sobotu 30. srpna
2014 konečně vstoupit do působivého kolosu
Evropského centra Solidarity v prostoru
někdejších loděnic, kde se Solidarita zrodila.
Obrovský nepravidelný hranol, jenž má
připomínat loď, omývá voda, a plášť tvoří
železné pláty pokryté rzí. Přesto působí
pětipatrová stavba velmi elegantně a uvnitř
se člověk cítí jako v katedrále.
Výstava je součástí projektu 40. výročí požáru
Veletržního paláce, který se koná pod záštitou
primátora hlavního města Prahy Tomáše
Hudečka.
Zdroj: Polsko dnes
Více informací na webových stránkách:
Europejskie Centrum Solidarności
Zdroj: Respekt
Slavnostní zahájení výstavy Jiří Sozanský:
1984 Rok Orwella
21. října 2014, 19.00 hod.
Národní galerie v Praze, Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Výstava potrvá od 22. října 2014 do
8. února 2015.
Právě Veletržní palác jako možný nositel celé
řady významů se v Sozanského tvorbě objevuje
průběžně – v roce 1984 je torzo domu, které se
právě začalo opravovat, podkladem pro sérii
Rok Orwella, v 90. letech skrze něj reaguje na
porevoluční situaci... Celá instalace, která je
zároveň připomínkou 25. výročí sametové
revoluce, představí velkoformátové malby,
plastiky, videa, interpretované fotografie
a podobně. Tato výstava, tedy interpretace
Veletržního paláce (či jeho torza), představuje
jakési výtvarné završení celého projektu
věnované 40. výročí požáru Veletržního paláce.
Projekt bude doplňovat řada doprovodných
programů – projekce filmů z FAMU z 80. let,
diskusní odpoledne, setkání s historiky aj.
Výstavu doprovází publikace vydaná
sdružením Symposion a nakladatelstvím
KANT.
Autorem výstavy je Jiří Kotalík.
Zdroj: Národní galerie v Praze
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Divadlo Archa ve spolupráci s Guerilla
Records uvádí koncert a setkání přátel
podzemí Magorovo Vydří v Arše
| STRANA 8/15
Vernisáž výstavy Pavla Kantorka Kočky
12. listopadu v 19.00 hod.
8. listopadu 2014 v 17.00 hod.
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
Kulturní centrum InGarden, Nad Primaskou
292/45, Praha 10
Výstava potrvá do 19. prosince.
Foto: Divadlo Archa
„Pro večer v Arše jsme vybrali účinkující, kteří
k festivalu patřili víceméně jako kmenoví, tj.
hráli na něm pravidelně, respektovali
svébytnost prostředí a dnes představují spíše
neznámější – ale o to autentičtější – tvář českého
undergroundu a nezávislého umění vůbec.
Výjimkou jsou DG 307, kteří patří k
základnímu kánonu českého undergroundu a
do Archy oprášili repertoár z let 1974/75, který
podávají s neuvěřitelnou silou a naléhavostí!
Na vlastní oči tak uvidíte a na vlastní uši
uslyšíte Nevidim, Pod černý vrch, Jé Jé
Neduha & Pepa Klíč, Špinavý nádobí, Záviš,
Sváťa Karásek a Svatopluk, Dáša Vokatá &
Oldřich Kaiser, The Hever and Vazelína band,
DG 307, koncertem provází Jaroslav Erik Frič.
Na jednodenní výstavě budou vystaveny
tapetáže z Magorových akrostichů Libora
Krejcara, obrazy Davida Bartoně,
dokumentární fotky Vladimíra Sabo z
Jirousova pohřbu a fotografický cyklus „Z Oázy
do Vydří a zpět“ – společná instalace fotografií
Mirka Vránka a Jiřího Valenty. Během večera
proběhne křest filmu Olivera Olivy
Morgensterna „Rok bez Magora“ na DVD.
Podrobné informace o chystané akci naleznete
zde.
Více informací na webových stránkách
InGarden.
Konference k 25. výročí rozpadu východního
bloku: „Co po 25 letech od listopadu 1989
víme a nevíme?“
4. listopadu 2014 od 9.00 do 19.00 hod.
Velký a malý sál budovy Akademie věd ČR
(Národní 3, Praha 1)
První blok: Význam roku 1989 ve
středoevropském kontextu (proměna
vzpomínek, exilová vs. disidentská
interpretace, „východní“ vs. „západní“ pojetí
roku 1989), vystoupí: O. Tůma, T. Vilímek,
Ch. Brennerová, M. Blaive, (moderuje J. Cuhra).
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Druhý blok: Vývoj a proměna institucionální
badatelské základny (akademické vs. soukromé
projekty, zahraniční zkušenosti, regionální
výzkumy k roku 1989), vystoupí: P. Urbášek,
B. Jiroušek, P. Šimíček, M. Franc (moderuje
A. Gjuričová).
Třetí blok: Proměna tematického zaměření
a metod historiografického výzkumu po roce
1989 (nové koncepty v oblasti soudobých dějin,
využití moderních technologií, popularizace
historické vědy), vystoupí: M. Pullmann,
M. Vaněk, P. Bugge, J. Cuhra, J. Suk (moderuje
M. Černá).
Závěrečné slovo: J. Pauer, O. Tůma.
PUBLIKACE
Havel. Zemsta bezsilnych
Aleksander Kaczorowski
Sękowa (Polsko), Czarne, 2014
| STRANA 9/15
Polsku stále nejznámější a nejoblíbenější Čech.
Kaczorowski pro svoji knihu evidentně čerpal
ze všech důležitějších zdrojů, literárních i
politických, i ze svých mnohých cest do Čech
a z rozhovorů s českými politiky a lidmi
ze světa kultury. Celý život se zabývá Čechami
a českou literaturou, napsal rovněž životopis
Bohumila Hrabala, dalšího z nejoblíbenějších
Čechů v Polsku, Hra na život (Gra w życie),
eseje Pražský slabikář (Praski elementarz) a další.
Je rovněž šéfredaktorem Aspen Revue, časopisu
věnovaného Střední Evropě. Havlova biografie
měla premiéru 6. 10. ve městě Bielsko-Biała.
O Havlově popularitě svědčí i to, že České
centrum Varšava už více než rok ukazuje v
různých městech Polska výstavu jeho fotografií
pod názvem Havel na dosah ruky. Snímky
zhotovil nedávno zemřelý fotograf Oldřich
Škácha. 7. 10. měla vernisáž v Poznani, do
minulého týdne visela například v prostorách
radnice města Lublin, které zvěčnil I. B. Singer.
Jedná se o vůbec první Havlovu biografii z pera
polského autora.
Zdroj: Portál české literatury
Torzo (1973–1989)
Ondřej Němec
Praha, Revolver Revue, 2014
Polský autor, spisovatel a překladatel české
prózy Aleksander Kaczorowski na knize
pracoval několik let. Je chronologickým
popisem Havlova života počínaje jeho předky
a konče chvílí jeho smrti. Václav Havel je v
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
| STRANA 10/15
První samostatná kniha fotografa Ondřeje
Němce (*1960) přináší sto snímků, které vznikly
převážně v prostředí undergroundového
společenství v sedmdesátých a osmdesátých
letech a zachycují také Prahu oné doby. Opus,
z něhož fotografie pocházejí, má pohnutý osud:
v roce 2002 ho postihla povodeň, většina
negativů byla zničena, ty, jež zůstaly, nesou
trvalé stopy velké vody. Neblahá okolnost se
ovšem zároveň stala i novým kompozičním
prvkem, který snímky bez ohledu na
fotografovu vůli „dotvořil“. „Přinejmenším
svým osudem jsou práce tohoto souboru něčím,
co patrně nemá v české fotografii obdobu.
Dobré dílo dotvořené velkou vodou,“ napsal
Viktor Karlík. Poprvé byly tyto fotografie
v ukázce publikovány v Revolver Revue
č. 91/2013. Téhož roku za ně autor dostal Cenu
Revolver Revue.
Autory konceptu knihy jsou Viktor Karlík
a Terezie Pokorná, doprovázejí ji texty Viktora
Karlíka a Ondřeje Přibyla, kteří také fotografie
vybrali a uspořádali.
Kniha vychází v českém a anglickém jazyce,
v grafické úpravě Viktora Karlíka a Luďka
Kubíka (3. dílna).
Broukovy fundamentálně svobodomyslné,
nekompromisní, provokativní, sarkasmem,
skepticismem a demystifikacemi společenských
(pseudo)hodnot, konvencí a morálky nabité
texty jsou vzhledem k šíři autorova tematického
zájmu rozděleny do tří oddílů: Psychoanalýza
a sexuologie, Umění a kultura a Společnost
a politika.
Zdroj: Revolver Revue
Na obranu individualismu
Publicistika z let 1930–1960
Viktor Debnár (Ed.)
Praha, Academia, 2014
Zdroj: Nakladatelství Academia
Kniha z pera B. Brouka (1912–1978), enfant
terrible českého a slovenského kulturního
života třicátých a čtyřicátých let, zahrnuje více
než padesát publicistických textů z let 1930–
1960, přesto stále aktuálních.
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Zavři oči, otevři pusu
Jana Červenková
Brno, Doplněk, 2014
| STRANA 11/15
Kniha jakoby mimochodem, ale velice přesně
a působivě evokuje tehdejší dobu i politické
dění a ukazuje, jak ovlivňovalo a deformovalo
existenci obyčejných lidí.
Recenze: Psychologický příběh o vině,
František Cinger, Právo, Novinky.cz, 2. 8. 2014
http://www.novinky.cz/kultura/343918recenze-psychologicky-pribeh-o-vine.html
Zdroj: Nakladatelství Doplněk
Poučeni z krizového vývoje
Poválečná česká společnost v reflexi
normalizační tvorby
Alena Fialová
Praha, Academia, 2014
Děj nové prózy známé české spisovatelky
začíná za druhé světové války a zachycuje život
u nás v dalších dvaceti letech.
Mnohovrstevnatý psychologický román
zobrazuje vývoj a pohnuté osudy dvou
protagonistů — Marcely a Pavla. Navenek
suverénní Pavel trpí velkými morálními
handicapy, nejzávažnějším z nich je čin, jehož
se dopustil v mládí coby pohraničník. Událost
intenzivně ovlivňuje jeho další život a vstupuje
i do jeho vztahu s Marcelou.
Marcela se od dětství potýká s pocity
nesvobody: probouzejí je vztahy s rodiči,
společenské konvence i partnerství s Pavlem.
Nakonec v sobě nachází sílu vzepřít se, prosadit
si svou a odchází pracovat jako vychovatelka
do ústavu pro postižené děti.
Čím se zabývá normalizační angažovaná próza
zachycující období 1945–1968, která vycházela
vstříc dobovým ideologickým požadavkům
a pokoušela se vytvořit obraz dějin v takové
podobě, jež měla potvrdit legitimitu
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
| STRANA 12/15
komunistického režimu v období sedmdesátých
a osmdesátých let? Obecnější úvahy na téma
dějin a národní paměti, souvislosti umělecké
literatury a propagandy, filmu i televize
a podoby normalizační literární kritiky – vše
v souvislosti s analyzovanými prozaickými
díly. Jádrem práce je tematický rozbor próz
z jednotlivých úseků zmíněného období a dále
typologie postav a způsobu, jakým byly
v tomto období reflektovány společenské
vrstvy a třídy: dělníci, rolníci, buržoazie,
inteligence a umělci.
Přítomným svazkem Prózy I pokračujeme ve
vydávání Sebraných spisů Františka Listopada.
Prózy I jsou shrnutím všech autorových knižně
vydaných povídkových sbírek v českém jazyce
– Malé lásky (1946), Boj o Venezuelu (1947),
Umazané povídky (1955), Zlý pes bez zahrady
(1996), Chinatown s Rózou (2001) – a jednoho
souboru dosud nepublikovaného, Silva rerum
(2007).
Prózy I
Sebrané spisy Františka Listopada
Svazek III.
Prózy z let 1946–2007
František Listopad
Praha, Academia, 2014
† ÚMRTÍ
Zdroj: Nakladatelství Dauphin
† 8. září 2014 zemřel ve věku 87 let Jiří Kovtun,
exulant, spolupracovník Rádia Svobodná
Evropa, významný básník, prozaik a historik.
Foto: Atlantis
Rozhovor s Jiřím Kovtunem naleznete zde.
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
† 14. září 2014 zemřel Petr Příhoda,
samizdatový publicista a překladatel,
původním povoláním psychiatr. Od roku
1992 přednášel lékařskou etiku na 2. lékařské
fakultě UK, a řadu let vedl Ústav lékařské
etiky na téže fakultě.
| STRANA 13/15
Nekrology naleznete zde:
http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/lid
a-rakusanova-zemrela-agnesa-kalinova-1398109
http://echo24.cz/a/iqCai/zemrela-agnesakalinova-jeden-z-hlasu-svobodne-evropy
† 8. října 2014 zemřel ve věku 55 let Václav
Burian, olomoucký patriot, polonista,
překladatel a básník, vydavatel a redaktor
dvouměsíčníku Listy, člen Společnosti Libri
prohibiti, bývalý samizdatový vydavatel.
Foto: Hynek Bulíř
† 18. září 2014 zemřela ve věku 90 let Agneša
Kalinová, bývalá hlasatelka a redaktorka
Rádia Svobodná Evropa. Slovenská novinářka
a spisovatelka židovského původu přežila
holocaust i pronásledování komunistickým
režimem. Československo opustila
i s manželem v roce 1978 a až do roku 1995
působila jako komentátorka „štvavé
vysílačky“.
Foto: archiv nakladatelství Aspekt
Nekrolog naleznete zde:
http://denikreferendum.cz/clanek/18929vaclav-burian-nezije
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
† 10. října zemřel Pavel Landovský, významný
český herec, dramatik, exulant, bývalý
disident a signatář Charty 77.
| STRANA 14/15
* VÝROČÍ
* 2. října 2014 oslavil 85. narozeniny Jan
Šimsa, evangelický farář a signatář Charty 77,
jedna z nejvýraznějších osobností brněnského
disentu.
Foto: Monika Hlaváčová, MF DNES
* 6. listopadu 2014 oslaví 90. narozeniny
Radim Palouš, český filozof, pedagog
a komeniolog, mluvčí Charty 77, vydavatel
samizdatu, v letech 1990–1994 rektor
Univerzity Karlovy.
Nekrolog naleznete zde:
http://www.lidovky.cz/zemrel-herec-pavellandovsky-bylo-mu-78-let-fio/lide.aspx?c=A141011_091625_lide_hm
† 13. října 2014 zemřel Milan Kubeš, exulant,
spolupracoval s čs. disentem, redaktor
exilového nakladatelství Opus bonum a
spolupracovník exilového časopisu Obrys
v Mnichově.
Foto: Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
www.libriprohibiti.cz
BULLETIN 10/2014
Další výročí významných osobností naleznete
v kalendáriu na našich webových stránkách:
http://www.libpro.cz/cs/publikace/calendar
Bulletin Libri prohibiti připravuje Vít Krobot a
Václav Hozman ve spolupráci s Dorotou Müller
a Viktorem A. Debnárem.
Nihil obstat Jiří Gruntorád.
Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:
Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u
ČSOB a.s.
Pro zahraniční platby IBAN:
CZ9403000000000219642286,
BIC (SWIFT): BACXCZPP
IČO je 45247048.
Děkujeme!
Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho
druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny
a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky,
fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné
pozůstalosti.
Děkujeme!
www.libriprohibiti.cz
| STRANA 15/15
Download

Bulletin 2014/10 - Libri prohibiti