Zpravodaj Života 90
ČERVEN 2014
ROČNÍK XIII. • CENA 15 KČ • VYDÁVÁ ŽIVOT 90
www.zivot90.cz • www.facebook.com/zivot90
17. 5. 2014
Štafetový pochod na Říp pro linku Senior telefon
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ŽIVOTA 90!
Přejeme Vám všem krásné letní měsíce a moc se těšíme na shledanou v září –
v našich kurzech, divadle, službách a dalších akcích. Báječné léto!
čt 29. 5. 2014 / 19.00
JE STÁŘÍ KONEC, NEBO ZAČÁTEK?
Poslední ze série filmově-debatních večerů Spolu o Evropě věnujeme tématu aktivního stáří.
Životní období od 60 let výše označujeme jako stáří. Jde ale tato nejdelší životní etapa, která trvá i tři dekády,
bagatelizovat jako čas hole a brýlí na čtení? Seniorů ve společnosti přibývá a stejně tak roste jejich chuť na stará
kolena znovu začínat. S hosty večera budeme mluvit o tom, jaké výzvy stáří přináší.
Debaty se zúčastní hlavní představitelka filmu, Polka Teresa Bancewicz, která již 20 let cestuje stopem po světě,
Jan Lorman ředitel občanského sdružení Život 90, které poskytuje služby umožňující seniorům aktivně a
smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a Zdeněk Kalvach přední český lékař,
průkopník moderní geriatrie a gerontologie.
Moderátorem diskuse bude novinář a spolupracovník ČRo Jaroslav Šonka.
Debatě bude předcházet projekce dokumentárního filmu Všechno je možné (Lidia Duda / Polsko / 2013 / 54´)
Cyklus diskusí Spolu o Evropě je financován z prostředků Evropské unie. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plus. Debatu
můžete zhlédnout i na jejich stránkách.
Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
Vstup zdarma
Pořadatel
Partneři
Mediální partner
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Života 90 hledá dobrovolníky
■ na krátkodobou spolupráci (výpomoc v rámci jednorázových akcí Života 90)
■ nebo dlouhodobou spolupráci (např. lektorování našich kurzů, přednáškovou činnost
nebo předčítání klientům v Odlehčovacím
pobytovém a rehabilitačním centru Života 90)
Zájemce prosíme kontaktovat Štěpánku Vajdovou:
tel.: 222 333 574 nebo 739 477 609,
e-mail: [email protected]
Č E R V E N 2014
STRANA 1
AK ADEMIE SENIORŮ
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Akademie seniorů
KULTURNÍ PROGRAMY V ČERVNU 2014
Vstupné na každý pořad 20,- Kč.
■ Čtvrtek 5. června FILATELISTÉ • 16:30–19:00 • Téma: Dvacet fotbalových
mistrovství světa ve filatelii a poštovní historii. Stanislav Kamenický • 1. patro, sál Dřevák, vstup volný!
■ Středa 11. června POVÍDÁNÍ O PRAZE • 14:15–15:45 • Téma přednášky:
Praha 19. století, 2. část, přednáší: Alena Štěpánová. • 1. patro, sál Dřevák
■ Každý pátek KLUB 80 • 13:30–16:00 • Přednáší: Jana Dudková nebo Jarmila Stojanová, 1. patro, místnost Reminiscence, vstup volný!
■ Neděle 8. června HELIGONKY • 14:00–16:00 • Poslech heligonek pro veřejnost s p. Jíchou a p. Taublerem • 1. patro, sál Dřevák
■ Čtvrtek 12. a 26. června PROŽITKOVÁ DÍLNA – DRAMATERAPIE •
16:45–18:45 • Vede: Jaroslava Richterová, kontakt: [email protected] • 1. patro, sál Dřevák
■ Každé úterý SENIORKY • 15:30–17:30 • Zkouška pěveckého sboru • 1. patro, sál Dřevák
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY V ČERVNU 2014
S JIŘÍM ŠLECHTOU
více informací: 220 802 267 • vstupné: člen Života 90 – 10 Kč, ostatní – 20 Kč
■ Sobota 7. června ZÁMEK ŠKVOREC – prohlídka interiérů a ANGLICKÉHO PARKU
Sraz v 8:15 hod. u pokladen železniční stanice Praha-Masarykovo nádraží – návrat v 16:50 hod. Masarykovo nádraží-Praha.
■ Neděle 8. června ZÁMEČEK JENERÁLKA – ŠÁRECKÝM ÚDOLÍM DO
DIVOKÉ ŠÁRKY
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti stanice Dejvická trasy A metra.
■ Sobota 14. června ZÁMEK KŘINEC – prohlídka interiérů a ANGLICKÉHO PARKU, NYMBURK – prohlídka muzea a města
Sraz v 8:30 hod. u pokladen železniční stanice Praha-Masarykovo nádraží – návrat 18:02 hod. Praha-Masarykovo nádraží.
■ Neděle 15. června KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE A ZÁMEK V ZÁBĚHLICÍCH – podél Botiče do Hostivaře
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti stanice Skalka trasy A metra.
STRANA 2
Č E R V E N 2014
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
AK ADEMIE SENIORŮ
■ Sobota 21. června JEVANY – po stopách Karla Gotta, Karla Svobody,
Ladislava Štaidla, Kateřiny Brožové, Karla Heřmánka, Jaroslava
Heřmánka, Jaroslava Marvana, Josefa Fanty atd.
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti stanice Háje trasy C metra.
■ Neděle 22. června KOBYLISY – ČIMICKÝM HÁJEM PŘES VELKOU
SKÁLU DO TRÓJE K ZÁMKU
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti stanice Kobylisy trasy C metra.
■ Neděle 29. června ZÁMEK A KOSTEL SV. JAKUBA NA ZBRASLAVI –
po stopách Saši Rašilova, Vladislava Vančury, Jana Otty, Jaromíra
Vejvody
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti stanice Smíchovské nádraží trasy B metra.
SE STANISLAVOU BŮCHOVOU
■ Úterý 3. června HANSPAULKA
Další vycházka rodnou Hanspaulkou, tentokrát za přírodou, bývalými usedlostmi a vilovou architekturou.
Sraz ve 14 hod. na stanici autobusu 131 Hanspaulka, který jede od metra Hradčanská nebo z Bořislavky.
S JAROSLAVOU JANOUŠKOVOU
■ Úterý 17. června
ROZKVETLÁ DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V PRŮHONICÍCH
Rozlehlá Dendrologická zahrada se nachází mezi Průhonicemi a Čestlicemi
a každým rokem zde vzniká mnoho zajímavých scenérií.
Sraz v 9:50 hod. na stanice metra C Opatov u autobusu č. 328 (autobus odjíždí
v 10.05 hod. – výstup Čestlice Kika – Aquapalace)
SLUNOVRATOVÉ NORDIC WALKING S JAROSLAVOU RICHTEROVOU
■ Sobota 21. června
PO NAUČNÉ STEZCE RUDOLFA II.,
BRANDÝS NAD LABEM – LÁZNĚ
TOUŠEŇ – 6 km.
Č E R V E N 2014
foto: archiv
S možností koupání v jezeře. Zpět
vlakem (slevové legitimace!)
Sraz v 8:30 u stanice busu 367, Černý most (odj. 8:45, Brandýs n/L., st.
U soudu v 9:10).
Kontakt: [email protected]
STRANA 3
AK ADEMIE SENIORŮ
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Vážení lektoři a klienti,
akademický rok 2013/2014 končí 27. 6. 2014.
Zápis na nový akademický rok 2014/2015 bude probíhat
od 25. 8. do 5. 9. 2014.
Kurzy začnou v týdnu od 8. září 2014.
Centrum denních služeb a aktivizačních programů pro seniory a také kavárnička
„U Elišky“ bude v červenci a v srpnu uzavřená. Kavárnička bude opět otevřená
od 1. září 2014 – každý všední den od 8:00 do 16:00 hod.
Přejeme Vám krásné letní prázdniny a budeme se na Vás těšit
v novém akademickém roce.
MUDr. Martin Jan Stránský:
Když jedete s mozkem na dovolenou
Setkání se seniory, 18. 6. 2014 od 15.00 hodin, Divadlo U Valšů, Karolíny Světlé 18, Praha 1
Již se těšíte, jak si odpočinete s vnoučaty, s přáteli nebo v klidu sami na chatě či někde na dovolené?
Jenže pro váš mozek to vlastně žádná výhra není. Je to pro něj prostě jen výměna jednoho stresu za
druhý. Mozku je jedno, zda přemýšlíte o tom, co zítra bude doma, v práci nebo zda uvažujete o tom,
co všechno musíte stihnout udělat na chatě. Jakou tedy máme zvolit dovolenou, abychom poskytli zasloužený odpočinek i mozku? O tom můžete diskutovat na dalším z pravidelných setkání MUDr.
Martina Jana Stránského, neurologa a ředitele Polikliniky na Národní, se seniory Prahy 1. O čem všem
se ještě bude hovořit?
■ co potřebuje mozek a jak to sladit s tím, co chcete vy,
■ je dobře plánovat léto nebo bychom měli nechat dovolené volný průběh,
■ proč nabízí každá odměna včetně zasloužené dovolené potencionální pasti
a můžeme se jim vyhnout,
■ mají senioři trávit dovolenou s vnoučaty nebo si od všeho odpočinout a užívat
si klidu.
Besedy se konají každý měsíc (vyjma letních prázdnin), informace najdete na letácích v prostorách
Domu Portus, ve Zpravodaji Život 90 a na webových stránkách www.zivot90.cz a www.poliklinikananarodni.cz. MUDr. Martin Jan Stránský je nezávislým zastupitelem Městské části Praha 1, mezinárodním expertem na systémy a protokoly ve zdravotnictví, asistujícím klinickým profesorem v neurologii
v Yale School of Medicine (USA), docentem neurologie v Yale New Haven Medical Center a přidělené
nemocnice (USA), fakultním členem a hostujícím profesorem v neurologii 2. LF UK (Motol) a zakladatelem a vedoucím výměnného programu lékařů v neurovědách mezi Univerzitou Karlovou v Praze
a Yaleskou univerzitou.
STRANA 4
Č E R V E N 2014
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
C E N T R U M D E N N Í C H S LUŽ E B
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Centrum denních služeb je registrovanou sociální službou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Poslání Centra denních služeb naplňuje myšlenku celé organizace Život 90
tím, že chceme prostřednictvím aktivizačních činností podporovat seniory,
jejich psychickou i fyzickou kondici a zapojit je tak do společenského života
nejen svých vrstevníků.
Cílem Centra denních služeb je umožnit seniorům strávit volný čas v příjemném prostředí a využít tak vzdělávacích a aktivizačních činností, které vedou
k udržení vlastní soběstačnosti a individuálnímu rozvoji uživatele služby.
Centrum denních služeb poskytuje tyto služby:
a) Zajištění stravy:
■ v restauraci Pražský most U Valšů (pro uživatele Života 90 poskytuje tato
restaurace zvýhodněné stravné za 67Kč)
■ v kavárničce „U Elišky“ (nabízíme zákusky, chlebíčky a nápoje)
b) podmínky pro osobní hygienu: v Odlehčovacím pobytovém a rehabilitačním centru Života 90 (2. patro sídla Života 90) se po předchozí domluvě
mohou klienti umýt či vykoupat
c) vzdělávací a aktivizační činnosti:
■ Zdravotní cvičení
■ Břišní tance
■ Chi-Kung a meditace
■ Trénink paměti
■ Pilates
■ Šití
■ Jóga
■ PC kurzy
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: možnost podílet se a účastnit se na aktivitách, které jsou přizpůsobeny věku a schopnostem seniorů a které jim umožní zachovat, či zlepšovat jejich psychickou
a fyzickou kondici.
e) sociálně terapeutické činnosti:
jedná se o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení schopností a dovedností. Poskytujeme: arteterapii, keramiku,
výtvarné kurzy.
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Zájemci o služby Centra denních služeb mají možnost informovat se o nabídce činností u vedoucí Centra denních služeb a aktivizačních programů
na telefonu: 222 333 574, 739 477 609
Č E R V E N 2014
STRANA 5
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
AKADEMIE SENIORŮ
Akademie seniorů Života 90 je soubor aktivizačních programů pro seniory,
které poskytuje Život 90 v rámci prostor Centra denních služeb, v sídle Života
90, v 1. patře.
V rámci Akademie seniorů pořádáme tyto jazykové kurzy (od začátečníků
po pokročilé a také konverzace):
■ Angličtina
■ Francouzština
■ Němčina
■ Španělština
■ Italština
Mezi další aktivity Akademie seniorů patří:
■ Vlastivědné vycházky
■ Přednášky z oblasti: kultury, zdraví,
historie, cestování, práva
■ Nordic walking
■ Setkávání filatelistů
■ Setkávání osamělých seniorů
■ Koncerty
Zájemci o služby Akademie seniorů mají možnost informovat se o nabídce
činností u vedoucí Centra denních služeb a aktivizačních programů
na telefonu: 222 333 574, 739 477 609
Divadlo U Valšů
Vážení a milí návštěvníci
DIVADLA U VALŠŮ,
Budeme se na Vás opět těšit v nastávající 11. divadelní sezóně, kterou zahájíme koncem září a ve které pro vás připravujeme další zajímavé pořady.
PSYCHOLOGICKÁ A MEZIGENERAČNÍ PORADNA
V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Nabízíme bezplatné psychologicko-sociální poradenství při řešení naléhavých a neodkladných situací, které se dotýkají mezilidských vztahů v rodině, mezi přáteli, sousedy apod. Poskytujeme aktivní
podporu formou rozhovoru při urovnávání konfliktů a problémů v mezilidských vztazích včetně podpory u domácího násilí a týrání seniorů. Nabízíme také krizovou intervenci pro seniory a osoby pečující
o seniory.
KDO: Mgr. Barbora Malíková + JAK: osobně po objednání na Senior telefonu 800 157 157
+ KDE: V poradně Života 90 vedle recepce.
Poradna je finančně podpořena Ministerstvem vnitra v rámci projektu: Prevence a poskytování pomoci
v oblasti domácího násilí a syndromem týrání a zanedbávání (EAN) páchané na seniorech.
STRANA 6
Č E R V E N 2014
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
Služby Života 90
PORADENSTVÍ
Odpovídá vedoucí služby Dana Kroupová.
V jakých oblastech Život90 poskytuje poradenství?
Klientům poskytujeme několik druhů poradenství. V Informačním a poradenském centru může klient získat informace o aktivitách Života 90, volnočasových aktivitách,
sociálních dávkách, podat osobní inzerát aj. Dále nabízíme
právní poradenství v oblasti občanského, rodinného, trestního a správního práva. Nabízíme rovněž sociální poradenství, kde pomáháme při orientaci v sociálních službách, informujeme o sociálních dávkách
aj. Psychologické a mezigenerační poradenství nabízí klientům zejména
psychologickou podporu. V sociální poradně zaměřené na mezigenerační
a partnerské soužití se mohou klienti poradit ohledně postupu v konfliktních rodinných vztazích, ale i v případě domácího násilí a týrání. V neposlední
řadě poskytujeme i sociální poradnu pro pečující osoby, kterou většinou
vyhledávají děti seniorů, které pečují o své rodiče či klienti, kteří se starají
o svého partnera. Mohou se informovat o dávkách a dalších možnostech, jak
si péči usnadnit, ale rovněž načerpat podporu v náročné životní situaci.
Jak se mohu do poradny objednat?
Naši klienti se nejčastěji objednávají přes bezplatnou krizovou linku Senior telefon na čísle 800 157 157. Pokud si klient není jistý, jakou poradnu zvolit, kolegyně s klientem o situaci pohovoří a na základě rozhovoru doporučí vhodné
poradenství. Možné je také objednat se v Informačním a poradenském centru
po–st od 9:00–16:00.
Kolik sezení v poradně stojí?
Poradenství poskytujeme ze zákona bezplatně.
Mohu poradnu kontaktovat, i když nejsem člen Života 90?
Ano, můžete. Členství není podmínkou pro využívání poradenských služeb.
PROSÍME, POZOR!
Informační a poradenské centrum bude od 14. 7. do 17. 8. 2014 uzavřeno z důvodu
čerpání dovolené. V naléhavém případě se můžete obracet na bezplatnou nonstop krizovou linku Senior telefon 800 157 157.
Sociální a právní poradny budou v červenci a v srpnu uzavřeny.
V červenci a srpnu bude klub Kontakt probíhat v termínech 14.7., 28.7., 11.8., 25.8.
Č E R V E N 2014
STRANA 7
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Odpovídá vedoucí služby Petra Machová.
Co všechno si můžu zapůjčit?
Všechny tyto druhy kompenzačních pomůcek: chodítka pevná i pojízdná, klozetová křesla, mechanické vozíky, nástavce
na WC a vany, berle, hole, nafukovací vaničku na mytí hlavy
vleže, molitanové matrace k lůžku a elektrické antidekubitální matrace.
Jaké jsou výhody zapůjčení vozíku, matrace a jiných pomůcek?
Výhodou zapůjčení kompenzačních pomůcek je, že si můžete vše vyzkoušet,
zda zrovna Vám tenhle konkrétní typ vyhovuje, než se rozhodnete si takovou
pomůcku zakoupit, případně požádat lékaře, aby Vám jí předepsal.
Vůbec se v druzích a typech pomůcek nevyznám a nevím, co by pro mě nebo moje blízké
bylo nejlepší, co mám dělat?
Základní informace o tom, jaké druhy kompenzačních pomůcek jsou a na co slouží, by Vám
měli poskytnout pečovatelé a zdravotní sestry.
O tom, jaký konkrétní typ by byl vhodný zrovna
pro Vás, byste se měl poradit s odborníky – lékaři,
nebo fyzioterapeuty. Pomůcky, které potřebujete k toaletě (WC, koupání, sprchování) Vám nejspolehlivěji pomůže vybrat Váš ošetřovatel, který
zná dobře Vaše potřeby a zvyklosti. Konkrétnější
informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek v naší půjčovně získáte přímo od
našich fyzioterapeutek v době od 8 do 12:30 hod. na tel. čísle 222 333 507.
Zájemci o službu se mohou hlásit u sociálních pracovnic, po–pá 8–16 hod.
tel.: 222 333 546, 601 559 580, 601 559 584
e-mail: [email protected]
STRANA 8
Č E R V E N 2014
foto: Život 90
Kolik zapůjčení pomůcky stojí?
To záleží na tom, jakou kompenzační pomůcku si budete půjčovat. Např. u nás
Vám na zapůjčení berlí stačí 100,- Kč na celý měsíc (5 Kč/den) a při zapůjčení
mechanického vozíku zaplatíte 1000,-Kč za měsíc (50 Kč/den). Jak je to s cenami v naší půjčovně kompenzačních pomůcek, se dozvíte z ceníku, který najdete na našich webových stránkách nebo v našem Informačním centru. Dostat
ho také můžete ve 2. patře u nás v domě, kde kompenzační pomůcky půjčujeme každý všední den od 8 do 12:30 hodin.
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB ŽIVOTA 90
Odpovídá vedoucí Štěpánka Vajdová.
Co přesně centrum denních služeb je a komu slouží?
Centrum denních služeb Života 90 (CDS) je místem pro všechny seniory, kteří hledají aktivní náplň volného času, chtějí se
seznámit s novými lidmi a strávit čas v příjemném prostředí.
V našem CDS můžete navštěvovat kurzy keramiky, arteterapie, krajinomalby,
šití, cvičení, trénování paměti a počítačové kurzy. V kavárničce „U Elišky“ si
můžete dát něco malého k občerstvení. V restauraci Pražský most si mohou
klienti CDS dát oběd za 67 Kč. Senioři, kteří nejsou již v plné fyzické kondici,
mají možnost využít v CDS doprovod a asistenci našeho personálu. Doprovod
na toaletu, či možnost využít prostor Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra k osobní hygieně, je také součástí nabídky našich služeb v CDS.
Kde najdu nabídku všech jeho aktivit?
Nabídku našich aktivit naleznete na internetu www.zivot90.cz, v Informačním
a poradenském centru Života 90 nebo na tel. č.: 222 333 574, 739 477 609 (vedoucí služby).
Kde aktivity Centra denních služeb probíhají?
Všechny naše aktivity – kurzy, přednášky, koncerty apod. naleznete v 1. patře
sídla Života 90 (Karoliny Světlé 18, Praha 1). Nachází se zde také kavárnička
U Elišky.
Kolik zaplatím?
Cena za 60 minut lekce je 30 Kč. Jedna lekce trvá zpravidla 90 minut (=45 Kč).
Platit lze jednotlivě před každým začátkem kurzu.
Č E R V E N 2014
foto: Život 90
Jak se mohu přihlásit?
Pokud by se Vám nějaká z aktivit
CDS líbila, můžete se přijít do CDS
podívat a bezplatně si jednu hodinu v kurzu vyzkoušet. Stačí, když se
přihlásíte u mě na tel. č. 222 333 574
nebo 739 477 609 nebo mě také
zastihnete osobně každý den do
16 hodin v 1. patře Domu Portus.
Ráda Vám naše CDS ukážu a seznámím Vás s naší nabídkou. Všichni
jste u nás srdečně vítáni!
STRANA 9
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽIVOTA 90
Odpovídá vedoucí služby Petra Machová.
Pro koho pečovatelská služba je?
Je to služba pro seniory od 60 let, kteří žijí doma, ale kvůli
svému věku nebo zdravotnímu omezení potřebují pomoci
s některými úkony péče o domácnost, nebo i o vlastní osobu. Jsou to např. nákupy, pomoc s hygienou nebo úklidem, doprovody k lékaři či na úřady apod.
Jak pečovatelská služba funguje?
Pečovatelé za klienty docházejí do jejich domovů a tam jim pomáhají s úkony, které si nasmlouvali s vedoucí pečovatelské služby.
Dá se služba využít i mimo pracovní dny a hodiny?
Ano, pokud je volná pracovní kapacita, tak naši pečovatelé poskytují služby i v podvečerních až večerních hodinách v 18–20 hodin a o víkendech od 9 do 20 hodin.
Kolik služba stojí?
Nejčastější cenou je 120 Kč za hodinu poskytované péče. Cena je počítána
podle skutečného časového rozsahu vykonané péče, to znamená 2 Kč za minutu. Podrobnější informaci o našich cenách a poskytovaných úkonech najdete v Sazebníku výše úhrad nákladů za pečovatelskou službu, který je na
našem webu, také ho můžete získat v našem informačním centru nebo Vám
ho zašlu po telefonickém kontaktu.
foto: Život 90
Jak o službu zažádat?
Nejlepší je zavolat mi do kanceláře a sdělit mi svou
představu o pomoci, kterou byste potřebovali. Já
Vám řeknu, zda máme volnou kapacitu na požadovanou dobu a zda službu, kterou si přejete, poskytujeme. Pokud se dohodneme, předám kontakt
na Vás našim sociálním pracovnicím, které Vám zavolají a domluví se s Vámi na době, kdy u Vás provedou sociální šetření. Poté už bude následovat
první pečovatelská návštěva. Volejte mi na tel. číslo
222 333 544 a já Vám ráda zodpovím všechny dotazy k naší pečovatelské službě.
Zájemci o služby se mohou hlásit u sociálních pracovnic, po–pá 8–16 hod.
tel.: 222 333 546, 601 559 580, 601 559 584
e-mail: [email protected]
S T R A N A 10
Č E R V E N 2014
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOTA 90
Odpovídá vedoucí Eliška Fousková.
Pro koho je služba vhodná?
Služba tísňové péče Života 90 je vhodná pro seniory a zdravotně postižené.
Jak systém tísňové péče funguje?
Tísňová péče zajišťuje zprostředkování nebo poskytnutí pomoci v případě, že se uživatel služby ocitne v krizové situaci
(pád, zhoršení zdravotního stavu, ohrožení, strach apod.)
Co operátorka v případě poplachu udělá?
Operátorka se hlasově spojí s uživatelem, zjistí, v jaké situaci se uživatel nachází,
a na základě těchto informací zajistí pomoc – kontaktuje dopravní zdravotní
službu, rodinu uživatele, rychlou záchrannou službu nebo Městskou policii –
vždy podle situace uživatele a toho, jaký postup je nejrychlejší.
Co když upadnu v bytě a nebudu moct pomoci otevřít?
V tom případě operátorka kontaktuje osoby, které mají od vašeho bytu klíče,
nebo může využít klíče uložené u nás na dispečinku (pro Prahu). V ostatních
lokalitách je vždy důležité, aby měl do bytu někdo přístup.
Nabízí služba ještě něco navíc?
Ano, součástí služby je i možnost uložení klíčů, ale zejména pravidelné obvolávání uživatelů. Jednou týdně se s každým uživatelem telefonicky spojíme
a zjišťujeme jeho současnou situaci, jak se má. Známe své uživatele.
Kolik tísňová péče stojí?
Měsíční poplatek je 400 – 550,- (záleží na zvoleném typu zařízení). Pořizovací
cena se liší dle typu zařízení, způsobu pořízení a místě bydliště uživatele, podrobnější informace vždy rádi poskytneme.
Zájemci o služby se mohou hlásit u sociálních pracovnic, po–pá 8–16 hod.
tel.: 222 333 546, 601 559 580, 601 559 584
e-mail: [email protected]
Č E R V E N 2014
S T R A N A 11
foto: Život 90
Co když nestihnu tlačítko použít?
I v takovém případě se vám pomoci
dostane. Domácí zařízení tísňové péče
je vybaveno čidlem pohybu, které umí
ohlásit krizovou situaci na základě nepohybu v bytě.
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM
Odpovídá vedoucí služby Petra Machová.
Komu centrum slouží?
Pobytové odlehčovací (respitní) a rehabilitační centrum je
určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje
pečovatelské zajištění a dohled. Pečujícím rodinám umožníme absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici.
Jejich dlouhodobou starost přebere dočasně kolektiv respitního centra. Osamělým seniorům nabízíme podpůrné pobyty např. v období
rekonvalescence či za kalamitních situací.
Jaký druh péče nabízí?
K uživateli přistupujeme individuálně, jak v oblasti sociální a ošetřovatelské
péče, tak i v oblasti rehabilitace. Snažíme se maximálně podporovat uživatele
v soběstačnosti a snaze o jejich další rozvoj, s ohledem na individualitu a specifické potřeby jednotlivce. Poskytujeme pomoc při péči o vlastní osobu – pomoc při hygieně, při převlékání, zajištění stravy, úklidu pokoje apod. Nedílnou
součástí péče u nás je i rehabilitace, která může být skupinová, ale také individuální, podle předpisu lékaře. Nejsme zdravotnické zařízení, nemáme zde
lékaře. Pracují zde zdravotní sestry, které zajišťují základní, zdravotní úkony,
jako jsou například převazy, nebo podávání léků.
Chci si i při pobytu v centru zachovat svoje soukromí, je to možné?
Snažíme se pro uživatele služby vytvořit prostředí a životní podmínky, které
by byly co nejvíce podobné domácímu laskavému prostředí. Snažíme se vytvářet bezpečné a příjemné prostředí. Po dohodě se sloužící sestrou mohou
uživatelé i chodit ven na vycházky.
Jak dlouho můžu zůstat? Můžu se na pobyt vrátit opakovaně?
Délka pobytu je možná od 1 dne do 3 měsíců a pobyty je možné i několikrát
ročně opakovat.
Nabízí centrum nějaké doprovodné činnosti?
Naši uživatelé mohou chodit o patro níže do kavárničky a využívat některé
kurzy a programy Centra denních služeb – např. trénink paměti, výtvarné kurzy, nebo tematické přednášky. Mohou také za zvýhodněnou cenu chodit do
našeho Divadla U Valšů. Pravidelně k nám také budou chodit dobrovolníci,
kteří budou našim uživatelům předčítat, nebo s nimi mohou hrát stolní hry.
Kolik pobyt stojí a co cena zahrnuje?
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 150 Kč denně, ubytování v jednolůžkovém pokoji 200 Kč denně a k tomu strava 5 x denně za 160 Kč. K tomu je potřeS T R A N A 12
Č E R V E N 2014
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
S LUŽ BY Ž I VO TA 90
ba ještě připočítat 120 Kč za hodinu pečovatelských úkonů. Výše této částky je
stanovena podle toho, kolik pečovatelských úkonů budete skutečně potřebovat. Při nástupu k nám je potřeba zaplatit zálohu za pobyt ve výši 550,- Kč na
den, podle předpokládané délky pobytu. Pokud je plánovaný pobyt delší, tak
vždy alespoň na 30 dní pobytu. Informace o cenách i chodu oddělení a volných místech Vám ráda sdělím na tel. čísle 222 333 548.
Zájemci o služby se mohou hlásit u sociálních pracovnic, po–pá 8–16 hod.
tel.: 222 333 546, 601 559 580, 601 559 584
e-mail: [email protected]
SENIOR TELEFON 800 157 157
Odpovídá vedoucí služby Dana Kroupová.
Z jakého důvodu lidé volají na Senior telefon?
Na Senior telefon se obracejí klienti s různými potřebami.
Někteří senioři se cítí osaměle a chtějí si chvíli s někým popovídat. Mnohdy prožívají úzkost, strach, pocity ztráty, viny
a potřebují se někomu svěřit. Ozývají se nám i klienti, kteří jsou vystaveni domácímu násilí a týrání a hledají možnosti pomoci. Dále se na nás obracejí klienti, kteří potřebují poradit v oblasti sociálního a právního poradenství, řeší
rodinné spory, problémy s bydlením, apod. Klienty vyslechneme a společně
hledáme řešení. V případě potřeby předáváme kontakty na organizace, které
se specializují na danou problematiku.
Kdy můžu zavolat? Kdykoliv. Provoz Senior telefonu je nepřetržitý.
Kolik mě bude hovor stát? Nic. Senior telefon je bezplatný.
Jak mi sociální pracovnice mohou pomoci?
Pomoc sociální pracovnice se odvíjí od potřeby klienta. Základem je respekt
a odbornost, který se odráží ve vyslechnutí klienta a hledání možného řešení
situace. Mnohdy naši klienti nepotřebují radu, ale chtějí si s někým promluvit, chvíli s někým pobýt. Jindy žádají o konkrétní informace, které by přispěly
k řešení jejich situace.
Můžu zavolat i v případě, že nejsem senior?
Cílová skupina Senior telefonu nejsou jen senioři, ale i osoby, které o seniory
pečují. Do této skupiny spadají i rodinní příslušníci či subjekty poskytující služby seniorům. Pokud se k nám dovolají lidé s tématy, která se netýkají seniorů,
poskytujeme uživatelům základní sociální poradenství v rozsahu do 10 minut,
kdy vyhledáme a předáme kontakty na adekvátní služby, kde se jim mohou
věnovat.
Č E R V E N 2014
S T R A N A 13
P OZ VÁ N K A
Z PR AVO DA J Ž I VO TA 90
Pozvánka na výstavu do
Centra současného umění DOX
PRVNÍ LINIE
12. 6. – 22. 9. 2014
Výstava PRVNÍ LINIE připomene 100 let od výročí začátku 1. světové války.
V hlavním výstavním prostoru Centra DOX se v monumentální prostorové instalaci slovenských umělců Bohuše a Moniky Kubinských střetnou dvě bojové
linie: zákopový val evokující „verdunský“ obranný systém z první světové války a linie tvořená fragmenty autentických protileteckých bunkrů (tzv. „kugelbunkrů“) z druhé světové války, která byla jejím přímým důsledkem. Pomyslné
opuštěné a ztichlé bojiště, v němž se tyto dvě „první linie“ dvou největších
válečných konfliktů v dějinách lidstva setkávají, se stává jakýmsi mementem
uplynulého století válek a jejich absurdity.
Osudy, osobní příběhy, vzpomínky a intimní zpovědi přímých účastníků 1. světové války představí druhá část expozice. Unikátní deníky, kresby, fotografie
a pozůstalosti, které byly shromážděny v otevřené výzvě vyhlášené Českou
televizí v rámci příprav dokumentárního cyklu Raport o velké válce, doplní
videozáznamy rozhovorů s rodinnými příslušníky a dnešními majiteli pozůstalostí. V jejich vzpomínkách ožívají příběhy těch, kteří se před sto lety proti své
vůli stali svědky kolapsu světových dějin.
Snížené vstupné pro seniory. Při zakoupení vstupného pro 10 a více seniorů nabízíme komentovanou prohlídku výstavou zdarma. Objednávky prohlídky na: [email protected], 295 568 111.
Pokud se s námi chcete podělit o příběh a vzpomínky příslušníků vaší
rodiny, kteří bojovali v 1. světové válce, zašlete nám je prosím
na: [email protected]
Zpravodaj Života 90, měsíčník, ročník XIII, vychází 10 čísel ročně, kromě července a srpna.
• vydává: Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1; www.zivot90.cz • vedoucí vydání: Ing. Bohdana Bílková, manažerka sekce PR, e-mail: [email protected], mobil: 604 760 093
• předplatné: Hynek Bečvář, e-mail: [email protected], tel.: 222 333 591 • distribuci zajišťuje: společnost ADLEX, s. r. o. • osobní inzerce: tel.: 222 333 500, e-mail:
[email protected] • prodej: recepce Život 90, tel.: 222 333 555 • registrace: MKČR E 13935
• uzávěrka textů: 16. 5. 2014 • cena: 15 Kč za číslo, 200 Kč za roční předplatné.
S T R A N A 14
Č E R V E N 2014
PROG R AM – Ž IVOT 90 – ČE RVE N 2014
Datum Akce
út 3. 6. Vycházka se Stanislavou Bůchovou: HANSPAULKA
– za přírodou, bývalými usedlostmi a vilovou
architekturou / vstup zdarma
čt 5. 6. Filatelisté: Dvacet fotbalových mistrovství světa ve
filatelii a poštovní historii. Stanislav Kamenický /
vstup zdarma
so 7. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: ZÁMEK ŠKVOREC –
prohlídka interiérů a ANGLICKÉHO PARKU / vstupné
člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
ne 8. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: ZÁMEČEK JENERÁLKA –
ŠÁRECKÝM ÚDOLÍM DO DIVOKÉ ŠÁRKY / vstupné člen
Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Heligonky: Koncert Heligonek pro veřejnost
s p. Jíchou a p. Taublerem / vstupné 20 Kč
st 11. 6. Povídání o Praze / Praha 19. století, 2. část /
přednáší A. Štěpánová / vstupné 20 Kč
čt 12. 6. Prožitková dílna - dramaterapie / vede Jaroslava
Richterová / vstupné 20 Kč
so 14. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: ZÁMEK KŘINEC –
prohlídka interiérů a ANGLICKÉHO PARKU, NYMBURK
– prohlídka muzea a města / vstupné člen Ž90 10 Kč,
ostatní 20 Kč
ne 15. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: KOSTEL NAROZENÍ PANNY
MARIE A ZÁMEK V ZÁBĚHLICÍCH – podél Botiče do
Hostivaře / vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
út 17. 6. Vycházka s Jaroslavou Janouškovou: ROZKVETLÁ
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V PRŮHONICÍCH / vstup
zdarma
st 18. 6. Setkání s MUDr. M. J. Stránským
so 21. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: JEVANY – po stopách
K. Gotta, K. Svobody, L. Štaidla, K. Brožové,
K. Heřmánka, J. Heřmánka, J. Marvana, J. Fanty atd.
/ vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
Nordic walking s Jaroslavou Richterovou / PO
NAUČNÉ STEZCE RUDOLFA II., BRANDÝS NAD LABEM –
LÁZNĚ TOUŠEŇ / vstup zdarma
Kde a kdy
Sraz ve 14 hod. na stanici autobusu
131 Hanspaulka, který jede od metra
Hradčanská nebo z Bořislavky.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák,
16:30–19:00
Sraz v 8:15 hod. u pokladen
železniční stanice Praha –
Masarykovo nádraží – návrat
v 16:50 hod. Masarykovo nádraží
– Praha.
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti
stanice Dejvická trasy A metra.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák,
14:00–16:00
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák,
14:15–15:45
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák,
16:45–18:45
Sraz v 8:30 hod. u pokladen
železniční stanice PrahaMasarykovo nádraží – návrat 18:02
hod. Praha-Masarykovo nádraží.
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti
stanice Skalka trasy A metra.
Sraz v 9:50 hod. na stanice
metra C Opatov u autobusu č. 328
(autobus odjíždí v 10.05 hod.)
Divadlo U Valšů, 15:00
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti
stanice Háje trasy C metra.
Sraz v 8:30 u stanice busu 367,
Černý most (odj. 8:45, Brandýs n/L.,
st. U soudu v 9:10).
PROG R AM – Ž IVOT 90 – ČE RVE N 2014
Datum Akce
ne 22. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: KOBYLISY – ČIMICKÝM
HÁJEM PŘES VELKOU SKÁLU DO TRÓJE K ZÁMKU /
vstupné člen Ž90 10 Kč, ostatní 20 Kč
čt 26. 6. Prožitková dílna – dramaterapie / vede Jaroslava
Richterová / vstupné 20 Kč
ne 29. 6. Vycházka s Jiřím Šlechtou: ZÁMEK A KOSTEL
SV. JAKUBA NA ZBRASLAVI – po stopách S. Rašilova,
V. Vančury, J. Otty, J. Vejvody / vstupné člen Ž90 10
Kč, ostatní 20 Kč
pokračování
Kde a kdy
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti
stanice Kobylisy trasy C metra.
Život 90, 1. patro, místnost Dřevák,
16:45 - 18:45
Sraz ve 14:00 hod. na nástupišti
stanice Smíchovské nádraží trasy
B metra.
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Trénink paměti je důležitý jako preventivní cvičení k udržení
duševní svěžesti. Pomáhá předcházet nemocem stáří
(Alzheimerova choroba…).
Mozek – sídlo naší paměti, je závislý na trénování. Zapamatovat si lze
o hodně víc, než sami tušíte a pravidelným trénováním lze paměť zlepšit.
V kurzu si pod vedením zkušené lektorky procvičíte nejen paměť, ale
dostanete také zajímavé tipy a rady na trénování paměti v domácím
prostředí spolu s různými materiály.
Přijďte se nezávazně a zdarma podívat do našeho kurzu trénování paměti.
Náplň lekcí není náročná, často bývá i zábavná.
KAŽDÝ ČTVRTEK od 10:45 do 12:15 hod.
místnost REMINISCENCE (1. patro)
Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1
Download

Červen 2014