tec
News
25
Technický bulletin HARTING
Článek hosta:
Prof. Dr. Nils Aschenbruck
Bezpečnost a zabezpečení
v Průmyslu 4.0
Rozhovor:
Článek hosta:
Robert Harting
„Všechno je to v hlavě“
Stefan Hoppe
Interoperabilita: Z RFID do
MES/ERP a do cloudu
Integrovaný průmysl
Jak produkty řídí výrobu budoucnosti
Nové nápady.
Pro lepší
budoucnost.
2
Čtvrtá průmyslová
revoluce vyžaduje odvahu
Čtvrtá průmyslová revoluce začala nástupem produktů, které samy řídí svou
výrobu. RFID technologie doslova postavily automatizaci na hlavu – od
centralizovaných systémů jsme se přesunuli k samotným produktům.
Tento přístup vyžadoval nové nápady a nevšední koncepce. A samozřejmě
také společnosti jako HARTING, které mají dostatek zkušeností i odvahy.
» Philip Harting,
Senior Vice President
Connectivity & Networks
Vážení zákazníci a obchodní partneři,
dosud jsme v historii zaznamenali tři průmyslové revoluce. Symbolem první z nich
se stal parní motor, druhá přišla s montážními linkami a třetí pak s elektronickým řízením. V čem však spočívá čtvrtá
průmyslová revoluce? Dle mého názoru v
samotném produktu. V budoucnu totiž budou produkty samy řídit svou výrobu – a
aby toho byly schopny, budou se spoléhat
na kyberneticko fyzikální systémy.
Pro mnohé není CPS žádnou novinkou.
V podstatě se jedná o stabilní decentralizaci, ke které se průmysl obrátil přibližně
před 20 lety, a která vedla k utváření funkčních modulů. O dvě desetiletí později má
tato koncepce k dispozici vyšší výpočetní
výkon, větší množství senzorů, více softwarových nástrojů a především pak vyšší
inteligenci! Je ovšem na místě nazývat tento
krok revolucí? Nejedná se spíše o pouhý pokrok? Podíváme-li se pouze na CPS, mnozí
se přikloní spíše k druhé variantě.
svědky skutečné revoluce, protože samotný
budoucí produkt říká CPS, co má dělat. CPS
již navíc není pouhou decentralizovanou
automatizační jednotkou v centralizovaném
systému. Pracuje autonomně, dostala se na
mnohem vyšší úroveň a poskytuje služby,
jež společně výrazně zvyšují flexibilitu a
efektivitu výrobního procesu.
Z tohoto pohledu je velmi potěšitelné, že klíčové technologie již existují – např. RFID,
Ethernet, SoA (Service oriented Architecture) nebo OPC-UA (OLE for Process Control
Unified Architecture). Vývoj pak tyto technologie posouvají kupředu už jen tím, že
jsou k dispozici.
Nyní se nacházíme na bodu zlomu – tedy
na dosah od plošného zavedení těchto technologií v průmyslu. Nebude to trvat dlouho.
Nejdůležitějším faktorem při vývoji nových
řešení vždy byla a stále zůstává odvaha.
Věřím, že se vám naše exkurze do světa
budoucnosti bude líbit.
Pokud však na věc nahlédneme v širších
souvislostech, není pochyb o tom, že jsme
3
08
12
Bezpečnost a zabezpečení
v Průmyslu 4.0
OPC-UA + RFID = Průmysl 4.0
Obsah
Strategie
Řešení
03 | Úvodník | Čtvrtá průmyslová
revoluce vyžaduje odvahu fourth
12 | OPC-UA + RFID = Průmysl 4.0
Průmyslová verze standardu Plug &
Play je nyní na dosah
06 | Jak společnost HARTING
přispívá integrovanému
průmyslu?
Integrovaný průmysl je implementací
vize společnosti HARTING
08 | Článek hosta
Prof. Dr.
Nils Aschenbruck
Bezpečnost a zabezpečení v Průmyslu 4.0
10 | Článek hosta
Stefan Hoppe
Interoperabilita: Z RFID do MES/ERP
a do cloudu
20 | Modularizace a
specializace ve strojírenství
HARTING klade důraz na variabilitu
produktů
4
14 | Inteligentní technologie:
Moderní pojem UHF RFID
Konektory a osazené kabely HARTING
lze opatřit UHF RFID transpondéry
23 | Rozšiřujeme možnosti
využití konektorů Han-Eco®
HARTING Technology Group rozšiřuje
portfolio produktů Han-Eco®
30 | Průmyslová systémová
kabeláž – páteř integrovaného
průmyslu
HARTING nabízí kompletní
strukturovaný systém kabeláže
33 | Nová řešení.
Nové možnosti.
HARTING Technology Group
rozšiřuje možnosti využití technologie
Ha-VIS preLink®
36 | Radikální miniaturizace
konektorů PCB
har-flexicon® nyní dostupné s roztečí
1,27 mm a 2,54 mm
16
34
RFID transpondéry pro venkovní využití
Inteligentní systémy pro uchovávání
energie pro rodinné domy se solárními
panely
Aplikace
16 | RFID transpondéry
pro venkovní využití
Vývojáři ze společnosti HARTING
pohánějí vývoj RFID technologií
18 | Řízení energie v kontextu
integrovaného průmyslu
Společnost HARTING již navrhla
potřebnou související systémovou
architekturu
22 | Han® Q 4/0 And Han® Q 3/0
v polovodičovém průmyslu
HARTING splňuje nejpřísnější nároky
kladené na konektory ve výrobě
polovodičů
24 | Han-Fast® Lock v akci
Aplikace demonstrující výkonnost
spojovacích technologií HARTING
26 | Uzpůsobené bezdrátové
řešení pro integrované
bezpečnostní systémy
Řešení HARTING slouží ve vlacích
společnosti Vossloh
32 | Flexibilita při každé otáčce
HARTING implementuje inovativní
standardy připojení do větrných turbín
34 | Inteligentní systémy pro
uchovávání energie pro rodinné
domy se solárními panely
Konektory har-flex® se osvědčily jako
spolehlivá propojovací technologie v
systémech pro uchování solární energie
37 | Námořní průmysl
Produkty HARTING v námořním
průmyslu
38 | Han-Yellock® na scéně
Kvality konektorů Han-Yellock®
je předurčují k využití
v pódiové technice
39 | Konektory Han® SEK
v odporových dekádách
Česká společnost MEATEST spol. s.r.o.
volí konektory HARTING
40 | Bezpečnost a spolehlivost
svářecích robotů
Konektory HARTING ve službě robotů
pro obloukové svařování
41 | Prémiové služby v nové limitované řadě turistických vlaků
Železniční společnosti v západním
Japonsku spoléhají na produkty
HARTING
Stručně
42 | Všechno je to v hlavě
Rozhovor s
Robertem Hartingem, mistrem světa a
vítězem olympijských her v hodu
diskem a také sportovcem roku 2012
v jedné osobě
43 | Kalendář veletrhů
43 | Podrobnosti o publikaci
5
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Co
Integrovaný
průmysl vlastně
znamená?
6
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Jak společnost HARTING přispívá
integrovanému průmyslu?
Integrovaný průmysl spočívá v interakci celé řady komponent a systémů, od jednoduchých senzorů přes RFID až k
MES a ERP systémům. Hlavním cílem přitom je zkombinovat jednotlivé systémy tak, aby byly ihned po zapojení plně
funkční, interoperabilní a dokázaly pružně reagovat na měnící se požadavky. Integrovaný průmysl je kýženým cílem
čtvrté průmyslové revoluce – a společnost HARTING aktivně udává kurz na cestě k této budoucnosti.
» Claus Hilger, Director of HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technology Group, [email protected]
» Dr. Jan Regtmeier, Product Manager RFID Reader, HARTING Technology Group, [email protected]
I
ntegrovaný průmysl je implementací
vize společnosti HARTING „jak utvářet
budoucnost pomocí technologií pro lidi“.
Integrovaný průmysl se teprve rýsuje.
Důvodem není nedostatek technologií a
standardů – celý vývoj čelí překážkám
v podobě vysoké komplexnosti integrace
různých systémů a komponent. Také je
třeba vypořádat se s nedůsledným a neplošným využíváním stávajících norem.
Zde se společnost HARTING vydává svou
dobře prozkoumanou cestou: cestou důsledného využívání a vytváření norem,
cestou kvalitních a trvale udržitelných
produktů a cestou poskytování kompletních řešení. Proto Integrovaný průmysl
není pouhým moderním pojmem. Aktuálně se viditelně projevuje v reálném
světě – díky inovativnímu a pragmatickému přístupu.
Co tento přístup kombinuje:
• R FID (Radio Frequency Identification)
dává produktům identitu;
• vestavěná zařízení umožňují zaznamenávat měření a činit jednoduchá
rozhodnutí, a to rovněž v terénu;
• middleware vytváří kompletní spojení
mezi hardwarem a softwarem;
• architektura orientovaná na služby
nabízí zákazníkům minimalizaci nákladů v dlouhodobém horizontu;
• konzistentní využívání norem je pro zákazníky společnosti HARTING zárukou,
že získají nadčasové řešení (např. GS1
EPCglobal, OPC-UA a quasi-standardy
jako SAP Auto-ID Infrastructure (AII));
• integrace systému je postavena tak,
aby nabídla zákazníkům kompletní
řešení pro automatickou identifikaci
vytvořené na klíč.
Univerzální řešení
Řešení pro pestrou škálu nejrůznějších
oblastí vycházejí z následujícího širokého spektra:
• Sledování výroby a majetku: řešení
eKanban a Smart Factory od společnosti HARTING společně demonstrují,
jak vypadá výroba budoucnosti bez
použití papíru. Produkty samy řídí
svůj výrobní proces v rámci celého
systému SAP.
• Proaktivní údržba a podmíněné monitorování: RFID coby paměť produktu a
možnost připojit senzory dovolují provádět proaktivní údržbu. Například
můžete získat kompletní a transparentní historii o vstřikovacím zařízení
a na jejím základě pak provádět proaktivní údržbu dle aktuálních potřeb,
čímž minimalizujete prostoje.
• Správa konfigurace: komplexní systémy, jakými jsou stroje, sestávají z
bezpočtu jednotlivých modulů, které
jsou spojeny ve správě konfigurace.
Na jedné straně stojí plně integrovaná
mobilní řešení na a na straně druhé
zase připojení k MES/ERP systémům.
Nové směry se již úspěšně rýsují: vše
od analýzy procesů až po připojení SAP
pochází z jediného zdroje. Dnes se řešení
pro Integrovaný průmysl od společnosti
HARTING s úspěchem využívají nejen u
zákazníků, ale také v rámci našich vlastních výrobních provozů.
Aktuální projekty
Z technologického hlediska existují v současné době dva trendy,
na jejichž utváření a navrhování
se společnost HARTING aktivně
podílí. Otevřené hardwarové projekty jako například Raspberry Pi
skýtají dříve netušené možnosti.
Objevujeme nové přístupy založené na OPC-UA, standardu pro
interoperabilitu a komunikaci mezi
stroji. Jestliže vás tato nová řešení
zajímají, nebo pokud si chcete
ověřit či případně realizovat své
vlastní nápady, spojte se s námi.
My jsme připraveni.
7
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Bezpečnost a
zabezpečení
v Průmyslu 4.0
Průmysl 4.0 a kyberneticko-fyzikální výrobní systémy (CPPS) mají nesmírný potenciál při budování sítě nejen v rámci
jedné firmy, ale i několika společností. Takové síťové propojení však s sebou nese nové výzvy týkající se bezpečnosti
provozu a zabezpečení IT.
Článek hosta:
» Prof. Dr. Nils Aschenbruck
Prof. Dr. Nils Aschenbruck, institut počítačových věd univerzity v Osnabrücku,
spolupracuje se společností HARTING na
distribuovaných systémech.
Smart Factory je stěžejním prvkem Průmyslu 4.0. Tento ky-
berneticko-fyzikální výrobní systém (CPPS) využívající celou
řadu senzorů a pohonů umožňuje realizovat efektivní a adaptivní výrobu. Přesun k Průmyslu 4.0 jde ruku v ruce s lepší
konektivitou. Zatímco průmyslové řídicí systémy byly nejprve
doplněny o podnikové sítě (intranet), v Průmyslu 4.0 jsou různé inteligentní továrny propojeny napříč společnostmi v rámci
8
celého hodnotového řetězce. Interní i mezipodnikové sítě však
čelí různým bezpečnostním hrozbám, které mohou zásadním
způsobem ovlivnit úspěšnost.
Obecně rozlišujeme mezi zabezpečením IT a bezpečností provozu. Pokud jde o bezpečnost provozu, včetně požadavků na
spolehlivost a bezpečnost funkcí, skvěle si vede automatizace. Propojení sítí mezi různými továrnami s sebou nese další
úskalí související robustnosti celého systému. Je například zapotřebí zajistit, aby v žádném případě nedošlo k opoždění dat
důležitých pro automatizaci v reálném čase. Tento nárok lze
splnit kupříkladu efektivní prioritizací. V mnoha případech se
setkáme s dalšími problémy, jež vyvstanou tehdy, je-li bezpečnost provozu ohrožena slabinou v zabezpečení IT. Útočný cloud
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
IT falšuje data senzorů a tím obchází mechanismy a postupy
nezbytné k zajištění bezpečnosti provozu.
Spolehlivosti, integrity a autentičnosti přenášených dat v oblasti zabezpečení IT se dosahuje vyžadováním přístupových
práv, bezpečnostní architektury a odpovědnosti. Pokud jde o síť
v rámci jednoho provozu, odpovědnosti a přístupová práva lze
obvykle jednoznačně určit. Důraz by však měl být kladen také
Jaké interní informace jsou odesílány,
kým a proč?
na odpovídající bezpečnostní architektury v rámci provozu,
obzvláště mezi podnikovými řídicími systémy a běžnou IT podnikovou sítí. Jestliže se budeme bavit o sítích spojujících různá
pracoviště, provozy a společnosti – což je nezbytným předpokladem k získání výhod Průmyslu 4.0, stává se zabezpečení IT
hlavním problémem. Děje se tak proto, že když na jakémkoli
pracovišti, provozu či v kterékoli společnosti dojde k problému
se zabezpečením IT, ovlivní tento problém všechny zúčastněné.
V těchto případech je nezbytné definovat přístupová práva a
odpovědnost a vyvinout bezpečnostní architektury pokrýva-
jící všechna pracoviště, provozy a společnosti. Kooperativní,
otevřené sítě – vyžadované již ze samotné povahy kybernetic-
Každý jednotlivý problém se zabezpečením IT se stává problémem všech.
ko-fyzikálních výrobních systémů a koncepce Průmysl 4.0 –
musí být doplněny kooperativními bezpečnostními architekturami.
Stručně
•sítě jsou nedílnou součástí Průmyslu 4.0
•tím vyvstávají problémy se zabezpečením IT
•řešením jsou kooperativní bezpečnostní architektury
9
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Interoperabilita:
Z RFID do MES/ERP
a do cloudu
Co mají společné společnosti HARTING a Beckhoff? Obě jsou úspěšnými
rodinnými podniky ve Východním Vestfálsku. A jak si spolu rozumí jejich
produkty?
Článek hosta:
» Stefan Hoppe
Stefan Hoppe,
President OPC
Europe (TwinCAT
Product Manager,
Beckhoff)
OPC? Vy musíte myslet tu starou stan-
dardizační technologii, která umožňuje přenos dat mezi vizualizačním
zařízením a řídicí jednotkou PLC. Interoperabilita je v podstatě jen moderním
marketingovým slovem. Stejně jako „otevřenost“ a „modularita“, kterými se dnes
každý ohání.
Pokud jste souhlasili s předchozími řádky, pak zjevně patříte k tzv. staré škole.
K lidem, podle kterých automatizační
pyramida sestává ze zcela oddělených
vrstev, ve kterých jsou zařízení v terénu,
senzory a pohony spojeny s řídicí jednotkou pomocí elektronických signálů
přenášených přes rozhraní RS232 nebo
USB. Řídicí jednotka tyto signály přeměňuje na data, která pak předává dále
do vyšších řídicích úrovní. Vše nakonec
10
končí na úrovni MES-ERP, které je dosaženo prostřednictvím webových služeb.
Tento model v zásadě vychází z předpokladu, že pokud jde o komunikaci, RFID
čtečka nebo PLC jsou „hloupé“ a vždy v
podstatě reagují jen požadavky z vyšších
úrovní. Na vyšší úrovni se vždy nacházejí klienty, které spouštějí datové požadavky, zatímco na nižší úrovni je server,
který poslušně reaguje.
Pouhý sen?
Ke snu by se dala přirovnat představa,
že všechna zařízení a služby mezi sebou
komunikují zcela nezávisle – bez ohledu
na výrobce, operační systém, hierarchii
a topologii. Funkčnost zařízení je zjistitelná, avšak ne každým, což znamená,
že přímo v zařízení se uplatňují bezpečnostní mechanismy, ověřování a šifrování. A v případě selhání datového spojení
nedojde ke ztrátě žádných dat; ta se naopak v pravidelných intervalech automaticky načítají do vyrovnávací paměti.
Realita!
Ve skutečnosti jsou všechna tato přání
již realitou: klíčem je interoperabilita založená na unifikované architektuře OPC
(OPC-UA), pokud nejsou v reálném čase
zpracovávány náročné požadavky. Zde je
několik příkladů: Fraunhoferův institut
v Lemgu zeštíhlil UA server na 10 kb za
účelem jeho integrace do nejmodernějších senzorů. Společnost Beckhoff integrovala OPC-UA do nejmenší vestavěné
řídicí jednotky PLC a současně využila
mezinárodní funkční bloky UA v organizaci PLCopen. Společnost HARTING brzy
odhalila potenciál OPC-UA a integrovala
jej do svých čteček RFID.
Avšak zmíněné dvě společnosti z Východního Vestfálska nejdou touto cestou samy: SAP nabízí OPC-UA ve svém
produktu MES, a stejně tak se s OPC-UA
můžeme setkat u společností ABB, Siemens a mnoha dalších na celém světě.
Není tedy pochyb: OPC-UA nabízí hladké připojení od těch nejkompaktnějších
senzorů až k celému cloudu. Mnohem
důležitější však je, že UA klient v čtečce
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Veronika Schmidt-Lutz,
Product Owner Manufacturing SAP AG
„OPC-UA poskytuje rychlou a bezpečnou
komunikaci nezávislou na platformě mezi
podnikovým systémem SAP a i těmi nejmenšími zařízeními v terénu.“
RFID umožňuje cloudu nezávisle navázat komunikaci a předávat data přímo do
systému MES, aniž by bylo potřeba PLC.
To tak trochu narušuje onu tradiční pyramidu, nemyslíte? Jisté však je, že díky
OPC-UA si každé zařízení může vyměňovat informace s libovolným jiným zařízením či službou, což je možné bez ohledu
na to, zda se nachází v terénu nebo v
cloudu. Vzhledem k tomu se inteligentní
řešení – od RFID čteček HARTING až po
SAP – stávají implementovatelnou realitou. Vyšlete tuto zprávu do světa!
P.S.: Řídicí jednotky PLC se přesto stále
můžou hodit!
Stručně
Interoperabilita s OPC-UA
umožňuje:
•hladkou komunikaci;
•jednoduché provedení;
•integrované zabezpečení
mezinárodních standardů
Klasická pyramida – horní vrstva vyvolává akce, spodní vrstva reaguje
11
tec.News 25: Řešení
OPC-UA + RFID =
Průmysl 4.0
Plug & Work – průmyslová verze standardu Plug & Play – je nyní na dosah. Společnost HARTING nasadila prototyp
serveru OPC-UA na čtečku RFID a poprvé v historii dokazuje, jak snadná může být v budoucnu integrace, jestliže
postoupíme k Průmyslu 4.0.
» Dr. Jan Regtmeier, Product Manager RFID Reader, HARTING Technology Group, [email protected]
V současné době integraci ve světě automatizace komplikují
patentované protokoly a specifické ovladače. To představuje překážku v implementaci Průmyslu 4.0 a zvyšuje náklady i časovou
náročnost. OPC-UA coby komunikační kanál dokáže zajistit komunikaci například mezi čtečkou RFID, řídicími jednotkami PLC a
aplikacemi (M2M – stroj-stroj), od zařízení v terénu (senzory, PLC)
až po nejvyšší úroveň (SAP). To vše bez komplikací s ovladači.
Hlavní výhody OPC-UA:
• Snížení nákladů na integraci zavedením společné architektury pro přístup k informacím;
• Šifrování, zabezpečení, certifikáty: přístup přes firewall a
internet;
• Nezávislost na platformě (Linux, Windows XP Embedded,
Vx-Works, Mac, Windows 7);
• SoA (architektura orientovaná na služby);
• K lient může „prohlížet“ data poskytovaná serverem OPC-UA,
např. čtečkou RFID. Jinak řečeno, klient nepotřebuje vědět,
co server může dělat, a místo toho požádá o zobrazení dat.
Společnost HARTING má bohaté zkušenosti s konektivitou a vytvářením standardů. OPC-UA do strategie společnosti ­HARTING
perfektně zapadá: za účelem bezpečného a spolehlivého připojení k nejrůznějším systémům a zařízením je zaveden otevřený
standard.
Společnost HARTING stále více podporuje integraci aplikací
pro automatickou identifikaci (Auto-ID) do systému SAP, a proto je modul SAP označený jako SAP Plant Connectivity (PCo)
skutečně zajímavý. Jedná se o implementaci klientu OPC-UA na
straně SAP. Další programování již není potřeba, což znamená, že klient nyní může vyžadovat RFID data ze čtečky RFID,
­protože čtečka RFID je vybavena serverem OPC-UA (proto­
typem).
Podobně PLC od společnosti Beckhoff využívající dodaný standardní klient OPC-UA může také načítat a zpracovávat data ze
čtečky RFID. Výsledkem je rychlá a jednoduchá integrace bez
ohledu na to, zda jsou data vyžadována na úrovni PLC nebo
systému SAP.
Této interoperability, tj. jednoduchosti a původní flexibility,
je dosaženo prostřednictvím architektury SoA, kterou tvoří
OPC-UA a základní datový model. V oblasti RFID nás však
S prototypem serveru OPC-UA na čtečce RFID Společnost HARTING poprvé
v historii dokazuje, jak snadná může být v budoucnu integrace, jestliže postoupíme
k Průmyslu 4.0.
12
tec.News 25: Řešení
stále čekají ještě další úkoly. Ke kódování informací na RFID
transpondéru slouží tzv. EPC (Electronic Product Code) standard. V případě, že zákazník chce použít celosvětově jedinečné
EPC číslo, může si je stejně jako u čárového kódu rezervovat u
GS1. Různé RFID čtečky nicméně ke zjištění těchto informací
z RFID transpondéru využívají patentované protokoly.
přes OPC-UA ještě více usnadnila, urychlila a zpříjemnila
uživatelům.
Rádi se dozvíme vaše nápady! Spojte se s námi.
Zde společnost HARTING podniká první kroky ke sjednocení GS1 a ostatních OPC organizací, aby integraci RFID
13
tec.News 25: Řešení
Inteligentní
technologie:
Moderní pojem
UHF RFID
Moderní výrobní závody využívají modulární struktury a jsou
hustě zasíťovány. V důsledku toho musí být pro údržbové a provozní
práce zadána, katalogizována a identifikována rozhraní konektorů HARTING.
Malá komponenta UHF RFID (Ultra High Frequency Radio Frequency Identification)
vyrobená společností HARTING Technology Group spojuje množství oddělených datových
sad a integruje je do vysoce efektivní správy dat.
» Frank Quast, Head of Product Management Han®, HARTING Technology Group, [email protected]
» Olaf Wilmsmeier, Product Manager Software, HARTING Technology Group, [email protected]
Konektory a osazené kabely od společnosti HARTING lze opa-
třit UHF RFID transpondéry, a spojit tak informace a data z
reálných komponent s virtuálním světem. Na veletrhu Hannover Messe 2013 HARTING Technology Group poprvé ukázala, jak
lze s pomocí UHF RFID zajistit pohodlnou, rychlou a spolehlivou identifikaci sahající od specifických údajů o konektorech
až k objednávání náhradních dílů. Pomocí mobilní čtečky, tj.
smartphonu s připojenou čtecí jednotkou, lze data o komponentě zaznamenat a porovnat s daty z HARTING eBusiness.
Bezprostředně po identifikaci lze zobrazit referenční hodnoty
nebo náhradní díly a okamžitě tyto informace využít. Tím se
výrazně zkrátí čas a předejde nákladným omylům například
v podobě objednání nesprávného náhradního dílu během
údržby.
Aby ovšem tato koncepce fungovala spolehlivě i v terénu, je potřeba mít v obslužném datovém systému podrobnou a relevant-
14
ní databázi. Kromě konfigurace konektoru dovoluje databáze
také přístup nezávislý na umístění. Uživatelé následně přes
Díky RFID můžeme velmi pohodlně
zaznamenávat data z různých konektorů.
internet získají podrobná data o identifikovatelných objektech.
Zde HARTING Technology Group již implementovala řešení
eBusiness založené na systému SAP, s jehož pomocí sestavila
databázi bohatých zkušeností. Ty jsou nyní dostupné přímo
pro uživatele a operátory. Vlastní koncepce HARTING Technology Group umožňuje spolehlivý a rychlý přístup k podrobným
údajům o produktech a strojích a může posloužit ke zvětšení
dosahu podnikání a výrobních procesů.
tec.News 25: Řešení
RFID technologie umožňuje ještě další inovace v podobě
sběru a uchování dat specifických pro objekt. Nejenže RFID
štítky mohou jedinečným způsobem identifikovat objekty –
do transpondérů lze zapsat další informace a dle potřeby je
přečíst nebo aktualizovat. Transpondéry senzorů mohou zaznamenávat i další data, např. přímo z objektu odečítat údaje
o teplotě a ukládat je do transpondéru. Tato dodatečná data
zaznamenaná přímo z objektu umožňují ověřování například chybného provozu stroje. To je další plus s ohledem na
bezpečnost.
Díky svému portfoliu UHF RFID a zkušenostem se softwarem
dokáže ­HARTING Technology Group navázat na úspěch známého konektoru a osazených kabelů strukturami podnikové databáze a dalšími novinkami končícími objednáváním náhradních
dílů. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob správy
procesů a dat.
Stručně
•bezpečné čtení dat
•pohodlný přístup k informacím na webu
•přímé využití dat v systémech pro správu
15
tec.News 25: Aplik ace
16
tec.News 25: Aplik ace
RFID transpondéry pro
venkovní využití
Dostupnost výkonných a spolehlivých RFID transpondérů má zásluhu na tom, že značnou část řízení procesů lze přenechat vyráběným produktům. Průmyslové procesy jsou stále inteligentnější a vysoce flexibilní. Vývojáři ze společnosti HARTING usilovně pracují na dalším vývoji RFID technologií.
» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, HARTING Technology Group, [email protected]
Značná míra uzpůsobování produk-
tů v kombinaci s požadavky na flexibilní sériovou výrobu představují pro
průmysl jednu z největších výzev. V
Průmyslu 4.0 budou nezbytné automatizační technologie inteligentnější.
Hybnou silou tohoto vývoje budou metody auto-optimalizace, auto-diagnostiky a učení. Pracovníci ve výrobě
získají účinnou pomoc, která je u současných komplexních pracovních postupů a neustále rostoucích požadavků
na kvalitu nedocenitelná.
Z tohoto úhlu pohledu je důležité, aby ty
komponenty, které jsou pro proces nezbytné, měly své vlastní ID, a aby toto
ID bylo také komunikovatelné. Cílem je
dosáhnout toho, že stroje budou schopny
se samy nakonfigurovat.
RFID jako prostředník
RFID zde bude hrát významnou roli.
U tohoto přístupu jsou komponenty
vybaveny RFID transpondérem a sdílejí specifická data s řídicím systémem prostřednictvím bezdrátového
připojení.
V tomto kontextu je v současné době
hlavním problémem perfektní integrace
transpondérů v prostředích s kovovými
povrchy, které způsobují odraz signálu. Datová média musí rovněž odolávat
drsným podmínkám, velkým výkyvům
teplot a korozivním látkám, jako jsou
například chemické přípravky nebo
oleje. Společnost HARTING všechny tyto
požadavky zaznamenala a podle nich
průběžně rozšiřuje a vylepšuje portfolio
RFID transpondérů Ha-VIS. Vysoká spolehlivost provozu za extrémních podmínek je pro RFID transpondéry Ha-VIS od
společnosti HARTING příznačná.
Na posledním veletrhu Hannover Messe
společnost HARTING ukázala, že komponenty vybavené transpondérem HARTING
dokážou během procesu přijímat a vysílat informace o podmínkách v okolním
prostředí. To udává směr k inteligentním
technologiím pro zpracování, ve kterých
RFID technologie umožňují auto-optimalizaci, auto-konfiguraci a auto-diagnostiku dílů a komponent. Data nyní mohou
být dynamická, tzn. postup v rámci procesu lze uložit do paměti, a díky tomu
jsou naplněny základní předpoklady
pro auto-konfiguraci technologií využívaných během procesu.
Hudba budoucnosti
Vývojáři ze společnosti HARTING však
posouvají vývoj ještě dále. Kromě identifikace jednotlivých komponent dojde v
budoucnu ke zvětšení paměti pro jednorázový zápis, což RFID transpondérům
HARTING umožní bezpečně a nezměnitelně alokovat určitý typ paměti konkrétní
komponentě, a tím její vlastní historii.
Nejmodernější čipy navíc umožní komponentám vnímat podmínky okolního
prostředí.
17
tec.News 25: Aplik ace
Řízení energie v kontextu
integrovaného průmyslu
HARTING Technology Group již nabízí systém pro řízení energie, který zajišťuje zcela transparentní spotřebu energie a
poskytuje přehled o energetické účinnosti jednotlivých procesů, strojů a zařízení. Stále však potřebujeme integrovat
data o spotřebě energie do všech aplikací souvisejících s procesem. Jinými slovy, řízení energie by mělo být začleněno do rámce integrovaného průmyslu – společnost HARTING již navrhla potřebnou související systémovou
architekturu.
» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity + Networks, HARTING Technology Group, [email protected]
» John Witt, System Application Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
Společnost HARTING svými automati-
zovanými informačními technologiemi
ve světě průmyslu stihla vytvořit konvergentní ethernetovou komunikační
platformu. Ta je založena na výkonné
síťové infrastruktuře splňující specifické požadavky odvětví. Je třeba nejen uzpůsobit konektory a kabely, ale
také posílit aktivní infrastrukturu.
Společnost HARTING o sobě v oblasti
průmyslové ethernetové infrastruktury již dala vědět. Jedním z příkladných úspěchů je zaznamenávání dat
o spotřebě energie na úrovni procesu
pomocí funkce ethernetové síťové infrastruktury.
Systém řízení energie od společnosti
HARTING se dočkal implementace ve
výrobních závodech HARTING v podobě
koncepce „smart Power Network Infrastructure“, která se skládá z jednotek
smart Power Network Units, výkonného middlewaru a služeb smart Power
Services.
Jednotky smart Power Network Units
jsou součástí ethernetové sítě v oblasti
výroby a tvoří rozhraní pro elektroměry.
Byly nainstalovány elektroměry, teploměry a plynoměry, zatímco stávající zařízení byla doplněna o vhodné rozhraní,
např. ModBus, M-Bus nebo čítač pulzů
S0. V závodech společnosti ­HARTING bylo
nainstalováno celkem 276 měřidel s 41
jednotkami sPN.
Instalace této infrastruktury přitom nebyla nijak náročná: po analýze technické konfigurace závodu byly odpovídající
body s určitou spotřebou vybaveny měřiči. Jednotky sPN poté byly prostřednictvím stávající ethernetové sítě spojeny se
serverem a klientem.
Transparentní spotřeba energie
Spotřeba energie se nyní ve výrobních
závodech společnosti HARTING vyhodnocuje a vizualizuje přes systém pro řízení
energie splňující požadavky normy DIN
ISO 50001, s integrovanou funkcí pro
dokumentaci dat a analýzu. Nejdůležitější však je schopnost pomocí přepínatelných výstupů nastavit řízení zatížení
nebo volitelně posílat výstrahy. V konečném důsledku tím vzniká přístup, který
umožňuje stálé zlepšování energetické
účinnosti, využití energie a snížení spotřeby, které jsou svázány s jednotlivými
zákazníky/výrobci.
Bohužel se v současné době se systémem
řízení energie v průmyslu setkáváme jen
jako se samostatným řízením bez automatizované zpětné vazby do výrobního
Základní výkon
•shoda s ISO 50001
•transparentnost s ohledem
na čas, místo a účel
•základ rozhodování při optimalizaci procesu
18
tec.News 25: Aplik ace
Podniková síť
Servery
Databáze
Zpětná vazba do procesu
SO pulzy
Teploměry
Elektroměry
Plynoměry
Dále
Podnikový proces
procesu. Když už jsou případně zavedeny nějaké specifické kroky, celý proces
se realizuje ručně. A automatizovat lze
pouze některé technologie jako například osvětlení nebo tlak vzduchu.
Řízení energie jako základ
integrovaného průmyslu
V souvislosti s integrovaným průmyslem
je implementace automatizovaného systému řízení energie nesmírně důležitá.
Za účelem spojení dat procesu s pod-
nikovými aplikacemi je třeba vytvořit
softwarová řešení a zavést IT technologie jako OPC-UA nebo SoA. Pouze důkladná a kompletní integrace povede k
automatizovanému řízení energie, které
je nedílnou součástí všech aplikací ovlivňujících výrobu, jako například MES
nebo ERP. A právě to představuje základ
výrazného zvýšení účinnosti. Vyšší výkon
•transparentnost až na úroveň
jednotlivých produktů (stopa
CO2 produktů)
•automatizovaná odezva:
- do výrobního procesu
(zvýšení účinnosti)
- do výroby energie a
zásobování
19
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Modularizace a
specializace
ve strojírenství
Technologická a ekonomická vylepšení vyžadují extrémně flexibilní, spolehlivé a vysoce dostupné výrobní nástroje, které lze okamžitě implementovat. Vývoj se ubírá směrem k modulárním systémům. Společnost
HARTING poskytuje škálovatelná řešení rozhraní pro všechny typy
napájecích, signálových a datových připojení na všech úrovních výrobních
systémů.
» Jakob Dück, Industry Segment Manager, HARTING Technology Group,
[email protected]
Dynamické trhy na celém světě vola-
jí po vysoce flexibilních, okamžitě implementovatelných výrobních strojích a
systémech, které lze spolehlivě a hospodárně vyrábět v rámci dávkové výroby.
Cílem je vyrábět tyto stroje v co nejpokročilejší fázi výrobního procesu nebo
dokonce až přímo na místě u zákazníka, s minimálními nároky na personál
či náklady a přizpůsobené individuálním požadavkům zákazníka. Protože
zákazníci na globálních trzích mají
velmi rozdílné požadavky, nutně dochází ke vzniku nových struktur s cílem
minimalizovat náklady, a přitom pokud
možno negativně neovlivnit kvalitu
a výkon.
V důsledku těchto požadavků vznikla potřeba modulárních systémů, jak
uvádí nedávno zveřejněná studie Rolanda Bergera s názvem „Modulární
produkty“. Dle této studie se obzvláště
ve strojírenství očekává do roku 2015
rapidní nárůst počtu modulárních
systémů.
Implementace modulární koncepce strojů
je podmíněna širokou využitelností síťových technologií. Během vývoje mechatronických jednotek jsou mechanická a
elektronická rozhraní navržena tak, že
jsou během montáže precizně a bezpečně spojena, zatímco některá jsou dokonce později opakovaně přestavována. Aby
nedocházelo k potížím s mechanickými
komponentami, jsou vyžadována alternativní řešení rozhraní pro napájení, signál
a data zajišťující neomezenou funkčnost a
20
te c. N ew s 25: S t r at eg i e
Výběrový diagram pro vysokoproudová rozhraní do 40 A.
Výběrový diagram pro ethernetové připojení
Konektor IP 20
Modulární kontaktní vložka Han C
®
Kryt Han-Yellock
®
Datový modul
Cat. 5
se 4 IDC kontakty
PushPull konektor
IP 67 (Var. 4)
Modulární kontaktní vložka Han® CC
Kryt Han-Eco®
Kryt Han® B
Kontakty s proudovou
kapacitou 40 A
Modulární kontaktní vložka Han CD
®
Kontaktní vložka Han® Q 3/0 Han® 3 A
kompatibilitu. Tato rozhraní musí být navíc škálovatelná – tzn. dimenzována pro
specifické konfigurace strojů, kdykoli je
to možné – s možností bezpečné montáže nebo rozebrání bez nutnosti speciálně
proškoleného personálu.
Datový modul
Cat. 6
s 8 IDC kontakty
Hybridní konektor
IP 67 Han® 3 A
Kompaktní kryt Han®
parametry rozhraní a získají jistotu, že
budou moci v kterékoli fázi vývoje změnit rozsah rozhraní modulů stroje – při
dosažení funkčně i cenově optimálního
výsledku. Díky různým variantám kódování lze nakonfigurovat každé rozhraní
Obzvláště ve strojírenství se očekává do roku 2015 rapidní
nárůst počtu modulárních systémů.
Řešení HARTING
Strategie společnosti HARTING klade
důraz na variabilitu produktů. Díky
výjimečně bohatému portfoliu HARTING
Technology Group, které obsahuje produkty a řešení pro všechna hlavní napájecí, řídicí, signálová a datová připojení,
se zákazník může již ve fázi návrhu
omezit na řešení jen několika nejdůležitějších technických aspektů specifických pro praktické využití. Zákazníci
se nemusí zabývat méně důležitými
Konektor PushPull
IP 67 (Var. 14)
Konektor Han® 3 A
IP 67
Kryt Han® 3 A
Kontaktní vložka Han® Q 2/0 Han® 3 A
Kontaktní vložka Han® Q 4/2 Han® Compact
Datový modul Cat. 6
s 8 IPC kontakty
tak, aby montáž modulů stroje nevyžadovala speciálně proškolený personál.
Variabilita jako jedna
z klíčových vlastností
produktů HARTING
Společnost HARTING poskytuje vysokoproudové rozhraní až pro 40 A používané k dodávce napájení kompletním
modulům strojů nebo k řízení větších
samostatných motorů či ohřívačů. To
znamená, že pokud zákazníka zajímá
Konektor Han-Max®
IP 67
pouze proudová kapacita (40 A) napěťových kontaktů, lze ve druhém případě
použít různé kombinace kontaktních
vložek a krytů.
Totéž platí o gigabitovém ethernetovém
připojení, např. pro ethernetové sběrnicové systémy nebo systémy pracující s
videem ve vysokém rozlišení používané
v produkci a výrobě. Zde lze využít pestrou škálu kontaktů s různými vložkami
a kryty.
Široká nabídka vysoce kompatibilních
produktů HARTING poskytuje zákazníkům značné možnosti využití a neustále
zvyšuje flexibilitu a variabilitu systémů,
ve kterých jsou tyto produkty nasazeny.
21
tec.News 25: Aplik ace
Han Q 4/0 a Han Q 3/0
v polovodičovém průmyslu
®
®
Vysoké proudy – minimum prostoru. Špičková flexibilita
v malém provedení: požadavky na konektory v polovodičovém průmyslu jsou velmi vysoké.
» Svea Meier, Industry Segment Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
V polovodičovém průmyslu jsou mikročipy vyráběny z tzv.
waferů, což jsou v podstatě pláty krystalického materiálu, například křemíku. Wafery se nejprve vyleští a očistí. Poté jsou
oxidací nebo procesem CVD opatřeny různými povrchy. Během
fotolitografického zpracování se na wafery nanese fotorezist a
poté jsou wafery vystaveny maskovacím maticím, které při práci na určité části waferu ochrání ostatní části. Pak přichází na
řadu leptání a iontová implantace, s jejichž pomocí se vytvoří
elektronické obvody. Tyto procesy se opakují do té doby, než
je celý obvod kompletní. Na konci procesu se nanese několik
izolačních a těsnicích vrstev a následně je čip v „testu hotových
součástek“ uvolněn. Během těchto procesů se wafery neustále
přesouvají, přičemž musí být izolovány od vnějších vlivů. Proto
výrobní proces polovodičů vyžaduje značný počet subsystémů.
Konektory HARTING jsou s úspěchem dlouhodobě využívány k zajištění hlavního napájení různých subsystémů. Portfolio produktů používaných při výrobě
polovodičů pokrývá proudy od 40 A do 200 A. Pohony, manipulační systémy, vakuové pumpy a ohřívače lze nyní navrhnout jako jednotky opatřené konektory. Jako vhodné řešení se nabízí jednotky HARTING s konektory Han® Q 3/0 a
Han® Q 4/0. Jejich jednoduché zamykací systémy nabízejí značné časové i bezpečnostní výhody. Efektivní krimpovací technologie je zárukou vysoké kvality a flexibility při montáži. Kryty
konektorů Han® 3 A jsou štíhlé, a proto je lze s výhodou využít
i při nedostatku prostoru. Konektory řady Han® (Han® Q 3/0 a
22
Han® Q 4/0) zvyšují spolehlivost přenosu i bezpečnost provozu,
což jsou klíčové požadavky v polovodičovém průmyslu. Kromě
toho nabízejí také nižší náklady na výrobu a údržbu.
Pohony, manipulační systémy, vakuové
pumpy a ohřívače lze nyní navrhnout jako
jednotky opatřené konektory. Jako vhodné řešení se nabízí jednotky HARTING
s konektory Han® Q 3/0 a Han® Q 4/0.
Stručně
•vyšší bezpečnost provozu
•snadná manipulace
•kompaktní rozměry
tec.News 25: Řešení
Rozšiřujeme možnosti využití
®
konektorů řady Han-Eco
HARTING Technology Group rozšiřuje portfolio produktů
Han-Eco®: Han-Eco® Monoblock E se šroubovými svorkami je nyní dostupný ve všech čtyřech velikostech.
» Gero Degner, Product Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
Společnost HARTING rozšiřuje možnosti využití konektorů
Han-Eco® – vyvinula nové kontaktní vložky v podobě monobloku se šroubovými svorkami.
Řada Han-Eco® se vyznačuje robustními kryty konektorů zhotovenými z vysoce odolného plastu vyztuženého skleněnými
vlákny. Produkty této řady si během uplynulého roku získaly
na trhu velmi dobré jméno. Zásluhu na tom mají zejména výhody jako nižší hmotnost a rychlejší montáž. Časových úspor lze
totiž obvykle dosáhnout jen v kombinaci s kovovými skříněmi
a kryty.
Vysoká hustota kontaktů, libovolné kombinace
Specialitou nových monobloků Han-Eco® typu E je o 67 % vyšší hustota kontaktů oproti standardním šroubovým vložkám
Han E® stejné velikosti. Vložky mají předsazený PE kontakt
(zem) a šest různých možností kódování. Pro čtyři velikosti tak
získáte následující možnosti kódování: 10+PE, 14+PE, 20+PE
a 28+PE. Monoblok E lze navíc kombinovat s moduly řady
Han-Modular® v krytech řady Han-Eco®.
Monobloky Han-Eco® typu E budou k dostání ve velikostech
6 B a 10 B koncem roku 2013 a ve velikostech 16 B a 24 B
v polovině roku 2014.
Nové monobloky typu E nabízejí stejně pohodlnou montáž pouhým zacvaknutím jako prověřené kontakty Han-Eco®. Montáž
vložky je proto naprosto jednoduchá a nevyžaduje žádné nástroje.
Nové kontakty jsou založeny na prověřených kontaktech
Han E® se šroubovými svorkami. Monobloky typu E mají jmenovité napětí 500 V a jmenovitý proud 16 A. Průřez vodiče
činí minimálně 0,75 mm2 (AWG 18) a maximálně 2,5 mm2
(AWG 14).
Stručně
•až o 67 % vyšší hustota kontaktů ve srovnání se
standardními šroubovými vložkami
•možnost kódování
•jednoduchá montáž pouhým zacvaknutím
23
tec.News 25: Aplik ace
Han-Fast Lock
v akci
®
Han-Fast® Lock se vyznačuje vysoce flexibilní montáží a vysokou proudovou kapacitou na PCB. Výkonnost této
konektorové technologie od společnosti HARTING je ověřena v celé řadě aplikací.
» Frank Quast, Head of Product Management Han®, HARTING Technology Group, [email protected]
U
24
PCB s připojenými vysokoproudovými kontakty je jedním z největších
problémů přenos energie z kontaktu
desky plošných spojů na PCB a s ním
související odpor kontaktů. Hlavním důvodem je skutečnost, že od připojení se
odvíjí rozložení desky plošných spojů,
což vyžaduje optimalizaci chlazení. Čím
delší jsou polovodičová vedení, tím nižší
je jejich proudová kapacita. Ke stejnému
jevu dochází, když se několik vysokonapěťových kontaktů nachází blízko sebe
– vytvářejí tzv. horká místa. Z toho důvodu technici, kteří se zabývají návrhem
rozložení PCB, usilují o to, aby polovodi-
čová vedení v napájecích částech byla co
nejkratší, a umísťují je co nejblíže napájecím prvkům, jako jsou transformátory
nebo tranzistory (IGBT).
Radikální řešení
Han-Fast® Lock umožňuje vyřešit všechny tyto problémy s PCB pomocí jediné
Tato připojovací technologie splňuje
všechny požadavky na koncepci konektorů PCB:
• deska je vystavena vysokým proudům
• přípojné body na PCB lze libovolně
rozmístit
Průmyslový konektor Han® Q 4/2 ve spojení s
Han-Fast® Lock, vysokonapěťové připojení PCB
Koncentrace teploty u pájených PCB adaptérů
Rozložení teploty u Han-Fast® Lock
Minimalizovat množství obsazeného prostoru na desce pro přípojný bod a současně
umožnit připojování napájecích kontaktů
není jednoduché. V minulosti bylo vždy
nezbytné připojit k PCB další komponenty
pájením nebo lisováním.
komponenty. Ke zpracování, tedy krimpování splétaných vodičů na kontakt, dochází mimo desku plošných spojů. Zde
jsou k dispozici samostatné kontakty
pro zpracování pomocí ručních krimpovacích kleští, zatímco cívky lze zpracovat pomocí automatických krimpovacích
zařízení Han-Fast® Lock.
tec.News 25: Aplik ace
• pro připojení je použit jen jeden kontaktní otvor
• není vyžadováno žádné další zpracování
• v případě potřeby lze připojení změnit
Han-Fast® Lock může mít připojen jakýkoli vhodný konektor a zajistit tak
vysokonapěťová spojení na PCB. Desku
plošných spojů v tomto případě můžete
umístit přímo do zařízení nezávisle na
pozici konektoru. Navíc je možné použít
současně několik různých konektorů s
různými průřezy.
Využití
Všechny tyto výhody související s využitím jsou zcela patrné u podnikového LSS.
Jako kontaktní body jsou na PCB osazeny
standardní kontaktní plošky pro třífázové a neutrální vodiče. Tyto kontaktní
body se nacházejí v těsné blízkosti tří
transformátorů, což zkracuje délku vodičů a brání vzniku míst s vysokou teplotou. Připojení se realizuje rychle a v
případě potřeby servisu je lze upravit.
Han-Fast® Lock 5. Kontakty pro napěťové kontakty L1, L2,
L3 a N jsou osazeny přímo na transformátorech
25
tec.News 25: Aplik ace
Uzpůsobené bezdrátové
řešení pro integrované
bezpečnostní systémy
26
tec.News 25: Aplik ace
Společnost Vossloh Rail Vehicles požadovala nové, jednodušší a flexibilnější řešení pro dvojici bezpečnostních reléových racků ve svých lokomotivách Euro 3000, které by nahradily stávající skříně s pevnou kabeláží. Údržba a řešení
problémů se stávajícím provedením byly časově náročné a na nové jednotky se muselo velmi dlouho čekat. Řešení vyvinuté HARTING Integrated Solutions využívá přímé připojení mezi reléovými kartami a vstupními/výstupními konektory, takže není vyžadována žádná vnitřní kabeláž. To urychluje a usnadňuje výrobu nových jednotek, které jsou navíc
menší, lehčí a vynikají snadnější údržbou, což se projeví mimo jiné ve značné úspoře nákladů.
» Ben Davies, Project Engineer, HARTING Technology Group, [email protected]
» Quim Nadal, Systems Business Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
L
okomotivy pro osobní vlaky Euro 3000 jsou v provozu
již bezmála deset let. Jsou klíčovým produktem společnosti
Vossloh Rail Vehicles. V rámci vylepšení, která tento produkt
podstupuje, se společnost Vossloh rozhodla upgradovat dva
zakázkové reléové racky, které jsou klíčovou součástí integrovaných bezpečnostních systémů lokomotivy.
Dva identické racky standardních rozměrů (19" × 3U) drží
160mm reléové karty řídicí různé bezpečnostní funkce jako
například požární alarmy, brzdové systémy a trakční měniče.
Každá karta je osazena do racku vertikálně a obsahuje tři bezpečnostní relé. Vstupní signály přicházejí na reléové kontakty
z rozvaděče lokomotivy. Reléové kontakty předávají vstupní
signály prostřednictvím zadních konektorů šasi k různým
bezpečnostním systémům rozmístěným po celém vlaku. Každá karta má stavovou LED diodu, která musí svítit, jestliže
je kontakt aktivní.
Pevná kabeláž: velmi pracné
Stávající provedení racku v lokomotivách Euro 3000 využívá k
propojení reléové karty a postranních konektorů pevné připojení konektory DIN 41 612. Stejným způsobem je reléová karta
spojena se sběrnicí. To představuje obrovské množství kabelů –
v případě dvou racků se jedná o 960 pevných spojení. Aby byla
zajištěna spolehlivost kabelových spojení, bylo nutné vynaložit
značné úsilí při konstrukci racku stejně jako při případných
opravách a řešení problémů. To se ukázalo jako velmi nákladné. Výroba nových jednotek trvala také velmi dlouho, protože
některé konektory pro plovoucí montáž kabelových připojení
ve skříni se musely objednávat.
Orientace na náklady
Společnost Vossloh požadovala nové provedení, které by snížilo náklady na jednotku, ale současně si zachovalo flexibilitu
původního kabelového provedení – to umožňovalo v případě
potřeby změnit konfiguraci některého z racků při změně technologií nebo požadavků operátora. Společnost si vyžádala návrhy od zkušených výrobců včetně výrobců reléových produktů
a společnosti ­HARTING Integrated Solutions.
Technici ze společnosti Vossloh měli představu jednodušší
koncepce výměny pevného spojení reléových karet se zadními
konektory pro výstupní signály. Tím mělo dojít ke snížení pevných spojení na polovinu u každé jednotky. Aktuální návrhy
však poskytovaly pouze specifikace odpovídající železničním
standardům, ale nevyhovovaly specifikacím daného projektu.
Pro divizi HIS coby jediného poskytovatele, který byl schopen
navrhnout systém a který měl bohaté zkušenosti s konektivitou, to představovalo možnost vytvořit ještě ambicióznější
řešení, jež společnost Vossloh nemohla odmítnout: reléový rack
založený výhradně na přímém připojení bez jakýchkoli kabelů
a dalších překážek.
27
tec.News 25: Aplik ace
Páteřní deska včetně propojovacích linek demonstrující možnosti propojení systému
28
Jednodušší a čistší provedení
Zásluhou PCB adaptérů a spolehlivých konektorů Han® DD
pro vstupy a výstupy je šest zadních konektorů v návrhu HIS
osazeno na stejné páteřní desce, jaká je používána pro připojení sběrnice a ke které jsou upevňována relé. Všechna spojení
jsou tak realizována prostřednictvím jediné desky, takže už
není potřeba žádná kabeláž nebo druhá PCB. Toho se podařilo dosáhnout díky konstrukci racku, která má o 30 % menší
hloubku, protože není třeba počítat s místem pro kabely spojující zadní konektory a reléové karty. Díky menší hloubce je
přístup k zadním konektorům z přední části skříně jednodušší
a hmotnost je o 40 % nižší.
Splnění požadavků zákazníka
Celkový návrh a výroba koncepce HIS trvaly šest měsíců a
zahrnovaly pečlivé kontroly zákazníkem a důkladné testování prototypů v laboratoři i v terénu. Vzhledem k tomu, že
veškeré testování bylo v ceně, představovala koncepce od HIS
pro společnost Vossloh úsporu více než 20 % nákladů, a to bez
jakéhokoli negativního vlivu na kvalitu výsledného produktu.
I přes snížení velikosti a hmotnosti je jednotka stejně odolná
jako její předchůdce. Protože byly eliminovány všechny kabely
včetně propojovacích spojení mezi kartami, nabízí se nyní možnost mnohem flexibilnější rekonfigurace systému pro různé
projekty.
Snazší údržba i výroba
Odstraněním kabelových připojení se zvýšila celková spolehlivost jednotky a usnadnila se údržba a řešení problémů
v terénu, což se v konečném důsledku projevilo ve značném
snížení nákladů na práci. Provedení HIS lze smontovat mnohem rychleji pomocí jednoduchého a opakovatelného postupu.
Bezdrátové provedení není náchylné ke stejným výrobním vadám jako jeho kabelový předchůdce, u kterého bylo mnohdy
nutné vynaložit značný čas a úsilí při odhalování chyb, než
byl produkt připraven k dodání.
„S tímto typem aplikací se setkáváme stále častěji a chceme
využít naše bohaté zkušenosti s návrhem a konstrukcí PCB a
různými metodami redukce nebo odstranění pevné kabeláže,“
říká Ben Davies, manažer evropského prodeje v HARTING Integrated Solution. „Společnost HARTING nabízí pestrou škálu
konektorů, které maximalizují potenciál tohoto řešení. Když k
tomu připočtete úzkou spolupráci se zákazníkem a naši místní
prodejní organizaci ve Španělsku, můžete si udělat perfektní
představu o tom, co může společnost HARTING nabídnout.“
tec.News 25: Aplik ace
Nová koncepce racku – pohled zepředu a zezadu
Tento reléový rack ztělesňuje filosofii HIS, která spočívá v
hledání řešení, jež přesahují specifikace zákazníka a předčí
jeho očekávání. Společnost Vossloh díky úspěšnému návrhu
objednala reléové racky do 24 lokomotiv Euro 3000: celkem se
tedy jedná o 48 reléových racků. Absence kabelových připojení zvyšuje
spolehlivost jednotky.
Stručně
Společnost Vossloh Rail Vehicles je jedním z předních evropských výrobců lokomotiv a osobních
vlaků. Mezi její produkty patří vysoce výkonné lokomotivy využívající vyspělé technologie, s jejichž
pomocí má společnost za cíl vytvořit novou koncepci
přepravy osob a poskytnout komplexní údržbu.
29
tec.News 25: Řešení
Průmyslová systémová
kabeláž – páteř
integrovaného průmyslu
Vysoce výkonná kabeláž představuje páteř integrovaného průmyslu. Poskytuje rychlý a spolehlivý přenos dat
umožňující výměnu velkých datových objemů a zajišťuje vytvoření komplexních sítí ve všech oblastech průmyslu od
výroby až po kancelář.
» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity + Networks, HARTING Technology Group, [email protected]
» Rainer Schmidt, Business Development Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
Z těchto požadavků vyplývají jednoznačné priority vývoje
technologií pro datové sítě. V popředí stojí potřeba vyššího výkonu v podobě neustále rostoucích přenosových rychlostí, resp.
šířky pásma pro síťovou infrastrukturu. V průmyslu je však
důležitý i další aspekt – síť musí spolehlivě fungovat ve všech
prostředích a za působení všech negativních mechanických a
chemických vlivů.
Velké výkyvy teplot, extrémní provozní podmínky, sucho a
mechanické vlivy nesmí negativně ovlivnit spolehlivost sítě.
Také rozhraní musí být harmonizována, aby byly zkráceny
doby přenosu dat a minimalizovaly se potenciální zdroje chyb.
Toho je dosaženo pomocí vysoké standardizace hardwaru a
softwaru. Třetím důležitým požadavkem je větší nezávislost
síťové infrastruktury na specifických aplikacích, tj. možnost
širokého využití infrastruktury.
Vývojáři v HARTING Technology Group usilují o to, aby všechny
tři požadavky byly splněny – tedy výkon, standardizace a
široké možnosti využití. Společnost HARTING se podílí na
tvorbě mezinárodních standardů technologií pro datové sítě.
Experti ze společnosti HARTING jsou členy mezinárodních
orgánů jako ISO/IEC.
30
Společnost HARTING nabízí kompletní
strukturovaný systém kabeláže pro
datová centra, kanceláře a průmysl.
Strukturované portfolio kabelů
Společnost HARTING v současné době nabízí kompletní strukturovaný systém kabeláže pro datová centra, kanceláře a
průmysl. Základem tohoto portfolia jsou měděné a optické
komponenty kombinující technologii preLink® s klasickými
beznástrojovými IDC konektory.
Aktuální produktová řada čtyřpárových spojovacích technologií, kabelů a systémových kabelů pro technologie datových
sítí od společnosti HARTING je určena pro přenosové pásmo
500 MHz. To odpovídá CAT 6A dle normy ISO/IEC a zajišťuje
spolehlivý přenos dat rychlostí až 10 Gb/s. V průmyslových
aplikacích poskytuje CAT 6A značné rezervy. V terénu se stále
často setkáváme s dvoupárovými spojeními, zejména v oblasti
automatizace jako například PROFINET. Toto řešení je charakteristické omezením na Fast Ethernet a tím, že velká část mon-
tec.News 25: Řešení
preLink® HDS měděný
Podlahový systém Ackermann
preLink® extender
preLink® HDS LWL
preLink® datová přípojka
preLink® datová přípojka
preLink® HDS panel
preLink® HDS měděný
preLink® M12
preLink® sběrnicový kabel
preLink® Keystone
Kamera
Patch panel
preLink® extender
Skříně
saCon® LED měděný patch kabel
preLink® spojovací bod
Ovládání dveří
saCon® LED optický patch kabel
preLink® flexibilní a pevná verze
preLink® Keystone modul
á
z dor n
Žáruvpážka
př e
preLink® RZ modul
táže probíhá přímo na místě. Společnost HARTING upgradovala
kabeláž dle CAT 6A i pro tyto aplikace. Čtyřpárové produkty
jsou proto v současné době dostupné také pro PROFINET. Vaše
investice tak bude skutečně dlouhodobá.
rychlost přenosu dat
Pohled do budoucnosti
Lze očekávat, že požadavky na šířku přenosového pásma v
budoucnu dále porostou, odborníci ze společnosti HARTING
proto již nyní pracují na nové generaci sítí. V současné době
probíhá výzkum ve spolupráci s Vysokou školou v Reutlingenu a dalšími experty zabývajícími se návrhem a testováním
nových technologií pro přenosové rychlosti 100 Gb/s přes symetrické přenosové kanály s využitím mědi.
100 GBase-X
40 GBase-X
10 GBase-T
1000 Base-T
100 Base-T
10 Base-T
1 Base-5
1980
1990
2000
2010
2020
31
tec.News 25: Aplik ace
Flexibilita při každé otáčce
HARTING Technology Group implementuje inovativní standardy připojení do větrných turbín: HARTING PushPull FO
s leštěným konektorem APC usnadňuje manipulaci s optickými konektory v aplikacích s kontrolou rychlosti.
» Rainer Bussmann, Product Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
Nároky na připojovací technologie jsou
v oblasti větrné energie stále vyšší. Optická vedení mezi lopatkami a gondolou
musí být odpojitelná, aby bylo možné
snížit náklady na servis a údržbu. U
měřící techniky jsou navíc využity optické konektory APC, které minimalizují
ztráty odrazem. Odpojitelné konektory s
APC byly však ještě donedávna dostupné
jen s třídou krytí IP 20, což vyžadovalo
používání zapouzdřených krytů.
Díky vývoji kompletního vedení mezi
lopatkami a gondolou s třídou krytí
IP 65/67 již nejsou další kryty potřebné. To výrazně usnadňuje manipulaci
během montáže a údržby. Kovová verze
konektoru PushPull navíc poskytuje ještě vyšší mechanickou ochranu.
Varianty produktů pro větrné
elektrárny
Optické konektory HARTING PushPull se
dočkaly dalších variant. Prodlužovací
adaptér PushPull Extension Cord Adaptor nabízí odolné rozhraní pro připojení
PushPull kabelů: ty mohou být připevněny na plát lopatky.
32
K dispozici je také kabel typu Y. Tento
duplexní kabel je rozdělen do dvou simplexních kabelů přímo za konektorem
pomocí rozdvojky Y a vytváří tak v lopatce optickou smyčku.
Technologie HARTING PushPull byla
dříve omezena pouze na standardní optické vložky s fyzickými kontakty (PC).
Zásluhou speciální montáže jsou však
nyní dostupné také jednovidové sestavy
s konektory APC (LC APC). Ty se vyznačují zejména malým útlumem (< 0,25
dB) a velmi nízkým rozptylem útlumu
při přechodu mezi různými kabely.
Před uvedením do provozu je třeba provést referenční měření. V zájmu usnadnění těchto měření HARTING Technology
Group vyvinula konektor PushPull s
„optickou zkratovací smyčkou“. K dostání jsou také další doplňky jako například
ochranné kondenzátory a uzamykací
svorky bránící náhodnému otevření konektoru PushPull.
Stručně
•LC APC
•vlastní sestavy kabelů splňující
i ty nejvyšší nároky
•kompletní příslušenství pro
optické kabely v náročných
prostředích
tec.News 25: Řešení
Nová řešení.
Nové možnosti.
HARTING Technology Group rozšiřuje možnosti využití technologie Ha-VIS preLink®. Uživatelé získají výhody v podobě
vyšší flexibility a efektivity.
» Thomas Gieschke, Product Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
Vývoj připojovacích technologií se dy-
namicky řídí měnícími se požadavky
uživatelů. Vyšší rychlosti přenosu dat,
jednodušší servis, údržba a instalace i
využití konektorů ve venkovních podmínkách vyžadují nová řešení.
Zákazníci neustále požadují inovativní
konektory nabízející bezpečné, jednodušší a rychlejší připojovací technologie.
V důsledku toho se vyvíjí nová řešení ve
struktuře pasivní sítě, která volitelně
podporují zákaznické aplikace.
Jednodušší zapojení
Technologie Ha-VIS preLink® se využívá
v produktech nasazených při konstrukci a instalaci pasivních síťových infrastruktur v IT kancelářích a průmyslovém prostředí. Ha-VIS preLink® spojuje
kontakty konektoru a čelní plochu do
univerzálního kabelového zakončení a
umožňuje libovolně zvolit konektor, což
výrazně usnadňuje a urychluje instalaci.
Širší možnosti využití
Technologie preLink® byla rozšířena o
linkExtender. S produktem linkExtender
jsou dva kabely zakončené technologií
preLink® připojeny přímo k sobě. Kvalita
připojení je tak vysoká, že je zachována
úroveň výkonu CAT 6A. To usnadňuje
rozšíření přenosových cest, umožňuje
přemostit požární zóny a porty odběra-
telů přímo připojit k bloku koncového konektoru bez nutnosti využití speciálních
propojovacích kabelů. Jednodušší je také
rozšíření k dalšímu požadovanému připojení, protože konverze je nyní rychlejší. Připojení je spolehlivé a rychlé. Díky
tomu, že instalace produktu linkExternder je velmi snadná a nevyžaduje speciální propojovací kabely, je celé řešení
velmi hospodárné a navíc má zanedbatelné nároky na prostor.
Základní komponenty preLink®
linkExtender umožňuje vytvářet flexibilní, hospodárné a trvanlivé instalace v
průmyslovém prostředí i IT kancelářích
na maximální vzdálenosti a s rychlostí
až 10 Gb/s.
Při průmyslovém využití se preLink® odlišuje obzvláště svou celistvostí a dostupností kompletního portfolia – od řešení
pro rozvodné skříně s třídou krytí IP 20
až po řešení pro aplikace přímo v terénu,
jako jsou například energetické řetězy, s
třídou krytí IP 67.
preLink® extender
Pohled na zástrčku preLink®
33
tec.News 25: Aplik ace
34
tec.News 25: Aplik ace
Inteligentní systémy pro
uchovávání energie pro
rodinné domy se solárními
panely
Konektory har-flex® se osvědčily jako spolehlivá
propojovací technologie v systémech pro uchování solární energie a přispívají k úspěšnému
přenosu energie.
» Joachim Finke, Product Manager har-flex®, HARTING Technology Group,
[email protected]
Jedním z největších problémů při pře-
nosu energie je přívod energie z obnovitelných zdrojů do sítě, aniž by to mělo
negativní dopad na stabilitu sítě. Efektivní a inteligentní systémy pro uchovávání
energie jsou proto nesmírně důležité.
Společnost TQ-Systems je předním
poskytovatelem servisu elektroniky
a dodavatelem integrovaných modulů
a průmyslových PC. Vyvinula systém
pro řízení energie, který využívá li-ion
úložiště pro domy se solárními panely. Systém měří a kontroluje nabíjení
a vybíjení baterií v souladu s potřebami spotřebitele. Ve výsledku není za
slunečných dnů přebytečná energie
přiváděna do sítě, ale je dočasně uložena a využita až v případě potřeby.
U této technologie společnost TQ-Systems využívá SMT PCB konektory řady
har-flex®, neboť systém pro řízení energie musí být kompaktní, odolný a velmi
spolehlivý.
Vzhledem k tomu byly jednoznačně definovány požadavky na konektory. Konektory řady har-flex® jsou extrémně malé
a mají rozteč 1,27 mm. Proto umožnily
vytvořit skutečně kompaktní zařízení.
Přitom nedošlo ke snížení odolnosti. Postranní SMT úchyty zaručují bezpečné
spojení s PCB. Díky tomu nejsou signálové kontakty mechanicky namáhány a
zvyšuje se spolehlivost celého systému.
Vzhledem k dostupnosti všech variant s
6 až 100 póly v pozicích se sudým číslem
může společnost TQ-Systems využívat
právě potřebný počet pinů. Takto lze
prostor na desce plošných spojů využít
do posledního milimetru.
35
tec.News 25: Řešení
Radikální miniaturizace
konektorů PCB
HARTING Technology Group zvyšuje flexibilitu průmyslové elektroniky prostřednictvím inovativních konektorů PCB.
Konektory har-flexicon® jsou nyní dostupné s roztečí 1,27 mm a 2,54 mm.
» Lennart Koch, Product Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
HARTING Technology Group nadále rozšiřuje své portfolio
konektorů pro PCB a podporuje tak trend modularizace a miniaturizace průmyslové elektroniky. Vývojáři produktů nyní
mají při navrhování maximální svobodu.
Nejmenší PCB konektor z řady har-flexicon® s roztečí 1,27
mm se dočkal výrazné miniaturizace a stal se naprosto jedinečným konektorem na trhu v oblasti jednovodičových konektorů s možností instalace v terénu. Aby bylo možné zvýšit
hustotu kontaktů, společnost HARTING přenesla funkce svorek
a konektorů desek plošných spojů ve standardních roztečích
kontaktů, jako jsou 3,5/3,81 mm a 5,0/5,08 mm, do menších
roztečí 1,27 mm a 2,54 mm, přičemž zachovala stejně vysokou
průmyslovou kvalitu.
Technologie s pružinovým mechanismem a IDC mají menší
rozteč a umožňují rychlou montáž v terénu bez použití speciálních nástrojů.
SMD technologie pro prvky konektorů na deskách plošných
spojů stále umožňuje pájení přetavením, což skýtá značné
finanční výhody při výrobě. To se týká nasazování i pájení.
Inovativní řešení pomáhají zajistit nezbytnou odolnost PCB.
Tuto kategorii dále doplňují produkty pro vyšší
proudy o větších průřezech (1,5 mm2 a 2,5 mm2)
s roztečí 3,50/3,81 mm a 5,00/5,08 mm.
36
Nová řešení pro průmysl
Hlavní oblastí využití těchto nových řešení s ohledem na
jednovodičová připojení desek plošných spojů je průmyslová automatizace a měřicí, kontrolní a regulační technologie.
Uplatnění nacházejí rovněž ve strojírenství, energetice a dopravě. Společnost ­HARTING nabízí řešení pro všechna odvětví,
kde se využívají elektrická a elektronická zařízení jako například PLC, řídicí jednotky, senzory, pohony a dílčí sestavy
rozhraní.
tec.News 25: Aplik ace
Námořní průmysl
Nároky kladené na produkty HARTING v námořním průmyslu (konstrukce lodí / těžba ropy a zemního plynu) závisí na konkrétním místě. Obecně však platí, že jsou extrémně vysoké. To vyplývá již ze samotného prostředí, kde jsou produkty používány, které je typické vibracemi, slanou
vodou a požadavkem magnetické kompatibility s kompasy.
» Valentin Scheltow, Industry Segment Manager Shipbuilding, HARTING Technology Group, [email protected]
Sektor lodního průmyslu je nesmírně dynamický: každý rok
se vyrobí na 6 000 dopravních lodí s plánovanou životností 20
až 25 let. Produkty HARTING se již dlouhá léta v námořním průmyslu využívají a jsou pověstné dlouhou životností a odolností
i ve velmi drsných podmínkách.
Ethernetové přepínače HARTING jsou ideální pro monitorovací, řídicí a automatizační systémy lodí. Testování přepínačů
Federální námořní a hydrografickou agenturou prokázalo,
že nemají žádný negativní vliv na magnetické kompasy na
můstku.
Při konstrukci lodí jsou vyžadovány odolné komponenty s
ochranou proti povětrnostním vlivům nabízející stejné vlastnosti jako běžná zařízení. S konektory musí být možné snadno manipulovat, musí být flexibilní a dosahovat maximálního
výkonu také na moři. Musí být vysoce odolné a spolehlivé i za
extrémních podmínek – tyto vlastnosti však nesmí mít negativní dopad na jejich výkon při běžném využití.
Certifikace
Existuje jasný důkaz, že komponenty HARTING dokážou plnit
svou úlohu i v náročných podmínkách námořního průmyslu:
Germanischer Lloyd (GL) schválila konektory od HARTING Technology Group pro téměř všechny oblasti stavby lodí. Ethernetové přepínače od společnosti HARTING byly úspěšně certifikovány norským úřadem Det Norske Veritas (DNV) pro použití na
lodních můstcích i na plošinách.
Fotografie zveřejněna se svolením MAN Diesel & Turbo SE
Řešení HARTING
Konektory HARTING již nacházejí uplatnění na palubách a jeřábech (Han-INOX® a HPR). Díky vysoké odolnosti vůči vibracím
jsou konektory řady Han® nasazeny také u kontrolních zařízení
dvoupalivových motorů, které jsou zkonstruovány v souladu s
nejpřísnějšími environmentálními normami. Zde jsou konektory namontovány přímo na motory, a proto jsou vystaveny
mimořádně náročným podmínkám.
Stručně
•produkty HARTING získaly schválení GL/DNV pro
použití na různých místech na palubě zaoceánských lodí
37
tec.News 25: Aplik ace
Han-Yellock
na scéně
®
Kvality konektorů řady Han-Yellock® je předurčují k využití v pódiové technice –
protože show musí pokračovat.
» Patrick Frenz, Product Manager, HARTING Technology Group, [email protected]
Nároky na pódiovou techniku jsou vel-
mi vysoké: pódia a jejich vybavení jako
vodicí prvky, světla a skříně jsou neustále rozebírány a zase montovány dohromady, a to vše pod časovým tlakem a
za přísných požadavků na vysokou kvalitu. Pódiová technika je pak specifická
také tím, že musí dokonale fungovat i v
extrémních podmínkách a drsném prostředí. Používané konektory však musí
být standardizovány.
Změna scény
Rychlá a bezproblémová instalace je naprostou nutností. V současné době se k
výměně různých pódiových sad používají elektrické řetězové kladkostroje. Tyto
kladkostroje zajišťují rychlou přestavbu
a dokážou přesouvat předměty až do
hmotnosti 12 tun.
To vyžaduje použití kladkostrojů se
servopohonem s ovládáním polohy stavěných pro velké zatížení, které zvedají
38
a spouštějí různé předměty a zařízení.
Řetězové kladkostroje jsou vybaveny
moderními motory s řízením, které
umožňuje precizní polohování. K tomu
jsou potřeba konektory, jež lze použít k
připojení decentralizovaných řídicích
jednotek a v kombinaci s vysoce výkonnými motory. Díky možnosti připojení
napájení a ovládacích rozhraní je použití skutečně flexibilní. Proto lze přesně
splnit i neustále se měnící požadavky na
pódiu.
Výhody Han-Yellock®
Konektory Han-Yellock® jsou určeny
pro vnitřní i venkovní využití, neboť
splňují třídu krytí IP 65/67. Další výhodou ­těchto konektorů je, že mohou být
­bezpečně používány i v časové tísni.
Díky mechanickému kódování se nestane, že byste konektory zapojili špatně.
Tlačítkový zámek se stará o to, aby bylo
možné konektory zapojit na správné
­místo během jediného kroku a stejně
pohodlně je jednou rukou v případě
­potřeby odpojit.
Stručně
•v ysoká odolnost díky internímu zamykacímu mechanismu
•integrovaná ochrana proti
náhodnému otevření
•uzamykatelný konektor
•snadno dostupné datové, signálové a napěťové kontakty a
celá řada vložek
tec.News 25: Aplik ace
Konektory Han® SEK
v odporových dekádách
Skříň s odporovou dekádou M630
» Zbyněk Německý, Sales Engineer, HARTING Technology Group, [email protected]
MEATEST spol. s.r.o. vyvíjí, vyrábí a prodává zařízení pro
měření elektrických parametrů. Sortiment této české společnosti se sídlem v Brně zahrnuje kalibrační zařízení, měřiče a technologie pro průmyslovou automatizaci. Společnost
MEATEST vyvinula programovatelnou skříň pro odporové dekády, která bude k dostání pod označením M630. Model M630
je precizní skříň pro odporové dekády od 1 Ω po 1,2 MΩ. Tento
sofistikovaný nástroj má integrovánu funkci opětovné kalibrace, která vyrovnává veškeré odchylky v odporu, a tím eliminuje nutnost mechanického přepracování.
Skříně pro odporové dekády M630 od společnosti MEATEST
slouží ke kontrole měření ohmmetrů, regulátorů a procesních
displejů měřících neelektrické parametry pomocí externích
měřicích odporů. Konektory od HARTING Technology Group jsou
využity uvnitř skříně pro odporové dekády pro přenosy dat a
připojení k napájecí desce. Ve srovnání s dříve používanými
konektory nabízejí nové konektory HARTING lepší stabilitu přenosu, která se projeví vyšší spokojeností zákazníků.
Konektory HARTING
39
tec.News 25: Aplik ace
Bezpečnost a
spolehlivost
svářecích robotů
» Munenori Inoue, Field Sales Engineer, HARTING Technology Group, [email protected]
Nový robot řady TM pro obloukové
svařování od společnosti Panasonic
Welding Systems
Svářecí roboty jsou využívány na celém světě, zejména pak
v automobilovém průmyslu. Pro spojení robotů s řídicími systémy jsou vyžadovány robustní komponenty splňující přísné
nároky na spolehlivost v prašném i vlhkém prostředí. Společnost Panasonic Welding Systems Co., Ltd., která je předním
poskytovatelem kompletních řešení pro svářecí průmysl, si
zvolila průmyslové konektory od HARTING Technology Group
pro své nové roboty pro obloukové svařování.
40
Přestože robot a řídicí systém mají samostatné konektory Han®
pro signál a napájení, je vzhledem k omezenému prostoru v
ovládacím zařízení využito řešení kombinující napájecí a signálové moduly do jediného konektoru.
Produkty HARTING jsou typické vysokou robustností, díky
které je lze použít i ve velmi drsných podmínkách. Splňují
mezinárodní normy a jsou prodávány s různými typy krytů a
modulů. Zaručují flexibilní konfiguraci při využití standardních modulů.
tec.News 25: Aplik ace
Prémiové služby v nové limitované řadě
turistických vlaků
» Toshio Ohno, Key Account Manager Transportation,
HARTING Technology Group, [email protected]
Nabídka služeb ve vlacích se neustále rozšiřuje. Setkat se
můžeme nejen s elektronickým zobrazováním informací o spojích, další zastávce a cílové stanici, ale stále častěji také s video
službami jako zpravodajstvím či zábavními programy.
Kintetsu Corporation, která je hlavní soukromou železniční
společností v západním Japonsku, využívá ve svém novém
turistickém vlaku Shimakaze vysoké přenosové rychlosti
technologie Ethernet k přenosu videa mezi jednotlivými
vozy vlaku. A to je jen jedna z prémiových služeb spojů
Shimakaze.
Nová limitovaná řada turistických vlaků Shimakaze 50000 společnosti
Kintetsu
Společnost Kintetsu se rozhodla spolupracovat s HARTING
Technology Group díky jejím bohatým zkušenostem s využitím technologie Ethernet v železničním sektoru. Ve vlacích
Shimakaze jsou použity propojovací kabely a ethernetové kabely a konektory, které se vyznačují extrémní odolností i v
těch nejnáročnějších podmínkách. Přímo do vagónů společnost
HARTING implementovala ethernetové přepínače, konektory
M12 a kabely.
Propojovací kabely a konektory HARTING zajišťují komunikační spojení mezi jednotlivými
vozy
41
tec.News 25: Stručně
„Všechno je to v hlavě“
HARTING sponzoruje Hartinga
Robert Harting, mistr Evropy, mistr světa a vítěz olympijských her v hodu diskem a také sportovec roku 2012 v jedné
osobě toho má se společností HARTING společného mnohem více, než jen jméno. Spojuje je rovněž touha vítězit,
nadšení k překonávání hranic a v neposlední řadě také prvenství – Robert Harting je mistrem světa v hodu diskem a
společnost HARTING je absolutní jedničkou na světovém trhu. Existuje tedy celá řada důvodů, proč jsme se rozhodli
sponzorovat tohoto vrcholového sportovce. Přečtěte si náš rozhovor s Robertem Hartingem:
HARTING: Máme společné jméno. Jaká další pojítka vidíte mezi svojí osobou a naší rodinnou společností?
Robert Harting: Společnost HARTING je stejně jako já světovým
hráčem a vítězí nad konkurencí. Společnost, stejně jako všichni
její zaměstnanci, odvádí špičkový výkon. Předpokladem takového úspěchu je samozřejmě komplexní podpora a propagace
– bez těchto faktorů by měl těžko kdo motivaci rozvíjet svůj
talent. Jsem sice nejznámější tváří, ale můj úspěch je prací
celého našeho týmu. Neustále se motivujeme k tomu, abychom
se posouvali dopředu. Usnout na vavřínech se nevyplácí.
HARTING: Jistě jste zažil i časy, kdy se úspěch nedostavoval. Jak jste si s tím poradil a jak se vypořádáváte s
prohrami ve sportu?
Robert Harting: Já jsem vždycky prohry vnímal jako signál,
že existuje někdo, kdo se dokáže vyhecovat a podat lepší výkon než já – a že já sám ještě nedosahuju jeho úrovně. Nikdy
jsem však nedovolil, aby mě prohra odradila. Funguje to spíše
obráceně. Prohra mě vždy motivuje, zaměřuji se na své silné
stránky. Člověk se musí hodně snažit, aby si své silné stránky
uchránil před tlaky okolí. Prohry ve sportu jsou vždy lekcí do
života: člověk může zvítězit jen tehdy, když dovede i prohrávat.
HARTING: Navzdory mnohým očekáváním jako špičkový
atlet působíte na hřištích velmi uvolněně a klidně. Kde
jste získal takovou formu?
Robert Harting: Ta lehkost a relaxovanost se dostavily až s časem a úspěchy. Nebýval jsem vždy takový. Musíte mít také
dostatek trpělivosti a být ochotni na sobě neustále pracovat
– trénovat. Sportovní aktivity zvyšují fyzickou vitalitu, která
dodává energii vaší mysli. Tato energie se pak mění v kreativitu a výkonnost.
HARTING: Děkujeme vám za rozhovor a přejeme hodně
dalších úspěchů!
42
tec.News 25: K alendář vele trhů
Kalendář veletrhů HARTING
26.11. –28.11.2013
Německo, Norimberk, SPS/IPC/Drives
03.12. –06.12.2013
Rusko, Moskva, Electricheskie Seti-2013
21.01. –24.01.2014
Německo, Hamburg, Nortec 2014
23.01. –28.01.2014
Indie, Bengalúru, IMTEX
28.01. –30.01.2014
Severní Amerika, Santa Clara, CA, Design Conn
05.02. –06.02.2014
Švédsko, Malmö, Easy Fairs Elmässan Öresund 2014
11.02. –13.02.2014
Spojené arabské emiráty, Dubaj, Middle East Electricity Exhibition
12.02. –13.02.2014
Velká Británie, Farnborough, Southern Manufacturing & Electronics
24.02. –28.02.2014
Čína, Šanghaj, CCMT 2014
25.02. –27.02.2014
Německo, Stuttgart, Logimat
05.03. –07.03.2014
Bulharsko, Sofia, Energy Efficiency & Renewable Energy Exhibition
06.03. –08.03.2014
Turecko, Istanbul, EURASIARAIL 2014
10.03. –13.03.2014
Španělsko, Barcelona, EWEA 2014
18.03. –21.03.2014
Česká republika, Brno, AMPER 2014
25.03. –28.03.2014
Polsko, Varšava, Automaticon 2014
30.03. –04.04.2014
Německo, Frankfurt, Light & Building
01.04. –03.04.2014
Itálie, Turín, EXPOFERROVIARIA
01.04. –04.04.2014
Francie, Paříž, SITL
07.04. –11.04.2014
Německo, Hannover, Hannover Messe 2014
PODROBNOSTI O PUBLIKACI
Vydavatel: HARTING KGaA, M. Harting, P.O. Box 11 33,
32325 Espelkamp (Německo), Telefon +49 5772 47-0, Fax +49 5772 47-400,
Internet: http://www.HARTING.com
Kopie: Kopírování dokumentu nebo jeho částí je dovoleno pouze s písemným svolením
r­ edaktora. Totéž platí o zavádění obsahu tohoto dokumentu do elektronických data­bází a
­v ytváření jeho elektronických kopií (například na CD-ROM nebo na internetu).
Šéfredaktor: S. Chmielewski
Všechna označení produktů jsou ochrannými známkami nebo názvy produktů a jsou majetkem
společnosti HARTING KGaA nebo jiných společností.
Zástupce šéfredaktora: Dr. F. Brode, A. Huhmann, Dr. S. Middelkamp
Produkce a tisk: M&E Druckhaus, Belm
Tato publikace prošla pečlivou redakční úpravou, přesto však nelze zcela vyloučit ­chyby tisku
nebo změny ve specifikacích produktů. Z tohoto důvodu společnost ­HARTING KGaA ručí pouze
za informace uvedené v příslušných katalozích. Dokument byl vytištěn metodou šetrnou k
­ž ivotnímu prostředí na papír s vysokým podílem ­recyklované složky a bělený bez použití chlóru.
Náklad: 15 000 výtisků po celém světě (německy, anglicky a ve 12 dalších jazycích)
© 11/2013 HARTING KGaA, Espelkamp.
Zdroj: Chcete-li zdarma pravidelně dostávat tyto novinky, kontaktujte nejbližší ­pobočku
s­ polečnosti HARTING, svého prodejce HARTING nebo některého z
místních distributorů HARTING. tec.News si můžete rovněž objednat on-line
na www.HARTING.com.
Všechna práva vyhrazena.
Koordinace: Communication and Public Relations Department, M. Hesse
Design a rozvržení: Dievision Agentur für Kommunikation GmbH
Pictures: Title: © man holding computer chip | Fuse | Getty Images
green rfid chip | Ryan Burke | Getty Images
p.2: © abstract modern background | iStockphoto | Thinkstock
inserting a contact lens | Fuse | Thinkstock
old PC set | iStockphoto | Thinkstock
1913 car assembly line, front view | Dorling Kindersley | Getty Images
steam train | iStockphoto | Thinkstock
p.6: © people in the information space | iStockphoto | Thinkstock
fresh fruits icons | iStockphoto | Thinkstock
p.9: © security concept: blue opened padlock on digital background |
iStockphoto | Thinkstock
p.13: © cardboard boxes | iStockphoto | Thinkstock
smart tools | iStockphoto | Thinkstock
p.14: © puzzle pieces to place concepts | iStockphoto | Thinkstock
p.15: © hand holds smart phone | iStockphoto | Thinkstock
p.20: © scratched metal | iStockphoto | Thinkstock
p.26-27: © color wave design element | iStockphoto | Thinkstock
p.34: © solar panel installation | iStockphoto | Thinkstock
p.37: © a primary function of a platform supply vessel is to transport |
E.G.Pors | Shutterstock
p.38: © concert crowd | iStockphoto | Thinkstock
43
AE – Spojené arabské emiráty (UAE)
HARTING Middle East FZ-LLC
Knowledge Village
Block 2A, Office F72
Dubai, United Arab Emirates
E-mail: [email protected], www.HARTING.ae
ES – Španělsko
HARTING Iberia S.A.
Avda. Josep Tarradellas 20-30 4o 6a, E-08029 Barcelona
E-mail: [email protected], www.HARTING.es
NO – Norsko
HARTING A/S
Østensjøveien 36, N-0667 Oslo
E-mail: [email protected], www.HARTING.no
FI – Finsko
AT – Rakousko
HARTING Oy
Teknobulevardi 3-5, FI-01530 Vantaa
E-mail: [email protected], www.HARTING.fi
PL – Polsko
HARTING Polska Sp. z o.o.
ul. Duńska 9, Budynek DELTA, PL-54-427 Wrocław
E-Mail: [email protected], www.HARTING.pl
HARTING Ges. m. b. H.
Deutschstraße 19, A-1230 Wien
E-mail: [email protected], www.HARTING.at
FR – Francie
HARTING Pty Ltd
Suite 11 / 2 Enterprise Drive
Bundoora 3083, AUS-Victoria
E-mail: [email protected], www.HARTING.com.au
HARTING France
181 avenue des Nations, Paris Nord 2
BP 66058 Tremblay en France
F-95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex
E-mail: [email protected], www.HARTING.fr
BE – Belgie
GB – Velká Británie
AU – Austrálie
HARTING N.V./S.A.
Z.3 Doornveld 23, B-1731 Zellik
E-mail: [email protected], www.HARTING.be
BR – Brazílie
HARTING Ltda.
Rua Major Paladino 128 – Prédio 11
CEP 05307-000 – São Paulo – SP – Brasil
E-mail: [email protected], www.HARTING.com.br
CA – Kanada
HARTING Canada Inc.
8455 Trans-Canada Hwy., Suite 202
St. Laurent, QC, H4S1Z1, Canada
E-mail: [email protected], www.HARTING.ca
CH – Švýcarsko
HARTING AG
Industriestrasse 26, CH-8604 Volketswil
E-mail: [email protected], www.HARTING.ch
CH – Švýcarsko
HARTING AG Mitronics
Leugenestrasse 10, CH-2500 Biel 6
E-mail: [email protected]
www.HARTING -mitronics.ch
HARTING Ltd.
Caswell Road, Brackmills Industrial Estate
GF-Northampton, NN4 7PW
E-mail: [email protected], www.HARTING.co.uk
HK – Hongkong
HARTING (HK) Limited
Regional Office Asia Pacific
3512 Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road
Kwai Fong, N. T., Hong Kong
E-mail: [email protected], www.HARTING.com.hk
HU – Maďarsko
HARTING Magyarország Kft.
Fehérvári út 89-95, H-1119 Budapest
E-mail: [email protected], www.HARTING.hu
IN – Indie
HARTING India Pvt Ltd
7th Floor (West Wing), Central Square II
Unit No.B-19 Part, B 20&21, TVK Industrial Estate
Guindy, Chennai – 600032
E-mail: [email protected], www.HARTING.co.in
IT – Itálie
CN – Čína
HARTING (Zhuhai) Sales Limited
Room 3501- 3503
No. 1, Hong Qiao Road, Grand Gateway I
Xu Hui District, Shanghai 200030, China
E-mail: [email protected], www.HARTING.com.cn
CZ – Česká republika
HARTING s.r.o.
Mlýnská 2, CZ-160 00 Praha 6
E-mail: [email protected], www.HARTING.cz
DE – Německo
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
P.O. Box 2451, D-32381 Minden
Simeonscarré 1, D-32427 Minden
E-mail: [email protected],
www.HARTING.de
HARTING SpA
Via dell’Industria 7, I-20090 Vimodrone (Milano)
E-mail: [email protected], www.HARTING.it
JP – Japonsko
HARTING K. K.
Yusen Shin-Yokohama 1 Chome Bldg., 2F
1-7-9, Shin-Yokohama, Kohoku,
Yokohama 222-0033 Japan
E-mail: [email protected], www.HARTING.co.jp
KR – Korea
HARTING Korea Limited
#308 Yatap Leaders Building, 342-1 Yatap-dong
­Bundang-gu, Sungnam-City, Kyunggi-do
463-828 Republic of Korea
E-mail: [email protected], www.HARTING.co.kr
MY – Malajsie (kancelář)
DK – Dánsko
HARTING ApS
Hjulmagervej 4a, DK – 7100 Vejle
E-mail: [email protected], www.HARTING.dk
HARTING Singapore Pte Ltd
Malaysia Branch, 11-02 Menara Amcorp, Jln. Persiaran
Barat, 46200 PJ, Sel. D. E., Malaysia
E-mail: [email protected], www. HARTING.com
EE – Východní Evropa
NL – Nizozemsko
HARTING Eastern Europe GmbH
Bamberger Straße 7, D-01187 Dresden
E-mail: [email protected]
www.HARTING.com
HARTING B.V.
Larenweg 44, NL-5234 KA ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3526, NL-5203 DM ‘s-Hertogenbosch
E-mail: [email protected], www.HARTINGbv.nl
HARTING Technology Group
Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp – Germany
P.O. Box 1133 | 32325 Espelkamp – Germany
Phone +49 5772 47-0 | Fax +49 5772 47-400
E-Mail: [email protected] | www.HARTING.com/en
PT – Portugalsko
HARTING Iberia, S. A.
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 4o 6a, E-08029 Barcelona
E-mail: [email protected], www.HARTING.es/pt
RO – Rumunsko
HARTING Romania SCS
Europa Unita str. 21, 550018-Sibiu, Romania
E-mail: [email protected], www.HARTING.com
RU – Rusko
HARTING ZAO
Maily Sampsoniyevsky prospect 2A
194044 Saint Petersburg, Russia
E-mail: [email protected], www.HARTING.ru
SE – Švédsko
HARTING AB
Gustavslundsvägen 141 B 4tr, S-167 51 Bromma
E-mail: [email protected], www.HARTING.se
SG – Singapur
HARTING Singapore Pte Ltd.
25 International Business Park
#04-108 German Centre, Singapore 609916
E-mail: [email protected], www.HARTING.sg
SK – Slovensko
HARTING s.r.o.
Sales office Slovakia
J. Simora 5, SK – 940 67 Nové Zámky
E-mail: [email protected], www.HARTING.sk
TR – Turecko
HARTING TURKEI Elektronik Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Fesleğen Sok.
Uphill Towers, A-1b Kat:8 D:45
34746 AtaŞehir, İstanbul
E-mail: [email protected], www.HARTING.com.tr
TW – Tchaj-wan
HARTING TaiwanLimited
Room 1, 5/F, 495 GuangFu South Road
RC-110 Taipei, Taiwan
E-mail: [email protected], www.HARTING.com.tw
US – USA
HARTING Inc. of North America
1370 Bowes Road, USA-Elgin, Illinois 60123
E-mail: [email protected], www.HARTING -USA.com
ZA – Jižní Afrika
HARTING South Africa (Pty) Ltd
Ground Floor, Twickenham Building, The Campus
Cnr Main & Sloane Street Bryanston
Johannesburg (Bryanston), 2021
South Africa
E-mail: [email protected], www.HARTING.co.za
Download

Integrovaný průmysl