Download

Hydrostatika 1. Na píst s průměrem d = 20 cm, který je položen na