IAB TÜRKIYE 2014 İLK ALTI AY DİJİTAL REKLAM HARCAMALARI*
2014
DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI
Display Reklam Yatırımları
Arama Motoru
Reklam Yatırımları
Display
Reklam Yatırımları
335
247
650
37
Milyon TL
Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları
172
Video reklam yatırımları
43
Sponsorluk yatırımları
19
Gelir paylaşımı reklam yatırımları
13
Arama Motoru Reklam Yatırımları
Milyon TL
Milyon TL
Milyon TL
İlan Sayfaları
Reklam Yatırımları
247
Milyon TL
Milyon TL
E-posta ve Oyun İçi
Reklam Yatırımları
6
Milyon TL
25
25
Milyon
MilyonTL
TL
Ücretli sıralama reklam yatırımları
221
Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları
114
Mobil Reklam Yatırımları
Mobil
Reklam Yatırımları
335
25
Milyon TL
Mobil gösterim reklam yatırımları
10
Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı
15
DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 20,1 BÜYÜDÜ
Dijital Reklam
Yatırımları
%20,1
+
542
Milyon TL
650
Sinema Reklam
Yatırımları
2013
2014
(ilk 6 ay)
(ilk 6 ay)
Milyon TL
Diğer Reklam Yatırımları
Milyon TL
Televizyon Reklam
Yatırımları
%21
Basın Reklam
Yatırımları
Milyon TL
Radyo Reklam
Yatırımları
37
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları
Açıkhava Reklam
Yatırımları
6
E-posta
3
Oyun içi reklam
3
Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir. Yaratıcı işler, CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir
Download

+ dijital reklam yatırımları