ČERVENEC / SRPEN 2014
www.mncl.cz
VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA • MĚSÍČNÍK • DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK • VYCHÁZÍ 11. ČERVENCE 2014
KOMISE V MĚSTSKÉM PARKU PROVĚŘÍ KAŽDÝ NAVRŽENÝ STROM K POKÁCENÍ
Dodat Městskému parku v České
Lípě barevnost, druhovou rozmanitost a novou energii k růstu a rozvoji dřevin. To jsou základní cíle
projektu revitalizace Městského
parku, který českolipská radnice
připravila již v roce 2007. Vloni
město ve spolupráci s odborníky
projekt aktualizovalo a nyní na jeho
realizaci získalo téměř třímilionovou dotaci z Evropského fondu
regionálního rozvoje a Státního fondu životního prostředí. Prvních
změn by se tak mohl park dočkat
již na podzim letošního roku, hotovo by mělo být na jaře 2015.
Městský park uměle založil českolipský Okrašlovací spolek v roce
1875. Dnes tady hnízdí na 45 druhů
ptáků a v lesní i parkové části roste
na 80 druhů dřevin. Za posledních
několik desítek let se park sice průběžně udržoval a bylo opraveno
také jedno z jeho jezírek, ale na celkovou revitalizaci, která za přísných
podmínek ochrany životního prostředí i ochrany tohoto významného
krajinného prvku řeší celkovou
obnovu, však park stále čekal. Projekt nemá v úmyslu změnit tvář
městského parku, připravit ho
o krásná místa či o stromy, které
udávají celému parku tvář. Naopak,
cílem je doplnit dřeviny, které chy-
KUDY Z NUDY,
NĚKOLIK TIPŮ NA LÉTO
bějí a zbavit park stromů, které jsou
nemocné, vykloněné, suché, anebo
prorůstají většími, příliš blízko sebe
stojícími stromy. Odborníci jich
vytipovali celkem 91 v parkové
i lesní části parku. Na červnovém
zasedání, kde zastupitelé rozhodovali o finanční spoluúčasti města,
která je podmínkou dotačního pro-
gramu, se zastupitelstvo usneslo, že
právě nutnost kácení u každého jednotlivého stromu ještě posoudí speciální komise složená ze zastupitelů
města a odborníků-dendrologů
i architektů. (Ivana Bínová tajemnice komise, Miroslav Hudec, Karel
Heller, Tomáš Vlček, Petr Skokan,
Jana Zejdová, Petr Máška, Věra
PREZIDENT ZEMAN
NA NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ LÍPY
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2014
RYBNÍK V ŽIZNÍKOVĚ
Město Česká Lípa dokončilo veškeré opravy
žizníkovského rybníka, včetně
úprav v jeho okolí. Na červnovém zasedání českolipští zastupitelé poděkovali také Radku
Pokornému ze žizníkovského
sdružení, které má rybník v pronájmu a průběžně pečuje o pořádek i v jeho okolí, kde seká trávu,
sbírá odpadky atp.
STRANA 5
Ve spolupráci se Sdružením Českolipsko (www.ceskolipsko.info)
jsme pro vás připravili několik
výletních tipů na léto. Přejeme vám
spoustu hezkých zážitků, které vám
nabízí Českolipsko, turisticky
atraktivní krajina mnoha tváří.
Českou Lípu navštívil prezident
republiky Miloš Zeman v rámci
své třídenní návštěvy Libereckého
kraje, kam ho pozval hejtman Martin Půta.
Neckiáda, lunapark, ocenění nejlepších školáků, futsal, koncerty,
soutěže, čtenářská amnestie, filmový maraton i předání Poděkování
starostky několika významným
českolipským osobnostem. To je
jen stručný výčet z programu letošních městských slavností.
STRANA 8–9
STRANA 7
STRANA 11–13
Strnadová, Eva Stehlíková, Karel
Bubeník, zastupitelé, Kateřina
Tomanová, zpracovatelka revitalizace, Šárka Svitáková, dendroložka). „Komise je pro nás další
zárukou, aby ani jeden strom nepadl
k zemi zbytečně,“ poznamenala starostka Hana Moudrá.
Pokračování na str. 7
02
Z RADNICE A MĚSTA
Z bloku starostky
Červen byl měsícem, kdy se v České Lípě lámaly
rekordy. Jednak teplotní, díky kterým jsme si na severu
Čech připadali jako na Sahaře. Shodou okolností nás
v tomto extrémně teplém počasí svou návštěvou poctil
i prezident republiky. Zřejmě i pro hlavu státu zůstane
letošní cesta Libereckým krajem spojena s úmorným
horkem, které významného hosta provázelo po celou dobu strávenou v
našem regionu.
O pokořené pro změnu sportovní rekordy se postarala Petra Chocová
v bazénu ve Sportareálu. Během plaveckých závodů překonala ve své
kategorii světový rekord hned 3x a všem opět dokázala, proč je již několik
let královnou českolipských sportovců. K poslednímu červnovému rekordu,
o kterém se zmíním, došlo v Městském parku. Nejde však o výkon hodný
obdivu, ale naopak, protože jde o počet rozlámaných laviček a poničených
světel veřejného osvětlení. Tohle má na svědomí neznámý vandal nebo
možná více podobných individuí. Za své nepochopitelné počínání by si
zasloužili trest, který by byl stejně tvrdý jako jejich silácká eskapáda.
V červnu se také uzavřel další školní rok. Dříve než k tomu došlo, jsme
v rámci letních slavností města opět ocenili nejlepší žáky našich základních
škol a rozloučili se s deváťáky. Nyní si už všichni užívají zaslouženého
volna. Jaké byly letošní slavnosti, si pak můžete připomenout fotografiemi,
které najdete v tomto vydání MN i na webu. Věřím, že si je návštěvníci opět
užili a vybrali si z pestrého programu, který připravilo město ve spolupráci
s příspěvkovými organizacemi, zejména pak hlavním organizátorem. Tím
i letos byla Kultura. Během slavností jsem spolu se svými kolegy místostarosty
předala i Poděkování starostky. Letošními laureáty jsou MUDr. Hana Čerbáková, PaedDr. František Zborník, Mgr. Vojtěch Holub, Ludvík Engel
a českolipský Klub českých turistů. Všem ještě jednou gratuluji.
Nakonec jsem si nechala ještě jednu dobrou zprávu. Firma Johnson
Controls hledá nové šičky autopotahů nejenom do svého strážského závodu,
ale také českolipského, kde se rovněž mohou hlásit o práci.
Hezké prázdniny vám přeje Hana Moudrá
!
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
KAM NAHLÁSIT PORUCHU VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V ČESKÉ LÍPĚ?
Soustava veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa představuje
4300 světelných bodů, 3860 stožárů, 77 rozvaděčů, 220 km zemního
kabelu a 22 km nadzemního vedení. Při takovém počtu komponentů
občas dojde na některém svítidle, v některé ulici, nebo na sídlišti
k výpadku veřejného osvětlení. Důvodem může být nefunkční světelný
zdroj, výpadek jističe svítidla, nebo příslušného okruhu, případně
výpadek v dodávce elektřiny.
K výpadku jističe dochází obvykle po zkratu následkem bouřky,
nebo při poškození elektrické výbavy některého stožáru po dopravní
nehodě, nebo najetím vozidla při parkování na patici stožáru s elektrickou výzbrojí. Dalším poměrně častým zdrojem výpadku VO je
porušení zemního kabelu, a to buď poškozením při zemních pracích,
nebo vlivem stáří a opotřebení příslušného kabelu. Pro případ poruch
má smluvní partner města dispečink s nepřetržitou službou, která
neprodleně řeší větší výpadky osvětlení, které nejsou zaviněné přerušením dodávky elektřiny, to zn. když vypadne celá lokalita, nebo
celá ulice.
Opravy jednotlivých nahlášených nefunkčních svítidel se potom
provádějí následující den. Důvodem nefunkčního osvětlení nikdy
není jeho vypínání, jak občas v některých reakcích občanů slýcháme.
Systém VO ve městě je řízen čidly, která zapínají a vypínají osvětlení
automaticky v závislosti na světelných podmínkách.
Pro možnost nahlášení poruchy na VO uvádíme proto telefonické spojení na pohotovostní službu VO – 602 283 659, nebo
736 670 685.
VÍTÁNÍ DĚTÍ
K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly dne 14. 6. pozvány nově narozené
děti: Tobias Reichelt, Sofie Lacková, Antonie Postlerová, Beata Radoňská,
Tereza Chomaničová, Daniel Kopecký, Kryštof Ikráth, Agáta Škvareninová,
Sofia Semančíková, Kateřina Kolková, Adéla Dušková, Jan Veselý, Ema
Fringošová, Petr Mareček, David Šíma, Marie Bartáková
Významné životní jubileum
v červnu oslavili
80 let: pan Václav Kobera, paní Věra Tothová,
pan Stanislav Procházka, paní Libuše Zítková,
paní Anna Havlíková, paní Hedvika Kravcivová
85 let: paní Miroslava Štekerová, paní Marie Franková
paní Eliška Macáková, paní Jaroslava Kosinová, pan Vladimír Paclt
90 let: paní Věra Šmídová, paní Marie Vlčková
91 let: paní Věra Štellová, paní Marie Plachová
92 let: paní Pavlína Ihnátková, paní Karolina Doležalová
93 let: paní Božena Jindrová
94 let: paní Růžena Cvrková, paní Anežka Zádrapová
Všem jubilantům gratulujeme.
Městská policie
NA LINCE
156
• Silná opilost u čtyřicetiletého muže mongolské národnosti mohla za
to, že si dvě hodiny po sobotním poledni spletl vchod u panelového
domu v ulici Ústecká v České Lípě a dobýval se do cizího bytu, kde
vystrašil jeho obyvatelku. S přivolanou hlídkou městské policie nechtěl
spolupracovat, a tak za pomoci donucovacích prostředků musel být
vyveden až před dům, kde teprve poznal svou chybu a za své jednání
se omluvil. Za přestupek proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
ho čeká správní řízení.
• V nočních hodinách si při kontrole nám. Osvobození v České Lípě
hlídka strážníků všimla ležícího sedmdesátiletého muže, který byl
zraněn na hlavě a levé ruce. S hlídkou komunikoval, stěžoval si na
bolest hlavy a nemohl se postavit na nohy. Na místo byla proto přivolána
RZS, která si muže převzala a převezla na ošetření do NsP v České
Lípě.
• Na špatném místě si ustlal jedenadvacetiletý mladík, o kterého měli
strach obyvatelé ulice Okružní v České Lípě. S jejich obavami, aby
neprochladl, ho o sobotním podvečeru přijeli budit strážníci městské
policie. Těm se to jen s obtížemi podařilo a na místo museli přivolat
rychlou záchrannou službu, která si pacienta odvezla k dalšímu ošetření.
Za jeho stav mohla kombinace alkoholu a omamných a psychotropních
látek. Přestupkový delikt projedná správní orgán města.
• Oznámení o vloupání do prodejny sportovních potřeb v ulici U Synagogy v České Lípě přijal operační městské policie ve 22.44 h. Na místě
činu hlídka Policie ČR, která dostala souběžné oznámení, zadržela jednoho z pachatelů. Druhého sedmadvacetiletého pachatele z Mimoňska,
který z místa uprchl, zadrželi strážníci městské policie za pomoci kamerového systému během několika minut asi 100 m od této události. Případ
šetří Policie ČR.
• Při noční kontrole restauračního zařízení na vlakovém nádraží v České
Lípě se jeden z podezřelých návštěvníků prokázal strážníkům městské
policie svým cestovním pasem, ve kterém si provedl nezákonné úpravy
a navíc si jej vylepšil osobními malůvkami. Podle zákona o cestovních
dokladech mu za toto jednání hrozí pokuta až do 10 tis. Kč. Případ byl
po zadokumentování postoupen příslušnému správnímu orgánu.
Z RADNICE A MĚSTA
ČERVENEC / SRPEN 2014
03
ZASTUPITELÉ ROZDĚLOVALI PROSTŘEDKY
Z GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
MĚSTO ZAČNE PRACOVAT NA AKTUALIZACI
STRATEGICKÉHO PLÁNU
Finanční prostředky z celkem tří grantových programů rozdělovali
českolipští zastupitelé. Peníze ve dvou z nich (kulturní granty a cestovní
ruch) jsou tak pro tento rok vyčerpané úplně, zhruba 700 tisíc však stále
ještě zbývá ve sportovních grantech. Do tohoto programu si tak mohou
ještě do 31. srpna 2014 jednotlivci či sportovní sdružení podávat žádosti
o příspěvek na mezinárodní reprezentaci či uspořádání sportovní akce.
V rámci grantů na cestovní ruch rozdělili zastupitelé 120 tisíc korun.
Nejvyšší příspěvek, 50 tisíc korun, půjde na podporu distribuce volnočasového magazínu Lípa. Další příspěvky z tohoto grantu získal například
Petr Jasanský, který v České Lípě provozuje veřejné akvárium, Sdružení
Českolipsko nebo Vlastivědný spolek Českolipska.
Další prostředky se rozdělovaly v rámci kulturních grantů, zde šlo již
o druhé kolo. Po rozdělení příspěvků v první etapě totiž v grantovém
programu zbylo ještě necelých 300 tisíc korun. Největší část těchto
zbylých peněz, celkem 113 tisíc korun, bylo přerozděleno mezi spolky,
které si o podporu zažádaly na zorganizování kulturních akcí. Největší
částku získal Ochotnický spolek Lípa, který i v letošním roce pořádal
na vodním hradě Lipý tradiční Pašijové hry. Dalších 100 tisíc korun
zastupitelé zpětně rozdělili mezi ty organizace, které podpořili v celoroční
činnosti již v první etapě. Několik desítek tisíc korun pak putovalo ještě
na položku „Malá kultura“ v městském rozpočtu, ze kterého se hradí
některá kulturní vystoupení pořádaná městem.
V rámci sportovních grantů rozdělili zastupitelé necelých 200 tisíc
korun. Větší částka pak putovala mezi sportovní oddíly či jednotlivé
sportovce jako příspěvky na sportovní akce. Největší částku, celkem
42 tisíc korun, získal v rámci této kategorie Hokejový klub Česká Lípa,
který peníze využije na zpětnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
hokejového turnaje žáků. Mezi dalšími organizacemi, které získaly od
města finanční příspěvky v této etapě, jsou například Shotokan Sport
Centrum, Sportovní klub MS Auto, Sport Relax nebo Sportovně střelecký
klub Manušice.
Jedním z nejdůležitějších rozvojových dokumentů města, vedle územního plánu, je strategický plán. Česká Lípa má tento plán již zastaralý,
neboť pochází z roku 2002. Českolipští zastupitelé se na svém květnovém
zasedání proto rozhodli původní dokument, který má celkem sedm tematických částí, aktualizovat.
„Je potřeba, aby město velikosti České Lípy mělo dokument, který
nastiňuje jeho vývoj na několik nejbližších let dopředu. Pokud má město
dobře zpracovaný strategický plán, pomáhá mu to například při plánování
investic na jednotlivé roky. Náš stávající strategický plán je už dvanáct
let starý, a proto by bylo dobré vytvořit pro Českou Lípu aktuální verzi.
Navíc, v novém plánovacím období Evropské unie od roku 2014 do roku
2020 se může stát, že města s aktuálním strategickým plánem budou mít
při žádostech o evropské dotace výhodu. A na to se musíme připravit,“
upřesnila starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.
Vytvořit nový strategický plán může trvat až jeden rok, náklady se pak
mohou vyšplhat až na necelý milion korun. S financováním nového strategického plánu by městu mohlo pomoci Ministerstvo vnitra ČR. To totiž
připravuje dotační program, ze kterého by mohla města a obce čerpat
prostředky právě na vytváření těchto strategických dokumentů.
▲ Častým a snadno dosažitelným výletním cílem především pro obyvatele žijící na některém ze čtyř sídlišť v severní části České Lípy je
kopec Špičák. A tak Městské lesy Česká Lípa nepečují pouze o lesní
porost, ale starají se i o údržbu zdejší naučné stezky, po které denně
projdou desítky lidí. K pravidelným návštěvníkům patří i děti z okolních
škol a školek.
„Víme, že kromě hospodářské plní tento les i další důležitou funkci
rekreační, a proto se snažíme zdejší cesty udržovat v pořádku,“ podotýká
jednatel společnosti Petr Kreisinger. Pro letošek tak do údržby a dalšího
„vylepšení“ cest na Špičáku společnost investuje přes 200 tisíc korun.
Kromě vysekání travního porostu pracovníci opravili a drobným štěrkem
zpevnili další část trasy a pokračovali i v instalaci příčného odvodnění,
aby voda, která stéká po lesních cestách, kde vytváří erozní rýhy a tím
je ničí, odtékala z lesních cest do okolních porostů. Pomocí svodnic
tudíž odchází voda do okolního lesa, kde se přirozeně vsakuje.
ČESKÁ LÍPA PŘISPĚJE NA ZŘÍZENÍ NOVÉ
SPECIÁLNÍ VÝSLECHOVÉ MÍSTNOSTI
Mezi nejzranitelnější oběti trestných činů patří děti, mladiství a senioři,
kteří se stali například oběťmi domácího násilí, týrání či zneužívání.
Aby poškození nebyli při nutném výslechu na policejní stanici ve stresu
z neznámého a nepříjemného prostředí, jsou vyslýcháni ve speciálně
zařízených místnostech. Město Česká Lípa v letošním roce přispěje na
vybudování této speciální místnosti na policejním oddělení v České
Lípě. Projekt za téměř 390 tisíc korun uhradí město díky dotaci Ministerstva vnitra ČR. Ze svého rozpočtu poté přidá 40 tisíc korun jako
povinnou spoluúčast.
Projekt, na kterém město spolupracuje s Libereckým krajem a Policií
ČR, spočívá zejména v novém vybavení výslechové místnosti, kde je
třeba vytvořit příjemné a útulné prostředí. V ní bude pohodlný nábytek
i hračky pro děti, které často policisté využívají jako přímý prostředek
výslechu. Výslechová místnost bude také vybavená novým záznamovým
systémem, aby vyslýchaní nebyli technikou nijak rušeni a přitom bylo
možné pořídit kvalitní a čistý záznam.
Pohledy z cyklostezky Varhany
Fotosoutěž o křišťálový pohár
města Česká Lípa
Vážení čtenáři,
na městských slavnostech jsme v sobotu 28. června udělali závěrečnou
tečku za naší soutěží „POHLEDY Z CYKLOSTEZKY“. Hlavní cenu,
křišťálový pohár města, který do soutěže věnoval místostarosta Jiří
Kočandrle, převzala na vodním hradě od představitelů města Simona
Bůžková za svůj ojedinělý snímek s dopadajícími slunečními paprsky.
Druhé místo náleží fotografii Radka Hortenského, který svůj objektiv
na cyklostezce Varhany zaměřil na „spěchajícího“ šneka. Třetím finalistou
je Ladislav Renner, jehož snímky z jarní i podzimní kolekce rovněž upoutaly odbornou porotu, která nám pomáhala s výběrem absolutních vítězů.
Všichni ocenění finalisté obdrželi domácí spotřebiče od firmy
Remington a Russell Hobbs od generálního partnera této soutěže,
společnosti Spectrum Brands.
(více na www.mncl.cz)
04
ZAJÍMÁ VÁS
ČERVENEC / SRPEN 2014
ČESKOLIPANÉ SE PTAJÍ,
RADNICE ODPOVÍDÁ
V této rubrice Městských novin vás pravidelně seznamujeme s dotazy, které občané
adresují českolipské radnici. Například prostřednictvím webových stránek města Česká
Lípa (www.mucl.cz), kam může veřejnost v sekci „ostatní dotazy“ již od loňského roku
vkládat své dotazy týkající se činnosti městského úřadu asamosprávy města Česká Lípa.
Pokud se ivy chcete na něco zeptat, využijte www.mucl.cz.Pro vložení dotazu v sekci
ostatní dotazy jej stačí odeslat na e-mail: [email protected] Zodpovězeny jsou pouze
jasně formulované dotazy vztahující se kjednotlivým tématům. (Více na www.mucl.cz)
Zbudování rampy pro kočárky v bytovém domě
Chtěl jsem požádat o zbudování rampy pro kočárky na schodech
u předního vchodu Bratří Čapků 2868. Našim domovníkem mi bylo
sděleno, že spodní schody jsou ve vlastnictví města a tudíž nemáme
právo tam cokoliv přidělávat. Nová rampa na kočárky proto vede
pouze do půlky schodů, což je pro méně zdatné maminky někdy nezdolatelné.
Domovník se mýlí. Jedná se o komunikační napojení stavby a není rozhodující, kdo je majitelem pozemku, ale kdo je (vlastníkem) uživatelem,
nebo stavebníkem stavby. (V TOMTO PŘÍPADĚ BYTOVÉHO DOMU).
Tato úprava je popsaná ve Vyhlášce č. 104/ 1997 Sb., §10, odst. 4), kterou
se provádí Zákon č.13/1997 Sb. (Silniční zákon). Zbudování rampy pro
sjezd kočárků je proto v kompetenci majitele objektu.
Posekání luk v ulici Pod Špičákem
Kdy se konečně posekají louky nad kotelnou sousedící s ulicí „Pod
Špičákem“, tráva tam dosahuje již více než 1,5 m a pro alergiky je to
doslova každodenní peklo.
Uvedené pozemky jsou pronajaty, při jednání s nájemcem bylo přislíbeno
posekání v průběhu měsíce června.
Parkování na sídlištích
Chtěla jsem se zeptat, jestli má město plán, výhled, jak řešit kritickou
situaci s parkováním na sídlištích. Parkuje se na vyhrazených místech
a navíc i podél paneláků a na trávě. Průjezd se stává jednosměrným
a často dochází ke kolizi, kdy se střetnou auta proti sobě.
Situace s parkováním na sídlištích je nám známa, většina z nás na některém
z českolipských sídlišť bydlí a pokoušíme se nalézt řešení. Bohužel musím
konstatovat, že rychlé a levné opatření, které by podstatně vyřešilo problém,
neexistuje a neznají ho v žádném městě. Parkování na sídlištích bylo v době
vzniku navrhováno pro zlomek vozidel, které se zde dnes vyskytují. Pro současné
počty vozidel ani nelze uvnitř sídlišť nalézt vhodné plochy, kde by bylo možné
parkoviště vybudovat. Jediným řešením je vybudování velkých odstavných
parkovišť na okrajích sídlišť, kde však město nemá dostatek svých pozemků.
Klíčovým hlediskem je samozřejmě cena, kdy odhadujeme, že náklady na
vybudování jednoho parkovacího stání na parkovišti vycházejí na cca 50 tis. Kč
a u parkovacích domů mnohonásobně více, dále pak vznikají provozní náklady
na údržbu parkovišť (obnova dopravního značení, čištění a úklid sněhu, údržba
odlučovačů ropných látek apod.). Tyto finanční prostředky město Česká Lípa
nemá.
I přes uvedené skutečnosti, město nerezignovalo a v současnosti vybíráme
alespoň místa, kde by se dala situace lokálně řešit např. rozšířením vozovky,
zjednosměrněním ulice apod. Ze stejného důvodu bylo v rámci blokového
čištění obnovováno na parkovacích plochách také vodorovné dopravní značení.
ZÁVADY A NEDOSTATKY
V této rubrice vás pravidelně informujeme oněkolika závadách, které město řešilo
na základě oznámení veřejnosti, která využila jeho internetovou rubriku Závady
anedostatky azaslala svůj podnět e-mailem na: [email protected],nebo MMS na telefonní číslo 733 255 972, kam můžete i vy směrovat své podněty týkající se zejména
čistoty a pořádku v českolipských ulicích.
Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky se vyvěšují na městský web
(www.mucl.cz) do sekce„Závady anedostatky“, zde se pak dozvíte, jak se podnět řeší.
Vyřešené podněty se přesouvají do sekce „Odstraněné závady a nedostatky“.
!!!ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!!!
www.mncl.cz
Závada veřejného osvětlení vDěčínské: Chtěl bych nahlásit závadu veřejného
osvětlení před prodejnou Harmonie v ulici Děčínská, kde nesvítí 4 lampy.
➤ Závada, kterou způsobila vadná pojistka v rozvaděči, byla odstraněna.
Rušivé zvuky z hlásiče v Zahradní: Hlásím závadu na zařízení varovného
systému, který je umístěný v Zahradní ulici naproti panelovému domu.
Zařízení vydává série tonů o frekvenci cca 1 KHz. Hodně to připomíná
výstražnou signalizaci, kterou používají někteří řidiči nákladních vozů při
couvání.
➤ Jednalo se o technickou závadu, která byla odstraněna.
Posekání trávy mezi domy v ul. Lipová a U Katovny: Bylo by možné
posekat trávu na zahradě mezi domy ulic Lípová a U Katovny? Hrají si zde
děti a tráva je již hodně přerostlá.
➤ Tráva byla posekána.
Vybudování chodníku U Rokle:Prosím o vybudování chodníku od rodinných
domků v ulici U Rokle k zastávce MHD Lada – k rozvodně ve Šluknovské
ulici. V minulosti jsem o to několikrát žádal a vždy mi bylo odpovězeno, že
chodník bude součástí nové komunikace, která nás spojí se sídlištěm Lada
a zároveň se zruší nebezpečný výjezd na silnici I/ 9 Česká Lípa – Nový Bor.
Dosud se tak nestalo. Bydlím zde 30 let a stále musíme využívat nevyhovující
cestu.
➤ Město dlouhodobě řešilo možnost propojit ul. U Rokle se Šluknovskou.
Jediným vhodným místem, kde by se tato propojka dala zaústit, je okružní křižovatka u OD Albert. Na tuto akci již máme zpracovanou i projektovou dokumentaci. Zatím však bohužel nedošlo k dohodě se společností Ahold, která
vlastní pozemky okolo benzinové pumpy Albert a jejichž část byla nutná
k výstavbě komunikace, o odkupu těchto pozemků. Celou akci tak nebylo
možné realizovat.
Oprava školních hřišť:Plánuje město opravu školních hřišť u ZŠ Slovanka
a ZŠ Jižní, která jsou ve velmi žalostném stavu. Máme zde nové fotbalové
hřiště, nově osázené kruhové objezdy, ale nezapomnělo se na školní hřiště,
které by bylo pravidelně užíváno stovkami dětí.
➤ Běžná údržba školních hřišť je především záležitostí základních škol, které
mají tento majetek ve své správě. V případě velmi špatného stavu sportoviště
a nutnosti celkové rekonstrukce pak tyto akce zajišťuje město prostřednictvím
odboru rozvoje, majetku a investic. Cena celkové rekonstrukce školního hřiště
se pohybuje v řádech milionů až desetimilionů Kč. Takovéto finanční prostředky
město Česká Lípa v současnosti k dispozici nemá a bohužel se nám nedaří
zajistit ani financování pomocí dotací.
V současné době totiž řešíme špatný technický stav školních budov, které byly
postaveny v 70. a 80. letech minulého století a dochází zde k dožívání rozvodů
vody, topení, k zatékání do střech. Řešení stavu budov dostává z pochopitelných
důvodů přednost před opravami školních hřišť.
Závada na komunikaci Pod Hůrkou: Prosím o odstranění nebezpečného
propadu v ulici Pod Hůrkou (křižovatka s ulicí Vrchlického).
➤ Závada byla předána k odstranění smluvnímu partnerovi města, který
opravy komunikací zajišťuje. Při opravě propadu bylo zjištěno, že důvodem
je poškození kanalizace, která je ve správě SčVK Česká Lípa. Závada byla
proto předaná správci kanalizace, který provedl opravu kanalizace a provede
i opravu vozovky.
Vydláždění cesty k parkovišti na Střelnici:Bydlíme na Střelnici 2285 a parkoviště máme za domem. Přístupová cesta znamená – buď obejít celý dům,
nebo projít po louce, kde je vyšlapaná cesta. Bylo by možné cestu „vydláždit“
betonovými dlaždicemi např. 30x30 cm, tak jako jsou některé cestičky na
sídlišti Špičák? Když je po dešti, cestička je blátivá a musíme obcházet celý
blok, třeba i v dešti. Moc byste nám to ulehčili. Zadní vchod nemáme.
➤ S vybudováním chodníku v této lokalitě město Česká Lípa nepočítá. Důvody
jsou především finanční, neboť město musí zajistit především údržbu svého
stávajícího majetku a při budování nových staveb se zaměřuje na akce, které
řeší zásadní problémy.
INVESTICE
ČERVENEC / SRPEN 2014
Rybník Žizníkov ubytoval
i několik vzácných živočichů
Stále více lidí v letních dnech
rádo vyráží na poklidné procházky
do přírody v okolí České Lípy. Velká spousta z nich, starší páry, pejskaři i celé rodiny s malými dětmi,
si pak jako cíl své procházky zvolí
i nově opravený rybník v Žizníkově.
Krajinotvorný rybník, ještě do loňského roku zarostlý, zanedbaný
a napůl vypuštěný, nyní vypadá
mnohem lépe.
Město totiž dokončilo
veškeré opravy žizníkovského rybníka a úpravy jeho
okolí. Vodní nádrž tak má
nově opravenou hráz,
výpustní objekt i bezpečnostní přeliv. Část hráze je
obložená novými kameny,
v bezprostředním okolí rybníka přibyly dvě lávky, díky
nim se dá nyní rybník obejít celý
kolem dokola. Návštěvník si může
odpočinout i na několika nově nainstalovaných dřevěných lavičkách
a pozorovat labutě či lysky černé,
které na rybníce hnízdí. Opravy
vyšly město na zhruba 2,4 milionu
korun.
Rybník Žizníkov poskytuje
domov desítkám druhů živočichů
V ULICI 5. KVĚTNA SE ZNOVU PRACUJE
Déle než měsíc trvalo neplánované
přerušení prací na rekonstrukci jižní
části ulice 5. května, v úseku od křižovatky s Hrubínovou ulicí až po
železniční přejezd směr Lovosice.
Díky dodatku ke smlouvě se zhotovitelem stavby, který schválili českolipští zastupitelé na mimořádném
červnovém zasedání, mohla stavba
od poloviny června opět pokračovat. Rekonstrukce, která měla být hotová
do konce letošního června, tak bude dokončena v září.
Práce na rekonstrukci město zastavilo v dubnu, když dělníci odhalili
vrchní část vozovky. Po odkrytí konstrukčních vrstev, které zajišťují dostatečnou nosnost komunikace, se totiž ukázalo, že v některých místech chybí
část štěrkových vrstev. Komunikace tudíž postrádala oproti předpokladu
dostatečnou nosnost po celé ploše a do budoucna by hrozilo její propadání.
Jako nejhorší se paradoxně ukázaly výkopy pro instalaci inženýrských sítí,
které byly dvacet let staré. Podle průzkumu, který se prováděl při zpracování
projektu, se přitom očekávalo, že nebude nutné nahrazovat celou konstrukci
vozovky a bude možné staré konstrukční vrstvy částečně využít. Stavba
byla proto pozastavena a připravoval se dodatek k dodavatelské smlouvě.
Průběh prací je následující. Jakmile dělníci doplní a vyrovnají štěrkovou
konstrukci po celé ploše vozovky tak, aby všude měla tloušťku 30 centimetrů, bude možné položit vrchní vrstvu asfaltu. Podobně se bude
postupovat také při rekonstrukci chodníků.
„Kromě toho, že se posunul termín dokončení stavby, o dva miliony
korun se zvýšila také celková cena za rekonstrukci. Město za ni nyní
zaplatí necelých 14 milionů korun. Navýšení ceny představuje především
větší objem použitého materiálu, který je zárukou, že oprava bude provedena kvalitně a vozovka i chodníky se nebudou propadat. I s navýšením
ceny jsme však stále pod původní odhadovanou částkou,“ poznamenal
místostarosta Jiří Kočandrle.
Ten doplnil, že za celou situaci mohou s největší pravděpodobností
vady v projektové dokumentaci. „Necháme zpracovat znalecký posudek,
na základě kterého pak budeme s projektovou firmou řešit navýšení celkové částky za rekonstrukci jižní části ulice 5. května,“ doplnil Jiří
Kočandrle.
a rostlin. O těch nejvzácnějších i o těch běžných se
návštěvníci dozvědí na nově
instalovaných naučných
tabulích, které stojí přímo
u vodní plochy. K živočichům, kteří jsou na žizníkovském rybníce existenčně
závislí, patří například silně
ohrožená vážka jasnoskvrnná nebo batolec duhový či
kriticky ohrožený skokan
skřehotavý. Kvůli němu a dalším
vzácným obojživelníkům by se v
rybníce neměly chovat ryby ani pro
sportovní rybolov.
„Velmi mě těší, že jsme revitalizaci rybníka v Žizníkově dokončili.
Ještě větší radost však mám z toho,
že se nám podařilo naplnit jeden z
cílů, který jsme si před celou akcí
dali. A sice udělat tady příjemnou
příměstskou rekreační zónu, kterou
by hojně navštěvovali obyvatelé
města. Je důležité, aby si město
takovýto strategický majetek chránilo a pečovalo o něj. A ještě lépe,
aby ho proměnilo v místo, které
bude upravené, příjemné a lidé jej
budou rádi navštěvovat,“ uvedl českolipský místostarosta Jiří
Kočandrle.
05
Kromě toho, že k rybníku
mohou lidé pohodlně dojít pěšky,
dá se k němu snadno dojet i na
kole. Cyklisté mohou využít
cyklotrasu do Heřmaniček nebo
cyklostezku na Vlčí důl. Rybník
navíc bude napojený na naučnou
Hubertovu stezku, která začíná na
Svárově.
Není to však pouze město, kdo
o rybník a jeho okolí pečuje. Průběžně se o toto místo stará místní
občanský spolek, který má rybník
tři roky v pronájmu a výraznou
měrou se podílel na tom, jak zdejší
zákoutí prokouklo. Jak na červnovém zastupitelstvu mimo jiné uvedl
zástupce spolku Radek Pokorný, na
úplném začátku odtud vyvozili tři
velké kontejnery nepořádku.
HEZKÉ POSEZENÍ JE V MĚSTSKÉM PARKU
I U OPRAVENÉHO JEZÍRKA
Opravené jezírko v Městském
parku v České Lípě je opět plně
funkční. Kompletně vyčištěný je
systém cirkulace vody, břehy jsou
nově obložené kameny. Nový bude
i kamenný chodníček směřující
k jezírku.
Pracovníci firmy Ladeo, která se
bude starat také o pravidelnou údržbu této vodní plochy, kromě pročištění systému cirkulace vody ještě
opravili oběhová čerpadla, celé
jezírko odbahnili a břeh obložili
několika tunami nových kamenů.
Ty jsou nově nejen nalepené na břehu, ale mezery mezi nimi jsou také
vyplněné spárovací hmotou, aby
se kameny neztrácely, jako tomu
bylo v minulosti. Za opravy město
zaplatilo zhruba 160 tisíc korun,
dalších 120 tisíc pak město zaplatilo
za jeho pravidelnou jarní údržbu.
„Těší mě, že se nám podařilo
dát jezírko do pořádku. Jakmile
ještě upravíme jeho okolí, věřím,
že si sem spousta návštěvníků parku najde cestu. Druhé jezírko, které
je na začátku parku, však s největší
pravděpodobností už obnovit
nepůjde. Systém, který jezírko
zásoboval vodou, je totiž zničený.
Jeho obnovení by pro město bylo
finančně neúnosné,“ uvedl českolipský místostarosta Jiří Kočandrle.
Na opravu jezírka pak město ještě v letošním roce naváže další stavební akcí v jeho širším okolí.
Chystá se totiž opravit starý, poničený asfaltový chodník, který vede
okolo nově postavené restaurace
„Café Leťák“. Nová zámková
dlažba pak bude na cestě vedoucí
podél restaurace směrem k jezírku,
ale také na cestě směrem k altánu,
kde se v loňském roce měnila kanalizace. Oprava vyjde městskou
kasu na zhruba jeden milion korun.
06 HISTORIE
Galerie výtvarného umění
ČERVENEC / SRPEN 2014
Před čtyřiceti pěti lety se uskutečnilo první výtvarné sympozium,
počátek realizace dosud ne zcela
dokončeného projektu vybudování
Galerie výtvarného umění při okresním vlastivědném muzeu.
S myšlenkou sympozia přišel
ředitel muzea Břetislav Vojtíšek,
jehož jedním z předních záměrů při
utváření muzejních oborů Českolipska bylo zřízení galerie, která by
podávala souvislý obraz výtvarného
Českolipska od středověku k dnešku. Pro budoucí oddělení výtvarného umění bylo třeba založit
soustavnou sbírku soudobého umění s vazbou na zdejší krajinu, lidi
a tradice.
Každý z přihlášených malířů
poskytl za hrazený měsíční tvůrčí
pobyt na Českolipsku jeden porotou
vybraný obraz zdarma a jeden byl
od něj odkoupen. Mimo to obrazy
inspirované Českolipskem zakupovaly především státní instituce
k výzdobě svých prostor. První
malířské sympozium pomohl prosadit tehdejší ideologický tajemník
OV KSČ Bohumil Procházka, který
sám byl amatérským výtvarníkem.
Později byl politicky a občansky
postižen za své postoje v roce 1968,
což ohrozilo i existenci sympozia,
o němž se předpokládalo, že se bude
konat v několikaletých intervalech.
Nicméně ještě jednou se ho podařilo
uskutečnit a to v roce 1975. Viditelným rozdílem od prvního byl důraz
na ideové záměry, aby totiž vznikla
www.mncl.cz
díla, která zachytí budovatelské proměny Českolipska, takže obě
sympozia měla poněkud
odlišný ráz.
Tak výraznou osobností sympozia byl
Rudolf Novotný, dnes
čestný občan našeho
města in memoriam.
Vdobě druhého sympozia se v České Lípě objevil středočeský malíř
Josef Pýcha, který se
chopil námětů, o jejichž
zachycení
usiloval
Rudolf Novotný. Zaznamenal zákoutí starého
města a naproti tomu
také bourání domů ▲ Josef Pícha: Křižovatka ulic Jiráskova, Žižkova a Mariánská
a čtvrtí a stavbu sídlišť.
Pro městský národní výbor i pro
Malíř Jan Rykl z Roudnice nad
nedaleko židovského hřbitova
okres navrhl řadu diplomů, z nichž
Labem mne tehdy svým výtvarným
v pěkném vycházkovém okruhu.
mnohé byly delší čas používány.
projevem zaujal. Po druhém symObjekt bylo třeba ale důkladně resNe všechny jeho návrhy jsou uchopoziu získalo muzeum jeho obraz
taurovat. To se ale nestalo, naopak
vány v muzejních sbírkách.
zachycující pohled od sídliště Holý
město převzalo tuto budovu a časem
Vprvním sympoziu se významně
vrch na Slovanku a dále k severu,
byla zbourána z důvodů celkem
angažoval liberecký výtvarník Vlakterý byl velmi poutavý.
malicherných.
dimír Volšička a malíř z Jablonného
Umělci ze sympozia uskutečnili
Pozdější založení galerie
Josef Fafek-Solan. Ten byl rovněž
po jeho skončení společnou výstavu
v muzeu se ubíralo částečně jinými
neobyčejně aktivní v normalizační
a někteří potom postupně vystavocestami a nezaměřilo se na vybupolitice, takže bylo možné postupně
vali v muzeu i individuálně. Tato
dování kvalitní stálé expozice dokupozorovat určitý druh uměleckého
výstavní činnost byla přípravou
mentující výtvarně území mezi
úpadku, od dob let šedesátých, kdy
Labem a Ještědem. Základem čink založení galerie, o níž se tehdy
byl výtvarně velmi zdatný, zatímco
nosti se stala výstavní aktivita, která
uvažovalo, že by se mohla nalézat
v letech sedmdesátých byl přetížen
v bývalém Wedrichově muzeu
přinesla mnoho cenných úspěchů,
politickými funkcemi a jeho lavíale nevedla k utváření soustavné
u parku. Tam byl celkem ideální
rované kresby byly čím dále tím
výtvarné sbírky.
prostor a budova byla nádherně
Ladislav Smejkal
více konvenční.
umístěna u přírodního prostředí,
Z LETNÍHO KALENDÁŘE
7. srpna 1854 se narodil v České Lípě Anton Nestler, profesor
všeobecné botaniky na Německé
univerzitě v Praze. Byl synem
úředního sluhy, vyšel tedy ze
skromných poměrů. Během studia na pražské přírodovědné
fakultě dával četné kondice svým
slabším spolužákům a středoškolským studentům, aby získal
prostředky ke studiu a obživě.
Po studiu se stal soukromým
učitelem v rodině saského hraběte Františka von Westphalen.
Tato rodina mu umožnila konat
studijní pobyty v Krušných
horách, kde získal cenné poznatky o tamní květeně. V roce 1885
se stal asistentem u profesora
Weisse, který byl významnou
kapacitou v oboru fyziologie
rostlin. Spolu s ním se Nestler
podílel na vybudování významného vědeckého pracoviště pro
fyziologii rostlin na Německé
univerzitě v Praze. V jeho rozsáhlém vědeckém díle je také řada
populárních prací, z nichž je patrné, že patřil k prvním vědcům
u nás, kteří se zajímali o problematiku ekologie. Příkladem
budiž jeho knížka v německém
jazyce: „Městské prostředí
a městský vzduch“. Rovněž se
významně angažoval v otázkách
kontroly potravin a napsal také
populární dílo: „Falšování potravin a pochutin produkty
▲ Partie z Městského parku
z rostlin“. Téma dnes živé, pokud
hovoříme o ne příliš zdravém
životním stylu a dodržování kvality potravin. Ladislav Smejkal
07
Prezident republiky na návštěvě České Lípy
Z RADNICE A MĚSTA
ČERVENEC / SRPEN 2014
Bylo 17.58 hodin, když 10. června prezident republiky Miloš Zeman
vstoupil před radnicí na sluncem rozpálenou dlažbu českolipského
náměstí. Nejprve se pozdravil se starostkou Hanou Moudrou a potom
spolu s hejtmanem Martinem Půtou zamířili všichni tři na improvizované pódium, před kterým už na diskusi s nejvyšším státníkem ČR
čekaly stovky lidí.
Českou Lípu navštívil prezident republiky Miloš Zeman v rámci
své třídenní návštěvy Libereckého kraje, kam ho pozval hejtman Martin
Půta. V našem městě pobyl během svého pečlivě naprogramovaného
rozvrhu cirka 70 minut. Kromě setkání s veřejností pod otevřeným
nebem si prezident povídal v obřadní síni radnice také s českolipskými
zastupiteli a dalšími přizvanými hosty.
Obdiv si zaslouží jak občané, kteří si navzdory tropickému počasí
přišli s hlavou státu popovídat (a bylo jich několik stovek), tak hostitelé
a zejména sám host, neboť ze svého programu nevyškrtl ani jedinou
zastávku a ve sluneční výhni s veřejností během své cesty po našem
kraji nediskutoval poprvé.
Na náměstí i v obřadní síni Miloš Zeman pochválil městu jeho nové
logo a jeho tvůrcům tím složil kompliment. Jejich volba zašifrovat do
grafického symbolu České Lípy srdce s lipovým listem je i podle něj
skvělá volba. Ba co víc, i hlava státu si v záplavě informací této šifry
všimla a ocenila ji.
Kromě propocené košile si pan prezident z České Lípy odvezl také
něco na zub a pro dobrou náladu. Z rukou starostky Hany Moudré
a místostarosty Tomáše Vlčka převzal Dvořáčkovy čokoládové pralinky
ve speciálním dia provedení, ozdobené znakem města, Hrabalovu
grapu a výpravnou publikaci Českolipsko na dlani. Všechny pozornosti
tudíž pocházely z ryze českolipské produkce. Českolipanům na oplátku
věnoval několik ze svých myšlenek, zápis do Pamětní knihy města
Česká Lípa a Pamětní stuhu prezidenta ČR, kterou zavěsil na městskou
vlajku.
KOMISE V MĚSTSKÉM PARKU PROVĚŘÍ
KAŽDÝ NAVRŽENÝ STROM K POKÁCENÍ
Dokončení ze str. 1
„Svoje závěry předloží komise
zastupitelstvu na srpnovém jednání.
Tam definitivně rozhodneme, zda
pokácíme všechny stromy, nebo jen
některé. Přes prázdniny také chceme všechny stromy, které jsou zatím
určené ke kácení, zřetelně označit,
aby si občané uvědomili, o jaké stromy se jedná, a mohli nám sdělit svůj
názor. Budeme za něj moc rádi, protože revitalizaci děláme samozřejmě i proto, aby se v parku lidé
cítili dobře,“ uvedl českolipský
místostarosta Tomáš Vlček.
Novou energii by pak parku
měla dodat nová výsadba, která je
základním předpokladem jeho dalšího rozvoje, aby i děti našich dětí
se mohly uprostřed města těšit
z parku. Celkem půjde o 85 nových stromů, jako jsou jabloně,
habry, javory, tisy nebo třešně.
Kromě nich pak projekt počítá
také s výsadbou zhruba devíti set
kusů větších i menších kvetoucích
i nekvetoucích keřů, které nyní
v parku podle odborníků výrazně
chybějí. Celkové náklady na projekt se vyšplhají na 3,8 milionu
korun, město díky dotaci zaplatí
necelý milion korun.
„Projekt přísně dbá na to, aby
zachoval funkci parku, jeho kompozici i historickou hodnotu, splňuje
podmínky Programu pro trvale udržitelný rozvoj. Město absolutně
nemá zájem na tom, aby parku jakkoliv uškodilo. Už jen to, že město
na realizaci projektu získalo dotaci,
samo o sobě dokazuje, že projekt
parku prospěje. Veřejnost jsme
o záměru revitalizace informovali
hned, jakmile jsme začali projekt
v roce 2007 připravovat. Podobně
se s ním mohla seznámit také na
podzim loňského roku v Městském
informačním centru. Ještě před
zasedáním zastupitelstva, na kterém
se rozhodovalo o podání žádosti
o dotaci, byl celý projekt, mapy
kácení i výsadeb včetně přesných
seznamů k dispozici. Informovat se
však nepřišel skoro nikdo,“ doplnil
Tomáš Vlček.
Projekt „Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně“ je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.
08
POZVÁNKA NA VÝLET
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
KUDY Z NUDY NA ČESKOLIPSKU ANEB NĚKOLIK VÝLETNÍCH TIPŮ NA LÉTO
Ve spolupráci se Sdružením Českolipsko (www.ceskolipsko.info)
jsme pro vás připravili několik
výletních tipů na léto. Přejeme
vám spoustu hezkých zážitků, které vám nabízí Českolipsko, turisticky atraktivní krajina mnoha
tváří.
Za pokladem Českou Lípou
aneb Geocaching pro každého!
Za pomoci GPS zařízení hledají
miliony lidí po celém světě krabičky s poklady nebo různé indicie
a zašifrované zprávy. A takovouto
GPS si můžete vypůjčit i v Městském informačním centru v České
Lípě. Za zálohu 500 korun vám na
MIC přístroj půjčí a vysvětlí, jak
se s ním pracuje. Apak už jen stačí
vydat se podle pokynů na displeji
za pokladem. Po úspěšném vyplnění tabulky s úkoly dostane návštěvník odměnu na MIC. GPS přijímač
se půjčuje osobám starším 18. let
jen na jeden den, a to do konce otevírací doby infocentra.
MIC Česká Lípa
náměstí T.G.M. 2, 470 36 Česká
Lípa, Po–Pá 8.30–17.00, So
9.00–12.00
Více o výletech v okolí České
Lípy: http://turistika.mucl.cz/tipyna-vylet
Kulturní léto na hradě Lipý
a v Centru textilního tisku 2014
• Výstava kreslíře Zdeňka Hofmana (mimo jiné autora komiksu
o hradu Lipý, který naše organizace vydala v září 2013). Vernisáž
výstavy bude probíhat spolu s koncertem hudebníků v čele se Zdeňkem Hofmanem. Termín: 19. 7.
2014 od 17 hodin.
• Červenec a srpen na hradě Lipý
bude ve znamení divadla, pohádek
pro děti a letního kina. K vidění
budou divadelní představení spolků z Děčína a z Litoměřic,
v pondělí 7. 7. 2014 od 19.00 hodin
DS K. Čapek „Trumf“ od
I. A. Krylova a v pátek 8. 8. 2014
od 19.00 hodin představení divadelníků Li-Di Litoměřice „Setkání
s Čechovem“. V podání těchto
dvou spolků budou také již tradiční
nedělní představení pro děti, a to
v neděli 13. 7. (které bude pojato
jako nedělní pohádkové odpoledne, kde své muzicírování s dětmi
představí i Dagmar Čemusová),
další nedělní pohádky uvidíte 10.
8. (Li-Di Litoměřice) a 24. 8. 2014
v podání DS Havlíček Zákupy.
• Další celoprázdninovou akcí na
hradě bude III. ročník letního kina.
V minulých dvou ročnících jsme
nádvoří hradu proměnili v kinosál
a návštěvník si tak mohl na velkém
plátně vychutnat promítnutí filmu
ve venkovních prostorách. Již nyní
se návštěvníci mohou těšit na zajímavé filmové tituly. Termíny: 16.
7./ 17. 7./ 18. 7./ 30. 7./ 31. 7./ 1.
8./ 13. 8./ 14. 8./ 15. 8.
• Během letních měsíců bude
v Centru textilního tisku probíhat
přednáškový cyklus „Fenomény
Českolipska“, nabídka témat
bude různorodá, např. rybníkářství, historie podstávkových
domů, historie železnice, hrady
a zámky na Českolipsku, a jistě
zajímavá i výběrem přednášejících. Termíny: 10. 7., 24. 7., 7. 8.,
21. 8., 9. 9., 11. 9.)
• 6. 9. 2014 – Dny evropského
dědictví (EHD 2014) – program
se připravuje na téma „Živé obrazy na hradě Lipý“.
Centrum textilního tisku
Úterý až sobota – 9.00–12.00,
13.00–17.00,
Neděle
–
13.00–17.00
Vodní hrad Lipý:
Úterý až sobota – 9.00–12.00,
13.00–17.00,
Neděle
–
13.00–17.00
Prohlídky na hradě, které jsou
vždy s průvodcem, začínají vždy
v celou hodinu.
Letní výstavy v českolipském
vlastivědném muzeu
ŽIJÍ TU S NÁMI
4. 6.–28. 9. 2014
Jedná se o výstavu fotografií
v ambitu muzea, tentokrát živočichů žijících u nás v Čechách.
Výstavu velkoformátových fotografií připravil pro muzeum Český
svaz ochránců přírody „Aron“
v České Lípě.
Ilustrace přírody / Práce severočeských ilustrátorů
7. 3.–28. 9. 2014
Téma výstavy je založeno na
vědecké, věrné ilustraci přírody,
lákadlem jsou rovněž živé exponáty.
Po stopách Germánů / Archeologie Germánů a Antické mince
7. 3.–31. 7. 2014
Výstava v prostorách ambitu
seznamuje návštěvníky se světem
starých Germánů a představuje
výsledky tříletého projektu Evropské unie z programu Ziel 3 / Cíl 3
v oblasti archeologického experimentu, ale také archeologické
muzejní pedagogiky a terénního
výzkumu.
DOMOV ZA VÁLKY
26. 6.–14. 9. 2014
Českolipsko za první světové války. Výstava v Maštálkově síni.
Vísecká rychta v Kravařích
1. 8. 2014: Kafe na Rychtě. Večerní setkání se zajímavými hosty.
srpen: Letní cyklotoulky za historií. Trasa: Kravaře – Janovice –
Rané – Stvolínky – Kravaře (termín na webu)
Památník K. H. Máchy v Doksech:
16. 8. 2014: Pohádkové odpoledne
3. 9.–7. 9. 2014: XXIX. Řezbářské
sympozium v Doksech.
Muzeum Čtyřlístek v Doksech
V muzeu je stálá expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek.
Dozvíte se zde, jak tento komiks
krůček po krůčku vznikal a jak se
takový komiks vlastně tvoří.
Otevřeno: Út–Ne 10.00 do 17.00,
září – Út–Ne 13.00 do 17.00
Valdštejnská 251, 472 01 Doksy
Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku
Vydejte se společně s Fifinkou,
Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou
na výlet kolem komiksového rybníku Blaťáku. Navštívíte zajímavé
skalní útvary, dozvíte se nejeden
zajímavý příběh, a to nejlepší vás
čeká na konec.
Naučná Máchova stezka
Stezka spojuje 30 zajímavých míst
v okolí Máchova jezera a na mnohých jsou celostátně registrované
kulturní památky. Na 17 místech
byly instalovány velké informační
tabule, trasa je vedena po původních turistických trasách v okolí
Máchova jezera. Délka trasy je
14 km.
Naučná stezka Swamp
Naučná stezka SWAMP je pojmenována podle Národní přírodní
památky SWAMP, ležící při březích Máchova jezera. Naučná stez-
ka seznamuje s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova
jezera.
Máchovi v patách
Jedinečný soubor všech dosud absolvovaných výletů po stopách známého českého básníka. Ke stažení na
webových stránkách Máchova kraje:
http://www.machuvkraj.cz/svazekobci-machuv-kraj/machovska-rok2010/turisticka-pravodce-machovipatach/
Novoborské aktuality
Naučná stezka „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“
mapuje místní zajímavosti vztahující se (nejen) ke sklářské tradici. Stezka se skládá ze 17.
zastavení u zajímavých míst,
významných staveb a památníků
tradičního sklářství. Stezka je
vybavena informačními tabulemi
u jednotlivých zastavení, každá
z nich nabízí informace o daném
místě včetně doprovodných fotografií. Součástí informační desky
je také přehledná mapka, kde jsou
zobrazeny ostatní zastavení stezky.
Cyklostezka Nový Bor – Sloup
v Čechách
Cyklostezka je dlouhá 2 km a vede
z cykloareálu v Novém Boru téměř
až k Radvaneckému rybníku ve
Sloupu v Čechách.
Výstavy a akce v Novém Boru:
15.–17. 8.: Mariánská pouť v Horových sadech a v kostele, Nový
Bor
14. 9.: Dny Evropského dědictví
– akce ve Sklářském muzeu i ve
městě
14. 6.–28. 10.: „AJETO 20 let“,
Sklářské muzeum Nový Bor. Unikátnost výstavy spočívá především v rozmanitosti děl, které byly
doposud ukryty ve vzorkovně
sklárny.
Výstavy v TIC Nový Bor (1. patro, vstup zdarma):
Dlouhodobá výstava Sklářské školy v Novém Boru.
26. 5.–31. 8. 2014: Iva Špuláková
– IVA-Line
Sklářské muzeum Nový Bor
Otevřeno denně kromě pondělí
9–17 hod.
POZVÁNKA NA VÝLET
ČERVENEC / SRPEN 2014
Lesní divadlo ve Sloupu
v Čechách
Program akcí od 1. 7.–26. 8. 2014
najdete na www.obecsloupvcechach.cz/lesni-divadlo2/kulturniprogram-divadla/
Provozní doba červen–srpen,
denně 9.00–17.00, září – denně
kromě Po 9.00–17.00
http://hradsloup.cz
e-mail: [email protected]
Koncerty při svíčkách: 12. 7,
19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8. 2014. Začátky
vždy v 19.00 hodin, více informací
http://hradsloup.cz/kalendarakci/koncerty
Výstavy ve skalním ambitu:
Barokní reliéfy v pískovcích
severních Čech, Život ve skále.
Křížová cesta v Kamenickém
Šenově
Křížovou cestu naleznete v dolní
části města u bývalého koupaliště
u staré silnice mezi Kamenickým
Šenovem a Českou Kamenicí.
Začíná prostranstvím s kovaným
křížem a obrazem Krista na Olivetské hoře ve výklenku, vytesaném v pískovcové skalce. Odtud
cesta, lemovaná zastaveními, stoupá k Božímu hrobu. Ten tvoří skalní
kaple vytesaná v úpatí pískovcové
skály (skalní věže). Votevřené kapli kryté kovanou mříži spočívá pískovcová socha Kristova těla.
Sklářské muzeum Kamenický
Šenov
www.muzeumskla.cz,
úterý–neděle 10.00–17.00 hod.
Multifunkční kulturní centrum
SEVER, Cvikov
27. 6.–22. 7. 2014: MARIE HORNYCHOVÁ – objekty ze skla,
kombinované s dalšími materiály
26. 7.–10. 8. 2014: FRANTIŠEK
VLACH – „ZA VŠÍM JE...“ –
figurální obrazy, grafiky, plastiky
13. 8.–7. 9. 2014: VÝSTAVA
LOUTEK – Výstava vznikla ve
spolupráci odboru kultury města
Cvikova, loutkového souboru
Klubíčko, loutkářského výtvarníka Ivana ANTOŠE a tvůrce loutek
Zdeňka VILÉMA. Vystavené loutky a dekorace jsou v majetku města Cvikova. Výstavou si
připomeneme 65. výročí vzniku
loutkové scény ve Cvikově.
POJÍZDNÉ LETNÍ KINO VE
CVIKOVĚ
Začátek promítání je po setmění
– v areálu Letního kina (Komenského ul.). V případě nepříznivého
počasí se projekce uskuteční v sále
Multifunkčního kulturního centra
Sever od 21 hodin. Vstup zdarma.
10. 7. – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ, 11.
7. – SENZAČNÍ PRÁZDNINY –
francouzský film, v hlavní roli
Louis de Funès.
Hasičské muzeum v Novém
Oldřichově
Těšit se můžete např. na PARNÍ
STŘÍKAČKU, SANITNÍ VŮZ
zn. Renault, který byl zapůjčen na
natáčení filmu „Tmavomodrý svět“,
ČTYŘKOLOVÉ RUČNÍ STŘÍKAČKY a dalších různých, zhruba
600 exponátů ve dvou budovách
o rozloze cca 940 m2
Otevřeno od května do září – Po, St
8.00–16.00, So 14.00–17.00
w w w. s d h n o v y o l d r i c h o v. c z ,
[email protected]
Hrad Bezděz
Rok 2014 – 750 let výročí od založení královského hradu Bezděz
Přemyslem Otakarem II.
Akce:
12. 7.–13. 7. 2014, Šermířské rozvernosti: O Karlu IV. a loupeživém
rytíři, časy vystoupení 10.30,
12.45, 15.00
19. 7.–27. 7. 2014, Šermířské oživení, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
2. 8.–3. 8. 2014, Rytířské turnaje,
11.00, 12.45, 14.00, 15.15
9. 8. 2014 – od 9.00 hodin bohatý
kulturní program na oslavu výročí
v areálu hradu
10. 8. 2014 – Lety vrtulníkem nad
hradem Bezděz k Máchovu jezeru,
u příležitosti oslav výročí
6. 9.–7. 9. 2014, Dny evropského
kulturního dědictví
7. 9. 2014, Bezdězská církevní
pouť. Od 10.00 – Mše svatá v kostele sv. Jiljí v obci, v 14.00 přesun
na hradní nádvoří, mše zakončena
pobožností.
Otevírací doba – Červenec–září:
Út–Ne 9.30–16.30
Více o výletech v okolí Doks:
www.doksy.com
(Turistický
portál, Kam na výlet)
Zámek Zákupy
Květen–září: Út–Ne 9.00–16.00
3. 6.–30. 9. 2014: Výstava fotografií „Okem ptáka“
5. 4. 2014–28. 10. 2014: Strašidelné sklepení, výstava strašidelných bytostí (drak, hejkal,
divoženky, vodník atd.), instalo-
vaná v části zámeckého sklepení.
Od 1. 5. 2014 – Zpřístupněn dětský
prohlídkový okruh, dětský pokoj
a ložnice princezny a k nim přilehlá malá zámecká kuchyňka
a prádelna
Muzeum Eduarda Helda
Expozice zaměřená na historii
výroby karnevalového zboží od
roku 1884. V prostorách muzea se
nachází i expozice MIZEJÍCÍHO
ČASU, zobrazující život sudetských Němců v Zákupech mezi
světovými válkami.
09
Po–Pá, prohlídky v 11.00 a 13 hod.
So, Ne a st. svátky po předchozí
domluvě!
Tel.: 724 265 387, 487 857 264,
[email protected], www.karnevalove-zbozi-masky.cz/eduardheld-muzeum
Expozice historických kol
v Dubé
Klubový dům – Dlouhá, 471 41
Dubá
Otevřeno po telefonické domluvě:
Lukáš Dalecký: tel.: 602 477 993.
ČESKOLIPSKÝ MÍSTOSTAROSTA TOMÁŠ VLČEK:
CHCEME LIDI POZVAT NA FILMOVÁ MÍSTA
V ČESKÉ LÍPĚ A OKOLÍ
Mohl byste obecně představit činnost Městského informačního centra? Městské informační centrum sídlí v budově č.p. 2 na náměstí T. G.
Masaryka a pracují v něm dva zaměstnanci. Jak už napovídá sám název,
základním posláním je poskytovat informace. A to nejen turistům, kteří
se přijdou zeptat, co vše stojí v České Lípě a jejím okolí za návštěvu, ale
také běžným občanům. Ti se nejčastěji ptají, kde najdou jaké pracoviště
v rámci městského úřadu, ale pracovníci jim radí také v oblasti sociální
nebo právní.
Co dělají zaměstnanci MIC nad rámec své běžné činnosti? Na informačním centru je poskytován zdarma internet a občané ale i turisté si
tak mohou vyhledat potřebné informace. K dostání jsou na infocentru
nejen suvenýry s motivy České Lípy, ale také pohledy a publikace o městě.
K dostání jsou samozřejmě také cizojazyčné letáčky či mapy. V Městském
informačním centru si mohou lidé nechat okopírovat důležité dokumenty.
Každý rok zaměstnanci turistického centra pomáhají s vydáním knihy
o České Lípě, vytvářejí nové tematické letáky s tipy na výlety pro turisty.
Také se podílejí na nejrůznějších veřejných anketách a soutěžích. Správné
odpovědi mohou lidé nosit obvykle právě do Městského informačního
centra. To je nyní zapojené do velké sbírky plastových víček, kterou
město vyhlásilo pro nemocného Jiříka Ullmanna z České Lípy.
Co v letošním roce chystáte za novinky? Letos chceme zintenzivnit,
spolu s partnery – soukromými subjekty, propagaci Ploučnice jako atraktivní vodácké řeky, což se nám myslím daří, a také reportáž v TV nám
v tom dala zapravdu. Nejen pro rodiny s dětmi jsme připravili hru na
bázi geocashingu, neboť víme, že tato aktivita je velmi populární, a keškaři
– či kačeři jsou u nás vítáni. Zaměřit se chceme letos na tzv. filmovou
turistiku, už brzy bude k dispozici nový materiál, který bude propagovat
místa, kde se v Lípě a okolí natáčelo. Chceme, aby Lípa byla středem,
odkud mohou turisté vyjíždět – např. po cyklostezce na Varhany – Pyšná
princezna, ale i na méně známá místa. Je jich tu v okolí mnoho, koneckonců
v Lípě se, kromě filmu Jak se točí rozmarýny s Ivou Janžurovou, natáčel
nejúspěšnější film posledních let ověnčený mnoha cenami – Hořící keř.
Pracujeme také na propagaci místních produktů a vítáme veškeré nabídky,
informace a letáky o nich, těmto prvovýrobcům rádi pomůžeme. Například
už od jara spolupracujeme se statkem v nedalekém Veselí u Brenné, kam
se cyklisté skvěle dostanou ze Žizníkova. Pokud se vše podaří, nabídnou
majitelé v létě turistům možnost jízdy na koních, sběr vajíček, budou si
moci pohladit ovce a kozy, zkusit si nadojit mléko a jiné činnosti, které
už dnes nejsou vlastně běžné ani na venkově, natož ve městech. Kromě
toho chystáme také vydání nové knihy Příběhy z Českolipska II.
Kam byste vy osobně pozval turisty do České Lípy? Teď v létě bych
určitě doporučil sjet si Ploučnici a podívat se na dobrý film v letním kině
na vodním hradě Lipý.
10
PRAKTICKÉ
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY • 8–12 HODIN
SOBOTA 12. 7.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel.: 487 832 131
NEDĚLE 13. 7.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel.: 487 722 591
SOBOTA 19. 7.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel.: 487 853 515
NEDĚLE 20. 7.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel.: 487 843 622
SOBOTA 26. 7.
MUDr. Michaela Bělecká
Moskevská 671, Česká Lípa
tel.: 487 523 088
NEDĚLE 27. 7.
MUDr. Michaela Bělecká
Moskevská 671, Česká Lípa
tel.: 487 523 088
SOBOTA 2. 8.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel.: 487 823 530
NEDĚLE 3. 8.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel.: 487 521 663
SOBOTA 9. 8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel.: 487 853 067
NEDĚLE 10. 8.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel.: 725 865 051
SOBOTA 16. 8.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel.: 487 843 622
NEDĚLE 17. 8.
Krajská nemocnice Liberec a. s.
Jablonecká 15, Liberec
tel.: 485 102 379
SOBOTA 23. 8.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel.: 487 524 328
NEDĚLE 24. 8.
MUDr. Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor
tel.: 487 725 466
SOBOTA 30. 8.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel.: 487 853 515
NEDĚLE 31. 8.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel.: 487 751 431
PŘÍPADNÉ ZMĚNY V ROZPISU NELZE
VYLOUČIT, AKTUÁLNÍ VERZI NAJDETE
NA HTTP://ZDRAVOTNICTVI.KRAJLBC.CZ/PAGE911/CESKA-LIPA
Seznamte se s novým občanským zákoníkem
Od 1. ledna se v ČR řídíme novým občanským zákoníkem, který vytváří
obecný základ soukromého práva, aproto se dotýká každého znás. Obsahuje
3 081 paragrafů a nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných
zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů,
např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon
o sdružování občanů).
Smyslem a účelem nového
občanského zákoníku tak je, až
na výjimky, upravit soukromá
práva, povinnosti a postavení
osob v jednom kodexu.
Pro čtenáře Městských novin
jsme proto ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR připravili nový seriál, kde vás na
modelových situacích seznamujeme s nejdůležitějšími novinkami a změnami, které vyplývají
z nového občanského zákoníku.
9. DÍL:
PRÁVA KUPUJÍCÍCH
Nový občanský zákoník již
v souvislosti s prodejem zboží
v obchodě nepoužívá pojem
zákonná záruka, ale pojem odpovědnost za vady. Ta i nadále trvá
plných 24 měsíců. Pokud si tedy
koupíte např. novou ledničku,
můžete ji reklamovat v zákonné
lhůtě dvou let od jejího převzetí.
Musí jít ovšem o vady, které mělo
zboží již v době prodeje, a takovou
situaci mnohdy není snadné prokázat. Z tohoto důvodu zákoník
spotřebiteli důkazní pozici usnadňuje. Objeví-li se vada v průběhu
šesti měsíců od převzetí zboží, má
se za to, že věc byla vadná již
v okamžiku koupě. Pro spotřebitele to znamená, že v takovém případě nemusí dokazovat, že
příčinou vady je nedostatečná kvalita zboží. Pokud se prodávající
brání argumentem, že vadu způsobil spotřebitel, musí to prokázat,
tj. zákonnou domněnku vyvrátit.
Protože se v rozmezí sedmého
měsíce až dvou let objeví většinou
ten typ vad, o kterých prodávající
tvrdí, že vznikly v důsledku přirozeného opotřebení věci nebo
nesprávným užíváním, jsou pro
nakupující především klíčové
ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU MHD
!
Od 15. června došlo k následujícím změnám jízdního řádu MHD
Česká Lípa:
U linky 207 spoje č. 2, 4 a 6 nezajíždějí do Sosnové otočka, ale jedou rovnou
do Okřešic. Jedná se o spoje s odjezdem z Nádraží ČD ve 4.00, 5.00 a 6.00.
Toto opatření bylo provedeno na základě požadavku Libereckého kraje,
který finančně zajišťuje dopravní obslužnost obce Sosnová.
U linky 235 došlo k minutovému posunu odjezdů u spojů č. 2 a 3, které
jedou o 1 minutu později a to od Vagonky v 6.10 a od zastávky Na
Výsluní v 6.31.
Město Česká Lípa podle § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, oznamuje záměr pronajmout
na dobu neurčitou prostory v Kulturním domě Crystal:
bar u sálu 108 m2 • sklad 6 m2
za cenu obvyklou v daném čase a místě + poplatek za energie podle
poměrových měřidel.Kritérii pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení budou charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností
správce objektu – příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa), pevně
stanovená nabízená cena pronájmu a bližší specifikace pronájmu.
Další informace k podmínkám pronájmu včetně sdělení konkrétních hodnotících kritérií a požadavky k obsahu nabídek mohou
zájemci získat v sídle příspěvkové organizace, v Kulturním domě
Crystal, Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, 1. poschodí – Barbora
Neumannová (tel.: 487 522 300).
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky: předložené
písemnou formou v zalepené obálce označené „Výběrové řízení –
pronájem bar u sálu, přízemí KD Crystal“, zaslané na adresu KD
Crystal a doručené nejpozději do 14. 7. 2014 do 10.00 hodin.
parametry tzv. záruky za jakost.
Zárukou se prodávající zavazuje
k tomu, že věc bude po určitou
dobu způsobilá k použití pro
obvyklý účel a že si zachová
obvyklé vlastnosti. Pokud na zboží, v návodu či v reklamě, bude
uvedena doba použitelnosti zboží,
znamená to automatické založení
záruky za jakost zboží. Kupující
tudíž může reklamovat veškeré
vady, které se v této době u věci
objeví.
V ostatních případech je na prodávajících, jak dlouhou záruku
svým zákazníkům nabídnou.
Vzhledem k tomu, že neexistuje
žádné omezení, mohou u některých výrobků (např. právě u domácích spotřebičů) nabízet i delší
záruku než dva roky. Poskytování
záruky je tudíž jedním z prostředků konkurenčního boje.
K lepšímu postavení kupujícího
přispívá i volitelnost nároku za
vadné zboží. Nově má kupující
právo odmítnout opravu i výměnu
zboží a rovnou žádat o přiměřenou
slevu. To je pro něj výhodné, jeli např. schopen si věc sám opravit.
i
SPORTAREÁL
INFORMUJE
PRÁZDNINOVÁ
OTEVÍRACÍ DOBA
BAZÉNU:
PO–NE 9.00–21.30
Sport Česká Lípa, p. o.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
ČERVENEC / SRPEN 2014
11
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ČESKÉ LÍPY POŘÁDANÉ KU POCTĚ PATRONŮ MĚSTA PETRA A PAVLA
PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY 2014 PŘEVZALY ČTYŘI OSOBNOSTI A JEDNA ORGANIZACE
U příležitosti českolipských městských slavností byly v sobotu
28. června za přítomnosti pozvaných hostů oceněny Poděkováním starostky další významné osobnosti České Lípy.
▲ Oceněné osobnosti: Pravoslav Vebr, (zleva), Anna Machová, Čestmír
Povolný, (všichni KČT), MUDr. Hana Čerbáková, Ludvík Engel, Mgr.
Vojtěch Holub, PaedDr. František Zborník.
Foto: Vít Černý
Jak připomněla během slavnostního ceremoniálu starostka Hana Moudrá, dějiny této ceny, kterou představitel města veřejně vyjadřuje své
DĚKUJI, se začaly psát před třinácti lety. „Pro mne osobně je a navždy
zůstane velkým vyznamenáním, že po deset ročníků jsem jako starostka
mohla být u tohoto slavnostního aktu. Mezi oceněnými od roku 2002
jsou lidé různých profesí a zálib. S některými z nich se na tomto světě
už nikdy nesetkáme, ale určitě ani na ně nezapomeneme. Všichni laureáti,
jejichž počet dnes překročí šestou desítku, mají totiž jedno společné –
zasloužili se o to, že právě jejich „Umem a pílí vzkvétá Česká Lípa“. Ve
slovní parafrázi Vergiliova citátu, který se stal ústředním mottem naší
ceny, je vyjádřena podstata a smysl Poděkování. Jeho symbolem je pak
křišťálová plastika navržená akademickým sochařem Pavlem Wernerem.
Kromě této plastiky s Vergiliovým citátem obdrží každý oceněný také
pamětní list, jehož výtvarnou podobu navrhl akademický malíř Michal
Wein“.
Poděkování starostky pro rok 2014 z rukou starostky Hana Moudré
a místostarostů Jiřího Kočandrleho a Tomáše Vlčka převzali:
1) PaedDr. František Zborník, žlutá křišťálová plastika za oblast
kultury
Doktor Zborník patří mezi ikony amatérského divadla. Proslavil se
v osmdesátých letech jako vůdčí osobnost ochotnického souboru Šupina
ve Vodňanech. Spolupracoval rovněž s profesionálními soubory, byl
ředitelem Národního informačního a poradenského centra pro kulturu
i šéfem odboru umění a knihoven na Ministerstvu kultury ČR. Vedle
pedagogické činnosti se po celá léta zabývá divadlem a literaturou i prakticky. Je autorem rozhlasových scénářů, divadelních her i knížek pro
děti. Příležitostně se však objevuje i v roli režiséra v amatérském i profesionálním divadle a milovníci forbíny vědí, že je také vynikajícím hercem. Uznávaný a vysoce ceněný umělec spojil svůj osud s Českou Lípou,
kde v současné době žije a je předsedou divadelního klubu Jirásek. V roce
2012 se zasloužil o jeho nový restart a vrátil do života také další velkou
tradici, spojenou se zdejšími ochotníky, Českolipský divadelní podzim.
Když se vloni Jiráskovci dozvěděli, že se ze dne na den ocitl v pozici
vážně nemocného onkologického pacienta a jedinou šancí na uzdravení
je protonová léčba na Bulovce, dlouho neváhali. Jejich krizový plán byl
prostý, aby se mohl F. Zborník podrobit nákladné léčbě, kterou nehradí
pojišťovna, založili transparentní konto. Zároveň soubor vyzval ostatní
neprofesionální divadelní soubory po celé republice k pomoci a benefičním
představením. Netrvalo dlouho a amatérští i profesionální umělci, diváci
a veřejnost shromáždili přes půl milionu korun. No a nebyl by to pan
Zborník, aby z osobního souboje s nemocí nevykřesal dobrý skutek i pro
ostatní. Založil nadaci Hrajeme o život, kam putují peníze, které zbydou
z Konta Franta. Nadace chce pomáhat jak nemocným divadelníkům, tak
komukoliv potřebnému. Finance proto hodlá František Zborník s kolegy
dále rozmnožovat například benefičními představeními.
2) Mgr. Vojtěch Holub, zelená křišťálová plastika za oblast práce
s mládeží
Mgr. Vojtěch Holub vystudoval na ústecké Pedagogické fakultě obor
anglický jazyk – geografie a v současné době vyučuje na Euroškole
v České Lípě. A právě na této škole své studenty přivedl k ojedinělému
projektu „Holocaust očima pamětníků.“
Unikátní projekt je zaměřen na fakta a svědectví o hrůzách holocaustu
za druhé světové války. Studenti pracovali s rozsáhlým video archivem,
který je umístěn v Centru vizuální historie 20. století Malach v Praze.
Obsahuje natočené rozhovory s pamětníky této genocidy a studenti měli
jedinečnou možnost nahlédnout do zcela konkrétních osudů jednotlivých
lidí, jejich rodin a přátel, a pak si je zasadit do historického kontextu.
Deset nezávislých studentských týmů si pod vedením magistra Holuba
určilo specifické úkoly bádání, např. přiblížit útěky vězňů z koncentračních
táborů, popsat fyzické tresty, týrání, plynové komory; zjistit, jak děti
v ghettech vnímaly válku; zprostředkovat zážitky účastníků z pochodu
smrti; přiblížit okamžiky osvobození. Z nashromážděných dokumentů
a faktů pak týmy vytvořily „minifilmy“ plné překvapivých postřehů
a emocemi nabitých vzpomínek a obrazů, které se zaujetím zhlédli nejenom spolužáci, ale stovky dalších diváků. Jedna z projekcí se uskutečnila
dokonce i v Jeruzalémě. Pedagog tak tvůrčím způsobem u svých studentů
probudil zájem o historii a události, které by nikdy neměly být zapomenuty.
Učil je přitom kriticky myslet a s využitím moderních technologií samostatně pracovat s technikou a etikou střihu dokumentárních filmů. Ba co
víc, kreativní a neotřelý přístup mladých tvůrců ke zvolenému tématu
byl obdivuhodný a vymazal zažitý předsudek o dnešní mladé generaci,
že je k minulosti lhostejná.
3) Ludvík Engel, modrá křišťálová plastika za oblast sportu
Ludvík Engel pochází z nedalekých Kuřivod, kde se narodil přesně
před osmdesáti lety. Ve svých 17 letech se začal věnovat volejbalu. V roce
1963 se stal hráčem mimoňského družstva hrající okresní přebor. Když
se o šest let později přestěhoval do České Lípy, změnil i klubové barvy
a natrvalo zakotvil v Tělovýchovné jednotě Lokomotivy. Za tu jako volejbalista bojoval o každý míč až do roku 1999. Kdyby mu srdíčko neřeklo
dost, určitě by se svými spoluhráči velice rád dál vyhrával. S družstvem
TJ Lokomotiva se stal 17 x okresním přeborníkem a po všechny ty roky
byl obětavým, poctivým, veselým a stmelujícím hráčem družstva. V krajských, okresních a i v mládežnických soutěžích působil také jako rozhodčí
a obdivuhodné je, že v této roli ho můžete na hřišti dodnes vidět. Po dlouhých 37 let, konkrétně od roku 1973 až do roku 2010, byl v tělovýchovné
jednotě také předsedou volejbalového oddílu a členem Výboru TJ Lokomotiva. Po změnách, které přinesl rok 1989, se významně podílel na celkové stabilizaci oddílu, aby jeho sportovní činnost pokračovala jak
v dospělé, tak i mládežnické složce, což se podařilo. Jako předseda disciplinární komise v Krajském volejbalovém svazu v Ústí nad Labem
a později v Liberci také řadu let bděl nad dodržováním pravidel a spravedlivými tresty pro ty, co je porušují. Za výrazný podíl na rozvoji volejbalu v celém našem regionu byl již několikrát oceněn a je rovněž držitelem
medaile dr. Otakara Koutského.
4) Českolipský Klub českých turistů, modrá křišťálová plastika
za oblast sportu
Ocenění tomuto klubu náleží především díky několika význačným
osobnostem, které se po léta u turistů angažovaly. Svým osobitým podílem
tak přispěly k rozvoji organizované i individuální turistiky, jakou tato
Pokračování na str. 12
12
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
ČERVENEC / SRPEN 2014
Dokončení ze str. 11
organizace po léta zajišťuje a podporuje. Jmenovitě to jsou Pravoslav
Vebr, Čestmír Povolný, Anna Machová a Karel Jindra. Vloni českolipský
klub českých turistů oslavil 85. narozeniny. Jeho historické kořeny tak
sahají do třicátých let minulého století. V České Lípě má dnes svoji
pevnou základnu ve vile Adéla v Děčínské ulici a kromě pravidelných
pěších výletů pořádá i cyklistické, lyžařské, či mototuristické vyjížďky.
Lidé se zájmem o turistiku jsou zde vítáni jako členové i jako účastníci
nabízených vycházek a výletů. Statisticky klub ročně připraví na dvě stě
turistických dní a stejný počet má i jeho zdejší členská základna, která
eviduje dvě stovky turistů. Při klubu jsou též organizováni mládežnické
oddíly Dakoti a Chippewa. Význačný podíl na tom, že organizovaná
turistika je v našem regionu na mimořádně vysoké úrovni mají právě
představitelé klubu Čestmír Povolný, předseda, Anna Machová místopředsedkyně a Karel Jindra zodpovídající za správu českolipské Adély
i Vlčí Hory. Další základny, kterou turisté využívají a kde pořádají zejména
pobytové akce pro děti a rodiče s dětmi. Zcela ojedinělou aktivitou Klubu
českých turistů je pak značení turistických tras. Značkaři z českolipského
klubu pečují o více jak 700 kilometrů cest, aby turistům zajistili snadnou
orientaci při putování po Libereckém kraji. Většina značek se musí
pečlivě namalovat, zakreslit do mapy a každé tři roky obnovit. Uznávaným
a pilným značkařem byl po léta pan Pravoslav Vebr, který byl do nedávné
doby vedoucím značkařem našeho obvodu i celého Libereckého kraje.
Kromě samotného značení školil nové zájemce, kontroloval cesty, zakresloval změny a navrhoval nové cesty. Klub byl proto oceněn za dlouholetou
podporu turistiky, ale i za odbornou a tvůrčí spolupráci s městským informačním centrem, díky níž vznikla řada zajímavých propagačních materiálů.
www.mncl.cz
5) MUDr. Hana Čerbáková, duhová křišťálová plastika za sociální
a zdravotní oblast
Doktorka Hana Čerbáková vystudovala medicínu na pražské Univerzitě
Karlově v roce 1974. Atestaci I. stupně získala v roce 1979. Atestaci II.
stupně z radiodiagnostiky, na kterou se ve své medicínské praxi zaměřila,
pak obhájila v roce 1983. Českolipští pacienti se s paní doktorkou začali
potkávat v roce 1976, kdy jako začínající lékařka nastoupila na rentgen do
staré českolipské nemocnice k primáři Prokůpkovi. Shodou okolností právě
v roce 1976 bylo rozhodnuto, že v České Lípě bude vybudovaná nová
nemocnice s poliklinikou. Možná to byla náhoda, možná osud, faktem
však je, že jméno doktorky Čerbákové zůstane natrvalo spojeno především
s touto nemocniční budovou otevřenou v roce 1981. Tady paní doktorka
dodnes působí na radiodiagnostickém oddělení a v průběhu času tu zastávala
několik odpovědných funkcí. V první řadě byla až donedávna po dlouhých
17 let primářkou radiodiagnostického oddělení. Nějaký čas však působila
také v představenstvu NsP a byla rovněž náměstkyní pro léčebně preventivní
péči. V roli primářky se s vervou sobě vlastní pustila v devadesátých letech
také do odvážného projektu, jakým bylo vybudování mamocentra. Aby
českolipským pacientům a hlavně pacientkám mohla ve zdejší nemocnici
nabídnout moderní vyšetřovací metodu, napsala nespočet žebracích dopisů
a na vybavení sháněla korunku ke korunce. Největší finanční podporu
získala od města, neboť se jí jako tehdejší českolipské zastupitelce podařilo
přesvědčit své kolegy, zastupitele, aby odsouhlasili třímilionový příspěvek
na nákup mamografu. Kdyby se jí to nepovedlo, mamocentrum by nejspíš
nevzniklo, nebo by se jeho otevření protáhlo o několik let. Přes všechny
své pracovní povinnosti a náročné úkoly spojené s vedením primariátu,
zůstala laskavou paní doktorkou. A k tomuto přístupu k pacientům vždy
vedla i své podřízené.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
ČERVENEC / SRPEN 2014
Foto: Eva Markgrafová, Kristýna Brožová, Vít Černý
13
Více snímků ze slavností najdete na: www.mncl.cz
14
KULTURA
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
Pěvci a sbormistři vzpomínali na angažmá ve sboru
severočeských učitelů
Vpátek 30. května se v restauraci
U Bohouše v České Lípě sešlo 30
pěvců bývalého Pěveckého sboru
severočeských učitelů Česká Lípa,
aby si po mnoha letech zavzpomínali na léta strávená při společných
zkouškách, vystoupeních, letních
soustředěních a zájezdech.
Tento ryze mužský sbor založil
v lednu 1948 učitel Jaroslav Šulc.
Po padesáti letech pak v důsledku
stálého ubývání mužů došlo v roce
2001 k přeměně na smíšený sbor
a v roce 2008 se přejmenoval na
Českolipský pěvecký sbor, který
působí na našem okrese dodnes.
Ve vedení sboru se postupně
vystřídali sbormistři Rudolf
Voborský, profesor Tomáš Fiala –
30 let, Vladimír Licek, Mgr. Josef
Zadina, Petr Novák a Jaromír
Ehrenberger. Ve sboru se za 60 let
vystřídalo 270 pěvců, sbor měl
v repertoáru přes 170 skladeb,
uskutečnil
1200
koncertů
a vystoupení, z toho 110 pro děti
a mládež, organizoval 40 letních
soustředění a 11 zahraničních
zájezdů, v šedesátých letech natáčel šestkrát pro Čs. rozhlas, vydal
7 sborníků ke svým jubileím a jedno vánoční CD.
Na tomto vzpomínkovém
a zároveň rozlučkovém setkání,
kde byla po letech oficiálně ukončena činnost Pěveckého sboru
Z HISTORIE PĚVECKÉHO SBORU
Již v roce 1844 vznikl v České Lípě z podnětu učitelů tzv. hlavní Tyršovy
školy zpěvácký a hudební spolek. V roce 1928 byl při odborové organizaci
železničářů sestaven mužský pěvecký sbor UNIE, jehož dirigentem se
stal odborný učitel – pak i ředitel Jaroslav Šulc, který o něco později
také při českolipském Sokole ustavil smíšený pěvecký sbor.
V sobotu 31. ledna 1948 přišlo na výzvu z 200 pozvaných učitelů do chlapecké Tyršovy školy prvních 20 zpěváků, kteří hned v 15 hodin pod vedením
profesora Rudolfa Voborského (hudební skladatel z Děčína) zazpívali ve
sborovně Smetanovo Věno a kteří se rozhodli přijmout název Pěvecký sbor
severočeských učitelů v České Lípě. První vystoupení nového sboru se
konalo již 6. března 1948 v Jestřebí. V roce 1950 přejímá patronát nad
PSSU Pěvecké sdružení pražských učitelů. Později již bylo ve sboru 54
učitelů a 22 pěvců s jiným zaměstnáním (celkem 76 členů), z toho z České
Lípy a okolí 36 členů, z Děčína 37 členů a 3 z jiných okresů. Za dobu jeho
činnosti se ve sboru vystřídalo 270 zpěváků – mužů. V repertoáru měl přes
170 děl a skladeb různých žánrů. Představil se na 1 200 koncertech.
LÍPA MUSICA NABÍDNE PREMIÉRU MOBILNÍ
SCÉNY BAROKNÍHO DIVADLA
Unikátním projektem, který ozdobí českolipský festivalový týden,
bude česká premiéra prvního mobilního barokního divadla Florea Theatrum, která se uskuteční v pondělí 22. září v Kulturním domě Crystal.
V České Lípě v tomto unikátním divadelním prostoru zazní barokní
opera Armida Giuseppe Scarlattiho, která na své objevení čekala řadu
let v prostorách zámku v Českém Krumlově. Komorní dílo o lásce, zradě
a pomstě provede Musica Florea a Hartig Ensemble v uměleckém nastudování otce Florea Theatrum Marka Štryncla.
„Návštěvníci festivalu Lípa Musica budou moci letos zažít českou premiéru barokního mobilního divadla Florea Theatrum, které je věrnou
kopií barokních divadel včetně všech technických vymožeností, jakými
jsou například propadla, létací stroje, výměna kulis, bouře, vlnobití ad.
To vše přijede do České Lípy dvěma kamiony a bude se za asistence 10
lidí stavět 24 hodin. Poté vznikne zcela unikátní podívaná. Divadlo postavíme do velkého sálu KD Crystal a vytvoříme tak nádherný stroj času,
protože v moderní architektuře zazní poprvé v historii České Lípy barokní
divadlo za doprovodu hudebníků v dobovém oblečení s barokním tancem
a zpěvem. Půjde o unikátní podívanou pro 500 vyvolených diváků,“
doplňuje ředitel festivalu Martin Prokeš.
severočeských učitelů, si pěvci ještě jednou zazpívali skladbu od
Bedřicha Smetany Věno, se kterou
svoji činnost sbor v roce 1948
zahájil. Nejstarší účastníci připomněli svými vzpomínkami začátky
sboru a všichni sbormistři a někteří
pěvci převzali za dlouholetou činnost (30, 40 i více let) z rukou sta-
rostky města České Lípy Hany
Moudré a předsedkyně Českolipského pěveckého sboru Jany Paulové čestná uznání a věcné dary.
Na závěr se všichni účastníci vyfotografovali a hned si odnesli na
památku fotografii a určitě pěknou
vzpomínku na milé setkání.
Jiří Fišer
PROGRAM 13. ROČNÍKU MHF LÍPA MUSICA
(20. ZÁŘÍ–25. ŘÍJNA 2014):
• ZAHAJOVACÍ KONCERT: OPERNÍ GALA
| sobota 20. září, 19.00 Česká Lípa,
Kulturní dům Crystal | ŠTEFAN MARGITA – TENOR | Filharmonie Hradec
Králové, Marek Štilec – dirigent
F. Schubert / G. Donizetti / G. Bizet
/ G. Gershwin / P. I. Čajkovskij /
P. Mascagni / F. Cilea / J. Offenbach / J. Strauss ad.
• ARMIDA: PREMIÉRA MOBILNÍHO
BAROKNÍHO DIVADLA | pondělí
22. září, 20.00 Česká Lípa, Kulturní dům Crystal | FLOREA THEATRUM | MUSICA FLOREA A HARTIG
ENSEMBLE | Marek Štryncl – dirigent
G. Scarlatti | komorní opera ze zámeckého archivu Českého Krumlova pro sóla, balet a orchestr
• LÍPA MUSICA DĚTEM: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK | úterý 23. září, 9.00 a 10.30
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
SEVERÁČEK – LIBERECKÝ DĚTSKÝ SBOR
ZUŠ | Martin Bárta – baryton, Pavel
Soukup – vypravěč | B. Martinů /
P. Eben / M. Uherek
• THERE IS: OSOBITÝ LONDÝNSKÝ FOLK
středa 24. září, 19.00 Česká Lípa,
Centrum textilního tisku | JONO
McCLEERY – ZPĚV, KYTARA
• VARHANNÍ HUDBA VPROMĚNÁCH STALETÍ | pátek 26. září, 19.00 Česká
Lípa, bazilika Všech svatých |
BERNHARD MARX – VARHANY | J.
S. Bach / D. Buxtehude / C. P. E.
Bach / V. Petrali | E. Forrer /
A. K. Winteler
• SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT: SKVOSTY
RENESANČNÍ POLYFONIE | sobota
27. září, 19.00 | Kamenický Šenov,
kostel Narození sv. Jana Křtitele*
| CAPPELLA MARIANA, VOJTĚCH SEMERÁD – UMĚLECKÝ VEDOUCÍ | P. Lukáš
Lipenský – liturgické texty |
J. Desprez / J. Richafort
• SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT | IN FEMINEA FORMA: HUDEBNÍ PRAXE ŽENSKÝCH
KLÁŠTERŮ | neděle 28. září, 17.00
Jezvé, kostel sv. Vavřince | ENSEMBLE MUSAICUM, KAROLINA BRACHMAN
– UMĚLECKÁ VEDOUCÍ MARKÉTA CUKROVÁ – ALT, JAKO HOST 4
• ROZJÍMÁNÍ O LÁSCE, ŽIVOTĚ A SMRTI
| úterý 30. září, 19.00 Cvikov, hotel
Sever* | středa 1. října, 19.00 Nový
Oldřichov, kostel sv. Kříže | HRADIŠŤAN, JIŘÍ PAVLICA – UMĚLECKÝ
VEDOUCÍ
• SLOVANSKÉ TANCE | čtvrtek 2. října,
19.00 Šluknov, Zámek – Koncertní sál* | IVAN A LUKÁŠ KLÁNSKÝCH –
KLAVÍR | A. Dvořák
• Z MÉHO ŽIVOTA | pátek 3. října,
19.00 Großchönau, | evangelickoluteránský kostel Waltersdorf | ZEMLINSKÉHO KVARTETO | L. Janáček /
B. Smetana / A. Dvořák
• TRADIČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH | IL
VIOLINO BOEMO | sobota 4. října,
19.00 Zahrádky, kostel sv. Barbory
| LENKA TORGERSEN – HOUSLE, VÁCLAV
LUKS – CEMBALO | Benda / Jiranek /
Stolzel
• KOUZLO HARFY | neděle 5. října,
17.00 Kravaře, kostel Narození
Panny Marie | JANA BOUŠKOVÁ – HARPokračování na str. 17
KULTURA
ČERVENEC / SRPEN 2014
!
NAŠE PROGRAMOVÉ TIPY – VÍCE NA WWW.MNCL.CZ
KULTURA ČESKÁ LÍPA, p. o.
PŘIPRAVUJEME:
• JD – 7. září | BLANÍK | (Divadlo Járy
Cimrmana)
• 12. září | VÝROČNÍ KONCERT K 20
LETŮM ZALOŽENÍ ČESKOLIPSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU SE SLAVNOSTNÍM KŘTEM
NOVÉHO CD | sbormistr Petr Novák
LIPÝ ČESKÁ LÍPA
CTT
• 5. 6.–13. 7. 2014 | Výstava fotografií „MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2013 AHISTORIE NECKIÁDY“ | Galerie Centra
textilního tisku
• vždy od 17.00 hodin | Cyklus přednášek „FENOMÉNY ČESKOLIPSKA“
• 10. 7. | „NOVÉ POZNATKY O RYBNIČNÍCH SOUSTAVÁCH NA ČESKOLIPSKU“ |
Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Ivan
Peřina
• 24. 7. | „ČESKOLIPSKÁ KRAJINA PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ“ | Ing. arch. Tomáš
Efler
• 7. 8. | „POSVÁTNÁ KRAJINA ČESKOLIPSKA“ | RNDr. Václav Cílek, CSc.
• 21. 8. | „ŽELEZNICÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM ADO LUŽICKÝCH HOR“ | Zdeněk
Šindlauer
• 9. 9. | „HRADY NA ČESKOLIPSKU“ |
Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
• 19. 7. | vernisáž výstavy kresleného
humoru „KRESLENÉ VTIPY NA HRADU
LIPÝ“ | a koncert DUO DEXEMPO ZDENĚK
AVAŠEK | Výstava kresleného humoru Zdeňka Hofmana
• 20. 7.–28. 9. 2014 | „KRESLENÉ VTIPY
NA HRADU LIPÝ“ | Galerie Centra textilního tisku
HRAD LIPÝ
• 13. 7. 14.00 hodin | POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE NEJEN PRO DĚTI | Dagmar
Čemusová | „JÁ JSEM MUZIKANT“ | DS
K. Čapek | „ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA“
| MC Pumpkin | Vstupné 50 Kč/ děti
do 3 let zdarma
• III. ROČNÍK „LETNÍ KINO NA HRADĚ“
• 16. 7. | PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ | drama/krimi, USA, 1994
• 17. 7. | JASMÍNINY SLZY | komedie/drama, USA, 2013
• 18. 7. | NEVĚDOMÍ | sci-fi/akční,
USA, 2013
Jednotné vstupné 70 Kč | začátek
po setmění
• 26. 7. | AGRESSIVE FEST | pořádá
o. s. Filozofický klub Progres v areálu hradu Lipý
• III. ROČNÍK „LETNÍ KINO NA HRADĚ“
• 30. 7. | MAMMA MIA | muzikál, USA,
2008
• 31. 7. | MADAGASKAR 3 | animovaný,
USA, 2012
• 1. 8. | NOE | dobrodružný, USA,
2014
Jednotné vstupné 70 Kč | začátek
po setmění
• 8. 8. 19.00 | „SETKÁNÍ S ČECHOVEM“
| Li-Di Litoměřice | Vstupné 100 Kč
| předprodej 80 Kč
• 10. 8. 14.00 | nedělní pohádka pro
děti | „ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ“ |
Li-Di Litoměřice | Vstupné 50 Kč
| děti do 3 let zdarma
• III. ROČNÍK „LETNÍ KINO NA HRADĚ“
• 13. 8. | ŽELEZNÁ LADY | životopisný,
USA, 2011
• 14. 8. | RIVALOVÉ | životopisný,
USA/Německo, 2013
• 15. 8. | PŘÍBĚH KMOTRA | drama, ČR,
2013
Jednotné vstupné 70 Kč | začátek
po setmění
• 24. 8. 14.00 | nedělní pohádka pro
děti | „DOBRÁK A VYKUK“ | DS Havlíček Zákupy | Vstupné 50 Kč | děti
do 3 let zdarma
PROVOZNÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
A JEJÍCH POBOČKÁCH V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:
Městská knihovna – hlavní budova
na nám. T. G. Masaryka 170:
Uzavřena OD 28. 7. DO 16. 8. 2014
Důvodem uzavření je realizace prací na údržbě objektu
a čerpání dovolených
Pobočka Špičák – ul. Červeného kříže:
Zavřeno od 7. 7. do 25. 7. 2014
Pobočka Lada – ul. Komenského 2989:
Zavřeno od 7. 7. do 25. 7. 2014
Pobočka Holý vrch – ul. Jižní 1814:
Zavřeno od 28. 7. do 16. 8. 2014
15
Zajímavosti z knihovny…
Uzavření našich provozů o letních prázdninách jsme naplánovali tak,
aby vždy byla nějaká z našich půjčoven k dispozici. Období uzavření
příslušné půjčovny se nezapočítává do základní výpůjční doby, takže
obavy z tzv. upomínky nejsou zcela na místě. Navíc, díky službě „všudepůjčování a všudevracení“ se problém s nedostupností knihovny skoro
eliminuje. Nicméně, správný čas pro vrácení knih sledovat musíte, a pokud
máte pocit, že knihy včas nevrátíte, můžete si výpůjčky sami prodloužit
přes naše webové stránky. Návod naleznete na našem webu nebo o vysvětlení požádejte knihovnice. Že nestíháte všechny povinnosti před dovolenou? Alespoň v knihovně vám trochu času ušetříme – na požádání
připravíme „Balíček na léto“. Na formuláři, který je k dispozici v našich
půjčovnách si můžete vybrat oblasti čtenářského zájmu, oblíbené autory,
termín pro půjčení, apod. Ostatní už můžete nechat na knihovně – vybereme, připravíme, čtenář si jen knihy vyzvedne a může spěchat za jinými
povinnostmi. Že se knih moc do kufru nevejde? Nevadí, můžeme vám
půjčit čtečku elektronických knih, tam se vejde knížek! A nezapomeňte,
pro aktivní letní odpočinek máme pro vás k dispozici spoustu turistických
průvodců v tuzemských i zahraničních lokalitách, nechybějí ani speciální
mapy vodácké a cyklistické, tipy na výlety po okolí i v Euroregionu Nisa.
ZÁŘIJOVÉ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
POŘÁDANÉ MĚSTEM ČESKÁ LÍPA
Téma: Návraty ke kořenům
Hrad Lipý a Centrum textilního tisku
Sobota 6. 9. 2014
Hrad Lipý – „Živé obrazy“ – Netradiční prohlídky na hradě, vtipný
a veselý scénář z historie hradu, města České Lípy a okolí. Prohlídky
budou probíhat cca v 30 min. intervalech. Koná se ve spolupráci s agenturou Modua Chomutov.
Doprovodný program, přednášky:
úterý 9. 9. 2014 od 17 hodin v Centru textilního tisku
– Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. „Hrady na Českolipsku“
čtvrtek 11. 9. 2014 od 17 hodin v Centru textilního tisku
– Ing. Josef Jiránek – „Z historie textilu“
NA PODZIM PŘEDSTAVÍ HANA ZAGOROVÁ
V CRYSTALU NOVOU DESKU
Jedna z nejuznávanějších a nejúspěšnějších českých zpěvaček Hana
Zagorová, která získala celkem devět Zlatých slavíků, přijede na podzim
do České Lípy představit svou novou desku.
Za dobu své činnosti nazpívala více než osm set písní.
Nové album vychází po sedmi letech pod názvem Vyznání. Jde také
o velký návrat k Supraphonu, u kterého
zpěvačka prodala více než deset milionů
nosičů! Nejpodstatnější však je, že se
Haně Zagorové podařilo počkat si na
neuspěchanou kolekci silných písniček,
logicky spojujících to nejlepší z minula
s novými nápady a autory. Ona sama
k tomu říká: „Jednoduše řečeno, pro
nové album musí nazrát vhodný čas!
Pokud má být výběr písní kvalitní, tak
se nedají věci moc uspěchat. Také je
velmi důležité, aby se jednotlivé skladby k sobě hodily. Výlety do jiných
žánrů jsou sice fajn, ale nesmí jich být moc, aby celé album neposunuly
jiným směrem, než zamýšlím.“
Koncert s hostem Petrem Rezkem se uskuteční 11. listopadu od 19 hodin
v Kulturním domě Crystal v České Lípě a vstupenky jsou v předprodeji
od 13. června 2014 na www.cl-kultura.cz, nebo v pokladně KD Crystal.
16
NÁZORY / DISKUSE
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
Stát umožnil nejkratší mateřskou dovolenou
na dva roky, ale školky jsou až pro děti tříleté
Nedostatkem míst v mateřských
školách a jeslích se v poslední
době zabývají takřka všechna
média.
Mateřské školy se staly dokonce
klíčovým tématem parlamentních
voleb – strany se předháněly ve
slibech, ale nakonec, jak to tak
bývá, mají dostatek míst jen ty
obce, které již dávno předtím pečlivě sledovaly demografickou
křivku, a hlavně – nezrušily je bez
náhrady.
Kdepak asi jsou, všechny ty slibované státní příspěvky a dotace?
Vláda dobře ví, že dětí již bude
pozvolna ubývat, takže čas hraje
pro ni, nakonec možná schválí jen
nějaké ubohé daňové úlevy pro
firmy, a ani tzv. dětské skupiny,
které jsou léta předkládány jako
řešení, nejsou stále uzákoněny.
Budou-li, spadne to nejspíše do
období, kdy jich prakticky nebude
třeba.
V České Lípě máme dostatek
míst ve školkách pro všechny děti
od tří let, tak jak je předškolní
vzdělávání definováno, školky ale
přijímají i děti o něco mladší,
pokud zvládají základní hygienické návyky. (Volné kapacity jsou
na Špičáku a na MŠ Sever).
Klasické jesle jsou však něco
jiného, nejde o předškolní vzdělávání a v nedávné minulosti byly
definovány jako zařízení zdravotnické, se všemi limity a přísnými
hygienickými předpisy. To je rovněž jeden z důvodů, proč panuje
taková nechuť je zřizovat, nejen
obcemi, ale i firmami, čímž myslím
hlavně komerční společnosti, nikoliv univerzitní zařízení či hlídání
na ministerstvu či krajském úřadě,
neboť je též hrazeno z eráru.
V České Lípě takové klasické
zařízení nemáme (a zaplaťpánbůh
za MC Pumpkin), nejsou ostatně
v celém Libereckém kraji a podle
veřejných zdrojů ani v Karlovarském. Nejblíže je má Praha – soukromé i městských čtvrtí, městské
jesle mají v Trutnově a magistrátní
v Hradci Králové.
Pojem jeslí je nyní rozvolněn –
nepatří ani školství, ani do zdravotnictví či resortu práce a sociálních věcí. Vždycky bude platit, že
absolutně nejlepší je, když jsou
děti minimálně do tří let s matkou.
O tom nemůže být diskuse. Časté
jsou i výhrady, že jesle jsou největším semeništěm nemocí a sdílením nákaz všeho druhu. S tím se
dá v zásadě těžko polemizovat, ale
co v případech, kdy je odchod do
zaměstnání po dvou letech naprostou existenční nutností? Za
povšimnutí stojí tento rozpor – stát
umožnil nejkratší mateřskou
dovolenou na dva roky, ale školky
jsou až pro děti tříleté.n Je zde
několik možností – přivírat nad
tím oči, vymlouvat se, že nikde
v kraji nejsou, popř. že to stojí hodně peněz. Ano, stojí, protože mzdy
učitelkám, resp. sestřičkám nehradí stát, jako je tomu u škol či školek, ale zřizovatel, nebo se pokusit
domluvit s firmami a takové menší
zařízení, aspoň pro děti od dvou
let, vybudovat a zvýšit tak kvalitu
života v našem městě. Jsem přesvědčen, že dlouhodobě se to
vyplatí! Volné kapacity ve školkách k tomu přímo vybízejí.
Tomáš Vlček, místostarosta
Naše země je jiná než v roce 1989
Zase se jednou Česká Lípa předvedla. Z 29 704 oprávněných voličů k Evropským volbám přišlo jen
3 812 občanů.
Lidé jsou znechuceni, lidé jsou
otráveni, a tak podobně to slýcháme. Připomíná to hospodyni, která
zpackala vaření a hubuje, jaký zase
je oběd. Česká společnost má
kocovinu. Je téměř tajemstvím, že
záleží na nás všech. Většina
odvykla odpovědnosti za sebe,
svou práci, své postoje, za celek
k němuž, chtě nechtě, patříme.
Minulost nás pronásleduje a nedokázali jsme se jí zbavit. Půlstoletí
se tu nevytvářela politika. Jen kdesi vybraní a pověření veškerou
mocí a výsadami přijímali usnesení. Kdo se chtěl mít lépe, nadšeně mával a tleskal. Ostatní
přežívali. Najednou máme vybírat
odpovědné, i když mnohdy nejsou
k nalezení. Křičíme, jak jsme
zhnuseni. Zapomínáme, že mnohé
gaunery většina zvolila. Trapná je
dnes přehlídka nejoblíbenějších,
tak jak časy šly.
Česká společnost jako by
neuměla rozpoznat faleš a hloupé
námluvy. Bulvár rozměnil hodnoty v minulosti nezpochybnitelné.
Zbavili jsme se historie i Boha,
vzdělání představuje jen trochu
dovednosti, abych měl peníze.
Kultura není nic jiného než zábava
a ještě častěji to, co se za ni chce
vydávat. Snad jsme se narodili jen
proto, abychom kupovali, a když
na to nemáme, tak si půjčíme. Příští rok se bude přidávat. To je vždy
příjemné. Navyšujeme platy
a důchody ne proto, že na to máme
a jsme výkonnější a úspěšnější.
Dluh je však jako velký kámen
a tlačí nás k zemi.
Někteří již zapomněli, jak
v České Lípě byl jeden obchod
s obuví, jeden s textilem, jeden
s nábytkem, jeden s elektrem…
Také jak se přijímalo na střední
a vysoké školy. Rovněž, že i na
hranici bratrské NDR nás často
šacovali. Byty se přidělovaly
a mnohdy nebyly. Nárokovat jste
mohli 8–12 metrů čtverečních na
osobu. Zaměstnaní byli všichni,
mnozí byli jen v houfu a někteří
machři seděli v kotelně či někde
v lomu. Někteří vzpomínají s nostalgií.
Naše země je jiná než v roce
1989 a v zásadě prosperuje. Přiznejme si také, že v mnohém jsme
zklamali sami sebe a mohli jsme
dokázat více. Evropu většina
nechápe. Tak proč k volbám?
Pokud si právě nyní budete všímat
jak neurvalý a rozbolavělý je současný svět, měli byste pochopit,
že bez našeho začlenění do Evropy
zůstaneme uzavřeni do slepé uličky bez jakéhokoliv slitování.
Někteří hloupě namyšlení proroci
se snažili mnohé karikovat. Místo
aby mluvili o tisících studentů,
kteří dnes získávají vědomosti
i zkušenosti, docela samozřejmě,
v tolika zemích, pletou lidem hlavy žárovkami. Málo rozeznáme
podstatné a vedlejší a hlavně si
libujeme v hloupostech. Divím se,
že ve srovnávacích tabulkách
v mnohém málo vynikáme. Pokud
nemáme na mysli spotřebu alkoholu, příchylnost mládeže k marihuaně a rozvodovost. Demokracie
nejsou jen volby, ale především
kvalitní občanství nás všech. Bez
něho jde tak mnohé od blamáže
k blamáži.
Zdeněk Pokorný
!
ČTENÁŘSKÝ
PRŮZKUM
Vážení čtenáři,
po dobu letních prázdnin je na
českolipském Městském informačním centru (náměstí T. G.
M., č. p. 2) k dispozici dotazník,
jehož vyplněním nám sdělíte,
zda jste, či nejste spokojeni
s obsahem Městských novin.
Případně jaká témata a náměty
byste v městském zpravodaji
uvítali.
Každý názor vítáme a za
vaše zapojení do čtenářského
průzkumu předem děkujeme.
Poděkování lékařům
Za odbornou péči, které se mi dostalo v českolipské nemocnici
při léčbě úrazu, děkuji primáři ortopedie MUDr. Gutwaldovi i celému
zdravotnickému personálu, který byl ochotný a vstřícný. Totéž platí
i o oddělení lůžkové rehabilitace pod vedením MUDr. Trenčianského.
Rovněž musím pochválit vedení kuchyně za dobrou a chutnou stravu.
Všem jmenovaným přeji mnoho spokojených pacientů.
Hana Skalická, Česká Lípa
Z RADNICE A MĚSTA
ČERVENEC / SRPEN 2014
17
Výbor pro životní prostředí bilancoval
Současné volební období obecních zastupitelstev pomalu končí,
prezident Miloš Zeman vyhlásil
nové volby na letošního 10. a 11. října. Je čas bilancovat, a učinil tak
na svém předposledním zasedání
i českolipský výbor pro životní prostředí, který je poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva
města.
Na svém prvním zasedání na
začátku roku 2011 si stanovil některé priority, další pak podle potřeby
doplňoval během svého funkčního
období. Patřila mezi ně například
podpora vzniku farmářských trhů,
umožňujících nakupovat zdravé
potraviny včetně zeleniny a ovoce,
vůbec produkty z místních zdrojů,
jež tak není nutno převážet i přes
polovinu světa, se všemi škodami,
které to způsobuje. Že se farmářské
trhy ujaly a jaký je o ně zájem, může
se každý přesvědčit vždy ve čtvrtek
na českolipském Škroupově
náměstí. Možná už nastal čas uvažovat o jejich dalším rozvoji, třeba
o rozšíření počtu dnů, kdy se konají,
nebo o vzniku kamenného obchodu, kam by se prodávající i zákazníci mohli uchýlit třeba v zimě.
Výbor se svými připomínkami
podílel také na vzniku nové smlouvy o zimní údržbě komunikací, která po létech konečně vedla ke
změně užívaného posypu, aby
méně poškozoval životní prostředí,
aby se alespoň snížilo množství
používané chemie a aby také
konečně skončily pověstné prachové bouře, které byly pro město dosti
typické, když původně používaný
posyp na jaře vyschl a zvedl se vítr.
Věřme, že město bude v nastoupeném trendu pokračovat i v dalším
volebním období a že dál bude klesat podíl chemikálií sypaných na
vozovky a chodníky.
Také v souvislosti se zimní údržbou výbor inicioval v loňském roce
mobilní měření zátěže ovzduší.
Většina naměřených škodlivin byla
sice v normě, ovšem až na jednu,
velmi nebezpečnou, až na prachové
částice velikosti 2,5 mikrometru
a menší. Ty se totiž bohužel nezachytí v horních cestách dýchacích,
nedají se vydechnout či vykašlat,
pronikají přes plicní sklípky až do
krve a vnášejí tam řadu na ně vázaných škodlivin, včetně třeba tzv.
polyaromatických uhlovodíků,
odpovědných za vznik některých
druhů rakoviny, kardiovaskulárních a jiných onemocnění. Tyto
nebezpečné prachové částice normu překračovaly. Měření by bylo
třeba co nejdříve zopakovat,
a pokud se výsledky potvrdí, zavést
jejich průběžné měření na stanici
automatického imisního monitoringu na sídlišti Sever. A samozřejmě začít se snižováním jejich
koncentrace v ovzduší.
Což souvisí s další prioritou
výboru, péče o to, aby ve městě
neubývala zeleň včetně stromové,
aby se naopak rozšiřovala, včetně
centra města. Ta je totiž vedle regulace zdrojů škodlivin nejúčinnějším
prostředkem ke snížení koncentrace mikročástic polétavého prachu
a tedy ochrany zdraví obyvatel.
Prostřednictvím grantové činnosti výbor také podporoval rozvoj
včelařství, zejména včelařský
dorost, který jeden čas kriticky chyběl – nyní se zdá, že situace se přece
jen začíná zlepšovat. Stejný způsob
podpory směřoval k tradičním krajovým odrůdám ovocných druhů,
jež představují nejen mimořádnou
hodnotu ovocnářskou, genetickou,
ale i kulturní, stejně jako třeba stavební památky, obrazy, knihy,
a zaslouží si tedy stejnou péči.
Výsadba skalek na Severu
Společnost CPI BYTY již několik let v České Lípě úzce spolupracuje s Občanských sdružením Za
klidný Sever, které zastupuje
nájemníky ze sídliště Sever. Kromě
otázek věnovaných především bydlení a vzájemné komunikaci mezi
firmou a nájemníky se však tato
spolupráce stala ukázkovou i v rámci zlepšování celkového životního
prostředí na sídlišti.
Rekonstrukce domů a bytů se
přenáší také na revitalizaci okolního prostoru, která se promítá do
přívětivější podoby sídliště. Po
instalaci laviček se letošním počinem stala výsadba skalek v okolí
bytových domů, kterou podnítilo
Sdružení Za klidný Sever v čele
s Monikou Reinartovou. Výsadba
probíhala v květnu tohoto roku.
(mr)
Problematika, jíž se výbor zabýval, byla samozřejmě daleko širší,
a také ne vše se povedlo. Mrzí nás
třeba, že se za několik let nepodařilo
přimět firmu, která je zodpovědná
za nepovolenou skládku ve Staré
Lípě, aby místo uklidila. Přitom by
to mohla být jedna z velmi hezkých
lokalit, sloužících třeba k denní
rekreaci obyvatel. Nevyřešeným
problémem a úkolem pro další
volební období zůstává i bezpečné
napojení cyklostezky Varhany na
velká městská sídliště, vůbec propojení cyklostezek přes město.
Hodně emocí vzbudil záměr
revitalizace městského parku, zejména s ní související kácení stromů. Výbor byl toho názoru, že
kácet by se měly jen stromy suché
nebo nemocné, případně navzájem
si fatálně konkurující. Po diskusi
v zastupitelstvu města bylo dohodnuto, že ani státní správou povolené
kácení nebude realizováno automaticky, ale že nutnost každého
jednotlivého zásahu (pokud město
obdrží grant a k revitalizaci dojde)
bude znovu pečlivě prověřena.
Drobnou třešničkou na dortu je
návrh výboru, aby město po vzoru
třeba Nového Boru nebo nejnověji
Českých Budějovic zvážilo možnost zřízení lavičky Václava Havla,
k čemuž patří i vysazení mladé lipky. Mohla by být třeba na Škroupově náměstí, nebo v respiriu, které
tvoří širší, západní část Masné ulice,
či jinde na vhodném místě v centru
města.
PhDr. Miroslav Hudec,
předseda výboru
PROGRAM 13. ROČNÍKU MHF LÍPA MUSICA
(20. ZÁŘÍ–25. ŘÍJNA 2014):
Dokončení ze str. 15
FA | B. Smetana / A. Dvořák / J. Suk
/ F. A. Rosseti / J. L. Dusík
• SLAVNÉ BAROKNÍ KANTÁTY AMOTETA
| čtvrtek 9. října, 19.00 Děčín,
Zámek – Knihovní sál | COLLEGIUM
1704, COLLEGIUM VOCALE 1704, VÁCLAV
LUKS – DIRIGENT | J. S. Bach /
H. Schütz / Ch. Bernhard
• LUŽANSKÁ MŠE | sobota 11. října,
19.00 Stráž pod Ralskem, kostel
sv. Zikmunda | ENSEMBLE INÉGAL,
ADAM VIKTORA – UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
VLADIMÍR ROUBAL – HARMONIUM |
A. Dvořák / J. I. F. Biber
• LUŽANSKÁ MŠE | neděle 12. října,
17.00 Schirgiswalde, kostel Maria
Himmelfährt* | ENSEMBLE INÉGAL,
ADAM VIKTORA – UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
VLADIMÍR ROUBAL – HARMONIUM |
A. Dvořák
• PÍSNĚ NĚMECKÉHO ROMANTISMU
A SECESE | sobota 18. října, 19.30
Zittau, Radnice – Burgersaal | MARTINŮ VOICES, LUKÁŠ VASILEK – UMĚLECKÝ VEDOUCÍ | J. Brahms / R. Wagner
/ G. Mahler
• FANDANGO: PODMANIVÝ SVĚT TRADIČNÍHO ŠPANĚLSKEHO TANCE | pondělí
20. října, 19.00 Doksy, Zámek* |
LUDOVICA MOSCA – TANEC AKASTANĚTY
| LUCIE GUERRA ŽÁKOVA, PETRA ŽĎÁRSKÁ
– CEMBALO | J. H. d‘Anglebert /
A. Soler / A. Scarlatti / L. Boccherini
• SVĚTOVÝ VELIKÁN KLAVÍRU | čtvrtek
23. října, 19.00 Teplice, Dům kultury* | GERHARD OPPITZ – KLAVÍR |
F. Schubert / J. Brahms
• LÍPA CANTANTES: PĚVECKÁ SOUTĚŽ |
pátek 24. října, 17.00 Česká Lípa,
foyer ZUŠ v České Lípě | Slavnostní koncert vítězů krajské
pěvecké soutěže žáků ZUŠ vyhlášené festivalem
18
ŠKOLY A MLÁDEŽ
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
ČESKOLIPSKÉ MAŽORETKY JSOU MISTRYNĚ ČR
Mažoretky Rytmic Česká Lípa (pod Kulturním Šumem) dřely, bojovaly
a zvítězily na Mistrovství ČR, kde získaly dva tituly s postupem na
MISTROVSTVÍ EVROPY a SVĚTA do CHORVATSKA!
O prvním červnovém víkendu se v Jaroměři konalo MČR, kam se naše
děvčata musela probojovat nejdříve z Region Cupu a následně z Mistrovství
Čech, odkud na republiku postoupilo našich 15 choreografií. V sobotu soutěžila sóla, dua/tria a sedmice. Děvčata podala nádherné výkony a s přehledem
se umístila mezi nejlepší v ČR.
Z 6. místa nám do Chorvatska postoupila Andrejka Vykysalová (sólo
junior), Anička Ehrlichová aAlenka Němečková (duo kadet), Péťa Pazourková a Bára Faltysová(duo junior), Terka Šveňhová, Monča Horáková
a Terka Koubková (trio senior).
K největším sobotním úspěchům patřila miniformace juniorek s trenérkou
Janou Šenfeldovou, která získala titul II.VICEMISTRYNĚ ČR s postupem
na ME a MS! Bronzové medaile si přivezla děvčata Kalivodová, Pazourková,
Pikousová, Kopičová, Hurtová, Beránková a Faltysová.
Nedělní soutěž patřila velkým skupinám, kde jsme měly zastoupení tentokrát v juniorkách. Jelikož se na MČR soutěží ve dvou disciplínách, musely
jsme si připravit pódiovou skladbu a defilé. Naším cílem bylo probojovat
se alespoň mezi prvních pět nejlepších. Po úžasném dopoledním výkonu
v defilé jsme netrpělivě čekali na výsledky přesto s obavou. Bylo až k neuvěření zjistit, že naše holky jsou po defilé prozatím na 1. místě!
Odpoledne následovaly pódiové skladby, kdy jsme mohly buď ztratit
náskok z defilé, nebo si ho ještě zvýšit. Juniorky i přes obrovskou nervozitu
předvedly nádhernou sestavu, kterou posléze obdivovali nejenom diváci,
ale i vedoucí z ostatních týmů.
Poté přišel všemi očekávaný verdikt poroty. MISTRYNĚ ČR se stávají
mažoretky RYTMIC a tím získávají i postup na mistrovství Evropy a mistrovství světa, které se letos koná v chorvatské Poreči! Holky na sestavách tvrdě
dřely celý rok s trenérkou Ladou Lupoměskou a tohle je ta nejkrásnější
odměna. Obrovský pohár a zlato na krku vybojovala: Beránková, Blizníková,
Ducháčková, Hartmanová, Horňáková, Hubálková, Hurtová, Husarová,
Kalivodová, Kašparová, Kopičová, Kroupová, Marková, Martínková,
Pikousová, Šulcová, Vaculová, Vykysalová a hlavní mažoretka Pazourková.
Bohužel mistrovství Evropy a světa je finančně velmi náročné, a tak nás
čeká i další velmi podstatný úkol – sehnat dostatek financí, aby se naše
děvčata mohla zúčastnit a reprezentovat nejenom Českou Lípu, ale i celou
republiku. Za každý příspěvek budeme velmi vděčné.
Dne 10. září budeme pořádat KONKURZ, na kterém budeme hledat
další skvělá děvčata do našeho týmu, proto sledujte www.mazoretkyceskalipa.cz a přidejte se k nám. Let‘s go Rytmic, Evropa a svět volá!
!
NAŠE PROGRAMOVÉ TIPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
DDM Libertin
• 14.–18. 7. | DDM Libertin | VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR | kreslení
a malování, výtvarné hry, výlet, více
na www.libertin.cz
• 19.–26. 7. | Poslův Mlýn | LETNÍ
TANEČNÍ TÁBOR V POSLOVĚ MLÝNĚ |
taneční lekce pod vedením odborníků,
výlet, drobné tvoření a překvapení,
více na www.libertin.cz | pořádá
DDM Libertin
• 4.–8. 8 | DDM Libertin | TANEČNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. | prázdninový
funk, house dance, dance hall, break
dance, hry, zábava s hudbou, celodenní výlet
• 9.–16. 8. | Albrechtice v Jizerských
horách | VÝTVARNĚ-TURISTICKÝ TÁBOR
| budeme kreslit, malovat, hrát si,
chodit na výlety..., více na www.libertin.cz | pořádá DDM Libertin
• 9.–16. 8. | Poslův Mlýn | MYSLIVECKÝ TÁBOR | více info: [email protected] | pořádá DDM Libertin
• 9.–16. 8. | Drhleny | LT DRHLENY |
Putování za pokladem Stříbrného
jezera – hry, koupání, vycházky do
lesa, výlety | pořádá DDM Libertin
• 15.–17. 8. | Chřibská | ANGLIČTINA
SPEPOU, ANEB VÍKEND PLNÝ ANGLIČTINY
| pobyt s intenzivní výukou angličtiny
| v ceně: ubytování+plná penze (2x),
výuka+materiály, sleva 300 Kč na
kurzy v září (cena nezahrnuje dopravu), info: www.anglictinaspepou.cz,
775 685 509 | pořádá AsP a DDM
Libertin | 2 300
• 18.–22. 8. | DDM Libertin | PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR | návštěva
ZOO Ústí nad Labem, návštěva
muzea v České Lípě s odborným
výkladem, práce se zvířaty v ZOO
koutku aukázka krmení velkých hadů
• 1. 9. | DDM Libertin | 9.00–18.00 |
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | přijďte si prohlédnout prostory DDM Libertin
apřihlásit sebe nebo své dítě do některého z mnoha zájmových útvarů, více
na www.libertin.cz | zdarma
Více informací na www.libertin.cz
TANČÍME PRO RADOST
Tančíme pro radost… tato věta se stala nejenom mottem, ale i názvem
taneční soutěže, která každoročně probíhá v Českém Dubu. I letos jsme se
s taneční skupinou Čtyřlístek, působící při ZŠ Špičák, této velké akce zúčastnili. Naši tanečníci se po slavnostním nástupu a předání upomínkových
listů a drobných sladkostí předvedli ve 4 tanečních kategoriích. V průběhu
celé soutěže jsme měli možnost si popovídat s ostatními tanečníky i jejich
vedoucími, navázat nová přátelství a vzájemně se při tanci povzbuzovat.
Při vyhlašování výsledků jsme se z 6 nominovaných tanců mohli radovat
hned čtyřikrát. Dvakrát jsme si šli pro bronzové medaile, dvakrát pak pro
kov nejvzácnější. Spokojeni a plni zážitků jsme se vraceli domů a hudba
nám zněla v hlavách dlouho do noci.
L. Limberková, 21. 4. 2014
MALÝ VELKÝ DĚTSKÝ DEN V MANUŠICÍCH
Říká se, že když není na vesnici
hospoda, tak tam není žádný společenský život. Toto ale neplatí
v Manušicích. Tam hospoda není,
ale neznamená to, že by se tam
nežilo sousedským společenským
životem. Pořádá se zde vánoční zpívání, masopustní radovánky, velikonoční hodovačky, pálení
čarodějnic i akce k začátku a ke konci prázdnin. Naposledy to byl dětský
den, kde se sešly děti domorodců i chalupářů.
Poděkování za Lesnický den
Předškolní děti z Mateřské školy Špičák, pracoviště ve Východní ulici a děti ze třídy 1. A Základní školy Pátova, strávily krásný den v českolipském lese u srubu Fešáka Huberta.
Nebyl to výlet, ale cesta za poznáním. Městské lesy Česká Lípa pro nás připravily akci „Lesnický den“, v rámci které děti poznávaly paroží,
zvěř žijící v našich lesích, vyslechly ukázky vábení zvěře a také slavnostní fanfáru začátku lovu od trubačů na lesní roh. Někteří z účastníků
se snažili také zatroubit, ale moc jim to nešlo. Nechyběla ukázka dravých ptáků, které si mohli nejen pohladit, ale také na rukavici podržet,
pro děti to byl velký zážitek. Na závěr celé akce pan hajný s jednatelem společnosti připravili opékání buřtů a za vzorné chování děti obdržely
i sladkou odměnu.
Děkujeme organizátorům akce za krásně strávené dopoledne v netradičním prostředí.
ORGANIZACE
ČERVENEC / SRPEN 2014
Sportovci z Naděje
Atletika, plavání, florbal, stolní
tenis, lyžování, cyklistika či moderní gymnastika jsou sporty, kterým
se s nadšením věnují členové Sportovního klubu Naděje Česká Lípa.
Klub založený při Denních a pobytových sociálních službách, které
poskytují denní službu lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, existuje teprve od
roku 2013. Přesto jeho reprezentanti
už na celé řadě závodů vybojovali
medaile, diplomy či postupová místa na mistrovství republiky. Mezi
sebou tak mají například nadšeného
florbalistu Michala s titulem nejlepšího brankáře turnaje, lyžaře
Dušana se stříbrnou medailí z obřího slalomu, Petru se zlatou medailí
z běhu na lyžích, Petra, který je
skvělým florbalovým střelcem,
plavcem i cyklistou, nebo Boženku
a Petru, které se navzdory svému
sluchovému postižení zamilovaly
do moderní gymnastiky.
Že to tady se sportováním myslí
naprosto vážně, stvrdili již vloni
v lednu vstupem do Českého hnutí
speciálních olympiád (ČHSO). Od
té doby SK Naděje vysílá své
zástupce na závody organizované
v průběhu roku jak ČHSO tak například Českým svazem mentálně
postižených sportovců. Podle ředitelky stacionáře Ilony Hummelové,
sportování klientů působí blahodárně na jejich duševní i tělesnou kondici, a proto je velice ráda, že se této
aktivitě v rámci svých zdravotních
možností věnují. Ona i samotní
sportovci za hlavního iniciátora, který stál u založení SK Naděje, ozna-
čují Danu Michutovou. Právě ona
všechny zdejší sportovce trénuje a ty
nejlepší připravuje na závody.
Někdy to se svými svěřenci nemá
jednoduché. Sportovní zaměření
i výkony se musejí přizpůsobit zdravotnímu omezení a individuálním
možnostem i chuti vyniknout. Přitom se každý sportovec musí nejprve naučit pravidlům, neboť i pro
19
zdravotně handicapované účastníky,
kteří se chtějí zapojit do nejrůznějších letních či zimních šampionátů
a olympiád, platí přísně stanovené
podmínky. Držme jim proto palce,
aby výprava z SK Naděje uspěla na
Letní olympiádě v Brně, která je
čeká a kde se ti nejlepší z nejlepších
budou kvalifikovat na mezinárodní
olympiádu v Los Angeles.
MISTROVSTVÍ ČR V LATINO SHOW
Na 700 nejlepších tanečníků stylu Latino se představilo v rámci Dance
Life Tour 2014 na MČR Speciál ovíkendu 14. a15. června na zimním stadionu
v České Lípě.
▲ Přírodní areál v Dubici, s jehož postupnou obnovou začalo město
Česká Lípa letos na jaře, využila ke své podnikové akci firma Johnson
Controls automobilové součástky, která zde v červnu pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky uspořádala venkovní slavnost.
Aby bylo možné nabídnout veřejnosti bývalé koupaliště k volnočasovým aktivitám, budou tady o prázdninách nainstalovány také nové
speciální buňky se sociálním zařízením. Už v jarních měsících tady
pracovníci zaměstnaní městem na veřejně prospěšné práce provedli
důkladný úklid a pomohli i s údržbou zeleně. Opravou prošly také
všechny dřevěné stavby, které bude možné nadále využívat.
„Na soutěži reprezentovali také žáci taneční školy Enliven Centre
z Doks a České Lípy, kteří se na mistrovství probojovali přes regionální
a zemské kolo taneční Tour, kterou vypisuje každoročně Czech Dance
Organization, největší a nejpočetnější taneční organizace, která jako
jediná u nás má právo nominovat reprezentanty na mezinárodní soutěže
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy IDO,“ sdělila pořadatelka soutěže
Lenka Jiráňová z taneční školy Enliven Centre.
Tato velkolepá sportovní a společenská událost proběhla za finanční
podpory města Česká Lípa a pod osobní záštitou hejtmana Libereckého
kraje Martina Půty. Dalšími partnery akce byla Severočeská vodárenská
společnost, Liberecký kraj, IAC Group Zákupy, Vendys & V s. r. o.,,
Kultura CL, Sport CL. Krásné skleněné trofeje pro soutěžící vyrobila
a věnovala PRECIOSA a. s. z Jablonce nad Nisou. Velice si vážíme
osobní návštěvy zástupců města Česká Lípa a Libereckého kraje. Velkou
zásluhu na úspěchu akce má také 30 členný organizační štáb složený
z dobrovolníků z řad rodičů a juniorek taneční školy. Všem moc děkujeme!
Enliven Centre – Lenka Jiráňová,
předsedkyně občanského sdružení
POZVÁNKA KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
So 12. 7. Do Tiských stěn. Vede Mgr. Č. Fiala (603 797 022). Trasa:
Tisá – Malé stěny – velké stěny – Turistická chata – Libouchec – 12 km.
Odjezd: hl. nádr. Česká Lípa v 7.39 do Děčína (zakoupit jízdenku Labe –
Elbe), v Děčíně přestup na autobus do Tisé.
19. 7. Císařské pochody v Zákupech – vede Petr Starý (721 812 154).
Start: od Adély Č. Lípa v 8.00 pro trasu 17 km, cyklo – 40 km (vede
Mgr. A. Vrbová (773 170 977). Zákupy – náměstí 8.00–10.00 pro trasy
6 km, 17 km , cyklo – 21 km, 50 km.
ST 23. 7. Bon Repos hraběte Šporka vede Jana Dobrovolná
(607 538 152). Trasa: Lysá nad Labem – Stará Lysá – lovecký zámeček
Bon Repos – Čihadla 10 km. Odjezd: z Mimoně v 5.47, z České Lípy
hl. nádr. v 6.24 (rychlík směr Nymburk).
So 26. 7. Výhledy a větrné mlýny vede Blanka Sedláčková
(730 697 715). Trasa:Arnoltice – Růžová – Hájenky –Arnoltické stěny –
Arnoltice – Růžová – Hájenky – Janov – Labská stráň – 10 km. Odjezd:
v 6.26 z hl. nádr. v Č. Lípě do Děčína, zde přestup na autobus v 8.05,
nutné drobné – 34 Kč). Sraz 15 minut před odjezdem – nutné zakoupit
jízdenku Labe – Elbe.
ST 30. 7. Z Hradčan do Starých Splavů vede Zorka Svobodová
(604 154 217). Trasa: Hradčany – Popelový hřeben – Dělová cesta –
Staré Splavy – 14 km. Odjezd: z hl. nádr. v České Lípě v 6.24 do Doks
(jízdenka Doksy), zde přestup na autobus do Hradčan.
So 2. 8. Na Bouřný a Weberberg v Lužických horách vede Ing. Zorka
Svobodová (604 154 217). Trasa: Nová Huť – Bouřný – Trojhran –
Weberberg – Pod Ptačincem – Stožecké sedlo – Jedlová 15 km. Odjezd:
z hl. nádr. v České Lípě, Střelnice v 6.38 jízdenka Jedlová – zpáteční).
Cyklo – Ne 3. 8. Přes Radeč na Robeč vede Č. Povolný (PONY) –
(603 797 022). Trasa: utajená. Odjezd v 8.00 od Adély.
20
INZERCE
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou veřejně poděkovat pracovníkům firmy LIPEX PLUS, s. r. o., a to
z pracoviště Servis Citroe¨n v Mánesově ulici v České Lípě, za kvalitně a rychle provedenou
opravu našeho firemního auta. Ochotně nám zapůjčili též náhradní vozidlo a po dobu opravy
našeho vozu jsme mohli využít i jejich skladovacích prostor.
Za firmu Elektroinstalace Jandl a Traup
Petr Traup
PŘÍJEM INZERCE
TELEFON:
487 881 100
E-MAIL: [email protected]
INZERCE
ČERVENEC / SRPEN 2014
AUTOSERVIS
SERVIS – VÝFUKY
Servis: Provozní náplně, nápravy, brzdy,
spojky, rozvody, diagnostika, autoskla,
výměny motorů.
Náhradní díly
Kompletní prohlídka vozu ZDARMA
NOVĚ: MONTÁŽ – SERVIS E85 ETHANOL
Výfuky: Nové výfuky, katalyzátory, vlnovce
Výměny nových výfuků ZDARMA
RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ
Po–pá: 8.00–12.00 13.00–17.00
Jan Žahourek, Mariánská 3103
(naproti SAN PLUS), 470 01 Česká Lípa
TEL.: 777 885 475
21
OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ,
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
A PRODEJ STARŠÍCH ŠICÍCH
STROJŮ NONSTOP
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Pavel Sehnoutek
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
Firma zabývající se výrobou plastů,
s dvacetiletou tradicí, přijme
zaměstnance pro jednosměnný provoz
v provozovně ve Stručnici
na pracovní pozici:
svářeč plastů
obráběč plastů – CNC frézka
Požadujeme:
výuční list s praxí v některém z oborů –
truhlář, tesař, zámečník, instalatér, obráběč
kovů
Nástup:
ihned po výběrovém řízení
praxe v oboru výroby z plastů předností
Pro více informací volejte na tel.: 603 181 548
ART Cafee Marsse
kulturní ostrůvek v centru České Lípy provoněný vůní špičkové kávy
Dallmayr Monaco a francouzských palačinek. Příjemné a útulné prostředí
nejen pro posezení s přáteli.
Netradiční spojení kavárny s uměleckou galerií,
kde si můžete prohlédnout vystavená díla
našich výtvarníků.
Otevřeno denně
Adresa:
Žižkova 521, Česká Lípa
(www.facebook.com, ART Cafee Marsse)
22
INZERCE
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
Státní statek Bílý Kostel s. p. v likvidaci se sídlem v Hrádku nad
Nisou, Žitavská 100, PSČ 463 34,
nabízí k prodeji nezemědělské pozemky:
v katastrálním území: Česká Lípa
p. p. č. 5536/27, 5556, 5562/1, 5562/2,5567, 5573, 5582, 5584/1,
5584/2, 5593, 5608/1, 5612, 5618, 5639, 5724/2, 5732, 6054/7
JEC-INTERIER, s. r. o. specializovaná prodejna
Žižkova 530, Česká Lípa, 487 523 277
BAREV, POLYSTYREN. STROPNIC
TAPET, LAMELOVÝCH DVEŘÍ
regionální zástupce firmy Stachema CZ s. r. o.
v katastrálním území: Lada
p. p. č. 135/1, 135/2, 1508, 150/9, 156/3, 156/5, 156/8, 172/1
www.jecinterier.cz
v katastrálním území: Dolní Libchava
p. p. č. 373, 390/1, 390/2, 415, 417/1, 443/1, 457/2, 473, 474, 475/1,
476/1, 476/2, 478/2, 479, 488/1, 497, 498/2, 501, 503/2, 510, 512/2,
515, 516, 517, 518, 533/7, 578/2, 589, 590/1, 593, 606/2, 610, 612,
642, 674, 680, 685, 695, 698/2, 707,732, 734, 735, 736,738, 739, 740,
744/1, 748, 749, 759
Nabízí:
Tónované barvy za BEZKONKURENČNÍ CENY
v katastrálním území: Častolovice u České Lípy
p. č. st. 65/1, p. p. č. 186/1, 197/3, 197/5, 197/6, 207/4, 360/3, 371/3,
374/3, 388/1, 400/3
v katastrálním území: Manušice
st. 3, p. p. č. 24/3, 28, 34/3, 34/9, 34/12, 34/16, 34/21, 58/2, 140, 141/1,
1453, 224, 245, 248, 261/1, 284/1, 284/2, 327
O výše uvedené pozemky můžete požádat poštou, e-mailem na
adresu: [email protected], nebo tel.: 604 234 034.
Pozemky zájemcům se budou prodávat formou dražby. Dražební
vyhlášku každý zájemce obdrží 30 dní předem. Ceny pozemků
budou za cenu obvyklou v místě a čase na základě znaleckých posudků.
Marie Jakubcová, likvidátorka
www.stachema.cz
vzorkovnice STACHEMA, ALFACOLOR, RAL, NCS, PRIMALEX,…
– malířské barvy tónované od 2,40/m2
(klasické, akrylátové, silikátové, plastické, dekorativní)
– fasádní (akrylátové, silikonové, silikátové)
– omítkoviny (akrylátové, silikonové, dekorativní mozaikové)
– lazury, laky a emaily na dřevo
– barvy na podlahy, kov
– přípravky proti plísním a škůdcům dřeva
– zpevňovače kamene, hydrofobizace
AKCE
– Omítkoviny
– Fasádní barvy
– Super bílá mal. barva
–20 %
–12 %
15 kg / 270 Kč
INZERCE
ČERVENEC / SRPEN 2014
23
24
SPORT
www.mncl.cz
ČERVENEC / SRPEN 2014
V ČESKOLIPSKÉM BAZÉNU SE MĚNILY SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ REKORDY!
rekordy na plánovaných tratích
100 a 50 metrů prsa. Na závěr
celých závodů pokořila světové
tabulky i v poslední disciplíně –
100 metrů polohový závod.
Druhým veleúspěšným jednotlivcem se stal několikanásobný
mistr světa Rudolf Šmerda z Plaveckého veteránského klubu Brno,
který překonal na tratích 400 metrů
polohový závod a 200 metrů motýl
evropské rekordy!
Pořadatel Mistrovství ČR – českolipský plavecký klub Seals Masters byl všemi účastníky závodů
vyzdvižen za nadstandardní organizaci závodů. Toto ocenění patří
nejen členům klubu, ale také tradičním partnerům – městu Česká
Lípa, Karlovarské Korunní Kyselce, sklářskému studiu Astera
Desing a značce Dermacol.
V bazénu v českolipském Sportareálu se v červnu uskutečnilo
Mezinárodní mistrovství ČR v plavání kategorie Masters – plavců
nad 25 let. Abylo nadmíru úspěšné!
Závodů se zúčastnilo 268 plavců
ze 38 klubů z České republiky, Slovenska, Německa, Polska i Ukrajiny a padlo několik rekordů.
Nejúspěšnějším klubem v týmové soutěži se stal plavecký klub
Neptun Masters, který sdružuje
řadu výborných plavců z celé
republiky. Tento úspěch však zcela
zastínili jednotlivci z jiných klubů!
Česká reprezentantka Petra Chocová, členka Plaveckého klubu
Česká Lípa potvrdila svou stávající mimořádnou formu a ve své
kategorii překonala hned 3x světový rekord! V bouřlivé atmosféře
nejprve zaplavala nové světové
MISTROVSTVÍ ČR O NEJZDATNĚJŠÍ MLÁDEŽ
A STŘEDNÍ ŠKOLU 2014
Letošní 11. ročník tohoto sportovního klání, které pořádá Svaz kulturistiky a fitness České republiky, proběhl počátkem června v České Lípě.
Na náročné organizaci se za podpory města podílela českolipská obchodní
akademie. Žáci ze středních škol, které se kvalifikovaly z úvodního internetového kola, soutěžili v osmi disciplínách. Většina z nich se uskutečnila
v prostorách ZŠ Sever, která poskytla tělocvičnu, hřiště, bazén a další
zázemí. Trať přespolního běhu byla situována v přilehlém Městském
parku. Po loňském triumfu na Moravě obhájili borci Obchodní akademie
Česká Lípa vítězství i letos – na domácí půdě, a to nejen v kategorii družstev, ale i mezi jednotlivci. Naše děvčata obsadila „ celou bednu “ v pořadí
Daniela Bendová, Markéta Málková aAndrea Beňová. Mistrem republiky
v kategorii chlapců se stal Andrej Kašpur. Na druhém místě skončila
SPŠS Havlíčkův Brod a třetí bylo družstvo SOŠ Nové Město na Moravě.
KARATISTÉ NA LOVOSICKÉM NÁRODNÍM POHÁRU
SPORT RELAX jako jediný zástupce Českolipska se vypravil do lovosické
haly na 2. kolo Národního poháru žáků a dorostu. Zde se sjela celorepubliková
špička a cílem bylo vybojovat co nejvíce bodů kvůli postupu na mistrovství
ČR. Vhale bylo šest tatami, což neumožňovalo kvalitní přístup k závodníkům
a trenérům, ale naši závodníci dokázali, že umějí startovat i v těchto stísněných
podmínkách, o čemž svědčí zejména konečné výsledky.
Daniel Beránek – 1. místo
Sára Ješetová – 2. místo
Dora Blechová – 3. místo
David Minárik – 3. místo
Kryštof Zlatohlávek – 5. místo
Jakub Vavřinčik – 5. místo
KATA TEAM
David Minárik, Jakub Vavřinčik, Jakub Scholz – 2. místo
Klára Stratilová, Bára Vlčková,
Anna Vorlíčková – 2. místo
UZÁVĚRKA NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA
Všem úspěšným reprezentantům
gratulujeme.
25. 8. 2014
(VYCHÁZÍ 12. 9.)
NEDOSTÁVÁTE MN? INFORMUJTE NÁS NA TEL.: 487 881 227
MĚSTSKÉ NOVINY • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • REDAKCE: MÚ, náměstí T. G. M. 1,
telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • ODPOVĚDNÝ REDAKTOR: Eva Markgrafová • KOMISE PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ: předseda:
Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Šárka Motyčková, Miloslav Lomič, Josef Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka • PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 487 881 100, e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

7,8/2014 Červenec, srpen - Městské noviny Česká Lípa