Festival MitOst 2011
poprvé v České republice: České Budějovice
28. září – 2. října 2011
MitOst – Společnost pro jazykovou a kulturní
výměnu ve střední, východní a jižní Evropě
MitOst spojuje aktivní a motivované lidi ve střední, jižní a východní Evropě. Realizuje vlastní projekty, prostřednictvím grantových schémat podporuje kulturní
výměnu, společenskou angažovanost a tím působí na občanskou společnost – i přes
hranice: kulturní, jazykové a politické.
MitOst je mezinárodní společnost se sídlem v Berlíně. Jako platforma pro další vytváření a
projektovou práci byla založena v roce 1996 lektory nadace Roberta Bosche. Od té doby
šíře jejích aktivit neustále roste. Dnes MitOst zastřešuje pro několik nadačních programů,
nesčetné mezinárodní projekty, 8 alumni skupin (bývalí stipendisté nadace Roberta
Bosche), každoroční MitOst festival a bohaté aktivity 1200 členů MitOst ze čtyřiceti zemí.
Osobní sítě spolupracovníků a členů dohromady vytvářejí gigantickou informační síť, která
je výrazem přitažlivosti a kvality společnosti MitOst.
MitOst se věnuje tématům „kulturní výměny“ a „občanské tvořivosti a angažovanosti“.
Společnost podporuje spolupráci mezi tvůrci kultury, posiluje aktéry občanského života
a společenskou angažovanost. Na základě mnohaleté zkušenosti s projektovou prací radí
také jiným organizacím s vývojem a realizací projektů.
V programu „Kulturní manažeri ze střední a východní Evropy“ se kvalifikuje nastupující
generace evropských kulturních manažerů. Kolegium Theodora Heusse zřizované nadací
Roberta Borsche a sdružením MitOst podporuje projekty předefinovávající své okolí, a
vzdělává vedoucí seminářů a mentory.
Dalším cílem společnosti je podpora dobrovolnické práce. Projektová rada pomáhá
ostat-ním členům při podávání projektových žádostí, vybírá projekty k podpoře a získává
grantové prostředky (zejména spoluprácí s nadacemi). Každý člen sdružení může zažádat
o peníze, aby mohl na dobrovolné bázi realizovat svůj záměr v rámci cílů společnosti. V
průběhu let se uskutečnilo nepřeberné množství projektů od přeshraničních literárních
turné, přes mezinárodní semináře až po filmové a divadelní festivaly.
© MitOst e.V. März 2011
2
MitOst-Festival
MitOst festival je čtyřdenní svátek kultury a společenské angažovanosti, který se koná
už devátým rokem, pokaždé v jiném evropském městě. Lokální instituce, společnosti a
studenti konkrétního regionu se na něm vždy setkávají s evropskou sítí MitOst. Poprvé se
festival konal v roce 2003 v maďarské Pecsi, poté ve Vilniusu v Litvě, ve Wroclawi v Polsku,
v Temešváru v Rumunsku, kde se slavilo desáté výročí založení společnosti MitOst. V roce
2006 festival pohostilo město Görlitz / Zgorzelec, dále pak Užhorod na Ukrajině, Gdaňsk v
Polsku a v loňském roce ruský Perm. Letos poprvé se koná v České republice –
v Českých Budějovicích.
Více informací z loňského ročníku:
http://www.mitost.org/festival/festival-2010.html
Video z loňského festivalu v ruském Permu:
http://www.youtube.com/watch?v=Aowk0qUNUaY
© MitOst e.V. März 2011
3
MitOst-Festival 2011
České Budějovice
Projektová skica: Hlavní témata 9. mezinárodního festivalu MitOst
O službě & cti z druhé strany: Nové formy společenské angažovanosti
Mezinárodní seminář v Českých Budějovicích
Kromě tradiční dobrovolnické práce se objevilo v posledních letech mnoho nových forem
společenské angažovanosti a sociální participace. Čtyřdenní mezinárodní seminář, který
tvoří jádro letošního MitOst festivalu v Českých Budějovicích, se zaměřuje na probádání
celého spektra těchto nových forem dobrovolnické práce.
Zaměřuje se na témata:
•
•
•
•
•
nová angažovanost v oblasti životního prostředí
digitální iniciativa
iniciativy ve veřejném prostoru
mezi uměním a politikou: nové formy aktivit
společnost utvářená jedincem: projekt jako metoda
Seminář chce motivovat k dobrovolné angažovanosti a spoluvytváření vlastního životního
prostředí. Nové formy iniciativ zde nejsou nazírány jako soupeř, nebo dokonce náhradník
tradičního modelu dobrovolnictví, ale jako jeho doplněk a příležitost povzbudit k účasti
více lidí.
Nabídka je zacílená jak na delegáty evropských zemí se zaměřením na střední, východní
a jihovýchodní Evropu, tak na neziskové organizace, občansky angažované subjekty a
studenty hostitelského města.
© MitOst e.V. März 2011
4
Přínos festivalu
pro České Budějovice
Evropa hostem ve vašem městě: 250 hostů z mnoha evropských zemí přinese do města
na čtyři dny mezinárodní atmosféru a promění jej na hlavní město mladé, společenské
angažovanosti.
Kulturní nabídka pro občany města: Společně s místními kulturními organizacemi
zorganizuje tým MitOst obsáhlý program nabitý kulturními akcemi a možnostmi dalšího
vzdělávání, který je otevřený všem občanům města.
Přenos kompetencí: Místní občané a zástupci neziskového sektoru získají trénink v oblastech: projektová práce, fundraising a interkulturní komunikace.
Napojení na evropské sítě: Město a jeho instituce získají možnost prezentace svého
profilu a svých projektů a navázání kontaktů z ostatních evropských zemí.
Branding Českých Budějovic jako evropského hlavního města mladé, společenské
angažovanosti: Město se prezentuje jako svěží a světu otevřené místo před 250 hosty z
řady evropských zemí; tento obraz si pak s sebou odvážejí do svých měst a organizací, kde
ho dál šíří. Společnost MitOst ho tak veřejně komunikuje v Německu a Evropě.
Více o letošním festivalu na:
http://www.mitost.org/festival.html
© MitOst e.V. März 2011
5
Kontakty
Máte-li zájem spolupodílet se na festivalu MitOst v Českých Budějovicích a nebo se stát
jeho partnerem, kontaktujte nás, prosím.
MitOst
Julia Ucsnay
MitOst e.V.
Alt-Moabit 90
10559 Berlin
Tel.: +49 (0)30 315174-70
[email protected]
České koordinátorky
Tereza Dobiášová
Barevný děti o.s.
Žižkova 33
České Budějovice, 370 01
Tel.: (+420) 602 409 311
[email protected]
Barbora Čepičková
Taneční prostor Kredance
Riegrova 51
České Budějovice, 370 01
Tel.: (+420) 776 325 440
[email protected]
© MitOst e.V. März 2011
6
Download

Festival MitOst 2011