Rodina Řezáčových
Milan, Lenka a dvouletý Milda… jinými slovy mladá rodina dobrých a pracovitých lidí se následkem vážné
dopravní nehody (kterou nezpůsobili) ze dne 29. 12. 2011 dostala do velmi nepříznivé životní situace.
Současný zdravotní stav matky, otce i dítěte aktuálně vyžaduje co nejkvalitnější péči a léčbu, která by jim
mohla pomoci k návratu do co možná nejkvalitnějšího života. Již více než půl roku se léčí každý na jiném
místě, maminka nemůže být s dítětem,…
Milan (34 let, čeká na operaci kyčelního kloubu, aby se mohl co nejdříve postarat o Lenku a Milánka)
Lenka (30 let, i přes nepříznivou prognózu se probrala z 3-měsíčního komatu, dělá velké pokroky, dlouhou
cestu má však ještě před sebou)
Milánek
Diagnóza: Spastická kvadruplegická mozková obrna, sekundární edém mozku
Po autonehodě rozvoj apalického syndromu, absolvoval pobyt v hyperbarické komoře v Ostravě, po které se
neurologický nález mírně zlepšil. 4 týdny strávil v Hamzově léčebně v Luži (mírné zlepšení tonusové situace,
zlepšeno polykání slin, prohloubeno dýchání). Nyní v péči prarodičů.
Aktuální stav: těžce postižen motoricky i psychicky, ležící, nereaguje na vnější podněty, veškerou stravu
přijímá přes sondu zavedenou do žaludku.
Milánek je v péči prarodičů, je s ním cvičena několikrát denně Vojtova metoda doplněna o prvky logoterapie
a bazální stimulace. Jednou do týdne hipoterapie, která je nadstandardem a je plně hrazena rodinou.
Lenka
Diagnóza: těžká spastická kvadruparéza
Vedlejší diagnózy: difúzní axonální poranění, traumatický edém mozku, traumatické subarachnoidální
krvácení, fraktura příčných výběžků C6, C7, žeber, hrudní kosti, klíčku, lopatky, ruptura sleziny, traumatický
hemothorax.
Po autonehodě rozvoj apalického syndromu, v komatu cca 3 měsíce, nyní na jednotce dlouhodobé intenzivní
péče.
Aktuální stav: v současné době se zdravotní stav i přes nepříznivou počáteční prognózu zlepšuje. Lenka je
zatím ležící, na vnější podněty reaguje otáčením hlavy, úsměvem i drobným hýbáním končetinami. Po
odstranění tracheostomie se jí daří také mluvit. Učí se přijímat stravu ze lžičky. Při rehabilitaci začíná
spolupracovat.
Rehabilitace je provázena na lůžku denně sestrou, dále také zaškolenou rodinou.
Milan
Diagnóza: mnohočetné zlomeniny (nosní kosti, žebra, lopatka, pažní k., kyčelní k., ulna), luxace kyčle,
rozestup SI skloubení, tržná rána bérce, crush syndrom, compartement syndrom stehna. Léčil se na
chirurgickém oddělení, absolvoval po několik operací, dnes probíhá intenzivní rehabilitace v Hamzově
léčebně v Luži. Cílem rehabilitace je příprava na totální endoprotézu kyčelního kloubu.
Aktuální stav: schopen samostatného pohybu pouze s pomocí vozíku a berlí, příprava na endoprotézu
kyčelního kloubu.
Naši přátelé…
Lenka, úspěšná absolventka Mendelovy univerzity, zaměstnána v Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve
Studenci. Práce ji naprosto pohltila, stejně jako vše, co kdy dělala, a odstartovala slibnou kariéru. Lenky
srdeční záležitostí je od malička Sokol. V dětství jako cvičenec, poté jako člen výboru a nakonec jako
starostka TJ Sokol Studenec. Od roku 2011 je Lenka i členem zastupitelstva Obce Studenec.
Milan, absolvent Střední školy stavební v Brně. Po základní vojenské službě pracoval jako instalatér v
několika společnostech, v současné době ve Vodárenské a. s. Do osmnácti let žil v Náměšti, poté „odešel“ za
fotbalem do Studence a už zde vlastně zůstal. Zapadl do tamní party, ve které poznal i Lenku. Několikaleté
kamarádství přerostlo nakonec ve velkou lásku.
Významným dnem v jejich společném osobním životě byl 20. červen 2009 - svoji lásku spečetili svatbou v
kostele v Koněšíně. Ještě důležitějším dnem však pro ně byla neděle 18. července 2010 - to se jim narodil
chlapeček a dostal jméno po hrdém tatínkovi - Milánek.
Do čtvrtka 29. 12. 2011 žila mladá rodina velmi šťastný a spokojený život, akorát strávila spolu ve třech již
druhé Vánoce... Když jeli za rodiči do Náměště, nikdy by je nenapadlo, že se ten den už v pořádku domů
nevrátí. Stačila malá chvilinka nepozornosti nezodpovědného řidiče protijedoucího vozidla a změnil se život
nejen jim, ale i jejich rodinám. Vteřiny, minuty i hodiny se neskutečně dlouho vlekly, zbylo jen čekání co
bude dál, bezmoc jim pomoci. Všechny plány se najednou zbořily jak domeček z karet.
Lenka – Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Třebíč, LDN Třebíč – zde strávila už více než půl roku. Lenka
ale nikdy nic nevzdávala bez boje, a to dokazuje i teď. Její pokroky jsou velké, přesto má obrovský kus cesty
ještě před sebou. Aby se co nejdříve mohla vrátit domů ke své rodině, potřebuje spoustu lékařských pomůcek,
které ji pomohou při rehabilitacích a návratu zpět do „běžného“ života. Ne všechny pomůcky a prostředky
bohužel pojišťovny hradí.
Milan – stejně jako Lenka „strávil“ půl roku v nemocnici v Brně, Třebíči. V současné době se rehabilituje v
lázních Luže, aby mohl výhledově podstoupit operace kyčelního kloubu, „zbavit se“ vozíku a francouzských
holí a mohl se postarat o Lenku a Milánka.
Milánek – po téměř pěti měsících strávených v nemocnici v Brně, Ostravě, lázních je nyní Milánek v domácí
péči prarodičů, kteří mu věnují péči 24 hodin denně, pod lékařským dohledem. Milánkovi by nyní pomohly
mj. další lázně, či individuální terapie, ne všechno však hradí pojišťovna…
Zázraky neumí nikdo, ale pomoci můžeme každý. Zdraví se koupit nedá, dají se za ně ale koupit pomůcky a
terapie, které pomáhají.
Děkujeme, že jste si našli čas přečíst tento příběh. Možná Vám pomůže změnit své životní hodnoty, uvědomit
si, že nikdo nikdy neví, co se může stát. O podobných tragédiích slyšíme dnes a denně, ale najednou se to
stalo tak strašně moc blízko.... stalo se to těm, kteří patří mezi nás.
Download

Rodina Řezáčových.pdf