Ročník 2 | Číslo 11
Listopad 2010 | MARTEK MEDICAL a.s.
www.martekmedical.cz
MARTEK MEDICAL a.s. - Největší distributor dezinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu v České republice
MARTEK MEDICAL v Prostějově zahájil výstavbu
Obchodního, logistického a školícího centra
Společnost MARTEK MEDICAL postaví Obchodní,
logistické a školící centrum. Moderní centrum za téměř
70 milionů korun bude postaveno na zhruba osmi
tisících metrech čtverečních na zelené louce
průmyslové zóny G v Prostějově. Výstavba centra,
která se řadí mezi největší investice skupiny AGEL,
byla zahájená letos v srpnu a potrvá do května příštího
roku.
Průmyslová zóna v Prostějově byla vybraná díky
kvalitní infrastruktuře a velmi dobré poloze. „Centrum
bude sloužit jako hlavní skladový prostor společnosti
MARTEK MEDICAL. Vzhledem k expanzi společnosti
byly již stávající prostory nedostatečné, tak jsme
přistoupili k výstavbě nového centra, které díky své
výhodné poloze a velké kapacitě umožní zkvalitnění
dodávek a služeb našim zákazníkům,“ říká ředitel
společnosti MARTEK MEDICAL Ing. Tomáš Dohnal
s tím, že po vybudování bude přímo v novém centru
pracovat 50 lidí.
Třípodlažní moderní centrum bude mít rozměry 54
krát 44 metrů. V přízemí a prvním podlaží se budou
nacházet skladové plochy, technologické provozy objektu
a sociální zázemí personálu. Ve druhém podlaží
bude umístěno školicí středisko s kapacitou 100 lidí
a administrativní část s kapacitou 30 lidí. Ve školicím
středisku se plánují jak organizace vzdělávacích akcí
a seminářů pro zdravotnická zařízení skupiny AGEL,
tak edukační akce pro ostatní klienty společnosti
MARTEK MEDICAL, kterých je v současnosti již přes
3 tisíce. Řadí se mezi ně například nemocnice, ústavy
sociální péče, domovy pro seniory, územní střediska
záchranných služeb nebo ordinace praktických lékařů
a ostatních specialistů. Součástí školení budou například
edukace ve správném používání různých druhů zdravotnických
prostředků, semináře týkající se legislativních změn
ve zdravotnictví nebo odborné vzdělávací akce pro lékařský
a střední zdravotnický personál. Ve třetím poschodí
bude rovněž administrativní část. „Objekt je umístěn
na pozemku tak, aby vznikla manipulační plocha
pro příjem a výdej zboží a parkovací plochy uvnitř
uzavřeného areálu,“ uvádí Ing. Dohnal.
Nejdůležitější části nového centra je pro společnost
MARTEK MEDICAL sklad, který bude obsahovat
moderní regálovou zónu pro europalety a policové
regály. „V nových skladových prostorech budeme využívat
moderní, počítačem řízené systémy řízení procesů
nákupu, skladování a distribuce zboží, které nám jednak
umožní lépe řídit nákupy, optimalizovat hladiny
skladových zásob a urychlit distribuci zboží a jednak
zlepší klíčové logistické ukazatele směrem k našim
klientům – rychlost a úspěšnost vykrytí objednávek
a snížení počtu zákaznických reklamací,“ dodává ředitel.
Společnost MARTEK MEDICAL je největším
distributorem zdravotnického materiálu, především
pro anestezii, intenzivní péči, kardiologii a chirurgii
a veškerého ostatního materiálu, potřebného pro všechny
typy zdravotnických zařízení v České republice.
Bc. Hana Szotkowská
tisková mluvčí
holdingu AGEL a.s.
2
Konference
WORKSHOP
periodické školení zaměstnanců v první pomoci,
kardiopulmonální resuscitaci a hygieně rukou
Ve dnech 18., 22. a 25. října uspořádala Nemocnice
Přerov pro své zaměstnance periodické školení v první
pomoci pro zaměstnance z řad nezdravotníků,
pro zdravotníky v poskytování správné kardiopulmonální
resuscitaci a pro všechny v hygieně rukou.
Workshop byl rozdělen do tří bloků, na teoretickou
část, kde si zaměstnanci sami mohli přečíst jednotlivé
zásady a zkušení školitelé z oddělení ARO, operačních
sálů a mikrobiologie pak jednotlivé dotazy personálu
dále zodpovídali a upozorňovali na případná úskalí.
Následovalo praktické procvičení resuscitace
na figuríně a také praktické provedení dezinfekce rukou,
kde si pod speciální lampou hned mohli ověřit, zda ji
provádějí správně, případně která místa jsou dezinfekcí
na rukou opomíjena. Nakonec získané vědomosti byly
ověřeny krátkým písemným testem s několika otázkami
z obou školených problematik. Ve třech dnech tohoto
workshopu prošlo školením celkem 601 zaměstnanců
nemocnice.
Sponzorem této akce byl MARTEK MEDICAL,
který poskytl finanční pomoc na zajištění této akce
a firma BODE, která zapůjčila lampu na kontrolu rukou
i s odborným výkladem pana Ing. Fojtíka.
Velké poděkování patří školitelům a organizátorům
z oddělení ARO, operačních sálů a mikrobiologie.
Mgr. Zuzana Krčková a Mgr. Vladimíra Vávrová
Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2010
VI. výroční konference CSS
Ve dnech 19. a 20.října se konal šestý ročník již
tradiční výroční konference pořádané Českou
společností pro sterilizaci. Setkání odborníků z řad
lékařského i nelékařského personálu, jakož i širší
veřejnosti hostilo reprezentační prostředí kongresového
centra brněnského výstaviště.
Vysoká kvalita mezinárodního kongresu byla zajištěna
prezentacemi kapacit svých oborů z předních evropských
zdravotnických zařízení. Účastníci tak mohli porovnávat
problémy a jejich řešení nejen v České a Slovenské
republice, ale například i v Německu, Rakousku či Francii.
Celým programem provázel a odborný patronát
nad konferencí držel předseda České společnosti
pro sterilizaci RNDr.Bruno Šudřich. Špičková kvalita
pořádaného kongresu byla zajištěna nejen odborností
prezentujících, ale rovněž přispěním a účastí sponzorů.
Společnost MARTEK MEDICAL tedy opět svým
příspěvkem napomohla vzdělávání odborného
zdravotnického personálu i předání řady důležitých
Jakub Veselý, MARTEK MEDICAL, a.s.
Představujeme
3
• NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU • VÝROBKY • NOVÉ SLUŽBY • INFORMACE •
Dobrý den, měsíc zase utekl jako voda a tak jsem
tu opět s výrobky, které bych Vám ráda přestavila.
Vybrala jsem produkty, které dodává společnost
A care s.r.o. na český trh, my ve skupině AGEL a.s. známe
především:
••• Dermacyn Wound Care®
Super-oxidovaný pH neutrální roztok určený k oplachům
a obkladům akutních a chronických ran jakéhokoliv typu.
Při ošetření akutní rány (odřenina, tržná rána, řezná
rána, popálenina, atd.) se roztok nastříká na ránu a tu
překryjete gázovým čtvercem, který tímto roztokem
navlhčíte.
Při ošetření chronické rány se roztok používá jak na přímý oplach po odstranění neživých nekrotických tkání, tak
i k samotné léčbě, kdy jím zvlhčíte gázové čtverce, které přiložíte na postižené místo. Roztok zbaví ránu
nežádoucích bakterií a donutí imunitní systém k vlastní aktivitě. Na ráně nevyvolává chemickou reakci, na bakterie
působí mechanickým účinkem. Je velice přátelský ke všem typům ran, nezasahuje zdravou tkáň, působí pouze
lokálně v ráně, likviduje nežádoucí zápach z rány.
Není alergizující ani toxický, nevyvolává žádnou bolestivost ani pocit pálení. Je velmi šetrný k životnímu prostředí.
Myslím, že za pozornost stojí i další dva výrobky.
••• Revamil Wound Gel®
Hydrofilní gel, skládající se ze 100% sterilního medicínského
medu, je určen pro ošetřování všech typů ran.
Med je nejstarší přírodní antibiotikum a proto ho současná medicína
využívá v plné míře na hojení ran a kožních defektů.
Medicinální med, který je obsažen v Revamilu zajišťuje na ráně
dlouhodobou příznivou enzymovou aktivitu, má silné protizánětlivé
účinky, je velmi účinný i proti velmi odolným až rezistentním
bakteriím, chrání ránu před další bakteriální kontaminací. Je silným
antioxidantem a snižuje bolestivost. Je velice dobře snášen jak
diabetiky, tak i lidmi alergickými na med.
Aplikuje se přímo na postižené místo v časovém sledu 1x za 2 dny
až do doby vyčištění kontaminované tkáně od bakterií a následného
uzavření rány přirozeným pokrytím tkáně nové.
••• MelMax®
I při sebelepší péči o rány se občas stane, že se rána nehojí i po několika měsících velmi intenzivní léčby.
Pro tento případ je k dispozici MelMax, který umí na ráně vytvořit takové prostředí, které opět vyrovná
nežádoucí enzymy, pH prostředí a kyslíkové radikály do správné úrovně. Rána, která po mnoho měsíců stagnovala,
se opět začíná hojit a ozdravný proces je opět nastartován.
Účinky MelMaxu zajišťuje patentovaná směs PHI™ obsahující vybrané stopové prvky v kombinaci se sterilním
pohankovým medem. Jejich poměr je přesně vědecky určen a díky tomu jsou rány úspěšně hojeny.
MelMax lze bez problému použít na všechny typy ran, je ovšem důležité zaručit, aby povrch MelMaxu (síťka)
byl vždy v kontaktu s povrchem rány.
Závěrem bych Vám chtěla popřát podzimní dny bez poranění těla i ducha… 
Klára Nováková
manažer nákupu zdravotnického materiálu
4
Inzerce
www.martekmedical.cz
Největší distributor dezinfekčních
prostředků a zdravotnického materiálu
v České republice
Komplexní zásobování všech
zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů
nejvýznamnějších značek
na trhu
Služby šité na míru
jednotlivým zákazníkům
podle jejich velikosti,
typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 337 111
Fax: +420 558 337 112
E-mail: [email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha - Západ
Tel.: +420 241 011 501
Fax: +420 241 930 001
E-mail: [email protected]
Pobočka Brno
Řípská 18a
627 00 Brno - Slatina
Tel.: +420 547 253 173
Fax: +420 547 253 172
E-mail: [email protected]
Pobočka Horka nad Moravou
Olomoucká 612/34
783 35 Horka nad Moravou
Tel.: +420 588 516 652
Fax: +420 588 516 651
E-mail: [email protected]
Download

MARTEK MEDICAL v Prostějově zahájil