C- ÜÇGÜL (Trifolium L.) CİNSİ
Üçgüller bir, iki veya çokyıllık otsu bitkilerdir.
Üçgül cinsine bağlı türlerde yaprak üçlüdür.
Ancak, yonca ve taşyoncalarının aksine, üç
yaprakçık sapı birbirine eşittir.
Ayrıca, yaprakların uç kısmında mucronate belirgin
değildir.
Kulakçıklar, oldukça iyi gelişmiştir ve kenarları
düzdür.
Çiçekler genellikle kömeç, bazen sık salkım, nadiren
tek çiçekler halinde bulunur.
Meyvelerinde bir veya birden fazla tohum
bulunabilir.
Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)
Kısa ömürlü, çok
yıllık, ekim nöbeti için
çok uygun bir yem
bitkisidir. Genellikle 34 yıl yaşar.
Buğdaygillerle
karışım şeklinde
yetiştirilebilir. Çayır
üçgülü kıraca
dayanıklı değildir.
Sulanabilen ve yıllık
yağışı yüksek ve
düzenli bölgelerde,
otlatmak ve kuru ot
amacıyla yetiştirilir.
Bitkisel Özellikleri
Saplar ince narindir.
Bitki yarı dik olarak
gelişir ve 60-70 cm
kadar boylanabilir.
Olgunlaşmanın ileri
devrelerinde bile,
saplar fazla
kabalaşmaz. Bitkide
ana kök, yonca ve
taşyoncaları gibi
kalınlaşmaz. Kökleri
daha ince ve yüzlektir.
Çiçek Durumu
Çiçek topluluğu
kömeç, durumu ise
terminaldir. Taç
yapraklar genellikle
mor ve menekşe,
bazen pembe, nadiren
beyaz renklidir. Çayır
üçgülünde taç yaprak
borusu oldukça
uzundur. Bu nedenle
baklagillerde tozlama
yapan böcekler, çayır
üçgülünden bal özü
almak istemezler.
Bitkide Yaprak
Yapraklar üçlüdür.
Yaprakçık sapları
birbirine eşit ve çok
kısadır. Yaprakçıklar
üzerinde hilal şeklinde
beyaz bir leke vardır.
Kulakçıklar, oldukça
iri, kenarları düz ve uç
kısımları sivridir. Bu
organdaki kırmızı
renkli damarlar çayır
üçgülü için
karakteristiktir.
Bitkinin Tohumları
Meyve çok küçüktür.
İçerisinde tek, bazen
iki tohum bulunur.
Tohum 2 mm
uzunluğunda eldiven
veya kalp şeklinde
donuk sarı renklidir.
Bayatlayan tohumlarda
renk alacalı-mor renge
döner.
Download

(Trifolium pratense L.)