Malý princ
AYA
Zbohom buď, lipová lyžka
Michal Dočolomanský
A, F#mi, D, E, E7, A, F, G, A, F, G
A
A
Sto tisíc slov je zdá sa zbytoč
G
G
F5b
A
tak bolí to keď stojíš na vlast
A
zrazu zlý je svet a lásky niet –
A
ných
F5b
F
a s kým je ten čo vravel: mám ťa rád
žitia môjho verná družka
jas v tmavom ráne vždy svieti ako
jeho
V dolinách – lesný med vonia viac ako tráva
na svahoch túlia sa ovčie stáda
V domoch pieseň znie
G
A
na zbojníckom poli
G
A
D
Zbohom buď, kotlík me dený
A
G
nad pahrebou vyúdený
Spoznávaš čo poznáš iba z kníh
vieš jak bolí čas nocí prebdených
tak zlý je svet, zrazu váhaš keď láska dvoch tiel
chce vziať čo máš no ráno lásky niet
D
A
R: Malý princ ten z tvojho sna
s ním tak ľahko nepreh
F#mi
E
ráš
kde sa stratil kto ho má, óoóo ..
D
A
Malý princ ten z tvojho sna
kráčal s tebou kým ťa
F#mi
E
mal
s jeho láskou nepreh ráš
Zvláštne ráno smútok štyroch stien
a táto noc z nej ostal iba tieň
a tak zlý je svet a lásky niet - tá išla preč
a s kým je ten čo vravel: mám ťa rád
R: Malý princ ten z tvojho sna
s ním tak ľahko neprehráš
kde sa stratil kto ho má, óoóo ..
Malý princ ten z tvojho sna
tančil s tebou kým ťa mal
s jeho láskou neprehráš
A
F#mi, D, E, E7 ..
Nananá ...
R:
D
A
zbohom hrudka soli
A
E
Čo som sa po horách nachodil
Ami
F
Kto to vie kto to vie?
F
A
E
kto to vie kto povie?
Čo som sa nachodil po grúni
čo som sa navyhrážal Viedni
F#mi
E
A
Čo naspieval v Do brove
čo naspieval v Dob
F#mi
rove
Ami
brieždenie
A
Je to kraj kde prísne štíty hôr
A
Teplo dolín múdro strážia
Pokým
A
E
V dolinách – Človek sám svoju prírodu chráni
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek
V dolinách – ľudia nemajú zamknuté brány
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek
čo som sa pištolí nanosil
F#mi
E
C
V doli nách – kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva
G
D
tá išla preč
F
Zbohom buď, lipo vá lyžka
A
ných
F5b
D
V dolinách
Karol Duchoň
Dmi
D
slnka lúč zazvoní
G
na jarné zvonce ovčích stád
Je to kraj kde ráno vstáva skôr
Kde sa drevo z hory tíško zváža
Je to Slovensko čarovné hrdé
Mám ho rád
Čo som sa s frajerkou naschádzal
čo zlatých dukátov nastrácal
Kto to vie kto to vie?
kto to vie kto povie?
V dolinách – kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie
V dolinách – lesný med vonia viac ako tráva
na svahoch túlia sa ovčie stáda
V domoch pieseň znie
Čo som sa povestí naslýchal
čo tuhej pálenky napíjal
Čo naspieval v Dobrove
čo naspieval v Dobrove
V dolinách – Človek sám svoju prírodu chráni
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek
V dolinách – ľudia nemajú zamknuté brány
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek
R:Bez peňazí aspoň stále je o čom snívať
Aj keď bez peňazí krátkych sedem dní máme kde bývať
Aj keď bez peňazí môžme krásne žiť, máme kde bývať
Aj keď bez peňazí je týždeň zlatých čias.
Aj keď bez peňazí
Elán
H, E
Vyzleč si smútok a príď
C#mi
D
H
Vyveď ma z tých štyroch stien
Ukradni hviezdy a príď
H
Ami
E
Vzácnych
Ami
A
krásnych sedem dní v týždni
F#mi
H
sedem dní v nás
A
To je znamenie Láska sa blí
H
E
Aj keď bez peňazí
žiadne
G#mi
A
dlžoby sme ako
Aj keď bez peňazí
je
H
F#mi
E
streda našich zlatých čias.
ži
vtáci
F
Vrátime pár prázdnych fliaš
Po láske len povodeň
Svet bude zázračne náš
Vieš že ťa dávno chcem
R:
Sme plný plánov.
G
1.
Cez more cez oheň láska nás prevedie
Hravo nás podvedie telom aj v duši
Len žiadne spovede lepšie nič nevedieť
F
2. Vie to aj piatačik, vie to riaditeľ školy
Že láska občas tak nádherne bolí
Miluje dotyky tance a gestá
Neverných odmení a verných trestá.
G
R: Láska Bože, láska,
F
F
F
Dmi
Mária
G
Vyhlasujem veľkú
Ami
Ami
kde Ťa ľudia berú
amnestiu na neveru.
G
Ami
G
Ami
Láska Bože, láska,
kde Ťa ľudia berú
Láska Bože, láska,
óoooouou
3. Láska má recidívy tak dlho kým sme živí
nikdy jej nie je dosť má čudnú minulosť
Láska je zázrak, ktorý sa koná bežne
Chalani sú z nej chorí dievčatá také nežné
4. Láska je kukla, ktorá sa na motýľa zmení
Až keď mu krídla zhoria,
vie pravdu o plameni.
R:
Mária
v tme dve
Ami/F
Ami
Ami/G
G
ich za
Ami/F
štíhle
dávnu
G
Privolám tvoj zvláštny úsmev,
G
G
Anna Mária
sviece,
F
pieseň, Anna
G
Anna Mária
Ami
Ami
Ami/E
Ami/E
Ami
Budúcnosť vecí rýchlo pustne,
G
F
G
Už viem že pád tiež dáva silu, Anna Mári a
C
B
F
R: Je čas sa rýchlo, rýchlo vrátiť
Dmi
G
Na miesto strát
C
B
F
V trinástej komnate tíško spíme
Dmi
G
tisíci krát
Vymenil som už slávu za prach, Anna Mária
Aj preto sem dnes prišiel záprah, Anna Mária
Dlho som žil pre túto chvíľu, Anna Mária
Už viem že pád tiež dáva silu, Anna Mária
R: Je čas sa rýchlo, rýchlo vrátiť
Na miesto strát
V trinástej komnate tíško spíme
tisíci krát
v biblii lásky je dávny príbeh
o chráme strát
V tom chráme ty a ja tíško spíme
tisíci krát
F
Anna Mária
Začínam tušiť o čom je život, Anna Mária
Dosť bolo právd čo páchnu pivom, Anna Mária
Dlho som žil pre túto chvíľu, Anna Mária
E
V najlepšom prípade len niečo tušiť.
F
Vyzleč s smútok a príď
Vyveď ma z tých štyroch stien
Ukradni hviezdy a príď
Prines mi krásny deň
H
Dmi
Amnestia na neveru
Elán
Anna
Ami/G
Emi
Zapáľme
Dmi
R: Aj keď bez peňazí
G#mi
Zapáľme
Dmi
Prázdniny bez rodičov
Prekroč svoj váhavý tieň
Máme len pár dní, tak čo,
Vieš že ťa dávno chcem
máme
Ami
Dmi
Sme plní plánov.
R:
Prines mi krásny deň
Anna Mária
Elán
F
A
Bosorka
Elán
E
E
C, G, Ami, F, G, C, G, Ami, F, G
Prečo si
H
ma uriekla?
A
C
G
Má všade jemnučké
C
Ami
G
C
G
Ami
C
G
Ami
Aj keď sa stretneme
Vždy si to tajomstvo
C, G, F
F
G
E
chĺpky jak broskyňa
Ami
Chcem po nich prstami
C, G, F
F
D
D
D
Vyhlásia
Ty si tá
A
Ktorá sa
D, A, G
D, A, G
A
A
ukrýva
V rockových
E
F
V rockových
E
A
E
A
Teba raz pristihnú, usvedčia, odhalia
F
C
očami povieme
Vyhlásia za svätú alebo upália
Hmi
Hmi
usvedčia,
alebo
G
z krajiny
G
G
kláštoroch
C#mi
C
G
Ani sme sa nehľada
Ani sme to netuši
D
A
V pivárni sa pilo
D
Ami F,C
Hmi
A
li
V noci sa mi milova
E
R: Prečo si
A
E
E
málo
Hmi
mi utiekla?
G, D
G
G
že sa s te
C#mi
C#mi
Ami F C
li
Ami, F
A
Hmi
D
A
dal som si tri pi
G#mi, A, H
Prečo sa mi skrývaš?
H
C
lo,
H
Stále sa mi miluje
G
li a boli sme jas ný
Hmi, G
2. Chcem vytiahnúť eso z poznačených kariet.
Zabudol som kde som. V Bratislave, starec !
Chlapci prišli na to, soľ nie je nad zlato.
G
Dávno som to zistil všade sú tí istí.
D
D
jé hej, hej,hej
G
vo sne kráčať lúkou dúho vou
Jej krehký hlas na krídlach niesol tónov pár.
Zlatisté slnko si nápev piesne tíško húdlo s ňou
a predsa sme sa na
Ami F
F
Môžte doňho hustiť maďarsky aj rusky.
C
G#mi, A, H
vá
D
C
Ja som sa krásou opá jal
Hmi, Ami, G
z nesmelých slov, ktoré vždy šepká milencom
Škoda, že márne sa pokúšam ťa zovrieť v náručí,
škoda, že láska si len snom.
G
D
C
D
R: Láska, láska, odhaľ svoj závoj pestrý
Emi
Hmi
C
D
G
G
Láska,
láska - túžbou už zvoní zvon
Láska, láska - čarovný obrus prestri
Láska, láska - ľúbosť daj mojim dňom
C
R: Stáli sme tam asi štrnásť dní
A
D
Kričali sme naňho: Čaba neblázni; hej,hej
G
G 2. Šaty ti, láska, sám vietor utkal z jemných pavučín
bou sní vam
G
Čaba vyhadzovač ignoruje Slovač.
C
G
C#mi
F
Pred polnočným barom nemá nikto nárok.
Záleží len na ňom, koho ešte vpustí.
1. Videl som lásku raz
Že sa s tebou snívam
G
C
A
Ooou v rockových kláštoroch
Čakám ťa láska
Elán
G#mi, A, H
C
G
A
Ooou milovať bosorku
R:
kláštoroch
E
G
Ooou bohužial neskoro
kláštoroch
Prečo sa mi skrývaš?
A
Ooou bohužial neskoro
D, A, G
Marlboro
G
G
D, A, G
odhalia
upália
v rockových
mi utiekla?
H
Čaba neblázni
Elán
Pre mňa to bude už bohužial neskoro
H
Stále sa mi miluje
G#mi, A, H
C
pozeráš do zeme
C, G, F
Hmi
A
C#mi
C
Hmi
bosorka
R: Prečo si
E
za svätú
R: Láska, láska, vystúp raz ku mne zo snov
Láska, láska - ruku ti podá rým.
Láska,láska, poď sa raz túlať so mnou
Láska, láska - pôjdeme za šťastím.
Že sa s tebou snívam
Očami povieme
pristihnú,
C#mi
G#mi, A, H
H
A
na zajtra spomínať
G
A
E
Stále sa mi miluje
Očami povieme
Teba raz
3. Zajtra ťa láska chcem znovu čakať na tej lúke snov,
budem tam sám až zmĺkne v oknách svetlo lámp,
možno zas prídeš a obdaríš ma piesňou ľúbeznou
Ti za tú pieseň všetko dám.
V noci sa odkrývam
C, G, F
D
G#mi, A, H
Že sa s tebou snívam
C
Stáli sme tam asi štrnásť dní.
A
D
Skúšali to hrozbami aj peniazmi.
G
C
Čaba, neblázni ! Čaba, neblázni
D
Čaba, Čaba, Čaba, Čaba, neblázni !
Dresy
Elán
G
G
G
V
Dve a dve
Elán
C
Hmi
G
Tiché zápasy skupín
C
Hmi
G
Vstupenky nie sú v preda ji
C
Tiché zápasy skupín
Ami
Emi
G
D
G
celofáne nená visť
Emi
C, G
Fero
Elán
G
Nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť
G
Veriť že nemáme ísť hlavou proti múru
C
G
Od tej hry pre dospelých nemám pravid
Aj keď ju okolo nás takmer každý
C#dim
F#
G
Aj tak sa nedozvieš kto proti komu s kým
R: Tak ma
Topí sa svedomie terén je horúci
Sú rôzne štýly ako sa
Ami
Ami
C
G
D
Hmi
G
Hmi
cháp, alebo tráp
Emi
môžme
cháp, alebo tráp
Aj tak sa nedozvieš kto drží opraty
Tak ma
Amatér nabok, heš, tu ide o prachy
Ja veľa znesiem - mýlim sa
D
R: Tak
v kope
F
G
Gmi
oblečte si dresy
Gmi, F, B, Cmi,
Cmi, B, Es
G
Emi
D
cháp alebo tráp
keď sme takto
A
Zhrdzaviem v daždi Neviem čo
D
R: / ča .. ča .. ča. .. ča ..
R: Tak oblečte .. / ča .. ča .. ča .. ča ..
R: Tak oblečte si dresy keď sme takto v kope / ča .. ča ...
nech vidíme všetci kto za koho kope / ča .. ča ...
Tak oblečte si dresy keď sme takto v kope / ča .. ča ...
nech vidíme všetci kto za koho kope / ča .. ča ...
Tiché zápasy skupín
Vstupenky nie sú v predaji
Tiché zápasy skupín
V celofáne nenávisť
môžme nepiť, nejesť.
G
Od detstva sa s Ferom
D
G
strašne dobre sme je.
Ako nikto iný kurizuje mamám.
Človek by chcel vedieť tak senzačne klamať.
Keď sme spolu v meste s kamarátom Ferom,
mýliť
C#dim
C#dim
presne
vie vraj každý
Vie každý to vie
Iba ja
Dvadsaťštyri hodín
G
Idú dobré
Emi
D
baby
G
práve opačným smerom.
D
Aby bolo jasné, kto za koho kope
Tak oblečte si dresy keď sme takto v kope
Aby bolo jasné kto za koho kope
C
C#dim
celkom
Náš spolužiak Fero,
rozvedený v Čechách.
G
Nechcem byť vyliečený cenou prvých strát
Vo vreckách mapu všetkých zadných chodov
Sadať si k iným radám včera zajtra dnes
Mať presne vyrátané čo sú dve a dve
G
všetko musím nechať.
G
D
hrá
Tiché zápasy skupín
Vstupenky nie sú v predaji
Tiché zápasy skupín
Nehas čo nepáli
C
lá
Ozve sa raz za rok,
F#
nie !
Nikdy sa nenaučím v dlhých racdoch stáť
Veriť že nemáme ísť hlavou proti múru
Od tej hry pre dospelých nemám pravidlá
Aj keď ju okolo nás takmer každý hrá
Každý vie že dve a dve
Sú predsa štyri, tak ich to naučili
V ten vzácny deň som v škole chýbal
Preto sa presne mýlim
V tom že dve a dve
sú iba štyri, tak ich to naučili
Vie každý to vie – iba ja nie
C
G
Rád si vymýšľa nové príbehy.
D
Stále prechádza
G
C
z cynizmu
G7
do nehy.
G
Keď sa odviaže, všetko doká
D
Emi
že,
jeden z posledných majstrov blamáže.
C
R: Fero,
G,C,G
D
o, o, náš spolužiak Fero
R:
Maturitný oblek,
na topánkach blato.
Náš spolužiak Fero,
pod pozlátkom zlato.
Myšlienky nám bežia
po tej istej trati.
On dostane nápad
a ja ho hneď stratím.
každý ..
R:
G, C
.
Kúpime si samopaly bude nám fajn
Hey Hey Zlato máme predsa NATO
Kúpime si starý Phantom Ordung muus sein
Hey, Hey, Zlato
Elán
G
D, G, A4sus, A, D, G, A ..
D
Som hlas nášho ľudu
A
Minule mi povedala jedna milá pani
G
D
A
Som synonym údu
Hmi
obhajca pudu
Jožo mne sa zdá že ty si ani ani ani
Som
musíš vedieť kde máš miesto musíš niekam patriť
A majster Woodoo
nemôžeš sa takto motať a tárať dve na tri
Som čistá rieka
D
G
A
D
Lenže pani mne sa moja fotka hrozne páči
Pre život mi trochu srandy dokonale stačí
Usmejte sa uvoľnite a nekrúťte nosom
Prezradím vám niečo o tom Kde som, kto som, čo som
Ona vraví: Počkaj ešte najprv pusti hudbu
Možnože máš plošticu v tej malej soche Budhu
Ja jej na to nebojte sa vo mne majú jasno
Tam kde oni šepkajú ja kričím hrozne hlasno
Mením veci po svojom mám všemocného strýka
Politika je len pre tých ktorých sa to týka
Pre istotu ale aj tak pridám trochu basy
K tomu kravál nech nám zvoní na veselšie časy
D
A
R1: Hey Hey Zlato pôjdeme do NATO
G
D
D
Budeme sa baviť ako Bonnie and Clyde
A
Hey Hey Zlato máme predsa NATO
G
D
Všetko bude tutty všetko bude allright
Minule mi povedala jedna milá pani
Jožo mne sa zdá že ty si ani ani ani
musíš vedieť kde máš miesto musíš niekam patriť
nemôžeš sa takto motať a tárať dve na tri
Lenže pani mne sa moja fotka hrozne páči
Pre život mi trochu srandy dokonale stačí
Usmejte sa uvoľnite a nekrúťte nosom
Prezradím vám niečo o tom Kde som, kto som, čo som
R2: Hey Hey Zlato pôjdeme do NATO
C
D
E
Som krv čo strieka
F
Som škulavý faun
Som skrátka
D
C,A
Guľový klaun
váš
Hodina nehy
Elán
D
A
Mesto spí a tvoje telo tiež
D
V
Emi
A
krajinách kde blúdiš je všetko čo mám rád
D
A
Tak prines aspoň niečo čo nemôžu mi vziať.
Mesto bdie a tvoje telo spí
V tom meste ľudia blúdia - sú dobrí a sú zlí
No ty sa nechceš pýtať, ty všetkým odpustíš
Veď ty si predsa láska - chápeš, aj keď spíš
G, A4sus, A, D, G, A ..
Viete pani mne sa moja fotka hrozne páči
Pre život mi trocha srandy dokonale stačí
Usmejte sa uvoľnite a nekrúťte nosom
Prezradím vám niečo o tom Kde som, kto som, čo som
G
Dnes nikto nevie snívať - len ty to ešte vieš
G
D
A
D
R: Krás na, keď spolu spíme
G
G
D
A
Ešte sme celí a spája nás dych
D
A
D
Krás na, to nepocho píme,
že
Hmi
G
A
G
D
svet sa delí na dobrých a zlých
(G,A)
A
( Krásna ... )
R1:
Som jasná facka
Som Joe Mc Placka
Som básnik špina
A vaša vina
Som prietrž mračien
Som vodca hračiek
don´t let me down ..
Som skrátka váš
Guľový klaun
R1:
R2: Hey Hey Zlato pôjdeme do NATO
kúpime si nové tanky budeme frei
Hey Hey Zlato máme predsa NATO
Naše deti budú platiť ajajáj
...
nananá
Celé mesto bdie a tvoje telo tiež
Rukou po mne čítaš a nič sa nedozvieš
No ty sa nechceš pýtať - ty všetkým odpustíš
Veď ty si predsa láska - chápeš aj keď spíš.
R:
R: Krásna, vždy keď spolu spíme
Hodina nehy je prísahou tiel.
Krásna, ak svet nespasíme
Aspoň ho ľúbme, veď láska je cieľ. Krásna ...
Keď muži plačú
Elán
E
Nad smiechom dievčat sa
D
F#mi
A
Vlhká noc chce byť niečia
Ami
Z krátkych
H7
klamstiev nosí
E
vznášam jak dym
H
zá voj
Kto o tom
H7
C#mi
E
vie, iba
F#7
D
F#mi
A
zúfalo sám
Aj keď sexom ma liečia
Topím
E
Ami
ví na
A kto z
D
A
s jej
Hmi
A
A
zlé
D
ber
Hrdí a bez hlasu
Ich oči suché
Len v srdci
H/G
F#mi
H
skrý va
A
Ami,E
A
Ami,E
.. úú ... úú
.. úú ... úú
sú
H7
H
E
jú pár sĺz
...
...
Nič nie je stále, Nič nekonečné
Vrchný vystavil záveť
Naše strácanie je večné
Tamto, tej slečne
Posielam tulipán
že dnes nie
Dnes jednú malú zradu
Osláviť chcem sám
D
F
krajšia než obloha nočná
G
Než modlitba na kolenách .
H7
H
lás kou
D
F
najhoršom pekle ťa počkám
G
G
G
pusu - keď vystúpiš z autobusu
D
otočí hlavu
D
Postavu máš - hm,
Ami
D
popisom by básnik asi nemal veľa práce,
Ami
G
D
zraniteľná a vyzývavá zároveň,
ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace.
Minule, už ani neviem kde to bolo,
si zasa raz nahodila ten svoj pohľad
a posmešne zdvihla kútik
a všetci muži naokolo sa zatvárili
D
akoby sa v tej chvíli musel svet zrútiť
Básnik by povedal že je to mágia večnej ženy v tebe,
a žiadúca ako soľ v chlebe
Básnik by o tebe určite napísal veľkú
G
Ami
Ak povieš, že ľúbiť ťa - povieš, že ľúbiť ťa smiem
máš oči ako súmrak nad milovaným mestom
povedal by len:
Nad hrobom priateľstva sa lúčia ako s
Hmi
Ami
v tom
celá, celučičká ulica
sah
R: Keď muži plačú je to
C#
Emi
Ami
E
Dopijú flašu čert to
Emi
E
H7
Nepísaných prí
Si
A pre mňa si jediná z žien
Básnik by povedal,
Emi
nás Preťal prvý tú reťaz
H
G
A
Nie, nespomínaj kto je z nás vinný viac
C#mi
D
A perfektne urobená
Ak povieš, že ľúbiť ťa, ak povieš, že ľúbiť ťa,
že
H7 H
smútok v rieke
G
R: Si kočka, si kočka, si kočka
D
Kočka
Elán
H
Býva lý..
Smiech sladkých dievčat Som
D
jednoducho ako viem
Si kočka, si kočka, si kočka
ty priateľ môj
E
Ami
G
A
Oči mi svietia zlom nepozna ným
E
R: Keď muži plačú je to zlé
Nad hrobom priateľstva sa lúčime ako s láskou
Dáme ešte flašu čert to ber
Hrdí a bez hlasu
Keď oči suché sú
Len v srdci skrývame pár sĺz
.. úú ... úú ...
.. úú ... úú ...
velikánsku básnickú zbierku - ak nie dve.
C
H
M: Ale ja som len úplne normálny cvok
D
a jediné v čom sa
C
Emi
H
vyznám je rock
Píšem len muziku na každý deň
D
F
a tak ti to tu teraz zahrám a zaspievam
Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia
a mocnejšia ako cigaretové monopoly,
lebo jediný tvoj pohľad
je účinnejší a aj viac bolí
než vážna kampaň v médiach.
Naozaj, si presvedčivá
ako červené Ferrari
alebo ako socha, kniha, či pieseň,
keď sa podarí a básnik by o tom
všetkom napísal
tisíce krásnych slov.
M: Ale ja som len úplne ...
R:Si kočka, si kočka, si kočka
A perfektne vydarená
Si krajšia než obloha nočná
Než modlitba na kolenách.
Si kočka, si kočka, si kočka
Si všetko, čo na svete chcem
V tom najhoršom pekle ťa počkám
Ak povieš, že ľúbiť ťa,
ak povieš, že ľúbiť ťa
Ak povieš, že ľúbiť ťa
Povieš, že ľúbiť ťa smiem.
čas s ňou hráva úlohu vraha
Láska je film
Elán
F
1. Krásna a
Ami
Ami
zvádza ma
B
nebezpeč
F
bosý ča kám na jej
som ďalšou
G
ná
Ami
Gmi
ortieľ
z jej obe
F
Dmi
B
F
s ňou je to zlé
bez nej hor
Gmi
šie
C
R: Láska je film
na posteľnom plátne
Láska je film
o všetkom čo je márne
viem že Láska je film
trpím pod drezúrou
jej nežných pazúrov
viera, klamstvo
bordel aj kláštor
3. Krupiérka dráždivých snov
ískaná vášňou a tmou
nie náhodou jej čísla
bláznom vždy priali
.. láska ...
Sólistka polnočných hier
jediný letmý dotyk jej pier
zachráni alebo spáli
láska
B
M: Kde ju hľadám tam jej niet
F
zrejme má zas lepší kšeft
beriem aj
Gmi
C
rád prehrám dám jej všetko
R: Láska je film
Ddim
láska je film
vraj od pekla len kúštik
F
viem že láska je film
prečo mám
C
ten prepa dák
rád
R: Láska je film
D
nonstop v kine túžby
láska je film
A
vraj od pekla len kúštik
C
G
Láska moja
Elán
Dmi
B
rana a nôž, Sme pravda a lož
A
Ja sa
Dmi
C
B
polepším, ty sa polepši
A
Tisíc dôvodov na sto rozchodov
B
A
A poslednýkrát pokus o návrat
Pýtaj si, čo chceš, všetko dostaneš
Nik nás nepozná, nikto nevie viac
Ako s bláznom žiť, prázdno je náš byt
Iba ty to vieš a ja to viem tiež
Iba ty to vieš a ja to viem tiež
B
R: Najhoršie
Prečo sa
a zraňu
Dmi
Dmi
Dmi
B
B
výčitky sú tie nemé
B
súčasne milu jeme
C
jeme? Všetko vieme.
A
Prečo sa chápeme, nechá peme
G
Emi
ním
My sme dvaja psi, Abrahám a syn
Všetko sa začína a končí s ním
Edim
G
Gmi
ním
Es
Všetko sa začína a končí s ním
C
C#
C
nonstop v kine túžby
B
Všetko to končí s
Všetko to končí s
Sme
R:Láska je film
za najdrahší lístok
Láska je film
vždy iný - vždy o tom istom
Viem že
Láska je len film
F, Gmi, C, B, F, Gmi, C
F
Dmi
C
výhry v nekrytých še koch
B
R: Láska je film
za najdrahší lístok
Láska je film
vždy iný vždy o tom istom
Viem že
Láska je len film
M: Chcú jej slúžiť sto rokov
húfy slepých otrokov
z úzadia ovláda nás mágiou tiel
aspoň raz daj mi môj diel
bodne do srdca než odle tí
rád
ten prepa dák
čas s ňou hráva úlohu vraha
1.
tí
Ami
D
R: Láska je film
za najdrahší lístok
Láska je film
vždy iný vždy o tom istom
Viem že Láska je len film
Všetko to končí s ním
sám neviem kam
autorka drám
F
Dmi
prečo mám
G
viem že láska je film
R: Je zázrak, ako sa rany hoja
Tak už mi zavolaj, láska moja
Nikto ťa nemá rád tak ako ja
Tak už sa nehnevaj, láska moja
Kráľovná bielych tenisiek
Elán
1.
Ami
Ami
C
Mladá, skladá z
C
Hľadá, hľadá
Dmi
Trápenie
vie že
Ami
Fmaj7
G
úlomkov svet.
Fmaj7
G
tvár akej niet.
G7
slov,
G
F
mal si byť dávno s ňou.
R1:
G
Kráľovná bielych
tenisiek,
Ami
Ami
Beznádej s nádejou,
Dmi
F
F
celý deň nejde von.
G
F
Krásne je všetko
čo máme.
Len
Ami
A
G
na známych adresách,
ľudí sa nepýtaj.
B
G
G
je v sebe ukrytá pred tebou ukrytá
R1: Kráľovná bielych tenisiek,
čo viac už môžeš chcieť,
v očiach má známe video,
na ktorom príde on,
beznádej s nádejou,
celý deň nejde von.
R2: (kráľovná bielych tenisiek)
pot. Vravím si,
Čaká ťa
C7
nech,
F
vzápätí poď, ty musíš dôjsť.
Fmaj7
dar. Máš na to
Dmi7
len pár minút,
G
Emi
F
G
Bufe
Fmaj7
modlitba
Fmaj7
neznáme,
Cmaj7
cieľ na dosah
C7
F
mám.
V spleti tiel žiari známa tvár.
Emi
pre dva
E
len láska na zlé
Dmi
kým nemáme,
Fmaj7
do skonania,
men.
G
Daj, nech sa nikdy nestane, že vyhorí náš plameň.
Aj keby zhasol zostanem pri tebe navždy, Amen.
Sľubujem, že ťa nesklamem a ak ťa raz sklamem
nech premením sa na kameň, na veky vekov, Amen.
Nech premením sa na kameň, na veky vekov, Amen.
Sľubujem, že ťa nesklamem a ak ťa raz sklamem
nech premením sa na kameň, na veky vekov, Amen.
|:Nech premením sa na kameň, na veky vekov, Amen.:|
Fmaj7
tár, už z diaľky
Dmi7
na mňa máva.
C
Práve zatvá ram,
čo vám
Dmi7
F
dám, mladý
Emi
G
pan?
Stačím len vydýchnuť a šepnúť.
C
R: Mám chuť na niečo
Dmi
G
chladené, od rána
C
Dmi
C
Dmi
mám chuť. Smäd to je
mám chuť, čo hneď ho
Že
G
B
Skús ju nájsť,
Cmaj7
Beh, na čele
Tam konečne
R2: Skús ju nájsť,
C
C
C
nakoniec sa spozná me, až
Emi Ami
C
G
Ver mi, nás iné nespasí –
časy.
Emi
3.=1.
F
Keď telo s telom súhlasí –
hlasy.
chcieť,
čo viac už môžeš
od rána stráži telefón,
čo ak by práve on.
G
C6
G
Modlitba pre dva hlasy
Elán
Fmaj7
Emi
Mám chuť na niečo chladené
Elán
to musíš stihnúť.
2. Taká, akú dávno si chcel,
čaká, tvoje áno, či nie.
Trápenie slov,
vie že mal si byť dávno s ňou.
Ami
M: Skús ju nájsť - na známych adresách, nové už
nezískaš,
skús ju nájsť, bež v bielych teniskách po blate a snehu,
skús ju nájsť - kráľovstvo za nehu, ľudí sa nepýtaj,
skús ju nájsť, je v sebe ukrytá, je v sebe ukrytá,
skús ju nájsť na známych adresách nové nezískaš
Skús ju nájsť, bež v bielych teniskách po blate na snehu.
Skús, skús ...
Emi
F
G
trápenie. Na niečo
zaženie.
nemáte to nevravte mi,
C
radšej nie.
Mám vineu rád. Po nej si dám,
pre každý prípad ešte mušt.
Nakoniec deň zalejem už len dákou
tou minerálkou.
Smäd ma na žiaden pád neprejde hneď.
Môj pohľad stále blúdi tam,
ku fľaškám, veď je v nich nápoj pravý
na horúčavy dní,
letných dní nádherných,
keď sa viem sotva hnúť a šepnúť.
C6
R: ...
R: modulácia do C#
Naša sila
Elán
A, G, D, A, G, D, A A
G
A
Naša je najsilnejšia zo všetkých síl
G, D, A,A4, A A
G
A
Nás nič a nikto nikdy nepora zí
G, D, A,, A4, A G
G
D
A všetci politici môžu rečniť
D
a všetci lídri môžu frakcie viesť
G
D
a všetci bojovníci môžu zástavy
G
D
A
niesť
A vyhlasovať nové prímerie
D
a všetci revízori môžu hovoriť: ENie !
G
D
A
A
G
A
A4, A
D
G
D
Bláznom neza kážeš – láskou opití blázni vždy budú
smieť
A
G
D
G
D
Bláznov neu navíš - láskou nabití blázni vždy budú
A
chcieť
A
A4, A
G
D
G
D
E
a hneď ..
R:
Dmi
C
deň ktorý nie je
F
dobré mydlo,
Dmi
C
F
nikdy všed ný.
A
zvedavá či vie lietať s jedným.
Dmi, C
Niekde sa asi stala chyba
to krídlo ešte stále vlastní.
Jej nie je na nič, tej muche chýba.
Gmi
A
Ťažko byť s jedným krídlom šťastný.
Dmi,C,Dmi,F,Dmi,C,Dmi,D
D
Milá
F
Dmaj7
Dmaj7
drzá,
tá a
G/D
D
nežná hrozná
G/D
D
zvedavá .
D
Lásku iba z platní pozná,
C
A
berie, ale nedáva.
D
Krásne sny
Naša je najsilnejšia zo všetkých síl
Nás nič a nikto nikdy neporazí
A všetci slabí kľudne môžu zívať
a svätuškári môžu dvíhať zrak
A všetci satanisti môžu vzývať svoj znak
Heeejeje.
pocestný v púšti
Z úloh pre silných nezložím skúšky
Priateľov každú noc môj telefón trápi
na tričku nosím dúhový nápis:
C
C
Zaťa
Bláznov neo kradneš - blázni ti dajú všetko sami
C
C
B
Vraj odtrhla raz muche krídlo
A4, A
Dmi
asi nie sú
D
Dmaj7 G/D
Dmaj7
a
podstatné
F
D
dobré mydlo
G/D
D
Ja bu dem jej druhé krídlo
C
Dmi
G
sám, sám
V meste sám žiť nechcem,
Má rada sny a
Gmi
D
B
F
B
G
Nestrážim maják, nie som
R: Neviem byť sám, neviem byť
Dmi
R: Bláznov neza stavíš – láskou stvorení blázni
dobyjú svet
A keď nám páni zasa zavrú klietku
A keď nám úsmevy zakážu
A vôbec v celom tomto strašnom zmätku
my pre vás budeme tu
Dmi
Tú našu silu tú nič nenahradí
Veď to je to čo robí z ľudí ľudí
A všetci skinheadi sa môžu strihať
a všetci pankáči sa môžu biť
a všetci zlodeji si môžu luxusne žiť
A
F
Mucha I
Elán
D
G
Neviem byť sám
Elán
A4, A
A všetci generáli môžu zúriť
G
A keď ťa násiliu budú učiť
a keď ti oblohu ukradnú
a keď sa priatelia budú lúčiť
my budeme vždy tu
A
D, Dmaj7, G/D, D, Dmaj7, G/D, D
a aj všetko ostatné.
F
(C)
neviem byť sám.
Neviem byť sám, neviem byť sám
Sám v meste, lásky kde ste, neviem byť sám.
Nad ránom príde ku mne na balkón hviezda
Vtáci tam v starom klobúku hniezdia
Pred flámom mačky zložia mláďatá v spálni
U mňa je počet osôb vždy párny.
M:
Dmi
Gmi
B
Sklá výkladov zrkadlia tvár
B
C
Sen sa túla po uli ciach
Ja hľadám pár, ty dotyk rúk
Človek v meste nemá byť sám.
Mesiac vraj svetlom ostrie žiletiek brúsi
Samote stačí súmrak a úsvit
Priateľov každú noc môj telefón trápi
na tričku nosím dúhový nápis.
R:
D
E
Dmi
Nie sme zlí, načo záplava horkých slín
G
D
sladké výmysly, nie sme zlí,
azda bývame bezradní, bez chýb nie je nik.
Emi
av
A
Súdia nás,
Emi
Hmi
A
V
G
G
C
Ami
C
popolníku malý cintorín
Emi
Dmi, B, C, G
Hľadali sme desať spravodlivých
Nenašiel sa ale ani jeden
A
nie sme zlí,
F#mi
Emi
nie sme
A
vysvetlí, že nám
Kto to vysvetlí, kto to
záleží, záleží, záleží na tom
D
ako žiť podľa tvrdých právd stále žiť.
Nie sme zlí načo záplava horkých slín
sladké výmysly
nie sme zlí, azda bývame bezradní,
bez chýb nie je nik.
Súdia nás podľa dráždivých póz a fráz
a v nás je dúfam stokrát viac.
R:
(transformácia cez H o poltón)
Súdia nás, súdia nás, súdia nás
Podľa účesov, podľa póz a fráz a nám
Záleží, záleží, záleží na tom ako žiť
podľa tvrdých právd ďalej ...
Nie sme zlí, nie sme zlí, nie sme zlí
Kto to vysvetlí, kto to vysvetlí, že: Nie sme zlí.
Emi
Cez Michalovce k Popradu, až po Dunajskú Stredu,
najkrajšie sú vždy zozadu a ešte krajšie spredu
Až nám raz bude najhoršie, v dialke už vlci vyjú,
dievčatá z Hýb a južných Čiech nás do komôrky skryjú.
B
merítkom póz a fráz
R:
Dmi
Kto z vás, kto mi uverí.
Kľúče slov, podľa účesov súdia nás,
počuť niečí vzlyk
Priemerní ! Zdáme sa snáď iba priemerní
králi prázdnych dní
Súdia nás podľa dráždivých póz a fráz
a v nás je dúfam viac.
R: Nie sme zlí,
B
D
že na nás nemajú aj keď sa hneva
jú
Až nás raz dostanú, tak povieme si: " Nech ! "
Na tvári ľahký žiaľ, hlboký v srdci smiech.
Izba páchne dušičkami špakov
A v nás škoda hovoriť
nás je viac.
D
C
Neobzerajte sa pani Lótová
Elán
Nie sme zlí
Elán
D
Odkazovač
Elán
B
R: Čo bolo bolo, teraz skúsme nájsť
G
B
C
D
To podstatné, to čo je v nás
F
Hmi
C
Gmi
zlí,
C
Tvrdia, že prežije hmyz
Záleží
B
Je to tak
C#dim
B/C
však
Dmi
na nás
C
F
neobzerajte sa pani Lótová
Dmi
F
G
C
D
Emi
G
C
Môžme si znova potykať a z praku strielať štulne
G
dievčat sa správne dotýkať, zmenia sa na prí tulné.
G
Emi
jú
Ami
G
lásky zabudneme
Dnes sa aj tak nikam ....
4 x R:
C
Ami
G
F, G
Možno ti odpustím, padnem ti k nohám a potom príde plač
možno sa nájdeme s pomocou Boha, spoznáme čo sme
zač
láska je potvora, ľahko sa stratí
za tvrdé omyly sa tvrdo platí
obrátiť mesto naruby a spraviť niečo drzé
R: Od Tatier k Dunaju, siroty spieva
F
Raz to čís lo
jú
Poďme sa rýchlo zaľúbiť, očistiť dušu z hrdze
Ami
F
nedovoláš
R: Dnes sa aj tak nikam
Boh si ráno zapol odkazovač
Nebo býva občas preplnené
jú
Emi
C,D,C,D,Emi,G,Emi,G
Ami
G
dlho si hľadala čo rýchlo stratíš
C
že na nás nemajú aj keď sa hneva
G
G
zo všetkých pravidiel len jedno platí
Stíhaš ma potichu, ja bežím bosí, unikám bez stopy
keď pátraš po dychu, ktorý ťa nosil, ktorý ťa pochopil
zo všetkých pravidiel len jedno platí
dlho si hľadala čo zajtra stratíš
Od Tatier k Dunaju
Elán
Od Tatier k Dunaju siroty spieva
F
chladná sa sprchuješ v horúcej koži, mala si človeka
C
Oplzlý vtip leží niekde v kúte
V koši plnom vypáchnutých slov
A pár nepotrebných slov.
C
F
V pekle sa schladilo, diabol to zložil – do mňa sa oblieka
E
Odpusť mi láska
Elán
je jedinečné, neopakovateľné a večné ...
A
D
E
R: Ja dobre viem, láska, že som strašné číslo
A
A
E
Odpusť mi láska, že som bol zlý
a že život so mnou je príšerný boj
že som sa flákal a priveľa pil
tak odpusť mi láska že to tak vyšlo
D
A
A
odpusť mi láska pár posledných dní
D
A
keď som sa hádal a po krčmách bil
D
D
že
G
Emi
musím byť asi už
F#mi
A
naveky naveky
naveky naveky tvoj
R: Ver pretože láska pred pekelnou bránou
už čakajú drábi a chcú si ma vziať
Tak povedz im láska že nemajú nárok
a že ty ma nemôžeš
nikomu nikomu nikomu na svete dať
(H,H7)
E
Es
Gmaj7
Dmaj7
Gmaj7
H
Čas je med, deň s nocou
každý bez spánku
stránok
dotykmi spánok
Cmaj7
F#
Hmi
A6
splýva
sníva.
H
Emi
H
2. Prvého, panáka,sám si si daroval,
Ked v kute kapela odporne barová,
hrala tak pomaly, ako by zastali,
hodiny na vežiach nám ...
D
H
E
H
R: Navždy sa zachová v pamäti stužková
túžob
Ty vzácna nevšednosť chlapčenských
Život je
dievčatá zmenené šatami na dámy
úsmevné spomienky už je to za nami, Áááh
R: Chráň nás vzácna nevšednosť chlapčenských
G6
šanca mať rád.
kúpia
Esmaj7, As, B11
Obleky, kravaty
1.
profesor dojatý pri pulte on a ty
D
A6
Dmaj7
Emi
A keby aj nebo spadlo zem sa začala točiť opačným
Život je šanca mať
rád.
smerom
G, A, D
Chráň nás ôsmy svetadiel,
a keby sa už naozaj ničomu ničomu na tomto svete nedalo
Hmi
E
prázdnin
krajinu
veriť
Emi
jedno je isté: ty vždy budeš moje decko, moja sestra
lásky
Zem večnej mladosti, svetadiel
môj najbližší priateľ a moja žena. Lebo to čo je medzi
nami
život je
Ami
Cmi9
Svetadiel najkrajších prianí
Svetadiel chránený nehou dlaní
Čas je med, deň s nocou splýva
Tam každý bez spánku sníva. G/A
G6
B6
Fmi
Stužková
Elán
D, Cmi9, D, Cmi9
Dievčatá z titulných
Hmi
Chráň nás – v ránach slnečných horúčka
Chráň nás - Ôsmy svetadiel,
krajinu prázdnin
svet večnej mladosti svetadiel lásky
život je šanca mať rád.
Dmaj7
Tam
Fmi7, As, B
za kvet nás predajú a nehou
Kradnú tam svojimi
odpusť mi láska že ti dávam tak málo
prosím ťa láska trošku ma cháp
odpusť mi láska to zlé čo sa stalo
prepáč mi láska že som proste chlap
Oóó
Intro:
Es
A6
Ôsmy svetadiel
Elán
Hmi
život je šanca mať rád.
R:
tvoj.
D
G
H
D
naveky naveky
E
G
tak odpusť mi láska že to tak vyšlo
G#mi
Oóó ...
R: Ja dobre viem, láska, že som strašné číslo
a že život so mnou je príšerný boj
musím byť asi už
C#mi
naveky naveky tvoj
odpusť mi láska že pridlho spím
že toľko zívam a spievam a hrám
odpusť mi láska tých niekoľko dní
keď som si lietal bez teba sám
G
F#mi
že
E
R:Chráň nás - krásne dievčatá
z titulných stránok
tam kradnú svojimi dotykmi spánok
život je šanca mať rád.
Chráň nás - všetkých priateľov, tichúčko skúsme
dať úsmev za lásku, lásku za úsmev
A6
šanca mať
Dmaj7
rád.
túžob
Cmi9, Dmaj7, Cmi9
keď si sa
C#mi
choval tak
H
nesmelo,
Cmaj7
E
dospelo, až si sa čudoval,
tá naša Stužková
E,H (E,C#)
.
3. A predsa, minúty,
nikdy tak nebežia cez tváre priateľov
raz telo na telo s tou čo už nestretneš
všetko tak letelo a zrazu bolo preč nám.
2xR
Cmi
stúpa
Sestrička z Kramárov
Elán
Ami
Ami
F
Ami
Milá, tichá, super pichá
F
Prvá láska
Elán
Keď je pri mne znova dýcham,
rád žijem
Ami
Ami
F
Od jej čaju zrazu majú
F
Hojí lieči, dáva klystír,
C
Ami
Emi
F
Emi
Ktorí jej
C
sľubujú
Dmi7
G
F
Láska vždy
Emi
vylieči
G
kých klamá
modré z ne ba
Dmi7
Dmi
G
Ami
dní vylie
G
Emi
Emi
rov,
M:
to, čo tre ba
aj tak všetko vieš,
Dmi
prvá
Dmi
či
Úsmev na tričku a
ako
Emi
Dmi
gýč
pod tričkom
Rýchlo ku mne bež, spýtaj sa čo
modlia sa k nej ateisti
Ami
S úsme vom, bez re čí za pár
Prvá láska je ten najkrajší
Dmi
Ami
starčekovia erekcie
G
Emi
G
keď ju cítim, tak
F
R:Sestrič ka z Kramá rov, sen všet
F
Ami
infúzie injekcie
Slobodná
Elán
Emi
Ami
láska,
Dmi
to je šanca
Až po uši v mede,
Emi
Ami
vtáci vyváľaný v
Dmi
Ami
Keď má dievča
Ami
Dmi
a ja to viem
Dávno som to vedel,
C
nič
chceš,
Ami
tiež.
veriť.
perí.
Emi
Je to malý zázrak,
to, že som ťa stretol,
R:
Usmievavá, modro-biela, podobá sa na anjela
Ami
Emi
skúsme spolu preniesť,
vločku snehu letom.
Vždy, keď na ňu rukou myslím, nestačia mi dávať kyslík
Dmi
Emi
Vážne neviem, čo si počnem, zdá sa mi, že nemám nárok,
Panely a plienky,
z topoľov zasneží,
Keď sa pri nás zjaví v nočnej, kolabuje celé ÁRO
Dmi
Emi
na sídlisku môžme iba s
láskou premižiť.
R: Sestrička z Kramárov, sen všetkých klamárov,
R: Prvá láska to je, pokus o dokonalosť,
Ktorí jej sľubujú modré z neba
prvá
láska to je, celý vesmír v malom.
S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči
Prvá
láska skončí, a v nás ďalej trvá,
Láska vždy vylieči to, čo treba
lebo žiadna iná nebude už prvá.
Angína pectoris, šepkajú doktori
R: Až raz povieš ahoj, chladne ako s bohom,
Srdce mám na mraky, škoda debát
začne ťa to mrzieť, za najbližším rohom.
Ty nežná potvora, až ma raz otvoria
Prvá láska skončí, a v nás ďalej trvá,
Tak zistia príčinu – mám to z teba
lebo žiadna iná nebude už prvá.
R: Sestrička z Kramárov, sen všetkých sviniarov,
Ktorí jej sľubujú modré z neba
S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči
Láska vždy vylieči to, čo treba
R: Sestrička z Kramárov, sen všetkých klamárov,
Ktorí jej sľubujú modré z neba
S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči
Láska vždy vylieči to, čo treba
Dmi
C
driek tak do dvoch
Ami
G
dlaní
a v občianskom Fzápis "slobodná"
Ami
F
F
C
Emi
gestom víťa ziek vysloví vždy
G
dážď
Ami
B, F
pria
Emi
ní
a na každé z nich pádny dôvod má.
Keď má dievča tvár, že iné plačú,
a za týždeň zrelých sedemnásť,
na výzvu z nežných úst vzduch je nabitý, iskry skáču
a náhla túžba začne v každom rásť.
C
R: Ó, má sedemnásť a chôdzu
F
Emi
ženy
F/G
a v očiach otázku, čo láska zmení
C
Sedem násť. Ja nie som
F/G
vinní
C
Slo bodná a krásne
že má tak veľa.
Emi
Emi
F
iný, no práve asi tým sme
F
smelá a ešte netuší,
F/G
netuší,
Keď má dievča rúž z voňavých malín,
je to preto, že má sedemnásť
Všade úspech má, pozná len plné sály,
v jej úsmeve musím seba nájsť.
R:
C
Emi
F
F/G
domu, s batohom želaní,
+ Slobod ná, čo ušla z
čo viac mám, čo dodať k tomu.
R:
My sme ten spolok cvokov
ktorí sa živia rockom.
Spolok cvokov
Elán
Emi
Hudba je liečba šokom
bod varu kyseliny.
0trokár bez otrokov
a túžba nebyť iní
a túžba nebyť iní
H
Ami
Emi
C
v bazéne so žralokom
v bazéne so žralokom
Ami
Emi
C
Emi
rozumíš.
R: 0 tom radšej potom,
omyly,
D
o tom radšej potom,
Emi
zlomili.
My sme spolok cvokov,
čo sa dohodli prežiť s rockom
D
E
Cmaj7
C
pustíš zá
C
Všetko ti
jediným doty
F
C
ja budem tvoj ti
Dmi
C, F
tým
Dmi
povedia
kom
C F
F/G
ves , ostat
C/G
Dmi/E
E7
H Emi
a nie v pohod lí.
Hudba sú veci, ktoré
ktoré nás možno zničia.
Je kvapka a v nej more.
Je ruka v nohavičkách.
Je ruka v nohavičkách.
V nohavičkách.
C
Emi
C/G
život medzi
je ako kameň
nemé dla
G
F
né je pasé
F
F/E
Dmi7
ne
Emi,G,C
síc a jeden krát.
Čo čakáš z mojich úst, možno len amen,
preto ti po nociach v posteli klamem
Nad ranom vytušíš na čo sa hráme a hneď to zabúdaš
ja budem tvoj tisíc a jeden krát
F
G
R: Na všetko krásne zostal čas
F
G
F
G
A niekto niekde vie, že sme
F
C
F
F
E
kto mal vedieť, že boli z Lúčnice?
R:
Ami
F
C
Dmi
Teraz už
Emi
F
viem,
Ami
E
prečo každý
Ami
tanečnice z Lú, z Lúčni
C
G
F
síc a jednej tme.
To, čo sa musí stať, nech sa aj stane
Láskou ťa po nociach
tichúčko klamem
Pravdu ti povedia nemé dlane
jediným dotykom
Ja budem tvoj tisíc a jedenkrát.
Emi
ce
G
M: Zrazu som ich stre tol
G
C
na potulkách sve tom
Tam kde je to vhodné
priamo vo Východnej
hľadať dievča bez adresy,
Ami
bez mena
G
Náš príbeh nekon čí buchnutím dvier.
Ja budem tvoj v ti
dverách
2. Bolo s nimi podozrivo dobre
adresy však veľmi nerád žobrem
Študentky a možno učnice
Emi
G
On stráži každé láskanie
Ami
Azda sú to iba slová, slová
ja som s avšak vážne zamiloval
Možno viete, čo to znamená
G
To málo, že tu sme, to stačí nám
F
G
Celú cestu som sa obzeral,
zostal po nich iba úsmev vo
Ami
C
D
mnohých
Dmi
Cmaj7
G
Raz nás stopli strašne milé baby
mohli sme sa desať razy zabiť
Ami
Keď dozrie láska v každom z nás
C
C
Tisíc a jeden krát
Elán
Len
M: Žijeme desať rokov
Strašné
F
C
Hudba má voňať potom,
hudba sú nohy hada.
Je náraz kovu o kov,
všetko, čo márne hľadáš.
Všetko, čo márne hľadáš.
Márne hľadáš.
Emi
Ami
Keď s
nebyť iní.
H
M:
R:
C
Emi
Tanečnice z Lúčnice
Elán
Emi,G,C
Ešte mám z ich vystúpenia lístok
Páry sa mi zdali príliš blízko
Počkal som ju kým sa odkrojí
F
E
ešte krajšia bude v bielom závoji
R:
Potom prišli dáki veľkí chlapi
spýtali sa či ma niečo trápi
Mocní z bryndze, rýchli z žinčice
Emi
Kto mal vedieť, že boli z
6.=2.
Ami
Lúčnice?
chce
Ulica
Elán
R: Keď
C
G
Ami
Ulica je krásny dom
C
Už ti pískam pod
signál
Emi
C
Dmi
Svet zázračný, nám
Emi
keď
dvom
,
F
C
F
s jarnou tmou
Emi
F
hrad a dóm
Ami
viechy,
Ami
bande a básne pod
óóo
F
Ami
F, G
Ami
F#mi7
mi liónov
E/G#
a
Asus2
H
(Asus9, H)
hviezd
A
H/D#
A
G
prepínaš všade je
láska
2. Aj keď je lásky stále viac na cene stúpa
veksláci márne dúfajú že si ju kúpia
Psychológ sa v nej nevyzná veď nie je hlúpa
Aj keď je lásky stále viac na cene stúpa óóo
na cene stúpa
Ami
láska
k tvojim nohám dobré veci
F
H
A
ako vodo pád.
keby som mal kráčať sám a zranený
šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení
keby som ten prameň našiel náhodou
bola by to voda čo ma drží nad vodou
C
Ami
C
G#mi7
môžeš zabud
F
G#mi7
ísť, vláči kom
iba ďalej
G
C
Vymýšľať priate ľom
Ami
F
Ami
bláznivé
G
H
šaty odhoď preč
G#
mená
C
že je, škoda že je iba vymysle ná.
|:Škoda že je, škoda že je iba Vymyslená:|
C#mi
čo má byť sa
A
H
F#mi
C#mi
ak ťa ešte
smútok z rozcho
G#
C#mi
H
A
ono sa to
F#mi7
E
G#
teč
trápi
F#dim
dov
G#7
podá,
ty si predsa voda
čo ma
napiť,
stane
čistý prameň
C#mi
C#mi
G#, G#7
A
ako
E
buď nič viac nemu síš
tak cez moje dlane
E
A
núť, stačí kým tu si
chcem sa z teba
E
H
C#mi
G#sus4,G#
R:
G, C
Čakám ju pred domom, prší mi za golier
odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem
R:
G
rád
E
G#
C
G#mi7,H
vždy znova a
F#mi7
G
Stačí keď zájdeš do kina bude tam láska
Fmaj7
A
okrem neba nado mnou
G
Škoda,
F
niečo
E
čo sa ti dá zniesť
F, G
Čakám ju pred domom
Ami
G
Asus2
H/D#
zostávaš aj keď chceš ísť preč
R: Chcem s ňou
Keď zastrelili Puškina - bola to láska
Ami
F
prší mi za go lier
Odkiaľ sa poznáme nikomu nepoviem
Klasicky hanblivá, smeje sa očami
má sinku na lakti a tašku od mamy.
Keď prišiel Van Gogh o ucho - bola to láska
všade je
E
1. Keby bolo
na vý let do Mod ry
Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť
Mať svoje tajomstvá zamknúť ich na kľúčik
držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť
F
G
G
G
F
Keď večer telku
G
náhle celkom strácaš reč
C
F
Van Goghovo ucho
Elán
Ami
sebe sa nevyznáš
Vymyslená
Elán
R:
Ami
Fmaj7
tak by som to zniesol
Ulica je krásny dom …
1.
Ami
Voda čo ma drží nad vodou
Elán
zlomí prvý raz
E
Prvé lásky, hudba z pásky, bozky v tmách
Správna póza kráľov korza
a prázdno vo vreckách
Ami
sám v
Ami
láska
bude to
láska
Bude to
C: Zo všetkých lások na svete je najdlhšia krátka.
lampou
Ami
hlas sa
núka sny,
G
rande, úspech v
Emi
Ami
a
snívajme ich s ním
G
G
F, G
Dmi
R: Prvé hriechy, vôňa
Prvé
vstúpne doň
G Ami
Čaká Ťa priateľ strom
tak
F
oknom
známy len nám
C
keď
Emi
Amaj7
drží nad vodou.
H
keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd
tak by som to zniesol vždy znova a rád
A
k tvojim nohám dobré veci ako vodo pád
3 x R:
Asus9, A, Asus9
Zaľúbení
Elán
C
Gmi
Túlajú sa svetom náruživé obete
C
snov
F
noc vonia horkým medom kompas síl ich povedie tmou
majú v
Dmi
B
C
Vážni, nežní, smiešni aj tak nikdy nemáš na
Gmi
F
nich
sú nevinní aj hriešni a nepodobní tým z kníh
Dmi
Emi
G
prenajíma bláznom krídla
zlo a našep
ruší
svet patrí dvom
Ami
G
káva básni kom
F
C
F
bez oprávne
Ami
B
ní
G
V chráme nech i veriaci sa nepýtajú čo sa smie
sú najbohatší žobráci majú v drobných plač aj smiech
Dmi
Emi
G
požičia len tým čo vrátia
zlo a našep
ruší
svet patrí dvom
R1:
Ami
G
káva básni kom
F
G
R2: Zaľúbe ní v čakárni zázra kov
ohroze
Ami
G
F
ní pádmi z obla kov
nesú sa v prúde
G
Dmi
nič ich neuzem ní
F
A
čo sa vlieklo krokom, beží teraz cvalom
D
Emi
trocha ho to vzalo
D
Emi
D
Všetky krásne slová,
pod jazykom driemu
chce ti to povedať, má však ešte trému
zatiaľ sa len učí odkiaľ kam a kade
D
dní
C
Emi
D
C
Do teba, do teba, do teba,
Emi
D
C
do teba, do teba, do teba,
Emi
Emi
D
zaľú bil sa
D
C
zaľú bil sa chlapec
H7
V duchu bol už s tebou v sladkom šere kina
toľkokrát ťa videl a zrazu si iná
zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina?
Toľko tvárí v dave len jedna je tvoja
veľa rúk je prázdnych, len 2 sa však spoja
iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja
G
D
Emi
C
Nič nie je ako predtým je to krásne až sa začínaš báť
keď v púšti kvitnú kvety a slnko večer nezapadá
láska požičia len tým čo vrátia
ruší zlo a našepkáva básnikom
svet patrí dvom
R1: R2:
G
D
D
G
D
D
D
že tá pieseň bola o
mne....
Emi
Emi
D
nesmelo a skromne
D
tebe a o mne,
Ami, G
C
F
Ami, G
C
F
Ami, G
Mám to rád,
Mám to rád,
G
áno, chcem ťa
celú zjem ťa
si nežné zviera
Mám to rád, na to sa neumiera.
Ak ti klesá IQ a ak ti stúpa tlak
Spamätaj sa rýchle a všetko nechaj tak
Neváhaj a začni riešiť vážnu vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex.
Ak ťa v noci budia strašidelné sny
Ak ťa nudia ľudia a ak si obézny
A na všetkom bielom vidíš čierny flak
Tak odomkni si telo a maj sa trochu rád.
Ak si ako väzeň v sebe zavretý
Ak sa ti táto pieseň lepí na päty
Ver že za to môže len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex.
zaľúbil sa chlapec až mu horia uši
Chcel som ti povedať
F
R:
zaľúbil sa chlapec
tak už sa to stalo
zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo
taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
keď sú zaľúbe ní oo. ..
C
R: Mám to rád,
F
chlapec
do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš
Emi
G
Ak máš horké sliny a ak ti škrípe hlas
Ak máš syndróm viny, dnu či ischias
Veďže za tým väzí len jediná vec
A tou je a tou a tou zanedbaný sex.
taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
to čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší
zaľúbil sa chlapec až mu horia uši
G
F
Dmi
Ak ťa v noci
budia strašidelné sny
Ak ťa nudia ľudia a ak si obézny
Ver že za to môže len jediná vec
A tou a tou a tou je zanedbaný sex
tak už sa to stalo
Emi7
Emi
každý deň sú na dávke lásky závis lí ooo...
láska
H7
ako sa má chodiť po tenučkom ľade
G
Emi
C
Zaľúbil sa chlapec
C
R1: Zaľúbe ní tí sú chráne ní
aj lietať smú
E
zaľúbil sa chlapec
G
zadarmo súkromný raj kde platíš všetkým čo máš ooo..
láska
Zanedbaný sex
Elán
C
ústach oheň pod kožou mráz
C
Zaľúbil sa chlapec
Elán
Emi
o tebe a o
Óóóó. ..
R:
Že mi je ľúto
Elán
Emi
R: Je to
D
C
E
D
C
Večný
E
D
E,H
za tvojou láskou
Že mi je ľúto
Za bozkom v bráne aj za prechádzkou
Že mi je ľúto za tvojim smiechom
Za nežnou rukou zrýchleným dychom
Miesto zraku privreté viečka
Zotrú všetko, pozhasínajú,
Iba chvíľu, možno že prečká
Smútok skrytý pre túto medzeru.
A
C: Tak jej napíš odkaz že ti je
D
E
Hmi
ľúto,
tak jej zakrič že si zostal tu sám ..
Mama Kami
Filmová hudba
A
E
D
A
D
A
Kým máme mamu Kami
Tak nikdy nie sme sami
Kým máme mamu Kami
Vždy máme máme kam ísť
A
Tá naša mama Kami
Má krásne kilogramy
D
E
príbeh o
F#mi
R:Tri
láske ktorá príde
Rozprávať jej stále znova
A
Kým máme mamu Kami
Tak nikdy nie sme sami
Kým máme mamu Kami
Vždy máme máme kam ísť
Táto superbaba do reklamy na domov
Môžeš sa vyžalovať
Môžeš jej stále znova
Rozprávať story o tom aký si chorý
Rozprávať starú story
Ktorú ktorý má zas rád
A, Hmi, E
R:
E
C#mi
Pohádaní s frajerkami
Vždy máme máme kam ísť
Tri slová
Filmová hudba
Tri
D
D
Ná na ná na nána ...
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Ou jée)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (He hée)
Je to dáma, hladká nás fackami
Môžeš sa jej vyžalovať
Rozprávať stále znova
Večný príbeh o láske ktorá príde
Rozprávať jej stále znova
Ktorú ktorý má zas rád
M:Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Ou jée)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Ma-Ma kam ideš)
Všetci ťa tu majú radi a my tiež (A ja jée)
2x M:
D
G
D
slová, obyčajné slová: Nie si sám
G
G
D
slová – Jednoduché slová nesieme k vám
C
Tri slová – obyčajné slová
G
Netreba k nim drahý rám
Gmi
A na rozlúčku poviem len
H
hladká nás fackami
Ktorú ktorý má zas rád
R: Roztrhnutý, zabudnutý deň
D,A
F#mi
Môžeš sa jej vyžalovať
D
D
H
dáma,
Rozprávať stále znova
Tvár sen, farebný výkvet
jemne dýchnem, zo skla zotieram.
Sú len odkazy príkre
Z ktorých vlastné slová zapletám.
A
C#mi
Vrav ich zas a znova
D
a hneď sa smútok schová
G
D
vyslov tie tri slová: Nie si sám
Hmi
D
Spravme si svet z
D
z láskavých činov
Hmi
G
D
Hmi
C, G
G
vľúdnych slov a viet
Dajme piesne znieť a keď
Hmi
D
skončí hneď
pokračujme inou
C
D
C
G
Pod nohami máme zem a nebo nad hlavou
A keď nevieš kadiaľ ísť a padáš únavou
vyslov ..
R:
Spravme si svet z vľúdnych slov a viet
z láskavých činov
Dajme piesne znieť a keď skončí hneď
pokračujme inou
Pod nohami máme zem a nebo nad hlavou
A keď nevieš kadiaľ ísť a padáš únavou
vyslov
R:
G
F
Koloseum
Marika Gombitová
C#mi
Vyznanie
Marika Gombitová
Omamné šípy lásky
A
A nočný šepot viní slávny Rím
C#mi
Hostiny otrokyne
A
Hovorte ústa knižníc – dávny Rím
F#mi
C#mi
Ten dávny
Ami
H, A
Ami
za
dym
M:
F#mi
Ukáž to slávny
H
Koľko zrád
A
úkla dov, koľko
pýcha a
C#mi
pád ..
R:
C#mi
Koľký
Kolo
F#mi
A
G#mi
krát
seum,
E
Tak
veď
zvoň, prídem odom knúť...
stra
Ami
stála
te -
Dmi
Dmi
ná
Ami
E
E
v púpa vách,
som tam raz.
Dmi
Dmi
príď, do tej izby
E
Ami
E
podkrovnej,
E
A
vráť, nech aj jeseň májom je.
pýcha a
G#mi
pád
E
E
Vráť, nepočítaj týždne strát,
F
vráť, zajtrajšok jej vráť!
krát zastal čas
B
Kameň slávny je sám
Koloseum, sláva je pád
Koľkýkrát zastal čas
Koľkýkrát zastal čas
Kameň je sám ..
Nad všetkým sám. M: R:
F
F
Vráť láske čas, keď málo vie,
B
vráť, nech aj jeseň májom je.
B
F
F
Vráť, nepočítaj týždne strát,
A
vráť, zajtrajšok jej vráť,
A
F
zajtrajšok jej vráť,
D7/G
Otcov oblek biele manže
D7
G
ty
Vreckové som dostal od tety
Učiteľka tanca je moj
D7
sen
G
Před ňou pod nohama strácam zem
C
G
Má lahký krok a má štíhly driek
G
Vráť láske čas, keď málo vie,
A
Učiteľka tanca
Pavol Hammel
Smutné oči farby fialiek
vieš, vyhnali sme lásku z nej.
A
C#mi
stoj a blúď,
Ami, E, Ami, E
Koľký krát zastal čas
H
tak príď, v tmavej chodbe
Ami
Seď, seď a do tmy niečo hraj,
šum letnej lásky privolaj,
tak hraj o kvitnutí púpav tých,
raz, raz a navždy sfúknutých.
A, C#mi, A
Prach to je cena slávy
A sláva v prachu stojí
Slávny Rím
Tak čítaj nomen omen
Čas to je múdry stoik
Slávny Rím
M:
E
viem, tuším, čo sa stalo s ňou,
Dmi
Ami
Rím
G#mi
E
Dmi
Slávny Rím
C#mi
A
Príď, klavír spí tu pod prachom,
príď, zahraj mne a oblakom,
tak príď, do tej izby podkrovnej,
veď vieš, vyhnali sme lásku z nej,
Nero a Kaligula
Nad všetkým prach a žula
slávny Rím
Cisár, boj, vojak, žobrák
Čas všetko niekam zobral
Dávny dym
Dmi, A
jej vráť.
Viem, mal si plnú čiapku snov,
Dmi
H, A
A D
zajtrajšok jej vr áť,
Opája ma voňou
G
D7
Chanel 5
C
G
Len pre nás dvoch hudba musí znie ť
Učitelka tanca ma naučí
ako dámy držať v náručí
no a postačí len málo slov
eď sa v rytme tanga vznášam s ňou
lokálom už tango tiché znie
tango to je lásky vyznanie
klavirista hrá dnes iba nám
zrazu cítim že sa červenám
Učitelka tanca ma naučí
ako dámy držať v náručí
no a postačí len málo slov
keď sa v rytme tanga vznášam s ňou
učitelka tanca je moj sen
s ňou sa celkom ináč krůti zem
má lahký krok a má štíhly driek
smutné oči farby fialiek
ja da da da da da dá da dáá…
ZRPŠ
Pavol Hammel
C
Ako je ti, Yeti?
Jednofázové kvasenie
F
C
1. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin
F
G
Výborná, tá známka detských snov
Príliš
Ami
F
vzácny výskyt v riadkoch
G
žiackej knižky, výborná
Ak tak
F
Ami
z telocviku,
Emi
Emi
Emi
Emi
máva zvláštnu príchuť - výborná
G
C
G
G
C
D
Ami
C
Na ten čas pomalý , čas malín
Teraz sme už združení v rodičovskom združení
Rodičov a priateľov našich škôl
3. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin
Výborná, tá známka detských snov
Známa biela kostra,
stále mátal postrach triednych kníh
Fajčil na záchode,
bude z neho vrah a zlodej, záletník.
R: x2
A
Emi
H
C
C
D
keď sln ko ne svieti,
D
keď nad Himaláje príde mrak a
D
G
Emi
G, D
D
reku v týždni
G
Emi
D
G
G, D
oba vy,
D
poslu cháč sa
C
Emi
poba ví...
Emi
hmla je ?
C
G
nech len začne, nech sa
C
G
D
C
sa to v strižni aj tak upra ví.
Len pekne nahlas
D
D
G
Ako je ti, Yeti,
vyvra ví,
zápas s vlastným telom, priatelia
Vážnosť prvej zbierky,
úsmev krásnej Vierky, z piatej A.
C
C
C
keď slniečko svieti,
keď sa tvoje dúpä v jeho lúčoch kú pe ?
D
G
R: Pri pos lednom litri vína,
Emi
R: Núkal som ho,
2. Priatelia, tí vždy pri sebe stáli
Priatelia, tí mali svoj tajný kód
Fúzy dejateľom,
každý rád si zaspomíná
D
G
G
F
C
Ako je ti, Yeti,
Emi
Emi
C
G
na mi krofón, len žiadne
C
G
Prezraď názor vášho kmeňa: Čo myslíte, ste ?
Otázka znie zvláštne, je však namieste.
A vlastnými slovami povedz dačo o vzťahu svet a vy,
inak nás vypne poslucháč zvedavý...Aha...
A
Kto chce k tomu niečo dodať, nech sa vyvraví,
potom v týždni sa to v strižni aj tak upraví,
G
D
C
aj tak upra ví...
Re-pe-te
Ivan Krajíček
Aha...
G
Ako je ti, Yeti, v maskovacej sieti,
viac v mokre než v suchu v našom riedkom vzduchu ?
D
istotne rád poteší ,
Ako je ti, Yeti, keď z neba sneh zletí,
keď začnú byť hrozné svahy lavinózne ?
Ako je ti, Yeti, v maskovacej sieti,
viac v mokre než v suchu a v tom riedkom vzduchu ?
E
ANTROPOLÓGMI, KTORÍ PRAKTICKY CELÝ SVOJ
ŽIVOT ZASVÄTILI
PÁTRANIU PO STOPÁCH SNEŽNÉHO MUŽA, NAJMÄ V
OBLASTI MALÝCH A
BIELYCH KARPÁT, V PETRŽALKE A NA ZÁHORÍ. NA
SKLONKU SVOJHO
ŽIVOTA TÝTO STATOČNÍ VEDCI DOSPELI K NÁZORU,
ŽE TZV. SNEŽNÝ
MUŽ...NEEXISTUJE.
A napokon som z neho dostal nesúvis
o počasí, o muzike, zahraničnej politike.
H7
lé komuniké
Rec: SCHVAĽOVACIA KOMISIA U NÁS V REDAKCII
VŠAK USÚDILA, ŽE
VZHĽADOM NA NIEKTORÉ NEUVÁŽENÉ VÝROKY
SNEŽNÉHO MUŽA A
VZHĽADOM NA ZNAČNÉ ROZPAKY NAD JEHO
VZHĽADOM MATERIÁL
NEBUDE ODVYSIELANÝ, A TO ANI V SKRÁTENEJ
PODOBE. NAMIESTO
TOHO BOL DO PROGRAMU ZARADENÝ ROZHOVOR S
NAŠIMI POPREDNÝMI
Fmaj7
Dmi7/9
Fmaj7
Dmi7/9
Nič nové
Dievčatá
C7/9
na svete
cúvať čas
V pesničkách z éry
Fmaj7
C13
Všetkých
Nič nové
F
repe te
dáme si
kvety mráz
Dmi7
G7/9/4
C#7/9
G7
repete
dnes bude
B7/9
keď kraľoval Duchoň
vás pozývam
Dmi7/4
C#7/9
C7
na svete
B7
H
popíjať uchom
Dmi7 C#9/7
dáme si
C11
C9/7,
Slovenské tango
Ivan Krajíček
Dmi
Bolo to veľmi dávno všetci sme boli ešte
A
už je to tak, ach, ako rýchle plynie
F
Dmi
Bolo to veľmi dávno
Gmi
Dmi
Gmi6
hladí
Slovenské tango,
Dmi
čas
E7
A
Gmi
skláňa
ach,
Dmi
Dmi
Gmi6
Dmi
znie
A
A5+
D
G
slovenské tango,
A7
G
D
skôr než odí deš
G
A7
znelo si nám z promenád
D
ktože by ťa nemal rád
A7
D
A7
A7
Bolo si tým tancom prvým
B
A7
ké tango znelo nám tisíc krát
slovenské tango,
D
vedel ťa koncertmajster hrať
D
A7
G
D7
D
D7
G
D, A7, D
V srdci jak na obrázku, stále mi táto hudba svieti
už je to tak ja smútok sotva pochovám
poprosme hviezdy aby našli nám biele margaréty
v modranskej váze ešte ich zopár mám
Tango to bola moja jediná naozajstná šanca
mal som ho rád a s ním som nebol nikdy sám
Nečakaj ma už nikdy prekrásna učiteľka tanca
Tak neskutočne krásna hudba už neznie nám
G
Dmi
F
budú vraj Vianoce
C
Súhvezdí právo a modrý koč
Čo nám len zriedka zastaví
Ľudí tak málo na úzku ľoď
ktorá má modré zástavy
R:
M: Možnože, každý deň …
R: x2
so slzami v očiach vravím
na chvíľku sa ešte vráť.
C
F,G
Ticho šepkajú ľudia po vonku
Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salonku
D
znelo si nám z plesov,
Slovens
C
R: Každý deň
ktože by ťa nemal rád
Vedel ťa hrať primáš,
B7
C7
A
F
bolo už hádam dosť,
Len v dávnych bájkach víťazí česť
Rozum a láska nevinná
Čoraz viac pravdy má tvrdá päsť
Bude to liečba povinná
rána,
never né.
R: Slovenské tango znelo nám tisíc krát
|: Dedinka v údolí srdce ma zabolí keď
Dmi
Dmi
Marína ku mne hlavu
zavri oči krásne, dve oči
C
svoju pravdu právd
každý má
Čertové kolo, vyliata zlosť
nik nie je zajko ani páv
to ktoeé dýcha v nás
Gmi
Dedinka v údolí
Ľudové piesne
Slávností
A
Horúce letné noci, úchvatné azúrové
Dita ťa nemá rada
C7
mladí
no ešte dnes nás nežne
to je ten čas keď harmonika tíško
F
Dmi
Gmi
Každý deň budú vraj Vianoce
Lojzo
x2
D
A
D
na teba spomínam :|
G
D
A
Spomínam na teba stále, na tie
prekrásne chvíle
D, A, D
A
ktoré sme strávili
keď sme sa ľúbili dievčatko roztomilé
|: Anička dušička zavri si očičká
nech sa ti o mne sníva :|
Prečo je osud tak krutý
prečo som na svete sám
osudom stíhaný láskou oklamaný
verím že život je klam.
D
Išiel macek do Malacek
Ľudové piesne
Dmi
/:A keď prídeš do nás,na vranom koníčku:/
/:Priviaž si ho u nás, priviaž si ho u nás o našu jedličku:/
/:Tá naša jedlička,pekne vyrastená:/
/:Či v lete,či vzime, či v lete,či v zime,vždycky je zelená:/
Išiel Macek do Malacek
A
šošovičku mlácic,
Dmi
A
R:
Dmi
Na Kráľovej holi
Ľudové piesne
Ej, Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko
G
zahraj mi na cen ko, ko-ko-ko-ko,
Gmi
Emi
A
na tú cenkú stru nu, nu-nu-nu-nu
|:
ej, dzunu, dzunu, dzu nu, nu-nu-nu-nu.
G
Kopa la studienku,
D
Ami
Ami
Aká je hlboká,taká je
nej.
D
poze
Hmi
D
rala do nej
široká,
Emi
Emi
G
poze rala do nej
Emi
Aká je hlboká,taká je
Emi
H
strom
Emi
Ami
slovens
zelený. :|
Emi
Emi
klonený,
H
kej ze
|:Odkážte, odpíšte tej mojej materi. :|
|:že mi svadba stojí, že mi svadba stojí,
že mi svadba stojí na Kráľovej holi :|
Kopala studienku
G
D7
breše :|
|: susedovie Mara, susedovie
D7
Mara,
|:Nerada sa češe,
nerada umýva :|
|:ten Paľo Paľovie, ten Paľo Paľovie
rád sa za ňou díva :|
|:Odkážte, odpíšte, mojím kamarátom. :|
|:že už nepôjdeme, že už nepôjdeme,
že už nepôjdeme na fraj za dievčaťom :|
Kopala studienku
Ľudové piesne
G
Ami
vrch ma naklonený, vrch ma na
vrch ma naklonený do
R:
Emi
Na Kráľovej holi stojí
Ami
D
Zahral Macek dzunu, dzunu
potom prestal hráci,
husle sa mu rozsypaly,
cepom po nich mlácil
Emi
C
čierne psíča
nerada sa češe :|
vrácic.
D7
Gmi
G
|: Pod horou, pod horou,
G
zabudol si cepy doma,
musel sa on
Pod horou, pod horou
Ľudové piesne
Ami
široká,
Hmi
skoči
Ami
la by do
Hmi
skoči
la by do
nej.
/: A na tej studienke napájala páva:/
/:Milý sa spytuje,milý sa spytuje,čieho je pána:/
/:Ja ti to nepoviem,lebo sama neviem:/
/:Príď navečer do nás,príď navečer do nás,Ja sa mamky
dozviem:/
|:Ešte som len chodil, už si zatvárala. :|
|:už si si obločik, už si si obločik,
už si si obločik zamurovať dala. :|
|:Talianske kanóny, to sú muzikanti. :|
|:Keď nám hrať začali, keď nám hrať začali,
keď nám hrať začali,všetci sme plakali. :|
|:Vitaj, milá vitaj, v tej talianskej zemi. :|
|:ako si ma našla, ako si ma našla,
ako si ma našla medzi kameňami. :|
|:Našla som ťa, našla, lebo so musela. :|
|:lebo som na teba, lebo som na teba,
lebo som na teba zabudnúť nemohla.:|
Emi
mi :|
|:Poďže sem, poďže sem,
veď ťa ja učešem :|
|:s takým hrebienčekom, s takým hrebienčekom,
čo kravičky češem. :|
|:Čo kravičky češem,
koníčky umývam :|
|:takým ťa ja Mara, takým ťa ja Mara,
takým ťa učešem. :|
Tri dni ma naháňali
Ľudové piesne
D
E
D
E
Tri dni ma nahá ňali, aj tak ma nedosta li,
D
A
D
Hmi
D
A
D
Hmi A
ešte ma tri dni budú aj tak ma nedos
ešte ma tri dni budú aj tak ma nedos
A
ta nú
ta nú.
Cesta je zarúbaná, furmani po nej idú,
slatinské staré dievky bačkory nosiť budú
slatinské staré dievky bačkory nosiť budú.
Hrach sa mi neurodil, len samé lopatečky,
nechcem ja hrdé dievky, len samé nevestičky
nechcem ja hrdé dievky, len samé nevestičky
To tá Heľpa
Ľudové piesne
Ami
To ta
Ami
Dmi
E
V hlbokej doline
Ľudové piesne
Ami
Heľpa
Ami
to ta
Dmi
Heľpa
ho rár na ňu mieri, že
C
Ami
D
E
Ami
D
len za jedným
len za jedným
Ami
Ami
E
srdiečko ma
bolí
Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila
Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
ľen za jedným ľen za jedným počešenie moje.
Slovenské mamičky
Ľudové piesne
A7
D
A7
Slovenské mamičky, pekných sy
nov máte,
Slovenské mamičky, pekných sy
nov máte,
G
vychovali ste ich,
vychovali ste ich,
A7
D
na vojnu ich dá te.
A7
D
D
Hmi
A
Dmi, Gmi, B, C,
Dmi, Gmi, B, C, F
D
Dmi
si ju zastre lí.
|: Nestrieľaj ma horár, neni som ja srnka :|
ale so ja ale, ale so ja ale ,
ale so ja ale , zakliata panenka
|: Horárova žena bledá ako stena :|
a horár červený, a horár červený,
a horár červený, ľúbi cudzie ženy
|: Vychovali ste ich, ako to vtáčatko, :|
|: za nimi zaplače nejedno dievčatko. :|
|: Škoda ťa preškoda, tej krvi červenej, :|
|: ktorá sa vyleje na lúčke zelenej. :|
|: Na lúčke zelenej, v zelenom hájičku, :|
|: škoda ťa preškoda, švárny šuhajíčku. :|
A
s bratom som sa včera dohodol
Vkĺzneme, to ticho, ani hluk
Konečne je doma čistý vzduch
vôňa tvojich vlasov máme kopu času
Konečne je doma čistý vzduch
R:
Dmi
B
Sklíčka,
Celý
Dmi
B
B
Celý
B
svet nám
D
Gmi
niekam unikol
C
Dmi
sklíčka,
Gmi
sklíčka dotykov
C
Dmi
svet nám
C
Gmi
niekam unikol
F
tak už ticho už nič nešep kaj
A7
G
G
C
Svietia vo tme ty si taká fajn
D
D
My sa umý va me , každý deň do rôčka ,
v studenej vodičke z bystré
sklíčka dotykov
tak už ticho už nič nešep kaj
Z Východnej dievčatá čím sa umý va te
že vy svoje líčka vždy červené máte ?
D
Gmi
Svietia vo tme ty si taká fajn
Z Východnej dievčatá
Ľudové piesne
G
|: Nejedno dievčatko rúčky zalamuje, :|
|: škoda ťa preškoda, na tej vojne bude. :|
A
Odrazové
G
G
s bratom som sa včera dohodol
Dmi
|: Zakliala ma mamka, v nedeľu za ránka :|
že som nechcela ísť, že som nechcela ísť,
že som nechcela ísť, za pána horára
D
do schodov
Vybavil nám výlet dozajtra nepríde
D
na vojnu ich dá te.
A
Potichu ťa vediem
B
|: Horáru, horáru, zle horárujete :|
za každou jedličkou, za každou jedličkou,
za každou jedličkou, dievča milujete.
D
G
A
ka vo du pi je :|
F
C
nie po mojej vôli
A
D
Koho je sto koho je sto
G
D
Hmi
Horár na ňu mieri, horár na ňu mieri,
to je pekné
mesto
a v tej Heľpe a v tej Heľpe
švárnych chlapcov je sto
F
D
|: V hlbokej doline, srn
Sklíčka
Modus
A7
ho
po tôčka.
A ja sama prvá ja sa nemaľujem ,ja na svoje líčka farby
nekupujem.
Keby ja na líčka farby kupovala ,kdeže by moja mať peňazí
nabrala?
Magneťák vzal brat čo robiť skôr
zapnem telku beží Monitor
ladnička je prázdna fóry toho blázna
Magneťák vzal brat čo robiť skôr
Musíš už raz skončiť s privátmi
Ako je nám dobre pri platni
vôňa vlasov v šere búchanie na dvere
to je brat tak hneď mu vravím: Vypadni
R:
Darmo ma vy mamko
Matematická
Ani tak nebolo
Matematická
C
F
Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť,
G
C
aby tí matici nemali za čo piť.
Nemali za čo piť, ani za čo kúriť,
ani tak nebolo, ani tak nesmie byť.
Matika, matika, to je len dobrá vec,
každý z nás je matik, ale aj opilec.
Matika, matika, už sme z teba na mol,
chceme sa vyliečiť, dajte nám alkohol.
Priatelia, chopme sa svojich pohárikov,
hoc' dnes neslávime deň matematikov.
Matika, matika, sedem bohov v tebe,
toľko sa ťa učím, až mi z toho je zle.
Ami
Darmo ma vy mamko,
C
školy dá vate
Dmi
E
ja matik nebudem,
nakla
Dmi
E
Ami
dáte
A7
ja matik nebudem,
nakla
Ami
dá
Ami
E, Ami
Ami
Dmi
Martine, Martine
Matematická
G
darmo ma vy mamko do
C
G
C
R: Martine, Martine, čo ti otec kúpil v Žili ne?
C
G
C
G
C
G
C
G
ja matik nebudem, darmo
Kozu tú, roha tú, do pol boka odra tú.
R:
ja matik nebudem, darmo
C
te
Ja matik nebudem, ja matik nebudem a matické knižky
/:venujem kláštoru, venujem kláštoru, nech sa učia
mníšky:/
Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi integrály rátať
/:A mne by sa chcelo, a mne by sa chcelo po noaciach sa
flákať:/
Mučte ma matikou, mučte ma matikou, aj tak ju nechápem
/:na všetkých prednáškach, na všetkých prednáškach
spokojne si chrápem:/
Humanitné vedy, humanitné vedy, to je naša láska
/:krutý bič jazykov, krutý bič jazykov nad hlavou nám
práska:/
G
C
G
Vlka toho, čo zož ral kozu tú, rohatú, do pol boka
odratú.
R:
Vola toho, čo vypil
vodu tú, čo zhasila
oheň ten, čo spálil
kyjak ten, čo zabil
vlka toho, čo zožral
kozu tú, rohatú, do pol boka odratú.
R:
Úsmev
Modus
C
Vráť trochu lásky medzi nás
Money factor
G
F
1. úsmev nie je žiadna šifra
C
C
D
Kráčal prázdnou ulicou
C
F
Emi
úsmev - skús ho ďalej prihrať
oblúčikom do u líc
krv mu tiekla z bosích nôh
úsmev
ten vždy do troch ráta
jamky do líc fúkne ti
úsmev
v čiapke kamaráta
pehavo sem priletí
G
C
C
C
R: ús mev,
F
F
Dmi
ús
C
ús mev,
Dmi
Dmi
ús
G
Ami
G
G
noc musí byť pokojná
C
mev
mev
úsmev, ľahučko sa šíri
poštou dievčat chlapcov líc
úsmev nezbedný a číry
leť si z ulíc do ulíc
R:
nánana ...
Ami
Emi
B,G
Hmi
C
spánku dá
C
bdie a
Hmi
D
G
D
ráa
G
G
C
D
úprimný hlas
C
G
Vráť vráť trochu lásky medzi nás
G
príď aspoň s nádejou
ja ju
Ami
D
sám neviem nájsť
G
C
D
neviem nájsť sám ju neviem nájsť
C
G
G
jediný,
Emi/C
Hmi D Emi
ó ó
bez viny
ó
D
Tak vráť trochu ásky medzi nás
Emi
môžu závidieť
Emi
Ami7
Ami7
C/E
ád.
práve práve Tá
Emi
D
. Vravia, že lásky
, že Ťa mám
čas.
Viem, že si
1.,
R:
takto chvíľu stáť
Emi
C/E
C/E
ád.
máme
ráa
Emi
Ami7
Zostaňme
D
môžu závidieť
no niet.
mod +1
R:
chcem vnímať ako znie
D
čia si.
hrozne dobré vlasy.
Emi/C
Skúsme byť obaja vinní aj
D
C
C
ten tvoj
D
Všetci nám
M: Vráť vráť trochu lásky medzi nás
G
G
H7
Kráčal prázdnym nábrežím
za niečim na čom záleži
a s ním šiel priateľ dážď
bol náhle zvláštne náš
Do slov nám naprší kríž nám vrastá do duší
spíš schúlená neznáma stratená
Ami
tvár a
Ami7
Ami7
Za tisíc dotykov postačí
dáv
vláči kríž
kým tu krásne spíš
G
moja, tak potom neviem
Hmi
D
R:Všetci nám
silu slabých aj nám
niekto
C
Niekto bdie a v
Ami
Hmi
Ak nie si moja, potom neviem čia si
Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy
Cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety
Pesnička o nás dvoch už nie je pre deti
G
R:
Máš detskú
ó ó
D
C
Ak nie si
Hmi D Ami7
správ o vojnách
detské líca má, červené má
2. úsmev vie ho každé dieťa
k nemu dovedie ťa hneď
úsmev ten si voľne lieta
v detských tvárach naspamäť
R:
2.
nánana
Emi
Šiel niekam za láskou
C
to je šanca premene ná
C
D
v žiare modrých obrázkov
Ami
Emi
Emi
G
bol sám ako Boh,
F
1.
G
tíšil hladných nočných psov
je to malá výhra líc
Ak nie si moja
Vašo Patejdl
D
. Na všetko krásne
C/E
, ktorú mám
ó
Nádej
Vašo Patejdl
D
Kama
F#mi
rádka
Hmi
A
Nádej
D, Emi
D
R: Poďme spolu lietať
D, A
batérky mám vypálené
moja láska má dnes jednu malú zmenu vhmene
Vždy sa nájde niekto kto je trochu múdrejší
v pravej chvíli vie to, bez zábran na slnku kričí
Kamarádka Nádej dnes je vo mne vypredané
voľnosť v očiach nájdem,
múdrosť s názvom zabúdanie
Všetko krásne stíchlo ako svetlá nápadov
Odišla si rýchlo, zostala len hromada slov.
G
A
E
Poďme spolu lietať
Vašo Patejdl
D
R: To je život, krásne nás
ale dobre je s ním,
náruživo, všetko mu vrátim,
už Gviac nikdy nenaletímA
F#mi
trápi,
Kamarádka Nádej batérky mám vypálené
moja láska má dnes jednu malú zmenu v mene
Hmi
ak sú dvaja šťastní
G
A
H
E
Trochu viac jak kamarát ky
H
Emi G
- pozri ja už letím
Emi A
– nechýba im tretí
D
D
A
Vďaka nim je život krásny
H
povedzme, že znesiteľný ..
E
H
A
Zo všetkých dní robia sviatky
E
H
H
A
E
sú to naše kama lásky.
kamakama, kamakama,
Tak:
R:
G
H
R: Trochu menej ako lásky
Mám privreté
Hmi
Hmi
oči a snažím sa
A
Emi
kama kama lásky
nebáť
ak ozaj
ľúbiš, potom aj ja te ba
na mopede v slnku po diaľnici neba
Ak ma ozaj ľúbiš, potom aj ja teba.
2 x R:
Od bozkov už máme opuchnuté pery
Vieš že ťa mám rada a preto ti verím
Nemôžeme pristáť, tak si priprav padák
Musíš mi vždy veriť, ak ma chceš mať rada.
R:
Abstinujem. potom chľastám
rád sa postím, prežieram sa,
keď sa túlam, neviem zastať
chápe ma len kamaláska (kamaláska)
cítia to čo nikto iný
odpúšťajú naše viny
ako my im odpúšťame
ak aj my ich opúšťame (kamaláska)
R:
.. kamakama, kamakama,
E
kamakama lásky
Kamarádka Nádej dnes je vo mne vypredané
voľnosť v očiach nájdem,
múdrosť s názvom zabúdanie
Všetko krásne stíchlo ako svetlá nápadov
Odišla si rýchlo, zostala len hromada slov.
Kamalásky
Pavol Hammel
R:
E
H
E
kamalásky
Vydržia byť celkom sami
veria v naše sebaklamy
trocha dcéry kúsok mamy
dokážu byť v diaľke s nami. (kamalásky)
A
niekto zhora skríkol zhasni
E
H
A
E
A
H
odtrhol mi lístok na sny
a ja predtým ako zaspím
rátam svoje kamalásky
Majú veľké múdre deti
pristanú im jemné vrásky
vedia prijímať smiešne kvety
sú to moje kama lásky.
R:
kamakama, kamakama,
kamakamalásky
Chlap z kríža
Szidi Tobias
Dmi
Medulienka
Pavol Hammel
Kríž a na kríži chlap má celkom fajn tvár
Ami
B
Vráť už na zem sa vráť a svoj zákon bráň
F
C
B
Čas v nás zostal stáť z pravdy púť z lásky pá
F
C
Gmi
B
Ami
d
C
Dmi
Dmi
B
Len závisť n enávisť povedz kadiaľ mám ísť
C
Gmi
Gmi
B
F
Dmi
C
náde j, zabil
C
i krá su, predali
E
D
Dmi
Svet si váži len päsť zlo zo všetkých strán
Svet si zaslúži trest hru dvojaku hrá
Len závisť nenávisť povedz kadiaľ mám ísť
Ja to už netuším mám tiež dosť rán ale na duši
Len z výšky sa dívaš ak si ná Kristus Pán
Sprav zázrak zíď z kríža a zákon svoj bráň
Ukradli nádej, zabili krásu, predali lásku
Len závisť nenávisť povedz kadiaľ mám ísť
Sladká lož slaný až každý sám nesie svoj kríž
Len z výšky sa dívaš ak si náš Kristus Pán
Sprav zázrak zíď z kríža a zákon svoj bráň
Ukradli nádej, zabili krásu, predali lásku
Kríž a na kríži chlap má celkom fajn tvár
Vráť tu na zem sa vráť a svoj zákon bráň
Čas v nás zostal stáť z pravdy púť z lásky pád
Sladká lož slaný žiaľ každý sám nesie svoj kríž.
lásk
A
E
E
povieš: "Mám, už mám
C, C
u
lásky
Hmi
E
A
dosť, lásky dosť!"
Medulienka, kde si ? Odletíš,
krásne slová nesieš ktoviekam,
dúfam, že tú hviezdu nestratíš,
neviem, či sa z toho spamätám.
A
E
Už ne viem, či dám
D
A
E
inej meno Medu lienka ,
A
E
Už ne viem, či dám
inej
Hmi
E
A
meno Medu lienka.
Daram da ...
Medulienka.
Cmi
hasmašuka čajori
A
A pila deco z mojori
B
a pilalatar miričaj miri
Džavamange pavalte
cina lanke malrante
Cmi
čaj
B
chuda lahar rastesta
Ro
R:
Cmi
kíca
Cmi
Fmi
tichý hosť, tichý Ahosť,
C
Dmi
hrad,
G
E
Potom príde k nám
C
Sprav zázrak zíď z kríža a zákon svoj bráň
Ukradli
C
A
výšky sa dívaš ak si náš Kristus Pán
F
C
G
B
Ja to už netšuím mám tiež dosť rán ale na duši
Len z
G
D,E
Medulienka je moja láska,
sestra srdca môjho belostná,
spievam jej len o sedmikráskach,
pod vankúš jej dávam hviezd plný snár.
B
Hej tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám
F
G
učím ju, čo dať, čo nezo brať.
B
C
E
vodievam ju večer do zá
C
Cmi,G#,B
Tu už neplatí nič len prachy sú zbraň
F
GD
Medulienka je moja l ás ka,
spievam jej len o sedmik rás kach,
Sladká lož slaný žiaľ každý sám nesie svoj kríž
medzihra gitara
Ó maňo
Vidiek
G
jój o maňo
Cmi
Fmi
Ó maňo, ó maňo maňo
Cmi
joj
Ó maňo, ó maňo maňo
G
jój o maňo
Cmi
joj
Nahas madžukaj čajurij
A pila deco z molori
pila zatar miričaj miričaj
Almožuka čajori, ó maňo,
A pila deco z mojori, ó maňo,
A pila latar miričaj
Miričaj, ó maňo, ó maňo
2xR:
Džavamange pavalchen
a chuda marante
Nahas madžukaj čaru rij
A pila deco z molori
a pilalatar miričaj miričaj
Almonžuka čajori
A piladeco z mojori
A pilalata miričaj
Miričaj, ó maňo, ó maňo
2xR:
22 dní
Miro Žbirka
Žiadne bim, bam, beng..
Ako obrázok
Miro Žbirka
C
Gmaj7,Emi, A, D
A
|: Ó vidie
F
C
1. Najkrajšia si, keď si češeš vlasy,
F
Už len
Gmaj7
22 dní, prosím
D
že sa blíži deň keď
a tam
Emi
Emi
Gmaj7
zazvoní zvon
A
Emi
Ami
G
C
že sa krásnym ženám podo báš.
Atlantída
Miro Žbirka
F
C
F
1. Zem
F
A
zbalím to radšej hneď sám
C
G
C
A
D
už len 22 dní, prosím nezabudni,
že sa blíži deň keď posledný krát
budem pri tebe stáť bezmocný
C
stále krajšiu tvár denne stretá vam.
Zem
R:
ouou
ouou
Gmaj7
Emi
Gmaj7
Emi
oo,
oo,
Gmaj7,Emi, A, D
A
D
A
D
zostalo niekoľko
zostalo niekoľko
dní
dní
ouou
ouou
Gmaj7
Emi
Gmaj7
Emi
oo,
oo,
Gmaj7,Emi, A, D
A
D
A
D
zostalo niekoľko
zostalo niekoľko
dní
dní
pradávnych sĺnk
G
F
A7
Dmi
F
C
R: Len more cez brány čias
A7
Dmi
vĺn
ženie na brehy stĺpy
more cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn
2. Zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb
tam hlboko niet kam ujsť
zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb
hľadajú klúč od úst
Pod hladinou spí kameň tvár a testament
v nehybnom tieni rias
čas ostal tam stáť očami hviezd sa díva svet
v tej hĺbke je niečo z nás
Vidiečan
Vidiek
Ó, vidiečan, ó vidiečan.
A
niet
svet
a more nevydá viac ten
Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky
v nehybnom tieni rias
a milenci sú si v tej hĺbke vzdialený
s rukou sa míňa vlas
Do dvorečka do dvora,
smutný mesiac pozerá.
R:
Dmi
A7
nepoznáš jej žalospev
4. Najkrajšia si, keď mi dávaš "zbohom",
keď ťa vietor krásnu nesie preč,
a keď som už sám za prvým rohom,
spomalím, a ty ma dobehneš.
R:
už len 22 dní, prosím nezabudni,
že sa kráti ten bezcitný čas
čosi nevšíma nás, naše sny
G
F
3. Najkrajšia si, keď sa trochu potkneš
o ten kameň, čo tu v ceste stál,
vždy, keď sa ma v takej chvíli dotkneš,
v duchu dávam vďaku rodu skál.
a z obrazu zostane rám
pradávnych sĺnk
na mapách jej dávno
Gmaj7
22 dní
Dmi
v chladnom tieni tajomstiev
R: Na každý deň máš prekvapení pár,
Ruky už nad hlavu dvíham,
ešte
C
zrkadlo už odpovie ti asi,
2. Najkrajšia si, keď si dávaš blúzku,
kvitnú ti v nej kvety priesvitné,
v takej chvíli zabúdam vždy na poučku,
čo sa môže, čo nemôže v tme.
Gmaj7
Emi
F
D
stáť bude on na pra hu
už len 22 dní, prosím nezabudni,
že sa kráti plynie ako voda
neviem kto mi dodá odvahu
R:
F
čan. :|
Môj svet je vidiek, tu ešte vždy v lete lieta chrúst.
Môj svet je vidiek, nikam inam už sa nedá ujsť.
G
tuším zakry jú tvoj štíhly pás,
nezabuAdni,
F#mi
F#mi
Môj svet je vidiek, len tu ešte stále dýcham vz
duch,
môj svet je vidiek, záhumienok, lesy, vôňa lúk.
Žiadne zhony a fóny, zlámané stromy, ischias, infarkt,
smog, tresk, ci stres, tu nie.
3.
Dmi
C
Nepovie nám však viac
A7
kde mŕtvy v ňom bývajú
nepovie nám však viac
čo mestá v ňom skrývajú
Dmi
Biely kvet
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Dmi
D
A7
A
už to skrýva
Biely kvet - darujem ti biely kvet
D
A
Biely kvet - môžu ti ho závi dieť
Emi
G
A
Biely kvet - od šatnárky v kine
Studený
Emi
G
Gmi
Čo bolí, to
dvaja blázni
Hmi
A
A7
sen
B
D
Dmi
A
A7
a odpláva
Gmi
Dmi
G
G
C, F
Tie tajomstvá
D
R: Tak sa priprav na život s ním, priprav na život s ním
chcem v tebe nájsť
C, F
A7, Dmi
, ale s inou
A7, Dmi
.
D
Co bolí, to přebolí,
nepředbíhej
čas,
Na svetlo vždy vyjdeš
s tmou,
nechám ti v ňom
co necháme v tom moři,
G
A
smútok slov
jednou zkrásní v nás.
D
A
D
G,
Z trosek, ví, člun nestvoříš,
Tak sa priprav na život s ním - priprav na život s ním
A
z moře stoupá dým,
co bolí, to přebolí,
biely kvet - darujem ti biely kvet
možná víš, co s tím.
biely kvet - posledný je viac ich niet, niet
To tajemství pod hladinou
biely kvet - dlhá ryha smútnu v ňom
hledáš už dál někde s jinou.
studený biely kvet ti dávam navždy s úsmevom
A
Hmi
A
D
Mám rád tieň jabloní, správnych ľudí
mám rád keď, nezvoní ráno budík
len tak ležať na Floride
v tom sa vyznám, to mi ide
mám rád tieň jabloní, správnych ľudí
Ja
D
viem
v sebe
žiadne
take it
B
B
B
nosím ten
krízy môj
easy all
D
D
D
gén
brat
right
Dmaj7 D Dmaj7
sólo (sloha)
Dmi
Gmi, A7, Dmi
Smutek šel
sám se smíchem
spát
R: Tak sa priprav na život s ním priprav na život s ním
Gmi
Dmi
Gmi, A7, Dmi
Prežiješ s ním možno pár zím možno pár dlhých zím
a z člunu
víc už nejde
brát
Na svetlo vždy vyjdeš s tmou Nechám ti v ňom smútok slov
Tak sa priprav na život s ním priprav na život s ním
Co bolí, to přebolí,
co neznáš, to znáš,
biely kvet darujem ti biely kvet
přijdeš k poušti po moři,
biely kvet posledný je viac ich niet, niet
tam čekám tě zas.
biely kvet dlhá ryha smútnu v ňom
Nezhasínej co hoří,
studený biely kvet ti dávam
ať hoří to dál,
navždy s úsmevom
co bolí, to přebolí,
proč bys sám to vzdal?
Tie tajomstvá pod hladinou
hľadáš už rád niekde s inou.
Čo bolí, to prebolí
G
rád tie chvíle, keď noc je mladá
B
Emi
Gmi
D
dnes sa u nás nezhasína
Dmaj7
Prežiješ s ním možno pár zím, možno pár dlhých zím
G
Dmaj7
D
F#mi
pod hladinou
D
keď noc je mladá
dážď za oknom, pohár vína
mám
prebolí
preč.
Dmaj7
mám rád tie chvíle, keď tóny hľadám
vzal.
A
čo bolí, to
D
rád tie chvíle,
D Dmaj7
keď topíš sa, vieš,
Dmi
Dmaj7
Mám
na mori,
niekto nám veslo
B
biely kvet - darujem ti biely kvet
biely kvet - posledný je viac ich niet, niet
biely kvet - dlhá ryha smútnu v ňom
studený biely kvet ti dávam navždy s úsmevom
A
D
tvár,
Čln sa láme napoly,
biely kvet ti na rozlúčku prine siem
A
prebolí
Dmi
Gmi
Mám rád
Miro Žbirka
Ja viem
v sebe nosím ten gén
žiadne krízy môj brat
take it easy all
D
right
F#mi G A
Mám rád ten príchod rán, deň sa rodí
mám rád, som kapitán hviezdnych lodí
čo nás čaká netušíme
cesta aká v hmle a dyme
B
mám rád ten príchod rán, deň sa rodí
deň sa rodí
D
Dmaj7 D
Nespáľme to krásne v nás
Miro Žbirka
nechcem spáliť most, most za láskou v nás
Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas
Tak skús: Nespáľme to krásne v nás
Skoro Dospelá
Miro Žbirka
D, D, Gmaj7, G6, D, D, Gmaj7, G6
Oh me oh my
Miro Žbirka
C, Dmi, C, Dmi
D
Dmi
D
neviem spáliť
Gmaj7
nás
D
Gmaj7
G6
Vždy sa dá späť
Gmaj7
čas
Tak
F#mi
G6 D
most
Gmaj7
ísť
G6
,
most za láskou v
G6, D
G
vždy keď príde
A
D
skús: Nespáľme to krásne v nás
Girl you know I
A
D, Gmaj7,
G6, D, D, Gmaj7, G6
A
G
G
A
naberá to rýchly
A
Hmi
Tak
Tak
Emi
Emi
feel blue
Emi
F
Hmi
You still
A7
D
out my love
D
A
D
You make me sing, you make me cry
D
G
D
G
A
D
D
G
A
D
skús: Nespáľ, nežné krásne v nás
skús: Nespáľ, všetko krásne v nás
D
Oh me, oh my
D, Gmaj7,
G6, D, D, Gmaj7, G6
Dva malíčky v tme, platím výkupné
Čas ti skrášlil tvár, mne tichšie krídla dal
Tak skús: Nespáľme to krásne v nás
Dva malíčky v tme, nič len dýchanie
Čas sa vrátil tam, kde patrí iba nám
Tak skús: Nespáľme to krásne v nás
Si mojou večnou hádankou, tajomstvá si stále stráž
A stačí iba málo slov, a máš z toho viac než máš
Tak skús: Nespáľ, nežné krásne v nás
Tak skús: Nespáľ, všetko krásne v nás
You´re just a dream, beautiful sky
Boy know I need you
Every single day
Even when I feel blue
You still find the way
Boy you know I need you
Every single night
When I´m down and out my love
You still find the light
R:
G
And when the rain comes in
D
A
D
I only need to feel your guiding hand
G
And when the rain comes in
D
A
na mená
A
nedíva sa
Gmi
vlastným srdcom
na kompasy
Dmi
dá sa niesť
Sama prudkým letom letí
sama v každom počasí
nepýtaj sa, nepovie ti
o čom s trávou šepká si
Krásny smútok znie jej v duši
znie aj keby nechcela
ty to vieš a ona tuší
už je skoro dospelá
D
A
smutných lodí
C
C
R: Oh me, oh my
D
Gmi
Má už svoje tajné trasy
Dmi
find the light
G
zimou chodí
podľa slnka, podľa hviezd
night
F#mi
Gmi
schúlená
Dmi
B
need you
When I´m down and
spád
C
Dmi
pláva cestou
pýta sa ich
F#mi
D
D
Povie nám to dýcha nie
need you
A
Every single
Sama ostrou
do seba je
You still find the way
A
Nedá sa to skrývať, nie,
A
F#mi
Girl you know I
R: Keď som s tebou dýcham rád
G
F#mi
D
Even when I
D
G
C
Every single day
Emi
So mnou nájdeš v tme niečo vzájomne
všetko s tým že si Vo mne súvisí
Tak skús: Nespáľme to krásne v nás
Dmi
D
It´s you, my dear, who really under stand
R:
V slepých uličkách
Miro Žbirka
Ami
Ami
Zažni
Miro Žbirka
D
Zažni aspoň v
C
Dmaj7
ako víno žiari chutí ako v ústach med
D7
G
Ak ju nosíš v tvári krajšej tváre niet
B
D
C
F
C
F
C
E
Je taká zvláštna rozpovie ju kvet
napriek všetkým tmám
Nech ten tieň, čo dolu mokne
A
tam nestojí tak sám
Je taká zvláštna rozpovie ju kvet
D
Zažni aspoň
Ako dúšok vína ako nápoj omamný
Sladko opojí ma na sto nocí na sto dní
Ak budem šťastná nelám krásne sny
ak budem šťastný nelám krásne sny
D
G
v
F
C
C
No tak požičaj mi nádej Dvakrát ti ju vrátim späť
F
C
No tak daj mi svoju lásku na pomoc mi rýchlo leť
F
C
No tak požičaj mi nádej Dvakrát ti ju vrátim späť
Som ten krásny blázon čo má rád tvoj strach
Predstavím ti šťastie v slepých uličkách
to krásne šťastie v slepých uličkách
to krásne šťastie v slepých uličkách
Som ten krásny blázon ktorý kráča v oblakoch
túžim s tebou lietať aj túlať sa po vlakoch
Predstav mi šťastie zázrak pre mňa sprav
Predstav mi šťastie zázrak pre mňa sprav.
R: x2
Hmi
nemaj prosím
R: No tak Daj mi svoju lásku na pomoc mi rýchlo leť
F
jednom okne
Nech sa svetlo
Emi
kúsok sviece
Hmi
Na centrálnom trhovisku
Lojzo
D
na
A
D
H
R: Na centrálnom trhovisku na hrášok na kale
zatrbliece
D
nočných kalu žiach
D
pre vádzka povinne, pulty sa zapl nia
Babenky v ručníkoch, široké sukne tiež
a s rumom pod pultom, začína sa deň.
G
A
Emi
A
z toho strach
F#mi
H
O šiestej hodine, každý deň začí
A
Emi
ráb
v sobotu tam bežím v tričku so sáčkom míňať svoj
A
plat.
D
G
V rade na tú krvavničku ako len dobre je stáť.
A
D
Keď sa v tvojom okne zažne
láska vstúpi do dverí
že to s tebou myslím vážne
aj dážď uverí
Večer tam už ležím v kríčku spie vam a nemôžem vstať.
Dážď sa leje a noc trvá
pieseň o nej hrám
a ty vieš, že nie je prvá,
čo prestojím ju sám
Ten prvý prevrátiš, za druhý zaplatíš
a pri treťom sa už k dievčaťu tlačíš.
R:
No tak zažni keď ťa prosím
nedaj svetlo zmrieť
Zašepkám ti srdco bosým
pár daždivých viet.
Pohárik dobrý je a ešte lepšie dva
a najlepšie je piť do zajtrajšieho dňa.
Přines jsem ti kytku, no co koukáš, to se má,
tak jsem asi jinej, teď to víš.
Možná trochu zvláštní
v dnešní době, no tak ať,
třeba z ní mou lásku vytušíš.
Na kameni kámen
Brontosauři
C
Jako starej suchej strom jako
Fmaj7
vše ničící
C
plnej
řečí a čím
R: Budem
Ami
Fmaj7
o něco se rvát až tu
C
Ami
C
víc tím líp se mám
na kameni kámen a jestli
tak nás
G
Ami
Fmaj7
G
nezůstane stát
není žádnej Bůh
G
vezme země vzduch
C
Sedmikráska
Brontosauři
A4+
Ami
A to všechno proto jen že pár pánů chce mít
den bohatší králů přes všechna slova co z nich
jdou hrabou pro kuličku svou jen pro tu svou
Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde
přijde hezký ráno jaký bude nevím sám
taky jsem si zvyk na všechno kolem nás
Ami
Do tvých
E7
myslí vzpomíná
Vzbuď se,
Ami
R:
Gmi
věčně trhá
klid,
Dmi
Gmi
studenou sprchu měl bych si
Na pouti jsem vystřelil
C7
Gmi
F
Dmi
růži z papíru,
jsi má
že
Ami
naděj na víru,
nebe modrý ještě smysl
A7
já
rád
Ami
R:
pospíchej ať
E7
nebolí to
A4+
tak
Ami
Chvíli si myslíš že svět ztratil tvar
prostor se zúžil na má dáti dal
G
G/A
C
E7
připadáš si
R:
G/H
A4+
D
má.
Posvátný je mi každý ráno,
Dmi
když ze sna budí šumící
les
a když se zvedám s písničkou známou
A7
zbytečná
G
E
postávaj a dimsmějou se času
A
Skleniček pár, pár tahů z trávy
uteče den jak večerní zprávy
neuměj žít, bouřej se a neposlouchaj.
a přezky chřestí o skalnatou
Dmi
B
Dmi
mez.
Tulácký ráno, na kemp se snáší,
C
F
za chvíli půjdem toulat se dál,
Dmi
B
a vodou z říčky oheň se zháší,
C
D
tak zase půjdem toulat se midál.
Posvátný je mi každý večer
když oči k ohni vždy vrací se zpět
Tam mnohí z pánů měl by se kouknout
a hned by viděl, jakej chcem svět.
Posvátný je mi každý slovo,
když lesní moudrost a přírodu znáš,
bobříku sílu a odvahu touhy
kolik v tom pravdy, však kdo nám ji dá?
U stánků na levnou krásu
D
D
Tulácky ráno
Brontosauři
nemá nemá řeko němá
Ami
je lásky
ztracená víra hrozny z vinic nepos bírá.
Dmi
Dmi
D
s cigaretou a holkou co nemá kam jít.
Dmi
A
Smutně plavou květy vodou
rozum pláče nad náhodou
D
v tomhle smutným světě
Gmi
A4+
Stánky
Brontosauři
dát.
dala sis ji do vlasů, kde hladívám tě
Dmi
má nemá
rád. Stále někdo říká:
nit,
D7
E7
jak zapálený trsy trav
Uschla kytka na kamenech vezmi ji
a v knížce nech ji pro vzpomínku u básniček
ze kterých ti po večerech čet
očí jsem se zbláznil
hlava třeští, asi tě mám
E7
druhému se ptal zda na něj
jak mokrá sirka
nemám nemám
a teď
Ami
Dmi
D
Edim
Ami
Dmi
Růže z papíru
Brontosauři
D
tak má lo jen, tak málo
2x R:
V
řece plavou bílý lístky
sedmikrásky někdo blízký
Dmi
No a potom Amen
A
U stánků na levnou krásu postávaj
a ze slov a hlasů poznávám
jak málo jsme jim stačili dát.
hrom, jak v poli tráva připadá mi ten náš svět
Fmaj7
G
R: Jen zahlídli svět maj na duši vrásky
Valčíček
Brontosauři
R:
G
G
G
každej den připomí ná,
toho,
G
D
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát,
D7
ať ti
G7
C
G
kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád
D
G
ať ti každej den připomí ná
Kluka jako ty hledám už spoustu let,
D7
G
G7
C
G
ruku, pojď, půjdeme šlapat náš svět,
D
G
i když obrovskou práci to dá.
R:
Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš,
ani já nejsem žádnej ideál,
hlavně, co uvnitř nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.
R:
Hej, bystrá voda
Čechomor
Plakalo děvče
A
H7
F
|:Zabili Janka, Janíčka,
F
miesto jele
G+
G+
Janka
ňa:|
H7
Tátovi nesmím zkřížit krok,
A
pro něj jsem pouhej disko cvok,
Tu šla Anička plakat Janíčka
Hneď na hrob padla a viac nevstala
Dobrá Anička
H7
E
R:
E
přemile ný :|
G
G
Včelín
Čechomor
dole u vče
E
M:
Hmi
C
Dmi
Dmi
Nemůžou znát mý nápady,
A
ty pěkně v sejfu mám,
Hmi
pro Janíčka :|
Hej lese temný vršku zelený
Kde je můj Janík
D
pro mámu pořád jen dítě jsem.
Brácha ten hlídá jen svůj džob,
stal se z něj velkej pán a snob,
kdo jsem já, to nemaj ponětí.
Ej, křížu, křížu, ukřižovaný
Zde leží Janík, Janíček, Janík
Zamordovaný
C
H7
Nonstop
Michal David
D
jen tobě můžu vážně říct,
A
jsem vítr huri kán, já chci žít
D
A
R: Nonstop, krásně a nonstop a s tím,
G
Sousedovic Věra má
jako žádná jiná
viděl jsem ji včera máchat
E
|:
|:Mezi horami lipka zelená:|
Dmi
|: Hej bystrá voda bystrá vodička
A
B
G
vý trošku trhlý mý já,
dej mi
G+
Keď ho zabili, zamordovali
Na jeho hrobě, Na jeho hrobě
Kříž postavili
D
tako
Líčka jako růže máš
zajdu k panu králi
ať přikázat vašim dá
aby mi tě dali
Mezi horami
Čechomor
lína
F
Dole dole dole dole dole dole dole
hej dole dole dole dole u vče
Hej povídali hej povídali
Hej že Janíčka pobodali
Hej pobodali ho oravjani
Hej za ovečky za berany
Líčka jako růže máš
já tě musím dostat
nic ti nepomůže spát
skočím třeba do sna
Hej bystrá voda bystrá vodička
Plakalo děvče pro Janíčka
Hej u té zadní oravské stěny
Leží Janíček zahlušený
Ať v poledne radost má
slunko hezky hřeje
když se na mě podívá
dám jí co si přeje
A
D
co přijde mám chuť se rvát.
Nonstop, já chci žít nonstop a s tím,
co přijde mám chuť se rvát.
Dmi
lína
Život je senza k dívání,
jenomže dá to koumání, vymyslet,
jak by se zmáknout dal.
Nejsem už dítě mejdanů,
teď jsem svůj, tím už zůstanu,
jenomže to právě jen ty víš.
M: Už nejsem dítě mejdanů,
už nejsem módní hit,
láká mě vůně príma dnů
a chci jen nonstop žít, já chci žít
3x R:
Bláznova ukolébavka
Pavel Dydovič
Jaro
Fešáci
Což takhle dát si špenát
Filmová hudba
G
Ami
kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá zvenčí,
G
tak strašlivou zimu ne zažil nikdo z
já znám její zášť, tak vy hledej skrýš,
z těžkých černých mraků se stále sypal
zas má bílej plášť a v okně je mříž.
a vánice sílí v po ryvech ledo
G
D
C
Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků končí,
D
C
D
C
G
C
C
D
a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát,
C
A
C
G
C
C
G
Máš, má ovečko, dávno spát, už máme půlnoc temnou,
zítra budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou,
proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.
R:
Není nutno
Filmová hudba
A
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo vese
Hmi
E7
lo,
A
E
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se breče lo.
Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí,
nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí.
zažít
F#mi
A
prachy - nevadí, nemít
A
Ami
Ami
sníh
Emi
krachy - nevadí, zažít
F#mi
F#mi
A
srdce - vadí,
D
E
nudu - to va dí.
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.
G
G
do sýpek se raději už nikdo nedívá,
G
Ami
blíž.
Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal,
když vystrašenej soused na okno zaklepal:
"Můj synek doma leží, v horečkách vyvádí,
já do města bych zašel, doktor snad poradí."
Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal,
dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval:
"Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz
a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!"
Na to strašný ráno dnes nerad vzpomínám,
na tu strašnou chvíli, když kůň se vrátil sám,
trvalo to dlouho, než se vítr utišil,
na sněhové pláně si každý pospíšil.
Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám,
kterým bych v té bouři nejel ani sám,
a pak ho někdo spatřil, jak tam leží pod srázem,
krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal.
Ami
C
G
Emi
špe-špe-špe-špe-špe
špenát.
Králem všech květin je špenát
ten zeleňoučký špenát.
vých.
a hladoví ptáci při létli za zvěří, a stále
D
C
nás,
G
Dmi
jestli ty v mých předsta vách už mizíš.
F#mi
Ami
zvěř z okolních lesů nám stála u dveří
vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát,
R: Nemít
G
G
R: Což takhle dát si špenát,
mráz,
Z chýší dřevo mizí a mouky ubývá,
R: Máš, má ovečko, dávno spát,
G
Ami
G
G
Dmi
G
G
C
D
C
G
C
C
A
C
My čekali jaro, a zatím přišel
Ami
Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací
...
C
H
C
H
Na talíř, když šéfkuchař ho dá vá, dá vá
strávník volá vivat hurá
F#dim
G
D
S tělem tvým pak energie mává, mává dál
on se zdrojem inspirace stává, stává nám
R:
Žen-šen ten je proti němu sláma, vím to sám
špenát baští sportsmen dítě dáma, též si dám
co chceš více -
G#
D#
chop se lžíce
Což takhle dát si špe
nám
D
sláva – špe nát mám.
Zdroj vitamínů skýtá
to organismus vítá
elixír mládí skrývá
uvěří kdo se dívá.
D
G
Emi
D#
nát ..
C#, Fmi
Princezna ze mlejna
Filmová hudba
C
Sladké mámení
Filmová hudba
F
C
Vím jedno návrší zámek nádher nej
C
F
Z nejhezčích pohádek ho znám
C
stavěnej z křišťálu Sahá k nebi pomálu
F
G
C
Povětří přijde k duhu princez nám
C
Včelka Mája
Karel Gott
G
D
E
R: Sladké mámení, chvíle závrátí
D7
C
G
Střípky zázraků které čas už nevrá tí
Sladké mámení, dálek lákavých
Vůně snů těch starých snů nádherných
stavěnej z kryšťálu Sahá k nebi pomálu
D
Povětří přijde k duhu princez nám
D
G
D
Ami
F
G
C
Bílý je lilium bílej krásnej sen
Bílý je pravý hedvábí
Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou
Jiná mě na tom světě nevábí
Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou
Jiná mě na tom světě nevábí
F, C, A
D
G
D
Vím jedno oudolí vím já peknej mlejn
G
Dobře to v temhe mlejně znám
D
Bydlí tam panenka Oči má jak pomněnka
G
A
D
Jinou už na tom světě nehle dám
D
Bydlí tam panenka Oči má jak pomněnka
G
A
D
Jinou už na tom světě nehle dám
Vím jednou oudolí vím já pěknej mlejn
Míří sem cesta s přívozem
Kde cesta necesta tady je má nevěsta
Nerovná se jí žádná z princezen
Kde cesta necesta tady je má nevěsta
Nerovná se jí žádná z princezen
Vím jednou oudolí vím já pěknej mlejn
Vedle něj rybník s rákosím
ta dívčí co ji znám je má bílá princezna
tu si já vod pan táty vyprosím
ta dívčí co ji znám je má bílá princezna
tu si já vod pan táty vyprosím
H
Učení páni zkušení
E
H
Nikdo z vás nemá tuše ní
A
B, A
E
že v dálce stojí malý úl
C
H
Rychle k městu zády nebo jako v mládí na Petřín
H
C
E
Já rád bych k vám teď podotkn ul
Léta tryskem pádí čas nikoho příliš nešetří
Žádne jízdny řády žádny shon a žádne
B, A
závětří
Vytáhnout z tajných skrýši sny,
D
ten starý song pořád nejvíc zní
R:
Kvést jak jarní louka uspořádat tajnou výpravu
plout kam vítr fouká pryč od nudných vod a přístavů
a do slunce se koukat všechny trable házet za hlavu
Být jak pták, vznést k oblakům dát nový lak oprýskaným
snům
R:
E
Z něj každé ráno vyletává včelka
F#mi
E
Mája
Naše kamarádka včelka Mája
H
Máme jí co závi dět
E
Výšku z které vidí svět
H
H, H/C#, H/D#
E
A o tom vypráví nám potom včelka
H
C#mi
E
A
Malá uličnice včelka
Mávne křídly Včelka Má
E
Mája
F#
ja
Mája, Mája
A/F#
E
Mája, Mája
H
E
Mája zas míří mezi nás ..
F#
F#mi
Mája
Zvonky štěstí
Karel Gott & Darinka Rollincová
Čerešne
Hana Hegerová
F
Ami
C
G
Zpívám rád a je to na mně doufám znát
zpívám
Ami
F
F
C
Ami
rád že chtěl bych trochu štěstí dát
C
Ami
Často krát když celý kraj šel v písních spát
G
zvonky štěstí já
G7
C
C
slyším v dálce znít a hrát
C
R: Vyzná
Dmi
C
táto
Dmi
F
G
znie
melódia ozaj zázrač ne
Dmi
štěstí já
E7/4
odháňa
C
slyším zpívat v každém z nás
Zpívání je to co máme společné
zpívám rád a to je právě báječné
častokrát když celý kraj šel v písních spát
zvonky štěstí já slyším v dálce znít a hrát
R: Vyznání-vyznanie
krásně zní-krásne znie
táto melódia ozaj zázračne
poslouchám a chvěje se mi trémou hlas
zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás
poslouchám a chvěje se mi trémou hlas
zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás
F
E
A4,
G/A
F
zlomili halúzku,
G
mi chlapci čerešne za blúz
E7
A4, Ami
liezla s našimi chlapca
F
A4, Ami
G/A
G
la som ich zelenou halúz
A4, Ami
Keď sa na vás chlapec zadíva uprene,
ako tie čerešne budete červené.
Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky
rýchlo vyberajte čerešne zpod blúzky.
Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka
nič vám nepomôže zelená halúzka.
A
Byly krásný naše plány,
byla jsi můj celej
Hmi
sta
ku
pod blúzkou
Ubránila som sa viac menej úspešne,
nikto nesmel siahnuť na moje čerešne.
Neverte mládencom, keď sa Vám zapáčia
vyjedia vám všetky čerešne z koláča.
Chlapci neublížia kým hľadia zo stromu
keď zoskočia dolu, čakajte pohromu.
C
G7
E7
E
Dmi7
mi.
hádzali
F
ča už je to za nami
keď boli zvedaví, čo to mám
C
Poslou chám a chvěje se mi trémou hlas
zvonky
C
G
Ami
Po stromoch som
E7/4
ní-vyzna nie
krásně zní-krásne
Dmi7
Ako mladé diev
A vždy keď na strome
Spievanie mám zo všetkého najradšej
spievanie sú moje chvíle najkrajšie
spievanie som ako v rozprávkovom sne
zvonček šťastia aj pre mňa v dialke krásne znie
Amazonka
HOP TROP
kou.
C#mi
svět,
A
čas je vzal a nechal rány,
Hmi
E
rší jsme jen o pár let.
Tenkrát byly děti malý,
ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej,
i když si tak neříká.
A
R: Nebe modrý zrcad lí se
v
F#mi
řece, která všechno
Hmi
A
stejnou barvu jako měly
Hmi
t
E
voje oči džíno vý.
Kluci tenkrát, co tě znali,
všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali,
a já hrdě přisvědčil.
Tvoje strachy, že ti mládí
pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo
"Amazonka" neříká.
R:
Zlatý kráse cingrlátek,
jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek,
nosit dáls' ho nechtěla.
R: Teď jsi víla z paneláku,
samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla
pořád stejná, přísahám,
Hmi
A
pořád stejná, přísa hám.
ví,
Modlitba za vodu
Hradišťan
Anděl
Karel Kryl
E
C
Ami
C
G7
Ubývá
F#mi
D
C#
míst, kam chodívala po vodu
D
Má staro dávná
C#
milá, starodávná milá
C#
Kde
Z rozmláce
laně tišily žízeň, kde žila rosnička
D
A poutníci skláněli se nad hladinou
C#
F#mi
C
D
E
D, C#
Voda má, voda má rozpuštěné vlasy
Chraňte tu vodu
nedejte oslepnout p
C#
rastaré zrcadlo hvězd
F#mi, H, E, A, F#mi, H, E, A, G
A přiveďte k té vodě koníčka
Přiveďte koně vraného jak tma
Voda je smutná, voda má
Ubývá míst, kam chodívala po vodu
Voda je zarmoucená vdova
Voda má, voda má
Voda má popelem posypané vlasy
Voda si na nás stýská
H
E
A
Voda má ro zpu ště
F#mi
H
né vla sy
Ami
C
chtěl jsem ho
C
aby mi
C
Ami
prosím věř mi
G7
žádat
mezi dveřmi
Ami
co mě čeká
a
co mě čeká
a
Ami
G7
C
G7
pomohl hádat
nemine
G7
nemine
E, A, F#3
D
H7
vojáci
C
H7
přijeli v hranatých železných maringotkách
Se slzou na víčku hledíme na sebe:
Buď se mnou bratříčku bojím se o tebe
na cestách klikatých bratříčku v polobotkách
R:
Emi
Emi
Emi
C
Emi
Pak hlídali sme oblohu pozorujíce ptáky
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky
Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel si ji schovat
to asi ptákum záviděl že mohou poletovat
G
Bratříčku nevzlykej to nejsou bubáci
vždyť už jsi velikej to jsou jen
C
Když novinky mi sděloval u okna do ložnice
já krídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice
A tak jsem pozbyl anděla on oknem uletěl mi
Však přítel prý mi udělá nového z mojí helmy
Voda má, voda má rozcuchané vlasy
A kdo se na samé dno potopí
Kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek
F#mi
R: A proto
C
A As7
Emi
nýho kostela
v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla polámali mu krídla
díval se na mě oddaně já měl jsem trochu trému,
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému
Aby se napili z dlaní
Ubývá míst, kam chodívala po vodu
Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má
Bratříčku zavírej vrátka
Karel Kryl
Prší
tato
Hmi Emi
Hmi
Berán
a
noc
Hmi
Emi
C
venku
nebu
ka vlku
Hmi
Hmi
H7
Hmi
se
de
se
Emi
Emi
Emi
setmělo
kratká
Hmi
Hmi
zachtělo
rec:Bratříčku :
1. - zavrel jsi vrátka ?
2. -
Emi
zavírej
H7
vrátka!
Bratríčku nevzlykej neplýtvej slzami
nadávky polykej a šetři silami
Nesmíš mi vyčítat jestliže nedojdeme
Nauč se písničku není tak složitá opři se bratříčku cesta je
rozbitá
Budeme klopýtat zpátky už nemůžeme
Děkuji
Karel Kryl
Ami
G
Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce
Ami
G
vázat,
beránku, děkuji,
Ami
C
jež učí mne se tázat,
Všude křičel do té hrůzy ve válce že mlčí Múzy
muži by však mlčet neměli,
král do boje táh’, s tou vraždící lůzou
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul.
E
Ami
F
ji, děku ji, děku
Ami
G
E
ji, děku ji, děku
Ami
ji...
E
ten naučí mne píli,
G
bych mohl, bych mohl přinést dar,
F E
Ami
byť nezbývalo sí ly,
děku
G
marně jsi neu míral,
děku
G
děkuji, děkuji za nezdar:
Ami
Král do boje táh’, s tou vraždící lůzou
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul,
když v noci byl klid, tak oklamal stráže
a, nemaje páže, sám burcoval lid.
F
děkuji, děkuji za bolest,
Ami
Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,
děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,
Ami
F
ji, děku ji, děku
Ami
ji.
E
Děkuji, děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí,
pokoře, pokoře pro radost,
pokoře bez područí,
za slzy, za slzy děkuji:
ty naučí mne citu,
k živým, jež, k živým, jež žalují
a křičí po soucitu,
děkuji, děkuji, děkuji.
Pro touhu, pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost,
děkuji za to, že utká se
láska a nevraživost,
pro sladkost, pro sladkost usnutí
děkuji za únavu,
děkuji za ohně vzplanutí
i za šumění splavu,
děkuji, děkuji, děkuji,
Král a klaun
Karel Kryl
D
C
G
CG
C
G
C, G
Král do boje táh’ , do veliké dálky
C
G
a s ním do té války
D
C
G
D7
CG
G
jel na mezku klaun,
C
G
než hledí si stáh’ , tak z výrazu tváře
C
G
bys nepoznal lháře,
A
G
co zakrývá strach.
D7
Tiše šeptal při té hrůze:
R:
G
D7
C, G
"Inter arma silent musae,"
D7, C#7, D7
místo zvonku cinkal brněním
C
G
Král do boje táh’
C
C, G
G
a s ním do té války
D7
G
jel na mezku klaun
C
G
,
, do veliké dálky,
C, G
H, C, G, A7
.
Král do boje táh’, a sotva se vzdálil,
tak vesnice pálil a dobýval měst,
klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře,
jak smývali v páře prach z rukou a krev.
Tiše šeptal při té hrůze: Inter arma silent musae
místo loutny držel v ruce meč,
král do boje táh’, a sotva se vzdálil,
tak vesnice pálil a dobýval měst.
Král do boje táh’, a v červáncích vlídných
zřel, na čele bídných jak vstříc jde mu klaun,
když západ pak vzplál, tok potoků temněl,
klaun tušení neměl jak zahynul král:
kdekdo křičel při té hrůze:
"Inter arma silent musae,"
krále z toho strachu trefil šlak,
klaun tiše se smál a zem žila dále
a neměla krále, klaun na loutnu hrál,
D7
G
D7
G
klaun na loutnu hrál,
klaun na loutnu hrál ...
Divný kníže
Karel Kryl
Ami
C
Ami
Jel krajem divný kní
C
když z prstů koval mříže
Ami
|:on z vla
a
Ami
S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,
|: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :|
Veličenstvo kat
Karel Kryl
G
že, a chrpy po
Ami
G
G
Ami
E
vadly,
a z paží zábradlí ,
Ami
sů pletl drá ty, měl
hadry za bro káty,
Ami
G
V
G
Ami
zlá slova místo zbra
Kam šlápl, vyrůstaly jen ocúny a blín,
když slzy nezůstaly, tak pomohl jim plyn,
|:hnal vítr plevy z polí a Kristus křičel z kříže,
když rány léčil solí ten prapodivný kníže.:|
On pánem byl i sluhou, a svazek ortelů
si svázal černou stuhou, již smáčel v chanelu,
|:a hluchá píseň slábla, když havran značil cestu,
již pro potěchu ďábla vyhlásil v manifestu.:|
Měl místo básní spisy a jako prózu mor
a potkany a krysy a difosgen a chlor,
|:měl klobouk z peří rajky a s důstojností snoba
on vymýšlel si bajky, v nichž vítězila zloba:|
Měl pendrek místo práva a statky pro gardu,
v níž vrazi řvali sláva pro rudou kokardu,
|:on lidem spílal zrádců, psal hesla do podloubí,
v nichž podle vkusu vládců lež s neřestí se snoubí.:|
ní:|
|:
D
ponurém osvětlení gotického
kupčíci vyděšení
G, F, E Emi
kasematy z dlaní
Dál kníže nosí věnce tou zemí zděšenou,
on strach má za spojence, jde s hlavou svěšenou
|:a netuší, že děti z té země, v které mrazí,
prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí.:|
Emi
Ami
C
Emi
H
hledí do mi sálů
D
G
sálu
D
a houfec mordýřů si žádá pože hná ní,
Ami
vždyť první z
Emi
D, Emi, D
rytířů je
H7
Veličenstvo
Emi
Kat. :|
Morituri te salutant
Karel Kryl
Cesta je
Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu,
pod fialovou komží láhev vitriolu,
pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi
|: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :
G
D
C
D
C
D
z ostnatýho drátu páchne to shni lotinou,
v
Ami
Ami
kraji hnízdí hejno krkav
Emi
H7
lidu vládne mistr poprav
čí,
čí.
Král klečí před Satanem na žezlo se těší
a lůza pod platanem radu moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
|: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :|
Na rohu ulice vrah o morálce káže,
před vraty věznice se procházejí stráže,
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
|: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :|
R: Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou,
děti mají rády kornouty se zmrzlinou,
soudcové se na ně zlobili,
zmrzlináře dětem zabili.
Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat,
a bylo jim to málo, poručili dětem
|: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :|
F
G
prach a šterk a
a šedé šmrouhy
a z hvězdných
Emi
spína
Ami
D
R: Na korouhvi státu je emblém s gilo tinou,
G
C
Ami
G
Dmi
Dmi
G7
udusaná
Ami
C
kreslí do vla sů
G
C
drah má šperk co kamením se
a pírka touhy z
Emi
křídel pega
Ami
sů.
Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
má v ruce štítky a pase staniol,
a z očí chvíč jí plá, když háže do neznáma,
dvě křehké snítky rudých gladiol.
G
R: Seržante písek je bílý jak paže Daniely
Ami
G
C
počkejte chvíli mé oči uviděli
tu strašne dávnou vteřinu zapomnění
Ami
hlína
Seržante mávnou
G7
E
a budem zasvěceni
Morituri te salutant, morituri te salutant ...
Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
a písek víří křídla holubí
a marš mi hrál zvuk děl co uklidnění skrýtá,
a zvedá chmýři které zahubí.
Cesta je fér a prach a udusaná hlína
mosazná včelka od vlkodlaka
Rezavý kvér, můj prach a sto let stará špína
a děsně velká bíla oblaka.
Salome
Karel Kryl
Ami
G
E
Nám to nevadí
Matematická
C
Něžná i proradná, krutá i bezradná
Plamen i červánek, ďábel i beránek
C
C
F
G
E
U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčků
Císař dnes myslí byl, za tanec přislíbil
Království půl
R:
C
Ami
E
Salo me,
Ami
noc už je na sklonku
Salome, podobnas úponku
G
E
Podobna kytaře pro svého vladaře
Salome, tančíš
R: Salome, sťali už Křtitele
Salome, usměj se vesele
Točíš se ve víru, ústa jak upíru
Krví ti planou, Salome,
la la la...
Ami, C, F, E, Ami, C, E
Noci už ubývá, císař se usmívá
Pokojně mohu žít, všeho lze použít
Pro dobrý stát
Možná ho napadlo prastaré říkadlo
Dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse
Nemá se štkát
R: Salome, netanči, nechceš-li
Salome, hosté už odešli
Jenom roj komárů dopíjí z pohárů
Krůpěje vína
R: Salome, trochu jsi pobledla
Salome, v koutku jsi usedla
Víčka máš šedivá, nikdo se nedívá
Salome, pláčeš? La la la...
E
spěchám proto, riskuji, projíždím přes
G7
C
Řádí tam to stra šidlo,
C
R: |: Hej-h ej, hej-h ej,
G
Ami
C
někdo m usí bejt přece p itomej. :|
E
žere hlavně Pražáky a jmenuje se
Jožin z bažin už si zuby brou
F
F
G
a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce
Ami
oblohou,
Ami
Ami
všechny
zkameněla
Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána,
námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána,
láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd,
které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních
Láska je jako večernice plující černou oblohou
náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou,
G
mrtví milovat
Ami
nemohou ...
sí,
C
G
C
G
C
C, E
platí jen a pouze práš kovací letadlo.
Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice,
přivítal mě předseda, řek’ mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!"
R:
zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě
svíce
F
G7
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,
Láska je jako večernice plující černou
G
C
E
Říkám:"Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
R: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.
G7
Jožin.
ží,
Jožin z bažin kouše, saje, rdou sí.
Variace na renesanční téma
Vladimír Mišík
F
Ami
Jožin z bažin k vesnici se blí ží,
nx: {Nám to nevadí, že jsme pitomí,
naši {vedoucí, zvěřenci}, ti jsou jako my.;
R:}
G
Moravu.
C
G7
C
Nám to nevadí, že jsme pitomí,
naši potomci budou jako my.
R:
F
Oravu,
vystupuje z ba žin ,
C
Ami
Ami
G7
R: Jožin z bažin močálem se plí
Nám to nevadí, že jsme pitomí,
naši kantoři, ti jsou jako my.
R:
Ami
Jedu takhle tábořit Škodou 100 na
E
naši r odiče byli j ako my.
F
C
Ami
G
Nám to n evadí, že jsme p itomí,
Cukr i sůl
Ami
Jóžin z bážin
Ivan Mládek
Medvědi nevědí
Ivan Mládek
Ami
Ami
Medvědi
Dmi
nevědí, že
Dmi
až jednou
Ami, E, Am
Ami
procitnou,
E
tůristi nemaj’ zbraně,
Ami
E
počíhají si někde na
i
ně.
Výpravě v doubravě malý grizly ukáže se,
tůristé zajisté rozutíkají se po lese.
G
C
R: Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky
G
C
a dívčí dřeváky a drahé foťáky,
G
F
C
C7
medvědi je v městě vymění za zlaťáky
za ty si
G
Fdim
C
C
koupí ma liny,
Ami
med, a sla
,
Dmi
né
bu ráky.
Až to se mnu sekne
Jaromír Nohavica
Dmi
Až obuju si
A7
F
až i moja stara
Gmi
až
na
Dmi
A7
rano černe
C7
de
papirove boty,
vyjde dluhy pruvod smutečnich hostu
Slezsku Ostravu od Sikorova mostu,
pěkne, fajne
Dmi
F
pochopi, že nejdu do roboty,
až to se mnu sekne,
Gmi
Dmi
Dmi
Dmi
to bude
a pěkne,
A7
D7
pěkne,
až to se mnu
finitivně sekne.
Aby všeckym bylo jasne, že mě lidi měli radi,
ať je gulaš silny, baby smutne, muzika ať ladi,
bo jak sem nesnašel šledryjan ve vyrobě,
nebudu ho trpěť, ani co sem v hrobě,
to bude pěkne,
pěkne, fajne a pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
S někerym to seka, že až neviš, co se robi,
jestli pomohla by deka nebo teplo mlade roby,
kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem,
ať to se mnu šlahne tajak se starym Magdonem,
to bude pěkne,
pěkne, fajne a pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
Podvod
Nedvědi
Jedine, co nevim: jestli Startku nebo Spartu,
bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu,
na každy pad s sebu beru bandasku s rumem,
bo rum nemuže uškodit, když pije se s rozumem,
to bude pěkne,
pěkne, fajne a pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
Je sko
Já vím, že, Bože, nejsi, ale kdybys třeba byl, tak
hoď mě na cimru, kde leži stary Lojza Miltag,
s Lojzu chodili sme do Orlove na zakladni školu,
farali sme dolu, tak už doklepem to spolu,
až to se mnu sekne,
pěkne, to bude pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
Až obuju si rano černe papirove boty,
až i moja stara pochopi, že nejdu do roboty,
kdybych, co chtěl, dělal, všechno malo platne,
mohlo to byt horši, nebylo to špatne,
až to se mnu sekne,
B
kdybych, co chtěl, dělal, všechno malo platne,
Dmi
mohlo to byt horši, neby
až to se mnu
C7
... na
Dmi
A7
na
lo to špatne,
A7
Dmi, C7, Dmi, A7, Dmi
na ...
Emi
D7
Ami
Na dlani jednu z Tvých řas, do
G
tmy se koukám,
hraju si písničky Tvý, co jsem Ti psal.
půjdu
Ami
Ami
ro půlnoc a z kostela zvon
se mejt a pozhasínám –
Emi
H7
mi noc připomíná,
co bude dál?
Pod polštář dopisů pár, co poslalas´, dávám,
píšeš, že ráda mě máš a trápí Tě stesk.
Je skoro půlnoc a z kostela zvon mě noc připomíná,
půjdu se mejt a pozhasínám - co bude dál?
R: Chtěl jsem
Tebou
Ti
Emi
Ami
G
to ráno, kdy na posled snídal jsem s
říct, že už Ti nezavolám.
Pro jednu pito
G
Ami
mou holku, pro
podved jsem všechno, o
teď je mi
Emi
to líto.
H7
D7
pár nocí touhy
čem doma si sníš,
Emi, Emi/D, Cmaj7, Emi, Emi/D, Cmaj7
Kolikrát člověk může mít rád, tak opravdu, z lásky?
Dvakrát či třikrát, to ne, i jednou je dost.
Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná,
půjdu se mejt a pozhasínám - co bude dál?
R:
Emi, Emi/D, C, Emi, Emi/D, C, Emi, Ami, D7, G, Ami, Emi, Ami,
H7
R:
Básnířka
Jaromír Nohavica
Bláznivá Markéta
Jaromír Nohavica
G,D,C,D
Cmi
G
G
D
C
D
G,D,C,D
Mladičká básnířka s korálky nad kotníky
D
C
D
Emi
Fmi
Bouchala na dvířka paláce poetiky
C
G
C
G
S někým se vyspa la, někomu neda la
D
Láska jako hobby
G
Bláznivá Marké
nádraží
D
C
D
Tak o tom napsala sonet na čtyři doby
2x
G,D,C,D
Svoje srdce skloňovala podle vzoru Ferlinghetti
Ve vzduchu nechávala viset vždy jen půlku věty
Plná tragiky, plná mystiky
Plná splínu
Tak jí to otiskli v jednom magazínu
Bývala viděna v malém baru u Rozhlasu
od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu
Trochu se napila, trochu se opila
Na účet redaktora
Za týden na to byla hvězdou mikrofóra
Pod paží nosila rozepsané rukopisy
Ráno se budila vedle záchodové mísy.
Múzou políbena, životem potřísněná
Plná zázraků
A pak ji vyhodili z gymplu i z baráku
Šly řeči okolím, že měla něco se esenbáky
Ať bylo cokoliv, přestala věřit na zázraky
Cítila u srdce, jak po ní přešla
Železná bota
Tak o tom napsala sonet ze života
Pak jednou v pondělí, přišla na koncert na koleje
A hlasem pokorným prosila o text Darmoděje
Péro vzala, pak se dala
Tichounce do pláče
|:A její slzy kapaly na její mrkváče:|
Cmi
zpí
vá,
G7
ta v
Fdim
Cmi
zpí
G
Cukrářská bossa-nova
Jaromír Nohavica
G7
podchodu těšíns
vá,
je to princezna zakle tá, s
paží,
Fmi
když
za
G7
me
Cm
zpí
Cmi
R: Vajglové
ivá,
G7
zpí
G7
Fdim
Cmi
vá a za
erární metlou
Cmi
zpí
vá,
G7
Cmi
bláznivá
Fdim
la la
me
Cmi
Cmi
G7
Cmi
úst a oči plonk, to zpívá
Marké
la
G7
la
Cmi
ta,
Cmi
Fmi
la
Cmi
la
Cmaj7
přítel
tá,
snídá sedm k
Dmi7
spořádá, dá si
G7
Dmi7
G7
remrolí
C#dim
repete,
cukrlát ko,
jen tak pod on totiž Cmaj7říká: C#dimDobré lidi zuby Dmi7nebolíG7
a je to
vá a
a
Cmaj7
paráda, chodit
Dmi7
mít,
G7
mít v ústech
Cmaj7
R:
Sláva,
G7
G7
Markéta,
la la
C#dim
becherovky,
Cmaj7
Fdim
C#dim
Cmaj7
a když je
blues, rumový song, jízdenková
symfonietta,
Es
Cmi
zpí
G7
Cmi
Můj
kého
tá.
G7
pach piva z
Cmi
Cmi
hurá, hurá,
G7
la
la.
Famózní subreta na scéně válečného šantánu
byla, byla krásná k zbláznění,
Líza i Rosetta, lechtivé snění zdejších plebánů,
byla, byla, byla, a není.
R:
V nádražním podchodu jak v chrámu katedrály v Remeši
ticho, ticho, Markéta housku jí,
pak v kanclu u vchodu své oranžové blůzy rozvěší,
a já ji, a já ji, a já ji pořád miluji ...
C#dim
cukr a
sladko.
na něho
a on jim
Dmi7
G7
káva a půl litru
C#dim
Dmi7
hurá, půjč mi
bůra, útrata dnes
Cmaj7
C#dim
Dmi7
G7
Emi7
tuhletu
cukrářky z celé
dělají slaďounké
za odměnu zpívá
G7
C#dim, Dmi7, G7
Dmi7
dělá čtyři stovky,
všechny
po světě
Cmaj7
republiky
cukrbliky
A7
zas a znovu
cukrářskou bossa-no
Cmaj7
vu.
C#dim, Dmi7,
Můj přítel Karel pije šťávu z bezinek,
říká, že nad ni není,
že je famózní, glukózní, monstrózní, ať si taky dám,
koukej, jak mu roste oblost budoucích maminek
a já mám podezření,
že se zakulatí jako míč
a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč
a já zůstanu sám, úplně sám.
R:
Můj přítel Karel Plíhal už na špičky si nevidí,
postava fortelná se mu zvětšuje,
výměra tři ary,
on ale říká: glycidy jsou pro lidi,
je prý v něm kotelna, ta cukry spaluje,
někdo se zkáruje, někdo se zfetuje
a on jí bonpari, bon, bon, bon, bonpari.
R:
Darmoděj
Jaromír Nohavica
Ami
Šel včera městem
a šel po hlavní
Ami
šel včera městem
a já ho z okna
C
muž
Emi, Ami
muž
Emi
G
,
na flétnu chorál hrál,
znělo to jako
Ami
zvon
a byl v tom všechen
Emi
F
žal,
ten krásný dlouhý tón,
a já jsem náhle
Ano, to je
E7
F#dim
on, to je
věděl:
Ami
on.
Vyběh' jsem do ulic jen v noční košili,
v odpadcích z popelnic krysy se honily
a v teplých postelích lásky i nelásky
tiše se vrtěly rodinné obrázky,
a já chtěl odpověď na svoje otázky, otázky.
R: Na na na...
Emi
Můj Darmoděj
C
G
Jestlipak vzpomínáš si ještě na tu noc,
jich bylo pět a tys' mi přišel na pomoc,
jó, tehdy nebýt tebe tak z mých
dvanácti žeber nezůstalo příliš moc.
,
vagabund osudů a lásek,
Emi
viděl
Ami
Ami
třídě,
Emi
Ami
R:
Ami, Emi, C, G, Ami, F, F#dim, E7
Ami, Emi, C, G, Ami, F, F#dim, E7
Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát,
měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad,
a on se otočil, a oči plné vran,
a jizvy u očí, celý byl pobodán,
a já jsem náhle věděl kdo je onen pán onen pán
Celý se strachem chvěl,
když jsem tak k němu došel,
a v ústech flétnu měl od Hieronyma Bosche,
stál měsíc nad domy jak čírka ve vodě,
jak moje svědomí, když zvrací v záchodě,
a já jsem náhle věděl:
to je Darmoděj, můj Darmoděj.
F
jenž prochází všemi
F#dim
sny,
E
ale dnům 7vyhýbá se,
můj Darmoděj, krásné zlo,
jed má pod jazykem,
když prodává po domech jehly se slovníkem.
Šel včera městem muž, podomní obchodník,
šel, ale nejde už, krev skápla na chodník,
já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon
a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón,
a já jsem náhle věděl:
ano, já jsem on, já jsem on.
R: Váš Darmoděj, vagabund osudů a lásek,
jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se,
váš Darmoděj krásné zlo jed mám pod jazykem
když prodávám po domech jehly se slovníkem.
Přítel
Jaromír Nohavica
A
E
D
E
Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten čas,
táhlo nám na dvacet a slunko bylo v nás,
Hmi
A
E/G#
.
Možná, že hloupý, ale krásny byl náš svět,
zdál se nam opojný jak dvacka cigaret
a všechna tajná přání plnila se na počkání
anebo rovnou hned.
Hmi
D
Kam jsme se poděli
kam jsme se to poděli,
A
E
kde je ti konec, můj
Hmi
R: Kam jsme se poděli kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj nejlepší příteli,
zmizels' mi, nevím kam,
sám, sám, sám, peru se teď sám.
Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten rok,
každá naše píseň měla nejmíň třicet slok
a my dva jako jeden ze starých reprobeden
přes moře jak přes potok.
Tvůj děda říkal: ono se to uklidní,
měl pravdu, přišla potom spousta malých dni
a byla velka voda vzala nam, co ji kdo dal,
a tobe i to posledni.
R: Kam jsme se poděli kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj bývalý příteli,
zmizels' mi, nevím kam,
sám, sám, sám, zpívám tu teď sám.
D
vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky,
ale taky bez příkras
R:
Dneska uz nevím, jestli přiběh' by jsi zas,
jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas
a vlasy vlasy kratší, jó,bývali jsme mladší,
no a co, vem to ďas.
F#mi
E
jediný příteli,
zmizels' mi, nevím kam,
F#mi7
D
A
sám, sám, sám, jsem tady sám.
Jestlipak vzpomínáš si na to, jakýs' byl,
jenom mi netvrď, že tě život naučil,
člověk, to není páčka, kterou si, kdo chce, mačká,
to už jsem dávno pochopil.
A taky vím, že srdce rukou nechytím,
jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty,
a přesto líto je mi, že už nám nad písněmi
společný slunko nesvítí.
R: Kam jsme se poděli,kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj jediný příteli,
zmizels' mi, nevím kam,
sám, sám, sám, jsem tady sám.
Děvenka Štěstí a mládenec Žal
Jaromír Nohavica
Ami
E7
F6
Děvenka Štěstí a
Ami
v plátěných hazuchách se
z
Ami
jednoho talíře sní
ona má
Dmi
Dmi
bílý šlo
Ami
|:
mládenec Žal
spí v jedné posteli, kte
E7
Divoké koně
Jaromír Nohavica
G7
Dmi
rou jim vítr stlal,
F6
Dmi
tulí ve spánku,
jíř, on chodí v černé kutn
G7
C
děvenka s
E7, Ami
pod obojí
Ami
Dmi
mládencem,
E7
dva věční
Ami
Dostal jsem včera poštou obálku,
v ní Čínská modlitba štěstí,
někdo mi tímto přeje na dálku
suché a velmi rovné cesty,
mám to jen opsat desetkrát a poslat smutným lidem,
řetěz se nesmí zpřetrhat a štěstí samo přijde,
vložil jsem do stroje papíry s kopíráky,
že komu smutno je, ať pozná radost taky.
Děvenka Štěstí a mládenec Žal
spí v jedné posteli, kterou jim vítr stlal,
v plátěných hazuchách se tulí ve spánku,
z jednoho talíře snídají pohanku,
ženich a nevěsta, my jejich svatebčané,
na cestách-necestách čekáme, co se stane,
ze síně svatební zní dlouhé pastorále.
Děvenka s mládencem a tak dále...
E7
Vzduch
Dmi
Ami
divoké
kem:|,
Ami
F
těžký
tabá kem.
Vzduch
tabá
Ami
Ami
těžký
Ami
C
koně, běželi
C
Emi
Dmi7
F
C
Emi,
Z Těšína
vyjíždí
vlaky co čtvrthodi nu,
Dmi7, G
Dmi
byl a divně
Ami
voněl
C
včera jsem
Emi
Dmi7, G
Dmi
byl a divně
Ami
voněl
kem.
F
G
nespal a
Dmi7
F
C
svatý Medard, můj patron, ťuká si na
F
G
F
C, Emi,
ani dnes nespočinu,
G
Ami
F6,
|:Běželi, běžěli, bez uzdy a sedla,krajinou řek a hor:|
|:Sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor:|
|:Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost:|
|:naše touho ještě neumírej, sil máme dost:|
|:V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera:|
|:milování je divoká píseň večera:|
|:Stébla trávy sklání hlavu , staví se do šiku:|
|:král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků:|
|:chtěl bych jak divoký kůň běžet běžet, nemyslet na
návrat:|
|:s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád:|
Já viděl divoké koně….
G
če lo,
C, Emi, Dmi7,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
G, C
rozsévači
.
Děvenka Štěstí a mládenec Žal
stáli mi za zády a četli, co jsem psal,
smáli se: hlupáček, svatá prostota,
jako by ještě neznal cesty života,
potom se líbali, bylo to vážně k vzteku,
ohledy nebrali, vlezli pod jednu deku
a ona vzdychala, on šeptal polohlasem,
páska mi dopsala a potom přetrhla se.
Dmi
ě,
, jak vese le, tak smutně,
F
Ami
Ami
v
dřevěné kořence semínka po bodlá
čí,
milenci
soumra
G#dim
dají pohanku,
C
Já viděl
Dokud se zpívá ještě se neumřelo
Jaromír Nohavica
Ve stánku koupím si housku a slané tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky,
ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Do alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu,
za oknem míhá se život jak leporelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze,
i kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.
Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,
zvedl jsem telefon a ptám se:"Lidi, jste tam?"
A z veliké dálky do uší mi zaznělo,
/: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :/
Dopisy bez podpisu
Jaromír Nohavica
Ami
Dopisy
Emi
Ami, Emi, Ami
C
bez podpisu,
změněným
G
Gaudeamus igitur
Jaromír Nohavica
slovíčka plná hnisu,
Emi
rukopisem,
C, E7, Ami
vykřičník
Ami, Emi
dopisem,
Ami
výstřely
Emi, Ami
C
Emi
Ami
těžkou zbraní
Emi
výstřely
G
G
Ami
Emi
C
za
prostříleli
C
G C
F
polá
G
mal
F
angrešto
G
Emi
F
mi nohy.
vé
Ami
G F
keře,
a já jsem čekal svo je kama rá dy
a nechal otevřené všecky dveře. hm-m
V blátivých bagančatech někdo mi v duši šlape
a blíny jedovaté zasadil pod okapem,
znát aspoň křestní jména anebo souřadnice,
ach, zlobo bezejmenná, ty bolíš o to více.
A já jsem z oken sundal žaluzie
a chodím zimou, dešťem prostovlasý,
dokud mě nějaký blesk nezabije
či dokud za blázna mě neprohlásí.
Ami
C
Nestůjte
Emi
já chci vás
Ami, Emi
ke mně zády
Emi
G
vidět čelem,
C
jak znám své kamará dy,
Emi
C
nepřátele,
G
E7
ch
,
Ami
ci znát i
C
G
jak znám své kamarády, jak znám své kamarády,
Ami
chci znát i
Emi
nepřáte
Ami
le
Ami7
...
Ami
C
Daleko na
D
Moranu
žije tam
G
Ami
krákal k
Ami
Ami,G,C,G
E7
igitur
snídají
F
C
úsvitu, za stodoličkou, za naší
C
Gaudeamus igitur
G,Emi,D,G C
Ami
gaudeamus
Ten průvod jara ještě v plínkách
sunul se pomalu, od úst šla pára,
led o ledy břinkal a bylo Tří králů
Šly panny s chlapci, přímrazky je zábly
a hřála naděje, dva zvony bily,
jeden pro konstáble, druhý pro zloděje
Emi
A
D
severu je Grónská zem,
A
D
Eskymačka s Eskymá kem,
|: my bychom
na stranu
C
G
valaši a havran
Emi
Emi
D
Za nimi chlapci kvítka pod košilí ,
Když vítr zadul
Morana jak sosna chřestila větvemi
Úplně vzadu, zima neúprosná ležela při zemi.
G7
Ami
G
F
Někdo mi vlezl v no ci do zah ra dy,
Ami
C
R: Ve stájích ržáli
Emi
D
čele šly panny,
celé bosé byly a nesly
,
Ami, Emi
C, E7, Ami
G
Emi
Ami
klobouky
ze zálohy,
já nemo hu se bránit
C
Ami, Emi
V
Grónská písnička
Jaromír Nohavica
Emi
G
umrzli, jim není zima,
A
nanuky a eskima.
D
:|
Mají se bezvadně, vyspí se moc,
půl roku trvá tam polární noc,
na jaře vzbudí se a vyběhnou ven,
půl roku trvá tam polární den.
Když sněhu napadne nad kotníky,
hrávají s medvědy na četníky,
medvědi těžko jsou k poražení,
neboť medvědy ve sněhu vidět není.
Pokaždé ve středu, přesně ve dvě
zaklepe na na íglů hlavní medvěd:
"Dobrý den, mohu dál na vteřinu?
Nesu vám trochu ryb na svačinu."
V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí,
psi venku hlídají před zloději,
smíchem se otřásá celé íglů,
medvěd jim předvádí spoustu fíglů.
Tak žijou vesele na severu,
srandu si dělají z teploměrů,
my bychom umrzli, jim není zima,
neboť jsou doma a mezi svýma.
D
Heřmánkové štěstí
Jaromír Nohavica
G
Madonnu Donatella jsem zahlídl, jak zhásela svíci,
heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci,
C
ve frontě na mumii mám kruhy pod očima,
růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá.
Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli,
pomalu vychládají naše důlky na posteli,
všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou,
že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.
G
nad horizontem už mi hvězda bliká,
C
G
ještě není moje, ještě
G
co našel jsem to u srdce si nesu
co ztratil mizí v nenávratně
na bříze na kmeni vyrostla holubinka
navždycky ztracený slyším jak srdce cinká
ach lásko - lásko z heřmánku
už mi to začíná už křičím ze spánku Martina!
ucítil jsem vůni
už mi to
Ami
D7
Ami
se mě
heřmánku
začíná už křičím
Emi
D7
nedotýká,
C
G
ze spánku Martina!
Někdo mě popadl a postavil ke zdi
měsíc se dral oknem do pokoje
počkejte chvíli - teď padají hvězdy
a jedna z nich je ta moje
odněkud ze tmy brnká slepý kytarista
polibek letmý řekou plyne voda čistá
ucítil jsem vůni heřmánku
už mi to začíná už křičím ze spánku Martina!
D
R1: Láska je hora,
D
kdo z nás ji zdo
Ami
R2:
láska je hora
Emi
C
Emi
Emi
D7
vysoká
C
hora,
C,G,C,G,C,G
Ami
G
G
lidi kolem,
C
na nebi ptáci, brečí dítě, tramvajáci táhnou sítě,
ulicemi padají
Ami
Ami
Emi
ryby k zemi,
nad domy, nad střechami
mávam mu gerberami, se
D7
D7
Ami
G
letí smutně čáp,
dá si na okap.
Herodes v bílém plášti vraždí neviňátko
v kamnech kosti praští a po koláčích sladko
pod okny na mě troubí limuzína
Nebreč a pojď - tak zle to nezačíná
ach smutky - smutky z heřmánku
už mi to začíná už křičím ze spánku Martina!
Ve stráni karlovických lesů srpnové slunce zlátne
F
Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěs tí,
zda-li to ještě tluče,
Venku je bláto, prší štěstí, cinká zlato,
po ná městí s parazolem chodí
Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle,
kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé,
kdy není tma, ale ještě ani vidno není,
bdění je bolest bez slastného umrtvení.
Mikymauz
Jaromír Nohavica
E
G
vysoká, hora vysoká .
Emi
R: Postele rozdělené na dva suverénní státy,
ozdoby na tapetách jsou jak pohraniční dráty,
ve spánku nepřijde to, spánek je sladká mdloba,
že byla ve mně láska, je jenom pustá zloba,
dráty bych zrušil.
Nad domy nad střechami letí hejno vran
už nikdy nikdy sami nikdy nikdy sám
Madonna Donatella, Madonna Donatella ...
G,C,G,C,G
lá, kdo z nás ji zdolá
R1: Láska je hora vysoká hora
kdo z nás ji zdolá, kdo z nás ji zdolá
láska je hora vysoká hora vysoká
Venku je bláto prší štěstí cinká zlato
po náměstí s parazolem chodí lidi kolem
na nebi ptáci brečí dítě tramvajáci táhnou sítě
ulicemi padají ryby k zemi
Dmi
G
E
zda-li mám ještě štěstí,
F
nebo je po mně a já mám voskované bo ty,
E
ráno co ráno stejné
Dmi
E
Ami
probuzení do nico
ty.
Není co, není jak, není proč, není kam,
není s kým, není o čem, každý je v době sám,
vyzáblý Don Quijote sedlá svou Rosinantu
a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.
E
F
R: Zapínám telefon -
Dmi
F
špatné zprávy chodí jako
Dmi
C
jsem napůl bdělý a
G7
E
E
záznamník cizích citů,
Dmi
E
policie za úsvitu,
napůl ještě v noční pauze,
měl bych se smát, ale mám úsměv Mikymauze,
Ami
rána bych
Ami/G
F, E, Ami
zrušil.
Dobrý muž v rádiu pouští Čikoreu,
opravdu veselo je, asi jako v mauzoleu,
Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle,
usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet,
opřený o kolena poslouchám tvoje slzy,
na život je už pozdě a na smrt ještě brzy.
R: Co bylo kdysi včera, je, jako nebylo by,
káva je vypita a není žádná do zásoby,
věci, co nechceš, ať se stanou, ty se stejně stanou,
a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou,
máslo bych zrušil.
Povídáš o naději a slova se ti pletou,
jak špionážní družice letící nad planetou,
svlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce,
dvacet let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.
Z plakátu na záchodě prasátko vypasené
kyne mi, zatímco se kolem voda dolů žene,
všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku,
jenom mně tady zbývá prodýchat pár okamžiků.
R: Sahám si na zápěstí a venku už je zítra,
hodiny odbíjejí signály Dobrého jitra,
jsem napůl bdělý a napůl ještě v noční pauze,
měl bych se smát, ale mám úsměv Mikymauze,
lásku bych zrušil.
Milionář
Jaromír Nohavica
U nás
D
A
v domě říka jí mi Franta
bo už od pohledu
A dyž
nebo
D
A7
G
kery něco
Ha ha...
a ja
A7
chytry jsem jak
Emi
A7
D, Emi, A7, D
všecko najdu
Šiška,
D
liška.
neví
D
dyž je na co
tak de za mnu a ja
D
levy,
všecko najdu
D
v knižkach.
, tak de za mnu
D
v knižkach.
Raz mi říkal jeden známy dole v baře,
že s tu hlavu moh bych do Milionaře.
Čemu ne říkám si brachu,
šak má Železný dost prachu
no a Čechovi se podíváš do tvaře.
Dostal jsem se mezi partu uchazeču.
Nikdo nemá šajnu jak tam nervy teču!
Všecko viděl jsem to hněde
tak jsem zmáčknul á, bé, cé, dé
no a už ňa kurva, ke stolečku vleču.
Čech to začal takym malym interiew,
co pry robim esi kuřim a co piju.
Tak jsem řeknul, co jsem řeknul,
on se evidentně leknul
a už začly blikat světla ve studiu
První otázka, pry co je ukulele.
Tož to se přiznam, měl jsem bobky u prdele.
Tak jsem radši hlavu sklonil,
abych to všecko nezkonil,
říkám: "Chtěl bych se obratit na přitele."
Lojza byl po hlasu silně nevyspaly,
asi zase celu šichtu prochlastali.
Bylo slyšet, jak tam dycha,
ale třicet vteřin ticha.
To je tak, dyž se vam kamarad navali.
Moju staru zatím doma braly mory,
lidi ohryzavali televizory.
Tady nešlo nad čim plesat,
tož padesat na padesat,
ať vím, esi su to ty bulharské hory.
A už jasně na tym komputuře sviti:
buďto je to za A) vzacne lučni kviti,
nebo za B) nastroj strunny ,
tu de kurňa o koruny
a ja stejně jak na začatku jsem v řiti.
a ta stovka co mi zbude,
to je přispěvek na chude,
bo Ostrava je region razovity.
Hlídač krav
Jaromír Nohavica
C
Když jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
F
Čech tam zatím maval tymi svymi čisly.
Tak si řikam: Franta napij sa a mysli.
Jake tudy sakypaky,
obratiš se na divaky,
šak tu zatím za ty prachy enem kysli.
Sam jsem byl zvědavy co publikum zvoli,
bo aj v obecenstvu možu sedět voli.
Devadesat procent za B),
ale to mi přišlo slabe,
bo co není stopro to mě dycky skoli.
Ještě že jsem chlap, co zboja neutika.
Říkam: "pane Čechu, pujdem do rizika."
Měl jsem v gaťach nadělano,
ale Čech zakřičel: "Ano,
mate pravdu, je to nastroj hudebnika!"
/Ha ha... měl sem pravdu, byl to nástroj hudebníka./
Lidi tleskali, bo uspech to byl plny.
Radosti zrobili dvě mexicke vlny.
A ja co mam srdce skromne,
jako všeci z Dolni Lomne,
jsem byl spokojeny, bo sem ukol splnil.
"Pane Čechu, nerad přetahnul bych strunu.
Končim hru a beru tisicikorunu."
Čech se jenom chytnul stolu,
obočí mu spadlo dolu
no a už se modry ku podlaze sunul.
První třidu do Ostravy Intercity.
V jidelňaku celu cestu valim kyty
G
C
až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv.
Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
F
G
C
já jim ale na to řekl:"Ch ci být hlídačem krav."
C
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany a mýt se v lavoře,
F
G
C
od rána po celý den zpívat si jen,
zpívat si: pam pam pam
F, G, C
...
K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčetl jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
R:
Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.
R:
Moje malá válka
Jaromír Nohavica
Ami
Do klopy
F6
jsem si vetkl
F
E7
rekrutské
C
H
Ami
B
třepetálky
a odchá zím dnes večer do svojí malé války.
Dmi
C
Ne, není
E7
vyhlášena
E
Ami
F
patentem císař
F6
jen ustoupit
už nelze,
pána,
E
E7
když padne první rá
Ami
Fadd9
pro hosty,
C
C
já, snůška zděděných
F
a obyvatel
na.
Tamboři mého srdce do oslích kůží bijí
a ve mně šikují se korouhve kompanií.
Já, pacifista lásky a věčný mírotvorce,
kreslím teď lebku s hnáty, kreslím teď lebku s hnáty,
kreslím teď lebku s hnáty pastelkou na praporce.
Velice moc se bojím, držte mi, prosím, palce,
poteče hodně krve v té mojí malé válce,
vzpomeňte na mě v dobrém, až přijdou zprávy z fronty,
já prostě odcházím jen, já prostě odcházím jen,
já prostě odcházím jen bránit své horizonty.
Bránit svůj kousek země, čvrt čtverečního metru,
víc místa nezabírám v botách, čapce a svetru.
Berou mi moje, moje, a proto dneska večer
jdu do své malé války, jdu do své malé války,
odcházím do své války, jdu proti mečům s mečem.
C
Mám rozestláno na posteli
zuby si čistím cizím zubním
Fmaj7
jen ustou pit už nelze, jen ustou pit už nelze,
Ami
V pokoji, kde jsem včera spal,
vypnuli topení a topila krása,
měli jsme na sobě jen flaušový šál
a já jsem křičel, že láska je zásah,
bláznivá Markéta ať nám zapěje,
že až sejdem ze světa, čáry máry fuk, nic se neděje,
nic se neděje, nic se neděje ...
Možná že se mýlim
Jaromír Nohavica
Dmi
F
Emi
G
Fadd9
kartáčkem,
vlastností
planety Zem,
C
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady
Dmi
F
C
na světě na krátký víkend na cestovní pas.
Fadd9, C Fadd9
Pan farář nabízel mi věčný život,
říkal: musíš, chlapče, přece v něco věřit,
a já si dal nalačno jedno pivo
a spatřil anděly, jimž pelichá peří,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.
C
F
C
F
C
R: Možná, že se mý lím, možná se mý lím,
snad mi to
Emi
F
C
dojde léty, snad mi to dojde léty,
F
C
F C
mám na to jenom chví li, dojít od startu k cí li,
a tak si
Emi
F
zpívám, a tak se dívám,
C
a tak si dávám do trumpety.
Fadd9, C Fadd9
Jsou prý věci mezi nebem a zemí,
já o nich nevím a možná měl bych vědět,
já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl,
já nechtěl nikdy na trůnu sedět,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.
Vy, náčelníci dobrých mravů,
líbezní darmopilové a marnojedky,
proutkaři pohlaví a aranžéři davů,
vy jste mi nebyli na svatbě za svědky,
bláznivá Markéta, ta mi svědčila,
že kdo vchází do světa, jako bys' vypustil motýla.
R:
Myš na konci léta
Jaromír Nohavica
Všichni už
C
Ami
G
E
spí, jenom my dva jsme vzhů
C
poslední dva v celém do
Dmi
Dmi
Dmi
Dmi
E
já dělám na papír
E
Ami
F
a ona kouká se po
E
já dělám na papír
E
a ona kouká se
mě,
E
litera turu
G, C
Ami
Ami
E7
mně
G
E
litera turu
E, Ami
po mně.
Šedivá myš, zřejmě odněkud z polí,
je konec léta a začátek sklizně,
|: jenom si nemysli, ono to bolí,
když někdo kosou tě řízne. :|
Však já si nemyslím, kámoško v bídě,
klidně tu přenocuj, nějak se vejdem,
|: ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde
a večer se zase sejdem. :|
Budeme společně do noci škrábat,
ty svými zoubky, já perem,
|: nevadí, že máme jinačí kabát,
hlavní je, jak ten svět berem. :|
Je konec léta a mně přišlo líto,
že chodí po polích vrazi,
|: škodíš-li, neškodíš - kdo rozsoudí to,
a tak ti nabízím azyl. :|
Ami
ru,
Muzeum
Jaromír Nohavica
D
A
Ve Slezském muzeu, v oddělení
G
Hmi
D
je bílý krokodýl a medvěd a liška a
D
A7
trilobiti,
D
A
chodí se tam jen tak, co noha nohu
G
D
třetihor
A7
kamenní
Hmi
mine,
abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno
A7
D
pomíjivé živobytí ,
a možná to bude zrovna muž, který osobně znal Egypťana
Sinuheta,
dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus
metronomu,
který tady klepe od počátku světa,
nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem,
až nebudem,
jen navezená mrva v boží stáji,
v pět třicet pět jednou z pravidelných linek,
sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se
zavírají.
Žena doma pláče a děti doma pláčí,
pak vyjdeš do parku a
celou noc se touláš noční
pes potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty
Opavou
a
ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš
C
G
D G
a opájíš se představou, jaké to bude v ráji,
pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty,
D
A
Hmi
v neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu,
linek,
v pět třicet pět jednou z pravidelných
kterou tam pro tebe už mají,
G
D
A7
sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře v pět třicet pět jednou z pravidelných linek,
D
sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se
se zavírají.
zavírají.
Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat,
složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost
peněz,
Kapr
můžeš se za odměnu svézt na velkém kolotoči,
Jaromír Nohavica
dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně,
a ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil
C
Dmi
G7
C
a volat:"Tutanchámon, vivat, vivat!" po egyptském kraji,
Na rybníce jsou velké vlny,
dělají se od příro dy,
v pět třicet pět jednou z pravidelných linek,
Dm
G7
C
inevystr čí čumák z vo dy.
kapr, ten je opatrný,
sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se
zavírají.
C
Dmi
R: |:Šp louchy-šplouchy, štika žere mou
chy,
G7
C
Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku,
žbluňky-žbluň ky, a kapr meruň ky:|
ve Valtické poručíš si čtyři deci rumu a utopence k tomu,
na politém stole na ubruse píšeš svou rýmovanou
Nevylézej, kapře milý, je tam velké vlnobití,
Odysseu,
chlupy vodě se naježily, mohl by ses utopiti.
nežli přijde někdo, abys šel už domů,
R:
ale není žádné doma jako není žádné venku, není žádné
venku,
to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají,
v pět třicet pět jednou z pravidelných linek,
sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se
zavírají.
G
D4sus
Možná si k tobě někdo přisedne,
G
Kdo na moje místo
Jaromír Nohavica
R1:
Ami
C
E
tak málo mám k
R1:
Až bude
Dmi
Ami
kdo
R1:
Dmi
R2: V
G
Tak málo mám krve, tak málo mám
E
rve a ještě mi teče z
růst nade mnou t
na moje
Ami
Dmi
Ami
Ami
Ami
Dmi
G
noc zřela mi z očí, plam z nozdry mi
G
Ami
vál,
nech svítilo s lunce, nech večer se šeřil,
já semknutou
Ami
C
brvou ty vrahy jsem měřil:
G
ty bohaté židy, ty grofy ze š lachty,
já - škaredý
2x R1:
R2:
Ami
nít,
E
G
C
Dmi
vihne můj štít?
dým zahal en vítkovsk ých pecí jsem
C
krve,
úst.
ráva, až budu h
místo, kdo zd
C
Ami
E
horník, jak vyskočil z šachty.
R1: Kdo zdvihne můj štít, kdo zdvihne můj štít,
kdo zdvihne můj štít, kdo zdvihne můj štít?
Ami
stál,
R: Jdou po mně jdou, jdou, jdou,
na nočních stolcích mají fotku mou,
kdyby mě klofly, jó, byl by ring,
být pod pantoflí je hůř než v Sing-sing.
Jdou po mně jdou
Jaromír Nohavica
D
G
D
Býval jsem chudý jak kostelní myš,
na půdě
F#mi
G
půdy jsem
D
Hmi
A
|: pak jednou v létě řekl jsem si:
G
D
A
míval svou skrýš,
G
Hmi
D
ať,
svět facku je tě, a tak mu to vrať. :|
Ami
Když mi dát nechceš, já vezmu si sám,
zámek jde lehce a adresu znám,
|: zlato jak zlato, dolar či frank,
tak jsem šel na to do National Bank. :|
D
G
Ami
C
D
A
Hmi
G
D
chytli, jó, byl by ring,
C
G
D, A, G, D
tma jako v pytli je v celách Sing- sing.
Ve státě Iowa byl od poldů klid,
chudičká vdova mi nabídla byt,
|: jó, byla to kráska, já měl peníze,
tak začla láska jak z televize. :|
G
zmizela jako laň u lesa v remízku
E
Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem
až příště přiletí my už tu nebudem
my už tu nebudem ach pýcho marnivá
spatřil jsem kometu chtěl jsem jí zazpívat
Ami
R:
G
O vodě o trávě
Dmi
G
o lese
E7
R: O vodě o trávě o lese
o smrti se kterou smířit nejde se
o lásce o zradě o světě
bude to písnička o nás a kometě
o lásce o zradě
Dmi
Ještě mi scházíš
Jaromír Nohavica
Ami
Ami
Ještě se mi o tobě
ještě mě budí v
Dmi
o světě
a o všech lidech co kdy žili na téhle planetě
Ami/G
Ami/G
F
zdá, ještě mi nejsi lhostejná,
F
noci takový zvláštní pocit,
F
ještě si zouvám boty, abych snad neušpinil
D#dim
E
náš nový běhoun v síni.
C
o smrti se kterou smířit nejde se
Ami
Jak socha Davida z bílého mramoru
stál jsem a hleděl jsem hleděl jsem nahoru
až příště přiletí ach pýcho marnivá
já už tu nebudu ale jiný jí zazpívá
chtěl jsem jí zazpívat ona mi zmizela
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků
na každém rohu ma jí fotku mou,
kdyby mě
Spatřil jsem kometu oblohou letěla
Dmi
R: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou,
G
Kometa
Jaromír Nohavica
marnost mě vysvlékla celého donaha
R: Ještě mi
Ami
C
G
scházíš, ještě jsem ne přivykl,
že nepři cházíš,
C/H
že nepřij
F
Ami
deš,
E
že zvonek ne zazvoní, dveře se neotevřou,
Však půl roku nato řekla mi:"Dost,
tobě došlo zlato, mně trpělivost,
/: sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš,"
tak jsem na cestě a chudý jak veš. :/
R:
Na hvězdném nádraží cinkají vagóny
pan Kepler rozepsal nebeské zákony
hledal až nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství která teď neseme na bedrech
že prostě
Klenotník Smith mi do očí lhal,
dvě facky slízl a dal, vše mi dal,
|: a pak jsem vzal nohy na ramena,
ten, kdo nemá vlohy, nic neznamená. :|
Velká a odvěká tajemství přírody
že jenom z člověka člověk se narodí
že kořen s větvemi ve strom se spojuje
krev našich nadějí vesmírem putuje
Ještě je na zrcadle dech, mlhavá stopa po tvých rtech
a v každém koutě jako čert kulhavý skřítek Adalbert,
ještě tě piju v kávě a snídám v bílé vece,
ještě jsi ve všech věcech.
R:
Teď ve státě Utah žiju spokojen,
pípu jsem utáhl a straním se žen,
|: jó, kladou mi pasti a do pastí špek,
já na ně mastím, jen ať mají vztek. :|
R: bez spevu
Ami, Dmi, G, C, Ami, Dmi, E7
Spatřil jsem kometu byla jak reliéf
zpod rukou umělce který už nežije
šplhal jsem do nebe chtěl jsem ji osahat
E
Ami
F
G
C
jinde s jiným jseš,
E
ještě mi scházíš, ještě stále mi
Ami, Ami/G, F
Ami
scházíš
Ami/G, F,
Když mě brali za vojáka
Jaromír Nohavica
Krajina po bitvě
Jaromír Nohavica
Ami
Dmi
G
C
Když mě brali za vo jáka
C
stříhali mě doho la.
Já
Dmi
E
vypadal jsem jako
Ami
F
C
G
la, la, la,
Ami
Míříme na sebe míříme já a ty
F
ticho je kolem jen pes štěká za vra ty
Jak ti všichni doko la,
G
ach koho žádat o radu a o pomoc
když oba usínáme
Ami
blbec
B
na louce leží mrtví
C
padá déšť do es
E
jak ti všichni doko
Ami
Zavřeli mě do kasáren,
začali mě učiti
jak má správný voják žíti
a svou zemi chrániti.
Na pokoji po večerce
ke zdi jsem se přitulil.
Já vzpomněl jsem si na svou milou
krásně jsem si zabulil.
Když přijela po půl roce,
měl jsem zrovna zápal plic,
po chodbě furt někdo chodil,
tak nebylo z toho nic
Neplačte, vy oči moje,
ona za to nemohla,
protože mladá holka lásku potřebuje,
a tak si k lásce pomohla.
Major nosí velkou hvězdu,
před branou ho potkala.
Řek jí, že má zrovna volnej kvartýr
Tak se sbalit nechala.
Co je komu do vojáka,
když ho holka zradila.
Na shledanou, pane Fráňo Šrámku,
písnička už skončila.
La, la, la, jakpak se Vám líbila?
La, la, la, no nic moc extra nebyla.
la.
Gmi
A7
A7
Dmi
motýli
šálků
jsme poslední dva kteří
tuhletu dlouhou
Dmi
Dmi
přežili
válku, hm ..
Ami7, Dmi, Ami
Míříme na sebe míříme já a ty
v uších nám ještě zní vybuchlé granáty
a smrtka s kosou dělá resumé
prochází se v bílé róbě
no a my dva teď tady ležíme
v zákopech proti sobě
Míříme na sebe míříme já a ty
oba jsme utekli hrobníkům z lopaty
ve stovkách velikánských útoků
štěstí nám oběma přálo
a teď nás dělí jenom sto kroků
a je to moc či málo
Myslíme na sebe myslíme já a ty
co včera platilo dneska už neplatí
však hrůza ještě visí nad krajem
těžké je mít se rádi
když jsme si postříleli navzájem
své nejlepší kamarády
Nevíme o sobě nevíme vůbec nic
vzduch krví prosycen dýcháme z plných plic
pach smrti pod kůží je zarytý
končí se dějství prvé
ještě nám tady zbývá k prolití
dvakrát šest litrů krve
Míříme na sebe míříme já a ty
ospalí žízniví hladoví vousatí
nebe se šeří už se blíží noc
oči jsou těžké jako kámen
A tak míříme na sebe míříme já a ty
padají hvězdy obzor je hvězdnatý
pod jedním nebem oba ležíme
hřejivá je náruč matky Země
a jak tak spíme oba ve snu kráčíme
já k tobě a ty ke mně
Kozel
Jaromír Nohavica
G
C
Byl jeden pán ten kozla měl
velice
D7
G
si s ním rozuměl
C
Měl ho moc rád, opravdu moc
Hladil mu
D7
fous na dobrou noc
Jednoho dne se kozel splet
rudé tričko pánovi sněd
Když to pán zřel, zařval jejé
Svázal kozla na koleje
Zapískal vlak, kozel se lek
To je má smrt, mečel mek mek
Jak tak mečel, vykašlal pak
Rudé tričko, čímž stopnul vlak.
G, D7, G
Ladovská zima
Jaromír Nohavica
Cadd2, G6, Dsus2, G6
Cadd2
Dsus2
Za vločkou vločka
chvilinku počká
a potom taje
G6
Dsus2
G6
sedí pan Lada
obrázky kreslí
R:
zimního kraje
Cadd2
Ladovská zima
Dsus2
G6
Dsus2
G6
a já jdu s nima
Bim bam bim
bim
Dsus2
děti a sáně
G6
do chrámu Páně
bam bim bam
bam bim bam
Cadd2,G6, Dsus2, G6
za okny je
nostalgie
Cadd2
ladovská zima
G6
G6
a srdce jímá bílá
Cadd2
z oblohy padá
G6
Cadd2
na staré sesli
G6
Voldanová sedí na saních.
A v Praze kalamita jak na Sibiři,
tři centimetry sněhu a u muzea čtyři.
Jak v dálce vidím zasněžený Říp,
říkám si Praotče Čechu, tys byl ale strašný cip.
Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále,
tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet.
Místo toho, aby se člověk bál zajít do Tesca na nákupy,
jak jsou tam na tych rovnych střechách sněhu kupy.
Do toho všeho jak my, jak mám zmrzlý nos aj lica,
tak ještě z radia provokatér Nohavica.
R:
G6
bim
F
C
Ami
C
F
C
Ami
Jedna lachtaní rodi na
C
ki na,
G
G
rozhodla se, že si vyjde do
C
F
G
kina Vesmír lachta jí,
G
C
G
G
G
C
Emi
G
láš,
C
C
D7
G
připadal si jako
G
C
andílci prostopášní popadali z nebe,
C
jaký jsem frajer
D
G
Ami7
D
G
strašný a co na mně máš.
C
G
D
G
R: Stříbrný pěti halíř hoze ný do vo dy se uto pil,
D
G
C
F
C
táta lachtan řekl: "Nebudem třít bí du" a
Na zídce staré kašny, seděl vedle tebe,
vytáh' jsem koláč z brašny,
u
C
G
každého koupil pytlík araši dů, ó.
R:
G
Ami
lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do
Emi, Ami, D, G, D, G, C, G, D, G
C
C
C
C
Emi
C
lach, lach, jé, jé :|
jeli lodí, metrem, vlakem a pak tramva jí a teď
první řady,
H7
Reč: Na Vysočině zavřeli Dé jedničku,
kamiony... hraly na honičku,
tak zvané rallye "letní gumy"
v tem kopcu u Meziříči
spěchaly s melounama a teď jsou .... však víte kde.
Na ČT jedna Studio Sníh,
C
R: |: Lach, lach, jé, jé
Na zídce staré kašny
Jaromír Nohavica
Miku
Rec: To mokré bílé svinstvo padá mi za límec,
už čtvrtý měsíc v jednom kuse, furt prosinec.
Večer to odhážu, namažu záda,
ráno se vzbudím a zas, kurva, padá.
Děcka majů zmrzlé kosti,
sáňkujů už jenom z povinnosti.
Mrzne jak sviňa, třicet pod nulu,
auto ani neškytne, hrudky se dělaj v mogulu.
Kolony aut, krok sun krok,
bo silničáři tak jak každy rok
sů překvapeni velice, že sníh zasypal jim silnice.
Pendolíno stojí kdesi u Polomy,
zamrzly mu všecky CéDé romy.
A policajti? Ti to jistí z dálky, zalezlí do Aralky.
R:
Lachtani
Jaromír Nohavica
G
D
G
zázraky se dály, neboť důvod i čas na to byl.
Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám,
noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách,
kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal
a hvězdy bíle bledly jak na počátku světa.
Barokní varhaníky dávno zmohlo spaní,
odešli do putyky na guláš a taky na pár piv,
a pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání
o lásce za gotiky a taky ještě dřív.
R:
Slyšíš? To někdo zve nás k cestám po planetách,
Petr a Magdaléna, láska z roku sedmnáctset devadesát,
nezměnila se scéna na divadle světa,
chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.
C
Ami
pro
Na jižním pólu je nehezky a tak lachtani si vyjeli na
grotesky,
těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se
setmělo,
co to ale vidí jejich lachtaní zraky: sníh a mráz a sněhové
mraky,
pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze
života lachtanů, ó.
R:
Tátu lachtana zlost popadla a hned i vyskočil ze sedadla:
"Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kině
mrznul jako turecký med,
doma zima, zima doma, všude je chlad, kde má chudák
lachtan relaxovat?"
Nedivte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala arašidy po
kině, jé.
R:
C
F
C
Tahle lachtaní rodi na
C
G
C
ki na, lach lach.
Ami
G
od té doby nechodí už do
Maškarní ples
Jaromír Nohavica
Emi
C
Točí se, točí
Am
G
ikolo
Osmá barva duhy
Jaromír Nohavica
Emi
dokola a až nás smr
zavolá, tak vytáh neme
sbalíme svý těles
Am
iný
G
Ami
tančí se tradič
G
H7
na konci tohoh le
promiňte, že vám šla
Hmi
C
nemo hu,
Ami
Ami
Ami
Emi
rance,
ostatky, sra
G
má svetr vzoru pepi
C
Hmi
C
živo ta,
nohu, já za to
su.
Emi
Emi
G
Emi
tanečnice smrti,
ta a zadkem vrtí,
D
začíná maškarní ples, kams' to vlez' , kams' to
vlez',
kams' to vlez
H7
', kams' to
Emi
tka
zíme podpatky
gavotta na konci
pu na
Emi
A krásná Margita,
Hmi
tance,
plesu,
Ami
já tady vlastně ani nej
R:
Emi
Emi
ně
Emi
Emi
Emi
a potom dáme se do
Hmi
vlez'?
Nějakej dobrák stáhnul roletu, na tomhle parketu
je vidět jenom na půl metru,
tváře se ztrácejí v šerosvitu, každý hledí na Margitu
v pepitovým svetru,
kapelník pozvednul taktovku, vytáhnul aktovku
a v ní měl nějaký noty,
tváře se točí v tombole, někdo si sedí za stolem,
jiný se na parketu potí.
R:
Pokojská v šest přijde do práce, provětrá matrace,
pod lůžkem najde zlatou minci,
děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci
a přemýšlí o krásným princi,
šatnářce v šatně zbyly dvě vesty, no to je neštěstí,
a co když přijde ráno kontrola,
hodiny ukazují čtyři nula nula, ručička se hnula,
vše se točí dokola.
R:
Ch
Ami
Ami
Ami
Ami
ladná jsou
ze slunce je
ve flašce
G
Dmi
Dmi
úhoři, úhoři
Dmi
Dmi
Dmi
dubnová
Ami
C
rána
Ami
zana
Dmi
E7
Dmi
No
,
sek,
a
Emi
Emi
F
Dmi
spí,
D
vorozeně nic ne ví o jméně
D7
nahý
známí teď spí,
E7
Emi
a ne
třou se.
Ami
Ami
Ami
vidět jenom kou
od Cin
R:
Všichni moji
s manželkami,
Novorozeně
Jaromír Nohavica
G
H7
zná důvody, prostě se je dnou narodí
D
pak je naživu v nekone čném údivu,
D7
G
uzlík z postele, neví, že cejch má na če
H7
D
hvězdu nebo kříž, to se tak rychle nedozvíš,
spí doma jako D7kůzle na seně spí noGvorozeně.H7
E7
Ami
zůstali jsme
sami – já a
já.
Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy,
A pak se život rozběhne, jako když tráva polehne,
z máminy loktuše je vidět srpek Venuše,
Dmi
E7
Ami
planetu naděje, že když dneska špatně je,
černá je barva, kterou mám teď nejradě
ji,
jó,je to bída,je to bída, hledal jsem ostrov jménem Atlantida tak třeba zítra nebude, zastav svá kola, osude,
osud se ale nedívá, supí jak lokomotiva,
Dmi
E7
Ami
a našel vody, vody, vody, vody, vody haba
děj.
špalírem fáborů směrem nahoru.
Kdyby měl někdo z vás zájem,
uděláme velikánský mejdan,
projdeme tam a zpět rájem
a svatý Petr bude náš strejda.
R:
Pod okny řve někdo: kémo,
každý správný folkáč nosí vousy,
já umím jen písničky v E moll
a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože:
R: Všichni moji známí teď spí, spí, spí doma s manželkami,
zůstali jsme sami - já a vy.
Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy,
černá je barva, kterou mám teď nejraději,
jó, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida
a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody,
vody, vody, vody, vody, vody, vody,
vody, vody, vody, vody, vody, vody habaděj.
A pak před branou dlouhé fronty nastanou,
doleva-doprava, k tomu muzika vyhrává
písně veselé a černí andělé
nám svítí na čelo, tak fidlej, kapelo,
a hrej nám do tance, jenom ať vlajou monstrance,
nepoznačení budou spaseni ...
le,
tak jsem se naučil hrát.
Osud
Jaromír Nohavica
Ami
P
G
R: Osud se nepíše přes kopírák,
osud se na pouti nevybírá,
osud je malůvka visící v kostele,
knoflíky po kapsách dobrého přítele, přítele, hm.
C
apoušek arara z obáčkem z krabičky
v ytáh' mi před léty na pouti los,
stálo tam: č
Ami
E
eká tě kytara, sl
Adim
áva a písničky,
sm ůla a rozbitý nos.
Řek' jsem mu: máš krásné peří, papoušku-hlupáčku,
pouťový čaroději,
ale kdo by dnes věřil osudům za kačku,
poukázkám na naději.
R:
Ami
C
C
Osud se nepíše př es kopír ák,
G
osud se n a pouti n
Ami
Ami
C
E
evybír á,
G
osud je malůvka n a lemu t alíře,
Ami
v
G
E
ystydlá polévka zch udlého malíře, m
Ami
alíře, hm.
Salome, vrať se mi, volal jsem do noci
květnaté přívaly vět,
jsem nemocen písněmi, není mi pomoci,
horečka bortí můj svět.
před bytem stojí mi nožíři s cákanci na botách,
na zádech plátěný vak,
hraju jen na čtyři akordy života,
stíhám to jen tak, jen tak
R: Osud se nepíše přes kopírák,
osud se na pouti nevybírá,
osud je malůvka hebká jak oblaka,
šaškovská čepice smutného zpěváka, zpěváka, hm.
V zahradě za domem trnul jsem v úžasu,
když potom jednoho dne
spatřil jsem Salome s lilií u pasu,
jak ke mně pomalu jde.
Končí se dostihy smutku a radosti,
sázky se vyplácejí,
napsal jsem do knihy přání a stížností
o svojí beznaději.
Mé srdce spálila kopřiva, že něco nesmí se,
i když by mělo se dít,
pohřbený zaživa, pak s hlavou na míse,
bylo mi od toho dne těžko žít.
Žokej se pousmál ukázal na koně,
plemenný arabský chov,
koni jsem cukřík dal a pak jsem přivoněl
a zazpíval beze slov
R: Osud se nepíše přes kopírák,
osud se na pouti nevybírá,
osud je malůvka, vítr ji pomačká,
pečená brambora zmoklého pasáčka, pasáčka, hm.
R: Osud se nepíše přes kopírák,
osud se na pouti nevybírá,
osud je malůvka, tisíc let nepřečká,
balónek vnoučete, hůlčička stařečka, stařečka, na, na...
S rukama nad hlavou, sám sobě rukojmím,
bojácný o vlastní strach,
procházel Ostravou trhovec odbojný,
já mu šlapal po patách.
Prodával zelí a kedlubny, nohy nás bolely,
zvolna se rozpadal šat,
on tloukl na bubny a já na činely,
Píseň zhrzeného trampa
Jaromír Nohavica
C
F
G
F
C
Poněvadž nemám kanady a neznám písně z pamp
C
G7
C
G7
ho, ho, ho - neznám písně z pamp
Vyloučili mě z osady, že prý jsem houby tramp
Ho, ho, ho - že prý jsem houby tramp
Napsali si do cancáků, jen ať to každej ví,
vyloučený z řad čundráků, ten frajer libový
C
G
R: Já jsem ostuda traperů
F
Ami
C
,
já mám rád operu,
G
C
já mám rád jazzC
G7
rock
G
Ami
C
G
Chodím po světe
F
bez nože,
C
to prý se nemože, to prý jsem cvok
F
C
Já jsem nikdy neplul na šífu
a všem
D7
C
E7
F
C
Já jsem
G
šerifům jsem říkal, ba ne, pane
ostuda
Ami
trempů,
Já když chlempu,tak v
G7
autokempu
G7
C,G,C
Povídal mi frajer Džou, jen žádný legrácky
jinak schytneš na bendžo, čestný čundrácky
A prý se můžu vrátit zpět až dám se do cajku
A odříkám jim naspamět akordy na vlajku
A tak teď chodím po světe a mám zaracha
Na vandr chodím k Markétě a dávám si bacha
Dokud se trampské úřady nepoučí z chyb
Zpívám si to svý nevadí a zase bude líp
Plíhalova univerzální melodie
Jaromír Nohavica
D
Emi
D
A7
D
Každý večer st
ejně znova žas neme ,
kam se světlo sch
A
v čera bylo
D
Emi
E7
D
ová vždy, když zhas
A
u morčete v bed
d neska jsme ho
Emi
E7
A7
D
našli zmrzlé v ledn
D
neme ,
A
ničc e,
Tahle píseň není zrovna z veselých,
naštěstí však kámoš v ruce nese líh,
napijem se a zajdeme k Andule,
teplota zas bude pěkně na nule.
A7
D
ičc e.
Lívie řve, Václav slzy prolévá,
kormidlo se zase stáčí doleva,
čtyři roky velmi rychle prolétnou,
půjdem zase zvonit klíči na Letnou.
Empiricky zjištěno je fakticky,
v sále sedí pouze holky mystický,
obyčejně odkládají mystiku
vždycky jenom při jídle a při styku.
Benzínem se nemá hasit ohniště,
teď už je to jedno ale pro příště,
slíbili mi tady místní hasiči,
že to se mnou po koncertě nacvičí.
Upadnuvši do náruče Johanky,
zapomenul hradlař zcela na šranky,
na přejezdu zůstal trčet bavorák,
teďka aby zase někdo čistil vlak.
Zahraju vám teďka pouze nakrátko,
že Karel tady ztratil svoje trsátko,
až ho najdem, budem hráti nadále,
ten koncert měl teďka trochu namále.
Domorodci na Pobřeží slonoviny
poslílaj si ráno slony pro noviny,
když je cestou ztratí hloupí slonové,
musí dojít do trafiky pro nové.
Spojka, ta je vždycky vlevo od plynu,
učím se to tady nejmíň hodiny,
brzda ta je zase vlevo od spojky,
jenom škoda té přejeté tříkolky.
V pizzerii v dost veliké opici
vyblil jsem se sousedovi do pizzy,
obohatil jsem tu pizzu souseda
o pár oliv z nedělního oběda.
Do puberty přijde každé malé děcko,
neposlouchaj, furt se hádaj, vědí všecko,
kamarádů spoustu, vy jste vedlejší,
a přesto nemyslete na to, když jste v nejlepším.
Strýček bydlí v obci jménem Milotín,
na půdě má zbytky starých gilotín,
sám si jednu po večerech opravím,
pak se na ní vlastnoručně popravím.
Mezi domy na špinavým dvorečku
sedím a mám čtyřicítku horečku,
malé děti plivou na mně z pavlačí,
není ani kdo mi oči zatlačí.
Ami
C
G
F
Za Husáka žádné stávky nebyly,
zavřeli by všecky, i ty debily,
zato dneska stávkujeme o sto šest,
nejsou žádné prachy, zato práci čest!
Ami
Krabička cigaret a do kafe rum, rum,
C
Za komunistů se špatně nežilo,
v létě bylo horko, v zimě sněžilo,
zjara ledy tály, byly povodně,
to jste milé děti přišly o hodně.
Soused Pepa na zahrádce kozu měl,
velmi si s ní po všech stránkách rozuměl,
já zas nosím podprsenky Lenčiny,
neodsuzuj sexuální menšiny.
Pochod marodů
Jaromír Nohavica
G
F
rum,
dvě vodky a fernet a teď, doktore, čum, čum,
chra
Ami
Dmi
F
Ami
pot v hrud ním ko
C
ši, no
Dmi
G
Ami
F
E
čum,
to je záži tek,
F
my jsme kámoši řidi čů sani tek, - tek, -
Ami
tek.
Měli jsme ledviny, ale už jsou nadranc, -dranc, -dranc,
i tělní dutiny už ztratily glanc, glanc, glanc,
u srdce divný zvuk, co je to, nemám šajn,
je to vlastně fuk, žijem fajn, žijem fajn, fajn, fajn.
R:
Ami
Dmi
C
G
C
Cirhóza, trombóza, dávivý kašel,
Ami
tuberku
C
E
lóza - jó, to je
G
Ami
C
naše!
neuróza, skleróza, ohnutá záda,
Dmi
paraden
Jsme
Dmi
Dmi
Ami
E
tóza, no to je pa
slabí na tě
Ami
žijem vese
Ami
E
Ami
G
ráda!
C
le, ale silní na du chu,
le, juchuchuchu
Ami
chu!
Už kolem nás chodí pepka mrtvice, -ce, -ce,
tak pozor, marodi, je zlá velice, -ce, -ce,
zná naše adresy a je to čiperka,
koho chce, najde si, ten natáhne perka, -rka, -rka.
Zítra nás odvezou, bude veselo, -lo, -lo,
medici vylezou na naše tělo, -lo, -lo,
budou nám řezati ty naše vnitřnosti
a přitom zpívati ze samé radosti, -sti, -sti.
R: Zpívati: cirhóza, trombóza, dávivý kašel,
tuberkulóza, hele, já jsem to našel!
Neuróza, skleróza, křivičná záda,
paradentóza, no to je paráda!
Byli slabí na těle, ale silní na duchu,
žili vesele, než měli poruchu.
Vyfásol som za to tri roky, teraz pijem chlórované patoky.
R:
Petěrburg
Jaromír Nohavica
Ami
mě
F
E
Když se snáší noc na střechy Petěrburgu, padá na
Ami
žal,
F
E
zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem
mu
Ami
R: |: Lásku moji
F
Dmi
nad sklenkou vodky
Ami
Ami
Jedna paní v Americe ztrapnila se převelice.
Vypila na ex rum, poblila jim Bílý dům.
R:
dal.
C
E
kníže I gor si bere,
H7
hraju
Adim
My jestežny chlopci z Warszawy, chodime pociungem za
robotou do Ostravy.
Štery litry vodky i mnužstvo piv, bardzo fajny kolektiv.
R:
si s revolverem,
F
E
havran usedá na střechy Petěrburgu, čert a by to
spral.:|
Sarajevo
Jaromír Nohavica
Emi
to
R: |: Mému žalu na světě není rovno,
vy jste tím vinna, Naděždo Ivanovno,
vy jste tím vinna, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. :|
Přes haličské pláně
jako tažní ptáci,
Emi
G
R: |: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte
C
rum ! :|
C
Jeden smutný ajznboňák pil na pátém nástupišti
Emi
Ještě hoří oheň a
G
tamhle za kopcem je
modré dopisy.
Ami
ale už je čas jít spát,
H7
vody sebraly
jako rorýsi
letíme nad zemí, dva
tam
C
vane vítr zlý,
Emi
Ami/F#
H7
R:
Ami/F#
málo, co jsme měli,nám
Emi
Pijte vodu
Jaromír Nohavica
C
Až budu starým
C
praská dřevo,
H7
Ami
budeme se zítra ráno
Sarajevo,
Emi
brát.
Farář v kostele nás sváže navěky,
věnec tamaryšku pak hodí do řeky,
voda popluje zpátky do moře,
my dva tady dole a nebe nahoře.
R:
C
G
C
Huba se mu slepila a diesellokomotiva ho zabi la.
R:
V rodině u Becherů pijou becherovku přímo ze džberů.
Proto všichni Becheři mají trable s játrama a páteří.
R:
Pil som vodku značky Gorbačov a potom povedal som
všeličo a voľačo.
Postavím ti dům z bílého kamení,
dubovými prkny on bude roubený,
aby každý věděl, že jsem tě měl rád,
postavím ho pevný, navěky bude stát.
R:Ještě hoří oheň a praská dřevo,
ale už je čas jít spát,
tamhle za kopcem je Sarajevo,
tam zítra budeme se, lásko, brát ...
Hmi
D
mužem, budu
a mla dé ví no lisovat,
G
až budu starým
C
Hmi
D
mužem, budu
Emi
Emi
staré knihy číst
si konečně jist
tím, koho ch ci milovat,
G
koupím si perga
Emi
G
Hmi
men a štětec a tuš
D
čínský mudrc sed nu na břeh řeky
a budu starý
H7
D7/F#
ajerko ňak.
G
a jako
E
Nad obzorem letí ptáci slepí v záři červánků,
moje duše, široširá stepi, máš na kahánku.
G
Starý muž
Jaromír Nohavica
Hmi
muž
Emi C
D
G
Hmi, Emi, C, D
, sta rý muž.
Až budu starým mužem, pořídím si starý byt
a jedno staré rádio,
až budu starým mužem, budu svoje místo mít
u okna kavárny Avion,
koupím si pergamen, štětec a tuš
a budu pozorovat lidi, kam jdou asi,
a budu starý muž, a budu starý muž.
R: Na na na ...
C, C/H, Ami, C/H, C, C/H, Ami,
C/H, C, C/H, Ami, C/H, C, C/H, D
Až budu starým mužem, budu černý oblek mít
a šedou vázanku,
až budu starým mužem, budu místo vody pít
lahodné víno ze džbánku,
koupím si pergamen, štětec a tuš
a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už,
starý muž, starý muž.
Svatební
Jaromír Nohavica
D
A
Stodoly
Jaromír Nohavica
G
A
Barokní varhaník navlík si paruku
D
A
G
a pudřem přemázl tvář
D
A
D
A
A
G
Magda a Jan se drží za ruku
a kráčejí před oltář
D
A
G
A
A
R: Hou, hou, hou zvony bijí
D, A, G,
A
a já v sakristii
A
Tajně schován
A
zamilován
A
Za kopci hořely stodoly,
havrani kroužili nad poli,
Hmi
Hmi
G, A
D, A, G
D, A, G
D
Tři krásní velbloudi dar krále Hasana
frkají před kostolem svatého Matěje
bílý je pro Magdu hnědý je pro Jana
Ten třetí černý vzadu, pro mě je.
R: Hou, hou, hou, už jsou svoji a já v černém chvoji,
tajně schován - zamilován
Na staré pramici po řece Moravě
připlouvá kmotr Jura
fidlá na housle klobouk má na hlavě
a všichni křičí hurá
R: Hou, hou, hou, už jdou spolem a já za topolem
tajně schován - zamilován
Ech lásko, bože lásko, zanechala si mě
a to se nedělá, srdce ti vyryju
na futra předsíně abys nezapomněla
R: Hou, hou, hou, byl jsem tady, umřel hlady
tajně schován - zamilován
Telátko oblíbené
Jaromír Nohavica
D
G
G
A
stařenky smály se do dla ní,
D
C
R: Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko
A
navěky jsme spolu sváza ní.
Na seně stébla nás píchala,
oblaka zrychleně dýchala,
rozpálen sladkými přísliby
oči zavřel jsem, abych tě políbil.
Kristus pán sekerou tesaný
díval se z božích muk na stráni,
svatou mši sloužili v kostele
a mé tělo stalo se tvým tělem.
Křičel jsem, lásko má, na hory, na doly,
až jsem vyplašil ony havrany v údolí,
vylétli, jako když vystřelí,
a pak pod nebem stali se bílými anděly,
Apod nebem bílými anděly ...
C
nasycené, telátko moje zlaté
telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém
klíně, telátko z mé písničky.
G
C
G
Ach, jak je milé, hebké a hladké, má dlouhé nohy a uši
C
krátké,
F
C
G
jak na mě hledí vřele a sladko, telátko moje, moje
C
te látko.
R:
Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, nic kloudného bych
v žití svém nevykonal,
jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje
telátko.
R:
R: Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3,
telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a
nepoddajné.
|: Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, ten to ryje :|
Tři čuníci
Jaromír Nohavica
Ukolébavka
Jaromír Nohavica
C
V řadě za sebou, tři čuníci jdou
ťápají se v blátě cestou necestou
Dmi
Dmi
Kufry nemají, cestu neznají
Vyšli prostě do světa a
G
Ami
G7
G7
vesele si zpívají
R: Uiiiiii ui uiiiii, ui ui ui ui, uiiii ..
Levá pravá teď, přední zadní už,
tři čuníci jdou, jdou, jako jeden muž
Žito chřoupají, ušima bimbají
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
Auta jezdí tam, náklaďáky sem
Tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
Lidé zírají, důvod neznají
Proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají
Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitulí se čumák na čumák
Blesky blýskají, kapky pleskají
Oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají
Když kopýtka pálí, když jim dojde dech
sednou ku studánce na vysoký břeh
Do vody koukají, kopýtka máchají
Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají
Za tu spoustu let co je světem svět
Přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
V řade za sebou, hele támhle jdou
Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou.
G/F#
Den už se
už jste si dost
Tak
a
Ami/G
C
zešeřil,
G/E
Ami
V moři je místa dost
Jaromír Nohavica
G/F#
užili
hajdy do peřin
R: V moři je místa dost,
G
Ami/G#
ne abyste tam moc
Ami/G#
řádili
Na na na,
Aby hůř
Emi
Ami
G
ná ná ná
Hmi
na na ná
nebylo, to by nám
C
D7
Emi
D7
Ha ja ja ja ja ja
D7
F
ná
G
D7 G
a já
G
Dřív, než zítra slunce začne hřát,
dobrou
D7
G7
místa, ach, místa,
C
místa dost.
cesta je velmi mokrá,
G7
koník je popletený,
F
za první vlnou vlevo okolo mořských patní ků,
G
C
dost,
Ami7
Podmořský koník kluše s nákladem mořské pěny,
C
ja já,
Kuba, Lenka, máma
moři je
G7
C
R: Hajduly, dajduly aby víčka sklapnuly
Hajduly, dajduly, každý svou peřinu najdi
G
Dmi7
v
stačilo
G
C
moři je místa
v moři je místa,
Ami
Zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo
Přejte si hezký sen a kéž by se vám to splnilo
G
Dmi
v
G
noc a spát
V noci někdy chodí strach
a srdce náhle dělá buch, buchy
Nebojte se, já spím na dosah
a když zavoláte zbiju zlé duchy
Zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo
Přejme si hezký sen a kéž by se nám to i splnilo
Na, na ,ná …
za rohem v Golfském proudu
R:
G7
už vidí Afriku.
Medúzy průhledné jak výkladní skříň,
čím blíž jsou k hladině, tím vidět jsou míň,
na vlnách houpají se a když je nikdo nevidí,
šťouchají do lehátek, strkají do lidí.
R:
V chaluhách pod hladinou perou se chobotnice,
na každém chapadle boxerská rukavice,
perou se, melou se, padají, vstávají
a všechny ryby kolem ploutvemi pleskají.
R:
Rejnoci placatí jak kuchyňské utěrky
šestého každý měsíc dobijou baterky,
na mořských křižovatkách blikají světlama,
aby se nesrazily ryby s rybama.
R:
Vlaštovko leť
Jaromír Nohavica
C
F
Vlaštovko, leť
oblétni zem,
Emi
F
přes Čínskou zeď,
G
vlaštovko, leť,
Ami
Ami
sen,
nás, chudé, veď
F, G, C
.
Vlaštovko, leť rychle a teď,
nesu tři zlaté groše,
první je můj, druhý je tvůj,
třetí pro světlonoše.
Až budeš unavená,
pírka ti pofouká Máří Magdaléna,
vlaštovko, leť,
Ami
Ami
G
Emi
Emi
pomeranči,
R: +
...
pojď.
F, G, C
na největší
,
vezmu si tě
já, já - zloděj.
A7
G
Emi
chápej, že
ro mé oči,
zad,
D
Emi
G
D
Emi
ať tvůj šat, má milá, rázem je s
na zemi skončí,
ňat.
cigareta
Emi
bylo by to
D
není.
Emi
D
G
D
touha je touha a čas se pomalu vleče,
G
D
hasne, káva stydne, krev se pění,
Emi
G
Emi
A7
zatím
D
co se koupeš
C
zítra ráno v pět, mě ke zdi postaví,
Ami
G7
pásku strhnu
a pak vzpomenu
Dmi
C
led dám vodku na zdra
pak vzpomenu
Dmi
E7
si,
E7
E7
G
ví,
si, to abych viděl na ne
Ami
lásko, na tebe,
si na te
Ami
E7
be.
krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono
Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát
a seno obracet, já u zdi budu stát,
tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj,
prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij,
Lásko, nezapomeň a žij...
be
Ami, Dmi, G,
Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!",
škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal,
ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi,
že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi,
že tě, lásko, nechávám, na zemi.
Už v tom vážně plavu, za stěnou z umakartu
piju druhou kávu a kouřím třetí spartu
a za velmi tenkou stěnou
slyším, jak se mydlíš pěnou.
G
ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat
Dmi
D
dáváš vodě,
Fdim
D
co se koupeš,
ještě si napos
z očí
loupež ve mně se střádá,
Hmi
Ami
Dmi
koupeš, umýváš si záda,
tak, jako se
A7
zatím
Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz,
řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes,
že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju
a co jsem si nadrobil, to si i vypiju,
a co jsem si nadrobil, si i vypiju.
R: Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teče,
Emi
Až
a
A7
Emi
Zítra ráno v pět
Jaromír Nohavica
D
D
D
D
Hmi
Gdim
Zatan či, má milá, zatanči p
G
loď,
Zatímco se koupeš
Jaromír Nohavica
Zatanči
Jaromír Nohavica
zatan či a vetkni nůž do mých
ohně tančí,
Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa,
polož dlaň nestoudně na moji hruď,
obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
obejmi je pevně a mojí buď.
R:
Zatímco se
nás, chudé, veď
G
D
Zatímco se koupeš, umýváš si záda,
svět se se mnou houpe, všechno mi z rukou padá,
a až budeš stát na prahu,
všechny peníze dal bych za odvahu.
E7
nás, chudé, veď,
vlaštovko, leť,
C
vlaštovko, leť ...
Emi
D
Emi
Nový den než začne, má milá, nežli začne,
nový den než začne, nasyť můj hlad,
zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
zatanči a já budu ti hrát.
2x R:
Zeptej se ryb, kde je jim líp,
zeptej se plameňáků,
kdo závidí, nic nevidí
z té krásy zpod oblaků.
Až spatříš nad sebou stín,
věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin,
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď.
C
Emi
zatan či, a pak ke mně
že ti zrní nasypal Ludwig van Beethoven,
C
D
G
G
Dnes v noci zdál se mi
Zatan či, jako se okolo
G
zatan či jako to slunce mezi
vyleť až sem,
jen ať se císař zlo bí.
D
G
G
Ami
G
zatan či jako na vodě
přes písek pouště Go bi,
C
F
Ami
R:
Emi
G
Pátá
Zuzana Norisová
C
R: Má drahá dej mi víc,
Emi
G
F
G
C
F G
Hodina bývá dlouho trpěli vá a potom od bíjí p át á,
C
F
F
G
G
D7
má drahá dej mi víc své lásky, a
úú
H7
já nechci skoro nic,
C
G
H7
já chci jen pohladit tvé vlásky, a
úú
a tak tu zpívám slova mlčenli vá o tom, že pomí jí
G
pát á.
C
Ami
R: Zvonek zvoní, škola končí,
C
Novák leze po jabloni a
den,
F
C
má drahá dej mi víc,
C
Ja nechci skoro nic,
Emi
H7
Ami
po schodech se běží
G
je náhle svěží, bláznivej
Dmi
enabírám
C
neboť pá
F
Ami
G
G
C
tá, právě teď o dbila p átá
C
právě teď odbila pá
pátá.
Ami
F
Ami
G
,
R:
C
Hodina bývá někdy nekonečnou, a pak už odbíjí pátá,
a proto zpívám píseň jedinečnou, právě že pomíjí pátá.
R:
Emi
co
Emi
A
Emi
Ami
D7
v noci chodit
holou skálu
H7
v kapse jeden
Emi
G
mám
D7
H7
víc než krupi
Emi
G
ér
stíny Sacre- Coeur nade
a
du, a
D
G
C
D
C
D
Ami
strašit do hra
Emi
Nejlepší z těch divnej nápadu , aúú,
mi dokonale zvednul náladu, aúú,
natrhám ti sedmikrásky,
tebe celou s tvými vlásky
zamknu si na sedm západu , aD7ú
du
úú,
Emi
G
F
C
Pěnu s vůni
vyvanulý
Emi
C
Emi
jablečnou,
sprej
G
telefon, co ustřihlas mu šnůru
Knížku krásně zbytečnou,
co má lživý děj
Píše se v ní, jak se lítá vzhůru,
Dmi
G
vzhůru, ve dvou vzhůru
Seinou,
H7
Emi
Ami
lítá
H7
mnou.
pánbůh tě
bonso ir, mademoi selle Pa
H7
frank,
nejbohatší z bank nad
bonso ir, mademoi selle Pa
hodit klíče do kanálu,
sjet po zadku
jsem
Emi
D7
H7
Láska je úděl tvůj,
Vymyslel jsem spoustu nápadu , a úú
podporujou hloupou nála
Mám
C
G
Emi
Bonsoir mademoiselle Paris
Olympic
Emi
F
proč o tebe zakopávám dál
Ami
Ami
tá, právě teď odbila nám,
Dej mi víc své lásky
Olympic
Skončili jsme, jasná správa,
Ami
Projít bytem já abych se bál
Dík tobě se vidím zvenčí,
připadám si starší, menší sám
Kam se kouknu, kousek tebe mám
G
F
C
Dmi
Dám si dvoje housle pod bradu, aúú,
v bíle plachtě chodím pozadu, aúú,
úplně melancholicky,
s citem pro věc jako vždycky
vyrábím tu hradní záhadu , aúú.
R:
a já smíchem umírám, kdosi mě kárá a páni, já
n
Jasná zpráva
Olympic
ris,
ris.
Znám bulvár Saint Michelle,
tam jsem včera šel s Marie-Claire,
vím, jak zní z úst krásných žen
slůvka car je taime oh mon cher.
Láska je úděl tvůj, pánbůh tě opatruj,
bonsoir, mademoiselle Paris,
bonsoir, mademoiselle Paris.
H7
opaEmitruj,
Odešlas mi před úsvitem,
mám strach projít vlastním bytem sám
Kam se kouknu kousek tebe mám
Skončili sme jasná správa
Není komu z okna mávat víc
jasná správa, rub, co nemá líc.
R:
C
Snad jsem to zavinil já
Olympic
1.
Ami
G
F
C
Dmi
F
E
kou kat
kdo se má na to
nic jíst ti nechutná,
v hlavě máš asi brouka.
C
H
B
R: Tak nezou fej nic to
C
F
H B
za chví li se to
Ami
G
Ami
C
Ami
|:
C
D
Já, já, já
není
já
Dmi7
C
C
př ece ta zem d
C
kr ásn
,
G7
.
E
Nejkrásnější akord bude
E
C
C
F
C
F
F, C, F
C
velmi radno je plavat na dno za ní,
G
jenom počkej, až se zeptá, na to,
lechtá,
C
F
Amaj7
A-maj,
C
prstíky se při něm nepo lámaj’.
A
Pomohl mi k
C#mi
A
sluchem,
H7
pěkné holce s
C
G#mi
absolutním
E
každý večer naplníme balón horkým vz
Ami
Ami
F
Ami
F
G
ěčný sníh, t am uslyšíš d ívčí smích
F
G
enom snít, v ěrnou lásku t ěžko
F
G
ívku má, j e smutná a j e sama,
G
C
é jm éno m á Daj ána
Ami, F, G
.
Lidé o ní říkají, že je v lásce nevěrná,
ona zatím potají jediného v mysli má,
na toho, kdo klid jí vzal, dnem i nocí čeká dál,
krásná, bláhová Dajána.
F
F
Ami
t am, kde můžeš j
mít.
já!
F
G7
pozděj’c vyčítá
C
Ne moc snadno se želva po dně honí,
C
i když si to
něco nachytá
D7
T am, kde leží v
Želva
Olympic
C
ona,ho na
D7
Dajána
Paul Anka
já:|
:|
C
Akordy
Karel Plíhal
C
E
Ami C, D, Dmi
Ami
F
Amaj7
duchem.
Ami, A, Amaj7
2. Skus zapomenout
na všechno co je pouhou
Tou tmou tvou obarvenou
na černo smutnou touhou.
R: 1. R: 2.
|:
C
Ne moc lehce se želva po dně honí,
ten, kdo nechce, pak často slzy roní,
jeho úsměv se vytratí a to se mu nevyplatí,
má se nebát želev a spousty vodní.
R:
změní
Snad jsem to zavinil já
F
jak se vlastně želva hledá ,
Zas jsi tak smutná,
D
G
R: Když si někdo pozor nedá ,
Ami
C
F, C, F
co tě v mozku
nic se neboj a vem si něco od ní.
F, C, F
Abych zabil dvě mouchy jednou ranou,
želví nervy od želvy schovám stranou,
jednu káď dám zvlášť pro tebe, a pak aspoň dvě pro sebe.
Víš má drahá a zbytek je pod vanou.
Ten, kdo jí klid navždy vzal, odešel si bůhvíkam,
Dajána má v srdci žal, žije marným vzpomínkám,
předstírá-li ve dne smích, pláče v nocích bezesných,
krásná,bláhová Dajána.
Ospalá jde ulicí, nezbaví se lásky pout,
sny, jež voní skořicí, sny, jež nelze obejmout,
navždy bude sama snít, nenalezne nikdy klid,
krásná, bláhová Dajána.
V stratosféře hrajeme si A-maj,
i když se nám naši známí chlámaj’.
Potom, když jsme samým štěstím opilí až namol,
stačí místo A-maj jenom zahrát třeba A-moll.
A-moll všechny city rázem schladí,
dopadneme na zem na pozadí.
Sedneme si do trávy a budem koukat vzhůru,
dokud nás čas nenaladí aspoň do A-duru.
A
R: Od A-dur je jenom kousek k
F#mi
sk
A
proto všem těm,
F#mi/E
F#mi/D#
lamaj’:
vyždímejte
A
F#mi/F
H7
kapesníky a
C
Amaj7
A-maj,
co se v lásce
G#mi
E
nebuďte
C#mi
každá holka pro někoho má sluch abso
smutní,
Amaj7
V každém akord zní, aniž to tuší,
zkusme tedy nebýt k sobě hluší.
Celej svět je jeden velkej koncert lidských duší,
jenže jako A-maj nic tak srdce nerozbuší.
E
Pro ty, co to A-maj v lásce
E
Amaj7
moh’ bych zkusit zahrát třeba
nemaj’,
Cmaj7
C-maj ...
lutní.
Kluziště
Karel Plíhal
C
Emi7/H
St rejček
C
Fmaj7
noční
C
kovář c
C
sp adla p
Fmaj7
hytil k
Ami7
alou ka
pku d
G
od noh y,
C
Emi7/H
C
Fmaj7
Ami7
C
Emi7/H
ale chy
k amsi pr
p ak přit
klad
Ami7
G
obloh y
Emi7/H
j ednu m
n ejdřív
Mám príma den
Karel Plíhal
Fmaj7
C/G
C/G
til sl
G
Fmaj7
leště,
uštíp' z
a mu
Fmaj7
inu, t
Ami7
adlin
C/G
ua
Fmaj7
Emi7/H
rány pě
Fmaj7
C
obrovs ký
Ami7
kně za se
C
ou, někam jd ou, do rytm
tyhle tř i bílé vr
C
R:
A
D
E
G
A
D
A
Hmi
A
D
Ráda se miluje, ráda jí,
ráda si
F#mi
jenom tak
Hmi
A
D
zpívá,
m ám príma den, kam bych teď p ospích al,
vrabci se na plotě hádají ,
svět se t očí d ál, je celý usmát ý.
ko lik že čas
D
F#mi
E
A
E
Je to k rása,
A
D
F#mi
E
G
mít v rukou čas,
Hmi
j e to krása, n echat svý nohy kráčet t
A
G
am, kam samy
F#mi
u jí
Hmi
zbývá.
D
G
D
Než vítr dostrká k útesu tu její legrační bá rku
a
Hmi
Hmi
A
D
G
Pámbu si ve svým note su udělá
F#mi
F#
jen další
čárku.
R:
C
kolem jd
A
cht ějí.
R: Zatím t ři bílé v
C
D
ak šáh'
ivo.
kolem jd
D
Mám príma den, budík mě nevzbu dil,
tak jsem se pr obud il až o půl d esát ý,
Fmaj7
eště, t
A
R:
o pivo ,
áhl kov
C/G
Ráda se miluje
Karel Plíhal
Fmaj7
Emi7/H
ány pěk
C
Ami7
D7
bou
G
u se kývaj í,
ně za seb
ou, někam jd ou, nedojd
C/G
C/G
Fmaj7
ou
ou,
nedojd ou.
Vydal z hrdla mocný pokřik ztichlým letním večerem,
pak tu kapku všude rozstřík' jedním mocným úderem,
celej svět byl náhle v kapce a vysoko nad námi
na obrovské mucholapce visí nebe s hvězdami.
R:
Zpod víček mi vytrysk' pramen na zmačkané polštáře,
kdosi mě vzal kolem ramen a políbil na tváře,
kdesi v dálce rozmazaně strejda kovář odchází,
do kalhot si čistí ruce umazané od sazí.
C, Emi7/H, Ami7, C/G, Fmaj7, C, D7, G,
C, Emi7/H, Ami7, C/G, Fmaj7, C, Fmaj7, C
Mám príma den a oči pro dívky,
jsem plnej polívky z bufetu Opery,
mám príma den, hodinky v opravně,
příjemně únavně táhne se úterý.
R:
Mám príma den, punčová zmrzlina
mi cestu do kina určitě zpříjemní,
mám príma den, i když mi zítra snad
budou v práci lát - můj šéf je přízemní.
R:
Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce,
že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.
R:
Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští,
sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba příští.
R:
Tři andělé
Karel Plíhal
V
Ami
Emi
zahradě pod vrbou smuteční
E
jak pě na
tři
F
Ami
andělé - dva byli skuteční,
moje že
Emi
D
Emi
Ami
na,
G
|: přised nout ne měl jsem odva
mně
Ami
,
duši mám čistou jak podlahu
F
Ná rodním do
Emi
Ami
mě.
Emi
Ami
ten tře
Ami
po
se
F Ami F
dě li
ti še
Ami F
Ami
tí by
D
la
G
hu, mlče li patrně o
Ami
F
ple se
Ami
v
:|
Určitě skončili u cifer, sčítajíc všechny mé hříchy,
až si to přebere Lucifer, nejspíš se potrhá smíchy,
|: obloha zčernala sazemi z komínů vesmírných lodí,
dokud jsou andělé na Zemi, nic zlého se nepřihodí ... :|
Vstávej, holka
Karel Plíhal
G
Vs távej, holka,
k
Ami7
bude
D
Emi
b
a piá
D
Hmi
D7
Hmi7
D
no,
D
Ami
edno stojí t
ez pedálů, b
A7
ez kláv
G
Ami7
D
Emi
D7
Ami7
outě
Ami
Hmi7
G
unebráci př es náv es.
hn
u tě
Hmi
Pak na dráty telefonní
jako noty na linky
sednou hvězdy, které voní
jak rumový pralinky.
Z nich ti potom loutna s flétnou
naposledy zahraje,
že se naše duše střetnou
hned za bránou do ráje.
Vstávej, holka, bude ráno
kalný jako Metuje.
Zahraju ti na piáno,
jen co zjistím, kde tu je.
Dopij tenhle zbytek rumu,
ať je zase veselo,
jsme tu spolu z nerozumu,
tak co by nás mrzelo.
A
Ami
Ami
ouvají si botičky,
Hmi
D
c hodil,
každá zn
Hmi
Hmi
D
šk odil,
každá z n
G
Ami
má jméno holky, se kte rou jsem někdy
A
D
á všechna př ání, co jsem z a ta léta m ěl,
G
A
í, kdy jsem p omáhal a kd y jsem zase
Hmi
G
A
ich je tou l áskou s velkým e L.
Ami
C
nejdou přes
Stojím s dlouhou kravatou na
Ami
ky.
C
Stojím s dlouhým vobojkem jak
A
G
C
Dneska už mě fóry ňák
whis
A
ed se ženou do kuchyně n a slaninu s vajíčky.
každá v
Báby budou mlíti pantem,
chlapi bručet pod kníry:
"Tahala se s muzikantem,
proto tyhle manýry."
Housle budou svými trylky
opěvovat tichounce,
všechny tyhle horký chvilky
ve studený garsónce.
Ami
na skla oken krajinky,
odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky,
R: Každá
es.
ovezo
Ami
otvírám jim do předsíně, z
G
amhle v k
Bedna vod whisky
Miki Ryvola
V lastní krví slunce kreslí
ráno
en co zjistím, kd e tu j e.
V t omhle jednou p
f
Hmi7
G
Ami7
Ami7
J
Ami7
alný jako M etuj e.
Zahraju ti n
j
Vzpomínky
Karel Plíhal
C
Tu kravatu co nosím mi
Ami
G#, A, G#, A
A
D
Ami
Ami
E7
bedně
stájovej
navlík
pysky
E7
vod
E7
pinč.
E7
soudce
E
Ami
A
R: Tak kopni do tý bedny ať panstvo ne čeká
D
E
A
jsou dlouhý schody do nebe a štre ka daleká .
D
E
A
Do nebeskýho báru já su cho v kr ku mám.
D
E
A
Tak kopni do tý bed ny ať na cestu se dám.
Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili,
snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily,
vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat,
dokud nás čas nezažene jít se řádně nasnídat.
R:
Mít tak všechny bedny od whisky vypitý.
postavil bych malej dům na louce ukrytý.
postavil bych malej dům a z okna koukal ven
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben.
R:
Kanárek
Visací zámek
Kdyby si se hochu jen pořád nechtěl rvát.
Nemusel jsi dneska na týhle bedně stát.
Moh' si někde v suchu tu svoji whisky pít
nemusel si hochu na krku laso mít.
R:
A
G
C
F
E
1. Můj kaná rek má obr nu
A
G
C
F
E
leží a že re semín ka
A
G C
A
G
F
E
snad se je dnou vylé čí
C
F
E
však nadě je je malin ká
R: |:Už se ani nehne nehne už se ani nehne nehne :|
1.
R:
JE MRTVEJ
Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil
nechtěl běžet dokavád se whisky nenapil
zatracená smůla zlá a zatracenej pech
když kůň cucá whisku jak u potoka mech.
R:
Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává
do krku ti zůstane jen dírka mrňavá.
Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok.
mám to smutnej konec - a whisky ani lok
R:
Linč.
Holubí dům
Jiří Schellinger
Emi
Emi
G
D
C
D
C
Podzimní zpráva
Smolaři
Hmi
Zpí vám ptákům a
Hmi
stá val v údolí
D
G
D
Emi
zvlášť holubům
mém starý
Emi
G
dům
ptá ků houf zalétal ke krovům
Emi
D
C
Hmi
měl jsem rád holubích
křídel šum
Emi
G
míval
Ami
C
D
ví
stáj roube nou bílý štít
D
G
vždyť to
Ami
ví že jsem
Hmi
Nabízej úplatou cokoli
nepojíš cukrových homolí,
můžeš mít třeba zrak sokolí
nespatříš ztracené údolí
H
E
zprávu nám listí priná ší.
Emi
chtěl pro ni
Sdílný déšť vypráví okapům,
bláhový kdo hledá tenhle dům,
odrůstáš chlapeckým střevícům,
neslyšíš holubích křídel šum
ší,
obláček v oblak slunce splétá,
obláček v oblak slunce splétá,
A
G
kde je dům holubí a ta dívka kde
když s větrem vůně rozná
když s větrem vůně roznáší,
zprávu nám listí priná ší,
D
Emi
R1:
E
R: Hledám dům holubí
kdopak z vás cestu
E
Nedej se opít vzduchem léta,
nedej se opít vzduchem léta,
F#mi
Vlídná dívka jim házela hrach
mávání perutí víří prach
ptácí krouží a neznají strach
měl jsem rád starý dům jeho práh
C
Batalion
Spirituál Kvintet
spí
Emi
žít
Tu zprávu lesům,vodám,stráním,
tu zprávu lesům,vodám,stráním,
jak mají létu sbohem dát,
jak mají létu sbohem dát,
všem dobrým lidem aspoň přání,
všem dobrým lidem aspoň přání,
nechat si jen o létu zdát,
nechat si jen o létu zdát.
Já,malíř,Podzim jsem tu zpátky,
ty,malíř Podzim,jseš tu zpátky,
v korunách stromů plátno mám,
v korunách stromů plátno máš,
já musím spěchat,čas mám krátký,
ty musíš spěchat,čas máš krátký
než řekne Zima:Jsem tu pán,
než řekne Zima:Jsem tu pán.
Jsem tu pán,řekne Zima bílá,
jsem tu pán,rěkne Zima bílá,
konec je s malováním tvým,
konec je s malovaním mým,
z barev tvých jenom špína zbývá,
z barev mých jenom špína zbývá,
tvé plátno sněhem rozpíjím,
mé plátno sněhem rozpíjíš.
Ami
C
G
Ami
Víno máš a marky
C
G
Ami
Emi
tánku
Ami
pro
hýří
dlouhá noc se
Víno máš a chvilku spánku díky díky verbíři
Ami
Dříve než se rozední
C
G
kapitán k osedlání rozkaz
Ami
Ami
G
dává
Emi
Ami
ostruhami do slabin koně po
há
Tam na straně polední čekají ženy
zlaťáky a sláva
do výstřelů karabin zvon už vyzvání
R2:
Ami
C
Emi
ní
Ami
G
Víno na kuráž a pomilovat markytánku
C
G, Ami
Emi
zítra do Burgund batalion
za
míří
Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku
díky díky vám královští verbíři
Rozprášen je batalion poslední vojáci
se k zemi hroutí, na polštáři z kopretin
budou večně spát
Neplač sladká Marion
verbíři nové chlapce přivedou ti
za královský hermelín padne každý rád
R2:
R1:
Ami
Ami
Severní vítr
Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř
C
Jdu s děravou patou, mám
F
Ami
C
R: Když si
ch
Hlava mě pálí a v
F
G
báječnou ženskou vezme báječnej
lap,
C(D)
Jsem chudý, jsem sláb a nemocen
Ami
F(G)
tak mají
horečku zlatou
C(D)
G(A)
báječnej život plnej báječnejch dní bez
útrap,
celý den jen tak sedí a popíjejí Chatoneaux d’
modravé dáli
když si
C
G(A)
F(G)
báječnou ženskou vezme báječnej
Pappe,
C(D)
chlap.
Se leskne a třpytí můj sen
Nikdy jsem neslyšel: kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl,
a já nikdy nezapoměl, abych svoje sliby vyplnil,
a když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal,
nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval.
R:
Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí
Tam zbytečně budeš mi psát
Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
Já nechám si tisíc krát zdát
C
R: Severní
C7
F
C
počítej lásko má s
C
k nohám ti
C
Tenhle příběh je pravda a sním svůj klobouk, jestli jsem
vám lhal,
že jsem potkal jednu dívku a tu jsem si za ženu vzal,
zní to jako pohádka z příběhu královny Máb,
že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap.
2x R:
vítr je krutý,
C7
G7
tím
F
dám zlaté pruty
G
nebo se vůbec nevrátím
C
Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem
Už slyším je výt blíž a blíž
už mají mou stopu, už větří že kopu
svůj hrob a že stloukám si kříž
Buráky
Michal Tučný
Zde leží ten blázen, chtěl vilu, chtěl bazén
A opustil tvou krásnou tvář
Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek
Nad hrobem polární zář
F
a v polích místo bavlny teď
C
G7
F
rostou buráky.
C
Ve stínu u silnice vidíš z jihu vojá ky,
G
C
jak flákaj se tam s kvérem a louskaj bu ráky.
C
F
Tenhle příběh je pravda, ať visím, jestli vám budu lhát,
G
že jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám
C
rád,
nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl,
vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel.
E, A, H7
A
E
Měl jsem rád pár písní - v nich jsem
R: Hej hou, hej hou, nač chodit do války,
je lepší doma sedět a louskat buráky.
Hej, hej, hej hou, hej hou, nač chodit do války,
je lepší doma sedět a louskat buráky.
Plukovník sedí v sedle, volá Yenkyové jdou,
mužstvo v dáli leží, prej dál nemohou.
Celý se v sedle otočí a koukne do dálky,
jak jeho slavná armáda tam louská buráky.
R:
H7
žil.
E
Cesty toulavý - ty, o kterých jsem snil.
A
E
S vlídnou tmou, když v létě kraj šel spát,
A
E
poznal jsem, že
H7
E
tenhle svět mám rád.
Bez řečí jsem každou práci vzal
a měl problémy, že málem jsem to vzdal.
Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít
pro tu čest, že směl jsem s vámi žít.
štíty
Když sever valčil s jihem a zem jde do vál ky,
Báječná ženská
Michal Tučný
Měl jsem rád
Michal Tučný
R: Měl jsem
C
C
Až ta válka skončí, tak jestli budem žít,
své milenky a ženy zas půjdem políbit.
Až se tě zeptaj "Hrdino, cos dělal za války ?"
Já flákal se tam s kvérem a louskal buráky.
R:
H7
E
rád stín stromů, říční proud,
H7
E
hor, co nejdou překle nout.
A
E
Krásněj ší svět vůbec nehle dám.
A
E
|:To řeknu vám tam
H7
E
u nebeských bran.:|
Dětský smích a vlání koňských hřív,
něco moudrých vět, co měl jsem znát už dřív.
Slunce zář když hřála do tvých zad,
poznal jsem, že tenhle svět mám rád.
R:
Verše o láske
Peter Cmorík
G
Na nebeskú
Ami
D
C
Dnes som to ja
bránu ticho búši
G
Ami, C, D
čudný zástup nahých duší
Už pár dni tam vládne mierny chaos
nikto presne nevie, čo sa stalo
C
čo chce odísť
poba
D
Ami
kým
G
D
C
R: Aj
G, D, Ami, C
sa brána otvorí
,ooo
Ami
Ktosi stále do tmy hovorí
C
G
verše o láske
D, Ami
C
D
Verše o láske, verše o láske
Ami7, D7, Ami7, D7
,ooo
Starý zlodej a naliaty básnik
pri fernete zabúdajú na sny
Vrah si ticho púšťa starú platňu
každý čaká či ho prídu zatknúť
Ami
G
D
C
G, D, Ami, C
sa brána otvorí
Ami
Ktosi stále do tmy hovorí
C
G
verše o láske
C
D, Ami
D
Verše o láske, verše o láske
pár
E
F#mi
dážď sám
Hmi
A
vie
G
Mám na to liek
Desmod
D
Nie vždy mi slnko svieti
,ooo
Emi
A
smutný deň
(óóó) už nesta čí
D
Emi
že uschnú tvoje slzy
a nás viac niet
láska je preč
tak nech ťa to nemrzí
viac nie ...
D
Emi
E
Teraz som vo vlaku sám
prstom kreslím
na zahmlené okno
vonku je skoro tma
zaspávam, padám s tebou do snov
R:
V kúte farár tajne krstí vínom
zvyšok svojich márnotratných synov.
kým
A
Hmi
lím handier
Nie vždy mi prajú hviezdy
Keď všetko z rúk mi padá,
D
keď ďalej už sa nedá –
G
Aj dážď sám vie
(óóó) už nestačí
že uschnú tvoje slzy
a nás viac niet
láska je preč
tak nech ťa to nemrzí
A
Emi
A
ako chcem
A
zlý sen
A
nevlá dzem
D
R: Mám na to liek,
G
Na nebeskú bránu ticho búši
Čudný zástup nahých duší
Z gramofónu zúri "Osudová",
keby sa tak dalo začať znova
G, D
F#mi
Spomínam na ten deň
keď sme sa
prvý raz stretli
ja som bol premočený
tvoj čierny čaj spojil naše cesty
R:
V kúte farár tajne krstí vínom
zvyšok svojich márnotratných synov
R:
R: Ale
E
vo dver ách dám ti ešte pusu
zvyšok svojich márnotratných synov
G, D
Hmi
A
V kúte farár tajne krstí vínom
C
F#mi
premá rnil som veľa času
D
R: Ale
Aj dážď sám vie
nestačí
že uschnú tvoje slzy
a nás viac niet
nás viac niet
nás viac niet ...
Dážď
Peter Cmorik
G
G
A
D
tvoj šťastný smiech
A
D
A
Hmi
Mám teba, vy jasní sa
Mám teba,
Hmi
deň
viem.
Možno sa o krok vrátim, čo s tým
možnože všetko stratím, uvidím
Keď cítim že som prázdny – nevadí
Keď celý svet sa zblázni a ja s ním
2x R:
Niekto ti to povie skôr než ja
Desmod
A, D, F#mi, E
2x R:
Pár Dní
Desmod
D
3x Povie miesto mňa
Dmi
2xR:
A
B
Chcem ti poslať niečo
A kus Teba v ňom tak život sa rúti
D
Dmi
Čo dávno som už chcel
Na tebe závislý
Desmod
A
Lenže správne slová
D
Som stále nenašiel
F#mi
E
D
D
D
D
F#mi
Bojím sa, že niekto
Možno príde skôr a povie....
Chcem ti poslať niečo
Na čom mi záleží
Ak o teba prídem
Nech to vieš len ty
Bojím sa, že niekto
Možno príde skôr a povie....
zlé
A
G
A
G
A, D, F#mi, E
V hlave samé nezmysli, dochádza nám kyslík a už sme
celkom na dne
Pripútaní v sedadle, letíme v lietadle, čo o chvíľu spadne
Možno je to zbytočné, no ja dúfam, že nie vrátiť sa to dá
Vetky naše znamenia, nám isto povedia, že život zmysel
má
R:
R: Som na tebe závislý, iba ty máš čo chcem
Nedýcham a nemyslím, keď ťa nemám
Som na tebe závislý, iba ty máš čo chcem
Nedýcham a nemyslím, keď ťa nemám
Som na tebe závislý, ja to už dávno viem
nedýcham a nemyslím, keď som tu sám
C
R1: To zvládnem, to zvládnem
B
F
Svoj silný strom niekde nájdem
To zvládnem,
C
B
to zvládnem
Vravím si ten príval zvládnem
R2:
C
Nedýcham a nemyslím, keď ťa nemám
som na tebe závislý, ja to už dávno viem
nedýcham a nemyslím, keď som tu sám
2x R: "To čo ťa trápi
Chcem ti poslať niečo
Čo nezabudnem
Že mi budeš chýbať
Ak to nestihnem
F
R: Som na tebe závislý, iba ty máš čo chcem
Bojím sa, že niekto
Možno príde skôr a povie....
E
Hmi
byť bez teba
Chýbaš mi a to bolí, a žiadni doktori mi pomôcť nevedia
Aspoň malé znamenie, áno alebo nie či vôbec šancu mám
Stačí prstom ukázať, na východ, na západ, do pátrania sa
dám
Chcem ti poslať niečo
Čo povedať som chcel
No vždy keď som ťa stretol
Hlas mi odišiel
že niekto ti to povie skôr než ja...
A
G
Možno príde skôr a povie....
mňa..."
To trápi
Mám strach,
B
C
Rýchlo a zdá sa, že roky sú dni
A jak silný prúd len tak pretečú Ti
Skúšam akú to má chuť, na chvíľu zabudnúť, je
Bojím sa, že niekto
A
C
Tak ako búrka, kto rá zlomí strom
Ami
Pár dní
Dmi
zvládnem
A nezostanem na dne. Viem, že ...
Ami
C
Pár dní
Dmi
zvládnem
A všetko povolí
Tak ako vietor, čo nafúka prach
Do mojich očí a vyryje vrásky
Láme a láme môj kmeň po častiach
Neprestáva, kým nie som na kúsky
R1:
R2:Pár dní zvládnem
A nezostanem na dne. Viem, že ...
Pár dní zvládnem
A všetko povolí. Viem tých...
Pár dní zvládnem
Možno párkrát spadnem. Viem, že ...
Pár dní zvládnem
Aj keď to zabolí.
Možno zabolí ...
D
Zhorí všetko čo mám
Desmod
C
Mám tvoj
Emi
F
list,
Ami
G
Nič len
Emi
F
tma,
Ami
G
C
R: Chcel som
F
Emi
G
Tak pýtam
Emi
F
G
Ami
sa, či
Ami
Ami
G
síl.
vieš, že ja,
D
D
Ami
G
G
D
V káčerove úžasnom
D
G
D
Až zem pra ská
D7
Taký máme
všetci zhon
Raz tu raz tam
A
Tu býva možné
A
Smiešne aj hrozné
H
mám.
A
Tu striehnu za dverami
G
Už ne rozumiem,čo mi ľudia
E
H
R: A čo s tým veď je to celkom na plač úú
C
D
E
nevyz
G#mi
A
nám.
Občas sa zasmeje slovkom kač kač úú
Cesta k Bohu je už Gdávno
V tomto našom káče káče rove úú
Musíme niečo nájsť ...
C
D
E
D
E
G
Je každú chvílu opäť niečo nové
E
H
C#mi
A
E
A
v ňom už
F#mi
E, A, E
krvavá.
krídla zlo
G#mi
E
žíš.
C#mi
E
krídla zlo
A
G#mi
E
žíš.
Tam ti rany vyčis tím a hlávku pohla dím
E
D
slamky sa chytám keď život ma láme
Aj
Mám odreté kolená
keď snažím sa nájsť svoj osobný raj
E
R: Snažím sa aby môj svet za niečo stál
D
nie vždy sa mi to darí
aj keď
Snažím sa žiť naplno ako sa dá
po kúskoch vyberám svoj svet z bonboniéry
Je ťažké na vlastných nohách stáť
keď túžiš po láske z románov a piesní
Unavený a sám
snažím sa nájsť svoj osobný raj
R:
H
Dáku skrýš, kde si
A
F#mi
A
E, A, E
hovoria.
Tam ti rany vyčis tím a hlávku pohla dím.
Bonboniéra
Gladiator
A
E
tený život
C#mi
A
R: Dáku skrýš,kde si
lil.
C#mi
F#mi
Svet je veľký Babylon a ja sa
E
F#mi
Káčerovo
Filmová hudba
E
G#mi
Ddd-drámy bez zábrany
C
G
Babylon Hotel
Gladiátor
Do poslednej kvapky krvi znechu
Je ťažké na vlastných nohách stáť
2x R:
G
Hmi
G
G
Cítim chlad, poslednýkrát.
Zhorí všetko, čo mám ak odídeš.
Nič len tma, obklopí ma.
Zhorí všetko, čo mám a ty to vieš.
Emi
C
vieš.
G
R:
G
B
Hmi
chranný pás.
Už len púšť, dám prst na spúšť.
Zhorí všetko, čo mám ak odídeš.
Dosť už sĺz, tak zostať skús.
Zhorí všetko, čo mám a ty to vieš.
D
deš.
Ami
nie som ten, kto to v nás zapá
G
G
obklopí ma.
Ktorý udrží nás, už nemám
C
Ami
G
nájsť, zá
C
Čo je nové pohodovo povie úú
vraj musíš ísť.
Zhorí všetko, čo mám a ty to
B
V káčerove vždy je niečo nové úú
G
Zhorí všetko, čo mám ak odí
C
R: Kto vie úú
A
G
a budem držať stráž,kým
G
Ký
F#mi
E
G
F#mi
E
nezas píš.
m nezas píš...
Do poslednej kvapki krvi znechutený život mám.
Z každej druhej stránky novín číha vrah.
Svet je veľký Babylon a ja sa v ňom už nevyznám,
Cesta k Bohu je už dávno krvavá.
Musíme niečo nájsť...
R:
Musíme niečo nájsť...
R:
Divoký dážď
Gladiátor
A
viem, občas hlavou
pápapapá ....
A
H
snáď sa na dne odra zím
D
všetko zlé zas napravím
A
naspäť ku vám prile tím
H
všetko čo som mal tak rád
D
túžbu cítiť znovu mám
do seba to vpálim
viem,
H
R: som divoký dážď
D
ľudí mám rád
A
chcem sa cítiť fajn
hej, jé ..
som divoký dážď
ľudí mám rád
pokropím aj vás
snáď sa na dne odrazím
všetko zlé zas napravím
naspäť ku vám priletím
všetkých čo som mal tak rád
túžbu cítiť znovu mám
do seba to vpálim, hej, jé ...
nx R:
Hmi
C#mi
A
preletí
E
G, A
F
E
A
počúvaj vietor hrá
E
D
A
D
na tvoju tvár vo veršoch šep ká
E
G
A
nx náná nana ná ..
viem, že život nie je vždy perfektný
viem, viem, niekto sa potí, niekto vzdá
D
F
3x dnes to viem ..
viem, že si povieš
G
Zbohom dám ..
A
do neba sa ponorím
ako dážď sa vrátim k vám
ako dážď sa vrátim k vám, jééé
všetkých ľudí pokropím
a telá vám zapálim
láskou
A
a ty vychutnáš slová
je to fajn
2x R:
Dnes je skvelý deň
Gladiátor
C
Keď sa láska podarí
Gladiator
D
G
Chcel by som vrátiť minulé leto,
a ty vychu tnáš slo vá
Hmi
H
je to fajn
D
G
ležali sme spolu v tráve .
G
Nad nami iba holé nebo.
Hmi
R: dnes je skvelý
A
dnes je skvelý
a ja
F#mi/A
C#mi
a dám
že
dám
A
dnes je skvelý
všetko
E
C
deň
G
Martin Benka na počka nie.
G
F#mi
D
to viem,
Hmi
E
správu vám
G, A
viem,
G
D
A
deň
Hmi
ráno,
Keď sa láska poda rí, zistíš, že sa rozum
E
Hmi
A
Keď sa láska poda rí, to je úplne iné
z parku ukradne ti spánok orgo ván.
C#mi/G#
bude dobré a bude fajn
C#mi
D
Keď sa láska poda rí.
odpálim to na Mesiac
D
F
C#mi/G#
E
dnes to viem
G
keď ťa niekam uniesol vietor preč.
C
G
D
Keď sa láska poda rí.
viem ..
mnohé tváre z fotiek vyblednú
viem, viem, osud zavesí na nás kríž
máš chuť na ranu poslednú
viem, viem, máčaš hlavu v liehu
a snáď pochopíš
počúvaj vietor hrá
na tvoju tvár vo veršoch šepká
a ty vychutnáš slová
je to fajn
R:
počúvaj vietor hrá
na tvoju tvár vo veršoch šepká
Chcel by som vrátiť minulé leto,
báli sme sa hadov v tráve.
Pod tričkom iba holé telo,
čakali sme, čo sa stane.
Keď sa láska podarí.
Hmi
plietol,
Kúpim si pekný deň
Gladiátor
C
Kúpim si pekný
Fmaj7
deň
C
Za pos ledné prachy odí
Fmaj7
dem
C
Všetky staré básne do koša odho
C
Proti zlu sa obr
Fmaj7
Fmaj7
ním
Tričko lásky si oblečiem
veď čo ma čaká sa teraz nedozviem
Sošku anjela si do vaku dám
Nech ma chráni, nech ma chráni
dím
Láska
Gladiátor
Nemôžem dýchať
Gladiator
Asus2
Emi
E
Emi
Bol som o krok bližšie k láske,
dnes už o nej len píšem básne
hore v
F
F
G
Z podo zrivo boha tých krv strie ka
C
F
3. Kúpim si pekný deň
Za posledné prachy odídem
Sošku anjela si do vaku dám
Nech ma chráni nech ma chráni
A pomáha
R:
3.
R:
E
E
a ty aj tak stále moje meno nepo znáš.
A
D
E
A
D
G
Emi
Emi
E
A
Prepad nutý taxi kár
Na nás
Asus2, E, A, E
vytrh nuté srdce ti na dlani ponú kam, viac už nemám,
A
Ľahké diev ča ča ká
D
Nemôžem dýchať
G
Cmaj7
D
D
kým som sám,
D
Nemôžem dýchať
G
Cmaj7
D
s tým, čo mám,
bez teba nemôžem dýchať
Emi
sám.
zbitý a zranený zas pávam, celkom sám,
Nechám spá liť si tvár
G
Cmaj7
bez teba nemôžem dýchať.
A
D
G
D
láska a potom bez slov ťa bolesť
tak ako pravda.
R:
R: Všetky svoje hriechy prizná vam,
R: V svete plnom polop rávd
G
Emi
Cmaj7
Stále ťa
mám pod kožou,
bez teba nemôžem dýchať.
A
G
F
podkroví,
D
sme už jedno telo zrazu všetko je iné.
tam kde holuby si ju vyznávajú.
Skúšal som ju všade vypátrať,
či nemôžem ju vyhrať v kartách,
a či náhodou nie je vo víne
A
A pomá ha
Cmaj7
Prvá príde
objíme.
Asus2
E
Boli
V obchodoch sa nedá kúpiť,
v domoch lásky ponúknu ti iba falošnú
lásku na krátko, prachy za klamstvo,
prečo láska nie je ako šťastie,
že si raz aj na mňa sadne
keď sa unaví a snáď mi uveríš,
že potom ti ju celučičkú dám.
R:
Láska je vysoká veža a ty si k nej môj kľúč.
Chcem v nej aspoň chvíľu ležať, len ty vnášaš do mňa
kľud.
Stále ťa mám pod kožou,
bez teba nemôžem dýchať.
R:
Pesnička o Medulienke
Gladiátor
Pieseň čiernych vrán
Gladiator
A
Hmi
D
Má všetko čo chcem
A
D
V očiach šťastný smiech
A
D
A
A pery ako medom potre té
A
a
D
Hmi
čo
D
Čo ak
Hmi
a mamu nádher nú
koľko
A
D
A
a otca čo doma dcéru zamy ká.
G
Emi
D
čo ak
že nestihneme to čo nás baví
.......
D
G
chopíš, že
teraz skríknuť
D
D
D
R: Kým
D
A
F#mi
H
samé keci zas uni ká
Medulienka
A, D, A, D
Je tak stavaná
že aj kňaz by zaváhal
A v duchu by proklínal celibát
Když se trošku nakloní
a bokmi zavoní
Môj prvý infarkt v tomto storočí
Kým
D
Emi
Hmi
D
A
bja tí
R:
.. medulienka .. medulienka ..
chcem, že
G
mám ťa
chcem .... chcem
chcem, že
G
G
Emi
Má všetko čo chcem
V očiach šťastný smiech
A pery ako medom potreté
2x R:
srdce
mám ťa
Emi
C
dnes
s ním
G
G
Ami
C
rád
Za to že prišli
E
Čo bolo včera
G
E
E7
na tento svet zmeniť
– predvče
Za to že prišli
E
Ami
Ami
E7
Ami
rom
A7
na tento svet zmeniť
– predvče
Ami
C
rom
Ach pane odpusť rebe lom
Ach pane
E7
odpusť rebe
Ami
lom
|: Ach Bože nezatrať duše rebelov :|
|: Aj keď ti možno v nebi robia krik
na zemi ich to štvalo bolelo :|
a za to nemôže z nás ľudí nik
je posledný nájomník
sa potkýňam, potkýňam o chodník
A
Požičaj mi krídla láska kým ťa mám
Bozk mi vzal sto rokov prázdnin
nič už neplatí iba ty
dnes už viem, že svet sa zbláznil
stráž ma nech sa v ňom, nech sa v ňom nestratím.
kom
Ó odpusť Bože, odpusť básni kom
Dmi
Dmi
to viem, že život je úraz
F#mi
E
Ó odpusť Bože, odpusť básni
Čo bolo včera
dom, ktorý niekto zbúral
Hmi
narodím.
Pocta Majakovskému
Robo Grigorov
Ami
vrátiť
Kým ťa mám
Robo Grigorov
F#mi
F#mi
A
mal roz kvitnutých
tak rád
Hmi
G
ťa mám
je tu nádej, že sa znova
Čo ak práve smútkom deň skončí
a bolesťou tvoje oči zaplaví
púštnym tichom zaznie pieseň čiernych vrán
život ťa roztriešti na márne - márne kúsky ako hurikán
2x R:
Som
G
ťa mám
de tý
Emi
D
že nestihneme pekné veci
Hmi
buď môj anjel strážny vstúp do mňa a zažni
cudzom o
Emi
A
kro čím
viac
teraz skríknuť
Hmi
Emi
bielom o
lásku v
nepoviem už
Hmi
Hmi
A
nohou vy
G
čas
R: No jediné čo mi však vadí
A
G
kvetov som v srdci
snáď to po
A
D
Hmi
R: Čo ak
rád
Vlasy perfektní
Líčka červení
v jej lune malíř vidí krajinu
D
D, A, D
D
ak nájdem
nikdy ti
D
ráno zlou
komin ár bude v
Má sestru Iva nu
A
D
G
Požičaj mi krídla láska kým ťa mám
Ach, Pane,
Ochráň ten spolok čiernych duší
|: tú bandu psov čo každá doba má
veď štekali len preto lebo každý mlčí :|
|: a umierali preto že je stále tma :|
|: Ó, odpusť Bože odpusť básnikom :|
|: za to že prišli na tento svet zmeniť
čo bolo včera predvčerom :|
ach pane odpusť rebelom
Boli sme raz milovaní
Pavol Habera
E
Je to vo hviezdach
Pavol Habera
A
D
Svet lásku
D
Emi
C
má.
Svet lásku má.
D7
Pozri nosí
G
Emi
C
D
D
Život náš je lacný hotel
Už to s tebou ťahám najmenej sto rokov
A dní čo máme je len pár.
Iba chvíľu bývaš v ňom
držíš si ma stále od tela
Vďaka tvojím vnadám som už celkom scvokol
sto rokov sa smiem len pozerať
Svet lásku má.
H
A
C#mi
A
E
Kým ťa vezmú
H
A
F#
A
Pane poďte
E
Už je záver krásnym dňom
Hmi
R:
F#mi
G
A
H
E
Boli sme raz milovaní
E
A
H
E
A tak bu deme raz, budeme raz spase ní
Život príliš krátko trvá
V tom smrť býva dôsledná
Bývala tu láska prvá
Príde aj tá posledná
vo hviezdach
Náš zväzok je tesný delí nás len vesmír
obzerám si ťa len diaľkovo
No a to je nuda zabi ma či udaj
len už nebuď skúpa na slovo
D
Koľko
C
D7
zlých a
D7
R: Zopár dievčat bolo s nami
Boli lásky na pár dní
Boli sme raz milovaní
E
A
E
A
C
H
A tak bu deme raz, spase ní
C#mi, F#
H
E
A tak bu deme raz, budeme raz spase ní
G
D
keď náhle stíchne
Emi
Ami
vták,
seba strácaš v zrkad
lách.
Pre tie chvíle Pán
dieťa dáva nám.
V očiach má nádej hviezd,
po cestách nás prišlo viesť.
D7
C
D7
Emi
Svet lásku má.
Anjel píše
tie
Ami
Svět lásku má.
Ač má jenom sílu motýlí,
kdo věří v ní, se nemýlí.
Svět lásku má.
Svět lásku má.
Víš, není už jen v dávných pohádkách,
a z výše zlétla na tvuj práh.
Svět lásku má.
Svet lásku má
Anjel píše krídlom zopár viet.
Tie dávne piesne necháš znieť.
Svet lásku má.
Svet lásku má,
pozri nosí krásnu detskú tvár
a dní čo máme je len pár.
Svět lásku má (Oh...).
A dní čo máme je len pár.
Svět lásku má.
zálud ných,
G
Když byl vítr v nás,
střepy prázdnych váz
a housle v závějích,
někdo věčný na nás dých.
Opět máš chuť žít (Opäť máš chuť žiť)
vždyť je štít (veď je láska štít)
Radostné trápení,
uvěřte dávným znamením (Oh, znamením)
Anche il proverbio dice che sol in amore la vita é felice
Il vero amor non si compra, né vende : Vince amor !
Il piu belo é quel per i giovani nostri di ogni etá
Ma i bambini cari sono il colmi di felicitá...
býva dní,
Ami
D
G
A
Svet lásku má
Pavol Habera
R:
F#mi
A
R:
Boli krásky boli dámy
Kým posledná utiekla
Ten kto bol raz milovaný
Ten nepríde do pekla
F#mi
Hmi
proste na všetko máš jasnú odpoveď
Je to vo hviezdach je to vo hviezdach
niečo iné chcem počúvať a to hneď
E
A
A
G
Zopár dievčat bolo s nami
E
G
R: Je to vo hviezdach je to
Boli lásky na pár dní
C#mi
F#mi
A
D
Studená si ako zima na Aljaške
opýtať sa kedy ťa smiem zohriať
je tak ťažké
Zbadáš vážne že je koniec
Spomienok máš na kilá
Tak sa nebráň len im povedz
Láska nás vždy zabíja
C#mi
G
A
krásnu detskú tvár.
D
C
krídlom zopár viet,
D
dávne piesne necháš znieť.
nx: Vince il nostro amor !
Svet lásku má.
Lovesong
Pavol Habera
C
Z úst do úst píše láska
Ami
C/H
láske list
a hladká vôňou, aj keď
F
Ami/G
G
má chuť hrýzť
láske jeden je málo tak dvomi nás náso
Spinkanie duší osud náhoda
Kto všetko nedá, ten len málo dal
Kto vie ako má rád tak ten iba málo má
F
Ami
C
F
človek chce lásku
Ami
C
nájsť
ak spáchame raz niečo zlé
D7
ona nech súdi
Dmi
Dmi
G
nás
G
C
Láska nech súdi nás
Láska je márnotratný úžerník
rozdáva chvíle ale žiada dni
Láka a pri tom bráni vojsť do jej piatich brán
Spinkanie duší osud náhoda
Kto všetko nedá, ten len málo dal
Kto vie ako má rád tak ten iba málo má.
R:
Hral na trúbku
Barbara Haščáková
Ami
G
F
E
C
Po krásnej tvári blúdi sen
F
Keď k lícam túli si dieťa
To
Ami
býva vzácna chvíľa žien
F
E
Emi
C
Ami
G
Spí Madona s dieťa
Ami
C
D
E
G
Emi
Ami
svietia
Emi
ťom
A
E
neznámi sú si dnes
A
Ami
C
V tom meste ho každý poznal, každému bol brat
vedel sa
Gmi
C
radovať, že kus plechu hrá
C
blízki
F#
skús tiež nájsť
F
nájdeš kľúče od
Spí
Bmi
C#
Madona
anjel im
Es
Spí Madona
Bmi
G
Vianoc
D
s dieťa
Fmi
F
F
s dieťa
Fmi
ťom
ťom
B
A
tup turup tururú, tup turup tururú
Máriu
Bmi
C
R:
D
As
spieva z výšky
As
Gmi
Aj keď nehral bohvieako, nikdy nehral zle
trúbkou si pomáhal zarobiť na chlieb, veď vieš
svoj život prežil v podnájme, sám a bez ženy
veril, že s trúbkou sa raz ožení.
stráži ju
As
on je vo večných perinách
vetre znie tiché trúbe nie
v jesennom
a v tej trúbke ostal jeho duch
je tam s ním pár zdochnutých múch
beh času necíti, v trúbke ukrytý
As
F
Bmi
C#
A
F
C
pohreboch, trúbil na svadbách (jejé)
F
krásne piesne jej hrá noc
Fmi
A
Hľa zástup hviezdny
F#
Tak
Gmi
R: A dnes na tú trúbku sadá prach
ťom
Dnes líha líška k vtáčatám
Baránka zlý vlk dnes chráni
Dnes žiaden zúfalec nie je sám
A máme dokorán brány
Spí Madona s dieťaťom
A anjel im spieva z výšky
Spí Madona s dieťaťom
A neznámi sú si dnes blízki
Bmi
fúkal na
anjel im spieva z výšky
Spí Madona s dieťa
A
Hral na trúbku - tup turup tup
hral na trúbku rád
G
Keď v tráve kropaje
A
R: Strom túži rásť a rieka tiecť
Dmi
bí
Madona s dieťaťom
Pavol Habera
neznámi sú si dnes blízki
A
tup turup turu rú, tup turup tururú
A
tak sám a bez ženy veril, že s tou trúbkou,
G
A
že sa raz ožení tak sám a bez ženy
R:
Sen
Barbara Haščáková
Sen
Ami
zvláštnu podobu
G
Dmi
C
máva,
Ten čo sa vždy len
Dmi
G
schovával
C
G
Nikdy nebolo lepšie
Hex
F#mi, E, D, D, F#mi, E, D, D, C#, D, E, C#
A
F#mi
keď ho chceš vychutnať do sýta
Ami
Anjel
Mc Erik And Barbara
F#mi
F
prichádza a teraz už na nič sa nepýta.
F#mi
Na teba hľadí.
F#mi
G
Viem, láska má veľa podôb,
nechce sa ukázať zranená
Môj sen však znamenal mnoho,
Smútok a nádej si chodili bez mena
Zdalo sa mi že sa svet zbláznil
R: Stál tam
a možno
Ami
Dmi
C
on
Vzácne smelým
A možno
Dmi
C
Ami
Možno
C
G
Ami
mal ma veľmi rád
len mi to nechcel dokázať
G
Chcel ho pred svetom
Ami
Láska má veľa podôb …
2x R:
E
E
D
hrával
srdce rozbi
vždy novým šípom dokopy mi ho
vravel to nič všetko čo
E
D
D
té
D
bolí raz pomi nie
E
až keď odišiel a už sa
C#
ukrývať
A
k oblohe
Emi
D
G
stúpa pomalý dym
A
hostia prídu o pia tej
vstúp bez
Emi
D
G
vážnych názo rov
A
dnes sa budeme zabá vať
C#
nevrátil
nechal mi tu teba už nie som sama a ty nie si sám
naučil ma nebáť sa toho, že opäť to bude len klam
ty vieš, že ja ti verím
že nás dvoch už nič nerozdelí
D
D
D
D
pravdu mal to každy pochopil
G
všetko ako má byť
vo vzduchu cítiť jasný deň
D
dával
Emi
D
D
E
ja ťa ľúbim, stále ľúbim
C#
viac
4x F#mi D E C#
Ami
Bál sa mi svoje srdce dať
E
anjel sa so mnou
dopadla som zle mala som
viac a
G
E
C#
pohľadom
hviezdy padali ,
keď moje oči plakali
Dmi
G
chcel byť mojim snom
Jeden malý
Zdá sa, že je
Teraz sa už malý anjel len z výšky díva
stráži moje šťastie čo mi raz priniesol
vedel čo chcem vedel o čom snívam
tak splnil môj sen a zrazu si pri mne bol
po tme
Emi
D
G
blúdiť záhra dou
kým noc neskončí
dnes budeme dýchať ten najlepší vzduch
nech nás hlava nebolí
len z príjemných vecí je veselý duch
po nás mesiac zahorí
vstup bez nudných nápadov
dnes sa budeme zabávať
po tme blúdiť záhradou
kým noc neskončí
E
G
D
Nikdy nebolo lepšie ako túto noc
A
nech trvá večne
E
G
D
celé nebo je jasné až do rána
A
ja viem, že on sa nestratil
aj keď odišiel a už sa nevrátil
nechal mi tu teba, lebo vedel, že rada ťa mám
hľadíme na seba a ja sa vznášam až ku hviezdam
budeme tam spolu bývať
a môj anjel sa bude na nás dívať
ako ťa ľúbim, stále ľúbim
viac a viac
nx
F#mi D E C#
pokiaľ mesiac zhasne
z rádia hučí otravný hit
tma sa plíži verandou
niekto sa háda a všetci chcú žiť
v hluku strácam význam slov
vstúp bez vážnych názorov
dnes sa budeme zabávať
v kruhu známych a ich psov
kým noc neskončí
V piatok podvečer
Hex
C
G
Pondelok býva nekoneč
C
Laska moja de si
Chiki-liki tu-a
Ami
G
s pohľadom sfingy nad prácou
no ale
Fmaj7
F
intro:
ný, len tak
Ami
G
spím
Životom plávam a netuším kam a s kým
ja nemám žiadny harmonogram
no ale cez víkend mám vždy nádherný Fsvet .. jé ..
C
G
F
veď to je jediné čo
G
C
Ami
H7
ty si laska moja.
F
E
C
v piatok si realitu odstrániť z hlavy do žíl
To predsa nie som skutočne ja a kto
ten čo tu sedí a záujem hrá
no ale cez víkend bol ešte nádherný svet
Životom plávam a netuším kam a s kým
ja nemám žiadny harmonogram
no ale cez víkend mám vždy nádherný svet
R:
R2: V piatok podvečer si zresetujme hlavy
možno, že sa nájde v jednej rozum zdravý
veď to je jediné čo nás všetkých baví
v piatok si realitu odstrániť z hlavy ... a
G, F
Laska moja
rumu, k tomu
C7
de si?
H7
R:
Stojím tu už tri hodiny
a je mi už zima.
Šak ja tu asi zomrem, baby,
jaká mi je zima.
R:
Ami
malý žetón od
Dmi
Dmi
B
Dmi
šatniarky.
A sedíme, uvidíme, čo mispravimeééé.
Dmi
R:
A sereme, ha a he a tak nám treba,
Nabudúce už si dáme iba suchý chleba,
B
minerálku budeme piť.
B
A sereme, ha a he a tak nám treba,
Nabudúce už si dáme iba suchý chleba,
A
minerálku budeme piť.
Na druhý deň stretli sme sa, mali tam tri druhy mäsa,
zapíjali sme ich džúsom.
Zakysanka s baklažánom spôsobila že nad ránom,
na WC sme išli klusom.
A ešte predtým buchty s makom a ustrice s čudným
šmakom,
chutné chobotnice boli v ostrom kréme.
Ja a sestra v strašnej zhode stretli sme sa na záchode,
v naších vnútornostiach tuším niečo drieme.
A už vieme, prirodzene, čo sa staneéé...
R:
... jé ... z hlavy do žíl
... jé ... z hlavy do žíl
štyri párky.
A sereme, ha a he a tak nám treba,
Nabudúce už si dáme iba suchý chleba,
V bufete si traja chlapi
ticho pijú kavu
a ja chcem pit s nimi, no nemám ani na kavu.
A sereme
Krímeš
C
C
Chybaš mi tak de si?
R2:
Dmi
C
E
H7
Ami
minerálku budeme piť.
Chybaš mi, tak de si?
C
nás všetkých baví
G
Neviem žit bez teba, lebo
A
možno, že tak nájdem aj myšlienku zdravú
B
s tebou laska moja.
R: Laska moja de si?
R: V piatok podvečer si zresetujem hlavu
Ami
A
E
po pol deci
dostali sme
Odišel mi pred nosom vlak
C
C
Ja a sestra v strašnej zhode stretli sme sa na záchode,
E
E
cez víkend bol ešte nádherný svet
B
A ešte štyri malé morky, banán, kiwi a uhorky,
Na, na, na, na...
Vypili sme liter piva, džem si dali do pečiva,
k tomu knedľu so špenátom.
Halušky a drienkovicu a z prasaťa polovicu.
Malú dyňu so šalátom.
Na, na, na, na...
R:
tak mi raz hovoril
najmenší z veľkých najväčší z malých:
rozdiel je keď letí
skala z tvojich rúk a ty zo skaly
iné je rozdeliť
jeden ľudský pár a štyri dvoma
iné byť odetý
v koži somára iné byť somár
Kapela
IMT Smile
C
Horela
G7
hora hore
C
v tej hore
C
kapela
C
G7
hrala
C7
Ami
Ami
la,
kapela,
F Dmi
hrala z vese la
G7
zatial co
hora hore
Ami
,
la.
D
Zlodejov je také kvantum
V daždi šuštia vkladné knižky.
Na toto sa čakalo.
Dobrú noc nám dajú líšky,
dobrú noc nám šakalom.
C
F
Dmi7
prvý z posle dných posledný
rozdiel je oliať sa
krvavým vínom a vínom v krvi
iné je zahorieť
láskou a iné keď láska zhorí
rozdielne vyzerá
more vo fľaši a fľaša v mori
R: kým
rád
Dmi
C
Ami
stúpam s ním
až tam
H
stúpa dym
B
kde všetko končí a začína
G
kradnú navzá jom.
že si
Boh sa túla iba sám tu
a hľadá si podnájom.
Kým stúpa dym
IMT Smile
z prvých:
D
A
R: Kašli drahá na slzy,
Hmi
G
Odvle
čiem ťa do herne.
Ľudia vôbec nie sú zlí,
len ľudstvo je príšerné.
Prváci si v kvetináčoch
nasadili marišku
Nik nečaká Niet už na čo
Koniec sveta nablízku.
Holohlaví pred kostolom
upálili anjela
Dobre že vraj už raz bolo
diabol vodku nalieva.
2x R:
D
A
E
D
čo sa robí to nechápem sám
A
E
D
zachránený som v poslednej chvíli keď
F#mi
A
E
len malú nádej mám
A
A
Hmi
E
hlava bolí a život ma mýli
nemôžem ísť len po prúde rieky
zdá sa že viem o niečom už viac
dôležité je plávať vždy s niekým
a tiež zabudnúť sa báť
Ľudia nie sú zlí
IMT Smile
Kapela hra uz tam hore,
tam kde sa neda vyhoriet,
a rozcerteni anjeli,
sa tesia z dobrej kapely.
tak mi raz hovo ril
A
2x R:
Bola to dobra kapel,
skoda ze v hore zhorela,
vybrala sa hrat do hory,
netusila ze vyhori.
Ami
Myslím, že môže byť
IMT Smile
R: myslím že mô že byť
A
nie je to až ta k zlé
myslím že mô
raz
H7
F#mi
E, D, E
E, D, E
že byť
A
D
prídem určite viem
kam som
H7
nedošiel
láka ma to čo zabiť ma môže čo
nehľadám si ma vie vždy nájsť
nedokážem vliesť do vlastnej kože
viem patrí mi iná
R:
ukradnuté mi môžu byť kľúče
ukradnutý si môžem byť sám
rád zaplatím ten najvyšší účet keď
najnižšiu rýchlosť mám
R:
A
Nedá sa ujsť
IMT Smile
Ami
Ami
G
Človek, člo vek na čo
G
nohy keď nemôžeš
pred svetom ktorý ťa núti
vopchať si prsty do úst
C
Fmaj7
sú ti
Dmi
ujsť
Fmaj7
Ami
G
R: nedá sa ujsť
pred svetom
neute čieš
nedá sa ujsť a ty neutečieš tiež
nedá sa ujsť veď svet to si aj ty sám
nedá sa ujsť pred sebou samým niet kam
C
niet kam, niet kam ..
Človek, človek ty si zvláštny,
či máš dsať alebo násť
Darmo sa skrývaš do básní
svet si ťa stále vie nájsť
F
F
Opri sa o mňa
IMT Smile
R: báť sa ma
E
F
Ami
Dmi
ví,
obeť vám aj plece potľap
E
kách,
Dmi
Ami
ká,
v mienke že ste smädné ťa
vy,
vidím že vám najviac chutí chlieb,
ktorý by mal patriť iným,
ja si na vás potľapkaním pliec
dlaň nezašpiním.
E
D
R: Mám chuť vám spraviť niečo zlé,
F, C
Dmi
B
niekto zas má chuť spraviť niečo
a druhý vraví všetko len tebe dám
nedá sa ujsť pred svetom lásky
ach ako je dobre nám
C
Gmi
dám ti úsmev
nemusíš
Gmi
C
C
a čaj
Gmi
because I am tea
opíš
Gmi
-smile
bude ti dobre,
niekto má rád more a diaľky
iný sa rád prechádza za dedinou
veď ľudia nie sú zlí keď búria
sa veselou pesničkou
svet bude krásny
a nebo modré.
Opri sa o mňa,
zabudneš na to,
že občas býva
2x R: Člove
F
B
vyvede ný z miery
viem že to poch
Hmi
C
Dmi
keď sa
Emi
R:
C7
blato.
Emi
D
ku je vtedy dobre,
D
má o koho oprieť.
Opri sa o mňa,
to ozaj lieči,
hodíš za seba
všetky zlé veci.
Hmi7, Ami7
Hmi7, Ami7
M: viem čo cítiš
ja cítim to tiež
vieš čo cítim
veď cítiš to tiež
niekto je na druhého krátky
niekoho baví tajné milovanie
krákajú vrany ráno krásne
je vždy keď ti vravím nie
R:
Počúvaj dobre,
vravím ti vopred,
stále sa budeš
môcť o mňa oprieť.
2x R:
F, C
najmä vte dy keď stúpa dy
a šťastný
niekto nepozná krajšie hviezdy
a vraví najradšej spím
Opri sa o mňa,
na cestách
Ako upír cicať po kvap
A
niekto je
C
rieky iných to vás ba
Ami
Aké slizké, aké lepkavé,
sú vaše podávania rúk,
každý to z vás veľmi dobre vie,
a každému z vás je to fuk,
vidím že vám najviac chutí chlieb,
ktorý by mal patriť iným,
ja mám chuť vám spraviť niečo zlé,
nie ste nevinní.
2x R:
Emi
Mám chuť
IMT Smile
D
Úsmev a čaj
IMT Smile
G
R: Nedá sa ujsť pred svetom neutečieš
Nedá sa ujsť a ty neutečieš tiež
Nedá sa ujsť veď svet to si aj ty sám
Nedá sa ujsť pred sebou samým niet kam
Ami
E
V mraku vtá kov k vám prile tím,
Ich trusom natriem ten váš chlieb,
Zaželám dobrý apetít.
M:
m
C
Záverečná
Iné kafé
G
2x R:
Ami
D
Emi
Po čase okno
aký blbec toto vymyslel?
Za dedinou
IMT Smile
Zíde z očí zíde z mysle
C
otvorím
Ami
a všetky fotky vyhodím
D
a izbu vyvet rám
G
roky si čiarou
Emi
C
oddelím
a hračky najskôr zabalím
C
Spomienky skúsim zabudnúť
nech dvere môžem zabuchnúť
a skúšať ďalej ísť
tie listy už nedopíšem
veď zostali tu navyše
a nemajú kam prísť
G
R: A už je to
Emi
C
R:
koľko sme sa jej báli
Dmi
a
E
G
E
C
Ami
kedy bude slušnosť v móde
Ami
G
mi
E
korupcie škandály kam sme sa to
C
H
Ami
G
A už je to
Emi
tu
C
toľko sme pred ňou stáli
D
závereč ná
Môje číslo isto vymažeš
a spomienkam zakážeš
si na mňa spomenúť
koľko času zrazu zostáva
a aj tak každý prehráva
kto skúša dobehnúť
Nemusím ťa mať pred sebou
no vidím ťa jak naživo
ja cítim to čo ty
tým ľahšie sa to hovorí
čím ťažšie to v nás prebolí
čas dávno minulý
R:
čo na srdci
Ami
dostali
E
drogy zbrane mafie kto je sviňa preži je
bomby v autách, na školách neistotu strieda strach
znásilnenia prepady za pekných letných dní
Ami
E7
iba ona
Fmaj7
nevyzradí,
E7
mám,
Fmaj7
čo sa deje v
asi tuší,
Fmaj7
mojej duši,
keď sem chodievam.
R:
Ak máš aj ty pochybností hŕbu,
tak si nájdi mlčanlivú vŕbu,
tak si nájde stromček bútľavy.
zhubný nádor peňazí mnohé mozgy nakazí
charakter sa nenosí ak máš prachy niekto si
korupcie škandály, kam sme sa to dostali
drogy zbrane mafie kto je sviňa prežije.
Za dedinou štyri vŕby kvitnú,
čo si počnem, ak tú moju vytnú,
kde sa mojej duši uľaví?
D
závereč ná
D
G
Tá to nikdy
R:
...kedy budú ľudia ľuďmi
G
Fmaj7
G
moja,
Ami
Za dedinou rastú štyri vŕby,
vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí,
iba jednej z nich sa zdôverím.
Ami
deň súdny
kedy budú ľudia ľuď
G
stoja,
ta ja chodím, keď sa zveče
ja čakám na slobode,
Ami
jedna z nich je určite tá
Fmaj7
vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu
čakám ako na
Dmi
F
tu
Ami
G
Fmaj7
ta ja chodím, keď sa zveče rí.
Veselá pesnička
IMT Smile
D
do krabice od videa
G
Za dedinou štyri vŕby
rí.
G
Líška
Jana Kirschner
Modrá
Jana Kirschner
V cudzom meste
Jana Kirschner
Hmi
G
Emi
G
A
Prosím ťa
tak si ma
Emi
F#mi
skroť si ma
získaj
Cadd9
chcem takého ako ty si
zo mňa celkom opitý,
pozrela na neho
G
z trávy tá líška
D
mám,
Malý princ nevedel
čo vlastne chcela
veď bola plachá tak
že sa už chvela
D
R: Veď
Gmi
D
skrotiť
Emi
A
znamená
F#mi
jeden
Emi
A
odíde
druhému je ľúto
Ty nie si malý princ
ja nie som líška
a predsa môžeme
dotknúť sa zblízka
prosím ťa skroť si ma
a pôjdem sama
na tvoju plánetu
B – 612
2x R:
... Ľúto.
D4
D
G
stá le ťa mám.
Môžme behať bosí a
nahí ako vtedy
keď si bol malý chlapec
čo sa časom mení
mám,
stále ťa mám.
vytvoriť si puto
Keď
Gmi
F#mi
mesiac sedí na strome
niekto klope v mojom sne
R:
Emi
D
Emi
C
Ami
Ami
G
A
D, D4
mám
Cadd9
D
G
stá le ťa mám,
G
stále ťa mám
motýl ti spí na perách
sen tu stojí pri dverách
chcem takého ako ty si
zo mňa celkom opitý,
mám, stále ťa mám.
Môžme behať bosí a
nahí ako vtedy
keď si bol malý chlapec
čo sa časom mení
mám, stále ťa mám.
D
dýchať
Ami
Hmi
D
cudzie,
slová aj doty ky
D
všetko je tu
Hmi
D
cudzie,
keď tu nie si ty.
Emi, Hmi, Emi, Hmi
nič už nie je také
aké bolo pred tým
už nemôžem dýchať
a celé noci nespím
bývam v cudzom meste
plnom cudzích ľudí
v cudzom byte spávam
strach ma zo sna budí.
R:
už nemám čo povedať
veď všetky slová tu už boli
všetko je tu cudzie,
až duša z toho bolí.
R:
R:
H
celé noci nespím
a
bývam v cudzom meste
plnom cudzích ľudí
v cudzom byte spávam
strach ma zo sna budí
G
Ležíš so mnou na perách
také
pred tým
Emi
R: všetko je tu
si tu so mnou kým ja s pím
Emi
aké bolo
Hmi
Hmi
už nemôžem
do mňa padáš ako dážď
G
nič už nie je
Žienka domáca
Jana Kirschner
Dobrý večer priatelia
Le Payaco
C
D
nechcem byť žienka domáca
F#mi
a už vôbec nechcem vydať sa
G
C
nechcem mať muža a deti
H+
C
H
Emi
päť
G
A
chyťme flauty, saxofón
a čakať kým ma niekto
D
Ami
dúfam, že sa mi to
H+
nestane
veď žiť s tebou to je umenie
2x R:
G
A
stále spomínam
Hmi
A
C
G
že ma vnímaš, že sa mi nesnívaš
D
A7
ná
E
A
s mojou
H+
priatelia príde deň
G
E
D
G
H
E
A
G
láskou nezvest nou, nech sa
D
Emi
táto noc
D
E
A
G
D
Neľútostný anjel šípom mi dáva znamenie
A
dobrá nála da ti zaru čí.
Dobrá úro da ti zaručí,
B, A
R:
D
A, B, A
dobrá nála da ti zaručí.
A/C#
E/D, A/C#, G, D
vypršal náš čas už musím ísť
2xR: Dobrá úro da ti zaručí,
H
F#
neskončí
a my takto na jeseň
D
A/C#
plačúci dážď, stromy kvitnú ináč
zomie ra až ráno posled
vrátime sa pre tú pieseň sem.
nechcem sa snažiť o stošesť
aj tak to s tebou nehne
tak čo chceš……
nechcem byť pri tom keď pôjdeš za inou
a so susedou plakať nad vínom
jedného dňa si mladú dovezieš
a mňa do domova dôchodcov odvezieš
a každú stredu v spolku žien
to nie je pre mňa to je zlý sen
D
aj pre iných ľudí
A
nechcem žiť s tebou ale bez teba nie
všetko zmenené
Slnko stoj, slnko neber mi ju chcem byť s ňou
G
C
Hmi
F#
Nádej
nech dobrá úroda
G
E/D
tu po nás os táva
Emi
C
G
R: Padá
H
R: ty chceš a ja nie
G
D
a ja
E
D
A/C#
vypršal náš čas už musím ísť
D
D
opelí
G
dáva znamenie
každú noc ti píšem o tom list
veď máme čas
byť milá a dobrá, to radšej nieG
A
nech lesné víly tancujú
F#mi
E/D
Neľútostný anjel šípom mi
A
rozihráme dáky tón
hrajme čo to dá
žiť ako kvietok umelý
:|
Naspäť do krajiny tiel, kde je
D
C
F
G
čaká nás dlhá noc plná melódie,
nechcem sa správať rozumne
a všetkým mužom vravieť nie
a každú stredu byť v spolku žien
to nie je pre mňa to je zlý sen
F
D
vybehnime na polia
E
nechcem byť žena a mať stres
D, E/D, G, A4
|:
Dobrý večer priatelia
F
Slnko nevychádzaj
Metalinda
E
A
Slnko stoj, slnko nevychádzaj chcem byť s ňou
s mojou
F#
G
láskou jedinou , kým mi
Hmi, G, Emi, F#; Hmi, G, Emi, F#, G, A
Emi
R:
D
D
A/C#
A
G
D
Neľútostný anjel šípom mi
vypršal náš čas už musím ísť
A
vrazíš meč do očí
dáva znamenie
E/D, A/C#, G, D
A/C#
Baroko
Richard Müller
Dmi, C, Dmi, C
Dmi
Dmi
B
C
Schoulené holky spí nahé
C
u hrobu Tycha de Brahe
C
kamene oživlá světice
Dmi
C
pozvedá monstranci měsíce
F
C
R: Taková zář je jen
F
F
F
C
odtud až do nedoh
C
no a z něj daleko
Dmi
Dmi
Dmi
C
proudem se rozlévá
jedna
ledna
široko
Dmi
B
B
baroko
Andělé odhalte tváře
pro slepé harmonikáře
Které jsem čekal a nepropás
Důverně známý je každý z vás
R: Jste-li tak důverný známý
Pojďte a zpívejte s námi
My dole vy zase vysoko
O tom jak mocné je baroko
Sedlejme koně a vzhůru
Zaplašme zlou denní můru
Která nám sežrala století
Zpěnění hřebci se rozletí
R: V tuto noc lámání kostí
Chytrácké malověrnosti
Sražme tu bestii hluboko
Tak jak to umí jen baroko
B
C
Dnes je dnes – ale co zítra
B
C
Zbyde tu zázračná mitra ?
B
C
Komu dá svou hlavu do klína
B
C
B
ryzáček svatého Martina
B
R: Zem která nemá své nebe
Ztratila všechno i sebe
Zarůstla pastvou jen pro oko
Proč si tak vzdálené - v perutích oděné – baroko ?
Ať si přez den docent nebo tunelář
herold svatý pravdy nebo inej lhář
tady na to každej kašle zvysoka
pravda je jen jedna - slova proroka říkaj že:
R: Zem která nemá své nebe
Ztratila všechno i sebe
Zarůstá pastvou jen pro oko
Proč si tak vzdálené baroko
R: Když je válka u starýho Růžičky
budou v celku nanič všechny řečičky
Buď to trefa nebo kufr - smůla nebo šnit
jen to srdce jako Rohan musíš mít
R: Taková zář je jen jedna
odtud až do nedohledna
no a z něj daleko široko
proudem se rozlévá baroko
Kdo se bojí má jen hnědý kaliko
možná občas nebudeš mít na mlíko
jistě ale poznáš co si vlastně zač
svět nepatřil nikomu kdo nebyl hráč
A proto
R: nanananá...
R: Ať je válka u starýho Růžičky
nebo pouť až k tváři Boží rodičky
Ať je válka, červen, mlha, bouřka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
Srdce jako kníže Rohan
Richard Müller
F
C
Měsíc je jak Zlatá bula Sicílska
Ami
F
C
pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas
Ami
F
G
F
Otevře ti kobera a můžeš mezi nás
C
Moje teta, tvoje teta, parole
Ami
F
G
Stvrzuje se že kto chce ten se dopíská
C
Ami
G
Ty to ale koukej trefit frajere.
Protože
F
C
R: Dnes je válka u starýho Růžičky
F
G
dej si prachy do pořádny ruličky
C
Co je na tom že to není extra nóbl byt
Ami
R: Dnes je válka u starýho Růžičky (to víš že jo ..)
dej si prachy do pořádny ruličky
Co je na tom že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
G
dvaatřicet karet křičí na stole
měsíc svítí sám a chleba nežere
Ami
R: Dnes je válka u starýho Růžičky
když si malej tak si stoupni na špičky
malej nebo nachlapenej Cikán, Brňák, Žid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
G
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
F, C, Ami, G
R: Dnes je válka u starýho Růžičky
dej si prachy do pořádny ruličky
Co je na tom že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
R: Ať je válka u starýho Růžičky
nebo to uďáš k tváři Boží rodičky
Ať je válka, červen, mlha, bouřka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
Cigaretka na 2 ťahy
Richard Müller
Do čista
Richard Müller
Milovanie v daždi
Richard Müller
Emi
C
Do pravdy až po uši
Ami
inventúra na duši
Dmi
cigaretka na dva
Ami6
Emi
Emi/G
H
ťahy
G
krátka silná ako život
v dyme s tebou stojím
Ami6
Emi/G
H
nahý
platonicky celkom živo
C
horké ako fune rál
G
D
C
že do teba som sa zame
Emi
ral
D
G
my
G
Ami
E7
kotol
D
predsa nie sme ako oni
H
rozhodení len tak vôkol
tu a teraz je tá pravda
čo sa vekmi úročí
za pravdu raz isto nám dá
bezohľadne do očí
Ami
G
G
to iba Pán Boh tuší ten s vetrom vie to
C
G
F
Ja už čosi vetrím aj v abso lútnom bezvet rí.
Do pravdy až po uši
tak čo - ako to sluší
pravda vždycky bolí
Najmä keď klamaní sme boli
na dreň a do čista
túžba ta istá
pravda vždycky bolí
Najmä keď sklamaní sme boli
Ami
tom či dnes
vtákmi
Emi
D
Si oddýchnúť na
Nevrav že to
Emi
Ami
F
R: Si dnes mokrá ako
Ami
F
E
myš
F
Keď dážď ťa hľadí mokrou rukou
Dmi
E
Rozpúšťa sa iba cukor
A okolo nás je tlaková
Ami
F, Dmi, E, Ami
R:
F
náš
Na vodu hádam nemys líš
R2:
G
Ami
S dažďom v tvojej tvári
Ti pribudne na oltári
Jeden ďalší krásny hriech
Milovanie v daždi
Túžbu vo mne dráždi
o tom každý básnik vie
R1:
C
... Aj v abso lútnom bezvet rí.
dážď
chvíľu
nepoz
Milovanie v daždi
Nemôžeš ísť s každým
Iba so mnou sa to dá
Milovať ťa v daždi
A potom už navždy
To nie je predsa náhoda
2x R:
Fmaj7
bude
Dmi, E
Načerpať chce silu
Dmi
C
F
R2: už cítim kožu zvláštne voní
v srdci praská ďalší
O
F
R: Tak teda kadiaľ fúka, ten správny vietor
Ami
cigaretka na dva ťahy
krátka silná ako život
v dyme s tebou stojím nahý
platonicky celkom živo
R1:
C
G
Debatuje s
Dmi
Dmi
G
začínam si byť istý
C
na dreň a do čista
totálna očista
konečne na zem
z veľkej výšky nazriem.
R1: ešte raz a potom prsty
C
do čista a na dreň
koľko sa s jednou pravdou nadriem
G
D
F
D
Slnko medzi mrakmi
níž...
Dmi, E
Nebude to ľahké
Richard Müller
Rieka
Richard Müller
Ami
Ami
Ami
Ami
Ami
G
vraj zmenila si číslo
G
a do zámku nepasuje viac môj
Fmaj7
kľúč
G
hlavou mi blyslo
G
asi chceš aby som bol už
C
G
R: nebude to také ľahké
C
F/G, F
Fmaj7
drahá,
G
F/G,Fmaj7
Fmaj7
mňa sa nezba víš s tým sa lúč,
C
G
nebude to také ľahké
G
nemôžeš ma
Som tvoj
Ami
Fmaj
Fmaj7
7drahá,
F
Fmaj7
veky
D
ľudia pália mosty?
D
Ami
ver.
vraj zmenila si číslo
a do zámku nepasuje viac môj
G
G
D
D
D
G
D
G
G
F
mier mier mier óóó..
Ami
F
D
ľudia pália mosty?
G
a robia zo seba hostí
Ami
Na tom druhom brehu
F
prosím nestrácajte nehu
R2:
D
Emi
C
žu
G
H
Emi
C
nahý
G
Drahé slečny drahé ženy
H
Od teraz až
Emi
navždy
H
Neve rím že mi
Emi
D
pomôžu
A
C
som nahý až na ko žu
Stačí iba malý kúsok nehy
Prečo
prahy
D
R: Už nebudem
C
ľudia pália mosty?
F
G
D, C
nahý až na ko žu
G
Sme každý na inej strane rieky
a pritom máme smolu
Lebo na večné veky
sme stále spolu
Ami
drahí
zostávam oblečený
Sme každý na inom brehu
ťažko sa nám máva
Bosí na ľadovom snehu
pálime ako láva
rieka predsa musí mať dva brehy
Ami
C
C
Stačí iba malý kúsok nehy
F
Emi
Nech mi všetci svätí pomô
Prečo len sú taký sprostí?
G
D
Pred vami moji
C
G
nekonečnú lásku, vernosť,
R:
C
C
ja nemôžem žiť bez ženy
sľubovala si nám dvom
G
, som nahý
R2: Prečo
G
D
C D
G
Ami
G
Od Hlohovca až do Prahy
F
G
G
C
C
Predsa sme si súdení
ja nemôžem žiť bez teba, to mi
D
Ublížil som ženám deťom mamám
Ktorým zneuctil som
rieka predsa musí mať dva brehy
A v kostole pred Pánom
F
Ami
C
Svoju hlbokú úctu skladám
Sme každý na inom brehu
to je márna sláva
Ustali sme z rýchleho behu
a nechceme vedieť plávať
Ami
R:
F
rieky
dráhá, ale nie
F
vraj trháš moje fotky
majetok náš rozdelí až súd
ja exujem veľké vodky
márne sa snažím zachovať kľud.
F
Fmaj7
Prečo len sú taký sprostí?
R:
F
To platí na večné
R1: Prečo
G, Ami, G
vraj koketuješ s iným
dolámem mu kosti, nos a sny
tak dopúšťaš sa viny
tak vrav, povedz čo máš s ním.
F
Ami
G
vymeniť ako rúž.
muž.
Sme každý na inej strane
a mosty sú spálené
G
fuč
Fmaj7
G
Nahý II
Richard Müller
C
D G
Nahý už som bol , stačí
C
D
G
Normálne na "egy keto három"
C
D
C
C, D, Emi
nevyzlečiem sa ani pred lekárom
R:
Ami
Spočítaj ma
Richard Müller
Ami
C
všetky drobné porátaj
C
všetky drobné prerátaj
ak všetko na halier sadne
Fmaj7
spočítaj ma koľko ma je
Fmaj7
E
C
C
E
F
Gmi
R:
Ami
Fadd9
Ami
Po schodoch
Richard Müller
G
zrátaj všetky moje
G
Fadd9
vášne
E
čo ti prejdú cez ruky
G
nesta vaj sa ku mne
Fadd9
G
a ne čakaj záru
C
spočítaj
C
urči si
Fmaj7
Fmaj7
Fadd9
Ami
vlažne
Dmi
G
B
G
G
na každý deň svoj prídel
F/A
C
umocni odmocni daj si ma na entú
F/A
R: Cestou
E
aj keď ma rozkrájaš stále budem tu
Dmi
B
C
spočítaj
C
urči si
F/A
F/A
F/A
F/A
R:
Fmaj7
Fmaj7
A
čo sme to za ľu
G
vynásob vydeľ
G
Stále čakajú nežnosť slov
Ami
po schodoch
Dmi
Ami
po zvukoch
dia
Štekot smutnej kólie za premárnené prémie
vyhráža sa manžel rozvodom
Disko tenis árie kritika televízie
oddnes chodím iba po schodoch
na každý deň svoj prídel
C
deleno plus mínus stále som to ja
E
aj keď sa prerátaš stále si moja
Dmi
po schodoch,
po schodoch,
C
môžeš sa prerátať chýb bude celý roj
E
jedno ti vždy vyjde vždy som celý iba tvoj
R:
Dmi
Ami
Nehlaď ich keď im
C
Dmi
G
G
C
poznávam poschodia
poznám
R:
Dmi
C
vernosť v nich hľada jú
F
Výťah opäť nechodí tak zdolať 13 poschodí
C
Ami
F
G
Nemými očami fotia si tváre a
C
Počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou
ktosi čosi vŕta v paneloch
tatramatky ródeo sa mieša kde tu s operou
všetko počuť cestou po schodoch
G
Dmi
Psi sa bránia vždy útok
zostáva mi znova po svo
jich
na schodoch čosi šramotí a neón kde tu nesvieti
ešte že sa po tme nebojím
ky
vynásob vydeľ
F
C
Ami
predať iným
keď ich chcú
Psi sa bránia útokom
pred ihlou a uspaním
na dne
to len potom bude raj
počítaj ma pomaličky
buď dôsledná na chvíľu
viem nie som maličký
Ľahko dôjde k omylu
G
R: Psi sa bránia útokom
myslím si že každopádne
nájdeme sa spolu
2x R:
ak všetko na halier sadne
Psi sa bránia útokom
Peter Nagy & Elán
spočítaj ma koľko ma je
Fmaj7
G
om
G
sám never íš
C
nie úzkosť obojkov
G
Chcú byť len verní.
R:
Kríženci náhod a lásky spod mostov
S decembrom v srstí spávajú
Vznešení bastardi s bitkárskou hrdosťou
predsa chcú vernosť a chcú hľadať ju
|: Psi sa bránia útokom
Nehlaď ich keď im sám neveríš
Stále čakajú nežnosť slov nie úzkosť obojkov
Chcú byť len verní :|
Nie sme
Fmi7
F
to
E7
náhodou
G
Hľadáme komu byť verní
R:
Ami
tiež my ?
Ešte na to mladí sme
Láske horia krídla a spadne z oblakov
Že treba byť praktický
Myslieť automaticky
Utopený v poučkách
Profesor Indigo
Profesor Indigo Indigo Indigo
Profesor Indigo
Peter Nagy
Ami, Dmi, Ami, Dmi, Ami, Dmi, Ami, F, Emi
Ami
A
Chodí v modrom plášti
Dmi
Ami
Profesor
Emi
R: Profesor Indigo
načo byť zložitý
rozbúraj štyri steny
svojich definícii
Profesor Indigo
Krásne to uvidíš
Indigo
Ano opísané
Emi
má
Tak ho každý prezýva
Dmi
F
vyzerá
A čo všetko v hlave má
Dmi
Ami
Emi
Tak ho každý prezýva
Dmi
Ami
smiešne modro
G
Profesor Indigo Indigo Indigo
Poslal som ti lístok a
Preletel cez triedu
A zbadal to a zbalil ho
Profesor Indigo
Teraz číta lístok a
Tvár z toho bledú má
Takto z našej lásky nám
Kúsok ukradol
Kúsok ukradol Ukradol Ukradol
M: Že je tu obloha – z ktorej dýchaš
Že je tu láska čo mu chýbaš
Že sme tu my ..
D
A
D
vyskočil na regal a zožral kocku z lega.
G
Žije si zavretý
Dve malé blchy
Peter Nagy a deti
Do defi nícií
A
E
Profesor Indigo
E
A
Dostal nažrať Bobi k tomu liter vody
a preháňadlo do žrádla aby kocka vypadla.
Vonku za ním chodím celých osem hodín,
všade za ním behám, že vráť mi kocku z lega.
G
Nepocho pí
C
G
C
F
A
1. Náš malý pes Bobi, stále zle mi robí,
C
F
a preto ....
dve malé blchy, vošli do sprchy
tá blbšia blcha, nevie čo je sprcha
myslela si, že je sprcha telefón
otočila kohútikom kričí haló
Bobi
Peter Nagy a deti
R: Profesor Indigo ..
R: Profesor Indigo
F
ale tie blchy, smejú sa chichi
plavia sa spolu, kanálom dolu
už sa tešia, že až prídu do centra
pôjdu niekam do baru sa prevetrať.
tancuje blcha, celý bar ňuchá
už to spoznali, že boli v kanáli
čašník na ne kričí že Okamžite
choďte rovno do sprchy veď smrdíte
M: Že je tu obloha – z ktorej dýchaš
Že je tu láska čo jej chýbaš
Všetko Ti znova krásne pripadá
R:
Profesor Indigo
tej druhej blche, smutno bolo v sprche
spláchla sa za ňou, za tou jej hlupaňou
tak sa šťastne blchy kúpu v kanáli
z hygienických dôvodov by nemali
Ami
Ami
Ami
Že je tu láska
A preto znova
dve malé blchy, vošli do sprchy
D
A
my slela si, že je sprcha telefón
Že je tu obloha –
Dmi
zobral kocku čo odpadla z
tá blbšia blcha, nevie čo je sprcha
G
Dávno už nevi dí
M:
E
Dmi
čo mu
Dmi
z ktorej dý
Emi
chýba
U mňa prepa
Často nám to vraví, že
Emi
Emi
dá
cha
D
oto
C#
C
H
D
Náš malý pes Bobi, stále zle mi robí,
A
E
čila kohú tikom kričí haló
D
R: |: Potlač Bobi
koniec je blche, už nie je v sprche
a žiadna škoda, spláchla ju voda
nemala si myslieť taká hlupaňa
že je sprcha telefón čo vyzváňa
G
A
A7
legového lietadla.
D
lebo chcem naspäť to lego,
potlač Bobi poriadne
1.:
R:
A7
A7
D
nech to z teba vypadne.:|
Aj tak sme stále frajeri
Peter Nagy
G
D
G
Ami
C
G
G
ale zase mladí na pre hry.
D
Nekŕmte nás tým,
D
Emi
G
C
čo bolo a čo bude.
Aj tak sme stále fraje ri.
Aj tak sme
D7
G
D
D
Emi7
G
C
nie je taká plytká mláka,
F
C
D
ako sa ti zdá prvý krát, jé.
Každou fackou trochu iní sme
- do života drahé zápisné.
Tento ľahký úsmev nič už len tak neskriví.
Aj tak sme stále frajeri.
mod.+1: 2x R:
D
C
G
C
G
C
G
D
Láska je žihadlo a nechcem z teba von
Tak rád sa milujem s vínovým upírom
Ženy sú bosorky, radi sa bozkajú
A keď nás vybijú. Prázdnych nás nechajú.
Na to vždy stačila, len slza vína
A pravda o láske bola zas iná.
R:
Už nechcem počúvať, kto koho nemá rád
Všetky intrigy zmenia sa na strigy
A nech nás odnesú, kde k sebe dobrí sú
Vínovým upírom nastavím krk.
Možno by stačila, len slzy vína
A pravda o ľuďoch bola by iná.
1.:
R: (mod. +1)
F
Dmi
Dmi
F
G
rýchlejší úder
G
ťažko niekto zmúdrel
Povoľte myšlienky
G
Dmi
zovreté do
C
R: Láska je tu s vami buďte s
Ami
G
C
C7
G
C
Ami
Láska je tu s nami, buďme s
Láska je tu s vami, buďte s
Dmi
Z nich ženy sú ženy a muži nežne drzý
Víno to sú bosorkine slzy
R:
F
Ami
F
R: Víno to sú bosorkine slzy
F
Kadekto súťaží o
Zbitý a bez lásky
F
A pravda o láske bola zas iná.
G
Pod pásom bolí každý úder zvlášť.
Svet
Ami
Ami
G
Na to vždy stačila, len slza vína
Z nich vravíme pravdu a ráno nás to omrzí.
R: Aj tak sme stále frajeri - stále tí istí frajeri.
Aj tak sme stále frajeri - stále tí istí frajeri.
|: Tento ľahký úsmev nič už len tak neskriví.
Aj tak sme stále frajeri. :|
C
D
Neboj to prebolí s vínovým obkladom
Ženy sú bosorky, radi sa bozkajú
A keď nás vybijú. Prázdnych nás nechajú.
Ami
stále fraje ri.
Emi7
C
G
Výroky železných mužov
zhrdzaveli záhadnou hrdzou.
Už hľadíme stále pravde priamo na pery,
chce to len neuhnúť od dverí.
Už hľadíme stále pravde priamo na pery, ó...
G
Láska je tu s nami
Peter Nagy
1. Láska je žihadlo, čo nechce z rany von
Sme už sta rí na rozprá vky,
Hmi
G
Bosorkine slzy
Peter Nagy
G
G7
pästí.
ňou
ňou
ňou
Chce sa nás dotknúť
Kadekto hovorí, je to zlé a vie čím
Láska však vraví že niet sa z čoho liečiť
Povoľte myšlienky zovreté do pästí.
R:
Veď láska nenosí nikdy žiaden nápis
rozdá sa pre všetkých s tým sa darmo trápiš
Povoľte myšlienky zovreté do pästí.
R:
F
Ďakujem že si
No Name
Emi
Emi
Radšej
Hmi
G
F
A
si a že sme sami
Dobre vieš kto som, ja kto
Hmi
A
A
a zo sna sa vždy ťažko budí
A
si a čo je s nami
Do sna nám vošlo zopár ľudí
H, A, H
H, A, H
Ďakujem že som, že si a že sme spolu
Dobre vieš kto som, ja kto si a že mám smolu
Poviažem ti obe ruky
Keď spravíš dotyk a bez záruky
H
E
R: Sa mi sníva, sníva,
A
že sa na teba dívam
H
C#mi
H
sníva
E
Že s tebou splývam, splývam,
A
že v tebe bývam.
G
Poďme sa zachrá niť
Ďakujem že som, že
C#mi
C
C
G
C#mi
G
Nevysyp si z dlaní vlastný svet
C#mi
H
splývam
Do sna nám vošlo zopár ľudí ..
A zo sna sa vždy ťažko budí
2x R:
Ami
nikdy ak nie
G
Šťastie musíš krajšie vymys
To bol zase nápad na strechu večer liezť
A vidieť jak niečo z nás zapadá
Vidieť všetkým dnu do okien keď je šesť
Keď po filme to každý znova vzdá
R:
Čím to je,
Hmi
čím to
G
D
Ami
dá
A vi dieť jak nie čo z nás zapa
Vidieť všetkým dnu do okien keď je šesť
Keď po filme to každý znova vzdá
C
V sebe
Ami
Hmi
Emi
A
Emi
máš ten proti
R: Možno zlodej a možno mních ...
Hmi
Hmi
Hmi
G
E
Snáď sa raz odpovedí dočkám,
E
nemusím všetko, stačí niečo,
E
otázok má každý plný zoznam,
čím to je a vôbec
Čím to je,
Hmi
C#mi
prečo?
čím to
H
F#mi
Čím to je,
C#mi
čím to
C#mi
D
život má chuť zápa su
je,
dočká,
H
A
E
čo raz a navždy vysvetlí,
G
F#mi
R: Možno zlodej a možno mních
spísal knihu kníh,
prečo sú veci tak jak sú,
z krvi tých,
až keď zavrie svoje oči.
spísal knihu kníh,
A
je,
čo úspešne sú prví.
H
G
D
F#mi
C#mi
R: Možno zlodej a možno mních
A
jed
R: Tá otázka je možno hlúpa,
no ja chcem vedieť čím to je,
že dym z cigarety stúpa,
že husle rozozvučia iba sláky
a lietať nedokážu ľudia,
ale vtáky.
že maliar uznania sa
Čím to je, čím to je,
že mladí netúžia byť múdri
a ženy ukryté sú v púdri.
čo raz a navždy vysvetlí,
G
Čím to je, čím to je,
že leto nenávidí jeseň
a kritik nenapíše pieseň.
že neúspešní chcú byť
je,
vlieva
A
preletí.
Čím to je, čím to je,
že Mesiac so Slnkom sa strieda,
na Zemi blahobyt a bieda.
F#mi
a ten, čo nevie spievať spieva.
To bol zase nápad na strechu večer liezť
R: Poďme sa zachrá niť
lieť
Predali už staré platne s krásnou muzikou
Tak zbúrenci krotnú na mol
Po čepeli s dobou som si kráčať nezvykol
Ešte sám som nad sebou nemávol.
R:
Emi
Poďme sa zachrániť
Peter Nagy
G
Ami
Na strihanie stáť s nimi v rade Tak to nie
Možno tam by som zomrel prvý krát
A chladnutie vydávať za svoje zmúdrenie
Je to ľahšie jak vyznať ceny strát
R:
že rieka do mora sa
F
hneď
Čím to je?!
No Name
mod. +1
2x R:
Že sa mi sníva, sníva, sníva ..
Ami
Emi
A, G
a človek ním len
H
H
A
prečo sú veci tak jak sú,
E
život má chuť zápa su
a človek ním len
H, A
preletí.
Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou, len tak ležať v
záhrade,
no prišiel poštár, a dal mi odkaz, že som na rade...
Hľadám
No Name
Hmi
A
G
D
Hmi
Hmi
D
A
G
D
no prišiel poštár, a dal mi odkaz, že som na rade
A
G
Mám ísť hľadať, to čo ľudom chýba, a že vraj
musím
Hmi
Ami
Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou, len tak
ležať v záhrade,
A
G
D
Inak už nikdy neuvidím teba, takže to skúsim.
Hmi
A
G
A
neviem
a celé
A4
Ami
G
G
A
C
ťeba na ničom nezá leží
mesto zožierajú
Emi
F
v trhlinách vysokých
C
stresy
G
G
D
ak to nájdem, tak budem prvý v dejinách
D, A
D
A
F#mi
E
Vytrhal som
všetky biele lekná
Hľadám, ten pocit, keď sa dieťa smeje
Hmi
M:
F#mi
G
nikto už neverí že nájdem to, len ty jediná
Ak sa to nepodarí, tak sa nič nedeje, ľudia si nájdu iného
tak to chodí, úspech je všetkých, neúspech iba jedného...
Možno nájdem to čo sa hľadá, tak dávno, na čom sa
popálili mnohí
Pre seba nechcem nič, mne stačí že ťa mám, a že ma
nesú moje nohy
Hmi
R:
F
v parku z jazera
D
C
vďaka
F
A
Iba s tebou to má zmysel robiť všetko inak
A
v ruke jasná myseľ cítim, že si iná
Emi
D
A
tebe poznám pocit dosiaľ nepoz naný
D
A
milovať je krásne, no krajšie je byť milo vaný
Keď ráno pôjdeš preč, napíš prosím perom
suradnice akým pôjdeš smerom
a kým to jazero v parku niekto oplotí
G
D
R2: Možno ma zaplaví, keď budem hľadať na dne mora tak ja ti pôjdem oproti
G
D
Možno ma nájdu, pod skalou niekde v dolinách
G
D
M:
ak bude treba, ja prežijem aj v horách
R1:
Hmi
R1:
A
Nikto už neverí že nájdem to, len ty...
G
R:
G
G
R: Spíš Kris tínka
D
D
brál
Bol som pri nej dole hneď
kým jej výkrik doznel v ozvenách
a za viečkami našiel tlieť
dve zľaknuté svetielka
čo sa robí v mojich žilách
o to sa nik nestaral
nikto nezachytí tvoje laná,
keď sa rútiš z kolmých skál
E
Emi
G
keď sa rútiš z kolmých skál
nech aj ochranári vedia,
Emi
Ami
tam si
nikto nezachytí tvoje laná,
že za to stojíš a že si pe kná
ruka
G
D
Ami
G
ako visí prichyte ná
A
zaspať a dobre sa mi leží
D
R1: Hľadám, hľadám to čo v ľudoch nie je
F
plač mi skáče do slov vieš,
keď zas a znova premie
nájdem to čo sa hľadá, tak dávno na čom sa a mňa oDtázka Akde si
D
popálili mnohí
Hmi
A
G
Spolieham sa na to, že prídě zmena
nechcem nič, mne stačí pocit vetra keď ma
Pre seba
možno prídeš ty len ináč nalíčená
D
nesú moje nohy
milujem pocit keď sa ozve pri dverách
smiem vojsť a úsmev na perách
Možno
C
už o dva roky dlhšie vlasy
A4
A4
F
Kristínka by mala dnes
G
Lekná
No Name
Čakám na
A
Kristínka
No Name
C
Ami
G
C
snáď len spíš,
neverím poď a vstaň
ten
C
Dmi
G
pád bol možno len klam,
G
spíš Kris tínka
F
Ami
C
C
snáď len spíš
ty musíš hore ísť k obla
ty si jedi
Ami
F
Dmi
G
C
ná z nás tak blízko pri obla koch
Vydýchla mi v náručí,
odvtedy sa podvádzam
Kristínka snáď iba spí,
ticho za ňu rozpráva
Tak sa platí za to, že mladá
chcela vidieť z výšky brál
nikto nezachytí tvoje laná,
keď sa zrútiš z kolmých skál
R:
G
kom sme na dotyk
Žily
No name
Počkám si na zázrak
No Name
Hmi
G
Od januára cez leto
A celým rokom
G
Emi
Ja blázon ľúbil som ťa
a zostal len otrokom
G
Hmi
Ami
žily
Koľkokrát za posledné
Som ti kúpil kvety
Ty radšej vezmeš mi aj
Posledné cigarety
Ďakujem ti že sme spolu žili
Ja preťal som si žily
R1:
Emi
Emi
Emi
Nepoznávam seba
bolo mi to treba
Hmi
Hmi
odkedy ťa nepoznám
bolo treba nám
F#
sám
G
R2: To čo som s tebou skúsil
E
S nikým už nemu misím
Čo som s tebou musel
A
D
S nikým už neskú sim
A
Zavrela si mi dve re
Za nimi žila s
Emi
ním
A
Ak túžiš po neve re
Ďakujem nepro
Hmi
sím
Teraz keď ležím
A svoju posteľ volám Zlato
Neskoro došlo mi že vôbec nestálo to za to
Ďakujem ti že sme spolu žili
Ja preťal som si žily
R1:
R2:
prvé slovo: Mama
G
Nakoniec aj tak podvedie ťa
pomaly sa stáva
radostnú dňa správa
A, E, D
(mod. +2)
3x R:
Ja viem, ja chcem
Toho čo príde a spraví z neba zem
D
povie: Zostaň sama
Slová už nevravia nič
Nocadeň
A
E
Predo mnou zmizneš jak myš
Os
C#mi
táva len
G#mi
E
R: Ja viem, ja chcem
D
C
Toho čo príde a spraví z neba zem
D
A
C#mi
všetko zdá
E
G#mi
C#mi
Ja viem, že Ten ak príde
R: Oheň - ne
možno tu nebudem
čo bolo
Ja viem nechcem
sme ako plameň a
On príde a ja tu nebudem
na konci
C
G
D
G
C
G#mi
A
E
Pomaly, potichu počkám si na vývoj
kedy už človek pochopí že zvádza krutý boj
Anjeli zhora na mňa sa smejú
Už viem čo sa deje
Keď sa ich opýtam ako nájsť nebo
ukážu mi kde je
hlúpe
A
páli
A
blízke sa vzdiali
G#mi
C#mi
búrka
A
cesty láska je mŕtva
D
Ja viem, že Ten čo príde
spraví z neba zem.
R:
dúfať
Izbou sa rozlieha tíš
G
G
E
nie som len tak
Pomaly, potichu počkám si na prídel
kedy človek zvládne lietanie bez krídel
Anjeli zhora na mňa sa smejú
Už viem čo sa deje
Keď sa ich opýtam ako nájsť nebo
ukážu mi kde je
ja cítim zostal som v tom iba
A
Dmi
G
Emi
a
na zázrak
Pomaly sa blíži
vykúpenie v kríži
Dmi
To že sa naro dí malé dieťa
Emi
a
A
Ami
Dmi
kedy už človek pochopí že tu
Ami
Ďakujem ti že sme spolu žili
Ja preťal som si
Pomaly, potichu počkám si
Dmi
Slová už nevravia nič
a mlčať je hlúpe
Na tvári nakreslíš kríž
a v daždi vykúpeš
R:
Slová už nevravia nič
nevravia nič
Slová už nevravia nič
nevravia nič
Nie, alebo áno
No Name
Emi
Ak mám o teba prísť
P.S.
G
Povedz mi prosím dokedy mám čakať
A
kým povieš mi svoje áno
Emi
G
A
A
H
A
kvapky z neba kropia tvár,
A
G
C
Tak otvor bránu lebo ju rozbijem
Poznáš ten pocit keď muž podchladený
Čaká kvôli žene do rána
Jasné že nie, to ste vy ženy
ste chladné a pevnejšie ako tá brána
Hmi
G
D
vstúp do mojich
Hmi
G
ľúbiť
kým pri mne spíš,
C
kým pri mne mispíš
spravím ťa šťastnou to ti viem
2x Kým pri mne spíš
C
Emi
sľúbiť
G
ak dnes večer nie, ja prídem zas ráno
D
tak odpovedz prosím: buď nie, alebo
Tak si to predstav, že vyleziem hore
a naše telá splynú v jedno
Čo ma je po tom, že sú vaši doma
Mne je už teraz všetko jedno.
nx R:
Emi
áno.
C
F
Chlapec ako mnohí
a predsa si iný
G
H, A
E
C
ty vdychuješ život chladnej hrude hliny
ľúbim tvoje ruky
chýba mi ich dotyk
sprav si z mojej duše kúsok tvárnej hmoty
Oranžové slnko
a obloha modrá
ako ťa presvedčím že som fakt dosť dobrá
vymodeluj zo mňa
kúsok svojho sveta
v ktorom môžme prežiť zázrak tohto leta
Gmi
Je to možné aby si
dievča
je možné
H
ja viem že sa dočkám a ty povieš áno
H
A
snov, chcem snívať len s tebou
E
C
A
kým ťa mám som závis lá,
Kým pri mne spíš,
R: Raz príde čas, kedy budeš ma
je to radšej v noci,
No kým ťa mám som závislá,
vstúp do mojich snov, chcem snívať len s tebou
M:
Emi
vtedy plače každý.
Hmi
Ak mám o teba prísť, nech je to radšej v daždi,
kvapky z neba kropia tvár, vtedy plače každý,
Ak mám o teba prísť, tak len v slovách piesne,
ak už mám o teba prísť, tak ťa prosím dnes nie.
Ja nechcem nič len tvoju odpoveď
C
je to radšej v daždi,
tá ukryje podstatné, aj môj hlúpy pocit.
No
A
A viem že počúvaš moju spoveď
Emi
G
G
M: A verím v silu telepatie
G
Hmi
Ak mám o teba prísť, nech
Ak mám o teba prísť, nech
Mrznem pod tvojou bránou
G
D
D
Ako zlodej zakrádam sa v noci
Nemožná
P.S.
Fmi
Dmi
miloval
C
aj
nemožné
Chlapec ako mnohí
a predsa si iný
ty vdychuješ život chladnej hrude hliny
ľúbim tvoje ruky
obdivujem na nich
že sú také nežné aj keď môžu zraniť
Dmi
nemožné
C
Láska
Marcel Palonder
Láska
Ami
F
C
, dá čo nedá ti
Láska , tá vraj nevráti
Láska
Mandarinka Darinka
Michaela Pašteková
Dmi
E
, máš ju keď ju nem
F
Ami
Láska, výkrik na kríži
Láska, tá smrť priblíži
Láska, máš ju keď ju nemáš.
E
R: Skúša dvoch
Dmi
Ami
Ami
dvomi
sa
brániš
Márne
My, to sme oni
Dávno je v nás.
Vie celý príbeh
Vie čo raz príde
Dáva čo dáva
skúsme to nájsť.
LáskaAmi, smiešny romantik
LáskaF, máš čo nemá nik
LáskaDmi, mášE ju keď ju nemáš.
LáskaAmi, z tej vždy prepadneš
LáskaF, vieš ju keď nevieš
LáskaDmi, mášE ju keď ju nemáš.
2x R:
áš.
F
F
Jeden pomaranč sa zaľúbil raz
do Darinky
Dmi
G
mandarinky
R: Jeden pomaranč sa zaľúbil raz
do Darinky mandarinky
vedel o tom už celý strom
že už je na svatbu čas.
vedel o tom už celý strom
G
C
že už je na svatbu čas.
Ale niekto vtom vyšiel na strom
a obral všetky mandarinky
a poslal ich tam, vlakom až k nám
aj s mandarinkou Darinkou
R:
Ami
F
Išla dvadsať dní a
a stále
Ami
F
až ráno zaspali od tanca.
Emi
G
bála
G
Emi
.. kobobóbo džódžo ...
R:
Ami
Ami
dvadsať nocí
cestou plakala
od lásky odísť, to
Emi
Emi
Sprayer Frayer
Michaela Pašteková
je zlý pocit
sa toho od mala.
Ráno predavač počul tichučký plač
keď z výkladu si niekto kúpil
pre jeho decká priamo z Grécka
mandarinku Darinku.
Doma detí šesť a chceli ju zjesť
keď počujú vtom tenkým hláskom:
Akoj decká, ja som z Grécka,
som mandarinka Darinka.
R: Dovoľujem si pozvať aj vás
na krásnu svatbu priamo k nám
baľte kufre hneď dokiaľ je čas
môj ženích je niekde sám
F
E
Chytili sprayera sprayera
F
E
Ami
Ami
frayera
že písal na stenu sprejom
Ľúbim Ťa
Chytili sprayera sprayera frayera
že písal na stenu sprejom Ľúbim Ťa
A policajt sa vytešuje zápisnicu vypisuje
a zatiaľ opodiaľ okradli mi kámošku a vypáčili sámošku
a vybrali štyri banky sfaľšovali nové známky
a ukradli super autá - to netrápi policajta
zmenili si fúzy, vlasy, utiekli na falošné papapapapapasy
R:
A policajt sa vytešuje zápisnicu vypisuje
a zatiaľ opodiaľ za rohom sa tiene mihli
pichajú si hnusné ihly a zlodeji v cudzom byte
vyňuchali prachy skryté, otrhali plagáty
nič tu na nich neplatí
zmenili si fúzy, vlasy, utiekli na falošné papapapapapasy
R:
.. kobobóbo džódžo ...
2x R:
|:A policajt sa vytešuje a Sprayer je frajer:|
Došli práve včas, keď pomaranča
chceli zobrať už do ranča
a nebol by už Darinkin muž
ale len chladený džús
Svadba bola krásna a veselá
spievali aj noví priatelia
Deti s Darinkou, aj chlapi z ranča
Deň medzi nedeľou a pondelkom
Peha
Diaľkové ovládanie
Peha
Naoko spím
Peha
D
H
Emi
A
G
Aký sen
V mojom svete mám zemetrasenie
taká tvár
Emi
G
kat trému má
G
Aká tvár
taký deň
na zrkadlo príbeh
už vdýchol mráz
H
A
E
G
H
diaľkové ovládanie môjho ja?
D
A
keď na zázraky neveríš
ný
E
Čo sa deje so mnou?
R: Kto vlastne má kto vlastne má
R:Taký deň aký by mal prísť
Emi
H
každý stĺp sa rúca darmo kričím nie!
Zrazu neviem nájsť osvedčenú skrýš
myšlienky ma vedú tam kam nechcem ísť
slepý náboj
zbytoč
E
G
nie však celkom nezmysel ný
Cítim to chvenie snáď zo všetkých strán
keď na mojich strunách niekto iný hrá
Už nerozumiem slovám z vlastných úst
začala rásť tráva tam kde bola púšť
Čo sa deje so mnou?
2x R:
Taký deň aký dávno chceš
po akom túžim dávno tiež
zbytočný
nie však celkom nezmyselný
Hlava vinná telo nevinné
Peha
Aký splín
taký kľúč
kľúč od plánov
čo máš čo mám
Hl
ava vinná telo nevin
né
V perinách sa ticho rozplyniem
Iba jedna veta z neba znie
Aký kľúč
taký deň
kým len príde
blázni mieria k hviezdam
Ami
G
Fmaj7
G
V živote nič nie je náhodné, náhod né
2x R:
G
Fmaj7
Na dne krátera st
Ami
ále súperia
telo s hlavou
Na dne krátera skladám z páperia
nepriehľadný závoj
Telo vinné hlava nevinná
Ponorená v mäkkých perinách
Z budhizmu prechádzam na islam
na niekom som asi závislá, zavislá
2x R:
D
naoko spím
kamsi letím
Hmi
som bezváhová
myslím že tiež
naoko bdieš
a hľadáš slová
na kolieska hodín
pohľad hodím
a zastavím čas
slnku povieš
len to čo chceš
nech nebudí nás
G
D
R: spíš nevyslovíš
C
D
slová bezváhové
spýtaj sa ma spíš
odpoviem
naozaj spím
kamsi letí
len drzý komár
myslím že tiež
naozaj bdieš
a strácaš čo máš
zo zajtrajších novín
ti vylovím
môj spadnutý vlas
slnku povieš
len to čo vieš
nech zobudí nás
R:
Slnečná Balada
Peha
Ami
C
G
Lány žltých slnečníc, cítim voľnosť ako blázni
pijem slzy z tvojich líc
Ami
C
Za Tebou
Peha
Fmaj7
V odraze
G
Viem že všetko musí ísť, aj keď neviem čo sa stane
Fmaj7 Fmaj7, Ami, C, G
Lány žltých slnečníc
(
)
Lúče slnka pália tvár, dotýkajú sa nám dlane
aspoň chvíľu zažiť raj
Koľko ľúbiš toľko si, chutné chvíle zadýchané
Lány žltých slnečníc..
R:
Ami
Ami
Ami
Ami
G
C
D
Dýchaj ma dýchaj, chvíľu nevrátiš už späť
G
C
1. Nado mnou
D
G
C
D
G
C
D
Dýchaj, dýchaj, chvíľu nevrátiš už späť...
Lány žltých slnečníc, cítim voľnosť ako blázni
pijem slzy z tvojich líc
Viem že všetko musí ísť, aj keď neviem čo sa stane
Lány žltých slnečníc
Lúče slnka pália tvár, dotýkajú sa nám dlane
aspoň chvíľu zažiť raj
Koľko ľúbiš toľko si, chutné chvíle zadýchané
Lány žltých slnečníc..
2x R:
Emi
Vietor s
D
Emi
Prúd
Emi
D
G
G
C
G
Emi
Emi
Emi
strán
C, G, D
C
G
piesok, ten mi slzy ukrý va
C
G
tam, kde dávno nebý vaš
C
G
Emi
strán
C
Ami
C
Gmi
F
C
tak rýchlo
do tvojich
krásnym
ako sa dá
básní
márne rým hľadám
Za niečím zvláštnym
do záhrad kde nie je kríž
kam sa to blázniš
nestíham s tebou ísť
Ami
zem
B
F
D
D
D
tú správu pošlem v krídlach anje lov
vnímam ju len šiestym zmyslom
C
máaa
Ami
C
B
F
am zá vrat
náhlim sa po
Ami
tvojom boku
F
C
máaa
Ami
B
am sa báť?
F
Za niečím stálym
tak rýchlo ako to dá
sa všetko máli
aj napriek výhodám
M:
Za niečím bájnym
do záhrad kde nie je kríž
kam sa to blázniš
nestíham s tebou ísť.
nx R:
R:
1.
sokú rýchlosť
a mám už dosť zby točných pokút
tú správu pošlem v krídlach anje lov
Za te bou, za te bou,
Gmi
B
D
C
C
C
Ďalej kráčať sama už nemôžem
R: Za te bou, za te bou,
Gmi
Za niečím
R: Spomaľ máš privy
D
G
D
C
C, G, D
M: V búrkach, ktoré vedia rozhýbať
(keď v chladnom daždi stojím)
M:
D
rieky nás zmietol, odpla vil
C
C
D
lístím si nás plietol rozfú kal
oboch do iných
G
D
hviezd vidím, jak sme každý sám
V očiach mám
Hľadám ťa
C
nebo, ktoré v duchu preklí nam
C
oboch do iných
Dýchaj, dýchaj, chvíľu nevrátiš už späť
Dýchaj, dýchaj, chvíľu nevrátiš už späť
Emi
Spomaľ
Peha
Ako to prežijem?
Polemic
Komplikovaná
Polemic
Dmi
Len pre ten dvojzmyselný
Pre jasný plameň zápaliek
Pre náruživosť letných
E
Svoj plán
Dmi
Gmi
smiech
rán
Dmi
Dmi
Dmi
Dmi
Dmi
B
C
F
B
C
C
Dmi
B
Gmi
Plán ako prežijem...bez
F
Kto sa v tých slovách vyznať má ?
C
Dmi
F
Chceš ju celú prečí tať
ná ?
strátA
Metodicky fiktívna, impulzívna
goniometricky implikovaná
Geniálne empirická, Staticky kinetická
Hermeticky hospitalizovaná
R:
Gmi
A
strát
Len pre ten zvodný pohľad dám
Čokoľvek čo pri sebe mám
Pre zimomriavky po kvapkách
Svoj plán odkladám
Len pre tú vôňu v perinách
Pre účasť na súkromných hrách
Pre mokrú značku na šatách
Svoj plán odkladám
Prognóza dizonancie, Je formálna
Habilituj sa – budeš saturovaná
Viem že si ciachovaná, Intenzifikovaná
Enviromentálne asimilovaná
R:
F
B
F
B
F
Prvý plán nebol zlý
B
F
B
C
Každý dúfal že sa tu raz vyjas ní
Rokov pár stále čakal
Robím hrávam platím kým našetrím
Dmi
brať ..
Na pomoc slovník musíš
Kto sa v tých slovách vyznať má ?
Prečo je komplikovaná ?
Chceš ju celú prečítať
Na pomoc slovník musíš brať ..
Plán ako prežijem
Plán ako zmeniť deň
F
F
C
Plán ako zmeniť deň
C
Jeeeee, a už má zbalené
Vuooo, kto mi neverí
jeeeeee, nech si tu zostane
B
A
B
Termicky vystresova ná si kaskadér
Prečo je komplikova
Pod váhou dôkazov chy stám
F
R: Vuooo, Ja som to vedel
R:
Náhodou prichytený,
Plán ako prežijem...bez
Gmi
F
Senzi tívne hyper aktivovaná
Plán ako prežijem
Gmi
C
Brilantne distingvova ná z inertných sfér
B
odkladám
ako pri prvej cigarete
Gmi
B
Kauzálne symetrická Bázicky tubistická
Len pre ten úsmev pácham hriech
Škriabem sa po vrcholkoch striech
Pre večer plný dobrých správ
Svoj plán odkladám
Gmi
Ja som to vedel
Polemic
R:
Nový plán pre seba mám
Poletím na Pluto vám zbohom dám
R:
Nech sa deje, čo sa má
Zuzana Smatanová
Nekráčaj predo mnou
Zuzana Smatanová
C
D
C
F
C
D
C
F
G
Nech sa deje čo sa má
G
aj z toho mála málo sa dá
C
D
G
C
Tak nech sa ja blko v zemi rozkla dá
C
D
G
C
D
G
nech sa deje čo sa má
Nech sa robí čo sa má
C
D
C
G
C
dávaj si pozor ty kto na to máš
C
D
G
C
ten kto ťa o kradne je celkom blízko
C
D
G
nech sa deje čo sa má
C
hejaaa
C
D
G
Nech sa deje čo sa má
C
D
C
G
C
R: Nech ok na výkladov praska jú
C
D
G
C
tak nech sa blázni facka jú
C
D
G
C
D
G
C
nech sa svet postaví na hla vu
Cnouuuuooo nouuuu ooo
Nech tu je ten kto to rád
tak nech sa naje ten kto má hlad
a nech prší aj tri a pol týždňa
nech sa deje čo sa má
Pri skoku nemám padák
dopadnem na zem nie nemám strach
ak sa ozvena nevráti zmenená
tak sa deje čo sa má
hejaaaa
Tak sa deje čo sa má
2x R:
F
F
G
C
Viem, má to význam
G
Ami
C
,
aj ja si hľadám cestu, čo vedie
G
C
Veď každá diaľka je tá
G
ja stojím tu a
Ami
Ami
Ty tam...
Nekráčaj predo mnou,
možno neviem nasledovať,
nekráčaj za mnou,
možno neviem viesť.
Nekráčaj vedľa mňa,
chcem do strán ukazovať,
sadnem Ti na plecia,
budeš ma niesť...
Hlavu plnú slov mám vždy,
a v nohách kroky,
ktoré nikto nestráži.
Obzerám sa do neznáma.
Stojíš tu, som tu aj ja...
Nekráčaj predo mnou,
možno neviem nasledovať,
nekráčaj za mnou,
možno neviem viesť.
Nekráčaj vedľa mňa,
chcem do strán ukazovať,
sadnem Ti na plecia,
budeš ma niesť...
Tam, kde sa neumiera
Zuzana Smatanová
Ami
istá,
G+
niekam.
Podaj mi ruku, chcem mať
Ami
Cadd9
D
kontakt so životom,
už nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom,
obzri sa okolo, ten svet, kde sa umiera,
je hore nohami a pripomína netopiera.
G+
D
Hľadáá
Cadd9
Ami
áám to
miesto,
tam, kde sa dnes neumiera,
hľadám...
Podaj mi ruku, odíď so mnou z tohto sveta,
ďaleko od ľudí, na miesto, kde sa iba lieta,
obzri sa okolo, ten svet, kde sa umiera,
tam človek žije a zomrie ako zviera.
Hľadám to miesto,
tam, kde sa dnes neumiera,
hľadám...
R:
G+
Cadd9
Hej, chyťme sa
za ruky a poďme
D
niekam tam, kde sa dnes neumiera,
G+
hej, spolu sa
Cadd9
vznietiť, roztopiť
D
Ami
a vzájomne sa podopierať,
G+
hej, odhodiť
Cadd9
D
obleky, piť z jednej
z tej, čo z každého z nás vyviera,
G+
hej, vymyslieť
D
Cadd9
lieky, dokopať
rieky,
prázdnotu
a nech si v kľude odumiera.
Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom,
už neide o to, čo bolo, ale čo bude potom,
obzri sa okolo, ten svet, kde sa umiera,
je hore nohami a pripomína...
R:
svietiť,
ľadom,
Ami
Ami
Ami
Bola to láska z rýchlika
tá ktorej rýchlo odmykáš
Vypukla náhle po nej panika
Nestihla zovšednieť
Krátke lásky
TEAM
Dmi
Dmi
Dmi
B
C
F
F
C
Bola to láska na pár dní,
B
Tá čo sa volá Zabud ni
B
C
A tak vracia
Ami
A
D
mi ju mispäť
Nemala dlhé trvanie
Myslel som čas ju odvanie
Ja sa chcem vrátiť A ona nie
Takýto už býva svet
R:
Dmi
B
C
Krátke lás ky sú tie
B
Ami
najdlh
Dmi
C
šie
Keď budeš
Ami
nikto nikdy ešte pred nimi neu šiel
Keď
Krátke lás ky sa viac
Vieš,
C
Ami
B
neme
C
Dmi
F
nia
Ami
Napí šu ti zbohom a do ne vide nia
Dmi
B
C
Krátke lás ky sú tie
B
F
C
Krátke lás ky sa viac
Ami
B
Ami
najdlh
Dmi
C
neme
A
Dmi
Napí šu ti zbohom a do ne videnia
B
M: Na krátku lásku
F
Na tú my sme
Gmi
B
F
Naozaj prikrát
Dmi
Odišla nám preč
Ako vo sne
A
Gmi
B
bez pamiat ky
ky
G
Ami
nia
šie
F
G
cítiť, že život s tebou zametá
F
B
F
C
G
F
C
F
B
F
Kde som čakal toľko prázdnych dní
Ami
G
C
F
miesto, teraz už vieš to,
nemusíš sa báť
Držím Ti miesto, nie je to gesto,
ako toľko
Ami
krát
Rozsvietim s tebou sedemnásť smutných zápaliek
Keď sa nemôžeš vylízať z rán a krívd
Kúpim ti v malej trafike lacno dávny smiech
Nemusíš nič vysvetľovať, príď !
R:
schovávaš tvár v novinách
Zívanie lámp, dolieha k nám,
zmráka sa či brieždi, nerozbitné hviezdy
popadali na peron, kdesi tam ťa čaká on
viem, že túžiš ísť.
F
G
R: Ľudia strácajú
F
G
A
Ami
v rýchlom víre ciest
D
A
lás ka,
kde ma môžeš nájsť, budem práve tam
R: Držím Ti
križovatke tratí, kde ťa navždy stratím
A
ťa budú chcieť do klubu posledných
Ami
Hmi
láska nie je povinná, ja viem.
Kúpim Ti pivo, alebo teplé gaštany
A súmrak sa rozletí na kŕdeľ vrán
Poviem Ti: pozri vzducholoď horí nad nami
Príď tam k opusteným lavičkám
nikto nikdy ešte pred nimi neu šiel
B
na
D
Hmi
tváre mená, lásky
G
necestuj tým vlakom,
A G
A
budem sám , ani nevieš ako
v
Načo sú lásky na večnosť
Ja mám tej krátkej práve dosť
A znovu hľadám ku nej most
No jej tu viacej niet
R:
Posledný krát, budem tu stáť
Držím ti miesto
TEAM
F
B
D
R: Krátke lásky sú tu nastálo
ako veľa smútku tu po nich zostalo
Krátke lásky sa viac nemenia
Napíšu ti zbohom a do nevidenia
R:
Čas je však zlodej zálud ný
Gmi
Láska necestuj tým vlakom
TEAM
Hmi
A
G
smútku prázdnych rán.
Dá sa to zniesť, tie pasce ciest,
vejú ti v tme vlasy už ich neuhasíš
zhoria smutným požiarom pod telegrafným stožiarom,
viem, že túžiš ísť.
nx R:
Malá nočná búrka
TEAM
Ami
F
G
Ami
1.
Malá nočná búrka prehrmela v
nás
Z farebnej tmy na mňa žmurká sto neónových rias
Malá nočná búrka po nej čudný mráz
Zbierka bozkov pretrhnutá - v aute len tvoj plášť
F
G
F
Mám na teba chuť
TEAM
Reklama na ticho
TEAM
Hmi
Ami
G
G
M: Rýchle oči svetiel, tehla na pedál
Bez Teba žiť neviem, nie, a toho som sa bál
trápiš ma viac než šialený hlad
Hmi
G
Od prvých dní si návyková
Ami
F
G
R:
Pát ram, ja ťa nájdem, nájdem
Pátram, skryť sa nemáš nádej, to si píš
(Ten Tvoj útek za rok ovládam)
Pátram, utiecť nemáš nádej.
Pátram kde ťa mám.
1.
Ami
uvidíš
Ami
vždy keď ťa niet som zlý a zle spávam
A
R1: Mám na teba
Hmi
Emi
R2: si moj
Hmi
G
D
Hmi
F
F
F
G
C
C
G
C4sus, C
C
Výberové ticho so zárukou
G
Získa ho kto príde
Ami
Ami
Ami
Ami
skôr
G, Ami, G
Reklama na
vo farbe a s
decibely
Emi
Emi
minulo sa
Emi
ticho
F
zo všetkých
Hmi
G
Ami
F
ticho znáso
Emi
G
ticho, nie sú záso by.
2.
Kde Ťa mám, kde ťa mám …
R:
mod. +1
vieš
Bmi
Pred tuzákom rad dlhý, pomalý,
v tlačenici musíš stáť – ticho dostali
v konzervách a plechovkách od Coca Coly
Také čerstvé ticho až to zabolí.
nx R:
Emi
hudbou – je to úžas né
hluku to
Emi
Ami
R:
stále viac mi chýbaš
príď a rýchlo rob čo
zrázaj zrázaj skús ma ja Ťa túžim skúsiť tF#iež
R21:
+ mám na teba chuť
G
G
M:
R1:
Emi
jú
spozornie, len čo zbadá ju.
náááááádherné ticho hôr
Ami
G
G
Pred Tuzákom stojí rad dlhý, pomalý,
v tlačenici musíš stáť – ticho dostali
v konzervách a plechovkách od Coca Coly
Také čerstvé ticho ach až to zabolí.
R:
Niekoľkokrát skúsil som újsť
od tvojich noh a nádherných úst
lenže žiadna z tých čo sú a čo prídu
nemá ten dar a dráždivú príchuť
R:
Emi
D
chuť
M:
telke dáva
Reklamu na ticho, ten súčasný hit
F
Emi
R2: Zbáv sa zbytočných šiat
si moj smäd aj moj hlad
mám na teba chuť
F
Ami
R: Môžete ho zohnať len pod rukou,
chcem ťa teraz a hneď
mám na teba
Emi
ticho dnes v
F
chuť a stále ťa c hciem
hlad aj moj smäd
každý z nás
Emi
krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt
zjiem
kúsok po kúsku celú ťa
mám na teba chuť aj včera aj dnes
telo si pýta a musí jesť
Emi
M:
Ami
máš chut' ako med a voňu jak tráva
G
2. Malá nočná búrka miesto flauty plač
Zbytočný a hlúpy úraz, mňa bolí viac
Malá nočná búrka malý nočný mráz
(Naštvaný na nás dvoch rútim sa tmou)
Zbierka bozkov pretrhnutá - v aute len tvoj plášť
(Máš ešte chvíľu náskok, skončím s tou hrou)
Emi
Reklamu na
bí
strán znie
Možno život je krátky
nebol som dobrodruh
Ked´ však príde deň splátky
čestně vyrovnám dlh
Nemám čo stratiť
TEAM
Fmaj7
Dnes
Tublatanka
G
1. Dnes mám rande so
C
R: Ja už nemám čo stratiť,
život je ako kruh
Ami
G
kam padne jak suchý list
keď raz príde čas platiť
Fmaj7
C
Fmaj7
každý chce zopár ciest ktorými vždy dá sa
ísť nechcem zanechať dlh
C
Každý chce prístav svoj vlastný roh
Ak týmto mestom pojde raz Boh
uvidí to čo aj ja
pohl´ady tulákov belasé od svitania
R: Možno život je krátky
nebol som dobrodruh
Keď však príde deň splátky
čestne vyrovnám dlh
Dmi
Keď však
Ami
Každý je sám
C
G
každý si stráži svoj kút
Dmi
každý je spomienkou
Ami
F
R: Ja už
život
Ami
Keď raz
C
nemám čo stratit´
C
je ako kruh
Ami
nechcem za
G, F
,
nechat´ dlh
Fmaj7
Ak týmto mestom, pojde raz Boh
pohl´adom poráta nás
každý má zbierku snov každému míňa sa čas
Každý sa snaží nespadnút´ z noh
a prežit´ do večera
dúfa že on je ten čo nikdy neumiera
Nik nie je sám každý si hl´adá svoj ciel´
a pritom do dlaní pochytal už zopár striel´
no hovorí
R: Ja už nemám čo stratiť,
život je ako kruh
Ked´ raz príde čas platiť
nechcem za nechať dlh
Emi
Ami
Emi7
sa dnes iba
túlam
C
dnes mu dám iba pekné mená
dnes sa nemusím báť
že sa utopím v čiernom bahne
Fmaj7
Emi
príde deň splátky
rozliatych
Ami
snov a
Keď je sedem ráno
Vidiek
Keď som v uliciach som dosť biedny
robím väčšinou to čo nemám
tvárim sa že som zodpovedný
klamem smejem sa som zlý k ženám.
R:
Keď je 7 ráno zapnem
Ami
C
rádio,
hneď vyskočím von a mávam ten sklon zvolať
C
G
C
F
Ami
Vidieť letieť bažan ta,mi moje srdce opan tá,
C
G
C
F, G
zahodím starosti a komplexy sú preč.
Tým dvom ľuďom slnko svieti do očí,
a ja sa s kľudom so steblom trávy otočím.
Vidieť letieť bažanta,mi moje srdce opantá
zahodím starosti a komplexy sú preč.
R: I:
C
A – E – I –O –
Ami
U – V – Y :I x4
Kráčam poľom a nádcha mi tak nevadí
raž s jačmeňom klasami mi more nahradí.
Vidieť letieť bažanta,mi moju myseľ opantá
zahodím starosti a komplexy sú preč.
ADIO!
vín a
Ami, C
vín
C
(a
Emi7
Emi7
já si vyrovnám dlh...
C
C
príde čas platit´
Dmi
R: Ja
na ktorú smieš zabud núť´
G, F
svojím mestom
D
nejdem do baru len tak chodím
Zdravím neóny známym gestom
práve odbilo desať hodín
G
a vraví si
Ami
Ami
Ami7
vín)
1.
Neóny sú dnes výnimočné
ledva blikajú nelákajú, sledujú moje
kroky nočné výnimočne sa usmievajú
G
M: Zajtra sa budem
C
Ami
D
báť, tváriť sa že sa mám
budem sa snažiť získať vašu priazeň
Zajtra sa budem báť, topiť sa v nočných hmlách
zajtra budete skúšať koľko vládzem
Emi
Zajtra sa budem
Ami
Emi7
báť, tváriť sa že sa mám
C
budem sa snažiť získať vašu priazeň ...
... vín
Emi, Emi7, Ami, C
a
Cmaj7
vín.
E
R: I: A – E – I –O – U – V – Y :I x4
Dnes chcem byť v meste aspoň chvíľu sám
Láska drž ma ešte nad hladinou
Tublatanka
Dmi
Láska
som
Už od
D2/C#
z teba stvorený
Dmi/C
Láska útočí
Tublatanka
ty však pre mňa
B
láska
G/H
nie
A
Ami
Ami
F
Loď do neznáma
Tublatanka
dávnich čias
útočí a
Dmi
G
Dmi
chodí v šatách
strieda stovky
žehná práve tým, ktorým má čo
F
G
Ami
Ami
F
patrím k tým čo kvôli tebe
nežná kráľovná nálezov zrád
jú
nespáva
blúdim
trápením opitý
tvojou záhradou
tam si na tú cestu svietim
idem za tebou
Dýcham kvôli nej a ona kvôli nám
v tejto chvíli má práve tvoju tvár
vždy ma očarí vášňou tvojich úst
pred jej vábením márne skúšam ujsť
Dmi
R:
Dmi
A
D2/C
daj
G/B
mi
G
ná
G
D2/G
F
dej
G
A
buď so mnou kým som nevin ný ...
láska -
Dmi
C
B
nenechaj ma umrieť
ešte ku mne
Dmi
B
príď
láska drž ma ešte
povedz
C
Dmi
Dmi
A
nad hladi nou
B
nájsť
C
A
B
C
Dmi
nechce zmiere nie,
C
G
láska úto čí, ja
C
G
Dmi
D
B
G
A
D
A
stratí svoj smer ak ju opus tíš
A
D
A
Emi
čí
Emi
Ami
E
Hmi, E
E
čaká preto že ju práve ty nezra
E
F#mi
E
A
D, E
F#mi
díš
chvíľu zostaň
kým tu máš priate ľov
Tú ľoď čo sa plaví
kapitán už dávno opustil
zachránia ju ľudia, ktorým nikdy neveril
tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň
kým tu máš priateľov
čí
vzdám
vždy keď s tebou spím, hrám sa s náložou
ktorá tiká nám priamo pod kožou
škrtni zápalkou, ja vzlietnem s tebou rád
nežná kráľovná nálezov a zrád
láska útočí raz musíš podľahnúť
A
tak ešte chvíľu zostaň
nikdy neskon
za každým sa
A
A
každom storo
Ami
D
D
R: Úúú
D
Úúú
C#mi
C#mi
ú…
ú…
Hmi
Hmi
A
priateľov máš
A
priateľov máš
Hmi
A
M: Práve v tejto chvíli svet sa na nás díva
D
stále nám, stále nám ve
Hmi
F#mi E
rí
A
Všetko je už dávno vpísané vo hviezdach
E
naša loď sa k moru dopla ví
B, Es, B, Gmi, B, Es, B, B, Es, B, D, E
nou
láska drž ma ešte nad hladi nou
R:
áno
som z teba stvorený
z túžby v povetrí
tak mi pomôž veď som dieťa
zatúlané ...
prosím
zlietni mi do dlaní
nebuď ku mne zlá
svieť mi do tej temnej diaľky
diaľky zahmlenej
R:
D
vziať
A
1. Loď ktorá sa plaví do nez náma
D
láska drž ma ešte nad hladi nou
láska drž ma ešte nad hladi
Ami
žien
mien
tvojím márni vým nála dám, nála dám
čo sa so mnou deje
že ťa neviem
B
Gmi
D
R: Láska úto čí v
Ami
3. Lodi ktorá pláva do neznáma
rieka zablúdiť nedovolí
každý deň z tej rieky piješ nádej a česť
tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň
kým tu máš priateľov
M:
R:
D, C#mi, Hmi, A
Mama
Tublatanka
Ami
Ami
F
G E
vždy keď prídem domov rá no
Ami
F
F
C
F
G
nie, nezas píš, čakáš kým sa ti ne vrátim
Vždy sa pýtaš,
G
celú noc, a s
Ami
E
E
kde sa túlam,
Ó, ja cítim, jak ty
Ami
F
smútiš, aj tak dúfam
R:Mama, ja to
B, F, Gmi, Dmi, Es, B, F
E
C
A
Ráno som si šľapol po chromozóme
F
dávno viem,
Gmi
G
Ami
F
C
G
D
Keď
Gmi
R:
Fajčenie škodí zdraviu
Vidiek
Ami
F
D
G
A
R: Fajčenie škodí zdra viu
D
G
A
Fajčenie škodí zdra viu
Fajčenie škodí zdraviu
Fajčenie škodí zdraviu
Es
Es
E
F
máš už len pár Slaných sĺz
F
kou nikam Nevládzeš újsť ..
Skladáš si mozaiku života
z fotiek čo máš veľmi rád
Trápi ťa Zbytočná samota,
túlaš sám, nevieš kam
Prečo hrať sa máš so spomienkou,
ťažké chvíle sú už za tebou
B
Moja mama povedala, aby som nefajčil.
Aby som sa stránil dymu, nedýchal decht a nikotín.
šestnásť marsiek denne potajomky šlukujem.
Cigareta až po filter sladšia je než sladký džem.
D
Pred lás
F
R: Nezostaneš sám
Gmi
Es
nebolo to v tak celkom neverejnom dome
D
A
tisíce prebdených nocí
C
V očiach
E
že som videl hmliste.
Ti zmenilo tvár tvoju tvár
Vieš, ja som sám, dávno iný než som býval
Snáď pochopíš, že veci zlé pred tebou skrývam
Netušíš, že mňa tvoj smútok, bolí viac než svoj
Ó, je mi ľúto, tvojich vrások, sám sa trápim,
že svoj tieň už viac neprekročíš.
F#mi
a len jedno z toho rána je isté:
Že si tu len sám, celkom sám
trápenie, ktoré so mnou máš
a vždy pri mne stoj.
no
Ráno vždy mávaš ten pocit
C
že som k tebe zlý, aj keď som tvoj
zabudni na
R:
Macík
U.K.N.D.
že pre pár sĺz ma predsa nezatra tíš
Ami
Tou cestou čo roky už kráčaš
Snáď niekoľko krát nechci ju vzdať
Láska je životná náhoda
A ten kto ju má vie sa aj smiať
Tak to skús a dotkni sa hviezd
Neváhaj a daj sa ňou zviesť..
Nezostaneš sám
Tublatanka
kým
F
E
Peniažky sa kotúľajú trafikan tke do kasy.
Chcem si kúpit Coca-colu zaplatiť uz nemám čím.
Plúca trocha zadymené s nepríjemným znamením.
Božský pocit pri fajčení za zdravie si vymením.
C
Máš, smutnú tvár,
F
Príbeh lásky
Ty vieš, ty
B
Dmi
nekončí
F
vieš ho nájsť
Nezostaneš sám
Príbeh lásky je skutočný
Nesmieš sa, nesmieš sa báť
Horšie je, že som sa musel i domov vrátiť
keď mi prišiel účet a bolo treba platiť
a len jedno z toho rána je isté:
konto bolo čisté.
F#mi, E
A
R: O o.. Kto sa mi to
A
C#mi
Je je.. Vziať macíka z
A
C#mi
O o.. Ten macík predsa
A
i keď ony sú tu
C#mi
D
pokú ša
D
vankú ša
C#mi
D
nie je v cene
D
Ráno si mi šliapla po chromozóme
chvalabohu doma už, doma na balkóne
a jedno z tohto rána je isté:
toto bolo čisté.
Už som sa nemusel odnikiaľ vrátiť
za nič si nenadávať a nič nemusieť platiť
už ďalej škoda debát, stop:
mám tu predsa Teba
R:
E
pre nás a my sme tu pre ne
Tabáček
Chinaski
F#mi
F#mi
D
A
F#mi
zanechte zprávy a buďte zdrávi
haló, nejsem doma, no je to fakt bída
G
A
volané číslo vám neodpovídá
Emi
půl dne
Dmaj7
Emi
Emi
Hmi
D
A
Hmi
leháro
A
D
Neřešte to pane, to je případ ztracenej
doufám jen, že z toho nejste vykolejenej
dám vám jednu dobrou radu k nezaplacení
neřešte to pane, tohle nemá řešení
Polevím z vysokejch otáček
pohoda, klídek a tabáček
vzpomínat na to co se událo
chci to tak mít nejmíň na stálo
nejspíš jsem jenom línej čím dál víc
Volané číslo je opojené a bude
odpojené žádný né, že né
volané číslo včetně mojí tváře
vymažte ze svýho adresáře.
A pokuste se tvářit nešťastně
všude se dočítám, že umřu předčasně
a taky vím, že obtěžuju okolí
čekám konec, zatím nic nebolí
E, A, H
E, A, H
stálo
E
nejspíš jsem jenom línej čím dál víc
odpojené žádný né, že né
A
vymažte ze svýho adresáře.
A
A pokuste se tvářit nešťastně
všude se
a taky
čekám
nx:
Dmaj7
Emi
Hmi
A
předčasně
vím, že obtěžuju okolí
konec, zatím nic
Emi
život je
dočítám, že umřu
Dmaj7
Hmi
nebolí
A
Víceméně se to dobře vyvíjí
Dmaj7
návykovej a někdy
G#
hou jen skývu málem
E
H
F#
Prodají tě do výkladních skří ní, výstav
miní
sí
G#
E
H
A každej zvlášť do kapsy svý džípem si
F#
pádí
Hmi
zabíjí
Vyhni se botám který vůní šlapou
Sladké písně psané za pouhou jen skývu taktak zlatou
Prodají tě do výkladních skříní, výstavních síní
A každej zvlášť do kapsy svý džípem si pádí
C#
Až vyroste strom
hrom
H
Hmm, noc se
C#
F#
C# D#mi E
,
, až udeří do něj blesk a
F#
válí
Až vyroste strom
C# D#mi E
,
, a udeří do něj blesk a hrom
Narovná, rozdělí, podělí,
H
Hříšná těla, křídla motýlí
Aneta Langerová
Poskládáš úterý ke kusům nedělí a půjdeš dá
H
Vzpomeň si na svět kdy pro kousek těla
Jednou už tě málem měla
G#mi
F#
E
ních
Jednou už tě málem měla, za duši tě podržela
Hříšná těla, křídla motýlí
Navrať se skálou, kterou's z cesty sešel
Otoč kamenem, kde's vešel
Napni slunci křídla motýlí
A
Emi
nejspíš jsem jenom línej čím dál víc
Víceméně se to dobře vyvíjí
život je návykovej a někdy zabíjí
H
volané číslo včetně mojí tváře
G
tabáček
noviny číst a pak cigáro
pohoda klídek
C#mi
Volané číslo je opojené a bude
A
pohoda, klídek a
C#mi
D
G
Polevím z vysokejch otáček
Dmaj7
H
vzpomínat na to co se událo
chci to tak mít nejmíň na
botám který vůní šlapou
Drtí řádky psané za pou
zlatou
tabáček
Emaj7
Haló, kdo je tam, po zaznění tónu
Gmi
pohoda, klídek a
C#mi
F#
G#mi
Polevím z vysokejch otáček
Emaj7
D
Vyhni se
H
a už zase by tě chtěla
áá
G#mi
áá
E
F#
áál,
H
F#
Zázraky jsi neviděla,
Hříšná těla, křídla motý lí
G#
H
Krev stéká po růži cos na zeď věšel
F#
Průvan sfouk a život nešel
G#mi
E
Potrhaná křídla motý lí
Rec:
F#
G#
E
H
E
mineměla jsi křídla motý lí
V roklině pod skálou zjevení,
údolí rozšklebené napětím, otevřené spojením,
mi jeleni obtěžkáni vábením,
vrhají se bezhlavě do hloubi
H
země ...
Bude mi lehká zem
Petr Hapka
C
Voda živá
Aneta Langerová
Mám pěknou sirku v zubech,
F
A bota zpuchřelá mi
Gmi
As
F
krempu do čela
Pak
G
F
jen tou svou sirkou škrtni ať se ohřejem
C
F
Až přikryje nás zem tak už si neškrtnem
C
R: Má, lásko,
C
Gmi
G
F
jen ty smíš kázat mi nad hrobem
C
Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem
F
C
Bude mi lehká ze m, aá
Gmi
á ..
Ami, F, Fmi
Prázdnej
Když končí se den a usne má zem
vrásky nedělá
C
Proklínám
Janek Ledecký
C/F
Ami
Gmi
Ami
B C
Do všech koutů co znám ,
F
Vo lám …
Tak dobré ráno milé myši v kostelích
tak ať vam chutná klíh všech křídel andělských
A dobrý večer sovo, která myši jíš
ptáš se zdali mi vzali zavčas spali
jářku, to si píš
R:
Už nemám ani klobouk, pluje povětřím
Jak zvony hledá Řím, či sebe sama, co já vím
Jen to že co mám tebe už tíží necítím
Áááá ..
R:
Tvé
F
C/F
C/F
Ami
C
F
C
F
Vodu z vína udělá
G
G
F
Ami
Ami
C
Dmi
G
kdo dobře nehlídá . Píšeš:
F
tvoje ústa proklínám
.
Ať
Ami
G
F
C
nikdy úsvit nespat říš
G
Na ústa mříž. Oči oslep
duše se ztrácí
F
G
C
Ami
nou
Ať do smrti seš sám. (prechod cez h strunu)
Zdá se minezbylo nic
B C
Jenže čím dál tím víc ,
F
C
R: Ve mně navždy zůstá vá tvoje voda ži vá
Dmi
B
vá čistá a důvěři vá
F
C
Ve mně navždy zůstá vá tvoje voda ži vá
Tiše odplou
Dmi
C
V srdci jen sníh sám a sám.
světlo mi schází
Uvnitř odpočí
G
odcházíš, když den se s nocí stří dá
Tvoje oči ledový
Promítne krátce svůj stín někde v dálce
Tvá
G
na rozlouče nou
C
Když přichází noc tak cítím jak moc
C, G
F
R: Proklínám . Ty
F
Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém
A proti pihám krém, co s nimi čert je vem
Ten čert sám brzo zjistí že má v podpaží
moc těžké závaží a někde v poli rozpaží
R:
růže uvadnou
Píšeš že
světových stran
F
byt je jako past
Potisíci čtu tvůj dopis
Dmi
osud tvůj sdílí
Do všech
Dmi
kde
na malou chvíli
Vrací se zpět můj niterný svět
Co
As
C/F
Ami
B
vá čistá a důvěři vá
C
Když končí se den a usne má zem
Nevnímám čas
Vrací se zpět můj niterný svět
Snad probudí nás
Zdá se nezbylo nic
Jenže čím dál tím víc
R: Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá
Uvnitř odpočívá čistá a důvěřivá
Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá
Tiše odplouvá čistá a důvěřivá
Tvoje oči jsou jak stín.
A tvář den když se stmívá
Stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád
Sám s hlavou skloněnou
všechny lásky budou zdání
Po tisíci čtu tvůj dopis na rozloučenou. Píšeš:
R:
.. ať zůstaneš sám. Sám. A sám.
Pohoda
Kabát
Medvídek
Lucie
D
D,A,E,Hmi
Dlouhá noc a mě se stýská moc
pro tebe malý dárek mám.
D,A,E,Hmi,D,A,Hmi
F#mi
F#mi
F#mi
Tučňák
Matematická
Vezmu tě má milá
Kolem louky, lesy,
C#mi
Přes ho
rovnou k nám
hejna vran
E
H2sus
vůl
Před smečkou
A
D
Hmi
A
sekerou
A
tak vezmem vidle a nebo
Hmi
D
A
B
D
B
Hmi
Za
mráz
lopaty
Chlapi někdy trochu prudký jsou
Holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí
Hasiči to stejně přejedou
Hlavně si moc dobře nevedou
Schovej sirky, ať je neviděj
R:
třicet stříbrných
A
Hmi
D
ho sjíždějí na saních o Váno cích.
čas
Nesvatá hodina medvídka proklíná
že odhodil korunu bez trnů
medvídek ospalý pod křížem pokleká
chce pít.
Kalichem sladkost medvídka
napustí do bříška, jak to má rád.
Koruna plyšová, vánoční cukroví,
nikdo se nedoví o svatozáři trnový.
R:
Hmi
Medvídku probuď se, prober se vstaň,
psi se už sbíhají, připrav si dlaň
A
slunce zas vychází cítíš tu zář,
tlapky dáš v pěst, nebo nastavíš tvář.
B
D
Římskejm psům a jejich úřadům
B
A
Maxipes Herodes vánoční slib dal dnes.
R:
D
Emi
Tučňák, tučňák, tučňák s tučňá
D
kem.
kem.
G
D
G
Tučňák, tučňák, tučňák s tučňá kem.
Gorila, gorila, gorila s gorilou.
Gorila, gorila, gorila s gorilou.
R:
Žížala, žížala, žížala s žížalou.
Žížala, žížala, žížala s žížalou.
R:
Pištík, pištík, pištík s pištíkem.
Pištík, pištík, pištík s pištíkem.
R:
A
z medvíd ka padá sníh
G
když něco nejde, co na tom sejde my máme
Hoří les a hoří rodnej dům
Hoří velkostatek sousedům
To je smůla, drahá podívej
Emi
no a ti římští psi
A
Nikdo se tam nikam nežene
Máme traktory a ne že ne
Až to spatříš, ledy povolí
R:
D
na kříži z Bogo ty spí.
Jak jsou naše cesty zavátý,
E
G
římskejch psů
R: Medvídek z Bogoty usnul a sní
V zimě tam dlouhý noci jsou a tuhej
D
G
a jejich úřadů ti posílá lásku co v bříšku má.
R: Když se u nás chlapi poperou,
tak jenom nožem anebo
Emi
Emi
R: Ale tučňák, tučňák, tučňák s tučňá kem.
D
Medvídek plyšový na cestě
křížový - Bůh ho ochrání.
A
E
A
Emi
D
Tučňák, tučňák, tučňák s tučňá
G
D
Máme kino máme hospodu
V obci všeobecnou pohodu
Máme hujer, žito, chléb i sůl
D
ry přes ploty
medvídek z Bogo ty už letí.
C#mi
Všude samá kráva, samej
Emi
Emi
Mihule, mihule, mihule s mihulí.
Mihule, mihule, mihule s mihulí.
R:
Vlado, Vlado, Vlado, DSQ.
Vlado, Vlado, Vlado, DSQ.
R:
Sloník, sloník, sloník se sloníkem.
Sloník, sloník, sloník se sloníkem.
R:
Prase, prase, prase s prasátkem.
Prase, prase, prase s prasátkem.
R:
Kamzík, kamzík, kamzík s kamzíkem.
Kamzík, kamzík, kamzík s kamzíkem.
R:
Country, country, country, skántriť.
Country, country, country, skántriť. 2x R:
G
Stín Katedrál
Václav Neckář
C
F
C
C
F
C
G
G
Stín katedrál , půl neb
C4
C
B
F G
es Bůh ví čí m, jé-jé
D
G
G
Svůj ideál – sen, co si dá vám zdát.
G
Z ús měvů šál , dům, ne
G
C
F
C
C
F
C
R: Budem chtít lásku na sto let
C4
C
D
C B
F G
bo b ásní rý m, jé-jé
G
C
Za ní jít a znát jí nazpaměť
D
G
Co může být víc, než mít někoho rád
C
Najdem svůj ostrov pokladů
G
C
Na něm já s tebou zu stanu
D
G
Co mu že být víc než mít někoho rád
Jé, co Ti dál mám – řek ni – dár kem dát
Es
R:
F
B
F
Přej si co chceš, zla tý dům, nebo věž,
Sladkou
Es
F
B
sůl, smut ný ráj, su chý déšť.
Es
F
B
F
Ber – tady máš – mořs kou pláň, nebo pláž,
Hudbu
Es
C
F
C
F
F
G
sfér, jen om ber, se mnou
C
Můj ideál – víš, to
C4
C
Dmi
B
F
G
též , jé-jé
G
co já mám rád , jé-jé
C
D
F G
Stín katedrál – sen co si k rá nu dávám zdát
R:
C
F
C
Můj ideál – víš, to
C4
C
B
F
Až se budem brát bude znít
chór všech zvonů světa
Až se budem brát Jeden krát
Až pak budem chtít.
Budeme mít co žádný nemá
Až svět kolem nás. Jeden krát.
R: Bude chtít lásku na sto let
Za ní jít a znát jí nazpaměť
Co může být víc, než mít někoho rád
Žádný pláč, žádní trápení
Kolem nás nikdy už není
Co může být víc než mít někoho rád
G
co já mám rád , jé-jé
R: Budem chtít lásku na sto let
C
F
C7
D
F
G
C, C/E
Stín katedrál – sen co si k rá nu dávám
zdát Za ní jít a znát jí nazpaměť
Ami
G
C
Emi7
Co může být víc, než mít někoho rád
Ten, co se Vám bude zdát …
Každý den místo zázraků
Ami
G
C
C
Ten, co se Vám bude zdát …
Stačí nám nebe bez mraků
Co může být víc než mít někoho rád.
R: Budem chtít lásku na sto let
Za ní jít, znát jí nazpaměť.
Co může být víc, než mít někoho rád
Láska na sto let
Lucie Vondráčková
G
C
Až mě budeš chtít
já budu
G
G
Ami
C
Až mě budeš chtít jeden
C
Až se budem znát
budem se
G
D
mít co žádný nemá.
Ami
Hmi
krát.
D
ptát co nás dva čeká
C
D
Až se budem znát jeden
Hmi
krát.
D
D
Tři oříšky
Iveta Bartošová
D
C
schystá
G
D
G
Marne se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra
C
G
představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc
vyzrát
Ami
D
G
D
G
D
na ty kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu zkrí žit
šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš
život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát
snad ti to může znít, dnes jako bláznovství
G7
R:
G
C
D
pozná
C
D
D
kouzlo tří oříšků
vyhrát
Emi
C
křídla ti dává,
Ami
C
vyhrát, vyhrát,
D
jednou, dvakrát, třikrát ..
G7
D
G
Veř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva
Ami
G
stane se zázrak
D
možná možná, možná kdo jen to pozná, pozná,
G7
G
D
Emi
pro ty kdo uvěří
Ami
G
C
Veř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva
C
D
Veř mi že království padne, když schází v něm láska
chraň své tři oříšky
potká
Ami
C
D
Emi
třeba tě zázrak
možná taky stokrát.
Ami
C
potká, potká,
Dancing Queen
Abba
Gimme Gimme Gimme
Abba
E
Ami
You can dance,
F#mi7
Oh,
D
A
E
E
see that girl,
A
A
E
E
H7
Hmi7
life.
Friday night and the lights are low.
Looking out for a place to go.
Where they play the right
Esus4
Getting in the
E
look
Anybody could be that
D
Esus4
Everything is
You’re in the
E
Esus4
mood
R:
You are the
seventeen.
A
D
F
chance...
D
young and sweet, only
Oh
D
yeah .
C#mi7
see that girl,
A
Hmi7
A
tam- -
you can jive
H7
life.
You’re a tease, you turn ’em on.
Leave ’em burning and then you’re gone
Looking out for another, Anyone will do,
You’re in the mood for a dance.
And when you get the chance...
Ami
gimme a
G
man after
help me chase the
gimme a
G
Ami
man after
F
Ami
midnight
shadows
Ami
midnight
darkness to the
D
end of the rainbow with a
F
Dmi
Dmi
G
break of the
-er
2x R:
E
fortune to win
Ami
in
gaze into the night
nothing there to see, no one in
There’s not a soul out there,
Ami
G
Ami
Dmi
Ami
sad?
sight
no one to hear my pray-
Ami
bad.
In my dreams I have a plan,
I
Dmi
F, G
Ami
Ami
world.
Money, money, money,
man's
Ami
Dmi
E
pay the bills I have
single penny left for
if I got me a wealthy man,
H7
E
Money, money, money,
rich man's
E
E
wouldn't have to work at all, I'd
have a ball
H7
Dmi
it's a
E
E
must be funny,
rich man's
Ami
in the
E
A
Ami
E
always sunny, in the rich
world.
rich man's
fool around and
H7
Aha- ahaaa , all the things I could
had a little money,
It's a
open the window and I
watch that scene,
dancing queen.
F
F
It’s so different from the world I’m living
Tired of T.V.
D
gloom
no one to hear my pray-
Movie stars
Find the
I
me, that's to
look around the
Ami
Ami
And still there never seems to be a
day
But there’s
having the time of your
Diggin’ the
Amaj9
A
You can dance,
F#mi7
Gimme gimme
F
D
D
A
own
work all night, I work all day, to
to pay, ain't it
R:
Take me through the
Ami
Dmi
E
Won’t somebody
away
for a dance.
Dancing queen, feel the beat from the
bourine.
Oh,
Ami
Dmi
flat all alone
Ami
makes me so depressed to see the
Gimme gimme
dancing queen,
A
Amaj9
-er
F
high.
fine,
Hmi7
F
outside my window as I
There’s not a soul out there,
Ami
R:
E
F
music
F#mi7
And when you get the
And it
music
F#mi7
D
Blowing
room
for a king.
Night is young and the music’s
With a bit of rock
D
Ami
guy.
watching the late show in my
I
Dmi
How I hate to spend the evening on my
Autumn winds
swing.
F#mi7
D
F
F#mi7
Esus4
Ami
Half past twelve
And I’m
watch that scene,
dancing queen.
You’ve come to
A
you can jive
having the time of your
Diggin’ the
A
C#
Money Money Money
Abba
world.
Dmi
F E Ami
do, if
I
F, Dmi
world.
A man like that is hard to find, but I can't get him off my
mind,
ain't it sad?
And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me,
that's to bad.
So I must leave, I'll have to go, to Las Vegas or Monaco,
and win a fortune in a game, my life will never be the same
2x R:
F
Super Trouper
Abba
F
Super trouper beams are gonna blind me
But I won’t feel blue, like I always do
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
C
I was sick and tired of
C
F
Emi
Tonight the
everything
All I do is eat and sleep and
G
Emi
F
G7
Glasgow
G
C
Suddenly I feel all right
( and suddenly it’s gonna be )
When I’m on the stage
Tonight the
C
G7
G
G
one
G
Like I always
blue ( sup-p-per troup-p-per )
G
do ( sup-p-per troup-p-per )
‘Cause somewhere in the crowd there’s
C
C, Ami, Dmi, G7
C
Facing twenty thousand of your
How can
C
F
you
friends
Emi
G
ends
Still I’m thinking about you only
( still I’m thinking about you only )
F
There are moments when I
( think I’m going crazy )
So I’ll be
C
I
Dmi
F
think I’m going crazy
G
G
C
Dmi
G
Dmi
you will prove
take me in your
A7
C
G
Smiling having
Tonight the
C
F
alive
arms
G
tonight
G7
fun ( sup-p-per troup-p-per )
C
one
G
Like I always
blue ( sup-p-per troup-p-per )
G
do ( sup-p-per troup-p-per )
‘Cause somewhere in the crowd there’s
( super trouper ) lights are gonna find me
Shining like the
G7
C
super trouper beams are gonna blind me
But I won’t feel
G7
to me I’m still
sun ( sup-p-per troup-p-per )
G
G
C
you
sun ( sup-p-per troup-p-per )
Smiling having
G
G
fun ( sup-p-per troup-p-per )
C
C
R1: But when I get home to you
D7
things that you do
G
will make me feel
super trouper lights are gonna find me
Feeling like a number
Dmi
G
G
F
I find the
you
arrive
know it’s gonna mean so much
Shining like the
Dmi
Ami
C
G
I should be sleeping like a log.
one
do ( sup-p-per troup-p-per )
tight
F
and I’ve been working like a dog
C
blue ( sup-p-per troup-p-per )
G
G
it’s been a hard day’s night
super trouper beams are gonna blind me
G
C
1. It’s been a hard day’s night
fun ( sup-p-per troup-p-per )
there, when you
Tonight the
Dmi
anyone be so lonely
Part of a success that never
F
Emi
G7
tonight
‘Cause somewhere in the crowd there’s
G7
super trouper beams are gonna blind me
But I won’t feel
Dmi
C
G7
And hold me
G7
fun ( sup-p-per troup-p-per )
Feeling like a number
C
tonight
C
And when you
different
sun ( sup-p-per troup-p-per )
Smiling having
Tonight the
G7
G
different
G
Like I always
The sight of
super trouper lights are gonna find me
Shining like the
Dmi
C
G
Feeling like a number
Dmi
C
And it’s gonna be so
C
super trouper lights are gonna find me
But I won’t feel
So imagine I was glad to hear you’re coming
( glad to hear you’re coming )
F
C
Smiling having
Tonight the
sing
Wishing every show was the last show
( wishing every show was the last show )
F
A Hard Day’s Night
Beatles
Shining like the sun ( sup-p-per troup-p-per )
Dmi
called you last night from
F
Everything will be so
When I’m on the stage
C, Ami, Dmi, G7
When I
C
But it’s gonna be alright
( you’ll soon be changing everything )
Feeling like a ( number one )
Tonight the super trouper beams are gonna blind me
But I won’t feel blue ( sup-p-per troup-p-per )
Like I always do
by jayjay
C7 G
al right.
2. You know I work all day
to get you money to buy you things
and it’s worth it just to hear you say
you’re going to give me everything.
R2: So why I love to come home
’cause when I get you alone
you know I feel O.K.
Hmi
M: When I’m
Hmi
al
home
right
when I’m
yeah.
Emi
Emi
everything seems to be
C
D
home feeling you holding me tight, tight
3.=1.
R1:
R2:
M:
4.=1.
C
G
R1: + you know I feel
C
G
you know I feel
C7 G
C7 G
al right
al right ...
The Winner Takes It All
Abba
G
I don’t wan na talk
D
About the things we’ve gone through
Though it’s
Ami
hurting me
D
Now it’s history
Ami D
G
D
I’ve played
all my cards
And that’s what you’ve done too
Nothing more to say
No more ace to play
G
The winner takes it all
The loser
Beside the
standing small
Ami
D
victory
That’s her destiny
G
D
Ami
D
Ami
Emi7
D
Ami
Ami
D
Somew here
deep inside
You must know I miss you
But what can I say
Rules must be obeyed
G
D
Ami
D
The judges
will decide
The likes of me abide
Spectators of the show
Always staying low
G
Emi7
Ami
D
Ami
D
D
D
G
D
Ami
G
D
Ami
D
But tell me
does she kiss
Like I used to kiss you?
Does it feel the same
F#mi
E
making all his
to morrow I’ll
A
re member I’ll
and then
F#mi
E
R: Nowhere
Nowhere
H7
kiss you
D
always be true
and I’ll send all my
H7
H7
while I’m
I’ll write home every
A
Ami
away
C#mi
H7
E
E
Nowhere plans for nobody.
G#mi
A
day
E
loving to you.
G#mi
A
Man please listen you don’t
what you’re missing
miss you
F#mi
A
2. Doesn’t have a point of view knows not where he’s going
to
isn’t he a bit like you and me?
eyes and I’ll
C#mi
H
A
D
1. Close your
D
E
1. He’s a real Nowhere Man sitting in his Nowhere
Land
The winner
takes it all
The winner takes it all...
The
winner
takes it all
The loser has to fall
It’s simple and it’s plain
Why should I complain.
Ami
Nowhere Man
Beatles
Ami, D
But you see
C+
R:
+ all my C#miloving all my Eloving
all my C#miloving I will send to Eyou ...
I do n’t wan
na ta lk
If it makes you feel sad
And I understand
You’ve come to shake my hand
All My Loving
Beatles
Emi7
D
The ga
me is
on again
A lover or a friend
A big thing or a small
The winner takes it all
The
gods
may th row a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear
G
C#mi
loving I will send to Eyou
R:All my
C#mi
loving C+darling I’ll be Etrue.
all my
3.=1.
4.=2.
I apo logize
If it makes you feel bad
Seeing me so tense
No self-confidence
Buil ding me
a ho me
Thinking I’d be strong there
But I was a fool
Playing by the rules
G
D
G
D
I was in
your ar ms
Thinking I belonged there
I figured it made sense
Building me a fence
G
G
G
Emi7
2. I’ll pretend that I’m kissing
the lips I am missing
and hope that my dreams will come true
and then while I’m away
I’ll write home every day
and I’ll send all my loving to you.
When she calls your name?
Man the
F#mi
G#mi
know
world is at Hyour command.
3. He’s as blind as he can be just sees what he wants to
see
Nowhere Man can you see me at all?
4.=2.
R: Nowhere Man don’t worry take your time don’t hurry
leave it all till somebody else lends you a hand.
5.=1.
Back in the U.S.S.R
Beatles
A
Eleanor Rigby
Beatles
D
C
Fl ew in from Miami Beach B. O. A. C.
C
R: Ah look at all the lonely
D
Di dn't get to bed last ni ght
A
C
ah look at all the lonely
D
On the way the paperback was on my knee
C
D
Eleanor
Ma n I had a dreadful fli ght
D
D
C
You don't know how lucky you are boy
who is it
M:
A
D
A
D
M: Well the Ukraine girls really knock me out
A
They leave the West behind
And Moscow
E
D/C#
girls make me
Hmi
D/C
sing and
D
Emi
for?
All the lonely people
C
Emi
G
E
G
G6
Hmi
D
D
E
Emi
D/B
shout
A
That Geo rgia's always on my mi mi mi mi mi mi mind
[Oh come on!]
R1:
M:
Oh, show me 'round your snow-peaked mountains way
down south
Take me to your daddy's farm
Let me hear your balalaikais ringing out
Come and keep your comrade warm
R1:
one thing I can say girl love you all the time
hold me love me hold me love me
ain't got nothin'but love babe eight days a week.
A
from
long?
Father McKenzie
writing the words of a sermon that no one will hear
no one comes near
look at him working
darning his socks in the night when there's nobody there
what does he care?
M:
R:
Back in the U.S.S.R.
D
Emi
C
Back in the U.S.
D
E
1. Oh I need your love babe guess you know it's true
Rigby
where do they all be
Back in the U.S.
D
D
people.
hope you need my love babe just like I need you
where do they all come
all the lonely people
R2: I'm back in the U.S.S.R.
You don't know how lucky you are boy
D
Dadd9, E/D, G/D, D
people
C
Been away so long I hardly knew the place
Gee it's good to be back home
Leave it till tomorrow to unpack my case
Honey disconnect the phone
A
Emi
wearing the face that she keeps in a jar by the door
Back in the U.S.S.R.
D
Emi
Emi
hold me love me
hold me love me
C
picks up the rice in the church where a wedding has been D
E
G
D
ain't got nothin' but love babe eight days a week.
Emi
dream
lives in a
waits at the window
2. Love you ev'ry day girl always on my mind
A
R1: I'm back in the U.S.S.R. ,
Eight Days a Week
Beatles
Eleanor Rigby
died in the church and was buried along with her name
nobody came
Father McKenzie
wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
no one was saved,
R:
R: Eight days a week I
E
eight days a week is
3.=1.
R:
4.=2.
G
G
G
G6
D
eight days a week
D
eight days a week
D
Hmi
eight days a week ...
love you
A
not enough to show I care.
Help!
Beatles
M:
Ami
D7
Hey Jude
Beatles
F
Help I need somebody help not just anybody
G
help you know I need someone help!
G
1. When I was younger so much
Emi
I never needed anybody’s
Ami
but now these days are gone I’m
Emi
G
Hmi
C
C
C7
sad
B
C7sus
song and
C7
younger than today
F
G
then you can
F
Ami
make it better
F
C7
C
not so self assured
C
F
Ami
Help me if you can I’m feeling down
R:
F
and I do appreciate you being ’round
F
D7
help me get my feet back on the ground
G
won’t you please please help me?
2. And now my life has changed in oh so many ways
my independence seems to vanish in the haze
but every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I’ve never done before.
F7
B
she is
Gmi7/F
don’t
F7
carry the
C7/E
world
B
R1: Let it
cool
by
da da da
making his
F7
C7/E
da da da da
world a
B/A
Jude
F
upon your shoulders
C7
C7
B/A
plays it
F
little colder
da da.
3.=1.
G
help me help me
G6
oh ...
R: So let it out and let it in hey Jude begin
you’re waiting for someone to perform with
and don’t you know that it’s just you hey Jude you’ll do
the movement you need is on your shoulders
da da da da da da da da da.
Hey Jude don’t make it bad
take a sad song and make it better
remember to let her under your skin
then you’ll begin to make it better
better better better better better oh.
F
M: Da da da
Es
B
G
F
standing right in front of me
G
F
C/E, Dmi7, C
Ami
G
F
C
be let it be let it be let it be
G
F
C/E, Dmi7,C
And when the broken hearted people
living in the world agree
there will be an answer let it be
for though they may be parted
there is still a chance that they will see
there will be an answer let it be.
R2: Let it be let it be let it be let it be
there will be an answer let it be.
R1:
R1:
Hey Jude don’t let me down
you have found her now go and get her
remember to let her into your heart
then you can start to make it better.
R:
C/E, Dmi7, C
whisper words of wisdom let it be.
Gmi7
Gmi7/F
F
speaking words of wisdom let it be.
C7
for well you know that it’s a fool who
Ami
C
Gmi7
rain,
G
and in my hour of darkness
And any time you feel the pain hey
ref
F
G
start to make it better.
Hey Jude don’t be afraid
you were made to go out and get her
the minute you let her under your skin
then you begin to make it better.
R:
G
Mother Ma ry comes to me
speaking words of wisdom let it be
help in any way
Hmi
G
When I find myself in times of trouble
re member to let her into your heart
doors.
Emi
F
Hey Jude don’t make it bad
take a
now I find I’ve changed my mind I’ve opened up the
R: +
Let It Be
Beatles
F
da da da da da da da da hey Jude ...
F, Emi, Dmi7, C, B, F/A, G, F, C, F, C, G, F, C
And when the night is cloudy
there is still a light that shines on me
shine until the morrow let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
speaking words of wisdom let it be.
R2:
R2:
R1:
F, Emi, Dmi7, C, B, F/A, G, F, C
Michelle
Beatles
No Reply
Beatles
Fmi, C+, Fmi7, Fmi6, C#maj7/F, C
C
F
R1: Michelle
D#
these are words that
Hdim
Ddim
C
go together well
C
my Mi chelle.
R2: Michelle ma belle
sont les mots qui vont tres bien ensemble
tres bien ensemble.
I
Fmi
I will say the
C+
C#maj7/F
Fmi
only
Fmi7
words I
F
know that
R1:
R2:
window
I saw the
Ami
C
light , I saw the
C
Ami
F
+ I will say the
C+
C#maj7/F
F
only
C
Fmi7
you’ll under stand
my Mi chelle ...
words I
Fmi6
know that
E7
lyC
A
E
Oh darling please be lieve me
F
G
F#mi
be
F
G
’Cause I know where you’ve been, I saw you walk in
C
Ami
C
died , I nearly
Ami
F
died
C
G
D
I’ll never do you no harm
Hmi7
Hmi7
lieve me when I
I’ll never
A
E
A
Dmi
C
any other guy
E
A
And I’ll forgive the lies that I heard be
C
Dmi
A
more than
fore when you
gave me no re ply
F
G
I’ve tried to tele phone, they said you were not home,
C
F
G
’Cause I know where you’ve been, I saw you walk in
D, A, E
do you no harm.
R: When you told me you didn’t
If I were you’d I realise that I love you
G
tell you
E7
D
place
G
E7
Oh darling if you leave me
I’ll never make it alone
believe me when I beg you
don’t ever leave me alone. A7
C
that’s a lie
R2:
Ami
G
’Cause you walk hand in hand with another man in my
I want you I want you I want you
I think you know by now
I’ll get to you somehow.
Until I do I’m telling you so you’ll understand.
R1:
ly , no rep
Oh Darling!
Beatles
C
light
I know that you saw me ’cause I looked up to see to
I nearly
I need you I need you I need to make you see
oh what you mean to me
until I do I’m hoping you will know what I mean
I love you.
Ami C
C
your door
you’ll undersCtand.
G
G
C
Fmi6
C
They said it wasn’t you but I saw you peep through your
a lie
way
F
died
place
No rep
no re ply
I tried to tele phone, they said you were not home, that’s
that’s all I want to say
until I find a
G
C
G#7sus
C7sus
F
your face
love you I love you I love you
Ami
C
C
ma belle
C
died , I nearly
’Cause you walk hand in hand with another man in my
This happened once be fore when I came to your door,
Bmi7
Ami
I nearly
F7
need me anymore
well you know I nearly broke down and cried
when you
well you
H7
E7
told me you didn’t need me anymore
know I nearly
F7/5
broke down and
Oh darling if you leave me
I’ll never make it alone
believe me when I tell you
I’ll never do you no harm.
R:
C
your door
Oh darling please believe me
I’ll never let you down
believe me when I tell you
I’ll never do you no harm.
A, D, A, B7, A7
E7
died
Emi
.
Ob-La-Di Ob-La-Da
Beatles
G
D
Desmond has a barrow in the market place
G
Desmond says to Molly: girl I like your face
D
G
D
Hmi
G
R: |:
C7
goes
Emi
moves
F
on
D7
G
Ami
don’t want to leave her
Ami7
Ami7
know I believe and
me.
G7/H
now
F, D#, G7/D
bra la la how the life goes on. :|
you
Desmond takes a trolley to the jeweller’s store
buys a twenty carat golden ring
takes it back to Molly waiting at the door
and as he gives it to her she begins to sing.
Somewhere in her smile she knows
that I need no other lover
something in her style that shows me.
C
Ami
why
and why you
G7
you cried,
C
lied to me
C
G7
Ami
Well I ga ve you everything I
Dmi7
.:|
had,
G7
ft me sitting on my own.
but you le
Did you have to treat me oh so bad,
all I do is hang my head and moan.
Amimaj7
D7
Tell me
F/E
something in the way she woos
R: I
G7
Dmi7
Cmaj7
attracts me like no other lover
G
and Molly says this as she takes him by the hand.
G
F, D#, G7/D, C
Something in the way she
C
R: |: Ob-La- Di Ob-La-Da life
Tell Me Why
Beatles
C
Molly is the singer in a band
G
Something
Beatles
how.
R:
If it's something that I've said or done,
tell me what and I'll apologize.
If you don't I really can't go on,
holding back these tears in my eyes.
R:
R:
A
M:
G
C
You’re asking
G7, C
In a couple of years they have built a home sweet
home
G7
D
G
G
A
me will my love
I don’t know I don’t know
you stick
D
with a couple of kids running in the yard
C#mi/G#
C#mi/G#
G
around now it may
F#mi
C
I don’t know, I don’t know.
D
of Desmond and Molly Jones.
Something in the way she knows
and all I have to do is think of her
something in the things she shows me.
Happy ever after in the market place
Desmond lets the children lend a hand
Molly stays at home and does her pretty face
and in the evening she still sings it with the band.
R:
F, D#, G7/D, A, F, D#, G7/D, C
2x R:
M:
Happy ever after in the market place
Molly lets the children lend a hand
Desmond stays at home and does his pretty face
and in the evening she’s a singer with the band.
Emi
G
D
G
And if you want some fun take Ob-La-Di-Bla- Da ....
F#mi
grow
show
F#mi/E
F#mi/E
R:
M: Well I b
if you'll on
Is there
G7
Ami
Cause I re
I'm
R:
G7
F7
eg you on my bended knees,
ly listen to my please.
anything I can do,
Dmi
ally can't stand it
C
so in love with you
G7
.
Ticket To Ride
Beatles
Till There Was You
Beatles
A
1. I think I'm gonna be sad
I think it's today yeah
the girl that's driving me mad
Hmi7
is going
R1:
F#mi
F#mi
F#mi
A
E7
away.
She's got a
G
But I
Gmi
F
No I never
Ami
heard them
D7
E7
ticket to ride
but she don't care.
2. She said that living with me
is bringing her down yeah
for she would never be free
when I was around.
F
There were bi rds in the
But I
Gmi
F
No I never
Till
F
there was you
D7
R2: I don't know why she's ridin' so high
she ought to think twice
E
she ought to do right by me
D7
before she gets to saying goodbye
she ought to think twice
E
she ought to do right by me.
3.=1.
R:
R2:
4.=2.
A
R1:
+ my baby don't care my baby don't care
my baby don't care my baby don't care
my baby don't care my baby don't care ...
Gmi
all
C7/9
sky
winging
H7/9-
at
Gmi
all
C7/9
Bmi
C, E, C7
Ami
D
C
C
et
adows of dawn and
iiill there was youuu
D
man who sailed to sea
C
G
and he told us of his life
in the
Ami
C
D
land of subma rines.
So we sailed up to the sun
till we found the sea of green
and we lived beneath the waves
in our Yellow Submarine.
D
G
Gmi, Gmi7+
3. There was love all around
But I never heard it singing
No I never heard it at all
Till there was you
R:
3. ...
Tiii
lived a
Yellow Submarine Yellow Submarine. :|
F
G7
G
R: |: We all live in a Yellow Submarine
and wonderful ro ses
D
C
G
B
They tell me in swe
G
Emi
G#mi
R: Then there was music
fragrant me
R1:
saw them
Bmi
at
D
In the town where I was born
Emi
ringing
G#mi
H7/9-
never saw them
Ami
G
hill
Bmi
Gmi, C7/9
Till there was you
ticket to ride
H7/9-
never heard them
F
she's got a ticket to ride
she's got a
F
There were be lls on a
Yellow Submarine
Beatles
And our friends are all on board
many more of them live next door
and the band begins to play.
C7
you
R:
As we live a life of ease
every one of us has all we need
sky of blue and sea of green
in our Yellow Submarine.
F, C#, F
uuuu
F7+
R:
R:
Oh, moon of Alabama We now must say goodbye
We've lost our good old mama And must have whiskey, oh,
you now why
Alabama Song
Doors
Am
Well, show me the way To the next whiskey bar
F#mi
F#mi
Ami
Oh, don't ask
why
D7
why
F#mi
Oh, don't ask
Oh, don't ask
D7
Yesterday
Beatles
D7
F
why
F#mi
F#mi
I tell you we must
I tell you we must
D7
die
D7
die
I tell you, I tell you I tell you we
D7
must die
G
Ami
B
E
We've lost our
Dmi
have
Gmi
C7
C
good old mama And must
whiskey, oh,
F
you now why
D
F
C
F
We've
F
lost our good old mama
And must
C7
F
have whiskey, oh, you now why.....Yeah!
G
F
R2:
Emi
stranger
E
Emi
G
H
H
Nobody remembers your name when you’re strange
When you’re strange when you’re strange
People are strange when your a stranger
Faces look ugly when you’re alone
Women seem wicked when you’re unwanted
Streets are uneven when tou are down
long for
3. Yesterday love was such an easy game to play
now I need a place to hide away
oh I believe in yesterday.
R: When you’re strange faces come out in the rain
When you’re strange
Nobody remembers your name when you’re strange
When you’re strange when you’re strange
C
G
had to go I don’t
wouldn’t say
I said
Ami
G
E
F
somet hing wrong now I
C
4.=3.
R:
know she
Emi
yeste rday .
(H)
R:
Well, show me the way To the next little girl
Oh, don't ask why
Oh, don't ask why
Show me the way To the next little girl
Oh, don't ask why
Oh, don't ask why
For if we don't find The next little girl
I tell you we must die
I tell you we must die
I tell you, I tell you I tell you we must die
Emi
R:When you’re strange faces come out in the rain
When you’re strange
Nobody remembers your name when you’re strange
When you’re strange when you’re strange
E
Es
Ami
H
when your a
R: When you’re strange faces come out in the rain
When you’re strange
G
I be lieve in yester day.
Why she
Dmi
Oh, moon of Alabama We now must say goodbye
C
far away
2. Suddenly I’m not half the man I used to be
there’s a shadow hanging over me
oh yesterday came suddenly.
Oh, moon of Alabama We now must say goodbye
R2:
C
R:
R1:
G
Ami
now it looks as though they’re here to stay
oh
Emi
Ami
Faces look
ugly when you’re
alone
Women seem wicked when you’re unwanted
Streets are uneven when tou are down
E
C
People are strange
Ami
1. Yesterday all my troubles seemed so
why
For if we don't find The next whiskey bar,
F#mi
F
Emi
Show me the way To the next whiskey bar
F#mi
Ami
Oh, don't ask
D7
People Are Strange
Doors
Ami
D
F
C
Mm mm mm mm mm ...
Summer Nights
Filmová hudba (Newton John Olivia)
C
Ami
C
Ami
Summer
summer
C
Ami
C
Ami
I met a
I met a
C
Summer
C
to uhG
Tell me
G
F
F
G
girl crazy for me
F
G
boy, cute as can be
F
G
days driftin' away,
F
G
oh those summer nights
Emi
D
C
more, tell me more,
G
did you get very far?
Tell me
Emi
D
C
more, tell me more,
G
like, do es he have a c ar?
She stood by me, she got a cramp
he went by me, got my suit damp
I saved her life, she nearly drowned
he showed up, splashing around
Summer sun, something's begun,
but uh-oh those summer nights
Tell me more, tell me more,
was it love at first sight?
Tell me more, tell me more,
did she put up a fight?
F
Took her bowlin' in the Arcade
we went strollin', drank lemonade
We made out under the dock
we stayed up until ten o'clock
Summer thing don't mean a thing,
but uh-oh those summer nights
Tell me more, tell me more,
that you don't got her preg
Tell me more, tell me more,
cause he sounds like a drag
He got friendly, holdin' my hand
Such a strong vi
G
F
F
Tell me more, tell me more,
how much dough did he spend?
Tell me more, tell me more,
could she get me a friend?
With a new expla
F#mi
A
C#mi
Summertime will
F#mi
F#mi
F#mi
A
be a love in there.
F#mi, D, Hmi, E, F#mi, D, Hmi, E, F#mi, E, A, D, C#, C#
We're leaving together
Hmi
D
D
If you’re going to San Fran cisco
G
C
meet some
D
G
Emi
we're
F#mi
D
E
A
leaving ground.
Will things
D
gently people there.
For those who come to San Francisco
Summertime will be a love in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair.
E
I guess there is no one to blame,
Be sure to wear some flowers in your hair,
If you’re going to San Fran cisco
well.
Cause maybe we'll come back to earth,
who can tell.
G
Hmi
A
The Final Countdown
Europe
A
You’re gonna
nation
D
Emi C G D G
G
D
ration
If you come to San Fran cisco
but still it's fare
Emi
Dmi
Dmi
People in motion, people in motion.
San Francisco
Filmová hudba
C
bration
People in motion.
Intro:
Emi
nation
For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love in there.
Tell me more, tell me more.
C
Dmi
There’s a whole gene
G
It turned colder, that's where it ends
so I told her we'd still be friends
Then we made our true love vow
wonder what she's doin' now
Summer dreams ripped at the seams,
but oh, those summer nights
Emi
Dmi
R: All across the
G
lovin', happened so fast
Ami
Ami
F
lovin' had me a blast
F
well she got friendly, down in the sand
He was sweet, just turned eightteen
well she was good, you know what I mean
Summer heat, boy and girl meet,
but uh-oh those summer nights
C#mi
E
R: It's the final
E
The final
F#mi
E
ever be the same again?
F#mi
D, Hmi
Countdown.
D
Count down.
Hmi, F#mi, E, A, D, C#, C#
We're heading for Venus and still we stand tall,
Cause maybe they're seen us and welcome us all.
With so many lightyears to go and things to be found.
I'm sure that we all miss her so.
R:
so tired put
Lemon Tree
Fools Garden
Intro:
I'm
it's
Emi
I'm
I'm
sitting here in a
Hmi
wasting my time I got
hanging around I'm
Ami
Emi
Hmi
Hmi
Emi
Emi
like to change my
I'd
lonely I'm
Hmi
waiting for you
Emi
point of view, I
an
driving too fast
H
G
D
R: I wonder how I wonder why
Emi
Emi
Emi
C
G
D
Emi
Hmi Ami Emi
...
I'm
Emi
...
di dap di
Hmi
miss the power, I'd
taking a
out
shower
But
Emi
D
...
sitting here I
Hmi
Emi
D
turning turning
G
da da di da da
there's a heavy cloud in
Hmi
are
A7
Your
and your
H
everything will happen - and you'll wond
Emi
G7
er
G
A7
C
D
lemon-tree
Emi
like to go
side my head, I
Emi
feel
A
F
Dmi
don't you
E7, A
Dmi6
loo
A7
Dmi6
rise up
Dmi6
Gmi
you'll
G7
F
standi
G7
Dmi6
morning
ng
by
A7
ing
Dmi6
Dmi
E7, A
A7
nothin' can
Dmi
Dmi6
spread your wings
A
With daddy and
,
sing
and you'll take to the sky
there's a
kin'
baby,
A7
A7
A7
Dmi6
mornings
you're gonna
Gmi7
Dmi6
Dmi6
Dmi6
Then
rich,
Dmi
cry
One of these
A7
A7
momma's good
So hush little
A7, Dmi6
easy
jumpin'
daddy's
A7
D
Gmi
Dmi6
But till that
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
di...
baby
G
D
turning around
Dmi6
Dmi6
and the cotton is high
A7
wonder
yesterday you told
D
G
Hmi
Emi
livin' is
Dmi6
I'm turning my head up and down I'm
turning turning
Dip,
desert of joy,
And all that I can see - All that I can see - is just a
yellow
blue
C
Emi
Hmi
Dmi6, A7,
A7
and the
Gmi7
other toy
Ami
C
feel so
and all that I can see is just a yellow lemon-tree
Hmi
and
G
nothing ever happens - and I
me 'bout the
blue sky
wonder
Dmi6
Fish
Emi
Hmi
Summertime
A7
R:
driving
I'm
too far
Hmi
A7
G
is not good for me - Isolation - I don't
steppin' around in a
I'm
anyhow I'll get
waiting for you
in my car, I'm
D
Emi
sit on a lemon-tree
nothing to do,
nothing ever happens - and I
driving around
Ami
Hmi
Emi
Summertime
George Gershwin
H
afternoon
B
Hmi
But
Hmi
H
nothing ever happens - and I wonder
Isolation want to
boring room,
just another rainy sunday
Emi
Hmi
Ami
H
Emi
But
myself into bed
Where
Emi, Hmi, Emi, Hmi, Ami, Hmi, Emi
Emi
I'm
Hmi
,
Dmi6
mammy
harm
G F Dmi7 Dmi6
A7
you
Dmi6
Ami7
Stairway to Heaven
Led Zeppelin
Intro:
D
Ami, G#+, C, D, Fmaj7, G, Ami
There's a
Ami
lady who's
G#+
Fmaj7
and she's
When she
Ami
D
C
sure all that glitters is gold
G
buying a stairway to hea
gets there she
G#+
C
Oh_
Fmaj7
ven
C
G
word she can get what she came
D Fmaj7
Ami
oh
D
heaven
C
C
sure
Ami
G
for
and she's buying a stairway to
D
There's a sign on the wall but she
Ami
Ami
knows if the stores are
all closed
with a
D
C
Fmaj7
wants to be
D
'cause you know sometimes words have two
Fmaj7
meanings
In a
Ami
D
tree by the
sings
Sometimes
G#+
C
brook there's a songbird who
Fmaj7
G
all of her thoughts are mis
Ami
Oh it makes me
C D
Ami7
D
Oh
Ami7
wonder
Dsus4 D
given
C
G
There's a feeling I get when I
C
G
F
Ami
and my spirit is crying for lea
C
G
Ami
F
D
Oh it makes me wonder
smoke through
Ami
king
Ami7 Emi D C
Happy christmas
John Lennon
A
So this is christmas
Hmi
and what have you
E
Another year over
done ?
A
and a new one just began
D
And so this is christmas
I hope you have
Emi
A
fun
The near and the dear one’s
D
The old and the young
G
Your head is humming and it wont go in case you dont
know, the pipers calling
you to join him
Dear lady can you hear the wind blow and did you know,
your stairway lies on
the whispering wind
C Cadd9 C Cadd9 C
And as we wind on down the road - Our shadows taller
than our soul
There walks the lady we all know - Who shines white light
and wants to know
how everything still turns to gold - And if you listen very
hard
the time will come to you at last - When all are one and one
is all
stairway to
G
D
If theres a bristle in your hedgerow dont be alarmed now,
it's just a spring
clean for the May queen
Yes there are two paths you can go by but in the long run,
there's still time
to change the road you're on
ving
Ami
Ami7 Emi D C
And it's whispered that soon if we all call the tune, then the
piper will lead
us to reason
And the new day will dawn for those who stand long, and
the forest will echo
with laughter
To be a rock and not to roll - And she's
and the voices of those who stand loo
Ami7 Dsus4
D
it really makes me wonder
look to the west
In my thoughts I have seen rings of
the trees
C
Emi D
Ami7 Emi D C
it makes me wonder
Dsus4
D Dsus2 D Dsus4 D Dsus2 D Dsus4
Ami G#+ C D Fmaj7 G Ami
G/B Ami7 Dsus4 D
Oh
G
Ami
heaven
Fmaj7
buying a
A very good christmas
A
and a happy new year
let’s hope it’s a
G
Emi
good one
D E
Without any fear s
A
And so this is christmas
For weak and for strong
For rich and the poor one’s
The world is so large
And so happy christmas
For black and for white
For yellow and red one’s
Let’s stop all the fight.
A very good christmas
and a happy new year
let’s hope it’s a good one
Without any fears
A
Hmi
E
A
Hare Rama
If you wanted
Hare Rama now
Unchained Melody
Elvis Presley
Sound of Silence
Paul Simon
C
Dmi
Oh, my
Ami
G
F
love, my darling,
C
I hunger for your touch,
A
Ami
C
G
time goes
G
F
F
Ami
by, so slowly,
C
C
you still
Emi
I need your love, I
F
need your love,
God speed your love, to me
F
C7
,
G
R: Well, lonely river flows,
F
G
To the sea, to the sea,
F
F
G
G
Lonely river flows,
G
to the sea, to the sea
F
C
I'll be coming home, wait for me,
F
G
F
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
because a v ision softly cr eep ing
Emi
left it seeds while I was sl eep ing
Asus2
still remains
C
Dsus2
Hmi
ain
F
B
G
G
B
R:
This year
Emiadd9
save me from tears
I'll give it to someone special
F
and the v ision that was planted in my br ain
mi ne,
Ami
Dmi
B
And time can do so much,
Are
C
Hello darkness my old fr iend
I've come to talk with you ag
long lonely time, and
Ami
Last Christmas
Wham
C
I'll be coming home, wait and see,
Oh, my love my darling,
I hunger, hunger, for your touch,
A long lonely time, and
time goes by, so slowly,
And time can do so much,
Are you still mine,
I need your love, I need your love,
God, speed your love, to me.
Dmi
F
C
w ithin the s ound of s
Dmi
ilence.
In restless dreams I walked alone
narrow streets of cobble-stone
neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
when my eyes were stabbed by the flash of a neon light
that spilt the night and touched the sound of silence.
And in the naked light I saw
ten thousand people maybe more
people talking without speaking
people hearing without listening
people writing songs that voices never share
and no one dare disturb the sound of silence.
"Fools!" said I "you do not know
silence like a cancer grows
hear my words that I might teach you
take my armsthat I might reach you."
But my words like silent raindrops fell
and echoed in the wells of silence.
And the people bowed and prayed
to the neon god they made
and the sign flashed out its warning
in the words that it was forming and the sign said:
"The words of the prophets are written on the subway walls
and tenament halls" and whisper'd in the sound of silence.
R:
Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby do you recognize me?
Well it's been a year it doesn't surprise me
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you" I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again
2x R:
A crowded room friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My god I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but
you tore me apart
Now I've found a real love you'll never fool me again
2x R:
A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover buy you tore him apart
Maybe next year I'll give it to someone
I'll give it to someone special.
A
Bicycle Race
Queen
E
R: Bicycle
A
I want to
I want to
I want to
I want to
C
Bicycle
H5#
Hmi
I want to
I want to
Hmi
Hmi
Hmi
Hmi
Hmi
bicycle
ride my
Es
C
A
bicycle bicycle bicycle
A
ride my bicycle
A
ride my bicycle
A
ride it where I like
Hmi
I say white
1. You say black
You say bark I say bite
You say shark I say hey man
Jaws was never my
Bmi
Asdim
scene
Hmi
like
Star Wars
And I don't
You say Rolls I say Royce
You say God give me a choice
You say Lord I say Christ
I
Es
Gmi
bicycle
Gunpowder,
laser beam,
bicycle bicycle bicycle
don't believe in Peter Pan
Asdim
Frankenstein or Superman
ce
Bicycle races are
C#7
coming your way
F#
Asmi7
H
get all your duties oh yeah!
C#7
Fat bottomed girls they'll be
So look
F#
B
On your marks get set
F#
Bicycle race
Bicycle
H
riding today
out for those beauties oh yeah
As
C#
C#
Esmi
go
bicycle race
bicycle
Dmi
Recommended
C/A, Es, B, Es, B, Es, C, F, G7, Hmi
C
appe tite,
Wanna try?
Cmi
To
B
In conversation she
A7
bicycle
As7
bicycle race
She keeps
Cmi
Cmi
inclined.
Perfume came
B7
For cars she
Fastidious and
Gun powder,
laser beam,
G7
Drop of a hat, she's
a pussycat,
B
B/D
As/C
remedy for Kruschev
Asm/Ces
And
decline.
G7
Caviar and
D7
any time an
Cmi
Extra ordinarily
Queen,
Es/B
cigarettes,
Gmi
nice.
Es7/Ds
invitation
B7
F7
B
Mary
and Kennedy,
B11
well versed
She's
Es
you can
Es
a Killer
Then
B
B
momentarily
Temporarily
you
B
Wild,
Dmi/A
Gmi
F, Bmi
Es
Cmi
Es
Gunpowder,
Cmi
Dmi
Gmi
Es
a baroness.
B
As/C
B11
a Killer
dynamite
B
D7
that way
Dmi/A
A7
G7
playful
Gmi
Cmi
tely drive
out to get you) She's
Gmi
Dmi
with
dynamite with
B
A7
Recommended
C
B
appe tite,
What a drag!
D7
at the price,
G7
insatiable
A7
Cmi
as
F
a Killer
a
beam,
laser
in etiquette, G7Guaranteed to blow C your mind, B anytime, ooh.
Dmi/A
a
anytime, ooh.
to absolu
gelatine,
Dmi
She's
out of action,
F
an
Paris,
as willing as,
out of gas;
Cmi
went down to
your mind,
wild. (She's
Queen,
F7
gelatine,
C
Dmi
anytime, ooh.
incidentally if you're
precise.
Dmi
with a
insatiable
couldn't care less,
Guaranteed to blow
B
G7
A7
she never kept the same
Es7/Ds
G7
,
Gmi
Moet and Chandon in her pretty cabinet,
B
naturally from
Es
B
mind,
G7
D7
Queen
Es/B
Then again
dynamite
spoke just like
from China,
Met a man
Geisha Minah,
"Let them eat cake," she says, just like
Antoinette.
A built in
B
B/D
Asmi/Ces
Gmi
at the price,
address,
Cmi
Killer Queen
Queen
C
avoid complications,
G7
R: Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride my
So for
gelatine,
Guaranteed to blow your
A7
All I wanna do is
Asmi
Dmi
G7
C#
R: Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like
Asb7
F#
ride my
2. You say coke I say caine
You say John I say Wayne
Hot dog I say cool it man
I don't wanna be the President of America
You say smile I say cheese
Cartier I say please
Income tax I say Jesus
I don't wanna be a candidate
For Vietnam or Watergate
Cos all I want to do is
A
ride my bike
Asb7
As
Bicycle ra
bicycle
Hmi
an
Es
Bohemian Rhapsody
Queen
I
Open your eyes
B
H
D/A
Adim
A
D/A
I see
will you
e
A
B
H
B
A
B
little high, little low
Es
Any way the wi
nd blows,
F7/C
doesn’t realy matter
B
Mama just killed
Cmi
put a
to me
F7/Es
B
to me.
a man
C/G
E7
Gmi
A
G+5/B
thrown it
B/D
Oooo didn’t me
B
B/D
on, car
Es
Es/B
all
As/Es
Es
Esdim
Es
Cmi
Fmi
an to make
B6
n this
C/E
B7
ry on as if noth
you
time tomar
Asmi
Es
row,
ing
As/Es, Es, Cdim, B7sus4b9, B
Too late, my time has
F
Gmi
come
shivers down my spine,
ti me,
B
Goodbye everybody, I’ve
Gotta lea
and fa
st a
family
H
really ma tters.
Cmi
ndan go?
C#/G#
d ligh
H
tening
B
A
Es
poor
Es/G
B
A
boy,
fe from this
H
Cmi
Es/B
ve you all be
ce the
Adim
Gmi
B
lah
B5 Es
Cmi7
NO,
go
Let him go
B
As/Es
from a
F7
Es
poor
B
monstrosi ty
B
B
Bsus4
Es
B
Bsus4
B
Es
B
Bsus4
Bis mill ah we will
Let him go
bis mill ah we will
Let me go
Bsus4
B
Bsus4
B
Bsus4
B
will not
B
B Bsus4
B
not le t
B
let you
Bsus4
not let
Bsus4
body’s achin’ all the
B
Bdim
Bsus4
we wiBll not
B
will not
you go
you go
let you go let me go
let you go
let me go oh oh oh oh oh
got to go,
G+5/B
hind
Asmaj7, Es/G
truth.
Es
Bismil
A5
C#
Es
D
no no
no
no
F#
no
B5
no
Es5
As Es
mamam
ia
no Oh mamamia mamamia
B
let me go
devil put
B5
me for me for me
Nothing really ma
nothing raelly ma
F
Gmi
Cmi
Gmi
tters, an
yone can
see
Asmi
Fdim
Any way the wi
B
Esdim
D7
tters,
Es
me
As/Es, Es
Esdim, B/D, Dbmaj13, C, Dbdim, C, F
As
Easy come ea sy go will you let me go?
if I’m not back agai
Carry
B
aside for
b has a
nothing really matters to
A
A
As
As/B
mouch
As/Es, Es, Cdim, B7sus4b9
just begun,
w I’ve gone and
As/Es
Sent
B
Cmi
Cmi
man
I’m just a poor boy nobo dy lo ves me
B5
cry,
Adim
frightening me
spare him his li
away
Ddim
H
F
Adim
Mama
bolts an
born at all.
trigger, now he’s dead
Mama life had
Es
tto of a
D/A
do the fa
very very
A
D/A
A D/A
G#
As
Cmi7
B
Cmi
Adim
He’s ju
gun against his head,
pulled my
but no
Gmi
I’d never been
B7
Galileo Galileo Galileo Galileofigaro Mangnifico oh oh oh
B/D
C#dim
A
Gmi
die,
A
C#/G#
easy come, eays go,
B6
a little silhoue
uch Scar
Thunder
Beelzebu
As/Es
nt to
B
A
Es
F
C/E
Es
I some times wish
I’m just a poor boy, I need no sympathy
B
don’t wa
Scarmo
Look up to the skies and se
Cmi
Fmi
Cmi
Ooo
Ddim
Is this real life Is the just fantasy?
Caught in a landslide, no escape from reality.
Gmi
B/D
Mama
nd blo
C7sus4
ws
F
Emi
The Show Must Go On
Queen
I'm
spaces, what are we living for?
G
Aband oned places, I guess we know the score.
Emi
On and on, does
looking for?
Hmi
F#mi
anybody know what we a
Emi
I'll
re
Behind the curtain, in the pantomime,
Emi
Hold the line, doe
anymore?
R: The show mu
F#mi
s anybody want to t
Emi
ake it
ist go on,
My
side my heart is breaking,
But my
make-up may be flaking,
Emi
Whatever
smile still
C#mi
A
Hmi
stays on.
happens, I'll leave it all to chance,
F#mi
On and on, does
living for?
I guess I'm
C#mi
A
G#mi
anybody know what we
F#mi
are
learning I must be warmer now,
I'll soo n be turning round the corner now,
bu
F#mi
G#mi
I'm ac
R:
F
F
tside the dawn is breaking,
t inside in the dark
F#mi
G, Emi
in,
hing to be fr
Emi
F#mi, Emi, G
ooo
G
My soul is painted li
Emi
G
Fairy-tales of yesterday w
G
Emi
Hmi, Emi
Emi
F#mi
kill
find the will to cary on,
On with the
Emi
show
The show must go on
F#mi
Love of my life you've hurt me,
Hmi
E
You've broken my heart and now you leave
me.
A
A7
D
Love of my life can't you see?
Hmi
F#mi
Bring it back,
bring it back,
G
D
G
D
Don't take it away from me, because you
Hmi
Emi
don't
know,
A
D
what it means to me.
F#mi
You will remember When this is blown
over
G
D
And everything's all by the way Hmi
F#mi
When I grow older
I will be there at your
H
Cdim
H
side to
remind you
Emi
A
how I still love you - still love you.
Hmi
ee.
ke the wings
A
top the bill, I'll over
Emi
Love of my life
Queen
Hmi
Another heartache, another failed romance.
Ou
Emi, Hmi
Love of my life don't leave me,
You've taken/stolen my love, and now desert me,
Love of my life can't you see,
Bring it back, bring it back,
Don't take it away from me because you don't
know - what it means to me.
The show mu st go on.
F#mi
never giving
I have to
Hmi
Hm
G
Emi
F#mi
G
In
G
On with the ...
Another hero, another mindless crime,
Emi
ace it with a grin,
F#mi
on w ith a show.
Hmi
Empty
I'll f
Ami
of butterflies,
ill grow and n
Ami
ever die,
F#mi
Hurry back - hurry
back,
G
D
Don't take it away from me,
G
D
Hmi
Emi
A
because you
don't
know what it means
D
to me –
I can fl y, my
friends.
Hmi
The show mu
st go on,
F#mi
Hmi
G
The show m ust go on.
Love of my life
Love of my life...
We Will Rock You
Queen
Buddy you're a boy make a big noise
Playin' in the street gonna be a big man some day
You got mud on yo' face
You big disgrace
Kickin' your can all over the place
Singin'
We will we will rock you
We will we will rock you
Buddy you're a young man hard man
Shoutin' in the street gonna take on the world some day
You got blood on yo' face
A big disgrace
Wavin' your banner all over the place
We will we will rock you
Singin' on...
We will we will rock you
Buddy you're an old man poor man
Pleadin' with your eyes gonna make you some peace some
day
You got mud on yo' face
Big disgrace
Somebody better put you back into your place
We will we will rock you
Singin'...hmm...
We will we will rock you
Everybody
We will we will rock you
Hmm...
We will we will rock you
Alright
We Are The Champions
Queen
Ami
I’ve paid my
Emi
time after
I’ve done my
Emi
dues,
Ami
Ami
Emi
time,
sentence,
but comitted no
Ami
C
crime
G
And bad mistakes,
F
C
F
I’ve made a few,
C
G
I’ve had my share of sand
D
G
in my face, but I’ve
D
R: We are the
F#mi
D
And we’ll keep on
Emi
F#mi
A
F
No time for
G
come
through
losers
Ami
the
Hmi
G
A
friend
fighting ’till the end
Gmi
Ami7
’cause we are
kicked
G7
champions, my
We are the champions,
D
Ami
Emi
we are the
F#
G, A
H, Emi
E
cham pions!
champions of the world
I’ve taken my bows and my curtain calls
You brought me fame and fortune
and everything that goes with it
I thank you all
But it’s been no bed of roses, no pleasure cruise.
I consider it a challenge before the human race –
and I never lose
R: We are the champions...
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, babe
And I don't wanna miss a thing
I Don´t Wanna Miss A Thing
Aerosmith
D
A
I could stay awake j ust to hear you b
G
Hmi
D
While you're
D
reathing
G
D
Hmi
A
D
Well, I just wanna be with you
F
And I say,
D
I just wanna hold you close
A
Is a moment I t reasure
Feel your heart so close to mine
Hmi
C
G
A
And
A
G
I don't wanna f all asleep
'Cause I'd
Hmi
A
miss you, babe
D
And I d on't wanna miss a thi ng
A
'Cause even when I d ream of you
Emi
G
The sweetest dream will never do
Hmi
I'd still m
A
D
Feeling your heart
G
Hmi
Wondering i
D
R:
Don't wanna close my eyes
Don't wanna fall asleep, yeah
I don't wanna miss a thing
A
D
f it's me you're s eeing
A
A
Then I kiss your eyes and thank God we're t
D
And I just wanna stay with y ou
A
In this moment for ever, forever and ever
I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
'Cause I'd miss you, babe
And I don't wanna miss a thing
'Cause even when I dream of you
Hmi
ogether
A
A
I realized quickly when I knew I should
Hmi
D
That the world was made up of this brotherhood of
A
Man, whatever that means.
{Rest of the song's chord progression is the same thing}
R:
A, Hmi, D, A
And so I
just to
D
A
Hmi
cry sometimes, when I'm lying in bed
get all out, what's in my head, then
A
A
I, I am feeling, a little pe culiar.
hey yeah yeah."
Hmi
hey yeah yeah."
on?"
I try all the
D
time, in this institution.
I pray every single
D
A
day, for a revolution.
I try all the
D
time, in this institution.
I pray every single
D
A
A
And I pray, oh my god, do I pray
day, for a revolution.
25 years of my life and still
Tryin' to get up that great big hill of
Hope, for a destination
Tryin' to to get up that great big hill of
Hope, for a destination.
"Hey yeah yeah hey,
"What's going on?"
And I try, oh my god, do I try
Hmi
25 years and my life is still
Hmi
D
A
G
2x R:
A
beating
And I'm w ondering what you're d reaming
Emi
rest of time
on?"
Hmi
And I pray, oh my god, do I pray
Hmi
What's Up
4 Non Blondes
D
And I d on't wanna miss a thi ng
Lying close to you
Emi
A
A
A
And I try, oh my god, do I try
Hmi
iss you, babe
A
stay here in this moment
For all the
I don't wanna cl ose my eyes
Emi
Dmi
A
I said, "Hey, what's going
Well, every moment s pent with y ou
D
"Hey yeah yeah hey,
I said, "Hey, what's going
B
rrender
A
G
I could stay lost in this m oment for ever
D
take a deep breath, and I get real high, and
D
Right here with you, just like this
G
wake in the morning, and I step outside
And I say,
I don't wanna miss one kiss
far away and d reaming
I could spend my life i n this sweet su
Hmi
C
I don't wanna miss one smile
A
A
And I
A
I, scream from the top of my lungs,
Watch you s mile while you are s leeping
Emi
And so I
A
Ironic
Alanis Morissette
F
B
R:
F
B
eight
An old man turned ninetyHe won the lottery and died the next day
It's a black fly in your chardonnay
It's a death row pardon two minutes to late
F
B
F
isn't it ironic ... don't you think
R:
It's like rac
It's a free
FB
FB
F
Gmi
F
vice that you just didn't
And who would have
paid
Gmi
F
take
thought... it figures
Mr. play-it-safe was afraid to fly
He packed his suitcase and kissed his kids good-bye
He waited his whole damn life just to take that flight
And as the plane crashed down he thouht "well isn't this
nice..."
and isn't it ironic... don't you think?
I'm
I
F
C
Emi
Gmi
everything's
And life has a funny way of helping you out when
you think everything's gone wrong and
blows up in your face
Emi
Gmi
everything
Emi
D
C
Isn't anyone tryin to find me?
C
Won't somebody come take me home
G
It's a damn
Ami
C
cold night
G
Ami
G
C
this life
Wont you take me by the
Ami
C
hand
take me somewhere new
I dont
C
and isn't it ironic... don't you think?
a little too ironic... and yeah i really do think...
C
listening but theres no sound
Emi
D
know who you are
but I... I'm with
A traffic jam when you are already late
A no-smoking sign on your cigarette break
It's like ten thousand spoons when all you need is a knife
It's like meeting the man of my dreams then meeting his
Beautiful wife
C
No footsteps on the ground
I'm
Emi
C
you
C, Emi, C
im looking for a place
searching for a face
is anybody here i know
cause nothings going right
and everythigns a mess
and no one likes to be alone
C
maybe I'm just out of my mind
yea yea
nothing but the rain
Trying to figure out
F
C
Standing on a bridge
C
Well life has a funny way of sneaking up on you
When you think everything is okay and
Going right
D
thought that you'd be here by now
Theres
D
B
Emi
D
oh why is everything so confusing
I'm waiting in the dark
R:
R:
B
B
I'm With You
Avril Lavigne
Gmi
F
Gmi
F
life has a funny, funny way of helping you out helping
you out
day
ride when you've already
iI's the good ad
As
B
Gmi
in on your wedding
FB
F
life has a funny way of sneaking up on you
Gmi
R: Isn't anyone tryin to find me?
Won't somebody come take me home
It's a damn cold night
Trying to figure out this life
Wont you take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I'm with you
D, Emi, D
yea
It's a damn cold night
Trying to figure out this life
Wont you take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I'm with you
Take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I'm with you
I'm with you
Take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I'm with you
I'm with you
I'm with you...
So many dreams are swinging out of the blue
We let them come true
Forever Young
Alphaville
C
G
Let’s dance in style, let’s dance for
Ami
F
a while
G
Heaven can wait we’re only watching the skies
Hoping for the
Ami
G6
bomb
Fmaj7
or not?
G6, C
Can you imagine when this race is won
Turn our golden faces into the sun
Praising our leaders, we’re getting in tune
The music’s played by the madman
G
F
F
be Forever Young
Do you really want to
Ami
G
live forever?
I want to
G
Ami
F, G
F
be Forever Young
Do you really want to
C
She was with another man.
I won't lose no sleep on that,
D
G
R: You're beauti ful. You're beautiful.
C
D
G
G6, G
G
G6
You're beauti ful, it's true.
C
D
Ami
live forever?
Forever Young.
Some are like water, some are like the heat
Some are a melody and some are the beat
Sooner or later they all will be gone
Why don’t they stay young?
It’s so hard to get old without a cause
I don’t want to perish like a fading horse
Youth is like diamonds in the sun
And diamonds are forever
So many adventures couldn’t happen today
So many songs we forgot to play
D
G
D
G
Emi
Emi
D
tell me it’s not worth dying
D
A
for
Emi
D
for
Look into your heart, you will find, there’s nothing there to
hide
Take me as I am, take my life, I would give it all,
I would sacrifice
D
C
D
tell me it’s not worth trying
You know it’s true, everything I do, I do it for you
She smiled at me on the subway.
C
G
Forever Young,
You can’t
C
C
Emi
D
saw an angel, of that I'm sure.
Hmi
A
R: Don’t
D
But
G
you’ll search no more
I saw your face in a crow
Forever , and ever
C
G
D
A
D
'Cause I've got a plan.
G
R: Forever Young
I want to
D
My life is brilliant, my love is pure.
Hmi
G
Search your heart, search your soul and when you find
me there
You're Beautiful
James Blunt
G
A
Look into my eyes, you will see what you mean to me
best, but expecting the worst
Let us die young or let us live forever
We don’t have the power, but we never say never
Sitting in the sandpit, life is a short trip
The music’s for the sadman
Ami
D
F
Are you going to drop the
C
R:
R: (bez slov – sólo)
R:
Everything I do I do it for you
Bryan Adams
C
ded pla ce,
R: Don’t tell me it’s not worth fighting for
I can’t help it, there’s nothing I want more
You know it’s true, everything I do, I do it for you
C
F
C
There’s no love like your love, and no other
G
and I don't know what to do,
could give more love
'Cause I'll never be with you.
There’s no where unless you’re there, all the time,
C
Yes, she caught my eye, as we walked on by.
She could see from my face that I was fucking high.
And I don't think that I'll see her again,
but we shared a moment that will last to the end.
R:
D
A
E
A
all the way
solo:
G,D,G,D
R: Oh you can’t tell me it’s not worth trying for
I can’t help it, there’s nothing I want more
Yeah I would Dfight for you, I’d Alie for you, walk the Gwire
for you, Yeah I’d Gmdie for you
You know it’s Dtrue, everything I Ado, ohG, I do it Dfor you
My Heart Will Go On
Celine Dion
E
Zombie
Cranberries
H
F
Every night in my dreams
A
E
H
I see you, I feel you ,
E
H
A
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
E
H
A
H
A
I believe that the heart does go on
E
H
A
H
Once more you open the door
E
H
And you're here in my he art
A
E
Another head hangs lowly
Child is slowly taken
And the violence caused such silence
Who are we mistaken
but you see, it’s not me
it’s not my family
in your head, in your head
they are fighting
H
R: Near, far, where ver you are
E
H
Can You Feel The Love Tonight
Elton John
E
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one
Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on
R:Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
There is some love that will not go away
R:You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on.
R:
With their tanks, and their bombs,
and their bombs, and their guns
In your head, in your head they are cryin’
In your head, In your head
Zombie, etc.
What’s in your head in your head, in your head
Zombie, etc.
Another mother’s breakin’
heart is taking over
when the violence causes silence
we must be mistaken
it’s the same old theme since 1916
in your head,
in your head they’re still fightin’
R:
R:
Emi, C, G, D/F#
C
There's a calm surrender
F
C
To the rush of day
F
C
When the heat of the rolling world
Can
Dmi
G
be turned away
An enchanted moment
And it sees me through
It's enough for this restless warrior
Just to be with you
C
G
R: And can you feel the love
C
It is where we are
F
C
G
G
It's enough for this wide-
F
Ami
Ami
G
F
tonight
eyed
Dmi
wanderer
That we've got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
There's a time for everyone
If they only learn
That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn
There's a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of the star-crossed voyager
Beats in time with yours
2x R:
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
Hotel California
Eagles
Hmi
A
On a dark desert highway,
F#
E
cool wind in my hair
Warm smell of colitas rising up through the air
G
D
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
Emi
F#
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
Hmi
F#
There she stood in the doorway;
I heard the mission
bell
A
E
And I was thinking to myself this could be heaven or this
could be hell
G
Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
"Relax" said the nightman, "We are programmed to
receive"
"You can check out anytime you like, but you can never
leave"
D
There were voices down the corridor,
heard them say
R:
F#
I thought I
Such a
Emi
G
lovely place, such a
G
time of year (any time of year) you can find it
(1)Any
here
(2)What a nice surprise (what a nice surprise) bring your
alibis
right t hrough the very heart of it - New York, New
G
I want to w ake up in a
and find I'm
F#mi
Gmi
king of the h
H7
G
R: (with ending 2)
A
ill - top of the h eap!
G, A
D
ay,
I'm gonna make a brand new start of it - in old New
H7
Y
ork.
If I can
G
make it t
G
Gmi
here, I'll make it
A
D
D
it's up to y ou - New Y ork, New York!
anywhe
have to leave
I wish that you
A
C#mi
because your presence
and it won't
M:
C#mi
F#mi
my childish fears
would just leave
C#mi
still lingers here
leave me alone
these wounds won't
this pain is just
F#mi
F#mi
seem to heal
too real
E
there's just too much that time cannot erase
D
E
when you cried I'd wipe away all
D
E
C#mi
D
E
and I've held your hand through all
years
H7
re,
of your
C#mi
C#mi
York. F#mibut you Dstill haveE all of me
D
D
So I called up the captain; "Please bring me my wine."
"We haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine"
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night, just to hear them
say
H7
city, that doesn't s leep,
These litt le town blues, are melting aw
Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget
and if you
C#mi
Aadd9
F#mi
G
D
F#
A
C#mi
when you'd scream I'd fight away all
fears
,A
These vagabond s hoes, are longing to st ray,
being here
suppressed by all of
F#mi
A
G
D
D
Aadd9
F#mi
I want t o be a part of it - New York, New Y ork
lovely face
C#mi
I'm so tired of
R:
tears
D
Hmi7
(1) Plenty of room at the Hotel Cali fornia
(2)They livin' it up at the Hotel California
Emi
New York, New York
Frank Sinatra
Start spreading the news, I'm leaving t oday,
Welcome to the Hotel Cali fornia.
A
C#mi
D
D
My Immortal
Evanescence
C#mi
Then she lit up a candle, and she showed me the way
Emi
G
Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
And she said "We are all just prisoners here, of our own
device"
And in the master's chambers, they gathered for the feast
They stab it with their steely knives, but they just can't kill
the beast
you used to captivate me
by your resonating light
but now I'm bound by the life you left behind
your face it haunts my once pleasant dreams
your voice it chased away all the sanity in me
M:
R:
I've tried so hard to tell myself that you're gone
and though you're still with me
I've been alone all along
R:
of your
of these
Wake me up when september ends
Green Day
C
Summer has
The
F
Ami
Emi
F
G
Fmi
C
when September ends
Here comes the
Falling from the stars
Drenched in my
F
G
Tears in Heaven
Eric Clapton
rain again
pain again
Wo uld it b
Heaven
Be coming who we are
As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends
Ring out the bells again
Like we did when spring began
Wake me up when September ends
A
F#mi
R:
A
heav
As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends
E/G#
know my n
F#mi
ame
A D
e
A
if I s aw you in
F#mi A D
e the sam
A
if I s aw you in
E
know I don’t
rong a
E7sus
Emi
nd carry o
belon
F#
n
E7
g here in
C
Ti me can b
C
G
F
E
C
G
Mama take this badge from
C
G
F
I can't use it anymore
C
G
It's getting dark too dark to
C
Dmi
Dmi
G
me
see
F
G/B
ring you d
D, Emi, D, G
Ti me can b
G
Dmi
C
G
F
C
G
Dmi
C
G
F
Knock-knock- knockin' on heaven's
reak your
E
Ami
D
own Time can b end your
Ami
D
heart Have you beggin
p lease be ggin p lease
C
G
C
G
Mama put my guns in the
F
Dmi
I can't shoot them anymore
G
That long black cloud is comin'
C
G
Dmi
down
F
I feel like I'm knockin' on heaven's door
G
Dmi
Beyond the do
or the re’s peace I’m sure
And I know there’ll be no more tears in heaven...
C
G
F
C
G
Dmi
Would you know my name
if I saw you in heaven?
Would you feel the same
if I saw you in heaven?
I must be strong and carry on
’Cause I know I don’t belong here in heaven...
C
G
F
C#/E#
door
ground
C
F#mi
door
Knock-knock- knockin' on heaven's door
C
G/B
D
C
Knock-knock- knockin' on heaven's door
bridge:
G
C
Knock-knock- knockin' on heaven's
en
F#mi, A, D, E7sus, E7, A
kn ees
D
Feels like I'm knockin' on heaven's door
C#/E#
E/G#
G
yeah yeah yeah
I must be st
Cause I
C
Yeah yeah myeah
E/G#
Hmi
G
Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are
Oooohhh...
(C#/E#....x00121)
A
G
Emi
CGF
Wo uld you
Heaven
Emi
C
Ami
C G Dmi
come and passed
Like my father's come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends
Ami
Knockin' On Heavens Door
Guns'n'roses
Wake me up when September ends 3x
innocent can never last
Wake me up
Like my father's come to pass
Twenty years has gone so fast
....
Knock-knock- knockin' on heaven's
door
Knock-knock- knockin' on heaven's door
Knock-knock- knockin' on heaven's
door
Knock-knock- knockin' on heaven's door
C
G
D
C
G
F
C
G
D
C
G
F
Yeah yeah myeah
yeah yeah yeah
Yeah yeah myeah
yeah yeah yeah
More than words
Extreme
Hero
Enrique Iglesias
G, Cadd9, Ami7, C, C, D, G
Intro:
G
G, Emi, C, D
Cadd9
ve you is
C
G
Ami7
D
not the words I want to hear from you
G
Saying I lo
It's not that I
C
want you
D
Emi
not to say but if you only
Ho-ow
Ami7
If I asked you to
It would be to Gshow me
Hmi7
More than
To make it real
C
Then you
That you lo
Ami7
C
words is
Emi
C
G
G/B
Emi7
took those
Just by
two
show
ve for me is real
Hmi7
G
G
G
G/B
things
Ami7
new
saying I love you (Repeat intro x2)
G
crying?
D
G
D
C
be your hero baby.
D
C
I can kiss away the pain.
D
D
C
C
A
Behing blue eyes
C
G
No one knows what it's like
D
To be hated
C
To be fated
D
C
A
To telling only lies
R:
C
D
G
But my dreams, they aren't as empty
C
D
As my conscience seems to
Bmi
C
hours, only lonely
Emi
be
I will stand by you for ever.
I have
You can take my breath away.
My love is vengeance that's never free
C
G
Now that I've tried to
Talk to you and make you understand
All that you have to do is
Close your eyes and just reach out your hands
And touch me
Hold me close don't ever let me go
More than words
Is all I ever needed you to show
Then you wouldn't have to say
That you love me
Cos I'd All Ready Know
I can
D
To be the sad man
Would you tremble,
If I touched your lips?
Would you laugh,
oh please tell me this.
Now would you die,
For the one you love.
Hold me in your arms tonight.
R:
C
words a way?
Then you couldn't make
D7
C
D7
D/F#
Would you cry,
Emi
G
No one knows what it's like
To be the bad man
G
Emi
torn in
feel that your lo
And never look back?
Would you save my soul to night?
D/F#
Hmi
do
C
G
heart was
G7
Emi
D
If you saw me
ready kn ow:
Ami7
C
all you have to
ve me 'cos
What would you say
if I
D7
dance?
Would you run,
feel
G
More than words to
you
Emi
wouldn't have to say
What would you do
if my
how you
Emi
C
Emi7
D7
I'd al
G
Cmi
D/F#
Ami7
Behind Blue Eyes
Limp Bizkit
G
Would you dance,
knew
ea-sy
D
G7
Let me be your hero...
Cadd9
Ami7
Hmi7
R:
I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I will stand by you forever.
You can take my breath away.
D
C
Would you swear,
That you'll always be mine?
Would you lie,
would you run back?
Am I in too deep?
Have I lost my mind?
I don't care, you're here tonight.
D
A
satan nous regardait danser
J'ai tant voulu la guerre
de corps qui se faisaient la paix
Je T´aime
Lara Fabian
D'ac
Em
R:
cord, il existait
D
d'autres fa
Emi
Ami
j'ai déc
Ami
Hmi
Ievan Polka
Loituma
ętre pu nous aider
ce silence amer,
Hmi
idé de pardonner
Dmi
erreurs qu'on peut faire
ŕ trop s'aimer
C
H7
R:
Emi
vaan kyllähän Ieva sen
F
G
F
äppyt tipput
Emi
H7
ma
Comme une star de ciné
Je t'aime,
je t'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme
jutkutti,
Dmi
laiasta laitaan.
C
R: Salivili hipput tupput täppyt
D
Emi
C
kun myö tanssimme
fou com me un sol
C
Dmi
sillä ei meitä silloin kiellot haittaa
C
Comme un
Dmi
C
Je t'aime
Je t'ai me
Nuapurista kuulu se polokan tahti
jalakani pohjii
kutkutti.
Ievan äiti se tyttöösä vahti
D'accord la petite fille
en moi souvent te réclamait
Presque comme une mure,
tu me bordais, me protégeais
Je t'ai volé ce sang
qu'on aurait pas dű partager
Ŕ bout de mots, de ręves
Je vais crier
Hmi
Háráccáccá hájripidapidila
Bárictandillán denlándó
Ábáripáttá báribbáribáribi
Ribiribisten denlándó
Quelques éclats de verre
Dans
Les
Tu vois, je t'aime comme ça
çons de se quitter
auraient peut-
{Bridge}
Jáccuccappa ririkkarirolla
Diktarilrilla tictandulla
Ripidapidella ruppadirupira
Kurigangukke kirigangu
ça
D'accord, je t'ai confié
tous mes sourires, tous mes secrets
Męme ceux, dont seul un frčre
est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre,
dat
Dmi
hilijalleen.
Ievan suu oli vehnäsellä
ko immeiset onnee toevotti.
Peä oli märkänä jokaisella
ja viulu se vinku ja voevotti.
Ei tätä poikoo märkyys haittaa
sillon ko laskoo laiasta laitaan.
R:
H7
Ievan äiti se kammarissa
virsiä veisata huijjuutti,
kun tämä poika naapurissa
ämmän tyttöä nuijjuutti.
Eikä tätä poikoo ämmät haittaa
sillon ko laskoo laiasta laitaan.
R:
2x {sloka breptání}
Jábárinlásdin lándejáló
Dábádábádábá divjuvúm
Berizdánlinlá zenlandó
Dábádekalagadudu déjáló
Siellä oli lystiä soiton jäläkeen
sain minä kerran sytkyyttee.
Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj
ja Ieva jo alako nyyhkyytteek.
Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa
laskemma vielähi laiasta laitaa.
R:
Muorille sanon jotta tukkee suusi
en ruppee sun terveyttäs takkoomaa.
Terveenä peäset ku korjoot luusi
ja määt siitä murjuus makkoomaa.
Ei tätä poikoo hellyys haittaa
ko akkoja huhkii laiasta laitaan.
R:
Sen minä sanon jotta purra pittää
ei mua niin voan nielasta.
Suat männä ite vaikka lännestä ittään
vaan minä en luovu Ievasta,
sillä ei tätä poikoo kainous haittaa
sillon ko tanssii laiasta laitaan.
R:
Nothing else matters
Metallica
Bad Day
Daniel Powter
Solo1
Wh ere is the m oment when we need it the m ost
D
Emi
D
C
So close, no matter how far,
couldn‘t be much more from the heart
forever trusting who we are
G
and
H7
nothing else
Emi
matters
D
A
G
A
Th
Hmi
A
Never cared for what they do
Never cared for what they know
but I
Emi
You had a bad d
D
They tell me your p assion`s gone
A
And I don`t need no carrying on
Emi
G, A
G
D
G
A
A
A D
and the wh ole thing it turns out Wrong
E
G
Emi
A
You m ight not make it back and you know
A
that you could b e well oh that Strong
time
Well I`m not wr
And I don`t need no carrying on
know…
So close…
Solo2
G
G
You sing a sad s
D
A
Emi
Hmi
A
ile and you go for a r ide
ay
Never opened…
A
Trust I seek…
You`re coming back d own and you really don`t m ind
Never cared for what they do,
Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they know
but I know
The camera don`t lie
G
Emi
D
ay
A
G
A
You had a bad dHmiay
HmiMaj7
It Seem what you like
And how does it feel
G
Hmi7
You had a bad d ay
A
G
D
The point is they l augh at what you
And I don`t need no carrying on
Cause you had a bad day
You`re taking one down
Emi
A
D
nx: You had a bad d ay
Well you need a bl ue sky hol iday
A
Solo 3
A
You had a bad d ay
Hmi
Oh you and I
Cause you had a bad day
You`re taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don`t know
You tell me don`t lie
You work at a smile and you go for a ride
G
You had a bad d
A
D
You tell me don`t l ie
You had a bad d
G
You kick up the l eaves and the magic is l ost
ong just to turn it ar ound
You say you don`t kn ow
You work at a sm
ong
So where is the p assion when you need it the m ost
You`re taking one d own
Emi
Asus4, H, A
D
D
Cause you had a bad d ay
A
ay
S ometimes the system goes on the blink
You tell me your l ife`s been way off l ine
You`re falling to p ieces every
Emi
E
G
Y ou`re faking a s mile with the coffee you g o
Hmi
A
You`re coming back d own and you really don`t m ind
You had a bad d
G
ay
The camera don`t lie
away
A
Hmi
A
ey tell me your b lue sky`s faded to g rey
D
C
G
G
St and in the l ine just ahead of the l aw
Trust I seek an I find in you
every day for us something new
opend mind for a diferent view
and no nothing else matters
D
G
Y ou kick up the l eaves and the magic is l ost
D
Never opened myself this way,
life is ours we live it our way
all these word I don‘t just say
and nothing else matters
G
You sing a sad song just to turn it around
You say you don`t know
You tell me don`t lie
You work at a smile and you go for a ride
say
Hmi6
, for one more t
G, H, Emi,
A
ime
I Believe I Can Fly
R. Kelly
Then I can
If I just be
C
I used to think that i could not go
Fmi
C
And life was nothing but an awful s
But now I know the meaning of true
C
I'm kneeling on the everlasting li
ong
Fmi
Fmi
Ami
I’ve got to take it on the otherside
do it
G
lieve it
G
love
nes
Ami
Then I can
If I just be
Fmi
Ami
I believe i can fly
I believe i can t
Ami7
ouch the sky
Dmi
G
ight and day
I believe I can
Fmi
I believe I can f
fly
Ami
ly
ouch the sky
Dmi
G
ight and day
Spread my wings and fly away
I believe I can so
Ami
ar
I see me running through that
Fmi
C
open door
Fmi
I believe I can f
Ami
Emi, C, Emi, C
Ami, F, C, G
F
How long how long will I slide
G
fly
Ami
Separa te my side I
ly
F
Ami, F
C
G
Oh...
Slit my throat, it’s all I ever
2.
Ami
C
C
Fmi
Sometim es silence can seem so
C
There a re miracles in life i mus
C
But fi rst I know it starts ins
If I can
see it
Fmi
ing out
Ami
loud
Ami
Fmi
Fmi
t achieve
ide of me oh oh
C
Emi
Turn me on take me for a hard ride
Burn me out leave me on the otherside
Emi
I yell and tell it that it’s not my friend
I tear it down, I Ctear it down and then it’s born again
C
C
do n’t
G
I don’t believe it’s bad
See I was on the verge of break
Pour my life into a paper cup
The ashtray’s full and I’m spilling my guts
She wants to know am I still a slut
I’ve got to take it on the otherside
How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throat, it’s all I ever
Otherside
Red Hot Chili Peppers
Ami
I believe I can fly
on
Scarlet starlet and she’s in my bed
A candidate for my soul mate bled
Push the trigger and pull the thread
I’ve got to take it on the otherside
Take it on the otherside
Take it on, take it on
Ami7
I think about it every n
Ami
open door
Oh...
C
I believe i can fly
I believe I can
Fmi
I believe I can fly
G
I believe i can t
ar
C
There's nothing t o it
R:
Ami
I see me running through that
lieve it
de
How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throat, it’s all I ever
C
I believe I can so
do it
on, take it
Ami
R:
Spread my wings and fly away
see it
G
Ami
Take it
I think about it every n
If I can
Take it on the othersi
There's nothing t o it
on
Fmi
C
Fmi
Ami, F, C, G
I heard your voice through a photog
I thought it up it brought
Emi
I’ve got to take it on the other
raph
up the past
Once you know you can never
G
Emi
Ami
Emi
go back
side
Centuries are what it meant to me
A cemetery where I marry the sea
Stranger things could never change my mind
How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throat, it’s all I ever
How long, I don’t believe it’s bad
Slit my throat it’s all I ever
Wind of Change
Scorpions
When the children of tomorrow
Dream away in a wind of change
F, Dmi, F, Dmi, Ami, Dmi, Ami, G, C
Californication
Red Hot Chili Peppers
C
I follow the
Dmi
C
wind of
C
On the august summer
Dmi
C
Dmi
wind of
G
chan ge
night
Ami
G
chan ge
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so closed like brothers
The future’s in the air
Can feel it everywhere
The blowing with the wind of change
C
G
R: Take me to the
C
G
on glory ni ght
When the
Dream
Dmi
Ami
Dmi
G
magic of the moment
G
children of tomor row
F
Ami
Ami
Psychic spies from China , Try to
elation
G
away in a wind of change
Walking down the street
And this are memories
Are worried in the past forever
Follow the Moscow
And don’t you go give up
Listening to the wind of change
R: Take me to the magic of the moment
on glory night
When the children of tomorrow
Share the dream with you and me
Take me to the magic of the moment
on glory night
F
Little girls from Sweden , Dream of
quotations
C
And
It’s
F
if you want these
Californi
Dmi
cati
G
steal your mind’s
F
silver screen
kind of dreams
Ami
forni
Dmi
cati
Ami
on,
C
Dream of Cali
cation
Marry me girl be my fairy to the world,
Be my
Ami
soldiers passing by
Listening to the
Ami
Dmi
G
Ami F Ami F
Ami F Ami F
Down to Gorky park
Listening to the
Dream of Cali
forni
Moskva
Dmi
C
on,
Ami F Ami F
F
very own consitellation
Black Velvet
Allanah Myles
Emi
Mississippi in the middle of a dry spell
Jimmy Rogers on the Victrola up high
Mama's dancin', there's a baby on her shoulder
The sun is settin' like molasses in the sky
H
A
The boy could sing, knew how to move, everything
It’s the
Ami
And all of
Ami
The
F
F
edge of the world
western civilization
sun may rise in the East at least it
settles in the final location,
It’s
C
sells
understood that
F
Californi
Dmi
G
cati
on
Ami F Ami F
Ami
To
Ami
F
Pay your surgeon very well,
F
break the spell of aging
Celebrity skin is this your chin,Or
is that war your waging
Ami
Ami
First born uni
Hard core soft
F
F
D
Always wanting more, he'd leave you longing for
R:
Ami
Ami
Ami
Hollywood
Ami
G
C
D
Black velvet in that little boy's smile
F
C
Black velvet with that slow southern style
D
A new religion that'll bring you to your knees
H
Black velvet if you
Emi
please
Up in Memphis the music's like a heat wave
White lightening, bound to drive you wild
Mama's baby's in the heart of every schoolgirl
"Love me tender" leaves them cryin' in the aisles
The way he moved, it was a song, so sweet and true
Always wanting more, he'd leave you longing for
R:
corn,
Ami
porn
Ami
H
Every word of every song he sangs was for
F
C
Emi
In a flash he was gone, it happened so soon
What could you do?
2x R:
Emi
you
H
G
Love's Divine
Seal
A
A
Then the
And I
C#mi7
rainstorm came
C#mi7
felt my spirit
A
C#mi7
I had lost all of
A
And realized
But
Bmi
D
And
time..
all
A
I need love,
F#mi
C#mi7
F#mi
D/C#
F#mi
D/B
A
over me
F#mi
my mistake
F#mi
you see
C#mi7
D
... threw a prayer to me
G
around me became still
My Way
Frank Sinatra
C
R: You and me we're meant to be
E6
love's divine
B
E6
F
Walking free in harmo ny
D
D
B
F
Give me love, love is what I need to help me know my Don't you know that Rome wasn't built in a day
C
name
Hey, hey, hey!
Through the rainstorm came sanctuary
And I felt my spirit fly
C
Ami7
In this day and
age
I had found all of my... reality
C
A
C#mi7
G
it's so easy to stress
I realize
what it takes
F
'Cause I need love, love's divine
Please forgive me now I see that I've been blind
G
D
F#mi
F#mi7
H7
And now, the end
C
One fine day we' ll fly away
'Cause people are strange
One fine day we' ll fly away
Don't you know that Rome wasn't built in a day
Hey, hey, hey!
R: You and me (you and me) we're meant to be (meant to
be)
Walking free (walking free) in harmony (in harmony)
One fine day (one fine day) we'll fly away
(We gonna ran away, we gonna ran away)
Don't you know that Rome wasn't built in a day
help me know my name.
Rome wasn´t built in a day
Morcheeba
A
Please forgive me now I see that I've been blind
A
Love can
A, C#mi7, F#mi
break
my belief
E
F#mi
Oh I, don't bet don't bet, don't break don't break
Show me how to live and promise me you won't forsake
'Cause love can help me know my name
G7
and you can never second guess
In
order to love
A
E6
F#mi
know child we got to be strong
Give me love, love is what I need to help me
my name
I'm caught in the crossfire
why can't we get along
A
E6
F#mi,
Oh I don't bet , don't bet, don't pray
don't pray
D
R: ‘Cause you and me we're meant to be
Show me how to live and promise me you won't forsake
Walking free in harmony
A
E6
D
'Cause love can help me know my name
One fine day we' ll fly away
Don't you know that Rome wasn't built in a day
Well I try to say there's nothing wrong
Hey, hey, hey!
But inside I felt me lying all alone
But the message here was plain to see
I'm having a daydream, we're getting somewhere
Believe me
I'm kissing your lips and running fingers through your hair
I'm as nervous as you 'bout making it right
'Cause I need love, love's divine
Though we know we were wrong, we can't give up the
Please forgive me now I see that I've been blind
fight, oh no.
Give me love, love is what I need to help me know my
name
R: ‘Cause you and me we're meant to be
Walking free in harmony
Emi
A7
And so I face
Emi7
My friend. I'll
D
is near,
the final curtain,
say it clear,
I'll stay my case of which I'm certain
.
D
I've lived a live
G
D
D7
I travelled each
that's full.
Gmi
and every highway,
A7
And more, much more
D
Regrets, I've had
F#mi
F#mi7
Emi
A7
D
than this, I did
H7
few to mention.
Emi7
to do,
D
And saw it thru without exemption.
D7
I planned each chattered
G
D
Each careful
Gmi
course,
step along the byway,
A7
And more, much more
D
Yes there were times,
G
it my way.
a few,
But then again, too
I did what I had
Emi D
than this, I did
Emi D
it my way.
D7
I'm sure you knew,
When I bit off more than I could chew,
Emi7
Fmi7
But thru it all, when
I ate it up, and
Emi7
I faced it all,
Hmi
A7
A7
there was doubt,
spit it out.
D
and I stood tall, And did it my way.
Viva Forever
Spice Girls
Ami
F
Do you still remember,
D
You're Still The One
Shania Twain
Emi
how we used to be,
Feeling together, believe in whatever,
C
My love has said to me,
Both of us were dreamers,
Young love in the sun,
Felt like my saviour, my spirit I gave you,
We’d only just begun.
R:
Hasta manana, Always be mine.
Viva Forever, I’ll be waiting,
Everlasting, like the sun,
Live Forever, for the moment,
Ever searching for the one.
Yes I still remember, every whisper word,
The touch of your skin, giving life from within,
Like a love song that I’d heard,
Slipping through our fingers, like the sands of time,
Promise made, every memory saved,
Has reflections in my mind.
R:
But we’re all alone now, was it just a dream,
Feelings untold, they will never be sold,
And the secret’s safe with me.
Rec: When I first saw you I saw love
and the first time you touched me
I felt love and after all this time
You're Still The One I love
G
D
A
Mmmm Yeah
Viva Forever, I’ll be waiting,
Everlasting, like the sun,
Live Forever, for the moment,
Ever searching for the one
A
Look how far we've come my baby
I'm A Believer
Smash Mouth
G
D
G
Look how far we've come my baby
C
We mighta took the long way
C
G
We knew we'd get there someday
C
G
D
G
A
A
D
G
A
M: They said "I bet they'll never make it"
D
G
A
D
D
G
A
G
Love was out to get me
That's the way it seemed.
R:
G
Then I saw her face
G
G
C
Not a trace
You're Still The One I run to
Of doubt in my mind
Emi
A
The one that I be long to
D
G
G
I'm in love,
A
You're Still The One I want for life
G
I'm a be liever!
D
You're Still The One that I love
The only one I dream of
D
G
G
A
You're Still The One I kiss good night
G
C
D
C
We beat the odds together
C
A
I'm glad we didn't listen
A
Look at what we would be missin'
M:
R1:
R2:
D
G
D
G
I thought love was more or less a given thing,
Seems the more I gave the less I got
G
What's the use in trying?
Ain't nothin' better
G
C
If I tried.
G
D
C
F
R2: (You're Still The One)
G
G
I couldn't leave her
D
A
C
C
R1: (You're Still The One)
G
D
Disappointment haunted all my dreams.
Now I'm a be liever
D
G
Meant for someone else but not for me.
But just look at us holding on
We're still to gether still going strong
G
I thought love was only true in fairy tales
Looks like we made it
G
Emi
R:
Hasta manana, Always be mine.
I'm so glad we made it
G
G
All you get is pain.
G
D
When I needed sunshine I got rain.
R:
|======|
|----O-|
|--O---|
|-O----|
C
|======|
|---OO-|
|--O---|
|------|
C+
|X=====|
|----OO|
|------|
|-OOO--|
C7sus
|======|
|------|
|--O---|
|-O----|
Cmaj7
2|X----X|
|--O---|
|-O-OO-|
|------|
C#9/7
3|------|
|-----O|
|----O-|
|--OO--|
C#mi/As
|X=====|
|-O----|
|---O-O|
|----O-|
D/B
|======|
|----O-|
|---O-O|
|O-----|
D7/G
|======|
|-----O|
|---O--|
|----O-|
Dmi/A
5|oooooo|
|------|
|--OO--|
|----O-|
Dsus4
|======|
|----O-|
|--O---|
|-O----|
C/E
|XX====|
|----O-|
|------|
|--O--O|
C4
5|XXoooo|
|------|
|---OO-|
|--O---|
C13
3|oooooo|
|----O-|
|--OO--|
|------|
Cmi
3|oooooo|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
C#dim
4|oooooo|
|----O-|
|--O---|
|------|
C#mi7
2|---O--|
|----O-|
|-O----|
|------|
D2/C#
|XX====|
|---O-O|
|------|
|------|
Ddim
|X=====|
|-----O|
|---O--|
|------|
Dmi6
3|Xooooo|
|----O-|
|--O---|
|-O----|
Es
|======|
|O---O-|
|--O---|
|-O----|
C/F
|======|
|----O-|
|------|
|-OO---|
C4sus
|======|
|------|
|--O---|
|-O--O-|
Cadd2
3|oooooo|
|------|
|--O---|
|------|
Cmi9
1|oooooo|
|------|
|--O---|
|-O----|
C#maj7
|X=====|
|------|
|---O-O|
|----O-|
D
2|---O--|
|----O-|
|------|
|--O---|
D2/G
|X=====|
|------|
|---OOO|
|------|
Dmaj7
|X=====|
|----OO|
|---O--|
|------|
Dmi7
6|ooooXX|
|------|
|--OO--|
|------|
Es5
|======|
|----O-|
|--O---|
|OO----|
C/G
|======|
|----O-|
|--O---|
|-O-O--|
C7
|======|
|------|
|---O--|
|OO--O-|
Cadd9
1|oooooo|
|----O-|
|--O---|
|-O----|
C#
1|oooooo|
|---O--|
|--O-O-|
|------|
C#maj7/F
|X=====|
|------|
|---OOO|
|------|
D/C#
|X=====|
|------|
|---O--|
|----OO|
D4
|X=====|
|-----O|
|---O--|
|----O-|
Dmi
2|X-----|
|--O---|
|----O-|
|---O-O|
Dmi7/9
|XX====|
|--O-O-|
|---O-O|
|------|
Esdim
|======|
|----O-|
|-OO---|
|------|
C/H
|======|
|------|
|--O---|
|-O-OO-|
C7/9
2|oooooo|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
Cdim
1|X----X|
|----O-|
|--O---|
|-O-O--|
C#7
4|oooooo|
|----O-|
|--OO--|
|------|
C#mi
|======|
|------|
|O--O-O|
|----O-|
D/F#
|X=====|
|----O-|
|---O-O|
|------|
D7
|======|
|-----O|
|---O--|
|----O-|
Dmi/E
|======|
|------|
|---O--|
|----O-|
Dsus2
1|Xooooo|
|------|
|---OOO|
|------|
Esmaj7
6|oooooo|
|----O-|
|--OO--|
|------|
Esmi
|======|
|---O--|
|-OO-O-|
|------|
E6
|======|
|------|
|-OO---|
|------|
Emi
|======|
|------|
|-OO--O|
|----O-|
Emiadd9
|======|
|----OO|
|---O--|
|--O---|
F/A
|X=====|
|----O-|
|---O--|
|--O--O|
Fadd9
1|oooooo|
|------|
|-O----|
|------|
Fmi7
2|oooooo|
|------|
|-OO---|
|------|
F#mi
|X=====|
|------|
|------|
|-----O|
G/D
3|XX---O|
|---OO-|
|--O---|
|------|
G+
|======|
|---O--|
|-OO---|
|------|
E
|======|
|---O--|
|-OO---|
|----O-|
E7
|======|
|------|
|------|
|------|
Emi/D
|======|
|------|
|-OOO--|
|------|
Esus4
|======|
|O-----|
|---O--|
|-OO---|
F5b
1|oooooo|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
Fdim
2|oooooo|
|---O--|
|-OO---|
|------|
F#
2|---ooo|
|------|
|--O---|
|------|
F#mi/E
|======|
|------|
|OO----|
|-----O|
G/F#
|======|
|------|
|-O----|
|O-----|
G6
|======|
|---O--|
|------|
|------|
E/D
|======|
|------|
|-O-O--|
|------|
E7sus
|======|
|------|
|-OO---|
|O-----|
Emi/G
1|oooooo|
|---O--|
|-OO---|
|------|
F
|X=====|
|-----O|
|---O--|
|--O-O-|
F6
|X=====|
|----O-|
|---O--|
|--O---|
Fmaj7
2|XX---O|
|---O--|
|--O-O-|
|------|
F#6
2|oooooo|
|------|
|-O----|
|------|
F#mi7
|======|
|------|
|------|
|-----O|
G/A
|======|
|-----O|
|-O----|
|O-----|
G7
|======|
|---O--|
|------|
|------|
E/G#
|======|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
Edim
|======|
|------|
|-OO---|
|----O-|
Emi7
1|----oo|
|---O--|
|-OO---|
|------|
F/C
1|oooooo|
|---O--|
|-O----|
|------|
F7
1|oooooo|
|------|
|-OO---|
|------|
Fmi
2|oooooo|
|---O--|
|-O----|
|------|
F#7
|======|
|------|
|-O----|
|O----O|
G
|======|
|-O----|
|------|
|-----O|
G/B
|======|
|-----O|
|-O----|
|O---O-|
G7/D
|======|
|------|
|-OO---|
|------|
E5
2|-OO---|
|------|
|---ooo|
|------|
Emaj7
2|-OO---|
|----O-|
|---O--|
|------|
Emi7/H
1|----oo|
|---O--|
|OOO---|
|------|
F/G
|======|
|----O-|
|---O--|
|-OO---|
F7+
1|oooooo|
|------|
|-OO-O-|
|------|
Fmi6
2|oooooo|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
F#dim
|======|
|------|
|------|
|OO---O|
G/C
|======|
|------|
|-O----|
|-----O|
G/H
|======|
|------|
|-O---O|
|O-----|
Gmaj7
3|oooooo|
|------|
|-OO---|
|------|
Gmi
4|oooooo|
|---O--|
|-OO---|
|------|
As
4|oooooo|
|------|
|-OO---|
|------|
Asmi
|====XX|
|------|
|--OO--|
|------|
A5
|X=====|
|--O-O-|
|---O-O|
|------|
Adim
|======|
|----O-|
|--OO--|
|------|
Ami/E
|======|
|----O-|
|--O---|
|------|
Ami7
|======|
|-----O|
|------|
|-OOOO-|
B/C
1|oooooo|
|------|
|--OO--|
|----O-|
Bsus4
2|oooooo|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
H7/9-
3|oooooo|
|------|
|-OO-O-|
|------|
Gmi6
4|X---oo|
|---O--|
|-OO---|
|------|
As/Es
4|oooooo|
|------|
|-O----|
|------|
Asmi7
|======|
|-----O|
|---OO-|
|--O---|
A5+
|======|
|---O--|
|--O-O-|
|------|
Amaj7
|======|
|O---O-|
|--OO--|
|------|
Ami/F
|======|
|---OO-|
|--O---|
|------|
Amimaj7
|======|
|-----O|
|------|
|--OOO-|
B/A
2|oooooo|
|------|
|--OOO-|
|------|
H
2|oooooo|
|----O-|
|--OO--|
|------|
Hmi
3|oooooo|
|------|
|-O----|
|------|
Gmi7
|======|
|---OO-|
|------|
|--O---|
As+
|======|
|------|
|--OOO-|
|------|
A
|======|
|------|
|--OOOO|
|------|
A6
2|--O-O-|
|------|
|---O-O|
|------|
Amaj9
|======|
|----O-|
|O-OO--|
|------|
Ami/F#
|======|
|------|
|--OO--|
|------|
Asus2
|X=====|
|-O-O-O|
|------|
|------|
B7/9
2|X----O|
|------|
|-OOOO-|
|------|
H/C#
|X--O--|
|-O---O|
|----O-|
|------|
Hmi6
|======|
|O-----|
|------|
|-ooooo|
Gmi7/F
4|oooooo|
|------|
|-O-O--|
|------|
As7sus
2|--OOO-|
|------|
|-O----|
|------|
A/C#
|======|
|------|
|--O-O-|
|------|
A7
2|--O---|
|----O-|
|---O-O|
|------|
Amaj11
|======|
|----O-|
|--OO--|
|O-----|
Ami/G
|======|
|------|
|--OO--|
|----O-|
Asus4
1|oooooo|
|------|
|------|
|------|
B11
1|XXO---|
|-----O|
|------|
|---OO-|
H/D#
2|oooooo|
|----O-|
|--O---|
|------|
Hmi7
3|oooooo|
|--O---|
|-O----|
|------|
Gmi7+
1|oooooo|
|-O----|
|--O-O-|
|------|
Asdim
|======|
|------|
|--OO--|
|------|
A4
2|--O-OO|
|------|
|---O--|
|------|
A6add9
|======|
|----O-|
|--OO--|
|------|
Ami
1|----O-|
|--OO--|
|------|
|O-----|
A
1|oooooo|
|------|
|--OOO-|
|------|
B
1|oooooo|
|----O-|
|--OO--|
|------|
Bmi
2|oooooo|
|------|
|--O-O-|
|------|
H7
2|oooooo|
|---OO-|
|--O---|
|------|
Hmimaj7
Staré slovenské
AYA
Michal Dočolmanský
Karol Duchoň
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Elán
Filmová hudba
Filmová hudba
Marika Gombitová
Malý princ
Zbohom buď, lipová lyžka
V dolinách
Aj keď bez peňazí
Amnestia na neveru
Anna mária
Bosorka
Čakám ťa láska
Čaba neblázni
Dresy
Dve a dve
Fero
Hey, Hey, Zlato
Hodina nehy
Keď muži plačú
Kočka
Láska je film
Láska moja
Kráľovná bielych tenisiek
Modlitba pre dva hlasy
Mám chuť na niečo chladené
Naša sila
Mucha I
Neviem byť sám
Nie sme zlí
Neobzerajte sa pani Lótová
Od Tatier k Dunaju
Odkazovač
Odpusť mi láska
Ôsmy svetadiel
Stužková
Sestrička z Kramárov
Prvá láska
Slobodná
Spolok cvokov
Tisíc a jeden krát
Tanečnice z Lúčnice
Ulica
Van Goghovo ucho
Vymyslená
Voda čo ma drží nad vodou
Zaľúbení
Zaľúbil sa chlapec
Zanedbaný sex
Že mi je ľúto
Mama Kami
Tri slová
Koloseum
Marika Gombitová
Pavol Hammel
Pavol Hammel
Jednofázové kvasenie
Ivan Krajíček
Ivan Krajíček
Lojzo
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Ľudové piesne
Modus
Matematická
Matematická
Matematická
Modus
Money Factor
Vašo Patejdl
Vašo Patejdl
Vašo Patejdl
Pavol Hammel
Szidi Tobias
Pavol Hammel
Vidiek
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Vidiek
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Miro Žbirka
Lojzo
Vyznanie
Učiteľka tanca
ZRPŠ
Ako je ti, Yeti?
Re-pe-te
Slovenské tango
Každý deň budú vraj VIanoce
Dedinka v údolí
Išiel macek do Malacek
Kopala studienku
Na Kráľovej holi
Pod horou, pod horou
Tri dni ma naháňali
To tá Heľpa
Slovenské mamičky
V hlbokej doline
Z východnej dievčatá
Sklíčka
Ani tak nebolo
Darmo ma vy mamko
Martine, Martine
Úsmev
Vráť trochu lásky medzi nás
Ak nie si moja
Nádej
Poďme spolu lietať
Kamalásky
Chlap z kríža
Medulienka
Ó maňo
22 dní
Ako obrázok
Vidiečan
Atlantída
Biely kvet
Čo bolí, to prebolí
Mám rád
Nespáľme to krásne v nás
Oh me oh my
Skoro dospelá
V slepých uličkách
Zažni
Na centrálnom trhovisku
Staré české
Brontosauři
Brontosauři
Brontosauři
Na kameni kámen
Růže z papíru
Sedmikráska
Brontosauři
Brontosauři
Brontosauři
Čechomor
Čechomor
Čechomor
Michal David
Pavel Dydovič
Filmová hudba
Fešáci
Filmová hudba
Filmová hudba
Filmová hudba
Karel Gott
K. Gott, D. Rolincová
Hana Hegerová
HOP TROP
Hradišťan
Karel Kryl
Karel Kryl
Karel Kryl
Karel Kryl
Karel Kryl
Karel Kryl
Karel Kryl
Karel Kryl
Matematická
Vladimír Mišík
Ivan Mládek
Ivan Mládek
Jaromír Nohavica
Nedvědi
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Žal
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Stánky
Tulácky ráno
Valčíček
Hej, bystrá voda
Mezi horami
Včelín
Nonstop
Bláznova ukolebávka
Není nutno
Jaro
Což takhle dát si špenát
Princezná ze mlejna
Sladké mámení
Včelka Mája
Zvonky štěstí
Čerešne
Amazonka
Modlitba za vodu
Anděl
Bratříčku zavírej vrátka
Děkuji
Král a klaun
Divný kníže
Veličenstvo kat
Morituri te salutant
Salome
Nám to nevadí
Variace na renesanční téma
Jóžin z bážin
Medvědi nevědí
Až to se mnu sekne
Podvod
Básnířka
Bláznivá Markéta
Cukrářská bossa-nova
Darmoděj
Přítel
Děvenka Štěstí a mládenec
Divoké kone
Dokud se zpíva
Dopisy bez podpisu
Gaudeamus Igitur
Grónská písnička
Heřmánkové štěstí
Mikymauz
Milionář
Hlídač krav
Moje malá válka
Možná že se mýlím
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica
Zuzana Norisová
Olympic
Olympic
Olympic
Olympic
Olympic
Paul Anka
Karel Plíhal
Karel Plíhal
Karel Plíhal
Karel Plíhal
Karel Plíhal
Karel Plíhal
Karel Plíhal
Visací zámek
Miky Ryvola
Myš na konci léta
Muzeum
Kapr
Kdo na moje místo
Jdou po mně jdou
Kometa
Ještě mi scházíš
Když mně brali za vojáka
Krajina po bitvě
Kozel
Ladovská zima
Na zídce staré kašny
Lachtani
Maškarní ples
Osmá barva duhy
Novorozeně
Osud
Píseň zhrzeného trampa
Plíhalova univerzální melodie
Pochod marodů
Petěrburg
Pijte vodu
Sarajevo
Starý muž
Svatební
Stodoly
Telátko oblíbené
Tři čuníci
Ukolebávka
V moŕi je místa dost
Vlašťovko leť
Zatanči
Zatímco se koupeš
Zítra ráno v pět
Pátá
Dej mi víc své lásky
Bonsoir mademoiselle Paris
Jasná zpráva
Snad jsem to zavinil já
Želva
Dajána
Akordy
Kluziště
Mám príma den
Ráda se miluje
Tři andělé
Vstávej, holka
Vzpomínky
Kanárek
Bedna od whisky
Jiří Schellinger
Smolaři
Spirituál kvintet
Z. Svěrák, J. Uhlíř
Michal Tučný
Michal Tučný
Michal Tučný
Holubí dům
Podzimní zpráva
Batalion
Severní vítr
Báječná ženská
Buráky
Měl jsem rád
Nové slovenské
Peter Cmorík
Peter Cmorík
Desmod
Desmod
Desmod
Desmod
Desmod
Filmová hudba
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Gladiátor
Robo Grigorov
Robo Grigorov
Pavol Habera
Pavol Habera
Pavol Habera
Pavol Habera
Pavol Habera
Barbara Haščáková
Barbara Haščáková
Mc Erik And Barbara
Hex
Hex
Chiki-liki tu-a
Krímeš
IMT Smile
IMT Smile
IMT Smile
IMT Smile
IMT Smile
IMT Smile
IMT Smile
Verše o láske
Dážď
Mám na to liek
Niekto ti to povie skôr než ja
Na tebe závislý
Pár dní
Zhorí všetko čo mám
Káčerovo
Bonboniéra
Babylon Hotel
Divoký dážď
Dnes je skvelý deň
Keď sa láska podarí
Kúpim si pekný deň
Láska
Nemôžem dýchať
Pesnička o Medulienke
Pieseň čiernych vrán
Kým ťa mám
Pocta Majakovskému
Boli sme raz milovaní
Je to vo hviezdach
Svet lásku má
Lovesong
Madona s dieťaťom
Hral na trúbku
Sen
Anjel
Nikdy nebolo lepšie
V piatok podvečer
Laska moja de si
A sereme
Kapela
Kým stúpa dym
Ľudia nie sú zlí
Myslím, že môže byť
Nedá sa ujsť
Mám chuť
Opri sa o mňa
IMT Smile
Iné kafé
IMT Smile
IMT Smile
Jana Kirschner
Jana Kirschner
Jana Kirschner
Jana Kirschner
Le Payaco
Metalinda
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Richard Müller
Peter Nagy, Elán
Peter Nagy
Peter Nagy a deti
Peter Nagy a deti
Peter Nagy
Peter Nagy
Peter Nagy
No name
Peter Nagy
No name
No name
No name
No name
No name
No name
Nocadeň
No name
P.S.
P.S.
Marcel Palonder
Michaela Pašteková
Michaela Pašteková
Peha
Peha
Peha
Peha
Peha
Peha
Peha
Polemic
Úsmev a čaj
Záverečná
Veselá pesnička
Za dedinou
Líška
Modrá
V cudzom meste
Žienka domáca
Dobrý večer priatelia
Slnko nevychádzaj
Baroko
Srdce jako kníže Rohan
Cigaretka na 2 ťahy
Do čista
Milovanie v daždi
Nebude to ľahké
Rieka
Nahý II
Spočítaj ma
Po schodoch
Psi sa bránia útokom
Profesor Indigo
Dve malé blchy
Bobi
Aj tak sme stále frajeri
Bosorkine slzy
Láska je tu s nami
Ďakujem že si
Poďme sa zachrániť
Čím to je
Hľadám
Lekná
Kristínka
Žily
Počkám si na zázrak
Slová už nevravia nič
Nie, alebo áno
Ak mám o teba prísť
Nemožná
Láska
Mandarinka Darinka
Sprayer Frayer
Deň medzi nedeľou a ...
Diaľkové ovládanie
Hlava vinná telo nevinné
Naoko spím
Slnečná balada
Za Tebou
Spomaľ
Ako to prežijem?
Polemic
Polemic
Zuzana Smatanová
Zuzana Smatanová
Zuzana Smatanová
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
Vidiek
Tublatanka
Tublatanka
Tublatanka
Tublatanka
Tublatanka
Vidiek
Tublatanka
U.K.N.D
Komplikovaná
Ja som to vedel
Nech sa deje, čo sa má
Nekráčaj predo mnou
Tam, kde sa neumiera
Krátke lásky
Držím ti miesto
Láska necestuj tým vlakom
Malá nočná búrka
Mám na teba chuť
Reklama na ticho
Nemám čo stratiť
Keď je sedem ráno
Dnes
Láska drž ma ešte nad...
Láska útočí
Loď do neznáma
Mama
Fajčenie škodí zdraviu
Nezostaneš sám
Macík
Nové české
Chinaski
Aneta Langerová
Petr Hapka
Aneta Langerová
Janek Ledecký
Kabát
Lucie
Matematická
Václav Neckař
Lucie Vondráčková
Iveta Bartošová
Tabáček
Hříšná těla, křídla motýlí
Bude mi lehká zem
Voda živá
Proklínám
Pohoda
Medvídek
Tučňák
Stín katedrál
Láska na sto let
Tři oříšky
Zahraničné staré
Abba
Abba
Abba
Abba
Beatles
Abba
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Dancing Queen
Gimme Gimme Gimme
Money Money Money
Super Trouper
A Hard Day’s Night
The Winner Takes It All
All My Loving
Nowhere Man
Back in the U.S.S.R
Eleanor Rigby
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Beatles
Doors
Beatles
Doors
Olivia Newton John
Filmová hudba
Europe
Fools Garden
George Gerschwin
Led Zeppelin
John Lennon
Elvis Presley
Paul Simon
Wham
Queen
Queen
Queen
Queen
Queen
Queen
Queen
Eight Days a Week
Help!
Hey Jude
Let It Be
Michelle
No Reply
Oh Darling!
Ob-La-Di, Ob-La-Da
Something
Tell Me Why
Ticket To Ride
Till There Was You
Yellow Submarine
Alabama Song
Yesterday
People Are Strange
Summer Nights
San Francisco
The Final Countdown
Lemon Tree
Summertime
Stairway to Heaven
Happy Christmas
Unchained Melody
Sound of Silence
Last Christmas
Bicycle Race
Killer Queen
Bohemian Rhapsody
The Show Must Go On
Love of My Life
We Will Rock You
We Are The Champions
Zahraničné nové
Aerosmith
4 Non Blondes
Alanis Morisette
Avril Lavigne
Alphaville
James Blunt
Bryan Adams
You
Celine Dion
Cranberries
Elton John
Tonight
Eagles
I Don’t Wanna Miss A Thing
What’s Up
Ironic
I’m With You
Forever Young
You’re Beautiful
Everything I Do I Do It For
My Heart Will Go On
Zombie
Can You Feel The Love
Hotel California
Frank Sinatra
Evenescence
Green Day
Eric Clapton
Guns’n’Roses
Extreme
Enrique Iglesias
Limp Bizkit
Lara Fabian
Loitume
Metallica
Daniel Powter
R. Kelly
Red Hot Chilli Peppers
Scorpions
Red Hot Chilli Peppers
Allanah Myles
Seal
Morcheeba
Frank Sinatra
Spice Girls
Shania Twain
Smash Mouth
New York, New Yotk
My Immortal
Wake Me Up When ...
Tears in Heaven
Knockin’ On Heavens Door
More Than Words
Hero
Behind Blue Eyes
Je T’aime
Ievan Polka
Nothing Else Matters
Bad Day
I Believe I Can Fly
Otherside
Wind of Change
Californication
Black Velvet
Love’s Divine
Rome wasn’t built in a day
My Way
Viva Forever
You’re Still The One
I’m a Believer
Download

Untitled