číslo 7-8 • červenec a srpen 2013 • ročník XI
www.dobrany.cz
zdarma do všech domácností
ROZMARNÉ LÉTO VÁM PŘEJE REDAKCE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
možná jste na rozpacích z toho, proč se na vás z titulní strany tentokrát usmívá redakční rada. Pokud ano, je to správně, nápad
vznikl jako cesta z rozpaků. Jako vtip, který se pokouší najít cestu ven z vězení vážnosti přerůstající až ve smutek. No a taky je to
zpožděná novoroční povinnost, každá redakce přeje svým čtenářům formou skupinového fota. Jenže ta naše má tak neschopného
šéfa, že jsem dosud své milé spolupracovníky nesehnal dohromady. Kupodivu se to povedlo nyní, kdy biotop připadal většině strašlivě studený.
Ono někdy nezbude lepší cesta, než to nechat plavat. Červen nám protekl novinářsky natolik mezi prsty, že nás to bude strašit
dlouho. Číslo se dostalo do schránek lidem ve chvíli, kdy se báli, co napáchá velká voda. Pak přišla vedra, střet s hejnem pomlouvačných veverek, slavnostní zastupitelstvo, na kterém se oceňovali ti, na jejichž zásluhy si občané vzpomněli. O zhroucené vládě, tanci
s Ústavou a jiných kolotočářinách ani nemluvě.
Co čekat jiného, než léto vpravdě rozmarné, které si s námi bude dělat, co chce, ale díky Vančurovi, Hrušínskému a Menzelovi to
zvládneme s úsměvem v koutku.
K veselí jsme měli vážně daleko, když jsme museli řešit, že jeden z oceněných občanů se už na své foto a medailon v listech z tohoto
světa nepodívá. Přál bych si, aby se tento zármutek stal tím posledním, který v tomto létě zažijeme. Je lepší se pouze zlobit na komáry,
nadávat na počasí, okřikovat rozjívené děti, dohadovat se o čemkoliv; jen neplakat.
Buďte na sebe opatrní, prosím!
Martin Sobotka
SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
JSOU DOBŘANY NEJZADLUŽENĚJŠÍ? PODLE STÁTNÍ KONTROLY ROZHODNĚ NE.
Hospodaření obcí přísně hlídá Ministerstvo financí České republiky a používá
dva ukazatele. Prvním je likvidita, druhým poměr závazků (dluhů) k aktivům
(majetku). Pokud jejich hodnota spadne
do nebezpečného pásma, pošle ministerstvo dopis se žádostí o vysvětlení, při
poslední kontrole se takto muselo obhajovat plných 84 obcí v ČR. Dobřanům se
to nestalo!
Není slušné udávat ostatní, ale na
stránkách MF ČR se můžete přesvědčit,
že řada srovnatelných obcí z Plzeňska je
na tom výrazně hůř a nikdo je neočerňuje. Nejzadluženější západočeská obec je
na tom v likviditě 5krát a v poměru dluhů
k majetku 60krát hůř!
Za zadluženého člověka považujeme
zpravidla někoho, kdo už není schopný
splácet své dluhy. To se Dobřan rozhodně netýká! Své závazky můžeme
splatit za rok.
V roce 2012 jsme investovali 58 milionů,
zbytek úvěrů k 31. 12. 2013 bude 33 milionů. Stačí rok odpočinku od rozvoje města
a můžeme mít nulovou zadluženost. Ale
kromě obrany proti mediální vlně by to
žádnou výhodu nemělo.
O České republice a dalších státech
mluvíme jako o zadlužujících se, protože si půjčují na běžné výdaje a jejich
zadluženost stále roste vlivem rozpočtových schodků. To se též Dobřan rozhodně netýká! Naše dluhy klesají, rozpočet je vyrovnaný.
Stávající rada převzala úvěry ve zbytkové
výši 55 milionů, což bylo na Dobřany stále
málo vzhledem k tomu, co vše už máme
na rozdíl od většiny obcí v ČR vyřešené. Na
konci volebního období bude součet úvěrů
poloviční. Tato rada si nepůjčuje!
O zadlužených obcích se říká, že
musí rozprodávat majetek a nezbývá
jim na nutné investice. To se Dobřan do
třetice rozhodně netýká! Majetek města se zvětšuje, nejdůležitější investice
máme za sebou a stále zbývá dost na to,
abychom vylepšovali nezbytné zázemí
města.
Město Dobřany muselo po sametové
revoluci vyrovnat mimořádně velký skrytý
dluh ve formě zanedbané infrastruktury
a dalšího majetku, jen náprava ve školství
vyšla na více než sto milionů korun. Jinde neměli odbornost a odvahu řešit věci
včas, dokud ještě existovaly vhodné dotace. Dobřany to zvládly a nyní se mohou už
jen zvelebovat, už nemusejí horečně opravovat sítě pod zemí.
Na konci roku 2012 činil majetek (aktiva) města 1,6 miliardy korun, za pět let
narostl o 430 milionů korun!
strana 2
Otázky, které nám radním lidé často
kladou:
Když jsme na tom tak dobře, proč
jsme si teda půjčovali?
Drtivou většinu úvěrů tvoří „hypotéky“
na výstavby bytů onoho zvláštního režimu,
kdy je město papírovým majitelem, ale de
facto byt patří nájemci. Je to tedy tak, že
město si vzalo úvěr, který za něj ale splácí
budoucí majitelé bytů. Je to výhodné pro
obě strany a je to spravedlivé vůči těm, kteří v těchto bytech nežijí.
Další půjčkou je dotovaný úvěr na úpravnu vody ve výši 10 milionů, kde vyjde úrok
a poplatky na promile ročně. Vzhledem
k inflaci je to spíše dar. Navíc si vodárna sama na splátky úvěru hravě vydělá
a město to též nic nestojí.
Jediný skutečný dluh pochází z počátků
ekonomické krize, kdy by město muselo
kvůli výpadku příjmů zastavit vícero už rozjetých staveb, což by bylo drahé. Teď z něj
zbývá splatit 5,5 miliónu Kč, končí v roce
2015. Banky nám věří natolik, že nechtěly
ručení i při tak nízkém úroku, o kterém se
občanům ani nezdá. Není to nic divného,
město má příjmy 150 milionů Kč a zvětšuje
svůj majetek o 76 milionů ročně.
Když na to máme, proč se dluhů
nezbavíme?
Je krize, úroky jsou rekordně nízké,
i stavět se dá nejlevněji v historii. Není také
výhodné splácet úvěry, u kterých už jsme
zaplatili převážnou část úroků.
Tak proč si nepůjčíme víc?
V ekonomice skutečně existuje pojem
ideální zadlužení, manažer firmy může být
odvolaný i za to, že si půjčuje málo. Úkolem města není na rozdíl firem měnit risk
na zisk. Navíc příliš mnoho staveb znamená nepříjemný zásah do života obyvatel.
Nejde investovat o moc víc než dnes, aby
město nebylo neúnosně „rozkopané“.
A nebylo by dobré investovat méně
a střádat?
Vezměte si města, která si střádala s KEY
Investment a prodělala desítky milionů. Na
běžném účtu ztratí kvůli inflaci hodnotu.
V současnosti neexistuje bezpečný způsob
vkladu, který by nebyl ztrátový.
Proč to teda v televizi říkali?
Na počátku byl neodborný článek
v Plzeňském deníku již z roku 2012, který využily Věci veřejné ve své snaze najít
nějakou špínu, aby se ukázaly jako ochránci slabých a měly šanci uspět ve volbách.
Strana vyvolala akci pro média, kde se
vzdělanější novináři útokům na naše hospodaření - bez špetky nadsázky - vysmáli. Mají
přehled a vědí dobře, že není moc měst, která zvýšila počet obyvatel o pětinu, velebí svůj
vzhled, dbají na vzdělání, budují nadstandardní služby pro obyvatele, zlevňují vodu
a například ve výhledu jednoho roku budou
mít dostatečnou kapacitu ve školkách.
Věcem veřejným děkuji za to, že tuto otázku vznesly. Bez toho by mne nenapadlo, že
někomu můžeme ještě přijít jako zadlužené
město. Loni se na to lépe zeptala naše opozice v zastupitelstvu, dostala vysvětlení formou obsáhlé prezentace, která letos byla
k vidění i v televizi☺ Jako správný prosťáček
jsem si myslel, že tím dohady o našem hospodaření končí, díky, Víte Bárto a Michale
Babáku. Těším se na další otázky, ale raději
od Dobřanských, jsou znalejší!
Martin Sobotka, místostarosta města
Faktické údaje ověřil finanční odbor
a vnitřní auditor, zadluženost města
vychází ze statistik MF ČR.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ LETNÍCH
KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V DOBŘANECH
Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov připravili bezpečnostní opatření k zajištění
letních kulturních a společenských akcí v Dobřanech během letních měsíců července a srpna. Konání četných kulturních a společenských akcí na sebe váže značný počet účastníků,
kdy je předpoklad narušování veřejného pořádku, v některých případech i páchání trestné
činnosti páchané zejména mladistvými či nezletilými a na mladistvých či nezletilých a rovněž k zamezení požívání alkoholických nápojů mladistvými. Policisté budou provádět výkon
služby ve vytipovaných lokalitách, zejména za hranicí oblasti pod dohledem kamerového
systému se zaměřením na pohyb skupinek osob, u nichž je předpoklad narušování veřejného pořádku či páchání majetkové trestné činnosti. Uvedené osoby budou strážci zákona důsledně kontrolovat a veškerá porušení právních norem budou sankcionovat. Strážci
zákona se rovněž zaměří na respektování nově vydaných obecně závazných vyhlášek, upravujících provoz výherních automatů a omezujících dobu provozu pohostinských zařízení.
Do akce se zapojí policisté pořádkové policie, dopravní policie i kriminální služby. Dohlížet
na dodržování veřejného pořádku, bezpečnost silničního provozu a dodržování všech právních norem budou policisté samozřejmě i po skončení bezpečnostního opatření.
Nprap. Ivana Telekešová, DiS.
ZPRÁVY Z RADNICE
VÝZVA MĚSTA DOBŘANY
RODIČŮM!
Vážení rodiče nezletilých dětí a mladistvých lidí ve městě Dobřany, ale
i v obcích Šlovice a Vodní Újezd,
je doba dvou měsíců letních prázdnin, kdy Vaše děti nemají školní povinnosti a z velké části mají osobní volno
k odpočinku a regeneraci před novým
školním rokem, ať už na naší základní
škole anebo na školách středních.
Děti si prázdniny rozhodně zaslouží,
stejně jako Vy, jejich rodiče, kteří pracujete a spolu se svými dětmi si zasloužíte
rodinnou dovolenou. Některé děti a mladiství však netráví prázdniny u babičky,
na letním táboře, na dovolené s rodiči
nebo třeba na brigádě, a to z nejrůznějších důvodů. Jsou prakticky celé
prázdniny doma, ale nechodí např. na
koupaliště za velmi zvýhodněné ceny,
které dětem a mladistvým jako město
nabízíme či netráví aktivně čas např.
sportem či jinými zábavami, které jsou
nekonfliktní a ku prospěchu především
jim samotným.
Zkrátka se „poflakují“ po Dobřanech,
zkoušejí konzumovat alkoholické nápoje
či jak „chutnají“ tabákové či jiné obdobné produkty, dělají nepořádek na veřejném prostranství, demolují či se pokouší
demolovat veřejný či soukromý majetek,
a dokonce se napadají mezi sebou! Vše
v rozporu se zákony této země!
Tak na takovéto děti a mladistvé jsme
jako město za aktivní a velmi výrazné
součinnosti s Policií ČR a Městskou policií Plzeň a dalšími orgány připravili řadu
mimořádných opatření. Po celé léto se
budou policisté velmi výrazně zaměřovat na nezletilé děti a mládež potulující
se po městě, jež jsou již předem vytipovány a díky řadě svědectví a kamerovému bezpečnostnímu systému byly již
po prvním červencovém víkendu krásně odhaleny! Budou to posílené hlídky policie, které jim budou neustále ve
spolupráci s ostatními složkami policie
(dopravní police, služba kriminální policie) a za pomoci dalšího velkého pomocníka – městského kamerového systému
- „v patách“.
První zjištění a první výsledky již jsou
na stole – uvedené orgány řeší v této
souvislosti několik přestupků a dokonce
podezření na spáchání trestných činů,
takže zákonní zástupci jsou a budou
zváni na policii, přestupkovou komisi
a příslušné orgány ochrany dětí k řešení správních deliktů a přestupků jejich
dětí. Rozhodně to budou mít rodiče těchto dětí a mladistvých minimálně finančně drahé! A pak také s velkou ostudou!
Kromě toho se policie intenzívně
zaměří na konzumaci alkoholu mladistvých či dokonce nezletilých ve všech
restauračních a pohostinských zařízení
(která mají od 16. července vyhláškou
omezenu provozní dobu - viz jiný článek
v tomto vydání Dobřanských listů), stejně jako na prodejce alkoholu a tabákových výrobků ve všech zařízeních, kde
se tyto „dobroty“ prodávají a kde všichni
prodejci mají „ohromné“ cedule o zákazu prodeje těchto produktů, ale ne vždy
obsah textu těchto cedulí dodržují – opět
v rozporu se zákonem.
Dobře vím, že mluvím jen o velmi malé skupině „problémových dětí“
a problémové mládeže, protože většina
dětí a mládeže tráví prázdniny opravdu
proaktivně a neumí se nudit. Rodičům
těchto dětí děkuji za to, jak je vychovali, a prosím, aby jim sdělili, že pokud je
bude otravovat ten malý zbytek „problémistů, lenochů a flákačů“, ať ihned
volají číslo Police ČR, tedy známé 158!
Policie bude na každé takovéto oznámení připravena.
Jménem města Dobřany Vás, rodiče
všech dětí a mládeže od řekněme věku
deseti let výše prosím, zda byste alespoň občas zkontrolovali, co dělají Vaše
děti, když je samotné pustíte ven, např.
s kamarády.
Na základě výše uvedených a popsaných opatření bych byl opravdu nerad
a nepřál bych Vám, aby Vám Vaše
děti přivezla domů policie s pozvánkou na výslech z důvodu podezření, že
Vaše dítě spáchalo nějaký přestupek či
dokonce trestný čin, nebo že pošle podnět na „sociálku“, protože je Vaše dítě
nezletilé a je podezření, že se o něj málo
staráte ...
Velmi Vám děkuji, všichni rodičové
dětí a mládeže od pubertálního věku
výše, že jste si můj článek přečetli a přijmete, pokud uznáte, že jsou nutná, příslušná opatření vůči Vašim ratolestem.
Myslím, že to rozhodně bude ku prospěchu Vás, Vašich dětí a naší společné
bezpečnosti.
Přeji vám všem krásné léto, vážení
Dobřaňáci.
Marek Sýkora, starosta
MĚSTO PŘIJALO DALŠÍ
OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI
Zastupitelstvo města Dobřany na
základě doporučení rady města a bezpečnostní komise rady města schválilo jednomyslně všemi hlasy přítomných zastupitelů na svém zasedání
dne 26. června 2013 Obecně závaznou
vyhlášku číslo 1/2013.
Jejím hlavním předmětem je omezení provozní doby všech pohostinských
a restauračních zařízení na území
města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní
Újezd.
Na celém území města a zmiňovaných
obcí tak mohou mít všechny pohostinské a restaurační zařízení provozní
dobu pouze a jen od 6:00 hodin ráno
do maximálně 24:00 hodin ve dnech,
které nejsou dny pracovního klidu,
a od 6:00 hodin do maximálně 03:00
hodin následujícího dne ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, oficiální
státní svátky). Vyhláška tedy určuje
tzv. období klidu, kdy nesmí být provozována pohostinská a restaurační
zařízení na celém území města a jeho
dvou obcí.
Vyhláška byla přijata na základě
opakovaných stížností obyvatel města Dobřany na rušení nočního klidu
a veřejného pořádku zejména z některých restauračních a pohostinských
zařízení, vlastního podnětu samosprávy města Dobřany a stejně tak
na základě doporučení policie, která
opakovaně řešila přestupky a přečiny
v oblasti veřejného pořádku spáchané
na veřejných prostranstvích a způsobené „spoluobčany“ buď přímo před provozovnami pohostinských či restauračních zařízení, nebo v důsledku návštěv
těchto „spoluobčanů“ v uvedených zařízeních. Jednalo se především o rušení
nočního klidu, vandalství (ničení veřejného či soukromého majetku) či přečiny proti občanskému soužití.
Všechna uvedená zařízení byla dopisem města a kopií vyhlášky dopředu
informována. Kontrolu dodržování
vyhlášky bude provádět Policie ČR
a Městská policie Plzeň za součinnosti města Dobřany a Městského úřadu
Dobřany. Město upozorňuje na sankční opatření, která z porušení vyhlášky
mohou vyplývat.
Město Dobřany dále upozorňuje
všechny majitele a provozovatele pohostinských a restauračních zařízení na
povinnost vyplývající z vyhlášky, která
nabývá své účinnosti od 16. července
2013. Celý text vyhlášky je k dispozici
na webových stránkách města.
Výše uvedená vyhláška je dalším systémovým opatřením k zajištění větší
bezpečnosti a veřejného pořádku pro
drtivou většinu obyvatel města Dobřany
ze strany města Dobřany v součinnosti
s Policií ČR a Městskou policií Plzeň.
Marek Sýkora, starosta města
strana 3
15X100
„CO POVAŽUJETE ZA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTICI MĚSTA ZA POSLEDNÍCH 10 LET?“
Dagmar Terelmešová
Za nejvýznamnější investici považuji opravu školských
zařízení ve městě Dobřany. Budovy obou základních
škol, MŠ Loudů a budova ZUŠ a knihovny se opravovaly postupně. Možná proto nebyly tyto opravy v centru pozornosti občanů. Přesto to byla ta nedůležitější
investice, na které se více než před deseti lety shodli zastupitelé levice i pravice. Jsem velmi ráda, že rekonstrukcí MŠ
Stromořadí a zateplením II. stupně ZŠ tento finančně náročný projekt
úspěšně skončí a že naše děti mohou vyrůstat a pracovat v důstojném
a moderním prostředí.
Jan Smola
Těžko lze určit nejvýznamnější investici. Myslím, že
důležité jsou investice do škol, školek a do výchovy mládeže včetně volnočasových aktivit. Pro mě je
důležitá finanční pomoc při stavbě skautské základny
v Trpístech, rekonstrukce komunikací, náměstí, čistička odpadních vod.
Marek Sýkora
Těch významných investic je rozhodně více, ale asi
nejdůležitější jsou investice do vodohospodářské
infrastruktury, především pak úpravny vody a nového
vrtu stejně jako intenzifikace a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod, která byla hrazena z prostředků
Evropské unie v rámci projektu Čistá Radbuza. To jsou
klíčové investice, které vedly k tomu, že máme kvalitní pitnou vodu
v kohoutcích v dostatečném množství a na druhé straně i moderní technologii čištění špinavé vody na čistírně odpadních vod v dostatečné
kapacitě, která např. umožňuje napojit na naši čističku sousední obec
Vstiš. A zejména tyto investice přispěly k tomu, že je vodné a stočné pro
obyvatele na rozdíl od jiných obcí na velmi příznivé cenové úrovni.
Josef Šefl
Určitě se nabízí náměstí, biotop, ale z mého pohledu
nejlepší investice byly do vodohospodářské infrastruktury jako Čistá Radbuza (rekonstrukce ČOV a kanalizace), dále rekonstrukce úpravny vody. Tyto investice, které sice nejsou zásadní ozdobou města, zajišťují
jeho další rozvoj na minimálně 20 let vč. zásobování
obyvatel kvalitní vodou vč. jejího vyčištění. Pod čarou něco podobného
- jedná se o rekonstrukce komunikací, kde však ještě město má velký
deficit (např. část ul. Stromořadí - nutno rychle dokončit... apod.).
Martin Sobotka
Rozumíme-li investici jako vklad do budoucnosti,
pak nejvýznamnější je Program rozvoje města. Díky
němu se město rozvíjí promyšleně a podle přání občanů. Dělat to, co lidé vnímají jako důležité, je to, co
umožňuje přežít v ouředním chomoutu. V přeneseném
významu slova investice jako určité stavby je to pak
koupaliště. Hlavně proto, že se slibovalo víc než třicet let a veřejnost si
to pamatovala. I když to byl závazek Národní fronty, se kterou nemáme
nic společného, občané mají právo nerozlišovat, kdo je právě na radnici.
Jednou se to slíbilo a basta! Toliko nejvýznamnější, ne nejdůležitější. To
je hlavně pod zemí.
Pavel Sloup
Za významné investice posledního desetiletí považuji: modernizaci čistírny odpadních
vod, nový vrt pro město, rekonstrukce chodníků a komunikací, rekonstrukce náměstí, obou
základních škol, výstavba víceúčelového zařízení Káčko a spoustu dalších věcí, které jsou vidět a slouží obyvatelům
našeho města a obcím Šlovice a Vodní Újezd.
Michal Šašek
Na slavnostním zastupitelstvu města jsme měli jedinečnou příležitost zrekapitulovat si život ve městě za
uplynulých deset let. Až neuvěřitelně působí celková
proinvestovaná finanční částka. Stačí si prohlédnout
fotografie deset let staré a porovnat je se současností.
Protože se zatím nedostalo na mé oblíbené povrchy
v lokalitě „garáže“☺, zmínil bych rekonstrukci plochy našeho náměstí.
Asi se nejedná o nejvýznamnější, avšak v mých očích nejviditelnější
investici. I přes některé drobné kritické připomínky považuji totiž tuto
investici za nejzásadnější. Změnila totiž úplně náhled na naše město…
Touto investicí se naše město vylouplo do krásy.
Ladislav Terelmeš
Není lehké vybrat jednu nejvýznamnější investici města. Investovalo se hodně peněz do rekonstrukce škol,
náměstí, infrastruktury a další. Pro každého je důležité
něco jiného, ale myslím si, že se Dobřany mění do
krásy.
strana 4
15X100 / JAK TO VIDÍ OPOZICE
„CO POVAŽUJETE ZA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTICI MĚSTA ZA POSLEDNÍCH 10 LET?“
Lenka Tomanová
Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější jsou
investice do infrastruktury. Z tohoto pohledu
považuji za nejdůležitější investici v posledních
10ti letech rekonstrukci a intenzifikaci čistírny
odpadních vod včetně výstavby 3 páteřních kanalizačních řadů v rámci projektu Čistá Radbuza, ve kterém město vystupovalo jako součást Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Radbuza.
Díky realizaci projektu se změnila technologie čištění odpadních vod
a zvýšila kapacita na 9999 ekvivalentních obyvatel.
Josef Weinreb
Za posledních 10 let se ve městě mnoho investovalo a také
je to vidět. Pan starosta měl na slavnostním zasedání
zastupitelstva vyčerpávající prezentaci všech významných investic. Já považuji za nejvýznamnější investici
rekonstrukci náměstí, ovlivnila charakter celého města. Každé rozhodnutí
o tom, jak a za co utratit společné peníze, však s sebou nese nemalou
odpovědnost. V podstatě lze investovat vyváženě, do podstaty, tak, aby
jedna část města nebyla horší než ta druhá, nebo lze investovat do jakýchsi
výkladních skříní. Každá investice by také měla být efektivní, nezatížená
korupcí a sloužit co nejširší veřejnosti. Je to úloha nelehká a jen ten, kdo
připustí jistá pochybení, dokazuje, že si je této obtížnosti dobře vědom.
CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ V DOBŘANECH
Dobřanská kotelna centrálního vytápění stárne, technicky zaostává a je třeba ji
modernizovat. Na takovou investici město
nemá peníze, a tak zastupitelstvo ustanovilo nadstranický Výbor pro strategické
otázky teplárenství, který měl za úkol
doporučit, jakým způsobem vyřešit financování modernizace kotelny. Tento výbor,
jehož jsem byl členem, pouze vybíral jednu
z několika variant nabízených odborníkem.
Osobně jsem se, jako většina členů výboru,
přiklonil k možnosti vypsání veřejné soutěž na koncesní smlouvu. Nebyl to jen můj
osobní názor, na tomto řešení se shodla
i většina sdružení Otevřené město Dobřany. Vítězná firma by získala pouze koncesi, tj. oprávnění k provozu, a zavázala by
se k investicím do kotelny. Důležité je, že
kotelna zůstane majetkem města. Jednou
z podmínek smlouvy pro vítěznou firmu by
mělo být snížení ceny tepla. A jak je na tom
současná cena tepla v Dobřanech?
Na stránkách Energetického regulačního úřadu lze najít ceny tepla ve všech
obcích ČR za loňský rok. Souhrnné statistiky jsou hotové zatím jen pro rok 2011.
Z nich je vidět, že Dobřany s cenou 721 Kč/
GJ patří mezi přibližně 10% nejdražších
měst z celé České republiky. Průměrná
hodnota (u vytápění s převahou zemního
plynu) byla 592 Kč/GJ. O něco lépe jsme
na tom, pokud srovnáváme ceny tepla získaného spalováním plynu u podobně velkých měst ve stejní lokalitě. Ale i v tomto
případě Dobřany patří mezi ty dražší (za
rok 2012: Dobřany 740Kč/GJ, Přeštice
700 Kč/GJ a Holýšov 675 Kč/GJ)
Jaké je příčina tak vysoké ceny? Většinu
ceny tepla, přibližně 80%, je cena plynu.
V tom se Dobřany příliš neliší od ostatních
měst. Cenu plynu mají různí dodavatelé
víceméně podobnou. Hlavní rozdíl je v tom,
jak efektivně dokáže kotelna spálený plyn
převést na teplo. Hlavní důvod vysoké ceny
v Dobřanech je tedy zřejmě způsoben technickou zaostalostí kotelny. Město se o kotelnu v předchozích letech příliš nestaralo.
Investovalo se pouze do rozvodů a výměníkových stanic v jednotlivých domech. Závěry a doporučení Územní a energetická
koncepce města Dobřan z roku 2008 se
nijak nerealizovaly. Město zcela opomíjelo
problematiku centrálního vytápění. O tom
svědčí i fakt, že řada budov v majetku města na centrální vytápění dosud není připojena (třeba sportovní hala).
Doufejme tedy, že cena tepla v Dobřanech v budoucnu klesne a město nebude muset řešit problémy s odpojováním
vytápěných domů. Pro ně totiž trh nabízí
domovní plynové výtopny, které dodávají
teplo za poloviční cenu, než na jakou jsme
v Dobřanech zvyklí. Cena takové kotelny se
tak může panelovému domu vrátit během
několika let provozu. Územní a energetická koncepce města Dobřan z roku 2008
dokonce počítala s variantou zrušení centrálního vytápění. Studie přiznávala, že tato
varianta znamená snížení ceny tepla pro
koncové odběratele a od města vyžaduje
minimální investice. Jestliže město nechce, aby si každý dům vytápěl sám levněji,
a tím přispíval ke znečištění ovzduší, mělo
by za to něco nabídnout. Tou nabídkou je
právě větší starost o kotelnu a její modernizaci a také připojování městských budov
k centrálnímu vytápění (více odběratelů
snižuje společné náklady). Vypadá to, že
se snad město vydalo tímto směrem.
Václav Hrdonka
Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s., www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
strana 5
SLAVNOSTNÍ ZASTUPITELSTVO
Zdeněk DUBAN
Svatoslav LEITL
Josef KOZLER
David REITŠPIES
je od roku 1984 členem Českého zahrádkářského svazu. Dnes
patří k těm, kteří jej nejaktivněji
táhnou vpřed. Obětavě a nezištně
vykonával řadu různých funkcí,
za něž mu republiková rada udělila Stříbrnou medaili za zásluhy.
Jako většina aktivních obyvatel
Dobřan pracuje i v dalších organizacích, patří k zakladatelům
oddílu pétangue a Sdružení nezávislých kandidátů.
přišel do Dobřan ze Staňkova jako
sedmiletý, měsíc po druhé světové válce a již zde zůstal natrvalo.
Přitom je duší cestovatel, přesněji
řečeno turista, a úplně přesně Pan
turista. Nefalšovanému českému
pochodnictví se věnuje navzdory
svému věku skutečně intenzivně a
je duší místního KČT. Jeho jméno
najdeme u pozvánek na Dobřanskou padesátku a další akce, jimž
obří měrou pomohl k vzniku.
se dá snadno vystihnout dvěma slovy: Modrá hvězda. Přínos jeho podnikání pro věhlas
a prestiž města Dobřany je
naprosto výjimečný. Pomohl
oživit náměstí, učinil ze své
restaurace oblíbený turistický
cíl. Jeho pivo získalo mnoho
cen, přičemž lásku k Dobřanům
projevuje i tím, že interiér jeho
hotelu je svébytnou obrazovou
galerií historie města.
patří mezi nejmladší oceněné spoluobčany. Vavříny si rychle vydobyl na sportovním poli jako pokračovatel tradice skvělého stolního
tenisu. Přes svůj nízký věk již
dosáhl řady výrazných úspěchů,
které ho dočasně odvedly daleko
od domova. Jak sám říká, dočasně
žije v Praze, protože byl vybrán do
Reprezentačního centra mládeže
ve stolním tenisu. Patří od širšího
reprezentačního týmu za muže.
Jaroslav SÝKORA
Stanislav BRUNÁT
Antonín HOFMAN
Libuše NEJEDLÁ
je zatím nejdéle sloužící starosta
města v jeho porevoluční historii (1998 až 2010). Vystudovaný
stavař se velmi výrazně zasloužil
o rozvoj a rozkvět Dobřan. Ve
veřejné správě pracoval většinu
svého pracovního života v různých pozicích vztahujících se
k oblasti stavebnictví či rozvoje. Právě za jeho starostování
město Dobřany výrazně zkrásnělo a získalo si velkou prestiž
nejen v okresním, ale i krajském
a republikovém formátu. Ze strany Dobřanské veřejnosti získal na
udělení ocenění nejvíce nominací.
V současné době se stále zotavuje
po velmi vážné nemoci.
jako dvojnásobný vicemistr ČR
v rallyecrossu (v letech 2006
a 2008) patří mezi nejúspěšnější
sportovce z Dobřan. Sympaticky
působí skromnost, která je z celého jeho počínání cítit. Na svých
webových stránkách se tituluje
jako jezdec, mechanik, investor
atd. S trochou nadsázky ho lze
považovat i za šéfa nejmenšího dobřanského spolku: kromě
vykonávání výše uvedených
činností řídí ještě tým tří dalších
nadšenců. Dobřany reprezentuje
též na Mistrovství Evropy, náš
městský znak na kapotě tak vidí
díky němu i lidé v Maďarsku,
Polsku a Rakousku.
se čile podílí na veřejném životě
Dobřan již od konce druhé světové války. Působil ve fotbalovém mužstvu, v ochotnickém
souboru i jako živá kronika. Do
šedesátých let minulého století
vedl dětské divadelní studio. Po
nuceném rozpuštění amatérského divadla v Dobřanech se na
čas z veřejného života stáhl. O to
úctyhodnější je, že se cíleně ujal
práce na obnovení důležitého
kulturního pilíře, jímž zájmově
umělecké soubory pro město
jsou. Kromě divadla pomohl
v posledních letech například
s podklady pro obnovení parku
Martinská stěna.
rovná se v Dobřanech Pionýr.
K této dětské organizaci tu
patří už neuvěřitelných 40 let.
V poslední době sama sebe baví
hrou dvojek: Pionýr má v Dobřanech dva oddíly, pořádá dva
tábory a před dvěma roky se
Libuše Nejedlá s úlevou stala
dvojkou organizace, když předala veslo do ruky zdatné nástupkyni, jíž dodnes pomáhá. Jakkoliv se k práci s dětmi dostala
oklikou přes práci v keramičce,
stala se pro ni tak důležitou, že si
letos vysloužila nejvyšší ocenění
Pionýra, Křišťálovou vlaštovku.
strana 6
OCENĚNÉ OSOBNOSTI
Jan SEDLÁČEK
Václav LECJAKS
Vladimír BERNÁŠEK
VOZEMBACH
se stal občanem našeho města hned
dvakrát: poprvé se zde v roce 1927
narodil, podruhé se sem v roce 2010
vrátil. Mezitím šířil jako špičkový
houslista slávu české hudby ve
světě. Působil například jako koncertní mistr v Japonsku. Po návratu
z dálného Východu založil Sedláčkovo kvarteto, s nímž pokračoval
v objíždění zeměkoule. Přestože
jeho příběh není moc známý, je
určitě důvodem k pýše nad slavným rodákem, který svému městu
zachoval celoživotní přízeň.
byl v Dobřanech spojený především se sportem, jmenovitě s fotbalem, kterému podle svých slov zcela propadl. Trénoval, sponzoroval,
sekal trávu, funkcionařil, obsluhoval v bufetu na hřišti. Nikdy mu
nebylo líto minuty či kroku, pokud
může posloužit milovanému sportu. Nikdy si na nic nehrál, vždy
jednal přímo, což osvědčil i ve své
roli jednatele TJ Dobřany. Sám
říkal, že nejdůležitějším heslem
jeho života je fair play.
je především mistr slova a odborník na ten zvláštní lidský druh, kterému se říká celebrity. Proto si svůj
medailonek napsal vlastně sám:
„Jednou mi volal herec Svatopluk
Beneš. Povídal: ‚Já jsem se dozvěděl, že vy žijete v Dobřanech. Tam
v té léčebně pracoval můj dědeček.
Já bych tam jednou rád jel s vámi,
protože tam jsou zdroje mého
herectví.‘ Není to krásné? Dobřany
jsem nikdy neopustil a vždy jsem
byl na naše město hrdý.“
- dětská lidová muzika z Dobřan - byla založena na Základní
umělecké škole Johanna Sebastiana Bacha v roce 2006. Hraje
převážně lidové písně ze západních a jižních Čech ve vlastních
originálních úpravách. Koncerty
jsou oživeny lidovou slovesností, vlastním vtipem a drobnými
hereckými etudami. Vedoucími
souboru jsou Klára Vlahačová
- Kartáková, Magda Vozárová
a Kryštof Křemenák. Za poměrně krátkou dobu svého trvání
vystupoval Vozembach na řadě
významných koncertů u nás
i v zahraničí, například v Německu či Slovinsku, v České republice pak na významných mezinárodn ích folklórních festivalech
v Plzni, Klatovech a Mariánských
Lázních. V celorepublikové soutěži lidových muzik v roce 2012
v moravském Mikulově získal
nejvyšší ocenění. Jméno souboru Vozembach je odvozeno od
vozembouchu, který má hlavu
slavného skladatele J. S. Bacha.
„Pan Vozembach“ je tak členům
dětské lidové muziky hudební
autoritou, hudebním nástrojem
i maskotem.
PŘEDSTAVITELÉ PARTNERSKÝCH MĚST
JUNIORFEST
V době, kdy
město dohánělo dluh v
zanedbané
infrastruktuře aměnily
se kilometry
všelijakých
rour, trubek a drátů, připomínalo
rozkopané město válčiště, kde
podle starých latiníků múzy mlčí.
Prokazatelné úspěchy a velké
nasazení při obnově města, do
kterého za totality nešly prakticky žádné prostředky, překrývala
šeď a těžkopádnost. Výrazným
impulsem k napravení této situace a posílení kultury, lehkosti
a elegance bylo přivedení festivalu s tehdejším názvem Filmák
do Dobřan. Parta kolem této akce
stojí dodnes za spoustou akcí,
které město oživují. Díky pořadatelství akce se město odhodlalo
k nákladným investicím do kulturních zař& iacute;zení, jejichž
vrcholem byla výstavba Káčka. Symbolicky právě v něm si
tým Juniorfestu právem přebere
výroční ocenění.
Obohacujícím prvkem veřejného a kulturního života
v Dobřanech je partnerství s trojicí samospráv ze tří
zemí. Rada města vybrala tři osobnosti, které se nejvíce
podílely na rozvoji přínosného a podnětného přátelství
s Brežicí, s Dobřany a s Obertraublingem.
Za německý Obertraubling jde o starostu Alfonse Langla, který vede své město po celou dobu spolupráce.
Za Dobřany v Orlických horách je
to dnes již bývalá starostka Marie
Pohlová, která pomáhla partnerství
rozjíždět v jeho počátcích. U slovinské Brežice spolupráce měst
vyrostla na základech, které zbudovaly obě umělecké školy. Ředitelem té slovinské byl až do svého odchodu do důchodu
Dragutin Križanic, jehož charisma otevřelo mnohé dveře a mnohá srdce.
HOKEJBAL
Rok 1993 se navždy zapsal jako rok založení TJ Snack Dobřany. Hlavními
zakládajícími členy oddílu byli Roman Tvrdík a Libor Oplt. Tito obětavci
vytvořili nový oddíl při TJ Dobřany, který v prvních třech letech nosil název
Simpsons People. Ve své první sezoně 1993/1994 hrál oddíl dvě soutěže. Jednak oficiální Plzeňskou městskou soutěž a také neoficiální, leč ve své době
velmi prestižní, Přeštickou ligu. Díky ní se začalo v Dobřanech objevovat čím
dál více hráčů z Přeštic, Plzně a blízkého okolí. Velice důležitým pro dobřanský
hokejbal byl rovněž vstup prvního významného sponzora, Josefa Hájka, který
přinesl změnu názvu na TJ Snack Dobřany. To se psal r ok 1996 a dvojici Oplt - Tvrdík vystřídala ve vedení skupina
kolem Josefa Hájka a Martina Fořta. Deset let na to přišlo nejúspěšnější období, kdy družstvo mužů hrálo až do
roku 2011 extraligu. Ještě více se daří mládeži, za zmínku stojí tituly staršího i mladšího dorostu a starších žáků.
strana 7
INVESTICE MĚSTA ZA POSLEDNÍCH 10 LET
7 Ů
86 ION
IL
M
ROZVOJ DOBŘAN ZA POSLEDNÍCH DESET LET
Několik účastníků slavnostního zastupitelstva
oslovilo členy redakční rady s tím, že by bylo
dobré dále šířit údaje ze zajímavé prezentace
starosty města o tom, co se za posledních
deset let vybudovalo. Převést do novin zcela
hodinovou řeč nejde, doufáme, že tento přehled
vzbudí podobné pocity hrdosti jinou formou.
Na následujících snímcích uvidíte různorodé investice a rekonstrukce, do kterých jsme nezapočetli
opravy. Výběr oblastí je ilustrativní a ukazuje vývoj, kterým se Dobřany v minulém desetiletí ubíraly.
Bylo to období, kdy se dokončovala nezbytná infrastruktura pod zemí a město se nadechlo i ke
zvelebování a rozvoji „měkkých“ oblastí, jako je vzdělávání, kultura či volný čas. Nezapomíná se ani na
památky, jen oprava kostelů vyšla na 21 milionů Kč. Celkové číslo zahrnuje oficiální částku na investice
a rekonstrukce - 847,47 miliónu korun plus nejvýznamnější opravy.
M
I
6
3, NU
12 LIO
ŠKOLSTVÍ
Vyjmenovat vše, co se podařilo v daném období dokončit, je náročné. Z budov zbývá dokončit
rekonstrukci MŠ ve Stromořadí a školní jídelnu, z hlediska vybavení zbývá obnova nábytku a pomůcek.
Není náhodou, že v roce 2014 budeme široko daleko jediným městem, které svým občanům zajistí
dostatek míst ve školkách.
IL
Ů
94 ON
I
M
KULTURA, VOLNÝ ČAS, PAMÁTKY
V anketě k rozvoji města si lidé přáli čtyři hlavní věci, do této oblasti spadá kino a koupaliště. Obojí
se podařilo vybudovat, navíc k tomu vznikl spolkový dům, město investovalo do svých sportovišť,
systematicky podporuje spolky. Vykoupilo například pozemky na „ostrově“, aby byla jistota, že zde
může zůstat klubovna skautů atd.
strana 8
M 61
IL 2,
IO 4
N
U
INVESTICE MĚSTA ZA POSLEDNÍCH 10 LET
INFRASTRUKTURA, BYTOVÁ VÝSTAVBA
M 20
IL ,3
IO
N
U
Vůbec největší položku představují investice do bytové výstavby (byty, pečovatelské domy a zasíťování
pozemků), následují je investice do vodohospodářské infrastruktury (opravy po povodních, Čistá
Radbuza, úpravna vody) a následně komunikace (Jiráskova, Přeštická, Lidická, Široká, Hvízdalka,
náměstí).
BEZPEČNOST
M 16
IL ,7
IO
N
U
Minulé desetiletí začalo záhy po povodních 2002, které potvrdily nutnost mít akceschopnou a kvalitně
vybavenou jednotku hasičů, zároveň nastal rozmach kamerových systémů, které účinně pomáhají
chránit osobní bezpečí občanů i majetek města.
ŠLOVICE A VODNÍ ÚJEZD
Vodní Újezd a Šlovice leží geograficky daleko od středu města, ale jinak jsou blízko středu pozornosti.
Investice do obou místních částí vysoce překračují možnosti podobně velkých samostatných obcí.
Dobřany se také chovají daleko velkoryseji než například Plzeň, která dokonce ani nedodržuje své
závazky ze smluv, které podepsala, když pod svá křídla brala některé sousední obce.
strana 9
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE
Dne 19. srpna
uplyne 14 smutných let,
co nás navždy opustil můj milovaný
manžel, náš otec a dědeček,
pan Václav Černý.
Nikdy nezapomenou manželka
a synové s rodinami.
ZLATÉ SVATBY
Veteran Car Club Plze v AR
poádá jízdu historických vozidel
Memoriál
F. A. Elstnera
17. 8. 2013
Dne 1. června 2013 byly přivítány na radnici v Dobřanech
k oslavě zlaté svatby manželské páry: Zdeňka a František
Blažkovi, Jaroslava a Milan Chmelovi, Růžena a Antonín
Moravcovi, Zděna a Josef Řeboutovi, Milada a Alois Vitiskovi,
Zdeňka a Karel Tumpachovi. Za Sbor pro občanské záležitosti
města Dobřany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně
spokojenosti.
Partner akce:
Dobany
9:00 – 11:00
11:00
výstava vozidel – Dobany námstí
start jízdy – Dobany námstí
Trasa jízdy: Dobany, Mantov, Stod, Merklín, Srbice, Kolove - výstava
vozidel od 12 do 14 hodin, Buková, Merklín, Sobkury, Dnešice, Dobany.
15:00 – 16:00
cíl jízdy – Dobany bývalá kasárna – výstava vozidel
Více na www.vccplzen.eu
DĚTI BEZPEČNĚ
odpoledne pro děti s integrovaným
Dne 29. 6. 2013 byli přivítáni paní Dagmar Terelmešovou, místostarostkou města Dobřany, tito noví občánci:
Samuel Bartoníček, Šimon Gráf, Adam Kříž, Tadeáš Mařík,
František Sobotka, Michala Šnebergerová, Jakub Ulrich, Victorie
Vaněčková
Adéla Korotvičková, Kamila Kriegerová, Jakub Vápeník, Radim
Vítek, Emma Zozulaková
strana 10
záchranným systémem
sobota 31. srpna 2013 od 9.00 hodin
areál bývalých kasáren Dobřany
KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
KNIHY PRO DĚTI
Perplies Bernd:
Věk magie – Bájná pečeť (první díl
napínavé trilogie)
Svět se mění. V troskách
bájné Atlantidy, hluboko
pod hladinou moře, rozlomila skupina kouzelníků prastarou pečeť, aby
vyhlásila počátek nového věku magie. Dochází
ke znepokojivým změnám, které mohou mít za následek ničivý chaos.
Podaří se mladému reportérovi Jonathanovi odhalit tajemství starého Londýna,
za jehož zdmi se ukrývají bájné bytosti,
duchové a lidé s nadpřirozenými schopnostmi? Jak s tím souvisí smrt jednoho
z největších kouzelníků? A je ještě vůbec
šance na zvrácení osudu a záchranu
světa tak, jak ho známe?
Rudnicková Elizabeth:
Tweety s city
Claire nemůže uvěřit, že
si ji na Twitteru našel její
vysněný kluk. Myslela si,
že si jí nikdy ani nevšimne, ale jak se zdá, rozumí
jí lépe než kdokoliv jiný.
Twittersmír je ale záhadné místo, kde se občas přátelé chovají
jinak než v reálném světě. A aby toho
nebylo málo, Claire si uvědomí, že je
zamilovaná do úplně posledního kluka,
který kdy připadal v úvahu…
Nickens T. Edward:
Průvodce přežití v přírodě
Pobyt v přírodě poskytuje bezpočet jedinečných
zážitků, ale při troše
smůly se může stát, že
se rázem změní v boj
o přežití. Posláním této
publikace je umožnit vám beze zbytku si
osvojit takové dovednosti, abyste krizové
situace zvládli. Naučíte se, jak si udržet
teplo, jak se dobře najíst, jak rozdělat
oheň v jakékoli situaci a spoustu dalších
důležitých dovedností. Protože čím více
toho budete umět, tím vetší šanci budete
mít v přírodě přežít. V knize najdete 95
dovedností, které jsou potřeba k přežití
v přírodě za jakékoli situace!
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Harbisonová Beth:
Klub vášnivých botomanek
Tři mladé ženy propadly závislosti na botách.
Touha koupit si boty je
tak velká, že nedokážou
odolat, utratí za ně všechny peníze, riskují svoji
pověst - ale ty boty musí
mít. Nakonec se kvůli
své botománii zadluží a tehdy skutečně
nezbývá než situaci řešit. Lornu napadne
dát na internet inzerát pro „botové feťačky“ a každé úterý se pak schází skupina
tří žen, které spojuje tato vášeň…
De la Motte Anders:
Game
Třicetiletý Henrik Pettersson, zvaný HP, se vrací
z nočního tahu stockholmskou podzemní dráhou domů. Na sedadle
proti němu leží mobilní
telefon, který po chvíli
zabliká a vyzve ho esemeskou ke vstupu do hry. Naivní Henrik
neodolá, přestože zpráva ho varuje, aby
si vše pořádně rozmyslel. Za první splněný úkol (krádež deštníku) obdrží na
účet finanční odměnu. Díky další dobře odvedené práci získá přístup na svůj
herní profil – a zjistí, že už ho podporuje menší fanklub… Zadání jsou stále
nebezpečnější, ohlasy stále větší a částky na kontě stále vyšší. Pak přijde úkol,
jehož splnění obnáší útok na lidské životy. HP netuší, že půjde i o jeho blízké.
Ze hry však není cesty zpátky…
! "#$%
&'()*(+*,-.
"" ! "#$%
/0&12*3+*(0.4+6
7 "#$%
()&82*9*(+(3*6
$: "#$%
;<98>?3+*(+)[email protected]
!"
#$%&&&'%&(
)**++,!-./01$
RICHARD BÖHNEL
PASTELOVÉ TOULÁNÍ
krajinou i vlastní hlavou
3. července – 31. srpna 2013
Dobřanská galerie
Náměstí T.G.M. 5
po – čt 9.00 – 12.15 a 13.00 – 17.00, pá 9.00 – 12.15 a 13.00 – 16.00
so, ne 13.00 – 17.00
Pohorecký Vladimír:
Rozhledny a ztracené hrady 1
První díl - Západ láká
čtenáře řadou užitečných informací k cestování po populárních
i „ztracených“ výhledových
místech v Karlovarském,
Plzeňském, Jihočeském,
Ústeckém,
Libereckém
a Středočeském kraji. Přehledné řazení
objektů podle krajů a okresů, barevné
fotografie, praktický formát, cenné rady
o dostupnosti turistických cílů, jejich historii a v neposlední řadě i popis výhledů
do kraje vám pomůže naplánovat výlety.
strana 11
KULTURA
PROGRAM FESTIVALU RADBUZA FEST 2013
S PODTITULEM FESTIVAL MÍRY BUKOVJANA (BUKYHO)
Vážení občané města Dobřany a návštěvníci našeho krásného města,
dovolte nám představit koncept letošního, jubilejního - DESÁTÉHO ročníku
již dlouhodobě velmi úspěšného festivalu Radbuza fest konaného v „našich“
Dobřanech.
Loňský devátý ročník festivalu se
setkal s obrovským zájmem veřejnosti,
když se na náměstí T.G.M. v Dobřanech
sešel největší počet návštěvníků (3500
– 4000 lidí), čímž byl překonán dosavadní rekord. Historické náměstí T.G.M.
bylo zcela zaplněné do posledního místa a všichni přítomní si užívali nejenom
kouzlo tohoto nádherného prostoru, ale
především atmosféru a skvělá hudební
vystoupení a ostatní produkci. Za dobu
své existence si festival vybudoval pevné
místo a postavení v rámci celého Plzeňského regionu včetně města Plzně, ale i
regionů okolních. O festival je obrovský
zájem nejen ze strany široké veřejnosti, ale také ze strany kapel samotných
a řady ostatních dodavatelů služeb.
Letošní ročník Radbuza festu bude
výjimečný, neboť se poprvé bude konat
ve dvou dnech, a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem jsou kulaté
- 770. narozeniny města Dobřany, tím
druhým je fakt, že samotný festival slaví
na dnešní dobu skvělé desáté výročí!
Celý festival, respektive dramaturgie hlavního programu, je koncipován
stejně jako veleúspěšný loňský ročník
v rockovém duchu, když se podařilo
zajistit účast velmi exkluzivních a zajímavých kapel.
První den festivalu, tedy v pátek, se
představí rockové kapely výhradně ze
západních Čech. Uslyšíte mladý a dravý pop rock, západočeské hardrockové
legendy až po velmi úspěšnou punkrockovou hvězdu.
Sobotní hlavní část festivalu zahájí
pestrý dětský program plný písniček,
soutěží a her – vše určené pro naše
nejmenší, od 16:00 se rozjede maratón
devíti hudebních těles, které všechny
představují hudbu zvanou bigbít v rozličných podobách, od moderního pop
rocku, rock grunge, rocku vycházejícího z amerického country, včetně špičkových rockových revivalových kapel.
Město Dobřany a hlavní pořadatel festivalu nezapomněly ani na naši
strana 12
nejstarší – seniorskou generaci. Součástí festivalu je tedy také dvouhodinové vystoupení vynikající dechovky
v prostorách atria domu s pečovatelskou službou v ulici Loudů, a to od 14
minimálně do 16 hodin. Stejně jako
v loňském roce tak naši senioři budou
mít zábavu přímo prakticky „u sebe
doma“.
Vzhledem ke smutné události, jež
nás všechny nečekaně zasáhla, a to
předčasná smrt zakladatele a dlouholetého organizátora Radbuza festu Míry
Bukovjana, bylo po vzájemné dohodě
i se souhlasem nejbližších pozůstalých
navrženo, aby se festival přejmenoval
na Radbuza fest Míry Bukovjana či Míry
Bukyho (takto je znám v očích dobřanské a „festivalové“ veřejnosti).
V průběhu festivalu se samozřejmě
vyjma oficiálních povinností vůči městu
Dobřany, oslav výročí 770 let od založení
města a dalších povinností ve vztahu ke
sponzorům a partnerům festivalu, počítá s uctěním památky shora uvedeného
M. Bukovjana, mimo jiné netradičním
vystoupením kapely, ve které byl dlouholetým členem.
Hlavní scénu tvoří velké jeviště (pódium) 10 x 8 metrů a samozřejmě jako
vždy bude zajištěno velmi profesionální
nasvícení i špičkový zvuk.
Festival bude velmi dobře propagován
a mediálně podporován, kromě rádia
(exkluzivně
dohodnuta
spolupráce
s Rock radiem), regionální televize ZAK
a Plzeňského deníku i výlepem dostatečného množství plakátů, zveřejněním
informací na webových stránkách města Dobřany (www.dobrany.cz) a především na stránkách samotného festivalu
(www.radbuzafest.cz), které byly vyrobeny a spuštěny ve zcela nové podobě,
stejně tak jako bylo vytvořeno nové logo
festivalu.
PROGRAM FESTIVALU
Pátek 6. září 2013 – Náměstí T.G.M.
Začátek 19.00, konec cca 23.00
Koncert čtyř velmi kvalitních západočeských bigbítových kapel, každá
reprezentuje odlišné pojetí toho, čemu
se obecně říká rocková hudba.
Pořadí kapel
• JAKOBIČ
• VIZÍR
• CODA
• ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Sobota 7. září – Náměstí T.G.M.
Začátek: 14.00, konec cca 01.00
Festival zahájí profesionální dětský
program „ Lahoda, Dubnička“.
Jedná se o dvouhodinový pestrý program pro děti plný muziky, sportu, soutěží o ceny, doplněný prodejními stánky
s výrobky handicapovaných dětí.
Od 16:00 začne koncertní maratón
devíti kapel, které představují hudbu
zvanou bigbít v rozličných podobách, od
moderního pop rocku, rock grunge, rocku vycházejícího z amerického country,
včetně revivalových kapel, které patří
k nejlepším v České republice, některé
z nich jsou dokonce považovány za nejlepší „revivaly“ v Evropě. Jako zajímavost
a vzpomínka na zesnulého zakladatele
a organizátora všech předešlých ročníků
RADBUZA FESTU Míru Bukovjana bude
vystoupení skupiny Potíže, ve které byl
přes 20 let kytaristou a skladatelem.
Tato obvykle folková formace zahraje skladby (v hojné míře právě Mírovy),
v unikátních rockových aranžích s elektrickými kytarami, bicími, s několika
hosty z řad pravověrných rockerů.
Pořadí kapel
• DR. MERCY
• BROUCI BAND (Beatles revival)
• HEAD DOWN
• Potíže
• Šárka Rezková a Paul McCountry band
• DEEP PURPLE revival Brno
• URIAH HEEP revival Karlovy Vary
• OZZY OSBORNE revival Praha
• KISS revival Praha
Detailnější informace o festivalu
samotném jsou k dispozici na www.radbuzafest.cz
Festival pořádá město Dobřany ve spolupráci s RB Agency s.r.o. a Městským
kulturním střediskem Dobřany za finanční podpory řady sponzorů, reklamních
a mediálních partnerů, kteří podporují
festival a oslavy 770 let města Dobřany.
Marek Sýkora, starosta města
KULTURA
„LETŇÁK“ NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ
DISCOPŘÍBĚH
23. 7. 2013
(komedie, 82 min, přístupný)
Jirka Horáček (Rudolf Hrušínský nejml.) žije na plzeňském sídlišti se svým otcem a volný čas tráví s partou
kamarádů především na diskotékách. Na jedné z nich
se seznámí s atraktivní blondýnou Evou.
24. 7. 2013
PROBUDÍM SE VČERA
(komedie, 120 min, přístupný)
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář (Filip Blažek) dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal lásku
své bývalé spolužačce Elišce. Je mu opět osmnáct (Jiří
Mádl), ale zůstalo mu vědomí i paměť „čtyřicátníka“.
27. 7. 2013
31. 7. 2013
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
(fantasy, 169 min, přístupný, dabing)
Hlavní postava Bilbo Pytlík se ocitne na dobrodružné
výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti
trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem.
NESPOUTANÝ DJANGO
(drama, 165 min, přístupný od 15 let, dabing)
Příběh z amerického Jihu dva roky před občanskou
válkou nám představuje Jamieho Foxxe v roli Djanga,
otroka, který se následkem agresivních vztahů se svým
předchozími pány setká s německým lovcem odměn,
doktorem Kingem Schultzem (Christoph Waltz).
26. 7. 2013
PĚJME PÍSEŇ DOHOLA
(komedie, 103 min, přístupný)
Téměř zletilý Ondra (Václav Chalupa) má velké předsevzetí: chce se stát co nejdříve dospělým i v oblasti
sexuálních zkušeností. Volí funkci praktikanta na pionýrském táboře - brána letního tábora se otevírá a Ondru čekají mnohá životní poučení.
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2
(fantasy/romance, 115 min, přístup. od 12 let, dabing)
Novorozená upírka Bella (Kristen Stewart) a její manžel
Edward (Robert Pattinson) mohou být konečně navždy
spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery
Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou.
25. 7. 2013
30. 7. 2013
OKRESNÍ PŘEBOR
(komedie, 104 min, přístupný od 12 let)
Pepik Hnátek (Miroslav Krobot) má plot ve sparťanských barvách, notýsek plný taktických poznámek
a trauma z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje. Trenér je ale přesvědčený, že když budou hráči plnit
jeho pokyny, úspěch se dostaví.
1. 8. 2013
TERAPIE LÁSKOU
(komedie/drama, 122 min, přístupný od 12 let, dabing)
Pat (Bradley Cooper) se po osmi měsících strávených
v psychiatrické léčebně vrací ke svým rodičům (Jacki
Weaver a Robert De Niro), kteří se mu ze všech sil snaží
pomoci postavit se na vlastní nohy. Sám Pat je odhodlaný zásadně změnit svůj život, což pro něj znamená
především znovu najít cestu ke své manželce Nikki
(Brea Bee). Jednoho dne ovšem potká Tiffany (Jennifer
Lawrence), nevyzpytatelnou a záhadnou dívku v depresi s kupou vlastních problémů.
2. 8. 2013
BUDULÍNKOVA STEZKA
6. 6. 2013
Letošní Budulínkova stezka byla
netradiční nejen přesunem termínu, ale
i změnou trasy z důvodu povodní.
Cesta vedla od školní tělocvičny na
most, dále k infocentru, přes náměstí
Školní ulicí a pěšinkou do Tyršovy ulice, kde jsme stezku zakončili.
Na začátku procházky se děti pozdravily s Taťkou Šmoulou a hned jim bylo
jasné, že letos je budou cestou provázet
Šmoulové. U Farmáře vozily melouny
kolečkovým slalomem, u Mlsouna vyráběly šmorůvky na dort, u Kutila pomohly šroubovat matičku a šroub, u Siláka
si vyzkoušely zvednout činku, cestou
překonaly i lávku a pavučinu u Gargamela, u Malíře si zkusily barvit vodovkami a na konci stezky čekala Šmoulinka s odměnou.
TADY HLÍDÁM JÁ
(komedie, 107 min, přístupný)
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život...
k lepšímu.
SIGNÁL
3. 8. 2013
(komedie, 115 min, přístupný)
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu
odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci, Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk).
začátek cca ve 21.30 hodin * vstup zdarma * změna programu vyhrazena
Městské kulturní středisko Dobřany pořádá
DISCEO
NS
FOR TE
Děkujeme všem, kteří pomáhali na
stanovištích, městu Dobřany za přispění
z Grantového dotačního titulu a hlavně
dětem a rodičům, kteří nás potěšili svou
účastí i přes již zmíněné změny, a doufáme, že si to užili stejně jako my:)
Těšíme se na další ročník a přejeme
všem krásné léto a konečně stálé počasí.
23. 7. 2013
19.00 – 21.30
Náměstí T.G.M. / Dobřany
y
21.30 Filmová místa k filmu Discopříběh
Promítání filmu Discopříběh
Občerstvení zajišťuje Staročeský catering s.r.o.
DJ
ROCKSTAR
MC Budulínek
Akce byla podpořena z Grantového
dotačního titulu města Dobřany
strana 13
OSLAVY 770. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA
strana 14
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SLOVINSKO - SEZNÁMIT SE ZA 3 DNY A ZŮSTAT PŘÁTELI NA CELÝ ŽIVOT
Ať staří nebo mladí, zkrátka - každý
ví, že už pěknou řádku let máme partnerství se slovinskou školou v Brežicích. Letos vyšla řada na nás. Žáci
naší Základní školy vyrazili do světa!
Ve středu večer, když zbývala jen noc
do odjezdu, měli všichni plné ruce práce, aby sbalili potřebné i nepotřebné
„nesmysly“. Na facebooku se každý radil,
domlouval a přemýšlel o všem, co ještě
neměl sbaleného. „Účastníci zájezdu“ se
nemohli dočkat vytouženého rána, které pro mnohé z nich bylo první cestou
do Slovinska. Slunce vyšlo a my jsme se
se svými mohutnými kufry setkali před
školou, abychom se na 4 dny rozloučili s naším městem. Celá „výprava“ dětí
a učitelů nasedla do autobusu, naposledy jsme zamávali svým rodičům a autobusu se spolehlivými řidiči se konečně
otočila kola. Každý se pohodlně usadil,
aby mohl v autobuse strávit přibližně
10 hodin. Zrána každý spal a v autobuse bylo ticho. Jakmile ale udeřila
10. hodina, najednou celý autobus ožil.
Někdo pouštěl písničky, někdo hrál
hry na mobilu a někdo zpíval u kytary.
Cesta byla dlouhá, a proto jsme docela
často stavěli. Vždy když jsme přijeli na
nějaké odpočívadlo, všichni se nahrnuli
na záchody a hned nás bylo všude plno.
Nadechli jsme se čerstvého vzduchu
a opět nasedli do autobusu. Jednou
jsme také stavěli u benzinové pumpy,
vedle které byl nějaký zverimex. Místo
toho, abychom se nahrnuli na záchodky, nahrnuli jsme se do zverimexu, kde
prodávali malá štěňátka čivavy, proto
jsme se zde zdrželi nejdéle.
S malým zpožděním jsme dorazili do
Brežic. Po přivítání nás odvedli do velice
prostorné školní jídelny. Posedali jsme
si na židle a české děti netrpělivě čekaly, jak to dopadne, kdo u koho bude. Po
nervy drásajícím rozdělování si nás Slovinci vzali do svých rukou a odvedli nás
k sobě domů.
V pátek ráno jsme měli sraz ve škole a poté jsme se odebrali na sledování
festivalu Žogarija, na kterém hráli naši
nejmladší různé sportovní aktivity. Poté
přišla na řadu naše kulturní vložka.
Přešli jsme ze školního hřiště do kulturního domu v Brežicích, kde skoro celá
výprava měla připraveno muzikálové
vystoupení Z pohádky do pohádky. Po
dobu festivalu naši umělci „vypilovávali“ poslední chybičky při generálce.
Zbývalo posledních pár minut. Nervozita stoupala a napětí přibývalo. Jako
předskokani vystoupila naše taneční
skupina K&F se skupinovou latinou.
Hudba dohrála, na podium vstoupila
vypravěčka našeho muzikálu a už to
začalo. Muzikál sklidil slušný potlesk
a my „herci“ jsme byli rádi, že to máme
za sebou. Slovinci i děti ze Zagrebu také
měli připravená nějaká čísla, a tak jsme
zhlédli ještě jiné typy vystoupení s hudbou. Děti z Brežic si pro nás připravily
skvělý muzikál Mačko Muri. Následoval
oběd ve školní jídelně. Nacpali jsme si
svá bříška a hurá „domů“, čekalo na
nás volné odpoledne. V pozdní (deštivé)
odpoledne pro nás měl být připraven
piknik ve venkovních prostorách školy,
bohužel nám počasí nepřálo, a tak se
hry jako florbal, bowling fotbal a titanik
hrály uvnitř školy. Po piknikové večeři
jsme ze školy odešli do rodin.
V sobotu ráno nás rozdělili na několik menších skupinek, vydali jsme se
na Městský úřad, kde byla slavnostní
otevření výstavy, na níž jsme také měli
zhruba 50 výkresů na téma Dobřanské historické památky. Naši folkloristi
z Vozembachu, sourozenci Kordíkovi, zahráli a zazpívali, muzikálový sbor
zazpíval pár našich zlidovělých písní.
Pak jsme šli na prohlídku města. Na
brežickém hradě jsme na závěr procházky spatřili vystoupení historických tanců. Po obědě ve školní jídelně následoval
celý volný den. Téměř všichni se vypravili do aquaparku do Čateže nedaleko
Brežic. Poslední večer nás čekal velký
koncert pod širou oblohou na nádvoří
brežického hradu s lublaňským armád-
ním big bandem. Pak už loučení s celou
rodinou a poslední noc ve Slovinsku.
Ráno. Vzít všechny své věci, přijet
ke škole, dát je do autobusu, rozloučit
se a odjet. Tomu nejhoršímu (návratu domů), bohužel, se nedalo vyhnout.
Se slzami v očích jsme nastoupili do
autobusu a naše poslední pohledy směřovaly k našim přátelům! Autobus se
rozjel a my jsme ze všech sil se slzami v očích mávali na rozloučenou. Pro
některé z nás byla tahle cesta do Brežic
poslední, a proto se slzám nikdo nedokázal ubránit. Půl hodiny po odjezdu
bylo v autobuse ticho, protože každý
ještě vzpomínal na úžasné dny strávené
v Brežicích. Po hodince už smutek opadl
a autobus zase ožil. Při zpáteční cestě
jsme se zastavili na mořských soliskách,
kde jsme se dozvěděli, jak se zde vyrábí
sůl. Prohlídka byla v angličtině a začalo při ní velmi hustě pršet, proto jsme
se rychle vydali na oběd do centra školy
v přírodě, kam jezdí také děti z Brežic.
Pochutnali jsme si na báječném rizotu
a už opravdu směřovali do Čech. Naše
zastávky byly opět velmi časté, a proto jsme dorazili do Dobřan v půl druhé
v noci, kde už na nás čekali netrpěliví
rodiče, aby nám pomohli dostat se do
postele. Ležet ve své posteli byl ten nejlepší pocit, ale zároveň nám bylo líto, že
už se do Slovinska nikdy nepodíváme.
Jestli ještě nebudete vycházet ze školy, určitě se tohoto výměnného pobytu
zúčastněte, protože se seznámíte s lidmi,
na které budete vzpomínat celý život.
Žogarija tým
Vernisáž výstavy
Na soliskách
Kateřina Mafková a Dominika Hrádková, 8.B
Učitelé při výstupu k sv. Vítu
strana 15
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PROJEKT BÁDEJME SPOLU (COMENIUS REGIO)
ANEB 4. BADATELSKÝ DEN NA ZŠ DOBŘANY
Na podzimní 3. badatelský den
s tématem Plod jsme ve 2. pololetí navázali 4. badatelským dnem na téma jarní
– Květ.
4. badatelský den byl určen pro žáky
4. ročníku a pro jednotlivé třídy se
uskutečnil v těchto dnech: 24. 5. pro
4.C, 28. 5. pro 4. A a 29. 5. pro 4. B.
Pro žáky ze 7.- 9. tříd, kteří se v jednotlivých týmech pod vedením vyučujících
přírodovědných předmětů připravovali
na roli tzv. mentorů, to znamenalo obětovat svůj volný čas a co nejsvědomitěji
se připravit. Příprava zahrnovala výběr
badatelských činností – pokusů, příkladů, nachystání potřebných pomůcek,
ale také výdrž a trpělivost při nácviku
všech činností s cílem vysvětlit mladším
spolužákům prováděné pokusy a ochotně je vést k dalšímu bádání. Vedoucí
stanovišť – vyučující přírodovědných
předmětů a lektoři Střediska ekologické výchovy Ametyst - připravili pracovní listy a Osvědčení badatele. I čtvrťáci
se připravovali nejen tím, že se těšili
a vyptávali, kdy už ten badatelský den
bude, ale také tím, že v dubnu navštívili odbornou učebnu přírodopisu na
2. stupni, kde je žáci přírodovědných
praktik učili zacházet s lupou a mikroskopem, nacvičili s nimi přípravu mikroskopického preparátu a zakreslování
detailů pozorovaných přírodnin tak, jak
jim je mikroskop odhalí. Po zvládnutí
všech přípravných prací nás čekaly tři
dny společného bádání.
Žáci 4. tříd byli nejprve na 2. stupni
přivítáni a po představení jednotlivých
týmů mentorů a vedoucích stanovišť,
rozdání pracovních listů pro zaznamenávání pozorování, výpočtů a výsledků
pokusů se vydali ve tří- či čtyřčlenných
skupinkách za bádáním na jednotlivá
stanoviště. Během dopoledne se vystřídali na šesti stanovištích, na nichž se
vžili do role badatelů biologů - botaniků, matematiků, chemiků, fyziků
a ekologů.
Na 1. stanovišti s názvem „Zkoumáme květy lupou a mikroskopem“ byly
připraveny preparáty z různých částí
květů a „čtvrťáci“ měli za úkol si jednotlivé preparáty prohlédnout mikroskopem a porovnat je s nákresy v pracovním listu a zakroužkovat, co přesně
viděli. Pomocí lupy a binokulární lupy
si prohlédli květy několika rostlin (např.
hluchavky, prvosenky, mochny, tulipánu), oddělili z nich pestík a tyčinky
a po detailním prozkoumání zakreslili
a popsali tyto části do pracovního listu.
strana 16
Mikroskopem odhalovali rozmanitost
tvaru a povrchu pylových zrnek z různých květů, pokusili se zakreslit detaily,
které jsou okem neviditelné, ale pěkně
pozorovatelné mikroskopem, a určovali,
která pylová zrnka přenáší vítr a která
hmyz. Na závěr řešili na interaktivní
tabuli úkoly o květech a jejich částech.
Stanoviště přírodopisu
Na 2. stanovišti nazvaném „Květy v číslech a skládačkách“ se „čtvrťáci“ spolu
s mentory zabývali souměrností květů.
Na interaktivní tabuli si sestavili svůj
vlastní pravidelný a souměrný květ. Na
květu tulipánu zkoumali počet a umístění okvětních lístků, tyčinek a pestíku.
Poté počítali, kolik okvětních lístků, tyčinek a pestíků obdržela maminka v kytici sestavené ze 17 tulipánů. V příkladu
o růžích zjišťovali, kolik bylo na záhonu
červených a kolik bílých keřů růží, když
celkem jich bylo vysazeno 27 a věděli,
že keřů bílých růží bylo o 5 méně než
červených. V dalším úkolu podle předloženého obrázku rýsovali souměrnou
květinovou mísu a mohli si ji vyzdobit
květy dle svého uvážení. Na situačním
obrázku řešili, jak se o 15 záhonů může
rozdělit 5 sourozenců, aby každý dostal
stejný počet stejně osázených záhonů.
Nakonec si technikou origami s pomocí
mentorů složili z papíru tulipán, který
si odnesli na památku.
Na 3. stanovišti „Zkoumáme květy
– barviva v květech“ si čtvrťáci v roli
badatele chemika vyzkoušeli několik
chemických pokusů s pomocí mentorů
„osmáků“. Nejprve z květů ibišku získali barvivo, které slouží jako tzv. indikátor pro rozlišení kyselého a zásaditého
prostředí změnou zbarvení. Poté ověřili
účinnost získaného barviva v kyselém
(ocet) a zásaditém prostředí (roztok
sody) a porovnali jej s účinky univerzálního indikátorového papírku. Svá
pozorování si zaznamenali do pracovního listu. V pokusu „Měníme barvu
květů – barevné změny květů v různém
prostředí“ se přesvědčili, že vložíme-li
květ (např. rozrazilu – „bouřky“, nebo
šeříku) do různých prostředí, kyselého (např. ocet) nebo zásaditého (např.
roztok sody), květy změní svoji barvu –
v kyselém prostředí zčervenají, v zásaditém zezelenají/zmodrají. Pokusem
„Chemikova zahrádka“ si podle návodu
založili kvetoucí zahrádku z krystalků
chemických látek, které představovaly
„semínka“, z nichž vyrostly vláknité,
rostlinám podobné útvary „květů“ různých barev. Svou zahrádku si zakreslili
do pracovního listu. Protože květy jsou
zajímavé nejen svou barevnou krásou,
ale také svými vůněmi využívanými
k výrobě parfémů, opatrně (jako „chemici“) si čtvrťáci zkusili přičichnout ke
vzorkům vůní a určit, z které květiny
pochází a která vůně pro ně byla nejpříjemnější. Květy některých rostlin
jsou využívány pro své léčivé účinky,
např. květ měsíčku lékařského. Každý
čtvrťák si vyzkoušel připravit podle jednoduchého návodu měsíčkovou mast,
kterou si spolu s návodem na použití
odnesl domů.
Stanoviště ekologie I
Na 4. stanovišti „Květy ve fyzice“
čtvrťáci provedli za pomoci mentorů
několik fyzikálních pokusů a zjišťovali
jejich podstatu. Pozorovali bílé květiny vložené do nádob s vodou, s modrým a červeným inkoustem a hledali
odpověď na otázku, proč květy změnily
barvu. V jiném pokusu si z barevného
papíru vystřihli květ, složili jej v poupě
a položili do nádoby s vodou na hladinu, pozorovali a vysvětlovali, co a proč
se stalo. Z modelíny si vytvarovali květ
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
narcisky a květ tulipánu, vložili jej do
vody, pozorovali a porovnávali, co se
s květy stalo a proč. V pokusu „Květy
a volný pád“ nejprve dva stejné květy
vystřižené z tvrdého papíru pustili ze
stejné výšky a sledovali rychlost dopadu, pak jeden z květů přeložili na polovinu a opět sledovali rychlost dopadu
květů z výšky. Porovnáním pokusů hledali rozdíl. Nakonec se zaměřili na květy
a povrchové napětí. Květy sedmikrásek
vložili do nádoby s vodou a pozorovali,
jak plavou na hladině, pak ponořili prst
do saponátu a opatrně se dotkli hladiny uprostřed nádoby, pozorovali a do
pracovního listu si zakreslili, jak květy
reagovaly.
Na 5. stanovišti „Využití květů léčivých
bylin“ se badatelé „čtvrťáci“ zabývali
otázkami, kde a jak lze sbírat a uchovávat bylinky. Popisovali jednotlivé části
rostliny a u vybraných léčivek určovali,
která část se sbírá a k čemu se využívá,
ukázali si, jak z předložených léčivek
založit herbář. Pak si ještě vyrobili třezalkový olej, který si odnesli domů, snad
dle pokynů v pracovním listu ho nechají
správně louhovat 40 dní a využijí v rodinách podle návodu.
Na 6. stanovišti „Stavba květu a opylení“ prozkoumali, porovnali a zakreslili květ s nerozlišenými a rozlišenými
květními obaly (tulipán a petunie). Na
květenstvích dvou různých rostlin určovali podle uvedených znaků, jak jsou
květy přizpůsobené k opylení větrem
a jak k opylení hmyzem. V posledním
úkolu bádali nad tím, jak se jeví květy významnému opylovači - včele, proč
včela vidí v jiném barevném spektru než
člověk. Obrázek květin označených číslicemi v pracovním listu vybarvili podle
zadání. Výsledný barevný obrázek, který znázorňoval, jak vidí včela, porovnali s obrázkem, jak vidíme my, lidé,
a popsali, jaký je rozdíl.
Každý žák 4. třídy měl možnost ohodnotit jedním až třemi smajlíky do květinových rámečků v pracovním listu, jak
se mu badatelská práce na jednotlivých
stanovištích líbila.
Je příjemné a potěšující, že z množství
udělených smajlíků jednotlivým stanovištím lze konstatovat, že se „čtvrťákům“ badatelské činnosti líbily, že se od
mentorů dozvěděli nové poznatky a při
pokusech si osvojili nové dovednosti.
Při závěrečném vyhodnocení každý
„čtvrťák“ obdržel Osvědčení badatele
s květinovým motivem.
Také mentoři z řad žáků 2. stupně
měli možnost ze svého pohledu zhodnotit práci na stanovištích, svoji přípra-
vu, co se dařilo či nedařilo, jaký přínos
badatelské dny mají.
Mentoři uvedli:
• že se jim práce většinou dařila
• že je bavilo předávat poznatky,
dovednosti a pomáhat při pokusech
mladším spolužákům
• že čím více badatelských dnů absolvovali, tím se stávali jistějšími při
práci s žáky nižšího stupně
• že svým způsobem badatelský den
byl pokaždé jiný díky rozmanitosti
žáků, že „každá třída měla něco do
sebe“
• že by uvítali více badatelských dnů
• že si vyzkoušeli být učitelem a že to
není vůbec jednoduché
• že někteří zjistili, že by učitelem asi
být nemohli/nechtěli
Při pátečním Badatelském dni navštívili za doprovodu našeho pana ředitele
všechna stanoviště zástupci partnerské
německé Reálné školy z Obertraublingu
– pan zástupce Bernd Namislo a paní
učitelky Alexandra Schärtl a Mirka
Putz. Cílem jejich návštěvy byla kromě
jiného i příprava další spolupráce obou
našich škol, včetně spolupráce projektové. Němečtí kolegové byli průběhem
našeho badatelského dne vysloveně
nadšeni.
Dvouletý mezinárodní projekt Bádejme spolu v programu Comenius Regio
podpořený z grantu Národní agentury
pro evropské programy a realizovaný
dvěma partnerskými regiony/městy,
německým Městem Bad Salzuflen a jeho
partnerskými institucemi Reálnou školou Eduarda Hoffmanna, Základní školou Elkenbreder Weg a Zdi- centrem
Lippe.MINT a naším Městem Dobřany
s partnerskými institucemi ZŠ Dobřany
a Střediskem ekologické výchovy Ametyst, o.s. Plzeň, v tomto školním roce
končí.
Na úplný závěr děkuji všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu celého projektu a především badatelských
dnů, všem zapojeným týmům mentorů,
jejich pedagogům a lektorům SEV Ametyst, žákům 4. a 5. tříd nižšího stupně, jejich třídním učitelkám, za pomoc
v organizačních záležitostech děkuji
řediteli školy J. Šedivému, hospodářce
J. Bultasové, sekretářce M. Vítové, Městu Dobřany a administrátorce projektu
J. Milotové, děkuji také těm kolegům
a kolegyním, kteří měli pochopení, trpělivost a projevili vstřícnost při organizačním zajištění průběhu projektu.
Mgr. Alena Boudová,
koordinátorka projektu
SOUTĚŽ „ŘEMESLO MÁ
ZLATÉ DNO“
V roce 2010 dala současná senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová,
CSc. podnět k podpoře rozvoje řemeslné výroby v Plzeňském kraji a zároveň
vyhlásila 1. ročník výtvarné soutěže
„Řemeslo má zlaté dno“. Letošního 4. ročníku, který byl vyhlášen pro střední a základní školy, se zúčastnila i ZŠ
Dobřany. Přihlášeny byly keramické
výrobky žaček Karolíny Blažkové (koule - světelný objekt) a Petry Richterové
(váza). Obě dívky se v silné konkurenci
rozhodně neztratily. V divácké soutěži
zvítězila Karolína Blažková, která převzala z rukou náměstka hejtmana pro
oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Jiřího Stručka diplom
a zbrusu novou mp3. Petra Richterová
obdržela diplom a drobnou věcnou cenu
za účast v soutěži. Vyhlášení výsledků
se konalo pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance 13. 6.
2013 v plzeňské Techmanii. Bylo možno si prohlédnout i dalších 60 výrobků
z ostatních přihlášených škol. A že bylo
na co koukat! Ocenění účastníků a vítězů soutěže bylo obohaceno zaměstnanci
Techmanie pokusy s tekutým dusíkem,
zvukem a pěveckým vystoupením dětí
z dětského domova Domino. Po vyhodnocení čekalo na účastníky občerstvení v podobě švédských stolů s ovocem, sladkostmi a uzeninami. Akce
byla skvěle zorganizovaná, odehrála se
v důstojném prostředí, byla zaštítěna
významnými osobnostmi kraje. Děkujeme oběma žákyním za reprezentaci školy a paní učitelce Šindelářové za vedení
keramického kroužku a za přihlášení
výrobků do této soutěže.
Za školu společně napsali
V. Kouřil a P. Richterová
strana 17
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PROJEKT COMENIUS REGIO – PARTNERSKÁ SCHŮZKA
V NĚMECKÉM BAD SALZUFLEN
Ve dnech 21. – 24. 4. 2013 se čtyři
učitelky, pan ředitel naší Základní školy a lektor Střediska ekologické výchovy
Ametyst zúčastnili partnerské schůzky
v městě Bad Salzuflen ve Vestfálsku.
Na programu setkání bylo projednání
organizačně administrativních záležitostí dosavadního průběhu projektu, jeho
dokončení a příprava závěrečné zprávy.
V pondělí 22. 4. jsme byli přijati starostou města Bad Salzuflen panem
Dr. Wolfgangem Honsdorfem a dalšími
představiteli města. Za Město Dobřany
se setkání zúčastnil pan místostarosta
Martin Sobotka. Na závěr setkání na
radnici jsme se podepsali do pamětní
„Zlaté knihy“ města Bad Salzuflen. Poté
jsme absolvovali další aktivity pečlivě
připravené německými partnery.
Jedno z pracovních setkání se uskutečnilo ve vzdělávacím středisku ZDI
Lippe ve městě Lemgo, které je partnerskou institucí na německé straně
projektu. Ředitel střediska pan Markus
Rempe nás seznámil s funkcí ZDI centra. Centrum nabízí programy zaměřené na MINT předměty (přírodovědné
a technické předměty) pro děti od MŠ
až po univerzitní studenty s důrazem
na experimentální činnost. Ve stejném
areálu se nachází také IKU – OWL centrum, výukové centrum pro průmyslové
zpracovávání plastů, kde se studenti seznamují s různými technologiemi
a stroji na zpracování plastů. Intenzivní
výcvik ve středisku je přínosem pro studenty i pro firmy, které se spolupodílejí na financování výcvikového centra.
O prázdninách centrum také pro zájemce pořádá experimentální kempy.
Prohlídka židovských památek v Bad
Salzuflen
Zástupci města Bad Salzuflen pro nás
zorganizovali prohlídku míst s výkladem
o životě Židů v Bad Salzuflen v předválečném období až do současnosti. Při
přípravě pondělní večeře jsme využili
kooperativní práci ve smíšených česko-
strana 18
německých skupinkách pod vedením
zkušeného šéfkuchaře - učitele praktické výuky z hotelové školy pana Bruna.
Připravili jsme rukolové noky s různými
druhy listového salátu se šalotkou a balzamikovou zálivkou, hovězí závitek se
špenátem a slaninou, zeleninové špagety a přílohu houskový knedlík, dezertem
bylo tvarohové soufflé s dušenou rebarborou a jahodami. České bramboráčky
připravené skupinkou pod vedením paní
učitelky Nazarovové měly také úspěch.
Na badatelském dnu v Reálné škole
V úterý jsme se zúčastnili badatelského dne na téma Magnetismus, kde žáci
4. ročníku Základní školy pod vedením
„mentorů“ z 5. ročníku Reálné školy postupně provedli 10 experimentů
a výsledky svého pozorování zapisovali
do pracovních listů. Po ukončení badatelských aktivit jsme předali žákům
4. třídy výkresy našich žáků z 5. B třídy
s popisem stanovišť z našeho podzimního badatelského dne. V Reálné škole jsme si zblízka prohlédli také solární
panely instalované na střeše školy.
V úterý odpoledne jsme navštívili
město Detmold. Při komentované prohlídce Zemského divadla (Landestheater Detmold) jsme nahlédli do zákulisí,
do výrobny kulis a dekorací, do šaten
herců, skladu rekvizit a skladu kostýmů. Další částí programu byla návštěva zámecké rezidence knížecího rodu
z Lippe. Následná procházka historickým centrem Detmoldu s krásnými
hrázděnými domy nás okouzlila.
Po celou dobu pobytu se o nás němečtí
přátelé výborně starali. Poslední partnerská pracovní schůzka splnila svůj záměr,
proběhla v příjemné atmosféře. Projekt
končí, ale navázané přátelství, vzájemné
obohacení při návštěvách badatelských
dnů, výměně zkušeností a nápadů z celé
realizace projektu je pro nás i pro žáky
naší školy velkým přínosem.
Mgr. Alena Boudová,
koordinátorka projektu
ČINNOST „DELFÍNŮ“
V KOSTCE
8. května - celodenní výlet do Mariánských Lázní, projížďka mašinkou po
městě, přehlídka maket zámků a hradů, zpívající fontána
15. května - 17 zástupců skupiny –
dětí, vedoucích a maminek se zapojilo
do prodeje „kytiček“ v rámci Českého
dne proti rakovině. Prodáno 650 kytiček, zisk 15 961 korun.
16. května jsme mezi námi uvítali
pana starostu M. Sýkoru, abychom
mu předali ocenění pro MěÚ Dobřany za dlouhodobou pomoc města naší
skupině udělené Krajskou organizací
Pionýra – Mecenáš Pionýra.
23. - 25. května Bambiriáda v Plzni
– přehlídka volnočasových aktivit různých sdružení, která se věnují dětem.
Téma bylo Dětství v proměnách času,
tj. jak se bavily děti dřív a teď.
1. června - Den dětí v Dobřanech.
Tak jako každý rok jsme pomohli se
dvěma stanovišti na biotopu Kotynka.
7. - 9. června – Kdyně – Republikové
setkání oddílů pod názvem Tajemství
hradu Rýzmberk. V kempu Hájovna
se sešlo přes 600 účastníků z různých koutů republiky, kteří nejen
osvobodili ze zakletí Bílou paní Apolenu z Rýzmberka, ale navázali řadu
nových přátelství, vyzkoušeli si řadu
aktivit – aquazorbing, skákací boty
apod. Domů si odvezli placku a přívěšek z akce a další odměny, ať sladké
či praktické.
Více vč. fotogalerie na www.dobrany.
pionyr.cz
Libuše Nejedlá
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
dí lidé navštěvující Klub, ale i mládež,
která do Klubu nechodí, což pracovnice
potěšilo.
STOP DROGÁM!
Téma drogové problematiky a informovanosti mladých lidí o možných
důsledcích je v současné době aktuální, může se s ním setkat kdokoliv z nás.
Drogová problematika se již netýká pouze velkých měst, kde je větší anonymita, ale zasáhla i menší města a vesnice,
kde se schází mladí lidé a experimentují
s nelegálními drogami. Ani město Dobřany se tomuto sociálně patologickému
jevu neubránilo, i zde se rozšířilo užívání návykových látek u mladých lidí.
Problémem je také stále se snižující věk
experimentátorů.
Exkurze do K - centra
Zabránit mladým lidem, aby se s drogou setkali, je nemožné, nelze je izolovat od vrstevníků, zakázat jim chodit do
školy, proto jedinou možností, jak na
tuto situaci reagovat, je preventivní činnost a nabízení smysluplného a aktivního trávení volného času, protože často
první experimentování s drogou je pouze důsledkem nudy, zvědavosti a tlaku
vrstevníků. Z tohoto důvodu také vznikl
v Dobřanech nízkoprahový Klub Echo
pro děti a mládež.
Preventivní beseda od pracovnic P - centra
Měsíc květen věnovaly pracovnice Klubu Echo drogové problematice,
naším společným heslem bylo STOP
DROGÁM! Aktivit zaměřených právě
na toto téma se zúčastnili jednak mla-
Program projektu STOP DROGÁM!
byl opravdu nabitý:
1) vyrábění nástěnky o drogách
2) 15. 5. promítání filmu „Candy“
týkající se drogové tematiky
3) 16. 5. exkurze do K – centra v Plzni, kde se již pracuje s lidmi závislými na návykových látkách
4) 23. 5. Preventivní interaktivní
beseda vedená zkušenými lektorkami z P – centra v Plzni, střediska
primární prevence, CPPT, o. p. s.
Během jednotlivých aktivit se mohly
děti a mládež dozvědět mnoho zajímavých a užitečných informací. Měly jsme
radost hlavně z hojné účasti na těchto akcích a zájmu mládeže o drogovou
problematiku. Za uskutečnění tohoto
programu děkujeme městu Dobřany,
které projekt STOP DROGÁM! podpořilo
z Grantového dotačního titulu.
Za Klub Echo pro děti a mládež Bc.
Adéla Kulhánková
Další podrobnosti o klubu Echo
můžete získat na www.diakoniezapad.cz/ nebo na facebook.com Klub
Echo.
Občanské sdružení Budulínek
pořádá
LETNÍ DĚTSKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
(5. ročník)
pro děti prvních až čtvrtých tříd
ZŠ Dobřany
v termínu 5.–9. srpna 2013
Tábor probíhá denně v rozmezí
8.00 – 16.00 hodin,
zázemí na 1. stupni Základní školy,
obědy a pitný režim zajištěn.
Hlavním tématem tábora jsou ,,Detektivové” a proto jako při každé správné
detektivní činnosti nemůžeme prozradit předem příliš mnoho informací, ale
nuda to určitě nebude...... ☺
Též nebudou chybět hry, sportovní
i jiné soutěže nejen k danému tématu.
Bližší informace a přihlášky u pí
Adamcové (tel. 607 841 079) nebo
u pí Umnerové (tel. 604 99 418).
Slavnostně oblečení žáci a žákyně 9. ročníku ZŠ Dobřany se svými třídními učitelkami
se 28. 6. 2013 sešli v obřadní síni dobřanské radnice na tradičním rozloučení k ukončení povinné devítileté školní docházky. Po milém proslovu pí místostarostky D. Terelmešové a přímo k srdcím mířených slovech p. ředitele J. Šedivého byli vyhodnoceni 3 žáci
a 3 žákyně, kteří nasbírali během celých 9 let ve školních lavicích nejvíce jedniček. Malé
dárky dostali pak ti žáci a žákyně, kteří školu reprezentovali ve vědomostních i sportovních soutěžích, pomáhali při organizaci školních akcí, pracovali v redakci Podlavičníku
a ve školním Senátu.
strana 19
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
V měsíci červnu proběhly dva absolventské koncerty. Marie Kordíková, Klára Sobotková a Šárka Kučerová tak ukončily I. cyklus studia ve hře na zobcovou flétnu, klavír
a dudy.
Na závěrečném koncertu v sále ZUŠ vystoupili nejen žáci, ale také jejich rodiče. Na fotce
Markéta Regentová a Jiří Němeček se svými tatínky. Jen tak dál!
Markéta Benediktová, Markéta Tichotová (příčná flétna), Ondřej Hodan (zobcová flétna)
a Štěpánka Jindrová (kytara) rovněž završili svá studia na ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech absolventským vystoupením.
strana 20
Na konci školního roku proběhlo také
závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru Bosýma nohama III. Na fotce
chlapecká taneční třída v choreografii
s názvem Vesmírná fantazie.
Koncert vítězů a laureátů se konal uprostřed měsíce června a nesl se v duchu
naprosté pohody, legrace a uvolnění.
Na fotce Šimon Mertl.
Závěrečný koncert ZUŠ J. S. Bacha Dobřany se konal ve farním sále v Plzni Liticích. V programu se kromě komorních
a orchestrálních skupin představil seniorský taneční soubor Dobřanské bábinky a Pěvecké uskupení dobřanských
učitelů. Závěr koncertu patřil nově nastudované operce panů Z. Svěráka a J. Uhlíře „O dvanácti měsíčkách“.
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
RYBÁŘI
Letos prostě počasí rybářům moc
nepřeje. Začátkem druhé poloviny
května jsme si již dělali naději na teplé večery a noční lovy úhořů, ale vše
zhatily dlouhotrvající deště. Řeka se
vylila z břehů a bylo po chytání. Ještě že v Dobřanech nezpůsobují povodně žádné škody. Když pak voda začala
klesat a ryby začaly brát, přišel další
prudký déšť a voda byla venku znovu,
navíc silně zakalená. Vyšší stav vody
byl i 16. června, kdy bylo zahájení sezóny lovu dravců. Vyšší hladina a silnější
proud většinu lovců odradilo. Odradit se
ale nedal pan Josef Baumruk ml., který
vyrazil brzy ráno na „své místo“ pod starým mostem. Povedlo se mu ulovit dva
krásné cejny okolo 50 cm (mimochodem
v pátek před tím, když hladina v řece
poklesla a voda se vracela z luk strouhou nad starým mostem, jsem si také
pěkně zachytal). Při dalším záběru na
rohlík mu bylo jasné, že tohle nebude
žádná čudla. Ryba vyrážela střídavě po
proudu, pak proti vodě k mostu. A tah
byl obrovský. Když pak spatřil velikánské kapří tělo, jak ryba projela pod ním,
úplně se prý rozklepal. A ještě víc, když
si uvědomil, že ryba visí na malém háčku a že má s sebou poměrně malý podběrák. Zoufale prý prosil lidi jdoucí po
mostě, aby mu pomohli nebo zavolali
švagra s velkým podběrákem, ale všichni se omlouvali, že spěchají do práce,
a jako na potvoru nikde okolo žádný
rybář. Zkrátka a dobře, musel si pomoci sám. Třikrát mu kapr z malého podběráku vyskočil. Nakonec nezbylo, než
vlézt na kraj do vody. Teprve potom se
mu po půlhodinovém boji podařilo kap-
ra zdolat. Měřil 89 cm a vážil 12,60 kg.
Pepíka znám dlouho, často se u řeky
potkáváme. Vážím si ho jako rybáře, ale
také proto, že kdykoli bylo na rybárně
potřeba něco udělat, vždy ochotně přišel. Proto mu jeho životní úlovek ze srdce přeji.
V sobotu 1. června pořádalo MěKS
kulturní akci ke Dni dětí na biotopu. Také rybáři zde měli svůj stánek.
V akváriu si mohly děti zblízka prohlédnout některé ryby, žijící v Radbuze. Velkému zájmu se těšili dva úhoři kroutící
se na dně akvária. Vedle si mohly děti
vyzkoušet házení udicí na cíl nebo lov
umělých „ryb“. Po desáté hodině se ale
obloha zatáhla a začalo pršet. Nezbylo,
než vše rychle sbalit a končit. Ale i tak
se větší část dopoledne povedla.
To 22. června, kdy místní organizace
ČRS Dobřany pod patronací MěKS Dobřany pořádala dětské rybářské závody,
nám počasí přálo. Bylo polojasno a příjemně teplo. K rybníku Dolní Kotynka dorazilo třicet malých závodníků,
většinou doprovázených týmem nosičů, mechaniků, poradců a fotografů.
Nejmenší závodník byl čtyřletý Jakub
Kozický. Chytalo se od 8 do 10,30 hod.
Někomu ryby braly jedna za druhou,
jiný zase viděl sotva zabrat. Bez úlovku
ale zůstali jen čtyři závodníci. Brali většinou jen menší kapříci mezi 20 - 30 cm.
Největší rybu - amura 58 cm – ulovil
Jakub Šefl. A kdo nachytal nejvíc ryb
a umístil se na nejvyšších stupních?
Díky sponzorům dostali všichni
závodníci malé občerstvení – pitíčko,
tatranku, lízátka a dle umístění i pěkné ceny dle vlastního výběru. Hlavním
sponzorem bylo město Dobřany, dále
pak ČEVAK a FOTO Dobřany. Letos
byly navíc za 1.- 3. místo uděleny krásné poháry a medaile, které věnovala
paní Terelmešová. Všem sponzorům
a paní Terelmešové moc děkujeme.
Ceny nakonec vyšly na všechny závodníky, i ti čtyři neúspěšní dostali nějakou
drobnost.
Snad už počasí ve třetí dekádě června a hlavně pak o prázdninách bude
pro rybaření příznivější a dostaneme do
rybárny obrázky s Vašimi rekordními
úlovky.
Vladislav Šefl
1. místo – Jiří Pikl, 485 cm
2. místo – David Šefl, 478 cm
3. místo – Jakub Šefl, 459 cm
DEN SE ŠKOLNÍ
JÍDELNOU
28. srpna 2013
15.00 – 16.30 hod.
- prezentace všech hlavních
dodavatelů včetně ochutnávky
výrobků
- prohlídky varné části jídelny
- beseda s odborníkem na stravování
- malý dárek pro každého dětského návštěvníka
Na Vaši návštěvu se moc těší
vedoucí školní jídelny Renáta Černá
s kolektivem kuchařek.
strana 21
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PŘEDNÁŠKA ZAHRADNÍKA PŘEMYSLA PÍSAŘE
V pátek 21. 6. 2013 se konala přednáška plzeňského zahradníka pana Přemysla
Písaře. Opravdu velmi zajímavá beseda mladého odborníka, který se nejvíce specializuje na architektury zahrad, má opravdu ve své profesi přehled a je na úrovni.
Ovšem pro zahrádkáře fiasko, na přednášku přišlo pouze 17 lidí, i když byla ze strany
zahrádkářů propagována. Akce nebyla určena jen zahrádkářům, ale široké veřejnosti,
všem, kdo mají zájem o zahradu, pěstování květin, vylepšování domova i svého okolí. Pan Písař zodpověděl dotazy přítomných ohledně problémů při pěstování rostlin,
hlavně vysvětlil, co rostlina potřebuje ke zdárnému růstu i ochraně, jaké jsou lhůty
na postřik, zejména s ohledem na konzumaci výpěstků po aplikaci. Seznámil nás
i s novinkami na trhu u nás, srovnával se zahraničím, protože opravdu cestuje a zajímá se o svou profesi, zdokonaluje se. Přednáška se nám líbila a určitě s ním budeme
dále spolupracovat. Prosíme dobřanské občany, aby se více zúčastňovali našich akcí,
jsou i pro nezahrádkaře.
Řeřišnice je nenáročná dlouhodobě
kvetoucí parádnice. Zjara stačí zasít
několik semínek a máte na zahradě parádu až do prvních mrazů a nakonec ještě
spoustu zelené hmoty do kompostu.
ZÁJEZD NA LIPNO - STEZKA KORUNAMI STROMŮ
V neděli 23. 6. 2013 uspořádali zahrádkáři zájezd na Lipno. Prohlédli jsme si první
stezku korunami stromů v České republice. Stezka je citlivě začleněna do krajiny v okolí
Lipenského jezera a je dlouhá 675 m. Dřevěná konstrukce stezky z masivního lepeného
dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů, dřevěné zábradlí a transparentní postranní
síť jsou zárukou dokonalé bezpečnosti. Stezka je zakončena 40metrovou vyhlídkovou
věží, která je jejím opravdovým vrcholem. Z věže se nám naskytne fantastický výhled na
celou část Lipenského jezera, okolí Šumavy i Novohradské hory. Vrcholným zážitkem
je nejdelší suchý tobogán v České republice v celkové délce 52 m, který se vine středem
věže. Ke stezce vede lanovka nebo jezdí autobus, ale zdatní turisté mohou jít i pěšky.
Zájezd se skutečně vydařil, počasí bylo na objednávku sluníčkové. Připravujeme zájezd
na výstavu do Čimelic, který se uskuteční 25. 8. 2013. Zveme všechny zájemce, přihlášky u paní Drahušky Havlové v obchodě Enapo na Náměstí T.G.M.
ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ
V parném létě milujeme vodu. Na zahradě si můžeme vytvořit koupací bazén,
jezírko, rybníček, vodopád, ptačí napajedlo a další zahradní krásy. Problémem bývá
výběr vhodných rostlin k osázení jezírek. Několik zajímavých druhů vám můžeme
doporučit.
Mezi mrazuvzdorné patří: leknín, kosatec, blatouch, ďáblík, pomněnka, šmel okoličnatý, šípatka širokolistá, vachta trojlistá, kyprej vrbice, kejklířka žlutá, prustka
obecná, orobinec, ostřice. Ponořené jsou: parožnatka, růžkatec, žebratka a jiné.
Tropické rostliny: vodní hyacint, šáchor papírodárný a střídavolistý, lobelka šarlatová, dosna indická, babelka a další. Vyžadují zimní uskladnění při teplotě 10 až
12°C.
Nenáročným milovníkům vody můžeme doporučit to nejjednodušší – keramickou
nádobu. I oni se budou moci kochat krásou vodních květů.
strana 22
Také třapatka patří ke kvetoucímu
létu. Pěstuje se ze semene a na místě
vydrží řadu let. Třapatky velice lákají
motýly. Málokdo ví, že její užitek je též
v léčivých účincích. Pomáhá při kašli,
bolestech hlavy a břicha. Šťáva z kořene
účinkuje pro místní znecitlivění bolesti
a zabraňuje infekcím.
Pro osoby, které si chtějí udržet štíhlou linii, je výhodná konzumace plodů
rajčat, neboť mají nízkou energetickou
hodnotu. Jsou zdrojem vlákniny, obsahují mnoho vitamínu C a provitaminu A, který působí proti šerosleposti,
zvyšují odolnost proti infekcím a mají
protirakovinné účinky. Působí blahodárně proti vysokému krevnímu tlaku.
Lykopen obsažený v plodech rajčat má
významný protinádorový účinek, který se dá zvýšit, když do zálivky salátu
z rajčat se přidá trocha oleje, nebo se jí
se sýrem. Vědecké výzkumy ukazují, že
při pravidelné konzumaci těchto plodů
je riziko vzniku rakoviny o třetinu nižší
proti těm, co je nejedí.
Při sklizni nebo brzy po ní řežeme
višně. Mají odlišný charakter růstu než
třešně. Plodí na jednoletých plodonoších. Abychom stromy udrželi kompaktní, je nutné každoročně provést letní
řez. Nebojte se řezat dostatečně hluboko, stromům to prospěje.
Které ovoce by nemělo chybět na vaší
zahrádce? Postupně v dalších Zahrádkářských sloupcích uvedeme ovocné
druhy, jež pokládáme pro vaši zahrádku za nezbytné. Dnes začínáme jádrovinami: Pro rodinu postačí 1 až 2 stromy
letní jablko, 1 až 2 stromy podzimní jablko, 2 až 3 stromy zimní jablko,
1 strom hrušeň – spíše pozdní. Vyzkoušet můžete též výsadbu sloupcovitých
stromků.
Hezké léto a mnoho radosti z dobré
úrody přeje
Český zahrádkářský svaz
SPORT
JUNIOR CUP 2013
Dětský turnaj dvojic v pétanque se
hrál v sobotu 22. června na pétanquových hřištích ve sportovním areálu
Džungle. Turnaj byl podpořen z Grantového dotačního titulu města Dobřany
a sponzorem této akce se stalo i Dobřanské pekařství s.r.o., které pro děti
napeklo vynikající koblížky a speciální
rohlíky na hot-dog. Poté, co v 9 hodin
dorazila početná skupina dětí z Psychiatrické léčebny, byly soutěžní dvojice
rozlosovány do skupin. V těch se pak
hrálo „každý s každým“. Velice dobře
přišli připraveni hráči z léčebny. Také
loňské vítězky, Kristýna Záhorcová
s Nikolou Přibáňovou, a další favorizovaná dvojice, Viktorka Khásová s Patrikem Maškem, prošly skupinou bez
ztráty bodu. Ze hry pak vypadly dvě
nejslabší dvojice a dále se hrálo vyřazovacím systémem K.O. Tady už došlo
k prvním velkým překvapením, kdy
loňské vítězky Záhorcová s Přibáňovou
nestačily na dvojici z léčebny Horvát
– Kuklík. Další z favoritů, Khásová –
Mašek, podlehli Melkové s Giertlovou.
Někteří hráči hru opravdu prožívali
a každý bod soupeře náležitě oplakali.
A tak se dvojice z léčebny, Láďa Horvát a Lukáš Kuklík, proplakaly až do
boje o třetí místo, kde ovšem Radkovi
Horvátovi a Davidu Svobodovi nedali
nejmenší šanci a nadělili jim „kanára“.
Za to finále, boj o vítěze turnaje, byla
opravdová bitva. V té byli přeci jen o trochu lepší a zlaté poháry získali Martin Adamec s Lenkou Oravcovou, kteří
porazili Dominiku Melkovou s Pavlínou
Mertlovou, ty si odnesly poháry stříbrné. Soutěž jednotlivců v hodu na přes-
nost s přehledem a v celkovém součtu
109 cm na 3 hody vyhrál Lukáš Kuklík. Ten pak nechtěl věřit tomu, že si
odnese 2 poháry - 1 stříbrný a 1 zlatý
a neustále opakoval, že už dostal. Protože po celý turnaj bylo nádherné počasí, vítězové zářili štěstím a spokojeností, poražení nesli své prohry statečně,
pořadatelům Pétanque club Dobřany
bylo toto náležitou odměnou.
Další akcí clubu, na kterou srdečně
zveme, bude Snack cup turnaj dvojic
v sobotu 20. července.
Zdeněk Duban
strana 23
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
OHLÉDNUTÍ ZA FLORBALEM
2. ročník FTDT cup
Oddíl florbalu se snaží motivovat
ke sportovní činnosti hlavně dětskou
populaci prostřednictvím pořádaných
turnajů v Dobřanech i v blízkém okolí. Letos, 11. května, jsme pro žáky 3. 5. tříd a 6. - 9. tříd připravili 2. ročník
FTDT cupu (florbalový turnaj dětských
týmů).
Před samotným oficiálním zahájením
turnaje si proti sobě zahráli nejmladší
žáci z přípravky, které jsme rozdělili do
dvou skupin podle výkonnosti. Chlapci
tak změřili své síly na velké hrací ploše ve sportovní hale za povzbuzování
svých rodičů, babiček a dědečků. Již
v této věkové kategorii jsou vidět talentovaní hráči, kteří nad svými vrstevníky vynikají dovednostmi, jež dokáží na
hrací ploše náležitě uplatnit. V 9.00
hodin byl zahájen dopolední blok týmů
mladších žáků zápasem mezi domácími a družstvem DDM Stod. Zúčastnila
se družstva: z Dobřan, Stoda, Štěnovic
a Tlučné. Domácí družstvo v prvním
zápase vyhrálo nad soupeřem ze Stoda 5: 3. V ostatních zápasech turnaje
byli soupeři nad naše síly a to se projevilo i na konečném pořadí. Družstvo
mladších žáků obsadilo 3.místo. Zlaté
medaile a věcné ceny získalo družstvo
ZŠ Štěnovice, stříbrné medaile získal
tým FBC Crocodiles Tlučná a poslední
příčku obsadilo družstvo DDM Stod.
Medaile a ceny sportovcům přišel předat
předseda TJ Dobřany Mgr. Luděk Reitšpies. Jsme moc rádi, že i přes nedostatek času si našel chvíli na vyhodnocení
dopolední části turnaje a chceme mu
touto cestou poděkovat nejen za předání cen, ale i za jeho aktivní práci pro
rozvoj tělovýchovy v Dobřanech.
V odpoledním bloku turnaje se utkali
žáci 6. – 9. tříd. Zkušenosti hráčů této
věkové kategorie jsou již zárukou skvělé
podívané s množstvím kombinací a překrásných gólových šancí. Do sestavy
našeho družstva jsme zařadili méně
zkušené hráče, kteří nedostávali příležitost při utkáních oficiální soutěže,
a ještě jsme nominovali mladší žáky,
kteří hráli prvně v této věkové kategorii.
Byli to Jiří Pátý, Adam Pokorný a Jakub
Rada. Potěšující bylo, že nezůstali
výkonnostně pozadu mezi staršími vrstevníky. Turnaj starších žáků gradoval
při utkání FBC Crocodiles Tlučná proti
družstvu Štěnovic. Pro získání celkově
druhého místa muselo družstvo Tlučné vyhrát nad Štěnovicemi o 13 branek a při kvalitě obou týmů to nebylo
vůbec jednoduché. Tlučné se nemožné
strana 24
podařilo a vítězstvím tak odsunulo na
třetí příčku družstvo domácích. Konečné pořadí kategorie starších žáků bylo
následující: 1. místo – DDM Stod, 2. místo - FBC Crokodiles Tlučná, 3. místo TJ Dobřany, 4. místo – ZŠ Štěnovice.
Atmosféru turnaje pomáhalo vytvořit
i značné množství fanoušků z řad rodičů a kamarádů hráčů. Myslím, že turnaj měl velmi dobrou organizační úroveň. Přispěl k tomu i finanční příspěvek
města Dobřany, neboť celá akce byla
hrazena z Grantového dotačního titulu. Tímto si zaslouží poděkování vedení
města a samozřejmě organizační tým,
který turnaj zajišťuje: rozhodčí F. Hlaváč, J. Klíma, O. Pařízek, zapisovatelky V. Egermaierová a E. Kouřilová. Ke
zdárnému chodu turnaje přispěl i pan
F. Uhlík se svým synem. I jemu patří
dík za práci a bez jeho podpory si další
ročník turnaje ani nedovedeme představit. Již se těšíme na 3. ročník a věříme
v podporu města, tělovýchovné jednoty,
fanoušků i sympatizantů.
letos vyhrálo obě chlapecké kategorie.
V play-off starších žáků jsme se s nimi
utkali v prvním zápase, a i když naši
chlapci prohráli, nemají se zač stydět.
Byl vidět oboustranně kvalitní florbal,
v němž zvítězila o něco větší zkušenost
chlapců ze Staňkova. Po prohře naši
chlapci ztratili motivaci a v následujícím
utkání o 3. místo proti domácímu Chotěšovu dělali zbytečné chyby, které soupeř trestal brankami. Zápas v normální
hrací době skončil nerozhodně, vítězství
chlapci získali díky nájezdům, které rozhodl ve třetí sérii V. Zábran. Je potřeba vyzvednout i výkon našeho brankaře M. Mašata, pro kterého obě utkání
byla premiérou (chytal prvně oficiální
zápas). Družstvo se opíralo o hru zkušených hráčů T. Heluse, L. Koubovského,
V. Skřivana, V. Zábrana, M. Lindy.
Mladší hoši obsadili také 3. místo, hra
ovšem neodpovídala jejich možnostem.
Problémem bylo i neproměňování šancí
v utkání s Chotěšovem, při kterém se
útočníci minimálně 5krát objevili sami
před brankářem, ale nedokázali využít
šance ke skórování. Třetí místo odpovídalo úrovni hry. Oporami družstva byli
A. Pokorný, J. Rada, T. Blažek, D. Vaníček, L. Hrubý.
Starší dívky ukončily ligu na 5. místě. Největší slabinou dívek je souhra družstva. Děvčata se na tréninky
nescházejí v plné sestavě, klíčové hráčky dávají přednost před utkáním jiným
zájmům, a to se pak odráží na jejich hře.
V lize nastupují proti družstvům, která
mají mezi sebou i dorostenky, a tak se
naše dívky těžko prosazují rychlostně
i herně. V tomto případě platí „snaha se
cení“, ale při zlepšení tréninkové morálky by mohly být výsledky lepší.
PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY
Chotěšovská florbalová liga
V letošním ročníku jsme do soutěže
nominovali družstva mladších i starších
hochů a starších dívek. Soutěž nebyla
obsazena takovým množstvím družstev jako v předcházejících letech, což
turnaji ubralo na atraktivitě, ale i tak
jsme byli rádi za možnost konfrontace
s ostatními týmy. Velice kvalitním soupeřem bylo družstvo Staňkova, které
Okresní kolo chlapců a dívek
ve Stodě
Ve středu 19. 6. 2013 se uskutečnilo
ve sportovní hale ve Stodě okresní kolo
chlapců a dívek ve florbale v kategorii
1. - 5. tříd. Družstvo dívek na tomto
turnaji obsadilo 5. místo. Tým neměl
SPORT
žádné ambice, neboť se tvořil těsně před
turnajem. Naše družstvo, i přes poslední
místo, bylo jediné, které porazilo vítěze
tohoto turnaje. Doufáme, že touto cestou najdou dívky vztah k florbalu a že
se nám podaří získat další zájemkyně
o tento sport.
Skvělý výkon na tomto turnaji odvedlo družstvo hochů, které si 2. místem
ve skupině A zajistilo postup mezi
nejlepší týmy. V boji o finálové utkání
porazilo družstvo ze Spáleného Poříčí.
Tím byla stříbrná medaile zajištěna,
ale samozřejmě jsme si přáli vítězství.
Pavouk turnaje nám postavil do cesty
tým Chlumčan. Po vyrovnaném souboji
jsme obdrželi deset vteřin před koncem
utkání branku přesně mířenou střelou
do levého horního rohu brány, na kterou již nestačil náš brankář zareagovat. Místo radosti jsme v závěru utkání
dostali „studenou sprchu“. I tak vypadá
sport. Musím však chlapce pochválit
za bojovnost, za dodržování taktických
pokynů a za týmové vystupování. Největší počet minut odehráli: A. Pokorný,
P. Škrlant, L. Hrubý, T. Blažek. Dobře
je doplňovali: M. Kops, Do Thuan Hiep,
E. Mašek, L. Vrba. Kluci, kteří nastupovali jen v rozhodnutých zápasech v náš
prospěch, si také zaslouží pochvalu. Byli
to: O. Kozler, P. Mašek a F. Škudrna.
Družsto celý turnaj podržel stabilním
výkonem brankář M. Malotín, který jako
kapitán týmu přebíral ocenění z rukou
ředitele DDM Stod. Tímto turnajem jsme
zakončili florbalový i školní rok.
Nyní nás čeká prázdninový odpočinek
a v září příprava na další sezónu. Děkuji
tímto trenérům F. Hlaváčovi a O. Ratajovi za přípravu hráčů na sezónu a budu
se těšit na další spolupráci s hráči i trenéry.
Vladislav Kouřil
Play-off s děravým míčkem???
Je to tak :)
Dne 21. dubna se v dobřanské hale
konalo florbalové play-off. Celkem se
ho zúčastnilo šest týmů a Dobřaňáci
samozřejmě nechyběli. Zápasy trvaly
2x10 minut. Hrálo se od dopoledních
hodin a naši kluci hráli hned úvodní zápas proti Sokolu Komárov, který bohužel prohráli. Následoval zápas
mezi Štěnovicemi a Tlučnou. Po této
malé pauze se Dobřanští pustili do
odvety s Komárovem. Ihned po odpískání začátku se kluci ujali míče, ale došlo
na vyhození míče a Komárov rozehrával.
K našemu štěstí nebyli schopni výrazné akce. Opětovné vyhození míče, tentokrát rozehrávali naši, konkrétně hráč
č. 5 - L. Marhánek, který svou bombou
prostřelil gólmana soupeře. Po vyhrané
buly se opět k míči dostala naše pětka. Zmatek před soupeřovou bránou
pro nás vypadal slibně a byl zde velký
důraz, bohužel neúspěšný. Modří zasypávali gólmana Komárova mnoha střelami, ale ten odolal. Kapka neopatrnosti
našich hráčů vedla k uvolnění červené 7 a v čase 3:14 ke srovnání skóre.
Nastala střelecká pauza a oba týmy se
o míček spíše přely. Ovšem opět došlo
k uvolnění jednoho z hráčů Komárova a
ten ztrestal nepozornost našich obránců. Stav 1:2. Tento výsledek se našim
chlapcům opravdu nelíbil, a tak v 8:43,
hráč s číslem 10 – Helus, vyrovnal na
2:2 a v 9:41 ho následoval hráč s číslem 5. Po zajištění vedení byl odpískán
konec prvního poločasu. Začátek druhé
poloviny patřil Komárovu, ale udělali
chybu a v 11:01 je ztrestala opět naše
10. Skóre 4:2. Po buly se chtěl Komárov
trochu předvést, a tak silně zaměstnával našeho gólmana. Naštěstí naše brána zůstala nedotčena, dokonce ve13:35
zvýšil náskok náš hráč č.12. Skřivan.
Poté se Komárovu naskytla příležitost
náskok snížit v situaci 2 na1 hráče, pro
ně bohužel neúspěšně. Na červenočerných byla znát určitá beznaděj, která se
projevila při vyloučení jednoho z nich za
podražení T. Heluse. Při početní výhodě
ukazovali naši kluci svou sílu a jistotu
a krásnými střelami trápili soupeřova brankáře. Výsledek zpečetil v 19:14
hráč č. 14 Koubovský a ustálil výsledek
zápasu na 7:2. Toto vítězství znamenalo
postup našich florbalistů do semifinále.
Následoval zápas proti Sokolu Koterov. Na našich hoších byla znát touha
po vítězství a do zápasu dávali všechno. I přes veškerou snahu zvítězit se
chlapcům již nepodařilo porazit vítězný
Koterov. V boji o 3. místo kluci porazili
Tlučnou 2:1 a získali krásné 3. místo.
Na 2. místě slavila Cobra Radnice a vítězem, který předváděl skvělé přihrávky
i práci s míčem, se stal Koterov. Tímto
gratuluji celému týmu Dobřan a přeji
štěstí do dalších zápasů.
Míša, 9.B
Hledáme zájemce o florbal (převážně hochy od 1. do 8. třídy),
kteří mají chuť trénovat, hrát
turnaje a oficiální soutěž. Sejdeme se první středu v září od
16.00 hodin ve sportovní hale
v Dobřanech.
Těší se:
O. Rataj
F. Hlaváč
V. Kouřil
strana 25
SPORT
FOTBAL TJ DOBŘANY
Žáci a minižáci fotbalového týmu TJ
Dobřany se zúčastnili 16. ročníku MC
Donald´s Cup, největšího fotbalového
turnaje pro žáky základních škol. Ve
dvou kategoriích nastupuje do turnaje
téměř 85 tisíc chlapců i děvčat ve věku
6 – 11 let. Hraje se na 3 589 základních
školách v České republice a stále se
zapojují další. Generálním partnerem je
společnost MC Donald´s ČR.
Kluci - fotbalisté byli tak šikovní, že se
probojovali až do krajského finále v Plz-
ni, kde obhájili krásné 3. místo z 8 ve své
kategorii.
1. turnaj se konal dne 24. 4. 2013
v Chlumčanech, kde minižáci obsadili
2. místo a žáci 2. místo s postupem.
Na 2. turnaji v Přešticích dne 15. 5.
2013 vybojovali žáci ZLATÉ 1. místo
s postupem do krajského finále a minižáci skončili bez postupu.
Krajské finále bylo v Plzni dne 28. 5.
2013 na 33. základní škole Terezie Brzkové v areálu stadionu Josefa Žaloudka,
kde žáci vybojovali 3. místo bez postupu
do republikového finále v Jihlavě.
Patronem letošního ročníku turnaje je plzeňská fotbalová ikona, kapitán
Viktorky Pavel Horváth. Plzeňské finále
si nenechal ujít ani jeho kolega Daniel
Kolář.
Za úspěchy kluků stojí hlavně trenéři,
pánové Václav Lecjaks u žáků a Miroslav
Homr – minižáci, dále maminky jako
fanynky, které své syny vedou ke sportu
a mají společnou radost z každé výhry.
Zleva: Petr Hejhal, Daniel a Šimon Mertlovi, Robin Milota, Adam Pokorný, Martin Bošek
a Daniel Hrubý.
Zleva: Daniel a Tadeáš Mertlovi, Daniel
Hrubý, Šimon Mertl a Martin Bošek.
DOBOJOVÁNO - KONEC SEZÓNY
Konec sezóny si dobřanští hokejbalisté zpestřili dvěma turnaji.
Na turnaji ve Stříbře obsadili naši žáci
druhou příčku, když za sebou nechali lední hokejisty z Třemošné, Tachova a domácí celek ze Stříbra. Ve finále
jsme pak nestačili na tradičního rivala z
Plzně, který však nastoupil s hráči starších ročníků narození, což určitě sehrálo
také velkou roli. Nicméně na tuto akci
nastoupila v našem podání sestava, která by měla hájit šnečí barvy v žákovské
kategorii v příští sezóně.
Ta letošní, právě skončená, se dá
nazvat jako velmi úspěšná, protože se
tým tvořil téměř za pochodu a kluci
nám výkonnostně opět povyrostli, a to
bez ohledu na výsledek.
Velký výkonnostní vzrůst a posun
jsme zaznamenali také u jádra dorosteneckého kádru, a to i přesto, že jsme
kádr na boje play off doplnili. Naprosto
stejným způsobem však reagovali všichni naši soupeři a ještě ve větší míře. Za
strana 26
nás hovoří důležitý fakt, že základní
dlouhodobou část (září až březen) jsme
opanovali suverénním způsobem, to si
totiž na rozdíl od krátkodobé play off
tolik hokejisty nevypomůžete! Náš
tým (právě již zmiňované jádro) okolo
hráčů Jana Kováříka, Václava Šlehofera
ml., Adama Bárty, Lukáše Kopty, Jakuba Juráně, Pavla Görgese, Jana Vovse,
Tomáše Hameta, Václava Průchy, Jaroslava Volera atd. všechna svá utkání
v zákl. dlouhodobé části vyhrál a neztratil ani bodík, což už nikdy překonáno
nebude! - maximálně dorovnáno....
V play off jsme se po počátečním
rozkoukání probudili ve vítězné pětizápasové sérii se společným týmem
dvou velkoměst, Jihlavy a Brna, a pak
už jsme nastartovali motory a s Hradcem Králové v semifinále a s Kladnem
ve finále jsme naši suverenitu stvrdili výhrami dvakrát 3 : 0 v zápasových
sériích. Titul MISTRA ČR v dorostenecké
kategorii pro klub TJ Snack Dobřany je
sice nesporný úspěch, ale co dál. Nastává těžké období a těžká práce s chlapci,
kteří jsou na sportovním stupínku na
samém začátku.
V nadcházející sezóně nás tudíž
čeká strašně těžký úkol. Kluci přejdou
o kategorii výš, což v praxi znamená,
že soupeři budou ročníkově o rok starší a vyhranější. Síla týmu však dokáže
i tento důležitý aspekt pohltit. Věříme, že kádr zůstane pohromadě a že
jej i vhodně doplníme. Opět dostanou
dorostenci velkou možnost či šanci prosadit se v mužském kádru v 1.NHBL,
tak jako tomu bylo v předchozích dvou
sezónách. K našim výkonům by měla
posloužit i náročná příprava, která již
v podstatě začala první fází, když jsme
startovali 15. 6. na turnaji mužů v Českých Budějovicích.
Na této akci jsme se v konkurenci
mužských týmů z Mostu, Mladé Boleslavi, Suchdolu n. L. a domácího výběru Č. Budějovic umístili na konečném
SPORT
4. místě. Byly to jakési výběry měst,
což zaručovalo obrovskou herní kvalitu našich soupeřů a nám kvalitní
hokejbalové porovnání. Ačkoliv i náš
tým nastoupil v namíchané sestavě (muži+dorost), byla to zejména pro
naše mladíky obrovská škola. Sice
se nám úvodní dva zápasy s Mostem
a Mladou Boleslaví nepovedly, načež ve
dvou zbývajících jsme domácímu výběru Č. Budějovic (pozdější celkový vítěz
turnaje) a následně aktuálnímu vítězi
,,Národky“ Suchdolu n. L. ukázali, že
hokejbal určitě hrát umíme. Za zmínku stojí ještě první účast na této akci
v mužské kategorii - teprve 15letého
našeho hráče Miroslava Vísnera. Věříme, že nám tato nastolená cesta přinese své ovoce. Nyní nás čeká zasloužené
volno. Hrubou fázi přípravy odstartujeme v třetím týdnu v červenci, v plánu
máme tradiční soustředění na Přimdě,
několik přípravných zápasů, které by
nám alespoň trochu měly nastínit aktuální vizi do příští sezóny....
Aktuality a celkové dění v dobřanském hokejbalu naleznete na adrese
www.snackdobrany.websnadno.cz
Václav Šlehofer
samostatně hodnoceny. Ve skupině A si
tak prvenství vybojovala dvojice Špulákových z Nejdku, za nimi se už umístily
dobřanské páry - na druhém místě Lindovi a bronzoví skončili Černých. Skupinu
B ovládl Pepa Pech s Josefem Špačkem,
za kterými následoval pár rodiny Blažkových a jako třetí skončili Štolfovi. V rozpálené hale tak většina rodičů poznala,
jak je tento sport fyzicky náročný, i to, že
jejich potomci dokážou svou výdrží překvapit.
Po odehrání těchto náročných zápasů
však ještě nebyl konec, začala totiž druhá
část soutěžního dne, která nesla označení Crazy CUP a opět byla rozdělena na
dvě skupiny, tentokrát podle věku hráčů. Bez ohledu na pohlaví si proti sobě
v různém složení párů zahráli samostat-
ně dospělí o putovní pohár a samostatně děti o poháry a věcné ceny. Bohužel
pro dobřanské i v těchto zápasech byla
znát převaha rodiny Špulákových, kdy
otec spolu se slečnou Káťou Vatashchuk
vyhráli soutěž dospělých a Simona Špuláková s mladší Romanou Vatashchuk
z Karlových Varů zvítězily v dětském
poháru. Celý turnaj byl v horkém dni
pro hráče velmi unavující, a tak nikdo
po devítihodinovém zápolení nepohrdl
malým občerstvením.
Turnaj se setkal s dobrou účastí rodičů
a dětí, i když nepřijelo několik nahlášených párů ze spřátelených oddílů z Plzně.
Všichni účastníci se dobře bavili a domů
si odnesli kromě namožených svalů také
diplomy, ceny a příjemné zážitky ze hry.
Zdeněk Linda a Josef Malý
„BLÁZNIVÝ POHÁR“
V BADMINTONU
Dne 8. června se konal v dobřanské
sportovní hale pod nádražím poslední turnaj letošní badmintonové sezony a 3. turnaj ze série turnajů pro
děti a mládež podpořených z Grantového dotačního titulu města Dobřany.
Jednalo se o již tradiční turnaj „Rodič
a žák“. V letošním roce se odehrál už
19. ročník tohoto nestandardního turnaje, kdy si účastníci vyzkoušeli hru
v různorodém složení soutěžních dvojic.
Do hry bylo přihlášeno kromě domácích
párů také několik dvojic z Karlovarského kraje. Nejprve se odehrály zápasy
dvojic složené z rodičů a dětí do 15 let.
Vzhledem k nerovnoměrným zkušenostem účastníků turnaje byly zápasy
rozděleny do dvou skupin, které byly
- skákací hrad
- cateringové služby (rauty, rodinné oslavy, občerstvení)
- diskotéka každou srpnovou sobotu
- nově otevřená terasa
- ceny obědů od 59 Kč (obědy i v neděli)
- samostatný výčepní stůl
- 6 druhů čepovaných piv
Firma, která provozuje restauraci Scéna, pořádá akce na náměstí
(Beerfest, Vinobraní) a zajišťuje občerstvení na akcích města.
Rezervace na tel.: 607 014 362
strana 27
SPORT / TIPY NA VÝLET
TENISOVÁ HALA V DOBŘANECH BILANCOVALA
PRVNÍ ROK SVÉ ČINNOSTI
Minulý měsíc uplynul právě rok, kdy
byl pro veřejnost otevřen nový tenisový
areál v Dobřanech. Za tuto poměrně krátkou dobu se stal nedílnou součástí života města a významným sportovním centrem tenisového dění. Cestu sem si našli
nejen občané Dobřan, ale jeho služeb
využívají i sportovci z širokého okolí.
Na to, jak hodnotí uplynulý rok,
jsme se zeptali majitele a současně
provozovatele areálu, pana Vladimíra
Tomáška.
Jsem velmi rád, že záměr postavit
v Dobřanech takovéto specializované
sportovní zařízení se vzdor „prorokům“
ukázal jako životaschopný a sportovní
veřejností s nadšením přijatý. Důkazem toho je, že v současné době máme
v systému registrováno přes 500 hráčů
tenisu, kteří sem opakovaně jezdí hrát
nebo trénovat.
Největší radost mám z toho, jak se
nám podařilo podchytit mládež a přivést
ji k tomuto krásnému sportu. Od podzimu 2012 zahájila činnost Tenisová akademie. Pod vedením tří profesionálních
trenérů se zde učí základům tenisu již
stovka dětí. A další pořád přibývají.
Kromě tréninkového a kondičního
hraní pořádáme celou řadu turnajů.
Jen za I. pololetí 2013 to bylo celkem
13 soutěží. Pět z nich byly oficiální turnaje pořádané Českým tenisovým svazem, další pak byly „open“ turnaje pořádané naším zařízením, případně firemní
turnaje pro naše klienty.
O tom, že je tenisový areál v centru
pozornosti, svědčí i řada návštěv významných osobností, z nichž namátkou uvedu prezidenta ČTS Ivo Kaderku, olympijskou medailistku a vítězku Grand slamu
Andreu Hlaváčkovou nebo celou plejádu
herců, kteří se zúčastnili našeho turnaje mediálně známých osobností.
Neustále se snažíme zlepšovat vysoký standard našich služeb tak, aby
se u nás všichni cítili dobře a rádi se
k nám vraceli. Pro naše klienty – a to
nejenom sportovce – jsme v uplynulém
TURISTÉ VÁS ZVOU
období uvedli do provozu dvě infrasauny, dále dětské hřiště s houpačkami,
skluzavkou a trampolínou a dětský kurt
na minitenis s umělým povrchem.
Jak je vidět, dosavadní bilance Vaší
činnosti je velmi úspěšná. Můžete
nám prozradit, co chystáte pro další
období?
V první řadě je to další rozšíření nabídky toho, co tento areál může poskytnout. V současné době jsme pořídili
4 badmintonové kurty, které mají certifikaci pro mezinárodní soutěže. Tyto
kurty budou k dispozici v hale č. 2, a to
jak pro zkušené badmintonisty, tak pro
širokou veřejnost. Pominu-li plážový
badminton, je tato hra celoroční halovou záležitostí a může ji hrát úplně každý. Veškeré vybavení zapůjčíme. Byli
bychom rádi, kdyby se díky nám stal
v Dobřanech tento druh sportu masovou záležitostí, protože kapacita 4 kurtů
je pro tento účel víc než dostatečná.
Pro děti budou v průběhu prázdnin
pořádány dva tenisové tábory, kde se
budou malí tenisté pod vedením trenérů věnovat tenisu a dalším letním aktivitám. Kapacita obou je bohužel v této
době již plně obsazená. Všechny děti
však mají možnost v průběhu prázdnin
bezplatně navštěvovat areál a využívat
dětské tenisové hřiště a tréninkovou
stěnu, stejně jako další zařízení sportovního areálu.
20. 7. proběhne turnaj v minitenisu
(děti 4 -7 let) a 10. 8. turnaj v babytenisu (děti 7 - 9 let). Od 23. září začíná
druhý ročník Tenisové akademie. Přijímáme děti již od 4 let věku, přihlášky
v recepci nebo u hlavní trenérky.
Mým cílem bylo nabídnout zejména
mladým alternativu. Alternativu k hospodám, hernám, televizím, počítačům
a dalším civilizačním lákadlům, jejichž
podstata postrádá základní prvek lidské
existence - pohyb. Hýbat se znamená
žít, hýbat se a hrát si znamená užívat
život a upevňovat zdraví. A této myšlence chceme dál sloužit.
-red-
16. července
BORŮVKOVÁ VYCHÁZKA ŠPANKOV
Odjezd v 7,00 hod. auty od zdravotního
střediska. Zájemci se sejdou 15. července v 18,00 hod. u zdrav. střediska
na dohovor, kdo vezme auto a kdo koho
poveze.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
20. července
CHODOROVA VRČEŇ
Akci pořádá KČT odbor J. Danzera
Plzeň na trasách 10 až 30 km. Start
v 6,40 – 9,00 hod. na žst. Cíl restaurace ve Vrčeni od 10,00 do 16,00 hod.
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
os. /z Plzně v 8,03 R./ do Nepomuku.
Odjezd zpět v 15,29, 17,29 R.
Vedoucí Karel Bohmann.
23. července
SPIESSOVA NAUČNÁ STEZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do
Bezděkova. Půjdeme po naučné stezce
do Tupadel na skály. Dále do Tětěnic,
kde zhlédneme zámek, a přes Struhadlo, Soustov a Vítanou se vrátíme do
Bezděkova. Odjezd zpět ve 14,37; 15,01
nebo v 16,16 hod.
Délka vycházky 16 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
27. července
ZÁMEK VALEČ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5,29
hod./z Plzně 06,05 R/ do Libkovic.
Z nádraží sejdeme do vesnice Libkovice,
půjdeme do Kostrčan, Jeřeně a do Valeče. Navštívíme zámek, muzeum a vrátíme se na výchozí nádraží do Libkovic.
Vlak zpět: v 16,02 hod. R.
Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
30. července
Z TOČNÍKU DO ŠVIHOVA PŘES VOSÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do
Točníku. Půjdeme přes osadu Točník,
dále kolem Nového rybníka do Vosí. Pak
se vydáme po NS Švihova a okolí, která
nás dovede do Švihova na nádraží. Možný odjezd zpět ve 14,58 a 16,15 hod.
Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
strana 28
TIPY NA VÝLET
3. srpna
K PRAMENŮM RADBUZY - HORŠOVSKÝ TÝN - BĚLÁ NAD RADBUZOU
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
/z Plzně v 8,09 hod./ do Hostouně.
Půjdeme do Újezda u Svatého Kříže,
kolem Černého rybníka a do Bělé nad
Radbuzou. Toto město si prohlédneme a vystoupíme na rozhlednu Obecní
Borek. Odjezd zpět v 15,29 hod.
Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
10. srpna
PADRŤSKÉ RYBNÍKY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod.
z Plzně 7,08 hod. do Nezvěstic a autobusem do Teslin. Půjdeme po cyklostezce k Padrťským rybníkům. Přejdeme po hrázi Hořejšího padrťského
rybníka a přes Okrouhlík dojdeme do
Trokavce a přes Pančavu do Přikosic
na vlak. Odjezd v 15,03 hod.
Délka vycházky 15 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
17. – 24. srpna
TÝDENNÍ POBYT NA ŠUMAVĚ –
VOLARY
31. srpen
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA - PŘES DNEŠICE DO VSTIŠE A DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem ve 12,29
hod. do Chlumčan. Půjdeme přes Háj
do Dnešic, Vstiše a Dobřan.
Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Karel Bohmann.
Lipno nad Vltavou – výstava LEGO
modelů hradů a zámků
Největší výstavu Lego modelů v České republice můžete navštívit od počátku června až do konce září. Jedinečné
až čtyřmetrové modely z kostek budou
k vidění v areálu Sportareny resortu
Lipno Point. Na výstavě si prohlédnete
precizně propracované modely hradů
a zámků Hluboká nad Vltavou, Rožmberk, Červená Lhota a dalších významných architektonických skvostů, jako
jsou Staroměstská radnice, katedrála
sv. Bartoloměje či Vila Tugendhat. Jednotlivé modely postavili fanoušci Lega,
přičemž stavba jednoho modelu mohla
trvat až dva roky s použitím tisíců kostiček z oblíbené stavebnice. Právě nadšení pro Lego stojí za organizací největší
výstavy Lega v ČR. Kromě výše uvedených modelů je na výstavě k vidění vesmírná základna Space Point, vláčkodráha, Lego Technic nebo třeba socha
Terminátora v životní velikosti, město
Minas Tirith (stavba z filmu Pán Prstenů), hrad Kašperk a mnoho dalších.
Samostatná výstava fanoušků Lega
zaujímá plochu 650 m2.
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin
(poslední vstup v 17 hodin), Sportarena
Lipno (Lipno nad Vltavou 999), základní
vstupné 100 Kč, děti do 100 cm zdarma,
děti do 150 cm 80 Kč, rodina 2 dosp. +
2 děti 320 Kč.
3. září
7. září
OKOLO ŽELEZNÉ RUDY 2013 A OSLAVY 125 LET ČASOPISU TURISTA
Akce se koná v Železné Rudě na třídě
1. máje v penzionu Habr od 6,00 hod.
celý den na trasách 6, 15, a 30 km.
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do
Železné Rudy. Odjezd zpět v 15,40 hod.
Vedoucí Sváťa Leitl.
Přijďte se s námi projít přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny
v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
Letiště Praha – exkurze
Letiště Václava Havla Praha připravilo exkurze do neveřejných prostor
letiště pro jednotlivce i organizované
skupiny zájemců. V rámci prohlídek
se dostanete do míst, kam se cestující
běžně nedostanou, poznáte pracovní
zázemí mnoha zajímavých profesí, uvidíte provoz na odbavovacích plochách,
seznámíte se s dráhovým systémem,
dostanete se do těsné blízkosti letadel,
do terminálů, salónků a zázemí pro
cestující a poznáte nejmodernější stanici Hasičské záchranné služby v České
republice, dále také hangár F, opravárenské centrum pro letadla. Můžete si
vybrat z pěti prohlídkových tras, které
jsou vhodné pro různé věkové kategorie a vždy přizpůsobené zájmům a věku
účastníků. V nabídce jsou také speciální exkurze pro fotografy amatéry, kteří
mohou fotografovat nejen z autobusu,
ale hlavně venku poblíž dráhy.
Vybranou exkurzi je potřeba rezervovat min. 72 hodin předem a vstupné pro
rodinu je 380 Kč (2 dospělí + 2 děti), děti
do 15 let, studenti a důchodci 90 Kč
a dospělí 150 Kč. Podrobný přehled prohlídkových tras a rezervační formulář
naleznete na www.prg.aero/cs/sluzbycestujicim/letiste-pro-verejnost.
-jar-
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
Z VALCHY DO SULKOVA, LÍNÍ, NOVÉ
VSI A DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. na Valchu. Půjdeme do Sulkova, Líní, Nové
Vsi a do Dobřan.
Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák
přátel nebo nepřekonatelného hrdiny
a dobrodruha Indiana Jonese…“
Další informace na www.muzeumlega.cz, otevřeno je každý den od 10 do
20 hodin.
A VÝROBY KLÍČŮ
ČERVENEC A SRPEN 2013
zdroj: http://www.muzeumlega.cz/
Pokud náhodou nestihnete navštívit
tuto výstavu, nezoufejte! V Praze (Národní 31) naleznete Muzeum Lega, které je
svou velikostí a počtem vystavovaných
exponátů největší nejen v ČR, ale i na
světě. Ve třech podlažích je k vidění přes
2500 vystavených unikátních modelů
v dvaceti tématických expozicích, kde
se skrývá přes 1 000 000 složených
kostiček.
Cituji z webu: „Ponořte se do minulosti a zažijte s námi dobu pirátů a rytířských soubojů. Ovládněte věk, kdy nebe
křižují vesmírné lodě Star Wars a blíží
se obávaná Hvězda smrti. Navštivte
magický svět Harryho Pottera a jeho
14 - 17
PO
22. 7.
ÚT
23. 7.
9 - 12
ÚT
30. 7.
9 - 12
ST
14. 8.
14 - 17
PÁ
16. 8.
14 - 17
ÚT
20. 8.
14 - 17
PÁ
23. 8.
ÚT
27. 8.
14 - 17
ČT
29. 8.
14 - 17
9 - 12
Dále bude otevřeno až od 16. 9.
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na tel.: 773 478 883.
strana 29
INZERCE
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení
S E RVI S CHL AZ E NÍ
Montáž a prodej klimatizačních jednotek
Antonín DANIA
Spojovací 827
Dobřany 334 41
3HGLNØUD
-LWND.QHĆRY¿
3HGLNØUDQHKWRY¿PRGHO¿æ
UHOD[DêQË]¿EDO\PDV¿æ
QRKRXODNRY¿QËQHKWĎ
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty: tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz, e-mail: [email protected]
'ĎPVOXæHE/LGLFN¿
'REĆDQ\YSURVWRU¿FKVWXGLDDAHLIA
Na problémy nejste sami
mobil: 731 162 629
e-mail: [email protected]
ZZZSHGLNXUDGREUDQ\ZHEQRGHF]
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□
□
□
□
□
bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy
□
□
□
□
□
systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost/
30. 7. 2013 - 16.30 - Dobřany /na náměstí/
Kuřice černé, červené
Kuřice kropenaté, bílé
/nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
strana 30
stáří: 12 - 18 týd. cena: 120 - 180,- Kč
12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754,
567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! [email protected]
INZERCE
strana 31
INZERCE
již 22 let jsme tu pro Vás
AUTOSERVIS Jindřich Plajner
Lipová 826
Dobřany
334 41
tel.
777 146 125
e-mail: [email protected]
Nabízíme:
-
servis vozidel všech značek
-
servisní prohlídky (i v záruční lhůtě vozidla),
např. výměny olejů, filtrů, rozvodů motoru, atd.
strana 32
-
opravy brzd a podvozkových částí, např. čepy, ložiska, tlumiče
-
seřízení geometrie předních a zadních náprav
-
opravy a výměny výfuků
-
opravy karoserií poškozené korozí a po nehodě
-
výměny čelních a ostatních skel
-
certifikované montáže tažných zařízení
-
kompletní pneuservis
-
odtahová služba
-
příprava vozů a zajištění STK a EMISÍ
-
výkup a prodej vozidel
-
prodej nových a použitých náhradních dílů
INZERCE
ERVENEC / SRPEN
1. 7. – 15. 8.
2013
Pekaství KUERA, s. r. o.
Dodavatel:
CENA
33,
AKCE
23,
Chléb malý
900 g
Krušovice
CENA
26,
CENA
13,90
AKCE
AKCE
19,90
6,90
Chléb
žitný krájený
500 g
1 ks
Bez
ák „jantarový“
13% polotmavé pivo
Dodavatel:
CENA
15,50
Masokombinát Plze
, s. r. o.
AKCE
CENA
14,50
12,90
Farmáská slanina
Pikant slanina
100 g
100 g
CENA
17,90
AKCE
AKCE
10,90
11,90
Papriková Maarská
klobása
Debrecínka
100 g
Vento
Dodavatel:
CENA
1 ks
145,
AKCE
Ave Enapo
105,
Softine 4 l
gel na praní
1 ks
Masokombinát Plze
, s. r. o.
CENA
AKCE
AKCE
6,90
5,90
12,
Limonáda
2l
Citron
Malina
Grep
Cola
100 g
CENA
8,90
Tenké párky
Tatoakceplatínavýšeuvedenéproduktyapouzedovyprodánízásob.Dkujemezapochopení.
¾
Denně od 6:30 do 21:00 hodin
¾
O prázdninách
Červenec až Srpen od 6.30 do 22:00 hodin
¾
¾ V letních měsících si také můžete vychutnat toenou zmrzlinu,
Každý den = 365 dní v roce
ledovou tíš, erstv upeené tousty nebo kávu
¾
Broušení nožů na krájení, filetování, hladké nebo
s vnitním ostím
¾
Brousíme do druhého dne za pouhých 10,- K/1 kus
¾
Třístupňovým 100 % diamantovým brusem
Tel. +420 603 261 264
IO: 47739053
Plzeská 446, Dobany 33441
Pijmeme brigádníky na zmrzlinu a vyuené prodavaku/e do prodejny, informace na tel.: 603 864 695
strana 33
INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
► Prodám málo používanou roh. lavici + 2 židle a stůl,
cena: 1 950 Kč, novou kuch. rohovou lavici, 2 taburety,
modrožl. kostka + stůl - cena 1 600 Kč, proutěnou
lavici, cena: 750 Kč, rotoped MARS, cena: 700 Kč, lavici
na cvičení + činky, cena: 1 400 Kč, knihy „Červená
knihovna, ks á 5 Kč, časopisy Praktická žena, ročníky
1975 - 2000, 5 Kč/ks, kuch. roh. police, spodní barva
bílá, olše, různé rozm. cena: 200 Kč, starší radiátor,
v. 60, š. 90, cena: 200 Kč, vše na tel.: 723 081 264.
► Prodám dětské oblečení 0 - 4 roky, dívčí boty letní,
zimní, levně. Starší kočárek na dítě, golf. hole, i poloha
*
*
0
$&,#,"
"'0$ '
+'""!&%+!," %&-
vleže, cena dohodou. Sedačka na kolo pro dítě do 3 let,
cena dohodou. Tel.: 776 827 008.
(/)
.
► Prodám satelitní přístroj bez talíře a ovladače, cena
350 Kč. Pánské kolo - horské, vybavené, jako nové,
značka MONTANA, cena 1 950 Kč. Dřevěné vojenské
kufry, originál, 3 ks 5 880 Kč. Tel.: 723 081 264.
► Zdeněk 58/178/88 hledá ženu 50-55 let k občasným
schůzkám a návštěvě kulturních a sportovních akcí.
Zn. samota tíží. Tel.: 775 972 225.
► Pronajmu garáž v Dobřanech v Hornické ul., nejlépe
dlouhodobě, tel.: 777 027 840.
► Vyměním městský nájemní byt 3+1 s balkonem o celkové
ploše 71 m2, slunný, v rekonstruovaném panelovém
domě v Přešticích, za nájemní nebo družstevní byt
o velikosti 3+1, 2+1 nebo 1+1 v Dobřanech.
Tel.: 777 217 410.
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: [email protected]
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
► Daruji 3 měsíce stará mláďata šnečků Achatina reticu-
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
lata z domácího chovu (ulita cca 2-3 cm). Nenáročný
Registrováno: MK ČR E12353
druh na chov. Bližší info na tel.: 604 899 418.
facebook.com/DobranskeListy
strana 34
INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany
středa
7:30 - 12:00
náměstí T.G.M. 1
pátek
7:30 - 12:00
13:00 - 18:00
RWE
NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55
kontakt (ústředna): 377 195 831
Pohotovost plyn: 1239
Oddělení pro děti
Úřední dny:
pondělí
pondělí
7:15 - 18:00
středa
7:15 - 17:00
9:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Městský úřad Stod
kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy
kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady
Internet pro veřejnost
Ve výpůjční době knihovny.
Úřední hodiny:
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 14:30
Triumfa s.r.o.
pondělí
7:00 - 17:00
pátek
8:00 - 13:00
Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
středa
7:00 - 17:00
Zákaznické centrum Dobřany
(polední pauza 11:30 - 12:00)
Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 282
náměstí T.G.M. 5
Provozní doba:
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
pondělí a středa
8:00 - 12:00
e-mail: [email protected], [email protected]
čtvrtek
8:00 - 12:00
Česká pošta
e-mail: [email protected]
Otevírací doba:
pondělí
12:30 - 17:00
Odpadové hospodářství města Dobřany
Otevírací doba:
pondělí - pátek
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
9:00 - 12:15
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
úterý
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
středa
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
pátek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
sobota
8:00 - 10:00
www.odpady-dobrany.cz
Česká spořitelna
Nabízíme:
Sběrný dvůr Dobřany
Otevírací doba:
- faxové služby, kopírovací služby
Plzeňská ul.
pondělí
8:30 - 12:30
- kroužková vazba, laminace
Provozní doba:
úterý
8:30 - 12:30
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
pondělí
14:00 - 18:00
středa
8:30 - 12:30
13:30 - 17:00
- prodej zájezdů smluvních CK
středa
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
čtvrtek
8:30 - 12:30
13:30 - 15:00
pátek
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
pátek
8:30 - 12:30
13:30 - 16:00
neděle
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
13:30 - 17:00
Komerční banka
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
Policie ČR - obvodní oddělení Dobřany
Otevírací doba:
e-mail: [email protected], www.kacko.cz
Lipová 456
pondělí
kontakt: 974 326 720
úterý
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
středa
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
čtvrtek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
pátek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 12:30
13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Městská policie Plzeň
- odloučené pracoviště Dobřany
Tyršova 78
Městská knihovna
kontakt: 377 195 845
Stromořadí 439
Svatovítská lékárna
Sokolovská 967
kontakt: 377 972 942
Dopravní inspektorát Policie ČR
Otevírací doba:
e-mail:
Slovanská alej 26, Plzeň
pondělí - pátek
[email protected] - dětské oddělení
kontakt: 974 324 630
Lékárna U Spasitele
[email protected] - oddělení pro dospělé,
region
[email protected] - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba o prázdninách
8.00 - 17.00
Vodovody a kanalizace – provozovatel
ČEVAK, a. s.
náměstí T.G.M. 116
Zákaznická linka: 844 844 870
pondělí - pátek
7.30 - 17.30
Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112
sobota
8.00 - 12.00
Otevírací doba:
V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h
1. 7. - 30. 8. 2013
ČEZ
je možno vyžádat si nutný výdej zvonkem.
Oddělení pro dospělé
Zákaznická linka: 840 840 840
V sobotu, neděli a ve svátek je možno nutný
úterý
Poruchová linka: 840 850 860
výdej vyžádat na tel. 606 652 783.
7:30 - 12:00
strana 35
KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
OSAMĚLÝ JEZDEC
18. 7. v 17.00 hodin a 19. 7. ve 20.00 hodin
(USA, dobrodružný, 151 min, přístupný, 18. 7. dabing,
19. 7. titulky, režie: Gore Verbinski)
Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí
o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu
Johna Reida (Armie Hammer), muže zákona, v legendu
spravedlnosti – společně s diváky se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných
neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové překonat,
aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou
chamtivostí a korupcí.
Vstupné: 120 Kč
REVIVAL
18. 7. ve 20.00 a 19. 7. v 17.00 hodin
(ČR, komedie, 116 min, přístupný od 12 let, režie: Alice
Nellis)
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají kamarády, jejichž rocková skupina se
rozpadla v roce 1972 a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Každý má k tomu své důvody a každý
z nich si stačil nastřádat své vlastní osobní průšvihy. Ve
středu dění proto není jen návrat kapely na pódia a s tím
spojená zábava, ale i život všech jejích členů.
Vstupné: 110 Kč
JÁ, PADOUCH 2
25.7., 26. 7., 16. 8. a 30. 8. v 17.00 hodin
(USA, animovaný, 95 min, přístupný, dab., 30. 8. ve 3D,
režie: Pierre Coffin, Chris Renaud)
Letos v létě bude nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí do kin. V plné
polní a v doprovodu svého „taťky“, napraveného superpadoucha Grua, který začal sekat latinu poté, co mu na
krku přistály tři osiřelé slečny.
Vstupné: 110 Kč / 140 Kč
WOLVERINE
25. 7. a 26. 7. ve 20.00 hodin
(USA, akční, 136 min, do 12 let nevhodný, titulky, režie:
James Mangold)
Wolverine (Hugh Jackman) se v novém výpravném
akčním dobrodružství podívá do současného Japonska.
V pro něj zcela neznámém a nesrozumitelném světě
se střetne se svou největší nemesis. Z nelítostné bitvy
na život a na smrt odejde navždy poznamenaný. Prvně
v životě se cítí zranitelný, ocitá se na samé hraně svých
fyzických a psychických možností. Zdaleka nebojuje jen
se smrtícími samurajskými meči, ale i s vlastní smrtelností. Z těchto vnitřních a vnějších bojů pak vyjde mnohem silnější, než kdy býval.
Vstupné: 120 Kč
LIBERACE!
7. 8. ve 20.00 hodin
(USA, drama, 118 min, přístupný od 12 let, titulky, režie:
Steven Soderbergh)
Liberace (Michael Douglas): klavírní virtuoz, fenomenální bavič a výstřední televizní hvězda. Jeho jméno
bylo synonymem extravagance, kýče a výstředního
stylu. Okázalým způsobem života žil nejen na jevišti,
ale i mimo něj. V létě roku 1977 vstoupil do jeho života
mladý Scott Thorson (Matt Damon) a i navzdory velkému věkovému rozdílu se mezi nimi zrodil tajný milenecký vztah, který trval pět let.
Vstupné: 100 Kč
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
(Finsko/USA/Itálie, drama/romantický, 95 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Rosa Karo)
Film vypráví příběh devatenáctileté ženy, která dostane jako svoje jediné dědictví starožitný klíč, kterým
odemkne starou vilu v Itálii a spolu s ní i záhady její
vlastní rodiny.
Vstupné: 90 Kč
8. 8. a 9. 8. v 17.00 hodin
(USA, animovaný, 109 min, přístupný, dabing, režie:
Dan Scanlon)
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé
monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou.
A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale hned během prvního
semestru na univerzitě se začnou Mikeovy plány hroutit,
když mu cestu zkříží příšerkovské eso James P. Sullivan,
řečený Sulley, který je na strašení přirozený talent.
ŠMOULOVÉ 2
22. 8. a 23. 8. v 17.00 hodin
(USA, komedie, 105 min, přístupný, dabing, 23. 8. ve 3D,
režie: Raja Gosnell)
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů
podobných Šmoulům, kterým říká Neplechové, aby s jejich
pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí esenci.
Vstupné: 130 Kč / 160 Kč
Vstupné: 120 Kč
POT A KREV
SVĚTOVÁ VÁLKA Z
22. 8. ve 20.00 hodin
9. 8. ve 20.00 hodin
(USA, komedie, 105 min, přístupný, dabing, režie: Raja
Gosnell)
Daniel Lugo (Mark Wahlberg) je sympatický trenér
z posilovny, který ve volných chvílích myslí jen na to, jak
bezbolestně zbohatnout. Protože věří, že mu to celkem
pálí, vymyslí plán, do něhož zasvětí dva kumpány, Adriana (Anthony Mackie), chlapíka totálně rozhašeného steroidy, a čerstvě propuštěného recidivistu Paula (Dwayne
Johnson), z něhož se stal ve vězení velmi věřící člověk.
(USA, thriller, 116 min, do 12 let nevhodný, titulky,
režie: Marc Forster)
Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou Organizace spojených národů jako expert na řešení nejrůznějších krizových situací. Kdykoliv se někde na světě
mimořádně vyhrotí místní poměry, Gerry přijede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řešení
na uklidnění situace. Tyto schopnosti se mu budou
náramně hodit, protože v podobnou horkou destinaci
se právě proměnil celý svět. Lidstvo začala ve velkém
decimovat virová epidemie gigantických proporcí,
a pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už
koho zachraňovat.
Vstupné: 100 Kč
Vstupné: 110 Kč
PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI 3D
23. 8. ve 20.00 hodin
(USA, akční, 132 min, přístupný, dabing, režie: Guillermo
Del Toro)
Vstupné: 130 Kč
JASMÍNINY SLZY
14. 8. ve 20.00 hodin
JAKO MALÍ KLUCI
(USA, drama, 98 min, přístupné od 12 let, titulky, režie:
Woody Allen)
Žena (Cate Blanchett), které zdánlivě nic neschází
a která by si mohla v klidu užívat „bezstarostného“ života, se náhle ocitá na prahu těžké osobní krize. Jediné
řešení vidí v útěku ze zaběhlých stereotypů a v nalezení
nového začátku ve slunném San Franciscu.
28. 8. ve 20.00 hodin
Vstupné: 100 Kč
(Francie, komedie, 95 min, přístupný od 12 let, dabing,
režie: Anthony Marciano)
Vstupné: 90 Kč
KICK-ASS 2
29. 8. v 17.00 a 30. 8. ve 20.00 hodin
(USA, akční komedie, 113 min, přístupný od 15 let, titulky, režie: Jeff Wadlow)
Vstupné: 110 Kč
PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D
15. 8. v 17.00 a 16. 8. ve 20.00 hodin
(USA, fantasy, přístupný, dabing, režie: Thor Freudenthal)
Po nečekaně klidném školním roce se poslední den
před prázdninami na Percyho sesype celá lavina potíží
– hodina tělocviku se promění ve vybíjenou s lidožravými obry, kamarád Grover záhadně zmizí a navíc Táboru
Polokrevných i jeho obyvatelům hrozí zničení. Někdo
se snaží probudit Kronose, jednoho z původních Titánů
a otce nejvyšších olympských bohů, který jediný umí
učinit bohy i polobohy smrtelnými. A který má s nimi
navíc nevyřízené účty. A tak se Percy a jeho přátelé
musejí vydat na další nebezpečnou výpravu...
Vstupné: 150 Kč
ITALSKÝ KLÍČ
21. 8. ve 20.00 hodin
MACHŘI 2
29. 8. ve 20.00 hodin
(USA, komedie, 101 min, přístupný od 12 let, titulky,
režie: Dennis Dugan)
Lenny (Adam Sandler) se s rodinou přestěhoval zpět
do městečka, kde on i jeho přátelé vyrostli. Nikdo z nich
však netuší, že na dospělé i jejich potomky se řítí nečekané události, které s sebou přináší poslední den školního roku.
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
Download

číslo 7-8 • červenec a srpen 2013 • ročník XI www.dobrany