portýr
Z P R AV O D A J M E Z I N Á R O D N Í H O F E S T I VA L U P O R TA V Ú S T Í N A D L A B E M
Přátelé, kamarádi, posluchači i
milovníci naší muziky, zpěváci
a muzikanti,
ať jste z Ústí nad Labem, nebo jste do
našeho města na Labi přijeli, abyste pár
dní naslouchali a bavili se, či se dokonce
svými hlasivkami připojili – a to nejen
voláním „umí“, ale třeba i vlastní hudbou i
zpěvem, ať už je, jaký je… Věřím spolu se
všemi, kteří pro vás letošní Portu připravili
a čtyři dny se o ni vzorně starali i přes
nepřízeň počasí, že se vám všem v Ústí
nad Labem líbilo a že se s vámi napřesrok
na Portě ’11 setkáme znova.
Loučím se s vámi za sebe i za ostatní
aspoň tady na stránkách PORTÝRA, když
už si s vámi všemi rukou potřást nemůžu
– a abyste věděli, kdo všechno letos za Portou stál, kdo ji připravil,
kdo s ní měl nekonečnou trpělivost, podpíral ji a strážil, pomáhal jí
a taky se o ni (jako každý řádný rodič) bál, přečtěte si aspoň jejich
jména:
Pepa Vejlupek, šéf realizačního týmu a dramaturg
Jindra Šrejber, šéf soutěžní části v Ústí nad Labem
Ivana Horká, produkční
Pavel Zeman, dramaturg, inspice
Honza Moucha, dramaturgická a technická podpora
a mnoho dalších.
A za ně za všechny i za město Ústí nad Labem se loučí
Kapitán Kid
VÍTĚZ AUTORSKÉ PORTY:
KLONOVANÁ
autor PETR ŠTICHA
skupina ESENCE
VÍTĚZ MEZINÁRODNÍ
INTERPRETAČNÍ PORTY:
ALIBABA
ÚSTECKÝ STŘÍBRŇÁK:
Pátý jezdec je strach
skupina DOMINIKA
skladba
DIVÁCKÁ PORTA:
PĚTNÍK
CENA ČESKÉHO ROZHLASU SEVER :
ALIBABA
portýr
2
ˇCestní hosté
festivalu PORTA 2010
Rada festivalu PORTA
Luboš STRÁNÍK
Oldřich Richter
Česká tábornická unie
Vladimír MAREŠ
Anna ROYTOVÁ
Jindřich Šrejber
ARS Porta Bohemica
Olda RICHTER
Miroslav KOVÁŘÍK
Ing. Josef Vejlupek
Kulturní středisko města ÚL
MArie NAVRÁTILOVÁ
Anna Roytová
Sdružení Porta
Fedor (Ňuf) SKOTAL
Pawel SZYMKOWICZ
Realizacní
ˇ štáb PORTY
v Ústí nad Labem
Bedřich RÖHRICH
Ivan DOSTÁL, ředitel festivalu
Jaroslav VELÍNSKÝ
Václav (Kocour) MIKEŠ
Petr KŘIVOHLÁVEK
Tamás SZÖKE
Jana MLÁDKOVÁ, ekonomka
Zdeněk LUKÁŠEK, čestný člen
Josef VEJLUPEK, šéf realizačního týmu
Divácká porota
Jarda Gál
Marian Jančar
Pavel Kučera
Emilie Králová
Rudolf Myšák
Radan Kapucian
Jana Loudová
Vašek Spurný
Lenka Házová
Jarda Nevlida
Libo Stumpf Jaroslava Růžičková
Béďa Röhrich
Most
Pezinok
Mladá Boleslav
Jenčice
Ústí nad Labem
Kolinec
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Sedlčany
Praha
Ústí nad Labem
Plzeň
MEZINÁRODNÍ FINÁLE
FESTIVALU FOLK, COUNTRY A
TRAMPSKÉ PÍSNĚ
22. - 24. 7. 2010
ÚSTÍ NAD LABEM
Sobota 24.července
11:00-14:00 Kapely se představují - FORUM
Od 13:00
PORTA V LETNÍM KINĚ
Miroslav ČERNÝ
Milan RAMBOUSEK
PORTA 2010
Členové realizačního týmu
JINDŘICH ŠREJBER
IVANA HORKÁ
JAROSLAV VELINSKÝ
ZDENĚK EČER
PETR MEČÍŘ
JAN MOUCHA
PAVEL ZEMAN
PETR ŠPÁS
JAN LOUČKA
JIŘÍ PŮST
ZDENĚK STÁREK
JIŘÍ ZÁMEČNÍK
VRATISLAV URBAN
BRONISLAV VILIŠ
POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE:
Kulturní středisko
města Ústí nad Labem
ARS Porta Bohemica o.s.
Ústí nad Labem
Česká tábornická unie
PORTÝR, festivalový zpravodaj Mezinárodního
festivalu PORTA 2010 (41. ročník)
Vydání připravili: Kapitán Kid, Josef Vejlupek ,
Jindřich Šrejber, Petr “Lochness“ Křivohlávek,
Václav Sedlák, Milan Machát, Petr Mečíř
Tisk a technická příprava Miroslav Jedlička a EM studio UL.
Povoleno MK ČR E 61321SSN1210-6968
Náklad 500 ks
13:00 -15:45 Trampská sedma –
nesoutěžní přehlídka trampských kapel
Marod, Jamped, Špunt,
Jerry a dcery, Dobráci,
Hluboké nedorozumění, Chrpa
16:00-23:00 10 finalistů mezinárodní
interpretační soutěže z Čech,
Polska,Maďarska a Slovenska a hosté:
Epy de Mye, G-Runs, Kamelot,
Wabi Daněk
Pocta Jiřímu Brabcovi:
Petr Kocman band a hosté
Mirek Černý, Karel Kahovec,
Šárka Rezková a
George Hamilton IV.
(USA)
moderují Vladimír Čech a Zdenek Schwager
23.00 - ráno - Letní kino
„Zpívání u táboráku“
Porota
Mezinárodního finále
interpretační soutěže
Miroslav Černý, Praha - ČR
Otto Maňák, Bohumín - ČR
Ĺubomír Wágner, Bánská Bystrica-SR
Pawel Szymkovicz, Glucholazy-Polsko
Miloslav Feltl, Hradec Králové ČR
Tamás Szöke, Budapešť - Maďarsko
Jan Šrámek, Praha - ČR
TRAMPSKÁ SEDMA VYŠLA
3
Dnes odpoledne na malé scéně Letního kina vládla pohoda. Nejen sedm trampských kapel na jevišti, ale i desítky diváků v hledišti si společně užili krásné odpoledne.Pokud jste tam nebyli, litujte. Naše redakce si tam na podiu dokonce vybrala i letošní
MISS PORTA.
Soutěžní odpoledne
Miss Porta
Jako každý rok, i letos redakce Portýra volila
MISS Porty. Letošní vítězkou se stala devítiletá
členka ostravské kapely MAROD, Alenka Matlášková. Alenka chodí na základní školu a baví
jí tanec, hra na hudební nástroje, výtvarná výchova a samozřejmě zpěv. Její největší sen je mít
svého vlastního koně. Nejvíce jí chutná svíčková
od babičky. Ráda chodí na výlety se svým psem.
Ten však není jejím jediným domácím mazlíčkem .Doma má ještě kočku, morčata a křečky.
Věřme , že jí její zájmy zůstanou i nadále, a že se
s ní v budoucnu budeme dále stýkat.
Redakce Portýr
4
portýr
Hr nčí ř s k á 7/7, Ús t í nad L abe m
Download

Přátelé, kamarádi, posluchači i milovníci naší muziky, zpěváci a