l
H-PROTECT ENZYME
Proteo-systemic Enzymotherapy + Multiple Protection System
r
r
r
r
r
ij
j:;"..l
::.]i]iií]
Toxin shielding & Detoxification
Metabolism booster
cholesterol equalizer
lmmune defence enhancer
Free radical quenching system
r
r
r
r
r
r
proteolytic Enzyme Therapy
Protease 4,5
Bromelain
Protease 6,0
peptidase
Lipase
r
r
r
r
r
r
selenium, Resveratrol
Silymarine, Coenzym 010
probiotics
Fruktooligosacharids & lnuline
VitaminC&Bcomplex
Tetrahydropiperine
Produktová řada pro všechny specializace
H_PROTECT ENZYME
Proteolytická enzymote ra pie podpořená nejsi l nější
kombinací látek
a nejúčinnější
Komplex systémovéenzymoterapie s podporou
imunity, metabolismu a oběhového systému při
záíéžovýchstavech
r
pro koho je přípravek určen7
Podpůrný prostředek při:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Posíleníimunity u zátěžových stavů
Přípravnépéčipřed operacemi
Urychlení hojení v pooperačníchstavech
Potřebě zrychlení hojení proteolytickým účinkem
při zánětlivých stavech
Stavech s hrozícímizánětlivými komplikacemi
Prevenci zánětů cév a při zánětech cév
Prevenci tvorby trombů
Přípravě před, v průběhu a po chemoterapii, ozařování
Zhoršené jaterní aktivitě a pro urychlení metabolismu léčiv
s nežádoucími účinkyna jaterní tkáň
Užívánílékůs nežádoucími účinkyna střevní mikroflóru
a dalšíorgány
Potřebě vylepšení stavu metabolismu a optimalizaci stavu
organizmu
Potřebě zvýšenízásoby antioxidantů a zvýšeníodolnosti
organizmu, jako přípravě na stresovou situaci
Prevenci u pacientů s hrozícímoslabením imunitního
systému
Antibiotické léčbě
Vysokém nebo neoptimálním cholesterolu
Hrozícíchinfarktech a po nich
Chřipce pro rychlejšírekonvalescenci a u seniorů
a oslabených jedinců
r
Jaký má účinek?
Unikátní vícesložková proteolytická enzymoterapie podpořená
metabolickým, hepatoprotektivním, kardioprotektivním, probiotickým a antioxidačnímkomplexem pro posílení imunity,
zvýšenírezistence vůčipatogenům, toxinům, oxidativnímu
stresu a posíleníproteolýzy a detoxifikace. Produkt zaměřený
na posíleníproteolýzý imunity, toxinorezistence a regenerace
komplexem urychlovačůmetabolismu, protektiv, enzymů, probiotik a prebiotik. Dále produkt cílína zvýšeníkomplexní odolnosti
vůčivlivům volných radikálů účinnýmisystémy antioxidantů.
Mimo to je produkt specifický svým unikátním absorpčním
mechanismem pro maximální biologické využitívšech aktivních
složek.
l
proteo-systemic enzyme complex
Proteolytický enzymatický kom plex
Proteolytické formu|e využívaiísynergii proteáz ke štěpení
bílkovin a dosažení spektra účinkůpři zánětlivých onemocněních,
zraněních, výronech a otocích a podpoře imunitního systému.
Vysoká proteolytická aktivita zajištuje účinnéuplatnění v systémovéenzymoterapii. Ta se užívápři bolestivých stavech,
k podpoře hojení, preventivně k podpoře imunity a při prevenci
kardiovaskulárních onemocnění. l,Jčinek je potencován vitaminem C a komplexem vitamínůskupiny B. Proteolytická enzy,
moterapie je nápomocná při urychlení průběhu zánětů, zmírnění
jejich násIedků, rovněž napomáhá k redukci nežádoucích
projevů tvorby komplexů metabolitů organismu s protilátkami.
Metabolity tvořené při odbourávání odumřelých tkání. zbytků
po zánětech, otocích, výronech krve apod. mohou být toxické
a jejich většímnožstvív organizmu způsobuje jeho neúměrnou
zátéž, zpomalení regenerace, vstřebávání otoků, výronů krve
a celkové rekonvalescence. Komplex vyráběný ve sterilních
podmínkách obsahuje Proteasu 4,5, Bromelain, Proteasu 6,0.
Peptidasu a Lipasu
t
Resveratrol
lnhibuje sráženíkrevních destiček, ovlivňuje metabolismus
lipidů. normalizuje hladiny cholesterolu, je účinnýantioxidant,
Díky své schopnosti inhibovat androgenní receptory má pozitivní vliv při napomáhání prevenci rakoviny. Byl prokázán jeho
pozitivní účinekpři snižování kardiovaskulárního rizika (snižuje
usazování cholesterolu v cévách, čímžpreventivně působíproti
vzniku aterosklerózy). Podporuje správnou funkci srdečníhosvalu a cévníhosystému, napomáhá ke správné funkci nervového
systému, omezuje proces degenerace buněk, Aktivuje geny pro
produkci skupiny enzymů, sirtuinů (z anglického Silent lnformation Regulator Two -Sir2), které se podílejí na ochraně DNA.
Resveratrol a sirtuiny jsou hlavními strůjci tzv. .,francouzského
paradoxu", Mimo to napomáhá resveratrol zpomalovat proces
degenerace mozku při některých neurologických onemocněních
(např. Alzheimerova, Huntingtonova nemoc).
r
Silymarin
Působíjako ochrana před toxiny. má vliv na zrychlení metabolismu a funguje i jako ochrana jaterních buněk (hepatoprotekti-
vum).
Snižuje vznik zánétú, tlumí produkci prostaglandinů a tím
snižuje vznik nespecifického zánětu v postiženétkáni. Zvyšuje
prostřednictvím stimulace nukleolárního enzymu polymerasy
i rychlost syntézy ribosomálních ribonukleových kyselin. Tím
můžebrlt zesílena biosyntéza proteinů a regenerace buněk.
Chrání zejména antioxidačním účinkem před škodlivými vlivy,
jako jsou např. chemické přídavky potravin, léky, alkohol,
toxické látky z hub a mykóz, virové infekce, při aplikaci steroidních hormonů a da|šíchlátek, které mohou negativně zatížit
organismus. Zároveň zvyšuje toleranci vůčivšem toxinům zasahujícímjátra a zrychluje regeneraci jater včetně jeiich funkce.
l
Ubiquinone - coenzym O10
Pozitivně působína zlepšení přeměny energií a energetického
metabolismu buněk.
Ovlivňuje poměr přeměny energie z potravy do funkčníchforem
energetických molekul (ATP atd.) - nejpotřebnější pro orgány
srdce, plíce, játra. Má i antioxidačníúčinky,s věkem ubývá
koenzymu 010 v mitochondriích, které jsou jako motory buněk
zároveň
i
zdrojem volných radikálů
-
nedostatek O10 pak
urychluje dalšíproces stárnutí na buněčnéúrovni a nepřímo
můževést ke vzniku rakovinného bujení.
l
přírodní biologický zdroi selenu
Selen skrze svou biologickou funkci v organizmu zvyšuje
odolnost vůčivolným radikálům regenerací GSH proteinu.
Selen vázaný na kvasnicích, jako biologicky dostupně,iší forma
má velký význam pro regeneraci glutathion peroxidázy a tím
posílení přirozené a vysoce účinnéochrany organismu vůči
oxidativnímu stresu.
l
aktivních látek. Zlepšuje prokrvení gastrointestinálního traktu,
střevních stěn a optimalizuje přenos živin. Zlepšuje emulgaci
potravy a zvyšuje a zrychluje aktivní transport přes stěnu tenkého střeva. Zvyšuje tím celkovou využitelnost živin až o 60%.
Bacillus coagulans, Fruktooligosacharidy a lnulin
Probiotika a prebiotika mají významný vliv na posílení imunity,
ochranu a obnovu mikroflóry a napomáhajípreventivně ve všech
fázích léčbyredukovat nežádoucí účinkypři užíváníantibiotik.
Probiotika (Bacillus coagulans, Lactobacillus sp.) jsou nepatogenní zdraví prospěšné mikroorganizmy, které mají příznivý
účinekna mikroflóru člověka, z hlediska posílení imunity
a lepšíhovyužitíživin z potravy.
Prebiotika (fruktooligosacharidy a inulin) tvoří pak živnou půdu
pro rychlejšíregeneraci a udrženízdravé a přirozené mikroflóry
ve střevním traktu.
Obsah balení: 84 kapslí nebo 168 kapslí
Užíveiteí probiotickou (zeleno-bílou) kapsli
a 1 (hnědoul kapsli s enzymy 1 - 3 x denně,
í-3x
denně
l
přírodní vitamin c a skupina B vitamínů
Posilují imunitu a zvyšujírezistenci vůčioxidativnímu stresu
vitamíny (C, vit. 81, 82. 86) podporují růst a aktivitu střevní
mikroflóry, potlačujírůst patogenních mikroorganismů, omezují
aktivitu kyslíkatých radikálů.
t
Extrakt pepře černého
Zintenzívněníabsorpčního účinkupro lepšívyužitíazesílení účinků
Balení 168 kapsll vystačí na:
S4 dní
73 dnl
@dní
Balení 84 kapslí vystačí na:
42 dni
31 dní
18
7§0000 FccPU
Proteasa 6,0
5
Lipasa
Bacil|us coagularrs (Loctospore}
1
500,000 FccPU
500 HUT
49§@[email protected] cF.Ul
,
Aďilighť - fruktooligosacharid
33,@ mg
5o,o0
mg
]
FccPU
000 HUT
16
500 HUT
1
oo0 HuT
1
500 HUT
800 FlP
1
200 FlP
s0
50,00 mg
2 250 o0o
1,1
50o l{UT
lt00 FlP
Peptidaea
75000 HUT
50 000 HUT
25 000 HUT
Protea§a 4,5
Bromalain
dní
000 000 cFu /
66,00 rng
1
48§ 000 000 cFU /
99,00 mg
100,00 mg
'150,00 mg
100§0 mg
150,00 mg
1a7
Vítamin B1
1,40 mg
2,80 mg
4,2O mg
381
Vííamin82
1,60 mg
&20 rng
480
mg
342
Vitamin 86
Selen vázaný í}s kva§nieích
Extrakt ze semen vitis viniíera
(s obsahem 20% oligostilbenů
a 6oÁ resveratrolu}
§ilymaril
{§xtrglúe O$tropo§třes mariánského)
Koenzym 010 (ubichinon)
lnulin
Akcelerátor transportu
(tetrahydropiperin, Extrakt z Pepře
černého)
*1
*2
DD - denní dávka
DDD - doporučená denní dávka
'l
2,00 mg
4,00 mg
6,00 mg
428
20,00 pg
40.00 pg
60,00 Fg
81
50,00 mg
100,00 mg
150,00 mg
50,M mg
100,00 m§
150,&) mg
20,00 mg
40,00 mg
60,00 mg
100§0 mg
200,00 mg
300,@ mg
000,00 pg
2
000,00
t-,g
3
000,00 pg
Download

l H-PROTECT ENZYME