İçindekiler
İçindekiler.........................................1
Kullanım Uyarısı...............................2
Güvenlik Bilgileri..................................2
Önlemler..............................................3
Göz Güvenliği Uyarıları........................6
Esnek Açı Ayarı....................................6
Giriş..................................................7
Pakete Genel Bakış.............................7
Ürüne Genel Bakış..............................8
Ana Ünite.............................................. 8
Giriş / Çıkış Bağlantıları........................ 9
Uzaktan Kumanda.............................. 10
Kurulum.......................................... 11
Projektörü Bağlama...........................11
Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın............ 11
Video Kaynaklarına Bağlama............. 12
3B Video Aygıtlarına Bağlanma.........13
3B gözlüğü kullanma.........................15
Projektörün Gücünü Açma/
Kapatma............................................16
Projektörün Gücünü Açma.................. 16
Projektörü kapatma............................. 17
Uyarı Göstergesi................................. 18
Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama.........19
EKRAN | Üç boyut ............................. 39
SİSTEM.............................................. 40
AYAR.................................................. 43
AYAR | HDMI Link Settings................. 45
AYAR | Sinyal (VGA)........................... 47
AYAR | Sinyal (Video)......................... 48
Ekler...............................................49
Sorun Giderme..................................49
Görüntü Sorunları............................... 49
Diğer Sorunlar..................................... 51
Uzaktan Kumanda Sorunları............... 51
LED Işıklı Mesajlar.............................. 52
Ekran Üzeri Mesajlar.......................... 53
Uyum Modları....................................54
RS232 Komutları ve Protokolü
İşlev Listesi........................................56
RS232 Pin Atamaları.......................... 56
RS232 Protokol İşlev Listesi............... 57
Tavana Montaj Kurulumu...................60
Optoma Global Ofisleri......................61
Yönetmelik & Güvenlik Uyarıları........63
FCC Uyarısı........................................ 63
AB ülkeleri için Uyumluluk
Beyanatı.............................................. 64
Ticari markalar...................................65
Projektör Yüksekliğini Ayarlama ........ 19
Projektör Konumunu Ayarlama........... 20
Kullanıcı Kontrolleri........................22
Kontrol Paneli ve Uzaktan
Kumanda...........................................22
Kontrol Paneli..................................... 22
Uzaktan Kumanda.............................. 23
Ekran üzeri Gösterim Menüleri..........25
Çalıştırma........................................... 25
Menü Ağacı......................................... 26
GÖRÜNTÜ.......................................... 28
GÖRÜNTÜ | Gelişmiş......................... 30
GÖRÜNTÜ | Gelişmiş | PureEngine... 31
GÖRÜNTÜ | Gelişmiş | Renk ayarları.32
EKRAN............................................... 34
1
Türkçe
Kullanım Uyarısı
Güvenlik Bilgileri
Eşkenar üçgen içerisindeki oklu şimşek işareti, kullanıcıyı, kişilere
elektrik çarpması oluşturmaya yetecek boyutta olabilecek, ürünün kutusu
içerisinde yalıtılmamış “tehlikeli voltaj”ın varlığı hakkında uyarmak üzere
tasarlanmıştır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazın beraberindeki
dokümanlardaki önemli çalıştırma ve bakım (tamir) talimatlarının varlığı
hakkında uyarmak üzere tasarlanmıştır.
UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU
CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. KUTUNUN İÇERİSİNDE
TEHLİKELİ YÜKSEK VOLTAJLAR VARDIR. DOLABI AÇMAYIN. YALNIZCA YETKİLİ
PERSONELE TAMİR ETTİRİN.
B Sınıfı emisyon sınırları
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada Girişime Neden olan Cihazlar
Yönetmeliklerinin tüm şartlarını karşılamaktadır.
Önemli Güvenlik Talimatı
1. Havalandırma açıklıklarını engellemeyin. Projektörün güvenilir biçimde çalışmasını
sağlamak ve aşırı ısınmadan korunmak için, projektörün havalandırmanın
engellenmediği bir yere kurulması tavsiye edilir. Örnek olarak, projektörü kalabalık
bir kafe masası, sofa, yatak, vb. Üzerine kurmayın. Projektörü, hava akımını
kısıtlayan bir kitap çantası veya dolabı gibi kapalı yerlere koymayın.
2. Projektörü su veya rutubetin yakınında kullanmayın. Yangın ve/veya elektrik
çarpması riskini azaltmak için, projektörü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
3. Radyatörler, ısıtıcılar, fırınlar veya ısı yayan amplifikatörler gibi ısı kaynaklarının
yanına kurmayın.
4. Yalnızca kuru bez ile temizleyin.
5. Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentiler/aksesuarları kullanın.
6. Fiziksel olarak hasar görmüşse veya kötü kullanılmışsa üniteyi kullanmayın. Fiziksel
hasar/kötü kullanma şunlar olacaktır (fakat bunlarla sınırlı değildir):
-- Ünite düşürülmüştür.
-- Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüştür.
-- Projektörün üstüne sıvı dökülmüştür.
-- Projektör yağmur veya neme maruz kalmıştır.
-- Projektörün içine birşey düşmüştür veya içerisinde birşey gevşektir.
Üniteyi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Kapakları açmak veya
çıkarmak, sizi tehlikeli voltajlar veya diğer tehlikelere maruz bırakabilir.
Lütfen üniteyi tamir için göndermeden önce Optoma’yı arayın.
7. Projektörün içine nesne veya sıvıların girmesine izin vermeyin. Yangın veya elektrik
çarpması ile sonuçlanabilecek şekilde tehlikeli voltajlara veya kısa devre yapan
parçalara değebilirler.
8. Güvenlikle ilgili işaretler için projektörün kutusuna bakın.
9. Ünite yalnızca uygun servis personeli tarafından tamir edilmelidir.
Türkçe
2
Kullanım Uyarısı
Önlemler
Lütfen bu kullanıcı kılavuzunda tavsiye edilen tüm
uyarılar, önlemler ve bakımı izleyin.
▀■ Uyarı-
LED açıkken projektörün merceğinin içine
bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
▀■ Uyarı-
Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak
için, bu projektörü yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
Lütfen projektörü açmayın veya sökmeyin, çünkü
bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
▀■ Uyarı▀■ Uyarı-
Projektörü kapatırken, lütfen gücü kesmeden
önce soğutma döngüsünün tamamlandığından
emin olun. Projektörün soğuması için 10 saniye
bekleyin.
▀■ Uyarı-
Projektör çalışırken mercek kapağını
kullanmayın.
▀■ Uyarı-
Projektör dolabının üstünde, kenarlarında ve
arkasında yeterli miktarda boş alan bırakılması,
hava dolaşımı ve ünitenin gerektiği gibi
soğutulması için çok önemlidir. Burada gösterilen
boyutlar minimum gerekli alanı gösterir. Projektör
bir dolabın içine kurulacaksa veya benzer
şekilde kapatılacaksa, bu minimum mesafeler
korunmalıdır.
4” (10cm)
8” (20cm)
8” (20cm)
4” (10cm)
3
Türkçe
Kullanım Uyarısı
Yapın:
™™ Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden
çekin.
™™ Ekran muhafazasını temizlemek için hafif deterjanlı yumuşak kuru
bir bez kullanın.
™™ Ürün uzun süre boyunca kullanılmayacaksa güç fişini AC
prizinden sökün.
Yapmayın:
™™ Havalandırma için sağlanan ünite üzerindeki yuvaları ve açıklıkları
engellemeyin.
™™ Üniteyi temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, cilalar veya
çözücüler kullanmayın.
™™ Aşağıdaki şartlar altında kullanın:
-- Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.
`` Ortam oda sıcaklığının 5°C - 40°C aralığında olmasını
sağlayın
`` Bağıl nem %10 ~ %85 olmalıdır
-- Aşırı toz ve kire duyarlı alanlarda.
-- Güçlü bir manyetik alan üreten herhangi bir cihaz yanında
kullanmayın.
-- Doğrudan güneş ışığında.
3B projeksiyonu 3D işlevini kullanarak izleme
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. SİZ VEYA ÇOCUĞUNUZ 3B İŞLEVİNİ
KULLANMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.
Uyarı
™™ Çocuklar ve gençler, 3B olarak izlemeye bağlı sağlık sorunlarına
karşı daha savunmasız olabilir ve bu görüntüleri izlerken yakından
denetlenmelidirler.
Işığa Duyarlılık Nöbeti Uyarısı ve Diğer Sağlık Riskleri
™™ Bazı izleyiciler, bazı Projektör filmleri veya video oyunlarının
içerdiği yanıp sönen belirli görüntülere veya ışıklara maruz
kaldıklarında epilepsi nöbeti veya felç geçirebilirler. Epilepsi veya
felç hastasıysanız veya aile geçmişinizde böyle bir hastalık varsa,
lütfen 3B işlevini kullanmadan önce bir tıp uzmanına danışın.
Türkçe
4
Kullanım Uyarısı
™™ Epilepsi veya felç hastası olmayan veya aile geçmişinde bu
hastalıklardan biri bulunmayan kişiler bile, ışığa duyarlılık
nöbetlerine yol açabilecek tanısı konmamış bir duruma sahip
olabilirler.
™™ Gebe kadınlar, yaşlılar, ciddi tıbbi durumları olan kişiler, uyku
bozukluğu olan veya alkolün etkisi altında bulunan kişiler, ünitenin
3B işlevini kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
™™ Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, 3B filmleri
görüntülemeyi hemen bırakın ve bir tıp uzmanına danışın: (1)
görme değişikliği; (2) sersemlik; (3) baş dönmesi; (4) göz veya
kas seğirmesi gibi istemdışı hareketler; (5) akıl karışıklığı; (6)
bulantı; (7) bilinç kaybı; (8) kasılmalar; (9) kramplar ve/ veya
(10) yönelim bozukluğu. Çocuklar ve gençler, bu semptomları
yaşamaya yetişkinlere göre daha fazla eğilim gösterebilir.
Ebeveynler çocuklarını gözlem altında tutmalı ve bu semptomları
yaşayıp yaşamadıklarını sormalıdır.
™™ 3B projeksiyonu izlemek, harekete bağlı mide bulantısı, sonradan
oluşan algı etkileri, yönelim bozukluğu, göz yorgunluğu ve düşük
duruş stabilitesine de yol açabilir. Kullanıcıların bu etkilerin oluşma
ihtimalini azaltmak için sık sık izlemeye ara vermeleri tavsiye
edilir. Gözlerinizde yorgunluk veya kuruluk belirtileri görülüyorsa
veya yukarıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, bu
cihazı kullanmayı hemen bırakın ve semptomlar geçtikten en az
otuz dakika sonrasına kadar izlemeye başlamayın.
™™ 3D projeksiyonu uzun süre boyunca ekrana çok yakın oturarak
izlemek, gözlerinize zarar verebilir. İdeal izleme uzaklığı, ekran
yüksekliğinin en az üç katı kadar olmalıdır. İzleyicinin gözlerinin
ekranla aynı düzeyde olması tavsiye edilir.
™™ 3D projeksiyonu uzun süre boyunca 3B gözlük takarak izlemek,
baş ağrısı veya yorgunluğa yol açabilir. Baş ağrısı, yorgunluk veya
baş dönmesi yaşarsanız, 3B projeksiyonu izlemeyi bırakın ve
dinlenin.
™™ 3B gözlüğü 3B projeksiyonu izlemekten başka bir amaçla
kullanmayın. 3B gözlüğün diğer bir amaçla takılması (normal
gözlük, güneş gözlüğü, koruyucu gözlük, vb. gibi) size fiziksel
olarak zarar verebilir ve görme duyunuzu zayıflatabilir.
™™ 3B projeksiyonu izlemek, bazı izleyicilerde yönelim bozukluğuna
sebep olabilir. Bu yüzden, 3B PROJEKTÖR'ünüzü açık merdiven
boşluklarının, kabloların, balkonların veya takılabileceğiniz,
çarpabileceğiniz, kapaklanmanıza sebep olabilecek, kırılabilecek
veya üzerine düşebileceğiniz diğer nesnelerin yakınına
yerleştirmeyin.
5
Türkçe
Kullanım Uyarısı
Göz Güvenliği Uyarıları
▀■
Daima projektöre doğrudan bakmaktan/gözünüzü
doğrultmaktan kaçının. Işına mümkün olduğunca arkanızı
verin.
▀■
Projektör sınıfta kullanıldığında, ekranda birşey göstermeleri
istendiğinde öğrencileri yeterince gözetim altında tutun.
▀■
Lamba gücünü en aza indirgemek için, ortamdaki ışık
seviyesini azaltmak için oda jaluzileri kullanın.
Esnek Açı Ayarı
▀■
Dikey yönde kullanılabilir açı
360°
▀■
Yatay yönde kullanılabilir açı
90°
Türkçe
6
Giriş
Pakete Genel Bakış
Aşağıda listelenen tüm parçaların kutuda olduğundan emin
olmak için paketi açın ve kutunun içindekileri inceleyin. Birşey
eksikse, lütfen Optoma müşteri servisi ile irtibat kurun.
Mercek kapaklı projektör
Güç Kablosu
HDMI
Link
LED Brightness
Menu
16:9
Letter-Box
Mode
4:3
Native
2D/3D
Pure Engine
™™ Her bir Ülkedeki
farklı uygulamalar
nedeniyle, bazı
bölgeler farklı
aksesuarlara sahip
olabilir.
2 × AA Pili
3D Format
IR Uzaktan Kumanda
(Uzaktan kumanda
modele göre değişebilir)
Dokümantasyon :
Garanti Kartı

Hızlı Başlangıç

Kartı
WEEE Kartı

(sadece EMEA için)
™™ Avrupa garanti bilgileri için lütfen www.optomaeurope.com adresine bakın
7
Türkçe
Giriş
Ürüne Genel Bakış
Ana Ünite
5
6
4
1
5
2
3
7
8
9
11
12
10
3D SYNC
Out (5V)
™™ Arayüz model
spesifikasyonlarına tabidir.
™™ Projektörün giriş/
çıkış hava deliklerini tıkamayın.
11
11
13
1. Güç Düğmesi / Güç
LED'i
2. Sıcaklık-LED’i
3. Kaynak Düğmesi
4. Havalandırma (giriş)
5. IR Alıcıları
6. Havalandırma (çıkış)
Türkçe
8
5V PWR
Out (6W)
7. Yakınlaştırma Halkası
8. Fokus Halkası
9. Mercek
10. Mercek Kapağı
11. Eğim-Ayarlama Ayakları
12. Giriş / Çıkış Bağlantıları
13. Güç Soketi
Giriş
Giriş / Çıkış Bağlantıları
1
2
3
4
5
6
7
3D SYNC
Out (5V)
9
™™ Arayüz model
spesifikasyonlarına tabidir.
10
11
12
8
5V PWR
Out (6W)
13
1. HDMI 1 Konnektörü (v1.4a 3D destekli)
2. HDMI 2 Konnektörü (v1.4a 3D destekli)
3. VGA-In/YPbPr Konektörü
(PC Analog Sinyal/Komponent Video Girişi/HDTV/YPbPr)
4. Komponent Video Giriş Konektörü (YPbPr)
5. Kompozit Video Giriş Konektörü
6. Üretici yazılımı güncellemesi için USB
7. RS-232 Konektörü (9 pimli)
8. Güç için USB ([email protected])
9. Güç Soketi
10. KensingtonTM Kilitleme Yuvası
11. 12V A Tetikleme Rölesi Konektörü (12V, 250mA. 3,5mm
Mini Jak)
12. 12V B Tetikleme Rölesi Konektörü (12V, 250mA. 3,5mm
Mini Jak)
13. 3B Senk Çıkışı (5V)
9
Türkçe
Giriş
Uzaktan Kumanda
™™ Uzaktan kumanda
model spesifikasyonlarına tabidir.
1
25
2
24
3
23
HDMI
Link
22
4
5
LED Brightness
21
6
20
7
Menu
Mode
19
8
16:9
4:3
18
17
9
Letter-Box
Native
2D/3D
16
11
15
12
14
Türkçe
10
10
3D Format
Pure Engine
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Güç Açık
Güç Kapalı
Gamm
HDMI Link
Gelişmiş
Dört Yönlü Seçme
Tuşları
7. Mod
8. 4:3
9. Doğal
10. 3B biçim
11. Yeniden-Senk
12. Video Kaynağı
13. HDMI2 Kaynağı
14. VGA Kaynağı
15. YPbPr Kaynağı
16. HDMI1 Kaynağı
17. PureEngine
18. LBX
19. 16:9
20. Menü
21. Enter
22. LED Brightness
23. CMS (Renk Yönetimi
Sistemi)
24. Karşıtlık
25. Parlaklık
Kurulum
Projektörü Bağlama
Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın
MOLEX
2
3
4
5
molex
3D SYNC
Out (5V)
1
E62405SP
R
™™ Her bir ülke için
uygulamalardaki
farklılık nedeniyle,
bazı bölgeler farklı
aksesuarlara sahip
olabilir.
™™ (*) İsteğe bağlı
aksesuar
5V PWR
Out (6W)
6
7
+12V Çıkışı
3B Gözlük
1.................................................................................................. Güç Kablosu
2.............................................................................................. *HDMI Kablosu
3................................................................................................*VGA Kablosu
4................................................................................................*USB Kablosu
5............................................................................................ *RS232 Kablosu
6................................................................................................. *12V DC Jakı
7.........................................................................................*3B Yayıcı kablosu
11
Türkçe
Kurulum
Video Kaynaklarına Bağlama
DVD Oynatıcısı, Set üstü
Kutu, HDTV alıcısı
2
4
Kompozit Video Çıkışı
5
6
3
7
+12V Çıkışı
12
5V PWR
Out (6W)
1
R
Türkçe
3D SYNC
Out (5V)
E62405SP
™™ Her bir ülke için
uygulamalardaki
farklılık nedeniyle,
bazı bölgeler
farklı aksesuarlara
sahip olabilir.
™™ 3B yayıcı ve
3B gözlüklere
bağlanma
hakkında daha
ayrıntılı bilgi için
lütfen kullanıcı
kılavuzlarına
bakın.
™™ Blu-ray 3B
oynatıcıyı
bağlamak için
yüksek hızda
HDMI kablosu
kullanın.
™™ (*) İsteğe Bağlı
Aksesuar
4
8
DVD Oynatıcısı, Set Üstü Kutu,
HDTV alıcısı
3B Gözlük
1.................................................................................................. Güç Kablosu
2.............................................................................................. *HDMI Kablosu
3......................................................................................*VGA/RCA Adaptörü
4......................................................................... *3 RCA Komponent Kablosu
5....................................................................................... *VGA/RCA Kablosu
6.............................................................................. *Kompozit Video Kablosu
7................................................................................................. *12V DC Jakı
8.........................................................................................*3B Yayıcı kablosu
Kurulum
3B Video Aygıtlarına Bağlanma
NOTE
™™ 3B video kaynağı
cihazı, 3B projektörden önce
açık duruma
getirilmelidir.
NOTE
™™ Giriş videosu normal 2B ise, lütfen
“3B Biçim”a basın
ve “Otomatik”
duruma getirin.
™™ “SBS Mode”
etkinse, 2B video
içeriği doğru bir
şekilde görüntülenmeyecektir.
Cihazlarınızı şemada gösterildiği gibi HDMI kablolarına
bağladıktan sonra, başlamaya hazırsınız demektir. 3B video
kaynağınızı ve 3B projektörünüzü AÇIN.
PlayStation® 3 Oyunları
yy
Konsolunuzu yazılımın en son sürümüne güncelleştirdiğinizden emin olun.
yy
“Ayarlar menüsü -> Ekran ayarları -> Video çıkışı -> HDMI” seçeneğine
gidin. “Automatic” seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
yy
3B oyun diskinizi takın. Alternatif olarak, PlayStation® ağı üzerinden
karşıdan oyun (ve 3B güncelleştirmeleri) yükleyebilirsiniz.
yy
Oyunu başlatın. Oyun içi menüsünde, “3D Olarak Oyna” seçeneğini seçin.
Blu-ray 3D™ Oynatıcı
yy
Oynatıcınızın 3D Blu-ray™ diskleri desteklediğinden ve 3B çıkışının
etkinleştirildiğinden emin olun.
yy
3D Blu-ray™ diski oynatıcıya takın ve “Oynat” düğmesine basın.
3B TV (örn. SKY 3D, Direct TV)
yy
Kanal paketinizde 3B kanalları etkinleştirmek için, TV hizmet sağlayıcınızla
irtibat kurun.
yy
Hizmet etkinleştirildiğinde, 3B kanala geçin.
yy
Yan yana iki görüntü göreceksiniz.
yy
3B projektörün “SBS Mode”na geçin. Bu seçenek, projektör OSD
menüsünün “EKRAN” bölümünde bulunmaktadır.
2B 1080i yan yana sinyal çıkışlı 3B Cihaz (örn. 3D DV/DC)
yy
3B cihazınızı bağlayın ve 3D Projektöre 2B yan yana çıkış ile 3B içeriğe
geçiş yapın.
-- Yan yana iki görüntü göreceksiniz.
yy
3B projektörün “SBS Mode”na geçin. Bu seçenek, projektör OSD
menüsünün “EKRAN” bölümünde bulunmaktadır.
Bir HDMI 1.4a kaynağından (örn. 3D Blu-ray) 3B içerik izliyorsanız, 3B
gözlükleriniz her zaman senkronize olmalıdır. Bir HDMI 1.3 kaynağından 3B
içerik izliyorsanız (örn. SBS moduyla 3B yayın), 3B deneyiminizi optimize
etmek için projektörün 3D Sync-Invert seçeneğini kullanmak gerekebilir.
Bu seçenek, projektör OSD menüsünün “EKRAN ->Üç boyut” bölümünde
bulunmaktadır.
13
Türkçe
Kurulum
3B Yayın
3B Blu-ray™ Disk
SKY+HD, kablolu yayın/
uydu kutusu
3B Blu-ray™ Oynatıcı
3B Konsol Oyunları
PlayStation® 3
3B Gözlük
Tam 3D 1080p DLP® Projektör
Türkçe
14
Kurulum
NOTE
™™ Ayrıntılı bilgi için,
lütfen 3B gözlük
kullanım kılavuzuna başvurun.
3B gözlüğü kullanma
1. 3B gözlüğü AÇIK duruma getirmek için: “Güç” düğmesine bastığınızda,
LED göstergesi bir defa yanıp sönerek gözlüğün 3B modunda
kullanılmaya hazır olduğunu gösterir.
2. 3B içeriğin projektöre gönderildiğini ve sinyalin projektör teknik
özellikleriyle uyumlu olduğunu doğrulayın.
3. 3B projektörün unu “3 Boyut Modu” açın. Bu seçenek, projektör OSD
menüsünün “EKRAN” bölümünde bulunmaktadır.
4. 3B gözlüğü açık duruma getirin ve resmin göz yorgunluğu olmadan 3B
olarak göründüğünü doğrulayın.
5. Görüntü 3B olarak görünmezse, lütfen 3B cihazın 3B görüntü gönderecek
şekilde doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Aksi halde, giriş
sinyali 2B 1080i yan yanayken “SBS Mode” açık duruma getirin ve önceki
1 ~ 4 adımlarını tekrarlayın.
6. 3B deneyiminizi optimize etmek için projektörün “3D Senk Dön.”
seçeneğini kullanmak gerekebilir. Bu seçenek, projektör OSD menüsünün
“EKRAN” bölümünde bulunmaktadır.
7. 3B gözlüğü KAPALI duruma getirmek için: “Güç” düğmesine basın ve LED
göstergesi kapanana kadar basılı tutun.
8. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen 3B gözlüklerin kullanım kılavuzuna veya
üreticinin Web sitesine bakın.
15
Türkçe
Kurulum
Projektörün Gücünü Açma/Kapatma
Projektörün Gücünü Açma
1. Mercek kapağını çıkarın. 
2. Güç kablosu ve sinyal kablosunu sıkıca takın. Takıldığında,
güç LED'i kırmızı yanacaktır.
3. Projektörün veya uzaktan kumandanın üzerindeki
“ ” düğmesine basarak lambayı açın. Güç LED'i artık mavi
yanacaktır. 
Başlangıç ekranı, yaklaşık 10 saniye içerisinde
gösterilecektir. Projektörü ilk kullandığınızda, tercih ettiğiniz
dili seçmeniz istenecektir.
4. Ekran üzerinde göstermek istediğiniz kaynağınızı açın
ve bağlayın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, video oynatıcı,
vb.). Projektör, kaynağı otomatik olarak algılayacaktır.
Göstermiyorsa, menü düğmesine basın ve “AYAR” öğesine
gidin.
“Kaynak Kilidi”nin “Kapalı” olarak ayarlandığından emin olun.
Birden fazla kaynağı aynı anda bağlarsanız, kontrol
panelindeki “KAYNAK” düğmesine tıklayın veya uzaktan
kumandadaki direk kaynak tuşlarına tıklayarak girişler
arasında geçiş yapın.
2
Güç
™™ İlk önce projektörü
açın ve daha sonra
sinyal kaynaklarını
seçin.
HDMI
Link
LED Brightness
1
Mercek Kapağı
Menu
Türkçe
16
16:9
Mode
4:3
Kurulum
Projektörü kapatma
1. Projektörü kapatmak için uzaktan kumandadaki “ ”
düğmesine veya projektörün yanındaki “ ”
düğmesine bir saniye arayla iki kez basın.
Aşağıdaki mesaj ekranda gösterilecektir.
Kapatılsın mı?
Güç düğmesine tekrar basın.
2.
3.
4.

Onaylamak için “ ” düğmesine tekrar basın; aksi takdirde
mesaj 15 saniye sonra kaybolacaktır. “ ” düğmesine ikinci
kez bastığınızda, projektör kapanacaktır.
Soğutma fanları, soğutma döngüsü için yaklaşık
10 saniye çalışacaktır ve Güç LED’i mavi renkte
yanacaktır. Güç LED'i kesintisiz olarak kırmızı yandığında,
projektör bekleme moduna girmiştir.
Projektörü yeniden açmak isterseniz, projektörün soğutma
döngüsünü tamamlayıp bekleme moduna girmesini
beklemelisiniz. Bekleme moduna girdiğinde, projektörü
yeniden başlatmak için yalnızca “ ” düğmesine basın.
Güç kablosunu elektrik fişi ve projektörden sökün.
Kapatma işleminin hemen ardından projektörü açmayın.
17
Türkçe
Kurulum
Uyarı Göstergesi
Uyarı göstergeleri (aşağıya bakınız) yandığında, projektör
otomatik olarak kapanacaktır:
™™ Projektör bu
belirtileri gösterirse
en yakın servis merkezi ile irtibat kurun.
Daha fazla bilgi
için 61-62. sayfaya
bakın.
Türkçe
18
 “Güç” LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.
 “SICAKLIK” LED göstergesi kırmızı renkte yanar ve “Güç”
LED'i göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Bu, projektörün
aşırı ısındığını gösterir. Normal koşullar altında, projektör
tekrar açılabilir.
 “TEMP” LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner ve
“Güç” LED'i
göstergesi kırmızı yanıp sönerse.
Güç kablosunu projektörden çıkarıp 30 saniye bekleyin ve
tekrar deneyin. Uyarı göstergesi tekrar yanarsa, yardım için
lütfen en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
Kurulum
Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama
Projektör Yüksekliğini Ayarlama
Projektör, görüntü yüksekliğini ayarlamak için yükseltici
ayaklar ile donatılmıştır.
1.Projektörün alt tarafında bulunan ayarlamak istediğiniz
ayarlanabilir ayağı bulun.
2. Ayarlanabilir halkayı saat yönünde çevirerek projektörü
kaldırın ya da alçaltmak için saatin ters yönünde çevirin.
Gerekiyorsa diğer ayakta da aynı işlemi tekrarlayın.
Eğim-Ayarlama Ayakları
Eğim-Ayarlama Halkası
19
Türkçe
Kurulum
Projektör Konumunu Ayarlama
Projektörü nereye koyacağınızı belirlemek için ekranınızın boyutunu
ve şeklini, elektrik pirizlerinizin yerini ve projektörle aygıtlarınızın geri
kalanı arasındaki mesafeyi dikkate alın.
Yakınlaştırma
Halkası
Fokus
Halkası
Yatay Lens
Kaydırma Kolu
Dikey Mercek
Kaydırma
Kolu
Genişlik (W)
Yükseklik (H)
60%H
60%H
10%W
Türkçe
20
10%W
Kurulum

Mercek
Optoma Model Adı
™™ Bu tablo, yalnızca
kullanıcı referansı
içindir.
Fokal Uzunluk (f) (mm)
F numarası
Geniş versiyon
Tele Versiyon
18,07~22,59
22,56~42,87
2,0~2,32
2,3~3,39
1,25
Yakınlaştırma Aralığı (Oranı)
Yakınlaştırma & Odak Ayarı
1,90
Manüel
Yatay : +/-%10, Dikey : +/-%60
Optik Lens Değişimi
Geniş versiyon
Ekran boyutu
™™ Projeksiyon mesafesi: Ekrandan lense.
Tele Versiyon
Projeksiyon Mesafesi (mm)
(inç)
Geniş
Uzak
Geniş
Uzak
40
1065
1335
1310
2555
50
1335
1680
1650
3205
60
1610
2020
1995
3860
70
1885
2365
2335
4510
80
2160
2705
2680
5165
90
2430
3045
3020
5815
100
2705
3390
3365
6470
150
4075
5100
5080
9730
180
4901
6137
6105
11684
200
5445
6810
6790
12995
250
6810
8520
8505
16255
300
8180
10230
10215
19520
350
9550
11940
11930
22780
400
10920
13650
13640
26040
450
12285
15360
15350
29305
500
13655
17070
17065
32565
21
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda
Kontrol Paneli
Kontrol Panelinin Kullanılması
Güç Düğmesi /
Güç LED'i
16-17. sayfadaki “Projektörün Gücünü Açma/Kapama”
bölümüne bakın.
Projektörün durumunu gösterir.
Sıcaklık-LED’i
Projektörün sıcaklık durumunu gösterir.
KAYNAK
“KAYNAK”a basarak bir giriş sinyali seçin.
Uzaktan Kumanda
Pilleri Yerleştirme
Uzaktan Kumanda için iki adet AA boy pil birlikte verilmiştir.
Yalnızca üreticinin tavsiye ettiği ile aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
DİKKAT
Pillerin yanlış kullanımı, kimyasal akıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki
talimatları izlediğinizden emin olun.
•Farklı türlerde pilleri karıştırmayın. Farklı türlerde piller, farklı niteliklere sahiptirr.
•Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Eski ve yeni pilleri karıştırmak, yeni pilin ömrünün
azalmasına ya da eski pilde kimyasal akıntı oluşmasına sebep olabilir.
•Pilleri bittikleri gibi çıkarın. Pillerden akan kimyasallar cilt ile temas ettiklerinde ciltte
kızarıklıklara seep olabilir. Eğer herhangi bir kimyasal akıntı bulursanız, bir bez ile iyice
silin.
•Bu ürünle birlikte verilen piller, saklama koşulları nedeniyle daha az ömre sahip olabilir.
•Eğer uzaktan kumanda ünitesini uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri
içinden çıkarın.
•Pilleri atarken, ülkenizde ya da bölgenizdeki ilgili kanunlara uymalısınız.
Türkçe
22
Kullanıcı Kontrolleri
Uzaktan Kumanda
Uzaktan Kumandayı Kullanma
HDMI
Link
LED Brightness
Menu
16:9
Letter-Box
Mode
4:3
Native
2D/3D
Pure Engine
Güç Açık
Projektörü açar.
Güç Kapalı
Projektörü kapatır.
Gamm
Gamma eğri türünü ayarlar.
HDMI Link
HDMI bağlantısı işlevini etkinleştirir ve
devre dışı bırakır.
Gelişmiş
“GÖRÜNTÜ | Gelişmiş” menüsünü
görüntüler veya menüden çıkar.
Dört
Yönlü Seçme
Tuşları
Öğeleri seçmek ve seçiminize
ayarlamalar yapmak için yönlü seçim
tuşlarını kullanın.
Mod
Farklı uygulamalara yönelik optimize
edilmiş ayarlar için bir ekran modu
seçin. (Bkz. sayfa 28)
4:3
Görüntüyü 4:3 (1440x1080) en/boy
oranına ölçekler.
Doğal
Giriş kaynağı, ölçekleme olmaksızın
gösterilecektir.
3B Biçim
3B içeriğinizle eşleşen bir 3B modunu
manüel olarak seçin.
YenidenSenk
Projektörü otomatik olarak giriş
kaynağına senkronize eder.
Video
Kompozit video kaynağını seçmek için
“Video” öğesine basın.
HDMI2
HDMI 2 konnektöründen kaynak
seçmek için “HDMI2” öğesine basın.
VGA
VGA-In/YPbPr konektöründen kaynak
seçmek için “VGA”ya basın.
YPbPr
YPbPr konnektöründen kaynak seçmek
için “YPbPr” öğesine basın.
3D Format
23
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Uzaktan Kumandayı Kullanma
HDMI1
HDMI 1 konnektöründen kaynak
seçmek için “HDMI1” öğesine basın.
PureEngine
PureEngine, gösterilen görüntünün
kalitesini geliştiren gelişmiş
görüntü işleme teknolojilerinin bir
koleksiyonudur.
LBX
Harf kutulu şekilsiz resimli geliştirilmiş
sinemayı tam ekran genişliğinde
görüntülemeyi etkinleştirir. Görüntü en/
boy oranı 2,35:1'in altındaysa orijinal
görüntünün bir kısmı kaybedilecektir.
16:9
Görüntüyü 16:9 (1920x1080) en/boy
oranına ölçekler.
Menü
Projektörün ekran üzeri gösterim
menülerine girer veya çıkar.
Enter
Öğe seçiminizi onaylar.
LED
Brightness
Görüntünün parlaklığını arttırır/Azaltır.
(Bkz. sayfa 30)
CMS (Renk
Yönetimi
Sistemi)
X/y offset ve parlaklığını ayarlamak için
renklerden birini (R/G/B/ C/M/Y) seçin.
Karşıtlık
Resmin en açık ve en koyu kısımları
arasındaki farkın derecesini kontrol
eder.
Parlaklık
Görüntünün parlaklığını ayarlar.
HDMI
Link
LED Brightness
Menu
16:9
Letter-Box
Mode
4:3
Native
2D/3D
Pure Engine
Türkçe
3D Format
24
Kullanıcı Kontrolleri
Ekran üzeri Gösterim Menüleri
Projektör, görüntü ayarları yapmanız ve ayarları değiştirmenize
imkan veren çok dilli Ekran üzeri Gösterim menülerine sahiptir.
Projektör, kaynağı otomatik olarak algılayacaktır.
Çalıştırma
1. OSD menüsünü açmak için, Uzaktan Kumanda veya Kontrol
Paneli üzerindeki “Menü” öğesine basın.
2 OSD gösterildiğinde, ana menüden herhangi bir öğe seçmek için
▲▼ tuşlarını kullanın. Belirli bir sayfada bir seçim yaparken, alt
menüye girmek için ► veya “Enter” tuşuna basın.
3. Alt menüden istediğiniz öğeyi seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın
ve ► tuşuna basın ya da diğer ayarları görüntülemek için “Enter”
tuşuna basın. ◄► tuşuyla ayarları yapın.
4. Alt menüde ayarlanacak sonraki öğeyi seçin ve yukarıda
açıklandığı gibi ayarlayın.
5. Onaylamak için “Enter” veya “Menü” öğesine basın ve ekran ana
menüye geri dönecektir.
6. Çıkmak için tekrar “Menü” öğesine basın. OSD menüsü
kapanacak ve projektör yeni ayarları otomatik olarak
kaydedecektir.
Ayar
GÖRÜNTÜ
Görüntü Modu
Ana Menü
GÖRÜNTÜ
EKRAN
Sinema
Karşıtlık
0
Parlaklık
0
Netlik
0
Renk
0
Renk Tonu
0
Gelişmiş
0
SİSTEM
AYAR
Alt Menü
25
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Menü Ağacı
Ana Menü
Alt Menü
Ayarlar
GÖRÜNTÜ
Görüntü Modu
Sinema / Film / Referans / Foto / Parlak / Üç boyut /
ISF Day / ISF Night / Kullanıcı
Karşıtlık
-50~50
Parlaklık
-50~50
Netlik
0~15
#1
Renk
-50~50
#1
Renk Tonu
-50~50
Gelişmiş
Parazit Azaltma
0~10
Gamm
Film / Video / Grafik / Standart
PureEngine
UltraDetail / PureColor / PureMotion /
PureEngine Demo / Çıkış
LED Brightness
Power / DynamicBlack 1 / DynamicBlack 2 /
DynamicBlack 3
Renk ayarları
Renk Isısı / Color Gamut / CMS /
RGB Kazanım/İnce Ayar / Renk Düzlemi /
RGB Channel
Çıkış
EKRAN
Biçim
4:3 / 16:9 / LBX / Doğal / Auto235 / Auto235_Subtitle
Yakınlaştırma
0~10
Kenar Maskesi
0~5
Image Shift
H
-100~100
V
-100~100
Dikey Anahtar Taşı
-30~30
Üç boyut
#2
3B Biçim
Otomatik / SBS / Top and Bottom / Frame Sequential
/ 2D -> 3D
3D -> 2D
Üç boyut / L / R
2D -> 3D
Düşük / Orta / Yüksek
3D Senk Dön.
Açık / Kapalı
Çıkış
SİSTEM
Menü Konumu
LED Hours
Projeksiyon
Test Deseni
Kapalı / Izgara / Beyaz
Arkaplan Rengi
Mavi / Gri / Siyah
IR fonksiyonu
Tümü / Front / Üst
12V Tetikleyici A
12V Tetikleyici B
Açık / Kapalı
Kapalı
Açık
4:3 / 16:9 / LBX / Doğal / Çıkış
Auto 3D
Çıkış
Anamorhic Lens
Türkçe
26
Hiçbiri / Fixed / Movable
Kullanıcı Kontrolleri
Ana Menü
Alt Menü
AYAR
Dil
Ayarlar
Giriş Kaynağı
HDMI Link Settings
HDMI 1 / HDMI 2 / Komponent / VGA / Video / Çıkış
HDMI Link
Açık / Kapalı
Inclusive of TV
Evet / Hayır
Power On Link
Mutual / PJ -> Device / Device -> PJ
Power Off Link
Açık / Kapalı
Kaynak Kilidi
Açık / Kapalı
Yüksek Rakım
Açık / Kapalı
Bilgi Gizleme
Açık / Kapalı
Otomatik Kapanma
(dak)
0~180
Sinyal
Frekans
0~100
Faz
-50~50
Yatay Konum
-50~50
Dikey Konum
-50~50
Automatic
Etkinleştir / Disable
Çıkış
Beyaz Seviyesi
-50~50
Siyah Seviyesi
-50~50
Doygunluk
-50~50
Ton
-50~50
IRE
0 IRE / 7,5 IRE
Çıkış
Sıfırla
Mevcut
İptal Et / Evet
Tümü
İptal Et / Evet
™™ Ekran üzeri gösterim (OSD) menülerinin seçilen sinyal türüne ve
kullandığınız projektör modeline göre değiştiğini unutmayın.
™™ (#1) “Renk” ve “Renk Tonu” yalnızca Video modunda desteklenmektedir.
™™ (#2) “3D Senk Dön.” seçeneği yalnız 3B etkinken kullanılabilir.
27
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
GÖRÜNTÜ
Görüntü Modu
GÖRÜNTÜ
GÖRÜNTÜ
EKRAN
Sinema
Karşıtlık
0
Parlaklık
0
Netlik
0
Renk
0
Renk Tonu
0
Gelişmiş
0
SİSTEM
AYAR
Görüntü Modu
™™ “ISF modları
kalibre edilmediğinde ISF Day”
ve “ISF Night”
gösterilmez.
Çeşitli görüntü tipleri için optimize edilen birçok fabrika önayarı
vardır.
`` Sinema: Ev sineması için varsayılan ayarlar.
`` Referans: Bu mod, görüntüyü, mümkün olduğunca sinema
direktörünün tasarladığı şekilde yeniden oluşturmak için
tasarlanmıştır. Renk, renk sıcaklığı, parlaklık, kontrast
ve gama ayarlarının tümü standart referans seviyelerine
yapılandırılmıştır.
`` Film: Ev sineması için en saf renk ayarları.
`` Foto: Fotoğrafik görüntüleri göstermek için optimize edilmiştir.
`` Parlak: PC girişinden maksimum parlaklık.
`` Üç boyut: 3B modu etkin durumlar için önerilen ayar. Kullanıcı
tarafından 3B'de yapılan herhangi bir ek ayar ileride kullanılmak
üzere bu modda kaydedilecektir.
`` ISF Day: Mükemmel kalibrasyon ve yüksek resim kalitesi için
görüntüyü ISF Day moduyla optimize edin.
`` ISF Night: Mükemmel kalibrasyon ve yüksek resim kalitesi için
görüntüyü ISF Night moduyla optimize edin.
`` Kullanıcı: Kullanıcı ayarları.
Karşıtlık
Kontrast, resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkın
derecesini kontrol eder.
`` ◄ tuşuna basarak kontrastı düşürün.
`` ► tuşuna basarak kontrastı artırın.
Parlaklık
Görüntünün parlaklığını ayarlar.
`` ◄ tuşuna basarak görüntüyü koyulaştırın.
`` ► tuşuna basarak görüntünün rengini açın.
Türkçe
28
Kullanıcı Kontrolleri
Netlik
Görüntünün netliğini ayarlar.
`` ◄ tuşuna basarak netliği düşürün.
`` ► tuşuna basarak netliği artırın.
Renk
™™ ““Renk” ve
“Renk Tonu”
yalnız kompozit
ve komponent
kaynakları için
desteklenmektedir.
Bir video görüntüsünü siyah beyazdan tam olarak doymuş renkli
hale ayarlar.
`` Görüntüdeki renk doygunluğu azaltmak için ◄ tuşuna basın.
`` Görüntüdeki renk doygunluğu azaltmak için ► tuşuna basın.
Renk Tonu
Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.
`` Görüntüdeki yeşil miktarını arttırmak için ◄ tuşuna basın.
`` Görüntüdeki kırmızı miktarını arttırmak için ► tuşuna basın.
29
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
GÖRÜNTÜ
|
GELİŞMİŞ
Parazit Azaltma
GÖRÜNTÜ
GÖRÜNTÜ |
Gelişmiş
Gamm
PureEngine
LED Brightness
EKRAN
0
Standart
100%
Renk ayarları
Çıkış
SİSTEM
AYAR
Parazit Azaltma
Parazit Azaltma, görünür parazit geçmeli sinyallerin miktarını
azaltır. Aralık “0” ile “10” arasındadır. (0: Kapalı)
Gamm
Bu, gama eğrisi tipini ayarlamanıza imkan verir. Başlangıç ayarı
ve ince ayar tamamlandıktan sonra, görüntü çıkışını optimize
etmek için Gama Ayar adımlarını kullanın.
`` Film: ev sineması için.
`` Video: video veya TV kaynağı için.
`` Standart: standartlaştırılmış ayar için.
`` Grafik: PC / Foto kaynağı için.
PureEngine
PureEngine, gösterilen görüntünün kalitesini geliştiren gelişmiş
görüntü işleme teknolojilerinin bir koleksiyonudur.
LED Brightness
`` Power: LED parlaklığını manüel olarak ayarlar (%100~%50).
`` DynamicBlack 1: LED parlaklığını %100 ~ %13 arasında
otomatik ayarlar.
`` DynamicBlack 2: LED parlaklığını %100 ~ %5 arasında
otomatik ayarlar.
`` DynamicBlack 3: LED parlaklığını %100 ~ %0 arasında
otomatik ayarlar.
Renk ayarları
Sonraki menüde ► tuşuna basın ve öğeyi seçmek için ▲ veya ▼
tuşunu kullanın.
Türkçe
30
Kullanıcı Kontrolleri
GÖRÜNTÜ | GELİŞMİŞ
GÖRÜNTÜ
GÖRÜNTÜ |
Gelişmiş |
PureEngine
EKRAN
|
PureEngine
UltraDetail
Kapalı
PureColor
Kapalı
PureMotion
Kapalı
PureEngine Demo
Kapalı
Çıkış
SİSTEM
AYAR
UltraDetail
UltraDetail, yansıtılan görüntüdeki kenarların iyileştirilmesi
ve böylecek daha fazla ayrıntı alınmasını sağlayan bir kenar
iyileştirme aracıdır.
PureColor
™™ Oyun sırasında
yanıt gecikmesini
azaltmak için
PureMotion özelliğini
“Kapalı” konuma
getirin.
Bu ayarlanabilir öğe, resmin canlılığının önemli ölçüde
arttırılmasına imkan veren yeni bir renk-işleme algoritması ve
gelişmelerini kullanır. Aralık “0” ile “5” arasındadır.
PureMotion
PureMotion, görüntüdeki doğal hareketin korunmasını sağlayan
sofistike algoritmalar kullanır.
PureEngine Demo
Bu özellik, ham işlenmemiş görüntü ile PureEngine tarafından
işlenen görüntü arasındaki görüntü kalitesi farkını görmenize
imkan verir. PureEngine ayarlarına yapmış olduğunuz
ayarlamaları kontrol etmek için bu modu kullanın.
31
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
GÖRÜNTÜ | GELİŞMİŞ
|
Renk ayarları
Renk Isısı
GÖRÜNTÜ
GÖRÜNTÜ |
Gelişmiş |
Renk ayarları
Color Gamut
D65
Adobe
CMS
RGB Kazanım/İnce Ayar
EKRAN
Renk Düzlemi
OTO
RGB Channel
Normal
Çıkış
SİSTEM
AYAR
Renk Isısı
D50, D65, D75, D83, D93 ve Doğal arasında bir renk sıcaklığı
belirleyin.
Color Gamut
Doğal, Adobe, DLP-C, HDTV veya SMPTE-C arasından uygun bir
color gamut seçin.
CMS CMS (Renk Yönetimi Sistemi)
Sonraki menüde ► tuşuna basın ve öğeyi seçmek için ▲ veya
▼ tuşunu kullanın. X/y offset ve parlaklığını ayarlamak için
renklerden birini (R/G/B/C/M/Y) seçin.
CMS
Color Gamut : DLP-C
Renk
Kırmızı
x Offset
0
y Offset
0
Parlaklık
0
Sıfırla
Çıkış

`` Renk: Kırmızı, Yeşil, Mavi, Deniz Mavisi, Macenta veya Sarı
renklerinden birini seçmek için ◄ veya ► tuşunu kullanın.
`` x Offset: Seçilen rengin x offset değerini ayarlamak için ◄
veya ► tuşlarını kullanın.
`` y Offset: Seçilen rengin y offset değerini ayarlamak için ◄
veya ► tuşlarını kullanın.
`` Parlaklık: Seçilen rengin parlaklık değerini ayarlamak için ◄
veya ► tuşlarını kullanın.
`` Sıfırla: “Evet”yı seçerek renk ayarları için fabrika varsayılan
ayarlarına geri dönün.
Türkçe
32
Kullanıcı Kontrolleri
RGB Kazanım/İnce Ayar
Sonraki menüde ► tuşuna basın ve öğeyi seçmek için ▲ veya ▼
tuşunu kullanın.
RGB Kazanım/İnce Ayar
GÖRÜNTÜ
EKRAN
Kırmızı Kazanım
0
Yeşil Kazanım
0
Mavi Kazanım
0
Kırmızı İnceayar
0
Yeşil İnceayar
0
Mavi İnceayar
0
Sıfırla
SİSTEM
Çıkış
AYAR

`` Parlaklık (Kazanım) için Kırmızı, Yeşil veya Mavi ve kontrast
(İnceayar) seçmek için ◄ veya ► öğesini seçin.
`` Sıfırla: “Evet”yı seçerek renk ayarları için fabrika varsayılan
ayarlarına geri dönün.
Renk Düzlemi
Otomatik, RGB(0-255), RGB(16-235) veya YUV’den uygun bir
renk matrisi tipi seçer.
RGB Channel
Normal, Kırmızı, Yeşil veya Mavi kanallardan birini seçmek için ◄
veya ► tuşunu kullanın.
33
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
EKRAN
Biçim
GÖRÜNTÜ
EKRAN
16:9
Yakınlaştırma
0
Kenar Maskesi
0
Image Shift
EKRAN
Dikey Anahtar Taşı
0
Üç boyut
SİSTEM
AYAR
Biçim
™™ (#1) Taşınabilir veya
sabit anamorfik lenste
bu işlev desteklenmez.
™™ (#2) Bu işlev sadece
Sistem/Anamorfik
Lens Sabit veya
Hareketliyken
desteklenir.
Auto235 özelliği
seçildiğinde, kaynak
biçimi 2,35:1 iken 12v
tetikleyicisi anamorfik
lense güç gönderir.
Kaynak biçimi 4:3
veya 16:9 olduğunda
güç göndermez.
Türkçe
34
İstediğiniz en/boy oranını seçmek için bu işlevi kullanın.
`` 4:3: Bu biçim, 4x3 giriş kaynakları içindir.
`` 16:9: Bu biçim, Geniş Ekranlı TV için geliştirilmiş HDTV ve
DVD iyileştirilmiş gibi 16x9 giriş kaynakları içindir.
`` LBX: Bu biçim, 16x9 harici, harf kutusu kaynağı ve tam
çözünürlük kullanılarak 2,35:1 en/boy oranını göstermek için
harici anamorfik mercek kullanan kullanıcılar içindir.
`` Doğal (#1): Bu biçim, ölçekleme olmaksızın orijinal görüntüyü
gösterir.
`` Auto235 (#2): Uygun ekran biçimini otomatik olarak seçer.
`` Auto235_Subtitle (#2): Uygun altyazılı ekran biçimini otomatik
olarak seçer.
HDMI
4:3
2D/HQFS/2D->3D
Auto235 OFF (Kapalı)
16:9
LBX
Doğal




SBS
Top and Bottom
1080p24FP







720pFP



Kullanıcı Kontrolleri
Auto235 ON (Açık)
HDMI
4:3
16:9
LBX
Auto235
Auto235_
Subtitle
2D/HQFS/2D->3D





SBS
Top and Bottom
1080p24FP










720pFP





Komponent
4:3
2D/HQFS/2D->3D

Auto235 OFF (Kapalı)
16:9
LBX

SBS
Top and Bottom
™™ Anamorfik lens sabit
veya hareketliyken
uzaktan kumandada
“Doğal” düğmesine
basılması, “Auto235”
olur.



Auto235 ON (Açık)
Komponent
4:3
2D/HQFS/2D->3D

SBS
Top and Bottom

Doğal
16:9
LBX
Auto235
Auto235_
Subtitle






LBX modu hakkında ayrıntılı bilgiler:
1. Bazı Mektup Kutusu Biçimli DVD'ler 16x9 TV'ler için
geliştirilmemiştir. Bu durumda, görüntü 16:9 modunda
gösterildiğinde doğru görünmez. Bu durumda, lütfen DVD'yi
izlemek için 4:3 modunu kullanmayı deneyin. İçerik 4:3
değilse, 16:9 gösteriminin etrafında siyah çubuklar olacaktır.
Bu içerik türü için 16:9 ekranda görüntüyü tam doldurmak
üzere LBX modunu kullanabilirsiniz.
2. Harici anamorfik mercek kullanırsanız, bu LBX modu, aynı
zamanda, 16x9 Gösterimi için geliştirilmiş anamorfik genişliği
destekleyen geniş 2,35:1 görüntüyü izlemenize imkan verir
(Anamorfik DVD ve HDTV film kaynağı dahil). Bu durumda, hiç
siyah çubuk olmaz. LED gücü ve dikey çözünürlük tam olarak
kullanılır.
35
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
™™ (#1) Bu işlev
SBS modunda
desteklenmez.
™™ Anamorfik lens sabit
veya hareketliyken
uzaktan kumandada
“Doğal” düğmesine
basılması, “Auto235”
olur.
16:9 Ekran
4:3
16:9
LBX (#1)
Anamorfik lens takılı değil
1080p Ölçekleme Tablosu
480i/p
576i/p
1080i/p
720p
PC
1440 x 1080 merkezi
1920 x 1080 merkezi
1920 x 1440 orta, sonra görüntülenecek orta 1920 x 1080
görüntüyü alın
Doğal
Görüntüyü yeniden boyutlandırma, 1:1 eşleme ve ortalama
yok. Bu biçim orijinal görüntüyü ölçekleme olmadan
gösterir.
Auto235
Bu biçim seçilirse, Ekran türü otomatik olarak 16:9
(1920x1080) olacaktır
Kaynak 4:3 ise, 1440 x1080’e otomatik yeniden boyutlandır
Kaynak 16:9 ise, 1920x1080’e otomatik yeniden
boyutlandır
Kaynak 16:10 ise 1920 x 1200’e otomatik yeniden
boyutlandır ve görüntülemek için 1920x1080’lik alanı kes
16:9 Ekran
Anamorfik lens hareketliyken.
480i/p
576i/p
1080i/p
720p
4:3
1440 x 1080 merkezi
16:9
1920 x 1080 merkezi
LBX (#1)
Yakala
720x363
(Merkez)
Yakala
720x436
(Merkez)
Yakala
1920x817
(Merkez)
Yakala
1920x545
(Merkez)
PC
%75,65
yükseklik
yakala
(Merkez)
1920x1440 olarak ölçekle, ardından merkezi 1920x1080
görüntüsünü ekrana al
Kaynak 2,35:1 iken(siyah çubuk üstte/alttayken), LBX
Auto235 (#1)
biçimi.
(uzaktan
kumandada aynı Kaynak 2,35:1 değilken, yani ful 4x3 veya 16x9 iken (Üstte/
Doğal düğmesi)
altta siyah çubuk yok), 16x9 biçimi
Yakala
720x422
(alt)
Auto235_Subtitle
Türkçe
36
Yakala
720x506
(alt)
Yakala
1920x948
(alt)
Yakala
1920x632
(alt)
%87,8
yükseklik
yakala
(alt)
Kaynak 2,35:1 iken(siyah çubuk üstte/altta), yukarıdaki
yakalama kuralı ve 1920x1440 Ölçek, ardından 1920x1080
resmi ekrana taşı.
Kaynak 2,35:1 değilken, yani ful 4x3 veya 16x9 boyutta iken
(Üstte/altta siyah çubuk yok), 16x9 biçimi
Kullanıcı Kontrolleri
16:9 Ekran
480i/p
Anamorfik lens sabitken
576i/p
1080i/p
720p
4:3
1080 x 1080 merkezi
16:9
1440 x 1080 merkezi
LBX (#1)
Yakala
720x363
(Merkez)
Yakala
720x436
(Merkez)
Yakala
1920x817
(Merkez)
PC
%75,65
yükseklik
yakala
(Merkez)
Yakala
1920x545
(Merkez)
1920x1440 olarak ölçekle, ardından merkezi 1920x1080
görüntüsünü ekrana al
Kaynak 2,35:1 iken(siyah çubuk üstte/alttayken), LBX
Auto235 (#1)
biçimi.
(uzaktan
kumandada aynı Kaynak 2,35:1 değilken, yani ful 4x3 veya 16x9 iken (Üstte/
Doğal düğmesi)
altta siyah çubuk yok), 16x9 biçimi
Yakala
720x422
(alt)
Auto235_Subtitle
Yakala
720x506
(alt)
Yakala
1920x948
(alt)
%87,8
yükseklik
yakala
(alt)
Yakala
1920x632
(alt)
Kaynak 2,35:1 iken(siyah çubuk üstte/altta), yukarıdaki
yakalama kuralı ve 1920x1440 Ölçek, ardından 1920x1080
resmi ekrana taşı.
Kaynak 2,35:1 değilken, yani ful 4x3 veya 16x9 boyutta iken
(Üstte/altta siyah çubuk yok), 16x9 biçimi
Kenar Maskesi
™™ Her G/Ç farklı
“Kenar Maskesi”
ayarına sahiptir.
Video kaynağının kenarındaki video şifreleme parazitini kaldırmak
için görüntüye kenar maskesi uygulayın.
Yakınlaştırma
`` Görüntünün boyutunu azaltmak için ◄ tuşuna basın.
`` Projeksiyon ekranındaki görüntüyü büyütmek için ► tuşuna
basın.
Image Shift
Sonraki menüde aşağıda gösterildiği gibi ► tuşuna basın ve öğeyi
seçmek için ▲, ▼, ◄ veya ► tuşunu kullanın.
37
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Image Shift
H: 0
V: 0

`` H: Yansıtılan görüntünün konumunu yatay olarak değiştirmek
için ◄ ► tuşlarına basın.
`` V: Yansıtılan görüntünün konumunu dikey olarak değiştirmek
için ▲ ▼ tuşlarına basın.
Dikey Anahtar Taşı
Görüntü distorsiyonunu dikey olarak ayarlamak ve daha kare bir
görüntü elde etmek için ◄ veya ► tuşuna basın.
Türkçe
38
Kullanıcı Kontrolleri
EKRAN
|
Üç boyut
3B Biçim
GÖRÜNTÜ
EKRAN | Üç boyut
3D -> 2D
2D -> 3D
3D Senk Dön.
EKRAN
Üç boyut
Orta
Kapalı
Çıkış
SİSTEM
AYAR
3D -> 2D
™™ “3D Senk Dön.” işlevi
ayarları kaydetmez.
Açıldığında
ve kaynağı
değiştirildiğinde
“Kapalı” duruma
geçer.
™™ 3B Biçimi yalnız
sayfa 55'deki 3B
Zamanlamada
desteklenir.
™™ “3B Biçim” yalnız
HDMI dışı 1.4a
3B zamanlamada
desteklenir.
`` Üç boyut: 3B sinyalini görüntüler.
`` L (Sol): 3B içeriğin sol çerçevesini görüntüler.
`` R (Sağ): 3B içeriğin sağ çerçevesini görüntüler.
2D -> 3D
Alanın 3D derinliğini (veya kuvvetini) Düşük, Orta veya Yüksek
olarak belirleyin.
3B Biçim
`` OTO: Doğal biçimi görüntüler.
`` SBS: 3B sinyali “Yan Yana” biçimde görüntüler.
`` Top and Bottom: 3B sinyalini “Top and Bottom” biçiminde
görüntüler.
`` Frame Sequential: 3B sinyalini “Frame Sequential” biçiminde
görüntüler.
`` 2D -> 3D: 2B sinyali 3B sinyalini dönüştürür
3D Senk Dön.
`` Sol ve sağ kare içeriklerini ters çevirmek için “Açık” düğmesine
basın.
`` Varsayılan çerçeve içerikleri için the “Kapalı” düğmesine basın.
39
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
SİSTEM
FW:B01
Menü Konumu
GÖRÜNTÜ
SİSTEM
LED Hours
Test Deseni
EKRAN
SİSTEM
0
Projeksiyon
Kapalı
Arkaplan Rengi
Siyah
IR fonksiyonu
Tümü
12V Tetikleyici A
Açık
12V Tetikleyici B
Kapalı
Anamorhic Lens
Hiçbiri
AYAR
Menü Konumu
Görüntü ekranı üzerindeki menü yerini seçin.
LED Hours
LED zamanını gösterir.
Projeksiyon
™™ Arka-Masaüstü ve
Arka-Tavan, yarı
şeffaf bir ekran ile
kullanılacaktır.
``
Ön-Projeksiyon
Bu, varsayılan seçimdir. Görüntü, ekrana düz biçimde
yansıtılır.
``
Arka-Masaüstü
Seçildiğinde, görüntü ters çevrilmiş olarak görünür.
``
Ön-Tavan
Seçildiğinde, görüntü baş aşağı olarak görünecektir.
``
Arka-Tavan
Seçildiğinde, görüntü baş aşağı ve ters olarak görünecektir
Test Deseni
Bir test deseni gösterir. Izgara, Beyaz desen ve Kapalı öğeleri
vardır.
Arkaplan Rengi
Bu özelliği kullanarak sinyal verilemediğinde “Siyah”, “Mavi” veya
“Gri” renk ekran gösterin.
IR fonksiyonu
`` Tümü: “Tümü” seçeneğini işaretleyin; projektör ön veya üst IR
alıcısındaki uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
`` Front: “Front” seçeneğini işaretleyin; projektör ön IR
alıcısındaki uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
Türkçe
40
Kullanıcı Kontrolleri
`` Üst: “Üst” seçeneğini işaretleyin; projektör üst IR alıcısındaki
uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
12V Tetikleyici A
12V tetikleyici A, motorlu ekranlar için bir standart tetikleyici
sağlar.
12V Tetikleyici B (#1)
`` Tetikleyiciyi devre dışı bırakmak için “Kapalı”e basın.
`` Tetikleyiciyi ve programlanabilir alt menüyü etkinleştirmek
için “Açık”e basın. Alt menüye, “Açık” seçilerek ve uzaktan
kumanda üzerinde “Enter” tuşuna basılarak erişilebilir.
Alt menüde bir seçeneği işaretlemek, ilgili görüntü modu
seçildiğinde tetikleyiciyi etkinleştirir. Örnekte 4:3 seçilmiştir
– bu, projektör görüntü modu 4:3 olarak ayarlandığında
Tetikleyici B etkin olacaktır. Tetikleyici, diğer tüm görüntü
modları için devre dışı olacaktır.
™™ (#1) Hareketli lens
seçildiğinde, bu öğe
gri olur ve “Auto235”
durumuna geçer.
SİSTEM
|
12V Tetikleyici B
SİSTEM
Kapalı
GÖRÜNTÜ
12V Tetikleyici B
4:3
Açık
GÖRÜNTÜ
Auto235
Auto 3D
EKRAN
|
16:9
LBX
Doğal
Çıkış
EKRAN
SİSTEM
SİSTEM
AYAR
AYAR
Çıkış
`` Auto235:
SİSTEM
|
12V Tetikleyici B
SİSTEM
GÖRÜNTÜ
Açık
Auto235
GÖRÜNTÜ
Auto 3D
EKRAN
SİSTEM
AYAR
Çıkış
FW:B01
Menü Konumu
Kapalı
LED Hours
0
Projeksiyon
Test Deseni
EKRAN
SİSTEM
Kapalı
Arkaplan Rengi
Siyah
IR fonksiyonu
Tümü
12V Tetikleyici A
Kapalı
12V Tetikleyici B
Auto235
Anamorhic Lens
Movable
AYAR
`` Auto 3D: “Auto 3D” etkinleştirildiğinde, 3B görüntü
gösterildiğinde projektör bunu otomatik olarak algılar ve bu
bağlantı noktasında tetikleyiciyi etkinleştirir.
41
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Anamorhic Lens
“Hiçbiri”, “Fixed” veya “Movable”'den anamorfik bir Lens seçin.
(Anamorfik Lens)
Kapalı
Hiçbiri

Fixed
Movable
Türkçe
42
(12V Tetikleyici B)
Açık
Auto235

Auto 3D



Kullanıcı Kontrolleri
AYAR
Dil
GÖRÜNTÜ
AYAR
EKRAN
SİSTEM
Giriş Kaynağı
HDMI Link Settings
Kaynak Kilidi
Kapalı
Yüksek Rakım
Kapalı
Bilgi Gizleme
Kapalı
Otomatik Kapanma (dak)
Kapalı
Sinyal
Sıfırla
AYAR
Dil
Çok dilli OSD menüsünü seçin. Tercih ettiğiniz dili seçmek için
altmenüdeki ► öğesine basın ve daha sonra ▲, ▼, ◄ veya ►
tuşunu kullanın. Seçimi sonlandırmak için “Enter” tuşuna basın.
Dil

Çıkış
Giriş Kaynağı
Bu seçeneği kullanarak giriş kaynaklarını etkinleştirin / engelleyin.
► tuşuna basarak alt menüye girin ve istediğiniz kaynağı seçin.
Seçimi sonlandırmak için “Enter” tuşuna basın. Projektör yalnız
etkinleştirilmiş girişleri arar.
43
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR
|
GİRİŞ KAYNAĞI
VGA
GÖRÜNTÜ
Video
HDMI 1
HDMI 2
EKRAN
Komponent
Çıkış
SİSTEM
AYAR

HDMI Link Settings
Daha fazla bilgi için 45-46. sayfaya bakın.
Kaynak Kilidi
`` Açık: Projektör yalnızca mevcut giriş bağlantısını arar.
`` Kapalı: Mevcut giriş sinyali kaybedilirse projektör diğer
sinyalleri arayacaktır.
Yüksek Rakım
“Açık” seçildiğinde, fanlar daha hızlı dönecektir. Bu özellik
atmosferin ince olduğu yüksek rakımlı yerlerde kullanışlıdır.
Bilgi Gizleme
`` Açık: Bilgi mesajlarını gizlemek için “Açık” öğesini seçin.
`` Kapalı: “Aranıyor” mesajını görüntülemek için “Kapalı” öğesini
seçin.
Otomatik Kapanma (dak)
Zamanlayıcı geri sayım aralığını ayarlar. Projektöre gönderilen bir
sinyal olmadığında geri sayım zamanlayıcısı başlayacaktır. Geri
sayım bittiğinde projektör otomatik olarak kapanacaktır (dakika
olarak).
Sıfırla
`` Mevcut: “Evet”i seçerek bu menüdeki ekran parametrelerini
fabrika varsayılan ayarlarına getirin.
`` Tümü: “Evet”i seçerek tüm menülerdeki ekran parametrelerini
fabrika varsayılan ayarlarına getirin.
Türkçe
44
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR
GÖRÜNTÜ
AYAR |
HDMI Link Settings
EKRAN
|
HDMI Link Settings
HDMI Link
Açık
Inclusive of TV
Evet
Power On Link
Device -> PJ
Power Off Link
Kapalı
Çıkış
SİSTEM
AYAR
HDMI Bağlantısını kullanma
yy
™™ HDMI Link Kapalı
olarak ayarlandığında, bekleme modu
<0,5W'dır.
yy
yy
HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI kablolarıyla projektöre bağladığınızda,
projektörün OSD'sinde HDMI Link kontrol işlevini kullanarak bunları aynı
Güç Açık veya Güç Kapalı durumunda denetleyebilirsiniz.
Bu, bir grupta yer alan bir veya birden fazla cihazın HDMI Link İşleviyle
Açılıp Kapanmasına olanak sağlar.
Tipik bir yapılandırmada, DVD oynatıcınız bir amfi veya ev sinema sistemi
üzerinden projektöre bağlanabilir.
HDMI
HDMI
Amfi
™™ Takılı ürünün
tasarımına ve HDMI
CEC standardıyla
uyumuna bağlı
olarak bazı HDMI
Link işlevleri
çalışmayabilir.
DVD Çalar
HDMI Link
HDMI Link işlevini Etkinleştirir/Devre dışı bırakır. Inclusive of TV,
Power On Link ve Power Off Link seçenekleri sadece ayarlar Açık
olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
Inclusive of TV
Ayarlar “Evet” olarak belirlenirse, hem TV hem projektör aynı anda
otomatik olarak kapanır. Her iki cihazın aynı anda kapatılmasını
önlemek için, ayarı “Hayır” olarak belirleyin.
Power On Link
CEC güç açma komutu
`` Mutual: Hem projektör hem CEC cihazı aynı anda açılır.
45
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
`` PJ -> Device: CEC cihazı, ancak projektör açıldıktan sonra
açılır.
`` Device -> PJ: Projektör, ancak CEC cihazı açıldıktan sonra
açılır.
Power Off Link
Ayarlar “Açık” olarak belirlenirse, hem HDMI Link hem projektör
aynı anda otomatik olarak kapanır. Ayarlar “Kapalı” olarak
belirlenirse, hem HDMI Link hem projektör aynı anda otomatik
olarak kapanmaz.
Türkçe
46
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR
GÖRÜNTÜ
AYAR | Sinyal
(VGA)
|
Sinyal
Frekans
50
Faz
0
Yatay Konum
0
Dikey Konum
EKRAN
0
Automatic
Disable
Çıkış
SİSTEM
™™ “Sinyal” yalnızca
Analog VGA
(RGB) sinyalinde
desteklenmektedir.
AYAR
Frekans
Bilgisayarın grafik kartının frekansı ile uyması için görüntü veri
frekansını değiştirir. Bu işlevi yalnızca görüntü dikey titriyorsa
kullanın.
Faz
Ekranın sinyal zamanlamasını grafik kartı ile senkronize eder.
Eğer görüntü dengesiz görünüyorsa ya da titriyorsa, bunu
düzeltmek için bu işlevi kullanın.
Yatay Konum
`` ◄ tuşuna basarak görüntüyü sola hareket ettirin.
`` ► tuşuna basarak görüntüyü sağa hareket ettirin.
Dikey Konum
`` ◄ tuşuna basarak görüntüyü aşağı hareket ettirin.
`` ► tuşuna basarak görüntüyü yukarı hareket ettirin.
Automatic
Sinyali otomatik olarak yapılandırır (Frekans ve Faz öğeleri gri
olur). Otomatik devre dışı bırakılırsa, Frekans ve Faz öğeleri
kullanıcının ayarları manüel olarak yapması ve kaydetmesi için
görünür olur.
47
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR
GÖRÜNTÜ
AYAR | Sinyal
(Video)
EKRAN
|
Sinyal
Beyaz Seviyesi
0
Siyah Seviyesi
0
Doygunluk
0
Ton
0
IRE
0 IRE
Çıkış
SİSTEM
™™ “Kaynak, HDMI
olduğunda Sinyal”
desteklenmez.
™™ “IRE”, yalnızca
NTSC sinyalinde
desteklenir.
AYAR
Beyaz Seviyesi
Kullanıcının Video sinyallerini girerken Beyaz Seviyesi ayarını
yapmasını sağlar.
Siyah Seviyesi
Kullanıcının Video sinyallerini girerken Siyah Seviyesi ayarını
yapmasını sağlar.
Doygunluk
Bir video görüntüsünü siyah beyazdan tam olarak doymuş renkli
hale ayarlar.
`` Görüntüdeki renk miktarını azaltmak için ◄ öğesine basın.
`` Görüntüdeki renk miktarını arttırmak için ► tuşuna basın.
Ton
Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.
`` Görüntüdeki yeşil miktarını arttırmak için ◄ tuşuna basın.
`` Görüntüdeki kırmızı miktarını arttırmak için ► tuşuna basın.
IRE
Kompozit video sinyallerinin ölçümünü ayarlar.
Türkçe
48
Ekler
Sorun Giderme
Projektörünüzle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen
aşağıdaki bilgilere bakın. Sorun devam ederse, lütfen yerel
satıcınız veya servis merkezi ile irtibat kurun.
Görüntü Sorunları
Ekranda hiç görüntü görünmez
`` Tüm kablolar ve güç bağlantılarının, “Kurulum” bölümünde
açıklandığı gibi doğru ve sağlam biçimde takıldığından emin
olun.
`` Konnektörlerin pinlerinin bükülmüş veya kırılmış olmadığından
emin olun.
`` Mercek kapağını çıkardığınızdan ve projektörün açık
olduğundan emin olun.
Görüntü odak dışındadır
`` Mercek kapağının çıkarıldığından emin olun.
`` Projektör merceği üzerindeki Odak Ringini ayarlayın.
`` Projektör ekranının projektörden gerekli mesafede olduğundan
emin olun. (bkz. sayfa 20-21)
16:9 DVD başlığını gösterirken görüntü uzatılır
`` Anamorfik DVD veya 16:9 DVD oynatırken, projektör, projektör
tarafında en iyi görüntüyü projektörün yan tarafındaki 16:9
biçiminde gösterecektir.
`` LBX biçimindeki DVD başlığını oynatırsanız, lütfen projektör
OSD’sindeki biçimi LBX olarak değiştirin.
`` 4:3 biçimindeki DVD başlığını oynatırsanız, lütfen projektör
OSD’sindeki biçimi 4:3 olarak değiştirin.
`` Görüntü hala uzatılmış ise, aynı zamanda aşağıdakilere
bakarak en/boy oranını ayarlamanız gerekecektir:
`` Lütfen görüntü biçimini DVD oynatıcınızdaki 16:9 (geniş) en/
boy oranı tipi olarak ayarlayın.
Görüntü çok küçük veya çok büyük
`` Projektörün üstündeki zum kolunu ayarlayın.
`` Projektörü ekrana yaklaştırın veya uzaklaştırın.
`` Projektör panelindeki “Menü” öğesine basın,
“EKRAN-->Biçim”öğesine gidin. Farklı ayarlar deneyin.
49
Türkçe
Ekler
Görüntünün yanları eğiktir:
`` Mümkünse, projektörü ekrana ortalanacak şekilde ve ekranın
alt kısmının altına gelecek şekilde yeniden konumlandırın.
`` Ayarlama yapmak için OSD’den
“EKRAN-->Dikey Anahtar Taşı” öğesini seçin.
Görüntü ters çevrilmiştir
`` OSD’den “SİSTEM-->Projeksiyon” öğesini seçin ve
projeksiyon doğrultusunu ayarlayın.
Bulanık çift görüntü
`` Bulanık çift görüntü halinde görünen normal 2B görüntüyü
gidermek için, “3B Biçimi” düğmesine basın ve “OTO”
durumuna geçin.
İki görüntü, yan yana biçimi
`` “3B Biçimi” düğmesine basın ve HDMI 1.3 2B 1080i yan yana
olan giriş sinyalini “SBS” durumuna getirin.
Görüntü 3B olarak gösterilmiyor
`` 3B gözlüğün pillerinin bitip bitmediğini kontrol edin.
`` 3B gözlüğün açık olup olmadığını kontrol edin.
`` Giriş sinyali HDMI 1.3 2B iken (1080i yan yana yarım), “3B
Biçimi” düğmesine basın ve “SBS”ye geçin.
Türkçe
50
Ekler
Diğer Sorunlar
Projektör, tüm kontrollere yanıt vermeyi durdurur
`` Mümkünse, projektörü kapatın, daha sonra güç kablosunu
sökün ve gücü yeniden bağlamadanönce en az 20 saniye
bekleyin.
Uzaktan Kumanda Sorunları
Uzaktan kumanda çalışmazsa
`` Uzaktan kumandanın çalışma açısının, projektör üzerindeki
IR alıcılarının hem yatay hem de dikey olarak ±25° dahilinde
olduğunu kontrol edin.
`` Uzaktan kumanda ile projektör arasında herhangi bir engel
olmadığından emin olun. Projektörün 6 m (20 ft) dahiline kadar
taşıyın.
`` Pillerin doğru biçimde takıldığından emin olun.
`` Bitmişse pilleri değiştirin.
51
Türkçe
Ekler
LED Işıklı Mesajlar
Güç LED'i
(Mavi)
Sıcaklık-LED’i
(Kırmızı)
Bekleme Durumu
(Giriş güç kablosu)
Güç LED'i
(Kırmızı)
Sürekli yanma
*
Kapalı
Kapalı
Güç açma (Uyarı)
Kapalı
Yanıp sönüyor
Kapalı
Güç açık ve LED yanıyor
Kapalı
Sürekli yanma
Kapalı
Güç Kapanma (Soğutma)
Kapalı
Yanıp sönüyor
Kapalı
Hata (LED arızası)
Yanıp sönüyor
Kapalı
Kapalı
Hata (Fan arızası)
Yanıp sönüyor
Kapalı
Yanıp sönüyor
Hata (Aşırı Sıcaklık)
Yanıp sönüyor
Kapalı
Sürekli yanma
Mesaj
™™ Güç LED'i açık:
Sinyal yok; OSD
menüsü görüntülenir
ve sinyal algılanır.
™™ Güç LED'i kapalı:
Sinyal algılanmıştır
ancak OSD menüsü
kaybolur.
* OSD göründüğünde AÇIK/BEKLEME LED'i AÇIK'tır, OSD kaybolduğunda KAPALI'dır.
Türkçe
52
Ekler
Ekran Üzeri Mesajlar
™™ Güç kapalı:
Kapatılsın mı?
Güç düğmesine tekrar basın.

™™ LED warning:
LED Warning
LED Life exceeded.

™™ Sıcaklık uyarısı:
Projektör aşırı ısındı
Projektör otomatik olarak kapanacaktır

™™ Fan arızalıdır:
Fan Arızası
Projektör otomatik olarak kapanacaktır

™™ Ekran dışı menzili:
Video
Aralık dışında

53
Türkçe
Ekler
Uyum Modları
™™ Bilgisayar/Video/HDMI/Mac Uyumluluğu
Sinyal
Çözünürlük
Yenileme Hızı
(Hz)
Video
Analog
HDMI
Mac
NTSC
720 x 480
60
O
-
-
-
PAL/SECAM
720 x 576
50
O
-
-
-
640 x 480
60
-
O
O
O
640 x 480
67
-
O
-
-
640 x 480
72,8
-
O
-
O
640 x 480
85
-
O
-
O
800 x 600
56,3
-
O
-
-
800 x 600
60,3
-
O
O
O
800 x 600
72,2
-
O
O
O
800 x 600
85,1
-
O
O
O
800 x 600
120 (*2)
-
O
O
-
1024 x 768
60
-
O
O
O
1024 x 768
70,1
-
O
O
O
1024 x 768
75
-
O
O
O
1024 x 768
85
-
O
O
O
1024 x 768
120 (*2)
-
O
O
-
1280 x 720
50
O
O
O
-
1280 x 720
60
O
O
O
O
1280 x 720
120 (*2)
-
O
O
-
1280 x 768
60
-
O
O
O (*3)
1280 x 768
75
-
O
O
O
1280 x 768
85
-
O
O
O (*3)
VGA
SVGA
XGA
HDTV (720p)
™™ (*1) 1920 x1200
@60Hz yalnız RB
desteği sunar (daha
az karanlık ekran).
™™ True 3D projektör
için (*2) 3D
zamanlama.
™™ (*3) Mac için HDMI
giriş sinyalini
desteklemez.
™™ 120Hz giriş
sinyalleri grafik
kartları desteğine
bağlı olabilir.
WXGA
1280 x 800
60
-
O
O
O
1280 x 1024
60
-
O
O
O
1280 x 1024
75
-
O
O
O
1280 x 1024
85
-
O
O
-
SXGA+
1400 x 1050
60
-
O
O
-
UXGA
1600 x 1200
60
-
O
O
-
1920 x 1080
24
O
O
O
-
1920 x 1080
30
-
-
O
-
1920 x 1080
50
O
O
O
-
1920 x 1080
60
O
O
O
O
1920 x 1080
50
O
-
O
-
1920 x 1080
60
O
-
O
-
1920 x 1200
60 (*1)
-
O
O
O
SXGA
HDTV (1080p)
HDTV (1080i)
WUXGA
Türkçe
54
Ekler
Sinyal
Çözünürlük
Yenileme Hızı
(Hz)
Video
Analog
HDMI
Mac
SDTV (576i)
720 x 576
50
O
-
O
-
SDTV (576p)
720 x 576
50
O
-
O
-
SDTV (480i)
720 x 480
60
O
-
O
-
SDTV (480p)
720 x 480
60
O
-
O
-
™™ 3B Girişi Video Uyumluluğu
Giriş Zamanlayıcı
1280 x 720p @ 50Hz
HDMI 1.4a 3B
Girişi
Üst ve Alt
1280 x 720p @ 60Hz
Üst ve Alt
1280 x 720p @ 50Hz
Çerçeve paketi
1280 x 720p @ 60Hz
Çerçeve paketi
50 Hz'de 1920 x 1080i
Yan Yana (Yarım)
60 Hz'de 1920 x 1080i
Yan Yana (Yarım)
1920 x 1080p @ 24 Hz
Üst ve Alt
1920 x 1080p @ 24 Hz
Çerçeve paketi
1920 x 1080p @ 60Hz
Giriş
Çözünürlüğü
50Hz'de 1920 x 1080i
60Hz'de 1920 x 1080i
Yan Yana (Yarım)
3B Biçimi “SBS”
iken
Üst ve Alt
3B Biçimi
“Top and Bottom”
iken
HQFS
3B Biçimi
“Frame Sequential”
iken
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
HDMI 1.3 3B
İçeriği
1920 x 1080p @ 60Hz
50Hz'de 1920 x 1080i
60Hz'de 1920 x 1080i
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
480i
55
Türkçe
Ekler
RS232 Komutları ve Protokolü İşlev
Listesi
RS232 Pin Atamaları
9
5
Pin no.
Türkçe
56
8
4
7
3
6
2
1
Teknik Özellik
(projektör tarafından)
1
YOK
2
RXD
3
TXD
4
YOK
5
GND
6
YOK
7
YOK
8
YOK
9
YOK
Ekler
RS232 Protokol İşlev Listesi
Projektör Dönüşü (Geçiş): P
Projektör Dönüşü (Başarısız): F
XX=00-99, projektör Kodu,
XX=00 tüm projektörler içindir
Tüm ASCII komutlarının ardından bir <CR> vardır.
0D, ASCII kodunda <CR> için HEX kodudur.
Baud Hızı: 9600
Veri Bitleri: 8
Parite: Hiçbiri
Optoma Data and HT Projectors
HD91/HD90
Durma Bitleri:
1
Baud Rate
9600
Data Bits
8
Akış Kontrolü:
Hiçbiri
Parity
None
Stop Bits
1
UART16550
FIFO: Engelle
Flow Control
None
UART16550 FIFO
~
Disable
X
X
X
X
Projector ID
Power
Re-sync
Direct Source Commands
Display Mode
Brightness
Contrast
Sharpness
Tint
Color
Function
On/Off
n=1/n=0 & 2
HDMI 1
VGA
VGA Component
Video
Component RCA
HDMI 2
Cinema
Film
Bright
Photo
Reference
User
ISF Day
ISF Night
3D
RGB Gain/Bias
Red Gain
Green Gain
Blue Gain
Red Bias
Green Bias
Blue Bias
Reset
Color Temperature
Color Settings
Color Gamut
CMS
IMAGE
Film
Video
Advanced
Gamma
Graphics
Standard
Color Space
Noise Reduction
Auto
RGB (0-255)*
RGB(16 - 235)*
YUV
PureMotion
UltraDetail
PureEngine
PureColor
PureEngine Demo
Power
LED Brightness
DISPLAY
X
Command ID
Format
Edge masking
DynamicBlack 1
DynamicBlack 2
DynamicBlack 3
4:3
16:9
LBX
Native
Auto235
Auto235_Subtitle
SuperWide
Red
Green
Blue
Cyan
Yellow
Magenta
x offset
y offset
Brightness
Reset
Curve Type
Offset
Reset
Curve Type
Offset
Reset
Curve Type
Offset
Reset
Curve Type
Offset
Reset
D50
D65
D75
D83
D93
Native
Native
Adobe
DLP Cinema
HDTV
SMPT-C
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
Film/Video/Graphics/1.8
/1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6
n=1
n=5
n=8
n=10
n=14
n=15
n=1
n=11
n=2
n=3
n=4
n=5
n=7
n=8
n=9
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= 0 - +15
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n=1
n=1
n=2
n=4
n=5
n=6
n=7
n=1
n=6
n=2
n=3
n=5
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n=1
n=1
n=-5 - +6
n=-5 - +5
n=1
n=2
Film/Video/Graphics/1.8
/1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6
n=-5 - +6
Film/Video/Graphics/1.8
/1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6
n=-5 - +6
Film/Video/Graphics/1.8
/1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6
n=-5 - +6
* RGB (0-255) supports when HDMI is detected
*RGB(16 - 235)supports when HDMI is detected
OFF
LOW
MED
HIGH
OFF
ON
HD+
OFF
1
2
3
4
5
OFF
H Split
V Split
100%/95%/90%/85%/
80%/75%/70%/65%/
60%/50%
Don't support when Anamorphic lens is fixed
Don't support when Anamorphic lens is motored or fixed
Supportingit When Anamorphic lens is fixed or motor
Don't support when Anamorphic lens is motored or fixed
n=-5 - +5
n=1
n=3
n=-5 - +5
n=1
n=4
n=-5 - +5
n=1
n=1
n=2
n=4
n=3
n= 0 - 10
n=0
n=1
n=2
n=3
n=0
n=1
n=2
n=0
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=0
n=1
n=2
n=0/n=1/n=2/n=3/n=4
/n=5/n=6/n=7/n=8/n=9
n=1
n=2
n=3
n=1
n=2
n=5
n=6
n=8
n=11
n=9
n=0-5
space
n
variable
CR
carriage return
ASCII
~XX00 n
~XX01 n
~XX12 n
Pass
P
P
P
Fail
F
F
~XX20 n
P
F
~XX21 n
~XX22 n
~XX23 n
~XX44 n
~XX45 n
~XX24 n
~XX25 n
~XX26 n
~XX27 n
~XX28 n
~XX29 n
~XX33 n
~XX210 n
~XX210 n
~XX210 n
~XX210 n
~XX210 n
~XX210 n
~XX211 n
~XX211 n
~XX211 n
~XX211 n
~XX211 n
~XX212 n
~XX212 n
~XX212 n
~XX212 n
~XX212 n
~XX212 n
~XX213 n
~XX214 n
~XX217 n
~XX215 n
~XX35 n
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
P
F
~XX182 n
~XX183 n
~XX206 n
~XX35 n
~XX184 n
~XX185 n
~XX207 n
~XX35 n
~XX186 n
~XX187 n
~XX208 n
~XX35 n
~XX188 n
~XX189 n
~XX209 n
~XX37 n
P
F
~XX196 n
~XX190 n
~XX190 n
~XX190 n
~XX190 n
~XX41 n
~XX41 n
~XX41 n
~XX42 n
~XX42 n
~XX42 n
~XX42 n
~XX42 n
~XX42 n
~XX197 n
P
F
P
P
F
F
~XX326 n
P
~XX60 n
P
P
P
P
F
F
F
F
F
~XX61 n
P
F
~XX191 n
57
Türkçe
Ekler
~
X
X
X
X
Projector ID
DISPLAY
3D->2D
3D
3D Format
3D / L / R
Auto
SBS
Top and Bottom
Frame Sequential
2D->3D
3D Sync. Invert
LED Hours
Front-Desktop
Rear-Desktop
Front-Ceiling
Rear-Ceiling
SYSTEM
Projection
Test Pattern
Blue
Black
Gray
Background Color
IR Function
12V Trigger A
12V Trigger B
All/Front/Top
Off\On
Off/On/Auto235/Auto 3D
4:3
16:9
Native
English
German
French
Italian
Spanish
Portuguese
Polish
Dutch
Swedish
Norwegian/Danish
Finnish
Greek
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Japanese
Korean
Russian
Hungarian
Czech
Arabic
Thai
Turkish
HDMI 1
HDMI 2
VGA
3 x RCA Comnponent
Video
SETUP
Language
Input Source FIlters
Source Lock
High Altitude
Information Hide
Auto Power Off (min)
Automatic
Frequency\Tracking
Phase
H. Position
V. Position
White level
Black level
Saturation
Hue
IRE
Signal
Exit
On/Off
On/Off
On/Off
Enable/Disable
0 IRE / 7.5 IRE
Yes
No
Reset
Information from Projector Automatically
when:
Standby Mode
Warming up
Cooling Down
Out of Range
LED Fail
Thermal Switch Error
Fan Lock
Over Temperature
Lamp Hours Running Out
READ/Return Information from projector
Information
a = Power State
b = LED Hour
c = Input Source Commands
d = Firmware Version
e = Display mode
Türkçe
58
Decoding HDMI1.3
3D timing
Low
Mid
High
4:3 check
4:3 uncheck
16:9 check
16:9 uncheck
letter box check
letter box uncheck
native check
native uncheck
n=0-10
n= -100 - +100
n= -100 - +100
n= -30 - +30
n=1/n=2/n=3
n=0
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=0/n=1
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=1
n=1
n=2
n=3
n=4
n=0/n=1/n=2
n=1
n=2
n=6
n=0 /n=1 / n=2
n=0/n=1
n=0/n=1/n=2/n=3
None / Grid / White Pattern
Letter Box
Model Name
On/Off
2D->2D; 3D->3D / 3D->L /3D->R
Top Left
Top Right
Centre
Bottom Left
Bottom Right
Menu Location
X
Command ID
Zoom
H Image Shift
V Image Shift
V Keystone
When Movable lens is selected,
12V Trigger B won't accept any
commands )
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
n=10
n=11
n=12
n=13
n=14
n=15
n=16
n=17
n=18
n=19
n=20
n=21
n=22
n=1
n=7
n=5
n=8
n=10
n=1/n=0 & 2
n=1/n=0 & 2
n=1/n=0 & 2
n=0-180
n=1/n=0
n=0~ 100
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n= -50 - +50
n=-50-+50
n=-50-+50
-50~+50
-50~+50
n=1/n=0
n=1
n=2
space
n
variable
CR
carriage return
~XX62 n
~XX63 n
~XX64 n
~XX66 n
P
P
P
P
F
F
F
F
~XX400 n
~XX405 n
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
~XX72 n
P
F
~XX108 n
~XX71 n
Oknnnnn
P
return LED hour
F
~XX195 n
~XX104 n
~XX231 n
P
F
~XX11 n
~XX192 n
~XX193 n
~XX205 0
~XX205 1
~XX205 2
~XX205 3
~XX205 4
~XX205 5
~XX205 6
~XX205 7
P
F
~XX70 n
P
F
~XX39 n
P
F
~XX100 n
~XX101 n
~XX102 n
~XX106 n
~XX91 n
~XX73 n
~XX74 n
~XX75 n
~XX76 n
~XX200 n
~XX201 n
~XX202 n
~XX203 n
~XX204 n
P
P
P
P
F
F
F
F
P
P
P
P
F
F
F
F
~XX112 n
P
F
a=0
a=1
a=2
a=3
a=4
a=5
a=6
a=7
a=8
None
Cinema
Bright
Film
Photo
Reference
User
ISF Day
ISF Night
3D
n=1
a=0/1
bbbbb
c=00
c=02
c=05
c=07
c=08
dddd
ee=0
ee=1
ee=2
ee=11
ee=3
ee=4
ee=5
ee=7
ee=8
ee=9
Depends
a=0/1/2
Off\On
None
VGA
Video
HDMI1
HDMI2
INFOa
INFOa
INFOa
INFOa
~XX150 n
Okabbbbbccddddee
~XX151 n
Oka
Ekler
~
X
X
X
Projector ID
Depends
Input Source Commands
Software Version
Display Mode
Power State
Brightness
None/VGA/Video/HDMI1/
HDMI2/Component
None/Cinema/Bright/Photo/
Reference/User/ISF Day/
ISF Night/3D/Film
On/Off
Contrast
4:3/16:9/LBX/Native/Auto235/
Auto235_Subtitle
Aspect Ratio
Color Temperature
Projection Mode
Remote Control
X
X
Command ID
RS232 Version No
Up
Left
Enter
Right
Down
Menu
Re-sync
n=1
a=???
n=1
n=1
n=1
space
n
variable
~XX152 n
Oka
~XX121 n
~XX122 n
Okdddd
Oka
a=0/1/2/3/4/5/7/8/9/11
a=1/0
~XX123 n
~XX124 n
~XX125 n
Oka
Oka
n=1
~XX126 n
Oka
Oka
~XX127 n
D50/D65/D70/D75/D83/D93/
Native
n=1
Front-Desktop Rear-Desktop
Front-Ceiling Rear-Ceiling
n=1
~XX129 n
n=10
n=11
n=12
n=13
n=14
n=20
n=41
~XX140 n
~XX128 n
a=0/2//5//7/8/11
Oka
n=1
n=1
n=1
CR
carriage return
aa=1/2/5/6/8//9/11
for 4:3/16:9/LBX/
Native/Auto235/
Auto235 Subtitle
Oka
a=1/2 /3/4/5/6/7
Oka
a=0/1/2/3 for FrontDesktop/Rear-Desktop
/Front-Ceiling/RearCeiling
59
Türkçe
Ekler
Tavana Montaj Kurulumu
1. Projektörünüze hasarı önlemek için, lütfen Optoma tavana
montajı kullanın.
2. Üçüncü şahıs tavana montaj kiti kullanmak isterseniz, lütfen
projektörü monte etmek için kullanılan vidaların aşağıdaki
spesifikasyonları karşıladığından emin olun:
`` Vida tipi: M6
`` Maksimum vida uzunluğu: 12mm
`` Minimum vida uzunluğu: 10mm
™™ Lütfen, hatalı kurulumdan kaynaklanan
Uyarı:
hasarın garantiyi
1. Başka bir şirketten tavana montaj kiti satın alırsanız, lütfen doğru vida boyutu
geçersiz kılacağına
kullandığınızdan emin olun. Vida boyutu montaj plakasının kalınlığına bağlı olarak
dikkat edin.
değişiklik gösterir.
2. Tavan ile projektörün altı arasında en az 10 cm boşluk bıraktığınızdan emin olun.
3. Projektörü bir ısı kaynağının yanına kurmaktan kaçının.
Mercek
12,9
66,0
148,5
138,5
138,5
442,3
151,50
24,5
Birim: mm
172,1
110,00
110,00
344,2
Türkçe
60
Ekler
Optoma Global Ofisleri
Servis veya destek için lütfen yerel ofisiniz ile irtibat kurun.
ABD
3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, ABD
www.optomausa.com
Kanada
3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, ABD
www.optomausa.com
Latin Amerika
3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, ABD
www.optomausa.com
Avrupa
42 Caxton Way, The Watford
Business Park Watford,
Hertfordshire, WD18 8QZ, İngiltere
www.optoma.eu
Servis Tel : +44 (0)1923 691865
Benelux BV
Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl
Fransa
Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France
İspanya
C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522
Rivas VaciaMadrid,
Spain
888-289-6786
510-897-8601
[email protected]
888-289-6786
510-897-8601
[email protected]
888-289-6786
510-897-8601
[email protected]
+44 (0) 1923 691 800
+44 (0) 1923 691 888
[email protected]
+31 (0) 36 820 0253
+31 (0) 36 548 9052
+33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
[email protected]
+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32
61
Türkçe
Ekler
Almanya
Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany
İskandinavya
Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway
+49 (0) 211 506 6670
+49 (0) 211 506 66799
[email protected]
+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
[email protected]
PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway
Kore
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku,
seoul,135-815, KOREA
Japonya
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエスエム
サポートセンター: 0120-46-5040
Tayvan
12F., No.215, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw
Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong
Çin
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China
Türkçe
62
+82+2+34430004
+82+2+34430005
[email protected]
www.os-worldwide.com
+886-2-8911-8600
+886-2-8911-6550
[email protected]
asia.optoma.com
+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk
+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn
Ekler
Yönetmelik & Güvenlik Uyarıları
Bu ek, projektörünüzün genel uyarılarını listelemektedir.
FCC Uyarısı
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital
cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar,
evsel tesisatta zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir
ve üreticisinin talimatlarına uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo
iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir.
Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez.
Bu aygıt radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile
anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki
önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:
™™ Alıcı anteni yeniden yönlendirmek veya yeniden konumlandırmak.
™™ Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
™™ Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkış noktasına
bağlamak.
™™ Yardım için bayi veya deneyimli bir radyo / televizyon teknisyenine
danışmak.
Uyarı: Blendajlı kablolar
Diğer hesaplama cihazlarına giden tüm bağlantılar, FCC yönetmelikleriyle
uyumluluk sağlamak üzere blendajlı kabloları kullanılarak yapılmalıdır.
Dikkat
Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar,
kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen projektörü kullanma
yetkisini geçersiz kılabilir.
Çalıştırma Koşulları
Bu aygıt FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi aşağıdaki iki koşula
tabidir:
1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilecek parazitler dahil, alınan tüm
parazitleri kabul etmelidir.
Uyarı: Kanadalı kullanıcılar
Bu B Sınıfı dijital cihaz Canadian ICES-003 ile uyumludur.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
63
Türkçe
Ekler
AB ülkeleri için Uyumluluk Beyanatı
yy
yy
yy
EMC Direktifi 2004/108/EC (tadiller dahil)
Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
R & TTE Direktifi 1999/5/EC (ürün RF işlevine sahipse)
İmha talimatları
Atarken bu elektronik cihazı çöpe atmayın. Kirliliği
en aza indirgemek ve global çevrenin korunmasını
sağlamak için, lütfen bunu geri dönüştürün.
Türkçe
64
Ekler
Ticari markalar
•
•
•
•
•
•
DLP, Texas Instruments'in ticari markasıdır.
IBM, International Business Machines Corporation'un ticari
markası veya tescilli markasıdır.
Macintosh, Mac OS X, iMac ve PowerBook Apple Inc.
şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer ve
PowerPoint, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli markaları veya
ticari markalarıdır.
HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia
Interface, HDMI Licensing LLC.'nin ticari markaları veya
tescilli markalarıdır.
Bu kullanma kılavuzunda yer alan diğer ürün ve şirket
adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli
markaları olabilir.
65
Türkçe
Download

Kullanıcı Kontrolleri