Chtěli bychom vás informovat, že dochází ke změně ceníku služeb LTnet, a to jak pro nové zákazníky, tak i pro stávající uživatele našich služeb. Od
roku 2008 jsme se snažili udržet koncovou cenu pro zákazníky i přes zvýšení DPH v roce 2010, ovšem se změnami daňové soustavy a zákonů pro rok 2013 a
aktuální výši inflace jsme museli přistoupit k úpravě ceníku.
Přiložený ceník je platný pro nové zákazníky od 1.1.2013. Ke změně cen u stávajících zákazníků dojde od 1.2.2013 ! To znamená, že lednová
fakturace proběhla pro stávající uživatele všech služeb ještě se stejnými koncovými cenami jako v prosinci 2012, změna bude aplikována až na únorovou
fakturaci. Sledujte proto prosím naše webové stránky www.ltnet.cz .
Podle ustanovení § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme jako poskytovatel veřejně dostupné služby
elektronických komunikací povinni Vás informovat o uvedené změně a dále také o Vašem právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to
bez sankce, jestliže nové podmínky nebudete jako účastník akceptovat. O tom, že s novými podmínkami nesouhlasíte, nás prosím v souladu s Všeobecnými
podmínkami poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro domácnosti písemně informujte (s uvedením, že nesouhlasíte se
změnou podmínek) alespoň 10 dnů před plánovanou změnou, tedy do 31.1.2013 na naší adresu.
Nový ceník naleznete na dalších stránkách tohoto dopisu nebo na našich webových stránkách. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte
informovat. Děkujeme za pochopení a doufáme, že nám zachováte přízeň i v budoucnu.
Marek Smutný
majitel společnosti
Osvoboditelů 1191
410 02 Lovosice
Telefon:
Mobil:
+420 414 120 004
+420 602 450 070
IČ:
DIČ:
61351253
CZ 7311182582
[email protected]
www.ltnet.cz
Nyní následuje přehled všech tarifů se starými i novými cenami:
Stará cena
Nová cena
Tarify
Tarif Wifi Premium
Tarif Wifi Start
Tarif Wifi 2011 Premium (12Mbit
Tarif Wifi 2011 Start (6Mbit)
Tarif Optika Start 8M
Tarif Optika Start 16M
Tarif Optika Optimum 30M
Tarif Optika Premium 50M
Tarif Optika 2012 Mini
Tarif Optika 2012 Start
Tarif Optika 2012 Optimum
Tarif Optika 2012 Premium
Tarif Kabel Premium
Tarif 5Ghz Premium 5Mbit - UTP
Tarif Home - 512Kbit
Tarif LAN 256Kbit
536
357
536
357
357
357
476
595
199
357
476
595
536
536
357
357
545
379
545
379
379
379
485
605
199
379
485
605
545
545
379
379
Tarif Maxi -1Mbit
536
545
Osvoboditelů 1191
410 02 Lovosice
Telefon:
Mobil:
+420 414 120 004
+420 602 450 070
IČ:
DIČ:
61351253
CZ 7311182582
[email protected]
www.ltnet.cz
Balíčky původní Bohušovice
Optika Start Tarif Optika Start 8M a Start16M
Tarif Optika Optimum 30M
Tarif Optika Premium 50M
TV Mini
438
536
653
452
545
673
609
716
833
628
738
859
933
1040
1148
962
1072
1184
299
499
536
653
308
514
545
673
499
659
716
799
514
679
738
824
TV
Standard
Optika Start Tarif Optika Start 8M a Start16M
Tarif Optika Optimum 30M
Tarif Optika Premium 50M
TV Komplet
Optika Start Tarif Optika Start 8M a Start16M
Tarif Optika Optimum 30M
Tarif Optika Premium 50M
Balíčky původní Lovosice, Štětí
Tarif Optika 2012 Mini
Tarif Optika 2012 Start
Tarif Optika 2012 Optimum
Tarif Optika 2012 Premium
TV Mini
TV
Standard
Tarif Optika 2012 Mini
Tarif Optika 2012 Start
Tarif Optika 2012 Optimum
Tarif Optika 2012 Premium
Osvoboditelů 1191
410 02 Lovosice
Telefon:
Mobil:
+420 414 120 004
+420 602 450 070
IČ:
DIČ:
61351253
CZ 7311182582
[email protected]
www.ltnet.cz
TV Komplet
Tarif Optika 2012 Mini
Tarif Optika 2012 Start
Tarif Optika 2012 Optimum
Tarif Optika 2012 Premium
Osvoboditelů 1191
410 02 Lovosice
750
899
950
999
Telefon:
Mobil:
+420 414 120 004
+420 602 450 070
IČ:
DIČ:
61351253
CZ 7311182582
773
927
979
1030
[email protected]
www.ltnet.cz
Download

Chtěli bychom vás informovat, že dochází ke změně ceníku