Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
Webové stránky projektu: www.objevuj.eu
Stránky obsahují:
•
•
•
•
•
•
•
Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality)
Popis možností zapojení – pro žáky i učitele
Zajímavé odkazy týkající se badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro učitele i
žáky
Inspiromat – možnost čtení i přidání příspěvků
Databázi výukových materiálů – pracovní listy a metodiky ke všem tématům
Zadání jednotlivých kol badatelské hry a online aplikaci pro zaslání řešení
Registrace a přihlášení do LCMS pro učitele i žáky (viz níže)
INSPIROMAT
Najdete ho v sekci učitelé – Databáze výukových matriálů – Inspiromat
Můžete v něm procházet stávající příspěvky, nebo vkládat nové.
Vložení nového příspěvku: klikněte na „vložit nový příspěvek“ a vyplňte požadované údaje –
název, téma, anotace, email (nebude zveřejněn, pouze pro potřeby kontaktování moderátorem),
vlastní text příspěvku a případně přílohy. Moderátor vás poté kontaktujte ohledně honoráře /
případných úprav a příspěvek následně publikuje.
BADATELSKÁ HRA
Sekce žáci – badatelská hra
Po vystavení aktuálního kola zde bude možnost zaslat řešení za soutěžní skupinu. Skupina je
identická se skupinami v lcms (viz níže). Již nyní si můžete prohlédnout badatelský komiks a
prostudovat pravidla. První kolo hry bude zveřejněno v lednu.
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
LCMS (learning content management system objevuj.eu)
Do systému se dostanete po kliknutí na „elearning a animace“ v okně student.
Systém obsahuje ke každému z 10 témat (obecná biologie, zoologie atd.) tyto položky:
• Elearningovou lekci
• Interaktivní animaci / hru
• Video – rozhovor s vědcem, ukázku vědecké metody
Výstupy budou průběžně po dobu projektu doplňovány. Aktuálně jsou z větší části zpracována
témata obecná biologie, zoologie a botanika.
Pro využívání LCMS je zapotřebí registrovat se na www.objevuj.eu. Registrovat se můžete jako
žák nebo učitel. Učitelský modul je stejný jako žákovský, pouze umožňuje navíc zadávat úkoly
dalším uživatelům (žákům) a kontrolovat jejich plnění / hodnotit je.
Registrace do lcms
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
Rozcestník v lcms
Další možnosti uživatele LCMS:
Kalendář
Aktuality
Můj profil – možnosti nastavení
Statistiky práce
Práce se skupinami – zakládání skupin atd.
Zprávy s uživateli / odborníky (dotazy a připomínky k lekcím)
U každé lekce je možnost:
Diskuse pod lekcí
Psát si poznámky
Lekci je možné opustit v libovolné fázi, systém vám při dalším spuštění nabídne možnost začít od
začátku nebo od místa, kde jste přestali.
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
Ukázka lekce
PROFILY
Uživatelský profil umožňuje
Skupiny
Zakládání nových skupin
Editace skupin
Připojování se do již existujících skupin
Zprávy
Profil a jeho editace
Diskuze s odborníky
Statistiky
Průchod lekcemi
Úspěšnost průchodu
Úkoly
Zadané úkoly
Přijaté úkoly
Úloha v podobě průchodu lekce
Nová úloha
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
Profil skupiny
Diskuze
Nová diskuze
Odpovědi
Zprávy
Editace a nastavení skupiny
Diskuze s odborníky
Úlohy
Přijaté
Úlohy v podobě průchodu lekce
Nová skupina
Tato možnost slouží k vytvoření nové skupiny. Vytvořte skupinu, zvolte její název a popis.
Vložit si můžete i profilový obrázek. Dále můžete zadat veřejné informace, které na profilu
skupiny uvidí i nečlenové, zvolit maximální počet členů skupiny a určit, zdali diskusní témata
může vytvářet jen správce či všichni členové skupiny.
Zakládat novou skupinu může žák i učitel, který bude poté fungovat jako její správce. Každý,
kdo má zájem se do skupiny připojit tak může učinit prostřednictvím možnosti skupiny –
připojit se do skupiny.
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
ZPRÁVY
Na uživatelském
profilu mohu psát
nové zprávy a
odpovídat na zprávy
již existující. Pohyb ve
zprávách je zcela
intuitivní, odeslat,
nová zpráva,
odpovědět…
Psaní zpráv v lcms
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
TVORBA ÚLOH / ÚKOLŮ
Nová úloha (editace)
Je vždy nutné vyplnit
název a zadání.
Termín odevzdání musí být
v budoucnosti, min. zítřejší
datum
Ať je úloha cílená na
skupinu či uživatele,
přidám ji tak, že nejdříve
do pole Jiná vyplním
jméno skupiny či uživatele
a zmáčknu tlačítko Hledat.
Obsahuje li více názvů
hledané slovo, pak v poli
Skupiny kliknu na mnou
vybranou a zmáčknu
tlačítko Přidat. Analogicky
s uživateli.
Výsledkem odevzdávací
úlohy bude nahraný soubor
od uživatele /skupiny.
Výsledkem úlohy – lekce
bude uživatelem /skupinou
absolvovaná lekce a výstup
v podobě bodové
úspěšnosti.
Volím mezi společným či
samostatným odevzdáním
pouze v případě úlohy pro
skupinu
Možnost doplnit zadání
úlohy o přílohu – vyberu
soubor, vyplním Název
přílohy a zmáčknu tlačítko
Vložit
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
Hodnocení úlohy
Vyberu si mezi řešiteli
takového, který
doposud nebyl
hodnocen (má za svým
jménem
Neohodnocen), kliknu
na Hodnotit – dále viz
další obrázek.
Analogicky lze i
prohlídnout či editovat
již ohodnocené
uživatele
Tohle je zjevný
příklad Odevzdávací
úlohy, čili je třeba si
stáhnout odevzdanou
přílohu za pomocí
tlačítka Stáhnout.
Dle vlastního úsudku
napíši slovní, bodové
či známkové
hodnocení. Přesně to,
co do pole napíšu, se
uživateli jako
hodnocení objeví.
Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o.
Kontakt: [email protected]
Filtrace úloh
Filtraci lze využít ke
snadnějšímu nalezení
cílené úlohy
Download

Manuál ke stáhnutí