Prestige life style
Bavte se golfem,
hrajte rekreační golf
…na Slapech!
Pohled na jamku číslo 1 a 6 – greeny vedle sebe
Máte chuť pustit se do golfu a užívat si radost ze hry i bez členství v golfovém klubu a bez golfového
handicapu? Nechce se vám trávit dlouhé hodiny na cvičných plochách, abyste dostali osvědčení ke hře
a teprve pak směli na hřiště? Dlouho to nešlo, ale to se mění: Vznikl status Rekreačního golfisty.
Potřebujete snad k rekreačnímu tenisu
nebo volejbalu nějaký certifikát? Ne. Stejné to teď bude s golfem, a to díky aktivitě
členů Asociace majitelů golfových hřišť.
„Došli jsme k tomu, že jejím úkolem je
poskytovat podmínky pro získávání nových golfistů,“ zamýšlí se Tom Charvát,
který zastupuje Golf Park Slapy sv. Jan.
„Vycházeli jsme z předpokladu, že pokud
je v ČGF okolo 50 000 registrovaných
golfistů a z toho je pouze asi 60 % aktivně
hrajících, je třeba udělat nějakou zásadní
změnu. Aniž bychom tušili, že podobná
myšlenka probíhá v západní Evropě, navrhli jsme určitou vizi společně s několika dalšími kolegy, například Jiřím Palátem z Konopiště, Martinem Štěpánkem
z Kynž­vartu a Janem Birgerem z Krumlova. Připravili jsme projekt, kterému
jsme začali říkat Rekreační golfista.
A najednou přišla konference v Cannes,
na níž Holanďané představili svůj pilotní
projekt, který spustili jen o pár měsíců
dříve než my. A ejhle, projekt se jmenuje také Rekreační golfista, skvěle se rozjel
a přinesl řadu nových aktivních rekreačních hráčů!“
Rekreační golfista je takový hráč golfu,
který hraje s láskou a chutí, užívá si pohyb
v přírodě s přáteli nebo sám, a který nepotřebuje snižovat svůj handicap. Typickým
příkladem rekreačních golfistů jsou vlastně
všichni hráči v USA, kde se výkonnost ne-
měří na HCP, a kde je golf téměř výhradně
rekreační záležitostí. V Čechách hráč, který není registrován, mívá často potíž dostat
se na hřiště regulérním způsobem. V projektu Rekreační golfista by to už pro něj
neměl být žádný problém.
A kdo by se potencionálně mohl stát
rekreačním hráčem golfu? Bude to určitě člověk, který má širokou škálu zájmů.
A my bychom mu měli dát možnost si golf
zahrát, byť jen párkrát do roka. Ovšem
představa povinné zkoušky, dlouhého získávání osvědčení a další
výdaje za členství v ČGF ho prostě
a jednoduše odrazuje. Takový člověk
nemá čas a ani náladu překonávat tyto
Slapy mají prvního celoživotního člena z řad Rekreačních hráčů AMGH! První vlaštovka se dostavila po půl roce od spuštění projektu Rekreačního hráče, který rozjela Asociace majitelů golfových hřišť
(AMGH). Alternativa rekreační hry je oboustranná – tedy nejen rekreační hráče láká stát se členem nějakého klubu, ale i část dosavadních klubových hráčů přešla na server AMGH, protože se jim možnost rekreační
hry bez nutnosti být registrován na serveru ČGF a bez nutnosti platit si členství v klubu zamlouvá a zcela
jim postačuje. Jsou to hráči, kteří nechodí na turnaje a není pro ně důležitá správa jejich HCP, protože hrají
pro radost a pro relax, nikoli soutěžně. K tomu, aby mohli na hřiště, jim doživotní kartička AMGH
plně postačuje a v porovnání s klasickým členstvím je jednorázová platba 300 Kč minimální
náklad (více o celém projektu na www.bavtesegolfem.cz). Řady Rekreačních hráčů tak začínají zdárně
posilovat i hráči z řad tzv. klasických a dlouhodobých golfistů. „Jsou to první kroky k rozšíření členské základny golfu. Bariéry a předsudky, které se kolem golfu za léta nastavěly, tak pomalu ale jistě začínají padat!“
Užijte si radost z golfu i bez členství v golfovém klubu a bez golfového handicapu. Neváhejte, a pokud vás
jen trochu golf zajímá a dosud jste neměli odvahu překonat všechny bariéry, teď je vhodná chvíle jít do
toho a tuto krásnou hru si vyzkoušet a třeba se pak stát občasných hráčem golfu!
66
Životní styl & Business
zbytečné bariéry. Chce jít, vyzkoušet si to
a pak třeba ještě párkrát do roka tento
zážitek zopakovat. Je paradoxní, že ročně do České republiky přijede hrát golf
několik tisíc zahraničních golfistů, kteří
nemají žádné číslo ČGF, kartu opravňující
je ke hře, ale na hřiště se dostanou bez
jakýchkoliv výhrad.
Pohled na druhou devítku přes green jamky č. 18
A naopak, když český golfista vyrazí za
golfem do Evropy, jeho zkušenost je – až
na výjimky – taková, že se ho nikdo na
žádnou kartu neptá, bez problémů ho
pustí na hřiště, kde se pochopitelně musí
chovat dle pravidel základní etikety golfu
a musí dbát místních pravidel, tempa hry
a bezpečnosti. Pokud toto splňuje, pak nikdo dál neřeší, jestli má papír na to, že na
hřiště může nebo ne.
„Projekt rekreační golf nabízí jednoduchý systém, jak během jednoho
odpoledne zájemce o golf dostat do
hry,“ vysvětluje Tom Charvát. „Není potřeba trávit hodiny a hodiny na cvičných
plochách, dotyčný projde tříhodinovým seminářem, který má od nás
zdarma. Seznámí se s pravidly hráče rekreačního golfu a ta bude mít stále v kapse jako mantru – je to vlastně základní
etiketa shrnutá do deseti bodů. Tato pravidla umožní bez problémů společné setkávání rekreačních a sportovních hráčů
na jednom hřišti. Zpočátku samozřejmě
směřujeme rekreační hráče do časů, kdy
je hřiště volnější. Ve stejný den, kdy
zájemce prožije úvodní seminář,
se dostane rovnou na hřiště – ovšem s průvodcem, aby se seznámil
s prostředím a zahrál si svou první
devítku. Hrát bude tak, jako by hrál
v reálném provozu. Co to znamená?
Tak například – máš sedmou ránu na fairwayi? Zvedni míček, jdi patovat na green
a pokračuj na další jamku. Co se týče ceny
tohoto balíčku, hráč si zaplatí 50 korun za
pravidla a koupí si zvýhodněné fee na devítku. Tříhodinový seminář i průvodce na hřišti – jehož mu poskytneme
na první tři kola na hřišti – dostane
od nás zadarmo. Průvodce mu během
hry říká základní znalosti nutné pro pohyb na hřišti, které můžeme shrnout do
čtyř tematických okruhů: bezpečnost,
etiketa, herní zvyklosti a péče o hřiště.
Další pravidla rekreačního hráče jsou pak
postavena tak, aby co nejvíce pomáhala
plynulosti hry na hřišti.
Smyslem projektu je dát možnost každému, kdo si chce golf
vyzkoušet, aby to udělal a poznal,
jestli ho to baví a bude se mu chtít
věnovat dále. A pokud ano, pak na
jaké úrovni: zda mu bude stačit chodit si
zahrát s kamarády jako rekreační hráč,
nebo se v něm probudí soutěživost, za-
Rekreační golfisté
čne trénovat, udělá si kartu ČGF a bude
chodit na turnaje.
První hra na hřišti po třech hodinách tréninku
Máme radost, že náš projekt přinesl
ohlas na evropské úrovni. Na květnovém
zasedání EGCOA (Evropská asociace
majitelů golfových hřišť) v Amsterodamu
byla schválena celoevropská akceptace
projektu Identifikační karta rekreačního
hráče golfu, kterou bude vydávat AMGH
(Asociace majitelů golfových hřišť v ČR).
V praxi to bude znamenat, že český
Rekreační hráč (držitel této karty)
bude moci kromě ČR hrát golf i na
téměř 1000 evropských hřišť.“
Co to znamená v praxi pro zájemce o golf?
Veškeré info najdete na serveru zřízeném Asociací majitelů golfových hřišť:
www.bavtesegolfem.cz. Ze sta českých
hřišť je v projektu zapojena téměř jedna
třetina. Jsou mezi nimi hřiště jak regionálního charakteru, tak špičkové rezorty
z TOP 10. Každé hřiště má nastavena svá
vlastní pravidla, která jsou pro něj akceptovatelná, adaptuje si projekt na své vlastní podmínky. Zájemce si pak snadno na
stránkách Bavte se golfem vyhledá, jaké
možnosti mu nabízejí konkrétní hřiště
a jak se může do hry zapojit.
Konkrétně u nás na Slapech máme
zkušenost s projektem již od loňského
května a zájem o tento projekt projevili
jak ti, kteří nemají HCP či členství v nějakém klubu, tak i úplní nováčci. Kurzy
a hry s průvodcem probíhají na Slapech
vždy v sobotu a v neděli odpoledne.
Postup je jednoduchý. Pokud jste ještě
nikdy golf nehráli a jste úplní začátečníci,
objednáte se na recepci, která vám na-
67
Prestige life style
ů
68
Životní styl & Business
bídne čas úvodního kurzu koncipovaného vždy pro maximálně
4 osoby. Poté, co projdete tímto proškolením, vypůjčíte si na
recepci základní hole a celá skupina jde spolu s průvodcem již
na hřiště. Pro tyto hráče je na Slapech nastavena speciální bonusová cena za hru na 9 jamek. Takový hráč poté absolvuje
první devítku, na niž jej hřiště na své náklady vyšle se zkušeným
průvodcem, který pomůže zvládnout základní pravidla chování
na hřišti. Nejde však o trenéra ani o caddyho. Průvodce na hřišti má za úkol naučit hráče pohybovat se po hřišti tak, aby neohrožovali ani sebe, ani své okolí, aby se chovali šetrně k hřišti,
aby se naučili, co je to tempo hry a jak jej dodržet a nezdržovat
své okolí… Samotnou hru by měl hráč pilovat při dalších trénincích, ať už sám nebo pod vedením trenérů.
A pokud mluvíme o hráčích, kteří již nějakou zkušenost
s golfem mají a chtěli by mít možnost chodit na hřiště a stát se
Rekreačním golfistou, je to ještě jednodušší. Před první návštěvou nahlásí takový hráč na recepci, že je bez HCP a chtěl by
jít na hřiště v rámci projektu Rekreační golfista. Recepce najde
volný teetime a hráč pak hodinu před svým herním časem projde jednoduchým seminářem s pověřenou osobou z týmu rezortu, která se ujistí, že hráč skutečně ví, jak se na hřišti chovat.
Přes 100 nových zájemců za půl roku!
To, že je o nový projekt velký zájem dosvědčuje i fakt, že na
Slapech za dobu necelého půl roku (od května do října) mají už
stovku nových rekreačních golfistů, kteří prošli buď již celým
kurzem s povinnými třemi hrami s průvodcem a nebo jim do
dokončení chybí už jen poslední hra na hřišti, kterou si nechali
až na letošní jaro, aby si vše před sezonou řádně zopakovali.
Reakce nováčků jsou zatím jen pozitivní a velká část z nich je
překvapená, že golf není jen nějaká odpolední procházka na korzu, jak by se mohlo laikovi zdát. „Netušil jsem, že je hra na hřišti
tak fyzicky náročná, ona to není jen procházka!“ poznamenal jeden
mladý muž, účastník kurzu, který přijel na Slapy jedno sobotní
odpoledne spolu se svými kamarády. „A to ti to docela lítá, víš, kolik jsem nachodila já?“ doplňuje pohotově jeho slova kamarádka.
Mladý muž je povoláním obchodník, který rád jezdí na kole, lyžuje, hraje hokej a volejbal a teď se s kamarády rozhodli, že si zkusí
i golf. „Musím říct, že mě to fakt bavilo, asi mi to moc nešlo, nejlepší
pocit jsem měl z patování, ale to nevadí, já na tom ještě zapracuju.
Když jsme pak šli na hřiště, byl to fakt zážitek. Na jamce číslo osm
jsme si říkali, jestli vůbec někdy dáme celou osmnáctku… a to jsme
si přitom ani nenesli bag!“ směje se Petr. Je to tak, na hřišti po
Na puttingu
Poprvé na drivingu
Trénink s rekreačním hráčem
69
Prestige life style
Povinná dávka teorie před tréninkem
dobu prvních tří her všichni Rekreační golfisté jdou pod dohledem a s pomocí
zmiňovaného průvodce, který jim, mimo jiné, nese i bag.Všichni společně ve flightu
mají u průvodce své tři základní hole – sedmičku, P a putter, v kapse vypichovátko
a markovátko, tři čtyři týčka a před sebou míč, se kterým hrají.
„Slapské hřiště vypisuje kurzy REKRE vždy v sobotu a v neděli ve 12 hodin, na hřiště se pak jde od 15.30 a po půl roce, kdy jsou tito nováčci přímo
v běžném herním provozu nebyl jediný problém s ostatními hráči,“ uvádí
Pavla Charvátová. Ptáte se, jak je to možné a říkáte si, že takový začátečník přece
musí zdržovat? Omyl. Začátečník s průvodcem jde tu svou devítku svižně a v tempu a hned od začátku se učí, že když mu to nejde nebo je krátký, musí svůj míč
zvednout a posunout se buď rovnou ke greenu nebo na další jamku. Zkrátka
dodržovat tempo. A ono to funguje.
Ideální příležitost pro všechny kolegy v práci, kamarády, známé, manželky či
přítelkyně, dokonce i děti nebo babičky a dědečky, kteří až doteď říkali, že dostat se na hřiště je moc složité a zdlouhavé, aby si to vyzkoušeli. Své hřiště,
na kterém byste se mohli stát Rekreačním golfistou najdete na stránce: www.
bavtesegolfem.cz. Příklad ze Slap ukazuje, že to jde. Udělejte si prima odpoledne,
vyrazte na golf a užijte si zábavu a dokonce i adrenalin při hře na skutečném
18jamkovém hřišti!
Těší se na vás na Slapech v areálu Golf park Slapy sv. Jan.
Pohled na jamku 4 - fervej s piány od A. Kašpara a green a za jezerem fervej jamky 5
70
Učíme se chippovat
Download

Bavte se rekreačním golfem na Slapech